A

Voorblad > A

aa

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: aa, ae, e, ee, ie, ij
■ Wisselvorm, samengetrokken met het voorafgaande lidwoord de: die

Waterloopnaam met de betekenis "stromend water".

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aa_(waternaam)

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/a1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M000004

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID90252

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID466

Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-a/

Aa is woordverwant aan au/ouw/ooi.
Kijk ook bij ap, Sanskriet voor water.
Kijk ook bij aar.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bakelse_Aa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abeek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aa_(Frankrijk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aa_of_Weerijs
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drentsche_Aa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_Aa_(Zwolle)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groote_Aa_(Heeze)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterkselse_Aa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buulder_Aa
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strijper_Aa
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJ_(rivier)

Aabeek (Nederlands) = Aabach (Duits). Aabeek en Aabach zijn tautologieën omdat aa op zich een stroomnaam is.

De Latijnse woordverwant van aa is aqua, Gothisch ahwa, in het Frans ook aix (Waals axhe). Het Franse eau is woordverwant aan aa.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Breda_(naam)

Erfgoed Breda
https://erfgoed.breda.nl/nieuws/breda-en-de-brede-aa/
Patroniem, onder voorbehoud: Auwera (oude aa) in allerlei wisselvormen
Marcel Vervloet
Molennaam: Ghen-aa-molen
www.molenechos.be/molen.php?nummer=195
De Genattestraat in Beek, Bree (B), is een verwijzing naar Ghen-aa. -natte- in genatte- verwijst dus niet naar nat.

Duitse plaatsnaam:
Aachen (D) Deze naam zou het datief meervoud zijn van aha/ahha (acha) volgens Joseph Bender, Die deutschen Ortsnamen.

Verwante termen:
Duitse termen: Aa, Aach, Ache, aha/ahha (acha) , -au, Ohe, Ouwe
https://de.wikipedia.org/wiki/Ache
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Gewässer_namens_Aa
https://de.wikipedia.org/wiki/Aach
https://de.wikipedia.org/wiki/Ach
https://de.wikipedia.org/wiki/-a
https://en.wikipedia.org/wiki/Aach_(toponymy)
https://de.wikipedia.org/wiki/Aabach
https://de.wikipedia.org/wiki/Ohe
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Meyers&lemid=IA00005
https://de.wikipedia.org/wiki/Aachen#Name
Italiaanse termen: -acco, -icco
"the Italian reflex is -acco" https://en.wikipedia.org/wiki/Aach_(toponymy)
"Im Italienischen: -acco (z. B. Premariacco, Remanzacco, Tavagnacco)" https://de.wikipedia.org/wiki/Ache#Namensvarianten
"... tipici quelli prediali in -acco, -icco,..." https://it.wikipedia.org/wiki/Tavagnacco

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aa


aaks

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: aks

Kijk bij aks.


aalst

█ Zelfstandig naamwoord


aalstal
aal•stal

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aalstal

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aalstal


aanaarden
aanaarden

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) aanaarden, (de) aanaarding

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aanaarden


aanaarder
aanaarder

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

Werktuig waarmee men kan aanaarden.


Verwante term: aanaarden
Franse term: butoir

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aanaarder


aanbinden
aan•bin•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) aanbinden, (de) aanbinding

1. Een boom bij het planten binden aan een boompaal.

2. Een stam of tak binden om te leiden. Bij fruitbomen en kruisheggen.


Verwante termen:
Duitse term: anbinden
www.duden.de/rechtschreibung/anbinden
Engelse term: stake


aandachtsoort
aan•dacht•soort

█ Zelfstandig naamwoord

Soort die in het beheer of monitoring bijzondere aandacht geniet.

Verwante termen:

aaneensluiten
aan•een•slui•ten

█ Werkwoord

■ Synoniem: verbinden

Kijk bij verbinden.


aaneensluiting
aan•een•slui•ting

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van aaneensluiten

■ Synoniem: verbinding

Kijk bij verbinden.


aangebonden boom
aan•ge•bon•den boom

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Boom die vastgebonden is aan een boompaal.

Verwante termen:
Duitse term: angebundener Baum
http://quagga-illustrations.de/produkt/h0013689/
Engelse term: staked tree


aangepaste groei
aan•ge•pas•te groei

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Tot welke vorm een boom of struik uitgroeit wordt mede bepaald door omstandigheden zoals ongelijke lichtval op de kroon.
Als een boom aan de rand van een bos staat, dan zullen er aan de kant waar licht op het individu valt meer takken groeien dan aan de kant waar er geen licht op valt.
Het individu zal aan de schaduwkant tot een bepaalde hoogte geen takken laten groeien omdat dat verspilde energie is, want deze takken zullen geen bladeren produceren die deelnemen aan het proces van fotosynthese. Het individu heeft in dit geval de groeivorm aangepast aan de omstandigheden.

Afgeleide: groeiaanpassing

Verwante termen:
Franse term: croissance adaptée
Engelse term: adapted growth (Afgeleide: growth adaptation)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aangepaste-groei


aangepaste groeivorm
aan•ge•pas•te groei•vorm

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Een groeivorm die het resultaat is van aangepaste groei. Kijk bij aangepaste groei.

Verwante termen:
Franse term: forme de croissance adaptée

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aangepaste-groeivorm


aanmaakhout
aan•maak•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: tondel, vinkelhout, vonkelhout

Duitse termen: Anmachholz, Anfeuerholz
Franse termen: bois d'allumage, petit bois
www.larousse.com/en/dictionaries/english-french/kindling
Engelse term: kindling

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aanmaakhout


aanmaakstof
aanmaakstof

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: tondel

Licht ontvlambare stof die geschikt is om vuur mee aan te maken.

Verwante termen:
Engelse term: kindling

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aanmaakstof


aanpassing
aan•pas•sing

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van aanpassen

■ Synoniem: adaptatie 1. Kijk bij evolutionaire aanpassing (adaptatie).

2. Kijk bij gedragsaanpassing.

3. Kijk bij groeiaanpassing / aangepaste groei.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aanpassing


aanpunten
aanpunten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) aanpunten, (de) aanpunting

Een punt maken aan iets.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M000634

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/aanpunten

Verwante termen:
 • graafstok
 • heipaal
 • kappen
 • staak
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aanpunten


aanritsen
aanritsen

█ Zelfstandig naamwoord

Een deel van de schors lijnvormig verwijderen.

aantasten
aan•tas•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) aantasten, (de) aantasting

Geleidelijk bederven. Bron: www.vandale.nl/opzoeken?pattern=aantasten&lang=nn

Verwante term: plantenziekte
Duitse term: befallen. Naamwoorden van handeling: Befall, Befallen
www.duden.de/rechtschreibung/befallen
www.duden.de/suchen/dudenonline/Befall
Franse term: atteindre. Naamwoord van handeling: atteinte
Engelse term, naamwoord van handeling: blight
https://en.wikipedia.org/wiki/Blight

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aantasten


aantasting
aan•tas•ting

Kijk bij aantasten.


aanvulgrond
aanvulgrond

█ Zelfstandig naamwoord

Grond waarmee men een rooigat vult.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aanvulgrond


aanwas
aan•was

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bijgroei

1. De groei van een boomindividu.

2. In de bosbouw: Het volume hout dat over een bepaalde periode aangegroeid is.

www.doordebomenhetboszien.nl/html/b.html

Verwante termen:
Duitse term: Zuwachs

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aanwas


aanwasboor
aan•was•boor

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: monsterboor, staalboor

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aanwasboor


Verwante termen:
Duitse term: Zuwachsbohrer
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuwachsbohrer
Franse term: tarière sonde
Engelse term: increment borer
https://en.wikipedia.org/wiki/Increment_borer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aanwasboor


aanzagen
aanzagen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) aanzagen

■ Synoniem: inzagen

Aanvangen met zagen. De eerste zaagsnede maken.

Verwante termen:

aanzet
aan•zet

█ Zelfstandig naamwoord

Van bomen en struiken:

1. Takaanzet. Plaats waar de tak uit de stam of andere tak komt. Plaats op een stam of (gestel)tak waar een tak uiterlijk aanvangt.

2. Wortelaanzet. Het punt waar een hoofdwortel uit de stronk of een zijwortel uit een hoofdwortel groeit.

Verwante termen:
Duitse term: Ansatz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aanzet


aanzetvlak
aan•zet•vlak

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend vlak te zijn aan de aanzet.
Aanzetvlak snoeien: Manier van snoeien waarbij de tak op de takaanzet ingesneden wordt.
Voorbeeldzin: De tak is aanzetvlak gesnoeid.

Verwante term: aanzet
Engelse term: flush
www.etymonline.com/word/flush

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aanzetvlak


aar

1. █ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aar_(bloeiwijze)
www.etymologiebank.nl/trefwoord/aar1

Korenaar; aar van koren.

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Ähre
https://de.wikipedia.org/wiki/Ähre
https://de.wiktionary.org/wiki/Ähre
www.duden.de/rechtschreibung/Aehre
Franse term bij 1: épi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Épi_(botanique)
Engelse term bij 1: ear
https://en.wikipedia.org/wiki/Ear_(botany)
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=ear

2. █ Zelfstandig naamwoord

Stroomnaam.

www.etymologiebank.nl/trefwoord/aar3
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID54103

Verwante termen bij 2:
 • aa
 • ap
 • haren
 • plaatsnaam
 • stroom
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aar


-aar


aardappelmand
aard•ap•pel•mand

█ Zelfstandig naamwoord

www.polderblues.be/erfgoed/alaam/alaam.htm

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aardappelmand


aardkunde
aardkunde

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: geologieWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geologie

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aardkunde


aardmuis
aardmuis

█ Zelfstandig naamwoord

Knaagdier. Knaagt 's winters aan boomschors.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardmuis

Verwante termen:
Duitse term: Erdmaus
www.waldwissen.net/wald/tiere/saeuger/wsl_maeuse/index_DE

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aardmuis


aardwind
aard•wind

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: aardewind
■ Synoniemen: gangspil (op een schip), kaapstaander, kaapstand

aarsgat
aars•gat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: eersgat


In het Woordenboek der Brabantse Dialecten III.4.3:59 knöst - boomstronk, ook genoemd: post, strèùk, gatènd of kontènd.

Verwante term: worteleinde

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aarsgat


+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aat


abeel

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Witte_abeel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grauwe_abeel
www.etymologiebank.nl/trefwoord/abeel1
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M001380
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID1365
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=S002995&article=albeel
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=S002991

Verwante term:
Duitse termen: Abele, Abielbajum
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RA00095
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GA00220
https://de.wikipedia.org/wiki/Silber-Pappel
Franse term: Abèle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Populus_alba
Engelse term: abele
https://en.wikipedia.org/wiki/Populus_alba

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#abeel


abiota
abiota

█ Zelfstandig naamwoord

Alle niet-levende factoren (zoals temperatuur,zoutgehalte, lichtregime, klimaat,..) die deel uitmaken van een bepaald ecosysteem en die de "biota" (levende organismen) beïnvloeden. Bron: www.vliz.be/vmdcdata/faq/keywords.php?id=3


abiotisch
abio•tiek

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: abiotiek

https://nl.wiktionary.org/wiki/abiotisch
www.encyclo.nl/begrip/abiotiek

Verwante termen:
Duitse term: abiotisch
https://de.wiktionary.org/wiki/abiotisch
Franse term: abiotique
https://fr.wiktionary.org/wiki/abiotique
Engelse term: abiotic
https://en.wiktionary.org/wiki/abiotic

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#abiotisch


abiotische factor
abio•ti•sche fac•tor

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Abiotische_factor
www.encyclo.nl/begrip/Abiotisch

Rerwante termen:
Duitse term: abiotischer Umweltfaktor
https://de.wikipedia.org/wiki/Abiotische_Umweltfaktoren
Franse term: facteur abiotique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Facteur_abiotique
Engelse term: abiotic component
https://en.wikipedia.org/wiki/Abiotic_component

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#abiotische-factor

Duitse term: Abszission
https://de.wikipedia.org/wiki/Abszission
Franse term: Abscission
https://fr.wikipedia.org/wiki/Abscission
Engelse term: Abscission
https://en.wikipedia.org/wiki/Abscission

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#abscissie


absorptie
ab•sorp•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van absorberen

Opname van stoffen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Absorptie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#absorptie


abundantie

achtermaat
ach•ter•maat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: toemaat, tweede snede

Nieuw gras dat op een afgemaaide weide opschiet.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M001557

toemaat
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M068846

Verwante termen:
Engelse term, woordverwant: aftermath
Engelse term: aftergrass, lattermath (latter = later)
www.etymonline.com/word/aftermath
https://en.wiktionary.org/wiki/aftermath
https://en.wiktionary.org/wiki/lattermath

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#achtermaat


achterstallig beheer
ach•ter•stal•lig be•heer

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Beheer dat te laat of niet uitgevoerd wordt.

Verwante termen:
Duitse term: überfällige Pflege

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#achterstallig-beheer


acetylsalicylzuur
ace•tyl•sa•li•cyl•zuur

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Acetylsalicylzuur

Verwante termen:
Engelse term: acetylsalicylic acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Aspirin

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#acetylsalicylzuur


adaptatie
adap•ta•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: evolutionaire aanpassing

Kijk bij evolutionaire aanpassing.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#adaptatie


ademhaling
adem•ha•ling

█ Naamwoord van handeling van ademhalen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ademhaling_(plant)

Verwante term: transpiratie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#ademhaling


ademhalingswortel
adem•ha•lings•wor•tel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kniewortel
Engelse term: breathing root


adventief
ad•ven•tief

█ Bijvoeglijk naamwoord, van het Franse adventif, daarvoor van het Latijnse werkwoord advenire dat bijkomen betekent.

Bijkomend.

1. Een plantenmorfologische term die wordt gebruikt voor de vorming van organen op onverwachte, of minder gebruikelijke plaatsen aan de plant. Bijvoorbeeld: adventieve knoppen op de wortel. Bron: Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Adventief

2. Biogeografische status van een plant of dier die oorspronkelijk niet op een bepaalde plaats leefde en daar door niet natuurlijke oorzaken of niet spontaan verschijnt. Bron: Wikipedia, https://nl.wikipedia.org/wiki/Adventief

https://nl.wikipedia.org/wiki/Adventief
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adventief_(biogeografie)

Verwante termen:
Duitse term: Adventiv
https://de.wikipedia.org/wiki/Adventivpflanze

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#adventief


adventiefknop
ad•ven•tief•knop

█ Zelfstandig naamwoord

Een knop die ontstaat doordat ouder weefsel weer begint met celdeling. Ontstaat door een prikkel zoals zwaar snoeien.
www.fruitpluktuin.nl/fruit/Overige/woordenlijst-van-fruitboom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#adventiefknop


adventiefwortel
ad•ven•tief•wor•tel

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijwortel

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#adventiefwortel


adventieve groei
ad•ven•tie•ve groei

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Van planten: Bijkomende groei.

Verwante termen:
Duitse term: Adventivbildung
https://de.wikipedia.org/wiki/Adventivbildung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#adventieve-groei


afbladderen
af•blad•de•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) afbladderen. Synoniem naamwoord van handeling: (de) exfoliatie

1. Bladeren afstoten.

2. Schors afstoten. Bijvoorbeeld bij de plataan. Afschilferen.

Verwante termen:
Duitse term: abblättern. Naamwoorden van handeling: Abblättern, Abblätterung
https://de.wikipedia.org/wiki/Abblättern
Franse termen: défeuiller, effeuiller, exfolier. Naamwoord van handeling: exfoliation
www.interglot.com/dictionary/nl/fr/search?q=effeuiller
Engelse term: exfoliate. Naamwoord van handeling: exfoliation
https://en.wikipedia.org/wiki/Exfoliation_(botany)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#afbladderen


afbreuk
af•breuk

█ Zelfstandig naamwoord

Een breuk die leidt tot het volledig loslaten van een deel.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#afbreuk


afgevallen gebladerte
af•ge•val•len ge•bla•der•te

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord


Verwante termen:
Duitse term: Falllaub
www.duden.de/rechtschreibung/Falllaub
https://de.wikipedia.org/wiki/Laub_(Botanik)#Laubfall
www.lw-heute.de/mediaarchiv/grab_pic.php?id=17225
Franse termen: feuillage caduc, feuilles caduques

+ Bladwijzer:


afhangend
af•han•gend

█ Bijvoeglijk naamwoord

Naar beneden hangend.


afkalven
af•kal•ven

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) afkalven, (de) afkalving

https://nl.wikipedia.org/wiki/Afkalven

Verwante termen:

afkoken
af•ko•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) afkoken. Synoniem naamwoord van handeling: (de) decoctie

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=A003856

Verwante termen:
Duitse term: abkochen. Naamwoorden van handeling: Abkochen, Abkochung
https://de.wikipedia.org/wiki/Abkochen
Franse term: décocter. Naamwoord van handeling: décoction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Décoction
Engelse term: decoct. Naamwoord van handeling: decoction
https://en.wikipedia.org/wiki/Decoction

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#afkoken


afkooksel
af•kook•sel

█ Zelfstandig naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=A003856

Verwante termen:
Duitse term: Dekokt
https://de.wikipedia.org/wiki/Dekokt
Franse term: décoction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Décoction
Engelse term: decoction
https://en.wikipedia.org/wiki/Decoction

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#afkooksel


afkorten
af•kor•ten

█ Werkwoord

■ Synoniem: korten

Kijk bij korten.


afkortzaag
af•kort•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kortzaag

Kijk bij kortzaag.
 

afleggen
af•leg•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) afleggen, (de) aflegging

https://nl.wikipedia.org/wiki/Afleggen_(planten)

Verwante termen:
Duitse term: absenken
https://de.wikipedia.org/wiki/Absenker
Franse termen: marcottage, marcotter
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcottage
https://fr.wiktionary.org/wiki/marcotter
Engelse termen: layer, pleach. Naamwoorden van handeling: air layering, ground layering, layering, pleaching
www.merriam-webster.com/dictionary/layer
https://en.wikipedia.org/wiki/Layering
www.merriam-webster.com/dictionary/pleaching
https://en.wikipedia.org/wiki/Pleaching

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#afleggen


aflegger
af•leg•ger

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

Tak van een boom of struik of uitloper die door afleggen (in het geval van de uitloper, afhangen) de bodem raakt en wortel schiet. Hieruit kan een nieuw individu groeien.

Verwante termen:
Duitse termen: Ableger, Absenker
https://de.wikipedia.org/wiki/Absenker
 Franse term: marcotte
https://fr.wiktionary.org/wiki/marcotte
Engelse termen: layer, rooted branch, rooting branch
a: a branch or shoot of a plant that roots while still attached to the parent plant
b: a plant developed by layering
www.merriam-webster.com/dictionary/layers

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aflegger


afgrendelen
af•gren•de•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) afgrendelen, (de) afgrendeling

Bij een boomwonde: De inwendige ontwikkelingsgang in de boom waarbij de de wonde afgeschermd wordt van de buitenlucht, dit om te voorkomen dat schadelijke bacteriën en schimmels via de lucht de wonde binnendringen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#afgrendelen


afpennen
af•pen•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) afpennen, (de) afpenning

De penwortel doorsnijden.

Verwante term: penwortel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#afpennen


afscheuren
af•scheu•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) afscheuren, (de) afscheuring

Door een scheurbeweging van een groter geheel losraken. Bron: https://nl.wiktionary.org/wiki/afscheuren

Verwante termen: afbreuk

aftakelingsfase
af•ta•ke•lings•fā•se

█ Zelfstandig naamwoord

Een van de bosontwikkelingsfasen.

Bosontwikkelingsfasen:
 1. jonge fase
 2. dichte fase
 3. stakenfase
 4. boomfase
 5. aftakelingsfase
Verwante term: successie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aftakelingsfase


aftappen
af•tap•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) aftap, (het) aftappen, (de) aftapping

In de context van deze lijst: Boomsap laten wegvloeien door een opening.
Verwante termen:
Duitse term: abzapfen
www.duden.de/rechtschreibung/abzapfen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aftappen


aftocht
af•tocht

█ Zelfstandig naamwoord

Het zich terugtrekken wanneer de te vellen boom begint te vallen. Veilige aftocht.

Verwante termen:
Duitse termen: Rückweiche, Rückzug
Engelse term: retreat

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aftocht


aftochtweg
af•tocht•weg

█ Zelfstandig naamwoord

De te volgen weg bij aftocht.

Verwante term: aftocht
Duitse term: Rückzugweg
Franse term: voie de repli
Engelse termen: escape route, path of retreat

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aftochtweg


aftreksel
af•trek•sel

█ Zelfstandig naamwoord

Vloeistof waarin men de oplosbare delen van iets heeft laten oplossen. Bron: https://nl.wiktionary.org/wiki/aftreksel

Verwante term:

afvoeren
af•voe•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handelen: (het) afvoeren), (de) afvoering

Dat wat gemaaid is weghalen.

afwateren
af•wa•te•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) afwateren, (de) afwatering

Water afvoeren.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Afwatering
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drainage

Verwante termen:
af•zet•hoog•te

█ Zelfstandig naamwoord

Van hakhout: Hoogte waarop het hakhoutindividu afgezet wordt.

In de Nederlandse griendcultuur komt het veel voor dat men afzet op laars- en heuphoogte.

Verwante termen:

afzetten
af•zet•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) afzetten, (de) afzetting

■ Synoniemen, als het gaat over een herhaalde handeling: terugzetten

Hakhout kappen.

Verwante termen:
Duitse term: auf Stock setzen, auf den Stock setzen (Stock = stok, stronk, stubbe). Zie stok.
Franse term: abattre?

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#afzetten


afzonderen
af•zon•de•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) afzonderen, (de) afzondering

■ Synoniemen: isoleren, fragmenteren, versnipperen

In de context van deze lijst: gebieden ecologisch afscheiden.

agestochorie

█ Zelfstandig naamwoord

www.ecopedia.be/143/encyclopedie/

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#agestochorie


akker
ak•ker

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: veld

ak•ker•bed

█ Zelfstandig naamwoord

Deel van de akker tussen twee voren.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=S002939.re.12

Verwante termen:

akkerbloem
ak•ker•bloem

█ Zelfstandig naamwoord

Bloemdragend akkerkruid. De korenbloem is een gekende akkerbloem.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Korenbloem

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#akkerbloem


akkerkruid
ak•ker•kruid

█ Zelfstandig naamwoord


akkermaal
ak•ker•maal

█ Zelfstandig naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M003234
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M003238
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M003235

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#akkermaal


akkermaalshout
ak•ker•maals•hout

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Akkermaalshout
www.etymologiebank.nl/trefwoord/akkermaalshout
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M003237

maal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=27435
www.etymologiebank.nl/trefwoord/maal1

www.duden.de/rechtschreibung/Mal_Zeichen_Stelle_Tor Denkmal

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#akkermaalshout


akkervogel

aks

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: aaks, haaks, haaksj/haaksch
■ Wisselvorm verwant aan Waals hatche: haats
■ Synoniem: bijl

Bijl met lange steel, tweehandig. Velbijl.
De woorden aaks en aks zijn relatief recent in onbruik geraakt in België en Nederland.
Woordverwant aan Nederduits Aaks, Hoogduits Axt en Engels axe.

Het Franse en Picardische hache is woordverwant aan aks. Laat de beginletter h weg en de gelijkenis wordt duidelijk: ache = aks. Het Engelse hatchet (kleine aks) komt van het Franse hache. Hache + -ette = hachette (FR) -> hatchet (EN).
Twee bijzondere videos over aksen smeden:
www.youtube.com/watch?v=Qr4VTCwEfko
www.youtube.com/watch?v=bvAsktFTvgM

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Axt
Nederduitse term, woordverwant: Aaks
Oostfriese term, woordverwant: Ex (eigenlijk Eks)
https://de.wikipedia.org/wiki/Axt
www.plattmakers.de/nl/1112/Ääks
www.platt-wb.de/platt-hoch/?term=ex
Engelse termen, woordverwant: ax, axe
https://en.wikipedia.org/wiki/Axe
https://en.wiktionary.org/wiki/ax

+++

The spelling ax is better on every ground, of etymology, phonology, and analogy, than axe, which became prevalent during the 19th century; but it is now disused in Britain. [Oxford English Dictionary]

The spelling ax, though "better on every ground, of etymology, phonology, & analogy" (OED), is so strange to 20th-c. eyes that it suggests pedantry & is unlikely to be restored. [Fowler]

www.etymonline.com/word/axe

+++

Franse termen, woordverwant: hache
Franse term, velaks: cognée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hache
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cognée
Waalse term, woordverwant: hatche
Waalse term: hepe
https://wa.wikipedia.org/wiki/Hepe
Deense term: økse
Zweedse term: yksa
Noorse term: øks

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aks


alaam

albinisme
al•bi•nis•me

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Albinisme

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#albinisme


alg

Verwante termen:
Duitse term: Alge
https://de.wikipedia.org/wiki/Alge
Franse term: algue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Algue
Engelse term: alga
https://en.wikipedia.org/wiki/Algae
www.etymonline.com/word/algae

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#alg


alge
al•ge

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: alg

Kijk bij alg.


alkaloïde
al•ka•lo•i•de

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Alkaloïde

Verwante term: juglandine
Duitse term: Alkaloide
https://de.wikipedia.org/wiki/Alkaloide
Franse term: elcaloïde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alcaloïde
Engelse term: alkaloid
https://en.wikipedia.org/wiki/Alkaloid
https://en.wiktionary.org/wiki/alkaloid

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#alkaloide


allaam
al•laam

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: alaam

Kijk bij alaam.


alleenstaand
al•leen•staand

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: solitair

Zonder buurboom of -bomen staan.

Veldnaam: den eenen boom

staand
https://nl.wiktionary.org/wiki/staand

Verwante termen:
Duitse term: alleinstehend (alleinstehender Baum, Einzelbaum)
Franse term: isolé (arbre isolé)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#alleenstaand


allergie
al•ler•gie

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Allergie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisallergie

(allergie voor osb plaat)

Verwante term: stuifmeel
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#allergie


allochtoon
al•loch•toon

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Van het Franse allochtone, daarvoor van Grieks allochtōn

Franse term: allochtone
https://fr.wiktionary.org/wiki/allochtone


allopatrie
al•lo•pa•trie

█ Zelfstandig naamwoordallopatrische soortvorming
al•lo•pa•tri•sche soort•vor•ming

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: allopatrie
am•bacht

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ambacht_(handwerk)

amer

█ Zelfstandig naamwoord

Houtskool.
am•fi•bie•en

█ Zelfstandig naamwoord

Klasse van koudbloedige dieren die leven in water en op land.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amfibieën

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#amfibieen


amfibieënpoel
am•fi•bie•en•poel

█ Zelfstandig naamwoord

1. Poel die aangelegd is als geschikte biotoop voor amfibieën (kikkers, padden, salamanders ...).

2. Poel waarin zich amfibieën bevinden.

Verwante termen:
Duitse termen: Amphibienpfuhl, Amphibientümpel
Duitse term, veel gebruikt, maar fout: Amphibienteich. Een Teich is een vijver en dat is veel groter dan een poel.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#amfibieenpoel


anaëroob

█ Bijvoeglijk naamwoord

www.ecopedia.be/103/encyclopedie/

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#anaeroob


anemochorie
ane•mo•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verspreiding van diasporen door de wind.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anemochorie

Verwante termen:
Duitse term: Anemochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Anemochorie
Franse term: anémochorie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anémochorie
Engelse term: anemochory
https://en.wikipedia.org/wiki/Seed_dispersal#Wind
https://en.wiktionary.org/wiki/anemochory

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#anemochorie


anemofilie
ane•mo•fi•lie

█ Zelfstandig naamwoord

Begrip dat de aanpassing beschrijft van zaadplanten aan bestuiving door de wind.

Verwante term: anemochorie
Duitse term: Anemophilie
https://de.wikipedia.org/wiki/Anemophilie
Franse term: anémophilie
https://fr.wiktionary.org/wiki/anémophilie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fécondation_anémophile
Engelse term: anemophily
https://en.wikipedia.org/wiki/Anemophily

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#anemofilie


ang

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm, met diminutiefsuffix -el: angel

1. Uitsteeksel.
1.1. Uitsteeksel aan een zeisblad dat aan de zeisboom bevestigd wordt.
1.2. Synoniem voor pen, zoals in een pen-en-gatverbinding. Bekapt uiteinde aan een balk.

ankerbalkgebint
an•ker•balk•ge•bint

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: ankerbalkgebinte

anorganisch
an•or•ga•nisch

█ Bijvoeglijk naamwoord

https://nl.wiktionary.org/wiki/anorganisch

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#anorganisch


anthese
an•thē•se

█ Zelfstandig naamwoord

De bloeifase van een bloem.

Verwante termen:
Franse term: anthèse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anthèse
Engelse term: anthesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Anthesis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#anthese


antropochorie
an•tro•po•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verspreiding van zaden door mensen.

Verwante termen:
Duitse term: Anthropochorie
Franse term: anthropochorie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dissémination_des_graines#Par_l'homme_:_anthropochorie,_hémérochorie_ou_polémochorie
Engelse term: anthropochory
https://en.wikipedia.org/wiki/Seed_dispersal#By_humans
https://en.wiktionary.org/wiki/anthropochory

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#antropochorie


antropogeen
an•trō•pō•geen

█ Bijvoeglijk naamwoord

http://anw.inl.nl/article/antropogeen
https://nl.wiktionary.org/wiki/antropogeen

https://nl.wiktionary.org/wiki/antropo-

Verwante termen:
Duitse term: Anthropogen
https://de.wikipedia.org/wiki/Anthropogen
Franse term: anthropique
https://fr.wiktionary.org/wiki/anthropique
Engelse term: anthropogenic
www.merriam-webster.com/dictionary/anthropogenic
https://en.wikipedia.org/wiki/Human_impact_on_the_environment

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#antropogeen


antropogene habitus
an•trō•pō•ge•ne hā•bi•tus

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Groeivorm die beïnvloed is door de mens.

Verwante term: groeivorm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#antropogene-habitus


antropologie
an•trō•pō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Antropologie

https://nl.wiktionary.org/wiki/antropo-

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#antropologie


antroturbatie
an•trō•tur•bā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

Het verstoren van de bodem door mensen.

Verwante termen:
Engelse term: anthroturbation
https://en.wiktionary.org/wiki/anthroturbation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#antroturbatie


anthrosol
an•thrō•sol

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anthrosol

Verwante term: bodemkunde

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#anthrosol


ap

█ Zelfstandig naamwoord

Roemeens, en daarom waarschijnlijk ook Volkslatijn, apä

Epe, plaatsnaam

Verwante termen:

appelboom
ap•pel•boom

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Appel_(plant)

Verwante termen:
Duitse term: Apfelbaum
Franse term: pommier
Engelse term: apple tree
https://en.wikipedia.org/wiki/Apple

appelboomgaard
ap•pel•boom•gaard

█ Zelfstandig naamwoord

Boomgaard die geheel of grotendeels uit appelbomen bestaat.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M004083

Verwante termen:
Duitse term: Apfelgarten
Franse termen: pommeraie, verger de pommiers
https://fr.wiktionary.org/wiki/pommeraie
Engelse term: apple orchard

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#appelboomgaard


apicale controle
api•ca•le con•tro•le

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Apicale_dominantie

Verwante term: groeivorm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#apicale-controle


apicale dominantie
api•cale do•mi•nan•tie

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Apicale_dominantie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#apicale-dominantie


aquatisch dood hout
aqua•tisch dood hout

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoorden en zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: waterend dood hout

Kijk bij waterend dood hout.


arboretum
ar•bo•re•tum

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijns arbor (boom) + etum (verzamelsuffix). Meervoud: arboreta

https://nl.wikipedia.org/wiki/Arboretum

1. Plaats waarop een bomengroep of bos staat.

2. Een door de mens aangelegde verzameling bomen.

www.leestekensvanhetlandschap.nl/arboretum

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#arboretum


arbusculaire mycorrhiza
ar•bus•cu•lai•re my•cor•rhiza

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mycorrhiza
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mycorrhiza#Vesiculaire_arbusculaire_mycorrhiza

Verwante termen:
Duitse term: Arbuskuläre Mykorrhizapilze
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbuskuläre_Mykorrhizapilze
Franse termen: mycorhizes arbusculaires, mycorhizes à arbuscules
Engelse termen: arbuscular mycorrhiza (enkelvoud), arbuscular mycorrhizal fungi (meervoud)
https://en.wikipedia.org/wiki/Arbuscular_mycorrhiza

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#arbusculaire-mycorrhiza


archeofyt
ar•cheo•fyt

█ Zelfstandig naamwoord

Taxon (meestal een soort) die zich met hulp van de mens heeft gevestigd vóór 1492, de zogenaamde ontdekking van Zuid-Amerika door Christoffel Columbus.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Archeofyt

Verwante termen:
Duitse term: Archäophyt
https://de.wikipedia.org/wiki/Archäophyt
Engelse term: archaeophyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Archaeophyte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#archeofyt


archetype
ar•che•ty•pe

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Archetype_(model)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#archetype


areaal
are•aal

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: verspreidingsgebied

Kijk bij verspreidingsgebied.


areïek

█ Bijvoeglijk naamwoord

Kenmerk per eenheid van oppervlakte. (Het betreffende kenmerk wordt per eenheid van oppervlakte gegeven. Bijv. per ha.)

Verwante term: bunder

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#areiek


aren lezen
handeling
aren le•zen

█ Werkwoordelijke woordgroep
█ Naamwoord van handeling: (de) arenlezing

https://nl.wikipedia.org/wiki/Aren_lezen

arenlezing
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=S000834.re.4

Verwante termen:
Duitse term: Ährenlesen. Naamwoorden van handeling: (die) Ährenlese, (das) Ährenlesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ährenlesen
www.duden.de/rechtschreibung/Aehrenlese
Franse term: glaner
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/glaner/37089?q=glaner#37037
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glanage
Engelse term: glean, lease
https://en.wikipedia.org/wiki/Gleaning
www.merriam-webster.com/dictionary/glean

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aren-lezen


arillus

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: zaadmantel

Kijk bij zaadmantel.


Duitse term
artgerecht

█ Bijvoeglijk naamwoord

Soortgerecht. Overeenkomstig met de levensbehoeften van een soort. Bijvoorbeeld het soortgerecht houden van een huisdier.

ar•men•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: armbos

Bos dat ooit eigendom was van het arm(en)bestuur.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=S004321.re.48
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burgerlijk_Armbestuur
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=M004295
http://genwiki.nl/limburg/index.php?title=Armenbestuur
www.erfgoedtungelroy.nl/Artikelen/Het%20armenbos.pdf

"Het Armenbos zou eigendom geweest zijn van de Tafel van de Heilige Geest, zoals men destijds het Armbestuur, in de volksmond ‘den Armen’, noemde. Na de Franse revolutie werd deze kerkelijke instelling geseculariseerd en omgedoopt in ‘Bureau van weldadigheid’, de latere Commissie van Openbare Onderstand (nu OCMW). De eigenlijke oorsprong van het Armenbos moet mogelijk gezocht worden in het vroegere verbod om op de gemene gronden hout te kappen, uitgezonderd enkele plaatsen voorbehouden voor de behoeftigen." Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/300139

Verwante term: bos

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#armenbos


armhout
arm•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout van gesteltakken. Arm = gesteltak.
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#armhout


artsenijkruid
art•se•nij•kruid

█ Zelfstandig naamwoord

Plant met geneeskrachtige werking, geschikt voor gebruik in de artsenij.

Verwante termen:
Duitse termen: Arzneipflanze, Heilpflanze
https://de.wikipedia.org/wiki/Heilpflanze

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#artsenijkruid


artsenijtuin
art•se•nij•tuin

█ Zelfstandig naamwoord

Een kruidentuin waar men geneeskrachtig kruid teelt.

Verwante termen:
Duitse termen: Apothekergarten, Arzneigarten
https://de.wikipedia.org/wiki/Apothekergarten
Franse term: jardin médicinal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_médicinal
Engelse term: physic garden
https://en.wikipedia.org/wiki/Physic_garden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#artsenijtuin


aseksuele voortplanting
asek•su•e•le voort•plan•ting

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ongeslachtelijke voortplanting

Kijk bij ongeslachtelijke voortplanting.


assimilaat
as•si•mi•laat

█ Zelfstandig naamwoord

Door assimilatie ontstaan product. Bijvoorbeeld glucose. Glucose wordt gevormd uit koolstofdioxide, licht en water of een andere waterstofdonor.

Verwante term: assimilatie
Duitse term: Assimilat
www.duden.de/rechtschreibung/Assimilat

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#assimilaat


assimilatie
as•si•mi•la•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van assimileren

https://nl.wikipedia.org/wiki/Assimilatie_(biochemie)

Verwante termen:
Duitse term: Assimilation
https://de.wikipedia.org/wiki/Assimilation_(Biologie)
Franse term: assimilation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assimilation_(biologie)
Engelse term: assimilation
https://en.wikipedia.org/wiki/Assimilation_(biology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#assimilatie


aten
aten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) aten

Volgens het boek Bossen van Vlaanderen: "... drijven van varkens in bossen tijdens de herfst en winter op de vruchtenoogst, vooral eikels."
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993. Bladzijde 181.

Aten is woordverwant aan etten (laten beweiden) en etten is woordverwant aan eten.

www.etymologiebank.nl/trefwoord/etten
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=09317

Als men naar het Duitse ätzen kijkt, dan valt de gelijkenis met etsen op. Eén van de oorspronkelijke betekenissen van ätzen betekent een weide laten afvreten. Dat afvreten kennen we nu als materiaal afvreten, een overgankelijke taalevolutie.

www.etymologiebank.nl/trefwoord/etsen

Verwante termen:
Duitse termen: atten, ātzen, ätzen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AA00841
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PA02942
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RA02544
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=%E4tzen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RA02510
https://de.wikipedia.org/wiki/Dehme_(Recht)
www.duden.de/rechtschreibung/atzen

https://de.wikipedia.org/wiki/Hutewald
www.dwds.de/wb/Hutung
Duits hüten, Nederlands hoeden
https://de.wikipedia.org/wiki/Mastungsrecht
www.dwds.de/wb/Mast
www.dwds.de/wb/mästen
https://de.wikipedia.org/wiki/Weidegerechtigkeit

Schweine im Hutewald: Glückliche Tiere unter Bäumen | Unser Land | Bayerischer Rundfunk
www.youtube.com/watch?v=7zXcHxnticI

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#aten


atmosferische depositie
at•mo•sfe•ri•sche de•po•si•tie

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Neerslag.

Verwante termen:
at•mo•troof

█ Bijvoeglijk naamwoord

www.ecopedia.be/740/encyclopedie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#atmotroof


autarkie
au•tar•kie

█ Zelfstandig naamwoord

Op bestuurlijk niveau: het streven naar het zo min mogelijk afhankelijk zijn van anderen. Zelfverzorging of zelfvoorziening zijn synoniemen voor dit streven. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Autarkie

autarkisch: de eigenschap hebbend van autarkie

Verwante termen:
Duitse term: Autarkie
https://de.wikipedia.org/wiki/Autarkie
Franse term: autarcie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autarcie
Engelse term: autarky
https://en.wikipedia.org/wiki/Autarky

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#autarkie


autochorie

autochtone herkomst
au•toch•to•ne her•komst

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autochtone_herkomst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autochtoon_(biogeografie)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#autochtone-herkomst


autochtoon
au•toch•toon

█ Bijvoeglijk naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Autochtoon_(biogeografie)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#autochtoon


autogamie
au•to•ga•mie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: zelfbestuiving

Kijk bij zelfbestuiving.


auto-ecologie
au•to-eco•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoord

Deelgebied van de ecologie dat één soort bestudeert en de wisselwerking met de omgeving.

Verwante term: ecologie
Duitse termen: Autökologie, Autoökolgie
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96kologie#.C3.96kologie_der_Arten:_Aut.C3.B6kologie
Franse term: autécologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autécologie
Engelse term: autoecology
https://en.wikipedia.org/wiki/Autoecology
https://en.wikipedia.org/wiki/Population_ecology
https://en.wikipedia.org/wiki/Community_(ecology) synecology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#auto-ecologie


autotrofie
au•to•tro•fie

█ Zelfstandig naamwoord

Het vermogen van organismen om hun bouwstoffen uit anorganische materialen te halen.

Verwante termen:
Duitse term: Autotrophie
https://de.wikipedia.org/wiki/Autotrophie
Franse term: autotrophie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autotrophie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/a#autotrofie


autotroof
au•to•troof

█ Bijvoeglijk naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Autotroof

Verwante termen:
Duitse term: autotroph
www.duden.de/rechtschreibung/autotroph
https://de.wikipedia.org/wiki/Autotrophie
Engelse term: autotrophic. Autotroph = autotroof organisme, zelfstandig naamwoord
https://en.wiktionary.org/wiki/autotrophic
https://en.wiktionary.org/wiki/autotroph
https://en.wikipedia.org/wiki/Autotroph
Franse term: autotrophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autotrophie
https://fr.wiktionary.org/wiki/autotropheauxine
au•xi•ne

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Auxine

Verwante term: plantenhormoon
Duitse term: Auxine
https://de.wikipedia.org/wiki/Auxine
Engelse term: auxin
https://en.wikipedia.org/wiki/Auxin
Franse term: auxine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auxineavegaar
ave•gaar

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen, oorspronkelijke vorm: navegaar, navegeer

Handgereedschap voor het boren van grotere gaten.

In oorspronkelijke vorm navegaar. Samenstelling uit nave + gaar. Door verkeerde woordscheiding kon in de spreektaal avegaar ontstaan. Nave verwijst naar naaf. Met de navegaar boort men gaten die dienen als naven. Kijk bij naaf en gaard.
Duitse termen: Dollenbohrer (Dolle = gat of pen, woordverwant aan dille), Löffelbohrer, Nabenbohr, Schneckenbohrer, Stangenbohrer
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RN00013
Engelse term: auger, nauger
https://en.wikipedia.org/wiki/Auger
www.etymonline.com/word/auger
www.merriam-webster.com/dictionary/auger
Franse termen: cuillère (lepelboor), tarière, tarière à main, vrille (schroefboor)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarière
https://fr.wiktionary.org/wiki/tarière
https://fr.wiktionary.org/wiki/taratrum
www.cnrtl.fr/etymologie/tarière


avifauna
avi•fau•na

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vogelrijkWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Avifauna

"vogelrijk" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M081366.re.214

Verwante termen:
fauna
waarneming
Duitse termen: Avifauna, Vogelwelt
https://de.wikipedia.org/wiki/Avifauna
Engelse term: avifauna
https://en.wikipedia.org/wiki/Avifauna_(disambiguation)
Franse term: avifaune
https://fr.wiktionary.org/wiki/avifaune


naar boven


Voorblad | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z