D

Voorblad > D

dagactief
dag•ac•tief

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: diurnaal

De gewoonte hebbend overdag actief te zijn. Gezegd van dieren en planten.

Wikipedia
■ Antoniem: diepbouw

Het delven aan de oppervlakte, in een groeve.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dagbouw

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013568&article=dagbouw

Verwante termen:
Duitse term: Tagebau
https://de.wikipedia.org/wiki/Tagebau

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dagbouw


dagroofvogel
dag•roof•vō•gel

█ Zelfstandig naamwoord

Roofvogel die overdag jaagt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dagroofvogel


dagvlinder
dag•vlinder

█ Zelfstandig naamwoord

Vlinder die behoort tot een soortgroep van vlinders die vooral overdag actief is en waarvan de vleugels, in tegenstelling tot de nachtvlinder, in rust niet opgevouwen kunnen worden.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlinders

Verwante termen:
Duitse term: Tagfalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Tagfalter
Franse term: papillon de jour
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhopalocères

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dagvlinder


dagzomen
dag•zo•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) dagzomen, (de) dagzoming

Aan de oppervlakte oftewel aan de dag komen van de zoom een aardlaag.

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/dagzomen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dagzomen


dagzoom
dag•zoom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Aardlagen lopen zelden waterpas, bijna altijd schuin. Wanneer zij zich tot aan de aardoppervlakte voortzetten, dan komt een zoom ter breedte van een schuine doorsnede van de aardlaag aan de dag. Die zoom heet de dagzoom van de aardlaag,

2. Doorsnijding van een aardlaag met de terreinoppervlakte.

Bron van 1 en 2, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A003676.re.37
Zoom van een aardlaag die aan de dag komt.

Oosthoek 1916 langs Ensie
www.ensie.nl/oosthoek1916/dagzoom

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dagzoom


dakboom
dak•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Een boom waarvan de kroon geleid is in de vorm van een dak.

Afbeeldingen langs Google.

Verwante termen:
Franse term: arbre en forme de toit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dakboom


dal

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: daal, del, delle
■ Synoniem: vallei, van Latijn vallis en vola of Germaans vallen, wallen en wal? https://en.wiktionary.org/wiki/vallis

1. Geologische term.

2. Plaatsnaam. Dalhem, Remersdaal, Voerendaal ...

Wikipedia
Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/dal1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22dal%22

"del" in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Del_(geografie)

"del" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013300

"del" in Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4861

"del" in Etymologiebank.nl

Verwante termen:
Duitse termen: Dal, Dälle, Dell, Delle, Tal
Dal of Tal? De letter D is stemhebbend en de letter T is stemloos, al naargelang regionale verschillen.
https://de.wikipedia.org/wiki/Tal
www.dwds.de/wb/Tal
www.dwds.de/wb/Delle
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PD01743
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RD01454
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RD00375
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RD00338

Moarkendell, Bollendorf, Rijnland-Palts (D)

Engelse termen: dale, dell, valley
https://en.wikipedia.org/wiki/Valley
https://en.wikipedia.org/wiki/Dale_(landform)
https://en.wikipedia.org/wiki/Dell_(landform)
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=dell
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=dale
Franse term: vallée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vallée

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dal


dalstelsel
dal•stel•sel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: drainagepatroonWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drainagepatroon

dal•weg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: talwegWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Talweg

Verwante term: dal
Duitse term: Talweg
https://de.wikipedia.org/wiki/Talweg
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Thalweg
Franse term:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Talweg

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dalweg


dam

█ Zelfstandig naamwoord

1. Waterkundig bouwsel.

Wikipedia

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dam


danslinde
dans•lin•de

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etagelinde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linde_van_Sambeek

Verwante termen:
Duitse term: Tanzlinde
https://de.wikipedia.org/wiki/Tanzlinde
Franse term: tilleul à danser

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#danslinde


DBH

Afkorting van diameterborsthoogte.

Kijk bij diameterborsthoogte.


decoctie
de•coc•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: afkoken

Kijk bij afkoken.


deegplank
deeg•plank

█ Zelfstandig naamwoord

Plank waarop deeg gekneed wordt.

Verwante termen:
Duitse termen: Backbrett, Teigbrett
Engelse term: pastry board

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#deegplank


deegtrog
deeg•trog

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: bakkerstrog, baktrog

Trog waarin deeg bewaard wordt.

Verwante termen:
Duitse term: Teigtrog
Engelse term: dough trough
Franse term: bac à pâte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#deegtrog


deel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: diel, til

1. Een stuk van het geheel.
1.1. Plank. Een plank is een deel van de bol oftewel boomstam.
1.1.1. Plankenvloer. Dorsvloer.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=06321

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013233

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22deel%22

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/deel1
www.etymologiebank.nl/trefwoord/deel2

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/deel#Woordherkomst_en_-opbouw

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/deel

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/deel1

"dolen" in Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-d/

"til" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M068457&article=diele

"til" in Etymologiebank.nl

"til" in Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22til%22

"zaagdeel" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010361&article=zaagdeelen
Afgebakend gebied in een groter gebied.

defragmenteren
de•frag•men•te•ren

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: verbinden

Kijk bij verbinden.


degraderen
de•gra•de•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) degraderen, (de) degradatie

■ Synoniemen: aftakelen, ontwaarden

In economische of ecologische waarde afnemen. In vitaliteit afnemen.

degradatiestadium
de•gra•da•tie•sta•di•um

█ Zelfstandig naamwoord

Periode van aftakelende ontwikkeling.

Verwante termen:
dek•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) dekken, (de) dekking

1. Daken van een beschermende laag riet, stro, heide of ander materiaal voorzien.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013291

Dekken en dak zijn woordverwant.
Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/dekken

Verwante termen bij 1:
2. Van mannelijke zoogdieren: Paren met.

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dekken


dekking
dek•king

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van dekken

Het zichtmatige afschermen, het aan het zicht onttrekken.
Van heggen in blad: Prooidieren aan het zicht ontnemen van predatoren.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013293

"dekking zoeken"
"dekking geven aan"
Duitse term: Deckung
Engelse term: cover
a hiding place or vegetative shelter for wildlife from predators or inclement weather

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dekking


dekpaal
dek•paal

█ Zelfstandig naamwoord

Paal waarin een koe met de hals geklemd werd om ze te laten dekken door een stier.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dekpaal


dekspaan
dek•spaan

█ Zelfstandig naamwoord

1. Schindel.

2. Bepaald gereedschap van de rietdekker.

MOT
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dekspaan


dekzand
dek•zand

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dekzand

Verwante termen
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dekzand


del

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: dal

Kijk bij dal.


delen
de•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) delen, de) deling

1. Synoniem van scheuren. Vaste planten scheuren. Kijk bij scheuren.

Verwante termen bij 1:
2. Een aflegger die voldoende wortel geschoten heeft afscheiden van de ouderplant. Of vergelijkbaar, het individu dat uit een uitloper (stolon) of wortelstok gegroeid is scheiden van de ouderplant.


delfstof
delf•stof

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Delfstof

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#delfstof


delven
del•ven

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) delven, (de) delvingEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/delven

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22delven%22

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#delven


Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1, woordverwant: Tanne
Duitse term bij 1, vertaalequivalent voor grove den: Kiefer
www.dwds.de/wb/Tanne
www.dwds.de/wb/Kiefer#2
https://de.wikipedia.org/wiki/Kieferngewächse
https://de.wikipedia.org/wiki/Kiefern
Franse term bij 1: pin

2. █ Zelfstandig naamwoord

Dorsvloer.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID5187

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/den2

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2: Tenne
www.duden.de/rechtschreibung/Tenne
Engelse term bij 2: den
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=den
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=06128

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#den


denappel
den•ap•pel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: dennenappelWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

dendritisch
den•dri•tisch

█ Bijvoeglijk naamwoordWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/dendritisch

Verwante termen:
Duitse term: dendritisch
www.duden.de/rechtschreibung/dendritisch
Engelse term: dendritic
https://en.wikipedia.org/wiki/Drainage_system_(geomorphology)#Dendritic_drainage_pattern
https://en.wiktionary.org/wiki/dendritic
Franse term: dendritique
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/dendritique/23536
https://fr.wiktionary.org/wiki/dendritique

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dendritisch


dendro-
den•dro-

Van het Griekse dendron = boom. Voorvoegsel ter vorming van woorden die aan een boom of bomen zijn gerelateerd.
Bron, gewijzigde tekstovername: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/dendro-

Verwante termen
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dendro-


dendrochronologie
den•dro•chro•no•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: jaarringenonderzoek, jaarringonderzoekWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dendrochronologie


Verwante termen:
Duitse term: Dendrochronologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Dendrochronologie
Engelse term: dendrochronology
https://en.wikipedia.org/wiki/Dendrochronology
Franse term: dendrochronologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dendrochronologie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dendrochronologie


dendrologie
den•dro•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dendrologie

Verwante termen:
Duitse term: Dendrologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Dendrologie
Engelse term: dendrology
https://en.wikipedia.org/wiki/Dendrology
Franse term: dendrologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dendrologie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dendrologie


dendrometrie
den•dro•me•trie

█ Zelfstandig naamwoord

Het opmeten van bomen.

Verwante termen:
Duitse term: Dendrometrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Dendrometrie
Franse term: dendrométrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dendrométrie
Engelse term: dendrometry
https://en.wikipedia.org/wiki/Dendrometry

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dendrometrie


dendrotelma

█ Zelfstandig naamwoord

Regenwaterhoudende boomholte. Boomnap.

Verwante termen:
Duitse term: Dendrotelme
https://de.wikipedia.org/wiki/Dendrotelme
Franse term: dendrotelme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dendrotelme
Engelse term: dendrotelma

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dendrotelma


dennenappel
den•nen•ap•pel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: denappel

Kijk bij denappel.


dennenbos
den•nen•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: pijnboombos
■ Contextueel synoniem: mijnhoutbos

Bos dat bestaat uit dennen.

Verwante termen:
Duitse term: Kiefernwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Kiefernwald
Franse term: pineraie
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/pineraie/61008
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forêts_tempérées_de_conifères
Engelse term: coniferous forest
https://en.wikipedia.org/wiki/Temperate_coniferous_forest

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dennenbos


dennenboom
den•nen•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: denneboom

1. Individu van het geslacht pinus (den, pijnboom).

2. Taalkundig is het woord den verwant met het Duitse Tanne (= spar).
https://de.wikipedia.org/wiki/O_Tannenbaum
https://nl.wikipedia.org/wiki/O_dennenboom

T is stemloos, d is stemhebbend –> Tanne = Danne/Dänne –> Denneboom

"dan" in Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-d/

Patroniem: Danneboom

Verwante term: den

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dennenboom


dennenfamilie
den•nen•fa•mi•lie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dennenfamilie

Verwante term: den

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dennenfamilie


dennenhars
den•nen•hars

■ Vroegere benaming: pijnhars

1. Hars van een boom die als soort behoort tot de dennenfamilie.

2. Hars van de grove den.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M024402.re.48

Verwante termen:

dennenscheerder
den•nen•scheer•der

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dennenscheerder

Verwante termen:
  • den
  • schorskevers
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dennenscheerder


dennenscheut
den•nen•scheut

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: dennenknop

Jong uitgroeisel aan het einde van een dennentak. Wordt gebruikt in fytotherapie.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dennenscheut


dennenschot
den•nen•schot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wetenschappelijke naam: Lophodermium seditiosum

Schimmel die grove den aantast.

https://data.inbo.be/pureportal/files/12549576/Roskams_Sioen_2003_cursus_Bosbescherming.pdf

Verwante termen:
Duitse term: Kiefernschütte
https://de.wikipedia.org/wiki/Lophodermium_seditiosum
Engelse term: Lophodermium seditiosum
https://en.wikipedia.org/wiki/Lophodermium_seditiosum

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dennenschot


dennenslijmkop
den•nen•slijm•kop

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dennenslijmkop

www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=24010


dennentop
den•nen•top

█ Zelfstandig naamwoord

Hoogste eindknop van een den.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dennentop


desem
dē•sem

█ Zelfstandig naamwoord

1. Zuur geworden deeg.

2. Brooddeeg gemaakt met zuur deeg. Beter bekend onder de tautologie zuurdesem. Een tautologie want desem betekent zuurdeeg.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/desem

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zuurdesem

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013256

Verwante termen:
Duitse termen: Sauerteig
https://de.wikipedia.org/wiki/Sauerteig
Franse term: levain panaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Levain_panaire
Engelse term: sourdough
https://en.wikipedia.org/wiki/Sourdough

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#desem


dessel
des•sel

█ Zelfstandig naamwoord

1. Wisselvorm van dissel, een bepaald werktuig. Kijk bij dissel.

2. Plaatsnaam.

Agentschap Onroerend Erfgoed
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121954

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID13840

Desselbergen -> Destelbergen
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Destelbergen

Verwante term: loo

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dessel


determineersleutel
de•ter•mi•neer•sleu•tel

█ Zelfstandig naamwoord

Een medium, zoals een tekst, dat een gebruiker in staat stelt om een taxon stapsgewijs op naam te brengen.

Verwante termen:
Duitse term: Bestimmungsschlüssel
https://de.wikipedia.org/wiki/Bestimmungsschlüssel
Franse term: clé de détermination
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clé_de_détermination
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Identification_key

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#determineersleutel


determineren
de•ter•mi•ne•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) determinatie, (het) determineren

Op naam brengen van taxa van flora en fauna.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Determinatie

● Verwante termen:
Duitse term: bestimmen. Naamwoord van handeling: Bestimmung
https://de.wikipedia.org/wiki/Bestimmung_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzenbestimmung
Franse term: déterminer. Naamwoord van handeling: détermination
https://fr.wikipedia.org/wiki/Détermination
Engelse term: identify. Naamwoord van handeling: identification
https://en.wikipedia.org/wiki/Identification_(biology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#determineren


detritus
de•triv•oor

█ Zelfstandig naamwoord

Organisme dat leeft van vast dood organisch materiaal oftewel detritus.
Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Detrivoor

█ Bijvoeglijk naamwoord

Zich voedend met vast dood organisch materiaal oftewel detritus.

deuvel
deu•vel

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/deuvel

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013456

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22drevel%22

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Deuvelverbinding

Verwante term: drevel
Duitse term: Dübel
https://de.wikipedia.org/wiki/Dübel
Franse termen: cheville, tourillon
Engelse term: dowel
https://en.wikipedia.org/wiki/Dowel
www.etymonline.com/word/dowel
https://en.wiktionary.org/wiki/dowel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#deuvel


diameterborsthoogte
dia•me•ter•borst•hoog•te

█ Zelfstandig naamwoord

■ Afkorting: DBH

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diameter_op_borsthoogte

Verwante term: meetklem
Duitse term: Brusthöhendurchmesser
https://de.wikipedia.org/wiki/Brusthöhendurchmesser
Franse termen: diamètre à hauteur d'homme, diamètre à hauteur de poitrine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diamètre_à_hauteur_de_poitrine
www.jymassenet-foret.fr/coursdendrometriepdf/dendro12d2009.pdf
Engelse term: diameter at breast height
https://en.wikipedia.org/wiki/Diameter_at_breast_height

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#diameterborsthoogte


diapauze
di•a•pau•ze

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diapauze

Verwante term:
Franse term: diapause
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diapause
Engelse term: diapause
https://en.wikipedia.org/wiki/Diapause

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#diapauze

di•cho•ga•mie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dichogamie

Verwante termen:
Duitse term: Dichogamie
https://de.wikipedia.org/wiki/Dichogamie
Franse term: dichogamie
Engelse term: dichogamy

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dichogamie


dichotomie
di•cho•to•mie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dichotomie

Verwante termen:
Franse term: dichotomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dichotomie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dichotomie


dichotoom
di•cho•toom

█ Bijvoeglijk naamwoord

Volgens de dichotomie, tweevoudig.

Verwante termen:
Engelse term: dichotomous

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dichotoom


diepgronden
diep•gron•den

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) diepgronden

■ Synoniem, indien handmatig: diepspitten

Vroeger, handmatig, bij het planten van bomen: diep spitten om door een harde laag te gaan zodat de wortels zicht ten volle kunnen ontwikkelen.
Vandaag en vroeger, machinaal, in landbouw: door een harde laag onder het akkerbed heen graven met een trekker. Om een perceel geschikt te maken voor landbouw en om te draineren.

diepwortelaar
diep•wor•te•laar

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

Plant die diep wortelt. Letterlijke vertaling van het Duitse Tiefwurzler. In het Nederlands weinig gebruikte term.

Verwante termen:
Duitse term: Tiefwurzler

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#diepwortelaar


diepwortelend
diep•wor•te•lend

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend diep wortelen te schieten.

Verwante termen:
Duitse term: Tiefwurzelnd
Franse term: arbre à racines profondes
Engelse term: deep-rooted/-rooting

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#diepwortelend


dierverspreider
dier•ver•sprei•der

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

Plant waarvan de zaden verspreid worden door dieren.

Verwante termen:
Duitse term: Tierstreuer
https://de.wikipedia.org/wiki/Tierstreuer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dierverspreider


dieven
die•ven

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) dieven

Een dief wegnemen.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013608

dief
4.b. Waterloot aan een druivelaar, tomaatplant ...
4.c. Uitloper aan een aardbeiplant.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013526

Dieven is een vorm van dunnen.


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dieven


diffuus licht
dif•fuus licht

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Licht waarbij het niet, of slechts moeilijk, te bepalen is uit welke richting het licht komt. Treedt op bij bewolking.
1. Waterkering.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dijk_(waterkering)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M01362

www.leestekensvanhetlandschap.nl/dijk

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Deich
https://de.wikipedia.org/wiki/Deich
Deich en Teich zijn van oorsprong dezelfde woorden. De letter d is stemhebbend en de letter t is stemloos.
3. Poel, moeras. Woordverwant aan Duits Teich.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=06643

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013621

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/dijk

Verwante term bij 3:
Duitse term bij 3: Teich

diktegroei
dik•te•groei

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: secundaire groeiWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diktegroei

Verwante termen:
Duitse term: Dickenwachstum
https://de.wikipedia.org/wiki/Dickenwachstum
Franse term: croissance secondaire
Engelse term: secondary growth
https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_growth

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#diktegroei


dikteverbinding
dik•te•ver•bin•ding

█ Zelfstandig naamwoord

Verbinding waarbij de breedtezijden (vlakken) van planken op elkaar gelijmd worden om een dikker stuk te vormen.

http://ffc.constructiv.be/~/media/Files/Shared/FVB/Hout/NL/HOUT-N242HO-houtverbindingen_for_web2.pdf

Verwante term:

dil

■ Wisselvormen: dille, dul, dulle
■ Synoniem: steelhuls, steelhuisEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/dille1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013648

Nederlands etymologisch woordenboek: http://books.google.be/books?id=9_X44k9-3j8C&pg=PA117&lpg=PA117&dq=t%C3%BClle+dille&source=bl&ots=ZOWY2Ipbko&sig=LxuhelzZwTRJQ6tmvHCMlgxUGB8&hl=nl&ei=qcw2TbvIG4SJhQeGu6XlAg&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=2&ved=0CB4Q6AEwAQ#v=onepage&q=t%C3%BClle%20dille&f=false

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013648&article=ductile

MOT
www.mot.be/webhdfs/v1/website/opzoeken/lectuur/artikels/de-aks-met-lange-dille.pdf

"dol" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013882
-el
-el (-ila)
eikel
Het diminutiesuffix -el komt ook voor in andere woorden, veelal voorwerpen waarmee men iets uitvoert, waarin het mogelijk niet de functie heeft van een verkleinwoord. Zoals in klepel, kluppel, knuppel, strekel.
Meer informatie in volgende bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=F000023&article=-ila

Verwante term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#diminutiefsuffix


dirkkraan
dirk•kraan

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/dirkkraan

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A004604

www.hetvirtueleland.be/items/show/36525/
www.hetvirtueleland.be/items/show/36523/
www.hetvirtueleland.be/items/show/36524/


Dirkkraan en schrank zijn mogelijk hetzelfde werktuig.

dispersie
dis•per•sie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn dispersio; verstrooiing

De eenmalige ongerichte verplaatsing van organismen op weg naar een voortplantingsplaats.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dispersie


dispersiecapaciteit
dis•per•sie•ca•pa•ci•teit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: verspreidingsvermogen

De afstand die een soort kan afleggen om nieuwe habitats te koloniseren. Van planten. De afstand die stuifmeel kan afleggen om welslagend te bevruchten.
Bron, gewijzigde tekst: INBO
www.inbo.be/nl/begrippen/letter_d

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dispersiecapaciteit


dissel
dis•sel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: dessel

1.  Bepaald werktuig.

1.bis
Handdissel, een kleine eenhands dissel om dikker rijshout mee te klieven.
http://home.kpn.nl/salix-alba.f.vd.brand/images/dissel.jpg

Vanaf 1:54 op de tijdlijn van deze opname kun je een handdissel zien.

Verwante term bij 1:
Engelse term bij 1: break adze? cleaving adze? side adze?

2. Boom aan een wagen. Disselboom.

Etymologiebank.nl
Engelse term bij 2: drawbar?

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dissel


disselen
dis•se•len

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) disselen

■ Wisselvorm: desselen

Beslaan met een dissel.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013716

Verwante termen:
Duitse termen: behauen (mit einer Dechsel)
Engelse term: adze. Naamwoord van handeling: adzing
https://en.wiktionary.org/wiki/adze#English
http://dictionary.reference.com/browse/adzing

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#disselen


disteltrekker
dis•tel•trek•ker

█ Zelfstandig naamwoord

Gereedschap om distels of ander kruid met penwortels uit te trekken.
www.mot.be/nl/opzoeken/iddoc/algemeen?query=distel

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#disteltrekker


dissimilatie
dis•si•mi•la•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van dissimileren

■ Synoniem: celademhalingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Celademhaling

Verwante termen: assimilatie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dissimilatie


diurnaal
di•ur•naal

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: dagactief

Kijk bij dagactief.


diversiteit
di•ver•si•teit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: biodiversiteit

Kijk bij biodiversiteit.


dode heg
do•de heg

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: dode haag

Een heg gemaakt van dood hout.
█ Woordgroep

Auteur van het Kruidboek.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rembert_Dodoens

www.leesmaar.nl/cruijdeboeck/

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dodoens


doelbereiking
doel•be•rei•king

█ Zelfstandig naamwoord

De mate waarin een vooraf bepaalde doelstelling wordt gerealiseerd. Dit begrip vormt het com­plement van "distance-to-target" of "doelafstand".
Bron: INBO
www.inbo.be/nl/begrippen/letter_d

Verwante termen:

doeldiameter
doel•dia•mē•ter

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: doeldoorsnede

Kijk bij doeldoorsnede.


doeldoorsnede
doel•door•snē•de

■ Synoniem: doeldiameter

1. Bepaalde stamdoorsnede. Wanneer de stam deze diameter bereikt kan de boom geoogst worden.

2. Van knotbomen en hakhout: Bepaalde scheutdoorsnede. Wanneer de scheut deze doorsnede bereikt kan de scheut geoogst worden.

Verwante termen:
Duitse termen: Zieldurchmesser, Zielstärke
http://research-manager.net/efc_glossar/glossar_index/glossar_details.php?title=Z&content=Z.html
Engelse term: target diameter

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doeldoorsnede


doelgericht
doel•ge•richt

█ Bijvoeglijk naamwoord

Waarbij één bepaald doel voor ogen wordt gehouden; afgestemd op één bepaald doel.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A004807

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/doelgericht

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doelgericht


doelgerichtheid
doel•ge•richt•heid

█ Zelfstandig naamwoord

Het doelgericht zijn.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A004807.re.1

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doelgerichtheid


doelloos
doel•loos

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniemen: doelgericht, doelmatig

Zonder doel.

doelmatig
doel•mā•tig

█ Bijvoeglijk naamwoord

In overeenstemming met het doel oftewel de doelstelling.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doelmatig


doelmatigheid
doel•mā•tig•heid

█ Zelfstandig naamwoord

Het in overeenstemming zijn met het doel oftewel de doelstelling.

1. De mate waarin een vereniging of overheid haar doelstel­lingen bereikt (doelbereiking) dankzij de inzet van bepaalde instrumenten of maatregelen.

2. De verhouding tussen de geleverde prestaties (output) en de ingezette middelen (input). Efficiëntie wordt meestal uitgedrukt als een output-inputratio.

doel•soort

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doelsoort

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doelsoort


doelstelling
doel•stel•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Het bepalen, vaststellen, kiezen van datgene wat men wil bereiken of tot stand brengen, van dat waarnaar men streeft; het bepalen van een of één specifiek doel; (concr.) datgene wat men wil bereiken of tot stand brengen, dat waarnaar men streeft; doel, doeleinde, doelwit.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A004809

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/doelstelling

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doelstelling


doeltype
doel•ty•pe

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: streeftype

Type natuur, bos, grasland enz waar men met het beheer naar toe wil.
Duitse term: Zieltyp

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doeltype


doelverwezenlijking
doel•ver•wē•zen•lij•king

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: doelbereiking

Het verwezenlijken van een doelstelling.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doelverwezenlijking


dol

■ Synoniem: knab

Handvat aan een zeisboom.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013882&lemmodern=dol&article=zeis

doline
do•li•ne

█ Zelfstandig naamwoord

Zinkgat.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doline

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/doline

Verwante termen:
Sinkhöhle

domaniaal
do•ma•ni•aal

█ Bijvoeglijk naamwoord

Behorend tot een domein, de eigendom(men) van de hoogste machtshebber in een bepaald gebied. Bijvoorbeeld: Een domaniaal bos.

Verwante term: domein

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#domaniaal


domein
do•mein

█ Zelfstandig naamwoord

1. Hoogste taxonomisch rang.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Domein_(biologie)

2. Het geheel aan bezitte gronden. Vroeger van een heerser.

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#domein


dompelen
dom•pe•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) dompelen, (de) dompeling

■ Synoniemen: pralineren, soppen

Naakte wortels van plantgoed net vóór het planten in een mengeling dompelen.
Dompelen in deze mengeling bevordert het contact met de plantbodem, vermindert eventuele luchtholtes, voorkomt uitdrogen, geeft voeding en bevordert de groei van nieuwe wortels.
De mengeling kan bestaan uit:
- 1/2 aarde, 1/2 koemest en (regen)water
- 1/3 koemest, 2/3 leem en (regen)water
De mengeling moet dun genoeg zijn om ook de fijnste wortels te bedekken en dik genoeg zijn om zich te hechten.

Op houtwal.be ook inmodderen genoemd. www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

donk

█ Zelfstandig naamwoord

Hoogte nabij een moeras.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013973

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Donk_(landvorm)
https://nl.wikipedia.org/wiki/-donk
dood•blad•hou•dend

█ Bijvoeglijk naamwoord


bladhoudend, groenblijvend

Verwante termen: marcescens

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doodbladhoudend


dood hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

1. Afgestorven hout dat in de natuur aanwezig is.

(staande en liggend, waterend)

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dood_hout

Ecopedia
https://www.ecopedia.be/encyclopedie/dood-hout

Verwante termen bij 1:
Duitse term: Totholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Totholz
Franse termen: bois mort, mort-bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_mort
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chronoxyle

2. Gesnoeid en geveld hout dat gebruikt wordt in een dode heg.


doodstaander
dood•staan•der

█ Zelfstandig naamwoord

Een rechtstaande dode boom.

Verwante termen:
Franse term: Arbre mort sur pieds
Engelse termen: snag, standing dead tree / wood
https://en.wikipedia.org/wiki/Snag_(ecology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doodstaander


doodtij
dood•tij

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doodtij

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doodtij


doorgeschoten
door•ge•scho•ten

█ Bijvoeglijk naamwoord

Bij knotbomen en hakhout: Scheuten die te dik gegroeid zijn door niet op tijd te snoeien zijn doorgeschoten.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/doorschieten
https://nl.wiktionary.org/wiki/doorgeschoten

Verwante termen:
Engelse termen: lapsed, overgrown, overstood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doorgeschoten


doorn

█ Zelfstandig naamwoord

1. Stekelig plantendeel.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doorn_(plant)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/doorn

Meidoorn, sleedoorn.

Verwante termen bij 1:
Duitse term: Dorn
https://de.wikipedia.org/wiki/Dorn_(Botanik)
Franse term: épine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Épine
Engelse term: thorn
https://en.wikipedia.org/wiki/Thorns,_spines,_and_prickles

2. Wisselvorm van tree. Artikel volgt nog.

3. Synoniem voor priem. Kijk bij priem.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doorn


doornhaag
doorn•haag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: doornenhaag, doornheg

Een haag van doornstruiken zoals meidoorn en sleedoorn.

Verwante termen:
Duitse termen: Dornenhag, Dornbush, Dornhecke
Dornbush: Dornhecke um ein Grundstück. Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?lemid=PD03121&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&bookref=2,356,59&sigle=PfWB
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PD03121
Franse termen: haie d'épine, haie d'épines, haye d'espine (oude schrijfwijze)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doornhaag


doornhaak
doorn•haak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: braammes

Kijk bij braammes.


doornhout
doorn•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout kan hier bos, struweel of plantenindividu betekenen. Doorndragend hout.

Verwante termen:
Engelse term: thornwood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doornhout


doornstruik
doorn•struik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: doornbosch

Struiksoort die doornen draagt.
  • meidoorn
  • sleedoorn
  • wegedoorn
  • wilde peer
Verwante termen:

doosvrucht
doos•vrucht

█ Zelfstandig naamwoord

■ Contextafhankelijk synoniem: bolsterWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doosvrucht

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#doosvrucht


dormantie
dor•man•tie

█ Zelfstandig naamwoord

Dormantie is een overkoepelende term en staat voor iedere vertraging of onderbreking die optreedt in de ontwikkeling van een organisme. (bron: www.collembola.org/thesis/fran/fran3.htm)

Dormantie in de groei van planten.
www.encyclo.nl/begrip/Dormantie

Dormantie in zaden.
www.natuurlexicon.be/dormantie.html

Verwante termen:
Duitse term: Dormanz
https://de.wikipedia.org/wiki/Dormanz
Franse term: dormance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dormance
Engelse term: dormancy
https://en.wikipedia.org/wiki/Dormancy

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dormantie


dorp

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
Verwante term: terp
Duitse term: Dorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Dorf

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dorp


dors

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het dorsen.

2. Dorstijd.

Verwante term: dorsen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dors


dorsen
dor•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) dorsen, (de) dors, (de) dorsingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dorsen

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M014854.re.4
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M014853

Dorsing is ook een stofnaam: hetgeen gedorst wordt.

Verwante termen:
Duitse term: dreschen
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreschen
Franse term: battage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Battage_(agriculture)
Engelse term: thresh
https://en.wikipedia.org/wiki/Threshing

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dorsen


dorsvlegel
dors•vle•gel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dorsvlegel

Verwante termen:
Duitse term: Dreschflegel
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreschflegel
Franse term: fléau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fléau_(agriculture)
Engelse term: flail
https://en.wikipedia.org/wiki/Flail

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dorsvlegel


dorsvloer
dors•vloer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: deel, den

Verharde bodem of plankenvloer waarop handmatig gedorst wordt.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013324

Verwante termen:
Duitse term: Tenne
https://de.wikipedia.org/wiki/Tenne
Franse term: aire de battage
Engelse term: threshing floor
https://en.wikipedia.org/wiki/Threshing_floor

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dorsvloer


dosse
dos•se

■ Van het Franse dosse, daarvoor van Frans dos [dō] dat rug betekent

█ Bijvoeglijk naamwoord

Op een bepaalde manier gezaagd.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A005010

Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/dosse_gezaagd.shtml

Ruggelings.

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat dosse gezaagd is. Vlamhout.

draad

█ Zelfstandig naamwoord

1. █ Zelfstandig naamwoord

De draad die men aantreft in hout. Houtdraad.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Draad_(hout)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 6: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M014893

Verwante termen bij 1:
Duitse term: Faser
Franse term: fil du bois
Engelse termen: grain, direction of the grain
https://en.wikipedia.org/wiki/Wood_grain

2. █ Zelfstandig naamwoord

Binddraad.

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#draad


draadverloop
draad•ver•loop

█ Zelfstandig naamwoord

Manier waarop de draad in hout verloopt.

Verwante termen:
Duitse term: Faserverlauf
Franse term: sens du fil

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#draadverloop


draagkracht
draag•kracht

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: draagvermogen

In de bosbouw: Het maximale aantal boomschade veroorzakende zoogdieren in een gebied (bijv. hertenvraat) zonder degradatie van de opstand.

Verwante termen:
Engelse term: carrying capacity

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#draagkracht


draagtang
draag•tang

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: tiltang, uitdraagtang

Grote draagtang:

Kleine draagtang en pakhaak:

Verwante termen:
Duitse term: Handpackzange
Franse termen: pince à bois, pince de levage
Engelse termen: log tongs, lifting tongs

draaibank
draai•bank

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: houtdraaibank

Werkbank waarop aan voorwerpen een draaiende beweging wordt gegeven, opdat beitels of andere snijdende werktuigen ze regelmatig kunnen bewerken.
Bron:
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M014903

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtdraaibank

Verwante termen:
Duitse termen: Drehbank, Holzdrehbank
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehbank
Franse term: tour, tour à bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_à_bois
Engelse termen: lathe, wood lathe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#draaibank


draaien
draai•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) draaien, (de) draaiing

■ Voluit: houtdraaien

1. Draaiend vervaardigen. Vorm geven op een draaibank.

Verwante termen bij 1:
2. Van bomen en struiken: Groeien waarbij de draad in zekere mate rond de spil draait. Verdraaien.
Naamwoord van handeling: draaigroei.

Verwante termen bij 2:

draaier
draai•er

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

■ Voluit: houtdraaier

1. Mens die met een draaibank werkt.

2. Mens die een zeker uitkomen haalt uit werken met de draaibank.

Verwante termen:
Duitse termen: Drechsler, Dreher
https://de.wikipedia.org/wiki/Drechsler
https://de.wikipedia.org/wiki/Zerspanungsmechaniker
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreher
Franse term: tourneur

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#draaier


draaigroei
draai•groei

█ Zelfstandig naamwoord

Eigenschap van diverse bomen om tijdens hun bestaan een verdraaiing rond de kern van het hout te vertonen.
Bron: www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=dou#draaigroei

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#draaigroei


draaischaaf
draai•schaaf

█ Zelfstandig naamwoord


Verwante termen:
Engelse termen: rotary plane, rounder plane, stail engine (stail = steel)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#draaischaaf


drachtplant
dracht•plant

Plant die een insectenei of -eieren draagt. Waardplant.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drachtplant


dras

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M014968

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/dras

█ Bijvoeglijk naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M014969

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/dras

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dras


drassig
dras•sig

█ Bijvoeglijk naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M014971

www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/drassig

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drassig


drasland
dras•land

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: dras

Drassig land.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drasland

"dras" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M014968


drecht

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: trecht, trichtEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/drecht1

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/-drecht

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22drecht%22

https://en.wikipedia.org/wiki/Dordrecht#Etymology

https://docplayer.nl/252032-Drecht-en-drecht-namen.html

www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-d/

https://en.wiktionary.org/wiki/traiectus
https://en.wiktionary.org/wiki/traicio
https://en.wiktionary.org/wiki/traicere

Plaatsnamen:
Atrecht, Dordrecht, Maastricht, Zwijndrecht

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drecht


dreef

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een brede weg waarover het vee naar de weidegebieden en terug gedreven wordt.

■ Wisselvorm: driftwww.leestekensvanhetlandschap.nl/drift

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015085
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M014982
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015778.re.30

Verwante termen bij 1:
Duitse termen bij 1: Trift, Triftweg
https://de.wikipedia.org/wiki/Weide_(Grünland)#Weide-_und_Triftwege
Artikel 2: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PD04370
Engelse termen bij 1: drove, droveway
https://en.wikipedia.org/wiki/Drovers'_road

2. Een weg die aan beide zijde met een rij bomen van dezelfde soort is beplant. In Nederland laan.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/dreef

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus/typologie/128

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 2: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M014982

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID13865

www.leestekensvanhetlandschap.nl/laan
www.leestekensvanhetlandschap.nl/laan_dubbele

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laan_(weg)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zichtlaan

Handleiding voor het beheer van historische dreven en wegbeplantingen, Agentschap Onroerend Erfgoed
http://oar.onroerenderfgoed.be/publicaties/HAOE/14/HAOE014-001.pdf

Verwante term bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dreef


dreefboom
dreef•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom in een dreef.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dreefboom


drevel
drē•vel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drevel

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/drevel

Verwante term: nagel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drevel


dries

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: driest
█ Bijvoeglijk naamwoord

Braak. Afgeleide: driesliggend, driesliggende grond.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015070

Verwante term bij 2:
Duitse term bij 2: driesch
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=driesch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dries


drieslagstelsel
drie•slag•stel•sel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drieslagstelsel

Verwante termen:
Duitse term: Dreifelderwirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreifelderwirtschaft
Franse term: assolement_triennal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assolement_triennal

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drieslagstelsel


drift

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een weg om vee over te drijven. Synoniem: dreef.  Kijk ook bij dreef.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015085

2. Naamwoord van handeling van drijven. Het drijven van vee.

Verwante term bij 2:
3. Het recht vee over een stuk grond te drijven.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015085

Verwante termen bij 3:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drift


drijfhout
drijf•hout

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drijfhout_(afval)

Verwante termen:
Duitse termen: Schwemmholz, Treibholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Treibholz
Franse term: bois flotté
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_flotté
Engelse term: driftwood
https://en.wikipedia.org/wiki/Driftwood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drijfhout


drijfvuil
drijf•vuil

█ Zelfstandig naamwoord

Al het dijvende vaste vuil.
Bron: Woordenlijst Vereniging De binnenvaart
www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=dou#drijfvuil

Verwante term: drijfhout

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drijfvuil


drijven
drij•ven

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) drift, (het) drijven, (de) drijving

Vee voor zich uit doen bewegen.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/drijven

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drijven


drinkpoel
drink•poel

█ Zelfstandig naamwoord

Poel in een weide waaruit vee kan drinken.

Verwante termen:
Duitse term: Trinkpfuhl

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drinkpoel


drogen
drō•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) dorsen, (de) dorsing
Oven waarin hout versneld gedroogd wordt.

De bakoven kan ook als droogoven gebruikt worden.

Verwante termen:

droogschade
droog•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade die ontstaat tijdens het drogen, in het bijzonder in de droogoven.

Verwante termen:

droogscheur
droog•scheur

█ Zelfstandig naamwoord

Scheur in geoogst hout die ontstaat tijdens het droogproces.

Verwante termen:
Duitse term: Schwindungsrisse
https://de.wikipedia.org/wiki/Trockenrisse_(Holz)
Engelse term: crack from drying

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#droogscheur


droogpeer
droog•peer

█ Zelfstandig naamwoord

1. Peer die men laat uitdrogen. Het uidrogen is een vorm van bewaring of een voorbereiding tot verwerking.

2. Peer van een ras dat geschikt is om te laten uitdrogen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#droogpeer


droogteschade
droog•te•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade aan gewassen door gebrek aan water.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#droogteschade


droogtescheur
droog•te•scheur

█ Zelfstandig naamwoord

Een scheur die in een levende boom of struik onstaat door droogte.

Verwante term: droogscheur

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#droogtescheur


druifsnede
druif•snē•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: druivensnede


Wijnoogst?
Wijn groeit niet aan druivelaars en daarom is de term wijnoogst onzinnig. Wijn kan pas ontstaan nadat de druiven gesneden en geperst zijn.

drukbegrazing
druk•be•gra•zing

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van drukbegrazen

■ Synoniemen: piekbegrazing, stootbegrazing

Verhoudingsgewijs veel dieren (schapen, runderen) op een afgerasterd en verhoudingsgewijs klein oppervlak laten grazen. Dit is een methode om een bodem sterk te verschralen zonder machinale verwijdering van de toplaag.
Bij drukbegrazing wordt het welzijn van de grazers al eens uit het oog verloren ...

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Begrazing#Natuurbeheer

Dierengezondheidszorg Vlaanderen
www.dgz.be/begrazingsbegrippen-en-technieken


drukhout
druk•hout

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hout#Richtweefsel

Verwante termen:
Duitse term: Druckholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Druckholz
Engelse term: compression wood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#drukhout


druppellijn
drup•pel•lijn

█ Zelfstandig naamwoord

Waarschijnlijk een letterlijke vertaling van het Engelse drip line. Het Nederlandse vertaalequivalent is kroonprojectierand.

Verwante termen:
Duitse term: Kronentraufe
https://de.wikipedia.org/wiki/Kronentraufe
www.dwds.de/wb/Traufe
Engelse termen: drip line
https://en.wikipedia.org/wiki/Drip_line
https://en.wiktionary.org/wiki/drip_line

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#druppellijn


dubbele steekaks
dub•be•le steek•aks

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]MOT
www.mot.be/resource/Tool/steekbijl-dubbele?lang=nl


Verwante termen:
Franse termen: besaiguë, bisaiguë
www.charpentiers.culture.fr/lesoutils/outilsdetaillage/bisaigue#
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bisaiguë
https://fr.wiktionary.org/wiki/besaiguë

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dubbele-steekaks


duig

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duig

Verwante termen:
Duitse term: Daube
https://de.wikipedia.org/wiki/Daube_(Fassbau)
Franse termen: douelle, douve, merrain. Verkleinvorm: douvelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Douelle_(tonneau)
Engelse term, woordverwant aan Nederlands staf: stave
https://en.wikipedia.org/wiki/Stave_(wood)
https://en.wiktionary.org/wiki/stave
www.etymonline.com/word/stave

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duig


duighout
duig•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. Hout dat geschikt of voorbehouden is om duigen van te maken.

2. Hout waarvan een duig gemaakt is.

Verwante termen:
Duitse term: Daubenholz
Franse term: bois de merrain
Engelse term: stave wood

█ Zelfstandig naamwoord

Zandheuvel, ontstaan door het verwaaien van zand.
Landduin en zeeduin.
duin•beek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: duinrel

Beek die door de duinen stroomt.

Verwante termen
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duinbeek


duinbos
duin•bos

█ Zelfstandig naamwoord

Bos dat zich in de duinen bevindt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duinbos


duingordel
duin•gor•del

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: duinengordel
■ Synoniem: duinkam

Lijnvormige groep duinen.

Verwante termen:
Duitse term: Dünen-gurtel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duingordel


duinmassief
duin•mas•sief

█ Zelfstandig naamwoord

Een duinmassief is een groep duinen die samen een ondoorbroken verhoging in het landschap vormen.
Bron, bewerkte tekstovername: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergmassief

Verwante term: duin

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duinmassief


duinlandschap
duin•land•schap

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: duinenlandschap

Landschap dat bestaat uit duinen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duin-_en_strandwallenlandschap

Geologie van Nederland

duinpan
duin•pan

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Betekenis 4, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M052127.re.217

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Panne

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duinpan


duinreep
duin•reep

█ Zelfstandig naamwoord

1. Met duinen bezette strook.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015316.re.76

2. Uit het boek 'Bossen van Vlaanderen': "Zeereepduin, dit is duin in contact met de zee ...".
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993. Bladzijde ?.

Verwante term:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duinreep


duinrel
duin•rel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: duinbeek
■ duin + rel. Rel is een wisselvorm van ril = waterloop.

Waterloop (beek) in de duinen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M058668

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duinrel_(watergang)

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/duinrel


duinweide
duin•wei•de

█ Zelfstandig naamwoord

Weide in de duinen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015316.re.109

Verwante term:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duinweide


dunnen
dun•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) dunnen, (de) dunning

1. In de bosbouw: Dunnen in een bestand. Bomen kappen. Zuiveren.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtkap#Dunning

"uitdunnen" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/uitdunnen

Verwante termen bij 1:
Franse term bij 1: éclaircir. Naamwoord van handeling: éclaircie
https://fr.wiktionary.org/wiki/éclaircir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Éclaircie

2. Het aantal takken in de kroon verminderen, vooral bij opgaand hakhout en knotbomen.

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2: auslichten. Naamwoorden van handeling: Auslichten, Auslichtung

3. Een deel van het rijpend fruit in een boom wegnemen om de kwaliteit van de opbrengst te verbeteren, takbreuk te vermijden en de cyclus van beurtjaren te doorbreken. Vruchtdunnen.

Verwante termen bij 3:
Franse term bij 3: éclaircir. Naamwoord van handeling: éclaircissage
https://fr.wiktionary.org/wiki/éclaircir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Éclaircissage
Engelse term bij 3: thin. Naamwoord van handeling: thinning
https://en.wikipedia.org/wiki/Thinning

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dunnen


dunsel
dun•sel

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015401

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dunsel


duurzaam
duur•zaam

█ Bijvoeglijk naamwoord

Lang durend, het milieu weinig belastend.
Bron: Van Dale
www.vandale.be/opzoeken?pattern=duurzaam&lang=nn

Wikipedia
aspectmatig duurzaam
absoluut duurzaam

Absoluut duurzaam is een vorm van duurzaamheid waarbij er in het totaalbeeld geen nadeel of nadelen verbonden zijn aan datgene wat men als duurzaam bestempelt. Een utopie. Nadeel slaat op het effect op de mens, flora, fauna, voorraad aan eindige en hernieuwbare grondstoffen, enz. We komen als mensheid in de meeste gevallen niet verder dan aspectmatige duurzaamheid. Dat wil zeggen dat een aspect van datgene dat de mens als duurzaam bestempelt duurzaam is.

Verwante termen:
Duitse termen: dauerhaft, umweltgerecht
Franse term: durable
Engelse termen: durable, (long-)lasting, sustainable

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duurzaam


duurzaamheid
duur•zaam•heid

█ Zelfstandig naamwoord

Ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#duurzaamheid


duurzame ontwikkeling
duur•zā•me ont•wik•ke•ling

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Van mensen. Ontwikkelingsmodel dat voor­ziet in de behoeften van de huidige generaties, zonder de mogelijkheden van de toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen.

dwangmolen
dwang•mo•len

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: banmolen

Kijk bij banmolen.


dwars

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniemen: eindelings, kops, overdwars
■ Antoniemen: langs, overlangs

Van hout. Dwars op de draad.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/dwars

"overdwars" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
"kopsch" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
dwars•aks

█ Zelfstandig naamwoordMOT
www.mot.be/resource/Tool/dwarsaks?lang=nl

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M003264.re.1

Verwante termen:
Duitse termen: Kreuzaxt, Zwerchaxt (zwerch = dwars)
Franse term: piochon
www.mot.be/resource/Tool/piochon?lang=fr
Engelse termen: twibil, twybil
dwars•boomWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015468

Verwante term: boom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dwarsboom


dwarslang
dwars•lang

█ Bijvoeglijk naamwoord

Een dwarslange kop van een aks of aaks is een kop die lang is, lang dwars op de steel.

"een dwarslange akskop"

Verwante term: aks

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dwarslang


dwergstruik
dwerg•struik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: suffrutex (sub + frutex)

Struiksoort die laag groeit.

Dwergstruik of halfstruik?
Het verschil tussen de twee is niet duidelijk. Latijns suffrutex is zowel de benaming van dwergstruik als van halfstruik.

Verwante termen:
Duitse term: Zwergstrauch
https://de.wikipedia.org/wiki/Zwergstrauch
Franse term:
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Subshrub

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/d#dwergstruik

naar boven


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z