I

Voorblad > I

idiochorofyt

█ Zelfstandig naamwoord

Oorspronkelijk inheemse plant.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inheems#Afbakening:_Inheems.2C_autochtoon.2C_endemisch

Verwante termen:
Duitse term: Idiochorophyt
Engelse term: idiochorophyte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#idiochorofyt


iep

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: eep
■ Synoniem: olm

Bepaald geslacht van loofbomen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Iep

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/iep

Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-e

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M027065
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=19611

"eep" in Etymologiebank www.etymologiebank.nl/trefwoord/iep

olm, mogelijk van Keltische/Gallische oorsprong, overgenomen in Volkslatijn en Latijn
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M041593
www.etymologiebank.nl/trefwoord/olm1

De stad Ieper draagt de naam iep in zich.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ieper
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ieperlee

Verwante term: iepenziekte
Duitse termen: Eff, Effe, Iffe, Ulme
https://de.wikipedia.org/wiki/Ulmen
www.dwds.de/wb/Ulme
www.dwds.de/wb/Rüster
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PE00160
www.lagis-hessen.de/de/subjects/rsrec/sn/shwb/entry/Iffe
www.wdw.uni-trier.de/onlinewb/index.php3?id=57197
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PI00022
Engelse term: elm
https://en.wikipedia.org/wiki/Elm
Franse term: orme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Orme

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#iep


iepenziekte
ie•pen•ziek•te

█ Zelfstandig naamwoord

Plantenziekte die volwassen bomen van het geslacht iep dodelijk treft.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Iepenziekte

Verwante termen:
Duitse term: Ulmensterben
https://de.wikipedia.org/wiki/Ulmensterben
Engelse term: Dutch elm disease
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_elm_disease
Franse term: graphiose de l'orme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Graphiose_de_l'orme

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#iepenziekte


ijl

█ Bijvoeglijk naamwoord

Dun bezet.

ijle heg
ijle bladbezetting
ijle kroon

www.etymologiebank.nl/trefwoord/ijl3

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#ijl


ijsdek
ijs•dek

█ Zelfstandig naamwoord

IJslaag op het oppervlak van een waterlichaam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#ijsdek


ijsdruk
ijs•druk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ijslast

De neerwaartse druk die het gewicht van ijs uitoefent op een lichaam.

Verwante termen:
Duitse term: Eislast

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#ijsdruk


ijskelder
ijs•kel•der

█ Zelfstandig naamwoord

Toen er nog geen elektrische koelkasten bestonden lieten rijke mensen kelders bouwen waarin natuurlijk gevormd ijs werd geplaatst om met de koelte daarvan voedsel te bewaren. Zo een kelder is een ijskelder. Tegenwoordig zijn zulke ijskelders nuttig om bepaalde organismen, zoals vleermuizen en amfibieën, te laten overwinteren.

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/ijskelder

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJskelder

Verwante term: nesthulp

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#ijskelder


ijzel
ij•zel

█ Zelfstandig naamwoord

Tot ijslaagje geworden neerslag. Bron: www.vandale.nl/opzoeken?pattern=ijzel&lang=nn

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#ijzel


ijzelschade
ij•zel•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

De schade als gevolg van ijzel op knoppen en bloesem.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#ijzelschade


ijzergallusinkt
ij•zer•gal•lus•inkt

█ Zelfstandig naamwoord

Inkt die verkregen is door ijzer in gallusloog te plaatsen.

Verwante termen:
Duitse term: Eisengallustinte
https://de.wikipedia.org/wiki/Eisengallustinte
Engelse term: iron gall ink
https://en.wikipedia.org/wiki/Iron_gall_ink
Franse term: encre métallo-gallique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Encre_métallo-gallique

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#ijzergallusinkt


ijzereter
ij•zer•e•ter

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: ijzeretende boom, ijzervretende boom, ijzervreter

Boom waarin een metalen voorwerp ingegroeid is.

Verwante term: metaalhoudend hout
Duitse term: Eisenfressender baum, Eisenfresser
www.flickr.com/photos/72843301@N03/8190588087
Engelse term: iron eater

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#ijzereter


ijzererts
ij•zer•erts

█ Zelfstandig naamwoord

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzererts
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzeroer
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzerertswinning_in_Vlaanderen

Geologie van Nederland
www.geologievannederland.nl/zwerfstenen/beschrijvingen/ijzeroer

Verwante term: oer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#ijzererts


ijzervreter
ij•zer•vre•ter

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ijzereter

Kijk bij ijzereter.


imme
im•me

█ Zelfstandig naamwoord

1. Honingbij.

2. Honingbijenzwerm.

Imker is een afleiding van imme.

www.etymologiebank.nl/trefwoord/imme
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M027178
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=18973

im
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-i/

imker
www.etymologiebank.nl/trefwoord/imker

immenkorf
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M027178.re.4
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=18976

Verwante termen:
Duitse term: Imme
https://de.wiktionary.org/wiki/Imme
http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=imme

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#imme


immergroen
im•mer•groen

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: groenblijvend

Het hele jaar door bladeren dragend. Naaldboom of naaldstruik, met uitzondering van de lork.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Groenblijvend

immer
www.etymologiebank.nl/trefwoord/immer
www.vandale.be/opzoeken?pattern=immer&lang=nn

Verwante termen:
Duitse term: immergrün
https://de.wikipedia.org/wiki/Immergrüne_Pflanze
Engelse term: evergreen
https://en.wikipedia.org/wiki/Evergreen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#immergroen


impactblok
im•pact•blok

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: impactkatrol

Blok dat een schok kan opvangen. Gebruikt door boomverzorgers.

Verwante term: zelflossend blok
Engelse term: impact block
http://dmmprofessional.com/documents/productinfo/DMM_Impact_Block_Flyer.pdf


+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#impactblok


in blad staan

█ Werkwoordelijke woordgroep

Van bladverliezende bomen en struiken. Bladeren dragen.

Verwante termen:
Engelse term: be in leaf
www.collinsdictionary.com/dictionary/english/in-leaf

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#in-blad-staan


inboeten
in•boe•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) inboeten, (de) inboeting

Verlies leiden. In de bosbouw en plantenkwekerij betekent inboeten jong afgestorven plantenindividuen vervangen door vitaal plantgoed.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M027249
www.etymologiebank.nl/trefwoord/inboeten

boeten = herstellen
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009832

Verwante termen:
Duitse term: einbüßen
Engelse term: beat up
www.forestry.gov.uk/fr/INFD-5V8E66

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inboeten


inbreiden
in•brei•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) inbreiden, (de) inbreiding

Van een bos. Bomen planten op een open plek in het bos.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Inbreiding
www.joostdevree.nl/shtmls/inbreiden.shtml

bosinbreiding <-> bosuitbreiding

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inbreiden


indicator
in•di•cā•tor

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: aanwijzer

Een grootheid (een variabele) weergegeven binnen een context. De indicator krijgt een betekenis door de context voor te stellen in de vorm van (historische of natuurlijke) referentiewaarden en/of van doelstellingen. Een indicator verwijst naar en/of informeert over activiteiten of toestanden in verband met het milieu en de natuur.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/indicator

Verwante term:

indicatorplant
in•di•cā•tor•plant

█ Zelfstandig naamwoord

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indicatorplant

Verwante term: indicatorsoort
Duitse term: Weiserpflanze, Zeigerpflanze
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeigerpflanze
Engelse term: indicator plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Indicator_plant

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#indicatorplant


indicatorsoort
in•di•cā•tor•soort

█ Zelfstandig naamwoord

Soort waarvan bepaalde eigenschappen (bv. aan- of afwezigheid, populatiedichtheid, voortplan­tingssucces) als een maat gebruikt worden voor ...

- de toestand van andere soorten waarvoor die eigen­schappen te moeilijk of te duur zijn om te meten
- de toestand of aanwezigheid van bepaalde milieuom­standigheden

Dit laatste kan verder opgesplitst wor­den in toestand van een habitat en invloed van een milieudruk (of stressor). In de eerste betekenis kan het zowel gaan om een soort die indicatief is voor de toe­stand van meerdere andere soorten (biodiversiteitsin­dicator) ofwel van een grotere functionele groep van soorten (bv. gemeenschapsindicator). Het kennis aspect kan expliciet in de definitie van ‘indicator’ wor­den geïntegreerd (“Soort die men ecologisch voldoen­de kent om uit de aan- of afwezigheid en/of talrijkheid ervan, bepaalde ecologische of milieueigenschappen van een terrein te kunnen afleiden”).
Bron: INBO
www.inbo.be/nl/begrippen/letter_i

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indicatorsoort

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/indicatorsoort
www.ecopedia.be/encyclopedie/indicatieve-soort

INBO
www.inbo.be/nl/begrippen/letter_i

Verwante termen:
Duitse term: Indikatorart
www.dict.cc/english-german/indicator+species.html
Engelse term: indicator species
https://en.wikipedia.org/wiki/Indicator_species
Franse term: indicateur environnemental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_environnemental

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#indicatorsoort


individu
in•di•vi•du

█ Zelfstandig naamwoord

Elk specimen, plant of dier, dat ontstaan is uit een enkele cel en dat een zelfstandig leven leidt.

Verwante termen:
Duitse termen: Einzelwesen, Individuum
Engelse term: indidual
www.biology-online.org/dictionary/Individual
Franse term: individu
https://fr.wiktionary.org/wiki/individu

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#individu


infiltratie
in•fil•trā•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van infiltreren

Indringing van neerslag in de bodem in de hogere delen van het landschap.
Bron: INBO
www.inbo.be/nl/begrippen/letter_i

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#infiltratie


ingeburgerd
in•ge•bur•gerd

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van plantensoorten die al dan niet deel uitmaken van de oorspronkelijke inheemse vegetatie. *Zich op eigen kracht en zonder hulp van de mens handhavend en een vaste plaats hebbend in de huidige vegetatie.
*Bron: gewijzigde tekst van Wikipedia

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ingeburgerde_plant
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inburgering_(biogeografie)

"inburgeren" in Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/inburgeren

Ingeburgerde soort = Uitheemse soort die levensvatbare populaties heeft uitgebouwd en permanent aanwezig blijft. Gewoonlijk nabij de oorspronkelijk ingevoerde plan­ten en niet noodzakelijk binnendringend in (half)natuurlij­ke habitats.
Bron: INBO
www.inbo.be/nl/begrippen/letter_

archeofyten en neofyten

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#ingeburgerd


ingegroeide schors
in•ge•groei•de schors

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Schors ingegroeid in het hout van een boom. Een mogelijk gebrek voor houtverwerkers.

Verwante termen:
Engelse term: ingrown bark

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#ingegroeide-schors


inham
in•ham

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M027577

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inham

Kijk ook bij ham.

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant aan Nederlands bocht: Bucht
www.dwds.de/wb/Bucht
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inham


inheems
in•heems

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: indigeenWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inheems

Ecopedia
www.ecopedia.be/366/encyclopedie

Een zomereik, bij ons ingevoerd uit Oost-Europa, is als soort inheems, maar als individu uitheems. Dat is het verschil tussen inheems en oorspronkelijk inheems.

Verwante termen:
Duitse term: einheimisch
https://de.wikipedia.org/wiki/Autochthone_Art
Engelse termen: indigenous, native
https://en.wikipedia.org/wiki/Indigenous_(ecology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Native_plant
Franse term: indigène
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indigène_(écologie)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inheems


inkappen
in•kap•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) inkappen, (de) inkapping

Bij heggenvlechten: In een stam kappen om de stam buigbaar te maken.

Verwante termen:
Franse term: entailler

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inkappen


inkepen
in•ke•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) inkepen, (de) inkeping

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M027652.re.2

Verwante term: keep

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inkepen


inkeping
in•kē•ping

█ Zelfstandig naamwoord

1. Naamwoord van handeling van inkepen.

2. Het resultaat van inkepen. Keep.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M027652.re.2
Afbeelding: http://img.over-blog-kiwi.com/0/57/75/15/20140218/ob_f687b4_imgp1068.jpg

Verwante termen:
Engelse term: relief cut

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inkeping


inkijk
in•kijk

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het inkijken.
1.1. Gelegenheid om in te kijken.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M027661

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inkijk


inklinken
in•klin•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) inklinken, (de) inklinking

Van bodem. Als gevolg van langdurige grondwaterdaling zakken.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inklinken

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/inklinken

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inklinken


inktvraat
inkt•vraat

█ Zelfstandig naamwoord

Het vervagen van teksten die geschreven zijn met ijzergallusinkt.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inktvraat

Restauratieatelier Dumarey
www.papier-restauratie.be/inktvraat.html

Verwante term: ijzergallusinkt
Duitse term: Tintenfraß
https://de.wikipedia.org/wiki/Tintenfraß
Engelse term: ink corrosion

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inktvraat


inkuilen
in•kui•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) inkuilen, (de) inkuiling

■ Kortweg: kuilen

1. Plantgoed inkuilen.

Planten inkuilen is planten tijdelijk met hun wortelkluit schuin in de grond zetten zodat de wortels niet uitdrogen.
http://webquest.agriholland.nl/oogsten/oc-21919p5-3.pdf

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M027723

Verwante termen bij 1:
2. Geoogste gewassen in een kuil bedekken met stro en aarde om ze te bewaren tijdens de winter..

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M027723

Verwante termen bij 2:
Duitse termen: einschlagen, im Einschlag setzen
www.derkleinegarten.de/mehr-infos-bilder/lexikon-gaertnerischer-fachbegriffe/e/einschlagen-der-pflanzen.html
Engelse termen: ensile (fodder), heel, heel in. Naamwoorden van handeling: ensilage, ensiling
www.merriam-webster.com/dictionary/ensile
www.merriam-webster.com/dictionary/heel%20in
Franse term: mettre en jauge. Naamwoord van handeling: mise en jauge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jauge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inkuilen


inlandse eik
in•land•se eik

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

1. Term om de twee eikensoorten die hier van nature voorkomen - zomer- of wintereik - op het eerste zicht te benoemen. Zomer en wintereiken zijn pas van elkaar te onderscheiden als men ze van dichtbij bekijkt. En ze hybridiseren met elkaar.

2. In de houtverwerkende nijverheid: hout afkomstig van zomer- of wintereik, eikensoorten die van nature voorkomen in België en Nederland. De benaming inlands geeft geen waarborg dat het hout daadwerkelijk geoogst is in België of Nederland.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inlandse-eik


inleggen
in•leg•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) inleg, (het) inleggen, (de) inlegging

1. Rijs in een rijspers leggen.

Verwante termen bij 1:
2. Bewaren van levensmiddelen door ze in een bewaarmiddel te leggen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inleggen

Verwante term bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inleggen


inlegwerk
in•leg•werk

█ Zelfstandig naamwoord


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inlegwerk


inmaken
in•ma•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) inmaken

■ Synoniem: wecken

Bepaalde wijze van levensmiddelen behandelen om ze te bewaren.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wecken

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wecken

Verwante term: inleggen
Duitse termen: Einkochen, Einmachen, Einwecken
https://de.wikipedia.org/wiki/Einkochen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inmaken


inundatiegebied
in•un•da•tie•ge•bied

█ Zelfstandig naamwoord

■ Inundatie van Frans inondation, daarvoor van Latijn inundatio

In het oude krijgswezen. Gebied dat in tijden van oorlog onder water gezet werd.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Inundatiegebied

Verwante term: wateren

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inundatiegebied


insectenhotel
in•sec•ten•ho•tel

█ Zelfstandig naamwoord

Bouwsel dat huisvesting biedt aan insecten, in het bijzonder vliegende insecten.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Insectenhotel

Vlinderstichting
https://assets.vlinderstichting.nl/docs/a443e373-3b15-4892-918d-87efb8cb0e85.pdf

Verwante term: neshulp
Duitse term: Insektenhotel
https://de.wikipedia.org/wiki/Insektenhotel
Engelse term: insect hotel
https://en.wikipedia.org/wiki/Insect_hotel
Franse term: hôtel à insectes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hôtel_à_insectes

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#insectenhotel


insnijden
in•snij•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) insijden, (de) insnijding

Van stromen (beken, rivieren) in het landschap. Door watererosie het stroombed verlagen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M028005

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/insnijden

een (diep) ingesneden dal, beek, ... diep ingesneden in het landschap

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#insnijden


intarsia
in•tar•sia

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde vorm van inlegwerk in hout.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Intarsia

Verwante termen:
Duitse term: Intarsie
https://de.wikipedia.org/wiki/Intarsie
Engelse term: intarsia
https://en.wikipedia.org/wiki/Intarsia
Franse term: intarsia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intarsia

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#intarsia


integrale kijk

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniemen: gehele kijk, integrale benadering, integrale visie, volledige kijk

Artikel in voorbereiding.


internodium
in•ter•no•di•um

█ Zelfstandig naamwoord

■Van het Latijnse inter + nōdus + -ium (tussen + knoop + stofnaamsuffix)
■ Synoniem: tussenknoopstuk

Van een plant. Deel van de stengel tussen twee opeenvolgende knopen.

Wisiwis, UGent Plantentuin
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#internodium
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#tussenknoopstuk

Verwante termen:
Duitse term: Internodium
https://de.wikipedia.org/wiki/Internodium_(Botanik)
Engelse term: internode
https://en.wiktionary.org/wiki/internode
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_stem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#internodium


invasiegast
in•va•sie•gast

█ Zelfstandig naamwoord

Een vogel die in bepaald gebied slechts onregelmatig voorkomt, maar dan wel in aanzienlijke aantallen.
Bron: bewerkte tekst van Wikipedia

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Invasiegast

Verwante term: invasieve soort

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#invasiegast


invasieve soort
in•va•sie•ve soort

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Soort die zich buiten haar oorspronkelijke verspreidingsgebied heeft gevestigd en door haar aanwezigheid of door de groei van haar populatie een bedreiging vormt voor inheemse soorten.
Bron: gewijzigde tekst van Wikipedia

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Invasieve_soort

Ecopedia
www.ecopedia.be/367/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: invasive Art
https://de.wikipedia.org/wiki/Biologische_Invasion
Engelse term: invasive species
https://en.wikipedia.org/wiki/Invasive_species
Franse term: espèce envahissante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espèce_envahissante

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#invasieve-soort


inventariseren
in•ven•ta•ri•se•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) inventarisatie, (het) inventariseren, (de) inventarisopname

Op een geordende manier nagaan en vastleggen.
Bron:Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/inventariseren

Verwante termen:
Duitse term: inventarisieren. Naamwoorden van handeling: Bestandsaufnahme, Inventaraufnahme, Inventarisation,  Inventarisierung
www.duden.de/rechtschreibung/inventarisieren
www.duden.de/rechtschreibung/Bestandsaufnahme
https://de.wikipedia.org/wiki/Inventarisation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inventariseren


inwaaien
in•waai•en

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (de) inwaai, (het) inwaaien, (de) inwaaiing

1. Blazen van de wind naar of op iets.

2. Van zand en in het bijzonder zand van duinen. Met de wind mee verstuiven.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M028335

"instuiven" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=M028121

Verwante termen:
Duitse term: einwehen. Naamwoorden van handeling: Einwehen, Einwehung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inwaaien


inwendige breuk
in•wen•di•ge breuk

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Breuk in het hout, niet altijd zichtbaar.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inwendige-breuk


inzagen
in•za•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) inzagen, (de) inzaging

1. Een snede maken met een zaag.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M028399

Beknopt Nederduitsch taalkundig woordenboek via Google Books

Verwante term bij 1:
Duitse term: ein­sä­gen
www.duden.de/rechtschreibung/einsaegen

2. Aanzagen. Aanvangen met zagen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M001050

Verwante term bij 2:
Duitse term: an­sä­gen
www.duden.de/rechtschreibung/ansaegen

3. Bij heggenvlechten: Tot een bepaalde diepte in een stam zagen om de stam buigbaar te maken. Uitgevoerd met een bijl of een kapmes heet deze handeling inkappen.

Verwante term bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inzagen


inzijgen
in•zij•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) inzijgen, (de) inzijging

in + zijgen

Van water. Langzaam in de grond dringen.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M028423

"zijgen" in Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/zijgen

"zijgen" in Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22zijgen%22

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/i#inzijgen


isoleren
iso•le•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) isolatie, (het) isoleren, (de) isolering

■ Van Frans isoler, daarvoor van Latijns insulatus: tot een eiland maken
■ Synoniem: afzonderen

Kijk bij afzonderen.

naar boven


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z