B

Voorblad > B


baal

1. █ Zelfstandig naamwoord

Zak of bundel geperste handelswaar, stro of hooi.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/baal1

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M004744

Bron: Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/baal

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/baal#Woordherkomst_en_-opbouw

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1, woordverwant: Ballen
https://de.wiktionary.org/wiki/Ballen
www.dwds.de/wb/Ballen
Engelse term bij 1, woordverwant: bale
www.etymonline.com/word/bale
https://en.wiktionary.org/wiki/bale#Etymology_3
Franse term bij 1, woordverwant: ballot
https://fr.wiktionary.org/wiki/ballot

2. █ Zelfstandig naamwoord

Plaatsnaam.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/baal3

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baal_(België)#Toponymie

Baal = Baarlo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baarlo_(Limburg)#Naam

https://nl.wikipedia.org/wiki/Baal_(Nederland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Baal_(Hückelhoven), van Latijn palus zomp?

Verwante termen bij 2:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#baal
baan

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord, van een schaaf: zool

1. Glad vlak.
1.1. Dat vlak van een hamer dat met het voorwerp, waarop men slaat, in aanraking komt.
1.2. De onderkant van een schaaf. Zool.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M004749&article=vlak
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M089728&article=baan

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#baan
baard

█ Zelfstandig naamwoord

Aks oftewel bijl waarin de vorm van een baard in het blad te herkennen is.

Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID1370&article=barte

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID8245&lemmodern=baard&article=bijl

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=02284&article=barte

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Barte
https://de.wiktionary.org/wiki/Barte
www.dwds.de/wb/Barte
https://de.wikipedia.org/wiki/Barte_(Heraldik)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#baard
baardaks
baard•aks

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: baard

Aks oftewel bijl waarin de vorm van een baard in het blad te herkennen is.

Geheugen van Nederland
www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view?identifier=RMO01%3A009908

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bartaxt
https://de.wikipedia.org/wiki/Bartaxt
Engelse term, woordverwant: bearded axe
https://en.wikipedia.org/wiki/Bearded_axe

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#baardaks
bacteriekanker
bac•tē•rie•kan•ker

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde bacterieziekte.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacteriekanker

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bacteriekanker
bacteriën
bac•tē•ri•en

█ Zelfstandig naamwoord

Domein van microscopisch kleine eencellige organismen die zich door deling snel kunnen vermenigvuldigen, met name bekend als verwekkers van ziekte, bederf en gisting.
Bron, bewerkte tekst: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacteriën

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bacterien
bacterievuur
bac•tē•rie•vuur

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde bacterieziekte.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacterievuur

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bacterievuur
bacterieziekte
bac•tē•rie•ziek•te

█ Zelfstandig naamwoord

Ziekte veroorzaakt door bacteriën.

Bron: Wikipedia
https://nl.wiktionary.org/wiki/bacterieziekte

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bacterieziekte
bajonetvorm
ba•jō•net•vorm

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde groeivorm. Kromming aan de basis van een scheut die lijkt op de vorm van een spiesbajonet van een musket.
Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bajonetvorm
bajonetvorming
ba•jō•net•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord

Kromgroei aan de basis van scheuten die lijkt op de vorm van een spiesbajonet van een musket.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bajonetvorming
bak

█ Zelfstandig naamwoord

In de context van deze lijst. Vierkant of rechthoekig maaksel met dichte bodem, met of zonder glazen deksel, om planten in te zetten om ze te telen of als versiering in een tuin oftewel hof. Plantenbak. Kweekbak. Bloembak.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M004917&article=kweeken

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bak1

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bak

Bron: Aveve
https://avevewinkels.be/Producten/tuin/serres-en-kweekbakken/kweekbakken

Over de herkomst (etymologie) van bak:
"Een woord dat in de Nederduitsche tongvallen zeer gewoon is, in verschillende beteekenissen. Men wil het afleiden van een in later Latijn voorkomend bacca, ”vas aquarium”, waarnaast bacar en bacrio bij FESTUS (verg. BEKER en BEKKEN). Anderen meenen dat het Germaansch en het Romaansch beide een stam bac- hebben gehad, in zekere mate onafhankelijk van elkander. Weer anderen houden germ. bak voor Keltisch. Het is ook mogelijk dat er meer dan één woord bak is geweest, en dat men die verschillende woorden thans niet meer kan onderscheiden doordat de beteekenissen te veel op elkander gelijken."
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M004917&article=Nederduitsche

Verwante termen:
Middelnederduitse term: Bak, waaruit later; Back
"aus mittelniederdeutsch bak n. ‘hölzernes gefäß, trog’; zusammen mit den entsprechungen nnl. bak ‘becher, gefäß’ , neu-englisch back ‘gefäß’ ist es möglicherweise über vulglatein *baccus m., *bacca f. ‘wassergefäß’ auf eine alte entlehnung aus keltisch *bacca zurückzuführen (vergleich bassin, becher, becken"
www.dwds.de/wb/dwb2/back
Duitse term, vertaalequivalent: Kasten. De uitgang -en is een naamvalsuitgang, geen meervoudsuitgang.
www.dwds.de/wb/dwb2/back
www.dwds.de/wb/Kasten
Engelse term, woordverwant: back
Engelse term, vertaalequivalent: box
https://en.wiktionary.org/wiki/back#Etymology_2
Franse term: bac
https://fr.wiktionary.org/wiki/bac#Étymologie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bak
bakermat
bā•ker•mat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: bakerkorf, bakermand

Langwerpige, lage biezen mand waarin de baker oftewel kraamverzorgster een pasgeboren zuigeling verzorgde.
De oorspronkelijke bakermat lijkt op een uitgestrekte wan.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bakermat

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bakermat_(begrip)

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M004951
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M004948
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M004950

Coby Geerlof-de Boet
http://artonsundays.com/de-bakermat/

Jos Martens
http://users.telenet.be/joosdr/eeuwbouw7baker.htm

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bakermat
bakhuis
bak•huis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bakkes. Bakkes is een samentrekking van bakhuis.

Strikt genomen is een bakhuis een huisje met vier wanden met aan een kant de bakoven en aan de andere kant ruimte om de te bakken waren te stellen in rekken. Kleinere bouwsels, mogelijk zonder wanden, worden ook een bakhuis genoemd.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bakhuis_(gebouw)

Bron: Het MOT
www.mot.be/nl/opzoeken/bakovens


Verwante termen:
Nederduitse term: Backhuus
Duitse term: Backhaus
Duitse term, samentrekking: Bakkes
https://de.wikipedia.org/wiki/Backhaus
www.plattmakers.de/nl/4738/Backhuus
Luxemburgse term: Bakes
https://lb.wikipedia.org/wiki/Bakes

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bakhuis
bakkemuis
bak•ke•muis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: bakkemoes, bakkemuus/bakkemüs
■ bakke (bakken) + muis

Peer die in de restwarmte van de bakoven gedroogd is. Droogpeer. Gedroogde bakpeer. Een peer die op deze wijze gedroogd is lijkt op een muis. Vandaar bakkemuis. Deze droogpeer is gekend in beide provincies Limburg en Noordrijn-Westfalen. De peren werden verwerkt tot perenmoes.

Beeld © Vlam Streekproducten

Uit het Woordenboek van de Limburgse Dialecten:
"Als ze destijds in de houtoven brood gebakken hadden, droogden ze de peren op de nog warme ovenvloer. Daarvan bakten ze met kermis "vlaai"; een delicatesse met ietwat wilde smaak die refereerde aan het ooft van weleer bakkemûzevlaai (As, ... ), bakkemouzevlóój; zie ook vlaai"
http://e-wld.nl/trefwoord/search/?search=bakkemuizenvlaai
PDF: http://e-wld.nl/static/dictionary/content/pdf/wld-3/2004_Limburgse%20Dialecten%20III%202,3%20(Eten%20en%20drinken)%20(bd).pdf

"gedroogde appelvlaai", Bron: Woordenboek van de Limburgse Dialecten
http://e-wld.nl/trefwoord/search/?search=gedroogde-appelvlaai
PDF: http://e-wld.nl/static/dictionary/content/pdf/wld-3/2004_Limburgse%20Dialecten%20III%202,3%20(Eten%20en%20drinken)%20(bd).pdf

"gedroogde appeltjes", Bron: Woordenboek van de Limburgse Dialecten
http://e-wld.nl/trefwoord/search/?search=gedroogde%20appeltjes
PDF: http://e-wld.nl/static/dictionary/content/pdf/wld-3/2004_Limburgse%20Dialecten%20III%202,3%20(Eten%20en%20drinken)%20(bd).pdf

"perenmoes", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M052704.re.66

Streekproduct "bakkemoezevlaai" in Belgisch Limburg
www.streekproduct.be/producten/limburgse-bakkemoezevlaai
Beeld, vlaai met perenmoes: www.streekproduct.be/sites/default/files/styles/gallery/public/gallery/bakkemoezeweb2.jpg

Bakkerij Knaepen, Bocholt (B)
www.bakkerij-knapen.be
www.streekproduct.be/producenten/bakkerij-knapen

In deze Duitse opname, gemaakt in de Selfkant, kan men zien hoe de peren vroeger gedroogd werden: https://youtu.be/SL87CshJm3o?t=1575

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bakkemuis
bakkes
bak•kes

█ Zelfstandig naamwoord

Samentrekking van het woord bakhuis.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M004978

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=02135

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bakkes

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bakkes
bakoven
bak•ōven

█ Zelfstandig naamwoord

1. Oven om levenswaren te bakken.
1.1. Bouwsel waarin de eigenlijke bakoven staat. Bakhuis.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bakoven
bakpeer
bak•peer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: braadpeer

Strikt genomen heeft bakken betrekking op hard worden door warmte of hitte, zoals een deeggerecht dat bereid wordt door middel van bakken. Ook strikt genomen worden peren door hitte niet gebakken, omdat aan de voorwaarde hard worden niet voldaan wordt. Daarom is de term bakpeer oneigenlijk gevormd. Een peer bereiden door warmte of hitte moet men eerder stoven of braden noemen, aldus is stoofpeer of braadpeer het resultaat van de handeling. Maar wanneer de peer deel uitmaakt van het te bakken deeggerecht, wordt gemakkelijkheidshalve gesproken van bakpeer. Dit gezegd zijnde is een bakpeer dan een volgroeide peer van een soort of ras, al dan niet op voorhand gedroogd in een oven, die geschikt is om deel uit te maken van een deeggerecht wanneer het in de oven gezet wordt ter bereiding. En bakken is een ingeburgerd oneigenlijk evenwoord van braden. Braadpeer.

"braadpeer", Peer, die wegens haar hardheid niet geschikt is om rauw gegeten, doch alleen om gebraden (of ook wel gekookt) te worden. Ook bakpeer genoemd.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011137

Verwante termen:
Duitse term: Backbirne
www.woerterbuchnetz.de

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bakpeer
balk

█ Zelfstandig naamwoord

Lang, dik stuk timmerhout. In vorm gekapt of gezaagd. Vierzijdig of, in een gebint, soms slechts tweezijdig gekantrecht.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/balk

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balk_(bouwkunde)

Kijk ook bij bint.

Verwante termen:
Nederduitse termen: Balk, Balken
www.plattmakers.de/nl/10965/Balk
www.plattmakers.de/nl/2976/Balken
Duitse term: Balken
https://de.wikipedia.org/wiki/Balken
https://de.wiktionary.org/wiki/Balken
www.dwds.de/wb/Balken
https://de.wikipedia.org/wiki/Gebälk
https://de.wikipedia.org/wiki/Träger_(Statik)
Engelse term, woordverwant aan Fries beam en Nederlands boom: beam
https://en.wikipedia.org/wiki/Beam_(structure)
Franse term: poutre; verkleinvorm: poutrelle, sommier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poutre_(construction)
https://fr.wiktionary.org/wiki/poutre
https://fr.wiktionary.org/wiki/poutrelle
https://fr.wiktionary.org/wiki/sommier

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#balk
balkengat
bal•ken•gat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: balkgatBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balkengat

Bron: Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/balkengat

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#balkengat
ballonfles
bal•lon•fles

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: bolfles
■ Ingeburgerd evenwoord, leenwoord: dame-jeanne

Wijdbuikige, bolle glazen fles (of kruik) waarin drank bewaard wordt.

"tamezaan", een wisselvorm van dame-jeanne, Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A014678

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086121&article=dame-jeanne

Verwante termen:
Franse term: dame-jeanne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dame-jeanne

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#ballonfles
ballonmandfles
bal•lon•mand•fles

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: bolmandflesVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#ballonmandfles
ban

█ Zelfstandig naamwoord

1. Dwangbevel, uitroeping van een gerechtelijke handeling.
1.1. Bepaald rechtsgebied, gebied waarover een ban uitgeroepen is.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ban1

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22ban%22

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bann
https://de.wiktionary.org/wiki/Bann
Engelse term: ban
www.etymonline.com/word/ban

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#ban
band

█ Zelfstandig naamwoord

1. *Datgene wat dient om vast te binden.

2. **Datgene wat rondom iets wordt gebonden.

3. **Benaming voor allerlei soorten van teenhout, voornamelijk bij de waterbouw en de kuiperij in gebruik.

*, **, ***Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005111

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22band%22

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/band1

Verwante termen:
Duitse term: Band
Artikel 5 www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PB00556
www.dwds.de/wb/Band#1
https://de.wiktionary.org/wiki/Band
Engelse termen: band, bend, bind, bond
www.etymonline.com/word/band
www.etymonline.com/word/bend
www.etymonline.com/word/bind
www.etymonline.com/word/bond
https://en.wiktionary.org/wiki/bind#Noun
Franse term, woordverwant: bande
Franse term, vertaalequivalent: lien
https://fr.wiktionary.org/wiki/bande#Étymologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Liste_de_pièces_héraldiques#Bande
https://fr.wiktionary.org/wiki/lien

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#band
bandijzer
band•ij•zer

1. █ Zelfstandig naamwoord

Gesmeed ijzer in lange platte repen, waarvan men, door samenklinking de banden, de ijzeren hoepels voor vaten maakt.
Bron, gewijzigde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005132

1.1. █ Zelfstandig naamwoord

1.1. ■ Voluit: gatig bandijzer
1.1. ■ Voluit, met leenwoord: geperforeerd bandijzer

Buigbare, verzinkte metalen band, voorzien van gaten waardoor men nagels en schroeven in een houten lichaam kan aanbrengen.
Met een bandijzer kan men een beslagring voor een kapblok maken.

Verwante termen:
Duitse term bij 1.1: Lochbandeisen
Engelse term: perforated metal tape
Franse term bij 1.1: feuillard perforé

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bandijzer
bankhaak
bank•haak

█ Zelfstandig naamwoord

Bij het werken op de werkbank. Houten hulpmiddel in de vorm van een plankje met een of twee aanslagen om te bewerken voorwerpen op de plaats te houden.
Verwante termen:
Duitse term: Bankhaken. Voluit: Hobelbankhaken
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RB01050
Engelse term: bench hook
https://en.wikipedia.org/wiki/Bench_hook
Franse term: crochet d'établi

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bankhaak
bankschroef
bank•schroef

█ Zelfstandig naamwoord

Hulpmiddel op een werkbank om werkstukken in vast te klemmen door middel van het aandraaien van een schroef.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bankschroef

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bankschroef

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bankschroef

Verwante termen:
Duitse term: Schraubstock
https://de.wikipedia.org/wiki/Schraubstock
Engelse term: bench vise
https://en.wikipedia.org/wiki/Vise
Franse term: étau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Étau

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bankschroef
banmolen
ban•mō•len

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: dwangmolen

In feodale tijden. Molen waar de naburige boeren (wonend in een ban) verplicht waren hun graan te laten malen.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Banmolen

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bannmühle
Duitse term: Zwangmühle
https://de.wikipedia.org/wiki/Bannmühle_(Begriffsklärung)
Luxemburgse term, woordverwant: Bannmillen
https://lb.wikipedia.org/wiki/Bannmillen

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#banmolen
banwoud
ban•woud

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: voorst, vorst

Woud waarover een ban, een gerechtelijke handeling (rechtsdwang), uitgeroepen is, in het bijzonder het toekennen van het uitsluitende jachtrecht aan de feodale heerser.

"banwoud, vorst", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M082536&article=banwoud

"banwoud", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=02219&article=banwoud

"vorst", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vorst4

"voorst", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/voorst2

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#banwoud
barochorie


█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden:Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/barochorie

Verwante term: -chorie
Engelse term: barochory
https://en.wiktionary.org/wiki/barochory

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#barochorie
bast

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: secundaire schors

Aan bomen. Die laag welke onmiddellijk onder de schors is gelegen, derhalve de laag die zich bevindt tussen de schors en het spint; niet zelden ook gebruikt in de zin van schors (vooral in Nederland), en ook wel genoemd secundaire schors.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005375

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bast1

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/bast

"bastvezel", Bron: Wisiwis, UGent Plantentuin
wisiwis.ugent.be/glossary.php#bastvezel

Verwante termen:
Duitse term: Bast
Bijvoeglijk naamwoord "basten"
www.dwds.de/wb/Bast
www.dwds.de/wb/etymwb/Bast
https://de.wiktionary.org/wiki/Bast
www.dwds.de/wb/basten
Engelse term: Bast
https://en.wiktionary.org/wiki/bast#Etymology
www.etymonline.com/word/bast

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bast
bat

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/'t_Bat

Bron: Wikipedia, Frans
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Batte

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bat
bats

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: schop

Al dan niet groot, stuk oftewel klomp van iets. Daarvan afgeleid bil (lichaamsdeel). Daarvan afgeleid schop waarvan het blad lijkt op het menselijk achterwerk.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bats1

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005421

Bron: Elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten, Meertens Instituut
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/9342

"Het blad van de schop heeft in het midden een soort geul (van de achterzijde gezien); dat is de reden dat de schop ook wel een bats wordt genoemd, een gewestelijke uitdrukking voor "achterwerk"."
Bron: Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/schop.shtml

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bats
www.plattmakers.de/nl/4971/Bats
Duitse term, woordverwant: Batzen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PB01150
www.dwds.de/wb/Batzen

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bats
be...
bebeitelen
be•bei•te•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bebeitelen, (de) bebeiteling

Met de beitel bewerken.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bebeitelen
bebijlen
be•bij•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bebijlen, (de) bebijling

Met de bijl bewerken.

Verwante termen:
Duitse term: bebeilen. Naamwoorden van handeling: Bebeilen, Bebeilung

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bebijlen
bebossen
be•bos•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bebossen, (de) bebossing

Van een bos voorzien. Een aantal bomen planten die samen een bos vormen.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bebossen
bebossingsgraad
be•bos•sings•graad

█ Zelfstandig naamwoord

Mate waarin een afgebakend gebied bebost is.

Om te weten hoeveel van de totale oppervlakte van het gebied met bos bezet is deelt men de beboste oppervlakte door de totale oppervlakte en vermenigvuldigt men vervolgens met 100. Deze uitkomst wordt uitgedrukt in aantal per honderd oftewel percent.

In de Belgische, Nederlandstalige, ambtenarij wordt deze graad bosindex genoemd.

Verwante termen:
Duitse term: Bewaldungsprozent
Engelse term: forestation coefficient

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bebossingsgraad
bebouwen
be•bou•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bebouwen, (de) bebouwing

1. *De grond bewerken, er landbouw op oefenen.

2. **Met gebouwen bezetten.

*, **Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005528

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bebouwen

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bebouwen
bed

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: beddingBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005542&lemmodern=bed&article=stroom
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005581&lemmodern=bedding&article=stroombed
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005542&lemmodern=bed&article=tuinbouw
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005542&lemmodern=bed&article=akkerbouw
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005581&lemmodern=bedding&article=stroombed

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/bedding

Verwante termen:
Duitse termen: Beet, Bett
https://de.wikipedia.org/wiki/Beet
https://de.wiktionary.org/wiki/Flussbett
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewässerbett
Engelse term: bedding
https://en.wikipedia.org/wiki/Bedding_(horticulture)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bed
bedekkingsgraad
be•dek•kings•graad

1. █ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedekking_(vegetatiekunde)

2. █ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedekkingsgraad

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bedekkingsgraad
beek

1. █ Zelfstandig naamwoord

Ondiepe, smalle waterstroom.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/beek

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beek_(watergang)

2. █ Zelfstandig naamwoord

Plaatsnaam.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/beek2

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beek

Verwante termen:
Nederduitse termen, woordverwant: Bääk (Duits ä = Nederlands e), Beek
Duitse term, woordverwant en vertaalequivalent: Bach
https://de.wikipedia.org/wiki/Bach
https://de.wikipedia.org/wiki/Bach_(Begriffsklärung)
www.dwds.de/wb/Bach
www.plattmakers.de/nl/317/Bääk
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewässernamen_auf_-bach
https://de.wikipedia.org/wiki/Beek

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beek
beekbed
beek•bed

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: beekbeddingVerwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bachbett
https://de.wiktionary.org/wiki/Bachbett

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beekbed
beeldbepaler
beeld•be•pā•ler

█ Zelfstandig naamwoord

Element in de ruimte dat sterk de aandacht trekt oftewel het beeld (mee) bepaalt.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beeldbepaler
beeldhouwen
beeld•hou•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) beeldhouwen

Uit hout een beeld vervaardigen door middel van houwen.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005913

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldhouwkunst

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beeldhouwen
beemd

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: bant, bamd, bampd, bampt, bamt, beemt, bemd

Grasland aan een beek of rivier.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/beemd

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beemd

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/beemd

"bamt"
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID51242

"beemt", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=02678

"bemt"
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=03219

"beemtgracht"
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID7125

"casterbant"
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID58602

Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant aan beemd: Band, Bande, Banden (dit is geen meervoud!), Bänd, Bende (ook Bändel?, Bendel?)
Duitse term: Bachwiese
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RB00992
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AB00375
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AB00374
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AB00373
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RB02739

bend
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=28278&article=bend
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=71927&article=bend
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005944&article=bend

Plaatsnamen:
In den Benden, Eschweiler
Kalverbenden, Aachen

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beemd
beer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bere

1. Modder.

2. Plaatsnaam die naar modder verwijst.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M006007&lemmodern=beer

https://nl.wiktionary.org/wiki/beer#Zelfstandig_naamwoord_3

beerput
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beerput

https://nl.wiktionary.org/wiki/beerput

Berenheide.
www.inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/112371
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berenheidemolen

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beer
begeleidsoort
be•ge•leid•soort

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: begeleidende soort

In de vegetatiekunde. Soort wiens aanwezigheid in een plantengemeenschap niet bepalend is voor de vorming van de gemeenschap.

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/begeleidende-soort

Verwante termen:
Duitse term: Begleitart
https://de.wikipedia.org/wiki/Begleitart

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#begeleidsoort
begrazen
be•grā•zen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) begrazen, (de) begrazing

Op iets grazen. De begroeiing door vee laten opeten.
Bron, gedeeltelijke overname: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/begrazen

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Begrazing

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M006181

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#begrazen
begrazingsdruk
be•grā•zings•druk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: begrazingdruk

Mate waarin begraasd wordt, vooral doelend op de merkbare uitwerking van de begrazing.

"een hoge of lage begrazingsdruk"
"de begrazingsdruk verhogen of verlagen"

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#begrazingsdruk
behaard
be•haard

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Evenwoord, indien de beharing op rijp lijkt: berijpt

Bedekt met haren. Van bladeren, stengels en takken.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#behaard
beheerplan
be•heer•plan

█ Zelfstandig naamwoord

Geschreven ontwerp oftewel voornemen om goed te beheren. Terreinkennis, kennis en kunde, regelmaat, toekomstgerichtheid en organiseren zijn hierin belangrijke factoren.

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/natuurbeheerplan

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beheerplan
beheers-
be•heers

█ Eerste woorddeel in een samengesteld woord

Het eerste woorddeel beheers- kan verwijzen naar de werkwoorden beheersen en beheren. Indien dit woordddel verwijst naar beheren, dan is de letter s op het einde een verbindingsletter. Beheersdoel en beheerdoel, bijvoorbeeld, zijn allebei juiste schrijfwijzen die verwijzen naar beheren.

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beheers-
beheersdoel
be•heers•doel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: beheerdoel

Datgene wat men wil bereiken met het beheren.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beheersdoel
beheren
be•hē•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beheer, (het) beheren, (de) behering

Een bepaalde plaats in zijn macht hebben. Zorg dragen voor. Door handelen richting geven aan ontwikkelingen. Door handelen tot een bepaalde toestand komen.

Verwante termen:
Duitse term: pflegen, verwalten. Naamwoorden van handeling: Pflege, Pflegen, Pflegung, Verwalten, Verwaltung
Engelse term: manage. Naamwoord van handeling: management
Franse term: gérer. Naamwoord van handeling: gestion
https://fr.wiktionary.org/wiki/gérer
https://fr.wiktionary.org/wiki/gestion
Franse term: aménager?
https://fr.wiktionary.org/wiki/aménager
https://fr.wiktionary.org/wiki/aménagement

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beheren
behouwen
be•hou•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) houwen, (de) houwing

■ Evenwoorden: behakken, bekappen, beslaan

Door houwen bewerken.

Verwante termen:
Duitse term: behauen. Naamwoorden van handeling: Behauen, Behauung
https://de.wiktionary.org/wiki/behauen
www.dwds.de/wb/behauen
Engelse term: behew. Naamwoord van handeling: behewing
https://en.wiktionary.org/wiki/behew

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#behouwen
beitel
bei•tel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van bijten.

Bepaald gereedschap. Smal, langwerpig ijzer met scherpe snede en handvat om een vlak in hout te kappen.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/beitel

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beitel

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/beitel

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Beitel
https://de.wikipedia.org/wiki/Beitel
https://de.wiktionary.org/wiki/Beitel
Franse termen: ciseau, fermoir
https://fr.wiktionary.org/wiki/ciseau
https://fr.wiktionary.org/wiki/fermoir
http://justinstorck.free.fr/f/fermoir.php

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beitel
beitelen
bei•te•len

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) beitelen

Met de beitel werken.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beitelen
beits

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Duits BeizeBron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/beits

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A000691

Verwante term: beitsen
Duitse term: Beize
https://de.wiktionary.org/wiki/Beize
www.dwds.de/wb/Beize#1

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beits
beitsen
beit•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beitsen, (de) beitsing

Met beits behandelen.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beitsen

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beitsen
bekken
bek•ken

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stroomgebied

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bekken
beklierd
be•klierd

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van klieren voorzien.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beklierd
belegen
be•lē•gen

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van hout. Droog.

Verwante term: drogen

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#belegen
beluik
be•luik

1. █ Zelfstandig naamwoord

Het beluiken.

2. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: beloke, beloken, bijloke, blook

Dat wat door beluiken gemaakt is; een omheining.ga

Plaatsnaam: Blook, Blookstraat, Genk (B)
www.dbnl.org/tekst/menn002genk01_01/menn002genk01_01_0001.php

Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID2141

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=MNW&actie=article&uitvoer=HTML&id=03168

Plaatsnaam: Bijlokemeersen, Gent
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/103065
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijloke

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beluik
beluiken
be•lui•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beluik, (het) beluiken, (de) beluiking

Van een luik (omheining) voorzien.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beluiken
bemanteling
be•man•te•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Dat wat door bemantelen gemaakt is.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bemanteling
bemesten
be•mes•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bemesten, (de) bemesting

Bodem van mest voorzien.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bemesten
ben

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: benne, beun, bun

Wissen mand.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ben1

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M006981

"bun", Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22bun%22

"beun", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/beun1

Verwante termen:
Duitse term: Benne
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=benne
Engelse term: bin
www.etymonline.com/word/bin
https://en.wiktionary.org/wiki/bin#Etymology_1

https://en.wikipedia.org/wiki/Recycling_bin
https://en.wikipedia.org/wiki/Coal_bin

Franse termen: banne, benne
www.cnrtl.fr/etymologie/banne
www.cnrtl.fr/definition/benne
www.cnrtl.fr/etymologie/benne

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#ben
benedenloop
be•nē•den•loop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: benedenstroom
■ Tegenwoord: bovenloopBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedenloop

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#benedenloop
benedenstroom
be•nē•den•stroom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: benedenloop
■ Tegenwoord: bovenstroomVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#benedenstroom
benedenstrooms
be•nē•den•strooms

█ Bijvoeglijk naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedenstrooms

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#benedenstrooms
beplanten
be•plan•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beplanten, (de) beplanting

Van planten (= vegetatie) voorzien door middel van planten (= werkwoord).

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beplanten
beplanting
be•plan•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Dat wat geplant is, door de mens of de natuur.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beplanting
berd

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bord

Kijk bij bord.

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#berd
bergwoud
berg•woud

█ Zelfstandig naamwoord

Woud op een berg. Woud in een berggebied.

Verwante termen:
Duitse term: Bergwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergwald

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bergwoud
berijpt
be•rijpt

█ Bijvoeglijk naamwoord

1. Bedekt met rijp of rijm.
1.1. Bedekt met een laag fijne haren die doet denken aan rijp of rijm.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007341

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#berijpt
berkensap
ber•ken•sap

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berkensap

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007357.re.21

Verwante termen:
Duitse term: Birkensaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Birkensaft
https://de.wiktionary.org/wiki/Birkensaft
Engelse term: birch sap
https://en.wikipedia.org/wiki/Birch_sap

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#berkensap
berkenteer
ber•ken•teer

█ Zelfstandig naamwoord

Teer gewonnen van berk.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#berkenteer
berkenweerschijnzwam
ber•ken•weer•schijn•zwam

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berkenweerschijnzwam

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#berkenweerschijnzwam
berm

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: barm

1. Rand.

2. Hoop, tas.

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22berm%22

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/berm

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berm_(strook)

"wegberm"

Verwante term:
Nederduitse term: Barm
www.plattmakers.de/nl/4408/Barm
Duitse termen: Bermen, Bräme
https://de.wikipedia.org/wiki/Berme
https://de.wiktionary.org/wiki/Berme
www.dwds.de/wb/Berme

"Bräme: laubholz, das den rand eines waldes, feldes, einer wiese säumt", Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GB10415
"Bräme", Frühneuhochdeutsches Wörterbuch
https://fwb-online.de/lemma/br%C3%A4me.h1.1f

www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DB01736
Engelse termen: berm, brim
www.etymonline.com/word/berm
https://en.wiktionary.org/wiki/berm#English
www.etymonline.com/word/brim
https://en.wiktionary.org/wiki/brim#Etymology_2
Franse term: berme
https://fr.wiktionary.org/wiki/berme#Étymologie
http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/dicos/pubdico1look.pl?strippedhw=berme&dicoid=LITTRE1872
www.cnrtl.fr/etymologie/berme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berme_(homonymie)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#berm
bermen
ber•men

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) bermen

■ Wisselvorm: barmen

Tassen. Geoogst gewas op een hoop leggen.

Bron: Ensie
www.ensie.nl/betekenis/bermen?q=bermen

Verwante term: berm

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bermen
berrie
ber•rie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Waarschijnlijke wisselvorm: baar


Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007427

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/berrie

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22baar%22

Verwant aan de verwante werkwoorden baren (dragen, op de wereld brengen), Nederduits beren en Engels bear.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22baren%22
www.plattmakers.de/nl/2554/beren
www.etymonline.com/word/bear

Draagbaar is een tautologie.

Verwante termen:
Duitse term: Bahre
www.dwds.de/wb/Bahre
www.dwds.de/wb/etymwb/gebären

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#berrie
bes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bezieBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bes1

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bes_(botanisch)

Verwante termen:
Duitse term: Beere
https://de.wikipedia.org/wiki/Beere
www.dwds.de/wb/Beere
Engelse term: berry
https://en.wikipedia.org/wiki/Berry_(botany)
www.etymonline.com/word/berry
Franse term, woordverwant aan bes: baie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Baie_(botanique)
www.cnrtl.fr/etymologie/baie, artikel 3

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bes
beschaduwen
be•schā•du•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beschaduwen, (de) beschaduwing

■ Evenwoord: beschimmen

Van bomen. Iemand of iets schaduw doen hebben.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007455

Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID29

Verwante termen:
Engelse term: shadow cast

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beschaduwen
beschaduwing
be•schā•du•wing

█ Zelfstandig naamwoord

Van hogere bomen op lagere bomen. Het werpen van schaduw. Beschaduwing is een belangrijke factor in het beheer.
Een doorgeschoten oude knotboom die langs opgaande bomen staat heeft in de loop der tijd scheuten aangemaakt die tot aan de kruin van de opgaande bomen reiken. Als men de oude knotboom knot zonder de schaduwwerpende opgaande bomen te verwijderen zal de knotboom sterven door lichtgebrek.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beschaduwing
beschieten
be•schie•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beschieten, (de) beschieting

■ Evenwoord: aanaarden

Een oppervlak bekleden (met).

Beschieten doet men bij het onderhouden van houtwallen. De grond aan de oppervlakte van een wal zakt na enige tijd af waardoor de wal uit vorm geraakt. De wal terug in vorm brengen met de afgezakte grond is het beschieten.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beschieten
beschoeien
be•schoei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beschoeien, (de) beschoeiing

Schoeien, voorzien van schoenen. Voorzien van een beschermende laag.

Van timmerwerk. Bekleden met planken.
Van waterbouwkunde. Een oever beschermen tegen uitspoeling met geheide palen en daarop gevestigde planken.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007524

"schoeien", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schoeien

"schoeien", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062779

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beschoeien
beschoeiing
be•schoei•ing

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: schoeiing

1. Dat wat door beschoeien gemaakt is.
1.1. In de waterbouwkunde. Paalwerk, waartegen, aan de zijde van de grond die gekeerd moet worden, een planken bekleding is aangebracht.
Bron van 1.1.: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007525

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beschoeiing
beslaan
be•slaan

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beslag, (het) beslaan, (de) beslaging

■ Evenwoorden: behakken, behouwen, bekappen

Van hout. Met de bijl of de dissel tot vlakke kanten bewerken.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007595&lemmodern=beslaan&article=bijl

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beslaan
beslagbijl
be•slag•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

Bijl om te hout beslaan. Vormgevend bijl.
Beslagbijlen bestaan in veel verschillende vormen. In timmerwerk worden beslagbijlen gebruikt om boomstammen te kantrechten en op deze balken vlakken voor verbindingen te slaan, bijvoorbeeld pennen.

Bron: Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/beslagbijl?lang=nl

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Beschlagbeil
Duitse termen: Bandhacke, Bundhacke, Lochaxt, Stemmaxt
https://de.wikipedia.org/wiki/Bandhacke

Bijkomende uitleg over de Duitse termen:
Bund en wisselvorm Band betekenen verbinding. Bandhacke, Bundhacke ... zijn dus aksen waarmee men verbindingen kapt.
Een afgeleid of woordverwant woord van Bund kennen we in het Nederlands als bundel.
Stemm- in Stemmaxt heeft betrekking op het werkwoord stemmen. Ook met een Stemmeisen* stemt men. Een Stemmeisen is een steekbeitel.

stemmen
www.dwds.de/wb/stemmen
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-s/
www.dwds.de/wb/Stemmeisen

De stemmaxt met steel bestaat in verschillende vormen en wordt niet alleen gebruikt om verbindingen te kappen.
Het wordt ook gebruikt om bomen op een bepaalde manier te vellen.
"axt, deren man sich beim fällen der bäume bedient, ... 'eine axt, womit die bäume gestemmt, d. h. nahe über der wurzel gefället werden'" Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS44467
En het wordt gebruikt om kerven te slaan in stammen die door bebijlen gekantrecht worden. Een wijze die voorkomt in Duitsland en mogelijk Oostenrijk.
"Those side-axes are special tools to be cherished, elevated to a position of preeminence among tools, preserved only for use where they are uniquely suited which is not removing bulk wast or even any waste beyond what is necessary which means no more than 2, three at the most, millimeters at the surface. If you are rough hewing any further from the line than half a centimeter please consider not grabbing that sweet axe until you’ve gotten it down a few, or more, millimeters."
Bron: https://shinglemaker.wordpress.com/2017/05/05/axe-working-with-friends/

www.gransforsbruk.com/de/product/gransfors-stemmaxt/

Bandhacke
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Meyers&lemid=IB00922
https://de.wikipedia.org/wiki/Bandhacke

Bundaxt
www.dwds.de/wb/Bundaxt
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=bundaxt

Stemmaxt
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS44467

www.langenwang.info/produkte/forst/hacken/48.htm
www.langenwang.info/produkte/forst/hacken/48st.htm

https://ernestdubois.files.wordpress.com/2016/05/p6241580.jpg

En om de verwarring nog groter te maken is er ook nog de Bindaxt ...
Bind- is hier, net zoals Band-, een wisselvorm van Bund.
De Bindaxt is eigenlijk hetzelfde als de Bundaxt, maar Bindaxt wordt al eens gebruikt om een aks met een steel te benoemen en in dit geval kan er een verschil gemaakt worden met de Bundaxt, hier dan aks zonder steel (= steekaks) ... Welkom in de wereld van taalverwarring.

Bindaxt
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=bindaxt

"Die Bundaxt, plur. die -äxte, bey den Zimmerleuten, eine Axt, oder vielmehr ein starkes Eisen in Gestalt eines Winkelhakens* mit einer Schneide an dem längern Schenkel, etwas damit glatt abzustoßen; welche mit der Bindaxt** nicht zu verwechseln ist, obgleich Bund hier auch von binden und verbinden abzustammen scheinet."
* aks zonder steel, steekaks
** aks met steel
Bron: Johann Christoph Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, 1793–1801, www.zeno.org/Adelung-1793/A/Bundaxt,+die

"Die Bindaxt, plur. die -äxte, bey den Zimmerleuten, ein Nahme der gewöhnlichen Zimmeraxt, womit das Holz beschlagen, und zum Abbinden* oder Verbinden geschickt gemacht wird."
*Abbinden: Bauhölzer zu einer Holzkonstruktion verbinden (Bron: Wiktionary)
Bron: Johann Christoph Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, 1970, www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DB02624
https://de.wiktionary.org/wiki/abbinden

Voorbeeld van een zware aks met steel, afbeelding: http://mobil.frag-den-heimwerker.com/wp-content/uploads/2014/05/bundaxt.jpg, bronbladzijde: http://mobil.frag-den-heimwerker.com/bundaxt/

Engelse term, om verbinden te slaan en te slechten: mortice axe

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beslagbijl
beslagen hout
be•slā•gen hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Hout dat door beslaan met de bijl of de dissel rechte kanten heeft.

Verwante termen:
Duitse termen: beschlagenem Holz, beschlagenes Holz

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beslagen-hout
beslagring
be•slag•ring

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: mensel

Van houten handvatten van bepaalde werktuigen. Ring die splijten van het hout voorkomt. Gebruikt bij vijlen en kapmessen.

Verwante termen:
Duitse term: Zwinge
www.dwds.de/wb/Zwinge
Engelse term, van Frans virole: ferrule
https://en.wiktionary.org/wiki/ferrule#Etymology
Franse term: virole
https://fr.wiktionary.org/wiki/virole

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beslagring
besproeien
be•sproei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) besproeien, (de) besproeiing

■ Evenwoord: beregenen

Natmaken met fijne druppels.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/besproeien

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#besproeien
bestand
be•stand

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: inventaris

1. Een aantal planten (bomen) dat als groep geteld wordt. Bijvoorbeeld de bomen in een bos of in een park.
1.1. Verzameling van gegevens van het aantal planten dat als groep geteld wordt.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bestand
https://nl.wiktionary.org/wiki/houtbestand
https://nl.wiktionary.org/wiki/boombestand
https://nl.wiktionary.org/wiki/bomenbestand

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bestand
bestandsboom
be•stands•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die gewassen is in een bestand, wat invloed heeft op de groeivorm. Een bestandsboom heeft typisch een hoge kroon en groeit door lichtconcurrentie tot een hoge boom.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bestandsboom
bestandsopname
be•stands•op•nā•me

█ Zelfstandig naamwoordVerwante term:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bestandsopname
bestuiven
be•stui•ven

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bestuiven, (de) bestuivingBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuiving

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007897

Wisiwis, UGent Plantentuin
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#bestuiving
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#pollinatie

Verwante termen:
Duitse term: bestäuben. Naamwoorden van handeling: Bestäuben, Bestäubung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bestäubung
https://de.wiktionary.org/wiki/bestäuben
Engelse term: pollinate. Naamwoord van handeling: pollination
https://en.wikipedia.org/wiki/Pollination
https://en.wiktionary.org/wiki/pollinate
Franse term: polliniser. Naamwoord van handeling: pollinisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollinisation
https://fr.wiktionary.org/wiki/polliniser

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bestuiven
bestuiver
be•stui•ver

█ Zelfstandig naamwoord

Organisme dat bestuift. Bijen en hommels zijn belangrijke bestuivers.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuiving#Wijzen_van_bestuiving

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bestuiver
betuinen
be•tui•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) betuinen, (de) betuining

Van een tuin voorzien. Een tuin is een levende of dode omheining die de toegang tot een grondstuk verhindert of vee buiten opgesloten houdt.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#betuinen
beugelzaag
beu•gel•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: boogzaag

Zaag waarin het blad opgehangen is in een beugel.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beugelzaag

Beugel is afgeleid van het werkwoord buigen.
www.etymologiebank.nl/trefwoord/beugel

Verwante termen:
Duitse term: Bügelsäge
https://de.wikipedia.org/wiki/Bügelsäge
https://de.wiktionary.org/wiki/Bügelsäge
https://de.wikipedia.org/wiki/Handbügelsäge
Engelse term: bow saw
https://en.wikipedia.org/wiki/Bow_saw
https://en.wikipedia.org/wiki/Hacksaw

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beugelzaag
beukbank
beuk•bank

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: boekbank, bookbank

Bank waarop de beuker eikenschors beukt met de beukhamer.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beukbank
beuken
beu•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beuken, (de) beuking

■ Wisselvormen: boeken, boken [bō•ken]

1. Op iets hard slaan met iets dat men in de hand houdt.
Bron, bewerkte tekskt: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008071
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008071&article=schors

Bron: elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten
http://ewnd.ivdnt.org/boeken/woord/201536

1.1. Van te slaan eikenhakhout. Op de schors slaan om de schors te laten lossen. De schors wordt geoogst om er looistof uit te halen.
1.2. Bepaalde manier om essen banden te oogsten. Op essenhout slaan om het te klieven. Tussen de groeiringen laat het hout zo los.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/beuken1

Verwantschap met buizen, pochen en poken.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M012093
www.etymologiebank.nl/trefwoord/pochen
www.etymologiebank.nl/trefwoord/pokenVerwante termen:
Nederduitse term: baken
www.plattmakers.de/nl/15017/baken
www.woerterbuchnetz.de/DWB/baken
Duitse term: pochen, naast buchen/puchen
www.dwds.de/wb/etymwb/pochen
www.dwds.de/wb/pochen
https://de.wiktionary.org/wiki/pochen
woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemma=pochen
Franse term: pochen, naast buchen/puchen
"à rattacher au moyen néerlandais buuschen (buizen), moyen haut allemand biuschen, bûschen « battre »"
www.cnrtl.fr/etymologie/buquer
https://fr.wiktionary.org/wiki/buquer
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M012093&article=buquer&domein=0&conc=true
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M012093

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beuken-werkwoord
beukenmast
beu•ken•mast

█ Zelfstandig naamwoord

Beukennoten die dienen als veevoer.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beukenmast
beuker
beu•ker

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boker
■ Evenwoord, voor het werktuig: beukhamer

1.1. Houten hamer om vlas te beuken. Beukhamer.
1.2. Hamer, soms met een kop met een bijzondere vorm, om schors te beuken oftewel los te kloppen van de stam, voor de schorsoogst om looizuur te winnen. Beukhamer.

2. Loonwerker die vlas beukt.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008075
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008071&article=beukhamer
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=04941
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008071&article=beuker

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beuker
beukhamer
beu•hā•mer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: boekhamer, bookhamer
■ Evenwoord: beuker, wisselvorm: boker

1. Houten hamer om vlas te beuken.

2. Hamer, soms met een kop met een bijzondere vorm, om schors te beuken oftewel los te kloppen van de stam, voor de schorsoogst om looizuur te winnen.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008075
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008071&article=beukhamer
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=04941
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008071&article=beuker

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beukhamer
beun

█ Zelfstandig naamwoordBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/beun2

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22beun%22

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beun
beurtjaar
beurt•jaar

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beurtjaar

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beurtjaar
bevervelling
bē•ver•vel•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Het vellen door de bever.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bevervelling
bevervraat
bē•ver•vraat

█ Zelfstandig naamwoord

Het aanvreten van bomen door de bever.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bevervraat
bevloeien
be•vloei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bevloeien, (de) bevloeiingBron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bevloeien

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bevloeien
bevolken
be•vol•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bevolken, (de) bevolking

Van volk (fauna of flora) voorzien.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008217

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bevolken

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bevolken
bevolkingsdichtheid
be•vol•kings•dicht•heid

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevolkingsdichtheid

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bevolkingsdichtheid
bevijlen
be•vij•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bevijlen, (de) bevijling

Iets met de vijl bewerken.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008180

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bevijlen
bevruchten
be•vruch•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bevruchting, (de) bevruchtingBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevruchting

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008259
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008260

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bevruchten
bewaarfruit
be•waar•fruit

█ Zelfstandig naamwoord

Fruit dat zich in de juiste omstandigheid enige tijd laat bewaren.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bewaarfruit
bewaarlijst
be•waar•lijst

█ Zelfstandig naamwoord

Term die door de overheden van het Brusselse en Waalse gewest gebruikt wordt.

Definitie van het Waalse Gewest: De bewaarlijst bestaat uit "een lijst van onroerende goederen die met vernietiging of voorlopige of definitieve wijziging worden bedreigd en die op korte termijn gedurende een bepaalde periode worden beschermd in afwachting van definitieve bescherming als deze opeisbaar wordt" (CWATUPE art.187, 6 °). De termen "bedreigd" en "op korte termijn" impliceren dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om het erfgoed te beschermen. Vertaald van: La liste de sauvegarde consiste en "une liste des biens immobiliers menacés de destruction ou de modification provisoire ou définitive, protégés à bref délai pour une période déterminée dans l’attente d’une protection définitive s’il échet" (CWATUPE art.187, 6°). Les termes "menacé" et "à bref délai" supposent une urgence quant à la nécessité de prendre une mesure de protection du Patrimoine.
Bron: http://geoportail.wallonie.be/catalogue/fb122cc3-3f83-4d24-be0e-bcd66ace8843.html

Artikel 206 uit het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004040935&table_name=wet

Verwante term:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bewaarlijst
beweiden
be•wei•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beweiden, (de) beweiding

1. Met grond als voorwerp. Dieren daarop laten weiden.

2. Met grazende dieren als voorwerp. Ze ergens laten weiden.

Bron van 1 en 2, bewerkte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008327

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#beweiden
bewortelen
be•wor•te•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bewortelen, (de) beworteling

Van wortels voorzien.

Bron: Ensie
www.ensie.nl/vandale1898/bewortelen

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bewortelen
bezagen
be•zā•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bezagen, (de) bezaging

Door zagen bewerken.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008432

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bezagen
bezem
bē•zem

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bezem#Woordherkomst_en_-opbouw

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bezem

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bezem

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Besen
Engelse term, woordverwant: besom
https://en.wiktionary.org/wiki/besom
www.etymonline.com/word/besom
Engelse term, vertaalequivalent: broom
https://en.wiktionary.org/wiki/broom
www.etymonline.com/word/broom

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bezem
bezembinden
bē•zem•bin•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bezembinden, (de) bezembinding

■ Evenwoord: bezemmaken

Een bezem of bezems maken, in hoofdzaak door middel van binden.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008457.re.35

Verwante termen:
Duitse term: besenbinden. Naamwoorden van handeling: Besenbinden, Besenbindung

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bezembinden
bezembinder
bē•zem•bin•der

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: bezemmaker

Handwerker die bezems maakt.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bezembinder

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Besenbinder
https://de.wikipedia.org/wiki/Besenbinder

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bezembinder
bezempers
bē•zem•pers

█ Zelfstandig naamwoord

Werktuig om bezems te maken. Pers om rijs samen te drukken. Kleine rijspers.

Heimatverein Achim
www.heimatverein-achim.de/Wat_dat.html#Besenbinden

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bezempers
bi...
bidden
bid•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bidden, (de) bidding

Vlieggedrag van bepaalde vogels.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Bidden_(vogel)

Verwante term:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bidden
biefstukzwam
bief•stuk•zwam

█ Zelfstandig naamwoord

Schimmel waarvan de zwamvlok eikenhout na de velling rood tot bruin verkleurt.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biefstukzwam

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biefstukzwam
bies

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bies_(gewas)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mattenbies

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bies1

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22bies%22


https://nl.wikipedia.org/wiki/Rus_(geslacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russenfamilie

Verwante termen:
Duitse term: Binse. Binse is woordverwant aan bunt.
www.dwds.de/wb/Binse
https://de.wikipedia.org/wiki/Binsen
https://de.wiktionary.org/wiki/Binse

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bies
bifurcatie
bi•fur•cā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn bi (twee) en Latijn furca (vork)

Splitsing in twee takken.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bifurcatie

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bifurcatie
bijen
bij•en

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde insectengroep die leeft van nectar en stuifmeel.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijen

honingbij, alleenlevende bij

Verwante term: bestuiven

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bijen
bijenkast
bij•en•kast
█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
Duitse term:

+ Lemmaschakel: -
bijenklos
bij•en•klos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: klos
■ Evenwoord, onfeitelijk: kloskorf

Klos (stuk stamhout) waarin een bijenvolk huist.

Imkerpedia
www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Bijenklossen

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bijenklos
bijenkorf
bij•en•korf

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijenkorf_(voorwerp)

De korfdemonstratiewagen, door Ton Thissen
PDF-bestand: https://edepot.wur.nl/159737

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bijenkorf
bijenstal
bij•en•stal

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: biebank, biehal, bijenhal, bijenhuis, bijenhurde, bijenkas, bijenkeet, bijenstok

Gebouw met een of meerdere open kanten waaronder bijenkasten staan.

Imkerpedia
www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Bijenstal

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijenkorf_(voorwerp)#Bijenstal

"biebank", "biehal", "bijenhurde", "bijenkas", "bijenkeet", "bijenstok", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008686.re.43

"biestok", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008686.re.68

"immenstok", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=18981
imme = honingbij

"bijenhuis", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008686.re.44

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bijenstal
bijensterfte
bij•en•sterf•te

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bijensterfte
bijenvolk
bij•en•volk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: volk

Gemeenschap van honingbijen.

Verwante termen:
Duitse term: Bienenvolk

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bijenvolk
bijenwas
bij•en•was

█ Zelfstandig naamwoord

Licht kneed- en tevens brandbare stof gemaakt door honingbijen. Deze stof kan verwerkt worden tot een middel dat men kan insmeren in hout als oppervlaktebehandeling. Tevens natuurlijke grondstof voor kaarsen.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijenwas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Was_(substantie)

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/was1

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bijenwas
bijgroei
bij•groei

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: aanwas

Kijk bij aanwas.

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bijgroei
bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: aks

Bepaald hakwerktuig.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bijl#Woordherkomst_en_-opbouw

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijl

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bijl1

Kijk ook bij aks.

Verwante termen:
Nederduitse term, woordeverwant: Biel
www.plattmakers.de/nl/1113/Biel
Duitse term, woordverwant: Beil
Duitse termen: Axt, Hacke
https://de.wikipedia.org/wiki/Beil
https://de.wiktionary.org/wiki/Beil
www.dwds.de/wb/Beil
https://de.wikipedia.org/wiki/Axt
https://de.wiktionary.org/wiki/Axt
www.dwds.de/wb/Axt
https://de.wiktionary.org/wiki/Hacke

Commentaar over Duits Hacke: Met de bijl hakt men en daarom is het logisch dat dit werktuig ook Hacke genoemd wordt.

Engelse term, woordverwant: bill, zoals in billhook en twybil. Oud-Engels bil.
Engelse term, vertaalequivalent: axe
www.etymonline.com/word/bill
https://en.wiktionary.org/wiki/bill#Etymology_1
https://en.wiktionary.org/wiki/billhook
https://en.wikipedia.org/wiki/Axe
https://en.wiktionary.org/wiki/axe
Deense term, woordverwant: bil
Noorse term, woordverwant: bile
Zweedse term, woordverwant: bila
Franse term: hache
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hache
Waalse termen: hatche, hepe. Kijk ook bij heep.
https://wa.wikipedia.org/wiki/Hepe

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bijl
bijplanten
bij•plan•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bijplanten, (de) bijplanting

Door ergens te planten toevoegen aan een al aanwezig aantal.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bijplanten
binddraad
bind•draad

█ Zelfstandig naamwoord

Buigzame draad om te binden. Gegloeide draad.

Verwante termen:
Engelse termen: tie wire, binding wire

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#binddraad
binden
bin•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) binden, (de) binding

1. Met touw of iets dergelijks vastmaken.
1.1. Houtverbindingen maken.

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: binden
Duitse term bij 1.1, met voorvoegsel: abbinden, verbinden
Engelse term: bind
https://en.wiktionary.org/wiki/bind#Verb
https://www.etymonline.com/word/bind
Franse term: lier
https://fr.wiktionary.org/wiki/lier

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#binden
bindmiddel
bind•mid•del

█ Zelfstandig naamwoord

1. Algemene benaming voor datgene waarmee iets samengebonden wordt.
1.1. Eigenlijk, als algemene benaming voor een band, een touw, een snoer en dergelijke.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001219

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bindmiddel
bindroede
bind•roe•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: banderoede, bandroede, binderoede
■ Evenwoord: bindwis

Buig- en wringbare roede om te binden.

"banderoede" en "bandroede", Waasch Idioticon
www.delpher.nl/nl/boeken/view?objectsearch=sloot&coll=boeken&identifier=MMUBL07:000000514

Verwante termen:
Duitse term: Binderute

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bindroede
bindwis
bind•wis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: bindroede

Wis om te binden.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086804&article=bindwisch

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M074038&article=bindwissen

Verwante termen:
Franse term: hart, pleyon, plion
https://fr.wiktionary.org/wiki/hart
https://fr.wiktionary.org/wiki/hart#Ancien_français
https://fr.wiktionary.org/wiki/pleyon
www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/plion/

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bindwis
binnendijks
bin•nen•dijks

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Tegenwoord: buitendijks

Aan de landzijde van de dijk gelegen.
Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID8715&article=binnendijks

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#binnendijks
binnenknop
bin•nen•knop

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#binnenknop
binnenteelt
bin•nen•teelt

█ Zelfstandig naamwoord

■ Te onderscheiden van: buitenteeltVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#binnenteelt
bint

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Oorspronkelijke wisselvorm: bind
1. ■ Wisselvorm: gebint

Oorspronkelijk: Houtverbinding gemaakt door binden met een bindmiddel zoals touw.
Later: Houtverbinding gemaakt door pennen en gaten.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bint2

Verwante term bij 1:
2. █ Zelfstandig naamwoord

2. ■ Korte vorm van bintbalk, zie bint 1.

Balk in een bint oftewel gebint.
Verwante termen bij 2:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bint
bio-

█ Voorvoegsel

■ Van Grieks bios, leven

Voorvoiegsel ter aanduiding dat het door het tweede lid genoemde betrekking heeft op levende organismen oftewel biologish is.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bio-
https://en.wiktionary.org/wiki/βίος

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bio-
biobrandstof
biō•brand•stof

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biobrandstof

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biobrandstof
biocide
biō•ci•de

█ Zelfstandig naamwoord

Stof die organismen doodt.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biocide

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biocide
biodiversiteit
biō•di•ver•si•teit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: levensverscheidenheidBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteit

"verscheidenheid", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M077866&article=verschillende

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biodiversiteit
biofilter
biō•fil•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Afgesloten opstelling waarin micro-organismen of planten water filteren.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biofilter

Verwante termen:
Engelse term: biofilter
https://en.wiktionary.org/wiki/biofilter#Noun

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biofilter
biofilteren
biō•fil•te•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) biofilteren, (de) biofiltering

Filteren met micro-organismen en planten. Filteren met een biofilter.

Biofiltratie ...
Het naamwoord van handeling biofiltratie is koeterwaals om de volgende redenen. Biofiltratie wordt door luie Nederlandstalige mensen uit het Engels - biofiltration - overgenomen en ook in het Engels is het woord eigenlijk koeterwaals omdat het een verfransing is, een afgeleide van het Franse werkwoord filtrer, Engels werkwoord, korte infinitief, filter. Biofiltering is het juiste Engelse naamwoord van handeling.

Verwante termen:
Engelse term: biofilter
https://en.wiktionary.org/wiki/biofilter#Verb

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biofilteren
biogalerij
biō•ga•le•rij

█ Zelfstandig naamwoord

Gang in de bodem die ontstaat door gravende dieren of door wegrottende wortels.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biogalerij
biogeografie
biō•geō•grā•fie

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biogeografie

Verwante termen: soortvorming
Duitse term: Biogeographie
https://de.wikipedia.org/wiki/Biogeographie
Engelse term: biogeography
https://en.wikipedia.org/wiki/Biogeography
Franse term: biogéographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biogéographie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biogeografie
bio-indicator
biō•in•di•cā•tor

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: biologische indicator

Voorkomen van een bepaald organisme dat een bepaalde toestand aangeeft.

www.milieurapport.be/woordenboek/bio-indicator

www.encyclo.nl/begrip/bio-indicator

Verwante termen:
Engelse term: bioindicator
https://en.wikipedia.org/wiki/Bioindicator

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bio-indicator
biologie
biō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoord

Leer van de levende wezens of organismen, in de meest ruime zin alles omvattend wat de kennis van die wezens of organismen betreft; bepaald de leer waarin de levensgewoonten en -uitingen van organismen onderzocht en beschreven worden.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001243

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biologie

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biologie
biologisch
biō•lo•gisch

█ Bijvoeglijk naamwoordBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001244

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/biologisch

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biologisch
biologische afbraak
biō•lō•gi•sche af•braak

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Proces waarbij organische verbindingen afgebroken worden door de natuurlijke oftewel biologische activiteit (stofwisseling) van micro-organismen.
Bron: bewerkte tekst van Wikipedia

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_afbraak

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biologische-afbraak
biologische landbouw
biō•lō•gi•sche land•bouw

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Landbouwvorm die nadrukkelijk rekening houdt met milieueffecten.
Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biologische_landbouw

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biologische-landbouw
biomassa
biō•mas•sa

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biomassa

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biomassa
biomechanica
biō•mē•chā•ni•cā

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biomechanica
biomeiler
biō•mei•ler

█ Zelfstandig naamwoord

Grote composthoop van houtsnippers* die lijkt op een meiler waarin door broei warmte wordt opgewekt voor menselijk gebruik. Bij de opbouw van de meiler wordt ongeveer 500 liter chloorvrij water (= 0,5 m³) per 1 m³ biomassa** toegevoegd om bepaalde bacteriën in staat te stellen de houtsnippers af te breken tot compost, een proces waarbij warmte wordt opgewekt.
* Niet van inlandse eik en naaldhout. Bron: Stichting Biomeiler
** Cijfers van Stichting Biomeiler: "ongeveer 50.000 liter water voor 100 m³". Bron: Stichting Biomeiler
www.biomeiler.nl/wat-is-een-biomeiler/
www.biomeiler.nl/veelgestelde-vragen/

Video: Biomeiler - Tap warmte uit de natuurlijke kringloop
https://vimeo.com/117902306

Kijk ook bij meiler.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biomeiler
bioom
bi•oom

█ Zelfstandig naamwoord

Grote groep van welbepaalde plant- en dierengemeenschappen die goed aangepast zijn aan de omgeving van een welbepaald gebied.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bioom

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bioom
biota
biō•ta

█ Zelfstandig naamwoord

■ Te onderscheiden van: abiota

Alle biotische factoren die deel uitmaken van een bepaald ecosysteem en die beïnvloed worden door abiotische factoren in dit ecosysteem.

Verwante termen:
Engelse term: biota
https://en.wiktionary.org/wiki/biota
Franse term: biote
https://fr.wiktionary.org/wiki/biote

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biota
biotisch
biō•tisch

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Evenwoord, met Frans achtervoegsel -ique: biotiek
■ Te onderscheiden van: abiotischWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/biotisch

Verwante termen:
Engelse term: biotic
https://en.wiktionary.org/wiki/biotic
Franse term: biotique
https://fr.wiktionary.org/wiki/biotique
https://fr.wiktionary.org/wiki/-ique

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biotisch
biotische factor
biō•ti•sche fa•ctor

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Te onderscheiden van: abiotische factorBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biotische_factor

Factor = Omstandigheid die meewerkt om een bepaalde toestand in het leven te roepen
Bron, gewijzigde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M016308&article=omstandigheid

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biotische-factor
biotoop
biō•toop

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar een dier of plant geheel in zijn c.q. haar omgeving is ingepast; homogeen woon- of groeigebied; natuurlijke leefomgeving.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001255

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biotoop

Verwante termen:
Duitse term: Biotop
https://de.wikipedia.org/wiki/Biotop
www.spektrum.de/lexikon/biologie/biotop/8830
Franse term: biotope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biotope
Engelse term: biotope
https://en.wikipedia.org/wiki/Biotope
https://en.wiktionary.org/wiki/biotope

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biotoop
biotoopverlies
biō•toop•ver•lies

█ Zelfstandig naamwoord

Het tenietgaan van een biotoop.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#biotoopverlies
bioturbatie
biō•tur•bā•tie

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bioturbatie

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bioturbatie
bl...
blad

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: loof

Bepaald deel aan een plant dat groeit aan stammen, takken en stengels.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blad

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/blad1

Verwante termen:
Nederduitse term: Blatt
www.plattmakers.de/nl/906/Blatt
Duitse term: Blatt
Engelse term, woordverwant: blade
Engelse term, vertaalequivalent: leaf, woordverwant aan loof
www.etymonline.com/word/blade
www.etymonline.com/word/*bhel-
www.etymonline.com/word/leaf
https://en.wiktionary.org/wiki/lamina#Noun
Franse term: feuille

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#blad
bladaarde
blad•aar•de

█ Zelfstandig naamwoord

Aarde die ontstaan is uit een laag rottende bladeren.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladaarde
bladafstoting
blad•af•stō•ting

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: bladafstoot, abscissie

Het afstoten van bladeren. Dit gebeurt in de herfst en bij stress.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abscissie
Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladafstoting
bladbezetting
blad•be•zet•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Het aantal bladeren aan een boom of struik.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bezetting
https://nl.wiktionary.org/wiki/bezetten

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladbezetting
bladerdak
blā•der•dak

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladerdak
bladgroen
blad•groen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: chlorofylBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladgroen

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladgroen
bladgroenkorrel
blad•groen•kor•rel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: chloroplastBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chloroplast

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladgroenkorrel
bladhark
blad•hark

█ Zelfstandig naamwoord

Werktuig met een lange steel om bladeren bijeen te halen.

Bron: Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/bladhark?lang=nl

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladhark:
bladhoudend
blad•hou•dend

█ Bijvoeglijk naamwoordVerwante termen: blad

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladhoudend
bladklier
blad•klier

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladklier
bladknop
blad•knop

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladknop
bladlater
blad•lā•ter

█ Zelfstandig naamwoordVerwante term: blad

+ Lemmaschakel: -
bladmineerder
blad•mi•neer•der

█ Zelfstandig naamwoord

Naam voor soorten insecten waarvan de larven eten van het mesofyl van de bladeren.
Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladmineerder

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladmineerder
bladoksel
blad•ok•sel

█ Zelfstandig naamwoord

De hoek die het blad met de as maakt waaraan het bevestigd is.
Bron, gewijzigde tekst: Van Dale 1898 langs Ensie
www.ensie.nl/vandale1898/bladoksel

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Bladoksel

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladoksel
bladopname
blad•op•nā•me

█ Zelfstandig naamwoord

Van een plant. Het opnemen van stoffen door de bladeren.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladopname
bladrozet
blad•rō•zet

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladrozet

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladrozet
bladstand
blad•stand

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fyllotaxis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bebladering

Verwante termen: blad

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladstand
bladstrooisel
blad•strooi•sel

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
Duitse term: Blattstreu

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladstrooisel
bladval
blad•val

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
Duitse term: Blattfall
www.spektrum.de/lexikon/biologie/blattfall/9178

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladval
bladverlies
blad•ver•lies

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladverlies
bladverliezend
blad•ver•lie•zend

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend blad te verliezen.

Verwante termen: blad

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladverliezend
bladvoeder
blad•voe•der

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bladvoerloofvoeder

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bladvoeder
bleekklok
bleek•klok

█ Zelfstandig naamwoord

Kweekklok die geen licht doorlaat. Bepaalde gewassen krijgen zo een witte kleur.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bleekklok
blekbijl
blek•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

Bijl om bomen (vooral inlandse eiken) te blekken oftewel ontschorsen.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009362.re.3

Bron: Van Dale 1898 langs Ensie
www.ensie.nl/vandale1898/blekbijl

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#blekbijl
blekijzer
blek•ij•zer

█ Zelfstandig naamwoordBron: Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/blekijzer?lang=nl

Verwante termen:
Duitse termRindeeisen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PR01731

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#blekijzer
blekken
blek•ken

1. █ Werkwoord
1. █ Naamwoord van handeling: (het) blekken

Ontschorsen om looi te oogsten. Vooral van inlandse eik.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/blekken

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009362

"zonder blikken of blozen", blikken = bleek worden
"blaken van gezondheid"

Verwante termen bij 1:
2. █ Werkwoord
2. █ Naamwoord van handeling: (het) blekken

■ Wisselvormen: blaken (blā•ken), blakeren (blā•ke•ren)

1. Branden.
1.1. Zwart worden of een roetkleur krijgen door verbranden.
1.1.1. Zwart verven.

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID73482

"blaken", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/blaken

"blaken", Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22blaken%22

"blakeren", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/blakeren

"blakeren", Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22blakeren%22

blak 1, blak 2 en blekken in Taaldacht door Olivier van Renswoude
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-b/

Engels black [blek] = Nederlands blek

Verwante termen bij 2:
Engelse term bij 2: black (werkwoord!)
Verwante Engelse term bij 2: black (zelfstandig naamwoord)
www.etymonline.com/word/black#etymonline_v_41380
www.etymonline.com/word/black#etymonline_v_13555

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#blekken
bles

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: merk, vlek

Witte plek. Ontschorste plek op een boom die dient als merk oftewel teken. Het teken geeft aan dat de boom geveld mag worden of juist niet.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009372&lemmodern=bles

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bles

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bles
blesbijl
bles•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: deelbijl

Bijl om de te vellen bomen te blessen oftewel merken.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#blesbijl
blessen
bles•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) blessen

■ Evenwoord: vlekken

Bomen merken door een stuk van de schors af te kappen op ooghoogte.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009373

"vlekken", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080839&article=merken

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#blessen
blijvende kroon
blij•ven•de kroon

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#blijvende-kroon
bliksemboom
blik•sem•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die getroffen is door de bliksem.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bliksemboom
bliksemschade
blik•sem•schā•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade die veroorzaakt is door de bliksem.

Verwante term: bliksemboom

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bliksemschade
blinde verbinding
blin•de ver•bin•ding

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Een houtverbinding die niet te zien is.

Een blinde of gesloten pen-en-gatverbinding heeft een blind gat. Dit wil zeggen dat het gat niet volledig doorgaand is, waardoor de verbinding onzichtbaar oftewel blind is.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#blinde-verbinding
blindhout
blind•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat de aanschouwer niet kan zien. Bijvoorbeeld, hout waarop fineer gelijmd wordt.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009426.re.11

Bron: Ensie
www.ensie.nl/betekenis/blindhout

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#blindhout
bloeien
bloei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) bloei, (het) bloeien, (de) bloeiing

1. Een werkwoord dat veronderstelt wordt een gemeenschappelijke wortel met zwellen te hebben; in omvang toenemen.
1.1. Van planten. In bloei staan. Uitlopen, het openen van knoppen en het vormen van bloemen.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bloeien

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22bloeien%22

Verwante termen:
Duitse term: blühen
www.dwds.de/wb/blühen
https://de.wiktionary.org/wiki/blühen

Blust betekent zowal bloesem als bloei van de bloesem
www.dwds.de/wb/Blust
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AB01719
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=ElsWB&lemid=EP03397
www.wdw.uni-trier.de/onlinewb/index.php3?id=53069

Engelse term: blow
www.etymonline.com/word/blow#etymonline_v_13631

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bloeien
bloeiperiode
bloei•pē•ri•o•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: bloeitijdBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009485

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bloeiperiode
bloeiwijze
bloei•wij•ze

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloeiwijze
https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Bloeiwijze


https://nl.wiktionary.org/wiki/bloeiwijze


http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009482.re.33

Verwante termen:
Duitse term:
Engelse term:
Franse term:

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bloeiwijze
bloem

1. █ Zelfstandig naamwoord

Bepaald gedeelte van een plant dat de voortplantingsorgaan bevat, een geheel met opvallende kroonbladen.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_(plant)

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009486

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bloem

Verwante termen:
2. █ Zelfstandig naamwoord

Bloemdragende plant.

Verwante termen:
3. █ Zelfstandig naamwoord

Fijn meel.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_(keuken)

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bloem
bloembak
bloem•bak

█ Zelfstandig naamwoord

Bak waarin gewassen oftewel planten worden gekweekt, of waarin ze worden geplaatst als versiering. Bloembakken komen voor in een grote verscheidenheid aan vormen, maten en versiering.
Een bewerking van de uitleg van: Art & Architecture Thesaurus, via Ensie.nl
www.ensie.nl/aat/bloembak
www.ensie.nl/betekenis/bloembak

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bloembak

Verwante termen:
Nederduitse term: Blomenkist
https://plattmakers.de/nl/11182/Blomenkist
Duitse term: Blumenkasten
https://de.wiktionary.org/wiki/Blumenkasten
Engelse term: flower box
https://en.wikipedia.org/wiki/Flower_box
https://en.wiktionary.org/wiki/flower_box
https://en.wiktionary.org/wiki/planter#English
https://en.wiktionary.org/wiki/planter_box
https://en.wiktionary.org/wiki/window_box
Franse term: jardinière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardinière

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bloembak
bloembed
bloem•bed

█ Zelfstandig naamwoordBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009487

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bloembed
bloemenweide
bloe•men•wei•de

█ Zelfstandig naamwoord

Weide, grasland, hooiland waarop veel bloemdragende planten staan, al dan niet geplant door mensenhand.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bloemenweide
bloemknop
bloem•knop

█ Zelfstandig naamwoord

Knop waaruit een bloem groeit.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bloemknop
bloempot
bloem•pot

█ Zelfstandig naamwoord

Pot waarin een bloem of bloemen in potgrond gezet worden ter versiering.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009498

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloempot

Verwante termen:
Nederduitse term: Blomenpott
www.plattmakers.de/nl/9280/Blomenpott
www.plattmakers.de/nl/10568/Kruutpott
Duitse term: Blumentopf
https://de.wikipedia.org/wiki/Blumentopf
Engelse term: flowerpot
https://en.wikipedia.org/wiki/Flowerpot
Franse term: pot de fleurs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pot_de_fleurs

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bloempot
bloemval
bloem•val

█ Zelfstandig naamwoord

Het vallen van de bloemen.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bloemval
bloemverlies
bloem•ver•lies

█ Zelfstandig naamwoord

Het verliezen van de bloemen.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bloemverlies
bloesem
bloe•sem

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

■ Wisselvorm: blos

Bloem(en) aan een boom of struik.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bloesem

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloesem

"blos", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 3., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009536

Verwante termen:
Duitse term: Blust
Blust betekent zowal bloesem als bloei van de bloesem
www.dwds.de/wb/Blust
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AB01719
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=ElsWB&lemid=EP03397
www.wdw.uni-trier.de/onlinewb/index.php3?id=53069
Engelse term: blossom. "blos" in blossom is woordverwant aan Nederlands blos, wat een wisselvorm is van bloesem.
www.etymonline.com/word/blossom
https://en.wiktionary.org/wiki/blossom
Artikel 3., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009536

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bloesem
blok

█ Zelfstandig naamwoord

1. Van een boom. Stam zonder wortels en de kroon. Bol.

2. Een stuk hout.

3. Katrol.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009504
Verwante termen:
Nederduitse term: Block
Duitse term: Bloch
https://de.wiktionary.org/wiki/Bloch
www.plattmakers.de/nl/434/Block
Engelse term, woordverwant: block
www.etymonline.com/word/block

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#blok
blokhout
blok•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout gezaagd in kleine blokken als brandhout.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#blokhout
blook

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: beluik

Kijk bij beluik.

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#blook
bo...
Duitse term
Bodden

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodden

Bron: Plattmakers
www.plattmakers.de/nl/5384/Bodden

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=04782&article=bodden

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009587&article=bodden

+ Lemmaschakel: -
bodeker
bō•dē•ker

█ Zelfstandig naamwoord

■ Woordverwant aan botteBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010693&article=bodeker

Verwante termen:
Nederduitse term: Böttjer
www.plattmakers.de/nl/8708/Böttjer
Duitse term: Böttcher
www.dwds.de/wb/Böttcher
www.dwds.de/wb/Bottich
www.dwds.de/wb/Büttner

Büttenredner : tonprater, Bütte = ton
https://de.wikipedia.org/wiki/Büttenrede
https://de.wikipedia.org/wiki/Bütte
www.dwds.de/wb/Bütte

De samentsteller vermoedt dat er een verband is tussen Bütte en boeten (herstellen, oorspronkelijk ook slaan en vuur maken).
Vakman: ketelboeter, Duits Kesselbüßer
Familinaam: Ketelbutters
https://de.wikipedia.org/wiki/Kesselflicker#Bezeichnungen

Engelse term: bodger, nauw verwant aan Nederduits Böttjer
https://en.wikipedia.org/wiki/Bodging#Etymology
https://en.wiktionary.org/wiki/bodge#English
www.etymonline.com/word/body
https://en.wiktionary.org/wiki/body#Etymology

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bodeker
bodem
bō•dem

█ Zelfstandig naamwoord

Bovenste laag van de aardkorst die door planten beworteld wordt.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodem

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Boden

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bodem
bodembedekker
bō•dem•be•dek•ker

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een dode organische stof die door de mens op de bodem gelegd wordt om de groei van ongewenste gewassen te voorkomen. Bijvoorbeeld gehakselde schors.

2. Plant die laag en breed groeit, die groepsgewijs geplant wordt om de groei van ongewenste gewassen te voorkomen. Dekgewas.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodembedekker

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001376.re.1

"dekgewas", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dekgewas

Verwante termen:
Duitse term: Bodendecker
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodendecker
Engelse term: groud cover, groundcover
https://en.wikipedia.org/wiki/Groundcover
Franse term: plante couvre-sol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_couvre-sol

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bodembedekker
bodembiologie
bō•dem•biō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoord

Deelgebied van de biologie gericht op organismen in de bodem.

Verwante termen:
Engelse term: soil biology
https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_biology

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bodembiologie
bodemdaling
bō•dem•dā•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Het zakken van de bodem.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemdaling

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bodemdaling
bodemecologie
bō•dem•ēcō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoord

Leer van de betrekkingen tussen organismen en hun leefomgeving in de bodem. Deelgebied van de ecologie.

Soilpedia, Bodemecologie - Wat is het en wat kun je ermee?, PDF
https://soilpedia.nl/Bikiwiki%20documenten/SKB%20Cahiers/Bodemecologie.pdf

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bodenökologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenökologie
Engelse term: soil ecology
https://en.wikipedia.org/wiki/Soil_ecology
Franse term: écologie_du_sol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écologie_du_sol

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bodemecologie
bodemecosysteem
bō•dem•ēcō•sys•teem

█ Zelfstandig naamwoord

Het ecosysteem in de bodem.


Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bodemecosysteem
bodemfauna
bō•dem•fau•na

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bodemfauna
bodemflora
bō•dem•flō•ra

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bodemflora
bodemgebruik
bō•dem•ge•bruik

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bodem

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bodemgebruik
bodemgeschiktheid
bō•dem•ge•schikt•heid

█ Zelfstandig naamwoord

Mate waarin de bodem geschikt is als groeiplaats voor een bepaalde plantensoort.

Verwante termen: bodem

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bodemgeschiktheid
bodemgesteldheid
bō•dem•ge•steld•heid

█ Zelfstandig naamwoord

De eigenschappen oftewel samenstelling van de bodem; de grondsoort, de aanwezigheid van grondwater, de zuurtegraad, de voedselrijkdom en het humusgehalte.

Ann Van Roy, AnneTannes Tuin
www.annetanne.be/kruidenklets/uit-de-kruidenmand/aanleg-kruidentuin/bodem/

Verwante termen: bodem

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bodemgesteldheid
bodemkruipen
bō•dem•krui•pen

█ Zelfstandig naamwoord

Van de bovenste bodemlaag op een helling. *De langzame hellingafwaartse beweging van gronddeeltjes onder invloed van de zwaartekracht, als gevolg van het herhaaldelijk bevriezen en weer opdooien van de bodem.
*Bron: Wageningen Universiteit
www.bodemenwater.wur.nl/inleidingbodem/leertekst/tools/glossary.htm#Kruipen
www.bodemenwater.wur.nl/inleidingbodem/leertekst/tekst/hoofdstuk_02/02_04_00_Hellingprocessen.htm
Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Massabeweging

Bodemkruipen is een vorm van kryoturbatie.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bodemkruipen
bodemkunde
bō•dem•kun•de

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemkunde

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bodemkunde
bodemopbouw
bō•dem•op•bouw

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bodem

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bodemopbouw
bodemporie
bō•dem•pō•rie

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bodemporie
bodemsoort
bō•dem•soort

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bodem

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bodemsoort
bodemverdichting
bō•dem•ver•dich•ting

█ Zelfstandig naamwoord

■ Koeterwaalse, ontraden evenwoorden: bodemcompactie, bodemcompactatie (van Frans compactage du sol)Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/bodemverdichting

Verwante termen:
Duitse term: Bodenverdichtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenverdichtung

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bodemverdichting
boekweit
boek•weit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: beukentarwe

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boekweit

boek = beuk
weit, Duits Weizen = tarwe

"weit", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/weit

"beukentarwe", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009702&article=beukentarwe

grut: grof gemalen boekweit of haver
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M022540&lemmodern=grut
"grut", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/gort

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boekweit
boekweitkoek
boek•weit•koek

█ Zelfstandig naamwoord

Pannenkoek gemaakt van boekweitmeel.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boekweitkoek

Verwante termen:
Nederduitse term: Bookweetpannkoken
www.plattmakers.de/nl/11723/Bookweetpannkoken
Duitse term: Buchweizenpfannkuchen

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boekweitkoek
boender
boen•der

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boender
boer

█ Zelfstandig naamwoord

Iemand wiens bedrijf bestaat uit landbouw en veeteelt; huisman, landman, bouwman, landbouwer, veehouder.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009733

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/boer1

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boer
boerenkuil
boe•ren•kuil

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: turfput

Kijk bij turfput.

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boerenkuil
boezem
boe•zem

█ Zelfstandig naamwoord

Plaatsruimte voor de inloop (inwijk) van een stroom, en bij overdracht: Zodanige uitgestrekte waterplas, waarin zich een of meer rivieren als in een vergaarbak ontlasten.
Bron, gewijzigde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009867

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boezem_(water)

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009867&lemmodern=boezem&article=water

Verwante termen: boezemwater

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boezem
boezemwater
boe•zem•wā•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Een tot de boezem behorende plas, vaart, tocht enz.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009878

Verwante termen: boezem

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boezemwater
bok

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: buk

Benaming van allerlei voorwerpen, meestal steunendeop drie of vier stutten, dienend om iets op te zetten.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank, artikel 4.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009900

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bok1

"buk", Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID306

Het werkwoord bukken is woordverwant aan bok.
Nederduits bucken, www.plattmakers.de/nl/14871/bucken
Duits bücken, https://de.wiktionary.org/wiki/bücken
Engels buck, https://en.wiktionary.org/wiki/buck#Etymology_2

Verwante termen:
Nederduitse term: Buck
www.plattmakers.de/nl/335/Buck
Duitse term: Bock. "Sägebock"
www.dwds.de/wb/Bock

werkwoord "aufbocken"
https://de.wiktionary.org/wiki/aufbocken

Engelse term: buck
www.etymonline.com/word/buck

werkwoord "buck", to saw a felled tree into shorter lengths
https://en.wiktionary.org/wiki/buck#Verb_2

Franse termen, bok of geit: bouc, chèvre
Franse term, paardje: chevalet
https://fr.wiktionary.org/wiki/bouc
https://fr.wiktionary.org/wiki/chèvre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chèvre_(outil)
https://fr.wiktionary.org/wiki/chevalet
Waalse termen: boc, gade

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bok
bol

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bool

Stam, schacht van een boom.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009949

Verwante termen:
Duitse term: Bohle
https://de.wikipedia.org/wiki/Bohle
www.dwds.de/wb/Bohle
www.dwds.de/wb/dwb/bohle
www.dwds.de/wb/wdg/Bohle
https://de.wiktionary.org/wiki/Bohle
Engelse term: bole
https://en.wiktionary.org/wiki/bole#Etymology_1
www.etymonline.com/word/bole

www.etymonline.com/word/poll

Franse term: bille
Franse afgeleide termen: billon, billot. Van bille, cognaat met bol.
https://fr.wiktionary.org/wiki/bille
www.cnrtl.fr/etymologie/bille, kijk aldaar bij definitie 2.
https://fr.wiktionary.org/wiki/billon
https://fr.wiktionary.org/wiki/billot

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bol
bolboom
bol•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Vormboom, soms geënt, waarvan de kroon gesnoeid is in de vorm van een bol. Catalpa of Acacia.

Verwante termen:
Duitse term: Kugelbaum

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bolboom
bollaard
bol•laard

█ Zelfstandig naamwoord

■ bol (stam) + aard

Knotboom.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009949&article=bollaard

Verwante termen:
Engelse term: pollard
www.etymonline.com/word/pollard
www.etymonline.com/word/bollard
www.etymonline.com/word/poll
https://en.wiktionary.org/wiki/pollard

Poll in pollard wordt toegewezen aan het werkwoord poll (knotten). Maar de gelijkenis met Nederlands bollaard (knotboom) is te groot om dit zonder meer te aanvaarden.

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bollaard
bolle akker
bol•le ak•ker

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Wisselvorm: bolakker

Akker die door een bepaalde manier van ploegen in de loop der tijd bol geworden is.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolle_akker

Bron: Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/bolle_akker

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bolle-akker
bolle scheerhaag
bol•le scheer•haag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bolle scheerheg

Bol geschoren heg.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bolle-scheerhaag
bolster
bol•ster

█ Zelfstandig naamwoordBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bolster

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bolster

Verwante termen:

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bolster
bolwerk
bol•werk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Het Franse boulevard is afgeleid van bolwerk

Met hout versterkt verdedigingswerk.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bolwerk

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolwerk_(bouwwerk)

Verwante termen: bol
Duitse term, woordverwant: Bollwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Bollwerk
Franse term, van Nederlands en Nederduits: boulevard
https://fr.wiktionary.org/wiki/boulevard#Étymologie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bolwerk
bomen
bō•men

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) bomen

■ Evenwoorden: kloeten, punten*, punteren*

Een vaartuig (boot, vlot ...) in ondiep water met een boom voortbewegen.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bomen

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/bomen

*"punteren", Bron: Woordenboek of Diksjenaer van 't Mestreechs door H.J.E. Endepols
*"punten", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank:
Met een puntig voorwerp stoten of steken.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M056799

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bomen
bomenboeket
bō•men•boe•ket

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord, onder voorbehoud: prop

Meerdere bomen van dezelfde soort dicht tegeneen in één plantgat geplant. Na enige tijd vergroeien de stammen in elkaar waardoor het lijkt alsof het hier om één oude boom gaat met een grote stamomvang. Deze plantwijze werd toegepast in parken.

https://bomen-in-hengelo.blogspot.com/2011/04/een-12-apostelenboom-als-nieuwkomer.html
https://www.hglochem.nl/sites/default/files/editor_documents/lvl%202014-03%2012-16.pdf

https://www.monumentaltrees.com/nl/nld/gelderland/apeldoorn/209_kroondomeinhetloo/25886/

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bomenboeket
bomengroep
bō•men•groep

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boomgroep

Verzameling bomen in de open ruimte. Kleiner dan een bos.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bomengroep
https://nl.wiktionary.org/wiki/boomgroep

Verwante termen:
Duitse term: Baumgruppe
https://de.wiktionary.org/wiki/Baumgruppe
Engelse term: clump
https://en.wiktionary.org/wiki/clump

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bomengroep
bomenrij
bō•men•rij

█ Zelfstandig naamwoord

In een rij geplante bomen.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bomenrij

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010181

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bomenrij
bonenstaak
bō•nen•staak

█ Zelfstandig naamwoord

Staak, lang en smal stuk hout, waarlangs klim- of staakboonen zich omhoog winden.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010261

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bonenstaak

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bonenstaak
boniteit
bō•ni•teit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Leenwoord uit het Frans, letterlijke vertalingen: goedheid, deugdelijkheid

Van de bosbouw. Kwaliteit van het hout of van de bodem.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001455

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/boniteit

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boniteit
boogzaag
boog•zaag
█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: beugelzaag, spanzaagBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010134.re.35

Verwante termen:
Engelse term: bow saw

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boogzaag
bool

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bol

Kijk bij bol.

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bool
boolhout
bool•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout van de bol oftewel boomstam.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boolhout
boolplank
bool•plank

█ Zelfstandig naamwoord

Plank met onbezaagde zijkanten. Bool/bol = boomstam.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boolplank
boom

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Fries: beam
■ Evenwoord, onproductief en heden marginaal voorkomend in de Nederlandse taal: teer

Verhout gewas, in het bijzonder dit gewas in volgroeide vorm.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/boom1

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boom_(plant)

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/boom#Woordherkomst_en_-opbouw

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/boom

Bron: Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=3566

Verwante termen bij 1:
Nederduitse term bij 1, woordverwant aan boom: Boom
Duitse term bij 1, woordverwant aan boom: Baum
https://de.wikipedia.org/wiki/Baum
https://de.wiktionary.org/wiki/Baum
www.dwds.de/wb/Baum
www.plattmakers.de/nl/70/Boom.
Engelse term bij 1, vertaalequivalent: tree
Engelse term bij 1, woordverwant aan boom: beam. Engels beam is woordverwant aan Fries beam.
www.etymonline.com/word/tree
www.etymonline.com/word/beam
https://en.wikipedia.org/wiki/Beam_(nautical)
Franse term bij 1, woordverwant aan boom: bôme. Nederlands giek
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bôme
https://fr.wiktionary.org/wiki/bôme

2. █ Zelfstandig naamwoord

Langwerpig gebruiksvoorwerp gemaakt van een boomstam, voorkomend in verschillende dikten en lengten. Gebruiksvoorwerp dat de vorm heeft van een boomstam.

stam, steel, halm, helm, knuppel, staak

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010164&article=samenstelling

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2, woordverwant: Baum
https://de.wiktionary.org/wiki/Baum
Einbaum, Hebebaum, Heubaum, Schalgbaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Hebebaum
https://de.wiktionary.org/wiki/Hebebaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagbaum
https://de.wiktionary.org/wiki/Schlagbaum
Engelse term bij 2, woordverwant: boom
www.etymonline.com/word/boom
Noorse term: bom
Zweedse term: bom

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boom
boomaarde
boom•aar•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: houtaarde

Aarde die gevormd is uit een vergane boom of bomen. In oude, holle knotbomen kan men boomaarde vinden.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010164.re.72

"houtaarde", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009268&article=hout-aarde

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomaarde
boomalg
boom•alg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: PleurococcusBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pleurococcus

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomalg
boomband
boom•band

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: singelband

Band om een boom aan te binden.

"singelband", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Singelband

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomband
boomfase
boom•fā•se

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomfase
boomfruit
boom•fruit

█ Zelfstandig naamwoord

Fruit van bomen.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomfruit
boomgaard
boom•gaard

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen, samentrekkingen: bogaard, bongerd, bongert

Met bomen beplant stuk grond waar vruchten of noten geteeld worden. Vroeger typisch omheind met een meidoornheg.
Bron, gedeeltelijke overname: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomgaard

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/boomgaard

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Baumgarten. *Duits Garte + -en, (*Nederlands gaarde)
www.dwds.de/wb/Baumgarten
www.dwds.de/wb/Garten#et-1

Bitz, Bitze
https://de.wiktionary.org/wiki/Bitze
van Bizune [bitsune], bi = twee; twee tuinen (tuin = aflsluiting) > grondstuk omheind met twee tuinen

Bungert, Bongert
https://de.wiktionary.org/wiki/Bungert

Nederduits Boomgarten

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomgaard
boomgraf
boom•graf

█ Zelfstandig naamwoord

Boom waaronder een lijk of een kadaver begraven licht. Een boomgraf kan dienen om een misdaad onontdekt te laten.

Verwante termen: boom

Duitse termen: Baumsarg, Totenbaum
https://de.wiktionary.org/wiki/Totenbaum

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomgraf
boomgrens
boom•grens

█ Zelfstandig naamwoord

Denkbeeldige horizontale lijn in de hoge bergen waarboven bomen niet kunnen leven.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomgrens

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010164.re.99

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomgrens
boomheide
boom•hei•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boomheiBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomhei

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomheide
boomheiligdom
boom•hei•lig•dom

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomheiligdom

Verwante termen: boom

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomheiligdom
boomholte
boom•hol•te

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boomhol

Holte in een boom, ontstaan door rot of spechtpikken.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomholte

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010164.re.113
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010164.re.112

Verwante termen:
Duitse term: Baumhöhle
www.lochstein.de/hrp/themen/baeume/baeume.htm
Engelse term: tree hollow
https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_hollow

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomholte
boomhout
boom•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout gewonnen van bomen. Te onderscheiden van struikhout.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010196

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomhout
boomhut
boom•hut

█ Zelfstandig naamwoord


Speelhut, gebouwd in een boom.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomhut

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomhut
boomkar
boom•kar

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: mallejan

Kar om gevelde bomen te vervoeren.

kar: 2 tot 3 wielen
wagen: 4 of meer wielen

"mallejan", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038278.re.14

"mallejan", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mallejan

"mallewagen", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038318

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomkarboomkorf
boom•korf

█ Zelfstandig naamwoord

Gestel dat een boom beschermd tegen vraat.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomkorf
boomkwekerij
boom•kwē•ke•rij

█ Zelfstandig naamwoordBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010204

Verwante termen:
Duitse term: Baumschule. Schule betekent hier niet plaats waar men leert, maar groep; een groep bomen. "een school vissen"
https://de.wikipedia.org/wiki/Baumschule
www.etymologiebank.nl/trefwoord/school2
Engelse term: tree nursery
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_nursery
Franse term: pépinière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pépinière

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomkwekerij
boomlijk
boom•lijk

█ Zelfstandig naamwoord

Een afgestorven grote boom, meestal een stamboom, die ter plaatse gevallen is en is blijven liggen. Men kan zo een boom laten vallen of liggen als beheermaatregel.

*Op een boomlijk kunnen andere bomen groeien en in dit geval noemt het boomlijk in het Duits Ammenstamm (Amme = vroedvrouw), in het Zwitserduits Moderholz en in het Engels nurse log.

Verwante termen:
*Duitse term: Ammenstamm
*Zwitserduitse term: Moderholz
*Engelse term: nurse log
https://en.wikipedia.org/wiki/Nurse_log

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomlijk
boomnest
boom•nest

█ Zelfstandig naamwoord

Nest in een boom. Bepaalde vogelsoorten (boombroedeers) en eekhoorns maken boomnesten.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomnest
boomnester
boom•nes•ter

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: boombroeder

Dier dat een nest bouwt in een boom; in een boomholte of in de kroon. Bij boomnesters denkt men vooral aan vogels, maar ook de eekhoorn maakt een boomnest, hoog in een kruin.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomnester
boomopslag
boom•op•slag

█ Zelfstandig naamwoord

Boomgewas dat opkomt, zonder door de mens te zijn geplant of gezaaid.
Bron: gewijzigde overname van Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 6.a., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M049316

"opslag", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Opslag_(plantenmorfologie)

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomopslag
boompaal
boom•paal

█ Zelfstandig naamwoord

Paal om een jonge boom aan te binden. Deze paal dient als steun om de boom rechtop te laten groeien.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boompaal

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010164.re.162

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boompaal
boomplantwijze
boom•plant•wij•ze

█ Zelfstandig naamwoord

1. Plantverband.

2. Van jonge bomen. Planten met naakte wortels of met wortels in een kluit aarde.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomplantwijze
boompomp
boom•pomp

█ Zelfstandig naamwoord

Pomp gemaakt van een uitgeholde boomstam.

Verwante termen: boom

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boompomp
boomput
boom•put

█ Zelfstandig naamwoord

Waterput gemaakt van een uitgeholde, inlandse eiken boomstam.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomput
boomschors
boom•schors

█ Zelfstandig naamwoord

■ Te onderscheiden van: hegschors

1. Schors, buitenste kurkachtig omkleedsel van een boomstam.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010222

1.1. Schors van volgroeide bomen, anders dan schors van jonger hout zoals hakhout = hegschors, waarvan in laatstvernoemde per gewicht meer of sterker looizuur zou zitten.

Verwante termen:
Duitse termen: Baumrinde
www.dwds.de/wb/Baumrinde
https://de.wiktionary.org/wiki/Baumrinde

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomschors
boomsoort
boom•soort

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die tot een plantkundige soort behoort.
Bron, gewijzigde tekst: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/boomsoort

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomsoort
boomstam
boom•stam

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: stam

Stam, rechtopgaande houtige schacht van een boom, waaruit zich zijdelings de takken ontwikkelen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010228

Verwante termen:
Duitse term: Baumstamm
https://de.wiktionary.org/wiki/Baumstamm
Engelse term: tree trunk
https://en.wikipedia.org/wiki/Trunk_(botany)
Franse term: tronc d'arbre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_(botanique)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomstam
boomstamboot
boom•stam•boot

█ Zelfstandig naamwoord

Boot gemaakt van een uitgeholde boomstam.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomstamboot
boomstamdoodkist
boom•stam•dood•kist

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boomstamdoodskist

Doodkist gemaakt van een uitgeholde boomstam.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomstamdoodkist
boomstamkist
boom•stam•kist

█ Zelfstandig naamwoord

Kist gemaakt van een uitgeholde boomstam.

In sommige Belgische streektalen ook tronkkist genoemd, van Frans tronc, 7. https://fr.wiktionary.org/wiki/tronc

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomstamkist
boomstamtrommel
boom•stam•trom•mel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boomstamtrom

Trom oftewel trommel gemaakt van een uitgeholde boomstam.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomstamtrommel
boomtop
boom•top

█ Zelfstandig naamwoord

Hoogste punt van een boom.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010233

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomtop
boomvormend
boom•vor•mend

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een plantensoort. Groeiend tot een boom.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomvormend
boomwagen
boom•wā•gen

█ Zelfstandig naamwoord

Wagen om gevelde bomen te vervoeren.

blokwagen

wagen: 4 of meer wielen
kar: 2 tot 3 wielen

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boomwagen
boor

█ Zelfstandig naamwoord

1. Werktuig (het werktuig in zijn geheel) om te boren, al draaiende ronde gaten in hout te maken.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010272

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/boor1

2. Boorijzer, het borende metalen deel dat in het boorwerktuig zit.

Bron: Ensie.nl
www.ensie.nl/vandale1898/boorijzer

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boor_(gereedschap)

lepelboor
spiraalboor

boorijzer, drill bit

Verwante termen:
Duitse term: Bohrer
https://de.wiktionary.org/wiki/Bohrer
www.dwds.de/wb/Bohrer
Engelse termen: bore, drill
https://en.wiktionary.org/wiki/drill#Noun
Franse term, werktuig: perceuse
Franse termen, boorijzer: foret, mèche
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands-frans/vertaling/boor

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boor
boorgang
boor•gang

█ Zelfstandig naamwoord

Door vraat ontstane gang in hout.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boorgang
boorgat
boor•gat

█ Zelfstandig naamwoord

Door vraat ontstaan gat op een houtoppervlak. Uitvliegopening.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010287

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boorgat
bootshaak
boot•shaak

█ Zelfstandig naamwoordBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010341

Bron: Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/bootshaakm?lang=nl

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bootshaak
bord

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: berdBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bord
www.etymologiebank.nl/trefwoord/berd

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22bord%22
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22berd%22

"bred", Bron: Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-b/

Verwante termen:
Duitse termen: Bord, Brett
https://de.wiktionary.org/wiki/Brett
https://de.wiktionary.org/wiki/Bord
www.dwds.de/wb/Brett
www.dwds.de/wb/Bord#2
www.plattmakers.de/nl/627/Brett
Engelse term: board
www.etymonline.com/word/board
Zweedse term: bräda, bräde
https://sv.wiktionary.org/wiki/bräda
https://sv.wiktionary.org/wiki/bräde

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bord
boren
bō•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) boren, (de) boring

■ Evenwoord: drillen

Met een werktuig dat om zijn as draait een rond gat in iets maken.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/boren

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/boren

"drillen", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=07719&article=boren

"drillen", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015097&article=boren

"drillen", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/drillen1

Verwante termen: Duitse termen: bohren. Naamwoorden van handeling: Bohren, Bohrung
https://de.wiktionary.org/wiki/bohren
www.dwds.de/wb/bohren
Engelse term, woordverwant: bore
Engelse term, modern vertaalequivalent: drill
In het moderne Engels is er een semantisch verschil tussen bore en drill, maar etymologisch gezien zijn het evenwoorden.
https://en.wiktionary.org/wiki/bore#Verb
www.etymonline.com/word/bore
www.etymonline.com/word/*bhorh-
https://en.wiktionary.org/wiki/drill#Verb
www.etymonline.com/word/drill
www.etymonline.com/word/*tere-
Franse termen: forer, percer
Franse term, bredere betekenis: creuser
https://fr.wiktionary.org/wiki/forer
https://fr.wiktionary.org/wiki/percer
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands-frans/vertaling/boren

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boren
borstel
bor•stel

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/borstel

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#borstel
bos

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: hout, woud

Plaats met daarop een grote groep bomen. Ecosysteem waarin bomen dominant aanwezig zijn.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bos_(vegetatie)

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bos

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1, woordverwant: Busch
Duitse term bij 1, vertaalequivalent: Wald
www.dwds.de/wb/Busch
https://de.wiktionary.org/wiki/Busch
https://de.wiktionary.org/wiki/Wald
www.dwds.de/wb/Wald
Engelse term bij 1, woordverwant: bush
Engelse termen bij 1, vertaalequivalenten: forest, woods
https://en.wiktionary.org/wiki/forest
https://en.wiktionary.org/wiki/woods
https://en.wiktionary.org/wiki/woodland#Noun

2. █ Zelfstandig naamwoord

Bundel.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bos

Verwante termen bij 2:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bos
bosbeheer
bos•be•heer

█ Zelfstandig naamwoord

Het beheren van een bos of bossen. Het organiseren van en toezicht houden op werken in het bos.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001496.re.5&lemmodern=bosbeheer

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosbeheer
bosbehoud
bos•be•houd

█ Zelfstandig naamwoord

Het in stand houden van een bos.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosbehoud
bosbestand
bos•be•stand

█ Zelfstandig naamwoordBron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/bosbestand

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosbestand
bosbouw
bos•bouw

█ Zelfstandig naamwoord

Bouw (bewerking van het land, telen) die er op gericht is hout uit bossen te oogsten.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010540

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosbouw

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant aan woudbouw: Waldbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Waldbau
Engelse term: forestry
https://en.wikipedia.org/wiki/Forestry
Franse term: sylviculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylviculture
https://fr.wiktionary.org/wiki/sylviculture

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosbouw
bosbrand
bos•brand

█ Zelfstandig naamwoord

Brand in een bos.

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant aan woudbrand: Waldbrand
https://de.wikipedia.org/wiki/Waldbrand

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosbrand
bosdecreet
bos•de•creet

█ Zelfstandig naamwoord

Decreet uitgevaardigd door het Vlaams Parlement over de bossen in het Vlaams Gewest.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosdecreet

"decreet", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Decreet_(staatsrecht)

Verwante termen: bos

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosdecreet
bosfragmentatie
bos•frag•men•tā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: bosdeling, bosopdeling, bosversnippering

In een bos het strooksgewijs rooien van bomen met als gevolg ...
- een deling van het bos (fragmentatie)
- meestal ook de vorming van een hindernis voor de fauna (bijvoorbeeld de aanleg van een autoweg)
- een afname van het aantal bomen in het oorspronkelijke bos
- een afname van levensruimte voor fauna en flora
- met betrekking op de bodem die weggegraven wordt, de vernietiging van alle of bijna alle leven op en in de bodem

https://nl.wikipedia.org/wiki/Habitatfragmentatie

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosfragmentatie
bosinbreiding
bos•in•brei•ding

█ Zelfstandig naamwoord

Het planten van bomen in een open plek in het bos.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosinbreiding
bosindex
bos•in•dex

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: bebossingsgraad

Kijk bij bebossingsgraad.

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosindex
bosinventarisatie
bos•in•ven•tā•ri•sā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: bosbestandsopname

Het opmaken van een beschrijvende lijst of staat van een bepaald bos of alle bossen in een afgebakend gebied.

"inventarisatie", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M028272

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosinventarisatie
boskant
bos•kant

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. Zoom, rand van een bos.
2. Nabij een bos gelegen kant, zijde, buurt, gedeelte van een stad of van een oord.
Bron, bewerkte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010557

2. █ Bijwoord

Boskant beslagen. Van bomen waarvan met bijl of zaag op enkele plaatsen de bast en het spint is weggenomen, zodat de boom reeds enigszins de regelmatige vorm van een vierkante balk heeft gekregen, maar toch nog hier en daar de bast van de boom zichtbaar blijft; in tegenstelling met meskant, regelmatig beslagen of bezaagd, zodat er van de bast niets meer te zien is.
Bron, bewerkte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010558

"wankant", Bron:
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083732

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boskant
boskap
bos•kap

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boskapping
■ Evenwoord: houtkap

Het kappen van alle bomen in een bos.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/boskap

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boskap
bosklimaat
bos•kli•maat

█ Zelfstandig naamwoord

Klimaat dat binnen een bos onder invloed van de schermwerking van de bomen ontstaat, vooral onder invloed van het kronendak.

Bron: Ensie.nl
https://www.ensie.nl/betekenis/bosklimaat

Verwante termen:
Duitse term: Waldinnenklima

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosklimaat
boslier
bos•lier

█ Zelfstandig naamwoord

Aan de achterkant van een bostrekker bevestigde lier.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boslier
bosontwikkelingsfase
bos•ont•wik•ke•lings•fā•se

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosontwikkelingsfase
bosploeg
bos•ploeg

█ Zelfstandig naamwoord

Zwaar uitgevoerde ploeg die aarde met daarin wortels kan keren.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosploeg
bosrand
bos•rand

█ Zelfstandig naamwoord

Buitenste zoom van een bos.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010530.re.124

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosrand
bosreservaat
bos•rē•ser•vaat

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosreservaat

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosreservaat
bossen
bos•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bossen, (de) bossing

Bundels oftewel bossen maken.

Verwante termen:
Duitse term: büscheln
www.dwds.de/wb/büscheln
Engelse term: bunch
https://en.wiktionary.org/wiki/bunch#Verb
Franse termen: ramasser, rassembler
https://fr.wiktionary.org/wiki/ramasser
https://fr.wiktionary.org/wiki/rassembler

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bossen
bosstructuur
bos•struc•tuur

█ Zelfstandig naamwoordBron: Ecopedia
www.ecopedia.be/pagina/bosstructuur

Verwante termen: bos

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosstructuur
bostrekker
bos•trek•ker

█ Zelfstandig naamwoord

Trekker die aangepast is om in het bos te werken. Deze trekker heeft een beschermende kooi tegen vallende bomen.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bostrekker
bostype
bos•ty•pe

█ Zelfstandig naamwoordBron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/bostypen
www.ecopedia.be/pagina/bostypes-van-vlaanderen

Verwante termen: bos
Duitse term: Waldtyp
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Waldtyp
Engelse term: forest type
A designation or name given to a forest based on the most abundant tree type or types in the stand; groups of tree species commonly growing in the same stand because their environmental requirements are similar.

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bostype
bosuitbreiding
bos•uit•brei•ding

█ Zelfstandig naamwoord

Het groter maken van een bos door bomen bij te planten aan de buitenkant van het bos.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosuitbreiding
bosverband
bos•ver•band

█ Zelfstandig naamwoord

Plantverband in een bos. In dit verband staan de bomen dicht bijeen.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosverband
bosverjonging
bos•ver•jon•ging

█ Zelfstandig naamwoordBron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/bosverjonging

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosverjonging
boswachter
bos•wach•ter

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boswachter

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010589

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boswachter
boswal
bos•wal

█ Zelfstandig naamwoord

Aarden wal die werd gebruikt om bijvoorbeeld wild en vee te keren, grenzen te markeren, stuifzanden te beteugelen, overstromingen te voorkomen en vijanden te weren.
Bron, bewerkte tekst: Het beheer van boswallen door Martijn Boosten en Patrick Jansen
http://www.probos.nl/images/pdf/artikelen/RCE_Wallenbundel2012hfdst13.pdf
Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#boswal
bosweg
bos•weg

█ Zelfstandig naamwoord

Weg door een bos.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bosweg
bot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bottel [bot + el]
■ Evenwoord: knopBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bot2

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22bot%22

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010617.re.1

Bottel, verkleinwoord van bot. [bot + el] "rozenbottel"

"bottel", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bottel1

"bottel", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010698

"rozenbottel". Kijk bij rozenbottel.

Het bijvoeglijk naamwoord bot (onscherp, stomp) komt van het zelfstandig naamwoord bot.
Rijns bott (stumpf). -> www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RB06227
Nederduits butt -> www.plattmakers.de/nl/2015/butt

Verwante termen:
Duitse term, hier achtervoegsel, woordverwant aan bot: -butte. Hagebutte [Hage + Butte]= rozenbottel.
Duitse term, woordverwant aan bot: Beutel. Duits Beutel, Nederlands bottel -> rozenbottel.
www.dwds.de/wb/Hagebutte
www.dwds.de/wb/Beutel
www.dwds.de/wb/Butz
www.dwds.de/wb/Butze
www.dwds.de/wb/Butzen
Engelse term, woordverwant aan bot en vertaalequivalent: bud
www.etymonline.com/word/bud
Franse term, woordverwant aan bot: bouton. Van het werkwoord bouter = botten.
www.cnrtl.fr/etymologie/bouton
www.cnrtl.fr/etymologie/bouter

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bot
botenbouw

bō•ten•bouw

█ Zelfstandig naamwoord

De bouw van boten.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001478.re.1

boot
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010325

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#botenbouw
botte
bot•te

█ Zelfstandig naamwoord
■ Wisselvormen: but, butteBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/botte

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010693&article=bütte

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=05231&article=bütte

Verwante termen:
Duitse termen: Bottich, Bütte
https://de.wikipedia.org/wiki/Bottich
www.dwds.de/wb/Bottich
https://de.wikipedia.org/wiki/Bütte
www.dwds.de/wb/Bütte
Engelse term: butt
www.etymonline.com/word/butt
www.etymonline.com/word/bottle
www.etymonline.com/word/body
https://en.wiktionary.org/wiki/body#Etymology
Franse term: bouteille
www.cnrtl.fr/etymologie/bouteille

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#botte
botten
bot•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) botten

■ Evenwoord: uitlopenBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010712

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/botten

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#botten
bouw

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het bouwen van een verblijf. Het verblijven op een bepaalde plaats.

2. Het bouwen, bebouwen, bewerken van het land (mesten, ploegen, eggen en zaaien), de akkerbouw enzovoort.

3. Het verbouwen, telen, zaaien van enig gewas.

4. Het maaien, binnenhalen enzovoort van veldvruchten, de oogst.

Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010750

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: -
bouwen
bou•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) bouw, (het) bouwen, (de) bouwing

1. Ergens verblijf houden, wonen. Een verblijf oftwel woonst maken.

2. Het land bewerken (mesten, ploegen, eggen en zaaien), de akkerbouw enzovoort.

3. Telen, zaaien van enig gewas.

4. Maaien, binnenhalen enzovoort van veldvruchten, de oogst.

Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010761
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010750

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bouwen
bouwgrond
bouw•grond

█ Zelfstandig naamwoord

1. Bouwland. Land waarop gebouwd wordt.

2. De met teelaarde vermengde bovenlaag van de akker.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bouwgrond
bouwhout
bouw•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat geschikt of voorbestemd is om te bouwen.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010761.re.85

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bouwhout
bouwland
bouw•land

█ Zelfstandig naamwoordBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010780

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bouwland
bovenloop
bō•ven•loop

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovenloop

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bovenloop
bovenstaand
bō•ven•staand

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een boom. Hoger staand dan een naburige boom.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011053

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bovenstaand
bovenstaander
bō•ven•staan•der

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die groter is dan de nevenstaande boom. Een bovenstaander werpt schaduw op de nevenstaande boom.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bovenstaander
bovenstam
bō•ven•stam

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bovenstam
bovenstroom
bō•ven•stroom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: bovenloop
■ Tegenwoord: benedenstroomVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bovenstroom
bovenstrooms
bō•ven•strooms

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Tegenwoord: benedenstroomsBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovenstrooms

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bovenstrooms
bovenzager
bō•ven•zā•ger

█ Zelfstandig naamwoord

Bij het zagen met de kraanzaag. De zager die bovenaan staat.

https://data.cultureelerfgoed.nl/semnet/9e96c21e-50a3-42b5-9ee9-91fa28d9023b.html

Verwante termen:
Duitse term: Obermann

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bovenzager
br...
braadappel
braad•ap•pel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: panappel

1. Volgroeide appel van een soort of ras die men goed in de pan kan braden, die op deze wijze bereid goed smaakt. Deze appel kan ook in de oven gestoofd worden.
1.1. Naam van het gerecht dat bereid is zoals beschreven in 1. Als meervoudsnaam braadappelen.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011130

"panappel", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M052127.re.16

"gestoofde appel", in het Duits Bratapfel genoemd, Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gestoofde_appel

"schone van Boskoop", "goudrenet", "goudreinet" "goudreinette", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schone_van_Boskoop

Verwante termen:
Nederduitse term: Braadappel
www.plattmakers.de/nl/12068/Braadappel
Duitse term: Bratapfel
https://de.wikipedia.org/wiki/Bratapfel
https://de.wiktionary.org/wiki/Bratapfel

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#braadappel
braadpeer
braad•peer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: bakpeer

Peer, die wegens haar hardheid niet geschikt is om rauw gegeten, doch alleen om gebraden (of ook wel gekookt) te worden. Ook bakpeer genoemd.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011137

Verwante termen:
Nederduitse term: Braadbeer
https://plattmakers.de/nl/7802/Braadbeer
Duitse term: Bratbirne
www.woerterbuchnetz.de/DWB2?lemid=B04983

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#braadpeer
braak

1. █ Zelfstandig naamwoord

Bepaald werktuig om te braken. Vlasbraak.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/braak

Weetje: In het Engels kent men brake (van Nederlands brake [brā•ke] en Nederlands/Nederduits braak) als een houvast om hout te breken.
Kijk ook bij lattenspriet.

Verwante termen bij1:
Nederduitse term: Braak
www.plattmakers.de/nl/5408/Braak
Nederduitse term: Breche
https://de.wikipedia.org/wiki/Breche
www.dwds.de/wb/Breche
Engelse term: brake. Van Nederlands brake [brā•ke] en Nederlands/Nederduits braak
www.etymonline.com/word/brake

2. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: brakel [brā•kel]
■ Evenwoord: dries

Bouwland dat niet gebruikt wordt.
Omgeploegd, braakliggend land.
Diepgeploegd, gebroken land, akkerland ontgonnen in heidegrond.

Gebroken land, akker die gedurende zekere tijd wel omgeploegd (en bemest), maar niet bezaaid wordt, en dus geen vrucht draagt.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011156

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=05339

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/braak

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/braak4

brakel, Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/brakel2

Verwante termen bij 2:
Nederduitse term: Braak
www.plattmakers.de/nl/7805/Braak
Duitse term: Brache
www.dwds.de/wb/Brache
Engelse term: fallow. Van Nederlands valg en valge, verwant aan vaal (= kleur)
www.etymonline.com/word/fallow
https://en.wiktionary.org/wiki/fallow
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=61240&article=fallow
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M073199&article=fallow

Felge
www.dwds.de/wb/etymwb/Felge#wb-2

3. █ Bijvoeglijk naamwoord. Bijwoordelijke bepaling bij liggen

Braak liggen = tijdelijk niet gebruikt worden.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011157

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/braak

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/braak2

Verwante termen bij 3:
Nederduitse term: braak
www.plattmakers.de/nl/14017/braak
Duitse term: brach
www.dwds.de/wb/brach
Engelse term: fallow
www.etymonline.com/word/fallow
https://en.wiktionary.org/wiki/fallow

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#braak
braakland
braak•land

█ Zelfstandig naamwoord

Land dat braak ligt

Verwante termen:
Nederduitse term: Braakland
www.plattmakers.de/nl/16522/Braakland
Duitse term: Brachland

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#braakland
braammes
braam•mes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: braamhaak, doornhaak

Sikkelvormig werktuig op een lange tot middellange steel om vooral bramen en in mindere mate hondsroos te kappen en weg te trekken.

"doornhaak", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doornhaak

E-WLD, Bron: Woordenboek van de Limburgse Dialecten
http://e-wld.nl/lemma/search/?search=BRAAMMES%2C%20BRAAMHAAK
http://e-wld.nl/static/dictionary/content/pdf/wld-2/1991_Limburgse Dialecten II,6 (Imker, stro- of buntgrasvlechter).pdf

braammes-braamhaak-vew
Braammes zonder steel, aangeboden door V.E.W. (Van Eyck Wilsele)

Verwante term:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#braammes
braamscheen
braam•scheen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord, in de Noordelijke Nederlanden, "boven de grote rivieren in Nederland": braamspleut. Spleut van splijten.

Scheen van eenjarige* braam om bezems en bijenkorven te binden.

*Eenjarig omdat deze braamstengel nog niet gebloeid heeft een daarom knooploos is. Indien de braamstengel knopen zou hebben, dan zou de daarvan gewonnen scheen op de knopen breken.

In streektalen die nauw verwant zijn aan het Fries, zoals het Hollands (te weten een variant van het Nederlands!) braamspleut genoemd.

Spleut, spleet = dat wat gespleten is, het resultaat van splijten, klieven.

"spleut", Bron: Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=95120

"spleet", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54157

"spleet", "Als collectivum: gekloofd hout.", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065394

"splijten", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54168

"splijten", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065399


Verwante term:
 • band
 • bezembinden
 • bindmiddel
 • eenjarig
 • kantschaaf
 • kliefhout
 • ontstekelen
 • poot
 • scheen
 • scheenschaaf
 • stekel
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#braamscheen
braamstruweel
braam•stru•weel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bramenstruweel

Bosje van bramen. Bramengroep.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011180.re.23

Verwante termen
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#braamstruweel
braken
brā•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) braak, (het) braken, (de) braking

1. De volgende betekenissen zijn verwant aan braak of breken.

1.1. Met het land als onderwerp. Braak liggen, onbezaaid blijven.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011225

1.2. Het bouwland gedurende de herfst, de winter en de lente herhaaldelijk ploegen doch onbezaaid laten, om den grond daardoor rust te geven, hem weer vruchtbaar te maken en het onkruid te vernielen.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011225

1.3. In de vlas- of hennepbewerking. De vlas- of hennepstengels na het roten met de handbraak of de braakmachine kneuzen, breken, zodat de braakscheven er af vliegen.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011227

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/braken1
www.etymologiebank.nl/trefwoord/braken2

Verwante termen:
Nederduitse term bij 3: braken
www.plattmakers.de/nl/11005/braken
Duitse term bij 3: braken
www.woerterbuchnetz.de/?sigle=RhWB&lemid=B06457

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#braken
bramel
brā•mel

█ Zelfstandig naamwoord

■ braam + el

1. Braamstruik.

2. Braambes.

Bron: Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-b/

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011977

Verwante term:
Duitse term: Bremel
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PB05932
www.lagis-hessen.de/de/subjects/rsrec/id/549/sn/shwb?type=Lemma
Engelse term: bramble
www.etymonline.com/word/bramble

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bramel
bramen
brā•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bramen, (de) braming

Van boomstammen. Met bramen omwinden. Een maatregel om vraat te voorkomen.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011180.re.3

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bramen
bramenstruweel
brā•men•stru•weel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: braamstruweel

Kijk bij braamstruweel.

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bramenstruweel
brand

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Evenwoord: vuur

Vuur, vuurgloed, ontstaande doordat iets brandt. Hetgeen door vuur verteerd wordt.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011249

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/brand

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/brand

Verwante termen bij 1:
Engelse term, woordverwant: brand
Engelse term, vertaalequivalent: fire
https://en.wiktionary.org/wiki/brand#Etymology
www.etymonline.com/word/brand

2. █ Zelfstandig naamwoord

2. ■ Evenwoord*: rode

Plaatsnaam die verwijst naar een plaats waar men brandstof zoals turf haalt of *een plaats die gebrandrooid is om er te bouwen.

Verwante termen bij 2:
Duitse term: Brand
https://de.wikipedia.org/wiki/Brand_(Ortsname)

3. █ Zelfstandig naamwoord

Branderig gevoel bij aanraking van brandharen.

Verwante term bij 3:
4. █ Zelfstandig naamwoord

4. ■ Evenwoord: vuur

Plantenziekte die een zwarte verkleuring veroorzaakt.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/brand

Bron: Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=12290&lemmodern=brand&article=ziekte

Verwante termen bij 4:
Duitse term: Brand
www.dwds.de/wb/Brand

5. █ Zelfstandig naamwoord

Van bepaalde loofbomen. Zonnebrand. Kijk bij zonnebrand.

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#brand
branden
bran•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) branden, (de) branding

■ Vergeten wisselvorm: barnenNederlands barnen, Engels burn

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#branden
brandhaak
brand•haak

█ Zelfstandig naamwoord

Haak op een zware lange paal om de gevels van brandend vakwerk en brandend stro of riet op het dak naar beneden te trekken. De brandhaak wordt door twee mensen vastgehouden.

Bron: Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/brandhaak?lang=nl

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#brandhaak
brandhaar
brand•haar

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandhaar

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#brandhaar
brandhaard
brand•haard

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar een brand het felst woedt en vanwaar het vuur zich verspreidt.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001564.re.10

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#brandhaard
brandhout
brand•hout

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

■ Vergeten wisselvorm: barnhout

Hout dat geschikt en bestemd is om verbrand te worden tot verwarming. Hout waarmee men stookt.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011295

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandhout

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Brennholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Brennholz
Engelse term: firewood
https://en.wikipedia.org/wiki/Firewood
Franse termen: bois de chauffage, bois de feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_énergie
https://fr.wiktionary.org/wiki/bois_de_chauffage
https://fr.wiktionary.org/wiki/bois_de_feu

https://fr.wiktionary.org/wiki/bois_de_brûle

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#brandhout
brandmerk
brand•merk

█ Zelfstandig naamwoord

Door branden of schroeien gemaakt merk oftewel teken op hout.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandmerk

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/brandmerk

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#brandmerk
brandmerken
brand•mer•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) brandmerken, (de) brandmerkingVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#brandmerken
brandplek
brand•plek

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#brandplek
brandplekpaddenstoelen
brand•plek•pad•den•stoe•len

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#brandplekpaddenstoelen
brandrooien
brand•rooi•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) brandrooi, (het) brandrooien, (de) brandrooiing

Door branden rooien.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#brandrooien
brandstof
brand•stof

█ Zelfstandig naamwoord

Stof geschikt om te verbranden. Om lucht te verwarmen, te koken, te smeden enzovoort.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011350

"stof", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066724

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#brandstof
brandweg
brand•weg

█ Zelfstandig naamwoord

Weg in een bos waarop brandweerwagens kunnen rijden tot aan een brandhaard.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#brandweg
brauw

█ Zelfstandig naamwoord

In de akker- en tuinbouw.
1. Opgehoogd stuk grond, met enig gewas bezaaid, ”aangeaard bed, anders ook winterbed, hetzelfde als bed.
2. ...
3. ”Een smal hoog wegelken of barmken tussen de akkers”; hetzelfde als berm. "De ploegman heeft een brauwken in den akker laten staan" (een smal streepje niet omgeploegd)
Bron, bewerkte en sterk ingekorte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011395&article=opgehoogd

Gras tussen twee karrensporen op veldwegen.
Bron: Woordenboek van het dialect van Bree en Omgeving, door Rik Schoofs

"wenkbrauw", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wenkbrauw

Verwante termen:
Duitse term: Braue. Wenkbrauw = Augenbraue
www.dwds.de/wb/etymwb/Braue

3 vorsprung, kante. abhang, bergvorsprung; auch rand, saum, borte (bei textilien)
www.woerterbuchnetz.de/DWB2?lemid=B05027

Nederduitse termen: Brau, Brauwen (de uitgang -en is een naamvalsuitgang, geen meervoudsuitgang). Wenkbrauw = Ogenbrau. In het Nederduits blijkbaar enkel gekend met de semantische betekenis haar boven het oog.
www.plattmakers.de/nl/203/Brau
www.plattmakers.de/nl/11353/Ogenbrau
Engelse term: brow. Wenkbrauw = eyebrow. In het Engels blijkbaar enkel gekend met de semantische betekenis haar boven het oog.
www.etymonline.com/word/brow
www.etymonline.com/word/eyebrow

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#brauw
brede kijk
brē•de kijk

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Evenwoorden: volledige beschouwing

In de context van het opstellen van een beheerplan en het uitvoeren van beheer. Verschillende belangen in beeld brengen. Op een competente en geïnformeerde manier tegemoet komen aan de bescherming van verschillende belangen en deze verschillen in een bepaald evenwicht tegenover en bij elkaar plaatsen.

Deze verschillende belangen kunnen gaan over natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie, economie enzovoort, of over een beheer dat gericht is op bepaalde flora en fauna tezamen in plaats van enkel gericht op, bijvoorbeeld, vogelhabitats.

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/brede_kijk
www.encyclo.nl/lokaal/10880&page=10

"kijk", Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/kijk

"kijk", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M032137

"enggeestig" en "enggeestigheid", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A005717.re.3

"enggeestig", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/enggeestig

"tunnelvisie", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tunnelvisie_(onderzoek)

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#brede-kijk
breedbijl
breed•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

Bijl met een breed snijvlak.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011411.re.9&article=breedbijl

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Breitbeil
Duitse term: Breitaxt
https://de.wikipedia.org/wiki/Breitbeil
Engelse term: broadaxe
https://en.wikipedia.org/wiki/Broadaxe
https://en.wiktionary.org/wiki/broadaxe
https://en.wiktionary.org/wiki/broadax

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#breedbijl
breedteverbinding
breed•te•ver•bin•ding

█ Zelfstandig naamwoord

Houtverbinding gemaakt in de breedte. Twee of meer planken die met elkaar verbonden zijn door de zijvlakken aan elkaar te lijmen.

Verwante term: timmerwerk

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#breedteverbinding
breeuwen
breeu•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) breeuwen

■ Wisselvorm: brauwen
■ Evenwoorden: kalefaten, kalefateren, kalfaten

In de boten- en scheepsbouw. De naden van de romp dicht maken.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Breeuwen

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011443

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/breeuwen1

Brauw in wenkbrauw is woordverwant aan breeuwen oftewel brauwen.

Verwante term:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#breeuwen
breken
brē•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) breek*, (het) breken, (de) breking

1. Veroorzaken dat iets op onregelmatige en gewelddadige wijze vaneen gescheiden wordt, zodat het geen geheel meer vormt of althans samenhang en stevigheid verloren heeft.
Bron, gewijzigde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011482

1.1. Heide ontginnen, weiden scheuren. Kij bij scheuren.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID26423&article=scheuren

* Naamwoord van handeling breek heeft als wisselvormen braak en breuk.

Nederlands valgen, Duits felgen, Engels fallow
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M073200&article=felgen
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M073200&article=fallow
https://en.wiktionary.org/wiki/fallow#Etymology_2

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#breken
Brenneria salicis

█ Woordgroep

Bacterie die de watermerkziekte veroorzaakt.

Verwante termen:
Engelse term: Brenneria salicis
https://en.wikipedia.org/wiki/Brenneria_salicis

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#brenneria-salicis
breuk

█ Zelfstandig naamwoord

In levend of dood hout. Plaats waar iets gebroken is. Verbreking van de samenhang van de houtstructuur.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#breuk
breuklijst
breuk•lijst

█ Zelfstandig naamwoord

Bij het vellen met de kettingzaag. Smal stuk stamhout dat men niet doorzaagt zodoende men de boom in een vooraf bepaalde richting kan laten vallen.

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/breuklijst

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#breuklijst
breukwond
breuk•wond

█ Zelfstandig naamwoord

Van bomen en struiken. Plaats waar het hout door breken beschadigd is en de samenhang daardoor gedeeltelijk of geheel verbroken wordt.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#breukwond
brit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: briet

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/brit1

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22brit%22

"briet", Bron: Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-b/

Verwante termen:
Duitse term: Brēte
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Wander&lemid=WB01473

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#brit
broedbiotoop
broed•bio•toop

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar een broedvogel geheel in zijn of haar omgeving is ingepast om te broeden.

Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001255

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#broedbiotoop
broeden
broe•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) broeden, (de) broeding

Van vogels. Op bevruchte eieren zitten om voor nageslacht te zorgen.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/broeden

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broeden

uitbroeden, Bron: Wiktionary

https://nl.wiktionary.org/wiki/uitbroeden

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#broeden
broedgebied
broed•ge•bied

█ Zelfstandig naamwoord

Gebied waar bepaalde vogels broeden.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001612.re.3

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#broedgebied
broedgelegenheid
broed•ge•lē•gen•heid

█ Zelfstandig naamwoord

Mogelijkheid om te broeden. Omstandigheid of -heden die broeden toelaten.

Voorbeeld 1: Een vrije boomholte voor een boombroeder.

Voorbeeld 2: Een plaats waar een grondbroeder kan broeden zonder verstoring door de mens.

Voorbeeld 3: Een dichte heg voor merels en heggenmussen.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#broedgelegenheid
broedgeval
broed•ge•val

█ Zelfstandig naamwoord

Broeden dat plaats vindt. Een voorkomen van broeden.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#broedgeval
broedtijd
broed•tijd

█ Zelfstandig naamwoord

1. Tijd van het jaar waarin vogels broeden. Broedperiode.

2. De tijdsduur waarin vogels broeden, vanaf het moment dat het nest gemaakt is tot het uitbroeden.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#broedtijd
broedperiode
broed•pē•ri•ō•de

█ Zelfstandig naamwoord

Tijd van het jaar waarin vogels broeden. Broedtijd.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#broedperiode
broedvogel
broed•vō•gel

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broedvogel

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#broedvogel
broei

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hooibroei

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/broeien

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#broei
broeihoop
broei•hoop

█ Zelfstandig naamwoordBron: Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/broeihoop

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#broeihoop
broek

█ Zelfstandig naamwoordBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/broek2

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22broek%22

Verwante termen:
Duitse term: Bruch
www.dwds.de/wb/Bruch#2
www.daniel-stieger.ch/flurnamen.htm#b

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#broek
broekbos
broek•bos

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broekbos

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/broekbos

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#broekbos
broken
brō•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) broken

■ Wisselvorm van breken

1. Krommen, breken, buigen. Kijk ook bij knikken en kreuken.
1.1. IJs dat een ijsdek vormt breken met een brookhamer.

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22broken%22

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#broken
bron

█ Zelfstandig naamwoordBron: Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/bron
www.leestekensvanhetlandschap.nl/bron_water

Verwante term: kwel

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bron
bronbeek
bron•beek

█ Zelfstandig naamwoord

Beek die als eerste water levert aan een beek die water krijgt van twee of meer beken. Of soms, de beek die het meeste water levert aan een beek die water krijgt van twee of meer beken.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bronbeek
bronbos
bron•bos

█ Zelfstandig naamwoord

Bos waarin zich een bron bevindt.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bronbos
brookhamer
brook•hā•mer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van broken = breken

Grote hamer oftewel sleg om een ijsdek te breken. Bijvoorbeeld om een vaargeul te maken. Breekhamer.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011834.re.3

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#brookhamer
broos

█ Bijvoeglijk naamwoord

Zeer licht breekbaar, licht barstend, teer, brijzelig, niet buigzaam.
Bron, gewijzigde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011837

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#broos
Engelse term
brown oak

Vertaald uit het Engels, met toegevoegde tekst:
Het hout van een eik (Quercus) die besmet is met Fistulina hepatica (Biefstukzwam). Het hout heeft een rijke, donkerbruine kleur. (Toegevoegde tekst: Bruine strepen bevattend en een bruine verkleuring vertonend. Na de velling verkleurt de zwamvlok van de biefstukzwam het hout.) Hoewel mechanisch zwakker dan hout van niet-geïnfecteerde bomen, wordt het toch zeer gewaardeerd door meubelmakers voor decoratieve doeleinden.
Bron: Encyclopedia.com
https://www.encyclopedia.com/earth-and-environment/ecology-and-environmentalism/environmental-studies/brown-oak#brownoak

The Wood Database
www.wood-database.com/brown-oak

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#brown-oak
bruinrot
bruin•rot

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witrot#Bruinrot

Bron: Ecopedia
https://www.ecopedia.be/encyclopedie/bruinrot

Verwante termen:
Duitse term: Braunfäule
https://de.wikipedia.org/wiki/Braunfäule

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bruinrot
bruinstreperig
bruin•strē•pe•rig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van hout van een eik die aangetast is door de biefstukzwam. Bruine strepen bevattend en een bruine verkleuring vertonend. Na de velling verkleurt de zwamvlok van de biefstukzwam het hout.

HoutInfoBois
www.houtinfobois.be/nl/tools/woordenlijst/#B

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bruinstreperig
bruul

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: briel, breul
■ Betwiste wisselvorm: brogil (breugel)Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/briel
www.etymologiebank.nl/trefwoord/briel2
www.etymologiebank.nl/trefwoord/breul
www.etymologiebank.nl/trefwoord/breugel2

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011556

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID19892

Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4070

Bron: Taaldacht
www.taaldacht.nl/2020/01/09/een-oud-woord-voor-woest-drasland/

De Briel, Hechtel, (B)
www.inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14669

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote-Brogel#Etymologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine-Brogel#Toponymie

Verwante termen:
Duitse term: Brühll
https://de.wikipedia.org/wiki/Brühll
https://de.wikipedia.org/wiki/Brühl_(Topoynm)
https://de.wikipedia.org/wiki/Brühl_(Rheinland)
www.daniel-stieger.ch/flurnamen.htm#b

https://de.wikipedia.org/wiki/Brögel

https://de.wikipedia.org/wiki/Brohl

Franse termen: breuil, brueil
https://fr.wiktionary.org/wiki/breuil#Étymologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brueil-en-Vexin
www.filae.com/nom-de-famille/BREUIL.html
www.cnrtl.fr/etymologie/breuil

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bruul
bruuske overgang
bruus•ke ōver•gang

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bruuske-overgang
bu...
buigbaar
buig•baar

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Evenwoord: buigzaam

Gebogen kunnen worden.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M012036

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#buigbaar
buigen
bui•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) buigen, (de) buiging

Krom maken of worden.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/buigen

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#buigen
buighout
buig•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. Te buigen of gebogen hout.

2. Houten middel om hout zoals wissen te buigen.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#buighout
buigstelling
buig•stel•ling

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#buigstelling
buigzaam
buig•zaam

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Evenwoord: buigbaar
■ Tegenwoord: star

In staat onder lichte druk te buigen.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M012044

https://nl.wiktionary.org/wiki/buigzaam

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#buigzaam
buitendijks
bui•ten•dijks

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Tegenwoord: binnendijks

Aan de waterzijde van de dijk gelegen.

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID9061&article=buitendijks

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#buitendijks
buitenhout
bui•ten•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. Hout dat blootgesteld is aan de weerselementen.

2. Hout dat zichtbaar is, tegenovergestelde van blindhout.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#buitenhout
buitenknop
bui•ten•knop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Tegenwoord: binnenknopVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#buitenknop
buitenteelt
bui•ten•teelt

█ Zelfstandig naamwoord

■ Te onderscheiden van: binnenteelt

Teelt die in de open lucht plaats vindt, in vollegrond.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#buitenteelt
bundel
bun•del

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: bindel, bondel
■ Wisselvormen van bund: bind, bond
■ Evenwoorden: bos, pak

Een aantal gelijke voorwerpen die bij elkaar gebonden zijn.

Samenstelling uit bund en el. el is een diminutiefsuffix.

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bündel
Engelse term, woordverwant: bundle

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bundel
bundelen
bun•de•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bundelen, (de) bundeling

Tot een bundel samenvoegen.

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: bündeln. Naamwoorden van handeling: Bündeln, Bündelung
https://de.wiktionary.org/wiki/bündeln
Engelse term, woordverwant: bundle. Naamwoord van handeling: bundling
https://en.wiktionary.org/wiki/bundle
Franse term: nouer en faisceau

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bundelen
bundelknoop
bun•del•knoop

█ Zelfstandig naamwoord

Knoop om een bundel vast te binden.Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bundelknoop
bunder
bun•der

■ Wisselvormen: boender, bonder

1. █ Zelfstandig naamwoord

Oude eenheid van grondoppervlakte.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bunder

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bunder

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22bunder%22

Weetje: Bonn, stad in Duitsland, is mogelijk woordverwant aan bunder.

2. █ Zelfstandig naamwoord

Plaatsnaam die verwijst naar 1.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bunders

Oude Bunders, Maasmechelen (B)
Boendersstraat, Ellikom en Wijshagen (B)

Bounder, Voeren
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/5005
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/304425

Verwante termen:
Duitse term: Bunder
https://de.wikipedia.org/wiki/Bunder
www.dwds.de/wb/Bünt
Franse term: Bonnier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bonnier_(unité)
Engelse woordverwante term: bound
www.etymonline.com/word/bound#etymonline_v_15664

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bunder
bunt

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bent
■ Wisselvorm met voorvoegsel: bentgras
■ Evenwoord: pijpenstrootje
■ Mogelijk woordverwant aan biesBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pijpenstrootje

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bunt

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22bunt%22

"bentgras", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bentgras

"bent" plaatsnaam, Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bent3

"bentgras", Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22bent%22

"buntsteken", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buntsteken


Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant aan bunt: Binse, Binz
www.dwds.de/wb/Binse
www.daniel-stieger.ch/flurnamen.htm#b
Engelse term, woordverwant: bent, bentgrass
www.etymonline.com/word/bent
https://en.wikipedia.org/wiki/Agrostis

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#bunt
burijn
bu•rijn

█ Zelfstandig naamwoord

■ *Evenwoord, maar eigenlijk een tautologie: graveersteker
■ **Van Frans burin, daarvoor van Italiaans burino dat zelf een Germaanse wortel heeft, uit de familie van boren

Bepaald gereedschap om vormen in hout te steken.

**Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001693

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burijn

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/burijn

*Frankisch graven > Frans graver > Nederlands graveren
www.cnrtl.fr/etymologie/graver
www.etymologiebank.nl/trefwoord/graveren

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#burijn
buurbestuiving
buur•be•stui•ving

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: geitonogamieBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buurbestuiving

Verwante termen:
Duitse term: Nachbarbestäubung
Duitse term, leenwoord: Geitonogamie
https://de.wikipedia.org/wiki/Geitonogamie
Engelse term: geitonogamy
https://en.wikipedia.org/wiki/Geitonogamy

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#buurbestuiving
buurboom
buur•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Boom die langs een andere boom staat.

2. Boom die bij de buren staat. Deze boom komt in beeld als hij al dan niet vermeende overlast veroorzaakt zoals bladval, schaduwworp, zichtontneming of met de stam of de kroon over de erfgrens reikt of een gevaar voor de veiligheid vormt.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#buurboom
buurplant
buur•plant

█ Zelfstandig naamwoord

1. Plant die langs een andere plant staat.
1.1. Plant met bepaalde eigenschappen die bewust langs een plant van een andere soort geplant wordt om voordeel te halen uit deze eigenschappen. Een voorbeeld. Een plant kan een geur verspreiden die bepaalde insecten verjaagd waardoor een naburig voedingsgewas niet beschadigd wordt door deze insecten.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/b#buurplant