C

Voorblad > C

cade-olie
ca•de-olie

█ Zelfstandig naamwoord

Etherische olie gewonnen uit de stekelige jeneverbes, een soort die van nature voorkomt in het Middellandse Zeegebied.

Verwante termen:
Franse termen: huile de cade, huile essentielle de cade

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cade-olie


calyptra
ca•lyp•tra

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wortelmutsje

Kijk bij wortelmutsje.


cambium
cam•bi•um

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cambium

Verwante termen:
Duitse term: Kambium
https://de.wikipedia.org/wiki/Kambium
Franse term: cambium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambium
Engelse term: cambium
https://en.wikipedia.org/wiki/Vascular_cambium

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cambium


Campine hennuyère

■ Synoniem: Henegouwse Kempen

Geografische streek die zich uitstrekt ten noorden van de depressie van de Hene (Henekom) op arme, zure zandgrond. Zand-enclave in de (Zand)Leemstreek.

www.srbg.be/pdf/Belgique_presentation_geo_SRBG.pdf
http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/feiten-cijfers/landbouwstreken-belgie/zandleemstreek
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hennuyères

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#campine-hennuyere


capillair water
ca•pil•lair wa•ter

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Water in de poriën van de grond, boven het grondwater. Bron: www.watervragen.nl/water-abc?pid=60&sid=235:Capillair-water


Verwante term: capillariteit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#capillair-water


capillaire werking
ca•pil•lai•re wer•king

■ Synoniem: capillariteit

Kijk bij capillariteit.


capillariteit
ca•pil•la•ri•teit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: capillaire werking

https://nl.wikipedia.org/wiki/Capillariteit
https://nl.wikipedia.org/wiki/Capillair
www.joostdevree.nl/shtmls/capillair.shtml

Verwante term: capillair water

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#capillariteit


carbol
car•bol

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: fenol

Kijk bij fenol.


carbolineum
car•bo•li•ne•um

█ Zelfstandig naamwoord

Op basis van een distillaat van steenkoolteer vervaardigde, donkerbruine vloeistof waarmee men houtwerk bestrijkt om het te beschermen tegen rotten.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001913&article=houtskool

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#carbolineum


carboon
car•boon

█ Zelfstandig naamwoord

Geologisch tijdvak waarin steenkool geformeerd werd, tussen de 275 en 230 miljoen jaar geleden.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001921&article=houtskool

Verwante term: steenkool

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#carboon


carnivoor

cassanetum
cas•sa•ne•tum

█ Zelfstandig naamwoord

■ Meervoud: cassaneta
■ Synoniem: quercetum

Woordverwant aan Keltisch cassanos en cassanacum.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Galician_words_of_Celtic_origin

cassanos, cassanus

De term cassanetum is waarschijnlijk Volkslatijn. Quercetum is Latijn.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vulgair_Latijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/-iacum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kessenich_(België)#Naam

1. Plek met eiken. Eikenbos.

2. Een door de mens aangelegde verzameling eiken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cassanetum


cederolie
ce•der•olie

█ Zelfstandig naamwoord

Etherische olie gewonnen van bladeren en fijne twijgen (cederbladolie) of hout (cederhoutolie) van bepaalde cedersoorten.

Verwante termen:
Duitse term: Zedernöl
https://de.wikipedia.org/wiki/Zedernöl
Franse term: huile essentielle de cèdre
Engelse term: cedar oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Cedar_oil

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cederolie


cellulose
cel•lu•lo•se

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cellulose

Verwante term: lignine
Duitse term: Cellulose, Zellulose
https://de.wikipedia.org/wiki/Cellulose
Franse term: cellulose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellulose
Engelse term: cellulose
https://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cellulose


Franse term
chablis

Een ontwortelde of gebroken boom waarvan de ontworteling of breuk veroorzaakt werd door een natuurlijke oorzaak zoals wind, sneeuw, ijs of water.
Chablis is niet letterlijk in één woord te vertalen in het Nederlands.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chablis_(arbre)
https://fr.wiktionary.org/wiki/chablis
https://fr.wiktionary.org/wiki/chabler
www.cnrtl.fr/definition/chabler

Verwante termen:


chemotaxonomie
che•mo•ta•xo•no•mie

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemotaxonomie

Verwante term: taxonomie
Duitse term: Chemotaxonomie
https://de.wikipedia.org/wiki/Chemotaxonomie
Franse term: chimiotaxonomie
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/chimiotaxonomie
Engelse term: chemotaxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemotaxonomy

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#chemotaxonomie


chloro-
chlo•ro-

Voorvoegsel dat groen betekent, van het Griekse khlōrós.

https://nl.wiktionary.org/wiki/chloro-
  • chlorofyl
  • chloroplast
  • chlorose
Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#chloro-


chlorofyl
chlo•ro•fyl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bladgroen

Kijk bij bladgroen.


chloroplast
chlo•ro•plast

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bladgroenkorrel

Kijk bij bladgroenkorrel.


chlorose
chlo•ro•se

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chlorose_(plant)

Verwante termen:

-chorie

cir•kel•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cirkelzaag

Verwante termen:
Duitse term: Kreissäge
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreissäge
Franse term: scie circulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scie_circulaire
Engelse term: circular saw
https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_saw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cirkelzaag


climaxbos
cli•max•bos

█ Zelfstandig naamwoord

Een bos dat zich in de climaxfase bevindt.

Verwante termen:
Duitse term: Schlusswald
Engelse term: climax forest

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#climaxbos


climaxfase
cli•max•fa•se

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: climaxstadium

https://nl.wikipedia.org/wiki/Climax_(ecologie)

Verwante termen:
Duitse term: Klimaxstadium
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaxstadium
Franse term: climax
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climax_(écologie)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#climaxfase


climaxstadium
cli•max•sta•di•um

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: climaxfase

Kijk bij climaxfase.


climaxvegetatie
cli•max•ve•ge•ta•tie

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Climaxvegetatie

Verwante termen:
Duitse term: Klimaxvegetation
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaxvegetation
Engelse term: climax community
https://en.wikipedia.org/wiki/Climax_community

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#climaxvegetatie


Engelse term
cobnut

De noot van een Britse gecultiveerde hazelaar.

Verwante term: hazelaar


Franse term
coco de mer

Franse naam, ingeburgerd in de Nederlandse taal, voor seychellenpalmnoot.

Kijk bij seychellenpalmnoot.


code van goede natuurpraktijk


Engelse term
CODIT

■ Voluit: Compartmentalisation Of Decay In Trees

Letterlijke vertaling: Compartimentering van verval in bomen.

Afgrendelen. Afgrendelingszone.

Verwante termen:
Duitse term: CODIT
https://de.wikipedia.org/wiki/CODIT
Franse term: CODIT
https://fr.wikipedia.org/wiki/Codit
Engelse term: CODIT
https://en.wikipedia.org/wiki/Compartmentalization_of_decay_in_trees

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#codit


codominantie
co•do•mi•nan•tie

█ Zelfstandig naamwoord

Van bomen: Het verschijnsel dat een boom twee of meer stammen heeft.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Codominantie

(meerstammig, tweelingboom)

Verwante termen:
+ Bladwijzer:


colofonium
co•lo•fo•ni•um

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: pijnhars

Kijk bij pijnhars.


combinatieteelt
com•bi•na•tie•teelt

█ Zelfstandig naamwoord

Verschillende gewassen vlak naast elkaar of door elkaar telen om te profiteren van de gunstige invloed die de verschillende gewassen op elkaar (kunnen) hebben.

www.velt.nu/combinatieteelt


commensalisme
com•men•sa•lis•me

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Commensalisme

Verwante termen:
Duitse term: Kommensalismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommensalismus
Franse term: commensalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commensalisme
Engelse term: commensalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Commensalism

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#commensalisme


compactatiegrens
com•pac•ta•tie•grens

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: verdichtingsgrens

Kijk bij verdichtingsgrens.


compactiegrens
com•pac•tie•grens

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: verdichtingsgrens

Kijk bij verdichtingsgrens.


compenseren
com•pen•sē•ren

█ Werkwoord, afgeleid van het Franse compenser
█ Naamwoorden van handeling: (het) compenseren, (de) compensatie

■ Synoniem: inboeten

https://nl.wiktionary.org/wiki/compenseren
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurcompensatie


compost
com•post

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Compost

Verwante termen:
Duitse term: Kompost
Franse term: compost
Engelse term: compost
https://en.wikipedia.org/wiki/Compost

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#compost


composteren
com•pos•te•ren

█ Werkwoord, afgeleid van het Franse composter
█ Naamwoorden van handeling: (het) composteren, (de) compostering

Tot compost verwerken.
Duitse termen: kompostieren. Naamwoorden van handeling: Kompostieren, Kompostierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kompostierung
Franse term: composter. Naamwoord van handeling: compostage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compostage_(biologie)
Engelse term: compost
https://en.wiktionary.org/wiki/compost#Verb

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#composteren


composthoop
com•post•hoop

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Composthoop

Verwante termen:
Duitse term: Komposthaufen
Franse term: tas de compost
Engelse term: compost heap

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#composthoop


concurrentie
con•cur•ren•tie

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Concurrentie_(ecologie)


coniferen
co•ni•fe•ren

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: Coniferae, kegeldragers

■ Synoniemen: onafgebrokenheid, regelmaat

In de context van beheer: Ononderbroken beheer. Van belang voor grasland, hakhout en knotbomen.

https://nl.wiktionary.org/wiki/continuïteit


convergente evolutie
con•ver•gen•te e•vo•lu•tie

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Convergente_evolutie

Verwante term: evolutionaire aanpassing
Duitse termen: konvergente Evolution, Konvergenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Analogie_(Biologie)
Franse term: convergence évolutive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convergence_évolutive
Engelse term: convergent evolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_evolution
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_examples_of_convergent_evolution

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#convergente-evolutie


correlatie
cor•re•la•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van het Franse corrélation, daarvoor van het Latijnse correlatio

Wisselverhouding.

Wederzijdse relatie, onderlinge afhankelijkheid. Bron: www.vandale.nl/opzoeken?pattern=correlatie&lang=nn

Een wederzijdse, parallelle of complementaire verhouding tussen twee of meer biotische en/of abiotische elementen.
Bron: Bewerkte tekst van de Engelstalige Wiktionary.

Verwante termen:
Duitse termen: Korrelation, Wechselbeziehung
www.spektrum.de/lexikon/biologie/korrelation/37155
Franse term: corrélation
https://fr.wiktionary.org/wiki/corrélation
Engelse term: correlation
https://en.wiktionary.org/wiki/correlation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#correlatie


corridor
cor•ri•dor

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: verbindingszone

Kijk bij verbindingszone.


cortex
cor•tex

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cortex_(botanie)

Verwante termen:
Duitse termen: cortex, kortex
https://de.wikipedia.org/wiki/Rinde
Franse term: cortex
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cortex
Engelse term: cortex
https://en.wikipedia.org/wiki/Cortex_(botany)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cortex


conditie
con•di•tie

█ Zelfstandig naamwoord

1. Voorwaarde.

2. Gezondheidstoestand.

Verwante term: vitaliteit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#conditie


crepusculair
cre•pus•cu•lair

■ Synoniem: schemeractief

Kijk bij schemeractief.


cristaat
cris•taat

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cristaat

Verwante term: fasciatie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cristaat


Engelse term
Culin hedge cutter

Kijk bij heggenruimer.


cultivar
cul•ti•var

█ Zelfstandig naamwoord

Korte vorm van cultuurvariëteit.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultivar

Verwante termen:
Duitse termen: Cultivar, Kultivar, Kulturvarietät
https://de.wikipedia.org/wiki/Cultivar
Franse term: cultivar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cultivar
Engelse term: cultivar
https://en.wikipedia.org/wiki/Cultivar

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cultivar


cultiveren
cul•ti•ve•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) cultivatie, (het) cultiveren
cul•tuur•land•schap

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuurlandschap

Verwante term: landschap
Duitse term: Kulturlandschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturlandschaft
Franse term: paysage culturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paysage_culturel
Engelse term: cultural landscape
https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_landscape

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cultuurlandschap


cultuurvariëteit
cul•tuur•va•ri•e•teit

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij cultivar.


cultuurvolger
cul•tuur•vol•ger

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuurvolger

Verwante termen:
Duitse term: Kulturfolger
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturfolger
Engelse term: hemerophile
https://simple.wikipedia.org/wiki/Hemerophile

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cultuurvolger


cumulatief effect
cu•mu•la•tief ef•fect

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/stedenbouwkundige-vergunningsaanvraag/begrippen##cumulatieve
www.encyclo.nl/begrip/Cumulatief%20effect

Verwante termen:

cupula
cu•pu•la

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: napje

Kijk bij napje.


cyclus
cy•clus

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kringloop, tijdsbestek

Kijk bij kringloop en tijdsbestek.


cytokinine
cy•to•ki•ni•ne

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cytokinine

Verwante termen:
Duitse termen: Cytokinine, Zytokinine
https://de.wikipedia.org/wiki/Cytokinine
Franse term: cytokinine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cytokinine
Engelse term: cytokinine
https://en.wikipedia.org/wiki/Cytokinin

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/c#cytokinine

naar boven


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z