C

Voorblad > C


cade-olie
ca•de-olie

█ Zelfstandig naamwoord

Etherische olie gewonnen uit de stekelige jeneverbes, een soort die van nature voorkomt in het Middellandse Zeegebied.

Verwante termen:
Franse termen: huile de cade, huile essentielle de cade

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#cade-olie
calyptra
ca•lyp•tra

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: wortelmutsje

Kijk bij wortelmutsje.
cambium
cam•bi•um

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cambium

Verwante termen:
Duitse term: Kambium
https://de.wikipedia.org/wiki/Kambium
Engelse term: cambium
https://en.wikipedia.org/wiki/Vascular_cambium
Franse term: cambium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cambium

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#cambium
Franse term
Campine hennuyère

█ Woordgroep

■ Nederlandse evenwoorden: Henegouwse Kempen

Geografische streek die zich uitstrekt ten noorden van de depressie van de Hene (Henekom) op arme, zure zandgrond. Zand-enclave in de (Zand)Leemstreek.

Bron: Departement Landbouw en Visserij, Vlaamse Gewest
http://lv.vlaanderen.be/nl/voorlichting-info/feiten-cijfers/landbouwstreken-belgie/zandleemstreek

"Hennuyères", Bron: Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hennuyères

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#campine-hennuyere
capillair
ca•pil•lair

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Evenwoord: haarvatBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Capillair

Bron: Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/capillair.shtml

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/capillair#Zelfstandig_naamwoord

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001879

Bron: Ensie
www.ensie.nl/betekenis/capillair

Bron: Ecopedia
Opmerking over het artikel "capillair" op Ecopedia, www.ecopedia.be/encyclopedie/capillair
Dit artikel beschrijft niet het lemma capillair, wel het lemma capillaire werking.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/capillair

https://nl.wiktionary.org/wiki/-air
https://fr.wiktionary.org/wiki/capillaire
https://fr.wiktionary.org/wiki/capillaris
https://en.wiktionary.org/wiki/capillaris
https://de.wiktionary.org/wiki/capillaris
https://fr.wiktionary.org/wiki/capillare

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Kapillare
https://de.wikipedia.org/wiki/Kapillare
Engelse term bij 1: capillary
https://en.wikipedia.org/wiki/Capillary
https://en.wiktionary.org/wiki/capillary

2. █ Bijvoeglijk naamwoord, bijwoord

Betrekking hebbend op haarvaten of vaten die lijken op haarvaten.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001878

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/capillair#Bijvoeglijk_naamwoord

Bron: Ensie
www.ensie.nl/betekenis/capillair

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/capillair

"capillair water"
"capillaire werking"

Verwante termen bij 2:
Engelse term bij 2: capillary
https://en.wiktionary.org/wiki/capillary

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#capillair
capillair water
ca•pil•lair wa•ter

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Water in de poriën van de grond, boven het grondwater.
Bron: Watervragen.nl
www.watervragen.nl/water-abc?pid=60&sid=235:Capillair-water

Water boven het freatisch vlak. Water in een bodem die niet verzadigd is met water.


Verwante term:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#capillair-water
capillaire werking
ca•pil•lai•re wer•king

■ Evenwoord: capillariteit

Kijk bij capillariteit.
capillariteit
ca•pil•la•ri•teit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: capillaire werkingBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Capillariteit

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001880
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001878.re.1

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/capillaire-opstijging

Bron: Ensie
www.ensie.nl/nvdo/capillaire-werking

Verwante term:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#capillariteit
carbol
car•bol

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: fenol

Kijk bij fenol.
carbolineum
car•bo•li•ne•um

█ Zelfstandig naamwoord

Op basis van een distillaat van steenkoolteer vervaardigde, donkerbruine vloeistof waarmee men houtwerk bestrijkt om het te beschermen tegen rotten.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001913&article=houtskool

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#carbolineum
carboon
car•boon

█ Zelfstandig naamwoord

Geologisch tijdvak waarin steenkool geformeerd werd, tussen de 275 en 230 miljoen jaar geleden.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001921

Verwante term: steenkool

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#carboon
carnivoor
car•ni•voor

1. █ Zelfstandig naamwoord

Vleeseter.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Carnivoor

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001969

Verwante termen bij 1:
Duitse termen: Fleischfresser, Karnivor
https://de.wikipedia.org/wiki/Fleischfresser
Engelse term: carnivore
https://en.wikipedia.org/wiki/Carnivore
Franse term: carnivore
https://fr.wiktionary.org/wiki/carnivore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnivore_(régime_alimentaire)

2. █ Bijvoeglijk naamwoord

Vleesetend.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001969

Verwante termen bij 2:
Duitse termen bij 2: Fleischfressend, karnivor
https://de.wiktionary.org/wiki/fleischfressend
Engelse term bij 2: carnivorous
https://en.wiktionary.org/wiki/carnivorous
Franse term bij 2: carnivore
https://fr.wiktionary.org/wiki/carnivore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carnivore_(régime_alimentaire)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#carnivoor
cassanetum
cas•sa•ne•tum

█ Zelfstandig naamwoord

■ Meervoud: cassaneta
■ Evenwoord: quercetum

1. Plek met eiken. Eikenbos.

2. Een door de mens aangelegde verzameling eiken.

Bron: Woordverwant aan Keltisch cassanos en cassanacum.
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Galician_words_of_Celtic_origin

cassanos, cassanus

De term cassanetum is waarschijnlijk Volkslatijn. Quercetum is Latijn.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vulgair_Latijn

https://nl.wikipedia.org/wiki/-iacum
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kessenich_(België)#Naam

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#cassanetum
ce...
cederolie
cē•der•olie

█ Zelfstandig naamwoord

Etherische olie gewonnen van bladeren en fijne twijgen (cederbladolie) of hout (cederhoutolie) van bepaalde cedersoorten.

Verwante termen:
Duitse term: Zedernöl
https://de.wikipedia.org/wiki/Zedernöl
Engelse term: cedar oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Cedar_oil
Franse term: huile essentielle de cèdre

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#cederolie
cellulose
cel•lu•lo•se

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cellulose

Verwante term: lignine
Duitse term: Cellulose, Zellulose
https://de.wikipedia.org/wiki/Cellulose
Engelse term: cellulose
https://en.wikipedia.org/wiki/Cellulose
Franse term: cellulose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellulose

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#cellulose
ch...
Franse term
chablis

Een ontwortelde of gebroken boom waarvan de ontworteling of breuk veroorzaakt werd door een natuurlijke oorzaak zoals wind, sneeuw, ijs, ouderdom of water.

Frans werkwoord chabler = Nederlands werkwoord slaan. "un chablis" = "een geslagen(e)", een door de wind geslagen boom, een staande boom waarvan de stam door sterke wind in twee gebroken is of een ontwortelde boom.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chablis_(arbre)
https://fr.wiktionary.org/wiki/chablis
https://fr.wiktionary.org/wiki/chabler

chabler -> chablis
www.cnrtl.fr/definition/chabler

Verwante termen:
chemotaxonomie
che•mo•ta•xo•no•mie

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemotaxonomie

Verwante term: taxonomie
Duitse term: Chemotaxonomie
https://de.wikipedia.org/wiki/Chemotaxonomie
Engelse term: chemotaxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemotaxonomy
Franse term: chimiotaxonomie
http://dictionnaire.reverso.net/francais-definition/chimiotaxonomie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#chemotaxonomie
chloro-
chlo•ro-

Voorvoegsel dat groen betekent, van Grieks khlōrós.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/chloro-
  • chlorofyl
  • chloroplast
  • chlorose
Verwante term:

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#chloro-
chlorofyl
chlo•ro•fyl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: bladgroen

Kijk bij bladgroen.
chloroplast
chlo•ro•plast

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: bladgroenkorrel

Kijk bij bladgroenkorrel.
chlorose
chlo•ro•se

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chlorose_(plant)

Verwante termen:
Duitse term: Chlorose
https://de.wikipedia.org/wiki/Chlorose
Engelse term: chlorosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Chlorosis
Franse term: chlorose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chlorose

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#chlorose
-chorie

Achtervoegsel in woorden die zaadverspreiding beschrijven. Van het Griekse khōréō = verspreiden Verwante termen:
Engelse term: -chory
https://en.wiktionary.org/wiki/Category:English_words_suffixed_with_-chory

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#-chorie
ci...
cirkelzaag
cir•kel•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag met een rond blad.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cirkelzaag

Verwante termen:
Duitse term: Kreissäge
https://de.wikipedia.org/wiki/Kreissäge
Engelse term: circular saw
https://en.wikipedia.org/wiki/Circular_saw
Franse term: scie circulaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scie_circulaire

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#cirkelzaag
cl...
climaxbos
cli•max•bos

█ Zelfstandig naamwoord

Bos dat zich in de climaxfase bevindt.

Verwante termen:
Duitse term: Schlusswald
Engelse term: climax forest

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#climaxbos
climaxfase
cli•max•fa•se

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: climaxstadiumBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Climax_(ecologie)

Verwante termen:
Duitse term: Klimaxstadium
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaxstadium
Franse term: climax
https://fr.wikipedia.org/wiki/Climax_(écologie)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#climaxfase
climaxstadium
cli•max•sta•di•um

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: climaxfase

Kijk bij climaxfase.climaxvegetatie
cli•max•ve•ge•ta•tie

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Climaxvegetatie

Verwante termen:
Duitse term: Klimaxvegetation
https://de.wikipedia.org/wiki/Klimaxvegetation
Engelse term: climax community
https://en.wikipedia.org/wiki/Climax_community

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#climaxvegetatie
co...
Engelse term
cobnut

De noot van een Britse gecultiveerde hazelaar.

Verwante term: hazelaar
Franse term
coco de mer

Franse naam, ingeburgerd in de Nederlandse taal, voor seychellenpalmnoot.

Kijk bij seychellenpalmnoot.
code van goede natuurpraktijk

Kijk bij omzendbrief code van goede natuurpraktijk.
Engelse term
CODIT

■ Voluit: Compartmentalisation Of Decay In Trees

Letterlijke vertaling: Compartimentering van verval in bomen.

Afgrendelen. Afgrendelingszone.

Verwante termen:
Duitse term: CODIT
https://de.wikipedia.org/wiki/CODIT
Engelse term: CODIT
https://en.wikipedia.org/wiki/Compartmentalization_of_decay_in_trees
Franse term: CODIT
https://fr.wikipedia.org/wiki/Codit

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#codit
codominantie
cō•dō•mi•nan•tie

█ Zelfstandig naamwoord

Van bomen: Het verschijnsel dat een boom twee of meer stammen heeft.Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Codominantie

(meerstammig, tweelingboom)

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#codominantie
colofonium
co•lo•fo•ni•um

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: pijnhars

Kijk bij pijnhars.
combinatieteelt
com•bi•nā•tie•teelt

█ Zelfstandig naamwoord

Verschillende gewassen vlak naast elkaar of door elkaar telen om te profiteren van de gunstige invloed die de verschillende gewassen op elkaar (kunnen) hebben.

Bron: Velt
www.velt.nu/combinatieteelt

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#combinatieteelt
commensalisme
com•men•sa•lis•me

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Commensalisme

Verwante termen:
Duitse term: Kommensalismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Kommensalismus
Engelse term: commensalism
https://en.wikipedia.org/wiki/Commensalism
Franse term: commensalisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Commensalisme

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#commensalisme
compenseren
com•pen•sē•ren

█ Werkwoord, afgeleid van het Franse compenser
█ Naamwoorden van handeling: (het) compenseren, (de) compensatie

■ Evenwoord: inboetenBron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/compenseren

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurcompensatie

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#compenseren
compost
com•post

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Compost

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/compost

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22compost%22

Verwante termen:
Duitse term: Kompost
Engelse term: compost
https://en.wikipedia.org/wiki/Compost
Franse term: compost

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#compost
composteren
com•pos•tē•ren

█ Werkwoord, afgeleid van het Franse composter
█ Naamwoorden van handeling: (het) composteren, (de) compostering

Tot compost verwerken.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/composteren

Verwante termen:
Duitse termen: kompostieren. Naamwoorden van handeling: Kompostieren, Kompostierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kompostierung
Engelse term: compost
https://en.wiktionary.org/wiki/compost#Verb
Franse term: composter. Naamwoord van handeling: compostage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compostage_(biologie)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#composteren

composthoop
com•post•hoop

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Composthoop

Verwante termen:
Duitse term: Komposthaufen
Engelse term: compost heap
Franse term: tas de compost

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#composthoop
concurrentie
con•cur•ren•tie

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Concurrentie_(ecologie)

Verwante term: lichtconcurrentie
Duitse term: Konkurrenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Konkurrenz_(Ökologie)
Engelse term: competition
https://en.wikipedia.org/wiki/Competition_(biology)
Franse term: compétition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Compétition_(biologie)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#concurrentie
conditie
con•di•tie

█ Zelfstandig naamwoord

1. Voorwaarde.

2. Gezondheidstoestand.

Verwante term: vitaliteit

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#conditie
coniferen
cō•ni•fē•ren

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: Coniferae, kegeldragersBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coniferen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coniferae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coniferales

Verwante term: naaldboom
Duitse term: Konifere
https://de.wikipedia.org/wiki/Koniferen
https://de.wikipedia.org/wiki/Coniferopsida
Engelse term: cinifer
https://en.wikipedia.org/wiki/Pinophyta
Franse term: conifère
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinophyta

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#coniferen
continuïteit
con•ti•nu•ï•teit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: onafgebrokenheid, regelmaat

In de context van beheer: Ononderbroken beheer. Van belang voor grasland, hakhout en knotbomen.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/continuïteit

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#continuiteit
convergente evolutie
con•ver•gen•te e•vo•lu•tie

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Convergente_evolutie

Verwante term: evolutionaire aanpassing
Duitse termen: konvergente Evolution, Konvergenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Analogie_(Biologie)
Engelse term: convergent evolution
https://en.wikipedia.org/wiki/Convergent_evolution
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_examples_of_convergent_evolution
Franse term: convergence évolutive
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convergence_évolutive

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#convergente-evolutie
correlatie
cor•re•la•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van het Franse corrélation, daarvoor van Latijn correlatio

Wisselverhouding.

Wederzijdse relatie, onderlinge afhankelijkheid.
Bron: Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=correlatie&lang=nn

Een wederzijdse, parallelle of complementaire verhouding tussen twee of meer biotische en/of abiotische elementen.
Bron: Bewerkte tekst van de Engelstalige Wiktionary.

Verwante termen:
Duitse termen: Korrelation, Wechselbeziehung
www.spektrum.de/lexikon/biologie/korrelation/37155
Engelse term: correlation
https://en.wiktionary.org/wiki/correlation
Franse term: corrélation
https://fr.wiktionary.org/wiki/corrélation

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#correlatie
corridor
cor•ri•dor

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: verbindingszone

Kijk bij verbindingszone.
cortex
cor•tex

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cortex_(botanie)

Verwante termen:
Duitse termen: cortex, kortex
https://de.wikipedia.org/wiki/Rinde
Engelse term: cortex
https://en.wikipedia.org/wiki/Cortex_(botany)
Franse term: cortex
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cortex

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#cortex
cr...
crepusculair
cre•pus•cu•lair

■ Evenwoord: schemeractief

Kijk bij schemeractief.
cristaat
cris•taat

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cristaat

Verwante term: fasciatie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#cristaat
cu...
Engelse term
Culin hedge cutter

Kijk bij heggenruimer.
cultivar
cul•ti•var

█ Zelfstandig naamwoord

■ Korte vorm van cultuurvariëteit.Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultivar

Verwante termen:
Duitse termen: Cultivar, Kultivar, Kulturvarietät
https://de.wikipedia.org/wiki/Cultivar
Engelse term: cultivar
https://en.wikipedia.org/wiki/Cultivar
Franse term: cultivar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cultivar

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#cultivar
cultiveren
cul•ti•vē•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) cultivatie, (het) cultiverenBron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/cultiveren

Verwante termen:
Duitse term: kultivieren
www.duden.de/rechtschreibung/kultivieren
https://de.wikipedia.org/wiki/Kultivierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Gartenbau
Engelse term: cultivate
https://en.wikipedia.org/wiki/Horticulture
Franse term: cultiver
https://fr.wikipedia.org/wiki/Horticulture

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#cultiveren
cultuurlandschap
cul•tuur•land•schap

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuurlandschap

Verwante term: landschap
Duitse term: Kulturlandschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturlandschaft
Engelse term: cultural landscape
https://en.wikipedia.org/wiki/Cultural_landscape
Franse term: paysage culturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paysage_culturel

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#cultuurlandschap
cultuurvariëteit
cul•tuur•va•ri•e•teit

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij cultivar.
cultuurvolger
cul•tuur•vol•ger

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultuurvolger

Verwante termen:
Duitse term: Kulturfolger
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturfolger
Engelse term: hemerophile
https://simple.wikipedia.org/wiki/Hemerophile

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#cultuurvolger
cumulatief effect
cu•mu•la•tief ef•fect

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Bron: Agentschap Natuur en Bos
www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/stedenbouwkundige-vergunningsaanvraag/begrippen##cumulatieve

Bron: Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Cumulatief%20effect

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#cumulatief-effect
cupula
cu•pu•la

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: napje

Kijk bij napje.
cy...
cyclus
cy•clus

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: kringloop, tijdsbestek

Kijk bij kringloop en tijdsbestek.
cytokinine
cy•to•ki•ni•ne

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cytokinine

Verwante termen:
Duitse termen: Cytokinine, Zytokinine
https://de.wikipedia.org/wiki/Cytokinine
Engelse term: cytokinine
https://en.wikipedia.org/wiki/Cytokinin
Franse term: cytokinine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cytokinine

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/c#cytokinine