E

Voorblad > E

eb

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: ebbe

1. Beweging en waterstand van een getijdewater.
1.1. Afnemend getijde.
1.2. Laagwater, waterstand op zijn laagst.

eco-
ecō

Voorvoegsel in economische en ecologische termen en bij de laatste om te insinueren dat het in het tweede lid genoemde gerelateerd is aan het natuurlijke milieu.
Bron: Wikitionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/eco-

Economisch: 1. betrekking hebbend op economie, 2. zuinig oftewel spaarzaam
https://nl.wiktionary.org/wiki/economisch
Spaarzaamheid is een aspect van duurzaamheid.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eco-


ecoduct
ēcō•duct

█ Zelfstandig naamwoord

Overbrugging over een weg of andere hindernis die dient om dieren veilig en ongestoord te laten voorbijgaan.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecoduct

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/ecoduct

Verwante termen:
Duitse termen: Grünbrücke, Wildbrücke
https://de.wikipedia.org/wiki/Grünbrücke
Franse term: écoduc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écoduc
Engelse term: ecoduct
https://en.wikipedia.org/wiki/Wildlife_crossing#Ecoducts.2C_Netherlands

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecoduct


ecohydrologie
ēcō•hy•drō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecohydrologie

Verwante termen:
Duitse term: Ökohydrologie
Franse term: écohydrologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écohydrologie
Engelse term: ecohydrology
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecohydrology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecohydrologie


ecologie
ēcō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologie

Verwante termen:
Duitse term: Ökologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Ökologie
Franse term: écologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écologie
Engelse term: ecology
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecologie


ecologisch
ēcō•lō•gisch

█ Bijvoeglijk naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A005319

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecologisch


ecologisch beheer
ēcō•lō•gisch be•heer

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Beheer dat er op gericht is natuurwaarden te behouden of te verbeteren. Beheer dat zich richt op de kennis van de ecologie (wetenschappelijke leer).

Verwante termen:
Duitse term: ökologische Pflege
Franse term: gestion écologique
Engelse term: ecological management
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem_management

ecologisch goed
ēcō•lō•gisch goed

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Een goed (bezit) dat ecologische waarde heeft.

goed, zelfstandig naamwoord
www.etymologiebank.nl/trefwoord/goed

Verwante termen:
Duitse term: ökologisches Gut
Engelse term: ecological good
good: something that has ecological utility (valeu) or satisfies an ecological want
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_goods_and_services

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecologisch-goed


ecologisch sneeuwbaleffect
ēcō•lō•gisch sneeuw•bal•effect

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Kijk bij sneeuwbaleffect.


ecologische dienst
ēco•lo•gi•sche dienst

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecosysteemdienst

www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/natuurlijk-kapitaal;jsessionid=932F7260962AA1E2B2ECF29BECEF53A8

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_goods_and_services
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem_services
https://en.wiktionary.org/wiki/ecological_service

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecologische-dienst


ecologische tuin
ēcō•lō•gi•sche tuin

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: ecotuin

Tuin die beheerd wordt met als doel natuurwaarden te behouden of te verbeteren.

www.velt.nu/ecologisch-leven-je-tuin/wat-een-ecotuin
www.velt.be/ecologisch-leven-je-tuin

Verwante termen:
Franse term: jardin écologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_écologique

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecologische-tuin


economisch goed
ēcō•nō•misch goed

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Goed dat geldwaarde heeft.

goed, zelfstandig naamwoord
www.etymologiebank.nl/trefwoord/goed

Verwante term:

ecosysteem
ēcō•sys•teem

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecosysteem

Verwante termen:
Duitse termen: Naturhaushalt, Ökosystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Ökosystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturhaushalt
Franse term: écosystème
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écosystème
Engelse term: ecosystem
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecosysteem


ecotoon
ēcō•toon

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: overgangWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecotoon

Verwante termen:
Duitse term: Ökoton
https://de.wikipedia.org/wiki/Ökoton
Franse term: écotone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écotone
Engelse term: ecotone
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecotone

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecotoon


ecotoop
ēcō•toop

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecotoop

Verwante termen:
Duitse term: Ökotop
https://de.wikipedia.org/wiki/Ökotop
Franse term: écotope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écotope
Engelse term: ecotope
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecotope

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecotoop


ecotunnel
ēcō•tun•nel

█ Zelfstandig naamwoord

Tunnel onder een weg of andere hindernis die dient om dieren veilig en ongestoord te laten voorbijgaan.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ecotunnel


ectomycorrhiza

█ Zelfstandig naamwoord

1. Samenlevingsvorm tussen schimmels en planten via de plantenwortels.

2. Groep van schimmels die leven volgens de samenlevingsvorm beschreven in 1.

https://nl.wiktionary.org/wiki/ecto-

Ectomycorrhiza vormen een mantel rond jonge wortels die nog geen kurklaag hebben. Ze dringen niet in in de wortelcellen.

Verwante termen:
Duitse term: Ektomykorrhiza
https://de.wikipedia.org/wiki/Mykorrhiza#Ektomykorrhiza
Franse term: ectomycorhize
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ectomycorhize
Engelse term: ectomycorrhiza
https://en.wikipedia.org/wiki/Ectomycorrhiza

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ectomycorrhiza


edelhout
ēdel•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Duitse term (Edelholz) die af en toe opduikt in de Nederlandse taal. Foutvrij hout met bijzondere figuratie. Gewild door meubelmakers en muziekinstrumentenbouwers.

Verwante termen:
Duitse term: Edelholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Edelholz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#edelhout


eek

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

■ Oorspronkelijk hetzelfde woord als eik. Eek is ook Nederduits.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eek_(eik)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015567

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/eek.

Verwante termen:
Duitse term: Eek
www.plattmakers.de/nl/166/Eek

eendenkooi
een•den•kooi

█ Zelfstandig naamwoord

1. Kooi waarin eenden zijn opgesloten, of bestemd om eenden er in op te sluiten. In dit gebruik niet gewoon.

2. Een geheel van bochtige, nauw toelopende, door kreupelhout ingesloten waterwegen, aangelegd en ingericht om eenden te vangen.

Bron van 1 en 2, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015584

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eendenkooi

Het Engelse decoy stamt mogelijk af van Nederlands de kooi.
https://en.wiktionary.org/wiki/decoy#Etymology

Verwante termen:
Duitse term: Vogelkoje
https://de.wikipedia.org/wiki/Vogelkoje
Engelse term: duck decoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Duck_decoy_(structure)
https://en.wiktionary.org/wiki/decoy
www.etymonline.com/word/decoy

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eendenkooi


eendenkorf
een•den•korf

█ Zelfstandig naamwoord


eenen boom

█ Woordgroep [bijwoord + zelfstandig naamwoord]

Plaatsnaam. Voorouderlijke term voor een alleenstaande boom in het open landschap die diende als kadastraal referentiepunt. Herkomst van het toponiem "den eenen boom" en daaruitvolgend, bijvoorbeeld, de Eenenboomlaan.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eenen-boom


eenen: op enen zetten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) eenen

■ Synoniem: op enen zetten

Kijk bij op enen zetten.


eenhuizig
een•hui•zig

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: monoecischWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenhuizig

Verwante termen:
Duitse termen: einhäusig, monözisch. Eenhuizigheid: Einhäusigkeit, Monözie
https://de.wikipedia.org/wiki/Monözie
www.duden.de/rechtschreibung/einhaeusig
Franse term: monoïque. Eenhuizigheid: Monoécie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monoécie
https://fr.wiktionary.org/wiki/monoécie
Engelse term: monoicous. Eenhuizigheid: monoecy
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoicous
https://en.wiktionary.org/wiki/monoecy

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eenhuizig


eenjarig
een•ja•rig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Zich in het tweede groeiseizoen bevindend. Een eenjarige scheut.

Verwante termenen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eenjarig


eenjarige plant
een•ja•ri•ge plant

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenjarige_plant

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eenjarige-plant


eenmaal bloeiende plant
een•maal bloei•en•de plant

█ Woordgroep [bijwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: monocarpische plant
■ Antoniem: overblijvende plant

Plant die na de eerste bloei afsterft.

eenslachtig
een•slach•tig

█ Bijvoeglijk naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenslachtig

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eenslachtig


eenstammig
een•stam•mig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een plant: De eigenschap hebbend gegroeid te zijn uit één stam. Een eenstammige boom.

"-ig" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ig

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eenstammig


eenstijlig
een•stij•lig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een bloem: Enkel één stijl bevattend.

eenvormig bos
een•vor•mig bos

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: gelijkvormig bos

In de bosbouw: Een bos dat bestaat uit opgaande bomen met allemaal ongeveer dezelfde hoogte en dikte.

Eenvormig: dezelfde vorm hebbend.

Verwante termen:
Duitse term: Reinbestand

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eenvormig-bos


eenzadig
een•za•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Een enkel zaad bevattend. Een vrucht waarin slechts één zaad groeit is eenzadig.

eerste snede
eer•ste sne•de

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: tijdgras

De eerste grasoogst van het jaar.

Verwante termen:
Duitse term: erster Schnitt
https://de.wikipedia.org/wiki/Heu#Erster_Schnitt:_Heumahd
Franse term: première coupe
Engelse term: first cut

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eerste-snede


eg

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: egge, ek, ekke, neg, negge

Scherpe kant. In het bijzonder; scherpe kant van een mes. Daarvan afgeleid; scherpe kant van gekantrecht hout; meskant.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/eg2

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015725

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=08530

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID49892

"neg" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M041050

"neg" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/neg

De wisselvorm neg is een samentrekking van "een eg" of " 'n eg ".

Verwante termen:
Duitse termen: Eck, Ecke
www.dwds.de/wb/Eck
www.dwds.de/wb/Ecke
Engelse term: edge
https://www.etymonline.com/word/edge

2. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: eegde, egge

Afgeleid van 1. Landbouwwerktuig met scherpe tanden, vroeger gemaakt van hout, om over het geploegde veld te trekken.
eggen, Nederlands en Duits werkwoord
https://nl.wiktionary.org/wiki/eggen
https://de.wiktionary.org/wiki/eggen

Verwante termen:
Duitse term: Egge
https://de.wiktionary.org/wiki/Egge
Franse term: herse
https://fr.wiktionary.org/wiki/herse
www.cnrtl.fr/etymologie/herse
harrow
https://en.wiktionary.org/wiki/harrow
www.etymonline.com/word/harrow

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eg


eik als plaatsnaam

■ Wisselvorm: eek

Eik komt voor in de volgende plaatsnamen, als voor- of achtervoegsel.
Eik verwijst naar een eikenbos of een markante eikenboom.

+ Bladwijzer:


eikel
ei•kel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: aker, eker, ekker


Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikel_(vrucht)

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M003210

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID1416

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=01100
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=08633

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M003204

"aker" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/aker1

"aker" in Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22aker%22

Het Engelse acorn is woordverwant aan Nederlands aker.

Verwante termen:
Duitse term: Ecker, Eichel
https://de.wikipedia.org/wiki/Eichen#Eicheln
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AE00024
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PE00079 (Buchenmast)
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RE00088
http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=ecker
www.plattmakers.de/nl/3285/Ecker
www.dwds.de/wb/Ecker
www.dwds.de/wb/Eichel
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GE00141 (Buchenecker)
https://de.wikipedia.org/wiki/Buchecker
Franse term: gland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gland_(fruit)
Engelse term: acorn
https://en.wikipedia.org/wiki/Acorn
https://en.wiktionary.org/wiki/acorn
www.etymonline.plcom/word/acorn

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eikel


eikenhakhout
ei•ken•hak•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. Geboomte dat bestaat uit eiken die beheerd worden als hakhout.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikenhakhout

kan hoog of laag zijn, struiken of bomen

2. Eikenhakhoutbos.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eikenhakhout


eikenhakhoutbos
ei•ken•hak•hout•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Korte vorm: eikenhakhout

Bos dat uit eikenhakhout bestaat.

Verwante termen:
Duitse termen: Hackberg, Hauberg, Lohhecke
Franse term: chênaie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chênaie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eikenhakhoutbos


eikenloof
ei•ken•loof

█ Zelfstandig naamwoord

1. Versiering.

Wikipedia
"eikenkrans" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Duitse term: Eichenkranz
https://de.wikipedia.org/wiki/Corona_Civica
Engelse termen: oak leaf crown, oak leaf wreath
https://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Crown

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eikenloof


eikenmast
ei•ken•mast

█ Zelfstandig naamwoord

Mast van eiken (eikels).

Verwante termen:
Duitse termen: Eckerich, Eichelmast
https://de.wikipedia.org/wiki/Eichelmast

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eikenmast


eiland
ei•land

█ Zelfstandig naamwoord

■ ei (au/ouw/ooi/...) + land
Kijk ook bij ouw.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eiland


eindelings
ein•de•lings

█ Bijvoeglijk naamwoord

kops

In de bouwkunde: het hout op de tegen de draad doorgesneden kant. Bij het bouwen wordt er dikwijls op gelet, dat men alleen eindelings hout gebruikt, d.i. de balken of delen zo plaatst, dat deze tegendraads op elkaar rusten. Hout krimpt namelijk alleen in de breedte en niet in de lengte; het eindelingse hout krimpt derhalve niet. Bron: Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland door DR. G. J. BOEKENOOGEN
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/zoeken

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015795
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015794

overdwars

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overlangs

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eindelings


eindelingshout
ein•de•lings•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kopshoutWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034920
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036853

Verwante termen:
Duitse term: Längsholz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eindelingshout


eindig
ein•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: hernieuwbaar

Een einde hebbende.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/eindig
Bijvoorbeeld: Een eindige voorraad van een bepaalde grondstof.

Verwante termen:

eindkap
eind•kap

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: eindvelling

In de bosbouw: Het einde van de omloop van een gelijkjarig bestand. Doorgaans worden alle bomen gekapt en wordt de kapvlakte opnieuw ingeplant.
Bron, bewerkte tekst: Door de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/e.html

Verwante term: kappen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eindkap


eindknop
eind•knop

█ Zelfstandig naamwoordEncyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Eindknop

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eindknop


eindscheut
eind•scheut

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: topscheut

De hoogst groeiende scheut van een boom, de scheut die de spil vormt.

Verwante termen:
Engelse term: terminal shoot

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eindscheut


el

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: elle
■ Latijnse synoniemen: cubitum, cubitus

Lengteëenheid, waarvoor de menselijke onderarm de grondslag vormt, een woord afgeleid van elleboog, vroeger elna of een wisselvorm daarvan.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/el

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal

Ook timmerlieden gebruikten de el als maat. Zie het boek Vakwerkbouw - 600 jaar bouwen met hout en leem in Zuid-Limburg en omstreken door Coen Eggen.

Verwante termen:

elaiosoom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: mierenbroodje

Kijk bij mierenbroodje.


els

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Priem_(gereedschap)

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/els2

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/els

Verwante termen: priem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#els

el•zen•prop

█ Zelfstandig naamwoord

Hard geworden, ietwat houtig, vrouwelijk katje van de zwarte en witte els.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#elzenprop

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#elzenvlag


endeem
en•deem

1. Bijvoeglijk naamwoord. Synoniem: endemisch

Niet elders voorkomend, kenmerkend voor één bepaaldgebied.
Bron: Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/endemisch

2. Zelfstandig naamwoord. Soort die endeem is.

Verwante termen:
Duitse term bij 2: Endemit
https://de.wikipedia.org/wiki/Endemit
Engelse term: endemic
https://en.wiktionary.org/wiki/endemic

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#endeem


endemie
en•de•mie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: endemismeWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Endemie_(biogeografie)

Verwante term: endeem
Duitse term: Endemie
https://de.wikipedia.org/wiki/Endemie
Franse term: endémisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Endémisme
Engelse term: endemism
https://en.wikipedia.org/wiki/Endemism
https://en.wiktionary.org/wiki/endemism

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#endemie


endemische soort
en•de•mi•sche soort

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: endeem

Kijk bij endeem.


eng

█ Zelfstandig naamwoord

Bouwland.

endodermis
en•do•der•mis

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Endodermis

Verwante termen:
Duitse term: Endodermis
https://de.wikipedia.org/wiki/Endodermis
Engelse term: endodermis
https://en.wikipedia.org/wiki/Endodermis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#endodermis


endogeen
en•do•geen

█ Bijvoeglijk naamwoord

Ontstaan van binnen uit.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/endogeen

Verwante term: exogeen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#endogeen


endozoöchorie
en•do•zoö•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Het verspreiden van zaden door dieren nadat ze spijsverteringsstelsel verlaten.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoöchorie

Verwante termen:
Duitse termen: Endochorie, Endozoochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Endochorie
Engelse term: endozoochory
https://en.wiktionary.org/wiki/endozoochory

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#endozoochorie


energiehout
ener•gie•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout om energie mee op te wekken, hetzij als brandhout (in verschillende vormen zoals snippers en blokhout), hetzij als biomassa (snippers) voor een biomeiler.

Verwante termen:
Duitse term: Energieholz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#energiehout


engychorie
en•gy•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: topochorie

Nabije verspreiding van zaden.

Verwante termen:
Duitse termen: Engychorie, Topochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Topochorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#engychorie

www.vandale.nl/opzoeken?pattern=ent&lang=nn

entbeschermer
ent•be•scher•mer

█ Zelfstandig naamwoord

Boomkorf die de entplaats op een boom beschermt. Bescherming tegen vraat door grote zoogdieren. Trechtervormig voorwerp.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#entbeschermer


enten
en•ten

█ Werkwoord
ent•hoog•te

█ Zelfstandig naamwoord

De hoogte waarop men de enten plaatst op de onderstam.
Bron: Guy De Kinder
www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

entomofauna
en•to•mo•fau•na

█ Zelfstandig naamwoord

Insectenfauna.

entplaats
ent•plaats

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: veredelingsplaats

Plaats op de stam waar geënt is.

Verwante termen:
Duitse termen: Propfstelle, Veredlungsstelle
www.uitmuntend.de/woordenboek/entplaats

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#entplaats


epidermis
ēpi•der•mis

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epidermis

Verwante termen:
Duitse term: Epidermis
https://de.wikipedia.org/wiki/Epidermis_(Pflanze)
Franse term: épiderme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Épiderme_(botanique)
Engelse term: epidermis
https://en.wikipedia.org/wiki/Epidermis_(botany)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#epidermis


epifyt
ēpi•fyt

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epifyt

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#epifyt


epiparasiet
ēpi•pa•ra•siet

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epiparasiet

Verwante term: parasiet

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#epiparasiet


epizoöchorie
ēpi•zoö•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: epichorie

De verspreiding van diasporen door hechten aan buitenlichaam van dieren.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoöchorie

Verwante termen:
Duitse termen: Epichorie, Epizoöchorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Epichorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#epizoochorie


erosie
ēro•sie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van eroderen


Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erosie

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/erosie

Verwante termen:
Duitse term: Erosion
https://de.wikipedia.org/wiki/Erosion_(Geologie)
Franse term: érosion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Érosion
Engelse term: erosion
https://en.wikipedia.org/wiki/Erosion

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#erosie


erosievelling
ēro•sie•vel•ling

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van (door) erosie vellen

Velling veroorzaakt door erosie.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#erosievelling


erwtenrijs
erw•ten•rijs

█ Zelfstandig naamwoord

■ Vroegere benamingen: rijzel, rijzer

Rijs waartegen klimerwten groeien.

www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/25001

Gekende boomsoort: zomereik. In de Limburgse Kempen ook dennentakken (éénmaal vastgesteld door Carlos Montfort, gehoord van een zegsman uit Peer).

-el in rijzel is een diminutiefsuffix, net zoals in wegel.
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#erwtenrijs


es

█ Zelfstandig naamwoord


esdoornsiroop
es•doorn•si•roop

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Esdoornsiroop

Verwante termen:
Duitse term: Ahornsirup
https://de.wikipedia.org/wiki/Ahornsirup
Franse term: sirop d'érable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sirop_d'érable
Engelse term: maple syrup
https://en.wikipedia.org/wiki/Maple_syrup

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#esdoornsiroop


espalier
es•pa•lier

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spalier
et•gras

■ Synoniemen: etgroe, nagras


etherische olie
ēthe•ri•sche olie

■ Synoniem: vluchtige olie

Verwante termen:
Duitse term: ätherisches Öl
https://de.wikipedia.org/wiki/Ätherische_Öle
Franse term: huile essentielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_essentielle
Engelse term: essential oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Essential_oil
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_essential_oils

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#etherische-olie


ethologie
ētho•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem:gedragsbiologie

Studie van het natuurlijke gedrag van dieren. Deelgebied van de biologie

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethologie

Verwante term: biologie
Duitse term: Ethologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethologie
Franse term: éthologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Éthologie
Engelse term: ethology
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ethologie


etymologie
ēty•mo•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: woordherkomstWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etymologie

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#etymologie


eurytroop

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: stenotoop

Gezegd van een soort met een brede ecologische amplitude, weinig kieskeurig t.a.v. biotoop.
Bron: Woordenlijst Sectie Thijsse
www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

Europees richtlijngebied
Eu•ro•pees richt•lijn•ge•bied

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Speciale Beschermingszone (SBZ)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#europees-richtlijngebied

Europese richtlijn
Eu•ro•pe•se richt•lijn

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Verordening van de Europese Unie die de lidstaten moeten toepassen in hun wetgeving.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_richtlijn

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#europese-richtlijn


eutrofiëring
eu•tro•fi•ë•ring

█ Naamwoord van handeling van eutrofiëren. Van het Oudgrieks voor goed voeden.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eutrofiëring

https://nl.wiktionary.org/wiki/eutrofiëring

Verwante termen:
Duitse term: Eutrophierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Eutrophierung
Franse term: eutrophisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eutrophisation
Engelse term: eutrophication
https://en.wikipedia.org/wiki/Eutrophication

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eutrofiering


eutroof
eu•troof

█ Bijvoeglijk naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eutroof

Verwante termen:
Duitse term: eutroph
https://de.wikipedia.org/wiki/Eutrophie
Franse term: eutrophe
Engelse term: eutrophic
https://en.wikipedia.org/wiki/Trophic_state_index#Eutrophic
https://en.wiktionary.org/wiki/eutrophic#Etymology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#eutroof


evaporatie
ēva•po•ra•tie

█ Naamwoord van handeling van verdampen. Van het Franse évaporer, daarvoor van Latijn evaporare.

evapotranspiratie
ēva•po•trans•pi•ra•tie

█ Naamwoord van handelingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiratie

Verwante termen:
Duitse term: Evapotranspiration
https://de.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiration
Franse term: évapotranspiration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Évapotranspiration
Engelse term: evapotranspiration
https://en.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiration

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#evapotranspiratie


evenwaardig
ēven•waar•dig

█ Bijvoeglijk naamwoordAlgemeen Nederlands Woordenboek
http://anw.inl.nl/article/evenwaardig

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#evenwaardig


evenwaardige vervanging
ēven•waar•di•ge ver•van•ging

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Vervangen met iets dat ecologisch of biologisch dezelfde waarde heeft, dezelfde ecologische dienst biedt.


evolutionaire aanpassing
ēvo•lu•ti•o•nai•re aan•pas•sing

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: evolutionaire adaptatieWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adaptatie_(biologie)

"evolutie" in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutie_(biologie)

Verwante termen:
Duitse termen: Adaptation, evolutionäre Anpassung
https://de.wikipedia.org/wiki/Evolutionäre_Anpassung
Franse termen: adaptation, adaptation évolutionnaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation_(biologie)
Engelse termen: adaptation, evolutionary adaptation
https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#evolutionaire-aanpassing


exfoliatie
ex•fo•li•a•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: afbladderen

Kijk bij afbladderen.


exogeen
exo•geen

█ Bijvoeglijk naamwoord

Ontstaan aan de oppervlakte (bv. okselknop van een blad).

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/exogeen

Verwante term: endogeen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#exogeen


exoot

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exoot

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#exoot


extant
ex•tant

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: extinct

Nog bestaand, aanwezig.

Verwante term: extinct
Engelse term: extant
https://en.wiktionary.org/wiki/extant

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#extant


extinct
ex•tinct

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: extant

Uitgestorven, niet meer aanwezig.

Verwante term: extant
Franse term: éteint. Net zoals extinct is éteint afgeleid van Latijns extinguere.
https://fr.wiktionary.org/wiki/éteint
Engelse term: extinct
https://en.wiktionary.org/wiki/extinct

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#extinct


extraflorale nectarklier
ex•trā•flō•rā•le nec•tar•klier

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Een nectarklier die zich op een steel of blad bevindt, in plaats van in een bloem.

Wiktionary
https://en.wiktionary.org/wiki/extrafloral

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#extraflorale-nectarklier


exsudaat
ex•su•daat

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exsudaat

http://beweegt.velt.be/braas/files/PLANTENKENNIS%20in%20de%20praktijk.pdf

Verwante termen:
Duitse term: Exsudat
www.duden.de/rechtschreibung/Exsudat
www.duden.de/rechtschreibung/Symphilie
Franse term: exsudat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exsudat
Engelse term: exudate
https://en.wikipedia.org/wiki/Exudate

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#exsudaat


exsudatie
ex•su•da•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van uitzweten. Van Latijns exsudare = uitzweten

Het uitzweten (stof afscheiden) door plantendelen.

Verwante termen:
Duitse term: Exsudation
https://de.wikipedia.org/wiki/Exsudation_(Pflanze)
Franse term: exsudation
https://fr.wiktionary.org/wiki/exsudation
Engelse term: exudation
https://en.wiktionary.org/wiki/exudation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#exsudatie


ezel
ēzel

█ Zelfstandig naamwoord

Zaagezel. Schraag.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 3, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M016273

Toponiem: den ezel, Achel (B). Op deze plaats stond een zaagstelling om boomstammen tot planken te zagen.

Verwante termen:
Engelse termen: easel, mule

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/e#ezel

naar boven


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z