D

dagactief
dag•ac•tief

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: diurnaal

De gewoonte hebbend overdag actief te zijn. Gezegd van dieren en planten.

Wikipedia

dagbouw
dag•bouw

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dagbouw

Verwante termen:
Duitse term: Tagebau
https://de.wikipedia.org/wiki/Tagebau

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dagbouw


dagroofvogel
dag•roof•vō•gel

█ Zelfstandig naamwoord

Roofvogel die overdag jaagt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dagroofvogel


dagvlinder
dag•vlinder

█ Zelfstandig naamwoord

Vlinder die behoort tot een soortgroep van vlinders die vooral overdag actief is en waarvan de vleugels, in tegenstelling tot de nachtvlinder, in rust niet opgevouwen kunnen worden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlinders

Duitse term: Tagfalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Tagfalter
Franse term: papillon de jour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhopalocères

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dagvlinder


dagzomen
dag•zo•men

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) dagzomen


dakboom
dak•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Een boom waarvan de kroon geleid is in de vorm van een dak.

Verwante termen:
Franse term: arbre en forme de toit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dakboom


dal

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: daal, del, delle
■ Synoniem: vallei, van Latijn vallis en vola of Germaans vallen, wallen en wal? https://en.wiktionary.org/wiki/vallis

1. Geologische term.

2. Plaatsnaam. Dalhem, Remersdaal, Voerendaal ...


Verwante termen:
Duitse termen: Dal, Dälle, Delle, Tal
Dal of Tal? De letter D is stemhebbend en de letter T is stemloos, al naargelang regionale verschillen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tal
www.dwds.de/wb/Tal
www.dwds.de/wb/Delle
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PD01743
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RD01454
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RD00375
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RD00338
Franse term: vallée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vallée
Engelse termen: dale, dell, valley
https://en.wikipedia.org/wiki/Valley
https://en.wikipedia.org/wiki/Dale_(landform)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dell_(landform)
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=dell
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=dale

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dal


dalstelsel
dal•stel•sel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: drainagepatroon

https://nl.wikipedia.org/wiki/Drainagepatroon

dal•weg

█ Zelfstandig naamwoord


dam

█ Zelfstandig naamwoord

1. Waterkundig bouwsel.


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dam


danslinde
dans•lin•de

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Etagelinde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linde_van_Sambeek

Verwante termen:
Duitse term: Tanzlinde
https://de.wikipedia.org/wiki/Tanzlinde
Franse term: tilleul à danser

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#danslinde


DBH

Afkorting van diameterborsthoogte.

Kijk bij diameterborsthoogte.


decoctie
de•coc•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: afkoken

Kijk bij afkoken.


deegplank
deeg•plank

█ Zelfstandig naamwoord

Plank waarop deeg gekneed wordt.

Verwante termen:
Duitse termen: Backbrett, Teigbrett
Engelse term: pastry board

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#deegplank


deegtrog
deeg•trog

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: bakkerstrog, baktrog

Trog waarin deeg bewaard wordt.

Verwante termen:
Duitse term: Teigtrog
Franse term: bac à pâte
Engelse term: dough trough

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#deegtrog


deel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: diel, til

1. Een stuk van het geheel.
1.1. Plank. Een plank is een deel van de bol oftewel boomstam.
"til" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M068457&article=diele

Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant: Diel, Teil
www.dwds.de/wb/Diele#1
www.dwds.de/wb/Diele#2
www.dwds.de/wb/Teil
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=diele
Engelse term, woordverwant: deal
www.etymonline.com/word/deal
https://en.wiktionary.org/wiki/deal

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#deel


deelgebied
deel•ge•bied

█ Zelfstandig naamwoord

Afgebakend gebied in een groter gebied.

defragmenteren
de•frag•men•te•ren

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: verbinden

Kijk bij verbinden.


degraderen
de•gra•de•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) degraderen, (de) degradatie

■ Synoniemen: aftakelen, ontwaarden

In economische of ecologische waarde afnemen. In vitaliteit afnemen.

degradatiestadium
de•gra•da•tie•sta•di•um

█ Zelfstandig naamwoord

Periode van aftakelende ontwikkeling.

dek•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) dekken, (de) dekking

1. Daken van een beschermende laag riet, stro, heide of ander materiaal voorzien.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013291

Dekken en dak zijn woordverwant.
www.etymologiebank.nl/trefwoord/dekken

Verwante termen bij 1:
2. Van mannelijke zoogdieren: Paren met.

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dekken


dekking
dek•king

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van dekken

Het zichtmatige afschermen, het aan het zicht onttrekken.
Van heggen in blad: Prooidieren aan het zicht ontnemen van predatoren.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013293

dekking zoeken
dekking geven aan
Duitse term: Deckung
Engelse term: cover
a hiding place or vegetative shelter for wildlife from predators or inclement weather

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dekking


dekpaal
dek•paal

█ Zelfstandig naamwoord

Paal waarin een koe met de hals geklemd werd om ze te laten dekken door een stier.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dekpaal


dekspaan
dek•spaan

█ Zelfstandig naamwoord

1. Schindel.

2. Bepaald gereedschap van de rietdekker.
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dekspaan


dekzand

del

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: dal

Kijk bij dal.


delen
de•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) delen, de) deling

1. Synoniem van scheuren. Vaste planten scheuren. Kijk bij scheuren.

Verwante termen bij 1:
2. Een aflegger die voldoende wortel geschoten heeft afscheiden van de ouderplant. Of vergelijkbaar, het individu dat uit een uitloper (stolon) of wortelstok gegroeid is scheiden van de ouderplant.


delfstof
delf•stof

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Delfstof

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#delfstof


Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1, woordverwant: Tanne
Duitse term bij 1, vertaalequivalent voor grove den: Kiefer
www.dwds.de/wb/Tanne
www.dwds.de/wb/Kiefer#2
https://de.wikipedia.org/wiki/Kieferngewächse
https://de.wikipedia.org/wiki/Kiefern
Franse term bij 1: pin

2. █ Zelfstandig naamwoord

Dorsvloer.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID5187
www.etymologiebank.nl/trefwoord/den2

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2: Tenne
www.duden.de/rechtschreibung/Tenne
Engelse term bij 2: den
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=den
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=06128

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#den


denappel
den•ap•pel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: dennenappel


dendritisch
den•dri•tisch

█ Bijvoeglijk naamwoord

https://nl.wiktionary.org/wiki/dendritisch

Verwante termen:
Duitse term: dendritisch
www.duden.de/rechtschreibung/dendritisch
Franse term: dendritique
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dendritique/23536
https://fr.wiktionary.org/wiki/dendritique
Engelse term: dendritic
https://en.wikipedia.org/wiki/Drainage_system_(geomorphology)#Dendritic_drainage_pattern
https://en.wiktionary.org/wiki/dendritic

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dendritisch


dendro-
den•dro-

Van het Griekse dendron = boom. Voorvoegsel ter vorming van woorden die aan een boom of bomen zijn gerelateerd.
Bron, gewijzigde tekstovername: https://nl.wiktionary.org/wiki/dendro-

Verwante termen
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dendro-


dendrochronologie
den•dro•chro•no•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: jaarringenonderzoek, jaarringonderzoek

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dendrochronologie


Verwante termen:
Duitse term: Dendrochronologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Dendrochronologie
Franse term: dendrochronologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dendrochronologie
Engelse term: dendrochronology
https://en.wikipedia.org/wiki/Dendrochronology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dendrochronologie


dendrologie
den•dro•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dendrologie

Verwante termen:
Duitse term: Dendrologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Dendrologie
Franse term: dendrologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dendrologie
Engelse term: dendrology
https://en.wikipedia.org/wiki/Dendrology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dendrologie


dendrometrie
den•dro•me•trie

█ Zelfstandig naamwoord

Het opmeten van bomen.

Verwante termen:
Duitse term: Dendrometrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Dendrometrie
Franse term: dendrométrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dendrométrie
Engelse term: dendrometry
https://en.wikipedia.org/wiki/Dendrometry

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dendrometrie


dendrotelma

█ Zelfstandig naamwoord

Regenwaterhoudende boomholte. Boomnap.

Verwante termen:
Duitse term: Dendrotelme
https://de.wikipedia.org/wiki/Dendrotelme
Franse term: dendrotelme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dendrotelme
Engelse term: dendrotelma

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dendrotelma


dennenappel
den•nen•ap•pel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: denappel

Kijk bij denappel.


dennenbos
den•nen•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: pijnboombos
■ Contextueel synoniem: mijnhoutbos

Bos dat bestaat uit dennen.

Verwante termen:
Duitse term: Kiefernwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Kiefernwald
Franse term: pineraie
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pineraie/61008
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forêts_tempérées_de_conifères
Engelse term: coniferous forest
https://en.wikipedia.org/wiki/Temperate_coniferous_forest

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dennenbos


dennenboom
den•nen•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: denneboom

1. Individu van het geslacht pinus (den, pijnboom).

2. Taalkundig is het woord den verwant met het Duitse Tanne (= spar).
https://de.wikipedia.org/wiki/O_Tannenbaum
https://nl.wikipedia.org/wiki/O_dennenboom

T is stemloos, d is stemhebbend –> Tanne = Danne/Dänne –> Denneboom

"dan" in Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-d/

Patroniem: Danneboom

Verwante term: den

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dennenboom


dennenfamilie
den•nen•fa•mi•lie

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dennenfamilie

Verwante term: den

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dennenfamilie


dennenhars
den•nen•hars

■ Vroegere benaming: pijnboomhars

1. Hars van een boom die als soort behoort tot de dennenfamilie.


Verwante termen:
  • den
  • dennenfamilie
  • hars
  • pijnboomhars

dennenscheerder
den•nen•scheer•der

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dennenscheerder

Verwante termen:
  • den
  • schorskevers
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dennenscheerder


dennenscheut
den•nen•scheut

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: dennenknop

Jong uitgroeisel aan het einde van een dennentak. Wordt gebruikt in fytotherapie.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dennenscheut


dennenschot
den•nen•schot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wetenschappelijke naam: Lophodermium seditiosum

Schimmel die grove den aantast.

https://data.inbo.be/pureportal/files/12549576/Roskams_Sioen_2003_cursus_Bosbescherming.pdf

Verwante termen:
Duitse term: Kiefernschütte
https://de.wikipedia.org/wiki/Lophodermium_seditiosum
Verwante termen:
+ Bladwijzer:


dennentop
den•nen•top

█ Zelfstandig naamwoord

Hoogste eindknop van een den.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dennentop


desem
de•sem

█ Zelfstandig naamwoord

1. Zuur geworden deeg.

2. Brooddeeg gemaakt met zuur deeg. Beter bekend onder de tautologie zuurdesem. Een tautologie want desem betekent zuurdeeg.

www.etymologiebank.nl/trefwoord/desem
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuurdesem
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013256

Verwante termen:
Duitse termen: Sauerteig
https://de.wikipedia.org/wiki/Sauerteig
Franse term: levain panaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Levain_panaire
Engelse term: sourdough
https://en.wikipedia.org/wiki/Sourdough

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#desem


dessel
des•sel

█ Zelfstandig naamwoord

1. Wisselvorm van dissel. Kijk bij dissel.


determineersleutel
de•ter•mi•neer•sleu•tel

█ Zelfstandig naamwoord

Een medium, zoals een tekst, dat een gebruiker in staat stelt om een taxon stapsgewijs op naam te brengen.

Verwante termen:
Duitse term: Bestimmungsschlüssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Bestimmungsschlüssel
Franse term: clé de détermination
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clé_de_détermination
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Identification_key

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#determineersleutel


determineren
de•ter•mi•ne•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) determinatie, (het) determineren

Op naam brengen van taxa van flora en fauna.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Determinatie

● Verwante termen:
Duitse term: bestimmen. Naamwoord van handeling: Bestimmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bestimmung_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzenbestimmung
Franse term: déterminer. Naamwoord van handeling: détermination
https://fr.wikipedia.org/wiki/Détermination
Engelse term: identify. Naamwoord van handeling: identification
https://en.wikipedia.org/wiki/Identification_(biology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#determineren


detritus
de•triv•oor

█ Zelfstandig naamwoord

Organisme dat leeft van vast dood organisch materiaal oftewel detritus. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Detrivoor

█ Bijvoeglijk naamwoord

Zich voedend met vast dood organisch materiaal oftewel detritus.

deuvel
deu•vel

█ Zelfstandig naamwoord

www.etymologiebank.nl/trefwoord/deuvel
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013456
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22drevel%22
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deuvelverbinding

Verwante term: drevel
Duitse term: Dübel
https://de.wikipedia.org/wiki/Dübel
Franse termen: cheville, tourillon
Engelse term: dowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Dowel
www.etymonline.com/word/dowel
https://en.wiktionary.org/wiki/dowel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#deuvel


diameterborsthoogte
dia•me•ter•borst•hoog•te

█ Zelfstandig naamwoord

Afkorting: DBH

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diameter_op_borsthoogte

Verwante term: meetklem
Duitse term: Brusthöhendurchmesser
https://de.wikipedia.org/wiki/Brusthöhendurchmesser
Franse termen: diamètre à hauteur d'homme, diamètre à hauteur de poitrine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diamètre_à_hauteur_de_poitrine
www.jymassenet-foret.fr/coursdendrometriepdf/dendro12d2009.pdf
Engelse term: diameter at breast height
https://en.wikipedia.org/wiki/Diameter_at_breast_height

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#diameterborsthoogte


diapauze
di•a•pau•ze

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diapauze

Verwante term:
Franse term: diapause
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diapause
Engelse term: diapause
https://en.wikipedia.org/wiki/Diapause

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#diapauze

di•cho•ga•mie

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dichogamie

Verwante termen:
Duitse term: Dichogamie
https://de.wikipedia.org/wiki/Dichogamie
Franse term: dichogamie
Engelse term: dichogamy

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dichogamie


dichotomie
di•cho•to•mie

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dichotomie

Verwante termen:
Franse term: dichotomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dichotomie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dichotomie


dichotoom
di•cho•toom

█ Bijvoeglijk naamwoord

Volgens de dichotomie, tweevoudig.

Verwante termen:
Engelse term: dichotomous

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dichotoom


diepgronden
diep•gron•den

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) diepgronden

■ Synoniem, indien handmatig: diepspitten

Vroeger, handmatig, bij het planten van bomen: diep spitten om door een harde laag te gaan zodat de wortels zicht ten volle kunnen ontwikkelen.
Vandaag en vroeger, machinaal, in landbouw: door een harde laag onder het akkerbed heen graven met een trekker. Om een perceel geschikt te maken voor landbouw en om te draineren.

diepwortelaar
diep•wor•te•laar

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

Plant die diep wortelt. Letterlijke vertaling van het Duitse Tiefwurzler. In het Nederlands weinig gebruikte term.

Verwante termen:
Duitse term: Tiefwurzler

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#diepwortelaar


diepwortelend
diep•wor•te•lend

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend diep wortelen te schieten.

Verwante termen:
Duitse term: Tiefwurzelnd
Franse term: arbre à racines profondes
Engelse term: deep-rooted/-rooting

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#diepwortelend


dierverspreider
dier•ver•sprei•der

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

Plant waarvan de zaden verspreid worden door dieren.

Verwante termen:
Duitse term: Tierstreuer
https://de.wikipedia.org/wiki/Tierstreuer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dierverspreider


dieven
die•ven

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) dieven

Een dief wegnemen.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013608

dief
4.b. Waterloot aan een druivelaar, tomaatplant ...
4.c. Uitloper aan een aardbeiplant.
Bron, bewerkte tekst: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013526

Dieven is een vorm van dunnen.


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dieven


diffuus licht
dif•fuus licht

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Licht waarbij het niet, of slechts moeilijk, te bepalen is uit welke richting het licht komt. Treedt op bij bewolking.
Deich en Teich zijn van oorsprong dezelfde woorden. De letter d is stemhebbend en de letter t is stemloos.

diktegroei
dik•te•groei

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: secundaire groei

https://nl.wikipedia.org/wiki/Diktegroei

Verwante termen:
Duitse term: Dickenwachstum
https://de.wikipedia.org/wiki/Dickenwachstum
Franse term: croissance secondaire
Engelse term: secondary growth
https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_growth

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#diktegroei


dikteverbinding
dik•te•ver•bin•ding

█ Zelfstandig naamwoord

Verbinding waarbij de breedtezijden van planken op elkaar gelijmd worden om een dikker stuk te vormen.

http://ffc.constructiv.be/~/media/Files/Shared/FVB/Hout/NL/HOUT-N242HO-houtverbindingen_for_web2.pdf

Verwante term: breedteverbinding

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dikteverbinding


dil

-el
-el (-ila)
eikel
Het diminutiesuffix -el komt ook voor in andere woorden, veelal voorwerpen waarmee men iets uitvoert, waarin het mogelijk niet de functie heeft van een verkleinwoord. Zoals in klepel, kluppel, knuppel, strekel. Meer informatie in volgende bron:
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=F000023&article=-ila

Verwante term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#diminutiefsuffix


dirkkraan
dirk•kraan

█ Zelfstandig naamwoord

www.etymologiebank.nl/trefwoord/dirkkraan
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A004604
www.hetvirtueleland.be/items/show/36525/
www.hetvirtueleland.be/items/show/36523/
www.hetvirtueleland.be/items/show/36524/


Dirkkraan en schrank zijn mogelijk hetzelfde werktuig.

dispersie
dis•per•sie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijns dispersio; verstrooiing
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dispersie


dispersiecapaciteit
dis•per•sie•ca•pa•ci•teit

█ Zelfstandig naamwoord

De afstand die een soort kan afleggen om nieuwe habitatplekken te koloniseren. Voor planten is dit ook de afstand die kan afgelegd worden door het stuif­meel om andere planten te bevruchten. Bron: www.inbo.be/nl/begrippen/letter_d

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dispersiecapaciteit


dissel
dis•sel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: dessel

1.  Bepaald werktuig.

1.bis
Handdissel, een kleine eenhands dissel om dikker rijshout mee te klieven.
http://home.kpn.nl/salix-alba.f.vd.brand/images/dissel.jpg

Vanaf 1:54 op de tijdlijn van deze opname kun je een handdissel zien.

Verwante term bij 1:
Engelse term bij 1: break adze? cleaving adze? side adze?

2. Boom aan een wagen. Disselboom.

Engelse term bij 2: drawbar?

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dissel


disselen
dis•se•len

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) disselen

■ Wisselvorm: desselen
Duitse termen: behauen (mit einer Dechsel)
Engelse term: adze. Naamwoord van handeling: adzing
https://en.wiktionary.org/wiki/adze#English
http://dictionary.reference.com/browse/adzing

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#disselen


disteltrekker
dis•tel•trek•ker

█ Zelfstandig naamwoord

Gereedschap om distels of ander kruid met penwortels uit te trekken.
www.mot.be/nl/opzoeken/iddoc/algemeen?query=distel

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#disteltrekker


dissimilatie
dis•si•mi•la•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van dissimileren

■ Synoniem: celademhaling

https://nl.wikipedia.org/wiki/Celademhaling

Verwante termen: assimilatie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dissimilatie


diurnaal
di•ur•naal

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: dagactief

Kijk bij dagactief.


diversiteit
di•ver•si•teit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: biodiversiteit

Kijk bij biodiversiteit.


dode heg
do•de heg

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: dode haag

Een heg gemaakt van dood hout.

doeldiameter
doel•dia•me•ter

█ Zelfstandig naamwoord

1. Bepaalde stamdiameter. Wanneer de stam deze diameter bereikt kan de boom geoogst worden.

2. Van knotbomen en hakhout: Bepaalde scheutdiameter. Wanneer de scheut deze diameter bereikt kan de scheut geoogst worden.

Verwante termen:
Duitse termen: Zieldurchmesser, Zielstärke
doel•soort

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Doelsoort

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doelsoort


doeltype
doel•ty•pe

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: streeftype

Type natuur, bos, grasland enz waar men met het beheer naar toe wil.
Duitse term: Zieltyp

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doeltype


dol

■ Synoniem: knab


doline
do•li•ne

█ Zelfstandig naamwoord

Zinkgat.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doline

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/doline

Verwante termen:
Sinkhöhle

domaniaal
do•ma•ni•aal

█ Bijvoeglijk naamwoord

Behorend tot een domein, de eigendom(men) van de hoogste machtshebber in een bepaald gebied. Bijvoorbeeld: Een domaniaal bos.

Verwante term: domein

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#domaniaal


domein
do•mein

█ Zelfstandig naamwoord

1. Hoogste taxonomisch rang.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Domein_(biologie)

2. Het geheel aan bezitte gronden. Vroeger van een heerser.

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#domein


dompelen
dom•pe•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) dompelen, (de) dompeling

■ Synoniemen: pralineren, soppen

Naakte wortels van plantgoed net vóór het planten in een mengeling dompelen.
Dompelen in deze mengeling bevordert het contact met de plantbodem, vermindert eventuele luchtholtes, voorkomt uitdrogen, geeft voeding en bevordert de groei van nieuwe wortels.
De mengeling kan bestaan uit:
- 1/2 aarde, 1/2 koemest en (regen)water
- 1/3 koemest, 2/3 leem en (regen)water
De mengeling moet dun genoeg zijn om ook de fijnste wortels te bedekken en dik genoeg zijn om zich te hechten.

Op houtwal.be ook inmodderen genoemd. www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm
dood•blad•hou•dend

█ Bijvoeglijk naamwoord


bladhoudend, groenblijvend

Verwante termen: marcescens

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doodbladhoudend


dood hout

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

1. Afgestorven hout dat in de natuur aanwezig is.

(staande en liggend, waterend)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_hout

Verwante termen bij 1:
Duitse term: Totholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Totholz
Franse termen: bois mort, mort-bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_mort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronoxyle

2. Gesnoeid en geveld hout dat gebruikt wordt in een dode heg.


doodstaander
dood•staan•der

█ Zelfstandig naamwoord

Een rechtstaande dode boom.

Verwante termen:
Franse term: Arbre mort sur pieds
Engelse termen: snag, standing dead tree / wood
https://en.wikipedia.org/wiki/Snag_(ecology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doodstaander


doodtij
dood•tij

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Doodtij

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doodtij


doorgeschoten
door•ge•scho•ten

█ Bijvoeglijk naamwoord

Bij knotbomen en hakhout: Scheuten die te dik gegroeid zijn door niet op tijd te snoeien zijn doorgeschoten.

https://nl.wiktionary.org/wiki/doorschieten
https://nl.wiktionary.org/wiki/doorgeschoten
Meidoorn, sleedoorn.

Verwante termen bij 1:
Duitse term: Dorn
https://de.wikipedia.org/wiki/Dorn_(Botanik)
Franse term: épine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Épine
Engelse term: thorn
https://en.wikipedia.org/wiki/Thorns,_spines,_and_prickles

2. Wisselvorm van tree. Artikel volgt nog.

3. Synoniem voor priem. Kijk bij priem.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doorn


doornhaag
doorn•haag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: doornenhaag, doornheg

Een haag van doornstruiken zoals meidoorn en sleedoorn.

Verwante termen:
Duitse termen: Dornenhag, Dornbush, Dornhecke
Dornbush: Dornhecke um ein Grundstück. Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?lemid=PD03121&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&bookref=2,356,59&sigle=PfWB
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PD03121
Franse termen: haie d'épine, haie d'épines, haye d'espine (oude schrijfwijze)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doornhaag


doornhaak
doorn•haak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: braammes

Kijk bij braammes.


doornhout
doorn•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout kan hier bos, struweel of plantenindividu betekenen. Doorndragend hout.

Verwante termen:
Engelse term: thornwood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doornhout


doornstruik
doorn•struik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: doornbosch

Struiksoort die doornen draagt.
  • meidoorn
  • sleedoorn
  • wegedoorn
  • wilde peer
Verwante termen:

doosvrucht
doos•vrucht

█ Zelfstandig naamwoord

■ Contextafhankelijk synoniem: bolster

https://nl.wikipedia.org/wiki/Doosvrucht

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doosvrucht


dormantie
dor•man•tie

█ Zelfstandig naamwoord

Dormantie is een overkoepelende term en staat voor iedere vertraging of onderbreking die optreedt in de ontwikkeling van een organisme. (bron: www.collembola.org/thesis/fran/fran3.htm)

Dormantie in de groei van planten.
www.encyclo.nl/begrip/Dormantie

Dormantie in zaden.
www.natuurlexicon.be/dormantie.html

Verwante termen:
Duitse term: Dormanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Dormanz
Franse term: dormance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dormance
Engelse term: dormancy
https://en.wikipedia.org/wiki/Dormancy

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dormantie


dorp

█ Zelfstandig naamwoord

Verwante term: terp
Duitse term: Dorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Dorf

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dorp


dors

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het dorsen.

2. Dorstijd.

Verwante term: dorsen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dors

Dorsing is ook een stofnaam: hetgeen gedorst wordt.

Verwante termen:
Duitse term: dreschen
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreschen
Franse term: battage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Battage_(agriculture)
Engelse term: thresh
https://en.wikipedia.org/wiki/Threshing

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dorsen


dorsvlegel
dors•vle•gel

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Dorsvlegel

Verwante termen:
Duitse term: Dreschflegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreschflegel
Franse term: fléau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fléau_(agriculture)
Engelse term: flail
https://en.wikipedia.org/wiki/Flail

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dorsvlegel


dorsvloer
dors•vloer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: deel, den

Verharde bodem of plankenvloer waarop handmatig gedorst wordt.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013324

Verwante termen:
Duitse term: Tenne
https://de.wikipedia.org/wiki/Tenne
Franse term: aire de battage
Engelse term: threshing floor
https://en.wikipedia.org/wiki/Threshing_floor

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dorsvloer


dosse
dos•se

■ Van het Franse dosse, daarvoor van Frans dos [dō] dat rug betekent
Ruggelings.

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat dosse gezaagd is. Vlamhout.

draad

█ Zelfstandig naamwoord

1. █ Zelfstandig naamwoord

De draad die men aantreft in hout. Houtdraad.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Draad_(hout)
Artikel 6: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M014893

Verwante termen bij 1:
Duitse term: Faser
Franse term: fil du bois
Engelse termen: grain, direction of the grain
https://en.wikipedia.org/wiki/Wood_grain

2. █ Zelfstandig naamwoord

Binddraad.

Verwante term:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#draad


draadverloop
draad•ver•loop

█ Zelfstandig naamwoord

Manier waarop de draad in hout verloopt.

Verwante termen:
Duitse term: Faserverlauf
Franse term: sens du fil

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#draadverloop


draagkracht
draag•kracht

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: draagvermogen

In de bosbouw: Het maximale aantal boomschade veroorzakende zoogdieren in een gebied (bijv. hertenvraat) zonder degradatie van de opstand.

Verwante termen:
Engelse term: carrying capacity

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#draagkracht


draagtang
draag•tang

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: tiltang, uitdraagtang

Grote draagtang:

Kleine draagtang en pakhaak:

Verwante termen:
Duitse term: Handpackzange
Franse termen: pince à bois, pince de levage
Engelse termen: log tongs, lifting tongs

draaibank
draai•bank

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: houtdraaibank

Werkbank waarop aan voorwerpen een draaiende beweging wordt gegeven, opdat beitels of andere snijdende werktuigen ze regelmatig kunnen bewerken. Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M014903

https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtdraaibank

Verwante termen:
Duitse termen: Drehbank, Holzdrehbank
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehbank
Franse term: tour, tour à bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_à_bois
Engelse termen: lathe, wood lathe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#draaibank


draaien
draai•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) draaien, (de) draaiing

■ Voluit: houtdraaien

1. Draaiend vervaardigen. Vorm geven op een draaibank.

Verwante termen bij 1:
2. Van bomen en struiken: Groeien waarbij de draad in zekere mate rond de spil draait. Verdraaien.
Naamwoord van handeling: draaigroei.

Verwante termen bij 2:

draaier
draai•er

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

■ Voluit: houtdraaier

1. Mens die met een draaibank werkt.

2. Mens die een zeker uitkomen haalt uit werken met de draaibank.

Verwante termen:
Duitse termen: Drechsler, Dreher
https://de.wikipedia.org/wiki/Drechsler
https://de.wikipedia.org/wiki/Zerspanungsmechaniker
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreher
Franse term: tourneur

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#draaier


draaigroei
draai•groei

█ Zelfstandig naamwoord

Eigenschap van diverse bomen om tijdens hun bestaan een verdraaiing rond de kern van het hout te vertonen.
Bron: www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=dou#draaigroei

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#draaigroei


draaischaaf
draai•schaaf

█ Zelfstandig naamwoord


Verwante termen:
Engelse termen: rotary plane, rounder plane, stail engine (stail = steel)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#draaischaaf


drachtplant
dracht•plant

Plant die een insectenei of -eieren draagt. Waardplant.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drachtplant


dras

█ Zelfstandig naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M014968
www.etymologiebank.nl/trefwoord/dras

█ Bijvoeglijk naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M014969
www.etymologiebank.nl/trefwoord/dras

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dras


drassig

drasland
dras•land

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: dras
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M014982
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015778.re.30

Verwante termen bij 1:
Duitse termen bij 1: Trift, Triftweg
https://de.wikipedia.org/wiki/Weide_(Grünland)#Weide-_und_Triftwege
Artikel 2: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PD04370
Engelse termen bij 1: drove, droveway
https://en.wikipedia.org/wiki/Drovers'_road

2. Een weg die aan beide zijde met een rij bomen van dezelfde soort is beplant. In Nederland laan.

www.etymologiebank.nl/trefwoord/dreef
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus/typologie/128
Artikel 2: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M014982
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID13865
www.leestekensvanhetlandschap.nl/laan
www.leestekensvanhetlandschap.nl/laan_dubbele
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laan_(weg)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zichtlaan

Handleiding voor het beheer van historische dreven en wegbeplantingen, Agentschap Onroerend Erfgoed
http://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/14/HAOE014-001.pdf

Verwante term bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dreef


dreefboom
dreef•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom in een dreef.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dreefboom


drevel
dre•vel

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Drevel
www.etymologiebank.nl/trefwoord/drevel

Verwante term: nagel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drevel


dries

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: driest
█ Bijvoeglijk naamwoord

Braak. Afgeleide: driesliggend, driesliggende grond.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015070

Verwante term:
Duitse term bij 2: driesch
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=driesch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dries


drieslagstelsel
drie•slag•stel•sel

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Drieslagstelsel

Verwante termen:
Duitse term: Dreifelderwirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreifelderwirtschaft
Franse term: assolement_triennal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assolement_triennal

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drieslagstelsel


drift

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een weg om vee over te drijven. Synoniem: dreef.  Kijk ook bij dreef.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015085

2. Naamwoord van handeling van drijven. Het drijven van vee.

Verwante term bij 2:
3. Het recht vee over een stuk grond te drijven.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015085

Verwante termen bij 3:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drift


drijfhout
drijf•hout

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Drijfhout_(afval)

Verwante termen:
Duitse termen: Schwemmholz, Treibholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Treibholz
Franse term: bois flotté
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_flotté
Engelse term: driftwood
https://en.wikipedia.org/wiki/Driftwood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drijfhout


drijfvuil
drijf•vuil

█ Zelfstandig naamwoord

Al het dijvende vaste vuil. Bron: www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=dou#drijfvuil

Verwante term: drijfhout

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drijfvuil


drijven
drij•ven

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) drift, (het) drijven, (de) drijving

Vee voor zich uit doen bewegen. https://nl.wiktionary.org/wiki/drijven

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drijven


drinkpoel
drinkpoel

█ Zelfstandig naamwoord

Poel in een weide waaruit vee kan drinken.

Verwante termen:
Duitse term: Trinkpfuhl

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drinkpoel


drogen
drō•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) dorsen, (de) dorsing
Oven waarin hout versneld gedroogd wordt.

Verwante termen:

droogschade
droog•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade die ontstaat tijdens het drogen, in het bijzonder in de droogoven.


droogscheur
droog•scheur

█ Zelfstandig naamwoord

Scheur in geoogst hout die ontstaat tijdens het droogproces.

Verwante termen:
Duitse term: Schwindungsrisse
https://de.wikipedia.org/wiki/Trockenrisse_(Holz)
Engelse term: crack from drying

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#droogscheur


droogpeer
droog•peer

█ Zelfstandig naamwoord

1. Peer die men laat uitdrogen. Het uidrogen is een vorm van bewaring of een voorbereiding tot verwerking.

2. Peer van een ras dat geschikt is om te laten uitdrogen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#droogpeer


droogteschade
droog•te•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade aan gewassen door gebrek aan water.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#droogteschade


droogtescheur
droog•te•scheur

█ Zelfstandig naamwoord

Een scheur die in een levende boom of struik onstaat door droogte.

Verwante term: droogscheur

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#droogtescheur


druifsnede
druif•snē•de

■ Wisselvorm: druivensnede


Wijn groeit niet aan druivelaars en daarom is de term wijnoogst onzinnig. Wijn kan pas ontstaan nadat de druiven gesneden zijn.

drukbegrazing
druk•be•gra•zing

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van drukbegrazen

■ Synoniemen: piekbegrazing, stootbegrazing

Methode om een bodem sterk te verschralen zonder machinale verwijdering van de toplaag.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Begrazing
www.dgz.be/begrazingsbegrippen-en-technieken


drukhout
druk•hout

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hout#Richtweefsel

Verwante termen:
Duitse term: Druckholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Druckholz
Engelse term: compression wood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drukhout


druppellijn
drup•pel•lijn

█ Zelfstandig naamwoord

Waarschijnlijk een letterlijke vertaling van het Engelse drip line. Het Nederlandse vertaalequivalent is kroonprojectie, met als afgeleide projectierand, dat ook een vertaalequivalent is.

Verwante termen: kroonprojectie
Duitse term: Kronentraufe
https://de.wikipedia.org/wiki/Kronentraufe
Engelse termen: drip line
https://en.wikipedia.org/wiki/Drip_line
https://en.wiktionary.org/wiki/drip_line

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#druppellijn


dubbele steekaks
Franse termen: besaiguë, bisaiguë
www.charpentiers.culture.fr/lesoutils/outilsdetaillage/bisaigue#
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bisaiguë
https://fr.wiktionary.org/wiki/besaiguë

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dubbele-steekaks


duig

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duig

Verwante termen:
Duitse term: Daube
https://de.wikipedia.org/wiki/Daube_(Fassbau)
Franse termen: douelle, douve, merrain. Verkleinvorm: douvelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douelle_(tonneau)
Engelse term: stave
https://en.wikipedia.org/wiki/Stave_(wood)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duig


duighout
duig•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. Hout dat geschikt of voorbehouden is om duigen van te maken.

2. Hout waarvan een duig gemaakt is.

Verwante termen:
Duitse term: Daubenholz
Franse term: bois de merrain
Engelse term: stave wood

█ Zelfstandig naamwoord

Zandheuvel.
Landduin en zeeduin.

Verwante termen:
Duitse term: Düne
https://de.wikipedia.org/wikiDüne
Franse term: dune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dune
Engelse term: dune
https://en.wikipedia.org/wiki/Dune

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duin


duinbeek
duin•beek

█ Zelfstandig naamwoord

Beek die door de duinen stroomt.

Verwante termen
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duinbeek


duinbos
duin•bos

█ Zelfstandig naamwoord

Bos dat zich in de duinen bevindt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duinbos


duingordel
duin•gor•del

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: duinengordel
■ Synoniem: duinkam

Lijnvormige groep duinen.

Verwante termen:
Duitse term: Dünen-gurtel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duingordel


duinmassief
duin•mas•sief

█ Zelfstandig naamwoord

Een duinmassief is een groep duinen die samen een ondoorbroken verhoging in het landschap vormen.
Bron, bewerkte tekstovername: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergmassief

Verwante term: duin

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duinmassief


duinlandschap
duin•land•schap

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: duinenlandschap


duinpan
duin•pan
duin•reep

█ Zelfstandig naamwoord

1. Met duinen bezette strook. Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015316.re.76

2. Uit het boek 'Bossen van Vlaanderen': "Zeereepduin, dit is duin in contact met de zee ...".
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993. Bladzijde ?.

Verwante term: duin

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duinreep


duinrel
duin•rel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: duinbeek

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M058668
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duinrel_(watergang)
www.leestekensvanhetlandschap.nl/duinrel


duinweide
duin•wei•de

█ Zelfstandig naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015316.re.109

Verwante term: duin

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duinweide


dunnen
dun•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) dunnen, (de) dunning

1. In de bosbouw: Dunnen in een bestand. Bomen kappen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtkap#Dunning

uitdunnen
https://nl.wiktionary.org/wiki/uitdunnen

Verwante termen bij 1:
Franse term bij 1: éclaircir. Naamwoord van handeling: éclaircie
https://fr.wiktionary.org/wiki/éclaircir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Éclaircie

2. Het aantal takken in de kroon verminderen, vooral bij opgaand hakhout en knotbomen.

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2: auslichten. Naamwoorden van handeling: Auslichten, Auslichtung

3. Een deel van het rijpend fruit in een boom wegnemen om de kwaliteit van de opbrengst te verbeteren, takbreuk te vermijden en de cyclus van beurtjaren te doorbreken.

Verwante termen bij 3:
Franse term bij 3: éclaircir. Naamwoord van handeling: éclaircissage
https://fr.wiktionary.org/wiki/éclaircir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Éclaircissage
Engelse term bij 3: thin. Naamwoord van handeling: thinning
https://en.wikipedia.org/wiki/Thinning

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dunnen


dunning
dun•ning

Kijk bij dunnen.


dunsel
dun•sel

█ Zelfstandig naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015401

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dunsel


duurzaam
duur•zaam

█ Bijvoeglijk naamwoord

Volgens Van Dale: lang durend, het milieu weinig belastend
www.vandale.be/opzoeken?pattern=duurzaam&lang=nn
aspectmatig duurzaam
absoluut duurzaam

Absoluut duurzaam is een vorm van duurzaamheid waarbij er in het totaalbeeld geen nadeel of nadelen verbonden zijn aan datgene wat men als duurzaam bestempelt. Een utopie. Nadeel slaat op het effect op de mens, flora, fauna, voorraad aan eindige en hernieuwbare grondstoffen, enz. We komen als mensheid in de meeste gevallen niet verder dan aspectmatige duurzaamheid. Dat wil zeggen dat een aspect van datgene dat de mens als duurzaam bestempelt duurzaam is.

Verwante termen:
Duitse termen: dauerhaft, umweltgerecht
Franse term: durable
Engelse termen: durable, (long-)lasting, sustainable

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duurzaam


duurzaamheid
duur•zaam•heid

█ Zelfstandig naamwoord

Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duurzaamheid


dwangmolen
dwang•mo•len

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: banmolen

Kijk bij banmolen.


dwars

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniemen: kops, overdwars

dwars•aks

█ Zelfstandig naamwoord

www.mot.be/resource/Tool/dwarsaks?lang=nl
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M003264.re.1

Verwante termen:
Duitse termen: Kreuzaxt, Zwerchaxt (zwerch = dwars)
Franse term: piochon
www.mot.be/resource/Tool/piochon?lang=fr
Engelse termen: twibil, twybil
dwars•boomWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015468

Verwante term: boom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dwarsboom


dwarslang
dwars•lang

█ Bijvoeglijk naamwoord

Een dwarslange kop van een aks of aaks is een kop die lang is, lang dwars op de steel.

Verwante term: aks

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dwarslang


dwergstruik
dwerg•struik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: suffrutex (sub + frutex)

Struiksoort die laag groeit. De term dwergstruik heeft betrekking op planten die groeien in het Middellandse Zeegebied.
Dwergstruik is een verzamelnaam voor struiken die laag groeien en halfstruiken.

Het Latijnse suffrutex is zowel de benaming van dwergstruik als van halfstruik.

Verwante termen:
Duitse term: Zwergstrauch
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwergstrauch
Franse term:
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Subshrub

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dwergstruik

naar boven


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z