B

baal

1. █ Zelfstandig naamwoord

Zak of bundel geperste handelswaar, stro of hooi.
Engelse term bij 1, woordverwant: bale
www.etymonline.com/word/bale
https://en.wiktionary.org/wiki/bale#Etymology_3
Franse term bij 1, woordverwant: ballot
https://fr.wiktionary.org/wiki/ballot

2. █ Zelfstandig naamwoord

Plaatsnaam.

Etymologiebank
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#baal


baard

█ Zelfstandig naamwoord

Aks oftewel bijl waarin de vorm van een baard in het blad te herkennen is.

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID1370&article=barte

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID8245&lemmodern=baard&article=bijl

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=02284&article=barte

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#baard


baardaks
baardaks

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: baard

Aks oftewel bijl waarin de vorm van een baard in het blad te herkennen is.

Geheugen van Nederland
www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view?identifier=RMO01%3A009908

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bartaxt
https://de.wikipedia.org/wiki/Bartaxt
Engelse term, woordverwant: bearded axe
https://en.wikipedia.org/wiki/Bearded_axe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#baardaks


bacteriekanker
bacriekanker

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde bacterieziekte.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacteriekanker

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bacteriekanker


bacteriën
bacrien

█ Zelfstandig naamwoord

Domein van microscopisch kleine eencellige organismen die zich door deling snel kunnen vermenigvuldigen, met name bekend als verwekkers van ziekte, bederf en gisting.
Bron: bewerkte tekst van Wikipedia
bacrievuur

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde bacterieziekte.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacterievuur

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bacterievuur


bacterieziekte
bacrieziekte

Ziekte veroorzaakt door bacteriën.

Wikipedia
https://nl.wiktionary.org/wiki/bacterieziekte

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bacterieziekte


bajonetvorm
banetvorm

Bepaalde groeivorm. Kromming aan de basis van een scheut die lijkt op de vorm van een spiesbajonet van een musket.

bajonetvorming
banetvorming

█ Zelfstandig naamwoord

Kromgroei aan de basis van scheuten die lijkt op de vorm van een spiesbajonet van een musket.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bajonetvorming


bakermat
kermat

■ Synoniemen: bakerkorf, bakermand

Langwerpige, lage biezen mand waarin de baker oftewel kraamverzorgster een pasgeboren zuigeling verzorgde.
De oorspronkelijke bakermat lijkt op een uitgestrekte wan.

bakhuis
bakhuis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bakkes. Bakkes is een samentrekking van bakhuis.
Duitse term: Backhaus
Duitse term, samentrekking: Bakkes
Nederduitse term: Backhuus
https://de.wikipedia.org/wiki/Backhaus
www.plattmakers.de/nl/4738/Backhuus
Luxemburgse term: Bakes
https://lb.wikipedia.org/wiki/Bakes

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bakhuis


bakkemuis
bakkemuisbakpeer

Verwante termen:

+ Bladwijzer:


bakkes
bakkes

█ Zelfstandig naamwoord

Samentrekking van bakhuis.

Verwante termen:

+ Bladwijzer:


bakoven
bakōven

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bakoven


balk

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/balk

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balk_(bouwkunde)

Verwante termen:
Duitse term: Balken
Nederduitse term: Balk
www.plattmakers.de/nl/2976/Balken
www.plattmakers.de/nl/10965/Balk
Engelse term, woordverwant aan Fries beam en Nederlands boom: beam
https://en.wikipedia.org/wiki/Beam_(structure)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#balk


balkengat
balkengat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: balkgat
Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/balkengat

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#balkengat


ballonfles
ballonfles

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#ballonfles


ballonmandfles
ballonmandfles

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#ballonmandfles


ban

Bepaald rechtsgebied.

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bann
https://de.wiktionary.org/wiki/Bann
Engelse term: ban
www.etymonline.com/word/ban

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#ban


band

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#band


bankklem
bankklem

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bankhaak/klemhaak, bankschroef, lijmklem, werkbank

+ Bladwijzer:


bankschroef
bankschroefVerwante termen: werkbank

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bankschroef


banmolen
banmolen

█ Zelfstandig naamwoord

In feodale tijden. Molen waar de naburige boeren (wonend in een ban) verplicht waren hun graan te laten malen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Banmolen

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bannmühle
https://de.wikipedia.org/wiki/Bannmühle_(Begriffsklärung)
Luxemburgse term, woordverwant: Bannmillen
https://lb.wikipedia.org/wiki/Bannmillen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#banmolen


banwoud
banwoud

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#banwoud


barochorie

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: -chorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#barochorie


bast

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: schors

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bast


bat

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wikipedia.org/wiki/'t_Bat

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bat


bats

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: schop

Al dan niet groot, stuk oftewel klomp van iets. Daarvan afgeleid bil (lichaamsdeel). Daarvan afgeleid schop waarvan het blad lijkt op het menselijk achterwerk.

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bats1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005421

Elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten, Meertens Instituut
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/9342

"Het blad van de schop heeft in het midden een soort geul (van de achterzijde gezien); dat is de reden dat de schop ook wel een bats wordt genoemd, een gewestelijke uitdrukking voor "achterwerk"."
Bron: Joost de Vree
www.joostdevree.nl/shtmls/schop.shtml
bebeitelen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling:

Iets bewerken met de beitel.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bebeitelen


bebijlen
bebijlen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bebijlen, (de) bebijling

Iets met de bijl bewerken.

Verwante termen:
Duitse term: bebeilen. Naamwoorden van handeling: Bebeilen, Bebeilung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bebijlen


bebossen
bebossen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bebossen, (de) bebossing

Van een bos voorzien.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bebossen


bebossingsgraad
bebossingsgraad

█ Zelfstandig naamwoord

Mate waarin een afgebakend gebied bebost is.

Om te weten hoeveel van de totale oppervlakte van het gebied met bos bezet is deelt men de beboste oppervlakte door de totale oppervlakte en vermenigvuldigt men vervolgens met 100. Deze uitkomst wordt uitgedrukt in aantal per honderd oftewel percent.

In de Belgische ambtenarij wordt deze graad bosindex genoemd.

● Verwante termen:
Duitse term: Bewaldungsprozent
Engelse term: forestation coefficient

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bebossingsgraad


bebouwen
bebouwen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bebouwen, (de) bebouwingVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bebouwen


bed

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bedding


Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005542&lemmodern=bed&article=stroom
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005581&lemmodern=bedding&article=stroombed
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005542&lemmodern=bed&article=tuinbouw
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005542&lemmodern=bed&article=akkerbouw
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005581&lemmodern=bedding&article=stroombed

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/bedding

Verwante termen:
Duitse termen: Beet, Bett
https://de.wikipedia.org/wiki/Beet
https://de.wiktionary.org/wiki/Flussbett
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewässerbett
Engelse term: bedding
https://en.wikipedia.org/wiki/Bedding_(horticulture)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bed


bedekkingsgraad
bedekkingsgraad

1. █ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedekking_(vegetatiekunde)

2. █ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedekkingsgraad

Verwante termen: ecologie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bedekkingsgraad


beek

█ Zelfstandig naamwoord

1. Ondiepe, smalle waterstroom.
2. Plaatsnaam.

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/beek2

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beek

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant en vertaalequivalent: Bach
Nederduitse termen, woordverwant: Bääk (Duits ä = Nederlands e), Beek
https://de.wikipedia.org/wiki/Bach
https://de.wikipedia.org/wiki/Bach_(Begriffsklärung)
www.dwds.de/wb/Bach
www.plattmakers.de/nl/317/Bääk
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewässernamen_auf_-bach
https://de.wikipedia.org/wiki/Beek

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beek


beekbed
beekbed

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: beekbeddingVerwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bachbett
https://de.wiktionary.org/wiki/Bachbett

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beekbed


beeldbepaler
beeldbeler

█ Zelfstandig naamwoord

Element in de ruimte dat sterk de aandacht trekt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beeldbepaler


beeldhouwen
beeldhouwen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling:Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beeldhouwen


beemd

█ Zelfstandig naamwoord

Wisselvormen: bamd, bampd, bampt, bemd

Grasland aan een beek of rivier.
Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/beemd

Verwante termen:
bende band bande

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beemd


begeleidsoort
begeleidsoort

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
Duitse term: Begleitart

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#begeleidsoort


begrazen
begrāzen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) begrazen, (de) begrazingVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#begrazen


begrazingsdruk
begrazingsdruk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: begrazingdruk

Mate waarin begraasd wordt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#begrazingsdruk


behaard
behaard

█ Bijvoeglijk naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#behaard


beheerplan
beheerplan

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beheerplan


beheers-
beheer

█ Zelfstandig naamwoord
█ Voorvoegsel

Het voorzetsel beheers- kan verwijzen naar de werkwoorden beheersen en beheren. Indien dit voorvoegsel verwijst naar beheren, dan is de letter s op het einde een verbindingsletter. Beheersdoel en beheerdoel, bijvoorbeeld, zijn allebei juiste schrijfwijzen die verwijzen naar beheren.

beheersdoel
beheersdoel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: beheerdoelVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beheersdoel


beheren
beren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beheer, (het) beheren, (de) behering

Zorg dragen voor.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beheren


behouwen
behouwen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) houwen, (de) houwing

Iets door houwen bewerken.

Verwante termen: houwen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#behouwen


beitel
beitel

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaald gereedschap. Smal, langwerpig ijzer met scherpe snede en handvat om een vlak in hout te kappen

Van bijten.

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/beitel

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beitel

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/beitel

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Beitel
https://de.wikipedia.org/wiki/Beitel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beitel


beitelen
beitelen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) beitelen

Met de beitel werken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beitelen


beitsen
beitsen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beitsen, (de) beitsingVerwante termen: roken

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beitsen


bekken
bekken

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
 • stroom
 • stroomgebied
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bekken


beklierd
beklierd

█ Bijvoeglijk naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beklierd


belegen
begen

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van hout. Droog.

Verwante termen: drogen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#belegen


beluik
beluik

█ Zelfstandig naamwoord

Dat wat door beluiken gemaakt is.

Verwante termen: blook

+ Bladwijzer:


beluiken
beluiken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beluik, (het) beluiken, (de) beluikingVerwante termen: blook

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beluiken


bemanteling
bemanteling

█ Zelfstandig naamwoord

Dat wat door bemantelen gemaakt is.

Verwante termen: timmerwerk

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bemanteling


bemesten
bemesten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bemesten, (de) bemesting

Bodem van mest voorzien.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bemesten


ben

█ Zelfstandig naamwoord

Wissen mand.

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ben1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M006981

Verwante termen:
Duitse term: Benne
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=benne

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#ben


benedenloop
bedenloop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: benedenstroomWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedenloop

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#benedenloop


benedenstroom
bedenstroom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: benedenloopVerwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#benedenstroom


benedenstrooms
bedenstrooms

█ Bijvoeglijk naamwoord


Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedenstrooms

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#benedenstrooms


beplanten
beplanten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beplanten, (de) beplanting

Van planten voorzien.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beplanten


beplanting
beplanting

█ Zelfstandig naamwoord

Dat wat geplant is, door de mens of de natuur.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beplanting


berd

█ Zelfstandig naamwoord

bret bord

Verwante termen:

+ Bladwijzer:


bere/beer

█ Zelfstandig naamwoord

1. Modder.

2. Plaatsnaam die naar modder verwijst.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M006007&lemmodern=beer

https://nl.wikipedia.org/wiki/Berenheidemolen

Verwante termen:

+ Bladwijzer:


bergwoud
bergwoud

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bergwoud


berijpt
berijpt

█ Bijvoeglijk naamwoordVerwante termen: rijp

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#berijpt


berkensap
berkensap

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: sap

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#berkensap


berkenteer
berkenteer

█ Zelfstandig naamwoord

Teer gewonnen van berk.

Verwante termen:
 • houtteer
 • teer
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#berkenteer


berkenweerschijnzwam
berkenweerschijnzwam

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#berkenweerschijnzwam


berm

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: barm

1. rand

2. hoop, tas

Verwante termen: zoom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#berm


bermen
bermen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) bermen

■ Wisselvorm: barmenVerwante termen: berm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bermen


berrie
berrie

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#berrie


bes

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bes


beschaduwen
beschāduwen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beschaduwen, (de) beschaduwingVerwante termen:

+ Bladwijzer:


beschaduwing
beschāduwing

█ Zelfstandig naamwoord
factor

Verwante termen:

+ Bladwijzer:


beschieten
beschieten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beschieten, (de) beschieting

■ Synoniem: aanaarden

Een oppervlak bekleden (met).

Beschieten doet men bij het onderhouden van houtwallen. De grond aan de oppervlakte van een wal zakt na enige tijd af waardoor de wal uit vorm geraakt. De wal terug in vorm brengen met de afgezakte grond is het beschieten.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beschieten


beschoeien
beschoeien

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beschoeien, (de) beschoeiing

Schoeien, voorzien van schoenen. Voorzien van een beschermende laag.
Beschoeien, iets voorzien van schoenen of een beschermende laag.

Van timmerwerk. Bekleden met planken.
Van waterbouwkunde. Een oever beschermen tegen uitspoeling met geheide palen en daarop gevestigde planken.
"schoeien" in Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schoeien

"schoeien" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062779

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beschoeien


beschoeiing
beschoeiing

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: schoeiing

Dat wat door beschoeien gemaakt is.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007525

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beschoeiing


beslaan
beslaan

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beslag, (het) beslaan, (de) beslaging

■ Synoniemen: behakken, behouwen, bekappen

Van hout. Met de bijl of de dissel tot vlakke kanten bewerken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007595&lemmodern=beslaan&article=bijl

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beslaan


beslagbijl
beslagbijl

█ Zelfstandig naamwoord

Bijl om te hout beslaan. Vormgevend bijl.
Beslagbijlen bestaan in veel verschillende vormen. In timmerwerk worden beslagbijlen gebruikt om boomstammen te kantrechten en op deze balken vlakken voor verbindingen te slaan, bijvoorbeeld pennen.
Duitse term, woordverwant: Beschlagbeil
Duitse termen: Bandhacke, Bundhacke, Lochaxt, Stemmaxt
https://de.wikipedia.org/wiki/Bandhacke

Bijkomende uitleg over de Duitse termen:
Bund en wisselvorm Band betekenen verbinding. Bandhacke, Bundhacke ... zijn dus aksen waarmee men verbindingen kapt.
Een afgeleid of woordverwant woord van Bund kennen we in het Nederlands als bundel.
Stemm- in Stemmaxt heeft betrekking op het werkwoord stemmen. Ook met een Stemmeisen* stemt men. Een Stemmeisen is een steekbeitel.

De stemmaxt met steel bestaat in verschillende vormen en wordt niet alleen gebruikt om verbindingen te kappen.
Het wordt ook gebruikt om bomen op een bepaalde manier te vellen.
"axt, deren man sich beim fällen der bäume bedient, ... 'eine axt, womit die bäume gestemmt, d. h. nahe über der wurzel gefället werden'" Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS44467
En het wordt gebruikt om kerven te slaan in stammen die door bebijlen gekantrecht worden. Een wijze die voorkomt in Duitsland en mogelijk Oostenrijk.
"Those side-axes are special tools to be cherished, elevated to a position of preeminence among tools, preserved only for use where they are uniquely suited which is not removing bulk wast or even any waste beyond what is necessary which means no more than 2, three at the most, millimeters at the surface. If you are rough hewing any further from the line than half a centimeter please consider not grabbing that sweet axe until you’ve gotten it down a few, or more, millimeters."
Bron: https://shinglemaker.wordpress.com/2017/05/05/axe-working-with-friends/
En om de verwarring nog groter te maken is er ook nog de Bindaxt ...
Bind- is hier, net zoals Band-, een wisselvorm van Bund.
De Bindaxt is eigenlijk hetzelfde als de Bundaxt, maar Bindaxt wordt al eens gebruikt om een aks met een steel te benoemen en in dit geval kan er een verschil gemaakt worden met de Bundaxt, hier dan aks zonder steel (= steekaks) ... Welkom in de wereld van taalverwarring.

Bindaxt

"Die Bundaxt, plur. die -äxte, bey den Zimmerleuten, eine Axt, oder vielmehr ein starkes Eisen in Gestalt eines Winkelhakens* mit einer Schneide an dem längern Schenkel, etwas damit glatt abzustoßen; welche mit der Bindaxt** nicht zu verwechseln ist, obgleich Bund hier auch von binden und verbinden abzustammen scheinet."
* aks zonder steel, steekaks
** aks met steel
Bron: Johann Christoph Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, 1793–1801, www.zeno.org/Adelung-1793/A/Bundaxt,+die

"Die Bindaxt, plur. die -äxte, bey den Zimmerleuten, ein Nahme der gewöhnlichen Zimmeraxt, womit das Holz beschlagen, und zum Abbinden* oder Verbinden geschickt gemacht wird."
*Abbinden: Bauhölzer zu einer Holzkonstruktion verbinden (Bron: Wiktionary)
Bron: Johann Christoph Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, 1970, www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DB02624
https://de.wiktionary.org/wiki/abbinden

Voorbeeld van een zware aks met steel, afbeelding: http://mobil.frag-den-heimwerker.com/wp-content/uploads/2014/05/bundaxt.jpg, bronbladzijde: http://mobil.frag-den-heimwerker.com/bundaxt/

Engelse term, om verbinden te slaan en te slechten: mortice axe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beslagbijl


beslagen hout
beslāgen hout

Hout dat door beslaan met de bijl of de dissel rechte kanten heeft.

Verwante termen:
Duitse termen: beschlagenem Holz, beschlagenes Holz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beslagen-hout


beslagring
beslagring

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: mensel

Van houten handvatten van bepaalde werktuigen. Ring die splijten van het hout voorkomt.

Verwante termen:
Duitse term: Zwinge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beslagring


besproeien
besproeien

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) besproeien, (de) besproeiingVerwante termen: bevloeien, wateren

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#besproeien


bestand
bestand

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bosbouw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bestand


bestandsboom
bestandsboom

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bestandsboom


bestuiven
bestuiven

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bestuiven, (de) bestuivingVerwante termen: bevruchten, struifzand, stuiven

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bestuiven


bestuiver
bestuiver

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bestuiven, bij

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bestuiver


betuinen
betuinen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) betuinen, (de) betuining

Van een tuin voorzien.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#betuinen


beugelzaag
beugelzaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag waarin het blad opgehangen is in een beugel.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beugelzaag


beukenmast
beukenmast

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beukenmast


beurtjaar
beurtjaar

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beurtjaar


bevervelling
vervelling

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bevervelling


bevervraat
vervraat

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bevervraat


bevloeien
bevloeien

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bevloeien, (de) bevloeiingVerwante termen:
 • afwateren
 • wateren
 • watering
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bevloeien


bevolken
bevolken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bevolken, (de) bevolkingVerwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bevolken


bevolkingsdichtheid
bevolkingsdichtheid

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
bevijlen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bevijlen, (de) bevijling

Iets met de vijl bewerken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008180

Verwante termen:
 • bebijlen
 • houtbewerking
 • houtvijl
 • metaalvijl
 • vijl
 • vijlen
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bevijlen


bevruchten
bevruchten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bevruchting, (de) bevruchtingVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bevruchten


bewaarfruit
bewaarfruit

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bewaarfruit


bewaarlijst
bewaarlijst

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bewaarlijst


bewortelen
bewortelen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bewortelen, (de) bewortelingVerwante termen: wortel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bewortelen


bezagen
begen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling:

Iets door zagen bewerken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008432

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bezagen


bezem
zem

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bezem


bezembinder
zembinder

■ Synoniem: bezemmaker

█ Zelfstandig naamwoord

Handwerker die bezems maakt.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bezembinder

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Besenbinder
https://de.wikipedia.org/wiki/Besenbinder

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bezembinder


bezempers
zempers

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bezempers


bidden
bidden

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bidden, (de) bidding

Vlieggedrag van bepaalde vogels.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bidden_(vogel)

Verwante termen: vogelvlucht

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bidden


biefstukzwam
biefstukzwam

█ Zelfstandig naamwoord

Schimmel waarvan de zwamvlok eikenhout na de velling rood tot bruin verkleurt.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biefstukzwam

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biefstukzwam


bies

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biefstukzwam

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bies


bifurcatie
bifurtie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn bi (twee) en Latijn furca (vork)

Splitsing in twee takken.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bifurcatie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bifurcatie


bijen
bijen

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijen

honingbij, alleenlevende bij

Verwante termen: bestuiven

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bijen


bijenklos
bijenklos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: klos
■ Synoniem: kloskorf

Klos (stuk stamhout) waarin een bijenvolk huist.

Verwante termen:

bijenkorf
bijenkorf

█ Zelfstandig naamwoord(oorspronkelijk gevlochten, nu een houten kist)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bijenkorf


bijensterfte
bijensterfte

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bijensterfte


bijenvolk
bijenvolk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: volkVerwante termen:
Duitse term: Bienenvolk

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bijenvolk


bijenwas
bijenwas

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
 • bijen
 • bijenkorf
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bijenwas


bijgroei
bijgroei

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: aanwas

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bijgroei


bijl

█ Zelfstandig naamwoord

Hakwerktuig.
Engelse term, woordverwant: bill, zoals in billhook en twybil. Oud-Engels bil.
Engelse term, vertaalequivalent: axe
www.etymonline.com/word/bill
https://en.wiktionary.org/wiki/bill#Etymology_1
https://en.wiktionary.org/wiki/billhook
https://en.wikipedia.org/wiki/Axe
https://en.wiktionary.org/wiki/axe
Deense term, woordverwant: bil
Noorse term, woordverwant: bile
Zweedse term, woordverwant: bila
Franse term: hache
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hache
Waalse termen: hatche, hepe. Kijk ook bij heep.
https://wa.wikipedia.org/wiki/Hepe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bijl


binddraad
binddraad

█ Zelfstandig naamwoord

Buigzame draad om te binden. Gegloeide draad.

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#binddraad


binden
binden

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) binden, (de) binding

1. Met touw of iets dergelijks vastmaken.
1.1. Houtverbindingen maken.

Verwante termen:
Duitse term bij 1, woordverwant: binden
Duitse term bij 1.1, woordverwant: binden
Duitse term bij 1.1, met voorvoegsel: abbinden, verbinden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#binden


bindmiddel
bindmiddel

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bindmiddel


bindroede
bindroede

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bindroede


bindwis
bindwis

█ Zelfstandig naamwoord

Wis om te binden.

Verwante termen:
Franse term: hart
https://fr.wiktionary.org/wiki/hart
https://fr.wiktionary.org/wiki/hart#Ancien_français

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bindwis


binnendijks
binnendijks

█ Bijvoeglijk naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#binnendijks


binnenknop
binnenknop

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#binnenknop


binnenteelt
binnenteelt

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#binnenteelt


bint

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Oorspronkelijke wisselvorm: bind
■ Wisselvorm: gebint

Oorspronkelijk: Houtverbinding gemaakt door binden met een bindmiddel zoals touw.
Later: Houtverbinding gemaakt door pennen en gaten.

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bint2

Verwante term bij 1:
2. █ Zelfstandig naamwoord

■ Korte vorm van bintbalk, zie bint 1.

Balk in een bint oftewel gebint.

Verwante termen bij 2:

bio-

█ Zelfstandig naamwoord
█ Voorvoegsel

■ Van Grieks bios, leven

Ter aanduiding dat het door het tweede lid genoemde betrekking heeft op levende organismen oftewel biologish is.
Bron: Wiktionary

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bio-

Verwante termen: biologie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bio-


biobrandstof
biōbrandstofVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biobrandstof


biocide
biōcide

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biocide


biodiversiteit
biōdiversiteit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: levensverscheidenheidVerwante termen: bio-

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biodiversiteit


biofilter
biōfilter

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biofilter


biofiltratie
biōfiltrātie

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bio-

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biofiltratie


biogalerij
biōgalerij

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biogalerij


biogeografie
biōgeōgrāfie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biogeografie

Verwante termen: soortvorming

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biogeografie


bio-indicator
biōinditor

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bio-

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bio-indicator


biologie
biōgie

█ Zelfstandig naamwoord

Leer van de levende wezens of organismen, in de meest ruime zin alles omvattend wat de kennis van die wezens of organismen betreft; bepaald de leer waarin de levensgewoonten en -uitingen van organismen onderzocht en beschreven worden.
Bron: bewerkte tekst van Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001243

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biologie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biologie


biologisch
biōlogisch

█ Bijvoeglijk naamwoordWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/biologisch

Verwante termen:
 • bio-
 • ecologisch
 • duurzaam
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biologisch


biologische afbraak
biōgische afbraak

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Proces waarbij organische verbindingen afgebroken worden door de natuurlijke oftewel biologische activiteit (stofwisseling) van micro-organismen.
Bron: bewerkte tekst van Wikipedia

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_afbraak

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biologische-afbraak


biologische landbouw
biologische landbouw

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_landbouw

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biologische-landbouw


biomassa
biōmassa

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biomassa

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biomassa


biomechanica
biōchāni

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biomechanica


biomeiler
biōmeiler

█ Zelfstandig naamwoord

Grote composthoop van houtsnippers waaruit warmte wordt onttrokken die nuttig gebruikt kan worden. Bacteriën breken houtsnippers af tot houtcompost die zeer voedzaam is voor planten.
Bron: Stichting Biomeiler

Stichting Biomeiler
www.biomeiler.nl/wat-is-een-biomeiler/

Kijk ook bij meiler.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biomeiler


bioom
bioom

█ Zelfstandig naamwoord

Grote groep van welbepaalde plant- en dierengemeenschappen die goed aangepast zijn aan de omgeving van een welbepaald gebied.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bioom

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bioom


biota
biōta

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bio-

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biota


biotisch
biōtisch

█ Bijvoeglijk naamwoordVerwante termen: bio-

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biotisch


biotische factor
biōtische factorVerwante termen: bio-

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biotische-factor


biotoop
biōtoop

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biotoop

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biotoop


biotoopverlies
biōtoopverlies

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biotoopverlies


bioturbatie
biōturtie

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bioturbatie


blad

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: loof

Bepaald deel aan een plant dat groeit aan stammen, takken en stengels.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blad

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/blad1

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blad


bladaarde
bladaarde

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladaarde


bladafstoting
bladafstōting

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: abscissieWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abscissie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladafstoting


bladerdak
blāderdak

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: blad

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladerdak


bladgroen
bladgroen

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: blad

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladgroen


bladgroenkorrel
bladgroenkorrel

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: blad

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladgroenkorrel


bladhark
bladhark

█ Zelfstandig naamwoord

Werktuig met een lange steel om bladeren bijeen te halen.

www.mot.be/resource/Tool/bladhark?lang=nl

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladhark:


bladhoudend
bladhoudend

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: blad

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladhoudend


bladklier
bladklier

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladklier


bladknop
bladknop

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladknop


bladlater
bladlater

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: blad

+ Bladwijzer:


bladmineerder
bladmineerder

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladmineerder

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladmineerder


bladoksel
bladoksel

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: blad

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladoksel


bladopname
bladopname

█ Zelfstandig naamwoord

Van een plant. Het opnemen van stoffen door de bladeren.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladopname


bladrozet
bladzet

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: blad

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladrozet


bladstand
bladstand

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: blad

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladstand


bladstrooisel
bladstrooisel

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
++ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladstrooisel


bladval
bladval

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladval


bladverlies
bladverlies

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladverlies


bladverliezend
bladverliezend

█ Bijvoeglijk naamwoordVerwante termen: blad

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladverliezend


bladvoeder
bladvoeder

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm:bladvoer

loofvoederVerwante termen: blad

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladvoeder


bleekklok
bleekklok

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: telen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bleekklok


blekbijl
blekbijl

█ Zelfstandig naamwoord

Bijl om bomen (vooral inlandse eiken) te blekken oftewel ontschorsen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009362.re.3

Ensie
www.ensie.nl/vandale1898/blekbijl

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blekbijl


blekijzer
blekijzer

█ Zelfstandig naamwoordMOT
www.mot.be/resource/Tool/blekijzer?lang=nl

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blekijzer


blekken
blekken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) blekken


ontschorsen ritsen blessen

blekken ook op taaldacht

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22blekken%22 https://www.etymonline.com/word/black#etymonline_v_13555 blaken branden

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blekken


bles

■ Synoniem: merk

Witte plek. Ontschorste plek op een boom dat dient als merk oftewel teken. Het teken geeft aan dat de boom geveld mag worden of juist niet.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009372&lemmodern=bles

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bles

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bles


blesbijl
blesbijl

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blesbijl


blessen
blessen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) blessen)

Bomen merken door een stuk van de schors af te kappen op ooghoogte.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009373

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blessen


blijvende kroon
blijvende kroonVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blijvende-kroon


bliksemboom
bliksemboom

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: boom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bliksemboom


bliksemschade
bliksemschāde

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bliksemschade


blindhout
blindhout

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blindhout


bloeien
bloeien

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) bloei, (het) bloeien, (de) bloeiingVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloeien


bloeiperiode
bloeiriode

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloeiperiode


bloeiwijze
bloeiwijze

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloeiwijze


bloem

1. █ Zelfstandig naamwoord

Bepaald gedeelte van een plant dat de voortplantingsorgaan bevat, een geheel met opvallende kroonbladen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_(plant)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009486

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bloem

Verwante termen:
2. █ Zelfstandig naamwoord

Bloemdragende plant.

Verwante termen:
3. █ Zelfstandig naamwoord

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloem


bloembed
bloembed

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009487

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloembed


bloemenweide
bloemenweide

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloemenweide


bloemknop
bloemknop

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloemknop


bloemval
bloemval

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloemval


bloemverlies
bloemverlies

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloemverlies


bloesem
bloesem

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bloem
Engelse term: blossom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloesem


blok

█ Zelfstandig naamwoord

1. Van een boom. Stam zonder wortels en de kroon. Bol.

2. Een stuk hout.

3. Katrol.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009504

Verwante termen:
Duitse term: Bloch
Nederduitse term: Block
https://de.wiktionary.org/wiki/Bloch
www.plattmakers.de/nl/434/Block
Engelse term, woordverwant: block
www.etymonline.com/word/block

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blok


blokhout
blokhout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout gezaagd in kleine blokken als brandhout.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blokhout


blook

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: beluiken, blok

+ Bladwijzer:


bodeker
ker

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010693&article=bodeker

Verwante termen:

De samentsteller vermoedt dat er een verband is tussen Bütte en boeten (herstellen, oorspronkelijk ook slaan en vuur maken).
Vakman: ketelboeter, Duits Kesselbüßer
Familinaam: Ketelbutters

https://de.wikipedia.org/wiki/Kesselflicker#Bezeichnungen


bodem
dem

Bovenste laag van de aardkorst die door planten beworteld wordt.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodem

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Boden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodem


bodembedekker
dembedekker

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bodem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodembedekker


bodembiologie
dembiōgie

█ Zelfstandig naamwoord

Deelgebied van de biologie gericht op organismen in de bodem.
Engelse term: soil biology
https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_biology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodembiologie


bodemdaling
demling

█ Zelfstandig naamwoord

Het zakken van de bodem.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemdaling

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemdaling


bodemecologie
demecōgie

█ Zelfstandig naamwoord

Leer van de betrekkingen tussen organismen en hun leefomgeving in de bodem. Deelgebied van de ecologie.

Soilpedia, Bodemecologie- Wat is het en wat kun je ermee?, PDF
https://soilpedia.nl/Bikiwiki%20documenten/SKB%20Cahiers/Bodemecologie.pdf

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bodenökologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenökologie
Engelse term: soil ecology
https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_ecology
Franse term: écologie_du_sol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écologie_du_sol

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemecologie


bodemecosysteem
demēcōsysteem

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bodem, bodemecologie, ecosysteem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemecosysteem


bodemfauna
demfauna

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemfauna


bodemflora
demflōra

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemflora


bodemgebruik
demgebruik

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bodem

+ Bladwijzer:


bodemgeschiktheid
demgeschiktheid

█ Zelfstandig naamwoord

Mate waarin de bodem geschikt is als groeiplaats voor een bepaalde plantensoort.

Verwante termen: bodem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemgeschiktheid


bodemgesteldheid
demgesteldheid

█ Zelfstandig naamwoord

De eigenschappen oftewel samenstelling van de bodem; de grondsoort, de aanwezigheid van grondwater, de zuurtegraad, de voedselrijkdom en het humusgehalte.

Ann Van Roy, AnneTannes Tuin
www.annetanne.be/kruidenklets/uit-de-kruidenmand/aanleg-kruidentuin/bodem/

Verwante termen: bodem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemgesteldheid


bodemkruipen
demkruipen

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling

Van de bovenste bodemlaag op een helling. *De langzame hellingafwaartse beweging van gronddeeltjes onder invloed van de zwaartekracht, als gevolg van het herhaaldelijk bevriezen en weer opdooien van de bodem.
*Bron: Wageningen Universiteit
www.bodemenwater.wur.nl/inleidingbodem/leertekst/tools/glossary.htm#Kruipen
www.bodemenwater.wur.nl/inleidingbodem/leertekst/tekst/hoofdstuk_02/02_04_00_Hellingprocessen.htm

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Massabeweging

Bodemkruipen is een vorm van kryoturbatie.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemkruipen


bodemkunde
demkunde

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemkunde

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemkunde


bodemopbouw
demopbouw

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bodem

+ Bladwijzer:


bodemporie
demrie

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemporie


bodemsoort
demsoort

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bodem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemsoort


bodemverdichting
demverdichting

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemverdichting


boekweit
boekweit

█ Zelfstandig naamwoordboek = beuk
weit, Duits weitzen = tarwe

www.etymologiebank.nl/trefwoord/weit

Verwante termen: weit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boekweit


boekweitkoek
boekweitkoek

█ Zelfstandig naamwoord

Pannenkoek gemaakt van boekweitmeel.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boekweitkoek

Verwante termen:
Duitse term: Buchweizenpfannkuchen
Nederduitse term: Bookweetpannkoken
www.plattmakers.de/nl/11723/Bookweetpannkoken

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boekwijtkoek


boender
boender

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boender


boer

█ Zelfstandig naamwoordwww.etymologiebank.nl/trefwoord/boer1
buur

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boer


boezem
boezemWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boezem_(water)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009867&lemmodern=boezem&article=water

Verwante termen: boezemwater

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boezem


boezemwater
boezemter

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009878

Verwante termen: boezem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boezemwater


bok

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bok


bol

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bool

Stam, schacht van een boom.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
bollaard, wisselvorm polder
https://www.etymonline.com/word/pollard
https://www.etymonline.com/word/bollard
https://www.etymonline.com/word/poll
https://en.wiktionary.org/wiki/pollard

Verwante termen:
Duitse term: Bohle
https://de.wikipedia.org/wiki/Bohle
www.dwds.de/wb/Bohle
https://de.wiktionary.org/wiki/Bohle
Engelse termen: bole, poll
https://en.wiktionary.org/wiki/bole#Etymology_1
www.etymonline.com/word/bole

www.etymonline.com/word/poll

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bol


bolboom
bolboom

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bolboom


bolle akker
bolle akker

■ Wisselvorm:bolakker

Akker die door een bepaalde manier van ploegen in de loop der tijd bol geworden is.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolle_akker

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/bolle_akker

Verwante termen: akker

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bolle-akker


bolster
bolsterVerwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bolster


bolwerk
bolwerk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Het Franse boulevard is afgeleid van bolwerk

Met hout versterkt verdedigingswerk.

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bolwerk

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolwerk_(bouwwerk)

Verwante termen: bol
Duitse term, woordverwant: Bollwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Bollwerk
Franse term, woordverwant: boulevard
https://fr.wiktionary.org/wiki/boulevard#Étymologie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bolwerk


bomen
men

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) bomen

■ Synoniemen: kloeten, punten*, punteren*

Een vaartuig (boot, vlot ...) in ondiep water met een boom voortbewegen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bomen

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/bomen

*"punteren" in Woordenboek of Diksjenaer van 't Mestreechs door H.J.E. Endepols
*"punten" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank:
Met een puntig voorwerp stoten of steken.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M056799

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bomen


bomenboeket
menboeket

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bomenboeket


bomengroep
mengroep

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bomengroep


bomenrij
menrij

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
 • laan
 • lijnvormig
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bomenrij


bonenstaak
nenstaak

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bonenstaak


boniteit
niteit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Leenwoord, letterlijke vertalingen: goedheid, deugdelijkheid

Van de bosbouw. Kwaliteit van het hout of van de bodem.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001455

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boniteit


bool

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bol

Kijk bij bol.


boolhout
boolhout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout van de bol oftewel stam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boolhout


boolplank
boollplank

Plank met onbezaagde zijkanten. Bool/bol = boomstam.


boom

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Fries: beam

Verhout gewas.
Engelse term bij 1, woordverwant: beam. Engels beam is woordverwant aan Fries beam.
www.etymonline.com/word/beam
Franse term bij 1, woordverwant: bôme. Nederlands giek
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bôme
https://fr.wiktionary.org/wiki/bôme

2. █ Zelfstandig naamwoord

Langwerpig gebruiksvoorwerp gemaakt van een boomstam, voorkomend in verschillende dikten en lengten.
Gebruiksvoorwerp dat de vorm heeft van een boomstam.

stam, steel, halm, helm, knuppel, staak

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2, woordverwant: Baum
https://de.wiktionary.org/wiki/Baum
Einbaum, Hebebaum, Heubaum, Schalgbaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Hebebaum
https://de.wiktionary.org/wiki/Hebebaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagbaum
https://de.wiktionary.org/wiki/Schlagbaum
Engelse term bij 2, woordverwant: boom
www.etymonline.com/word/boom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boom


boomaarde
boomaarde

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: boom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomaarde


boomband
boomband

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: singelband

Band om een boom aan te binden.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Singelband

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomband


boomfase
boomse

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomfase


boomfruit
boomfruit

█ Zelfstandig naamwoord

Fruit van bomen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomfruit


boomgaard
boomgaard

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen, samentrekkingen: bongerd, bongert


gaard

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Baumgarten. *Duits Garte + -n, (*Nederlands gaarde)
www.dwds.de/wb/Baumgarten
www.dwds.de/wb/Garten#et-1

van Bizune [bitsune], bi = twee; twee tuinen (tuin = aflsluiting) > grondstuk omheind met twee tuinen

Bungert, Bongert
https://de.wiktionary.org/wiki/Bungert

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomgaard


boomgraf
boomgraf

█ Zelfstandig naamwoord

Boom waaronder een lijk of een kadaver begraven licht. Een boomgraf kan dienen om een misdaad onontdekt te laten.

Verwante termen: boom

Duitse term: Baumsarg, Totenbaum
https://de.wiktionary.org/wiki/Totenbaum

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomgraf


boomgrens
boomgrens

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomgrens

Verwante termen:

boomheide
boomheide

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomheide


boomheiligdom
boomheiligdom

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: boom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomheiligdom


boomholte
boomholte

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomholte


boomhout
boomhout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout gewonnen van bomen. Te onderscheiden van struikhout.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomhout


boomhut
boomhut

█ Zelfstandig naamwoord

Speelhut, gebouwd in een boom.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomhut


boomkar
boomkar

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: malle jan

Kar om gevelde bomen te vervoeren.

kar: 2 tot 3 wielen
wagen: 4 of meer wielen

Verwante termen: boom, boomwagen


boomkorf
boomkorf

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomkorf


boomkwekerij
boomkwēkerij

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: boom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomkwekerij


boomlijk
boomlijk

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
 • boom
 • dood hout
 • lippen
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomlijk


boomnest
boomnest

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
 • boom
 • grondnest
 • nest
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomnest


boomnester boombroeder

hegbewoner

Verwante termen:


boomopslag
boomopslagVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomopslag


boompaal
boompaal

█ Zelfstandig naamwoord

Paal om een boom aan te binden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Boompaal
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boompaal


boomplantwijze
boomplantwijze

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomplantwijze


boompomp
boompomp

█ Zelfstandig naamwoord

Pomp gemaakt van een uitgeholde boomstam.

Verwante termen: boom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boompomp


boomput
boomput

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: boom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomput


boomsoort
boomsoort

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomsoort


boomstam
boomstam

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: stamVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomstam


boomstamboot
boomstamboot

█ Zelfstandig naamwoord

Boot gemaakt van een uitgeholde boomstam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomstamboot


boomstamdoodkist
boomstamdoodkist

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boomstamdoodskist

Doodkist gemaakt van een uitgeholde boomstam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomstamdoodkist


boomstamkist
boomstamkist

█ Zelfstandig naamwoord

Kist gemaakt van een uitgeholde boomstam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomstamkist


boomstamtrommel
boomstamtrommel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boomstamtromVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomstamtrommel


boomtop
boomtop

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomtop


boomvormend
boomvormend

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een plantensoort. Groeiend tot een boom.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomvormend


boomwagen
boomgen

█ Zelfstandig naamwoord

Wagen om gevelde bomen te vervoeren.

wagen: 4 of meer wielen
kar: 2 tot 3 wielen

Verwante termen:

boor

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: avegaar

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boor


boorgang
boorgang

█ Zelfstandig naamwoord

Door vraat ontstane gang in hout.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boorgang


boorgat
boorgat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem:booropening

Gat op een houtoppervlak. Uitvliegopening.

Verwante termen: vraat

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boorgat


bootshaak
bootshaak

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
 • brandhaak
 • fruithaak
 • vlottershaak
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bootshaak


borstel
borstel

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#borstel


bos

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: woud

Plaats met daarop een grote groep bomen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bos_(vegetatie)

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bos

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1, woordverwant: Busch
Duitse term bij 1, vertaalequivalent: Wald
Engelse term bij 1, woordverwant: bush
Engelse term bij 1, vertaalequivalent: forest

2. █ Zelfstandig naamwoord

Bundel.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bos

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bos


bosbeheer
bosbeheer

█ Zelfstandig naamwoord

Het beheren van een bos of bossen. Het organiseren van en toezicht houden op werken in het bos.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001496.re.5&lemmodern=bosbeheer

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosbeheer


bosbehoud
bosbehoud

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosbehoud


bosbouw
bosbouw

█ Zelfstandig naamwoord

Bouw (bewerking van het land, telen) die er op gericht is hout uit bossen te oogsten.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010540

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosbouw

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant aan woudbouw: Waldbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Waldbau

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosbouw


bosbrand
bosbrand

█ Zelfstandig naamwoord

Brand in een bos.

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant aan woudbrand: Waldbrand
https://de.wikipedia.org/wiki/Waldbrand

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosbrand


bosdecreet
bosdecreet

█ Zelfstandig naamwoord

Decreet uitgevaardigd door het Vlaams Parlement over de bossen in het Vlaams Gewest.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosdecreet

decreet op Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Decreet_(staatsrecht)

Verwante termen: bos

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosdecreet


bosfragmentatie
bosfragmentie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: bosdeling, bosopdeling, bosversnipperingVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosfragmentatie


bosinbreiding
bosinbreiding

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosinbreiding


bosindex
bosindex

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bebossingsgraad

Kijk bij bebossingsgraad.


bosinventarisatie
bosinvenritie

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosinventarisatie


boskant
boskant

█ Zelfstandig naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010557
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010558

wankant

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boskant


boskap
boskap

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: boskappingVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boskap


bosklimaat
bosklimaat

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosklimaat


boslier
boslier

█ Zelfstandig naamwoord

Aan de achterkant van een bostrekker bevestigde lier.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boslier


bosontwikkelingsfase
bosontwikkelingsse

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosontwikkelingsfase


bosploeg
bosploeg

█ Zelfstandig naamwoord

Zwaar uitgevoerde ploeg die aarde met daarin wortels kan keren.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosploeg


bosrand
bosrand

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosrand


bosreservaat
bosservaat

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosreservaat


bossen
bossen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bossen, (de) bossing

Bundels oftewel bossen maken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bossen


bosstructuur
bosstructuur

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bos

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosstructuur


bostrekker
bostrekker

Trekker die aangepast is om in het bos te werken. Deze trekker heeft een beschermende kooi tegen vallende bomen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bostrekker


bostype
bostype

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bos

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bostype


bosuitbreiding
bosuitbreiding

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosuitbreiding


bosverband
bosverbandwassen in bosverband

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosverband


bosverjonging
bosverjonging

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/bosverjonging

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosverjonging


boswachter
boswachter

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bos

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boswachter


boswal
boswalVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boswal


bosweg
bos•weg

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosweg


botenbouw
tenbouw

█ Zelfstandig naamwoordboot
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010325

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#botenbouw


bouw

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer:


bouwen
bouwenVerwante termen: bebouwen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bouwen


bouwgrond
bouwgrond

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bouwgrond


bouwhout
bouwhout

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bouwhout


bouwland
bouwland

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bouwland


bovenloop
venloop

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovenloop

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bovenloop


bovenstaand
venstaand

█ Bijvoeglijk naamwoordVerwante termen: onderstaand

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bovenstaand


bovenstaander
venstaander

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bovenstaander


bovenstam
venstam

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bovenstam


bovenstroom
venstroom

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bovenstroom


bovenstrooms
venstrooms

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: stroom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bovenstrooms


bovenzager
venger

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
 • kraanzaag
 • onderzager
 • zaagput
 • zagen

braak

1. █ Zelfstandig naamwoord

Bepaald werktuig om te breken. Vlasbraak.
Weetje: In het Engels kent men brake (van Oud-Nederlands en Nederduits braake/braak) als een houvast om hout te breken.
Kijk ook bij lattenspriet.

Verwante termen bij1:
Engelse term: brake
www.etymonline.com/word/brake

2. █ Zelfstandig naamwoord

Bouwland dat niet gebruikt wordt.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/braak

Verwante termen bij 2:
3. █ Bijvoeglijk naamwoord. Bijwoordelijke bepaling bij liggen

Braak liggen = tijdelijk niet gebruikt worden.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011157

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/braak

Verwante termen bij 3:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#braak


braakland
braakland

Land dat braak ligt

Verwante termen: braak

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#braakland


braammes
braammes

█ Zelfstandig naamwoord

Sikkelvormig werktuig om bramen te kappen en weg te trekken.

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#braammes


bramel
brāmel

█ Zelfstandig naamwoord

braam + el

www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-b/

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bramel


bramen
brāmen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bramen, (de) braminghttp://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011180.re.3

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bramen


bramenstruweel
brāmenstruweelVerwante termen: struweel, verbramen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bramenstruweel


brand

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vuur

Vuur, vuurgloed, ontstaande doordat iets brandt. Hetgeen door vuur verteerd wordt.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011249

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/brand

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/brand

Verwante termen bij 1:
Engelse term, woordverwant: brand
Engelse term, vertaalequivalent: fire
https://en.wiktionary.org/wiki/brand#Etymology
www.etymonline.com/word/brand

2. █ Zelfstandig naamwoord

Plaatsnaam die verwijst naar een plaats waar men brandstof zoals turf haalt of een plaats die gebrandrooit is om er te bouwen.

Verwante termen bij 2:
Duitse term: Brand
https://de.wikipedia.org/wiki/Brand_(Ortsname)

3. █ Zelfstandig naamwoord

Branderig gevoel bij aanraking van brandharen.

Verwante term bij 3:
4. █ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vuur

Plantenziekte die een zwarte verkleuring veroorzaakt.

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/brand

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=12290&lemmodern=brand&article=ziekte

Verwante termen bij 4:
Duitse term: Brand
www.dwds.de/wb/Brand

5. █ Zelfstandig naamwoord

Zonnebrand. Kijk bij zonnebrand.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brand


branden
branden

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) branden, (de) branding

■ Vergeten wisselvorm: barnenNederlands barnen, Engels burn

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#branden


brandhaak
brandhaak

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: brand

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandhaak


brandhaar
brandhaar

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: brand, haar

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandhaar


brandhaard
brandhaard

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: brand, open plek

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandhaard


brandhout
brandhout

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

■ Vergeten wisselvorm: barnhout

Hout dat geschikt en bestemd is om verbrand te worden tot verwarming. Hout waarmee men stookt.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011295

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Brennholz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandhout


brandmerk
brandmerk

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: branden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandmerk


brandmerken
brandmerken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) brandmerken, (de) brandmerkingVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandmerken


brandplek
brandplek

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandplek


brandplekpaddenstoelen
brandplekpaddenstoelen

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandplekpaddenstoelen


brandrooien
brandrooien

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) brandrooien, (de) brandrooiingVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandrooien


brandstof
brandstof

█ Zelfstandig naamwoord

Stof geschikt om te verbranden. Om lucht te verwarmen, te koken, te smeden enzovoort.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011350

"stof" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066724

brandweg
brandweg

█ Zelfstandig naamwoord

Weg in een bos waarop brandweerwagens kunnen rijden tot aan een brandhaard.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandweg


breedbijl
breedbijl

█ Zelfstandig naamwoord

Bijl met een breed snijvlak.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011411.re.9&article=breedbijl

Verwante termen:
 Duitse term, woordverwant: Breitbeil
Duitse term: Breitaxt
https://de.wikipedia.org/wiki/Breitbeil
Engelse term: broadaxe
https://en.wikipedia.org/wiki/Broadaxe
https://en.wiktionary.org/wiki/broadaxe
https://en.wiktionary.org/wiki/broadax

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#breedbijl


breedteverbinding
breedteverbinding

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: timmerwerk

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#breedteverbinding


breeuwen
breeuwen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) breeuwen

Bepaalde handeling in de scheepsbouw.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Breeuwen

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011443

kalefateren, kalefaten, kalfaten

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#breeuwen


breken
brēken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) breken, (de) brekingVerwante termen:
 • braak
 • broken
 • houtbreker
 • klieven
 • kreuken
 • vlasbraak
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#breken


Brenneria salicis

Bacterie die de watermerkziekte veroorzaakt.

Verwante termen:
Engelse term: Brenneria salicis
https://en.wikipedia.org/wiki/Brenneria_salicis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brenneria-salicis


breuk

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: afbreuk

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#breuk


breuklijst
breuklijst

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#breuklijst


breukwond
breukwond

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#breukwond


brit

█ Zelfstandig naamwoord


Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/brit1

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brit


broedbiotoop
broedbiotoop

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broedbiotoop


broeden
broeden

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) broeden, (de) broedingVerwante termen: nesten

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broeden


broedgebied
broedgebied

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: broeden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broedgebied


broedgelegenheid
broedgegenheid

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broedgelegenheid


broedgeval
broedgeval

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: broeden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broedgeval


broedtijd
broedtijd

█ Zelfstandig naamwoord

1. Tijd van het jaar waarin vogels broeden. Broedperiode.

2. De tijdsduur waarin vogels broeden. Van het maken van het nest tot het uitbroeden.

Verwante termen: broeden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broedtijd


broedperiode
broedriōde

█ Zelfstandig naamwoord

Tijd van het jaar waarin vogels broeden. Broedtijd.

Verwante termen: broeden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broedperiode


broedvogel
broedgel

█ Zelfstandig naamwoord


Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broedvogel

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broedvogel


broei

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: stro

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broei


broeibak
broeibak

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broeibak

Verwante termen: broei, koude bak

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broeibak


broeihoop
broeihoop

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broeihoop


broeikas
broeikas

█ Zelfstandig naamwoord
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kas_(gebouw)

Verwante termen: broei, koude kas

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broeikas


broek

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broek


broken
brōken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) broken

■ Wisselvorm van breken. Het Engelse bijvoeglijk naamwoord broken (vervoeging van Engels break) is woordverwant aan gebroken.

1. Krommen, breken, buigen. Kijk ook bij knikken en kreuken.
1.1. IJs dat een ijsdek vormt breken met een brookhamer.

Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22broken%22

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broken


bron

█ Zelfstandig naamwoord


Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/bron
www.leestekensvanhetlandschap.nl/bron_water

Verwante termen: kwel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bron


bronbeek
bronbeek

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bronbeek


bronbos
bronbosVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bronbos


brookhamer
brookmer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van broken = breken

Grote hamer oftewel sleg om een ijsdek te breken. Bijvoorbeeld om een vaargeul te maken.Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011834.re.3

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brookhamer


broos

█ Bijvoeglijk naamwoordVerwante termen: molm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broos


brown oak


https://www.wood-database.com/brown-oak/bruinrot
bruinrot

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bruinrot


bruinstreperig
bruinstrēperig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van hout. Bruine strepen bevattend.

www.houtinfobois.be/nl/tools/woordenlijst/#B

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bruinstreperig


bruul

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: plaatsnaam

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bruul


bruuske overgang
bruuske ōvergangVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bruuske-overgang


buigbaar
buigbaar

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: buigzaam

De eigenschap hebbend te buigen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buigbaar


buigen
buigen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) buigen, (de) buigingVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buigen


buighout
buighout

█ Zelfstandig naamwoord

1. Te buigen of gebogen hout.

2. Houten middel om wissen te buigen.

Verwante termen: buigen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buighout


buigstelling
buigstelling

█ Zelfstandig naamwoord


buigzaam
buigzaam

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: buigbaar

In staat te buigen.
Verwante termen:
+ Bladwijzer:


buitenknop
buitenknop
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buitenknop


buitenteelt
buitenteelt

█ Zelfstandig naamwoord

■ Antoniem: binnenteelt

Teelt die in de open lucht plaats vindt, in vollegrond.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buitenteelt


bundel
bundel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: bindel, bondel
■ Wisselvormen van bund: bind, bond

■ Synoniemen: bos, pak

Een aantal voorwerpen die bij elkaar gebonden zijn.

Samenstelling uit bund en el. el is een diminutiefsuffix.
Duitse term, woordverwant: Bündel
Engelse term, woordverwant: bundle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bundel


bundelen
bun•de•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bundelen, (de) bundeling

Tot een bundel samenvoegen.

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: bündeln. Naamwoorden van handeling: Bündeln, Bündelung
https://de.wiktionary.org/wiki/bündeln
Engelse term, woordverwant: bundle. Naamwoord van handeling: bundling

bundelknoop
bundelknoop

█ Zelfstandig naamwoord

Knoop om een bundel vast te binden.


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bundelknoop


bunder
bunder

■ Wisselvormen: boender, bonder
Weetje: Bonn, stad in Duitsland, is mogelijk woordverwant aan bunder.

2. █ Zelfstandig naamwoord

Plaatsnaam die verwijst naar 1.
Oude Bunders, Maasmechelen (B)
Boendersstraat, Ellikom en Wijshagen (B)

Verwante termen:
Duitse term: Bunder
https://de.wikipedia.org/wiki/Bunder
Franse term: Bonnier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonnier_(unité)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bunder


burijn
burijn

█ Zelfstandig naamwoord

■ *Synoniem, maar eigenlijk een tautologie: graveersteker
■ **Van Frans burin, daarvoor van Italiaans burino dat zelf een Germaanse basis heeft, uit de familie van boren

Bepaald gereedschap om in hout te steken.

**Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001693

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burijn

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/burijn

*Frankisch graven > Frans graver > Nederlands graveren

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#burijn


buurbestuiving
buurbestuiving

■ Synoniem: geitonogamieWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buurbestuiving

Verwante termen:
Duitse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buurbestuiving


buurboom
buurboom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Boom die langs een andere boom staat.

2. Boom die bij de buren staat. Deze boom komt in beeld als hij al dan niet vermeende overlast veroorzaakt zoals bladval, schaduwworp, zichtontneming of met de stam of de kroon over de erfgrens reikt of een gevaar voor de veiligheid vormt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buurboom


buurplant
buurplant

█ Zelfstandig naamwoord

Plantensoort met bepaalde eigenschappen die bewust langs een andere plantensoort geplant wordt om voordeel te halen uit deze eigenschappen.

Een voorbeeld. Een plant kan een geur verspreiden die bepaalde insecten verjaagd waardoor een naburig voedingsgewas niet beschadigd wordt door deze insecten.
naar boven


Voorblad | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z