F


-faag

█ Achtervoegsel

Achtervoegsel ter vorming van woorden die betrekking hebben op eters of vreters.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/-faag
Verwante term:
Engelse termen: -phage, -phagous
https://en.wiktionary.org/wiki/-phage
https://en.wiktionary.org/wiki/-phagous

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#-faag
faliekant
fā•lie•kant

1. █ Zelfstandig naamwoord

Van een kant van gekantrecht hout. Kant die geen rechte hoek vormt.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/faliekant

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M016336&lemmodern=faliekant&article=hout

2. █ Bijvoeglijk naamwoord

2. ■ Antoniem: kantrecht

Van gekantrecht hout. Een kant hebbend die geen recht hoek vormt.
fā•lie•kant•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ faliekant* + hout** (*bijvoeglijk naamwoord + **zelfstanding naamwoord)

Niet rechthoekig gezaagd hout. Het resultaat van een fout bij het vierschalen.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/faliekant

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#faliekanthout
fasceel
fas•ceel

■ Van Oudfrans faiscel en faissel, daarvoor van Latijn fascis
■ Verwant aan Frans fascine = schans, rijsbos

Bundel hout, zoals een mutsaard, bestaande uit dikker hout dan fijn rijs. Kneppelhout, knuppelhout <-> fijn rijs
fasceelhout
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fasceel
fasciatie
fas•ciā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bandvorming

Bandvormige verbreding van plantenstengels.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A006530

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Fasciatie

Verwante termen:
Duitse termen: Fasziation, Verbänderung
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbänderung
Engelse term: fasciation
https://en.wikipedia.org/wiki/Fasciation
Franse term: fasciation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fasciation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fasciatie
fauna
fau•na

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Neolatijn*

De dierenwereld van een omschreven gebied.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fauna_(biologie)

*Wiktionary
Verwante term: flora
Duitse term: Fauna
https://de.wikipedia.org/wiki/Fauna
Engelse term: fauna
https://en.wikipedia.org/wiki/Fauna
Franse term: faune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faune_(biologie)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fauna
fe...

naar bovenfemelslag
fē•mel•slag

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Productiebos#Femelslag

Verwante term: bosbeheer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#femelslag
fenol
fe•nol

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: carbol, carbolzuur

Houtskoolzuur.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenol
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenol

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A001911&article=houtskool

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/carbol

Verwante term: houtskool


fenologie
fe•no•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenologie

Verwante termen:
Duitse term: Phänologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Phänologie
Frante term: phénologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phénologie
Engelse term: phenology
https://en.wikipedia.org/wiki/Phenology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fenologie
fenotype
fe•no•ty•pe

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fenotype

Verwante termen:
Duitse term: Phänotyp
https://de.wikipedia.org/wiki/Phänotyp
Engelse term: phenotype
https://en.wikipedia.org/wiki/Phenotype
Franse term: phénotype
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phénotype

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fenotype
Ferrariskaarten

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ferrariskaarten

Verwante termen:
Duitse term: Cartes de Ferraris
https://de.wikipedia.org/wiki/Cartes_de_Ferraris
Engelse term: Ferraris map
https://en.wikipedia.org/wiki/Joseph_de_Ferraris#Ferraris_Map
Franse term: Carte de Ferraris
https://fr.wikipedia.org/wiki/Carte_de_Ferraris

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#ferrariskaarten
Ferrarisbos

█ Zelfstandig naamwoord

Hedendaags bos dat op een Ferrariskaart staat. De Ferrariskaarten kwamen tot stand tussen 1771 en 1778.fi...

naar boven-fiel

Achtervoegsel dat een bijvoeglijk naamwoord vormt dat aangeeft dat van het door het grondwoord genoemde wordt gehouden.
Bron, bewerkte tekstovername: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/-fiel
Verwante term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#-fiel
figuratie
fi•gu•rā•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van figureren, het aanbrengen van figuren. Van Frans figuration, daarvoor van Latijn figuratio

■ Synoniemen: houttekening, tekening

Verwante termen:
Duitse term: Maserung
https://de.wikipedia.org/wiki/Maserung
Franse term, figuratie door schimmels: échauffure
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/échauffure/27439

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#figuratie
figuurzaag
fi•guur•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zeer fijne spanzaag om hout volgens figuren uit te zagen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M016482.re.33
Met de lintzaag en de steekwipzaag kan men enigermate ook figuren zagen.fijnhout
fijn•hout

1. █ Zelfstandig naamwoord

Bijzonder hout van duurdere prijsklasse.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
2. █ Zelfstandig naamwoord

Rijs.

Verwante termen bij 2:
Engelse term bij 2: brash

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fijnhout
fijnscheen
fijn•scheen

█ Zelfstandig naamwoord

Het resultaat van vlechtbare roeden in 3 à 4 stukken te klieven en die stukken fijn te schaven.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fijnscheen
fijnscheenwerk
fijn•scheen•werk

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fijnscheenwerk

www.vlechters.nl/publicaties/BL1001_Fijnscheenwerk_A.pdf

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fijnscheenwerk
fijnstof
fijn•stof

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fijnstof

Verwante term: fijnstofretentie
Duitse term: Feinstaub
https://de.wikipedia.org/wiki/Feinstaub
Engelse term: particulates
https://en.wikipedia.org/wiki/Particulates
Franse term: particules fines
https://fr.wikipedia.org/wiki/Particules_en_suspension

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fijnstof
fijnstofretentie
fijn•stof•re•ten•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Samengesteld met het leenwoord retentie
■ Synoniem: fijnstofophouding

Het vasthouden van fijnstof door planten.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/retentie

Verwante term: fijnstof
Duitse term: Feinstaubspeicherung?
https://de.wikipedia.org/wiki/Feinstaub
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwebstaub
Engelse term: particle retention

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fijnstofretentie
fineer
fi•neer

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fineer

Verwante termen:
Duitse term: Furnier
https://de.wikipedia.org/wiki/Furnier
Engelse term: veneer
https://en.wikipedia.org/wiki/Wood_veneer
Franse term: placage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Placage_(bois)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fineer
fineerhout
fi•neer•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat geschikt is om als fineer gebruikt te worden.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fineerhout
fl...

naar bovenflierefluiten
flie•re•flui•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) flierefluiten

Niets doen. Deze betekenis zou afkomstig zijn van lanterfantend spelen op een vlierfluit. Flier= vlier.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M016668

Verwante term: vlierfluit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#flierefluiten
flik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: vlik
■ Synoniem: schabbert

1. Heideplag.

flik -> flak -> plak -> plag
2. Schabbertenflik. Gereedschap om flikken (plaggenen) mee te steken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#flik
flikken
flik•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) flikken

Flikken uit de grond slaan. Plaggen.


floëem
flo•ëem

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Floëem

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#floeem
flora
flō•ra

█ Zelfstandig naamwoord

1. Alle planten van een bepaald gebied.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Flora_(plantkunde)

Verwante termen bij 1:
2. Een boek met een systematisch overzicht van plantensoorten in een gebied. De voorlopers van de moderne flora's zijn de kruidboeken.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Flora_(boek)

Verwante term bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#flora
florale nectarklier
flō•rā•le nec•tar•klier

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Nectarklier in een bloem.
flo•ra•tur•ba•tie

█ Zelfstandig naamwoord

Verstoring van de bodem door planten. Een vorm van bioturbatie.

Verwante termen:
Engelse term: floralturbation
https://en.wiktionary.org/wiki/floralturbation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#floraturbatie
Duitse termfo...

naar bovenforeest
fō•reest

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vorst

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=09814

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vorst_(toponiem)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vorst

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M082536

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=68676

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID9244

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vorst4

http://laaglandsinfo.jouwweb.be/gevarieeerde-verhalen/forestier-boswachter

Verwante termen:
Engelse term: forest
http://etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=forest

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#foreest
forofyt
fō•rō•fyt

█ Zelfstandig naamwoord

Plant waarop epifyten groeien. Draagplant.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#forofyt
fossiel


fotoautotrofie
fō•tō•au•tō•trō•fie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fotoautotrofie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fototroof

Verwante term: autotrofie
Engelse term: photoautotrophy
https://en.wikipedia.org/wiki/Phototroph#Photoautotroph

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fotoautotrofie
fotoperiodiciteit
fō•tō•pe•ri•ō•di•ci•teit

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fotoperiodiciteit

Verwante term: fotosynthese
Duitse term: Photoperiodismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Photoperiodismus
Engelse term: photoperiodism
https://en.wikipedia.org/wiki/Photoperiodism
Franse term: photopériodisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photopériodisme

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fotoperiodiciteit
fotosynthese
fō•tō•syn•thē•se

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fotosynthese

Verwante termen:
Duitse term: Photosynthese
https://de.wikipedia.org/wiki/Photosynthese
Engelse term: photosynthesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Photosynthesis
Franse term: photosynthèse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Photosynthèse

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fotosynthese
foutvrij hout
fout•vrij hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Voor de houtverwerkende mens: hout zonder gebreken.

Verwante termen:
Engelse termen: clearwood, knot free timber

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#foutvrij-hout
fr...

naar bovenfragmenteren
frag•men•tē•ren

█ Werkwoord

■ Synoniem: versnipperen

Kijk bij versnipperen.
Franse formele tuin
fran•se for•mē•le tuinWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Franse_tuin

Verwante term: siertuin
Duitse termen: Barokgarten, französischer Gärten
https://de.wikipedia.org/wiki/Barockgarten
Engelse term: french formal garden
https://en.wikipedia.org/wiki/French_formal_garden
Franse termen: jardin à la française
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_à_la_française

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#franse-formele-tuin
freatisch
frē•a•tisch

█ Bijvoeglijk naamwoord, bijwoord

■ Van Grieks φρέαρ, Nederlands bron (uit de grond opwellend water)

Betrekking hebbend op grondwater.
freatisch grondwater
frē•a•tisch grond•wā•ter

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Freatisch_grondwater

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#freatisch-grondwater
freatisch vlak
frē•ā•tisch vlak

Grondwaterspiegel.

Oppervlak in het grondwater waarin een druk heerst gelijk aan de druk van de atmosfeer.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080655&article=freatisch

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Freatisch_vlak

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#freatisch-vlak
freatofyt
frē•ā•to•fyt

█ Zelfstandig naamwoord

Een van grondwater afhankelijke plantensoort.
Bron: Woordenlijst Sectie Thijsse
www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

Verwante termen:
Engelse term: phreatophyte, phreatophytic
https://en.wikipedia.org/wiki/Phreatophyte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#freatofyt
fret

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Frans foret
■ Synoniem: fretboor


fructificatie
fruc•ti•fi•cā•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van Frans fructification, daarvoor van Latijn fructificatio
█ Stofnaam

■ Van Latijn fructus, Nederlands vrucht, Duits Frucht

Verzamelnaam voor eetbare vruchten.

zoet fruit (Engels: sweet fruits)
zuur fruit (Engels: tart fruits)
Engelse term: fruit
botanic fruit, edible fruit
https://en.wikipedia.org/wiki/Fruit
www.etymonline.com/word/fruit
Franse term: fruit
fruit botanique, fruit mangeable
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fruit
fruitboom
fruit•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vruchtboom

Boom die fruit draagt.

Verwante termen:
Duitse term: Obstbaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Obstbaum
Engelse term: fruit tree
Engelse termen, hoogstamboom: standard, standard fruit tree
https://en.wikipedia.org/wiki/Fruit_tree
www.merriam-webster.com/dictionary/standard
Franse termen: arbre fruitier, fruitier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_fruitier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fruitboom
fruithaag
fruit•haag

█ Zelfstandig naamwoord

Een haag die volledig of gedeeltelijk bestaat uit fruitvoortbrengende struiken. Bijvoorbeeld een haag van gele kornoelje.

In een laagstamplantage kan men de bomenrijen beschouwen als fruithagen.

Verwante termen:
Duitse term: Obsthecke
Franse term: haie fruitière

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fruithaag
fruitras
fruit•rasWoordenlijst.org
www.woordenlijst.org/#/?q=fruitras

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ras_(plant)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cultivar

Verwante termen:


fruitrot
fruit•rot

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monilia-rot

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fruitrot
fruitstruik
fruit•struik

█ Zelfstandig naamwoord

Een fruit voortbrengende struik. Bijvoorbeeld de gele kornoelje.

Verwante termen:
Duitse term: Fruchtstrauch
Engelse term: fruit bush
Franse term: arbuste fruitier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fruitstruik
fruitteelt
fruit•teelt

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van fruit telen

De teelt van fruit.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fruitteelt
fruitval
fruit•val

█ Zelfstandig naamwoord

Fruit dat van een boom gevallen is. Appelen en peren die niet geplukt worden vallen uiteindelijk vanzelf van de boom.


fruitverlies
fruit•ver•lies

█ Zelfstandig naamwoord

Nog rijpend of rijp fruit dat om één of andere reden verloren gaat.

In een zin: Een aanhoudende sterke wind kan leiden tot fruitverlies.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fruitverlies
fruitweide
fruit•wei•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: boomgaard, fruitwei, hoogstamboomgaard

Duitse termen: Obstbaumwiese, Obstwiese
Obst = ooft
Obstgarten
www.dwds.de/wb/Obstgarten

www.dwds.de/wb/Obstwiese
www.dwds.de/wb/Obstbaumwiese

Streuobstwiese, met Streu- als voorvoegsel, is een jonge term.
https://de.wiktionary.org/wiki/Streuobstwiese

Franse termen: champ d'arbres fruitiers, champ de fruitiers, verger à fruit, verger fruitier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fruitweide
fruticetum
fru•ti•cē•tum

█ Zelfstandig naamwoord
█ Van frutex (taaloorsprong onzeker, vervolgens Latijn) + etum (Latijn, verzamelsuffix). Meervoud: fruticeta

Een verzameling struiken opgezet voor wetenschappelijke, educatieve of ornamentale doeleinden.fu...

naar bovenfuik

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/fuik

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fuik_(visserij)

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/fyke

Verwante termen:
Duitse term, vertaalequivalent: Reuse
https://de.wikipedia.org/wiki/Reuse
https://de.wiktionary.org/wiki/Reuse
www.dwds.de/wb/Reuse
https://en.wiktionary.org/wiki/Reuse#Etymology
Duitse term, woordverwant: Fuke
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GF11255
Engelse term: fish trap
https://en.wikipedia.org/wiki/Fish_trap
Noord-Amerikaans Engelse term: fyke
https://en.wiktionary.org/wiki/fyke
https://en.wikipedia.org/wiki/Fishing_net#Fyke_net
https://nl.wiktionary.org/wiki/fyke
https://en.wikipedia.org/wiki/Putcher_fishing
https://en.wiktionary.org/wiki/putcher
Franse term: nasse. Nasse betekent ook visweer.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nasse

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fuik
fy...

naar boven-fyt

█ Achtervoegsel

Achtervoegsel dat plant betekent. Ook als voorvoegsel; fyto-.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/-fyt
Verwante termen:
fyto-

█ Voorvoegsel

naar bovenfytocoenon

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: plantengemeenschap

Kijk bij plantengemeenschap.

Verwante term: fyto-

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fytocoenon
fytocoenose

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: plantengemeenschap

Kijk bij plantengemeenschap.

Verwante term: fyto-

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fytocoenose
fyto-extractie
fy•to•ex•trac•tie

█ Zelfstandig naamwoord

Immobilisatie van zware metalen met behulp van planten.
fy•to•faag

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/514/encyclopedie

█ Bijvoeglijk naamwoord


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fytofaag
fytografie
fy•to•gra•fie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beschrijvende_botanie

Verwante term: fyto-

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fytografie
fytohormoon
fy•to•hor•moon

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: plantenhormoon

Kijk bij plantenhormoon.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fytohormoon
fytomorfologie
fy•to•mor•fo•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: plantenmorfologie

Kijk bij plantenmorfologie.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fytomorfologie
fytopathologie
fy•to•pa•tho•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fytopathologie

Verwante termen:
Duitse term: Phytopathologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Phytopathologie
Engelse term: plant pathology
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_pathology
Franse term: pathologie végétale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pathologie_végétale

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fytopathologie
fytoremediatie
fy•to•re•me•di•a•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van fytoremediëren

Het gebruik van planten voor het verwijderen, afbreken of vastleggen van schadelijke stoffen uit bodems of water.

Verwante termen:
Duitse term: Phytoremediation
https://de.wikipedia.org/wiki/Phytosanierung
Engelse term: phytoremediation
https://en.wikipedia.org/wiki/Phytoremediation
Franse term: phytoremédiation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytoremédiation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fytoremediatie
fytotelma
fy•to•tel•ma

█ Zelfstandig naamwoord

■ Oude schrijfwijze: phytotelma

Waterhoudende plantennap.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Phytotelma

Verwante termen:
Duitse term: Phytotelma
https://de.wikipedia.org/wiki/Phytotelma
Engelse term: phytotelma
https://en.wikipedia.org/wiki/Phytotelma


fytotherapie
fy•to•the•ra•pie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kruidengeneeskundeWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidengeneeskunde

Verwante termen:
Duitse termen: Phytotherapie, Pflanzenheilkunde
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzenheilkunde
www.duden.de/rechtschreibung/Phytotherapie
Engelse term: phytotherapy
https://en.wikipedia.org/wiki/Phytotherapy
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbalism
Franse term: phytothérapie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytothérapie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herboristerie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/f#fytotherapie
 
Voorblad | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z