C

Voorblad > C

cade-olie
ca•de-olie

█ Zelfstandig naamwoord

Etherische olie gewonnen uit de stekelige jeneverbes, een soort die van nature voorkomt in het Middellandse Zeegebied.

Verwante termen:
Franse termen: huile de cade, huile essentielle de cade

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cade-olie


calyptra
ca•lyp•tra

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wortelmutsje

Kijk bij wortelmutsje.


cambium
cam•bi•um

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cambium

Verwante termen:
Duitse term: Kambium
https://de.wikipedia.org/wiki/Kambium
Franse term: cambium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambium
Engelse term: cambium
https://en.wikipedia.org/wiki/Vascular_cambium

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cambium


Campine hennuyère

■ Synoniem: Henegouwse Kempen

Geografische streek die zich uitstrekt ten noorden van de depressie van de Hene (Henekom) op arme, zure zandgrond. Zand-enclave in de (Zand)Leemstreek.

www.srbg.be/pdf/Belgique_presentation_geo_SRBG.pdf
http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/feiten-cijfers/landbouwstreken-belgie/zandleemstreek
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hennuyères

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#campine-hennuyere


capillair
ca•pil•lair

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Synoniem: haarvatWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Capillair

Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/capillair.shtml

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/capillair#Zelfstandig_naamwoord

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001879

Ensie
www.ensie.nl/betekenis/capillair

Ecopedia
Opmerking over het artikel "capillair" op Ecopedia, www.ecopedia.be/encyclopedie/capillair
Dit artikel beschrijft niet het lemma capillair, wel het lemma capillaire werking.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/capillair

https://nl.wiktionary.org/wiki/-air
https://fr.wiktionary.org/wiki/capillaire
https://fr.wiktionary.org/wiki/capillaris
https://en.wiktionary.org/wiki/capillaris
https://de.wiktionary.org/wiki/capillaris
https://fr.wiktionary.org/wiki/capillare

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Kapillare
https://de.wikipedia.org/wiki/Kapillare
Engelse term bij 1: capillary
https://en.wikipedia.org/wiki/Capillary
https://en.wiktionary.org/wiki/capillary

2. █ Bijvoeglijk naamwoord, bijwoord

Betrekking hebbend op haarvaten of vaten die lijken op haarvaten.
"capillair water"
"capillaire werking"

Verwante termen bij 2:
Engelse term bij 2: capillary
https://en.wiktionary.org/wiki/capillary

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#capillair


capillair water
ca•pil•lair wa•ter

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Water in de poriën van de grond, boven het grondwater.
Bron: Watervragen.nl
www.watervragen.nl/water-abc?pid=60&sid=235:Capillair-water

Water boven het freatisch vlak. Water in een bodem die niet verzadigd is met water.


Verwante term:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#capillair-water


capillaire werking
ca•pil•lai•re wer•king

■ Synoniem: capillariteit

Kijk bij capillariteit.


capillariteit
ca•pil•la•ri•teit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: capillaire werkingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Capillariteit

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001880
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001878.re.1

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/capillaire-opstijging

Ensie
www.ensie.nl/nvdo/capillaire-werking

Verwante term:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#capillariteit


carbol
car•bol

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: fenol

Kijk bij fenol.


carbolineum
car•bo•li•ne•um

█ Zelfstandig naamwoord

Op basis van een distillaat van steenkoolteer vervaardigde, donkerbruine vloeistof waarmee men houtwerk bestrijkt om het te beschermen tegen rotten.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001913&article=houtskool

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#carbolineum


carboon
car•boon

█ Zelfstandig naamwoord

Geologisch tijdvak waarin steenkool geformeerd werd, tussen de 275 en 230 miljoen jaar geleden.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001921

Verwante term: steenkool

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#carboon


carnivoor
car•ni•voor

1. █ Zelfstandig naamwoord

Vleeseter.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carnivoor

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001969

Verwante termen bij 1:
Duitse termen: Fleischfresser, Karnivor
https://de.wikipedia.org/wiki/Fleischfresser
Franse term: carnivore
https://fr.wiktionary.org/wiki/carnivore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnivore_(régime_alimentaire)
Engelse term: carnivore
https://en.wikipedia.org/wiki/Carnivore

2. █ Bijvoeglijk naamwoord

Vleesetend.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001969

Verwante termen bij 2:
Duitse termen bij 2: Fleischfressend, karnivor
https://de.wiktionary.org/wiki/fleischfressend
Franse term bij 2: carnivore
https://fr.wiktionary.org/wiki/carnivore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnivore_(régime_alimentaire)
Engelse term bij 2: carnivorous
https://en.wiktionary.org/wiki/carnivorous

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#carnivoor


cassanetum
cas•sa•ne•tum

█ Zelfstandig naamwoord

■ Meervoud: cassaneta
■ Synoniem: quercetum

Woordverwant aan Keltisch cassanos en cassanacum.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Galician_words_of_Celtic_origin

cassanos, cassanus

De term cassanetum is waarschijnlijk Volkslatijn. Quercetum is Latijn.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vulgair_Latijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/-iacum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kessenich_(België)#Naam

1. Plek met eiken. Eikenbos.

2. Een door de mens aangelegde verzameling eiken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cassanetum


cederolie
cē•der•olie

█ Zelfstandig naamwoord

Etherische olie gewonnen van bladeren en fijne twijgen (cederbladolie) of hout (cederhoutolie) van bepaalde cedersoorten.

Verwante termen:
Duitse term: Zedernöl
https://de.wikipedia.org/wiki/Zedernöl
Franse term: huile essentielle de cèdre
Engelse term: cedar oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Cedar_oil

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cederolie


cellulose
cel•lu•lo•se

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cellulose

Verwante term: lignine
Duitse term: Cellulose, Zellulose
https://de.wikipedia.org/wiki/Cellulose
Franse term: cellulose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellulose
Engelse term: cellulose
https://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cellulose


Franse term
chablis

Een ontwortelde of gebroken boom waarvan de ontworteling of breuk veroorzaakt werd door een natuurlijke oorzaak zoals wind, sneeuw, ijs, ouderdom of water.

Frans werkwoord chabler = Nederlands werkwoord slaan. "un chablis" = "een geslagen(e)", een door de wind geslagen boom, een staande boom waarvan de stam door sterke wind in twee gebroken is of een ontwortelde boom.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chablis_(arbre)
https://fr.wiktionary.org/wiki/chablis
https://fr.wiktionary.org/wiki/chabler

chabler -> chablis
www.cnrtl.fr/definition/chabler

Verwante termen:


chemotaxonomie
che•mo•ta•xo•no•mie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemotaxonomie

Verwante term: taxonomie
Duitse term: Chemotaxonomie
https://de.wikipedia.org/wiki/Chemotaxonomie
Franse term: chimiotaxonomie
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/chimiotaxonomie
Engelse term: chemotaxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemotaxonomy

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#chemotaxonomie


chloro-
chlo•ro-

Voorvoegsel dat groen betekent, van Grieks khlōrós.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/chloro-
  • chlorofyl
  • chloroplast
  • chlorose
Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#chloro-


chlorofyl
chlo•ro•fyl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bladgroen

Kijk bij bladgroen.


chloroplast
chlo•ro•plast

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bladgroenkorrel

Kijk bij bladgroenkorrel.


chlorose
chlo•ro•se

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chlorose_(plant)

Verwante termen:

-chorie

cir•kel•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag met een rond blad.

climaxbos
cli•max•bos

█ Zelfstandig naamwoord

Bos dat zich in de climaxfase bevindt.

Verwante termen:
Duitse term: Schlusswald
Engelse term: climax forest

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#climaxbos


climaxfase
cli•max•fa•se

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: climaxstadiumWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Climax_(ecologie)

Verwante termen:
Duitse term: Klimaxstadium
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaxstadium
Franse term: climax
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climax_(écologie)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#climaxfase


climaxstadium
cli•max•sta•di•um

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: climaxfase

Kijk bij climaxfase.


climaxvegetatie
cli•max•ve•ge•ta•tie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Climaxvegetatie

Verwante termen:
Duitse term: Klimaxvegetation
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaxvegetation
Engelse term: climax community
https://en.wikipedia.org/wiki/Climax_community

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#climaxvegetatie


Engelse term
cobnut

De noot van een Britse gecultiveerde hazelaar.

Verwante term: hazelaar


Franse term
coco de mer

Franse naam, ingeburgerd in de Nederlandse taal, voor seychellenpalmnoot.

Kijk bij seychellenpalmnoot.


code van goede natuurpraktijk


Engelse term
CODIT

■ Voluit: Compartmentalisation Of Decay In Trees

Letterlijke vertaling: Compartimentering van verval in bomen.

Afgrendelen. Afgrendelingszone.

Verwante termen:
Duitse term: CODIT
https://de.wikipedia.org/wiki/CODIT
Franse term: CODIT
https://fr.wikipedia.org/wiki/Codit
Engelse term: CODIT
https://en.wikipedia.org/wiki/Compartmentalization_of_decay_in_trees

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#codit


codominantie
co•do•mi•nan•tie

█ Zelfstandig naamwoord

Van bomen: Het verschijnsel dat een boom twee of meer stammen heeft.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codominantie

(meerstammig, tweelingboom)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#codominantie


colofonium
co•lo•fo•ni•um

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: pijnhars

Kijk bij pijnhars.


combinatieteelt
com•bi•na•tie•teelt

█ Zelfstandig naamwoord

Verschillende gewassen vlak naast elkaar of door elkaar telen om te profiteren van de gunstige invloed die de verschillende gewassen op elkaar (kunnen) hebben.

www.velt.nu/combinatieteelt


commensalisme
com•men•sa•lis•me

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Commensalisme

Verwante termen:
Duitse term: Kommensalismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommensalismus
Franse term: commensalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commensalisme
Engelse term: commensalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Commensalism

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#commensalisme


compenseren
com•pen•sē•ren

█ Werkwoord, afgeleid van het Franse compenser
█ Naamwoorden van handeling: (het) compenseren, (de) compensatie

■ Synoniem: inboetenWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/compenseren

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurcompensatie


compost
com•post

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Compost

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/compost

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22compost%22

Verwante termen:
Duitse term: Kompost
Franse term: compost
Engelse term: compost
https://en.wikipedia.org/wiki/Compost

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#compost


composteren
com•pos•te•ren

█ Werkwoord, afgeleid van het Franse composter
█ Naamwoorden van handeling: (het) composteren, (de) compostering

Tot compost verwerken.
Duitse termen: kompostieren. Naamwoorden van handeling: Kompostieren, Kompostierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kompostierung
Franse term: composter. Naamwoord van handeling: compostage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compostage_(biologie)
Engelse term: compost
https://en.wiktionary.org/wiki/compost#Verb

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#composteren


composthoop
com•post•hoop

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Composthoop

Verwante termen:
Duitse term: Komposthaufen
Franse term: tas de compost
Engelse term: compost heap

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#composthoop


concurrentie
con•cur•ren•tie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concurrentie_(ecologie)

Verwante term: lichtconcurrentie
Duitse term: Konkurrenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Konkurrenz_(Ökologie)
Franse term: compétition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compétition_(biologie)
Engelse term: competition
https://en.wikipedia.org/wiki/Competition_(biology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#concurrentie


conditie
con•di•tie

█ Zelfstandig naamwoord

1. Voorwaarde.

2. Gezondheidstoestand.

Verwante term: vitaliteit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#conditie


coniferen
co•ni•fe•ren

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: Coniferae, kegeldragersWikipedia
■ Synoniemen: onafgebrokenheid, regelmaat

In de context van beheer: Ononderbroken beheer. Van belang voor grasland, hakhout en knotbomen.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/continuïteit


convergente evolutie
con•ver•gen•te e•vo•lu•tie

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Convergente_evolutie

Verwante term: evolutionaire aanpassing
Duitse termen: konvergente Evolution, Konvergenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Analogie_(Biologie)
Franse term: convergence évolutive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convergence_évolutive
Engelse term: convergent evolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_evolution
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_examples_of_convergent_evolution

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#convergente-evolutie


correlatie
cor•re•la•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van het Franse corrélation, daarvoor van Latijn correlatio

Wisselverhouding.

Wederzijdse relatie, onderlinge afhankelijkheid.
Bron: Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=correlatie&lang=nn

Een wederzijdse, parallelle of complementaire verhouding tussen twee of meer biotische en/of abiotische elementen.
Bron: Bewerkte tekst van de Engelstalige Wiktionary.

Verwante termen:
Duitse termen: Korrelation, Wechselbeziehung
www.spektrum.de/lexikon/biologie/korrelation/37155
Franse term: corrélation
https://fr.wiktionary.org/wiki/corrélation
Engelse term: correlation
https://en.wiktionary.org/wiki/correlation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#correlatie


corridor
cor•ri•dor

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: verbindingszone

Kijk bij verbindingszone.


cortex
cor•tex

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cortex_(botanie)

Verwante termen:
Duitse termen: cortex, kortex
https://de.wikipedia.org/wiki/Rinde
Franse term: cortex
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cortex
Engelse term: cortex
https://en.wikipedia.org/wiki/Cortex_(botany)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cortex


crepusculair
cre•pus•cu•lair

■ Synoniem: schemeractief

Kijk bij schemeractief.


cristaat
cris•taat

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cristaat

Verwante term: fasciatie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cristaat


Engelse term
Culin hedge cutter

Kijk bij heggenruimer.


cultivar
cul•ti•var

█ Zelfstandig naamwoord

Korte vorm van cultuurvariëteit.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultivar

Verwante termen:
Duitse termen: Cultivar, Kultivar, Kulturvarietät
https://de.wikipedia.org/wiki/Cultivar
Franse term: cultivar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cultivar
Engelse term: cultivar
https://en.wikipedia.org/wiki/Cultivar

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cultivar


cultiveren
cul•ti•ve•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) cultivatie, (het) cultiveren
cul•tuur•land•schap

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuurlandschap

Verwante term: landschap
Duitse term: Kulturlandschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturlandschaft
Franse term: paysage culturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paysage_culturel
Engelse term: cultural landscape
https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_landscape

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cultuurlandschap


cultuurvariëteit
cul•tuur•va•ri•e•teit

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij cultivar.


cultuurvolger
cul•tuur•vol•ger

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuurvolger

Verwante termen:
Duitse term: Kulturfolger
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturfolger
Engelse term: hemerophile
https://simple.wikipedia.org/wiki/Hemerophile

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cultuurvolger


cumulatief effect
cu•mu•la•tief ef•fect

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Agentschap Natuur en Bos
www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/stedenbouwkundige-vergunningsaanvraag/begrippen##cumulatieve

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Cumulatief%20effect

Verwante termen:

cupula
cu•pu•la

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: napje

Kijk bij napje.


cyclus
cy•clus

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kringloop, tijdsbestek

Kijk bij kringloop en tijdsbestek.


cytokinine
cy•to•ki•ni•ne

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Cytokinine

Verwante termen:
Duitse termen: Cytokinine, Zytokinine
https://de.wikipedia.org/wiki/Cytokinine
Franse term: cytokinine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cytokinine
Engelse term: cytokinine
https://en.wikipedia.org/wiki/Cytokinin

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cytokinine

naar boven


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z