E

Voorblad > E


eb

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: ebbe

1. Bepaalde beweging en waterstand van een getijdewater.
1.1. Afnemend getijde.
1.2. Laagwater, waterstand op zijn laagst.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eb

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/eb

Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22eb%22

Bron: Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/eb

ebben, werkwoord, Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ebben

Verwante termen:
Duitse term: Ebb, Ebbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Ebbe
https://de.wiktionary.org/wiki/Ebbe
www.plattmakers.de/nds/420/Ebb
Engelse termen: ebb, ebb tide, low tide. Ebb tide is een tautologie.
www.etymonline.com/word/ebb
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands-engels/vertaling/eb#.W2b1TLjpzUI
https://en.wikipedia.org/wiki/Ebb_and_flow
https://en.wiktionary.org/wiki/ebb_tide
Franse term, woordverwant: ebbe
Franse termen: jusant, reflux
www.cnrtl.fr/etymologie/ebbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jusant

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#ebec...

eco-
ecō

█ Voorvoegsel

Voorvoegsel in economische en ecologische termen en bij de laatste om te insinueren dat het in het tweede lid genoemde gerelateerd is aan het natuurlijke milieu.
Bron: Wikitionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/eco-

Economisch: 1. betrekking hebbend op economie, 2. zuinig oftewel spaarzaam
https://nl.wiktionary.org/wiki/economisch
Spaarzaamheid is een aspect van duurzaamheid.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eco-
ecoduct
ēcō•duct

█ Zelfstandig naamwoord

Overbrugging over een weg of andere hindernis die dient om dieren veilig en ongestoord te laten voorbijgaan.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecoduct

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/ecoduct

Verwante termen:
Duitse termen: Grünbrücke, Wildbrücke
https://de.wikipedia.org/wiki/Grünbrücke
Engelse term: ecoduct
https://en.wikipedia.org/wiki/Wildlife_crossing#Ecoducts.2C_Netherlands
Franse term: écoduc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écoduc

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#ecoduct
ecohydrologie
ēcō•hy•drō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecohydrologie

Verwante termen:
Duitse term: Ökohydrologie
Engelse term: ecohydrology
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecohydrology
Franse term: écohydrologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écohydrologie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#ecohydrologie
ecologie
ēcō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologie

Verwante termen:
Duitse term: Ökologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Ökologie
Engelse term: ecology
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecology
Franse term: écologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écologie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#ecologie
ecologisch
ēcō•lō•gisch

█ Bijvoeglijk naamwoordBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A005319

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#ecologisch
ecologisch beheer
ēcō•lō•gisch be•heer

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Beheer dat er op gericht is natuurwaarden te behouden of te verbeteren. Beheer dat zich richt op de kennis van de ecologie (wetenschappelijke leer).

Verwante termen:
Duitse term: ökologische Pflege
Engelse term: ecological management
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem_management
Franse term: gestion écologique

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#ecologisch-beheer
ecologisch goed
ēcō•lō•gisch goed

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Een goed (bezit) dat ecologische waarde heeft.

goed, zelfstandig naamwoord, Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/goed

Verwante termen:
Duitse term: ökologisches Gut
Engelse term: ecological good
good: something that has ecological utility (valeu) or satisfies an ecological want
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_goods_and_services

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#ecologisch-goed
ecologisch sneeuwbaleffect
ēcō•lō•gisch sneeuw•bal•ef•fect

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Kijk bij sneeuwbaleffect.
ecologische dienst
ēcō•lō•gi•sche dienst

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecosysteemdienst

www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/natuurlijk-kapitaal;jsessionid=932F7260962AA1E2B2ECF29BECEF53A8

https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_goods_and_services
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem_services
https://en.wiktionary.org/wiki/ecological_service

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#ecologische-dienst
ecologische tuin
ēcō•lō•gi•sche tuin

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Evenwoord: ecotuin

Tuin die beheerd wordt met als doel natuurwaarden te behouden of te verbeteren.

www.velt.nu/ecologisch-leven-je-tuin/wat-een-ecotuin
www.velt.be/ecologisch-leven-je-tuin

Verwante termen:
Franse term: jardin écologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_écologique

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#ecologische-tuin
economisch goed
ēcō•nō•misch goed

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Goed dat geldwaarde heeft.

goed, zelfstandig naamwoord, Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/goed

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#economisch-goed
ecosysteem
ēcō•sys•teem

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecosysteem

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/ecosysteem
www.ecopedia.be/encyclopedie/ecosysteemdiversiteit
www.ecopedia.be/encyclopedie/ecosysteemvisie
www.ecopedia.be/encyclopedie/ecosysteemdiensten

Verwante termen:
Duitse termen: Naturhaushalt, Ökosystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Ökosystem
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturhaushalt
Engelse term: ecosystem
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecosystem
Franse term: écosystème
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écosystème

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#ecosysteem
ecotoon
ēcō•toon

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: overgangBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecotoon

Verwante termen:
Duitse term: Ökoton
https://de.wikipedia.org/wiki/Ökoton
www.spektrum.de/lexikon/biologie/oekoton/47502
Engelse term: ecotone
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecotone
Franse term: écotone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écotone

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#ecotoon
ecotoop
ēcō•toop

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecotoop

Verwante termen:
Duitse term: Ökotop
https://de.wikipedia.org/wiki/Ökotop
www.spektrum.de/lexikon/geographie/oekotop/5669
Engelse term: ecotope
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecotope
Franse term: écotope
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écotope

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#ecotoop
ecotunnel
ēcō•tun•nel

█ Zelfstandig naamwoord

Tunnel onder een weg of andere hindernis die dient om dieren veilig en ongestoord te laten voorbijgaan.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#ecotunnel
ectomycorrhiza

█ Zelfstandig naamwoord

1. Samenlevingsvorm tussen schimmels en planten via de plantenwortels.

2. Groep van schimmels die leven volgens de samenlevingsvorm beschreven in 1.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/ecto-

Ectomycorrhiza vormen een mantel rond jonge wortels die nog geen kurklaag hebben. Ze dringen niet in in de wortelcellen.

Verwante termen:
Duitse term: Ektomykorrhiza
https://de.wikipedia.org/wiki/Mykorrhiza#Ektomykorrhiza
Engelse term: ectomycorrhiza
https://en.wikipedia.org/wiki/Ectomycorrhiza
Franse term: ectomycorhize
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ectomycorhize

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#ectomycorrhiza
ed...

edelhout
ēdel•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Duitse term (Edelholz) die af en toe opduikt in de Nederlandse taal. Foutvrij hout met bijzondere figuratie. Gewild door meubelmakers en muziekinstrumentenbouwers.

Verwante termen:
Duitse term: Edelholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Edelholz

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#edelhout
ee...

eek

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

■ Oorspronkelijk hetzelfde woord als eik. Eek is ook Nederduits.

1. Schors van inlandse eik die men oogst om er looi van te maken.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eek_(eik)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eekschiller

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015567

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/eek

2. Samentrekking van het woord edik = azijn.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Edik

Verwante termen:
Nederduitse term: Eek
www.plattmakers.de/nl/166/Eek

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eek
eendenkooi
een•den•kooi

█ Zelfstandig naamwoord

1. Kooi waarin eenden zijn opgesloten, of bestemd om eenden er in op te sluiten. In dit gebruik niet gewoon.

2. Een geheel van bochtige, nauw toelopende, door kreupelhout ingesloten waterwegen, aangelegd en ingericht om eenden te vangen.

Bron van 1 en 2, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015584

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eendenkooi

Het Engelse decoy stamt mogelijk af van Nederlands de kooi.
https://en.wiktionary.org/wiki/decoy#Etymology

Verwante termen:
Duitse term: Vogelkoje
https://de.wikipedia.org/wiki/Vogelkoje
Engelse term: duck decoy
https://en.wikipedia.org/wiki/Duck_decoy_(structure)
https://en.wiktionary.org/wiki/decoy
www.etymonline.com/word/decoy

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eendenkooi
eendenkorf
een•den•korf

█ Zelfstandig naamwoord

Afbeeldingen op Google.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eendenkorf
eenen boom

█ Woordgroep [bijwoord + zelfstandig naamwoord]

Plaatsnaam. Voorouderlijke term voor een alleenstaande boom in het open landschap die diende als kadastraal referentiepunt. Herkomst van het toponiem "den eenen boom" en daaruitvolgend, bijvoorbeeld, de Eenenboomlaan.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eenen-boom
eenen: op enen zetten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) eenen

■ Evenwoorden: op enen zetten

Kijk bij op enen zetten.
eenhands
een•hands

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Te onderscheiden van: tweehands

Gemaakt om met één hand vastgehouden te worden. Gezegd van bepaalde gereedschappen.

Bewijsplaats: Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=42742&article=eenhands

"tweehands", Bewijsplaats: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M071452&article=tweehands

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eenhands
eenhuizig
een•hui•zig

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Evenwoord: monoecischBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenhuizig

Verwante termen:
Duitse termen: einhäusig, monözisch. Eenhuizigheid: Einhäusigkeit, Monözie
https://de.wikipedia.org/wiki/Monözie
www.duden.de/rechtschreibung/einhaeusig
Engelse term: monoicous. Eenhuizigheid: monoecy
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoicous
https://en.wiktionary.org/wiki/monoecy
Franse term: monoïque. Eenhuizigheid: Monoécie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monoécie
https://fr.wiktionary.org/wiki/monoécie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eenhuizig
eenjarig
een•jā•rig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Zich in het tweede groeiseizoen bevindend. Een eenjarige scheut.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eenjarig
eenjarige plant
een•ja•ri•ge plant

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenjarige_plant

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eenjarige-plant
eenmaal bloeiende plant
een•maal bloei•en•de plant

█ Woordgroep [bijwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Evenwoorden: monocarpische plant
■ Te onderscheiden van: overblijvende plant

Plant die na de eerste bloei afsterft.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monocarpisch

Verwante termen:
Engelse term: monocarpic plant
https://en.wiktionary.org/wiki/monocarpic

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eenmaal-bloeiende-plant
eenslachtig
een•slach•tig

█ Bijvoeglijk naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenslachtig

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eenslachtig
eensoortige heg
een•soor•ti•ge heg

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord]

■ Wisselvorm: eensoortige haag
■ Voluit: eensoortige scheerhaag/scheerheg
■ Te onderscheiden van: meersoortige haag/heg, meersoortige scheerhaag/scheerheg

Heg die bestaat uit één soort, bijvoorbeeld meidoorn of haagbeuuk.

Verwante termen:
Duitse term: einsortige Hecke

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eensoortige-heg
eenstammig
een•stam•mig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een plant: De eigenschap hebbend gegroeid te zijn uit één stam. Een eenstammige boom.

"-ig", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ig

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eenstammig
eenstijlig
een•stij•lig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een bloem: Enkel één stijl bevattend.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eenstijlige_meidoorn

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eenstijlig
eenvormig bos
een•vor•mig bos

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Evenwoorden: gelijkvormig bos

In de bosbouw: Een bos dat bestaat uit opgaande bomen met allemaal ongeveer dezelfde hoogte en dikte.

Eenvormig: dezelfde vorm hebbend.

Verwante termen:
Duitse term: Reinbestand

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eenvormig-bos
eenzadig
een•zā•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Een enkel zaad bevattend. Een vrucht waarin slechts één zaad groeit is eenzadig.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eenzadig
eerste snede
eer•ste sne•de

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Evenwoord: tijdgras

De eerste grasoogst van het jaar.

Verwante termen:
Duitse term: erster Schnitt
https://de.wikipedia.org/wiki/Heu#Erster_Schnitt:_Heumahd
Engelse term: first cut
Franse term: première coupe

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eerste-snede
eest

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: ast

1. Droogvloer, droogplaats.

2. Dorsvloer.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/eest

e-WLD
http://e-wld.nl/lemma/search/?search=eest

eWND
http://www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/103115

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22eest%22

Mijnwoordenboek.nl
www.mijnwoordenboek.nl/synoniem.php?woord=eest


www.etymonline.com/word/*sta-

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant aan eest: Esse
Duitse termen, vertaalequivalenten: Darre, Dörre, Dürre. Van het naamwoord van handeling van darren, dörren en dürren.
www.dwds.de/wb/Esse
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DE02252
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PE02192
https://de.wiktionary.org/wiki/Darre
www.dwds.de/wb/Darre
www.dwds.de/wb/Haferdarre
www.dwds.de/wb/Dörre
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?lemid=PD03162&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&bookref=2,684,21&sigle=PfWB
Engelse term, woordverwant aan eest: oast
https://en.wiktionary.org/wiki/oast
https://en.wikipedia.org/wiki/Oast_house

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eest
eg...

eg

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: egge, ek, ekke, neg, negge

Scherpe kant. In het bijzonder; scherpe kant van een mes. Daarvan afgeleid; scherpe kant van gekantrecht hout; meskant.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/eg2

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015725

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=08530

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID49892

"neg", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M041050

"neg", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/neg

De wisselvorm neg is een samentrekking van "een eg" of " 'n eg ".

Verwante termen bij 1:
Duitse termen bij 1: Eck, Ecke
www.dwds.de/wb/Eck
www.dwds.de/wb/Ecke
Engelse term bij 1: edge
www.etymonline.com/word/edge

2. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: eegde, egge

Afgeleid van 1. Landbouwwerktuig met scherpe tanden, vroeger gemaakt van hout, om over het geploegde veld te trekken.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/eg1

"eegde", Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22eegde%22

"eggen", Nederlands en Duits werkwoord
https://nl.wiktionary.org/wiki/eggen
https://de.wiktionary.org/wiki/eggen

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2: Egge
https://de.wiktionary.org/wiki/Egge
Engelse term bij 2: harrow
https://en.wiktionary.org/wiki/harrow
www.etymonline.com/word/harrow
Franse term bij 2: herse
https://fr.wiktionary.org/wiki/herse
www.cnrtl.fr/etymologie/herse

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eg

ei...

eik als plaatsnaam

█ Woordgroep

■ Wisselvorm van eik: eek

Eik komt voor in de volgende plaatsnamen, als voor- of achtervoegsel.
Eik verwijst naar een eikenbos of een markante eikenboom.

Aldeneik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aldeneik

Bergeijk
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergeijk_(plaats)#Etymologie

Eeklo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eeklo#Naam

Eik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eik_(Bilzen)

Jezus-Eik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Jezus-Eik

Maaseik
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaseik

Verwante term: plaatsnaam

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eik-als-plaatsnaam
eikel
ei•kel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: aker, eker, ekker


Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikel_(vrucht)

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M003210

Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID1416

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=01100
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=08633

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M003204

"aker", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/aker1

"aker", Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22aker%22

Het Engelse acorn is woordverwant aan Nederlands aker.

Verwante termen:
Duitse term: Ecker, Eichel
https://de.wikipedia.org/wiki/Eichen#Eicheln
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AE00024
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PE00079 (Buchenmast)
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RE00088
http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=ecker
www.plattmakers.de/nl/3285/Ecker
www.dwds.de/wb/Ecker
www.dwds.de/wb/Eichel
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GE00141 (Buchenecker)
https://de.wikipedia.org/wiki/Buchecker
Engelse term: acorn
https://en.wikipedia.org/wiki/Acorn
https://en.wiktionary.org/wiki/acorn
www.etymonline.plcom/word/acorn
Franse term: gland
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gland_(fruit)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eikel
eikenhakhout
ei•ken•hak•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. Geboomte dat bestaat uit eiken die beheerd worden als hakhout.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikenhakhout

kan hoog of laag zijn, struiken of bomen

2. Eikenhakhoutbos.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eikenhakhout
eikenhakhoutbos
ei•ken•hak•hout•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Korte vorm: eikenhakhout

Bos dat uit eikenhakhout bestaat.

Verwante termen:
Duitse termen: Hackberg, Hauberg, Lohhecke
Franse term: chênaie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chênaie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eikenhakhoutbos
eikenloof
ei•ken•loof

█ Zelfstandig naamwoord

1. Versiering.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikenloof
https://nl.wikipedia.org/wiki/Corona_civica

"eikenkrans", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015782.re.2

2. Bladeren van eiken.

Verwante termen:
Duitse term: Eichenkranz
https://de.wikipedia.org/wiki/Corona_Civica
Engelse termen: oak leaf crown, oak leaf wreath
https://en.wikipedia.org/wiki/Civic_Crown

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eikenloof
eikenmast
ei•ken•mast

█ Zelfstandig naamwoord

Mast van eiken (eikels).

Verwante termen:
Duitse termen: Eckerich, Eichelmast
https://de.wikipedia.org/wiki/Eichelmast

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eikenmast
eiland
ei•land

█ Zelfstandig naamwoord

■ ei (au/ouw/ooi/...) + land

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/eiland#Woordherkomst_en_-opbouw

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/eiland

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22eiland%22

Kijk ook bij ouw.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eiland
eindelings
ein•de•lings

█ Bijvoeglijk naamwoord

kops

In de bouwkunde: het hout op de tegen de draad doorgesneden kant. Bij het bouwen wordt er dikwijls op gelet, dat men alleen eindelings hout gebruikt, d.i. de balken of delen zo plaatst, dat deze tegendraads op elkaar rusten. Hout krimpt namelijk alleen in de breedte en niet in de lengte; het eindelingse hout krimpt derhalve niet. Bron: Bijdrage tot de kennis van de woordenschat in Noord-Holland door DR. G. J. BOEKENOOGEN
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/zoeken

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015795
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015794

overdwars

https://nl.wikipedia.org/wiki/Overlangs

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eindelings
eindelingshout
ein•de•lings•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: kopshoutBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034920
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036853

Verwante termen:
Duitse term: Längsholz

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eindelingshout
eindig
ein•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Te onderscheiden van: hernieuwbaar

Een einde hebbende.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/eindig
Bijvoorbeeld: Een eindige voorraad van een bepaalde grondstof.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eindig
eindkap
eind•kap

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: eindvelling

In de bosbouw: Het einde van de omloop van een gelijkjarig bestand. Doorgaans worden alle bomen gekapt en wordt de kapvlakte opnieuw ingeplant.
Bron, bewerkte tekst: Door de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/e.html

Verwante term: kappen

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eindkap
eindknop
eind•knop

█ Zelfstandig naamwoordEncyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Eindknop

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eindknop
eindscheut
eind•scheut

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: topscheut

De hoogst groeiende scheut van een boom, de scheut die de spil vormt.

Verwante termen:
Engelse term: terminal shoot

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eindscheut
el...

el

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: elle, elne
■ Latijnse evenwoorden: cubitum, cubitus

Lengteëenheid, waarvoor de menselijke onderarm de grondslag vormt, de oude aanduiding voor elleboog, vroeger ook elna of een wisselvorm daarvan.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/el

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22el%22

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/El_(lengtemaat)

ellestok, ellemaat, maatstok, meetstok
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A005459.re.1

Ook timmerlieden gebruikten de el als maat. Zie het boek Vakwerkbouw - 600 jaar bouwen met hout en leem in Zuid-Limburg en omstreken door Coen Eggen.
"elne", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=08714

"elne", Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID73992

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/El_(lengtemaat)

Verwante termen:
Duitse term: elle
https://de.wikipedia.org/wiki/Elle_(Einheit)
http://de.mittelalter.wikia.com/wiki/Elle
Engelse term: ell
www.etymonline.com/word/ell
https://en.wikipedia.org/wiki/Ell
Franse term, wisselvorm van elne: aune
http://www.cnrtl.fr/etymologie/aune
https://www.littre.org/definition/aune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aune

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#el
-el

█ Achtervoegsel

Nederlands en Duits achtervoegsel -el; Oud-Germaans -il of -ila
Bron: Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=F000023&article=-ila

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/-el

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=F000023

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22-el%22

https://de.wiktionary.org/wiki/-el

Verwante term:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#-el


elaiosoom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: mierenbroodje

Kijk bij mierenbroodje.
els

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: priemBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Priem_(gereedschap)

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/els2

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/els

Verwante term: priem
Duitse term, woordverwant aan els: Ahle
Duitse termen: Pfriem, Pfriemen
https://de.wikipedia.org/wiki/Ahle
www.dwds.de/wb/Pfriem
www.dwds.de/wb/Pfriemen
Schusterahle, www.dwds.de/wb/Schusterahle
Engelse term: awl
https://en.wikipedia.org/wiki/Awl
www.etymonline.com/word/awl
https://en.wikipedia.org/wiki/Scratch_awl
https://en.wikipedia.org/wiki/Stitching_awl
Franse term: alêne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alêne

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#els
elzenbroekbos
el•zen•broek•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Latijns evenwoord: alnetumBron: Ecopedia
www.ecopedia.be/natuurtypes/natuurtype-elzenbroekbos

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verbond_van_de_elzenbroekbossen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klasse_van_de_elzenbroekbossen

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=VMNW&id=ID64271
Patroniem: van der Elst
www.spirula.nl/malacologie/glossarium2.htm#Alnetum
www.thelawdictionary.org/alnetum/
www.latin-dictionary.org/alnetum

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#elzenbroekbos
elzenprop
el•zen•prop

█ Zelfstandig naamwoord

Hard geworden, ietwat houtig, vrouwelijk katje van de zwarte en witte els.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#elzenprop
elzenvlag
el•zen•vlag

█ Zelfstandig naamwoord


Natuurlexicon
www.natuurlexicon.be/elzenvlag.html

www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=paddenstoelen&id=310&menuentry=soorten

www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=14528

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#elzenvlag
en...

endeem
en•deem

1. Bijvoeglijk naamwoord. Evenwoord: endemisch

Niet elders voorkomend, kenmerkend voor één bepaaldgebied.
Bron: Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/endemisch

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/endemisch

https://en.wiktionary.org/wiki/endemic#Etymology

2. Zelfstandig naamwoord. Soort die endeem is.

Verwante termen:
Duitse term bij 2: Endemit
https://de.wikipedia.org/wiki/Endemit
Engelse term: endemic
https://en.wiktionary.org/wiki/endemic

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#endeem
endemie
en•dē•mie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: endemismeBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Endemie_(biogeografie)

Verwante term: endeem
Duitse term: Endemie
https://de.wikipedia.org/wiki/Endemie
Engelse term: endemism
https://en.wikipedia.org/wiki/Endemism
https://en.wiktionary.org/wiki/endemism
Franse term: endémisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Endémisme

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#endemie
endemische soort
en•de•mi•sche soort

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Evenwoord: endeem

Kijk bij endeem.
eng

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: enk

Bouwland.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/eng2

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22eng%22

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant aan eng: Anger
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AA00527
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=anger

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eng
endodermis
en•dō•der•mis

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Endodermis

Verwante termen:
Duitse term: Endodermis
https://de.wikipedia.org/wiki/Endodermis
Engelse term: endodermis
https://en.wikipedia.org/wiki/Endodermis

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#endodermis
endogeen
en•dō•geen

█ Bijvoeglijk naamwoord

Ontstaan van binnen uit.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/endogeen

Verwante term: exogeen

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#endogeen
endozoöchorie
en•do•zoö•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Het verspreiden van zaden door dieren nadat ze spijsverteringsstelsel verlaten.Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoöchorie

Verwante termen:
Duitse termen: Endochorie, Endozoochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Endochorie
Engelse term: endozoochory
https://en.wiktionary.org/wiki/endozoochory

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#endozoochorie
energiehout
ēner•gie•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout om energie mee op te wekken, hetzij als brandhout (in verschillende vormen zoals snippers en blokhout), hetzij als biomassa (snippers) voor een biomeiler.

Verwante termen:
Duitse term: Energieholz

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#energiehout
engychorie
en•gy•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: topochorie

Nabije verspreiding van zaden.

Verwante termen:
Duitse termen: Engychorie, Topochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Topochorie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#engychorie
enkelgekapte vijl
en•kel•ge•kap•te vijl

█ Woordgroep

■ Evenwoorden, contextafhankelijk: houtvijl, scherpvijl

Vijl die in een enkele richting gekapt is, dit wil zeggen voorzien is van opstaande groeven. Deze vijl is vooral geschikt voor zachte materialen zoals hout en ook voor het scherpen van metalen vlakken omdat ze een glad oppervlak achterlaat.

De dubbelgekapte vijl neemt meer materiaal af in één beweging en laat een ruwer oppervlak achter.

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/enkel-gekapte-vijl
www.ecopedia.be/encyclopedie/dubbel-gekapte-vijl

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijl#Kap

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#enkelgekapte-vijl
ent

█ Zelfstandig naamwoordBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015975

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ent

Bron: Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=ent&lang=nn

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#ent
entbeschermer
ent•be•scher•mer

█ Zelfstandig naamwoord

Boomkorf die de entplaats op een boom beschermt. Bescherming tegen vraat door grote zoogdieren. Trechtervormig voorwerp.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#entbeschermer
enten
en•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) enten, (de) enting

■ Evenwoorden, van Frans greffer: griffelen, griffen


Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Enten

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015979

griffelen, griffen
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M021865
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M021867

Verwante termen:
Duitse term: anplatten
https://de.wikipedia.org/wiki/Anplatten
https://de.wikipedia.org/wiki/Seitliches_Einspitzen
abmoosen
https://de.wikipedia.org/wiki/Abmoosen
Engelse term: graft
https://en.wikipedia.org/wiki/Grafting

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#enten
enthoogte
ent•hoog•te

█ Zelfstandig naamwoord

De hoogte waarop men de enten plaatst op de onderstam.
Bron: Guy De Kinder
www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#enthoogte
entomofauna
en•to•mo•fau•na

█ Zelfstandig naamwoord

Insectenfauna.

Verwante term: fauna
Duitse term: Entomofau
https://de.wikipedia.org/wiki/Entomofauna
Engelse term: entomofauna
www.merriam-webster.com/dictionary/entomofauna
Franse term: entomofaune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Entomofaune
https://fr.wiktionary.org/wiki/entomofaune

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#entomofauna
entplaats
ent•plaats

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: veredelingsplaats

Plaats op de stam waar geënt is.

Verwante termen:
Duitse termen: Propfstelle, Veredlungsstelle
www.uitmuntend.de/woordenboek/entplaats

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#entplaats
ep...
epibiont
https://en.wikipedia.org/wiki/Epibiont


epidermis
ēpi•der•mis

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epidermis

Verwante termen:
Duitse term: Epidermis
https://de.wikipedia.org/wiki/Epidermis_(Pflanze)
Engelse term: epidermis
https://en.wikipedia.org/wiki/Epidermis_(botany)
Franse term: épiderme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Épiderme_(botanique)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#epidermis
epifyt
ēpi•fyt

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epifyt

Verwante termen:
Duitse term: Epiphyt
https://de.wikipedia.org/wiki/Epiphyt
Engelse term: epiphyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Epiphyte
Franse term: épiphyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Épiphyte

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#epifyt
epiparasiet
ēpi•pa•ra•siet

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epiparasiet

Verwante term: parasiet
Engelse term: epiparasite
https://en.wiktionary.org/wiki/epiparasite

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#epiparasiet
epixylisch
ēpi•xy•lisch

█ Bijvoeglijk naamwoordVerwante termen:
  • epifyt
  • saproxylisch
Engelse termen: epixylic, epixylous
Growing on wood; used especially of fungi.
www.answers.com/topic/epixylous

+ Lemmaschakel: -
epizoöchorie
ēpi•zoö•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: epichorie

De verspreiding van diasporen door hechten aan buitenlichaam van dieren.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoöchorie

Verwante termen:
Duitse termen: Epichorie, Epizoöchorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Epichorie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#epizoochorie
er...

erf

█ Zelfstandig naamwoord

Omheinde grond die bij een huis of bij een ander gebouw behoort. Vooral in toepassing op de grond om een boerenwoning.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M016032&article=boerenwoning

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/erf2

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erf_(gebied)

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/erf

Bron: Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/erf

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#erf
erfboom
erf•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die op een erf staat.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#erfboom
erosie
ēro•sie

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erosie

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/erosie

Verwante termen:
Duitse term: Erosion
https://de.wikipedia.org/wiki/Erosion_(Geologie)
Franse term: érosion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Érosion
Engelse term: erosion
https://en.wikipedia.org/wiki/Erosion

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#erosie
erosievelling
ērō•sie•vel•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Velling veroorzaakt door erosie.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#erosievelling
erwtenrijs
erw•ten•rijs

█ Zelfstandig naamwoord

■ Vroegere benamingen: rijzel, rijzer

Rijs waartegen klimerwten groeien.

eWND
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/25001

Gekende boomsoort: zomereik. In de Limburgse Kempen ook dennentakken (éénmaal vastgesteld door Carlos Montfort, gehoord van een zegsman uit Peer).

-el in rijzel is een diminutiefsuffix, net zoals in wegel.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M060076.re.4

Verwante termen:
Engelse term: pea stick

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#erwtenrijs
es...

es

█ Zelfstandig naamwoord

Bouwland, zaadveld.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/es2

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Es_(geografie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Esdorp

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/es

www.documentatie.org/B/B----/B---e/Es%20-%20akker.htm

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M016108

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22es%22

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Es_(Beveren)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Essen_(België)#Toponymie

Verwante termen:
Duitse term: Esch, Esche
https://de.wikipedia.org/wiki/Eschflur
https://de.wikipedia.org/wiki/Eschdorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Plaggendüngung#Düngung_der_Esche
www.dwds.de/wb/Esch

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#es
esdoornsiroop
es•doorn•si•roop

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Esdoornsiroop

Verwante termen:
Duitse term: Ahornsirup
https://de.wikipedia.org/wiki/Ahornsirup
Franse term: sirop d'érable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sirop_d'érable
Engelse term: maple syrup
https://en.wikipedia.org/wiki/Maple_syrup

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#esdoornsiroop
esp

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: aspe, espeBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/esp
www.etymologiebank.nl/trefwoord/esp2

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22esp%22

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ratelpopulier

Verwante term: plaatsnaam
Duitse term: Espe
www.dwds.de/wb/Espe
Engelse term: aspen
www.etymonline.com/word/aspen

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#esp
espalier
es•pa•lier

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spalier

Kijk bij spalier.
et...

etageboom
ēta•ge•boom

█ Zelfstandig naamwoordhttps://thesaurus.onroerenderfgoed.be/conceptschemes/ERFGOEDTYPES/c/1611

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etagelinde

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#etageboom
etgras
et•gras

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: etgroen, nagras

Gras dat groeit na een snede oftewel maaiing.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/etgras

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22etgras%22

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/etgras

etgroen, Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M016152

et zoals in etmaal, Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/etmaal

etten (aten), Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/etten

Verwante termen:
Duitse term: Ettgrön
https://de.wikipedia.org/wiki/Heu#Zweiter_Schnitt:_Grummet.2C_Emde.2C_Ettgr.C3.B6n
www.dwds.de/wb/Ettgrön

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#etgras
etherische olie
ēthē•ri•sche olie

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Evenwoorden: vluchtige olieBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etherische_olie

ether
https://en.wiktionary.org/wiki/αἰθήρ
etherisch, Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/etherisch

Verwante termen:
Duitse term: ätherisches Öl
https://de.wikipedia.org/wiki/Ätherische_Öle
Engelse term: essential oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Essential_oil
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_essential_oils
Franse term: huile essentielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_essentielle

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#etherische-olie
ethologie
ēthō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: gedragsbiologie

Studie van het natuurlijke gedrag van dieren. Deelgebied van de biologie.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ethologie

Verwante term: biologie
Duitse term: Ethologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Ethologie
Engelse term: ethology
https://en.wikipedia.org/wiki/Ethology
Franse term: éthologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Éthologie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#ethologie
etymologie
ēty•mō•lō•gie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: woordherkomstBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Etymologie

Verwante termen:
Duitse term:
Engelse term:
Franse term:

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#etymologie
eu...

euryeke soort
eu•ry•ēke soort

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Te onderscheiden van: stenoëke soortEuryeke of euryoeke? Euryeke is juist (-eke = eco-, oikos). De makers van vorm euryoeke veronderstellen dat "oe" in het Nederlands als Duits "ö" [eu] uitgesproken kan worden en dat is fout. Dit is een vorm van pseudo-Grieks.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#euryeke-soort
euryekie
eu•ry•ēkie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Oud-Grieks eurus = breed en Oud-Grieks oikos = huis; oikos = daarvan het Nederlandse voorvoegsel eco-, zoals in ecologie
■ Te onderscheiden van: stenoēkieVerwante termen:
Duitse term:
https://de.wikipedia.org/wiki/Euryökie
www.biologie-schule.de/vergleich-euryoek-stenoek.php

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#euryekie
eurytoop

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Van Grieks eury + toop
■ Te onderscheiden van: stenotoop

Gezegd van een soort met een brede ecologische amplitude, weinig kieskeurig ten aanzien van de biotoop.
Bron, gewijzigde tekstovername: Woordenlijst Sectie Thijsse
www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html


eury-, Bron: Wiktionary
https://en.wiktionary.org/wiki/eury-
https://en.wiktionary.org/wiki/εὐρύς

-toop, Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/-toop
https://en.wiktionary.org/wiki/τόπος

Verwante termen:
Duitse term: eurytroph
www.spektrum.de/lexikon/biologie/eurytroph/23062 Engelse term: eurytopic
https://en.wiktionary.org/wiki/eurytopic
https://en.wiktionary.org/wiki/stenotopic
 
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eurytoop
eurytroop

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Van Grieks eury + troop
■ Te onderscheiden van: stenotroopeury-, Bron: Wiktionary
https://en.wiktionary.org/wiki/eury-
https://en.wiktionary.org/wiki/εὐρύς

-troop


Verwante termen:
Duitse term: eurytop
www.spektrum.de/lexikon/biologie/eurytop/23060

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eurytroop
Europees richtlijngebied
Eu•ro•pees richt•lijn•ge•bied

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Speciale Beschermingszone (SBZ)

SBZ: www.ecopedia.be/83/encyclopedie/
SBZ-H: www.ecopedia.be/846/encyclopedie/
SBZ-V: www.ecopedia.be/847/encyclopedie/

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#europees-richtlijngebied
Europese richtlijn
Eu•ro•pe•se richt•lijn

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Verordening van de Europese Unie die de lidstaten moeten toepassen in hun wetgeving.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Europese_richtlijn

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#europese-richtlijn
eutrofiëring
eu•tro•fi•ë•ring

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Oudgrieks voor goed voeden.Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eutrofiëring

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/eutrofiëring

Verwante termen:
Duitse term: Eutrophierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Eutrophierung
Engelse term: eutrophication
https://en.wikipedia.org/wiki/Eutrophication
Franse term: eutrophisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eutrophisation

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eutrofiering
eutroof
eu•troof

█ Bijvoeglijk naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eutroof

Verwante termen:
Duitse term: eutroph
https://de.wikipedia.org/wiki/Eutrophie
Engelse term: eutrophic
https://en.wikipedia.org/wiki/Trophic_state_index#Eutrophic
https://en.wiktionary.org/wiki/eutrophic#Etymology
Franse term: eutrophe

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#eutroof
ev...

evaporatie
ēva•pō•rā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Frans évaporer, daarvoor van Latijn evaporare
■ Evenwoord: verdampingBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evaporatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdamping

Verwante termen:
Duitse term: Verdunstung
https://de.wikipedia.org/wiki/Verdunstung
Engelse term: evaporation
https://en.wikipedia.org/wiki/Evaporation
Franse term: évaporation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Évaporation

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#evaporatie
evapotranspiratie
ēva•pō•trans•pi•ra•tie

█ Naamwoord van handelingBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiratie

Verwante termen:
Duitse term: Evapotranspiration
https://de.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiration
Engelse term: evapotranspiration
https://en.wikipedia.org/wiki/Evapotranspiration
Franse term: évapotranspiration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Évapotranspiration

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#evapotranspiratie
evenwaardig
ēven•waar•dig

█ Bijvoeglijk naamwoordBron: Algemeen Nederlands Woordenboek
http://anw.inl.nl/article/evenwaardig

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#evenwaardig
evenwaardige vervanging
ēven•waar•di•ge ver•van•ging

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Vervangen met iets dat ecologisch of biologisch dezelfde waarde heeft, dezelfde ecologische dienst biedt.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#evenwaardige-vervanging
evolutionaire aanpassing
ēvo•lu•ti•o•nai•re aan•pas•sing

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Evenwoorden: evolutionaire adaptatieBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Adaptatie_(biologie)

"evolutie", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Evolutie_(biologie)

Verwante termen:
Duitse termen: Adaptation, evolutionäre Anpassung
https://de.wikipedia.org/wiki/Evolutionäre_Anpassung
Engelse termen: adaptation, evolutionary adaptation
https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptation
Franse termen: adaptation, adaptation évolutionnaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adaptation_(biologie)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#evolutionaire-aanpassing
ex...

exfoliatie
ex•fo•li•a•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: afbladderen

Kijk bij afbladderen.
exogeen
exo•geen

█ Bijvoeglijk naamwoord

Ontstaan aan de oppervlakte (bv. okselknop van een blad).

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/exogeen

Verwante term: endogeen

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#exogeen
exoot

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exoot

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#exoot
extant
ex•tant

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Te onderscheiden van: extinct

Nog bestaand, aanwezig.

Verwante term: extinct
Engelse term: extant
https://en.wiktionary.org/wiki/extant

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#extant
extinct
ex•tinct

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Te onderscheiden van: extant

Uitgestorven, niet meer aanwezig.


uitsterven, Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitsterven

extinctie, Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Extinctie

Verwante term: extant
Engelse term: extinct
https://en.wiktionary.org/wiki/extinct
Franse term: éteint. Net zoals extinct is éteint afgeleid van Latijns extinguere.
https://fr.wiktionary.org/wiki/éteint

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#extinct
extraflorale nectarklier
ex•trā•flō•rā•le nec•tar•klier

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Evenwoorden: buitenbloemse nectarklier

Een nectarklier die zich op een steel of blad bevindt, in plaats van in een bloem.

Bron: Wiktionary
https://en.wiktionary.org/wiki/extrafloral

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#extraflorale-nectarklier
exsudaat
ex•su•daat

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exsudaat

Bron: Velt
PDF-bestand: http://beweegt.velt.be/braas/files/PLANTENKENNIS%20in%20de%20praktijk.pdf

Latijn exsudare, exudare = uitzweten

-aat, Bron: Wiktionary https://nl.wiktionary.org/wiki/-aat

Verwante termen:
Duitse term: Exsudat
www.duden.de/rechtschreibung/Exsudat
www.duden.de/rechtschreibung/Symphilie
Engelse term: exudate
https://en.wikipedia.org/wiki/Exudate
https://en.wiktionary.org/wiki/exudate
Franse term: exsudat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Exsudat

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#exsudaat
exsudatie
ex•su•da•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn exsudare = uitzweten

Het uitzweten (stof afscheiden) door plantendelen.

Latijn exsudare, exudare = uitzweten

Verwante termen:
Duitse term: Exsudation
https://de.wikipedia.org/wiki/Exsudation_(Pflanze)
Engelse term: exudation
https://en.wiktionary.org/wiki/exudation
Franse term: exsudation
https://fr.wiktionary.org/wiki/exsudation

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#exsudatie
ez...

ezel
ēzel

█ Zelfstandig naamwoord

Zaagezel. Schraag.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 3, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M016273

Plaatsnaam: den Ezel, Achel (B). Op deze plaats stond een zaagstelling om boomstammen tot planken of balken te zagen.

Kijk ook bij bok.

Verwante termen:
Engelse termen: easel, mule
www.etymonline.com/word/easel
Waalse term: badet
https://wa.wiktionary.org/wiki/bådet
https://wa.wikipedia.org/wiki/Motî:bådet
http://chanae.walon.org/lh/wa/dic/index.php?query=bådet

Bron: Dictionnaire liégeois door Jean Haust
PDF-bestand: www.provincedeliege.be/sites/default/files/dicowallon/tome2/tome2-08.pdf

Franse term, ezel: baudet
Franse term, paardje: chevalet
https://fr.wiktionary.org/wiki/baudet
https://fr.wiktionary.org/wiki/chevalet

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/e#ezel