H

Voorblad > H

haag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: heg

Kijk bij heg.


haagboom
haag•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: hegboom

Boom in een haag.

Verwante termen:
Engelse term: hedgerow tree
https://en.wikipedia.org/wiki/Hedge#Hedgerow_trees

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#haagboom


haagdoorn
haag•doorn

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: hagedoorn

Oud synoniem van meidoorn.

Duitse termen, woordverwant: Hagedorn, Hagendorn
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=hagedorn
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=hagendorn
Engelse term, woordverwant: hawthorn. haw = haag, thorn = doorn

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#haagdoorn


haagmes
haag•mes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: heggenbaard (zoals hellebaard), heggenzwaard, doornmes, doornsikkel
■ Synoniem, indien zo gevormd: halve maan

'Snoeisikkel' of 'snoeihaak' op een lange steel, gereedschap voor het onderhoud van heggen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M022747

MOT
www.mot.be/resource/Tool/hakmes-met-lange-steel?lang=nl

De beknopte huishoudelyke hovenier, deel I; Meertens Instituut
*13. Een Croisant of Halve Maan; dienende tot opslaging der Heggen, die niet te harthoutig syn, als Ypen, Linden, &c. Men dient 'er verscheidene te hebben, met korte en met lange Steelen, naar dat de Heggen lager of hooger syn.
www.meertens.knaw.nl/boedelbank/boedellexicon/dossiers/knoop.htm

Oord in Gelderland.
Engelse term: slasher
haag•steeg

█ Zelfstandig naamwoord

Smalle weg afgezoomd met dicht houtgewas.
Bron: Genker straatnaamgeving in de twintigste eeuw, Vic Mennen
www.dbnl.org/tekst/menn002genk01_01/menn002genk01_01_0001.php

"steeg" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steeg1

"steeg" in Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22steeg%22

haagtrekker
haag•trek•ker

█ Zelfstandig naamwoord
MOT
www.mot.be/resource/Tool/haagtrekker?lang=nl

Dit is een benaming die het Museum voor Oude Technieken opgeeft.

Kijk ook bij klamaks.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#haagtrekker


haagschaar
haag•schaar

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: heggenschaar

Kijk bij heggenschaar.


haalmes
haal•mes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: snippermes, trekmes

Recht of gebogen mes met twee handvatten dat men naar zich toe trekt om rond hout vorm te geven of te ontschorsen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haalmes

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M022839

"snippermes" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064754.re.6

"trekmes" in MOT
www.mot.be/resource/Tool/trekmes-recht?lang=nl
www.mot.be/nl/opzoeken/iddoc/naam?query=trekmes

"trekmes" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/trekmes

"trekmes" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M070103

Verwante termen:
Duitse term: Zugmesser
https://de.wikipedia.org/wiki/Zugmesser
Franse term: plane
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plane
Engelse term: drawknife
https://en.wikipedia.org/wiki/Drawknife

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#haalmes


haar

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: trichoomWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haar_(plant)


haarblok
haar•blok

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: haarijzer, haarspit

Aambeeld om zeisbladen te beslaan om te scherpen.
Haarblok in het Woordenboek van de Limburgse dialecten.

"haarijzer" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M022928

Verwante termen:
Duitse term: Dengelamboss
Franse termen: enclumette, enclumette de faucheur
https://fr.wiktionary.org/wiki/enclumette
www.mot.be/resource/Tool/enclumette-de-faucheur?lang=fr
Engelse term: peen anvil

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#haarblok


haargetouw
haar•ge•touw

█ Zelfstandig naamwoord

■ touw = werktuig. ge + touw
■ Synoniem: haargetuig

Werktuig(en) om te haren. De haarhamer en de haarblok tezamen. Kijk bij haren.

"touw" in Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
"getouw" in Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
www.etymologiebank.nl/trefwoord/getouw

"getuig" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M019797

"getuig" in Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=13436

"tuig" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/tuig

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#haargetouw


haargetuig
haar•ge•tuig

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: haargetouw

Kijk bij haargetouw.


haarhamer
haar•hā•mer

█ Zelfstandig naamwoordMOT
www.mot.be/resource/Tool/haarhamer?lang=nl

Verwante termen:
Duitse term: Dengelhammer
Franse term: marteau à battre les faux
www.mot.be/resource/Tool/marteau-a-battre-les-faux?lang=fr
Engelse term: peen hammer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#haarhamer


haarkruk
haar•kruk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: haarmik

Een houten vork die men onder de steel van een zeis zet wanneer men die met een hamer scherp wil slaan.
Bron: Dommellandse woorden door Jan Goossens.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#haarkruk


haarmik
haar•mik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: haarkruk

Kijk bij haarkruk.


habitat
ha•bi•tat

█ Zelfstandig naamwoord

De leefomgeving van een bepaalde soort. De abiotische en biotische factoren van een habitat voldoen aan de eisen en toleranties die de soort stelt om te kunnen overleven, groeien en voortplanten.: Een soort kan verschillende habitats nodig hebben in de loop van een jaar of zijn levenscyclus.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Habitat

Ecopedia
www.ecopedia.be/58/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: Habitat
https://de.wikipedia.org/wiki/Habitat
Franse term: habitat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Habitat_(écologie)
Engelse term: habitat
https://en.wikipedia.org/wiki/Habitat

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#habitat


habitatboom
ha•bi•tat•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die levensruimte oftewel habitat biedt aan organismen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#habitatboom


habitatfragmentatie
ha•bi•tat•frag•men•ta•tie

█ Naamwoord van handeling van habitat fragmenteren
Verwante termen:
Duitse term: Habitattrennung
https://de.wikipedia.org/wiki/Habitattrennung
Franse term: fragmentation des habitats
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fragmentation_écopaysagère
Engelse term: habitat fragmentation
https://en.wikipedia.org/wiki/Habitat_fragmentation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#habitatfragmentatie


habitatrichtlijn
ha•bi•tat•richt•lijn

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelrichtlijn_en_Habitatrichtlijn

Verwante termen:
Duitse term: Habitatrichtlinie
https://de.wikipedia.org/wiki/Richtlinie_92/43/EWG_(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie)
Franse term: Directive Habitats
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_habitats
Engelse term: Habitats Directive
https://en.wikipedia.org/wiki/Habitats_Directive

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#habitatrichtlijn


habitatrichtlijngebied
ha•bi•tat•richt•lijn•ge•bied

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Habitatrichtlijngebied

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#habitatrichtlijngebied


habitattype
ha•bi•tat•ty•pe

█ Zelfstandig naamwoordVerwante term: habitat
Engelse term: habitat type

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#habitattype


habitatverlies
ha•bi•tat•ver•lies

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: levensruimteverlies

Het verliezen van levensruimte oftewel habitat.

Verwante termen:
Duitse term: Habitatverlust
https://de.wikipedia.org/wiki/Habitatverlust
Franse term: perte d'habitat
Engelse term: habitat loss
https://en.wikipedia.org/wiki/Habitat_destruction

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#habitatverlies


habitus
ha•bi•tus

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: groeivorm

Kijk bij groeivorm.


Duitse term
Hackberg

■ Synoniem: Hauberg

https://de.wikipedia.org/wiki/Hauberg
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwendbau

Verwante term: hakhout
Duitse verwante term: Lohhecke


hagel
hā•gel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hagel_(neerslag)

Verwante termen:
Duitse term: Hagel
https://de.wikipedia.org/wiki/Hagel
Franse term: grêle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grêle
Engelse term: hail
https://en.wikipedia.org/wiki/Hail

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hagel


hagelschade
hā•gel•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade door hagel aan tere delen van een plant, zoals loof, bloemen, vruchten en bast van jonge twijgen.
Bron: Door de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/h.html

Verwante termen:
Duitse term: Hagelschaden
Franse term:dégât(s) de grêle
Engelse term: hail damage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hagelschade


hagelsteen
hā•gel•steen

█ Zelfstandig naamwoord

"Uit hagel en steen. Wellicht (immers indien hagel zelf reeds keisteen, kiezel betekent) een tautologische samenstelling. Hagelkorrel; doch meestal in toepassing op de grotere ijsklompen die uit de lucht vallen."
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M023096

Verwante termen:
Duitse term: Hagelkorn
Franse term: grelôn
Engelse term: hailstone
www.ecologydictionary.org/HAILSTONE

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hagelsteen


hak

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hak_(grondbewerking)

tweetand. Voorstelterm van Carlos Montfort: gaffelhak
MOT
www.mot.be/resource/Tool/tweetand?lang=nl

"tweetand" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M071452.re.364

aardappelrooihaak (objectief gevormde synoniemen: aardappelrooihak, drietand, rooihak)
www.mot.be/resource/Tool/aardappelrooihaak?lang=nl

Verwante termen:
Duitse term: Hacke
https://de.wikipedia.org/wiki/Hacke_(Werkzeug)
https://de.wiktionary.org/wiki/Hacke
In Zuidelijk Duits is een Hacke ook een aks, bijl. Vergelijk met werkwoord graven en werktuig graaf; hakken -> hak, Hacke.
Franse termen: houe, sarcloir?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Houe
Engelse termen: hack, hoe
https://en.wikipedia.org/wiki/Hoe_(tool)
www.etymonline.com/word/hack

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hak


hakblok
hak•blok

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: kapblok

Kijk kapblok.


hakhout
hak•hout

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

■ Synoniemen: aardhout, akkermaalshout, houtwas (onder voorbehoud), houw, kaphout, knothout, schaarhout, slaghout, strubbe
■ Plaatsnaam: houw
■ Synoniemen voor hakhout als bos: hakbos, houw, schaarbos, schalmbos, slagbos

1. Loofbomen en -struiken die in een langdurige kringloop gekapt worden om rijs of dikker hout te oogsten.
Het tweede woorddeel hout kan ook bos betekenen.
slaghout, slachbosch in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063837&article=slachbosch

rijshakhout taillis simple

hakbos in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M023135

https://books.google.be/books?id=kDdUAAAAcAAJ&pg=PA69&lpg=PA69&dq=hakhout+brabant&source=bl&ots=YAi46rTrLH&sig=9BXxJabwfvqZjJtBSMp58oyVvJM&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwi_hbSluJXTAhWCORQKHfj_AkcQ6AEIWDAI#v=onepage&q=hakhout%20brabant&f=false

kaphout in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030248

Hakhout door Victor Westhoff en Maurits Frans Mörzer Bruijns
http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=493587

Hakhout - Suggesties voor het beheer door Patrick Jansen en Leen Kuiper
www.probos.nl/images/pdf/boeken/ScanboekHakhout.pdf

Verwante termen:
Duitse termen: Niederwald (hakhoutbos), Schlaghecke (slagheg; houtkant of houtwal), Schlagholzbusch
Duitse term, heden algemeen, vaag: Gehölz (langs velden, weiden en graslanden)
Schlaghecke: "Hecke, die nur alle paar Jahre »geschlagen«, nicht geschoren wird." Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS05916
Artikel 2.c "Schlagholzbusch, Busch in dem Holz geschlagen wird.": www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS05918
www.duden.de/rechtschreibung/Niederwald_Wald
www.duden.de/rechtschreibung/Gehoelz

https://de.wikipedia.org/wiki/Niederwald

Hagbösch
Wald zum Schlagen von Brennholz
Brennholz, das alle 15—20 Jahre im Hagbösch gehauen wurde
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AH00103
Hagenbusch
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GH00687

2. Hout geoogst van hakhout 1.

Verwante termen:
Duitse term: Schlagholz
Artikel 2.a.: geschlagenes Holz, besonders Schanzenholz: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS05918
1) im forstwesen. a) holz, welches gefällt werden kann oder geschlagen ist, flandria slachhout
1) im forstwesen. b) unterholz, buschholz, niederwald. ... nach Nemnich so genannt, weil es nicht wieder gesät zu werden braucht, sondern am stamme wieder ausschlägt
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS10109
http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=schlagholz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hakhout


hakhoutbed
hak•hout•bed

█ Zelfstandig naamwoord

Bed waarin het hakhout staat.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hakhoutbed


hakhoutbeheer
hak•hout•be•heer

█ Naamwoord van handeling van hakhout beheren.

Het regelmatig afzetten van hakhout en de bijkomende handelingen, zoals het onderhoud van wallen (vrijmaken van ongewenste begroeiing en afgezakte aarde of zand terug op de wal scheppen).

Hakhoutbeheer kan beschouwd worden als een vorm van bosbouw.
Duitse term, vertaalequivalent: Schlagholzbewirtschaftung (Wirtschaft = waardschap, waard = beheerder).
Duitse termen: Hauwirtschaft, Niederwaldwirtschaft, Schlagholzwirtschaft
Duitse term, heeft betrekking op wisselgebruik van perceel: Feld-Waldwirtschaft
www.spektrum.de/lexikon/geographie/feldwaldwirtschaft/2397
Engelse termen: coppice management, coppicing
https://en.wikipedia.org/wiki/Coppicing
Franse term: régime de taillis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Régime_de_taillis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hakhoutbeheer


hakhoutboom
hak•hout•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: hakhoutindividu

Boom die beheerd wordt als hakhout.

Verwante termen:
Engelse term: coppice tree

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hakhoutboom


hakhoutbos
hak•hout•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: houw, houwbos

Bos dat bestaat uit hakhout, eventueel met overstaanders. Synoniem: hakhout (hout betekent ook bos)

Verwante termen:
Duitse term, vertaalequivalent: Niederwald.
https://de.wikipedia.org/wiki/Niederwald
Duitse term: Bauernwald
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RB02100

Ook Hauwald en Feldwald?

Verwante Duitse termen: Eichenschälwald, Lohhecke
www.spektrum.de/lexikon/biologie/eichenschaelwald/20225
https://de.wikipedia.org/wiki/Lohhecke
Franse term: forêt en taillis
Engelse term: coppice woodland

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hakhoutbos


hakhouthaag
hak•hout•haag

█ Zelfstandig naamwoord

Een haag die bestaat uit hakhout.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hakhouthaag


hakhoutkroon
hak•hout•kroon

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stoofopslag

Kijk bij stoofopslag.


hakhoutopslag
hak•hout•op•slag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stoofopslag

Kijk bij stoofopslag.


hakken
hak•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) hak, (het) hakken, (de) hakking

■ Synoniemen: houwen, kappen
■ Contextueel synoniem: vellen

1. Door middel van slaan of houwen met een snijdend werktuig in delen splitsen, in stukken splijten.
2. Door middel van slaan, houwen met scherp gereedschap iets scheiden, afscheiden van datgene waaraan het vast zit.
3. Door slaan of houwen met scherp gereedschap tot stand brengen, vervaardigen.
4. Door slaan, houwen met scherp gereedschap losmaken, bevrijden, dus: loshakken. Zie ook het gereedschap hak.
Bewerkte tekstovername van de Geïntegreerde Taal-Bank, bron:
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M023167

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/hakken

Een veronderstelling: hakken komt van haxen en haxen komt van het werktuig aaks/aks.
aksen –> haxen (haksen) –> hakken.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M003264&article=haxen

"omhakken" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/omhakken

"afhakken" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/afhakken

"doorhakken" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/doorhakken

"houthakken" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/houthakken
hak•mes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kapmes

Kijk bij kapmes.


haksel
hak•sel

█ Zelfstandig naamwoord

■ hak + sel

Het fijngehakte.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/haksel

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/haksel

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M023180

-sel
ter aanduiding van het voortbrengsel der werking

Wiktionary

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#haksel


hakselaar
hak•se•laar

Machine om te hakselen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M023180.re.6

Verwante termen:
Duitse term: Häcksler
www.dwds.de/wb/Häcksler
https://de.wikipedia.org/wiki/Häckselmaschine

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hakselaar


hakselen
hak•se•len

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) hakselen

Tot haksel maken.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/hakselen

Hakselen is woordverwant aan hakken.


Verwante termen:
Duitse term: häckseln
www.dwds.de/wb/häckseln

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hakselen


halen
hā•len

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) halen

■ Synoniem: trekken

Naar zich toe trekken. De handeling die men doet met een haalmes.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#halen


halfhouts
half•houts

█ Bijvoeglijk naamwoord

Op de helft van de dikte van het hout. Een halfhoutse verbinding.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M023254

www.encyclo.nl/begrip/Halfhouts

"liplas" in Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/liplas.shtml

Verwante term:
Verwante Duitse term: Halbholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Schnittholz#Schnittarten

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#halfhouts


halfparasiet
half•pa•ra•siet

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: hemiparasietWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Halfparasiet

Harige ratelaar en maretak zijn halfparasieten.

Verwante term: parasiet
Duitse termen: Halbparasit, Hemiparasit
www.spektrum.de/lexikon/biologie/hemiparasiten/31280
Franse term: hémiparasite
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/hémiparasite/39493
Engelse term: hemiparasite

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#halfparasiet


halm

█ Zelfstandig naamwoord

Stengel van grassen en granen.
Bron: Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=halm&lang=nn

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/halm

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/halm

strohalm

helm

Verwante termen:
Duitse termen: Halm, Holm
www.dwds.de/wb/Halm
www.duden.de/rechtschreibung/Halm
https://www.dwds.de/wb/Holm#1
Franse termen: (van granen) chaume, (van gras) brin
Engelse termen: stalk, blade

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#halm


halfschaduw
half•scha•duw

█ Zelfstandig naamwoord

Halfschaduw heeft betrekking op de standplaats van planten. In halfschaduw ontvangt een plant ongeveer tussen de 2 à 4 uur (zo goed als) ongedempt zonlicht.


Verwante term: standplaats

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#halfschaduw


halfstam
half•stam

█ Zelfstandig naamwoord

1. Boomteeltvorm in de fruitteelt. Halfstam beschrijft de nominale enthoogte van 1,50 tot 1,60 meter.
Bron: Guy De kinder
http://fruitabc.blogspot.be/2012/12/halfstam-hoogstam-of-laagstambomen-van.html

2. Korte woordvorm van halfstamboom.

Verwante termen:
Duitse term: Halbstamm
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuchtform_(Obstgehölze)#Halb-_und_Niederstamm
Franse term: demi tige

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#halfstam


halfstamboom
half•stam•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Fruitboom die als halfstam geteeld is.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#halfstamboom


halfstamboomgaard
half•stam•boom•gaard

█ Zelfstandig naamwoord

Boomgaard die bestaat uit halfstambomen.

halfstruik
half•struik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: suffrutex (sub + frutex)

Definitie onder voorbehoud: Plant die kenmerken van een struik heeft, maar niet volledig verhout en daarom geen struik is.
Kijk ook bij dwergstruik.

Verwante termen:
hal•le

█ Zelfstandig naamwoord

Plaatsnaam die de volgende betekenissen kan hebben.

(Halle kan ook een samenstelling zijn die bestaat uit twee woorden: hal + le, waarbij het laatste woord een anders betekenis heeft, zoals bijvoorbeeld loo. Kijk bij loo.)

1. Bocht in hoogland.

3. Wisselvorm van halde, helling. Overdrachtelijk: holle gracht.

Citaat: "Etymologie: Mog. < Germ. *χalu- 'afhellend'?" (Nota van de samensteller: afhellend verwijst naar halde).
Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID13177


Halen, Limburg (B)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Halen_(België)#Toponymie

Halle, Heusden-Zolder, Limburg (B)
Halle, Vlaams-Brabant (B)

ham

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: hamme, hem

1. Ham is afgeleid van het Germaanse ‘Hamma’ wat zoveel betekent als landtong uitspringend in overstromingsgebied.
Bron: Gemeente Ham
www.ham.be/product.aspx?id=905
In hedendaags Nederlands met prefix uit-: uitham.

Verwante termen:
Duitse term: Ham

2. Griend.

Artikel 2: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M023516

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=16592

hamer
ha•mer

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hamer_(gereedschap)

Verwante termen:
Duitse term: Hammer
Franse term: marteau
ha•me•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) hameren

Met een hamer slaan.

Verwante term: hamer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hameren


Japanse term
hanami

花見

Verwante termen:

handbijl
hand•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: keukenbijl

Bijl om met één hand te gebruiken.

Verwante termen:
Duitse termen: Handaxt, Handbeil, Küchenbeil
Engelse termen: hand bill, hatchet
https://en.wikipedia.org/wiki/Billhook#Design


handboor
hand•boor

█ Zelfstandig naamwoord

Boor die met de hand wordt aangedreven.

Wikipedia
"fretboor" in Wikipedia
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#handboor


handlier
hand•lier

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/212/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse term: Handwinde
Engelse term: hand winch
Engelse term, Noord-Amerika: come-a-long
https://en.wikipedia.org/wiki/Come-A-Long

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#handlier


handschaaf
hand•schaaf

█ Zelfstandig naamwoord

1. Schaaf die met de hand bediend worden, in tegenstelling tot een gemotoriseerde schaaf.

2. Kleine schaaf. Schaaf die met één hand gebruikt wordt.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Blokschaaf

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M019304
gerfschaaf

Verwante termen:
Duitse term: Handhobel
https://de.wikipedia.org/wiki/Hobel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schrupphobel
Franse term: rabot à main
Engelse term: hand plane

handsnoeischaar
hand•snoei•schaar

█ Zelfstandig naamwoord

Eenhandige snoeischaar.

Verwante termen:
Engelse term, vertaalequivalent voor Groot-Brittannië: secateurs

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#handsnoeischaar


handzaag
hand•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

1. Type zaag dat vooral door timmerlui gebruikt wordt.

■ Synoniemen, Zuid-Nederlands: jefzaag (uitspraak van jef lijkt op het Engelse Geoff), Sint-Jozefszaag, vossestaart(zaag)Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handzaag

Verwante term bij 1:
Duitse termen bij 1: Fuchsschwanzsäge, Handsäge
https://de.wikipedia.org/wiki/Fuchsschwanz_(Säge)
Franse term bij 1: scie égoïne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scie_égoïne
https://fr.wiktionary.org/wiki/scie_égoïne
Engelse term bij 1: hand saw, panel saw
https://en.wikipedia.org/wiki/Hand_saw

2. Elke type zaag waarmee men met de hand zaagt (niet machinaal).

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2: Handsäge
Franse term bij 2: scie à main
Engelse term bij 2: hand saw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#handzaag


hardhout
hard•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout met een zekere oppervlaktehardheid of slijtvastheid.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hardhout


hardschaligheid
hard•scha•lig•heid

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hardschaligheid

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hardschaligheid


haren
ha•ren

█ Zelfstandig naamwoord


haren
ha•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) harenWikipedia
Zware werktuigen, zoals de ploegschaar, werden uitgesmeed bij de smid.


Verwante termen:
Duitse termen: dengeln, haren
https://de.wikipedia.org/wiki/Dengeln
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RH02114
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RH02156
Franse termen: matage? battage?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matage_(mécanique)
Engelse term: peen
https://en.wikipedia.org/wiki/Peening

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#haren-werkwoord


harig
hā•rig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Behaard. Harig hout: Gezaagd en ongeschaafd hout met ruwe vezels op de zijden. De ruwe vezels lijken op haren.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#harig


hark

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: raak, reekWikipedia

hark of reek
Afbeelding uit: Oost-Brabantsche boerderijtermen, Onze Taaltuin. Jaargang 3 (1934-1935) door A. van Gerwen
www.dbnl.org/tekst/_taa011193401_01/_taa011193401_01_0064.php


har•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) harken

Werken met de hark. Wat op de bodem verspreid ligt met de hark bijeenhalen.

Verwante termen: hark

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#harken


hars

█ Zelfstandig naamwoord

Kleverige en taaie stof in naaldbomen. Hars lost niet of enkel gedeeltelijk op in water.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hars

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M024402

In een naaldboom stroom hars, in een loofboom stroomt sap.


Het afscheiden van hars.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#harsafscheiding


harsblaas
hars•blaas

█ Zelfstandig naamwoord

Van bepaalde sparrensoorten. Individuen van een bepaalde leeftijd kunnen blazen op de schors vertonen waar hars in zit, zogenaamde harsblazen.


Verwante term: hars

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#harsblaas


harsgal
hars•gal

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: harsbuil
Een kleine ruimte gevuld met hars in naaldhout. Een houtgebrek.

Verwante termen:
Duitse term: Harzgalle
Franse term: poche de résine

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#harsholte


harshoudend
hars•hou•dend

█ Bijvoeglijk naamwoord

Hars bevattend. Harshoudend hout.

Verwante termen:
Duitse term: harzhaltig

harskamer
hars•ka•mer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: harsholte

Kijk bij harsholte.


harslek
hars•lek

█ Zelfstandig naamwoord

Lek in een naaldboom. Kan onstaan door een inwendige breuk of harstappen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#harslek


harsporie
hars•pō•rie

█ Zelfstandig naamwoord

"In sommige soorten van naaldhout komen, zowel in de richting van de draad als dwars daarop, harsgangen voor. Voor wat betreft het eindelingshout worden zij gewoonlijk harsporiën genoemd."
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055467.re.8

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#harsporie


harstappen
hars•tap•pen

█ Werkwoord
█ Werkwoordelijke woordgroep: hars tappen
█ Naamwoorden van handeling: (het) harstappen, (de) harstapping

Hars laten afvloeien uit een levende naaldboom.

Verwante termen:
Duitse term: Harz abzapfen
https://de.wikipedia.org/wiki/Pecherei
Franse term: gemmer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gemmage
Engelse term: resin extraction
https://en.wikipedia.org/wiki/Resin_extraction

harstapper
hars•tap•per

█ Zelfstandig naamwoord

Iemand die, al dan niet beroepsmatig, harst tapt.

Verwante term: hars
Duitse term: Harzer
https://de.wikipedia.org/wiki/Harzer_(Beruf)
Franse term: résinier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Résinier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#harstapper


harsverlies
hars•ver•lies

█ Naamwoord van handeling van hars verliezen

Het verliezen van hars.

harswinning
hars•win•ning

█ Naamwoord van handeling van hars winnen.

Het oogsten van hars.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Harswinning

Verwante term: hars
Duitse term: Harzgewinnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Pecherei
Franse termen: gemmage, récolte de gemme, récolte de résine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gemmage
Engelse term: resin/rosin harvesting
https://en.wikipedia.org/wiki/Resin_extraction

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#harswinning


harszakje

█ Zelfstandig naamwoord

Een gemakszuchtige en foutieve vertaling van het Engelse 'resin pocket'. De juiste benamingen zijn harsholte en harskamer.
Het Engelse pocket heeft meer betekenissen dan alleen maar zakje.

Verwante term: harsholte


harszuur
hars•zuur

█ Zelfstandig naamwoord

Hoofdbestanddel van natuurlijke harsen.
Bron:
www.encyclo.nl/begrip/HARSZUUR

Verwante term: hars
Duitse term: Harzsäure
https://de.wikipedia.org/wiki/Harzsäuren
Franse term: acide résinique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_résinique
Engelse term: resin acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Resin_acid

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#harszuur


hartkant
hart•kant

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=M024501

Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/hartkant_van_hout.shtml

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hartkant


hartlijn
hart•lijn

█ Zelfstandig naamwoord

Denkbeeldige lijn door het midden van iets, bijvoorbeeld een heg. De lijn in de heg die de stammen langs elkaar vormen.

harttak
hart•tak

█ Zelfstandig naamwoord

Bj fruitbomen: Spil van de boom.

Engelse term, Noord-Amerika
harvester

Velmachine.

Kijk bij velmachine.


hasselt
has•selt

█ Zelfstandig naamwoord


Duitse term
Hauberg

https://de.wikipedia.org/wiki/Hauberg

■ Synoniem: Hackberg

Verwante term: hakhout
Verwante Duitse term: Lohhecke


haver
ha•ver

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Haver

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#haver


hazelaar
ha•ze•laar

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hazelaar_(plant)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hazelaar


hechtwortel
hecht•wor•tel

█ Zelfstandig naamwoord

Kleine, korte adventiefwortel die zich door middel van een kleverige substantie vasthecht aan het substraat (bv. bij Klimop, Hedera helix).
Bron:
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#hechtwortel

Verwante termen:
Duitse term: Hechtwurzel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hechtwortel


heem

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: heim
■ Wisselvormen, achtervoegsel: -em, -gem, -heim, -kom, -umWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/-heem

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/heem1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22heem%22

www.frieschdagblad.nl/index.asp?artID=41197


Reckheim (Rekem)
Rotheim (Rotem)
Stockheim (Stokkem)

kom

Verwante termen:
Duitse term: Heim
https://de.wikipedia.org/wiki/-heim
Nederduitse term: Haim
www.plattmakers.de/nl/2046/Haim

heemtuin
heem•tuin

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: heemparkWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heemtuin

Verwante term: heem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heemtuin


heep

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: happe, hepe, hiep. Verkleinwoorden: hapken, hepke

In Belgisch Limburg heet een mijnwerkersbijl een hep of hepke.

Kijk ook bij kapmes.

Verwante termen:
Duitse termen: Häpe, Hepe, Heppe, Hippe. Happen in Holzhappen is waarschijnlijk een wisselvorm van heep.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hippe_(Werkzeug)
https://heraldik-wiki.de/wiki/Rebmesser
www.dwds.de/wb/Hippe
https://de.wiktionary.org/wiki/Häpe
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=h%E4pe
https://de.wikipedia.org/wiki/Hippe_(Waffe)
http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=hippe
www.dwds.de/?q=hepe
www.dwds.de/wb/Hippe
Westopperduitse termen: Gertel, Säsli, Stäckespitzer
https://als.wikipedia.org/wiki/Gertel
Franse term: happe
http://micmap.org/dicfro/search/dictionnaire-godefroy/happe
Waalse termen: hepe, hèpe
https://wa.wikipedia.org/wiki/Hepe
https://wa.wikipedia.org/wiki/Motî:hepe
http://dictionnaire-wallon-francais.skynetblogs.be/archive/2015/04/13/h-k-8420075.html
Waalse term, Borinage: hapiette
https://fr.wiktionary.org/wiki/hapiette
Engelse termen: bill, billhook
https://en.wikipedia.org/wiki/Billhook
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=bill

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heep


heerdgang
heerd•gang

█ Zelfstandig naamwoord

Wisselvorm: herdgang

Kijk bij herdgang.


heester
hees•ter

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: struik

Struik, jonge boom.
Heester is woordverwant aan hees.
Heestert

Heist
Heist-op-den-Berg? Knokke-Heist?

Heest: laag hout of tuin? Volg de volgende koppelingen.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=MNW&actie=article&uitvoer=HTML&id=16247

heet•sel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: mutsaard

Kijk bij mutsaard.


hefboom
hef•boom

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hefboom

Verwante term: boom
Duitse term: Hebebaum, Hebel
https://de.wikipedia.org/wiki/Hebebaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Hebel_(Physik)
Franse term: levier
https://fr.wikipedia.org/wiki//Levier_(mécanique)
Engelse term: lever
https://en.wikipedia.org/wiki/Lever

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hefboom


hefboomsnoeischaar
hef•boom•snoei•schaar

Een vadsige en verkeerde vertaling van fabrikant Gardena om een ratelsnoeischaar te benoemen, in het Duits Ratschenschere genoemd (Ratsche = ratel, Schere = schaar). De correcte uitvoering van deze eenvoudige vertaling blijkt binnen de bedrijfscultuur van Gardena een onoverkomenlijk probleeem te zijn.

Een ratelsnoeischaar is een snoeischaar met een ratelmechanisme.

Verwante termen:


hefhaak
hef•haak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: pakhaak

Kijk bij pakhaak.


heg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: haag, hegge
■ Plaatsnaam, enkelvoud met achtervoegsel -en: hagen
Als plaatsnaam, kan zowel enkelvoud als meervoud zijn: hagen
www.etymologiebank.nl/trefwoord/hagen
Het achtervoegsel -en kan een zwakke uitgang zijn van een woord in enkelvoud.

Plaatsnamen: Den Haag, Haacht
Plaatsnaam met -hagen: Wijshagen (B)

Duitse afgeleiden: Gehege, Gehäge
www.dwds.de/wb/dwb/gehege
www.dwds.de/wb/Gehege

Verwante termen:
Duitse termen: Hag, Haag, Hagen, Hecke, Hegg
Duitse term, met voorzetsel Ge-: Gehege
https://de.wikipedia.org/wiki/Hecke
https://de.wikipedia.org/wiki/Hag
www.duden.de/rechtschreibung/Hag
www.dwds.de/wb/Hag
www.plattmakers.de/en/5870/Hääg
www.dwds.de/wb/Hecke
www.plattmakers.de/en/9617/Hegg

https://de.wikipedia.org/wiki/Hagen_(Begriffsklärung)
www.plattmakers.de/nl/4777/hagen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=hagen

https://de.wikipedia.org/wiki/Hain
https://de.wikipedia.org/wiki/Hain#Wortherkunft
https://de.wiktionary.org/wiki/Hain
www.dwds.de/wb/Hain
www.dwds.de/wb/Gehege
Zwitserduitse term: Haag (heining, Duits Zaun). Zoals in schaarhaag.
Franse term: haie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haie
Engelse term: haw, hedge, hedgerow
https://en.wikipedia.org/wiki/Hedge
www.merriam-webster.com/dictionary/hedgerow
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=hedge
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=haw
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=hawthorn

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heg


hegbewoner
heg•be•wo•ner

█ Zelfstandig naamwoord

Dier dat verblijft in heggen, tijdelijk of voortdurend. De heg kan een belangrijke en zelfs levensnoodzakelijke rol spelen in het leven van het dier.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hegbewoner


hegboom
heg•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: haagboom

Kijk bij haagboom.


heggenleggen
heg•gen•leg•gen

█ Werkwoord
█ Werkwoordelijke woordgroep: heggen (= bijwoord) leggen (= werkwoord)
█ Naamwoorden van handeling: (het) heggenleggen, (de) heggenlegging
█ Woordgroep met de functie van naamwoord van handeling: (het) heggen leggen
Verwante termen:
Franse term voor leggen: coucher
Engelse term, naamwoord (hier woordgroep) van handeling: hedge laying
https://en.wikipedia.org/wiki/Hedge_laying

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heggenleggen


heggennester
heg•gen•nes•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Dier dat in heggen nest.

Verwante termen:

heggenruimer
heg•gen•rui•mer

█ Zelfstandig naamwoord

Culin hedge cutter

Verwante term: heg

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heggenruimer


heggenschaar
heg•gen•schaar

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: haagschaar
■ Oude schrijfwijze: heggeschaar

Gereedschap in de vorm van een schaar om heggen te scheren en vormstruiken te snoeien. Ook in machinale uitvoering.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heggenschaar

MOT
www.mot.be/resource/Tool/haagschaar-hand?lang=nl

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M022755

Haakse heggenschaar: http://deerbe.com/unt/53650-antike_heckenschere_fr_historische_sammler_und_jger_em.html

Verwante termen:
Duitse termen: Hagschere, Heckenschere
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=hagschere
https://de.wikipedia.org/wiki/Heckenschere
Franse termen: cisailles à haie(s), taille haie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taille-haie
Engelse termen: hedge shears, hedge trimmer
https://en.wikipedia.org/wiki/Hedge_trimmer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heggenschaar


heggenvlechten
heg•gen•vlech•ten

█ Werkwoord
█ Werkwoordelijke woordgroep: heggen vlechten
█ Naamwoord van handelingen: (het) heggenvlechten, (de) heggenvlechting

■ Synoniemen: haagleiden, hegleiden, heggen leiden

In een levende heg: Stammen en takken buigen, leggen en vlechten om de heg werend te maken.

hei

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: heide

Kijk bij heide.


heide
hei•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: hei

1. Bepaalde plantenfamilie.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heifamilie

https://de.wikipedia.org/wiki/Heidekräuter
https://de.wikipedia.org/wiki/Heidekrautgewächse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bruyère
https://fr.wikipedia.org/wiki/Erica
https://en.wikipedia.org/wiki/Ericaceae
https://en.wikipedia.org/wiki/Erica

Verwante term bij 1: bezem
Engelse term bij 1: heather

2. Vegetatietype.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heide_(vegetatie)

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/heide

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klasse_van_de_droge_heiden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klasse_van_de_hoogveenbulten_en_natte_heiden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Associatie_van_gewone_dophei
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natte_heide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Droge_heide

Verwante termen bij 2:
3. De onbebouwde, onbewoonde vlakte; het (open, vrije) veld.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M025138
Dit toponiem komt je zelfs tegen waar je tegenwoordig geen heide verwacht, maar waar deze vegetatie vroeger wel aanwezig was, ver buiten de Kempen.

Verwante term bij 3: hees
Franse term bij 3: lande
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lande
Engelse termen bij 3: heath, heathland

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heide


heideboender
hei•de•boender

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: heiboender

heideboom
hei•de•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die op de heide staat.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heideboom


heidebrand
hei•de•brand

█ Zelfstandig naamwoord

Brand op de heide.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M025133

hei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) heienEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/heien1

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heipaal

hei, heia, heie
stormram, hamer

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heien


heikant
hei•kant

█ Zelfstandig naamwoord

De kant, de zoom der heide; ook de richting waarin, de streek waar de heide ligt.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M025158

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heikant

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heikant


hein

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: heining
Zoals in Heinsberg?

Samentrekking van hagen (haag + en), dat leidde tot Duits hain en Nederlands hein.

heinen
hei•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) heinen, (de) heining

1. (Om)Heinen met een heg of tuin.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M025224

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=16404

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M025224

2. Sloten zuiver maken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M025225

3. Afsluiten met een sloot.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID13904

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=16404

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M025224

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heinen


heining
hei•ning

█ Zelfstandig naamwoord

1. Naamwoord van handeling van heinen.

2. Kortweg hein. Schutting, heg, sloot. Het resultaat van heinen.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/heining

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22heining%22

Verwante term: hein

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heining


heipaal
hei•paal

█ Zelfstandig naamwoord

Paal die diep in de grond geslagen is of die bestemd is om diep in de grond geslagen te worden.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M025146.re.7&lemmodern=heipaal

heischraal grasland
hei•schraal gras•land

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Ecopedia
www.ecopedia.be/299/encyclopedie/

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klasse_van_de_heischrale_graslanden

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heischraal-grasland


heizeis
hei•zeis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: heizeisie

Zeis waarmee men heide kapt, vlak boven de grond.

Verwante termen:
hē•kel

█ Zelfstandig naamwoord

1. Vlaskam.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/hekel2

Verwante termen: hekelen, vlasbraak

2. Uitsteeksel op de doorn oftewel ang(el) van het zeisblad. De hekel wordt in het hekelgat geplaatst.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M025259&betekenis=hekelgat

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hekel


hekelgat
hē•kel•gat

█ Zelfstandig naamwoord

Gat aan een zeisboom waarin de hekel gestoken wordt.
hē•ke•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) hekelenEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/hekelen

Verwante term: hekel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hekelen


hekkendam
hek•ken•dam

█ Zelfstandig naamwoord

1. Verhoogde doorgang over een sloot.
1.1. Overdrachtelijk van 1.: Toegang tot een akker of weide.

heksenbezem
hek•sen•bē•zem

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heksenbezem

www.vob-ond.be/Ledenrubriek/Tips/Planten/index.html#Heksenbezem

Verwante term: parasitisme
Duitse term: Hexenbesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hexenbesen_(Biologie)
Franse term: maladie du balai de sorcière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_du_balai_de_sorcière
Engelse term: witch's broom
https://en.wikipedia.org/wiki/Witch's_broom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heksenbezem


heksenkring
hek•sen•kring

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heksenkring

Verwante termen:
Duitse term: Hexenring
https://de.wikipedia.org/wiki/Hexenring
Franse termen: cercle des fées, rond de sorcière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rond_de_sorcière
Engelse termen: fairy circle, fairy ring
https://en.wikipedia.org/wiki/Fairy_ring

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heksenkring


hel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: hol
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hel


hellebaard
hel•le•baard

halm (steel) of helm (steel) + baard (bepaalde aks) = baard op een lange steel

Bepaald slag- en stootwapen uit de Middeleeuwen. Hellebaard is in de hedendaagse Nederlandse woordenschat het enige gekende woord waarin baard voorkomt als een slagtuig.

helling
hel•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Hellend oppervlak.

Verwante term: halde

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#helling


hellingbos
hel•ling•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: hellingsbosWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hellingbos

Verwante termen:
Duitse termen: Böschungswald, Wald am Hang
Franse term: Forêt de pente
Engelse term: slope forest

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hellingbos


hellingrichting
hel•ling•rich•ting

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: hellingsrichting

Richting oftewel windstreek waarnaar het vlak van de helling spiegelt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hellingrichting


helm

halm

"helmstok" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/helmstok

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=16528

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M025323

strohalm

hellebaard
+ Bladwijzer:


helofyt
he•lo•fyt

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/578/encyclopedie

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helofyt

Verwante term: helofytenfilter
Duitse term: Sumpfpflanze
https://de.wikipedia.org/wiki/Sumpfpflanze
Franse term: hélophyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hélophyte
Engelse term: helophyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Helophyte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#helofyt


helofytenfilter
he•lo•fy•ten•fil•ter

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helofytenfilter
https://nl.wikipedia.org/wiki/Riet#Helofytenfilter

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#helofytenfilter


Helzold
hel•zold

Plaatsnaam. Samentrekking van Helchteren en Zolder. Helzold is opgenomen in deze lijst om koppeling aan het lemma hel te voorkomen.

www.vilters-vanhemel.be/limburg_heusden-zolder.html
www.ktchelzold.be/index.php/club/geschiedenis

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voort_(Heusden-Zolder)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#helzold


hemechorie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemerochorie

Verwante termen:
Duitse term: Hemerochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Hemerochorie
Franse term: hémérochorie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hémérochorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hemechorie


hemelwater
hē•mel•wa•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Verzamelnaam voor water dat uit de hemel valt zoals regen, sneeuw en hagel. Bron: www.encyclo.nl/begrip/Hemelwater

Hemelwater is meestal regenwater.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hemelwater


hemelwaterven
hē•mel•wa•ter•ven

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: regenwaterven

Kijk bij regenwaterven.


hemicellulose
he•mi•cel•lu•lo•se

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hemicellulose

Verwante term: hout

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hemicellulose


Hengelo, Hengelhoef

Bijdrage door Carlos Montfort op 23 oktober 2017:

Hang

Van de voornoemde lemma's blijft alleen Hengelhoef over in de levende woordenschat en Hengelo is de oudste attestatie. Hengelhoef ligt in de gemeente Houthalen-Helchteren.

Hengelo, het basislemma, is waarschijnlijk samengesteld uit heng (hang = helling) en lo (bos of vesting* op bosgrond), dus lo op een helling.
Dit lijkt me de juiste verdeling van de lettergrepen: heng + e (verbindingsletter) + lo
Dit is mogelijk een latere verdeling van de eerste lettergrepen: hen + gel + (l)o, dat naar hengel en hengelen kan verwijzen.

Bij het vormen van de samenstelling Hengelhoef kan het zijn dat men hengel - met verbingdingsletter -e- en de eerste letter van lo - gekozen heeft om de samenstelling te maken i.p.v. Henghoef of Hengehoef.

Hängel

En dan is er nog de verkleinvorm van hang in het Duits: Hängel. Hängello = bos/vesting op licht hellend vlak. Het diminutiefsuffix -el heeft hier niet noodzakelijk de functie van verkleinen omdat dit suffix ook om andere redenen toegevoegd kan worden. -> Hengello/Hängello: lo op een helling, Hengelhoef/Hängelhoef: hoeve op een helling of hoeve in de plaats Hengelo, met weglating van het woord lo.

Hengi

En dan is er ook nog heng van hengi dat omheining betekent. Omheind lo. Oudnederlands Woordenboek: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID5184
Heng is waarschijnlijk woordverwant aan hein.


Verwante termen: diminutiefsuffix, hein, loo

+ Bladwijzer:


hep

█ Zelfstandig naamwoord

■ Verkleinvorm: hepke
■ Wisselvorm van heep

Naam van mijnwerkersbijl in Limburg (B). Hep of hepe is een oud Germaans woord voor kapmes, zowel eenhandig als tweehandig. Weinig Belgisch Limburgse streektalen kenden hep/hepe (nog) in hun woordenschat, totdat Walen dit woord daar invoerden voor mijnwerkersbijl. Het Waals kent hepe en hapiette (heep) als bijl en Walen hebben de Limburgse mijnwerkers opgeleid.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hep


herbarium
her•ba•ri•um
-arium
Verwante termen:
Duitse term: Herbarium
https://de.wikipedia.org/wiki/Herbarium
Franse term: herbier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbier
Engelse term: herbarium
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbarium

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#herbarium


herbebossen
her•be•bos•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) herbossen, (de) herbebossing

Een gerooid gebied terug van een bos voorzien.

Verwante termen:
Duitse term: wiederaufforsten. Naamwoorden van handeling: Wiederaufforsten, Wiederaufforstung
https://de.wikipedia.org/wiki/Aufforstung
Franse termen: reboiser, reforester. Naamwoorden van handeling: reboisement, reforestation
https://fr.wiktionary.org/wiki/reboiser
https://fr.wiktionary.org/wiki/reforester
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reboisement
Engelse term: reforest. Naamwoord van handeling: reforestation
https://en.wikipedia.org/wiki/Reforestation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#herbebossen


herbebossing
her•be•bos•sing

█ Naamwoord van handeling van herbebossen.

Kijk bij herbebossen.


herbeheer
her•be•heer

█ Naamwoord van handeling van herbeheren.

Het terug in beheer nemen op een plaats waar het beheer achterstallig was.
her•be•tum

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar kruiden groeien. Of een door de mens aangelegde verzameling van kruiden.

herbicide
her•bi•ci•de

█ Zelfstandig naamwoord

Bestrijdingsmiddel tegen planten die de mens als ongewenst beschouwd. Ook onkruidverdelger genoemd.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herbicide

Verwante termen:
Duitse term: Herbizid
https://de.wikipedia.org/wiki/Herbizid
Franse term: herbicide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbicide
Engelse term: herbicide
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbicide

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#herbicide


herbivoor
her•bi•voor

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herbivoor

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#herbivoor


herbloei
her•bloei

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoorden van handeling van herbloeien

Weer tot bloei komen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M025458

"bloei" in Wiktionary
her•bloei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) herbloei, (het) herbloeien

Opnieuw bloeien.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#herbloeien


herboretum
her•bo•re•tum

Onzinlatijn. De juiste term is herbetum. Herboretum is op onzinnige wijze gevormd naar analogie met arboretum.

Juist: arbor + etum = arboretum
Juist: herba + etum = herbetum (de a vervalt door samentrekking)
Onjuist: herbor + etum. Herbor is in dit geval een fantasiewoord.


Verwante term: herbarium

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#herboretum

her•der

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: herde, hirdeWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M025470

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID44452

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID1843

Verwante termen:
Duitse term: Hirte
https://de.wikipedia.org/wiki/Hirte
Franse termen: berger, bergère
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berger
Engelse term: herd, herde
https://en.wikipedia.org/wiki/Herder
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=herd

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#herder


herdersstaf
her•ders•staf

Staf die schaapherders gebruiken, te weten die van onderen voorzien is van een schopje om kluiten naar schapen te werpen, en van boven (doch niet altijd) van een haak om een schaap bij de poot te vangen.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M025485

Verwante termen:
Duitse term: Hirtenstab
Franse term: houlette (van het werkwoord houler)
www.cnrtl.fr/definition/houlette
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/_houlette/40511

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#herdersstaf


herdgang
herd•gang

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: heerdgang

1. Heerdgang (of herdgang) is de vroegere beweidingsvorm, waarbij vee onder leiding van een herder dagelijks de weidegronden bezocht en 's nachts werd opgestald. (Bron: Hans Renes, www.bmgn-lchr.nl/articles/10.18352/bmgn-lchr.4002/galley/4056/download/)

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=MNW&id=17006

2. In Noord-Brabant: Buurtschap. Overdrachtelijk van 1.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herdgang

hē•rent

█ Zelfstandig naamwoord

Van herni = haagbeuk. Plaats waar haagbeuken groeien, haagbeukenbos.

De letter t op het einde is een verzamelsuffix.

herfstbode
herfst•bo•de

█ Zelfstandig naamwoord

Verschijning die de herfst aankondigt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#herfstbode


herfstinteressant
herfst•in•te•res•sant

█ Bijvoeglijk naamwoord

In de herfst: Planten die textuur, kleur of andere visuele effecten bieden door bladkleur, vruchten, schorsbeeld en andere verschijnselen en die het herfstbeeld opfleuren zijn herfstinteressant.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#herfstinteressant


herfstkleur
herfst•kleur

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herfstkleuren

Verwante termen:
  • verkleuren
  • herfstinteressant
Duitse term: herbstfarben
https://de.wiktionary.org/wiki/herbstfarben
Franse term: couleurs d'automne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Changement_de_couleur_des_feuilles
Engelse term: autumn colors
Engelse term, Noord-Amerika: fall colors
https://en.wikipedia.org/wiki/Autumn_leaf_color
https://en.wikipedia.org/wiki/Leaf_peeping

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#herfstkleur


herfstpunt
herfst•punt

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herfstpunt

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#herfstpunt


herfsttooi
herfst•tooi

█ Zelfstandig naamwoord

Het geheel aan bladeren en voortplantingsorganen van bomen en struiken in de herfst en hoe dat eruitziet. Wat bomen en struiken in de herfst dragen. Bijvoorbeeld; in de herfst verkleuren sommige bladeren, wat typisch is voor de herfsttooi.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#herfsttooi


herkogamie
her•ko•ga•mie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Herkogamie

http://home.scarlet.be/~ab475635/Bloemen%20en%20Insectentuin.htm

Verwante termen:
Duitse term: Herkogamie
https://de.wikipedia.org/wiki/Herkogamie
Franse term: herkogamie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herkogamie
Engelse term: herkogamy
https://en.wikipedia.org/wiki/Herkogamy

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#herkogamie


hermeanderen
her•me•an•de•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) hermeanderen, (de) hermeanderingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hermeanderen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hermeanderen


hernieuwbaar
her•nieuw•baar

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: eindig

Wat hernieuwd of verlengd kan worden.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/hernieuwbaar

Verwante termen:
Duitse term: erneuerbar
Franse term: renouvelable
Engelse term: renewable

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hernieuwbaar


hersmeden
her•sme•den

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) smeden

■ Synoniem: versmeden

Opnieuw smeden. Van een versleten of beschadigd werktuig een ander werktuig maken door middel van smeden.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=M025649

Verwante term: uitsmeden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hersmeden


herstelen
her•stē•len

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) herstelen

Opnieuw van een steel voorzien.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066400.re.1

stelen [stē•len]: van een steel voorzien

Verwante termen:
Engelse term: rehang

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#herstelen


heteromorf
hē•te•rō•morf

█ Bijvoeglijk naamwoord

Binnen een soort: Van verschillende gedaante.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/heteromorf

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/heteromorf

Verwante termen:
Duitse term: Heteromorph
https://de.wikipedia.org/wiki/Heteromorphie
Verwante Engelse term: Polymorphic
https://en.wikipedia.org/wiki/Polymorphism_(biology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heteromorf


heteromorfie
he•te•ro•mor•fie

█ Zelfstandig naamwoord

Het in meer dan één gedaante voorkomen van een organisme.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/heteromorfie

Kijk ook bij heterostylie.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heteromorfie


heterostylie
hē•te•rō•sty•lie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heterostylie

Kijk ook bij heteromorfie.

Verwante termen:

heterotroof
hē•te•rō•troof

█ Bijvoeglijk naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heterotroof

Ecopedia
www.ecopedia.be/242/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse term: heterotroph
www.duden.de/rechtschreibung/heterotroph
Franse term: hétérotrophique
Engelse term: heterotrophic <-> heterotroph= heterotroof organisme, zelfstandig naamwoord
https://en.wiktionary.org/wiki/heterotrophic
https://en.wikipedia.org/wiki/Heterotroph
https://en.wiktionary.org/wiki/heterotroph

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heterotroof


heukel
heu•kel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: opper
■ Wisselvorm: heukeling

Stapel. Als werkwoordvorm heukelen en heukelingen (hetzelfde als mijten/opmijten).

hoog + el (diminutiefsuffix)
Hoogel, Duits Hügel. De g is een gutturaal die op verschillende manieren uitgesproken kan worden in het Nederlands en het Duits; als ch, als Franse g zoals in garçon en als korte k (K'e).

Heukel en Hügel zijn bijna identiek in uitspraak. Met letterkeer in de eerste lettergreep die lijdt tot huegel is de overeenkomst nog groter (ue = ü). Enkel de gutturaal verschilt dan nog.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4239
Bijvoeglijk naamwoord: heuvelig

Verwante termen:
Nederduitse term: Hövel
http://plattmakers.de/nl/2689/Hövel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heuvel


heuvelbed
heu•vel•bed

Verhoogd bed, in de vorm van een lijnvormige heuvel, waarop voedingsplanten geteeld worden.
Duitse termen: Hügelbeet, Hügelbett
https://de.wikipedia.org/wiki/Hügelbeet

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#heuvelbed


hilde

hindernis
hin•der•nis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: barrièreEcopedia
www.ecopedia.be/663/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse term: Hindernis
https://de.wikipedia.org/wiki/Hindernis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hindernis


hindersnoei
hin•der•snoei

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van hinder snoeien.

Het snoeien om hinder die takken veroorzaken weg te nemen.

Verwante termen:
Engelse term: clearance pruning

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hindersnoei


historisch permanent grasland
his•to•risch per•ma•nent gras•land

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: geschiedkundig bestendig grasland

Volgens het Natuurdecreet van het Vlaamse Gewest: Een halfnatuurlijke vegetatie bestaande uit grasland gekenmerkt door het langdurige grondgebruik als graasweide, hooiland of wisselweide met ofwel cultuurhistorische waarde, ofwel een soortenrijke vegetatie van kruiden en grassoorten waarbij het milieu wordt gekenmerkt door aanwezigheid van sloten, greppels, poelen, uitgesproken microreliëf, bronnen of kwelzones.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#historisch-permanent-grasland


hoeden
hoe•den

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) hoeden

Vee bewaken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026034

Verwante termen:
Duitse term: hüten
www.duden.de/rechtschreibung/hueten
Verwante Duitse term: hutebaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Hutebaum

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hoeden


hoeder
hoe•der

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026035

Verwante termen:
Duitse term: Hüter

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hoeder


hoeksteensoort
hoek•steen•soort

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: sleutelsoort

Kijk bij sleutelsoort.


hoep

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: band, hoepel, reephttp://home.kpn.nl/salix-alba.f.vd.brand/

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026072
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026071

band in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005111

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoepel

Het hoepelsnijden - Een verdwenen ambacht uit het Westland. Door André Bonnez.
www.dbnl.org/tekst/_bie001195101_01/_bie001195101_01_0037.php

Afbeelding van twee verbindingen: www.pa-roots.com/southbend/EricSloan/ericsloan16.jpg

Patroniem Hoebers? Engels Hooper.

Verwante termen:
Duitse term: Reifen
Franse termen: cerceau, cercle, feuillard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerceau_(homonymie)
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/feuillard/33462?q=Feuillard#33392
Engelse term: hoop
www.etymonline.com/word/hoop

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hoep


hoepel
hoe•pel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: hoep

Kijk bij hoep.


hoephout
hoep•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat geschikt of voorbestemd is om hoepels van te maken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hoephout


hoepelhout
hoe•pel•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: hoephout

Kijk bij hoephout.


hoepelmaker
hoe•pel•ma•ker

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: hoepmaker

Kijk bij hoepmaker.


hoepmaker
hoep•ma•ker

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: hoepbinder, hoepelmaker, hoeperhttp://home.kpn.nl/salix-alba.f.vd.brand/

Verwante termen:
Engelse term: hoop maker
Franse termen: cerclier, feuillardier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuillardier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hoepmaker


hoepmakershut
hoep•ma•kers•hut

█ Zelfstandig naamwoord

Tijdelijke werkhut die een hoepmaker maakte op de plaats waar het hoephout geoogst werd.

Verwante termen:
hoe•ve

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: hove
■ Synoniem: hofstede

Verwante term: hof
Duitse termen, woordverwant: Hof, Hube, Hufe
Duitse term, met voorvoegsel: Bauernhof, Nederlands boerenhof

hof

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
hofstede, hofstade, hofstad (boerderij met bouwgrond) (Hofstatt, Hofstätte) = hoeve
www.etymologiebank.nl/trefwoord/hofstede
"stad" in Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal

hofgat
hof•gat

█ Zelfstandig naamwoord

Opening in een haag aan een boerderij (hofhaag) waar men in en uit het hof rijdt.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026115.re.72

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ile/boom/132031

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hofgat


hofhaag
hof•haag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: hofheg

1. Haag aan een boerenhof.

2. In België synoniem van tuinhaag, tuin in de betekenis van "afgeperkt of omheind stuk grond of grondgebied, door bijzondere aanleg en daartoe uitgekozen of gekweekte planten en bomen zich onderscheidend van het ongerepte natuurlandschap, in het bijzonder dienend tot verpozing; hof, gaarde."
Bron, bewerkte tekst van artikel II.7.: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M071102

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hofhaag


hofman
hof•man

█ Zelfstandig naamwoord

Tuinman, hovenier.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026130

"tuinman" in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuinman

Verwante term: hof

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hofman


holenbroeder
hō•len•broe•der

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Holenbroeder

Primaire holenbroeders hollen zelf hun hol uit. Bijvoorbeeld spechten.
Secundaire holenbroeders maken gebruik van bestaande holen. Bijvoorbeeld uilen, holenduiven en boomklevers.

Holenbroeders maken ook gebruik van nestkasten.


holle boom
hol•le boom

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Een boom waarin een groot deel van de stam hol is.

Verwante termen:
Duitse term: hohler Baum
Franse term: arbre creux
Engelse term: hollow tree

holle weg
hol•le weg

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Holle_weg

Verwante termen:
Duitse term: Hohlweg
https://de.wikipedia.org/wiki/Hohlweg
Franse term: chemin creux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chemin_creux
Engelse termen: holow way
https://en.wikipedia.org/wiki/Sunken_lane

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#holle-weg


holm

█ Zelfstandig naamwoord

1. klein eiland, met name in een rivier 2. heuvel, hoogte . ~ hul ‘heuvel’
Bron: www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-h/  Kijk hier ook bij hal en hul.

holsteen
hol•steen

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Holsteen

Verwante term:
Franse term: polissoir
hol•be•wo•ner

█ Zelfstandig naamwoord

Een dier dat in een (boom)holte leeft of nestelt.

Duitse term
Holzwedel

www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=holzwedel
zeit, in der das holz am vortheilhaftesten zu fällen ist, auch holzwädel, holzwadel; nach Adelung vorzüglich in Niedersachsen üblich. wedel ist plenilunium, die zeit des vollmondes (Grimm mythol. 674); man glaubte dasz holz, vorzüglich brennholz, am besten im wachsenden monde zu fällen sei

Verwante term: maanhout
Verwante Duitse termen: Wadel / Wedel, Wadelholz


homogeen
ho•mo•geen

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/173/encyclopedie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#homogeen


honing
ho•ning

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: honigWikipedia
ho•ning•bij

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: immeWikipedia
Verwante termen:
ho•ning•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: honigboom

1. Boom die met zijn bloesems ertoe bijdraagt dat honingbijen honing kunnen maken.

2. Boom met een – door de mens of natuurlijk gemaakte – boomholte waarin honingbijen verblijven. Deze bomen kunnen beoogst worden door de mens.
Duitse term: Honigbaum
http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=honigbaum

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#honingboom


honingdauw
ho•ning•dauw

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Honingdauw

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#honingdauw


honingdauwbij
ho•ning•dauw•bij

█ Zelfstandig naamwoord

Honingbij die uitsluitend leeft van honingdauw.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#honingdauwbij


hoogdunning
hoog•dun•ning

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van hoog dunnenEcopedia
www.ecopedia.be/42/encyclopedie

Verwante term: dunnen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hoogdunning


hoofdboomsoort
hoofd•boom•soort

█ Zelfstandig naamwoord

1. In de bosbouw: De dominante boomsoort in een bosbestand.

Verwante termen bij 1:
Duitse term: Hauptbaumart
https://de.wikipedia.org/wiki/Hauptbaumart

2. In de vegetatiekunde: De dominante boomsoort in een plantengemeenschap.

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hoofdboomsoort


hoofdteelt
hoofd•teelt

█ Zelfstandig naamwoord

Het belangrijkste gewas in een teeltseizoen.
Bron: Guy De Kinder
www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hoofdteelt


hoogstam
hoog•stam

█ Zelfstandig naamwoord

1. Boomteeltvorm in de fruitteelt. Hooggstam beschrijft de nominale enthoogte van 1,80 tot 2,00 meter.
Bron: Guy De kinder. http://fruitabc.blogspot.be/2012/12/halfstam-hoogstam-of-laagstambomen-van.html

2. Korte vorm van hoogstamboom.

Verwante termen:
Duitse term: Hochstamm
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuchtform_(Obstgehölze)#Hochstamm
Franse termen: arbre de haut jet, arbre à haute tige, arbre de haute tige
https://fr.wikipedia.org/wiki/Haute_tige

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hoogstam


hoogstamboom
hoog•stam•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: hoogstam

Fruitboom die als hoogstam geteeld is.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogstamboom

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hoogstamboom


hoogstamboomgaard
hoog•stam•boom•gaard

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: fruitwei, fruitweideEcopedia
www.ecopedia.be/42/bwk

Verwante termen:
Duitse termen: Hochstammobstbaumgarten (Zwitserland), Streuobstwiese (Duitsland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Streuobstwiese
www.lfl.bayern.de/publikationen/daten/merkblaetter_url_1_53.pdf
In een Streuobstwiese staan de hoogstamfruitbomen oorspronkelijk op willekeurige, onregelmatige afstand verspreid. In deze context synoniem aan fruitwei / fruitweide.
Franse term: verger haute-tige

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hoogstamboomgaard


hoogstraat
hoog•straat

█ Zelfstandig naamwoord

Hooggelegen straat.


Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogstraat

Verwante term: plaatsnaam
Engelse term: high street

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hoogstraat


hoogtegroei
hoog•te•groei

█ Zelfstandig naamwoord
■ Synoniem: lengtegroei

Kijk bij lengtegroei.

hoog•veen

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hoogveen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hoogveen


hoogwaardig
hoog•waar•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van hoge waarde.

Algemeen Nederlands Woordenboek
http://anw.inl.nl/article/hoogwaardig

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/hoogwaardig

hoogwater
hoog•water

█ Zelfstandig naamwoord

1. Van een waterlichaam: Hoge of hoogste stand van het water.
1.1. Hoogste stand bij vloed.
Wanneer er vroeger hoogwater was in een beek en de beek daardoor over haar oevers stroomde, werd dat water gebruikt om beemden te wateren.

hooi

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

■ Wisselvorm: houwWikipedia
De wisselvorm houw komt klankmatig overeen met de Duitse wisselvorm Hau.
Baal gemaakt van hooi.

Verwante termen:
Duitse term: Heuballen
Franse termen: balle de foin, botte de foin
Franse term, verkleinvorm: ballot de foin
Engelse term: hay bale

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hooibaal


hooiberg
hooi•berg

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een stapel hooi, opper.

Verwante termen bij 1:
Engelse term bij 1: hay stack

2. Opstal waar men hooi bewaart.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hooiberg_(landbouw)

www.agriwiki.nl/wiki/Hooiberg

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026523
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030210
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M005280.re.7

www.vandale.nl/opzoeken?pattern=hooiberg&lang=nn

www.hooiberg.info
www.hooidelta.nl

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hooiberg


hooiberrie
hooi•ber•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Een houten toestel om te hooi dragen, een baar, bestaande uit draagstokken, door dwarshouten met elkander verbonden.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M007427
"berrie" in Etymologiebank.nl
Verwante termen:

hooibroei
hooi•broei

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hooibroei

Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=broei&lang=nn

Verwante termen:
Duitse term: Heuselbstentzündung
https://de.wikipedia.org/wiki/Heuselbstentzündung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hooibroei


hooien
hooi•en

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) hooien

Gras tot hooi maken en oogsten.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026526

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/hooien


hooihark
hooi•hark

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: hooireek

Hark om hooi mee te harken.

MOT
www.mot.be/resource/Tool/hooihark-hand?lang=nl

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hooihark


hooiland
hooi•land

█ Zelfstandig naamwoord

■ Vergeten synoniem: maatWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hooiland

Kijk ook bij maat.

Verwante termen:
Duitse term: Heuwiese
Franse term: pré de fauchage
Engelse term: hay meadow

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hooiland


hooimijt
hooi•mijt

█ Zelfstandig naamwoordWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/hooimijt

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hooimijt


hooinet
hooi•net

█ Zelfstandig naamwoord

1. Net waarin hooi gestopt wordt ...
1.1. om paarden in de stal te voederen.
1.2. om hooi in af te voeren.

Verwante termen:
Duitse term: Heunetz
https://de.wikipedia.org/wiki/Heunetz
Franse term: filet à foin
Engelse term: hay net

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hooinet


hooirek
hooi•rek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ruif

Kijk bij ruif.


hooispade
hooi•spa•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: hooigraaf, hooisteek, hooisteker, steekgraaf

Spade om ineengedrukt hooi af te steken.
Duitse term: Heuspaten
Engelse term: hay spade

hooivork
hooi•vork

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: gaffel

Werktuig (steel met vork) om hooi mee te scheppen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hooivork

MOT
www.mot.be/resource/Tool/hooivork?lang=nl

Verwante termen:
Duitse term: Heugabel
Franse term: fourche à foin
Engelse termen: hay fork, pitch fork
Nieuwnoorse term: høygaffel
https://nn.wikipedia.org/wiki/Høygaffel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hooivork


hooizolder
hooi•zol•der

█ Zelfstandig naamwoord

Zolder in een schuur of boerderij waar men hooi bewaart.

hopper
hop•per

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: opper

Kijk bij opper.


hopstaak
hop•staak

█ Zelfstandig naamwoord

Een lante staak waarlangs men hop laat groeien.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hopstaak


horde
hor•de

█ Zelfstandig naamwoordMiddelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=18067

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/hor1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22horde%22
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22hor%22

Verwante termen:
Duitse term: Hürde
Duitse termen, minder algemeen: Horde, Hurde
http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=h%FCrde
http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=horde
http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=hurde
https://www.dwds.de/wb/Hürde
https://www.dwds.de/wb/Hurde
https://de.wiktionary.org/wiki/Hürde
https://de.wiktionary.org/wiki/Horde
Engelse term: hurdle
www.etymonline.com/word/hurdle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#horde


horder
hor•der

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

■ Synoniemen: hordebreier, hordenbreier, hordenvlechter

Vlechter van horden.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=18070

"hordebreier" in Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=18068


https://data.cultureelerfgoed.nl/semnet/31d2b80d-7a01-4441-8073-d6db5061625b.html

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#horder


horst

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/horst

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/-horst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Horst

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026674

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID69872

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4250

Plaatsnaam: Gelderhorsten, Lommel (B).
"Het valt niet uit te sluiten dat de baan het restant is van een destijds opgeworpen aarden dijk, als een verdedigingswal tegen de Gelderse invallen." Bron: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/111397
De uitgang -en is niet noodzakelijk een meervoudsuitgang.

hortus conclusus

█ WoordgroepWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hortus_conclusus

Verwante termen:
Duitse term:
https://de.wikipedia.org/wiki/Hortus_conclusus
Franse term:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hortus_conclusus
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Hortus_conclusus

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hortus-conclusus


hout

1. █ Zelfstandig naamwoord
1. █ Stofnaam

■ Wisselvorm: holt

Hard weefsel van bomen en struiken.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hout

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/hout

Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=hout&lang=nn

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026739

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=18221

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID26303

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID694

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/hout

Afgeleide bijvoeglijke naamwoorden:
houten (van hout gemaakt)
houtig (houtachtig)
houterig (stijf)
3. Voor- of achtervoegsel in een plaatsnaam, waarin het voegsel verwijst naar een bos.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID694
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID5264
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=18221

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hout


houtaantasting
hout•aan•tas•ting

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van hout aantasten

Geleidelijk bederven of aanvreten van hout.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtaantasting


houtappel
houtappel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_appel

Patroniem: Holtappels

Verwante termen:
Duitse term: Holzapfel
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzapfel
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RH07039
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PH06174
https://en.wikipedia.org/wiki/Holzappel
https://en.wikipedia.org/wiki/Holzapfel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtappel


houtazijn
hout•azijn

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: houtzuur

Benaming voor azijn verkregen uit het teer, dat bij droge distillatie van hout ontstaat.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026739.re.226

Verwante term: hout
Duitse term: Holzessig
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzessig
Franse term: acide pyroligneux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Acide_pyroligneux
Engelse termen: pyroligneous acid, wood vinegar
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyroligneous_acid

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtazijn


houtbeeld
hout•beeld

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: beeld

Wat je ziet als je naar gezaagd hout kijkt, de figuratie of het gebrek aan figuratie.

Verwante termen:
Duitse term: Holzbild
Verwante Engelse term: brown oak

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtbeeld


houtbewerker
hout•be•wer•ker

█ Zelfstandig naamwoord

Iemand die, al dan niet beroepsmatig, hout bewerkt

Verwante termen:
Engelse term: woodworker

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtbewerker


houtbewerking
hout•be•wer•king

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van hout bewerken
Duitse term: Holzverbearbeitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzbearbeitung
Franse term: travail du bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_du_bois
Engelse term: woodworking
https://en.wikipedia.org/wiki/Woodworking

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtbewerking


houtblok
hout•blok

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: houtsblok

Blokvormig stuk hout.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026739.re.236

Verwante termen:
Duitse termen: Holzklotz, Holzscheite
Franse term: bûche
Engelse term: billet

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtblok


houtbos
hout•bos

█ Zelfstandig naamwoord

Takkenbos, mutsaard.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtbos


houtbreker
hout•bre•ker

█ Zelfstandig naamwoord

Naam voor de ambachtslieden die zich bezighielden met het vellen van bomen, de ruwe bewerking van het hout, alsmede de kleinhandel daarin.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026739.re.245

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID5067
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=18226

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtbreker


houtbundel
hout•bun•del

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: houtbos

Zekere hoeveelheid samengebonden hout.

Verwante termen:
Duitse term: Holzbündel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtbundel


houtcompost
hout•com•post

█ Zelfstandig naamwoord

Compost die ontstaat door verrotting van houtsnippers met toegevoegd water.

houtdraad
hout•draad

█ Zelfstandig naamwoord

1. Draad in hout. Kijk bij draad.

2. De (scherpe) schroefdraad van houtschroeven, afwijkend van die van metaalschroeven.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026739.re.258

Verwante term: draad

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtdraad


houtdraaibank
hout•draai•bank

█ Zelfstandig naamwoord


Duitse term: Holzdrehbank
https://de.wikipedia.org/wiki/Drehbank_(Holz)
Franse term: tour à bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tour_(machine-outil)#Tour_à_bois
Engelse termen: lathe, woodworking lathe
https://en.wikipedia.org/wiki/Lathe#Woodworking_lathes

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtdraaibank


houtdraaien
hout•draai•en

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) houtdraaien

■ Kortweg: draaien

Kijk bij draaien.

+ Bladwijzer:


houtdraaier
hout•draai•er

█ Zelfstandig naamwoord

Iemand die, al dan niet beroepsmatig, hout draait.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtdraaier


houten vloer
houi•ten vloer

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniemen: plankenvloer, plankier

Binnenvloer gemaakt van houten planken. Bekend als parket, van het Franse parquet. Parquet is oorspronkelijk een houten vloer die bestaat uit plankjes die gelegd zijn in decoratieve geometrische vormen.houtgas
hout•gas

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtgas

Verwante term: hout
Duitse term: Holzgas
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzgas
Franse term: gaz de bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gaz_de_bois
Engelse term: wood gas
https://en.wikipedia.org/wiki/Wood_gas

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtgas


houtgebrek
hout•ge•brek

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/11/traject/p108/QD_streeft_naar_kwaliteitshout

Verwante termen:
Duitse term: Holzfehler
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzfehler
Franse term: défaut de bois
Engelse term: wood defect
https://en.wikipedia.org/wiki/Lumber#Defects_in_lumber

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtgebrek


houtgebruik
hout•ge•bruik

█ Zelfstandig naamwoord

Het zich bedienen van hout.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtgebruik


houtgravure
hout•gra•vu•re

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: houtsnede

Kijk bij houtsnede.


houthakker
hout•hak•ker

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houthakker


Verwante termen:
Duitse termen: Holzfäller, Holzhacker
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzfäller
Franse term: bûcheron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bûcheron
Engelse term: woodcutter
Engelse term, Noord-Amerika: lumberjack
https://en.wikipedia.org/wiki/Lumberjack

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houthakker


hout hameren om te klieven

█ Werkwoordelijke woordgroep

Het gebruik om (waarschijnlijk vers) hout van Amerikaanse es (Fraxinus nigra, maar ook Fraxinus americana?) te klieven door middel van erop te slaan met een hamer. Voor de productie van banden/repen.


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hout-hameren-om-te-klieven


houthandel
hout•han•del

█ Zelfstandig naamwoord

1. Handel in hout.

2. Onderneming die handelt in hout.

houthuis
hout•huis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Oude spellingen: holthues, houthuijs, houthuus

Gebouw waarin hout bewaard wordt.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=18243

Verwante termen:

houtig
hou•tig

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: kruidigWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026749

Verwante termen:
Duitse term: holzig
www.duden.de/rechtschreibung/holzig

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtig


houtige plant
hou•ti•ge plant

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: houtig gewas

houtkant
hout•kant

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: kantEcopedia
www.ecopedia.be/307/encyclopedie/

"kant" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kant1

"kant" in Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22kant%22

Verwante termen:
Franse termen: bord boisé, lisière boisée

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtkant


houtkever
hout•ke•ver

█ Zelfstandig naamwoord

Kever wiens larve gangen boort in hout.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026739.re.290

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klopkevers

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtkever


houtkrimp
hout•krimp

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: krimpWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eigenschappen_van_hout#Het_werken_van_hout

Verwante termen:
Duitse term: Holzschrumpfung
Franse term: rétrécissement du bois
Engelse termen: wood shrinkage, wood shrinking
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eigenschappen_van_hout#Krimp_en_zwelling
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwindung
https://en.wikipedia.org/wiki/Wood_drying#Shrinkage_and_swelling

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtkrimp


houtkrul
hout•krul

█ Zelfstandig naamwoord

schaafkrul

Verwante termen:
Engelse term: wood shaving

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtkrul


houtmand
hout•mand

█ Zelfstandig naamwoord

Mand geschikt om hout in te dragen of in te bewaren.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026739.re.309

Verwante termen:
Duitse term: Holzkorb
Franse term: panier à bois
Engelse term: wood basket

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtmand


houtmijt
hout•mijt

█ Zelfstandig naamwoord

■ Korweg: mijt
■ Synoniem: houtstapel

Stapel brandhout.

Verwante termen:
Duitse termen: Holzbeige, Holzmiete, Holztriste (Oostenrijk?)
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzmiete
https://de.wikipedia.org/wiki/Beige
Franse term: tas de bois

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtmijt


houtolie
hout•olie

█ Zelfstandig naamwoord

1. Etherische olie gewonnen uit hout.

Verwante termen bij 1:
2. Olie om hout beschermend te behandelen.

Verwante term bij 2:
Duitse term: Holzöl

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtolie


houtoogst
hout•oogst

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van hout oogsten.

1. Bomen in een bos, hakhoutbed of plantage kappen voor gebruik of verkoop.

2. De opbrengst van bomen kappen in een bos, hakhoutbed of plantage.

Verwante termen:
Duitse term: Holzernte
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzernte
Franse term: récolte de bois
Engelse term: wood harvest

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtoogst


houtoogstwijze
hout•oogst•wij•ze

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: houtoogstmethode

In de bosbouw: De wijze waarop men de uitrijdbare houtoogst in de lengte verwerkt; als korthout of als langhout.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtoogstwijze


hout op stam

█ Woordgroep

Hout dat ongeoogst (= op stam) te koop aangeboden wordt. De koper zorgt zelf voor de houtoogst, zij het door middel van vellen, zij het door middel van rooien.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hout-op-stam


houtoven
hout•oven

█ Zelfstandig naamwoord

Steenoven die met hout gestookt wordt.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026739.re.317

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtoven


houtrot
hout•rot

█ Zelfstandig naamwoord

Rot in hout.

Verwante termen:
Duitse term: Holzbefall
Engelse termen: wood decay, wood rot

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtrot


houtrotschimmels
hout•rot•schim•mels

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: houtaantastende schimmelsWikipedia

houtschender
hout•schen•der

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

1. Iemand die hout steelt, meestal in het bos.

2. Iemand die hout slecht bewerkt.

Verwante term: hout

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtschender


houtschending
hout•schen•ding

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van hout schenden

Geval van houtdiefstal.

Verwante termen:
Duitse term: Waldfrevel
https://de.wikipedia.org/wiki/Waldfrevel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtschending


houtskeletbouw
hout•ske•let•bouw

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtskeletbouw

Verwante termen:
Duitse term: Holzrahmenbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzrahmenbau

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtskeletbouw


houtskool
houts•kool

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtskool

"kool" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kool2

Verwante termen:
Duitse term: Holzkohle
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzkohle
Franse term: charbon de bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon_de_bois
Engelse term: charcoal
https://en.wikipedia.org/wiki/Charcoal

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtskool


houtskoolbrander
houts•kool•bran•der

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

Iemand die, al dan niet beroepsmatig, houtskool maakt in de meiler
hout•soort

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtsoorten

Verwante termen:
Duitse term: Holzart
Franse term: type de bois

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtsoort


houtslag
hout•slag

█ Zelfstandig naamwoord

Knoop in de wissenband waarmee het hout tot takkebossen gebonden wordt.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026739.re.347

Verwante termen:

houtsnede
hout•sne•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: houtgravure

Het resultaat van snijden in hout met allerhande gereedschappen om een beeltenis te vormen.
Verschillende bronnen spreken van een verschil tussen houtsnede en houtgravure, maar technisch gezien gaat het steed om hetzelfde: snijden in hout, zij het met gespecialiseerde gereedschappen om net een ander efftect te bekomen.
hout•snij•den

█ Werkwoord

■ Kortweg: snijden

Kijk bij snijden.


houtsnijder
hout•snij•der

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026739.re.356

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtsnijder


houtsnijwerk
hout•snij•werk

█ Zelfstandig naamwoord

Het snijden in hout.

Verwante termen:
Duitse termen: Holzschnitzen, Holzschnitzkunst, Schnitzen, Schnitzkunst
https://de.wikipedia.org/wiki/Schnitzen
Engelse termen: carving, wood carving

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtsnijwerk


houtsnipper
hout•snip•per

█ Zelfstandig naamwoord

Klein stuk hout verkregen door hakselen.

Verwante termen:

houtspaan
hout•spaan

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij spaan.Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/houtspaan
https://nl.wiktionary.org/wiki/spaan
https://nl.wiktionary.org/wiki/spaander

Verwante termen:
Duitse term: Holzspan
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzspan

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtspaan


houtstapel
hout•sta•pel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: houtmijt

Stapel hout.

Verwante termen:
Duitse term: Holzstapel
Franse term: bois rangé, tas de bois
Engelse term: woodpile

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtstapel


houtteer
hout•teer

█ Zelfstandig naamwoord

Teer gehaald uit hout. Kijk bij teer.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtteer


houttekening
hout•te•ke•ning

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: figuratie

Kijk bij figuratie.


houttrekker
hout•trek•ker

█ Zelfstandig naamwoord

Lange haak om dor hout of gesnoeid hout, nvds uit de bomen te trekken.
Bron, bewerkte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026739.re.383

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houttrekker


houtvat
hout•vat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: tracheeWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtvat

Verwante termen:
Duitse term: Trachee
https://de.wikipedia.org/wiki/Trachee_(Pflanze)
Franse term: élément de vaisseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Éléments_de_vaisseaux
Engelse termen: vessel element, vessel member
https://en.wikipedia.org/wiki/Vessel_element

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtvat


houtverwerking
hout•ver•wer•king

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van hout verwerken

Van hout een eindproduct vervaardigen, dikwijls via industriële handelingen. Eindproducten zoals fineer, multiplex, mdf, timmerhout, papier ...

"verwerken" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/verwerken

Verwante termen:
Duitse term: Holzverarbeitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzverarbeitung
Engelse term: wood processing
https://en.wikipedia.org/wiki/Wood_processing

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtverwerking


houtvester
hout•ves•ter

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtvester

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22houtvester%22

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/houtvester


http://laaglandsinfo.jouwweb.be/gevarieeerde-verhalen/forestier-boswachter

Vester is woordverwant aan Duits Förster.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vorster

"voster" in Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
hout•ve•zel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: vezelWikipedia
Duitse term: Faser, Holzfaser
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzfaser

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtvezel


houtvijl
hout•vijl

█ Zelfstandig naamwoord

Enkelgekapte vijl. Deze kapping zorgt ervoor dat er weinig houtvijlsel tussen de kappen blijft zitten, dit in tegenstelling tot een dubbelgekapte vijl, die voor metaalbewerking bestemd is.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtvijl


houtvoerlui
hout•voer•lui

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: houtvoerlieden
■ Kortweg: voerlui, voerlieden

In vroegere tijden: Werklieden die hout over een zekere afstand vervoeren. Van de kapplaats hoog in de bergen naar de zagerij of van het ene land naar het andere land.

Verwante term: vlotten
Duitse term: Holzfuhrleute

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtvoerlui


houtvormend
hout•vor•mend

█ Bijvoeglijk naamwoord

Gezegd van planten die na de kiemfase hout vormen. Struiken en bomen zijn houtvormende planten.


houtwal
hout•wal

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: gracht

1. Wal (lijnvormige aarden verhoging) waar (levend) hout op staat.

2. Een geheel of gedeeltelijk aan de natuur overgelaten erfafscheiding, vaak ook tussen weilanden, die kan bestaan uit bomen en/of struiken. (Bron: bewerkste tekst van Wikipedia, Houtwal)

3. Takkenril, takkenwal.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtwal

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/houtwal

Verwante termen:
Duitse term: Wallhecke
https://de.wikipedia.org/wiki/Wallhecke
Franse termen: talus boisé, haie sur talus?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Talus_(clôture)
Engelse termen: woodbank, wooded bank

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtwal


houtwas
hout•was

█ Zelfstandig naamwoord

Was om hout beschermend te behandelen.

Verwante termen:
Duitse term: Holzwachs
Franse term: encaustique en pâte?
Engelse term: wood wax

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtwas


houtweg
hout•weg

█ Zelfstandig naamwoord

Bosweg die geen verkeersweg is, doch slechts gebaand voor houtvervoer.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026739.re.405

Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Houtweg
Verwante termen:
Duitse term: Holzweg
Engelse term: ride

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtweg


houtwol
hout•wol

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtwol

Verwante termen:
Duitse term: Holzwolle
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzwolle
Franse term: paille de bois
Engelse term: wood wool
https://en.wikipedia.org/wiki/Wood_wool

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtwol


houtworm
hout•worm

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtworm
https://nl.wikipedia.org/wiki/Drooghoutboorder

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtworm


houtzaag
hout•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag om hout mee te zagen.

Verwante termen:
Duitse term: holzsäge
Franse term: scie à bois
Engelse term: wood saw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtzaag


houtzagerij
hout•za•ge•rij

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: zagerij
Verwante termen:
Duitse termen: Sägerei, Sägewerk
https://de.wikipedia.org/wiki/Sägewerk
Franse term: scierie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scierie
Engelse term: saw mill
https://en.wikipedia.org/wiki/Sawmill

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtzagerij


houtzuur
hout•zuur

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: houtazijn

Kijk bij houtazijn.


houtzwel
hout•zwel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: zwel
■ Antoniem: houtzwel

Het zwellen oftewel groter worden van hout.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eigenschappen_van_hout#Het_werken_van_hout

Verwante termen:
Duitse term: Holzanschwellung
Engelse term: wood swellage, wood swelling

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houtzwel


houvast
hou•vast

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/houvast

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=18282

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel II.B.1.a., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026755

In de context van deze lijst: Elk voorwerp dat hout op zijn plaats houdt tijdens het bewerken. Kram, kloofbank.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houvast


houw

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. De handeling van het houwen.
1.1. Hakking van een bos.
Bron: Nederduitsch Taalkundig Woordenboek

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026758

2. █ Zelfstandig naamwoord

2. ■ Synoniem: koop

Plaats waar hakhout geoogst wordt. Plaatsnaam.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Betekenis A.1., A.2., A.3. en A.4., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026758

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026766

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4885

In het Duits Hau (Hauberg), plaats waar hout gehouwen wordt, zonder noodzakelijkerwijs een verbinding te maken met hakhout.

Toponiem: Achter den Houw, Opoeteren (B)

3. Een gereedschap, gelijk aan of gelijkend op de hak, om de grond te bewerken, kalk mee te bouwen, sloten te reinigen enzovoort. Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026760

MOT
www.mot.be/resource/Tool/hak?lang=nl

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hak_(grondbewerking)

Over het gereedschap: het Franse houe en het Engelse hoe komen van het Nederlands houw en Nederduitse Haue. De eerste verbinding slaat op het werktuig, de tweede verbinding slaat op het werkwoord houwen. Verschillende bronnen leggen enkel de verbinding met het werkwoord houwen en dat is onjuist.

Ook houwmes = kapmes. Kijk bij kapmes.
4. Wisselvorm van hooi. Kijk bij hooi.

Verwante termen:
Duitse term: Hau
Franse termen: taille, taillis?
Taillis de 3 à 7 ans. Bron: www.cnrtl.fr/definition/taillis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houw


houwbos
houw•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: houw

Bos dat bestaat uit hakhout. Een bos waarin regelmatig gehouwen wordt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houwbos


houwen
hou•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) houw, (het) houwen, (de) houwing

Slaan, kappen.


http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID95923

Verwante termen:
Duitse term: hauen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#houwen


hovenier
ho•ve•nier

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hovenier

Verwante term: hof

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hovenier


huidmondje
huid•mond•je

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huidmondje

Verwante termen:
Duitse term: Spaltöffnung, Stoma
https://de.wikipedia.org/wiki/Stoma_(Botanik)
Franse term: stomate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stomate
Engelse term: stoma
https://en.wikipedia.org/wiki/Stoma

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#huidmondje


huisvlijt
huis•vlijt

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huisvlijt
https://nl.wikipedia.org/wiki/Huisnijverheid

Verwante term: zelfvoorzieningslandbouw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#huisvlijt


huisweer

hulpboomsoort
hulp•boom•soort

█ Zelfstandig naamwoord

In de bosbouw. Boomsoort die geplant wordt om de groei van de hoofdsoort(en) te stimuleren.
hulst•bos

█ Zelfstandig naamwoord

Een bos dat voornamelijk uit hulst bestaat.

Plaatsnaam: Hulst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hulst_(stad)#Etymologie

Patroniemen: Hulsbos, Hulzebos

Verwante term: bos

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hulstbos


hulsthaag
hulst•haag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: hulshaag

Haag die bestaat uit hulst.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=VMNW&id=ID62641

Hulsthaag bij Hof te Baaigem: https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/130914

Verwante term: heg
Duitse term: Hülshagen
https://de.wikipedia.org/wiki/Hülshagen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hulsthaag


hulstkrans
hulst•krans

█ Zelfstandig naamwoord

Een krans gemaakt van hulsttakken.
Google afbeeldingen.

Verwante termen:
Duitse term: Hülskranz
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RH08757

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hulstkrans


humus
humuslaag
  • boomhut
  • hoepmakershut
  • plaggenhut
  • takkenhut

hybride
hy•bri•de

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia

Verwante term: nothos
Duitse termen: Hybrid, Hybride
https://de.wikipedia.org/wiki/Hybride
Franse term: hybride
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hybride
Engelse term: hybride
https://en.wikipedia.org/wiki/Hybrid_(biology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hybride


hybridiseren
hy•bri•di•se•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) hybridiseren

Twee verschillende taxa kruisen.
█ Voorvoegsel

■ Van Grieks hydōr (water) 

Voorvoegsel ter aanduiding dat het door het tweede lid genoemde betrekking heeft op water.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/hydro-

"hydōr" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/ὕδωρ

hydrochorie
hy•dro•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
Duitse term: Hydrochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrochorie
Franse term: hydrochorie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrochorie
Engelse term: Hydrochory
https://en.wikipedia.org/wiki/Seed_dispersal#Water

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hydrochorie


hydrogamie
hy•dro•ga•mie

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/377/encyclopedie/

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hydrogamie

Verwante termen:
Duitse termen: Hydrogamie, Wasserblütigkeit
www.duden.de/rechtschreibung/Hydrogamie
http://universal_lexikon.deacademic.com/317752/Wasserblütigkeit
Franse term: hydrogamie
https://fr.wiktionary.org/wiki/hydrogamie
Engelse term: hydrogamy
https://en.wiktionary.org/wiki/hydrogamy

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hydrogamie


hydrologie
hy•dro•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hydrologie

Verwante termen:
Duitse term: Hydrologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Hydrologie
Franse term: hydrologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydrologie
Engelse term: hydrology
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydrology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hydrologie


hydrologisch beheer
hy•dro•lo•gisch be•heer

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Menselijk ingrijpen in een hydrologisch systeem met een bepaald doel voor ogen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hydrologisch-beheer


hydrologisch systeem
hy•dro•lo•gisch sys•teem

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Het natuurlijk systeem dat instaat voor de aanvoer, de opslag en de afvoer van vloeibaar water in een bepaald gebied.
www.encyclo.nl/begrip/Hydrologisch%20systeem

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hydrologisch-systeem


hyperparasiet
hy•per•pa•ra•siet

█ Zelfstandig naamwoord

Parasiet die uitsluitend leeft op andere parasieten.

Verwante termen:
Duitse term: Hyperparasit
https://de.wikipedia.org/wiki/Hyperparasit
Franse termen: hyperparasite, hyperparasitoïde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitoïde#Typologie
Engelse term: hyperparasite
https://en.wikipedia.org/wiki/Hyperparasite

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hyperparasiet


hyperparasitisme
hy•per•pa•ra•si•tis•me

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hyperparasitisme

Verwante termen:
hy•per•troof

█ Bijvoeglijk naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/125/encyclopedie/

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/hypertroof

Verwante termen:
Duitse term: hypertroph
https://de.wiktionary.org/wiki/hypertroph
Franse termhypertrophique
https://fr.wiktionary.org/wiki/hypertrophique
Engelse term: hypertrophic
https://en.wiktionary.org/wiki/hypertrophic

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/h#hypertroof

naar boven


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z