B

Voorblad > B

baal

1. █ Zelfstandig naamwoord

Zak of bundel geperste handelswaar, stro of hooi.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/baal1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M004744

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/baal

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/baal#Woordherkomst_en_-opbouw

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1, woordverwant: Ballen
https://de.wiktionary.org/wiki/Ballen
www.dwds.de/wb/Ballen
Engelse term bij 1, woordverwant: bale
www.etymonline.com/word/bale
https://en.wiktionary.org/wiki/bale#Etymology_3
Franse term bij 1, woordverwant: ballot
https://fr.wiktionary.org/wiki/ballot

2. █ Zelfstandig naamwoord

Plaatsnaam.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/baal3

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baal_(België)#Toponymie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baal_(Nederland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Baal_(Hückelhoven), van Latijn palus zomp?

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#baal


baard

█ Zelfstandig naamwoord

Aks oftewel bijl waarin de vorm van een baard in het blad te herkennen is.

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID1370&article=barte

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID8245&lemmodern=baard&article=bijl

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=02284&article=barte

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Barte
https://de.wiktionary.org/wiki/Barte
www.dwds.de/wb/Barte
https://de.wikipedia.org/wiki/Barte_(Heraldik)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#baard


baardaks
baard•aks

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: baard

Aks oftewel bijl waarin de vorm van een baard in het blad te herkennen is.

Geheugen van Nederland
www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view?identifier=RMO01%3A009908

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bartaxt
https://de.wikipedia.org/wiki/Bartaxt
Engelse term, woordverwant: bearded axe
https://en.wikipedia.org/wiki/Bearded_axe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#baardaks


bacteriekanker
bac•tē•rie•kan•ker

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde bacterieziekte.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacteriekanker

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bacteriekanker


bacteriën
bac•tē•ri•en

█ Zelfstandig naamwoord

Domein van microscopisch kleine eencellige organismen die zich door deling snel kunnen vermenigvuldigen, met name bekend als verwekkers van ziekte, bederf en gisting.
Bron: bewerkte tekst van Wikipedia
bac•tē•rie•vuur

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde bacterieziekte.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacterievuur

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bacterievuur


bacterieziekte
bac•tē•rie•ziek•te

█ Zelfstandig naamwoord

Ziekte veroorzaakt door bacteriën.

Wikipedia
https://nl.wiktionary.org/wiki/bacterieziekte

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bacterieziekte


bajonetvorm
ba•jō•net•vorm

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde groeivorm. Kromming aan de basis van een scheut die lijkt op de vorm van een spiesbajonet van een musket.

bajonetvorming
ba•jō•net•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord

Kromgroei aan de basis van scheuten die lijkt op de vorm van een spiesbajonet van een musket.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bajonetvorming


bakermat
bā•ker•mat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: bakerkorf, bakermand

Langwerpige, lage biezen mand waarin de baker oftewel kraamverzorgster een pasgeboren zuigeling verzorgde.
De oorspronkelijke bakermat lijkt op een uitgestrekte wan.

bakhuis
bak•huis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bakkes. Bakkes is een samentrekking van bakhuis.

Strikt genomen is een bakhuis een huisje met vier wanden met aan een kant de bakoven en aan de andere kant ruimte om de te bakken waren te stellen in rekken. Kleinere bouwsels, mogelijk zonder wanden, worden ook een bakhuis genoemd.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bakhuis_(gebouw)

MOT
www.mot.be/nl/opzoeken/bakovens


Verwante termen:
Duitse term: Backhaus
Duitse term, samentrekking: Bakkes
Nederduitse term: Backhuus
https://de.wikipedia.org/wiki/Backhaus
www.plattmakers.de/nl/4738/Backhuus
Luxemburgse term: Bakes
https://lb.wikipedia.org/wiki/Bakes

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bakhuis


bakkemuis
bak•ke•muis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: bakkemoes, bakkemuus/bakkemüs
■ bakke (bakken) + muis

Peer die in de restwarmte van de bakoven gedroogd is. Droogpeer. Gedroogde bakpeer. Een peer die op deze wijze gedroogd is lijkt op een muis. Vandaar bakkemuis. Deze droogpeer is gekend in beide provincies Limburg en Noordrijn-Westfalen. De peren werden verwerkt tot perenmoes.

Beeld © Vlam Streekproducten

Uit het Woordenboek van de Limburgse Dialecten:
"Als ze destijds in de houtoven brood gebakken hadden, droogden ze de peren op de nog warme ovenvloer. Daarvan bakten ze met kermis "vlaai"; een delicatesse met ietwat wilde smaak die refereerde aan het ooft van weleer  bakkemûzevlaai (As, ... ), bakkemouzevlóój; zie ook vlaai"
http://e-wld.nl/trefwoord/search/?search=bakkemuizenvlaai
PDF: http://e-wld.nl/static/dictionary/content/pdf/wld-3/2004_Limburgse%20Dialecten%20III%202,3%20(Eten%20en%20drinken)%20(bd).pdf

"gedroogde appelvlaai" in het Woordenboek van de Limburgse Dialecten
http://e-wld.nl/trefwoord/search/?search=gedroogde-appelvlaai
PDF: http://e-wld.nl/static/dictionary/content/pdf/wld-3/2004_Limburgse%20Dialecten%20III%202,3%20(Eten%20en%20drinken)%20(bd).pdf

"gedroogde appeltjes" in het Woordenboek van de Limburgse Dialecten
http://e-wld.nl/trefwoord/search/?search=gedroogde%20appeltjes
PDF: http://e-wld.nl/static/dictionary/content/pdf/wld-3/2004_Limburgse%20Dialecten%20III%202,3%20(Eten%20en%20drinken)%20(bd).pdf

"perenmoes" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank


In deze Duitse opname, gemaakt in de Selfkant, kan men zien hoe de peren vroeger peren gedroogd werden: https://youtu.be/SL87CshJm3o?t=1575

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bakkemuis


bakkes
bak•kes

█ Zelfstandig naamwoord

Samentrekking van het woord bakhuis.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M004978

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=02135

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bakkes

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bakkes


bakoven
bak•ōven

█ Zelfstandig naamwoord

1. Oven om levenswaren te bakken.
1.1. Bouwsel waarin de eigenlijke bakoven staat.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bakoven


balk

█ Zelfstandig naamwoord

Lang, dik stuk timmerhout. In vorm gekapt of gezaagd. Vierzijdig of, in een gebint, soms enkel tweezijdig gekantrecht.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/balk

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balk_(bouwkunde)

Kijk ook bij bint.

Verwante termen:
Duitse term: Balken
Nederduitse term: Balk
www.plattmakers.de/nl/2976/Balken
www.plattmakers.de/nl/10965/Balk
Engelse term, woordverwant aan Fries beam en Nederlands boom: beam
https://en.wikipedia.org/wiki/Beam_(structure)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#balk


balkengat
bal•ken•gat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: balkgat
Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/balkengat

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#balkengat


ballonfles
bal•lon•fles

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bolfles

■ Ingeburgerd synoniem leenwoord: dame-jeanne

Wijdbuikige, bolle glazen fles (of kruik) waarin drank bewaard wordt.

"tamezaan", een wisselvorm van dame-jeanne, in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086121&article=dame-jeanne

Verwante termen: bolkruik
Franse term: dame-jeanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dame-jeanne

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#ballonfles


ballonmandfles
bal•lon•mand•fles

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bolmandflesVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#ballonmandfles


ban

█ Zelfstandig naamwoord

1. Dwangbevel, uitroeping van een gerechtelijke handeling.
1.1. Bepaald rechtsgebied, gebied waarover een ban uitgeroepen is.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ban1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22ban%22

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bann
https://de.wiktionary.org/wiki/Bann
Engelse term: ban
www.etymonline.com/word/ban

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#ban


band

█ Zelfstandig naamwoord

1. *Datgene wat dient om vast te binden.

2. **Datgene wat rondom iets wordt gebonden.

3. **Benaming voor allerlei soorten van teenhout, voornamelijk bij de waterbouw en de kuiperij in gebruik.

*, **, ***Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005111+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#band


bankklem
bank•klem

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bankhaak/klemhaak, bankschroef, lijmklem, werkbank

+ Bladwijzer:


bankschroef
bank•schroef

█ Zelfstandig naamwoord

Hulpmiddel op een werkbank om werkstukken in vast te klemmen door middel van het aandraaien van een schroef.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bankschroef

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bankschroef

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bankschroef

Verwante termen: werkbank

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bankschroef


banmolen
ban•mō•len

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: dwangmolen

In feodale tijden. Molen waar de naburige boeren (wonend in een ban) verplicht waren hun graan te laten malen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Banmolen

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bannmühle
Duitse term: Zwangmühle
https://de.wikipedia.org/wiki/Bannmühle_(Begriffsklärung)
Luxemburgse term, woordverwant: Bannmillen
https://lb.wikipedia.org/wiki/Bannmillen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#banmolen


banwoud
ban•woud

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: voorst, vorst

Woud waarover een gerechtelijke handeling (rechtsdwang) uitgeroepen is, in het bijzonder het toekennen van het uitsluitende jachtrecht aan de feodale heerser.

"banwoud, vorst" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M082536&article=banwoud

"banwoud" in Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=02219&article=banwoud

"vorst" Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vorst4

"voorst" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/voorst2

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#banwoud


barochorie

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/barochorie

Verwante termen: -chorie
Engelse term: barochory
https://en.wiktionary.org/wiki/barochory

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#barochorie


bast

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/bast

Verwante termen: schors

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bast


bat

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/'t_Bat

Wikipedia, Frans
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Batte

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bat


bats

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: schop

Al dan niet groot, stuk oftewel klomp van iets. Daarvan afgeleid bil (lichaamsdeel). Daarvan afgeleid schop waarvan het blad lijkt op het menselijk achterwerk.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bats1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005421

Elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten, Meertens Instituut
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/9342

"Het blad van de schop heeft in het midden een soort geul (van de achterzijde gezien); dat is de reden dat de schop ook wel een bats wordt genoemd, een gewestelijke uitdrukking voor "achterwerk"."
Bron: Joost de Vree
www.joostdevree.nl/shtmls/schop.shtml
be•bei•te•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bebeitelen, (de) bebeiteling

Met de beitel bewerken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bebeitelen


bebijlen
be•bij•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bebijlen, (de) bebijling

Met de bijl bewerken.

Verwante termen:
Duitse term: bebeilen. Naamwoorden van handeling: Bebeilen, Bebeilung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bebijlen


bebossen
be•bos•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bebossen, (de) bebossing

Van een bos voorzien. Een aantal bomen planten die samen een bos vormen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bebossen


bebossingsgraad
be•bos•sings•graad

█ Zelfstandig naamwoord

Mate waarin een afgebakend gebied bebost is.

Om te weten hoeveel van de totale oppervlakte van het gebied met bos bezet is deelt men de beboste oppervlakte door de totale oppervlakte en vermenigvuldigt men vervolgens met 100. Deze uitkomst wordt uitgedrukt in aantal per honderd oftewel percent.

In de Belgische ambtenarij wordt deze graad bosindex genoemd.

● Verwante termen:
Duitse term: Bewaldungsprozent
Engelse term: forestation coefficient

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bebossingsgraad


bebouwen
be•bou•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bebouwen, (de) bebouwing

1. *De grond bewerken, er landbouw op oefenen.

2. **Met gebouwen bezetten.

*, **Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005528

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bebouwen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bebouwen


bed

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: beddingWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005542&lemmodern=bed&article=stroom
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005581&lemmodern=bedding&article=stroombed
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005542&lemmodern=bed&article=tuinbouw
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005542&lemmodern=bed&article=akkerbouw
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005581&lemmodern=bedding&article=stroombed

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/bedding

Verwante termen:
Duitse termen: Beet, Bett
https://de.wikipedia.org/wiki/Beet
https://de.wiktionary.org/wiki/Flussbett
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewässerbett
Engelse term: bedding
https://en.wikipedia.org/wiki/Bedding_(horticulture)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bed


bedekkingsgraad
be•dek•kings•graad

1. █ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedekking_(vegetatiekunde)

2. █ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedekkingsgraad

Verwante termen: ecologie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bedekkingsgraad


beek

1. █ Zelfstandig naamwoord

Ondiepe, smalle waterstroom.
2. █ Zelfstandig naamwoord

Plaatsnaam.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/beek2

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beek

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant en vertaalequivalent: Bach
Nederduitse termen, woordverwant: Bääk (Duits ä = Nederlands e), Beek
https://de.wikipedia.org/wiki/Bach
https://de.wikipedia.org/wiki/Bach_(Begriffsklärung)
www.dwds.de/wb/Bach
www.plattmakers.de/nl/317/Bääk
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewässernamen_auf_-bach
https://de.wikipedia.org/wiki/Beek

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beek


beekbed
beek•bed

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: beekbeddingVerwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bachbett
https://de.wiktionary.org/wiki/Bachbett

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beekbed


beeldbepaler
beeld•be•pā•ler

█ Zelfstandig naamwoord

Element in de ruimte dat sterk de aandacht trekt oftewel het beeld (mee) bepaalt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beeldbepaler


beeldhouwen
beeld•hou•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) beeldhouwen

Uit hout een beeld vervaardigen door middel van houwen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005913

beemd

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: bant, bamd, bampd, bampt, bamt, beemt, bemd

Grasland aan een beek of rivier.

"beemt" in Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
"bemt"
"beemtgracht"

Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant aan beemd: Band, Bande, Bänd, Bende (ook Bändel?, Bendel?)
Duitse term: Bachwiese
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RB00992
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AB00374
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AB00373
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RB02739

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beemd


beer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bere

1. Modder.

2. Plaatsnaam die naar modder verwijst.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M006007&lemmodern=beer

https://nl.wikipedia.org/wiki/Berenheidemolen

Verwante termen:

begeleidsoort
be•ge•leid•soort

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: begeleidende soort

In de vegetatiekunde. Soort wiens aanwezigheid in een plantengemeenschap niet bepalend is voor de vorming van de gemeenschap.

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/begeleidende-soort
Duitse term: Begleitart
https://de.wikipedia.org/wiki/Begleitart

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#begeleidsoort


begrazen
be•grā•zen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) begrazen, (de) begrazing

Op iets grazen. De begroeiing door vee laten opeten.
Bron, gedeeltelijke overname: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/begrazen

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Begrazing

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M006181

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#begrazen


begrazingsdruk
be•grā•zings•druk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: begrazingdruk

Mate waarin begraasd wordt, vooral doelend op de merkbare uitwerking van de begrazing.

"een hoge of lage begrazingsdruk"
"de begrazingsdruk verhogen of verlagen"

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#begrazingsdruk


behaard
be•haard

█ Bijvoeglijk naamwoord

Bedekt met haren. Van bladeren, stengels en takken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#behaard


beheerplan
be•heer•plan

█ Zelfstandig naamwoord

Geschreven ontwerp oftewel voornemen om goed te beheren. Terreinkennis, kennis en kunde, regelmaat, toekomstgerichtheid en organiseren zijn hierin belangrijke factoren.
be•heers

█ Voorvoegsel

Het voorzetsel beheers- kan verwijzen naar de werkwoorden beheersen en beheren. Indien dit voorvoegsel verwijst naar beheren, dan is de letter s op het einde een verbindingsletter. Beheersdoel en beheerdoel, bijvoorbeeld, zijn allebei juiste schrijfwijzen die verwijzen naar beheren.

beheersdoel
be•heers•doel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: beheerdoel

Datgene wat men wil bereiken met beheren.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beheersdoel


beheren
be•hē•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beheer, (het) beheren, (de) behering

Een bepaalde plaats in zijn macht hebben. Zorg dragen voor. Door handelen richting geven aan ontwikkelingen. Door handelen tot een bepaalde toestand komen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beheren


behouwen
be•hou•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) houwen, (de) houwing

Door houwen bewerken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#behouwen


beitel
bei•tel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van bijten.

Bepaald gereedschap. Smal, langwerpig ijzer met scherpe snede en handvat om een vlak in hout te kappen.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/beitel

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beitel

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/beitel

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Beitel
https://de.wikipedia.org/wiki/Beitel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beitel


beitelen
bei•te•len

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) beitelen

Met de beitel werken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beitelen


beits

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Duits BeizeWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/beits

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A000691

Verwante termen:
Duitse term: Beize
https://de.wiktionary.org/wiki/Beize
www.dwds.de/wb/Beize#1

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beits


beitsen
beit•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beitsen, (de) beitsing

Met beits behandelen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beitsen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beitsen


bekken
bek•ken

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stroomgebied

Verwante termen:
  • stroom
  • stroomgebied
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bekken


beklierd
be•klierd

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van klieren voorzien.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beklierd


belegen
be•lē•gen

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van hout. Droog.

Verwante termen: drogen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#belegen


beluik
be•luik

1. █ Zelfstandig naamwoord

Het beluiken.

2. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: beloke, beloken, bijloke, blook

Dat wat door beluiken gemaakt is; een omheining.ga

Plaatsnaam: Blook, Blookstraat, Genk (B)
www.dbnl.org/tekst/menn002genk01_01/menn002genk01_01_0001.php

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID2141

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=MNW&actie=article&uitvoer=HTML&id=03168

Plaatsnaam: Bijlokemeersen, Gent
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beluik


beluiken
be•lui•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beluik, (het) beluiken, (de) beluiking

Van een luik (omheining) voorzien.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beluiken


bemanteling
be•man•te•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Dat wat door bemantelen gemaakt is.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bemanteling


bemesten
be•mes•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bemesten, (de) bemesting

Bodem van mest voorzien.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bemesten


ben

█ Zelfstandig naamwoord

Wissen mand.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ben1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M006981

Verwante termen:
Duitse term: Benne
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=benne

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#ben


benedenloop
be•nē•den•loop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: benedenstroom
■ Antoniem: bovenloop
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#benedenloop


benedenstroom
be•nē•den•stroom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: benedenloop
■ Antoniem: bovenstroomVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#benedenstroom


benedenstrooms
be•nē•den•strooms

█ Bijvoeglijk naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedenstrooms

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#benedenstrooms


beplanten
be•plan•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beplanten, (de) beplanting

Van planten (= vegetatie) voorzien door middel van planten (= werkwoord).

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beplanten


beplanting
be•plan•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Dat wat geplant is, door de mens of de natuur.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beplanting


berd

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bord

Kijk bij bord.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#berd


bere

■ Wisselvorm: beer

Kijk bij beer.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bere


bergwoud
bergwoud

█ Zelfstandig naamwoord

Woud op een berg. Woud in een berggebied.

Verwante termen:
Duitse term: Bergwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergwald

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bergwoud


berijpt
be•rijpt

█ Bijvoeglijk naamwoord

1. Bedekt met rijp of rijm.
1.1. Bedekt met een laag fijne haren die doet denken aan rijp of rijm.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007341

Verwante termen: rijp

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#berijpt


berkensap
ber•ken•sap

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berkensap

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007357.re.21

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#berkensap


berkenteer
ber•ken•teer

█ Zelfstandig naamwoord

Teer gewonnen van berk.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#berkenteer


berkenweerschijnzwam
ber•ken•weer•schijn•zwam

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berkenweerschijnzwam

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#berkenweerschijnzwam


berm

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: barm

1. Rand.

2. Hoop, tas.

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22berm%22

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/berm

Verwante termen: zoom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#berm


bermen
ber•men

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) bermen

■ Wisselvorm: barmen

Tassen. Geoogst gewas op een hoop leggen.

berrie
ber•rie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Waarschijnlijke wisselvorm: baarWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007427

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/berrie

baren = dragen. Engels bare

Draagbaar is een tautologie.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#berrie


bes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bezieEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bes1

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bes_(botanisch)

Verwante termen:
Duitse term: Beere
www.dwds.de/wb/Beere

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bes


beschaduwen
be•schā•du•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beschaduwen, (de) beschaduwingVerwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beschaduwen


beschaduwing
be•schā•du•wing

█ Zelfstandig naamwoord

Van hogere bomen op lagere bomen. Het werpen van schaduw. Beschaduwing is een belangrijke factor in het beheer.
Een doorgeschoten oude knotboom die langs opgaande bomen staat heeft in de loop der tijd scheuten aangemaakt die tot aan de kruin van de opgaande bomen reiken. Als men de oude knotboom knot zonder de schaduwwerpende opgaande bomen te verwijderen zal de knotboom sterven door lichtgebrek.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beschaduwing


beschieten
be•schie•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beschieten, (de) beschieting

■ Synoniem: aanaarden

Een oppervlak bekleden (met).

Beschieten doet men bij het onderhouden van houtwallen. De grond aan de oppervlakte van een wal zakt na enige tijd af waardoor de wal uit vorm geraakt. De wal terug in vorm brengen met de afgezakte grond is het beschieten.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beschieten


beschoeien
be•schoei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beschoeien, (de) beschoeiing

Schoeien, voorzien van schoenen. Voorzien van een beschermende laag.
Beschoeien, iets voorzien van schoenen of een beschermende laag.

Van timmerwerk. Bekleden met planken.
Van waterbouwkunde. Een oever beschermen tegen uitspoeling met geheide palen en daarop gevestigde planken.
"schoeien" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schoeien

"schoeien" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062779

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beschoeien


beschoeiing
be•schoei•ing

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: schoeiing

Dat wat door beschoeien gemaakt is.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007525

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beschoeiing


beslaan
be•slaan

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beslag, (het) beslaan, (de) beslaging

■ Synoniemen: behakken, behouwen, bekappen

Van hout. Met de bijl of de dissel tot vlakke kanten bewerken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007595&lemmodern=beslaan&article=bijl

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beslaan


beslagbijl
be•slag•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

Bijl om te hout beslaan. Vormgevend bijl.
Beslagbijlen bestaan in veel verschillende vormen. In timmerwerk worden beslagbijlen gebruikt om boomstammen te kantrechten en op deze balken vlakken voor verbindingen te slaan, bijvoorbeeld pennen.
Duitse term, woordverwant: Beschlagbeil
Duitse termen: Bandhacke, Bundhacke, Lochaxt, Stemmaxt
https://de.wikipedia.org/wiki/Bandhacke

Bijkomende uitleg over de Duitse termen:
Bund en wisselvorm Band betekenen verbinding. Bandhacke, Bundhacke ... zijn dus aksen waarmee men verbindingen kapt.
Een afgeleid of woordverwant woord van Bund kennen we in het Nederlands als bundel.
Stemm- in Stemmaxt heeft betrekking op het werkwoord stemmen. Ook met een Stemmeisen* stemt men. Een Stemmeisen is een steekbeitel.

De stemmaxt met steel bestaat in verschillende vormen en wordt niet alleen gebruikt om verbindingen te kappen.
Het wordt ook gebruikt om bomen op een bepaalde manier te vellen.
"axt, deren man sich beim fällen der bäume bedient, ... 'eine axt, womit die bäume gestemmt, d. h. nahe über der wurzel gefället werden'" Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS44467
En het wordt gebruikt om kerven te slaan in stammen die door bebijlen gekantrecht worden. Een wijze die voorkomt in Duitsland en mogelijk Oostenrijk.
"Those side-axes are special tools to be cherished, elevated to a position of preeminence among tools, preserved only for use where they are uniquely suited which is not removing bulk wast or even any waste beyond what is necessary which means no more than 2, three at the most, millimeters at the surface. If you are rough hewing any further from the line than half a centimeter please consider not grabbing that sweet axe until you’ve gotten it down a few, or more, millimeters."
Bron: https://shinglemaker.wordpress.com/2017/05/05/axe-working-with-friends/
En om de verwarring nog groter te maken is er ook nog de Bindaxt ...
Bind- is hier, net zoals Band-, een wisselvorm van Bund.
De Bindaxt is eigenlijk hetzelfde als de Bundaxt, maar Bindaxt wordt al eens gebruikt om een aks met een steel te benoemen en in dit geval kan er een verschil gemaakt worden met de Bundaxt, hier dan aks zonder steel (= steekaks) ... Welkom in de wereld van taalverwarring.

Bindaxt

"Die Bundaxt, plur. die -äxte, bey den Zimmerleuten, eine Axt, oder vielmehr ein starkes Eisen in Gestalt eines Winkelhakens* mit einer Schneide an dem längern Schenkel, etwas damit glatt abzustoßen; welche mit der Bindaxt** nicht zu verwechseln ist, obgleich Bund hier auch von binden und verbinden abzustammen scheinet."
* aks zonder steel, steekaks
** aks met steel
Bron: Johann Christoph Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, 1793–1801, www.zeno.org/Adelung-1793/A/Bundaxt,+die

"Die Bindaxt, plur. die -äxte, bey den Zimmerleuten, ein Nahme der gewöhnlichen Zimmeraxt, womit das Holz beschlagen, und zum Abbinden* oder Verbinden geschickt gemacht wird."
*Abbinden: Bauhölzer zu einer Holzkonstruktion verbinden (Bron: Wiktionary)
Bron: Johann Christoph Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, 1970, www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DB02624
https://de.wiktionary.org/wiki/abbinden

Voorbeeld van een zware aks met steel, afbeelding: http://mobil.frag-den-heimwerker.com/wp-content/uploads/2014/05/bundaxt.jpg, bronbladzijde: http://mobil.frag-den-heimwerker.com/bundaxt/

Engelse term, om verbinden te slaan en te slechten: mortice axe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beslagbijl


beslagen hout
be•slā•gen hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Hout dat door beslaan met de bijl of de dissel rechte kanten heeft.

Verwante termen:
Duitse termen: beschlagenem Holz, beschlagenes Holz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beslagen-hout


beslagring
be•slag•ring

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: mensel

Van houten handvatten van bepaalde werktuigen. Ring die splijten van het hout voorkomt. Gebruikt bij vijlen en kapmessen.

Verwante termen:
Duitse term: Zwinge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beslagring


besproeien
be•sproei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) besproeien, (de) besproeiing

■ Synoniem: beregenen

Natmaken met fijne druppels.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/besproeien

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#besproeien


bestand
be•stand

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: inventaris

1. Een aantal planten (bomen) dat als groep geteld wordt. Bijvoorbeeld de bomen in een bos of in een park.
1.1. Verzameling van gegevens van het aantal planten dat als groep geteld wordt.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bestand


bestandsboom
be•stands•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die gewassen is in een bestand, wat invloed heeft op de groeivorm. Een bestandsboom heeft typisch een hoge kroon en groeit door lichtconcurrentie tot een hoge boom.
be•stands•op•nā•me

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:

bestuiven
be•stui•ven

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bestuiven, (de) bestuivingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuiving

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007897

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bestuiven


bestuiver
be•stui•ver

█ Zelfstandig naamwoord

Organisme dat bestuift. Bijen en hommels zijn belangrijke bestuivers.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuiving#Wijzen_van_bestuiving

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bestuiver


betuinen
be•tui•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) betuinen, (de) betuining

Van een tuin voorzien. Een tuin is een maaksel van dood hout, meestal gevlochten, dat de toegang tot een grondstuk verhindert

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#betuinen


beugelzaag
beu•gel•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag waarin het blad opgehangen is in een beugel.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beugelzaag


beukenmast
beu•ken•mast

█ Zelfstandig naamwoord

Beukennoten die dienen als veevoer.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beukenmast


beurtjaar
beurt•jaar

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beurtjaar

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beurtjaar


bevervelling
bē•ver•vel•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Het vellen door de bever.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bevervelling


bevervraat
bē•ver•vraat

█ Zelfstandig naamwoord

Het aanvreten van bomen door de bever.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bevervraat


bevloeien
be•vloei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bevloeien, (de) bevloeiingWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bevloeien

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bevloeien


bevolken
be•vol•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bevolken, (de) bevolking

Van volk (fauna of flora) voorzien.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008217

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bevolken

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bevolken


bevolkingsdichtheid
be•vol•kings•dicht•heid

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevolkingsdichtheid

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bevolkingsdichtheid


bevijlen
be•vij•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bevijlen, (de) bevijling

Iets met de vijl bewerken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008180

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bevijlen


bevruchten
be•vruch•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bevruchting, (de) bevruchtingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevruchting

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008259
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008260

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bevruchten


bewaarfruit
be•waar•fruit

█ Zelfstandig naamwoord

Fruit dat zich in de juiste omstandigheid enige tijd laat bewaren.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bewaarfruit


bewaarlijst
be•waar•lijst

█ Zelfstandig naamwoordVerwante term: inventaris

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bewaarlijst


beweiden
be•wei•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beweiden, (de) beweiding

1. Met grond als voorwerp. Dieren daarop laten weiden.

2. Met grazende dieren als voorwerp. Ze ergens laten weiden.

Bron van 1 en 2, bewerkte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008327

Verwante termen:

bewortelen
be•wor•te•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bewortelen, (de) beworteling

Van wortels voorzien.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bewortelen


bezagen
be•zā•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bezagen, (de) bezaging

Door zagen bewerken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008432

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bezagen


bezem
bē•zem

█ Zelfstandig naamwoordWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bezem#Woordherkomst_en_-opbouw

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bezem

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bezem

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Besen
Engelse term, woordverwant: besom
https://en.wiktionary.org/wiki/besom
www.etymonline.com/word/besom
Engelse term, vertaalequivalent: broom
https://en.wiktionary.org/wiki/broom
www.etymonline.com/word/broom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bezem


bezembinder
bē•zem•bin•der

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bezemmaker

Handwerker die bezems maakt.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bezembinder

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Besenbinder
https://de.wikipedia.org/wiki/Besenbinder

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bezembinder


bezempers
bē•zem•pers

█ Zelfstandig naamwoord

Werktuig om bezems te maken. Pers om rijs samen te drukken. Kleine rijspers.

Heimatverein Achim
www.heimatverein-achim.de/Wat_dat.html#Besenbinden

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bezempers


bidden
bidden

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bidden, (de) bidding

Vlieggedrag van bepaalde vogels.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bidden_(vogel)

Verwante termen: vogelvlucht

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bidden


biefstukzwam
bief•stuk•zwam

█ Zelfstandig naamwoord

Schimmel waarvan de zwamvlok eikenhout na de velling rood tot bruin verkleurt.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biefstukzwam

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biefstukzwam


bies

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bies_(gewas)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mattenbies

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bies


bifurcatie
bi•fur•cā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn bi (twee) en Latijn furca (vork)

Splitsing in twee takken.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bifurcatie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bifurcatie


bijen
bij•en

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde insectengroep die leeft van nectar en stuifmeel.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijen

honingbij, alleenlevende bij

Verwante termen: bestuiven

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bijen


bijenklos
bij•en•klos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: klos
■ Synoniem, onfeitelijk: kloskorf

Klos (stuk stamhout) waarin een bijenvolk huist.

Verwante termen:

bijenkorf
bij•en•korf

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijenkorf_(voorwerp)

(oorspronkelijk gevlochten, nu een houten kist)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bijenkorf


bijenstal
bij•en•stal

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: biebank, biehal, bijenhal, bijenhuis, bijenhurde, bijenkas, bijenkeet, bijenstok

Gebouw met een of meerdere open kanten waaronder bijenkasten staan.

Imkerpedia
www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Bijenstal

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijenkorf_(voorwerp)#Bijenstal

"biebank", "biehal", "bijenhurde", "bijenkas", "bijenkeet", "bijenstok" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008686.re.43

"biestok" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008686.re.68

"immenstok" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=18981
imme = honingbij

"bijenhuis" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

bijensterfte
bij•en•sterf•te

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bijensterfte


bijenvolk
bijenvolk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: volk

Gemeenschap van honingbijen.

Verwante termen:
Duitse term: Bienenvolk

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bijenvolk


bijenwas
bij•en•was

█ Zelfstandig naamwoord

Licht kneed- en tevens brandbare stof gemaakt door honingbijen. Deze stof kan verwerkt worden tot een middel dat men kan insmeren in hout als oppervlaktebehandeling. Tevens natuurlijke grondstof voor kaarsen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijenwas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Was_(substantie)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/was1

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bijenwas


bijgroei
bij•groei

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: aanwas

Kijk bij aanwas.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bijgroei


bijl

█ Zelfstandig naamwoord

Hakwerktuig.
Engelse term, woordverwant: bill, zoals in billhook en twybil. Oud-Engels bil.
Engelse term, vertaalequivalent: axe
www.etymonline.com/word/bill
https://en.wiktionary.org/wiki/bill#Etymology_1
https://en.wiktionary.org/wiki/billhook
https://en.wikipedia.org/wiki/Axe
https://en.wiktionary.org/wiki/axe
Deense term, woordverwant: bil
Noorse term, woordverwant: bile
Zweedse term, woordverwant: bila
Franse term: hache
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hache
Waalse termen: hatche, hepe. Kijk ook bij heep.
https://wa.wikipedia.org/wiki/Hepe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bijl


bijplanten
bij•plan•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bijplanten, (de) bijplanting

Door ergens te planten toevoegen aan een al aanwezig aantal.

Verwante termen:

binddraad
bind•draad

█ Zelfstandig naamwoord

Buigzame draad om te binden. Gegloeide draad.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#binddraad


binden
bin•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) binden, (de) binding

1. Met touw of iets dergelijks vastmaken.
1.1. Houtverbindingen maken.

Verwante termen:
Duitse term bij 1, woordverwant: binden
Duitse term bij 1.1, woordverwant: binden
Duitse term bij 1.1, met voorvoegsel: abbinden, verbinden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#binden


bindmiddel
bind•mid•del

█ Zelfstandig naamwoord

1. Algemene benaming voor datgene waarmee iets samengebonden wordt.
1.1. Eigenlijk, als algemene benaming voor een band, een touw, een snoer en dergelijke.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001219

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bindmiddel


bindroede
bind•roe•de

█ Zelfstandig naamwoord

Buig- en wringbare roede om te binden.

Verwante termen:
Duitse term: Binderute

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bindroede


bindwis
bind•wis

█ Zelfstandig naamwoord

Wis om te binden.

Verwante termen:
Franse term: hart
https://fr.wiktionary.org/wiki/hart
https://fr.wiktionary.org/wiki/hart#Ancien_français

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bindwis


binnendijks
bin•nen•dijks

█ Bijvoeglijk naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#binnendijks


binnenknop
binnenknop

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#binnenknop


binnenteelt
bin•nen•teelt

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#binnenteelt


bint

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Oorspronkelijke wisselvorm: bind
1. ■ Wisselvorm: gebint

Oorspronkelijk: Houtverbinding gemaakt door binden met een bindmiddel zoals touw.
Later: Houtverbinding gemaakt door pennen en gaten.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bint2

Verwante term bij 1:
2. █ Zelfstandig naamwoord

2. ■ Korte vorm van bintbalk, zie bint 1.

Balk in een bint oftewel gebint.

Verwante termen bij 2:

bio-

█ Voorvoegsel

■ Van Grieks bios, leven

Ter aanduiding dat het door het tweede lid genoemde betrekking heeft op levende organismen oftewel biologish is.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bio-

Verwante termen: biologie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bio-


biobrandstof
biō•brand•stof

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biobrandstof

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biobrandstof


biocide
biō•ci•de

█ Zelfstandig naamwoord

Stof die organismen doodt.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biocide

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biocide


biodiversiteit
biō•di•ver•si•teit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: levensverscheidenheidWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteit

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biodiversiteit


biofilter
biō•fil•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Afgesloten opstelling waarin micro-organismen of planten water filteren.
Verwante termen:
Engelse term: biofilter
https://en.wiktionary.org/wiki/biofilter#Noun

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biofilter


biofilteren
biō•fil•te•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) biofilteren, (de) biofiltering

Filteren met micro-organismen en planten. Filteren met een biofilter.

Biofiltratie ...
Het synoniem biofiltratie is koeterwaals om de volgende redenen. Biofiltratie wordt door luie Nederlandstalige mensen uit het Engels - biofiltration - overgenomen en ook in het Engels is het woord eigenlijk koeterwaals omdat het een verfransing is, een afgeleide van het Franse werkwoord filtrer, Engels werkwoord, korte infinitief, filter. Biofiltering is het juiste Engelse woord.

Verwante termen:
Engelse term: biofilter
https://en.wiktionary.org/wiki/biofilter#Verb

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biofilteren


biogalerij
biō•ga•le•rij

█ Zelfstandig naamwoord

Gang in de bodem die ontstaat door gravende dieren of door wegrottende wortels.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biogalerij


biogeografie
biō•geō•grā•fie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biogeografie

Verwante termen: soortvorming

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biogeografie


bio-indicator
biō•in•di•cā•tor

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: biologische indicator

Voorkomen van een bepaald organisme dat een bepaalde toestand aangeeft.

www.milieurapport.be/woordenboek/bio-indicator

www.encyclo.nl/begrip/bio-indicator

Verwante termen:
Engelse term: bioindicator
https://en.wikipedia.org/wiki/Bioindicator

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bio-indicator


biologie
biō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoord

Leer van de levende wezens of organismen, in de meest ruime zin alles omvattend wat de kennis van die wezens of organismen betreft; bepaald de leer waarin de levensgewoonten en -uitingen van organismen onderzocht en beschreven worden.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001243

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biologie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biologie


biologisch
biō•lo•gisch

█ Bijvoeglijk naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001244

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/biologisch

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biologisch


biologische afbraak
biō•lō•gi•sche af•braak

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Proces waarbij organische verbindingen afgebroken worden door de natuurlijke oftewel biologische activiteit (stofwisseling) van micro-organismen.
Bron: bewerkte tekst van Wikipedia

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_afbraak

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biologische-afbraak


biologische landbouw
biō•lō•gi•sche land•bouw

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Landbouwvorm die nadrukkelijk rekening houdt met milieueffecten.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biomassa


biomechanica
biō•mē•chā•ni•cā

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biomechanica


biomeiler
biō•mei•ler

█ Zelfstandig naamwoord

Grote composthoop van houtsnippers waaruit warmte wordt onttrokken die nuttig gebruikt kan worden. Bacteriën breken houtsnippers af tot houtcompost die zeer voedzaam is voor planten.
Bron: Stichting Biomeiler

Stichting Biomeiler
www.biomeiler.nl/wat-is-een-biomeiler/

Kijk ook bij meiler.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biomeiler


bioom
bi•oom

█ Zelfstandig naamwoord

Grote groep van welbepaalde plant- en dierengemeenschappen die goed aangepast zijn aan de omgeving van een welbepaald gebied.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bioom

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bioom


biota
biō•ta

█ Zelfstandig naamwoord

■ Antoniem: biota

Alle organismen in een bepaald gebied.

Verwante termen:
Engelse term: biota
https://en.wiktionary.org/wiki/biota

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biota


biotisch
biō•tisch

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: abiotischVerwante termen:
Engelse term: biotic
https://en.wiktionary.org/wiki/biotic

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biotisch


biotische factor
biō•ti•sche fa•ctor

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Antoniem: abiotische factorVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biotische-factor


biotoop
biō•toop

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar een dier of plant geheel in zijn c.q. haar omgeving is ingepast; homogeen woon- of groeigebied; natuurlijke leefomgeving.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001255

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biotoop

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biotoop


biotoopverlies
biō•toop•ver•lies

█ Zelfstandig naamwoord

Het tenietgaan van een biotoop.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biotoopverlies


bioturbatie
biō•tur•bā•tie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bioturbatie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bioturbatie


blad

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: loof

Bepaald deel aan een plant dat groeit aan stammen, takken en stengels.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blad

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/blad1

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blad


bladaarde
blad•aar•de

█ Zelfstandig naamwoord

Aarde die ontstaan is uit een laag rottende bladeren.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladaarde


bladafstoting
blad•af•stō•ting

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: abscissie

Het afstoten van bladeren. Dit gebeurt in de herfst en bij stress.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladafstoting


bladerdak
blā•der•dak

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladerdak


bladgroen
blad•groen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: chlorofylWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladgroen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladgroen


bladgroenkorrel
blad•groen•kor•rel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: chloroplastWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chloroplast

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladgroenkorrel


bladhark
blad•hark

█ Zelfstandig naamwoord

Werktuig met een lange steel om bladeren bijeen te halen.

MOT
www.mot.be/resource/Tool/bladhark?lang=nl

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladhark:


bladhoudend
blad•hou•dend

█ Bijvoeglijk naamwoordVerwante termen: blad

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladhoudend


bladklier
blad•klier

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladklier


bladknop
blad•knop

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladknop


bladlater
blad•lā•ter

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: blad

+ Bladwijzer:


bladmineerder
bladmineerder

█ Zelfstandig naamwoord

Naam voor soorten insecten waarvan de larven eten van het mesofyl van de bladeren.
Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladmineerder

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladmineerder


bladoksel
blad•ok•sel

█ Zelfstandig naamwoord

De hoek die het blad met de as maakt waaraan het bevestigd is.
Bron, gewijzigde tekst: Van Dale 1898 langs Ensie
www.ensie.nl/vandale1898/bladoksel

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Bladoksel

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladoksel


bladopname
blad•op•nā•me

█ Zelfstandig naamwoord

Van een plant. Het opnemen van stoffen door de bladeren.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladopname


bladrozet
bladzet

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladrozet

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladrozet


bladstand
blad•stand

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fyllotaxis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bebladering

Verwante termen: blad

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladstand


bladstrooisel
blad•strooi•sel

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
++ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladstrooisel


bladval
blad•val

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladval


bladverlies
blad•ver•lies

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladverlies


bladverliezend
blad•ver•lie•zend

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend blad te verliezen.

Verwante termen: blad

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladverliezend


bladvoeder
blad•voe•der

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bladvoerloofvoeder

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladvoeder


bleekklok
bleek•klok

█ Zelfstandig naamwoord

Kweekklok die geen licht doorlaat. Bepaalde gewassen krijgen zo een witte kleur.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bleekklok


blekbijl
blek•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

Bijl om bomen (vooral inlandse eiken) te blekken oftewel ontschorsen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009362.re.3

Van Dale 1898 langs Ensie
www.ensie.nl/vandale1898/blekbijl

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blekbijl


blekijzer
blek•ij•zer

█ Zelfstandig naamwoordMOT
www.mot.be/resource/Tool/blekijzer?lang=nl

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blekijzer


blekken
blek•ken

1. █ Werkwoord
1. █ Naamwoord van handeling: (het) blekken

Ontschorsen om looi te oogsten. Vooral van inlandse eik.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/blekken

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009362

"zonder blikken of blozen", blikken = bleek worden
"blaken van gezondheid"

Verwante termen bij 1:
2. █ Werkwoord
2. █ Naamwoord van handeling: (het) blekken

■ Wisselvormen: blaken (blā•ken), blakeren (blā•ke•ren)

1. Branden.
1.1. Zwart worden of een roetkleur krijgen door verbranden.
1.1.1. Zwart verven.

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID73482

"blaken" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/blaken

"blaken" in Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22blaken%22

"blakeren" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/blakeren

"blakeren" in Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22blakeren%22

blak 1, blak 2 en blekken in Taaldacht door Olivier van Renswoude
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-b/

Engels black [blek] = Nederlands blek

Verwante termen bij 2:
Engelse term bij 2: black (werkwoord!)
Verwante Engelse term bij 2: black (zelfstandig naamwoord)
www.etymonline.com/word/black#etymonline_v_41380
www.etymonline.com/word/black#etymonline_v_13555

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blekken


bles

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: merk

Witte plek. Ontschorste plek op een boom dat dient als merk oftewel teken. Het teken geeft aan dat de boom geveld mag worden of juist niet.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009372&lemmodern=bles

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bles

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bles


blesbijl
bles•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

Bijl om de te vellen bomen te blessen oftewel merken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blesbijl


blessen
bles•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) blessen

Bomen merken door een stuk van de schors af te kappen op ooghoogte.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009373

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blessen


blijvende kroon
blij•ven•de kroon

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blijvende-kroon


bliksemboom
blik•sem•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die getroffen is door de bliksem.

Verwante termen: boom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bliksemboom


bliksemschade
blik•sem•schā•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade die veroorzaakt is door de bliksem.

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bliksemschade


blinde verbinding
blin•de ver•bin•ding

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Een houtverbinding die niet te zien is.

Een blinde of gesloten pen-en-gatverbinding heeft een blind gat. Dit wil zeggen dat het gat niet volledig doorgaand is, waardoor de verbinding onzichtbaar oftewel blind is.

Verwante termen: pen-en-gatverbinding

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blinde-verbinding


blindhout
blind•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat de aanschouwer niet kan zien. Hout waarop fineer gelijmd wordt.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009426.re.11

Ensie
www.ensie.nl/betekenis/blindhout

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blindhout


bloeien
bloei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) bloei, (het) bloeien, (de) bloeiing

1. Een werkwoord dat veronderstelt wordt een gemeenschappelijke wortel met zwellen te hebben; in omvang toenemen.
1.1. Van planten. In bloei staan. Uitlopen, het openen van knoppen en het vormen van bloemen.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bloeien

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22bloeien%22

Verwante termen:
Duitse term: blühen
www.dwds.de/wb/blühen
https://de.wiktionary.org/wiki/blühen

Blust betekent zowal bloesem als bloei van de bloesem
www.dwds.de/wb/Blust
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AB01719
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=ElsWB&lemid=EP03397
www.wdw.uni-trier.de/onlinewb/index.php3?id=53069

Engelse term: blow
www.etymonline.com/word/blow#etymonline_v_13631

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloeien


bloeiperiode
bloei•pē•ri•o•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bloeitijdWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009485

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloeiperiode


bloeiwijze
bloei•wij•ze

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloeiwijze


bloem

1. █ Zelfstandig naamwoord

Bepaald gedeelte van een plant dat de voortplantingsorgaan bevat, een geheel met opvallende kroonbladen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_(plant)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009486

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bloem

Verwante termen:
2. █ Zelfstandig naamwoord

Bloemdragende plant.

Verwante termen:
3. █ Zelfstandig naamwoord

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloem


bloembed
bloem•bed

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009487

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloembed


bloemenweide
bloe•men•wei•de

█ Zelfstandig naamwoord

Weide, grasland, hooiland waarop veel bloemdragende planten staan, al dan niet geplant door mensenhand.
bloem•knop

█ Zelfstandig naamwoord

Knop waaruit een bloem groeit.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloemknop


bloemval
bloem•val

█ Zelfstandig naamwoord

Het vallen van de bloemen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloemval


bloemverlies
bloem•ver•lies

█ Zelfstandig naamwoord

Het verliezen van de bloemen.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloemverlies


bloesem
bloe•sem

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

■ Wisselvorm: blos

Bloem(en) aan een boom of struik.
"blos" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

Verwante termen:
Engelse term: blossom. "blos" in blossom is woordverwant aan Nederlands blos, wat een wisselvorm is van bloesem.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloesem


blok

█ Zelfstandig naamwoord

1. Van een boom. Stam zonder wortels en de kroon. Bol.

2. Een stuk hout.

3. Katrol.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009504

Verwante termen:
Duitse term: Bloch
Nederduitse term: Block
https://de.wiktionary.org/wiki/Bloch
www.plattmakers.de/nl/434/Block
Engelse term, woordverwant: block
www.etymonline.com/word/block

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blok


blokhout
blokhout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout gezaagd in kleine blokken als brandhout.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blokhout


blook

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: beluik

Kijk bij beluik.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blook


bodeker
bō•dē•ker

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010693&article=bodeker

Verwante termen:
Duitse term: Böttcher
www.dwds.de/wb/Böttcher
www.dwds.de/wb/Bottich
www.dwds.de/wb/Büttner

Büttenredner : tonprater, Bütte = ton
https://de.wikipedia.org/wiki/Büttenrede
www.dwds.de/wb/Bütte

De samentsteller vermoedt dat er een verband is tussen Bütte en boeten (herstellen, oorspronkelijk ook slaan en vuur maken).
Vakman: ketelboeter, Duits Kesselbüßer
Familinaam: Ketelbutters


bodem
bō•dem

█ Zelfstandig naamwoord

Bovenste laag van de aardkorst die door planten beworteld wordt.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodem

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Boden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodem


bodembedekker
bō•dem•be•dek•ker

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bodem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodembedekker


bodembiologie
bō•dem•biō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoord

Deelgebied van de biologie gericht op organismen in de bodem.
Engelse term: soil biology
https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_biology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodembiologie


bodemdaling
bō•dem•dā•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Het zakken van de bodem.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemdaling

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemdaling


bodemecologie
bō•dem•ecō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoord

Leer van de betrekkingen tussen organismen en hun leefomgeving in de bodem. Deelgebied van de ecologie.

Soilpedia, Bodemecologie - Wat is het en wat kun je ermee?, PDF
https://soilpedia.nl/Bikiwiki%20documenten/SKB%20Cahiers/Bodemecologie.pdf

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bodenökologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenökologie
Engelse term: soil ecology
https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_ecology
Franse term: écologie_du_sol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écologie_du_sol

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemecologie


bodemecosysteem
bō•dem•ēcō•sys•teem

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemecosysteem


bodemfauna
bō•dem•fau•na

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemfauna


bodemflora
bō•dem•flō•ra

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemflora


bodemgebruik
bō•dem•ge•bruik

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bodem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemgebruik


bodemgeschiktheid
bō•dem•ge•schikt•heid

█ Zelfstandig naamwoord

Mate waarin de bodem geschikt is als groeiplaats voor een bepaalde plantensoort.

Verwante termen: bodem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemgeschiktheid


bodemgesteldheid
bō•dem•ge•steld•heid

█ Zelfstandig naamwoord

De eigenschappen oftewel samenstelling van de bodem; de grondsoort, de aanwezigheid van grondwater, de zuurtegraad, de voedselrijkdom en het humusgehalte.

Ann Van Roy, AnneTannes Tuin
www.annetanne.be/kruidenklets/uit-de-kruidenmand/aanleg-kruidentuin/bodem/

Verwante termen: bodem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemgesteldheid


bodemkruipen
bō•dem•krui•pen

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling

Van de bovenste bodemlaag op een helling. *De langzame hellingafwaartse beweging van gronddeeltjes onder invloed van de zwaartekracht, als gevolg van het herhaaldelijk bevriezen en weer opdooien van de bodem.
*Bron: Wageningen Universiteit
www.bodemenwater.wur.nl/inleidingbodem/leertekst/tools/glossary.htm#Kruipen
www.bodemenwater.wur.nl/inleidingbodem/leertekst/tekst/hoofdstuk_02/02_04_00_Hellingprocessen.htm

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Massabeweging

Bodemkruipen is een vorm van kryoturbatie.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemkruipen


bodemkunde
bō•dem•kun•de

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemkunde

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemkunde


bodemopbouw
bō•dem•op•bouw

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bodem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemopbouw


bodemporie
bō•dem•pō•rie

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemporie


bodemsoort
bō•dem•soort

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bodem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemsoort


bodemverdichting
bō•dem•ver•dich•ting

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemverdichting


boekweit
boekweit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: beukentarwe

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boekweit

boek = beuk
weit, Duits Weizen = tarwe

"weit" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/weit

"beukentarwe" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009702&article=beukentarwe

grut: grof gemalen boekweit of haver
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M022540&lemmodern=grut
"grut" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/gort

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boekweit


boekweitkoek
boek•weit•koek

█ Zelfstandig naamwoord

Pannenkoek gemaakt van boekweitmeel.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boekweitkoek

Verwante termen:
Duitse term: Buchweizenpfannkuchen
Nederduitse term: Bookweetpannkoken
www.plattmakers.de/nl/11723/Bookweetpannkoken

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boekweitkoek


boender
boen•der

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boender


boer

█ Zelfstandig naamwoord

Iemand wiens bedrijf bestaat uit landbouw en veeteelt; huisman, landman, bouwman, landbouwer, veehouder.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boer


boerenkuil
boe•ren•kuil

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: turfput

Kijk bij turfput.


boezem
boe•zem

█ Zelfstandig naamwoord

Plaatsruimte voor de inloop (inwijk) van een stroom, en bij overdracht: Zodanige uitgestrekte waterplas, waarin zich een of meer rivieren als in een vergaarbak ontlasten.
Bron, gewijzigde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009867

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boezem_(water)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009867&lemmodern=boezem&article=water

Verwante termen: boezemwater

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boezem


boezemwater
boe•zem•wā•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Een tot de boezem behorende plas, vaart, tocht enz.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009878

Verwante termen: boezem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boezemwater


bok

█ Zelfstandig naamwoord

Benaming van allerlei voorwerpen, meestal steunendeop drie of vier stutten, dienend om iets op te zetten.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank, artikel 4.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009900

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bok


bol

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bool

Stam, schacht van een boom.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Verwante termen:
Duitse term: Bohle
https://de.wikipedia.org/wiki/Bohle
www.dwds.de/wb/Bohle
https://de.wiktionary.org/wiki/Bohle
Engelse term: bole
https://en.wiktionary.org/wiki/bole#Etymology_1
www.etymonline.com/word/bole


www.etymonline.com/word/poll

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bol


bolboom
bol•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Vormboom, soms geënt, waarvan de kroon gesnoeid is in de vorm van een bol. Catalpa of Acacia.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bolboom


bollaard
bol•laard

█ Zelfstandig naamwoord

■ bol (stam) + aard

Knotboom.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009949&article=bollaard

Verwante termen:
Poll in pollard wordt toegewezen aan het werkwoord poll (knotten). Maar de gelijkenis met Nederlands bollaard (knotboom) is te groot om dit zonder meer te aanvaarden.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bollaard


bolle akker
bol•le ak•ker

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Wisselvorm: bolakker

Akker die door een bepaalde manier van ploegen in de loop der tijd bol geworden is.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolle_akker

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/bolle_akker

Verwante termen: akker

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bolle-akker


bolle scheerhaag
bol•le scheer•haag

█ Zelfstandig naamwoord

Bol geschoren heg.

Verwante termen:
+ Bladwijzer:


bolster
bol•ster

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bolster

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bolster

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bolster


bolwerk
bol•werk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Het Franse boulevard is afgeleid van bolwerk

Met hout versterkt verdedigingswerk.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bolwerk

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolwerk_(bouwwerk)

Verwante termen: bol
Duitse term, woordverwant: Bollwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Bollwerk
Franse term, van Nederlands en Nederduits: boulevard
https://fr.wiktionary.org/wiki/boulevard#Étymologie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bolwerk


bomen
bō•men

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) bomen

■ Synoniemen: kloeten, punten*, punteren*

Een vaartuig (boot, vlot ...) in ondiep water met een boom voortbewegen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bomen

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/bomen

*"punteren" in Woordenboek of Diksjenaer van 't Mestreechs door H.J.E. Endepols
*"punten" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank:
Met een puntig voorwerp stoten of steken.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M056799

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bomen


bomenboeket
bō•men•boe•ket

█ Zelfstandig naamwoord

Meerdere bomen van dezelfde soort in één plantgat geplant. Na enige tijd vergroeien de stammen in elkaar waardoor het lijkt alsof het hier om één oude boom gaat met een grote stamomvang. Deze plantwijze werd toegepast in parken.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bomenboeket


bomengroep
bō•men•groep

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boomgroep

Verzameling bomen in de open ruimte. Kleiner dan een bos.
Duitse term: Baumgruppe
https://de.wiktionary.org/wiki/Baumgruppe
Engelse term: clump
https://en.wiktionary.org/wiki/clump

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bomengroep


bomenrij
bō•men•rij

█ Zelfstandig naamwoord

In een rij geplante bomen.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bomenrij

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010181

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bomenrij


bonenstaak
bō•nen•staak

█ Zelfstandig naamwoord

Staak, lang en smal stuk hout, waarlangs klim- of staakboonen zich omhoog winden.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010261

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonenstaak

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bonenstaak


boniteit
bō•ni•teit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Leenwoord uit het Frans, letterlijke vertalingen: goedheid, deugdelijkheid

Van de bosbouw. Kwaliteit van het hout of van de bodem.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001455

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/boniteit

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boniteit


bool

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bol

Kijk bij bol.


boolhout
bool•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout van de bol oftewel boomstam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boolhout


boolplank
boolplank

█ Zelfstandig naamwoord

Plank met onbezaagde zijkanten. Bool/bol = boomstam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boolplank


boom

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Fries: beam

Verhout gewas.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/boom1

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boom_(plant)

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/boom#Woordherkomst_en_-opbouw

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/boom

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=3566

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1, woordverwant aan boom: Baum
Nederduitse term bij 1, woordverwant aan boom: Boom
https://de.wikipedia.org/wiki/Baum
https://de.wiktionary.org/wiki/Baum
www.dwds.de/wb/Baum
www.plattmakers.de/nl/70/Boom.
Engelse term bij 1, vertaalequivalent: tree
Engelse term bij 1, woordverwant aan boom: beam. Engels beam is woordverwant aan Fries beam.
www.etymonline.com/word/tree
www.etymonline.com/word/beam
Franse term bij 1, woordverwant aan boom: bôme. Nederlands giek
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bôme
https://fr.wiktionary.org/wiki/bôme

2. █ Zelfstandig naamwoord

Langwerpig gebruiksvoorwerp gemaakt van een boomstam, voorkomend in verschillende dikten en lengten.
Gebruiksvoorwerp dat de vorm heeft van een boomstam.

stam, steel, halm, helm, knuppel, staak

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2, woordverwant: Baum
https://de.wiktionary.org/wiki/Baum
Einbaum, Hebebaum, Heubaum, Schalgbaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Hebebaum
https://de.wiktionary.org/wiki/Hebebaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagbaum
https://de.wiktionary.org/wiki/Schlagbaum
Engelse term bij 2, woordverwant: boom
www.etymonline.com/word/boom
Noorse term: bom
Zweedse term: bom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boom


boomaarde
boom•aar•de

█ Zelfstandig naamwoord

Aarde die gevormd is uit een vergane boom of bomen.

In oude, holle knotbomen kan men boomaarde vinden.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010164.re.72

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomaarde


boomalg
boom•alg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem:PleurococcusWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pleurococcus

Verwante termen:
  • alg
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomalg


boomband
boom•band

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: singelband

Band om een boom aan te binden.

"singelband" in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Singelband

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomband


boomfase
boom•fā•se

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomfase


boomfruit
boom•fruit

█ Zelfstandig naamwoord

Fruit van bomen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomfruit


boomgaard
boom•gaard

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen, samentrekkingen: bogaard, bongerd, bongert

Met bomen beplant stuk grond waar vruchten of noten geteeld worden. Vroeger typisch omheind met een meidoornheg.
Bron: Gedeeltelijke overname van Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomgaard

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/boomgaard

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Baumgarten. *Duits Garte + -en, (*Nederlands gaarde)
www.dwds.de/wb/Baumgarten
www.dwds.de/wb/Garten#et-1

van Bizune [bitsune], bi = twee; twee tuinen (tuin = aflsluiting) > grondstuk omheind met twee tuinen

Bungert, Bongert
https://de.wiktionary.org/wiki/Bungert

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomgaard


boomgraf
boom•graf

█ Zelfstandig naamwoord

Boom waaronder een lijk of een kadaver begraven licht. Een boomgraf kan dienen om een misdaad onontdekt te laten.

Verwante termen: boom

Duitse term: Baumsarg, Totenbaum
https://de.wiktionary.org/wiki/Totenbaum

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomgraf


boomgrens
boom•grens

█ Zelfstandig naamwoord

Denkbeeldige horizontale lijn in de hoge bergen waarboven bomen niet kunnen leven.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomgrens

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010164.re.99

Verwante termen:

boomheide
boom•hei•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boomheiWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomhei

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomheide


boomheiligdom
boom•hei•lig•dom

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomheiligdom

Verwante termen: boom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomheiligdom


boomholte
boom•hol•te

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boomhol

Holte in een boom, ontstaan door rot of spechtpikken.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomholte


boomhout
boom•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout gewonnen van bomen. Te onderscheiden van struikhout.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomhout


boomhut
boom•hut

█ Zelfstandig naamwoord


Speelhut, gebouwd in een boom.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomhut

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomhut


boomkar
boom•kar

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: mallejan

Kar om gevelde bomen te vervoeren.

kar: 2 tot 3 wielen
wagen: 4 of meer wielen

"mallejan" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038278.re.14

"mallejan" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mallejan

"mallewagen" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038318

Verwante termen:


boomkorf
boom•korf

█ Zelfstandig naamwoord

Gestel dat een boom beschermd tegen vraat.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomkorf


boomkwekerij
boom•kwē•ke•rij

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010204

Verwante termen: boom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomkwekerij


boomlijk
boomlijk

█ Zelfstandig naamwoord

Een afgestorven grote boom, meestal een stamboom, die ter plaatse gevallen is en is blijven liggen. Men kan zo een boom laten vallen als beheermaatregel.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomlijk


boomnest
boom•nest

█ Zelfstandig naamwoord

Nest in een boom. Bepaalde vogelsoorten (boombroedeers) en eekhoorns maken boomnesten.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomnest


boomnester boombroeder

hegbewoner

boomnester eekhoorn, ook boomholte

in boomholte, in kroon

Verwante termen:


boomopslag
boom•op•slag

█ Zelfstandig naamwoord

Boomgewas dat opkomt, zonder door de mens te zijn geplant of gezaaid.
Bron: gewijzigde overname van Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

boompaal
boom•paal

█ Zelfstandig naamwoord

Paal om een jonge boom aan te binden. Deze paal dient als steun om de boom rechtop te laten groeien.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boompaal

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010164.re.162

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boompaal


boomplantwijze
boom•plant•wij•ze

█ Zelfstandig naamwoord

1. Plantverband.

2. Van jonge bomen. Planten met naakte wortels of met wortels in een kluit aarde.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomplantwijze


boompomp
boom•pomp

█ Zelfstandig naamwoord

Pomp gemaakt van een uitgeholde boomstam.

Verwante termen: boom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boompomp


boomput
boom•put

█ Zelfstandig naamwoord

Waterput gemaakt van een uitgeholde, inlandse eiken boomstam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomput


boomsoort
boomsoort

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die tot een plantkundige soort behoort.
Bron, gewijzigde tekst: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/boomsoort
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomsoort


boomstam
boom•stam

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: stam

Stam, rechtopgaande houtige schacht van een boom, waaruit zich zijdelings de takken ontwikkelen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010228

Verwante termen:
Duitse term: Baumstamm
https://de.wiktionary.org/wiki/Baumstamm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomstam


boomstamboot
boom•stam•boot

█ Zelfstandig naamwoord

Boot gemaakt van een uitgeholde boomstam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomstamboot


boomstamdoodkist
boom•stam•dood•kist

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boomstamdoodskist

Doodkist gemaakt van een uitgeholde boomstam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomstamdoodkist


boomstamkist
boom•stam•kist

█ Zelfstandig naamwoord

Kist gemaakt van een uitgeholde boomstam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomstamkist


boomstamtrommel
boomstamtrommel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boomstamtrom

Trom oftewel trommel gemaakt van een uitgeholde boomstam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomstamtrommel


boomtop
boom•top

█ Zelfstandig naamwoord

Hoogste punt van een boom.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010233

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomtop


boomvormend
boom•vor•mend

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een plantensoort. Groeiend tot een boom.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomvormend


boomwagen
boom•wā•gen

█ Zelfstandig naamwoord

Wagen om gevelde bomen te vervoeren.

blokwagen

wagen: 4 of meer wielen
kar: 2 tot 3 wielen

Verwante termen:

boor

█ Zelfstandig naamwoord

1. Werktuig (het werktuig in zijn geheel) om te boren, al draaiende ronde gaten in hout te maken.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010272

2. Boorijzer, het borende metalen deel dat in het boorwerktuig zit.
lepelboor
spiraalboor

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boor


boorgang
boor•gang

█ Zelfstandig naamwoord

Door vraat ontstane gang in hout.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boorgang


boorgat
boor•gat

█ Zelfstandig naamwoord

Door vraat ontstaan gat op een houtoppervlak. Uitvliegopening.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010287

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boorgat


bootshaak
boot•shaak

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010341

"bred" in Taaldacht
Engelse term: board

borstel
bor•stel

█ Zelfstandig naamwoordWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/borstel

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#borstel


bos

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: hout, woud

Plaats met daarop een grote groep bomen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bos_(vegetatie)

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bos

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1, woordverwant: Busch
Duitse term bij 1, vertaalequivalent: Wald
www.dwds.de/wb/Busch
https://de.wiktionary.org/wiki/Busch
https://de.wiktionary.org/wiki/Wald
www.dwds.de/wb/Wald
Engelse term bij 1, woordverwant: bush
Engelse term bij 1, vertaalequivalent: forest

2. █ Zelfstandig naamwoord

Bundel.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bos

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bos


bosbeheer
bosbeheer

█ Zelfstandig naamwoord

Het beheren van een bos of bossen. Het organiseren van en toezicht houden op werken in het bos.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001496.re.5&lemmodern=bosbeheer

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosbeheer


bosbehoud
bos•be•houd

█ Zelfstandig naamwoord

Het in stand houden van een bos.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosbehoud


bosbouw
bos•bouw

█ Zelfstandig naamwoord

Bouw (bewerking van het land, telen) die er op gericht is hout uit bossen te oogsten.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010540

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosbouw

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant aan woudbouw: Waldbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Waldbau

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosbouw


bosbrand
bos•brand

█ Zelfstandig naamwoord

Brand in een bos.

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant aan woudbrand: Waldbrand
https://de.wikipedia.org/wiki/Waldbrand

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosbrand


bosdecreet
bos•de•creet

█ Zelfstandig naamwoord

Decreet uitgevaardigd door het Vlaams Parlement over de bossen in het Vlaams Gewest.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosdecreet

"decreet" op Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Decreet_(staatsrecht)

Verwante termen: bos

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosdecreet


bosfragmentatie
bos•frag•men•tā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: bosdeling, bosopdeling, bosversnippering

In een bos het strooksgewijs rooien van bomen met als gevolg ...
- een deling van het bos (fragmentatie)
- meestal ook de vorming van een hindernis voor de fauna (bijvoorbeeld door de aanleg van een weg)
- een afname van het aantal bomen in het oorspronkelijke bos
- een afname van levensruimte voor fauna en flora
- de vernietiging van alle of bijna alle leven op en in de gerooide bodem, de bodem die een nieuwe bestemming krijgt

https://nl.wikipedia.org/wiki/Habitatfragmentatie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosfragmentatie


bosinbreiding
bos•in•brei•ding

█ Zelfstandig naamwoord

Het planten van bomen in een open plek in het bos.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosinbreiding


bosindex
bos•in•dex

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bebossingsgraad

Kijk bij bebossingsgraad.


bosinventarisatie
bos•in•ven•tā•ri•sā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bosbestandsopname

Het opmaken van een beschrijvende lijst of staat van een bepaald bos of alle bossen in een afgebakend gebied.

"inventarisatie" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M028272


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosinventarisatie


boskant
bos•kant

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. Zoom, rand van een bos.
2. Nabij een bos gelegen kant, zijde, buurt, gedeelte van een stad of van een oord.
Bron, bewerkte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010557

2. █ Bijwoord

Boskant beslagen. Van bomen waarvan met bijl of zaag op enkele plaatsen de bast en het spint is weggenomen, zodat de boom reeds enigszins de regelmatige vorm van een vierkante balk heeft gekregen, maar toch nog hier en daar de bast van de boom zichtbaar blijft; in tegenstelling met meskant, regelmatig beslagen of bezaagd, zodat er van de bast niets meer te zien is.

Bron, bewerkte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010558

"wankant" in
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083732

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boskant


boskap
bos•kap

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boskapping
■ Synoniem: houtkap

Het kappen van alle bomen in een bos.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/boskap

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boskap


bosklimaat
bos•kli•maat

█ Zelfstandig naamwoord

Eigen klimaat van het bos.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosklimaat


boslier
bos•lier

█ Zelfstandig naamwoord

Aan de achterkant van een bostrekker bevestigde lier.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boslier


bosontwikkelingsfase
bos•ont•wik•ke•lings•fā•se

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosontwikkelingsfase


bosploeg
bos•ploeg

█ Zelfstandig naamwoord

Zwaar uitgevoerde ploeg die aarde met daarin wortels kan keren.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosploeg


bosrand
bos•rand

█ Zelfstandig naamwoord

Buitenste zoom van een bos.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010530.re.124

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosrand


bosreservaat
bos•rē•ser•vaat

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosreservaat

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosreservaat


bossen
bos•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bossen, (de) bossing

Bundels oftewel bossen maken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bossen


bosstructuur
bos•struc•tuur

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/pagina/bosstructuur

Verwante termen: bos

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosstructuur


bostrekker
bos•trek•ker

█ Zelfstandig naamwoord

Trekker die aangepast is om in het bos te werken. Deze trekker heeft een beschermende kooi tegen vallende bomen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bostrekker


bostype
bos•ty•pe

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
https://www.ecopedia.be/encyclopedie/bostypen
https://www.ecopedia.be/pagina/bostypes-van-vlaanderen

Verwante termen: bos

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bostype


bosuitbreiding
bos•uit•brei•ding

█ Zelfstandig naamwoord

Het groter maken van een bos door bomen bij te planten aan de buitenkant van het bos.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosuitbreiding


bosverband
bos•ver•band

█ Zelfstandig naamwoord

Plantverband in een bos. In dit verband staan de bomen dicht bijeen.


bosverjonging
bos•ver•jon•ging

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/bosverjonging

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosverjonging


boswachter
bos•wach•ter

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boswachter

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010589

Verwante termen:
bos•wal

█ Zelfstandig naamwoord

Aarden wal die werd gebruikt om bijvoorbeeld wild en vee te keren, grenzen te markeren, stuifzanden te beteugelen, overstromingen te voorkomen en vijanden te weren.
Bron, bewerkte tekst: Het beheer van boswallen door Martijn Boosten en Patrick Jansen
http://www.probos.nl/images/pdf/artikelen/RCE_Wallenbundel2012hfdst13.pdf

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boswal


bosweg
bos•weg

█ Zelfstandig naamwoord

Weg door een bos.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosweg


bot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bottel [bot + el]
■ Synoniem: knopEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bot2

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22bot%22

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010617.re.1

Bottel, verkleinwoord van bot. [bot + el] "rozenbottel"

"bottel" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bottel1

"bottel" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010698

"rozenbottel". Kijk bij rozenbottel.

Het bijvoeglijk naamwoord bot (onscherp, stomp) komt van het zelfstandig naamwoord bot.
Rijns bott (stumpf). -> www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RB06227

Verwante termen:
Duitse term, hier achtervoegsel, woordverwant aan bot: -butte. Hagebutte [Hage + Butte]= rozenbottel.
Duitse term, woordverwant aan bot: Beutel. Duits Beutel, Nederlands bottel -> rozenbottel.
www.dwds.de/wb/Hagebutte
www.dwds.de/wb/Beutel
www.dwds.de/wb/Butz
www.dwds.de/wb/Butze
www.dwds.de/wb/Butzen
Engelse term, woordverwant aan bot en vertaalequivalent: bud
www.etymonline.com/word/bud
Franse term, woordverwant aan bot: bouton. Van het werkwoord bouter = botten.
www.cnrtl.fr/etymologie/bouton
www.cnrtl.fr/etymologie/bouter

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bot


botenbouw
bō•ten•bouw

█ Zelfstandig naamwoord

De bouw van boten.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001478.re.1

boot
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010325

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#botenbouw


botten
bot•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) botten

■ Synoniem: uitlopenWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010712

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/botten

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#botten


bouw

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het bouwen van een verblijf. Het verblijven op een bepaalde plaats.

2. Het bouwen, bebouwen, bewerken van het land (mesten, ploegen, eggen en zaaien), de akkerbouw enzovoort.

3. Het verbouwen, telen, zaaien van enig gewas.

4. Het maaien, binnenhalen enzovoort van veldvruchten, de oogst.

Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010750

Verwante termen:
+ Bladwijzer:


bouwen
bou•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) bouw, (het) bouwen, (de) bouwing

1. Ergens verblijf houden, wonen. Een verblijf oftwel woonst maken.

2. Het land bewerken (mesten, ploegen, eggen en zaaien), de akkerbouw enzovoort.

3. Telen, zaaien van enig gewas.

4. Maaien, binnenhalen enzovoort van veldvruchten, de oogst.

Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010761
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010750

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bouwen


bouwgrond
bouw•grond

█ Zelfstandig naamwoord

1. Bouwland. Land waarop gebouwd wordt.

2. De met teelaarde vermengde bovenlaag van de akker.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bouwgrond


bouwhout
bouw•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat geschikt of voorbestemd is om te bouwen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010761.re.85

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bouwhout


bouwland
bouw•land

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010780

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bouwland


bovenloop
bō•ven•loop

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovenloop

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bovenloop


bovenstaand
bō•ven•staand

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een boom. Hoger staand dan een naburige boom.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011053

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bovenstaand


bovenstaander
bō•ven•staan•der

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die groter is dan de nevenstaande boom. Een bovenstaander werpt schaduw op de nevenstaande boom.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bovenstaander


bovenstam
bō•ven•stam

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bovenstam


bovenstroom
bō•ven•stroom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bovenloop
■ Antoniem: benedenstroomVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bovenstroom


bovenstrooms
bō•ven•strooms

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: benedenstroomsWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovenstrooms

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bovenstrooms


bovenzager
bō•ven•zā•ger

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bovenzager


braak

1. █ Zelfstandig naamwoord

Bepaald werktuig om te breken. Vlasbraak.
Weetje: In het Engels kent men brake (van Oud-Nederlands en Nederduits braake/braak) als een houvast om hout te breken.
Kijk ook bij lattenspriet.

Verwante termen bij1:
Engelse term: brake
www.etymonline.com/word/brake

2. █ Zelfstandig naamwoord

Bouwland dat niet gebruikt wordt.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/braak

Verwante termen bij 2:
3. █ Bijvoeglijk naamwoord. Bijwoordelijke bepaling bij liggen

Braak liggen = tijdelijk niet gebruikt worden.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011157

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/braak

Verwante termen bij 3:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#braak


braakland
braak•land

█ Zelfstandig naamwoord

Land dat braak ligt

Verwante termen:

braammes
braam•mes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: doornhaak

Sikkelvormig werktuig om vooral bramen en in mindere mate hondsroos te kappen en weg te trekken.

"doornhaak" in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doornhaak

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#braammes


braamstruweel
braam•stru•weel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bramenstruweel

Bosje van bramen. Bramengroep.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011180.re.23

Verwante termen

bramel
brā•mel

█ Zelfstandig naamwoord

■ braam + el

1. Braamstruik.

2. Braambes.

Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-b/

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011977

Verwante term: bes
Duitse term: Bremel
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PB05932
www.lagis-hessen.de/de/subjects/rsrec/id/549/sn/shwb?type=Lemma
Engelse term: bramble
www.etymonline.com/word/bramble

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bramel


bramen
brā•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bramen, (de) braming

Van boomstammen. Met bramen omwinden. Een maatregel om vraat te voorkomen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011180.re.3

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bramen


bramenstruweel
brā•men•stru•weel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: braamstruweel

Kijk bij braamstruweel.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bramenstruweel


brand

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vuur

Vuur, vuurgloed, ontstaande doordat iets brandt. Hetgeen door vuur verteerd wordt.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011249

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/brand

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/brand

Verwante termen bij 1:
Engelse term, woordverwant: brand
Engelse term, vertaalequivalent: fire
https://en.wiktionary.org/wiki/brand#Etymology
www.etymonline.com/word/brand

2. █ Zelfstandig naamwoord

Plaatsnaam die verwijst naar een plaats waar men brandstof zoals turf haalt of een plaats die gebrandrooid is om er te bouwen.

Verwante termen bij 2:
Duitse term: Brand
https://de.wikipedia.org/wiki/Brand_(Ortsname)

3. █ Zelfstandig naamwoord

Branderig gevoel bij aanraking van brandharen.

Verwante term bij 3:
4. █ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vuur

Plantenziekte die een zwarte verkleuring veroorzaakt.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/brand

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=12290&lemmodern=brand&article=ziekte

Verwante termen bij 4:
Duitse term: Brand
www.dwds.de/wb/Brand

5. █ Zelfstandig naamwoord

Zonnebrand. Kijk bij zonnebrand.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brand


branden
bran•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) branden, (de) branding

■ Vergeten wisselvorm: barnenNederlands barnen, Engels burn

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#branden


brandhaak
brand•haak

█ Zelfstandig naamwoord

Haak op een zware lange paal om de gevels van brandend vakwerk en brandend stro of riet op het dak naar beneden te trekken. De brandhaak wordt door twee mensen vastgehouden.

MOT
www.mot.be/resource/Tool/brandhaak?lang=nl

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandhaak


brandhaar
brand•haar

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandhaar

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandhaar


brandhaard
brand•haard

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar een brand het felst woedt en vanwaar het vuur zich verspreidt.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001564.re.10

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandhaard


brandhout
brand•hout

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

■ Vergeten wisselvorm: barnhout

Hout dat geschikt en bestemd is om verbrand te worden tot verwarming. Hout waarmee men stookt.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011295

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Brennholz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandhout


brandmerk
brand•merk

█ Zelfstandig naamwoord

Door branden of schroeien gemaakt merk oftewel teken op hout.


brandmerken
brand•mer•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) brandmerken, (de) brandmerkingVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandmerken


brandplek
brand•plek

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandplek


brandplekpaddenstoelen
brand•plek•pad•den•stoe•len

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandplekpaddenstoelen


brandrooien
brand•rooi•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) brandrooi, (het) brandrooien, (de) brandrooiing

Door branden rooien.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandrooien


brandstof
brand•stof

█ Zelfstandig naamwoord

Stof geschikt om te verbranden. Om lucht te verwarmen, te koken, te smeden enzovoort.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011350

"stof" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066724

brandweg
brand•weg

█ Zelfstandig naamwoord

Weg in een bos waarop brandweerwagens kunnen rijden tot aan een brandhaard.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandweg


breedbijl
breedbijl

█ Zelfstandig naamwoord

Bijl met een breed snijvlak.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011411.re.9&article=breedbijl

Verwante termen:
 Duitse term, woordverwant: Breitbeil
Duitse term: Breitaxt
https://de.wikipedia.org/wiki/Breitbeil
Engelse term: broadaxe
https://en.wikipedia.org/wiki/Broadaxe
https://en.wiktionary.org/wiki/broadaxe
https://en.wiktionary.org/wiki/broadax

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#breedbijl


breedteverbinding
breed•te•ver•bin•ding

█ Zelfstandig naamwoord

Houtverbinding gemaakt in de breedte. Twee of meer planken die met elkaar verbonden zijn door de zijvlakken aan elkaar te lijmen.

Verwante termen: timmerwerk

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#breedteverbinding


breeuwen
breeuwen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) breeuwen

Bepaalde handeling in de scheepsbouw.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Breeuwen

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011443

kalefateren, kalefaten, kalfaten

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#breeuwen


breken
brē•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) breken, (de) breking

Veroorzaken dat iets op onregelmatige en gewelddadige wijze vaneen gescheiden wordt, zodat het geen geheel meer vormt of althans samenhang en stevigheid verloren heeft.
Bron, gewijzigde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
█ Woordgroep

Bacterie die de watermerkziekte veroorzaakt.

Verwante termen:
Engelse term: Brenneria salicis
https://en.wikipedia.org/wiki/Brenneria_salicis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brenneria-salicis


breuk

█ Zelfstandig naamwoord

In levend of dood hout. Plaats waar iets gebroken is. Verbreking van de samenhang van de houtstructuur.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#breuk


breuklijst
breuk•lijst

█ Zelfstandig naamwoord

Bij het vellen met de kettingzaag. Smal stuk stamhout dat men niet doorzaagt zodoende men de boom in een vooraf bepaalde richting kan laten vallen.

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/breuklijst

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#breuklijst


breukwond
breuk•wond

█ Zelfstandig naamwoord

Van bomen en struiken. Plaats waar het hout door breken beschadigd is en de samenhang daardoor gedeeltelijk of geheel verbroken wordt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#breukwond


brit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: briet

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/brit1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22brit%22


Verwante termen:
Duitse term: Brēte
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Wander&lemid=WB01473

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brit


broedbiotoop
broed•bio•toop

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar een broedvogel geheel in zijn of haar omgeving is ingepast om te broeden.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001255

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broedbiotoop


broeden
broe•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) broeden, (de) broeding

Van vogels. Op bevruchte eieren zitten om voor nageslacht te zorgen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broeden


broedgebied
broed•ge•bied

█ Zelfstandig naamwoord

Gebied waar bepaalde vogels broeden.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001612.re.3

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broedgebied


broedgelegenheid
broed•ge•lē•gen•heid

█ Zelfstandig naamwoord

Mogelijkheid om te broeden. Omstandigheid of -heden die broeden toelaten.
Voorbeeld 1: Een vrije boomholte voor een boombroeder.
Voorbeeld 2: Een plaats waar een grondbroeder kan broeden zonder verstoring door de mens.
Voorbeeld 3: Een dichte heg voor merels en heggenmussen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broedgelegenheid


broedgeval
broedgeval

█ Zelfstandig naamwoord

Broeden dat plaats vindt. Een voorkomen van broeden.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broedgeval


broedtijd
broed•tijd

█ Zelfstandig naamwoord

1. Tijd van het jaar waarin vogels broeden. Broedperiode.

2. De tijdsduur waarin vogels broeden, vanaf het moment dat het nest gemaakt is tot het uitbroeden.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broedtijd


broedperiode
broed•pē•ri•ō•de

█ Zelfstandig naamwoord

Tijd van het jaar waarin vogels broeden. Broedtijd.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broedperiode


broedvogel
broed•vō•gel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broedvogel

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broedvogel


broei

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van broeien
broeibak

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broeibak

Verwante termen: broei, koude bak

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broeibak


broeihoop
broei•hoop

█ Zelfstandig naamwoordLeestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/broeihoop

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broeihoop


broeikas
broeikas

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kas_(gebouw)

Verwante termen: broei, koude kas

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broeikas


broek

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/broek2

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22broek%22

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broek


broekbos
broek•bos

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broekbos

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/broekbos

Verwante termen:

broken
brō•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) broken

■ Wisselvorm van breken. Het Engelse bijvoeglijk naamwoord broken (vervoeging van Engels break) is woordverwant aan gebroken.

1. Krommen, breken, buigen. Kijk ook bij knikken en kreuken.
1.1. IJs dat een ijsdek vormt breken met een brookhamer.

Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22broken%22

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broken


bron

█ Zelfstandig naamwoordLeestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/bron
www.leestekensvanhetlandschap.nl/bron_water

Verwante termen: kwel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bron


bronbeek
bron•beek

█ Zelfstandig naamwoord

Beek die als eerste water levert aan een beek die water krijgt van twee of meer beken. Of soms, de beek die het meeste water levert aan een beek die water krijgt van twee of meer beken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bronbeek


bronbos
bronbos

█ Zelfstandig naamwoord

Bos waarin zich een bron bevindt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bronbos


brookhamer
brook•hā•mer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van broken = breken

Grote hamer oftewel sleg om een ijsdek te breken. Bijvoorbeeld om een vaargeul te maken.Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011834.re.3

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brookhamer


broos

█ Bijvoeglijk naamwoord

Zeer licht breekbaar, licht barstend, teer, brijzelig, niet buigzaam.
Bron, gewijzigde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011837

Verwante termen: molm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broos


brown oak


https://www.wood-database.com/brown-oak/bruinrot
bruin•rot

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witrot#Bruinrot

Ecopedia
https://www.ecopedia.be/encyclopedie/bruinrot

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bruinrot


bruinstreperig
bruin•strē•pe•rig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van hout van een eik die aangetast is door de biefstukzwam. Bruine strepen bevattend en een bruine verkleuring vertonend. Na de velling verkleurt de zwamvlok van de biefstukzwam het hout.

HoutInfoBois
www.houtinfobois.be/nl/tools/woordenlijst/#B

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bruinstreperig


bruul

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: briel
■ Betwiste wisselvorm: brogil (breugel)Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/briel
www.etymologiebank.nl/trefwoord/briel2

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011556

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID19892

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4070

Verwante termen: plaatsnaam
Duitse term: Brühll
https://de.wikipedia.org/wiki/Brühll
https://de.wikipedia.org/wiki/Brühl_(Topoynm)
https://de.wikipedia.org/wiki/Brühl_(Rheinland)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bruul


bruuske overgang
bruus•ke ōver•gang

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bruuske-overgang


buigbaar
buig•baar

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: buigzaam

Gebogen kunnen worden.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M012036

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buigbaar


buigen
bui•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) buigen, (de) buiging

Krom maken of worden.
Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/buigen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buigen


buighout
buig•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. Te buigen of gebogen hout.

2. Houten middel om wissen te buigen.

Verwante termen: buigen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buighout


buigstelling
buig•stel•ling

█ Zelfstandig naamwoord


buigzaam
buig•zaam

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: buigbaar
■ Antoniem: star

In staat onder lichte druk te buigen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M012044

https://nl.wiktionary.org/wiki/buigzaam

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buigzaam


buitendijks
bui•ten•dijks

█ Bijvoeglijk naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buitendijks


buitenknop
bui•ten•knop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Antoniem: binnenknopVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buitenknop


buitenteelt
bui•ten•teelt

█ Zelfstandig naamwoord

■ Antoniem: binnenteelt

Teelt die in de open lucht plaats vindt, in vollegrond.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buitenteelt


bundel
bun•del

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: bindel, bondel
■ Wisselvormen van bund: bind, bond

■ Synoniemen: bos, pak

Een aantal gelijke voorwerpen die bij elkaar gebonden zijn.

Samenstelling uit bund en el. el is een diminutiefsuffix.
Duitse term, woordverwant: Bündel
Engelse term, woordverwant: bundle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bundel


bundelen
bun•de•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bundelen, (de) bundeling

Tot een bundel samenvoegen.

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: bündeln. Naamwoorden van handeling: Bündeln, Bündelung
https://de.wiktionary.org/wiki/bündeln
Engelse term, woordverwant: bundle. Naamwoord van handeling: bundling

bundelknoop
bun•del•knoop

█ Zelfstandig naamwoord

Knoop om een bundel vast te binden.


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bundelknoop


bunder
bun•der

■ Wisselvormen: boender, bonder

1. █ Zelfstandig naamwoord

Oude eenheid van grondoppervlakte.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bunder

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bunder

Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22bunder%22

Weetje: Bonn, stad in Duitsland, is mogelijk woordverwant aan bunder.

2. █ Zelfstandig naamwoord

Plaatsnaam die verwijst naar 1.
Oude Bunders, Maasmechelen (B)
Boendersstraat, Ellikom en Wijshagen (B)

Verwante termen:
Duitse term: Bunder
https://de.wikipedia.org/wiki/Bunder
Franse term: Bonnier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonnier_(unité)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bunder


burijn
bu•rijn

█ Zelfstandig naamwoord

■ *Synoniem, maar eigenlijk een tautologie: graveersteker
■ **Van Frans burin, daarvoor van Italiaans burino dat zelf een Germaanse wortel heeft, uit de familie van boren

Bepaald gereedschap om vormen in hout te steken.

**Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001693

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burijn

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/burijn

*Frankisch graven > Frans graver > Nederlands graveren

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#burijn


buurbestuiving
buur•be•stui•ving

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: geitonogamieWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buurbestuiving

Verwante termen:
Duitse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buurbestuiving


buurboom
buur•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Boom die langs een andere boom staat.

2. Boom die bij de buren staat. Deze boom komt in beeld als hij al dan niet vermeende overlast veroorzaakt zoals bladval, schaduwworp, zichtontneming of met de stam of de kroon over de erfgrens reikt of een gevaar voor de veiligheid vormt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buurboom


buurplant
buur•plant

█ Zelfstandig naamwoord

Plantensoort met bepaalde eigenschappen die bewust langs een andere plantensoort geplant wordt om voordeel te halen uit deze eigenschappen.

Een voorbeeld. Een plant kan een geur verspreiden die bepaalde insecten verjaagd waardoor een naburig voedingsgewas niet beschadigd wordt door deze insecten.
naar boven


Voorblad | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z