K

Voorblad > K

kaalkap
kaal•kap

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kaalslag

Kijk bij kaalslag.


kaalkapbeheer
kaal•kap•be•heer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kaalslagbeheer

Kijk bij kaalslagbeheer.


kaalkapvlakte
kaal•kap•vlak•te

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kaalslagvlakte

Kijk bij kaalslagvlakte.


kaalslag
kaal•slag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kaalkap

Handeling waarbij alle bomen op een vlakte gekapt oftewel geslagen worden.

www.ecopedia.be/181/encyclopedie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtkap#Kaalkap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Productiebos#Kaalslag

Verwante termen:
Duitse termen: Kahlhieb, Kahlschlag
https://de.wikipedia.org/wiki/Kahlschlag
Franse termen: coupe à blanc, coupe rase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_rase
Engelse term: clear felling
https://en.wikipedia.org/wiki/Clearcutting

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kaalslag


kaalslagbeheer
kaal•slag•be•heer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kaalkapbeheer

Beheer waarbij kaalslag toegepast wordt.

Verwante term: kaalslag

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kaalslagbeheer


kaalslagvlakte
kaal•slag•vlak•te

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kaalkapvlakte

Vlakte waarop een kaalslag werd uitgevoerd.

Verwante termen:
Duitse termen: Kahlhiebsfläche, Kahlschlagfläche

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kaalslagvlakte


kaal snoeien
kaal snoei•en

█ Werkwoordelijke woordgroep
█ Naamwoorden van handeling: (de) kaalsnoei, (het) kaalsnoeien, (de) kaalsnoeiing

■ Wisselvorm: kaalsnoeien

Volledig snoeien.

kaaskop
kaas•kop

█ Zelfstandig naamwoord

Figuur 5 en 6, mogelijk met duigen i.p.v. gedraaid: www.dbnl.org/tekst/fran011natu09_01/fran011natu09ill20.gif
2. Samen met het kaasvat maakt een kaaskop deel uit van een kaasvorm. De kaaskop was het bovenopliggende sluitstuk van de vorm. Net als in betekenis 1 werd de kaaskop (oorspronkelijk) gemaakt door een koppendraaier.

3. Overdrachtelijke term: de kaasvorm (tegenwoordig in de vorm van kuipwerk) in zijn geheel die gebruikt wordt om kazen te maken.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaaskop
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M029326

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kaaskop


kaasvat
kaas•vat

█ Zelfstandig naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M029343

Verwante termen:

kaf

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Graankafje
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kaf1
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M029465.re.18
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M023182
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M023180
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034141

kafnaald
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kafnaald_(gras)

Verwante term: wanmolen
Duitse termen: Kaff, Spreu
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=kaff
https://de.wikipedia.org/wiki/Spreu
Franse term:
https://fr.wikipedia.org/wiki//Balle_(céréale)
www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/fr/kaf
Engelse term: chaff
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaff
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaff_cutter

kal•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) kalken, (de) kalking

■ Synoniem: witten

1. Gebluste klak aanbrengen. Bescherming tegen zonnebrand

2. Gebluste klak aanbrengen. Bij fruitbomen bescherming tegen parasieten, schimmels, mossen en korstmossen


Verwante termen:
Duitse termen: kalken, tünchen, weissen
Franse term: chauler. Naamwoord van handeling: chaulage
Engelse termen: whitening, whitewashing

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kalken


kalkminnend
kalk•min•nend

█ Bijvoeglijk naamwoord

Wordt gezegd van planten die een kalkhoudende bodem (een bodem met een hoge pH) nodig hebben om goed te groeien

(druif, gele kornoelje, maretak, orchidee, vijg)

Minnend: onvoltooid deelwoord van minnen. https://nl.wiktionary.org/wiki/minnend

Verwante term: zuurminnend

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kalkminnend


kalkmoeras
kalk•moe•ras

█ Zelfstandig naamwoord

www.ecopedia.be/39/natura2000/Kalkmoeras

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kalkmoeras


kamp

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: kemp
■ Van het Franse (Picardische, Provençaalse) camp, daarvoor van Latijn campus

1. Veld.

2. Omheind stuk land.
Plaatsnaam
Kemp, Noord-Brabant (NL). Plaats aan de Maas waar veel heggen voorkomen. Zie het boek De Maasheggen van Marius Grutters.


kandelaren
kan•de•la•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) kandelaren

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M029972

Van het Spaanse candelabra.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kandelaren


kandelaberen
kan•de•la•be•ren

█ Werkwoord

■ Wisselvorm: kandelaren

Kijk bij kandelaren.


kant

█ Zelfstandig naamwoord

1. Haag van schaarhout (hakhout). Bron: Artikel III.D., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030111

2. Uiterste grens van een stuk land. Veel gebruikt in de context van landbouw.

3. Plaatsnaam die betrekking heeft op de richting waarin de plaats ligt, meestal ten opzichte van een woonkern.
Broekkant, Heikant ...
3.1. Streek. Streek die zich ergens aan een kant (uiterste) bevindt.

4. Scherpe rand aan hout, gemaakt door te zagen of te beslaan. Antoniem: wan. Of bepaald vlak van een stuk hout; onderkant, bovenkant.
Duitse term: Kante
www.duden.de/rechtschreibung/Kante
Engelse termen: cant, fringe
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=cant
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=fringe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kant


kantelhaak
kan•tel•haak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem van kanthaak.

Kijk bij kanthaak.


kanten
kan•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) kanten, (de) kanting)

1. Aan de kant zetten. Bijvoorbeeld met een kanthaak.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=20560

Verwante termen bij 1:
2. Een kant geven aan. Hout beslaan. Kantrechten.

Artikelen A.1. en A.2., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030128

Verwante termen bij 2:
Engelse term: edge
www.etymonline.com/word/edge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kanten


kanthaak
kant•haak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: kantelhaak, keerhaak.

kanthout
kant•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Gekantrecht hout.

zie gtb

Verwante termen:
Duitse term: Kantholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Kantholz
Franse term: bois équarri?
Engelse term: square timber?, squared timber?
kan•tig

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: hoekig

Duitse term: kantig
www.dwds.de/wb/kantig

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kantig


kantrecht
kant•recht

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van hout (balkhout) en planken (delen). Recht van kanten; rechte (haaks beslagen of bezaagde) kanten hebbende; gekantrecht.
Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030183

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kantrecht


kantrechtbijl
kant•recht•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: beslagbijl

Kijk beslagbijl.


kantrechten
kant•rech•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) kantrechten, (de) kantrechting
Engelse termen: sqaure, square off

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kantrechten


kap

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van kappen

■ Synoniem: kapping

Het kappen van bomen. https://nl.wiktionary.org/wiki/kap
Duitse term: Stockschlag

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kap


kapberg
kap•berg

█ Zelfstandig naamwoord


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapberg


kapblok
kap•blok

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: hakblok, kappost, kliefblok, kloofblok

www.mot.be/resource/Tool/hakblok?lang=nl

Verwante termen:
Duitse term: Hackklotz
Franse term: billot
Engelse term: chopping block

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapblok


kapelboom
ka•pel•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Boom die bij een kapel staat.

2. Boom waarin een kapelletje hangt. Veldkapel.

Verwante termen:

kapjaar
kap•jaar

█ Zelfstandig naamwoord

Jaar waarin het hout gekapt moet worden.

kapmes
kap•mes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: hakmes, houwmes, handslagmes, slagmes, snoeimes
■ Regionale synoniemen:
 • hakmes
 • heep, hiep
 • herstel
 • houwstel
 • houwmes (ames en omes in West-Vlaanderen, houw samengetrokken tot a en o, Bron)
 • kapstel
 • restel
 • sessel, zeissel, zeissele, zessel
 • slagmes
 • sleunmes
 • slichtmes/sligtmes
 • snoeimes
 • tronkmes
 • wapen
 • Fries: kwykmes
www.mot.be/resource/Tool/hakmes-houto?lang=nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kapmes
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030299
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=20616

hakmes
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M023176

heep
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M024993
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/1342

hiep
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/4634

houwmes
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026784
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=18304

slichten is glad makenwapen
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083822&article=kapmes

Woordenboek van de Limburgse dialecten III, 2.1: drs. H. van de Wijngaard, WLD III, Sectie 2, Het huiselijk leven, Aflevering 1. De woning, Assen 2003.
http://e-wld.nl/static/dictionary/content/pdf/wld-3/2003_Limburgse%20Dialecten%20III%202,1%20(Woning).pdf

herstel
Herstel als benaming van het kapmes zou komen van het werkwoord herstellen: in vorige toestand plaatsen, doelend op het herhaald afzetten van hakhout. Houwstel, kapstel en restel zijn waarschijnlijk afleidingen van herstel.

Nederlands kweken, Duits erquicken
"het op verzorgende wijze tot ontwikkeling brengen van planten"
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=55806
kwik, kwiek

Praxe

Westopperduits: Gertel, Säsli, Stäckespitzer
https://als.wikipedia.org/wiki/Gertel

Streubecker
De Streubecker is een buitenbeentje. Dit mes wordt niet gebruikt om hout mee te oogsten, wel om geoogst hout mee te verwerken.
Een opname op Youtube over de Streubecker: www.youtube.com/watch?v=r3bml4Rt444
Woordverwant aan Latijn sarpere dat snoeien betekent.
Serpe (zelfstandig naamwoord) is woordverwant aan Nederlands scherp (bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord) en Duits scharf (bijvoeglijk naamwoord).

scherp: wapen (of werktuig) om mee te houwen of te steken.
Bron, bewerkte en toegevoegde tekst: artikel 2., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062555
West-Vlaams en Middel-Nederlands scherpe -> scerpe -> Frans serpe

Picardisch sarpe, overeenkomst met scharpe, wisselvorm van scherpe
sarp, zerp

Waalse termen: courbet, fiermint
https://wa.wiktionary.org/wiki/courbet
https://wa.wikipedia.org/wiki/Fiermint
https://wa.wiktionary.org/wiki/fiermint

fiermint = fer à main = handijzer, ijzer zoals in kliefijzer, rooi-ijzer

Franse termen, mogelijk (vooral) doelend op slachterskapmessen: couperet à fendre, couperet ménage

kapmeshaak
kap•mes•haak

█ Zelfstandig naamwoord

Haak waarin men een kapmes kan hangen.

Voluit: kapmesriemhaak. Kortweg: riemhaak

Verwante termen:
Duitse termen: Gertelhaken, Gürtelhaken
www.mueller-hammerwerk.at/de/gertelhaken-0669.html
Franse term: crochet de serpe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapmeshaak


kapmesschede
kap•mes•schede

█ Zelfstandig naamwoord

Hout met daarin een gleuf waarin een kapmes past. Aan het hout is een koord bevestigd om over de schouder te dragen.

In de streektaal van de samensteller woapeschei = wapenschede.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapmesschede


kapleeftijd
kap•leef•tijd

█ Zelfstandig naamwoord

1. De leeftijd van een boom waarop hij gekapt wordt of dient gekapt te worden.

2. De leeftijd van een bos waarop het gekapt wordt of dient gekapt te worden.

Verwante termen:
Duitse termen: Abtriebsalter, Hiebsalter

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapleeftijd


kappen
kap•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) kap, (het) kappen, (de) kapping

■ Synoniemen: hakken, vellen

Oorspronkelijk vellen met een bijl. Tegenwoordig ook in de betekenis van vellen met mechanische werktuigen (overdrachtelijk).

www.etymologiebank.nl/trefwoord/kappen1
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22kappen%22


Verwante termen:
Duitse termen: kappen, met als synoniemen: fällen, hauen, schlagen
www.duden.de/rechtschreibung/kappen
www.plattmakers.de/nl/12555/kappen
www.dwds.de/wb/kappen
Franse termen: couper, tailler
Engelse termen: chop, chop down, cut, cut down, fell
www.etymonline.com/word/chop

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kappen


kapplaats
kap•plaats

█ Zelfstandig naamwoord

Daar waar men kapt.

Verwante term: kappen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapplaats


kapresten
kap•res•ten

█ Zelfstandig naamwoord

In de bosbouw: tak- en stamhout dat men laat liggen na het oogsten van het stamhout dat de gewenste minimum dikte heeft..

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapresten


kaprijp
kap•rijp

█ Bijvoeglijk naamwoord

www.ecopedia.be/396/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse termen: Hiebsreif, Hiebsreife
Franse term: âge d'exploitation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kaprijp


kaproen
ka•proen

■ Wisselvorm: kapruin

Het getakte van een boom, levend aan de boom of geoogst. Kroon.

kapstok
kap•stok

█ Zelfstandig naamwoord

Haakse vertakking.

Bij het snoeien van opgaande bomen: Een tak niet afzagen net achter de takkraag, maar een te lang stuk van de tak laten staan, de zogenaamde kapstok. Slechte praktijk.

Verwante termen:
Duitse term: Kleiderhaken
Franse term: portmanteau
Engelse term: coat hook

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapstok


kapvlakte
kap•vlak•te

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapvlakte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klasse_van_de_kapvlaktengemeenschappen

Verwante termen:
Duitse term: Waldlichtungsflur
Franse term: coupe
http://larousse.fr/dictionnaires/francais/coupe/19805?q=coupe#19691
Engelse term, Noord-Amerikaans: clear-cut
www.merriam-webster.com/dictionary/clear-cut

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapvlakte


kapwoede
kap•woe•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kaplust

De drang die mensen voelen om bomen te kappen.

Verwante termen:

kapzaag
kap•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapzaag

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapzaag


karikatuur
ka•ri•ka•tuur

█ Zelfstandig naamwoord

Een overdreven, onvolledige en daardoor onwaarheidsgetrouwe voorstelling van iets.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#karikatuur


katje
kat•je

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Katje

Tamme kastanje, ruwe berk, hazelaar en alle inheemse wilgensoorten zijn planten die katjes dragen.
katning

█ Zelfstandig naamwoord

Katning is the Swedish word for a method to make pine wood even more resistant to rot.

Stripes of the bark and part of the sapwood are removed from a straight grown and mature pine. The amount of stripes depends on the intended use for the wood. To protect its surface the tree produces more resins which in 3 – 6 years gives a heavy wood, rich in resins and very rot resistant. Today this could be an alternative to pressure treating with chemical preservatives.

The wood was used in window joinery, mainly for the lowest parts in sash and frame, and for sill plates in log houses. The sticky surface of this wood keeps pegs and axe handle wedges in place.

Wood treated with katning gave more tar or turpentine. (Bron: http://slojdeniskogen.se/materialen/katning/?lang=en)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#katning


kattenkop
kat•ten•kop

█ Zelfstandig naamwoord

In het Frans tête de chat.

Knot op een gesteltak.

www.allo-olivier.com/Photo3Entreprise/TeteDeChat2.jpg

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kattenkop


keelhout
keel•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: keelkruid, mondhout

Wilde liguster. "Zo genoemd om zijn heilzame eigenschappen tot genezing van ongemakken in de keel en den mond."
Liguster wordt ook geplant als scheerheg.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#keelhout


keep

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: inkeep, inkeping

Kerf.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#keep


keepboom
keep•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Ladder gemaakt van een boom waarin inkepingen gemaakt zijn. Kom men tegen in Bhutan en andere landen in de Himalaya.Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#keepboom


keerhaak
keer•haak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kanthaak.

Kijk bij kanthaak.


keet

█ Zelfstandig naamwoord

www.etymologiebank.nl/trefwoord/keet

Verwante term: hut

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#keet


kegel
ke•gel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: kegelvrucht

Kijk bij kegelvrucht.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kegel


kegelvrucht
ke•gel•vrucht

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kegelvrucht_(naaldboom)

Verwante termen:
Duitse term: Zapfen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zapfen_(Botanik)
Franse term: cône
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cône_(botanique)
Engelse term: cone
https://en.wikipedia.org/wiki/Conifer_cone

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kegelvrucht


kei

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kei_(afzettingsgesteente)

Verwante term: grind

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kei


keienvloer
kei•en•vloer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: keitjesvloer

Vloer gemaakt van keien.

Verwante term: kei

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#keienvloer


keileem
kei•leem

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Keileem

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#keileem


Kempen
Kem•pen

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kempen_(streek)

Verwante termen:
Duitse term: Kempen
https://de.wikipedia.org/wiki/Kempen_(Region)
Franse term: Campine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Campine
Engelse term: Campine
https://en.wikipedia.org/wiki/Campine

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kempen


kenmerksoort
ken•merk•soort

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kenmerkende soortEcopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/kenmerkende-soort

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kenmerksoort


kennef
Het werkwoord knevelen is mogelijk woordverwant aan kennef.

kennishouder
ken•nis•hou•der

█ Zelfstandig naamwoord

Mens die een bepaalde kennis heeft, bijvoorbeeld de kennis van voorouderlijk landgebruik.

Verwante term: beheren

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kennishouder


keren
ke•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) keren, (de) keringkerf

█ Zelfstandig naamwoord

Snede in hout, het resultaat van kerven.

kerfstok
kerf•stok

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerfstok
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID39791&article=kerfstok
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=21154&article=kerfstok

Verwante termen:
Duitse term: Kerbholz, Kerbstock
https://de.wikipedia.org/wiki/Kerbholz
www.woerterbuchnetz.de/Adelung/?bookref=2,1551,2
http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=kerbstock
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GK03640
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RK04314
Franse termen: bâton de comptage, bâton de taille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bâton_de_comptage
Engelse termen: tally, tally stick
https://en.wikipedia.org/wiki/Tally_stick
www.etymonline.com/index.php?term=tally&allowed_in_frame=0
Zweedse term: karfstock

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kerfstok


kern

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: boskern

Waar er een geleidelijke overgang van kruidenbegroeiing via struiken naar opgaande bomen is – soms te vinden op de grens tussen bos en open terrein – worden de opgaande bomen beschouwd als kern of boskern.
Bron, gedeeltelijke overname: www.doordebomenhetboszien.nl/html/z.html

Verwante termen:
Duitse term: Kern

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kern


+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kernhout


kernrot
kern•rot

█ Zelfstandig naamwoord

Schimmelaantasting die het kernhout wegvreet. De boom wordt uiteindelijk hol.
Vanuit het oogpunt van de houtverbruikende mens een houtgebrek.

kernvegetatie
kern•ve•ge•ta•tie

█ Zelfstandig naamwoord

www.encyclo.nl/begrip/Kernvegetatie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kernvegetatie


kerselaar
ker•se•laar

█ Zelfstandig naamwoord

Kersenboom.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kerselaar


kersenboom
ker•sen•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kerselaar

Fruitboom die kersen draagt.

Verwante term: fruitboom
Duitse term: Kirschbaum
Franse term: cerisier
Engelse term: cherry tree

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kersenboom


kersenboomgaard
ker•sen•boom•gaard

█ Zelfstandig naamwoord

Boomgaard beplant met kersenbomen.

Verwante termen:
Duitse term: Kirschgarten
Franse termen: champ de cerisiers, verger de cerisiers
Engelse term: cherry orchard

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kersenboomgaard


kerven
ker•ven

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) kerven, (de) kerving

Een kerf of kerven maken.
ket•ting•hef•boom

Hefboom met kettingen om zware lasten aan te halen.

Verwante termen:

kettingzaag
ket•ting•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: motorzaag

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kettingzaag
www.ecopedia.be/kettingzaag

Verwante termen:
Duitse termen: Kettensäge, Motorsäge
https://de.wikipedia.org/wiki/Kettensäge
Franse termen: scie à chaîne, tronçonneuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronçonneuse
Engelse term: chain saw
https://en.wikipedia.org/wiki/Chainsaw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kettingzaag


keukenbijl
keu•ken•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: handbijl

Kijk bij handbijl.


kiel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: keil

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kiel


kevie
ke•vie

█ Zelfstandig naamwoord

Wisselvorm van kooi. Plaatsnaam. Kijk bij kooi.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kevie


kiembed
kiem•bed

█ Zelfstandig naamwoord

Bed waarin planten kiemen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kiembed


kiemen
kie•men

█ Werkwoord
het voorvoegsel ont- duidt hier op een spontaan proces
https://nl.wiktionary.org/wiki/ont-
Duitse term: keimen. Naamwoorden van handeling: Keimen,Keimung
https://de.wikipedia.org/wiki/Keimung
Franse term: germer. Naamwoord van handeling: germination
https://fr.wikipedia.org/wiki/Germination
Engelse term: germinate. Naamwoord van handeling: germination
https://en.wikipedia.org/wiki/Germination


kieming
kie•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van kiemen

Kijk bij kiemen.


kiemkracht
kiem•kracht

█ Zelfstandig naamwoord

Het vermogen om te kiemen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kiemkracht


kiemplant
kiem•plant

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: zaailing

█ Zelfstandig naamwoord

www.encyclo.nl/begrip/Kiemrust

kiemwortel
kiem•wor•tel

█ Zelfstandig naamwoord

Wortel die ontstaat tijdens het kiemen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kiemwortel


kien

1. █ Zelfstandig naamwoord

Pijnboom. Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4286

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22kien%22

Plaatsnamen: Kienendal (Noord-Frankrijk), Kinrooi (België)

2. █ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: veenhout

Subfossiel hout in veen.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M031997
kien•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: veenhout
Engelse term: bog wood

kienolie
kien•o•lie

█ Zelfstandig naamwoord

Een, als bijproduct bij de bereiding van houtskool en teer, door droge distillatie van harsrijk hout (het hout en de wortels van Pinus-soorten) verkregen, soort van terpentijnolie. Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M032012&article=houtskool

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kienolie


kienspaan
kien•spaan

█ Zelfstandig naamwoord

1. Spaan van subfossiel hout in veen.
2. Een stuk met hars verzadigd hout van pijnbomen.
2.1. De stobbe van een gevelde pijnboom blijft na de velling hars aanmaken, hars dat normaal naar de stam stijgt. Omdat de stam verwijderd is, blijft het hars ter plaatse. Zo kunnen er kienspanen gewonnen worden van de wortels en de stobbe.
2.2. Als een tak van een pijnboom afbreekt of afgezaagd wordt, dan verzadigt de stomp met hars (takrest) zoals in 2.1..
kie•zel

█ Zelfstandig naamwoord


kijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: keil, kiel
kim•wis

█ Zelfstandig naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M032234.re.13

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kimwis


kip

█ Zelfstandig naamwoord

"Langwerpige groeve in den grond waar men tijdens de winter aardappelen in bewaart."

Kip is een wisselvorm van keep.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kip


klamaks
klam•aks

█ Zelfstandig naamwoord

Klamaks, klamatsch, Duits Klemmaxt, duikt op als term om twee verschillende werktuigen te benoemen die op elkaar lijken.
MOT in Grimbergen (B) benoemt ze trekduivel en haagtrekker.
Het werktuig dat MOT trekduivel benoemt werd in Limburg (B) opgetekend als kramma door Carlos Montfort.

Kijk ook bij aks.

Een klamaks is oorspronkelijk een handwerktuig. In de video hieronder wordt een buitenmaatse klamaks getoond die door een trekpaard wordt voortbewogen.


Verwante term: aks

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klamaks


klamp

█ Zelfstandig naamwoord

■ Middelnederlands: clampe

Haak, kram.

klankhout
klank•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout voor de bouw van muziekinstrumenten.

Verwante termen:
Duitse term: Tonholz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klankhout


klapblok
klap•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: klophout

Stuk gekliefd eikenhout.

Klappen betekent hier mogelijk slaan, slaan met een klap (geluid) = klieven.


Verwante termen:
Duitse term: Klappholz
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GK06487
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DK01195

Een andere betekenis in het Duits:
Klappholt (Gehölz, in dem man Laub als Futter durch Abschlagen der Zweige sammelt = Hout (bos): waarin men loof als voeder door afslaan van de twijgen verzamelt.)
Bron: https://de.wikipedia.org/wiki/Klappholz#Geschichte

Franse term: merrain
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/merrain/50670?q=merrain#50561
https://fr.wikipedia.org/wiki/Merranderie

Frans dialect: claphout, clappe, clape. Bron: www.etymologiebank.nl/trefwoord/klaphout
Glossaire du Morvan via Google Books.
Datations et documents lexicographiques Vol 3 via Google Books.

Engelse term: clapboard
https://en.wikipedia.org/wiki/Clapboard_(architecture)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klaphout


klauwschade
klauw•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade aan bomen door klauwen van katachtigen.

Verwante term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klauwschade


KLE

Afkorting van klein landschapselement. Kijk bij klein landschapselement.


kleem

█ Zelfstandig naamwoord

Bodem die bestaat uit klei en leem.

www.etymologiebank.nl/trefwoord/kleem
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22kleem%22

Patroniem: Cleemput (put = plaats waar men kleem delft)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kleem


klei

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klei

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klei


kleiput
klei•put

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: tichelgat

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleiput

Verwante termen:

klein landschapselement
klein land•schaps•e•le•ment

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Afkorting: KLE

Lijn- of puntvormige elementen in het landschap waarvan het uitzicht, de structuur of de aard deel uitmaken van de natuur. Deze elementen kunnen het resultaat zijn van menselijk handelen. Bron: www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/kleine-landschapselementen

Verwante termen:
Franse term: petit élément paysager, afgekort tot PEP

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klein-landschapselement


kleuren
kleu•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) kleuring, (de) kleuring

In de context van deze lijst: Kleur geven aan hout en laken (stof). In het ene geval door middel van een kleurstof, in het andere geval door middel van een bepaalde handeling.

verkleuren (bruine eik, bruinstreperig, bladeren in de herfst)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kleuren


kliefbank
klief•bank

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: kloofbank, lattenspriet

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M033733.re.16

lattenspriet
https://ojs.ugent.be/VMD/article/view/5348/5270
Spriet betekent hier gaffel.
Engelse term: brake

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kliefbank


kliefbeitel
klief•beitel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: kloofbeitel

Metalen beitel om hout te klieven.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kliefbeitel


kliefbijl
klief•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: kliefhamer, kloofbijl, kloofhamer

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloofbijl
www.mot.be/resource/Tool/kloofbijl?lang=nl
www.ecopedia.be/199/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse termen: Kliebhammer (Zuid-Duits), Spaltaxt, Spalthammer
https://de.wikipedia.org/wiki/Spalthammer
Franse termen: hache à fendre, hache à refendre, merlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Merlin_(outil)
Engelse termen: splitting axe, splitting maul
https://en.wikipedia.org/wiki/Splitting_maul

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kliefbijl


kliefblok
klief•blok

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: hakblok, kapblok, kloofblok

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M033733.re.18
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=21942

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kliefblok


kliefgoot
kliefgoot

█ Zelfstandig naamwoord

Ondiepe goot die in een stam gekapt wordt als leidsel om een stam in de lengte te klieven. In de goot worden wiggen geplaatst die dan verder in de stam geklopt worden.

De term kliefgoot is bedacht door Carlos Montfort en voor het eerst wereldkundig gemaakt op Termen van Boheest op 26 decmeber 2018.

Verwante termen:
+ Bladwijzer:


kliefhamer
klief•ha•mer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefbijl

Kijk bij kliefbijl.


kliefhout
klief•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kloofhout

1. Gekliefd hout of hout dat voorbestemd is om te klieven.

Verwante termen:
Franse term: bois fendu

2. Klein stuk hout om vlechtroeden te klieven.

http://blogimages.seniorennet.be/mandenmaken/38-5dc1a12a42a5aed55ed222dbd1c91c4e.jpg
http://home.kpn.nl/salix-alba.f.vd.brand/images/dissel.jpg
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M033733.re.21


Verwante termen:
Franse term: fendoir
Engelse termen: cleaver, withy cleaver

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kliefhout


kliefijzer
klief•ijzer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefmes

Kijk bij kliefmes.


kliefmachine
klief•ma•chi•ne

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kloofmachine

www.ecopedia.be/216/encyclopedie/

Verwante termen:
Franse term: fendeuse

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kliefmachine


kliefmes
klief•mes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: kliefijzer, kloofijzer, kloofmes


Een bijzondere vorm van het kliefmes is een kleine eenhands dissel waarmee men dik rijs kan klieven.
http://home.kpn.nl/salix-alba.f.vd.brand/images/dissel.jpg

Verwante termen:
Duitse termen: Schindeleisen, Schindelmesser, Spalteisen, Spaltklinge
https://de.wikipedia.org/wiki/Schindelmesser
Franse termen: coutre, départoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Départoir
Engelse term: froe
https://en.wikipedia.org/wiki/Froe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kliefmes


kliefwig
klief•wig

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefbeitel, kloofwig

www.ecopedia.be/200/encyclopedie


In Duitsland is er een veiligheidsvoorschrift dat stelt dat men niet met metaal op metaal mag kloppen, dit om het risico van wegvliegende stukken metaal te vermijden. Daarom vindt men daar kliefwiggen met een kunststof slagvlak. Een goede maatregel.
Afbeeldingen op Google 1 en 2.

Verwante termen:
Duitse term: Spaltkeil
https://de.wikipedia.org/wiki/Spaltkeil_(Werkzeug)
Franse termen: coin éclateur, coin à fendre
Engelse term: splitting wedge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kliefwig


klier

█ Zelfstandig naamwoord

Een plantencel die een product afscheidt dat door de plant niet verder verwerkt wordt. https://nl.wiktionary.org/wiki/klier

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klierhaar
█ Naamwoord van handeling: (het) klieven

■ Synoniemen: breken, kloven, splijten

www.etymologiebank.nl/trefwoord/klieven
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kloven

Verwante termen:
Duitse termen: klieben, kloben, spalten
www.duden.de/rechtschreibung/klieben
Franse term: fendre
Franse term, woordverwant aan klief, zelfstandig naamwoord: glyphe (glyphe = klief)
www.cnrtl.fr/definition/glyphe
Engelse term, woordverwant: cleave
Engelse term: rive
Engelse term, woordverwant, zelfstandig naamwoord: glyph
www.etymonline.com/word/cleave
https://en.wiktionary.org/wiki/cleave
www.etymonline.com/word/glyph
www.etymonline.com/word/rive

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klieven


klimboom
klim•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Een boom waarin men kan klimmen op de gesteltakken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klimboom


klimplant
klim•plant

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimplant

Er zijn klimplanten die zich hechten door middel van ranken of hechtwortels en er zijn klimplanten die zich niet hechten, maar wel geleid kunnen worden door de mens. Niet-hechtende klimplanten kunnen haakvormige stekels hebben die dienen als klimhouvast.
Duitse term: Kletterpflanze
https://de.wikipedia.org/wiki/Kletterpflanze
Franse term: plante grimpante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_grimpante
Engelse term: vine
https://en.wikipedia.org/wiki/Vine

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klimplant


klimrek
klim•rek

█ Zelfstandig naamwoord

Rek oftewel gestel van latten waarin klimplanten kunnen groeien.

klimroos
klim•roos

█ Zelfstandig naamwoord

Roos waaruit lange slappe scheuten groeien die men kan aanbinden aan een klimhulpmiddel zoals een klimrek, rozenboog ...
Verwante term: zoöchorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klit


kloet

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vaarboom

Lange, dunne boomstam om een vaartuig (boot, vlot ...) in ondiep water voort te bewegen. De kloet wordt in de bodem gestoken waarop het vaartuig voortgeduwd wordt.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M033910
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M033911

Ook springstok oftewel polsstok.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polsstok

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kloet


kloeten
kloe•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) kloeten

■ Synoniem: bomen

Een vaartuig (boot, vlot ...) in ondiep water met een kloet oftewel boom voortbewegen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kloeten


klomp

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: holblok, holleblok, holsblok, holtsblok, kloef

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klomp
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026209
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026177

Verwante termen: kloef, klos, monoxiel
Duitse termen: Klump, Klumpe, Klumpen
https://de.wiktionary.org/wiki/Klumpen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klomp


klompenmaker
klom•pen•ma•ker

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klompenmaker


Verwante termen: klomp
Duitse term: Holzschuhmacher
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzschuhmacher
Franse term: sabotier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sabotier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klompenmaker


kloofbank
kloof•bank

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefbank

Kijk bij kliefbank.


kloofbeitel
kloof•bei•tel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefwig

Kijk bij kliefwig.


kloofbijl
kloof•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefbijl

Kijk bij kliefbijl.


kloofblok
kloof•blok

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefblok

Kijk bij kliefblok.


kloofhamer
kloof•ha•mer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefhamer

Kijk bij kliefbijl.


kloofhout
kloof•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefhout

Kijk bij kliefhout.


kloofijzer
kloof•ij•zer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefmes

Kijk bij kliefmes.


kloofmachine
kloof•ma•chi•ne

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefmachine

Kijk bij kliefmachine.


kloofmes
kloof•mes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefmes

Kijk bij kliefmes.


kloofwig
kloof•wig

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefwig

Kijk bij kliefwig.


kloon

█ Zelfstandig naamwoord

Een organisme waarvan de nakomelingen, door de wijze waarop het organisme is vermenigvuldigd (vegetatief) dezelfde genetische eigenschappen bezitten als het organisme zelf. (bron: http://library.wur.nl/boombank/dry-glos.html)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kloon


kloostertuin
kloos•ter•tuin

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloostertuin
www.leestekensvanhetlandschap.nl/kloostertuin

Verwante termen:
Duitse term: Klostergarten
https://de.wikipedia.org/wiki/Klostergarten
Franse term: jardin d'abbaye,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_de_curé
Engelse term: monastery garden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kloostertuin


klophout
klop•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem voor een bepaalde uitvoering: sleg

Houten gereedschap waarmee men slagen op een voorwerp kan geven. Dit kan een stuk rondhout of een houten hamer zijn. Een grote houten hamer noemt men een sleg.

Voorbeeld van het gebruik van een klophout, vanaf 1:33 op de tijdlijn.

Verwante termen:
Duitse termen: Holzschlägel, Klopfholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Klopfholz
www.werkzeugsprache.de/Klopfholz-und-Stecheisen.29.0.html
Franse term: mailloche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maillet_(outil)
Engelse termen: beetle, maul
www.merriam-webster.com/dictionary/beetle
https://en.wikipedia.org/wiki/Mallet
https://en.wikipedia.org/wiki/Beetle_(disambiguation)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klophout


klos

█ Zelfstandig naamwoord

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/klos1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M033989

kloskant, kantklossen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloskant

Verwante termen:
Duitse term, oorspronkelijk: Kloß
Duitse termen, afgeleid van Kloß: Klotz, Klotzen
www.dwds.de/wb/Kloß
https://de.wiktionary.org/wiki/Kloß
www.dwds.de/wb/Klotz
www.dwds.de/wb/Klotzen
https://de.wiktionary.org/wiki/Klotz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klos


kloskorf
klos•korf

■ Kortweg: klos
■ Synoniem: bijenklos

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M033989.re.18&lemmodern=kloskorf


Verwante termen:
+ Bladwijzer:


klot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: kloot, kluit

www.etymologiebank.nl/trefwoord/klot

kloven
klō•ven

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: klieven

Kijk bij klieven.


kluit

█ Zelfstandig naamwoord

1. Wisselvorm van klot oftewel turf. Kijk bij klot.

2. Hoeveelheid aarde van gedrongen, onregelmatige vorm.

Opmerking: klot en kluit zijn wisselvormen van elkaar en hebben eigenlijk dezelfde betekenis.
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kluit


knab

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: knaap, knabbe
■ Wisselvorm, met diminutiefsuffix: knavel

1. Een stronk of brok hout. In Limburg (B) heden nog gekend als stuk brandhout voor de open haard of kachel.
1.1. Handvat van een zeis. In het Engels ook gekend als nib, een wisselvorm van knab.
1.2. Stronk van hakhout. Bron: Bijdrage tot een Hagelandsch idioticon

Knab is wellicht verwant met knappen dat braken/breken betekent. Knap is een synoniem van vlasbraak.
Het werkwoord knabbelen is woordverwant aan knab.

Knaap, een jonge man, is woordverwant aan knab.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knab


knabbenzaag
knab•ben•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Kortzaag om brandhout tot knabben (stukken) te zagen. In veel gevallen een gestelzaag.
1. █ Zelfstandig naamwoord

Vlasbraak.

www.etymologiebank.nl/trefwoord/knap1

Verwante termen bij 1:
2. █ Zelfstandig naamwoord

Eten, spijs.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knap


knapkoek

knie

█ Zelfstandig naamwoord

Krommer in de vorm van een knie.

Kniehout: hout in de vorm van een knie.

Verwante termen:
Duitse term: Knie
Franse term: genou
Engelse term: knee
https://en.wikipedia.org/wiki/Knee_(construction)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knie


kniewortel
knie•wortel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ademhalingswortel

www.kew.org/Glossary/knee-root.htm?prefix=k

Verwante term: wortel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kniewortel


Duitse term
Knick

■ Wisselvorm: Knickicht

Kijk bij knik.


knijf

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: kniep, knijp

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034176
www.etymologiebank.nl/trefwoord/knijf
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22knijf%22
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-k/

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=22263&lemmodern=knijf&article=knijp
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034176&lemmodern=knijf&article=knijpen

Verwante term: snijden
Duitse termen: Kneif, Knipp
Kneif
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DK01538
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GK08744
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RK09744
www.dwds.de/wb/Kneif
Knipp
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RK10246
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=LothWB&lemid=CK00824
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=ElsWB&lemid=EK01863
https://de.wikipedia.org/wiki/Hippe_(Werkzeug)#Knipp

Een Knipp is ook een kapmes.

Engelse term: knife


knik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: knikke

Van knikken gevormd of uit het Nederduits overgenomen. Heg van ineengevlochten struiken, genaamd naar het knikken van de twijgen, dat geschiedt om de struiken niet in de hoogte te laten groeien maar ze vele zijloten te laten krijgen. In Gelderland bekend in de vorm knikke. Bron, bewerkte tekstovername: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034193
De benaming knik, Duits Knicke, in de context van een heg, heeft eigenlijk betrekking op het buigen van hout. Echter, in de 18de eeuw werden er in Duitsland door landbouwhervormingen walheggen, Wallhecken, aangelegd die blijkbaar beheerd werden als hakhout. Als we nu over knikken praten, dan praten we over de walheggen die aangelegd zijn in de 18de eeuw. In de Duitse literatuur wordt overwegend gesproken over de knik als hakhout op een wal. Maar het is mogelijk dat de naam ouder is en verwijst naar het vlechten van heggen.

Verwante termen:
Duitse termen: Knick, Knickicht
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knik


knikken
knik•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) knikken, (de) knikking

■ Middelnederlandse wisselvorm: cnicken

1. Buigen.

Kijk ook bij kreuken.

Verwante term:

2. Zo breken dat de stukken blijven samenhangen.

Verwante termen:
Duitse termen: einknicken, knicken
www.dwds.de/wb/einknicken
www.dwds.de/wb/knicken > 1. scharf umbiegen, 2. halb durchbrechen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=knicken

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knikken


knikkergal
knik•ker•gal

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Knikkergal

Veroorzaakt door de galwesp Andricus kollari.

Verwante term: galappel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knikkergal


kniphaag
knip•haag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: scheerhaag

Kijk bij scheerhaag.


knippen
knip•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) knippen

■ Synoniem, in de context van vorm geven: scheren

1. Een deel van een plant met een schaar afsnijden.
1.bis. Met een schaar een bepaalde vorm geven aan een plant of dichtgegroeide plantengroep (= heg).

afknippen

knoest

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: noest
Knoest is mogelijk woordverwant aan knot en knots (letterkeer).

Verwante term: knoestig
Duitse term: Astloch?
Franse term: loupe
Engelse term: knot
https://en.wikipedia.org/wiki/Wood#Knots

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knoest


knoestig
knoes•tig

█ Bijvoeglijk naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M034274

Verwante term: knoest
Duitse term: knorrig
Franse termen: loupeux, noueux
https://fr.wiktionary.org/wiki/noueux
Engelse termen: gnarly, gnarled

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knoestig


knol

█ Zelfstandig naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22knol%22

1. Ondergrondse verdikking van een plant.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortel_(plant)#Wortelknol
www.houtwal.be/vakjargon/jargon_kl.htm

Verwante term: wortel

2. Knoest. Houtknol. Houten uitgroeisel, meestal aan de stam, aan een boom. Dit hout kan een opvallende tekening vertonen, geliefd door beeldende kunstenaars en houtdraaiers.

Verwante termen:
Duitse term: Maserknolle
https://de.wikipedia.org/wiki/Maserknolle
Franse termen: broussin, loupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Broussin
Engelse term: burl
https://en.wikipedia.org/wiki/Burl

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knol


knolhout
knol•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout van houtknollen met een bijzondere figuratie, geliefd bij nappendraaiers en houtsnijders.

Verwante termen:
Engelse term: burlwood

knoop

█ Zelfstandig naamwoord

1. Plantendeel.

■ Synoniem: nodium

https://nl.wikipedia.org/wiki/Knoop_(plant)

Verwante termen bij 1:
Duitse termen bij 1: Knoten, nodus, nodium
https://de.wikipedia.org/wiki/Knoten_(Botanik)
www.biologie-lexikon.de/lexikon/nodus.php
Franse term bij 1: nœud
Engelse term bij 1: node
https://en.wiktionary.org/wiki/node#English

2. Toegehaalde lus in een touw, band of ander plooibaar/wringbaar voorwerp als verbinding.
knop•val

█ Zelfstandig naamwoord

Het laten vallen van de bloemknoppen.
Bron: Guy De Kinder, www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knopval


knopverlies
knop•ver•lies

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van knoppen verliezen

Het verliezen van knoppen.

knot•bo•men•rij

█ Zelfstandig naamwoord

Een lijnvormig aangeplante groep knotbomen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knotbomenrij


knotboom
knot•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kopboom
■ Regionale synoniemen: bolaard/bollaard, soets/suuts, tronk/tjunk/sink (horen bij lemma stronk)

Loofboom waarvan de kroon regelmatig volledig gesnoeid wordt om hout te oogsten.
Vroeger bekend als kopboom en woordvarianten daarvan: soets/suits, bol(l)aard ...

Kopfbaum (Duits), pollard (Groot-Brittannië) en tétard (Frans) zijn letterlijke vertalingen van kopboom.
Wat de Limburgse vorm soets (Maaskempens, ontrond; suuts) betreft:
Het lijkt voor de hand liggend om te stellen dat soets afkomstig is van het Franse souche.
De samensteller van deze lijst zoekt echter dieper dan vele anderen en stelt dat soets woordverwant is aan souche in plaats van dat het ervan afkomstig is. In Dictionnaire Littré staat bij de etymologie van souche; soutse, patois des Fourgs. Patois is Volksfrans. De gemeente Les Fourgs grenst aan Zwitserland.

www.littre.org/definition/souche
www.cnrtl.fr/etymologie/souche

De ene bron zegt dat de wortel Germaans stock is, de andere bron zegt dat de wortel Latijns soccus is.
En dan kan er ook nog een Keltisch woordverwantschap zijn ...
Limburgs soets betekent niet alleen knotboom, maar ook hoofd in figuurlijke zin. "Ik sla je tegen jouw soets", "Ich hau dich tiege diene soets".

+++++

Verwante termen:
Duitse term: Kopfbaum
Franse termen: arbre têtard, têtard, trogne
https://fr.wiktionary.org/wiki/têtard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_têtard
https://fr.wiktionary.org/wiki/trogne
https://fr.wiktionary.org/wiki/ragosse
Engelse termen: pollard, pollard tree
Italiaanse term: albero capitozzato (het knotten = capitozzatura)
Spaanse termen: árbol descopado, árbol desmochado, árbol podado

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knotboom


knotboomsnoei
knot•boom•snoei

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van knotboom snoeien

Het snoeien van een knotboom.

Verwante termen:
Franse term: taille en têtard

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knotboomsnoei


knothout
knot•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een bestand knotbomen.

2. Hout van een knotboom.

3. Synoniem van hakhout.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knothout


knotten
knot•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) knotten, (de) knotting

Het snoeien van een knotboom om het hout van de kroon te oogsten.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Knotten

Verwante termen:
Duitse termen: auf den Kopf setzen, schneiden, schneiteln
Franse termen: la taille en têtard, tailler en têtard
Engelse termen: poll, pollard
www.etymonline.com/word/poll
https://en.wiktionary.org/wiki/pollard
Italiaanse term: capitozzare
Spaanse term: desmochar

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knotten


knotwilg
knot•wilg

█ Zelfstandig naamwoord

Boomvormende wilg boom waarvan de kroon regelmatig volledig gesnoeid wordt om hout te oogsten.

Verwante termen:
Duitse term: Kopfweide
https://de.wikipedia.org/wiki/Kopfweide
Franse term: arbre têtard, têtard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_têtard
Engelse term: pollard

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knotwilg


knuppel
knup•pel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: kluppel
knuppelpad
knup•pel•pad

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Knuppelpad

Verwante termen:
Duitse termen: Knüppeldamm, Knüppelpfad
https://de.wikipedia.org/wiki/Knüppeldamm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knuppelpad


koek

█ Zelfstandig naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034448

Tweede lid in volgende woorden:
 • boekwijtkoek
 • koolzaadkoek
 • lijnzaadkoek
 • oliekoek
 • pannenkoek
 • raapkoek
Verwante term: koekenwis
Duitse term: Kuchen
Engelse term: cake
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=cake

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koek


Koekelareden
Koe•ke•lā•re•den

█ Zelfstandig naamwoord

Snelgroeiende variëteit van de Corsicaanse den, vernoemd naar de plaats Koekelare.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Corsicaanse_den#Koekelareden
www.flickr.com/photos/erfgoed/4205328799

Verwante term: variëteit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koekelareden


koekenwis
koe•ken•wis

█ Zelfstandig naamwoord

■Wisselvorm: koekwis
■ Kortweg: wis

Een onderlegger, gemaakt van wissen, waarop men boekweitkoek eet. Een koekenwis lijkt op de bodem van een gevlochten mand.

www.hetvirtueleland.be/items/show/35934
http://e-wld.nl/trefwoord/search/?search=koekwis

In Voeren: häörtsje: gevlochten wissen dienblad voor vlaai. Waarschijnlijk een wisselvorm van horde. Bron: http://members.home.nl/buysen/dieksjonnaer.html

Verwante termen:
Duitse term, onder voorbehoud: Schien, verwant aan scheen.
"Weidengeflecht, Hürde zum Auflegen der Kuchen (koekenwis?, nvdr) und zum Dörren des Obstes."
Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=LothWB&lemid=CS00472

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koekenwis


koewachter
koe•wach•ter

█ Zelfstandig naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034539

Verwante termen:
Duitse term: Kuhhirte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koewachter


koeweide
koe•wei•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: koewei

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034540

veeweide
http://gtb.inl.nl/search?actie=article&wdb=MNW&id=61742

Verwante termen:
Duitse term: Kuhweide

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koeweide


koken
ko•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) koken

Water op de kook brengen.

1. Hout koken om het buigbaar te maken.

2. Hout koken om het sap te logen. gekookt hout zou de vorm beter houden en minder snel scheuren. van belang voor nappendraaiers en houtsnijders.

3. Hout koken om het zacht te maken voor snijwerk, zowel handsnijwerk als machinaal lagen snijden voor fineerhout.

4. Vlechtroeden van wilgen koken om het geschilde hout een bruine kleur te geven. Buffen.

Lees "Het buff-proces"; https://sleutels.info/vlechtgroep/wis-en-waarachtig


Verwante termen:
Duitse term: kochen
Engelse term: boil

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koken


kolfstok
kolven
■ Synoniemen: wiel

Waterhoudende kom die ontstaan is door een dijkdoorbraak. Later in overdrachtelijke betekenis synoniem van vijver, in veel gevallen bij een molen. In een kolk werd ook hout gewaterd dat gezaagd werd in langsliggende zaagmolen.
Een kolk die ontstaan is door een dijkdoorbraak heeft de vorm van een cirkel = wiel. Vandaar het synoniem wiel.
Verwante termen:

kolonisatie
ko•lo•ni•sa•tie

█ Naamwoord van handeling van koloniseren

Het zich vestigen van een aantal bijeenlevende individuen van een bepaalde soort.

(zich) vestigen: een blijvende soortgemeenschap stichten, logischerwijs, maar ter verduidelijking; daar waar die soortgemeenschap niet aanwezig was.

Verwante termen:
Engelse term: colonisation
https://en.wikipedia.org/wiki/Colonisation_(biology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kolonisatie


kolonisatiecapaciteit
ko•lo•ni•sa•tie•ca•pa•ci•teit

█ Zelfstandig naamwoord

Het vermogen van een soort om een gebied te koloniseren.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kolonisatiecapaciteit


kolonisator
ko•lo•ni•sa•tor

█ Zelfstandig naamwoord

Organisme dat koloniseert.
kom•mel

█ Zelfstandig naamwoord

Heuvel. Lees de tekst op Woerterbuchnetz om de verklaring te kennen.
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GK16010

Verwante term: tomme
Duitse term: Kummel
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GK16010

+ Bladwijzer:


Japanse term
komorebi

木漏れ日

Zonlicht dat door boombladeren schijnt.

https://ja.wikipedia.org/wiki/木漏れ日

Verwante term: hanami

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#komorebi


konijnenvraat
ko•nij•nen•vraat

█ Zelfstandig naamwoord

Vraat door konijnen.

Het komt voor dat konijnen bomen ringen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#konijnenvraat


koningsden
ko•nings•den

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een bijzonder grote, recht gewassen levende den. Zoals de in 2011 gesneuvelde koningsden die in Bokrijk stond.

Koning. De koning van een gekuipte mast is de boom die de kern vormt van de samengestelde mast.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034775&article=gekuipte
www.vaartips.nl/extra/gekuipt.htm

2. Een den die geoogst wordt om de koning van een schuttersvereniging te eren.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koningsden


konkernol
kon•ker•nol

█ Zelfstandig naamwoord

Gele kornoelje.

Verwante term: kruisheg

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#konkernol


kooi

█ Zelfstandig naamwoord

● Wisselvorm: kevie (kēvie, woordverwant aan het Duitse Käfig)
Laatste deel in eendenkooi en schaapskooi.

Plaatsnaam: de Kevie, Tongeren.
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Kevie
www.kevie.be

1. Plantengeslacht, groente.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kool_(plant)
2. Verkoolde stof. Houtskool, steenkool.
Duitse term bij 2: Kohle

koolhout
kool•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Kuil waarin een meiler gebouwd wordt om houtskool te maken.
Verwante term: kool

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koolstof


koolstoffixatie
kool•stof•fixa•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van koolstof fixeren

● Synoniem: koolstofassimilatie

Koolstoffixatie is een gevolg van koolstofassimilatie. Bij koolstofassimilatie vormt zich glucose uit koolstofdioxide, licht en water of een andere waterstofdonor. Dit proces fixeert koolstofdioxide.

Verwante termen:
Duitse term: Kohlenstoffdioxid-Assimilation
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffdioxid-Assimilation
Franse term: fixation du carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fixation_du_carbone
Engelse term: carbon fixation
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_fixation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koolstoffixatie


koolstofdatering
kool•stof•da•te•ring

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/C14-datering

Verwante termen:
Duitse term: Radiokarbonmethode, 14C-Datierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Radiokarbonmethode
Franse termen: datation par le carbone 14, datation par le radiocarbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Datation_par_le_carbone_14
Engelse termen: carbon-14 dating, radiocarbon dating
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_dating

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koolstofdatering


koolzaad
kool•zaad

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolzaad

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koolzaad


koolzaadkoek
kool•zaad•koek

█ Zelfstandig naamwoord

Het overblijfsel van koolzaad nadat de koolzaadolie er in een oliemolen uitgeperst is. Veevoer.

Koolzaadkoek is een oliekoek.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koolzaadkoek


koolzaadolie
kool•zaad•olie

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolzaadolie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koolzaadolie


koop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: houw

Hakhoutperceel waarop men tegen betaling (bieding) hakhout kon oogsten.

Verwante term: houw
Engelse term: coup
http://tottingtonwoodlanders.org.uk/?page_id=314

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koop


koorplaats
koor•plaats

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar mannetjeskikkers in koor roepen om vrouwtjeskikkers te lokken om te paren.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koorplaats


kopboom
kop•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Synoniem van knotboom. Kijk bij knotboom.

2. Een opgaande boom met een korte stam en een grote kroon. Als men de boom oogst bekomt men vooral kophout.

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kopboom


kophout
kop•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kroonhout

Hout van de kroon van een boom. Hout van een knotboom.

Verwante termen:

koppel
kop•pel

█ Zelfstandig naamwoord

omheining, kamp

Verwante termen:

koppendraaier
kop•pen•draai•er

█ Zelfstandig naamwoord

Vervaardiger van kaaskoppen.


kops

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: eindelings

Betrekking hebbende op de 'kop' van een plank of ander stuk hout te weten het uiteinde of het snijvlak dwars op de vezel; eindelings. Bron, bewerkte tekst: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034920&article=eindelingsch

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kops


kopscheur
kop•scheur

█ Zelfstandig naamwoord

Scheur aan de kopse kant van hout.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kopscheur


kopshout
kops•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: eindelingshout
■ Antoniem: langshouthttps://nl.wikipedia.org/wiki/Kopshout

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034920.re.10&article=kopshout

Verwante termen:
Duitse termen: Hirnholz, Stirnholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Hirnholz

Franse term: bois debout, bois de debout
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_debout

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kopshout


kopvlak
kop•vlak

█ Bijvoeglijk naamwoord

Vlak (niet uitstekend) met de kop van de knotboom. Een knotboom is kopvlak gesnoeid wanneer de takken vlak met de kop i.p.v. gelijk met de takkragen verwijderd werden. Een slechte wijze.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kopvlak


koren
kō•ren

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: graan

Duitse termen: Getreide, Korn
https://de.wikipedia.org/wiki/Getreide
Engelse term: corn
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=corn
Woordverwante Noord-Amerikaans Engelse term: corn, in het Nederlands mais of maïs.
https://en.wikipedia.org/wiki/Maize

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koren


korenaar
kō•ren•aar

█ Zelfstandig naamwoord

Aar van koren. Kijk bij aar.


korenbloemwater
kō•ren•bloem•wā•ter

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: korenbloemenwater

Aftreksel van korenbloemen, mogelijk gemengd met andere stoffen. Gebruikt in fytotherapie.

korf

█ Zelfstandig naamwoord

korf•boot

█ Zelfstandig naamwoord

Gevlochten boot zoals men ze aantreft in Azië. De romp werd en wordt nog steeds met natuurlijk voorkomend bitumen waterdicht gemaakt.

korffles
korf•fles

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: mandfles

Kijk bij mandfles.


korfzeis
korf•zeis

Zeis met een grote toejacht om graan (o.a. haver) te maaien. Graanzeis.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035008.re.43

korstmos
korst•mos

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Korstmos

Korstmossen zijn een voedselbron voor vlinderrupsen.
http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=557842

Verwante termen:
Duitse term: Flechte
https://de.wikipedia.org/wiki/Flechte
Franse term: lichen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lichen
Engelse term: lichen
https://en.wikipedia.org/wiki/Lichen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#korstmos


kortbloeiend
kort•bloei•end

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend gedurende korte tijd te bloeien, bloemen voortbrengend die snel verwelken.


kortboom
kort•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Een typische knotboom wordt op jonge leeftijd een eerste keer geknot en daarna op regelmatige basis gesnoeid. De vitaliteit van het individu neemt niet af. Een opgaande boom op late leeftijd snoeien als knotboom is een ernstige aanval op de vitaliteit van die boom. Na de onthoofding zullen er waterloten groeien, en voor leken is dit een teken dat de boom vitaal is, maar de sterfcyclus is ingezet omdat de boom zulke grote wonden niet voldoende kan afgrendelen. Een opgaande boom die op late leeftijd als "excuse-knotboom" onthoofd wordt, is een kortboom (ingekorte boom). Omdat kundig knotten en vitaliteit in oog nemen hand in hand gaan, is het misplaatst en misleidend om een gekorte boom als knotboom te beschouwen. Als het gekorte individu op lange termijn toch vitaal blijkt te zijn, dan kan de status van kortboom veranderen in knotboom.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kortboom


korte omlooptijd
kor•te om•loop•tijd

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Artikel in voorbereiding.

Verwante termen:
Duitse term: Kurzumtrieb
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzumtriebsplantage
Franse term: courte rotation, (taillis à) rotation rapide
Engelse term: short rotation

korten
kor•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) korten, (de) korting

■ Synoniem: afkorten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hout_zagen#Afkorten

Hout dwars op de vezel zagen.

Verwante termen:
Duitse termen: ablängen, schroten
www.duden.de/rechtschreibung/schroten

Duits schroten = Nederlands schrooien (klein maken)

Franse term: découper
Engelse term, Noord-Amerika: buck

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#korten


korthout
kort•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. In de bosbouw: Geveld rondhout waarvan de stam op maat versneden is.

2. Korte stukken hout, zoals ze uit de korthoutsnijder komen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#korthout


korthoutoogst
kort•hout•oogst

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: korthoutmethode, korthoutwijze, sortimentenmethode

www.ecopedia.be/392/encyclopedie/
www.doordebomenhetboszien.nl/html/k.html

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#korthoutoogst


korthoutsnijder
kort•hout•snij•der

█ Zelfstandig naamwoord

Machine die hout in de lengte versnijdt tot kleine stukken.


Verwante termen:
Engelse term: branch logger

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#korthoutsnijder


kortloot
kort•loot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: kortlot

Engelse term: short shoot

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kortloot


kortwieken
kort•wie•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) kortwieken, (de) kortwieking

Alle takken van een opgaande boom verwijderen.

Verwante termen:
Engelse term van twijfelachtig allooi: shredding (verbreid op het internet, maar mogelijk onfeitelijk)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kortwieken


kortzaag
kort•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: afkortzaag

Zaag waarvan de tanden zodanig gevormd en gezet zijn dat ze hout dwars op de draad kunnen doorzagen.

www.mot.be/resource/Tool/kortzaag-hand?lang=nl

Een trekzaag is een kortzaag.

Verwante termen:
Duitse term: Schrotsäge
Engelse term: bucksaw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kortzaag


korver
kor•ver

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem:mandenvlechter

Kijk bij mandenvlechter.

Verwante term: korf
Duitse term: Körber

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#korver


kot

█ Zelfstandig naamwoord

www.etymologiebank.nl/trefwoord/kot
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22kot%22

keet
www.etymologiebank.nl/trefwoord/keet


Verwante termen:
Duitse term: Kode, Kot, Kote, Kotte, Kotten, Kate, Katte, Katten, Koth, Kothe, Köth, Köthe, Köthen, Kathe
https://de.wikipedia.org/wiki/Kate_(Hütte)

Kotten
'ein einzelnes Haus ohne Feldgüter, ohne Anspannvieh u. ohne Nebengebäude', Kotten, die Kode.
Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PK04302

Franse term: cote, daarvan afgeleid: cotage, cotin
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID2776
https://fr.wiktionary.org/wiki/cotage#Étymologiee
https://fr.wiktionary.org/wiki/cotin
Engelse termen: cot, cote (duivenkot = dove cote, dovecot, dovecote)
Engelse term, met Frans achtervoegsel -age: cottage
www.etymonline.com/word/cot
www.etymonline.com/word/cote
https://en.wikipedia.org/wiki/Dovecote
www.etymonline.com/word/cottage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kot


koude bak
kou•de bak

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniemen: koude kas, kweekbak

Een broeibak die niet verwarmd wordt.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koude_kas

Verwante termen:
 • broeibak
 • broeikas
Engelse term: cold frame
https://en.wikipedia.org/wiki/Cold_frame
Verwante Engelse term: hot bed
https://en.wikipedia.org/wiki/Hotbed

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koude-bak


koude kas
kou•de kas

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: koude bak

Kijk bij koude bak.


koud stapelen
koud sta•pe•len

█ Werkwoordelijke woordgroep

Van stenen omheiningen: Stapelen zonder mortel.

Verwante termen:
Engelse term: dry wall (wall is hier een werkwoord, korte infinitief)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koud-stapelen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kouter


kraagvolgend
kraag•vol•gend

█ Bijvoeglijk naamwoord

Bij kraagvolgend snoeien snijdt men in op de lijn van de takkraag.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kraagvolgend


kraaienbos
kraai•en•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Plaatsnaam: kreyel

Verwante termen:

kraanzaag
kraan•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: haalzaag, schragenzaag

www.mot.be/resource/Tool/kraanzaag?lang=nl
https://nl.wiktionary.org/wiki/kraanzaag
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035261

In onderstaande opname is te zien hoe de boven- en onderzager goed samenwerken.
Op deze wijze kan men gedurende lange tijd zagen.


Verwante termen:
Duitse termen: Grubensäge, Kransäge, Schottsäge
Duitse term, Rijnlands: Dielsäge
Duitse term, Rijnlands, voor een bepaalde handraamzaag, kleiner dan de kraanzaag: Kloppsäge
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RD01810
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AD00497
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RK08109

Beeld van een Kloppsäge:
www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/rhoder-museum-zeigt-techniken-holzbearbeitung-5385557.html

Franse term, kraanzaag in een gestel: scie à cadre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scie_à_cadre
Engelse termen: pitsaw, whipsaw
https://en.wikipedia.org/wiki/Whipsaw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kraanzaag


kram

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: houvast

www.vandale.be/opzoeken?pattern=kram&lang=nn
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035309
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kram
Artikel II.B.1.a. http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026755


Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kram


kramma
kram•ma

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: trekduivel

Duitse term: Kranz

kreu•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) kreuken, (de) kreuking

■ Wisselvormen: croken, kroken. Nederduits kröken. Nederduits kröken en Nederlands kreuken zijn hetzelfde woord. Duits ö en Nederlands eu zijn dezelfde klank.

Dit artikel verwijst naar een document waarin gesproken wordt over vlechtheggen in de tijd van de Kartuizers in Noord-Brabant. In deze tekst staat het werkwoord croken geschreven. In dit artikel wordt duidelijk gemaakt wat croken in deze tekst betekent.

www.kartuizerklooster.nl/index.asp?menu=02&id=2&id=1

kreuken, werkwoord
Bron: Etymologiebank
kreuken* [vouwen maken] {croken [vouwen, kreuken, breken] 1220-1240} heeft als oorspronkelijke betekenis ‘buigen’, vergelijk oudhoogduits kriochan (hoogduits kriechen) [kruipen], engels to crouch [neerbuigen], verwant met kruk, kruipen
P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek, 2e druk, Van Dale
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kreuken
Toevoeging door Carlos Montfort: Vergelijk Nederlands/Nederduits maken met Hoogduits machen. Deze klankverschuiving op de medeklinker komt ook voor in Nederlands/Nederduits kreuken/kröken en Hoogduits kriechen.

croke, zelfstandig naamwoord
Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300
Betekenis: Kreukel, plooi, rimpel, vouw.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID6284

croken, werkwoord
Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500
Betekenis: Artikel I.1. Vouwen, plooien, rimpelen ... (klik op I.)
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=24018

kreuken, werkwoord
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976
Betekenis: Artikel A.5.: buigen (klik op A.)
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035453


Hierna volgen lemma's uit het Nederduits en het Nederlands.

kröken, werkwoord
Bron: Rheinisches Wörterbuch
Betekenis: knicken (knikken, buigen)
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RK16758

Krökel,  zelfstandig naamwoord
Bron: Plattmakers
Betekenis: Falte (vouw )
http://plattmakers.de/nl/12556/Krökel

Toevoeging door Carlos Montfort: Krökel bestaat uit twee woorddelen: krök + el. "el" is een diminutiefsuffix oftewel verkleinachtervoegsel: krök + el : kleine kreuk

krökeln, werkwoord
Bron: Plattmakers
Betekenis: Folen in wat rinmaken (vouwen in iets maken)
http://plattmakers.de/nl/13753/krökeln

kreukel, zelfstandig naamwoord
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kreukel
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22kreukel%22
crook, werkwoord
Bron: Online Etymology Dictionary
Betekenis: bend, cause to assume an angular or curved form (buigen, een hoekige of gebogen vorm veroorzaken)
www.etymonline.com/word/crook

crooked, bijvoeglijk naamwoord
Bron: Online Etymology Dictionary
Betekenis: bent, curved, in a bent shape (gebogen, rond, in een gebogen vorm)
www.etymonline.com/word/crooked

Kijk ook bij knikken.

Deze bijdrage is toegevoegd op 25 september 2018.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kreuken


kreupelgroei
kreu•pel•groei

█ Zelfstandig naamwoord

Groeimisvorming.

Kreupel is woordverwant aan kruipen. Kijk ook bij kreupelhout.

Verwante termen:
Duitse term: Krüppelwuchs

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kreupelgroei


kreupelhout
kreu•pe•lhout

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kreupelhout
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kreupelhout

Kreupel is woordverwant aan kruipen. Kreupelhout is kruipend hout.
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kreupel

Verwante termen: gebrekkig hout
Duitse term: Krüppelholz
www.duden.de/rechtschreibung/Krueppelholz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kreupelhout


krib

■ Wisselvorm:kribbe

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/krib1

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#krib


kriek

█ Zelfstandig naamwoord

Zure kers.
Langs Nederlands (West-Vlaams), dan langs Picardisch creque in het Frans geraakt.
https://fr.wiktionary.org/wiki/creque

krimp

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: houtkrimp

Kijk bij houtkrimp.


kringloop
kring•loop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: cyclus, omloop

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kringloop


Verwante termen:
Duitse term: Kreislauf
Franse term: cycle
Engelse term: cycle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kringloop


kritische kloof
kri•ti•sche kloof

█ Zelfstandig naamwoord

In de context van versnippering: Afstand tussen stapstenen die voor een soort te groot is om te overbruggen.

Verwante termen:
Engelse term: critical gap

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kritische-kloof


kroet

█ Zelfstandig naamwoord

2. Afval van fruit.

www.encyclo.nl/begrip/Kroet

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroet


kromakker
krom•ak•ker

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kromakker
www.leestekensvanhetlandschap.nl/kromakker

Verwante term: bolle akker

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kromakker


krombranden
krom•bran•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) krombranden, (de) krombranding

www.zuiderzeehoorn.nl/nw-27093-7-3484152/nieuws/houtbewerking_in_de_scheepsbouw.html

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#krombranden


kromgroei
krom•groei

█ Zelfstandig naamwoord

Van de stammen en gesteltakken van bomen en struiken: Groei die verloopt volgens een kromme.


kromhout
krom•hout

█ Zelfstandig naamwoord


Verwante termen:
Duitse term: Krummholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Krummholz
Franse termen: bois courbe(s), bois courbant(s)
www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/FR/kromhout

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kromhout


kromme boom
krom•me boom

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Krom gegroeide boom. Krommer.

Verwante termen:
Duitse term: krummer Baum
Franse term: arbre courbé
Engelse termen: bent tree, crooked tree

krommer
krom•mer

█ Zelfstandig naamwoord

Een krom gewassen boom.

Verwante termen:
Franse term: arbre courbe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#krommer


kronendak
kro•nen•dak

█ Zelfstandig naamwoord

bladerdek

Verwante term:


kroon

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het bovenste deel van een boom. De takken en het gebladerte.


Kroon en kruin zijn woordverwant.

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Baumkrone
https://de.wiktionary.org/wiki/Baumkrone
Franse termen bij 1: couronne, houppier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Houppier
Engelse term bij 1: crown
https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_(botany)

2. Bij een bloem: alle kroonbladeren samen. Latijn: corolla.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Corona_(Passifloraceae)

Verwante term bij 2: kroonblad
Duitse term term bij 2: Krone
Franse term term bij 2: corolle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corolle
Engelse term term bij 2: crown

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroon


kroonaanzet
kroon•aan•zet

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats op de stam waar de kroon begint.

Verwante termen:
Duitse term: Kronenansatz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonaanzet


kroonaansluiting
kroon•aan•slui•ting

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van kroon aansluiten

Mate waarin de kronen van nevenstaande bomen elkaar raken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonaansluiting


kroonbasis
kroon•ba•sis

█ Zelfstandig naamwoord

Kroonaanzet.

Verwante term: kroon
Duitse term: Kronenbasis: Unterster Bereich der Krone.
www.baumportal.de/baumpflege-begriffe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonbasis


kroonblad
kroon•blad

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bloemblad

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroonblad

Verwante termen:

kroonbreuk
kroon•breuk

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een situatie waarbij, meestal als gevolg van harde wind, zware takken in de kroon doormidden breken of van de stam afscheuren. Bron: Guy De Kinder, www.houtwal.be/vakjargon/jargon_kr.htm

2. Inwendige breuk in de kroon.

Verwante termen:
Duitse term: Kronenbruch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonbreuk


kroondiameter
kroon•di•a•me•ter

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kroondoorsnede

Doorsnede van de kroon.

Verwante termen:
Duitse term: Kronendurchmesser

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroondiameter


kroondichtheid
kroon•dicht•heid

█ Zelfstandig naamwoord

De mate waarin een kroon licht doorlaat.
Engelse term: canopy density

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroondichtheid


kroonhout
kroon•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kophout

Hout van de kroon.

Verwante termen:
Duitse term: Kronenholz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonhout


kroonmantel
kroon•man•tel

█ Zelfstandig naamwoord

De buitenste omtrek van de kroon.

Verwante termen:
Duitse term: Kronenmantel: Äußerer Umriss der Krone
www.baumportal.de/baumpflege-begriffe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonmantel


kroonoppervlakte
kroon•op•per•vlak•te

█ Zelfstandig naamwoord

Grootte van de kroonprojectie op de bodem.

Verwante termen:
Duitse term: Kronenfläche

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonoppervlakte


kroonprojectie
kroon•pro•jec•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van kroon projecteren

Het denkbeeldige projecteren van de kroon, in het bijzonder de omtrek daarvan, op de bodem. Boomspiegel.

Verwante termen:
Duitse termen: Kronendurchmesser, Kronenfläche (Zweidimensionale Bemessung der Krone.), Kronenschirmfläche
www.baumportal.de/baumpflege-begriffe
Engelse term: crown cover
www.forestryforum.com/dictionary/display.php?action=view&id=230&from=action=search|by=C|nr_page=6

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonprojectie


kroonreductie
kroon•re•duc•tie

█ Zelfstandig naamwoord

Het verminderen van het aantal takken in de kroon.

(natuurlijke kroonreductie en kroonreductie door de boomverzorger)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonreductie


kroonritselaar
kroon•rit•se•laar

█ Zelfstandig naamwoord

Duif.

Als een duif opgeschrikt vanuit de kroon wegvliegt slaat het dier met haar of zijn vleugels luid tegen de bladeren. Het ritselende geluid dat volgt wordt typisch gemaakt door duiven.

Term bedacht door Carlos Montfort op 8 november 2017.

Verwante term: kroon

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonritselaar


kroonsluiting
kroon•slui•ting

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het moment waarop de kronen van opgaande bomen elkaar raken.

2. Mate waarin de elkaar rakende kronen van nevenstaande bomen de lichtval onder de kronen verhinderen.
Verwante Duitse term: Dickung
https://de.wikipedia.org/wiki/Dickung
Engelse termen: crown cover ,crown closure
https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_closure

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonsluiting


kroonsnoei
kroon•snoei

█ Zelfstandig naamwoord

Het snoeien in of van de kroon.

kroon•ver•an•ke•ring

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van kroon verankerenwww.arbior.be/kroonverankering/

Verwante termen:
Duitse term: Kronensicherung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kronensicherung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonverankering


kroonverlaging
kroon•ver•la•ging

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van kroon verlagen

Van stambomen/loofbomen: De gebeurtenis waarin takken onder de kroon uitschieten om een nieuw kroondeel te vormen.

Mogelijke oorzaken of verbanden:
1. Plotselinge lichtstelling op de stam. Om schorsbrand te voorkomen maakt de boom op voorheen takvrije plaatsen takken aan waarvan het gebladerte het zonlicht zal dempen.
2. Samenspel met natuurlijke kroonreductie. De oorspronkelijke kroon sterft voor een deel af en lageraf wordt een nieuwe kroon gevormd.


kroonvolume
kroon•vo•lu•me

█ Zelfstandig naamwoord

Driedimensionale bemeting van de kroon.

bemeten
https://nl.wiktionary.org/wiki/bemeten#Werkwoord

Verwante termen:
Duitse term: Kronenvolumen: Dreidimensionale Bemessung der Krone.
www.baumportal.de/baumpflege-begriffe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonvolume


kroonvorm
kroon•vorm

█ Zelfstandig naamwoord

Vorm van de kroon.

Verwante termen:

kruid

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Synoniem: kruidachtige plant.

Klein gewas met sappige, niet houtachtige stengel.
Bron: Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=kruid&lang=nn

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035692

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidachtig

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/kruiden-en-kruidachtigen

Verwante termen:
Duitse termen: Kraut, Wildkraut
https://de.wikipedia.org/wiki/Kraut
https://de.wikipedia.org/wiki/Wildkraut
https://de.wikipedia.org/wiki/Wildkräuter
https://de.wikipedia.org/wiki/Krautige_Pflanze
Franse termen: herbe, plante herbacée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_herbacée
Engelse term: herbaceous plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbaceous_plant


2. █ Zelfstandig naamwoord

Specerij.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruid_(keuken)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kruid


kruidachtig
kruid•ach•tig

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: kruidighttps://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidachtig

kruidig
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035697

Verwante termen:
krui•den•tuin

█ Zelfstandig naamwoord

● Wisselvorm: kruidtuin

1. Tuin met kruiden voor de keuken of geneeskunde.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidentuin

2. Kruidtuin, botanische tuin.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Hortus_botanicus
krui•dige

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: kruidachtig
■ Antoniem: houtig


kruidtuin
kruid•tuin

█ Zelfstandig naamwoord

● Wisselvorm: kruidentuin

Kijk bij kruidentuin.


kruidwis
wis = bundel

Verwante termen:

kruin

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: boomtop

Oorspronkelijk: bovenste deel van het hoofd. Overdrachtelijk: bovenste deel van een boom of een berg.
Kruin en kroon zijn woordverwant.

Verwante term: kroon
Duitse term: Wipfel
https://de.wikipedia.org/wiki/Wipfel
Franse termen: cime, cimier
www.larousse.com/en/dictionaries/french/cime

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kruin


kruisbestuiving
kruis•be•stui•ving

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: allogamy, xenogamie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruisbestuiving
https://en.wikipedia.org/wiki/Allogamy
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestuiving#Typen_bestuiving

Verwante termen:
Engelse term: cross pollination
https://en.wikipedia.org/wiki/Pollination#Mechanics
https://en.wikipedia.org/wiki/Geitonogamy
https://en.wikipedia.org/wiki/Allogamy   fertilisation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kruisbestuiving


kruisen
krui•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) kruisen, (de) kruising

1. Van twee verschillende taxa één taxon maken. Een natuurlijk of kunstmatig proces.

2. Planten kruiselings over elkaar leiden.

Verwante termen bij 2:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kruisen


kruisheg
kruis•heg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: kruishaag
Voorbeeld van een oude vermelding van een kruishaag

Anton Van Arenberg schrijft rond 1665 over het (megalomane) park van Edingen: "Ceste grande allée du milieu est environ 2000 pieds de longeur et 60 de large, plantée de 4 rangs de faux renfermés d'une belle haye d'espine croisée et tondue à merveilles."
De onderlijnde tekst vrij vertaald in het Nederlands is dan "... een schone doornhaag, prachtig gekruist en geschoren."

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_van_Arenberg#Huwelijk_en_kinderen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_d'Arenberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Park_van_Edingen
http://specicom.net.winweb10.ovh.net/CRAENGHIEN/parc_charles.asp
http://crae.specicom.eu/parc_charles.asp

Sierkruisheg.

kruishout
kruis•hout

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Kruishout

www.mot.be/resource/Tool/kruishout?lang=nl

Verwante term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kruishout


kruk

█ Zelfstandig naamwoord

T-vormig houten handvat.

Handvat bovenaan de steel van een spade.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035746

www.etymologiebank.nl/trefwoord/kruk

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kruk


kruktrapdraaibank
kruk•trap•draai•bank

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem, indien gebruik makend van een krukas: krukastrapdraaibank
■ Kortweg: krukdraaibank

Trapdraaibank met een kruk in de aandrijving.

Kruk of krukas? Indien de drijfstang rechtstreeks op het wiel geplaatst is, is er geen krukas. Dit kan als het wiel eenzijdig opgehangen is, zoals een karwiel (zoals hier). Als het wiel tweezijdig opgehangen is, zoals bij een kruikar, kan er wel sprake zijn van een krukas.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kruktrapdraaibank


kryoturbatie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: cryoturbatieWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cryoturbatie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kryoturbatie


kubieke meter
ku•bie•ke me•ter

Kijk bij kuub.


kuil

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: koel

1. Holte in de bodem.
1.1. Holte in de bodem waarin voedsel zoals ooft en veldvruchten tijdens de winter bewaard worden door middel van kuilen oftewel inkuilen.
Plaatsnamen:
Kuilenstraat
Kuilenweg, Nieuwe kuilenweg

kui•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) kuilen, (de) kuiling

■ Wisselvorm met voorvoegsel: inkuilen
■ Synoniem: puttenDe samensteller van deze lijst heeft kuilopstal als hoofdterm gekozen gekozen omdat dit woordpaar de lading volledig dekt. Niet elke kuilbouw werd permanent bewoond en daarom is kuilwoning bijvoorbeeld te specifiek. Een kuilhut kon een tijdelijke verblijfplaats zijn of een werkplaats. Een hut is een klein gebouw, maar er waren ook grotere kuilbouwsels. Daarom is kuilhut te specifiek als hoofdterm.

kuilvoer
kuil•voer

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Kuilvoer

Verwante termen:
Duitse termen: Gärfutter, Silage
https://de.wikipedia.org/wiki/Silage
Franse term: ensilage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensilage
Engelse termen: ensilage, silage
https://en.wikipedia.org/wiki/Silage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kuilvoer


kuilzaag
kuilzaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag waarmee men een brok kuilvoer kan afzagen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kuilzaag


kuip

█ Zelfstandig naamwoord

■ Middelnederlands: cupe
botte
kui•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) kuipen


Verwante termen:
Duitse termen: Fassbinder, Fassmacher, Küfer
https://de.wikipedia.org/wiki/Küfer
Franse term: tonnelier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonnelier
Engelse term: cooper
https://en.wikipedia.org/wiki/Cooper_(profession)
www.etymonline.com/index.php?term=cooper&allowed_in_frame=0

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kuiper


kuiperij
kui•pe•rij

█ Zelfstandig naamwoordwww.mijnwoordenboek.nl/vertalen.php?woord=kuiperij&src=NL&des=DE

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuiperij

Verwante termen:
Duitse term: Küferei
https://de.wikipedia.org/wiki/Küfer#Die_Küferei
Franse term: tonnellerie
Engelse termen: cooperage (< zie ook kuipwerk), coopery
https://en.wiktionary.org/wiki/cooperage
https://en.wiktionary.org/wiki/coopery

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kuiperij


kuipgoed
kuip•goed

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kuipwaren.

Kijk bij kuipwaren.


kuiphout
kuip•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat geschikt of voorbestemd is om kuipen van te maken..

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kuiphout


kuipwaren
kuip•wa•ren

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kuipgoed

Goederen die gemaakt worden in de kuiperij.

Verwante termen:
Engelse term: cooperage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kuipwaren


kuipwerk
kuip•werk

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het handwerk/vak van de kuiper.

2. De goederen die de kuiper maakt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kuipwerk


kunstmatige stamreiniging
kunst•ma•ti•ge stam•rei•ni•ging

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

In de bosbouw: Het door mensen verwijderen van takken op de stam van staand hout om knoestvrij hout te bekomen.

Vergelijk met natuurlijke stamreiniging.

Verwante termen:
Duitse term: künstliche Astreinigung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kunstmatige-stamreiniging


kunstmatige stamtalvermindering
kunst•ma•ti•ge stam•tal•ver•min•de•ring

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Kijk bij stamtalvermindering.


kunstmatige verjonging
kunst•ma•ti•ge ver•jon•ging

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]www.ecopedia.be/188/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: künstliche Verjüngung
Franse term: régénération artificielle
Engelse term: artificial regeneration
https://en.wikipedia.org/wiki/Silviculture#Artificial_regeneration

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kunstmatige-verjonging


kurk

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Kurk_(weefsel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kurk_(materiaal)


Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kurk


kurklijst
kurk•lijst

█ Zelfstandig naamwoord
Verwante term: kurk
Duitse term: Korkleiste
Engelse term: corky ridge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kurklijst


kurkstof
kurk•stof

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: suberinehttps://nl.wikipedia.org/wiki/Suberine

Verwante term: kurk
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kurkstof


kust

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Kust

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kust


kustduin
kust•duin

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: zeeduin

Kijk bij zeeduin.


kuub

█ Zelfstandig naamwoord

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: vierlingsFranse term: sur quartier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kwartiers


kwast

█ Zelfstandig naamwoord

1. Synoniem van knoest.

2. Synoniem van borstel.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kwast


kweek

█ Zelfstandig naamwoord

1. Naamwoord van handeling van kweken.

2. Het gekweekte. Teelt.

Verwante termen: teelt

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kweek


kweekbak
kweek•bak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: koude bak

Kijk bij koude bak.


kweekklok
kweek•klok

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kweekstolp

Klokvormig voorwerp dat men over planten zetten tijdens het kweken. Kan gemaakt zijn van glas of klei. Een kweekklok van klei is een bleekpot.

Verwante termen:
Duitse termen: Glasglocke, Treibglocke
Franse termen: cloche à melon, cloche de jardin, cloche en verre
Kweken is woordverwant aan bijvoeglijk naamwoord kwik en Engels quick.
Het Nederlands kwel en het Duitse Quelle zijn woordverwant.
kwel•der

█ Zelfstandig naamwoord

■ Gevormd uit kwel en water

kwelzone
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kwelzone


kwijnen
kwij•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) kwijnenhttp://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036043

www.vandale.nl/opzoeken?pattern=kwijnen&lang=nn#.VBHjRqNkmSo

wegkwijnen
https://nl.wiktionary.org/wiki/wegkwijnen

Verwante termen:
Duitse term: verkümmern
Franse term, wederkerend werkwoord: s'étioler
Engelse term: degrade

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kwijnen

naar boven


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z