b-origineel-backup


baal

1. █ Zelfstandig naamwoord

Zak of bundel geperste handelswaar, stro of hooi.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/baal1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M004744

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/baal

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/baal#Woordherkomst_en_-opbouw

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1, woordverwant: Ballen
https://de.wiktionary.org/wiki/Ballen
www.dwds.de/wb/Ballen
Engelse term bij 1, woordverwant: bale
www.etymonline.com/word/bale
https://en.wiktionary.org/wiki/bale#Etymology_3
Franse term bij 1, woordverwant: ballot
https://fr.wiktionary.org/wiki/ballot

2. █ Zelfstandig naamwoord

Plaatsnaam.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/baal3

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baal_(België)#Toponymie
Baal = Baarlo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Baarlo_(Limburg)#Naam

https://nl.wikipedia.org/wiki/Baal_(Nederland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Baal_(Hückelhoven), van Latijn palus zomp?

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#baal

naar bovenbaard

█ Zelfstandig naamwoord

Aks oftewel bijl waarin de vorm van een baard in het blad te herkennen is.

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID1370&article=barte

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID8245&lemmodern=baard&article=bijl

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=02284&article=barte

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Barte
https://de.wiktionary.org/wiki/Barte
www.dwds.de/wb/Barte
https://de.wikipedia.org/wiki/Barte_(Heraldik)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#baard

naar bovenbaardaks
baard•aks

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: baard

Aks oftewel bijl waarin de vorm van een baard in het blad te herkennen is.

Geheugen van Nederland
www.geheugenvannederland.nl/nl/geheugen/view?identifier=RMO01%3A009908

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bartaxt
https://de.wikipedia.org/wiki/Bartaxt
Engelse term, woordverwant: bearded axe
https://en.wikipedia.org/wiki/Bearded_axe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#baardaks

naar bovenbacteriekanker
bac•tē•rie•kan•ker

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde bacterieziekte.


bacteriën
bac•tē•ri•en

█ Zelfstandig naamwoord

Domein van microscopisch kleine eencellige organismen die zich door deling snel kunnen vermenigvuldigen, met name bekend als verwekkers van ziekte, bederf en gisting.
Bron, bewerkte tekst: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacteriën


bacterievuur
bac•tē•rie•vuur

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde bacterieziekte.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bacterievuur

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bacterievuur

naar bovenbacterieziekte
bac•tē•rie•ziek•te

█ Zelfstandig naamwoord

Ziekte veroorzaakt door bacteriën.

Wikipedia
https://nl.wiktionary.org/wiki/bacterieziekte

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bacterieziekte

naar bovenbajonetvorm
ba•jō•net•vorm

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde groeivorm. Kromming aan de basis van een scheut die lijkt op de vorm van een spiesbajonet van een musket.


bajonetvorming
ba•jō•net•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord

Kromgroei aan de basis van scheuten die lijkt op de vorm van een spiesbajonet van een musket.
bak

█ Zelfstandig naamwoordbloembak

Verwante termen:
  • groentetuin
  • kas

+ Bladwijzer:

naar bovenbakermat
bā•ker•mat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: bakerkorf, bakermand

Langwerpige, lage biezen mand waarin de baker oftewel kraamverzorgster een pasgeboren zuigeling verzorgde.
De oorspronkelijke bakermat lijkt op een uitgestrekte wan.


bakhuis
bak•huis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bakkes. Bakkes is een samentrekking van bakhuis.

Strikt genomen is een bakhuis een huisje met vier wanden met aan een kant de bakoven en aan de andere kant ruimte om de te bakken waren te stellen in rekken. Kleinere bouwsels, mogelijk zonder wanden, worden ook een bakhuis genoemd.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bakhuis_(gebouw)

Het MOT
www.mot.be/nl/opzoeken/bakovens


Verwante termen:
Duitse term: Backhaus
Duitse term, samentrekking: Bakkes
Nederduitse term: Backhuus
https://de.wikipedia.org/wiki/Backhaus
www.plattmakers.de/nl/4738/Backhuus
Luxemburgse term: Bakes
https://lb.wikipedia.org/wiki/Bakes


bakkemuis
bak•ke•muis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: bakkemoes, bakkemuus/bakkemüs
■ bakke (bakken) + muis

Peer die in de restwarmte van de bakoven gedroogd is. Droogpeer. Gedroogde bakpeer. Een peer die op deze wijze gedroogd is lijkt op een muis. Vandaar bakkemuis. Deze droogpeer is gekend in beide provincies Limburg en Noordrijn-Westfalen. De peren werden verwerkt tot perenmoes.

Beeld © Vlam Streekproducten

Uit het Woordenboek van de Limburgse Dialecten:
"Als ze destijds in de houtoven brood gebakken hadden, droogden ze de peren op de nog warme ovenvloer. Daarvan bakten ze met kermis "vlaai"; een delicatesse met ietwat wilde smaak die refereerde aan het ooft van weleer  bakkemûzevlaai (As, ... ), bakkemouzevlóój; zie ook vlaai"
http://e-wld.nl/trefwoord/search/?search=bakkemuizenvlaai
PDF: http://e-wld.nl/static/dictionary/content/pdf/wld-3/2004_Limburgse%20Dialecten%20III%202,3%20(Eten%20en%20drinken)%20(bd).pdf

"gedroogde appelvlaai" in het Woordenboek van de Limburgse Dialecten
http://e-wld.nl/trefwoord/search/?search=gedroogde-appelvlaai
PDF: http://e-wld.nl/static/dictionary/content/pdf/wld-3/2004_Limburgse%20Dialecten%20III%202,3%20(Eten%20en%20drinken)%20(bd).pdf

"gedroogde appeltjes" in het Woordenboek van de Limburgse Dialecten
http://e-wld.nl/trefwoord/search/?search=gedroogde%20appeltjes
PDF: http://e-wld.nl/static/dictionary/content/pdf/wld-3/2004_Limburgse%20Dialecten%20III%202,3%20(Eten%20en%20drinken)%20(bd).pdf

"perenmoes" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank


In deze Duitse opname, gemaakt in de Selfkant, kan men zien hoe de peren vroeger gedroogd werden: https://youtu.be/SL87CshJm3o?t=1575

Verwante termen:


bakkes
bak•kes

█ Zelfstandig naamwoord

Samentrekking van het woord bakhuis.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M004978

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=02135

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bakkes

Verwante termen:


bakoven
bak•ōven

█ Zelfstandig naamwoord

1. Oven om levenswaren te bakken.
1.1. Bouwsel waarin de eigenlijke bakoven staat.

Verwante termen:


balk

█ Zelfstandig naamwoord

Lang, dik stuk timmerhout. In vorm gekapt of gezaagd. Vierzijdig of, in een gebint, soms slechts tweezijdig gekantrecht.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/balk

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Balk_(bouwkunde)

Kijk ook bij bint.


balkengat
bal•ken•gat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: balkgat
Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/balkengat

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#balkengat

naar bovenballonfles
bal•lon•fles

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bolfles

■ Ingeburgerd synoniem leenwoord: dame-jeanne

Wijdbuikige, bolle glazen fles (of kruik) waarin drank bewaard wordt.

"tamezaan", een wisselvorm van dame-jeanne, in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank


ballonmandfles
bal•lon•mand•fles

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bolmandflesVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#ballonmandfles

naar bovenban

█ Zelfstandig naamwoord

1. Dwangbevel, uitroeping van een gerechtelijke handeling.
1.1. Bepaald rechtsgebied, gebied waarover een ban uitgeroepen is.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ban1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22ban%22

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bann
https://de.wiktionary.org/wiki/Bann
Engelse term: ban
www.etymonline.com/word/ban

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#ban

naar bovenband

█ Zelfstandig naamwoord

1. *Datgene wat dient om vast te binden.

2. **Datgene wat rondom iets wordt gebonden.

3. **Benaming voor allerlei soorten van teenhout, voornamelijk bij de waterbouw en de kuiperij in gebruik.

*, **, ***Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005111

bandijzer
band•ij•zer

1. █ Zelfstandig naamwoord

Gesmeed ijzer in lange platte repen, waarvan men, door samenklinking de banden, de ijzeren hoepels voor vaten maakt.
Bron, gewijzigde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005132

1.1. █ Zelfstandig naamwoord

1.1. ■ Voluit: gatig bandijzer
1.1. ■ Voluit, met leenwoord: geperforeerd bandijzer

Buigbare, verzinkte metalen band, voorzien van gaten waardoor men nagels en schroeven in een houten lichaam kan aanbrengen.
Met bandijzer kan men een beslagring voor een kapblok maken.

Verwante termen:
Duitse term bij 1.1: Lochbandeisen
Engelse term: perforated metal tape
Franse term bij 1.1: feuillard perforé

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bandijzer

naar bovenbankklem
bank•klem

█ Zelfstandig naamwoordbankhaak,
https://www.youtube.com/watch?v=UrChzlfOrB0
https://www.youtube.com/watch?v=Th6Cu0sqhjs

Verwante termen: bankhaak/klemhaak, bankschroef, houvast, lijmklem, werkbank

+ Bladwijzer:

naar bovenbankschroef
bank•schroef

█ Zelfstandig naamwoord

Hulpmiddel op een werkbank om werkstukken in vast te klemmen door middel van het aandraaien van een schroef.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bankschroef

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bankschroef

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bankschroef

Verwante termen: werkbank

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bankschroef

naar bovenbanmolen
ban•mō•len

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: dwangmolen

In feodale tijden. Molen waar de naburige boeren (wonend in een ban) verplicht waren hun graan te laten malen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Banmolen

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bannmühle
Duitse term: Zwangmühle
https://de.wikipedia.org/wiki/Bannmühle_(Begriffsklärung)
Luxemburgse term, woordverwant: Bannmillen
https://lb.wikipedia.org/wiki/Bannmillen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#banmolen

naar bovenbanwoud
ban•woud

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: voorst, vorst

Woud waarover een gerechtelijke handeling (rechtsdwang) uitgeroepen is, in het bijzonder het toekennen van het uitsluitende jachtrecht aan de feodale heerser.

"banwoud, vorst" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M082536&article=banwoud

"banwoud" in Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=02219&article=banwoud

"vorst" Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vorst4

"voorst" in Etymologiebank.nl


barochorie

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/barochorie

Verwante term: -chorie
Engelse term: barochory
https://en.wiktionary.org/wiki/barochory

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#barochorie

naar bovenbast

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/bast

Verwante term: schors

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bast

naar bovenbat

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/'t_Bat

Wikipedia, Frans
https://fr.wikipedia.org/wiki/La_Batte

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bat

naar bovenbats

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: schop

Al dan niet groot, stuk oftewel klomp van iets. Daarvan afgeleid bil (lichaamsdeel). Daarvan afgeleid schop waarvan het blad lijkt op het menselijk achterwerk.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bats1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005421

Elektronische Woordenbank van de Nederlandse Dialecten, Meertens Instituut
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/9342

"Het blad van de schop heeft in het midden een soort geul (van de achterzijde gezien); dat is de reden dat de schop ook wel een bats wordt genoemd, een gewestelijke uitdrukking voor "achterwerk"."
Bron: Joost de Vree
www.joostdevree.nl/shtmls/schop.shtml

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bats
www.plattmakers.de/nl/4971/Bats
Duitse term, woordverwant: Batzen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PB01150
www.dwds.de/wb/Batzen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bats

naar bovenbe...

naar bovenbebeitelen
be•bei•te•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bebeitelen, (de) bebeiteling

Met de beitel bewerken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bebeitelen

naar bovenbebijlen
be•bij•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bebijlen, (de) bebijling

Met de bijl bewerken.

Verwante termen:
Duitse term: bebeilen. Naamwoorden van handeling: Bebeilen, Bebeilung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bebijlen

naar bovenbebossen
be•bos•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bebossen, (de) bebossing

Van een bos voorzien. Een aantal bomen planten die samen een bos vormen.


bebossingsgraad
be•bos•sings•graad

█ Zelfstandig naamwoord

Mate waarin een afgebakend gebied bebost is.

Om te weten hoeveel van de totale oppervlakte van het gebied met bos bezet is deelt men de beboste oppervlakte door de totale oppervlakte en vermenigvuldigt men vervolgens met 100. Deze uitkomst wordt uitgedrukt in aantal per honderd oftewel percent.

In de Belgische, Nederlandstalige, ambtenarij wordt deze graad bosindex genoemd.

● Verwante termen:
Duitse term: Bewaldungsprozent
Engelse term: forestation coefficient

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bebossingsgraad

naar bovenbebouwen
be•bou•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bebouwen, (de) bebouwing

1. *De grond bewerken, er landbouw op oefenen.

2. **Met gebouwen bezetten.

*, **Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005528


bed

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: beddingWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005542&lemmodern=bed&article=stroom
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005581&lemmodern=bedding&article=stroombed
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005542&lemmodern=bed&article=tuinbouw
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005542&lemmodern=bed&article=akkerbouw
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005581&lemmodern=bedding&article=stroombed

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/bedding

Verwante termen:
Duitse termen: Beet, Bett
https://de.wikipedia.org/wiki/Beet
https://de.wiktionary.org/wiki/Flussbett
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewässerbett
Engelse term: bedding
https://en.wikipedia.org/wiki/Bedding_(horticulture)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bed

naar bovenbedekkingsgraad
be•dek•kings•graad

1. █ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedekking_(vegetatiekunde)

2. █ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bedekkingsgraad

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bedekkingsgraad

naar bovenbeek

1. █ Zelfstandig naamwoord

Ondiepe, smalle waterstroom.


beekbed
beek•bed

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: beekbeddingVerwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bachbett
https://de.wiktionary.org/wiki/Bachbett

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beekbed

naar bovenbeeldbepaler
beeld•be•pā•ler

█ Zelfstandig naamwoord

Element in de ruimte dat sterk de aandacht trekt oftewel het beeld (mee) bepaalt.


beeldhouwen
beeld•hou•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) beeldhouwen

Uit hout een beeld vervaardigen door middel van houwen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005913


beemd

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: bant, bamd, bampd, bampt, bamt, beemt, bemd

Grasland aan een beek of rivier.

"beemt" in Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
"bemt"
"beemtgracht"

Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant aan beemd: Band, Bande, Banden (dit is geen meervoud!), Bänd, Bende (ook Bändel?, Bendel?)
Duitse term: Bachwiese
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RB00992
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AB00375
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AB00374
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AB00373
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RB02739

bend
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=28278&article=bend
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=71927&article=bend
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005944&article=bend

Plaatsnamen:
In den Benden, Eschweiler
Kalverbenden, Aachen


beer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bere

1. Modder.

2. Plaatsnaam die naar modder verwijst.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M006007&lemmodern=beer

https://nl.wiktionary.org/wiki/beer#Zelfstandig_naamwoord_3

beerput


begeleidsoort
be•ge•leid•soort

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: begeleidende soort

In de vegetatiekunde. Soort wiens aanwezigheid in een plantengemeenschap niet bepalend is voor de vorming van de gemeenschap.

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/begeleidende-soort
Duitse term: Begleitart


begrazen
be•grā•zen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) begrazen, (de) begrazing

Op iets grazen. De begroeiing door vee laten opeten.
Bron, gedeeltelijke overname: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/begrazen


begrazingsdruk
be•grā•zings•druk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: begrazingdruk

Mate waarin begraasd wordt, vooral doelend op de merkbare uitwerking van de begrazing.

"een hoge of lage begrazingsdruk"
"de begrazingsdruk verhogen of verlagen"


behaard
be•haard

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem, indien de beharing op rijp lijkt: berijpt

Bedekt met haren. Van bladeren, stengels en takken.


beheerplan
be•heer•plan

█ Zelfstandig naamwoord

Geschreven ontwerp oftewel voornemen om goed te beheren. Terreinkennis, kennis en kunde, regelmaat, toekomstgerichtheid en organiseren zijn hierin belangrijke factoren.


beheers-
be•heers

█ Voorvoegsel

Het voorzetsel beheers- kan verwijzen naar de werkwoorden beheersen en beheren. Indien dit voorvoegsel verwijst naar beheren, dan is de letter s op het einde een verbindingsletter. Beheersdoel en beheerdoel, bijvoorbeeld, zijn allebei juiste schrijfwijzen die verwijzen naar beheren.


beheersdoel
be•heers•doel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: beheerdoel

Datgene wat men wil bereiken met beheren.


beheren
be•hē•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beheer, (het) beheren, (de) behering

Een bepaalde plaats in zijn macht hebben. Zorg dragen voor. Door handelen richting geven aan ontwikkelingen. Door handelen tot een bepaalde toestand komen.

Verwante termen:
Duitse term: pflegen, verwalten. Naamwoorden van handeling: Pflege, Pflegen, Pflegung, Verwalten, Verwaltung
Engelse term: manage. Naamwoord van handeling: management


behouwen
be•hou•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) houwen, (de) houwing

■ Synoniemen: behakken, bekappen, beslaan

Door houwen bewerken.

Verwante termen:
Duitse term: behauen. Naamwoorden van handeling: Behauen, Behauung
https://de.wiktionary.org/wiki/behauen
www.dwds.de/wb/behauen
Engelse term: behew. Naamwoord van handeling: behewing
https://en.wiktionary.org/wiki/behew

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#behouwen

naar bovenbeitel
bei•tel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van bijten.

Bepaald gereedschap. Smal, langwerpig ijzer met scherpe snede en handvat om een vlak in hout te kappen.

Franse termen: ciseau, fermoir
https://fr.wiktionary.org/wiki/ciseau


beitelen
bei•te•len

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) beitelen

Met de beitel werken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beitelen

naar bovenbeits

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Duits BeizeWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/beits

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A000691

Verwante term: beitsen
Duitse term: Beize
https://de.wiktionary.org/wiki/Beize
www.dwds.de/wb/Beize#1

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beits

naar bovenbeitsen
beit•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beitsen, (de) beitsing

Met beits behandelen.


bekken
bek•ken

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stroomgebied

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bekken

naar bovenbeklierd
be•klierd

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van klieren voorzien.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beklierd

naar bovenbelegen
be•lē•gen

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van hout. Droog.

Verwante term: drogen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#belegen

naar bovenbeluik
be•luik

1. █ Zelfstandig naamwoord

Het beluiken.

2. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: beloke, beloken, bijloke, blook

Dat wat door beluiken gemaakt is; een omheining.ga

Plaatsnaam: Blook, Blookstraat, Genk (B)
www.dbnl.org/tekst/menn002genk01_01/menn002genk01_01_0001.php

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID2141

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=MNW&actie=article&uitvoer=HTML&id=03168

Plaatsnaam: Bijlokemeersen, Gent


beluiken
be•lui•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beluik, (het) beluiken, (de) beluiking

Van een luik (omheining) voorzien.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beluiken

naar bovenbemanteling
be•man•te•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Dat wat door bemantelen gemaakt is.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bemanteling

naar bovenbemesten
be•mes•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bemesten, (de) bemesting

Bodem van mest voorzien.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bemesten

naar bovenben

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: benne, beun, bun

Wissen mand.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ben1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M006981benedenloop
be•nē•den•loop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: benedenstroom
■ Antoniem: bovenloop
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#benedenloop

naar bovenbenedenstroom
be•nē•den•stroom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: benedenloop
■ Antoniem: bovenstroomVerwante termen:


benedenstrooms
be•nē•den•strooms

█ Bijvoeglijk naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Benedenstrooms

Verwante termen:


beplanten
be•plan•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beplanten, (de) beplanting

Van planten (= vegetatie) voorzien door middel van planten (= werkwoord).


beplanting
be•plan•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Dat wat geplant is, door de mens of de natuur.


berd

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bord

Kijk bij bord.bere

■ Wisselvorm: beer

Kijk bij beer.


bergwoud
bergwoud

█ Zelfstandig naamwoord

Woud op een berg. Woud in een berggebied.

Verwante termen:
Duitse term: Bergwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Bergwald

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bergwoud

naar bovenberijpt
be•rijpt

█ Bijvoeglijk naamwoord

1. Bedekt met rijp of rijm.
1.1. Bedekt met een laag fijne haren die doet denken aan rijp of rijm.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007341

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#berijpt

naar bovenberkensap
ber•ken•sap

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berkensap

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007357.re.21

Verwante termen:
Duitse term: Birkensaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Birkensaft
https://de.wiktionary.org/wiki/Birkensaft
Engelse term: birch sap
https://en.wikipedia.org/wiki/Birch_sap

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#berkensap

naar bovenberkenteer
ber•ken•teer

█ Zelfstandig naamwoord

Teer gewonnen van berk.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#berkenteer

naar bovenberkenweerschijnzwam
ber•ken•weer•schijn•zwam

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berkenweerschijnzwam

Verwante termen:


berm

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: barm

1. Rand.

2. Hoop, tas.
"wegberm"

Verwante term:
Duitse termen: Bermen, Bräme
Nederduitse term: Barm
https://de.wikipedia.org/wiki/Berme
https://de.wiktionary.org/wiki/Berme
www.dwds.de/wb/Berme

"Bräme: laubholz, das den rand eines waldes, feldes, einer wiese säumt", Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GB10415
"Bräme", Frühneuhochdeutsches Wörterbuch
https://fwb-online.de/lemma/br%C3%A4me.h1.1f

www.plattmakers.de/nl/4408/Barm
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DB01736
Engelse termen: berm, brim
www.etymonline.com/word/berm
www.etymonline.com/word/brim
Franse term: berme
https://fr.wiktionary.org/wiki/berme#Étymologie
http://artflx.uchicago.edu/cgi-bin/dicos/pubdico1look.pl?strippedhw=berme&dicoid=LITTRE1872
www.cnrtl.fr/etymologie/berme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berme_(homonymie)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#berm

naar bovenbermen
ber•men

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) bermen

■ Wisselvorm: barmen

Tassen. Geoogst gewas op een hoop leggen.


berrie
ber•rie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Waarschijnlijke wisselvorm: baar
Verwant aan de verwante werkwoorden baren (dragen, op de wereld brengen), Nederduits beren en Engels bear.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22baren%22
www.plattmakers.de/nl/2554/beren
Draagbaar is een tautologie.

Verwante termen:
Duitse term: Bahre
www.dwds.de/wb/Bahre
www.dwds.de/wb/etymwb/gebären

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#berrie

naar bovenbes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bezie


beschaduwen
be•schā•du•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beschaduwen, (de) beschaduwing

■ Synoniem: beschimmen

Van bomen. Iemand of iets schaduw doen hebben.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007455

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID29

Verwante termen:
Engelse term: shadow cast

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beschaduwen

naar bovenbeschaduwing
be•schā•du•wing

█ Zelfstandig naamwoord

Van hogere bomen op lagere bomen. Het werpen van schaduw. Beschaduwing is een belangrijke factor in het beheer.
Een doorgeschoten oude knotboom die langs opgaande bomen staat heeft in de loop der tijd scheuten aangemaakt die tot aan de kruin van de opgaande bomen reiken. Als men de oude knotboom knot zonder de schaduwwerpende opgaande bomen te verwijderen zal de knotboom sterven door lichtgebrek.

Verwante termen:


beschieten
be•schie•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beschieten, (de) beschieting

■ Synoniem: aanaarden

Een oppervlak bekleden (met).

Beschieten doet men bij het onderhouden van houtwallen. De grond aan de oppervlakte van een wal zakt na enige tijd af waardoor de wal uit vorm geraakt. De wal terug in vorm brengen met de afgezakte grond is het beschieten.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beschieten

naar bovenbeschoeien
be•schoei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beschoeien, (de) beschoeiing

Schoeien, voorzien van schoenen. Voorzien van een beschermende laag.
Beschoeien, iets voorzien van schoenen of een beschermende laag.

Van timmerwerk. Bekleden met planken.
Van waterbouwkunde. Een oever beschermen tegen uitspoeling met geheide palen en daarop gevestigde planken.
"schoeien" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schoeien

"schoeien" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062779

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beschoeien

naar bovenbeschoeiing
be•schoei•ing

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: schoeiing

1. Dat wat door beschoeien gemaakt is.
1.1. In de waterbouwkunde. Paalwerk, waartegen, aan de zijde van de grond die gekeerd moet worden, een planken bekleding is aangebracht.
Bron van 1.1.: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007525

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beschoeiing

naar bovenbeslaan
be•slaan

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beslag, (het) beslaan, (de) beslaging

■ Synoniemen: behakken, behouwen, bekappen

Van hout. Met de bijl of de dissel tot vlakke kanten bewerken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007595&lemmodern=beslaan&article=bijl


beslagbijl
be•slag•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

Bijl om te hout beslaan. Vormgevend bijl.
Beslagbijlen bestaan in veel verschillende vormen. In timmerwerk worden beslagbijlen gebruikt om boomstammen te kantrechten en op deze balken vlakken voor verbindingen te slaan, bijvoorbeeld pennen.
Duitse term, woordverwant: Beschlagbeil
Duitse termen: Bandhacke, Bundhacke, Lochaxt, Stemmaxt
https://de.wikipedia.org/wiki/Bandhacke

Bijkomende uitleg over de Duitse termen:
Bund en wisselvorm Band betekenen verbinding. Bandhacke, Bundhacke ... zijn dus aksen waarmee men verbindingen kapt.
Een afgeleid of woordverwant woord van Bund kennen we in het Nederlands als bundel.
Stemm- in Stemmaxt heeft betrekking op het werkwoord stemmen. Ook met een Stemmeisen* stemt men. Een Stemmeisen is een steekbeitel.

De stemmaxt met steel bestaat in verschillende vormen en wordt niet alleen gebruikt om verbindingen te kappen.
Het wordt ook gebruikt om bomen op een bepaalde manier te vellen.
"axt, deren man sich beim fällen der bäume bedient, ... 'eine axt, womit die bäume gestemmt, d. h. nahe über der wurzel gefället werden'" Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS44467
En het wordt gebruikt om kerven te slaan in stammen die door bebijlen gekantrecht worden. Een wijze die voorkomt in Duitsland en mogelijk Oostenrijk.
"Those side-axes are special tools to be cherished, elevated to a position of preeminence among tools, preserved only for use where they are uniquely suited which is not removing bulk wast or even any waste beyond what is necessary which means no more than 2, three at the most, millimeters at the surface. If you are rough hewing any further from the line than half a centimeter please consider not grabbing that sweet axe until you’ve gotten it down a few, or more, millimeters."
Bron: https://shinglemaker.wordpress.com/2017/05/05/axe-working-with-friends/
En om de verwarring nog groter te maken is er ook nog de Bindaxt ...
Bind- is hier, net zoals Band-, een wisselvorm van Bund.
De Bindaxt is eigenlijk hetzelfde als de Bundaxt, maar Bindaxt wordt al eens gebruikt om een aks met een steel te benoemen en in dit geval kan er een verschil gemaakt worden met de Bundaxt, hier dan aks zonder steel (= steekaks) ... Welkom in de wereld van taalverwarring.

Bindaxt

"Die Bundaxt, plur. die -äxte, bey den Zimmerleuten, eine Axt, oder vielmehr ein starkes Eisen in Gestalt eines Winkelhakens* mit einer Schneide an dem längern Schenkel, etwas damit glatt abzustoßen; welche mit der Bindaxt** nicht zu verwechseln ist, obgleich Bund hier auch von binden und verbinden abzustammen scheinet."
* aks zonder steel, steekaks
** aks met steel
Bron: Johann Christoph Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, 1793–1801, www.zeno.org/Adelung-1793/A/Bundaxt,+die

"Die Bindaxt, plur. die -äxte, bey den Zimmerleuten, ein Nahme der gewöhnlichen Zimmeraxt, womit das Holz beschlagen, und zum Abbinden* oder Verbinden geschickt gemacht wird."
*Abbinden: Bauhölzer zu einer Holzkonstruktion verbinden (Bron: Wiktionary)
Bron: Johann Christoph Adelung, Grammatisch-kritisches Wörterbuch der Hochdeutschen Mundart, 1970, www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DB02624
https://de.wiktionary.org/wiki/abbinden

Voorbeeld van een zware aks met steel, afbeelding: http://mobil.frag-den-heimwerker.com/wp-content/uploads/2014/05/bundaxt.jpg, bronbladzijde: http://mobil.frag-den-heimwerker.com/bundaxt/

Engelse term, om verbinden te slaan en te slechten: mortice axe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beslagbijl

naar bovenbeslagen hout
be•slā•gen hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Hout dat door beslaan met de bijl of de dissel rechte kanten heeft.

Verwante termen:
Duitse termen: beschlagenem Holz, beschlagenes Holz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beslagen-hout

naar bovenbeslagring
be•slag•ring

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: mensel

Van houten handvatten van bepaalde werktuigen. Ring die splijten van het hout voorkomt. Gebruikt bij vijlen en kapmessen.

Verwante termen:
Duitse term: Zwinge


besproeien
be•sproei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) besproeien, (de) besproeiing

■ Synoniem: beregenen

Natmaken met fijne druppels.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/besproeien

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#besproeien

naar bovenbestand
be•stand

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: inventaris

1. Een aantal planten (bomen) dat als groep geteld wordt. Bijvoorbeeld de bomen in een bos of in een park.
1.1. Verzameling van gegevens van het aantal planten dat als groep geteld wordt.


bestandsboom
be•stands•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die gewassen is in een bestand, wat invloed heeft op de groeivorm. Een bestandsboom heeft typisch een hoge kroon en groeit door lichtconcurrentie tot een hoge boom.


bestandsopname
be•stands•op•nā•me

█ Zelfstandig naamwoordVerwante term:


bestuiven
be•stui•ven

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bestuiven, (de) bestuivingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuiving

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007897

Wisiwis, UGent Plantentuin
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#bestuiving
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#pollinatie

Verwante termen:
Duitse term: bestäuben. Naamwoorden van handeling: Bestäuben, Bestäubung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bestäubung
https://de.wiktionary.org/wiki/bestäuben
Engelse term: pollinate. Naamwoord van handeling: pollination
https://en.wikipedia.org/wiki/Pollination
https://en.wiktionary.org/wiki/pollinate
Franse term: polliniser. Naamwoord van handeling: pollinisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollinisation
https://fr.wiktionary.org/wiki/polliniser

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bestuiven

naar bovenbestuiver
be•stui•ver

█ Zelfstandig naamwoord

Organisme dat bestuift. Bijen en hommels zijn belangrijke bestuivers.


betuinen
be•tui•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) betuinen, (de) betuining

Van een tuin voorzien. Een tuin is een maaksel van dood hout, meestal gevlochten, dat de toegang tot een grondstuk verhindert

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#betuinen

naar bovenbeugelzaag
beu•gel•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: boogzaag

Zaag waarin het blad opgehangen is in een beugel.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beugelzaag

Beugel is afgeleid van het werkwoord buigen.
www.etymologiebank.nl/trefwoord/beugel


beukenmast
beu•ken•mast

█ Zelfstandig naamwoord

Beukennoten die dienen als veevoer.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#beukenmast

naar bovenbeun

█ Zelfstandig naamwoordbeurtjaar
beurt•jaar

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beurtjaar

Verwante termen:


bevervelling
bē•ver•vel•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Het vellen door de bever.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bevervelling

naar bovenbevervraat
bē•ver•vraat

█ Zelfstandig naamwoord

Het aanvreten van bomen door de bever.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bevervraat

naar bovenbevloeien
be•vloei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bevloeien, (de) bevloeiingWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bevloeien

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bevloeien

naar bovenbevolken
be•vol•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bevolken, (de) bevolking

Van volk (fauna of flora) voorzien.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008217

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bevolken

Verwante termen:


bevolkingsdichtheid
be•vol•kings•dicht•heid

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevolkingsdichtheid

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bevolkingsdichtheid

naar bovenbevijlen
be•vij•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bevijlen, (de) bevijling

Iets met de vijl bewerken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008180

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bevijlen

naar bovenbevruchten
be•vruch•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bevruchting, (de) bevruchtingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bevruchting

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008259
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008260

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bevruchten

naar bovenbewaarfruit
be•waar•fruit

█ Zelfstandig naamwoord

Fruit dat zich in de juiste omstandigheid enige tijd laat bewaren.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bewaarfruit

naar bovenbewaarlijst
be•waar•lijst

█ Zelfstandig naamwoord

Term die door de overheden van het Brusselse en Waalse gewest gebruikt worden.

Definitie van het Waalse Gewest: De bewaarlijst bestaat uit "een lijst van onroerende goederen die met vernietiging of voorlopige of definitieve wijziging worden bedreigd en die op korte termijn gedurende een bepaalde periode worden beschermd in afwachting van definitieve bescherming als deze opeisbaar wordt" (CWATUPE art.187, 6 °). De termen "bedreigd" en "op korte termijn" impliceren dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om het erfgoed te beschermen. Vertaald van: La liste de sauvegarde consiste en "une liste des biens immobiliers menacés de destruction ou de modification provisoire ou définitive, protégés à bref délai pour une période déterminée dans l’attente d’une protection définitive s’il échet" (CWATUPE art.187, 6°). Les termes "menacé" et "à bref délai" supposent une urgence quant à la nécessité de prendre une mesure de protection du Patrimoine.

Artikel 206 uit het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)
www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2004040935&table_name=wet

Verwante term:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bewaarlijst

naar bovenbeweiden
be•wei•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) beweiden, (de) beweiding

1. Met grond als voorwerp. Dieren daarop laten weiden.

2. Met grazende dieren als voorwerp. Ze ergens laten weiden.

Bron van 1 en 2, bewerkte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008327

Verwante termen:


bewortelen
be•wor•te•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bewortelen, (de) beworteling

Van wortels voorzien.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bewortelen

naar bovenbezagen
be•zā•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bezagen, (de) bezaging

Door zagen bewerken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008432

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bezagen

naar bovenDuitse term, woordverwant: Besen
Engelse term, woordverwant: besom
https://en.wiktionary.org/wiki/besom
www.etymonline.com/word/besom
Engelse term, vertaalequivalent: broom
https://en.wiktionary.org/wiki/broom
www.etymonline.com/word/broom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bezem

naar bovenbezembinden
bē•zem•bin•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bezembinden, (de) bezembinding

■ Synoniem: bezemmaker [bē•zem•mā•ker]

Een bezem of bezems maken, in hoofdzaak door middel van binden

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008457.re.35

Verwante termen:
Duitse term: besenbinden. Naamwoorden van handeling: Besenbinden, Besenbindung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bezembinden

naar bovenbezembinder
bē•zem•bin•der

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bezemmaker

Handwerker die bezems maakt.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bezembinder

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Besenbinder
https://de.wikipedia.org/wiki/Besenbinder

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bezembinder

naar bovenbezempers
bē•zem•pers

█ Zelfstandig naamwoord

Werktuig om bezems te maken. Pers om rijs samen te drukken. Kleine rijspers.

naar bovenbi...

naar bovenbidden
bidden

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bidden, (de) bidding

Vlieggedrag van bepaalde vogels.


biefstukzwam
bief•stuk•zwam

█ Zelfstandig naamwoord

Schimmel waarvan de zwamvlok eikenhout na de velling rood tot bruin verkleurt.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biefstukzwam
bifurcatie
bi•fur•cā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn bi (twee) en Latijn furca (vork)

Splitsing in twee takken.


bijen
bij•en

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde insectengroep die leeft van nectar en stuifmeel.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijen

honingbij, alleenlevende bij

Verwante term: bestuiven

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bijen

naar bovenbijenkast
bij•en•kast

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
Duitse term:

+ Bladwijzer:

naar bovenbijenklos
bij•en•klos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: klos
■ Synoniem, onfeitelijk: kloskorf

Klos (stuk stamhout) waarin een bijenvolk huist.
Verwante termen:


bijenkorf
bij•en•korf

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijenkorf_(voorwerp)


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bijenkorf

naar bovenbijenstal
bij•en•stal

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: biebank, biehal, bijenhal, bijenhuis, bijenhurde, bijenkas, bijenkeet, bijenstok

Gebouw met een of meerdere open kanten waaronder bijenkasten staan.

Imkerpedia
www.imkerpedia.nl/wiki/index.php?title=Bijenstal

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijenkorf_(voorwerp)#Bijenstal

"biebank", "biehal", "bijenhurde", "bijenkas", "bijenkeet", "bijenstok" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008686.re.43

"biestok" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M008686.re.68

"immenstok" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=18981
imme = honingbij

"bijenhuis" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank


bijensterfte
bij•en•sterf•te

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bijensterfte

naar bovenbijenvolk
bijenvolk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: volk

Gemeenschap van honingbijen.

Verwante termen:
Duitse term: Bienenvolk


bijenwas
bij•en•was

█ Zelfstandig naamwoord

Licht kneed- en tevens brandbare stof gemaakt door honingbijen. Deze stof kan verwerkt worden tot een middel dat men kan insmeren in hout als oppervlaktebehandeling. Tevens natuurlijke grondstof voor kaarsen.


bijgroei
bij•groei

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: aanwas

Kijk bij aanwas.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bijgroei

naar bovenbijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: aks

Bepaald hakwerktuig.
Commentaar over Duits Hacke: Met de bijl hakt men en daarom is het logisch dat dit werktuig ook Hacke genoemd wordt.

Engelse term, woordverwant: bill, zoals in billhook en twybil. Oud-Engels bil.
Engelse term, vertaalequivalent: axe
www.etymonline.com/word/bill
https://en.wiktionary.org/wiki/bill#Etymology_1
https://en.wiktionary.org/wiki/billhook
https://en.wikipedia.org/wiki/Axe
https://en.wiktionary.org/wiki/axe
Deense term, woordverwant: bil
Noorse term, woordverwant: bile
Zweedse term, woordverwant: bila
Franse term: hache
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hache
Waalse termen: hatche, hepe. Kijk ook bij heep.
https://wa.wikipedia.org/wiki/Hepe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bijl

naar bovenbijplanten
bij•plan•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bijplanten, (de) bijplanting

Door ergens te planten toevoegen aan een al aanwezig aantal.

Verwante termen:


binddraad
bind•draad

█ Zelfstandig naamwoord

Buigzame draad om te binden. Gegloeide draad.

Verwante termen:
Engelse termen: tie wire, binding wire

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#binddraad

naar bovenbinden
bin•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) binden, (de) binding

1. Met touw of iets dergelijks vastmaken.
1.1. Houtverbindingen maken.

Verwante termen:
Duitse term bij 1, woordverwant: binden
Duitse term bij 1.1, woordverwant: binden
Duitse term bij 1.1, met voorvoegsel: abbinden, verbinden
Engelse term: bind
https://en.wiktionary.org/wiki/bind#Verb
https://www.etymonline.com/word/bind
Franse term: lier


bindmiddel
bind•mid•del

█ Zelfstandig naamwoord

1. Algemene benaming voor datgene waarmee iets samengebonden wordt.
1.1. Eigenlijk, als algemene benaming voor een band, een touw, een snoer en dergelijke.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001219


bindroede
bind•roe•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: banderoede, bandroede, binderoede
■ Synoniem: bindwis

Buig- en wringbare roede om te binden.

"banderoede" en "bandroede", Waasch Idioticon


bindwis
bind•wis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bindroede

Wis om te binden.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086804&article=bindwisch

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M074038&article=bindwissen

Verwante termen:
Franse term: hart, pleyon, plion
https://fr.wiktionary.org/wiki/hart
https://fr.wiktionary.org/wiki/hart#Ancien_français
https://fr.wiktionary.org/wiki/pleyon
www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/plion/

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bindwis

naar bovenbinnendijks
bin•nen•dijks

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: buitendijks

Aan de landzijde van de dijk gelegen.
Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank


binnenknop
binnenknop

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#binnenknop

naar bovenbinnenteelt
bin•nen•teelt

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#binnenteelt

naar bovenbint

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Oorspronkelijke wisselvorm: bind
1. ■ Wisselvorm: gebint

Oorspronkelijk: Houtverbinding gemaakt door binden met een bindmiddel zoals touw.
Later: Houtverbinding gemaakt door pennen en gaten.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bint2

Verwante term bij 1:
2. █ Zelfstandig naamwoord

2. ■ Korte vorm van bintbalk, zie bint 1.

Balk in een bint oftewel gebint.

Verwante termen bij 2:


bio-

█ Voorvoegsel

■ Van Grieks bios, leven

Voorvoiegsel ter aanduiding dat het door het tweede lid genoemde betrekking heeft op levende organismen oftewel biologish is.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bio-
https://en.wiktionary.org/wiki/βίος

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bio-

naar bovenbiobrandstof
biō•brand•stof

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biobrandstof

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biobrandstof

naar bovenbiocide
biō•ci•de

█ Zelfstandig naamwoord

Stof die organismen doodt.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biocide

Verwante termen:


biodiversiteit
biō•di•ver•si•teit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: levensverscheidenheidWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biodiversiteit

"verscheidenheid", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M077866&article=verschillende

Verwante termen:


biofilter
biō•fil•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Afgesloten opstelling waarin micro-organismen of planten water filteren.
Verwante termen:


biofilteren
biō•fil•te•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) biofilteren, (de) biofiltering

Filteren met micro-organismen en planten. Filteren met een biofilter.

Biofiltratie ...
Het naamwoord van handeling biofiltratie is koeterwaals om de volgende redenen. Biofiltratie wordt door luie Nederlandstalige mensen uit het Engels - biofiltration - overgenomen en ook in het Engels is het woord eigenlijk koeterwaals omdat het een verfransing is, een afgeleide van het Franse werkwoord filtrer, Engels werkwoord, korte infinitief, filter. Biofiltering is het juiste Engelse naamwoord van handeling.

Verwante termen:


biogalerij
biō•ga•le•rij

█ Zelfstandig naamwoord

Gang in de bodem die ontstaat door gravende dieren of door wegrottende wortels.

Verwante termen:


biogeografie
biō•geō•grā•fie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biogeografie

Verwante termen: soortvorming
Duitse term: Biogeographie
https://de.wikipedia.org/wiki/Biogeographie
Engelse term: biogeography
https://en.wikipedia.org/wiki/Biogeography
Franse term: biogéographie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biogéographie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biogeografie

naar bovenbio-indicator
biō•in•di•cā•tor

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: biologische indicator

Voorkomen van een bepaald organisme dat een bepaalde toestand aangeeft.


biologie
biō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoord

Leer van de levende wezens of organismen, in de meest ruime zin alles omvattend wat de kennis van die wezens of organismen betreft; bepaald de leer waarin de levensgewoonten en -uitingen van organismen onderzocht en beschreven worden.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001243


biologisch
biō•lo•gisch

█ Bijvoeglijk naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001244

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/biologisch

Verwante termen:


biologische afbraak
biō•lō•gi•sche af•braak

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Proces waarbij organische verbindingen afgebroken worden door de natuurlijke oftewel biologische activiteit (stofwisseling) van micro-organismen.


biologische landbouw
biō•lō•gi•sche land•bouw

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Landbouwvorm die nadrukkelijk rekening houdt met milieueffecten.


biomassa
biō•mas•sa

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biomassa

Verwante termen:


biomechanica
biō•mē•chā•ni•cā

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biomechanica

naar bovenbiomeiler
biō•mei•ler

█ Zelfstandig naamwoord

Grote composthoop van houtsnippers* die lijkt op een meiler waarin door broei warmte wordt opgewekt voor menselijk gebruik. Bij de opbouw van de meiler wordt ongeveer 500 liter chloorvrij water (= 0,5 m³) per 1 m³ biomassa** toegevoegd om bepaalde bacteriën in staat te stellen de houtsnippers af te breken tot compost, een proces waarbij warmte wordt opgewekt.
* Niet van inlandse eik en naaldhout. Bron: Stichting Biomeiler
** Cijfers van Stichting Biomeiler: "ongeveer 50.000 liter water voor 100 m³". Bron: Stichting Biomeiler

Video: Biomeiler - Tap warmte uit de natuurlijke kringloop
https://vimeo.com/117902306

Kijk ook bij meiler.


bioom
bi•oom

█ Zelfstandig naamwoord

Grote groep van welbepaalde plant- en dierengemeenschappen die goed aangepast zijn aan de omgeving van een welbepaald gebied.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bioom

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bioom

naar bovenbiota
biō•ta

█ Zelfstandig naamwoord

■ Antoniem: biota

Alle organismen in een bepaald gebied.

Verwante termen:
Engelse term: biota
https://en.wiktionary.org/wiki/biota

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biota

naar bovenbiotisch
biō•tisch

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: abiotischVerwante termen:
Engelse term: biotic
https://en.wiktionary.org/wiki/biotic

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biotisch

naar bovenbiotische factor
biō•ti•sche fa•ctor

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Antoniem: abiotische factorBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biotische_factor

Factor = Omstandigheid die meewerkt om een bepaalde toestand in het leven te roepen
Bron, gewijzigde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M016308&article=omstandigheid

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#biotische-factor

naar bovenbiotoop
biō•toop

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar een dier of plant geheel in zijn c.q. haar omgeving is ingepast; homogeen woon- of groeigebied; natuurlijke leefomgeving.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001255

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Biotoop

Verwante termen:


biotoopverlies
biō•toop•ver•lies

█ Zelfstandig naamwoord

Het tenietgaan van een biotoop.


bioturbatie
biō•tur•bā•tie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bioturbatie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bioturbatie

naar bovenbl...

naar bovenblad

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: loof

Bepaald deel aan een plant dat groeit aan stammen, takken en stengels.


bladaarde
blad•aar•de

█ Zelfstandig naamwoord

Aarde die ontstaan is uit een laag rottende bladeren.


bladafstoting
blad•af•stō•ting

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: bladafstoot, abscissie

Het afstoten van bladeren. Dit gebeurt in de herfst en bij stress.
bladbezetting
blad•be•zet•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Het aantal bladeren aan een boom of struik.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bezetting
https://nl.wiktionary.org/wiki/bezetten

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladbezetting

naar bovenbladerdak
blā•der•dak

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:


bladgroen
blad•groen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: chlorofylWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladgroen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladgroen

naar bovenbladgroenkorrel
blad•groen•kor•rel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: chloroplastWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chloroplast

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladgroenkorrel

naar bovenbladhark
blad•hark

█ Zelfstandig naamwoord

Werktuig met een lange steel om bladeren bijeen te halen.

Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/bladhark?lang=nl

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladhark:

naar bovenbladhoudend
blad•hou•dend

█ Bijvoeglijk naamwoordVerwante termen: blad

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladhoudend

naar bovenbladklier
blad•klier

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladklier

naar bovenbladknop
blad•knop

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladknop

naar bovenbladlater
blad•lā•ter

█ Zelfstandig naamwoordVerwante term: blad

+ Bladwijzer:

naar bovenbladmineerder
bladmineerder

█ Zelfstandig naamwoord

Naam voor soorten insecten waarvan de larven eten van het mesofyl van de bladeren.
Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladmineerder

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladmineerder

naar bovenbladoksel
blad•ok•sel

█ Zelfstandig naamwoord

De hoek die het blad met de as maakt waaraan het bevestigd is.
Bron, gewijzigde tekst: Van Dale 1898 langs Ensie
www.ensie.nl/vandale1898/bladoksel

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Bladoksel

Verwante termen:


bladopname
blad•op•nā•me

█ Zelfstandig naamwoord

Van een plant. Het opnemen van stoffen door de bladeren.

Verwante termen:


bladrozet
bladzet

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladrozet

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladrozet

naar bovenbladstand
blad•stand

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fyllotaxis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bebladering

Verwante termen: blad

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladstand

naar bovenbladstrooisel
blad•strooi•sel

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
Duitse term: Blattstreu

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladstrooisel

naar bovenbladval
blad•val

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
Duitse term: Blattfall
www.spektrum.de/lexikon/biologie/blattfall/9178

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladval

naar bovenbladverlies
blad•ver•lies

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladverlies

naar bovenbladverliezend
blad•ver•lie•zend

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend blad te verliezen.

Verwante termen: blad

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bladverliezend

naar bovenbladvoeder
blad•voe•der

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bladvoerloofvoeder

Verwante termen:


bleekklok
bleek•klok

█ Zelfstandig naamwoord

Kweekklok die geen licht doorlaat. Bepaalde gewassen krijgen zo een witte kleur.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bleekklok

naar bovenblekbijl
blek•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

Bijl om bomen (vooral inlandse eiken) te blekken oftewel ontschorsen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009362.re.3

Van Dale 1898 langs Ensie
www.ensie.nl/vandale1898/blekbijl

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blekbijl

naar bovenblekijzer
blek•ij•zer

█ Zelfstandig naamwoordHet MOT
www.mot.be/resource/Tool/blekijzer?lang=nl

Verwante termen:
Duitse termRindeeisen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PR01731

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blekijzer

naar bovenblekken
blek•ken

1. █ Werkwoord
1. █ Naamwoord van handeling: (het) blekken

Ontschorsen om looi te oogsten. Vooral van inlandse eik.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/blekken

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009362

"zonder blikken of blozen", blikken = bleek worden
"blaken van gezondheid"

Verwante termen bij 1:
2. █ Werkwoord
2. █ Naamwoord van handeling: (het) blekken

■ Wisselvormen: blaken (blā•ken), blakeren (blā•ke•ren)

1. Branden.
1.1. Zwart worden of een roetkleur krijgen door verbranden.
1.1.1. Zwart verven.

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID73482

"blaken" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/blaken

"blaken" in Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22blaken%22

"blakeren" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/blakeren

"blakeren" in Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22blakeren%22

blak 1, blak 2 en blekken in Taaldacht door Olivier van Renswoude
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-b/

Engels black [blek] = Nederlands blek

Verwante termen bij 2:
Engelse term bij 2: black (werkwoord!)
Verwante Engelse term bij 2: black (zelfstandig naamwoord)
www.etymonline.com/word/black#etymonline_v_41380
www.etymonline.com/word/black#etymonline_v_13555

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blekken

naar bovenbles

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: merk, vlek

Witte plek. Ontschorste plek op een boom dat dient als merk oftewel teken. Het teken geeft aan dat de boom geveld mag worden of juist niet.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009372&lemmodern=bles

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bles

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bles

naar bovenblesbijl
bles•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: deelbijl

Bijl om de te vellen bomen te blessen oftewel merken.

Verwante termen:


blessen
bles•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) blessen

■ Synoniem:  vlekken

Bomen merken door een stuk van de schors af te kappen op ooghoogte.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009373

"vlekken", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080839&article=merken

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blessen

naar bovenblijvende kroon
blij•ven•de kroon

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blijvende-kroon

naar bovenbliksemboom
blik•sem•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die getroffen is door de bliksem.

Verwante termen: boom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bliksemboom

naar bovenbliksemschade
blik•sem•schā•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade die veroorzaakt is door de bliksem.

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bliksemschade

naar bovenblinde verbinding
blin•de ver•bin•ding

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Een houtverbinding die niet te zien is.

Een blinde of gesloten pen-en-gatverbinding heeft een blind gat. Dit wil zeggen dat het gat niet volledig doorgaand is, waardoor de verbinding onzichtbaar oftewel blind is.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blinde-verbinding

naar bovenblindhout
blind•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat de aanschouwer niet kan zien. Bijvoorbeeld, hout waarop fineer gelijmd wordt.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009426.re.11

Ensie
www.ensie.nl/betekenis/blindhout

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blindhout

naar bovenbloeien
bloei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) bloei, (het) bloeien, (de) bloeiing

1. Een werkwoord dat veronderstelt wordt een gemeenschappelijke wortel met zwellen te hebben; in omvang toenemen.
1.1. Van planten. In bloei staan. Uitlopen, het openen van knoppen en het vormen van bloemen.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bloeien

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22bloeien%22

Verwante termen:
Duitse term: blühen
www.dwds.de/wb/blühen
https://de.wiktionary.org/wiki/blühen

Blust betekent zowal bloesem als bloei van de bloesem
www.dwds.de/wb/Blust
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AB01719
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=ElsWB&lemid=EP03397
www.wdw.uni-trier.de/onlinewb/index.php3?id=53069

Engelse term: blow
www.etymonline.com/word/blow#etymonline_v_13631

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloeien

naar bovenbloeiperiode
bloei•pē•ri•o•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bloeitijdWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009485

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloeiperiode

naar boven

bloem

1. █ Zelfstandig naamwoord

Bepaald gedeelte van een plant dat de voortplantingsorgaan bevat, een geheel met opvallende kroonbladen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bloem_(plant)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009486

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bloem

Verwante termen:
2. █ Zelfstandig naamwoord

Bloemdragende plant.

Verwante termen:
3. █ Zelfstandig naamwoord

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloem

naar bovenbloembed
bloem•bed

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009487

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloembed

naar bovenbloemenweide
bloe•men•wei•de

█ Zelfstandig naamwoord

Weide, grasland, hooiland waarop veel bloemdragende planten staan, al dan niet geplant door mensenhand.


bloemknop
bloem•knop

█ Zelfstandig naamwoord

Knop waaruit een bloem groeit.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloemknop

naar bovenbloemval
bloem•val

█ Zelfstandig naamwoord

Het vallen van de bloemen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloemval

naar bovenbloemverlies
bloem•ver•lies

█ Zelfstandig naamwoord

Het verliezen van de bloemen.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bloemverlies

naar bovenbloesem
bloe•sem

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

■ Wisselvorm: blos

Bloem(en) aan een boom of struik.
"blos" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

Verwante termen:
Engelse term: blossom. "blos" in blossom is woordverwant aan Nederlands blos, wat een wisselvorm is van bloesem.


blok

█ Zelfstandig naamwoord

1. Van een boom. Stam zonder wortels en de kroon. Bol.

2. Een stuk hout.

3. Katrol.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009504

Verwante termen:
Duitse term: Bloch
Nederduitse term: Block
https://de.wiktionary.org/wiki/Bloch
www.plattmakers.de/nl/434/Block
Engelse term, woordverwant: block
www.etymonline.com/word/block

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blok

naar bovenblokhout
blokhout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout gezaagd in kleine blokken als brandhout.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blokhout

naar bovenblook

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: beluik

Kijk bij beluik.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#blook

naar bovenbo...

naar bovenDuitse term
Bodden

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodden

Plattmakers
www.plattmakers.de/nl/5384/Bodden

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=04782&article=bodden

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009587&article=bodden

+ Bladwijzer: -

naar bovenbodeker
bō•dē•ker

█ Zelfstandig naamwoord

■ Woordverwant aan botteWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010693&article=bodeker

Verwante termen:
Duitse term: Böttcher
www.dwds.de/wb/Böttcher
www.dwds.de/wb/Bottich
www.dwds.de/wb/Büttner

Büttenredner : tonprater, Bütte = ton
https://de.wikipedia.org/wiki/Büttenrede
https://de.wikipedia.org/wiki/Bütte
www.dwds.de/wb/Bütte

De samentsteller vermoedt dat er een verband is tussen Bütte en boeten (herstellen, oorspronkelijk ook slaan en vuur maken).
Vakman: ketelboeter, Duits Kesselbüßer
Familinaam: Ketelbutters
https://de.wikipedia.org/wiki/Kesselflicker#Bezeichnungenbodem
bō•dem

█ Zelfstandig naamwoord

Bovenste laag van de aardkorst die door planten beworteld wordt.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodem

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Boden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodem

naar bovenbodembedekker
bō•dem•be•dek•ker

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bodem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodembedekker

naar bovenbodembiologie
bō•dem•biō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoord

Deelgebied van de biologie gericht op organismen in de bodem.


bodemdaling
bō•dem•dā•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Het zakken van de bodem.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemdaling

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemdaling

naar bovenbodemecologie
bō•dem•ēcō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoord

Leer van de betrekkingen tussen organismen en hun leefomgeving in de bodem. Deelgebied van de ecologie.

Soilpedia, Bodemecologie - Wat is het en wat kun je ermee?, PDF
https://soilpedia.nl/Bikiwiki%20documenten/SKB%20Cahiers/Bodemecologie.pdf

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Bodenökologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenökologie


bodemecosysteem
bō•dem•ēcō•sys•teem

█ Zelfstandig naamwoord

Het ecosysteem in de bodem.


Verwante termen:


bodemfauna
bō•dem•fau•na

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:


bodemflora
bō•dem•flō•ra

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemflora

naar bovenbodemgebruik
bō•dem•ge•bruik

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bodem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemgebruik

naar bovenbodemgeschiktheid
bō•dem•ge•schikt•heid

█ Zelfstandig naamwoord

Mate waarin de bodem geschikt is als groeiplaats voor een bepaalde plantensoort.

Verwante termen: bodem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemgeschiktheid

naar bovenbodemgesteldheid
bō•dem•ge•steld•heid

█ Zelfstandig naamwoord

De eigenschappen oftewel samenstelling van de bodem; de grondsoort, de aanwezigheid van grondwater, de zuurtegraad, de voedselrijkdom en het humusgehalte.

Ann Van Roy, AnneTannes Tuin
www.annetanne.be/kruidenklets/uit-de-kruidenmand/aanleg-kruidentuin/bodem/

Verwante termen: bodem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemgesteldheid

naar bovenbodemkruipen
bō•dem•krui•pen

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling

Van de bovenste bodemlaag op een helling. *De langzame hellingafwaartse beweging van gronddeeltjes onder invloed van de zwaartekracht, als gevolg van het herhaaldelijk bevriezen en weer opdooien van de bodem.
*Bron: Wageningen Universiteit
www.bodemenwater.wur.nl/inleidingbodem/leertekst/tools/glossary.htm#Kruipen
www.bodemenwater.wur.nl/inleidingbodem/leertekst/tekst/hoofdstuk_02/02_04_00_Hellingprocessen.htm

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Massabeweging

Bodemkruipen is een vorm van kryoturbatie.


bodemkunde
bō•dem•kun•de

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemkunde

Verwante termen:


bodemopbouw
bō•dem•op•bouw

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bodem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemopbouw

naar bovenbodemporie
bō•dem•pō•rie

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemporie

naar bovenbodemsoort
bō•dem•soort

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen: bodem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemsoort

naar bovenbodemverdichting
bō•dem•ver•dich•ting

█ Zelfstandig naamwoord

■ Koeterwaalse, ontraden synoniemen: bodemcompactie, bodemcompactatie (van Frans compactage du sol)
Duitse term: Bodenverdichtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenverdichtung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bodemverdichting

naar bovenboekweit
boekweit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: beukentarwe

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boekweit

boek = beuk
weit, Duits Weizen = tarwe

"weit" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/weit

"beukentarwe" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009702&article=beukentarweboekweitkoek
boek•weit•koek

█ Zelfstandig naamwoord

Pannenkoek gemaakt van boekweitmeel.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boekweitkoek

Verwante termen:
Duitse term: Buchweizenpfannkuchen
Nederduitse term: Bookweetpannkoken
www.plattmakers.de/nl/11723/Bookweetpannkoken

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boekweitkoek

naar bovenboender
boen•der

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boender

naar bovenboer

█ Zelfstandig naamwoord

Iemand wiens bedrijf bestaat uit landbouw en veeteelt; huisman, landman, bouwman, landbouwer, veehouder.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boer

naar bovenboerenkuil
boe•ren•kuil

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: turfput

Kijk bij turfput.

naar bovenboezem
boe•zem

█ Zelfstandig naamwoord

Plaatsruimte voor de inloop (inwijk) van een stroom, en bij overdracht: Zodanige uitgestrekte waterplas, waarin zich een of meer rivieren als in een vergaarbak ontlasten.
Bron, gewijzigde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009867

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boezem_(water)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009867&lemmodern=boezem&article=water

Verwante termen: boezemwater

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boezem

naar bovenboezemwater
boe•zem•wā•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Een tot de boezem behorende plas, vaart, tocht enz.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009878

Verwante termen: boezem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boezemwater

naar bovenbok

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: buk

Benaming van allerlei voorwerpen, meestal steunendeop drie of vier stutten, dienend om iets op te zetten.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank, artikel 4.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009900
"buk", Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID306

Het werkwoord bukken is woordverwant aan bok.
Verwante termen:
Nederduitse term: Buck
www.plattmakers.de/nl/335/Buck
Duitse term: Bock. "Sägebock"
www.dwds.de/wb/Bock


Engelse term: buck
www.etymonline.com/word/buck

werkwoord "buck", to saw a felled tree into shorter lengths
https://en.wiktionary.org/wiki/buck#Verb_2

Franse term: chèvre
https://fr.wiktionary.org/wiki/chèvre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chèvre_(outil)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bok

naar bovenbol

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bool

Stam, schacht van een boom.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Verwante termen:
Duitse term: Bohle
https://de.wikipedia.org/wiki/Bohle
www.dwds.de/wb/Bohle
www.dwds.de/wb/dwb/bohle
www.dwds.de/wb/wdg/Bohle
https://de.wiktionary.org/wiki/Bohle
Engelse term: bole
https://en.wiktionary.org/wiki/bole#Etymology_1
www.etymonline.com/word/bole

www.etymonline.com/word/poll

Franse term: bille
Franse afgeleide termen: billon, billot. Van bille, cognaat met bol.
https://fr.wiktionary.org/wiki/bille
www.cnrtl.fr/etymologie/bille, kijk aldaar bij definitie 2.
https://fr.wiktionary.org/wiki/billon
https://fr.wiktionary.org/wiki/billot

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bol

naar bovenbolboom
bol•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Vormboom, soms geënt, waarvan de kroon gesnoeid is in de vorm van een bol. Catalpa of Acacia.

Verwante termen:
Duitse term: Kugelbaum

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bolboom

naar bovenbollaard
bol•laard

█ Zelfstandig naamwoord

■ bol (stam) + aard

Knotboom.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009949&article=bollaard

Verwante termen:
Poll in pollard wordt toegewezen aan het werkwoord poll (knotten). Maar de gelijkenis met Nederlands bollaard (knotboom) is te groot om dit zonder meer te aanvaarden.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bollaard

naar bovenbolle akker
bol•le ak•ker

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Wisselvorm: bolakker

Akker die door een bepaalde manier van ploegen in de loop der tijd bol geworden is.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolle_akker

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/bolle_akker

Verwante termen: akker

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bolle-akker

naar bovenbolle scheerhaag
bol•le scheer•haag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bolle scheerheg

Bol geschoren heg.

Verwante termen:


bolster
bol•ster

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bolster

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bolster

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bolster

naar bovenbolwerk
bol•werk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Het Franse boulevard is afgeleid van bolwerk

Met hout versterkt verdedigingswerk.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bolwerk

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bolwerk_(bouwwerk)

Verwante termen: bol
Duitse term, woordverwant: Bollwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Bollwerk
Franse term, van Nederlands en Nederduits: boulevard
https://fr.wiktionary.org/wiki/boulevard#Étymologie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bolwerk

naar bovenbomen
bō•men

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) bomen

■ Synoniemen: kloeten, punten*, punteren*

Een vaartuig (boot, vlot ...) in ondiep water met een boom voortbewegen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bomen

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/bomen

*"punteren" in Woordenboek of Diksjenaer van 't Mestreechs door H.J.E. Endepols
*"punten" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank:
Met een puntig voorwerp stoten of steken.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M056799

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bomen

naar bovenbomenboeket
bō•men•boe•ket

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem, onder voorbehoud: prop

Meerdere bomen van dezelfde soort dicht tegeneen in één plantgat geplant. Na enige tijd vergroeien de stammen in elkaar waardoor het lijkt alsof het hier om één oude boom gaat met een grote stamomvang. Deze plantwijze werd toegepast in parken.


bomengroep
bō•men•groep

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boomgroep

Verzameling bomen in de open ruimte. Kleiner dan een bos.
Duitse term: Baumgruppe
https://de.wiktionary.org/wiki/Baumgruppe
Engelse term: clump
https://en.wiktionary.org/wiki/clump


bomenrij
bō•men•rij

█ Zelfstandig naamwoord

In een rij geplante bomen.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bomenrij

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010181

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bomenrij

naar bovenbonenstaak
bō•nen•staak

█ Zelfstandig naamwoord

Staak, lang en smal stuk hout, waarlangs klim- of staakboonen zich omhoog winden.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010261


boniteit
bō•ni•teit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Leenwoord uit het Frans, letterlijke vertalingen: goedheid, deugdelijkheid

Van de bosbouw. Kwaliteit van het hout of van de bodem.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001455

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/boniteit

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boniteit

naar bovenboogzaag
boog•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: beugelzaag, spanzaagWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010134.re.35

Verwante termen:
Engelse term: bow saw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boogzaag

naar bovenbool

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bol

Kijk bij bol.

naar bovenboolhout
bool•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout van de bol oftewel boomstam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boolhout

naar bovenboolplank
boolplank

█ Zelfstandig naamwoord

Plank met onbezaagde zijkanten. Bool/bol = boomstam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boolplank

naar bovenboom

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Fries: beam
■ Synoniem, onproductief en heden marginaal voorkomend in de Nederlandse taal: teer

Verhout gewas.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/boom1

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boom_(plant)

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/boom#Woordherkomst_en_-opbouw

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/boom

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=3566

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1, woordverwant aan boom: Baum
Nederduitse term bij 1, woordverwant aan boom: Boom
https://de.wikipedia.org/wiki/Baum
https://de.wiktionary.org/wiki/Baum
www.dwds.de/wb/Baum
www.plattmakers.de/nl/70/Boom.
Engelse term bij 1, vertaalequivalent: tree
Engelse term bij 1, woordverwant aan boom: beam. Engels beam is woordverwant aan Fries beam.
www.etymonline.com/word/tree
www.etymonline.com/word/beam
https://en.wikipedia.org/wiki/Beam_(nautical)
Franse term bij 1, woordverwant aan boom: bôme. Nederlands giek
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bôme
https://fr.wiktionary.org/wiki/bôme

2. █ Zelfstandig naamwoord

Langwerpig gebruiksvoorwerp gemaakt van een boomstam, voorkomend in verschillende dikten en lengten. Gebruiksvoorwerp dat de vorm heeft van een boomstam.

stam, steel, halm, helm, knuppel, staak

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010164&article=samenstelling

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2, woordverwant: Baum
https://de.wiktionary.org/wiki/Baum
Einbaum, Hebebaum, Heubaum, Schalgbaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Hebebaum
https://de.wiktionary.org/wiki/Hebebaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagbaum
https://de.wiktionary.org/wiki/Schlagbaum
Engelse term bij 2, woordverwant: boom
www.etymonline.com/word/boom
Noorse term: bom
Zweedse term: bom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boom

naar bovenboomaarde
boom•aar•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: houtaarde

Aarde die gevormd is uit een vergane boom of bomen. In oude, holle knotbomen kan men boomaarde vinden.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010164.re.72

houtaarde, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009268&article=hout-aarde

Verwante termen:


boomalg
boom•alg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem:PleurococcusWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pleurococcus

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomalg

naar bovenboomband
boom•band

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: singelband

Band om een boom aan te binden.

"singelband" in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Singelband

Verwante termen:


boomfase
boom•fā•se

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:


boomfruit
boom•fruit

█ Zelfstandig naamwoord

Fruit van bomen.

Verwante termen:


boomgaard
boom•gaard

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen, samentrekkingen: bogaard, bongerd, bongert

Met bomen beplant stuk grond waar vruchten of noten geteeld worden. Vroeger typisch omheind met een meidoornheg.
Bron: Gedeeltelijke overname van Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomgaard

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/boomgaard

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Baumgarten. *Duits Garte + -en, (*Nederlands gaarde)
www.dwds.de/wb/Baumgarten
www.dwds.de/wb/Garten#et-1

van Bizune [bitsune], bi = twee; twee tuinen (tuin = aflsluiting) > grondstuk omheind met twee tuinen

Bungert, Bongert
https://de.wiktionary.org/wiki/Bungert

Noordelijk Duits Boomgarten


boomgraf
boom•graf

█ Zelfstandig naamwoord

Boom waaronder een lijk of een kadaver begraven licht. Een boomgraf kan dienen om een misdaad onontdekt te laten.

Verwante termen: boom

Duitse termen: Baumsarg, Totenbaum
https://de.wiktionary.org/wiki/Totenbaum

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomgraf

naar bovenboomgrens
boom•grens

█ Zelfstandig naamwoord

Denkbeeldige horizontale lijn in de hoge bergen waarboven bomen niet kunnen leven.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomgrens

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010164.re.99

Verwante termen:


boomheide
boom•hei•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boomheiWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomhei

Verwante termen:


boomheiligdom
boom•hei•lig•dom

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomheiligdom

Verwante termen: boom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomheiligdom

naar bovenboomholte
boom•hol•te

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boomhol

Holte in een boom, ontstaan door rot of spechtpikken.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomholte


boomhout
boom•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout gewonnen van bomen. Te onderscheiden van struikhout.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010196

Verwante termen:


boomhut
boom•hut

█ Zelfstandig naamwoord


Speelhut, gebouwd in een boom.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomhut

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomhut

naar bovenboomkar
boom•kar

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: mallejan

Kar om gevelde bomen te vervoeren.

kar: 2 tot 3 wielen
wagen: 4 of meer wielen

"mallejan" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038278.re.14

"mallejan" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mallejan

"mallewagen" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038318

Verwante termen:

naar bovenboomkorf
boom•korf

█ Zelfstandig naamwoord

Gestel dat een boom beschermd tegen vraat.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomkorf

naar bovenboomkwekerij
boom•kwē•ke•rij

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010204

Verwante termen:
Duitse term: Baumschule. Schule betekent hier niet plaats waar men leert, maar groep; een groep bomen. "een school vissen"
https://de.wikipedia.org/wiki/Baumschule
www.etymologiebank.nl/trefwoord/school2
Engelse term: tree nursery
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_nursery
Franse term: pépinière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pépinière

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomkwekerij

naar bovenboomlijk
boomlijk

█ Zelfstandig naamwoord

Een afgestorven grote boom, meestal een stamboom, die ter plaatse gevallen is en is blijven liggen. Men kan zo een boom laten vallen of liggen als beheermaatregel.

*Op een boomlijk kunnen andere bomen groeien en in dit geval noemt het boomlijk in het Duits Ammenstamm (Amme = vroedvrouw), in het Zwitserduits Moderholz en in het Engels nurse log.

Verwante termen:
*Duitse term: Ammenstamm
*Zwitserduitse term: Moderholz
*Engelse term: nurse log
https://en.wikipedia.org/wiki/Nurse_log

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomlijk

naar bovenboomnest
boom•nest

█ Zelfstandig naamwoord

Nest in een boom. Bepaalde vogelsoorten (boombroedeers) en eekhoorns maken boomnesten.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomnest

naar bovenboomnester boombroeder

hegbewoner

boomnester eekhoorn, ook boomholte

in boomholte, in kroon

Verwante termen:

naar bovenboomopslag
boom•op•slag

█ Zelfstandig naamwoord

Boomgewas dat opkomt, zonder door de mens te zijn geplant of gezaaid.
Bron: gewijzigde overname van Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank


boompaal
boom•paal

█ Zelfstandig naamwoord

Paal om een jonge boom aan te binden. Deze paal dient als steun om de boom rechtop te laten groeien.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boompaal

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010164.re.162

Verwante termen:


boomplantwijze
boom•plant•wij•ze

█ Zelfstandig naamwoord

1. Plantverband.

2. Van jonge bomen. Planten met naakte wortels of met wortels in een kluit aarde.


boompomp
boom•pomp

█ Zelfstandig naamwoord

Pomp gemaakt van een uitgeholde boomstam.

Verwante termen: boom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boompomp

naar bovenboomput
boom•put

█ Zelfstandig naamwoord

Waterput gemaakt van een uitgeholde, inlandse eiken boomstam.


boomsoort
boomsoort

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die tot een plantkundige soort behoort.
Bron, gewijzigde tekst: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/boomsoort


boomstam
boom•stam

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: stam

Stam, rechtopgaande houtige schacht van een boom, waaruit zich zijdelings de takken ontwikkelen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010228


boomstamboot
boom•stam•boot

█ Zelfstandig naamwoord

Boot gemaakt van een uitgeholde boomstam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomstamboot

naar bovenboomstamdoodkist
boom•stam•dood•kist

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boomstamdoodskist

Doodkist gemaakt van een uitgeholde boomstam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomstamdoodkist

naar bovenboomstamkist
boom•stam•kist

█ Zelfstandig naamwoord

Kist gemaakt van een uitgeholde boomstam.

In sommige Belgische streektalen ook tronkkist genoemd, van Frans tronc, 7. https://fr.wiktionary.org/wiki/tronc

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomstamkist

naar bovenboomstamtrommel
boomstamtrommel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boomstamtrom

Trom oftewel trommel gemaakt van een uitgeholde boomstam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomstamtrommel

naar bovenboomtop
boom•top

█ Zelfstandig naamwoord

Hoogste punt van een boom.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010233

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boomtop

naar bovenboomvormend
boom•vor•mend

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een plantensoort. Groeiend tot een boom.

Verwante termen:


boomwagen
boom•wā•gen

█ Zelfstandig naamwoord

Wagen om gevelde bomen te vervoeren.

blokwagen

wagen: 4 of meer wielen
kar: 2 tot 3 wielen

Verwante termen:


boor

█ Zelfstandig naamwoord

1. Werktuig (het werktuig in zijn geheel) om te boren, al draaiende ronde gaten in hout te maken.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010272
2. Boorijzer, het borende metalen deel dat in het boorwerktuig zit.
lepelboor
spiraalboor

boorijzer, drill bit

Verwante termen:
Duitse term: Bohrer
https://de.wiktionary.org/wiki/Bohrer
www.dwds.de/wb/Bohrer
Engelse termen: bore, drill
https://en.wiktionary.org/wiki/drill#Noun
Franse term, werktuig: perceuse
Franse termen, boorijzer: foret, mèche
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands-frans/vertaling/boor

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boor

naar bovenboorgang
boor•gang

█ Zelfstandig naamwoord

Door vraat ontstane gang in hout.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boorgang

naar bovenboorgat
boor•gat

█ Zelfstandig naamwoord

Door vraat ontstaan gat op een houtoppervlak. Uitvliegopening.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010287

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boorgat

naar bovenbootshaak
boot•shaak

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010341

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bootshaak

naar boven"bred" in Taaldacht
Engelse term: board
boren
bō•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) boren, (de) boring

■ Synoniem: drillen

Met een werktuig dat om zijn as draait een rond gat in iets maken.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/boren

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/boren

"drillen", Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=07719&article=boren

"drillen", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015097&article=boren

"drillen", Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/drillen1

Verwante termen:
Duitse termen: bohren. Naamwoorden van handeling: Bohren, Bohrung
https://de.wiktionary.org/wiki/bohren
www.dwds.de/wb/bohren
Engelse term, woordverwant: bore
Engelse term, modern vertaalequivalent: drill
In het moderne Engels is er een semantisch verschil tussen bore en drill, maar etymologisch gezien zijn het synoniemen.
https://en.wiktionary.org/wiki/bore#Verb
www.etymonline.com/word/bore
www.etymonline.com/word/*bhorh-
https://en.wiktionary.org/wiki/drill#Verb
www.etymonline.com/word/drill
www.etymonline.com/word/*tere-
Franse termen: forer, percer
Franse term, bredere betekenis: creuser
https://fr.wiktionary.org/wiki/forer
https://fr.wiktionary.org/wiki/percer
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands-frans/vertaling/boren

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boren

naar bovenborstel
bor•stel

█ Zelfstandig naamwoordWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/borstel

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#borstel

naar bovenbos

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: hout, woud

Plaats met daarop een grote groep bomen. Ecosysteem waarin bomen dominant aanwezig zijn.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bos_(vegetatie)

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bos

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1, woordverwant: Busch
Duitse term bij 1, vertaalequivalent: Wald
www.dwds.de/wb/Busch
https://de.wiktionary.org/wiki/Busch
https://de.wiktionary.org/wiki/Wald
www.dwds.de/wb/Wald
Engelse term bij 1, woordverwant: bush
Engelse termen bij 1, vertaalequivalenten: forest, woods
https://en.wiktionary.org/wiki/forest
https://en.wiktionary.org/wiki/woods
https://en.wiktionary.org/wiki/woodland#Noun

2. █ Zelfstandig naamwoord

Bundel.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bos

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bos

naar bovenbosbeheer
bosbeheer

█ Zelfstandig naamwoord

Het beheren van een bos of bossen. Het organiseren van en toezicht houden op werken in het bos.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001496.re.5&lemmodern=bosbeheer

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosbeheer

naar bovenbosbehoud
bos•be•houd

█ Zelfstandig naamwoord

Het in stand houden van een bos.
bosbestand
bos•be•stand

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/bosbestand

Verwante termen:
  • bestand
  • bos
+ Bladwijzer:

naar bovenbosbouw
bos•bouw

█ Zelfstandig naamwoord

Bouw (bewerking van het land, telen) die er op gericht is hout uit bossen te oogsten.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010540

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosbouw

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant aan woudbouw: Waldbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Waldbau
Engelse term: forestry
https://en.wikipedia.org/wiki/Forestry
Franse term: sylviculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sylviculture
https://fr.wiktionary.org/wiki/sylviculture

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosbouw

naar bovenbosbrand
bos•brand

█ Zelfstandig naamwoord

Brand in een bos.

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant aan woudbrand: Waldbrand
https://de.wikipedia.org/wiki/Waldbrand

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosbrand

naar bovenbosdecreet
bos•de•creet

█ Zelfstandig naamwoord

Decreet uitgevaardigd door het Vlaams Parlement over de bossen in het Vlaams Gewest.


bosfragmentatie
bos•frag•men•tā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: bosdeling, bosopdeling, bosversnippering

In een bos het strooksgewijs rooien van bomen met als gevolg ...
- een deling van het bos (fragmentatie)
- meestal ook de vorming van een hindernis voor de fauna (bijvoorbeeld door de aanleg van een weg)
- een afname van het aantal bomen in het oorspronkelijke bos
- een afname van levensruimte voor fauna en flora
- de vernietiging van alle of bijna alle leven op en in de gerooide bodem, de bodem die een nieuwe bestemming krijgt


bosinbreiding
bos•in•brei•ding

█ Zelfstandig naamwoord

Het planten van bomen in een open plek in het bos.


bosindex
bos•in•dex

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bebossingsgraad

Kijk bij bebossingsgraad.

naar bovenbosinventarisatie
bos•in•ven•tā•ri•sā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bosbestandsopname

Het opmaken van een beschrijvende lijst of staat van een bepaald bos of alle bossen in een afgebakend gebied.

"inventarisatie" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M028272


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosinventarisatie

naar bovenboskant
bos•kant

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. Zoom, rand van een bos.
2. Nabij een bos gelegen kant, zijde, buurt, gedeelte van een stad of van een oord.
Bron, bewerkte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010557

2. █ Bijwoord

Boskant beslagen. Van bomen waarvan met bijl of zaag op enkele plaatsen de bast en het spint is weggenomen, zodat de boom reeds enigszins de regelmatige vorm van een vierkante balk heeft gekregen, maar toch nog hier en daar de bast van de boom zichtbaar blijft; in tegenstelling met meskant, regelmatig beslagen of bezaagd, zodat er van de bast niets meer te zien is.

Bron, bewerkte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010558boskap
bos•kap

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: boskapping
■ Synoniem: houtkap

Het kappen van alle bomen in een bos.


bosklimaat
bos•kli•maat

█ Zelfstandig naamwoord

Klimaat dat binnen een bos onder invloed van de schermwerking van de bomen ontstaat, vooral onder invloed van het kronendak.


Verwante termen:
Duitse term: Waldinnenklima

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosklimaat

naar bovenboslier
bos•lier

█ Zelfstandig naamwoord

Aan de achterkant van een bostrekker bevestigde lier.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boslier

naar bovenbosontwikkelingsfase
bos•ont•wik•ke•lings•fā•se

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosontwikkelingsfase

naar bovenbosploeg
bos•ploeg

█ Zelfstandig naamwoord

Zwaar uitgevoerde ploeg die aarde met daarin wortels kan keren.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosploeg

naar bovenbosrand
bos•rand

█ Zelfstandig naamwoord

Buitenste zoom van een bos.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010530.re.124

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosrand

naar bovenbosreservaat
bos•rē•ser•vaat

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosreservaat

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosreservaat

naar bovenbossen
bos•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bossen, (de) bossing

Bundels oftewel bossen maken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bossen

naar bovenbosstructuur
bos•struc•tuur

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/pagina/bosstructuur

Verwante termen: bos

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosstructuur

naar bovenbostrekker
bos•trek•ker

█ Zelfstandig naamwoord

Trekker die aangepast is om in het bos te werken. Deze trekker heeft een beschermende kooi tegen vallende bomen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bostrekker

naar bovenbostype
bos•ty•pe

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/bostypen
www.ecopedia.be/pagina/bostypes-van-vlaanderen

Verwante termen: bos
Duitse term: Waldtyp
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Waldtyp
Engelse term: forest type
A designation or name given to a forest based on the most abundant tree type or types in the stand; groups of tree species commonly growing in the same stand because their environmental requirements are similar.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bostype

naar bovenbosuitbreiding
bos•uit•brei•ding

█ Zelfstandig naamwoord

Het groter maken van een bos door bomen bij te planten aan de buitenkant van het bos.


bosverband
bos•ver•band

█ Zelfstandig naamwoord

Plantverband in een bos. In dit verband staan de bomen dicht bijeen.bosverjonging
bos•ver•jon•ging

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/bosverjonging

Verwante termen:
  • bos
  • kunstmatige verjonging
  • natuurlijke verjonging
  • verjongen
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosverjonging

naar bovenboswachter
bos•wach•ter

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boswachter

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010589

Verwante termen:


boswal
bos•wal

█ Zelfstandig naamwoord

Aarden wal die werd gebruikt om bijvoorbeeld wild en vee te keren, grenzen te markeren, stuifzanden te beteugelen, overstromingen te voorkomen en vijanden te weren.
Bron, bewerkte tekst: Het beheer van boswallen door Martijn Boosten en Patrick Jansen
http://www.probos.nl/images/pdf/artikelen/RCE_Wallenbundel2012hfdst13.pdf

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#boswal

naar bovenbosweg
bos•weg

█ Zelfstandig naamwoord

Weg door een bos.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bosweg

naar bovenbot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bottel [bot + el]
■ Synoniem: knopEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bot2

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22bot%22

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010617.re.1

Bottel, verkleinwoord van bot. [bot + el] "rozenbottel"

"bottel" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bottel1

"bottel" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010698

"rozenbottel". Kijk bij rozenbottel.

Het bijvoeglijk naamwoord bot (onscherp, stomp) komt van het zelfstandig naamwoord bot.
Rijns bott (stumpf). -> www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RB06227

Verwante termen:
Duitse term, hier achtervoegsel, woordverwant aan bot: -butte. Hagebutte [Hage + Butte]= rozenbottel.
Duitse term, woordverwant aan bot: Beutel. Duits Beutel, Nederlands bottel -> rozenbottel.
www.dwds.de/wb/Hagebutte
www.dwds.de/wb/Beutel
www.dwds.de/wb/Butz
www.dwds.de/wb/Butze
www.dwds.de/wb/Butzen
Engelse term, woordverwant aan bot en vertaalequivalent: bud
www.etymonline.com/word/bud
Franse term, woordverwant aan bot: bouton. Van het werkwoord bouter = botten.
www.cnrtl.fr/etymologie/bouton
www.cnrtl.fr/etymologie/bouter

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bot

naar bovenbotenbouw
bō•ten•bouw

█ Zelfstandig naamwoord

De bouw van boten.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001478.re.1

boot
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010325

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#botenbouw

naar bovenbotte
bot•te

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: but, butteEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/botte

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010693&article=bütte

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=05231&article=bütte

Verwante termen:
Duitse termen: Bottich, Bütte
https://de.wikipedia.org/wiki/Bottich
www.dwds.de/wb/Bottich
https://de.wikipedia.org/wiki/Bütte
www.dwds.de/wb/Bütte
Engelse term: butt
www.etymonline.com/word/butt
www.etymonline.com/word/bottle
Franse term: bouteille


botten
bot•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) botten

■ Synoniem: uitlopenWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010712

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/botten

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#botten

naar bovenbouw

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het bouwen van een verblijf. Het verblijven op een bepaalde plaats.

2. Het bouwen, bebouwen, bewerken van het land (mesten, ploegen, eggen en zaaien), de akkerbouw enzovoort.

3. Het verbouwen, telen, zaaien van enig gewas.

4. Het maaien, binnenhalen enzovoort van veldvruchten, de oogst.

Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010750

Verwante termen:
+ Bladwijzer:

naar bovenbouwen
bou•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) bouw, (het) bouwen, (de) bouwing

1. Ergens verblijf houden, wonen. Een verblijf oftwel woonst maken.

2. Het land bewerken (mesten, ploegen, eggen en zaaien), de akkerbouw enzovoort.

3. Telen, zaaien van enig gewas.

4. Maaien, binnenhalen enzovoort van veldvruchten, de oogst.

Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010761
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010750

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bouwen

naar bovenbouwgrond
bouw•grond

█ Zelfstandig naamwoord

1. Bouwland. Land waarop gebouwd wordt.

2. De met teelaarde vermengde bovenlaag van de akker.

Verwante termen:


bouwhout
bouw•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat geschikt of voorbestemd is om te bouwen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010761.re.85

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bouwhout

naar bovenbouwland
bouw•land

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010780

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bouwland

naar bovenbovenloop
bō•ven•loop

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bovenloop

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bovenloop

naar bovenbovenstaand
bō•ven•staand

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een boom. Hoger staand dan een naburige boom.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011053

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bovenstaand

naar bovenbovenstaander
bō•ven•staan•der

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die groter is dan de nevenstaande boom. Een bovenstaander werpt schaduw op de nevenstaande boom.


bovenstam
bō•ven•stam

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bovenstam

naar bovenbovenstroom
bō•ven•stroom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bovenloop
■ Antoniem: benedenstroomVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bovenstroom

naar bovenbovenstrooms
bō•ven•strooms

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: benedenstrooms


bovenzager
bō•ven•zā•ger

█ Zelfstandig naamwoord
█ Nomen agentis

Bij het zagen met de kraanzaag. De zager die bovenaan staat.
Duitse term: Obermann

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bovenzagerbr...

naar bovenbraak

1. █ Zelfstandig naamwoord

Bepaald werktuig om te breken. Vlasbraak.
Weetje: In het Engels kent men brake (van Nederlands brake [brā•ke] en Nederlands/Nederduits braak) als een houvast om hout te breken.
Kijk ook bij lattenspriet.

Verwante termen bij1:
Nederduitse term: Braak
www.plattmakers.de/nl/5408/Braak
Engelse term: brake. Van Nederlands brake [brā•ke] en Nederlands/Nederduits braak
www.etymonline.com/word/brake

2. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: brakel [brā•kel]
■ Synoniem: dries

Bouwland dat niet gebruikt wordt.
Omgeploegd, braakliggend land.
Diepgeploegd, gebroken land, akkerland ontgonnen in heidegrond.

Gebroken land, akker die gedurende zekere tijd wel omgeploegd (en bemest), maar niet bezaaid wordt, en dus geen vrucht draagt.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011156

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=05339

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/braak

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/braak4

brakel, Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/brakel2

Verwante termen bij 2:
Nederduitse term: Braak
www.plattmakers.de/nl/7805/Braak
Duitse term: Brache
www.dwds.de/wb/Brache
Engelse term: fallow. Van Nederlands valg en valge, verwant aan vaal (= kleur)
www.etymonline.com/word/fallow
https://en.wiktionary.org/wiki/fallow
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=61240&article=fallow
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M073199&article=fallow

Felge
www.dwds.de/wb/etymwb/Felge#wb-2

3. █ Bijvoeglijk naamwoord. Bijwoordelijke bepaling bij liggen

Braak liggen = tijdelijk niet gebruikt worden.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011157

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/braak

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/braak2

Verwante termen bij 3:
Nederduitse term: braak
www.plattmakers.de/nl/14017/braak
Duitse term: brach
www.dwds.de/wb/brach
Engelse term: fallow
www.etymonline.com/word/fallow
https://en.wiktionary.org/wiki/fallow

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#braak

naar bovenbraakland
braak•land

█ Zelfstandig naamwoord

Land dat braak ligt

Verwante termen:
Nederduitse term: Braakland
www.plattmakers.de/nl/16522/Braakland
Duitse term: Brachland

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#braakland

naar bovenbraammes
braam•mes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: braamhaak, doornhaak

Sikkelvormig werktuig op een lange tot middellange steel om vooral bramen en in mindere mate hondsroos te kappen en weg te trekken.


braamstruweel
braam•stru•weel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bramenstruweel

Bosje van bramen. Bramengroep.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011180.re.23

Verwante termen


bramel
brā•mel

█ Zelfstandig naamwoord

■ braam + el

1. Braamstruik.

2. Braambes.

Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-b/

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011977

Verwante term:
Duitse term: Bremel
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PB05932
www.lagis-hessen.de/de/subjects/rsrec/id/549/sn/shwb?type=Lemma
Engelse term: bramble
www.etymonline.com/word/bramble

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bramel

naar bovenbramen
brā•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bramen, (de) braming

Van boomstammen. Met bramen omwinden. Een maatregel om vraat te voorkomen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011180.re.3

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bramen

naar bovenbramenstruweel
brā•men•stru•weel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: braamstruweel

Kijk bij braamstruweel.


brand

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Synoniem: vuur

Vuur, vuurgloed, ontstaande doordat iets brandt. Hetgeen door vuur verteerd wordt.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011249

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/brand

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/brand

Verwante termen bij 1:
Engelse term, woordverwant: brand
Engelse term, vertaalequivalent: fire
https://en.wiktionary.org/wiki/brand#Etymology
www.etymonline.com/word/brand

2. █ Zelfstandig naamwoord

2. ■ Synoniem*: rode

Plaatsnaam die verwijst naar een plaats waar men brandstof zoals turf haalt of *een plaats die gebrandrooid is om er te bouwen.

Verwante termen bij 2:
Duitse term: Brand
https://de.wikipedia.org/wiki/Brand_(Ortsname)

3. █ Zelfstandig naamwoord

Branderig gevoel bij aanraking van brandharen.

Verwante term bij 3:
4. █ Zelfstandig naamwoord

4. ■ Synoniem: vuur

Plantenziekte die een zwarte verkleuring veroorzaakt.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/brand

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=12290&lemmodern=brand&article=ziekte

Verwante termen bij 4:
Duitse term: Brand
www.dwds.de/wb/Brand

5. █ Zelfstandig naamwoord

Van bepaalde loofbomen. Zonnebrand. Kijk bij zonnebrand.


branden
bran•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) branden, (de) branding

■ Vergeten wisselvorm: barnenNederlands barnen, Engels burn


brandhaak
brand•haak

█ Zelfstandig naamwoord

Haak op een zware lange paal om de gevels van brandend vakwerk en brandend stro of riet op het dak naar beneden te trekken. De brandhaak wordt door twee mensen vastgehouden.


brandhaar
brand•haar

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandhaar

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandhaar

naar bovenbrandhaard
brand•haard

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar een brand het felst woedt en vanwaar het vuur zich verspreidt.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001564.re.10

Verwante termen:


brandhout
brand•hout

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

■ Vergeten wisselvorm: barnhout

Hout dat geschikt en bestemd is om verbrand te worden tot verwarming. Hout waarmee men stookt.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011295


brandmerk
brand•merk

█ Zelfstandig naamwoord

Door branden of schroeien gemaakt merk oftewel teken op hout.brandmerken
brand•mer•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) brandmerken, (de) brandmerkingVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandmerken

naar bovenbrandplek
brand•plek

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:


brandplekpaddenstoelen
brand•plek•pad•den•stoe•len

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandplekpaddenstoelen

naar bovenbrandrooien
brand•rooi•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) brandrooi, (het) brandrooien, (de) brandrooiing

Door branden rooien.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandrooien

naar bovenbrandstof
brand•stof

█ Zelfstandig naamwoord

Stof geschikt om te verbranden. Om lucht te verwarmen, te koken, te smeden enzovoort.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011350

"stof" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066724


brandweg
brand•weg

█ Zelfstandig naamwoord

Weg in een bos waarop brandweerwagens kunnen rijden tot aan een brandhaard.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brandweg

naar bovenbrede kijk
brē•de kijk

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: volledige beschouwing

In de context van het opstellen van een beheerplan en het uitvoeren van beheer. Verschillende belangen in beeld brengen. Op een competente en geïnformeerde manier tegemoet komen aan de bescherming van verschillende belangen en deze verschillen in een bepaald evenwicht tegenover en bij elkaar plaatsen.

Deze verschillende belangen kunnen gaan over natuur, landschap, cultuurhistorie, recreatie, economie enzovoort, of over een beheer dat gericht is op bepaalde flora en fauna tezamen in plaats van enkel gericht op, bijvoorbeeld, vogelhabitats.

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/brede_kijk
www.encyclo.nl/lokaal/10880&page=10


"kijk", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M032137

"enggeestig" en "enggeestigheid", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A005717.re.3breedbijl
breedbijl

█ Zelfstandig naamwoord

Bijl met een breed snijvlak.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011411.re.9&article=breedbijl

Verwante termen:
 Duitse term, woordverwant: Breitbeil
Duitse term: Breitaxt
https://de.wikipedia.org/wiki/Breitbeil


breedteverbinding
breed•te•ver•bin•ding

█ Zelfstandig naamwoord

Houtverbinding gemaakt in de breedte. Twee of meer planken die met elkaar verbonden zijn door de zijvlakken aan elkaar te lijmen.

Verwante term: timmerwerk

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#breedteverbinding

naar bovenbreeuwen
breeuwen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) breeuwen

■ Wisselvorm: brauwen
■ Synoniemen: kalefaten, kalefateren, kalfaten

In de boten- en scheepsbouw. De naden van de romp dicht maken.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Breeuwen

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011443

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/breeuwen1

Brauw in wenkbrauw is woordverwant aan breeuwen oftewel brauwen.

Verwante term:


breken
brē•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) breken, (de) breking

Veroorzaken dat iets op onregelmatige en gewelddadige wijze vaneen gescheiden wordt, zodat het geen geheel meer vormt of althans samenhang en stevigheid verloren heeft.
Bron, gewijzigde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011482

Heide ontginnen, weiden scheuren.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID26423&article=scheurenBrenneria salicis

█ Woordgroep

Bacterie die de watermerkziekte veroorzaakt.


breuk

█ Zelfstandig naamwoord

In levend of dood hout. Plaats waar iets gebroken is. Verbreking van de samenhang van de houtstructuur.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#breuk

naar bovenbreuklijst
breuk•lijst

█ Zelfstandig naamwoord

Bij het vellen met de kettingzaag. Smal stuk stamhout dat men niet doorzaagt zodoende men de boom in een vooraf bepaalde richting kan laten vallen.

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/breuklijst

Verwante termen:


breukwond
breuk•wond

█ Zelfstandig naamwoord

Van bomen en struiken. Plaats waar het hout door breken beschadigd is en de samenhang daardoor gedeeltelijk of geheel verbroken wordt.


brit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: briet

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/brit1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22brit%22


Verwante termen:


broedbiotoop
broed•bio•toop

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar een broedvogel geheel in zijn of haar omgeving is ingepast om te broeden.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001255


broeden
broe•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) broeden, (de) broeding

Van vogels. Op bevruchte eieren zitten om voor nageslacht te zorgen.


uitbroeden, Wiktionary


broedgebied
broed•ge•bied

█ Zelfstandig naamwoord

Gebied waar bepaalde vogels broeden.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001612.re.3


broedgelegenheid
broed•ge•lē•gen•heid

█ Zelfstandig naamwoord

Mogelijkheid om te broeden. Omstandigheid of -heden die broeden toelaten.
Voorbeeld 1: Een vrije boomholte voor een boombroeder.
Voorbeeld 2: Een plaats waar een grondbroeder kan broeden zonder verstoring door de mens.
Voorbeeld 3: Een dichte heg voor merels en heggenmussen.

broedgeval
broedgeval

█ Zelfstandig naamwoord

Broeden dat plaats vindt. Een voorkomen van broeden.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broedgeval

naar bovenbroedtijd
broed•tijd

█ Zelfstandig naamwoord

1. Tijd van het jaar waarin vogels broeden. Broedperiode.

2. De tijdsduur waarin vogels broeden, vanaf het moment dat het nest gemaakt is tot het uitbroeden.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broedtijd

naar bovenbroedperiode
broed•pē•ri•ō•de

█ Zelfstandig naamwoord

Tijd van het jaar waarin vogels broeden. Broedtijd.

Verwante termen:

broedvogel
broed•vō•gel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broedvogel

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broedvogel

naar bovenbroei

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van broeien


broeihoop
broei•hoop

█ Zelfstandig naamwoordLeestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/broeihoop

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broeihoop

naar bovenbroek

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/broek2

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22broek%22

Verwante termen:
Duitse term: Bruch
www.dwds.de/wb/Bruch#2
www.daniel-stieger.ch/flurnamen.htm#b

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broek

naar bovenbroekbos
broek•bos

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broekbos

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/broekbos

Verwante termen:

broken
brō•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) broken

■ Wisselvorm van breken. Het Engelse bijvoeglijk naamwoord broken (vervoeging van Engels break) is woordverwant aan gebroken.

1. Krommen, breken, buigen. Kijk ook bij knikken en kreuken.
1.1. IJs dat een ijsdek vormt breken met een brookhamer.

Geïntegreerde Taal-Bank

bron

█ Zelfstandig naamwoordLeestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/bron
www.leestekensvanhetlandschap.nl/bron_water

Verwante termen: kwel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bron

naar bovenbronbeek
bron•beek

█ Zelfstandig naamwoord

Beek die als eerste water levert aan een beek die water krijgt van twee of meer beken. Of soms, de beek die het meeste water levert aan een beek die water krijgt van twee of meer beken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bronbeek

naar bovenbronbos
bronbos

█ Zelfstandig naamwoord

Bos waarin zich een bron bevindt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bronbos

naar bovenbrookhamer
brook•hā•mer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van broken = breken

Grote hamer oftewel sleg om een ijsdek te breken. Bijvoorbeeld om een vaargeul te maken.Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011834.re.3

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brookhamer

naar bovenbroos

█ Bijvoeglijk naamwoord

Zeer licht breekbaar, licht barstend, teer, brijzelig, niet buigzaam.
Bron, gewijzigde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011837

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#broos

naar bovenEngelse term
brown oak

Vertaald uit het Engels, met toegevoegde tekst:
Het hout van een eik (Quercus) die besmet is met Fistulina hepatica (Biefstukzwam). Het hout heeft een rijke, donkerbruine kleur. (Toegevoegde tekst: Bruine strepen bevattend en een bruine verkleuring vertonend. Na de velling verkleurt de zwamvlok van de biefstukzwam het hout.) Hoewel mechanisch zwakker dan hout van niet-geïnfecteerde bomen, wordt het toch zeer gewaardeerd door meubelmakers voor decoratieve doeleinden.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#brown-oak

naar bovenbruinrot
bruin•rot

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witrot#Bruinrot

Ecopedia
https://www.ecopedia.be/encyclopedie/bruinrot

Verwante termen:
Duitse term: Braunfäule
https://de.wikipedia.org/wiki/Braunfäule

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bruinrot

naar bovenbruinstreperig
bruin•strē•pe•rig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van hout van een eik die aangetast is door de biefstukzwam. Bruine strepen bevattend en een bruine verkleuring vertonend. Na de velling verkleurt de zwamvlok van de biefstukzwam het hout.

HoutInfoBois
www.houtinfobois.be/nl/tools/woordenlijst/#B

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bruinstreperig

naar bovenbruul

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: briel, breul
■ Betwiste wisselvorm: brogil (breugel)Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/briel
www.etymologiebank.nl/trefwoord/briel2
www.etymologiebank.nl/trefwoord/breul
www.etymologiebank.nl/trefwoord/breugel2

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011556

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID19892

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4070

Taaldacht
www.taaldacht.nl/2020/01/09/een-oud-woord-voor-woest-drasland/

De Briel, Hechtel, (B)
www.inventaris.onroerenderfgoed.be/themas/14669

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote-Brogel#Etymologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleine-Brogel#Toponymie

Verwante termen:
Duitse term: Brühll
https://de.wikipedia.org/wiki/Brühll
https://de.wikipedia.org/wiki/Brühl_(Topoynm)
https://de.wikipedia.org/wiki/Brühl_(Rheinland)
www.daniel-stieger.ch/flurnamen.htm#b

https://de.wikipedia.org/wiki/Brögel

https://de.wikipedia.org/wiki/Brohl

Franse termen: breuil, brueil
https://fr.wiktionary.org/wiki/breuil#Étymologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brueil-en-Vexin
www.filae.com/nom-de-famille/BREUIL.html
www.cnrtl.fr/etymologie/breuil

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bruul

naar bovenbruuske overgang
bruus•ke ōver•gang

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]naar bovenbu...

naar bovenbuigbaar
buig•baar

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: buigzaam

Gebogen kunnen worden.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M012036

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buigbaar

naar bovenbuigen
bui•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) buigen, (de) buiging

Krom maken of worden.

buighout
buig•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. Te buigen of gebogen hout.

2. Houten middel om wissen te buigen.

Verwante term: buigen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buighout

naar bovenbuigstelling
buig•stel•ling

█ Zelfstandig naamwoord


buigzaam
buig•zaam

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: buigbaar
■ Antoniem: star

In staat onder lichte druk te buigen.

buitendijks
bui•ten•dijks

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: binnendijks

Aan de waterzijde van de dijk gelegen.

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID9061&article=buitendijks

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buitendijks

naar bovenbuitenhout
bui•ten•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. Hout dat blootgesteld is aan de weerselementen.

2. Hout dat zichtbaar is, tegenovergestelde van blindhout.

Verwante termen:


buitenknop
bui•ten•knop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Antoniem: binnenknopVerwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buitenknop

naar bovenbuitenteelt
bui•ten•teelt

█ Zelfstandig naamwoord

■ Antoniem: binnenteelt

Teelt die in de open lucht plaats vindt, in vollegrond.


bundel
bun•del

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: bindel, bondel
■ Wisselvormen van bund: bind, bond

■ Synoniemen: bos, pak

Een aantal gelijke voorwerpen die bij elkaar gebonden zijn.

Samenstelling uit bund en el. el is een diminutiefsuffix.
Duitse term, woordverwant: Bündel
Engelse term, woordverwant: bundle

bundelen
bun•de•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) bundelen, (de) bundeling

Tot een bundel samenvoegen.

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: bündeln. Naamwoorden van handeling: Bündeln, Bündelung
https://de.wiktionary.org/wiki/bündeln
Engelse term, woordverwant: bundle. Naamwoord van handeling: bundling

bundelknoop
bun•del•knoop

█ Zelfstandig naamwoord

Knoop om een bundel vast te binden.
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bundelknoop

naar bovenbunder
bun•der

■ Wisselvormen: boender, bonder

1. █ Zelfstandig naamwoord

Oude eenheid van grondoppervlakte.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bunder

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bunder

Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22bunder%22

Weetje: Bonn, stad in Duitsland, is mogelijk woordverwant aan bunder.

2. █ Zelfstandig naamwoord

Plaatsnaam die verwijst naar 1.
Oude Bunders, Maasmechelen (B)
Boendersstraat, Ellikom en Wijshagen (B)

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: bent
■ Wisselvorm met voorvoegsel: bentgras
■ Synoniem: pijpenstrootje
■ Mogelijk woordverwant aan bies
"bent" plaatsnaam, Etymologiebank.nl


Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant aan bunt: Binse, Binz
www.dwds.de/wb/Binse
www.daniel-stieger.ch/flurnamen.htm#b
Engelse term, woordverwant: bent, bentgrass
www.etymonline.com/word/bent
https://en.wikipedia.org/wiki/Agrostis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#bunt

naar bovenburijn
bu•rijn

█ Zelfstandig naamwoord

■ *Synoniem, maar eigenlijk een tautologie: graveersteker
■ **Van Frans burin, daarvoor van Italiaans burino dat zelf een Germaanse wortel heeft, uit de familie van boren

Bepaald gereedschap om vormen in hout te steken.

**Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001693

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Burijn

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/burijn

*Frankisch graven > Frans graver > Nederlands graveren

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#burijn

naar bovenbuurbestuiving
buur•be•stui•ving

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: geitonogamieWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Buurbestuiving

Verwante termen:
Duitse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buurbestuiving

naar bovenbuurboom
buur•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Boom die langs een andere boom staat.

2. Boom die bij de buren staat. Deze boom komt in beeld als hij al dan niet vermeende overlast veroorzaakt zoals bladval, schaduwworp, zichtontneming of met de stam of de kroon over de erfgrens reikt of een gevaar voor de veiligheid vormt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/b#buurboom

naar bovenbuurplant
buur•plant

█ Zelfstandig naamwoord

Plantensoort met bepaalde eigenschappen die bewust langs een andere plantensoort geplant wordt om voordeel te halen uit deze eigenschappen.

Een voorbeeld. Een plant kan een geur verspreiden die bepaalde insecten verjaagd waardoor een naburig voedingsgewas niet beschadigd wordt door deze insecten.
naar bovenVoorblad | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z