G

Voorblad > G

gaard

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: boomgaard

Omsloten stuk grond, beplant met bomen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M017047

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/gaard1

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boomgaard

Verwante termen bij 1:
Duitse termen bij 1: Garten
https://de.wikipedia.org/wiki/Garten
https://de.wikipedia.org/wiki/Streuobstwiese
Franse term, woordverwant: jardin
www.cnrtl.fr/etymologie/jardin
Franse term, vertaalequivalent: verger
Bretoense termen: gars, garz
Engelse termen bij 1: garden, garth, geard (orchard, -chard = geard), yard
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=geard
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=geard
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=garden
www.etymonline.com/word/yard

2. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: gaar, gard, garde, geer, geerd.

Roede.

De letter d op het einde van gaard en geerd (gaar + d en geer + d) heeft waarschijnlijk dezelfde functie als het achtervoegsel -t, mogelijk om zelfstandige naamwoorden te vormen. D is stemhebbend, t is stemloos.
https://nl.wiktionary.org/wiki/-t


Verwante termen bij 2:

gaffel
gaf•fel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: gavel
■ Synoniemen voor 1: riek, vork

1. Tweetandige vork.
1.1. Afgeleid van 1: Stam, tak of twijg van een boom, die zich in twee vertakkingen splitst.
Duitse termen: Astgabel, Gabel
www.duden.de/rechtschreibung/Astgabel
Engelse termen: crotch, fork
https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_fork

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gaffel


gaffelboom
gaf•fel•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom met een in twee takken vorkswijze opschietende stam.
Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M017089

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gaffelboom


gaffelhout
gaf•fel•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat deel uitmaakt van de gaffel (vertakking). Vertoont een bijzondere figuratie.

Afbeeldingen op Google.

Verwante termen:
Engelse term: crotch wood

gaffelscheut
gaf•fel•scheut

█ Zelfstandig naamwoord

Vertakte scheut. De maretak bijvoorbeeld maakt gaffelscheuten aan.

Verwante termen:
Duitse term: Gabelspross

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gaffelscheut


gaffelvorming
gaf•fel•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord

Het vormen van een gaffel oftewel vertakking in de stam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gaffelvorming


gal

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gal_(plantkunde)

Verwante termen:
Duitse term: Pflanzengalle
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzengalle
Franse term: galle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Galle_(botanique)
Engelse term: gall
https://en.wikipedia.org/wiki/Gall

galappel
gal•ap•pel

█ Zelfstandig naamwoord

Een gal die veroorzaakt wordt door de galwesp Cynips quercusfolii.

Verwante termen:
Duitse term: Gallapfel
https://de.wikipedia.org/wiki/Gallapfel
Franse term: pomme de chêne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomme_de_chêne
Engelse term: oak apple
https://en.wikipedia.org/wiki/Oak_apple

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#galappel


galgenberg
gal•gen•berg

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Galgenberg

Plaatsnaam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#galbenberg


galgenboom
gal•gen•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die gebruikt werd als galg. Houten gestel dat dient als galg.

Verwante termen:
Duitse term: Galgenbaum
Franse term: arbre au gibet
Engelse termen: dule tree, hanging tree
https://en.wikipedia.org/wiki/Dule_Tree

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#galgenboom


gallotannine
gal•lo•tan•ni•ne

█ Zelfstandig naamwoord

Tannine (looizuur) in gallen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gallotannine


galluszuur
gal•lus•zuur

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Galluszuur

Verwante term: gal

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#galluszuur


galvormer
gal•vor•mer

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

Organisme dat gallen veroorzaakt.

www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000940.html

Verwante term: gal

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#galvormer


-gamie

Achtervoegsel dat betrekking heeft op geslachtelijke voortplanting. https://nl.wiktionary.org/wiki/-gamie
Verwante term: geslachtelijke voortplanting

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#-gamie


gastheer
gast•heer

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gastheer_(biologie)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gastheer


gasthuisbos
gast•huis•bos

█ Zelfstandig naamwoord

In België: Een bos dat eigendom is of was van een gasthuis (ziekenhuis), later in meerdere gevallen overgedragen aan het plaatselijke Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn.

Verwante term: bos

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gasthuisbos


gaten dichten
gā•ten dich•ten

█ Werkwoordelijke woordgroep

In een ijle, veewerende heg. Gaten in de heg dichten door in te boeten (bijplanten), levend hout te buigen/leggen/vlechten of door dood hout toe te voegen.

Verwante termen:
Franse term: boucher

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gaten-dichten


gaver
ga•ver

█ Zelfstandig naamwoord

Meers in een gebied waar de zee zich teruggetrokken heeft.

gebint
Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant: Gebinde, Gebund
Duitse term, woordverwant:
www.dwds.de/wb/Gebinde
www.dwds.de/wb/Gebund
Engelse term, Noord-Amerika: bent
https://en.wikipedia.org/wiki/Bent_(structural)


gebladerte
ge•bla•der•te

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: loof

https://nl.wiktionary.org/wiki/gebladerte

Duitse term: Laub. In de bouwkunst en kunsttaferelen: Blattwerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Blattwerk
Franse term: feuillage
https://fr.wiktionary.org/wiki/feuillage
Engelse term: foliage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gebladerte


geblost
ge•blost

█ Bijvoeglijk naamwoord

Gezegd van fruit: Van een blos voorzien. Een gebloste appel.

Blos is rood op de wangen.geboomte
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#geboomte


geboorteboom
ge•boor•te•boom

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geboorteboom

Verwante term: geboortebos
Duitse term: Geburtsbaum
Engelse term: birth tree

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#geboorteboom


geboortebos
ge•boor•te•bos

█ Zelfstandig naamwoord

Bos dat bestaat uit geboortebomen.

Verwante term: geboorteboom
Duitse term: Geburtswald

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#geboortebos


gebrande boom
ge•bran•de boom

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: verschroeide boom

Boom met brandschade..

Verwante termen: brand

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gebrande-boom


gebrekkig hout
ge•brek•kig hout

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Voor de houtverwerkende mens: hout dat gebreken vertoont.


gebruikshout
ge•bruiks•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: werkhout

Hout dat na oogsten niet bestemd is als brandstof.

Verwante termen:
Duitse term: Brauchholz

Duitse term
Gebück

https://de.wikipedia.org/wiki/Gebück

gebückten Buchen = gebukte beuken. Bron: https://de.wikipedia.org/wiki/Rheingauer_Gebück


gecontroleerd branden
ge•con•tro•leerd bran•den

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Beheerst branden. Met opzet een bepaald stuk in brand steken en de brand niet verder laten gaan.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gecontroleerd-branden


gedeeltelijke beschouwing

■ Synoniem: onvolledige beschouwing

Artikel in voorbereiding.

<> volledige beschouwing

Verwante term:


gedragsaanpassing
ge•drags•aan•pas•sing

█ Zelfstandig naamwoord

Naamwoord van handeling van gedrag aanpassen. Neem bijvoorbeeld de bever. De bever is op ondoordachte wijze terug geïntroduceerd in de Nederlanden. Jonge bevers worden op een bepaalde leeftijd door hun familie verjaagd en ze geraken dan op de dool in onze bevolkingsdichte gebieden. In een natuurlijke habitat bouwen bevers burchten met ingang onder water, maar als ze daartoe niet de kans toe krijgen passen ze hun gedrag aan. Ze maken dan al eens gebruik van beverratholen met ingang boven water.

Van de merel wordt gezegd dat dat ooit schuwe bosvogel was. Nu kennen we de merel als vogel die zich thuis voelt in parken en tuinen. De merel heeft zijn gedrag aangepast.

(bever, merel van schuwe bosvogel naar tuinvogel)

Verwante term: aanpassing

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gedragsaanpassing


geest

█ Zelfstandig naamwoord

Toponiem. https://nl.wikipedia.org/wiki/-geest
www.etymologiebank.nl/trefwoord/geest2


gefigureerd hout
ge•fi•gu•reerd hout

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bloemhout

Hout van natuurlijke wijze voorzien van vormen en kleuren.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=A007397

Verwante termen:
Duitse term: gemasertes Holz
Franse termen: bois échauffé, bois figuré
Engelse term: figured wood
https://en.wikipedia.org/wiki/Figure_(wood)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gefigureerd-hout


gefilterd licht
ge•fil•terd licht

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: gedempt licht

Zonlicht dat door de bladeren in de kroon gedempt wordt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gefilterd-licht


gegloeide draad
ge•gloei•de draad

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Draad die door gloeien buigzaam is gemaakt. Om te binden.

geïntegreerde kijk/benadering/visie of integrale kijk/benadering/visie

volldige beschouwing

Artikel in voorbereiding

Verwante term:


gekantrecht hout
ge•kant•recht hout

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kanthout

Hout dat kantrecht gemaakt is.

Verwante termen:
Franse term: bois équarri

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gekantrecht-hout


geknikt
ge•knikt

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniemen: schichtvormig, zigzagsgewijs

Als bepaling van een stengel of twijg, die als het ware geknikt of knievormig gebogen is, een knik heeft.
Bron, bewerkte tekst: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M018335

Verwante termen:

gekortwiekte boom
ge•kort•wiek•te boom

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Opgaande boom die van alle takken ontdaan werd.

Verwante termen:
Engelse term van twijfelachtig allooi: shredded tree (een term die maar in één boek verschenen is, maar mogelijk onfeitelijk)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gekortwiekte-boom


gekuipte mast
ge•kuip•te mast

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Een scheepsmast, uit verschillende naast elkaar staande en samen een rond geheel vormende stukken samengesteld, die met ijzeren banden samengebonden worden.
Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035792&article=gekuipte

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034775&article=gekuipte
www.vaartips.nl/extra/gekuipt.htm

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gekuipte-mast


gelamineerd hout
ge•la•mi•neerd hout

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gelamineerd_hout

Verwante termen:
Duitse term: Brettschichtholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Brettschichtholz
Franse termen: bois lamellé, lamellé-collé
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lamellé-collé
Engelse termen: Glulam, Glued laminated timber
https://en.wikipedia.org/wiki/Glued_laminated_timber

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gelamineerd-hout


gelegde heg
ge•leg•de heg

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Heg waarin stammen gelegd zijn.

Verwante termen:

geleidelijke overgang
ge•lei•de•lij•ke over•gang

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Van de hoogte van aangrenzende ecotopen: Het geregelde, trapsgewijze overgaan van ecotoop naar ecotoop zonder (grote) sprong.

geleidelijk
https://nl.wiktionary.org/wiki/geleidelijk
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M018601


gelezen steen
ge•le•zen steen

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Een steen of kei die aan de kant van het veld gelegd is. Lezen betekent al zoekend verzamelen.

gelijkjarig
ge•lijk•ja•rig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van dezelfde leeftijd.

Verwante termen:
Duitse term: gleichaltrig
Franse term: équienne
https://fr.wiktionary.org/wiki/équienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forêt_équienne
Engelse term: even-aged (forest)
https://en.wikipedia.org/wiki/Even-aged_timber_management

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gelijkjarig


gelijkvormig hooghout
ge•lijk•vor•mig hoog•hout

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: eenvormig hooghout

In de bosbouw: Een bos dat bestaat uit opgaande bomen met allemaal ongeveer dezelfde hoogte en dikte.

Verwante termen:
Duitse term: gleichförmiger Hochwald
Franse term: futaie régulière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Futaie#Futaie_r.C3.A9guli.C3.A8re

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gelijkvormig-hooghout


gem

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: heem

Kijk bij heem.


gemeente
ge•meen•te

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: gemeinte

ge + meente. Kijk bij meente/meent.

1. Gemeenschap, groep, de gezamenlijke mensen of dieren die tot elkaar in een bep. opzicht in een geregelde betrekking staan.
2. Gemeenschappelijke bezit. Gemeente heeft ook betrekking op gemene grond oftwel meent.
Bron van 1 en 2: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID33113

www.etymologiebank.nl/trefwoord/gemeente
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M018927

https://nl.wiktionary.org/wiki/ge-_-te
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ge3te

Verwante termen:

gemene grond
ge•me•ne grond

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: gemeente, meent

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemene_gronden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemeynt

Verwante termen:
Duitse termen: Allgemeinde, Allmende (samentrekking van Allgemeinde)
https://de.wikipedia.org/wiki/Allmende#Etymologie
Engelse term: common ground

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gemene-grond


gemengd bos
ge•mengd bos

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemengd_bos

Verwante termen:
Duitse term: Mischwald. (Laubmischwälder, Nadelmischwälder)
https://de.wikipedia.org/wiki/Mischwald
Franse term: forêt mixte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forêt_mixte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forêts_de_feuillus_et_forêts_mixtes_tempérées
Engelse term: mixed forest
https://en.wikipedia.org/wiki/Temperate_broadleaf_and_mixed_forests

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gemengd-bos


gemma
gem•ma

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemma
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gemma_(biologie)

Verwante termen: groeipunt, knop
gem•mo•the•ra•pie

█ Zelfstandig naamwoord

Therapie die gebruikt maakt van plantenknoppen. De werking ervan is niet wetenschappelijk bewezen.

Verwante termen: gemma, knop
Duitse term: Gemmotherapie
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemmotherapie
Engelse term: gemmotherapy
https://en.wikipedia.org/wiki/Gemmotherapy

+ Bladwijzer:


gemoesteerd
ge•moes•teerd

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: vogelogen

Gemoesteerd hout.

www.haalhout.nl/gemoesteerde_esdoorn/gemoesteerd_esdoorn.htm

Verwante termen:
Duitse term: Vogelaugenfigurierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Vogelaugenahorn
Franse term: érable piqué
Engelse term: bird's eye
https://en.wikipedia.org/wiki/Bird's_eye_figure

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gemoesteerd


genaaid schip
ge•naaid schip

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Kijk bij naaien.


genaaide boot
ge•naai•de boot

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Kijk bij naaien.


generalist

generatieve voortplanting
ge•ne•ra•tie•ve voort•plan•ting

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Kijk bij geslachtelijke voortplanting.


generfd
generfd

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van bladeren of andere bladachtige deelen (kelken, bloemkronen enz.): van nerven voorzien.
Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M019084

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#generfd


genotype
ge•no•ty•pe

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Genotype

Verwante term: fenotype
Duitse term: Genotyp
https://de.wikipedia.org/wiki/Genotyp
Franse term: génotype
https://fr.wikipedia.org/wiki/Génotype
Engelse term: genotype
https://en.wikipedia.org/wiki/Genotype

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#genotype


geofyt
geo•fyt

█ Zelfstandig naamwoordWisiwis, UGent Plantentuin
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#geofyt

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geofyt

Verwante termen:
Duitse term: Geophyt
https://de.wikipedia.org/wiki/Kryptophyt
Franse term: géophyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Géophyte
Engelse term: geophyte
https://en.wiktionary.org/wiki/geophyte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#geofyt


geotextiel
geo•tex•tiel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geotextiel

Verwante term:
Duitse term: Geotextil
https://de.wikipedia.org/wiki/Geotextil
Franse term: géotextile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Géotextile
Engelse term: geotextile
https://en.wikipedia.org/wiki/Geotextile

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#geotextiel


geothermie
geo•ther•mie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Aardwarmte

Verwante term:
Duitse term: Geothermie
https://de.wikipedia.org/wiki/Geothermie
Franse term: géothermie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Géothermie
Engelse term: geothermics
www.ecologydictionary.org/GEOTHERMICS
https://en.wikipedia.org/wiki/Geothermal_energy

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#geothermie


geotropisme
geo•tro•pis•me

█ Zelfstandig naamwoordWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/geotropisme

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geotropie

Verwante term:
Engelse term: Gravitropism
https://en.wikipedia.org/wiki/Gravitropism

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#geotropisme


geplande ontwaarding
ge•plan•de ont•waar•ding

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Kijk bij planned obsolescence.


geraamte
ge•raam•te

█ Zelfstandig naamwoord

Houten skelet van een gebouw. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Timber_frame.jpg

https://nl.wiktionary.org/wiki/ge-_-te
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ge3te

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#geraamte


gerechtsboom
ge•rechts•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom waaronder recht gesproken werd.

Verwante termen:
Duitse term: Gerichtsbaum

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gerechtsboom


gerechtslinde
ge•rechts•lin•de

█ Zelfstandig naamwoord

Een linde waaronder recht geproken werd.
ge•rief•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: geriefhout

Bos waar men geriefhout oogst. Gerief heeft hier betrekking op dat wat het leven in en rond de boerderij geriefelijk maakt. Gerief is hier dus geen synoniem van gereedschap. Lees verder bij geriefhout 2.

geriefhout
ge•rief•hout

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

1. Houtaanplant voor eigen gebruik. Synoniem: geriefbos.

www.leestekensvanhetlandschap.nl/geriefhoutbosje

2. Hout dat men oogst in een geriefbos. (Geriefhout (dienstbaarhout): rijs, brandhout, bouwhout, gereedschapshout, dode heggenhout enz.)


+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#geriefhout


geriefhout staande drogen
ge•rief•hout staan•de drō•gen

█ Werkwoordelijke woordgroep

Op een boerderij: Geriefhout, meestal rondhout, rechtgezet tegen een muur, al dan niet onder een afdak, in de open lucht laten drogen. Staande zetten is ook een plaatsbesparende wijze van opslaan, in het bijzonder als het hout van ongelijke lengte is. Het langste hout wordt in een losstaande stapel in het midden gezet en tegen een muur als eerste in de muurstapel gezet.

gerookte eik
ge•rook•te eik

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Eikenhout dat gebeitst is door middel van roken. Kijk bij roken.

Verwante termen:
Duitse termen: geräucherter Eiche, Räuchereiche
Franse term: chêne fumé
Engelse term: smoked oak

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gerookte-eik


geschier
ge•schier

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: gescheir

Woordverwant aan het Duitse Geschirr.

Gereedschap, tuig.

In het boek Bossen van Vlaanderen; een lier op een driepikkel om het te zagen hout op een zaagstelling te hijsen.
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993. Bladzijde 131.

Verwante termen:
ge•schoord

█ Bijvoeglijk naamwoord

Kijk bij schoren.


geslacht
ge•slacht

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: genus

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geslacht_(biologie)

Verwante term: taxonomie
Duitse termen: Gattung, Genus
https://de.wikipedia.org/wiki/Gattung_(Biologie)
Franse term: genre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Genre_(biologie)
Engelse term: genus
https://en.wikipedia.org/wiki/Genus

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#geslacht


geslachtelijke voortplanting
ge•slach•te•lijke voort•plan•ting

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: generatieve voortplanting

https://nl.wikipedia.org/wiki/Geslachtelijke_voortplanting
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geslachtelijke_voortplanting#Planten

Verwante term:
Duitse term: geschlechtliche Fortpflanzung
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechtliche_Fortpflanzung
Engelse term: sexual reproduction
https://en.wikipedia.org/wiki/Sexual_reproduction

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#geslachtelijke-voortplanting


gestel
ges•tel

█ Zelfstandig naamwoord

De uitgang -el is waarschijnlijk een wisselvorm van loo, een bostoponiem. geest + loo
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4351

Plaatsnamen:
Gestel, Eindhoven (NL), https://nl.wikipedia.org/wiki/Gestel_(Eindhoven)
Gestel, Lummen (B), https://nl.wikipedia.org/wiki/Gestel_(Lummen)
Gistel (B), https://nl.wikipedia.org/wiki/Gistel#Geschiedenis
Groot Gestel en Klein Gestel, Meeuwen (B)
Luyksgestel (NL), https://nl.wikipedia.org/wiki/Luyksgestel
Sint-Michielsgestel (NL), https://nl.wikipedia.org/wiki/Sint-Michielsgestel_(plaats)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gestel

Ook gastel is waarschijnlijk een wisselvorm van gestel. Plaatsnaam.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oud_Gastel#Etymologie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gestel


gestelknotboom
ge•stel•knot•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Een knotboom waarin delen van gesteltakken behouden bleven. De gesteltakken kunnen vrij gegroeid of geleid zijn.

(kandelaar, palmet)

Verwante term:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gestelknotboom


gesteltak
ge•stel•tak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem, fruitteelt: houttak

Tak die uit de stam ontspringt en waaruit andere takken groeien.


Verwante termen:
Duitse term: Ast, Starkast
https://de.wikipedia.org/wiki/Ast#Aststärken
Franse term: branche maîtresse
Engelse termen: bough, limb

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gesteltak


gestelwortel
ge•stel•wor•tel

█ Zelfstandig naamwoord

Van een boom: Wortel waaruit andere wortels groeien.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gestelwortel


gestelzaag
ge•stel•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag die opgebouwd is uit een samenstel (= gestel) van houten latten. Een raamzaag is een gestelzaag.

Verwante term:
Duitse term: Gestellsäge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gestelzaag


getij
ge•tij

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: getijde

Kijk bij getijde.


getijde
ge•tij•de
tij, tijd - d = tij
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M068401

Verwante term:
Duitse term: Gezeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Gezeiten
www.duden.de/rechtschreibung/Gezeit
Franse term: marée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marée
Engelse term: tide
https://en.wikipedia.org/wiki/Tide

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#getijde


getijdenbos
ge•tij•den•bos

█ Zelfstandig naamwoord

Een rivierbegeleidend bos of bomengroep aan een getijdenrivier.

■ Synoniem: vloedbos

Verwante termen:
Duitse term: Gezeitenwald
Franse term: forêt intertidale
Engelse term: tidal forest

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#getijdenbos


getijdenrivier
ge•tij•den•ri•vier

█ Zelfstandig naamwoord

Rivier waarin de invloed van de getijden, eb en vloed, merkbaar is. Bron: www.encyclo.nl/begrip/getijdenrivier

Verwante termen:
Duitse term: Gezeitenfluss

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#getijdenrivier


getuigenheuvel
ge•tui•gen•heu•vel

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Getuigenheuvel

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#getuigenheuvel

Opmerking van de samensteller: Verschillende etymologische bronnen stellen dat geul Germaans is, niet Frans of Latijns. Daarbij wil ik toevoegen dat geul mogelijk een wisselvorm van heul is. Heul oftewel hol/hool, de eigenschap hebbend hol te zijn. Zie ook Hoogduits Höhle (heule).
geur•kruid

Sterk welriekend kruid.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#geurkruid


geurtuin
geur•tuin

█ Zelfstandig naamwoord

Een tuin waarin planten staan die sterk en aangenaam ruiken.

geurplant, geurstruik (boerenjasmijn), geurboom (linde)

Verwante termen:
Duitse term: Duftgarten
Franse term: jardin des senteur

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#geurtuin


gevelbekleding
ge•vel•be•kle•ding

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: bemanteling, beplating

Artikel in voorbereiding.

Verwante termen:
Duitse term: Giebelbekleidung
Franse term: bardage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gevelbekleding


gevierschaald hout
ge•vier•schaald hout

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Vierschalen: Gezegd van bomen: er aan vier kanten de schaal afzagen.
Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080015.re.179
ge•vlamd

█ Bijvoeglijk naamwoord

Hout dat een figuratie vertoont die lijkt op vlammen noemt men gevlamd.

Verwante termen:
Engelse termen: flame, flamed
https://en.wikipedia.org/wiki/Flame_maple

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gevlamd


gevlecht
ge•vlecht

█ Zelfstandig naamwoord

1. Vlechtwerk; uit vlechtwerk gemaakte zaak.

2. Het vlechten, naamwoord van handeling.

Bron van 1 en 2: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A007913

Verwante termen:

gevlochten boot
ge•vloch•ten boot

Kijk bij korfboot en vlechten.


gevlot hout
ge•vlot hout

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Hout dat, samengebonden tot een vlot, in een stroom stroomafwaarts vervoerd werd.


gewas
ge•was

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: plant

Eigenlijk: Datgene wat wast oftewel groeit. Landbouwgewas, struikgewas.
In de landbouw: Een plantensoort die men teelt.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewas

ge + was. Was komt van het werkwoord wassen oftewel groeien.

ge-
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ge2
ge•was•rest

█ Zelfstandig naamwoord

Overblijfsel van een gewas.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gewasrest


gewaterd hout
ge•wa•terd hout

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Hout dat enige tijd in water gelengen heeft.


geweikroon
ge•wei•kroon

█ Zelfstandig naamwoord

Afgestorven en dus bladloze takeinden van een opgaande loofboom steken tussenuit het buitenkantse gebladerte van de gezonde kroon. Dit geheel vormt naar analogie met het Engelse stag head de geweikroon.

Gewenste Natuur- en Bosstructuur

www.ecopedia.be/88/encyclopedie/

Verwante term: bosstructuur


gewone dennenlotboorder
ge•wo•ne den•nen•lot•boor•der

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

De rups van deze soort veroorzaakt kreupelgroei en gaffelvorming in grove den.


Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gewone-dennenlotboorder


gewossen hout
ge•wos•sen hout

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

In de scheepsbouw: hout, vooral kromhout, dat op de oogsplaats beslagen wordt en zo zo goed als klaar is voor de scheepsbouw. In tegenstelling tot hout dat eerst gezaagd moet worden vóór verwerking in de scheepsbouw.
Wossen is een wisselvorm van wassen oftewel groeien.

wassen
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M084030

Nicolaas Witsen, Aaloude en hedendaagsche scheeps-bouw en bestier, 1690
"Hout dat niet gezaaght is, maar aan de scheepen gezet wordt zoo als 't gewossen is, 't welk het sterkste is."
www.dbnl.org/tekst/wits008arch01_01/wits008arch01_01_0030.php

Joost de Vree
www.joostdevree.nl/shtmls/krommer.shtml

Verwante termen:

gezaagd hout
ge•zaagd hout

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Hout dat gekantrecht is door middel van zagen.

Verwante termen:
Duitse term: Schnittholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Schnittholz
Engelse term: timber
Engelse term, Noord-Amerika: Lumber
https://en.wikipedia.org/wiki/Lumber

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gezaagd-hout


Engelse term
Glulam, Glued laminated timber

Kijk bij gelamineerd hout.


golfslag
golf•slag

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Golfslag

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#golfslag


golvende vlucht
gol•ven•de vlucht

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Bij golvende vlucht wisselt een vogel korte series vleugelslagen af met korte perioden waarin de vleugels geheel opgevouwen zijn.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelvlucht#Golvende_vlucht

Vlucht, naamwoord van handeling van vluchten.  https://nl.wiktionary.org/wiki/vlucht

Verwante term: bidden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#golvende-vlucht


gom

█ Zelfstandig naamwoord

Gom is een kleverige stof in bepaalde loofbomen (vooral fruitbomen) die naar buiten treedt bij ziekte of beschadiging. Gom wordt hard in contact met de buitenlucht en het is grotendeels oplosbaar in water.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M021003
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gom_(substantie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arabische_gom

Gomhars, een mengeling van gom en hars.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M021009
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mirre

Verwante termen:
Duitse term: Pflanzengummi
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzengummi
Franse term:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gomme_naturelle
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_gum

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gom


gomziekte
gom•ziek•te

█ Zelfstandig naamwoord

www.hoogstamboomgaard.be/gomziekte.html

Verwante term: plantenziekte
Duitse term: Gummifluss
https://de.wikipedia.org/wiki/Gummifluss
Franse term: gommose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gommose
Engelse term: gummosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Gummosis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gomziekte

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#goor


gors

█ Zelfstandig naamwoord

Buitendijks aangeslibd land dat bij gewone vloeden niet meer onderloopt.

graaf

█ Zelfstandig naamwoord

1. Gracht.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M021309

Verwante termen bij 1:
2. Werktuig om mee te graven.

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#graaf


graafgang
graaf•gang

█ Zelfstandig naamwoord

Gang in de bodem die ontstaan is door graven. Van een mol, zandhommel, pier ...


graafstok
graaf•stok

█ Zelfstandig naamwoord

Puntige stok, waarvan de punt mogelijk gevuurhard is, waarmee men kan graven.

Verwante termen:
Duitse term: Grabstock
https://de.wikipedia.org/wiki/Grabstock
Franse termen: bâton à fouir, bâton fouisseur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bâton_fouisseur
Engelse term: digging stick
https://en.wikipedia.org/wiki/Digging_stick

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#graafstok


graan

█ Zelfstandig naamwoord

1.  Verzamelnaam van bepaalde cultuurgewassen die behoren tot de grassenfamilie.

Verwante termen bij 1:
Duitse termen: Getreide, Korn
https://de.wikipedia.org/wiki/Getreide
Franse term bij 1: céréale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Céréale
Engelse termen bij 1: grain, corn
https://en.wikipedia.org/wiki/Cereal
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=corn

2. Korrel.

■ Wisselvorm: grein

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID23352

Uitdrukking: geen greintje.
Grein komt van het Franse grain, terwijl graan rechtstreeks van het Latijnss granum is afgeleid.
Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=14685

Verwante term bij 2:
Engelse termen bij 2: corn, grain
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=grain
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=corn

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#graan


graanschuur
graan•schuur

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Graanschuur
tiend, tiende

Verwante termen:
Duitse termen: Getreidescheune, Getreidespeicher, Kornkammer
www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/DE/graanschuur
https://de.wikipedia.org/wiki/Kornhaus
Franse term: grenier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenier
Engelse term: granary
https://en.wikipedia.org/wiki/Granary

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#graanschuur


graanzeis
graanzeis

Zeis om graan te maaien. Eigenlijk is er nauwelijks verschil tussen de graan- en graszeis. De graanzeis heeft een grotere zwadkeerder dan de graszeis en het blad kan zwaarder zijn.

Verwante termen:
Duitse term: Getreidesense
https://de.wiktionary.org/wiki/Getreidesense

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#graanzeis


graasdruk
graas•druk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: begrazingsdrukgradiënt
gra•di•ent
graf•heu•vel

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grafheuvel

Verwante term: tomme
Duitse termen: Grabhügel, Hügelgrab
https://de.wikipedia.org/wiki/Hügelgrab
Engelse term: burial mound

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#grafheuvel


gracht

█ Zelfstandig naamwoord

Artikel in voorbereiding.

"In Limburg betekent graaf behalve de uitgegraven diepte, óók: de met de daar uit komende specie opgeworpen wal, opgeschoten kant, dam tot omheining. Verg. voor dergelijke begripsverwisseling de betekenissen van gracht en (burg-)wal, van nhd. teich (naast ndl. dijk), eng. ditch, zw. damm (vijver), enz."
Bron: artikel 4, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M021309.re.4

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M021406
daarnevens GRECHT en GRAFT —
Iets dat gegraven is, in verschillende bijzondere toepassingen.

Verwante term: grub

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gracht


grachten
grach•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) grachten

■ Synoniem, als het gaat over een watervoerende gracht oftewel sloot: sloten
■ Synoniem, als het gaat over een bolle gracht oftewel wal: wallen

1. Een gracht aanleggen.

2. Een gracht onderhouden, terug in vorm brengen.

Grachten is eigenlijk een wisselvorm van graven, cht = v (klankverschuiving).
Gemaaid en gedroogd gras is hooi.

Verwante termen:

grasmaaiselhark
gras•maai•sel•hark

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: grasmaaiselreek

www.mot.be/resource/Tool/gazonhark?lang=nl

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#grasmaaiselhark


grasland
gras•land

█ Zelfstandig naamwoord

Land met gras dat, in tegenstelling tot een weide, niet beweid, maar wel gemaaid wordt.
drasgrasland
kleigrasland

gras•vlak•te

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wiktionary.org/wiki/grasvlakte

Verwante termen:
Duitse term: Grasfläche
https://de.wiktionary.org/wiki/Grasfläche
Franse term: plaine herbeuse
Engelse term: grassy plain

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#grasvlakte


graszeis
gras•zeis

Zeis om gras te maaien. Eigenlijk is er nauwelijks verschil tussen de gras- en graanzeis. De graszeis heeft een kleinere zwadkeerder dan de graanzeis en het blad kan lichter zijn.

grazen
gra•zen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) grazen, (de) grazing

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grazen_(biologie)
Kijk ook bij grenen.

Verwante term: grenen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#green


greep

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: grepe, griep

2. Naamwoord van handeling van grijpen.

Verwante termen:
grē•nen

█ Bijvoeglijk naamwoord

green (grove den) + en (achtervoegsel dat bijvoeglijke naamwoorden uit stofnamen vormt)

Van green gemaakt.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#grenen


grenswal
grens•wal

█ Zelfstandig naamwoord

Wal die een grens vormt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#grenswal


greppel
grep•pel

█ Zelfstandig naamwoord

verkleinwoord van greb/grep, -el)
1. Wisselvorm van griend. Kijk bij griend.

2. Grasland op de oever (en waarschijnlijk de uiterwaarden) van een (grindhoudende) rivier. Kan mogelijk ook als griend geschreven worden.

Carlos Montfort: "Grien wordt vermeld in het Pfälzisches Wörterbuch als "Wiesengelände auf Schwemmsand". In Belgisch Limburg vond ik een overeenkomst. Ik heb Gerard Mostert uit Stokkem (B) ooit telefonisch bevraagd of hij het woord griend kende in het Stokkems in de context van plaats waar men wissen oogst. In Stokkem werd er ooit op grote schaal manden gevlochten. Gerard Mostert is de voorzitter van de Kunstkring Arnold Sauwens. Hij kende griend enkel als "greensch". Dat was een grasland langs de Maas op goede grond."
Bron, Pfälzisches Wörterbuch: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PG04128

Verwante term: griend
Duitse termen: Grein, Grien
Pfälzisches Wörterbuch: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PG04128

+
Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#grien


griend

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: greend, grien, grind

1. Grind, grindbank, zandbank.

2. Plaats waar men rijs oogst, naam komt van griend 1. (snijgriend, hakgriend)

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M021817

Verwante termen:
Duitse termen: Grien, Griend
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RG04506
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RG04502
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AG01124
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PG04128
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GG28126
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=ElsWB&lemid=EG01701
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer&lemid=LG05546
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer&lemid=LG05547

Sandbank im Fluß
http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=grien

www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=BMZ&lemid=BG01323

grienen, "steine aus dem fluszbett wegräumen"
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GG28132

+
Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#griend


grillig
gril•lig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Zeer onregelmatig van vorm of karakter. Bron: https://nl.wiktionary.org/wiki/grillig

grillig verloop (van een stroom)
grillige overgang (gevarieerde gradiënt)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#grillig


grind

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: grien, griend, grint

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grind
www.etymologiebank.nl/trefwoord/grind1

Verwante termen:
Duitse termen:  Kies, Kiesel
https://de.wikipedia.org/wiki/Kies
Franse termen: grave, gravier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grave_(granulat)
Engelse term: gravel
https://en.wikipedia.org/wiki/Gravel
www.etymonline.com/word/gravel

Verwante termen: grien, griend

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#grind


grindbank
grind•bank

█ Zelfstandig naamwoord

Opeenhoping van grind in of onder het aangeslibte zand, boven of onder het water.
Bron: bewerkte tekstovername: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M021970

Verwante term: grind
Franse term: gravier?
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petit-Gravier
Engelse term: gravel bank

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#grindbank


grindbeek
grind•beek

█ Zelfstandig naamwoord

Beek waarin zich in de bodem grind bevindt.

Verwante term:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#grindbeek


groeiaanaanpassing
groei•aan•pas•sing

█ Zelfstandig naamwoord

Afgeleide van aangepaste groei.

Kijk bij aangepaste groei.


groeien
groei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) groeien, (de) groeiing

■ Synoniem: wassen

Verwante term:
Nederduitse term: gröen
www.plattmakers.de/nl/9613/gröen
Engelse term: grow
www.etymonline.com/word/grow

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#groeien


groeipunt

groeiring
groei•ring

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: jaarring

Ring van een in één jaar gevormde houtlaag die men kan zien op een dwars doorgezaagde stam.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groeiring
www.joostdevree.nl/shtmls/groeiring.shtml


Verwante termen:
Duitse termen: Jahresring, Wachtumsring
https://de.wikipedia.org/wiki/Jahresring
Franse termen: anneau de croissance, cerne annuel, cerne de croissance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerne_(botanique)
Engelse termen: annual ring, growth ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Dendrochronology#Growth_rings

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#groeiring


groeirust
groei•rust

█ Zelfstandig naamwoord

Toestand waarin een boom of struik niet groeit.

Verwante termen:
Duitse term: Vegetationsruhe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#groeirust


groeiseizoen
groei•sei•zoen

█ Zelfstandig naamwoord

www.encyclo.nl/begrip/groeiseizoen

Verwante termen:
Duitse term: Vegetationsperiode, Wachstumsperiode
www.spektrum.de/lexikon/biologie-kompakt/vegetationsperiode/12419
Engelse term: growing season
www.ecologydictionary.org/GROWING_SEASON

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#groeiseizoen


groeivorm
groei•vorm

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: habitus

De gestalte, de uitwendige verschijningsvorm.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Habitus_(plant)

boomvorm, struikvorm

Verwante termen:
Duitse termen: Habitus, Pflanzenwuchsform, Wuchsform
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzenwuchsform
www.duden.de/rechtschreibung/Habitus
Engelse termen: habit, habitus
https://en.wikipedia.org/wiki/Habit_(biology)
https://en.wiktionary.org/wiki/habitus

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#groeivorm


groeiwijze
groei•wij•ze

█ Zelfstandig naamwoord

Wijze waarop de plant na kiemen groter wordt en zich vormt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#groeiwijze


groenbedekker
groen•be•dek•ker

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

http://aow.kuleuven.be/geografie/gebruikersinstrument_nkg/groenbedekkers/index.html

Verwante term: groenbemesting

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#groenbedekker


groenbemester
groen•be•mes•ter

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

Gewas dat geplant wordt om voedingsstoffen af te geven in de bodem.

Verwante termen:

groenbemesting
groen•be•mes•ting

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van groen bemesten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groenbemesting

groenblijvend
groen•blij•vend

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: immergroen

Van bomen en planten. Altijd groen; niet bladverliezend in de herfst
Bron, gewijzigde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A008310.re.2

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groenblijvend

Verwante termen:
Duitse termen: grünbleibend, immergrün
https://de.wikipedia.org/wiki/Immergrüne_Pflanze
Franse term: sempervirent
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sempervirent
Engelse term: evergreen
https://en.wikipedia.org/wiki/Evergreen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#groenblijvend


groendak
groen•dak

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groen_dak

Verwante term: substraat
Duitse term: Gründach
https://de.wikipedia.org/wiki/Dachbegrünung
Franse term: toit vert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toiture_végétale
Engelse term: green roof
https://en.wikipedia.org/wiki/Green_roof

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#groendak


groenhout
groen•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Geoogst hout dat nog niet droog is, waarin de natuurlijke sappen nog aanwezig zijn.
Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M022048

Duitse term: Grünholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Grünholz
Engelse term: green wood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#groenhout


groente
groen•te

█ Zelfstandig naamwoord

groen + te (-te is hier mogelijk een verzamelachtervoegsel/collectiefsuffix)
Verwante term: fruit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#groente


groenteteelt
groen•te•teelt

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van groente telen

De teelt van groenten.

groenvoorziening
groen•voor•zie•ning

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Groenvoorziening

Verwante termen:
Duitse term: Grünfläche
https://de.wikipedia.org/wiki/Grünfläche
Franse term: espace vert
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espace_vert
Engelse term: grean area, greenspace
https://en.wikipedia.org/wiki/Greenspace

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#groenvoorziening


grondboor
grond•boor

█ Zelfstandig naamwoord

1. Instrument om grondstaal mee te nemen.

2. Instrument om een boorgat te boren om een staand langwerpig lichaam in te plaatsen zoals een paal of een balk.

Verwante term: bodemsoort
Duitse termen: Bodenbohrer, Erdbohrer
https://de.wikipedia.org/wiki/Erdbohrer_(Werkzeug)
Engelse termen: soil auger, soil drill

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#grondboor


grondbroeder
grond•broe•der

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

Een vogel die op de bodem broedt.

Verwante termen:
Duitse term: Bodenbrüter
https://de.wikipedia.org/wiki/Bodenbrüter
Franse term: nicheur au sol
Engelse term: ground-nesting bird

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#grondbroeder


grondsoort
grond•soort

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bodemsoort

Kijk bij bodemsoort.


grondwater
grond•wa•ter

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwater

Verwante termen:
Duitse term: Grundwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundwasser
Franse term: eau souterraine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_souterraine
Engelse termen: ground water, groundwater
https://en.wikipedia.org/wiki/Groundwater

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#grondwater


grondwaterhuishouding
grond•wa•ter•huis•hou•ding

█ Zelfstandig naamwoord

Waterhuishouding die betrekking heeft op het grondwater.

waterhuishouding
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A015772

Verwante term:
Duitse term: Grundwasserhaushaltung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#grondwaterhuishouding


grondwaterspiegel
grond•wa•ter•spie•gel

█ Zelfstandig naamwoord


grondwaterstroming
grond•wa•ter•stro•ming

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grondwaterstroming

Verwante term: grondwater
Engelse termen: ground water flow, groundwater flow
www.ecologydictionary.org/GROUND_WATER_FLOW

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#grondwaterstroming


grondwaterven
grond•wa•ter•ven

█ Zelfstandig naamwoord

Ven dat zich in hoofdzaak vult met grondwater, eventueel aangevuld met hemelwater.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#grondwaterven


grub

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: greb, grip, grubbe
Plaatsnamen: Bemelergrubbe, Clarissengrubbe, Grubbe

reengrip

gruit

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gruit
www.etymologiebank.nl/trefwoord/gruit
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22gruit%22

Verwante termen:
Duitse termen: Gruit, Grut
https://de.wikipedia.org/wiki/Grut_(Bierwürze)
http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=grut
Franse term: Gruit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gruit
Engelse term: Gruit
https://en.wikipedia.org/wiki/Gruit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#gruit


grutten
grut•ten

█ Zelfstandig naamwoord
█ Meervoud van grut

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grutten
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M022540

gort, wisselvorm van grut
www.etymologiebank.nl/trefwoord/gort

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22gort%22
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22grut%22
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22grutten%22

Verwante term: graan
Engelse term: groat
https://en.wikipedia.org/wiki/Groat_(grain)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#grutten


guts

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: holbeitel, houtguts, holijzer

Gootvormige steekbeitel voor houtbewerking. Bron: https://nl.wiktionary.org/wiki/guts

Verwante termen:
Duitse termen: Hohlbeitel, Hohleisen
https://de.wikipedia.org/wiki/Beitel#Hohlbeitel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/g#guts


guttatie
gut•ta•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling, afgeleid van Latijns guttate dat "op druppels lijkend" betekent
naar boven


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z