K

Voorblad > K


kaalkap
kaal•kap

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kaalslag

Kijk bij kaalslag.
kaalkapbeheer
kaal•kap•be•heer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kaalslagbeheer

Kijk bij kaalslagbeheer.

naar bovenkaalkapvlakte
kaal•kap•vlak•te

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kaalslagvlakte

Kijk bij kaalslagvlakte.

naar bovenkaalslag
kaal•slag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kaalkap

Handeling waarbij alle bomen op een vlakte gekapt oftewel geslagen worden.

Ecopedia
www.ecopedia.be/181/encyclopedie

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtkap#Kaalkap
https://nl.wikipedia.org/wiki/Productiebos#Kaalslag

Verwante termen:
Duitse termen: Kahlhieb, Kahlschlag
https://de.wikipedia.org/wiki/Kahlschlag
Franse termen: coupe à blanc, coupe rase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupe_rase
Engelse termen: clear cut, clear cutting, clear felling
https://en.wiktionary.org/wiki/clear_cut
https://en.wikipedia.org/wiki/Clearcutting

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kaalslag

naar bovenkaalslagbeheer
kaal•slag•be•heer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kaalkapbeheer

Beheer waarbij kaalslag toegepast wordt.

Verwante term: kaalslag

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kaalslagbeheer

naar bovenkaalslagvlakte
kaal•slag•vlak•te

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kaalkapvlakte

Vlakte waarop een kaalslag werd uitgevoerd.

Verwante termen:
Duitse termen: Kahlhiebsfläche, Kahlschlagfläche

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kaalslagvlakte

naar bovenkaal snoeien
kaal snoei•en

█ Werkwoordelijke woordgroep
█ Naamwoorden van handeling: (de) kaalsnoei, (het) kaalsnoeien, (de) kaalsnoeiing

■ Wisselvorm: kaalsnoeien

Volledig snoeien.
kaap

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn caput of van Frans cap dat ook van Latijn caput komtWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaap

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kaap1

Kaap Blankenes, Kaap Blankenesse

Kaap Zwartenes, Kaap Swartenesse

Verwante termen:
kaar

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kaar1

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22kaar%22

Verwante termen:
Duitse term: Kar
www.dwds.de/wb/Kar

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kaar

naar bovenkaaskop
kaas•kop

█ Zelfstandig naamwoord

Figuur 5 en 6, mogelijk met duigen i.p.v. gedraaid: www.dbnl.org/tekst/fran011natu09_01/fran011natu09ill20.gif
2. Samen met het kaasvat maakt een kaaskop deel uit van een kaasvorm. De kaaskop was het bovenopliggende sluitstuk van de vorm. Net als in betekenis 1 werd de kaaskop (oorspronkelijk) gemaakt door een koppendraaier.

"koppedraaier", Beroepen van toen
www.beroepenvantoen.nl/Oude-beroepen-K.html

"kaasvat", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M029343

3. Overdrachtelijke term: de kaasvorm (tegenwoordig in de vorm van kuipwerk) in zijn geheel die gebruikt wordt om kazen te maken.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaaskop

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M029326

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kaaskop
kaasvat
kaas•vat

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M029343

Verwante termen:

kaf

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Graankafje

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kaf1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M029465.re.18
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M023182
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M023180
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034141

"kafnaald" in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kafnaald_(gras)

Verwante term: wanmolen
Duitse termen: Kaff, Spreu
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=kaff
https://de.wikipedia.org/wiki/Spreu
Franse term:
https://fr.wikipedia.org/wiki//Balle_(céréale)
www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/fr/kaf
Engelse term: chaff
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaff
https://en.wikipedia.org/wiki/Chaff_cutterkalken
kal•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) kalken, (de) kalking

■ Synoniem: witten

1. Gebluste klak aanbrengen. Bescherming tegen zonnebrand

2. Gebluste klak aanbrengen. Bij fruitbomen bescherming tegen parasieten, schimmels, mossen en korstmossen


Verwante termen:
Duitse termen: kalken, tünchen, weissen
Franse term: chauler. Naamwoord van handeling: chaulage
Engelse termen: whitening, whitewashing

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kalken

naar bovenkalkminnend
kalk•min•nend

█ Bijvoeglijk naamwoord

Wordt gezegd van planten die een kalkhoudende bodem (een bodem met een hoge pH) nodig hebben om goed te groeien

(druif, gele kornoelje, maretak, orchidee, vijg)

Minnend: onvoltooid deelwoord van minnen.
Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/minnend

Verwante term: zuurminnend

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kalkminnend

naar bovenkalkmoeras
kalk•moe•ras

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/39/natura2000/Kalkmoeras

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kalkmoeras

naar bovenkamp

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: kemp
■ Van het Franse (Picardische, Provençaalse) camp, daarvoor van Latijn campus

1. Veld.

2. Omheind stuk land.
Plaatsnaam
Kemp, Noord-Brabant (NL). Plaats aan de Maas waar veel heggen voorkomen. Zie het boek De Maasheggen van Marius Grutters.


kandelaren
kan•de•lā•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) kandelaren

■ Wisselvorm: kandelaberen [kan•de•lā•be•ren]
■ Van Spaans candelabra, daarvoor van Latijn candēlābrum = kandelaarWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M029973
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M029972
Verwante termen:
Engelse term: top. Naamwoord van handeling: topping
https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_topping

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kandelaren

naar bovenkandelaberen
kan•de•lā•be•ren

█ Werkwoord

■ Wisselvorm: kandelaren

Kijk bij kandelaren.

naar bovenkant

█ Zelfstandig naamwoord

1. Heg van schaarhout (hakhout) langs een akker of weide.
Bron, bewerkte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Betekenis I.1.4. III.D., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030111&lemmodern=kant&betekenis=schaarhout

2. Uiterste grens van een stuk land. Veel gebruikt in de context van landbouw.

3. Plaatsnaam die betrekking heeft op de richting waarin de plaats ligt, meestal ten opzichte van een woonkern.
Broekkant, Heikant ...
3.1. Streek. Streek die zich ergens aan een kant (uiterste) bevindt.

4. Scherpe rand aan hout, gemaakt door te zagen of te beslaan. Antoniem: wan. Of bepaald vlak van een stuk hout; onderkant, bovenkant.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kant1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22kant%22

"Maaskant" in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaskant
Maaskant in Limburg (B), synoniem voor Maasland.

IJkant, IJsselkant, Maaskant, Rijnkant, Vechtkant, Zaankant
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030111.re.114&article=maaskant

"broekkant" in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broekkant

"heikant" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M025158

kant, wang, zoom, -kraag (rietkraag)

Duitse term: Kante
www.duden.de/rechtschreibung/Kante

kantelhaak
kan•tel•haak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem van kanthaak.

Kijk bij kanthaak.

naar bovenkanten
kan•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) kanten, (de) kanting

1. Aan de kant zetten. Bijvoorbeeld met een kanthaak.
Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=20560

kantelen, kenteren (Duits kentern)

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: kanten
www.dwds.de/wb/kanten

2. Een kant geven aan. Hout beslaan, verzagen tot een vlak. Kantrechten.
2.1. Bij het manden vlechten, van een scheen. Met een kantschaaf bewerken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Betekenissen A.1. en A.2., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030128

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2: kanten

Engelse term bij 2: edge
www.etymonline.com/word/edge
https://fr.wiktionary.org/wiki/équarrir

kanthaak
kant•haak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: kantelhaak, keerhaak.
Kijk ook bij palter.

Verwante termen:
Duitse termen: Kehrhaken, Wendehaken
Franse term: tourne-bille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourne-billes_à_éperon
https://fr.wiktionary.org/wiki/bille#Étymologie
Engelse term: cant hook
https://en.wikipedia.org/wiki/Cant_hook
Engelse term, Noord-Amerika: peavy
https://en.wikipedia.org/wiki/Peavey_(tool)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kanthaak

naar bovenkanthout
kant•hout

█ Zelfstandig naamwoord


Verwante termen:
Duitse term: Kantholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Kantholz
Franse term: bois équarri?
Engelse term: square timber?, squared timber?

kantig
kan•tig

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: hoekig

Scherpe kanten hebbende.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030145

Kantig hout. Gekantrecht hout.

"hoekig" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026053

Verwante termen:
Duitse term: kantig
www.dwds.de/wb/kantig

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kantig

naar bovenkantrecht
kant•recht

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van hout (balkhout) en planken (delen). Recht van kanten; rechte (haaks beslagen of bezaagde) kanten hebbende; gekantrecht.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030183

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kantrecht

naar bovenkantrechtbijl
kant•recht•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: beslagbijl

Kijk beslagbijl.

naar bovenkantrechten
kant•rech•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) kantrechten, (de) kantrechting

■ Synoniem: kanten
■ Synoniem, met de aks oftewel bijl: beslaanJoostdevree.nl
www.joostdevree.nl/bouwkunde2/bekantrechten.htm

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=M030184

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/kantrechten


Verwante termen:
Duitse termen, handeling met de bijl: bebeilen, behauen. Naamwoorden van handeling: Bebeilen, Bebeilung, Behauen, Behauung
Duitse term, handeling met de (aangedreven) zaag: besäumen. Naamwoorden van handeling: Besäumen, Besäumung
https://de.wikipedia.org/wiki/Besäumen
https://de.wiktionary.org/wiki/behauen
Engelse termen: sqaure, square off
Franse termen: carrer, équarrir. Naamwoord van handeling: équarrissage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Équarrissage_(bois)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kantrechten

naar bovenkantschaaf
kant•schaaf

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaald werktuig met twee messen om de kanten van een scheen af te snijden. De scheen wordt tussen de messen getrokken en zo krijgt de scheen een gelijke breedte over de hele lengte. In veel gevallen worden de messen in een standvastig meubel verwerkt om de handen vrij te hebben om te trekken.

Verwante termen:
Franse term: équarrissoir

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kantschaaf

naar bovenkap

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van kappen

■ Synoniem: kapping

Het kappen van bomen.
Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/kap

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030204

Verwante termen:
Duitse term: Stockschlag

kapberg
kap•berg

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapberg

naar bovenkapblok
kap•blok

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: hakblok, kappost, kliefblok, kloofblokHet MOT
www.mot.be/resource/Tool/hakblok?lang=nl

Verwante termen:
Duitse term: Hackklotz
Franse term: billot. Billot van bille, cognaat met bol.
https://fr.wiktionary.org/wiki/billot
https://fr.wiktionary.org/wiki/billon
Engelse term: chopping block

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapblok

naar bovenkapbok
kap•bok

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: hakbok

Een kapblok dat verhoogd is op drie tot vier poten.

"hakbok", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M023133

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapbok

naar bovenkapelboom
ka•pel•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Boom die bij een kapel staat.

2. Boom waarin een kapelletje hangt. Veldkapel.

Verwante termen:

kaphaag
kap•haag

█ Zelfstandig naamwoord

Haag van knotbomen, op zeer korte afstand van elkaar geplant die niet geschoren maar gekapt wordt.

kapjaar
kap•jaar

█ Zelfstandig naamwoord

In het verleden. Jaar waarin er gekapt werd.
In de toekomt. Jaar waarin er gekapt moet worden.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030290

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapjaar

naar bovenkapleeftijd
kap•leef•tijd

█ Zelfstandig naamwoord

1. De leeftijd van een boom waarop hij gekapt wordt of dient gekapt te worden.

2. De leeftijd van een bos waarop het gekapt wordt of dient gekapt te worden.

Verwante termen:
Duitse termen: Abtriebsalter, Hiebsalter
Franse term: âge d'exploitation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapleeftijd

naar bovenkapmes
kap•mes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: hakmes, heep/hiep, houwmes, handslagmes, slagmes, snoeimes
■ Regionale synoniemen:
 • hakmes
 • hakstel**
 • halfstel**
 • heep, hiep
 • herstel**
 • houtstel**
 • houwstel**
 • houwmes (ames en omes in West-Vlaanderen, houw samengetrokken tot a en o, Bron)
 • kapmes
 • kapstel**
 • restel**
 • sessel, zeissel, zeissele, zessel
 • slagmes
 • sleunmes
 • slichtmes/sligtmes
 • snoeimes
 • tronkmes
 • wapen
 • Fries: kwykmes
Bepaald handgereedschap om te kappen.

Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/hakmes-houto?lang=nl

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kapmes

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030299

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=20616

"hakmes", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M023176

"heep", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M024993

"heep", eWND
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/1342

"hiep", eWND
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/4634

"houwmes", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026784

"houwmes", Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
"houwstel", citaat: "Hij vertelde dat hij zijnen ta, die jichtig in den hoek zat, een leugen had wijs gemaakt en dat hij met wringwissen en het houwstel uitgegaan was, blijkens om een haag bij pachter Hauben te vreeên."
Bron: Dietsche Warande en Belfort. Jaargang 1906
"slagmes", Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52187
"mes waarmede men boomstammen splijt bij het griffelen" (griffelen is enten)
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063822.re.228
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M021865

Slichten oftewel slechten is glad maken. Kikj bij slechten.

"tronkmes", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M070714.re.12

"sleunmes", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064013.re.9

"wapen", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083822&article=kapmes

Woordenboek van de Limburgse dialecten III, 2.1: drs. H. van de Wijngaard, WLD III, Sectie 2, Het huiselijk leven, Aflevering 1. De woning, Assen 2003.
http://e-wld.nl/static/dictionary/content/pdf/wld-3/2003_Limburgse%20Dialecten%20III%202,1%20(Woning).pdf

**herstel
-stel in herstel kan komen van gestel = werktuig ->
Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=13136&article=werktuig
Herstel als benaming van het kapmes zou ook kunnen komen van het werkwoord herstellen: in vorige toestand plaatsen, doelend op het herhaald afzetten van hakhout. Houwstel, kapstel en restel zijn dan afleidingen van herstel.

"halfstel", gehoord door de samensteller in Budel (NL)

"fasceelmes", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M016368.re.3

"kwykmes", Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=55898
"kwykje", Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=55886
"útkwykje", Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=111751
Nederlands kweken, Duits erquicken

"kweken", Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
"het op verzorgende wijze tot ontwikkeling brengen van planten"
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=55806&article=verzorgende

"kwik", Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID42113

kwik, kwiek, Engels quick
Praxe
De Streubecker is een buitenbeentje. Dit mes wordt niet gebruikt om hout mee te oogsten, wel om geoogst hout mee te verwerken.
Een opname op Youtube over de Streubecker: www.youtube.com/watch?v=r3bml4Rt444
Woordverwant aan Latijn sarpere dat snoeien betekent.
Serpe (zelfstandig naamwoord) is woordverwant aan Nederlands scherp (bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord) en Duits scharf (bijvoeglijk naamwoord).

scherp: wapen (of werktuig) om mee te houwen of te steken.
Bron, bewerkte en toegevoegde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Betekenis 2., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062555
West-Vlaams en Middel-Nederlands scherpe -> scerpe -> Frans serpe

Picardisch sarpe, overeenkomst met scharpe, wisselvorm van scherpe
sarp, zerp
Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank

Waalse termen: courbet, fiermint, såpe
https://wa.wiktionary.org/wiki/courbet
https://wa.wikipedia.org/wiki/Motî:courbet
https://wa.wikipedia.org/wiki/Fiermint
https://wa.wiktionary.org/wiki/fiermint
https://wa.wiktionary.org/wiki/såpe
https://wa.wikipedia.org/wiki/Motî:fiermint
https://fr.wiktionary.org/wiki/serpe

fiermint = fer à main = handijzer, -ijzer zoals in kliefijzer, rooi-ijzer

Franse termen, mogelijk (vooral) doelend op slachters- en beenhouwerskapmessen: couperet à fendre, couperet ménage

kapmeshaak
kap•mes•haak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: haak

Haak waarin men een kapmes kan hangen.

Voluit: kapmesriemhaak. Kortweg: riemhaak

Verwante termen:
Duitse termen: Gertelhaken, Gürtelhaken
www.mueller-hammerwerk.at/de/gertelhaken-0669.html
Franse termen: crochet de serpe, porte-serpe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapmeshaak

naar bovenkapmesschede
kap•mes•schede

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: kapmesschee
■ Kortweg: schede, schee

Hout met daarin een gleuf waarin een kapmes past. Aan het hout is een koord bevestigd om over de schouder te dragen.

In de streektaal van de samensteller woapeschei = wapenschee.


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapmesschede

naar bovenkappen
kap•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) kap, (het) kappen, (de) kapping

■ Synoniemen: hakken, vellen

Oorspronkelijk vellen met een bijl. Tegenwoordig ook in de betekenis van vellen met mechanische werktuigen (overdrachtelijk).

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kappen1
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kap2

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22kappen%22

kap, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030204

houtkap, Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtkap

houtkap, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026739.re.288
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030204.re.1

Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant aan kappen: kappen. Naamwoorden van handeling: Kappen, Kappung
Duitse termen: fällen, hauen, schlagen
www.duden.de/rechtschreibung/kappen
www.plattmakers.de/nl/12555/kappen
www.dwds.de/wb/kappen
Franse term, woordverwant aan kappen?: couper
Franse term: tailler
Engelse termen, woordverwant aan kappen: chap, chop
Engelse termen: cut, cut, fell
www.etymonline.com/word/chap
www.etymonline.com/word/chop

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kappen

naar bovenkapplaats
kap•plaats

█ Zelfstandig naamwoord

Daar waar men kapt.

Verwante term: kappen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapplaats

naar bovenkapresten
kap•res•ten

█ Zelfstandig naamwoord

In de bosbouw: tak- en stamhout dat men laat liggen na het oogsten van het stamhout dat de gewenste minimum dikte heeft..

kaprijp
kap•rijp

█ Bijvoeglijk naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/396/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: hiebsreif. Zelfstandig naamwoord: Hiebsreife (kaprijpheid, kaprijpte)
Engelse termen: at age, at cutting age

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kaprijp

naar bovenkaproen
ka•proen

■ Wisselvorm: kapruin
■ Van Picardisch caperon, vergelijk met Frans chaperon

Het getakte van een boom, levend aan de boom of geoogst. Kroon.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Betekenissen II.5. a. en b., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030356&lemmodern=kaproen&article=kroon

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kaproen

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kaproen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kaproen

naar bovenkapspaan
kap•spaan

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: kapspaander

Spaan, spaander die bij het behakken of bij het vellen van hout afvalt.
Bron, gewijzigde tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030325&article=afvallen

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030325.re.51

"kapspaander", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030325.re.52

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapspaan

naar bovenkapstok
kap•stok

█ Zelfstandig naamwoord

Haakse vertakking.

Bij het snoeien van opgaande bomen: Een tak niet afzagen net achter de takkraag, maar een te lang stuk van de tak laten staan, de zogenaamde kapstok. Slechte praktijk.

Verwante termen:
Duitse term: Kleiderhaken
Franse term: portmanteau
Engelse term: coat hook

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapstok

naar bovenkaptijd
kap•tijd

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: haktijd

1. Geschikte tijd van het jaar om in te kappen. Wintertijd.

2. In regelmatig beheer. Vooropgesteld moment waarop gekapt moet worden.

"haktijd", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M023186

Verwante termen:
naar bovenkapvlakte
kap•vlak•te

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapvlakte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klasse_van_de_kapvlaktengemeenschappen

Verwante termen:
Duitse term: Waldlichtungsflur
Franse term: coupe
http://larousse.fr/dictionnaires/francais/coupe/19805?q=coupe#19691
Engelse term, Noord-Amerikaans: clear-cut
www.merriam-webster.com/dictionary/clear-cut

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapvlakte

naar bovenkapwoede
kap•woe•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kaplust

De drang die mensen voelen om bomen te kappen.

Verwante termen:


kapzaag
kap•zaag

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kapzaag

Verwante termen:
Duitse term: Feinsäge
https://de.wikipedia.org/wiki/Feinsäge
https://de.wiktionary.org/wiki/Feinsäge
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kapzaag

naar bovenkarikatuur
ka•ri•ka•tuur

█ Zelfstandig naamwoord

Een overdreven, onvolledige en daardoor onwaarheidsgetrouwe voorstelling van iets.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#karikatuur

naar bovenkas

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Oudfrans, Noordfrans en Picardisch casse, daarvoor van Latijn cassa en capsa
■ Synoniem, Frans leenwoord: serre
■ Synoniemen, lage kas: bak, kweekbak

Glazen gebouwtje (particulier) of gebouw (landbouw) voor het kweken van planten, bloemen en vruchten. Bij bestraling door zonlicht in de zomer verhoogt de temperatuur in de kas waardoor planten beter kunnen groeien. Na zonsondergang blijft er restwarmte over in de kas. Kortom, in de kas heerst er een microklimaat.
Bron, met toegevoegde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=47817&article=kweken

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kas_(gebouw)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Serre_(bouwwerk)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koude_kas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Glastuinbouw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gesloten_kas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onverwarmde_kas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Broeibak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gematigde_kas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Warme_kas

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kas1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22kas%22

"serre", Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/serre

"kassa", Etymologiebank.nl
"kapsel", Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kapsel1


katje
kat•je

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Katje

Tamme kastanje, ruwe berk, hazelaar en alle inheemse wilgensoorten zijn planten die katjes dragen.
katning

█ Zelfstandig naamwoord

Katning is the Swedish word for a method to make pine wood even more resistant to rot.

Stripes of the bark and part of the sapwood are removed from a straight grown and mature pine. The amount of stripes depends on the intended use for the wood. To protect its surface the tree produces more resins which in 3 – 6 years gives a heavy wood, rich in resins and very rot resistant. Today this could be an alternative to pressure treating with chemical preservatives.

The wood was used in window joinery, mainly for the lowest parts in sash and frame, and for sill plates in log houses. The sticky surface of this wood keeps pegs and axe handle wedges in place.

Wood treated with katning gave more tar or turpentine. (Bron: http://slojdeniskogen.se/materialen/katning/?lang=en)

Opname van een gelijkaardige wijze:


Verwante termen:

kattenkop
kat•ten•kop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Frans tête de chat

Knot op een gesteltak.

www.allo-olivier.com/Photo3Entreprise/TeteDeChat2.jpg

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kattenkop

naar bovenke...
keelhout
keel•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: keelkruid, mondhout

Wilde liguster. "Zo genoemd om zijn heilzame eigenschappen tot genezing van ongemakken in de keel en den mond."
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030963.re.64
Liguster wordt ook geplant als scheerheg.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#keelhout

naar bovenkeep

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: inkeep, inkeping

Kerf.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Betekenis 1: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030994

Verwante termen:
keepboom
keep•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Ladder gemaakt van een boom waarin inkepingen gemaakt zijn. Kom men tegen in Bhutan en andere landen in de Himalaya.Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#keepboom

naar bovenkeerhaak
keer•haak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kanthaak.

Kijk bij kanthaak.

naar bovenkeet

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/keet

Verwante term: hut

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#keet

naar bovenkegel
kē•gel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: kegelvrucht


kegelvrucht
kē•gel•vrucht

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kegelvrucht_(naaldboom)

Verwante termen:
Duitse term: Zapfen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zapfen_(Botanik)
Franse term: cône
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cône_(botanique)
Engelse term: cone
https://en.wikipedia.org/wiki/Conifer_cone

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kegelvrucht

naar bovenkei

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kei_(afzettingsgesteente)

Verwante term: grind

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kei

naar bovenkeienvloer
kei•en•vloer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: keitjesvloer

Vloer gemaakt van keien.

Verwante term: kei

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#keienvloer

naar bovenkeileem
kei•leem

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Keileem

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#keileem

naar boven
kenmerksoort
ken•merk•soort

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kenmerkende soortEcopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/kenmerkende-soort

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kenmerksoort

naar bovenkennef
ken•nef

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kennef

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22kennef%22

Het werkwoord knevelen is mogelijk woordverwant aan kennef.

kennishouder
ken•nis•hou•der

█ Zelfstandig naamwoord

Mens die een bepaalde kennis heeft, bijvoorbeeld de kennis van voorouderlijk landgebruik.

Verwante term: beheren

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kennishouder

naar bovenkepen
kē•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) kepen, (de) kepingEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kepen

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M030994.re.1

Kepen is woordverwant aan kappen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kepen

naar bovenkeren
kē•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) keren, (de) kering

Het zwad omleggen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M031006&article=hooi

naar bovenkerf

█ Zelfstandig naamwoord

Snede in hout, het resultaat van kerven.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kerf

Verwante termen:

kerfstok
kerf•stok

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kerfstok

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID39791&article=kerfstok

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=21154&article=kerfstok


Verwante termen:
Duitse term: Kerbholz, Kerbstock
https://de.wikipedia.org/wiki/Kerbholz
www.woerterbuchnetz.de/Adelung/?bookref=2,1551,2
http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=kerbstock
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GK03640
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RK04314
Franse termen: bâton de comptage, bâton de taille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bâton_de_comptage
Engelse termen: tally, tally stick
https://en.wikipedia.org/wiki/Tally_stick
www.etymonline.com/index.php?term=tally&allowed_in_frame=0
Zweedse term: karfstock

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kerfstok

naar bovenkern

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: boskern

Waar er een geleidelijke overgang van kruidenbegroeiing via struiken naar opgaande bomen is – soms te vinden op de grens tussen bos en open terrein – worden de opgaande bomen beschouwd als kern of boskern.
Bron, gedeeltelijke overname: www.doordebomenhetboszien.nl/html/z.html

Verwante termen:
Duitse term: Kern

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kern

naar bovenkernhout
kern•hout

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kernhout

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=A015356

Verwante termen:
Duitse term: Kernholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Kernholz
Franse term: duramen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Duramen

kernrot
kern•rot

█ Zelfstandig naamwoord

Schimmelaantasting die het kernhout wegvreet. De boom wordt uiteindelijk hol.
Vanuit het oogpunt van de houtverbruikende mens een houtgebrek.

kernvegetatie
kern•ve•ge•ta•tie

█ Zelfstandig naamwoord

www.encyclo.nl/begrip/Kernvegetatie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kernvegetatie

naar bovenkerselaar
ker•se•laar

█ Zelfstandig naamwoord

Kersenboom.


kersenboom
ker•sen•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kerselaar

Fruitboom die kersen draagt.

Verwante term: fruitboom
Duitse term: Kirschbaum
Franse term: cerisier
Engelse term: cherry tree

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kersenboom

naar bovenkersenboomgaard
ker•sen•boom•gaard

█ Zelfstandig naamwoord

Boomgaard beplant met kersenbomen.

Verwante termen:
Duitse term: Kirschgarten
Franse termen: champ de cerisiers, verger de cerisiers
Engelse term: cherry orchard

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kersenboomgaard

naar bovenkerven
ker•ven

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) kerven, (de) kerving

Een kerf of kerven maken.

kettingzaag
ket•ting•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: motorzaagWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kettingzaag

Ecopedia
www.ecopedia.be/kettingzaag

Verwante termen:
Duitse termen: Kettensäge, Motorsäge
https://de.wikipedia.org/wiki/Kettensäge
https://de.wiktionary.org/wiki/Kettensäge
https://de.wiktionary.org/wiki/Motorsäge
Franse termen: scie à chaîne, tronçonneuse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronçonneuse
Engelse term: chain saw
https://en.wikipedia.org/wiki/Chainsaw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kettingzaag

naar bovenkeukenbijl
keu•ken•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: handbijl

Kijk bij handbijl.

naar bovenkevie
kē•vie

█ Zelfstandig naamwoord

Wisselvorm van kooi. Plaatsnaam. Kijk bij kooi.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kevie

naar bovenki...

naar bovenkiel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: keil

Wigvormige voor.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M031977
Verwante termen:

naar bovenkiembed
kiem•bed

█ Zelfstandig naamwoord

Bed waarin planten kiemen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kiembed

naar bovenkiemen
kie•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) kiemen, (de) kiemingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kieming

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M031990

ontkiemen, "ontkiemen uit"
Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/ontkiemen
het voorvoegsel ont- duidt hier op een spontaan proces
https://nl.wiktionary.org/wiki/ont-
Duitse term: keimen. Naamwoorden van handeling: Keimen, Keimung
https://de.wikipedia.org/wiki/Keimung
Franse term: germer. Naamwoord van handeling: germination
https://fr.wikipedia.org/wiki/Germination
Engelse term: germinate. Naamwoord van handeling: germination
https://en.wikipedia.org/wiki/Germination


kieming
kie•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van kiemen

Kijk bij kiemen.

naar bovenkiemkracht
kiem•kracht

█ Zelfstandig naamwoord

Het vermogen om te kiemen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kiemkracht

naar bovenkiemplant
kiem•plant

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kiemplant

Een zaailing is een plant die de kiemfase voorbij is.
"zaailing" in Wikipedia

kiemrust
kiem•rust

█ Zelfstandig naamwoord

www.encyclo.nl/begrip/Kiemrust

kiemwortel
kiem•wor•tel

█ Zelfstandig naamwoord

Wortel die ontstaat tijdens het kiemen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kiemwortel

naar bovenkien

1. █ Zelfstandig naamwoord

Pijnboom.
Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4286

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22kien%22

Plaatsnamen: Kienendal (Noord-Frankrijk), Kinrooi (België)

2. █ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: veenhout

Subfossiel hout in veen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M031997

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal

kienhout
kien•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: veenhoutWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kienhout

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kienhout

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M032010

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term: bog wood
https://en.wikipedia.org/wiki/Bog-wood

kienolie
kien•o•lie

█ Zelfstandig naamwoord

Een, als bijproduct bij de bereiding van houtskool en teer, door droge distillatie van harsrijk hout (het hout en de wortels van Pinus-soorten) verkregen, soort van terpentijnolie.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M032012&article=houtskool

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kienolie

naar bovenkienspaan
kien•spaan

█ Zelfstandig naamwoord

1. Spaan van subfossiel hout in veen.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
2. Een stuk met hars verzadigd hout van pijnbomen.
2.1. De stobbe van een gevelde pijnboom blijft na de velling hars aanmaken, hars dat normaal naar de stam stijgt. Omdat de stam verwijderd is, blijft het hars ter plaatse. Zo kunnen er kienspanen gewonnen worden van de wortels en de stobbe.
2.2. Als een tak van een pijnboom afbreekt of afgezaagd wordt, dan verzadigt de stomp met hars (takrest) zoals in 2.1..

kiezel
kie•zel

█ Zelfstandig naamwoordVan Dale
www.vandale.be/opzoeken?pattern=kiezel&lang=nn

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M032100

"kiezelsteen" in Wikipedia

kijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: keil, kiel

Wig, spie.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M032165

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/keil

Verwante termen:
Duitse term: Keil
www.duden.de/rechtschreibung/Keil

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kijl

naar bovenkim

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M032234

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kim1

Zegswijze: (hoog) boven de kim staan

Verwante termen:
Duitse term: Kimme
www.dwds.de/wb/Kimme

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kim

naar bovenkimwis
kim•wis

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M032234.re.13

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kimwis

naar bovenkip

█ Zelfstandig naamwoord

Langwerpige groeve in den grond waar men tijdens de winter aardappelen in bewaart.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M032466

Kip is een wisselvorm van keep.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/keep1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M032466

Verwante termen:
kippen
kip•pen

1. █ Werkwoord
1. █ Naamwoorden van handeling: (het) kippen, (de) kipping

Van vogels en reptielen. Uit de eischaal komen.

De samensteller: "Kippen verwijst niet naar het dier kip, maar naar kappen en kepen; door kappen uit de eischaal komen."

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: hecken
www.dwds.de/wb/hecken
Engelse term bij 1: hatch
www.etymonline.com/word/hatch

13de eeuws Engels hachen, Engels hatch
Engels hatch is woordverwant aan Duits hecken.

2. █ Werkwoord
2. █ Naamwoorden van handeling: (het) kippen, (de) kipping

2.■ Wisselvorm: kepen [kē•pen]

Kijk bij kepen.

Verwante term bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kippen

naar bovenkl...

naar bovenklammatsj
klam•matsj

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: klammatsch

Bepaalde hefboom om geerden aan te drukken in dode en levende heggen.Medewerkers van het MOT hebben voor dit werktuig de namen haagtrekker en haagspanner bedacht. Dit zijn geen volkse namen.
www.mot.be/resource/Tool/haagtrekker?lang=nl


Verwante term:

klamp

█ Zelfstandig naamwoord

■ Middelnederlands: clampe

Haak, kram.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/klamp

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M032867

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=21714

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=49748

Verwante term: kram
Duitse termen: Klammer, Klampe
Engelse term: clamp
www.etymonline.com/index.php?term=clamp&allowed_in_frame=0

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klamp

naar bovenklankhout
klank•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout voor de bouw van muziekinstrumenten.

Verwante termen:
Duitse term: Tonholz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klankhout

naar bovenklapblok
klap•blok

█ Zelfstandig naamwoord

Katrol met een wegklappende wang waarin men een lijn kan leggen.
afbeelding kinnebaksblok

afbeelding klapblok

www.geheugenvannederland.nl/?/nl/items/FSM01:J-073-W
www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=kij#klapblok
www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=kij#kinnebaksblok

Verwante termen:
Engelse term, Noord-Amerikaans: snatch block
to snatch, afgeleid van het Nederlandse snakken en snaken
www.merriam-webster.com/dictionary/snatch
snakken in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064641
snaken in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064639

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klapblok

naar bovenklaphout
klap•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: klophout

Stuk gekliefd eikenhout.

Klappen betekent hier mogelijk slaan, slaan met een klap (geluid) = klieven.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

Verwante termen:
Duitse term: Klappholz
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GK06487
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DK01195

Een andere betekenis in het Duits:
Klappholt (Gehölz, in dem man Laub als Futter durch Abschlagen der Zweige sammelt = Hout (bos): waarin men loof als voeder door afslaan van de twijgen verzamelt.)
Bron: https://de.wikipedia.org/wiki/Klappholz#Geschichte

Franse term: merrain
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/merrain/50670?q=merrain#50561
https://fr.wikipedia.org/wiki/Merranderie

Frans dialect: claphout, clappe, clape.
Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/klaphout
Glossaire du Morvan via Google Books.
Datations et documents lexicographiques Vol 3 via Google Books.

Engelse term: clapboard
https://en.wikipedia.org/wiki/Clapboard_(architecture)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klaphout

naar bovenklauwschade
klauw•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade aan bomen door de klauwen van beren en katachtigen.

Verwante term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klauwschade

naar bovenKLE

Afkorting van klein landschapselement. Kijk bij klein landschapselement.

naar bovenkleem

█ Zelfstandig naamwoord

Bodem die bestaat uit klei en leem.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kleem

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22kleem%22

Patroniem: Cleemput (put = plaats waar men kleem delft)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kleem

naar bovenklei

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klei

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klei

naar bovenkleiput
klei•put

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: tichelgatWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kleiput

Verwante termen:

klein landschapselement
klein land•schaps•e•le•ment

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Afkorting: KLE

Lijn- of puntvormige elementen in het landschap waarvan het uitzicht, de structuur of de aard deel uitmaken van de natuur. Deze elementen kunnen het resultaat zijn van menselijk handelen. Bron: www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/kleine-landschapselementen

Verwante termen:
Franse term: petit élément paysager, afgekort tot PEP

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klein-landschapselement

naar bovenkleuren
kleu•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) kleuren, (de) kleuring

In de context van deze lijst: Kleur geven aan hout en laken (stof). Kleuen kan gebeuren door middel van een kleurstof of  door middel van een bepaalde handeling.

verkleuren (bruine eik, bruinstreperig, bladeren in de herfst)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kleuren

naar bovenkliefbank
klief•bank

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: kloofbank, lattensprietWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M033733.re.16

lattenspriet
https://ojs.ugent.be/VMD/article/view/5348/5270
Spriet betekent hier gaffel.
Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
Betekenis 3., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54379
Engelse term: brake

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kliefbank

naar bovenkliefbeitel
klief•beitel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: kloofbeitel

Metalen beitel om hout te klieven.

Verwante termen:

kliefbijl
klief•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: kliefhamer, kloofbijl, kloofhamerWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloofbijl

Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/kloofbijl?lang=nl

Ecopedia
www.ecopedia.be/199/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse termen: Kliebhammer (Zuid-Duits), Spaltaxt, Spalthammer
https://de.wikipedia.org/wiki/Spalthammer
Franse termen: hache à fendre, hache à refendre, merlin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Merlin_(outil)
Engelse termen: splitting axe, splitting maul
https://en.wikipedia.org/wiki/Splitting_maul

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kliefbijl

naar bovenkliefblok
klief•blok

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: hakblok, kapblok, kloofblokWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M033733.re.18

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=21942

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kliefblok

naar bovenkliefgoot
kliefgoot

█ Zelfstandig naamwoord

Ondiepe goot die in een stam gekapt wordt als leidsel om een stam in de lengte te klieven. In de goot worden wiggen geplaatst die dan verder in de stam geklopt worden.

De term kliefgoot is bedacht door Carlos Montfort en voor het eerst wereldkundig gemaakt op Termen van Boheest op 26 decmeber 2018.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kliefgoot

naar bovenkliefhamer
klief•ha•mer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefbijl

Kijk bij kliefbijl.

naar bovenkliefhout
klief•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kloofhout

1. Gekliefd hout of hout dat voorbestemd is om te klieven.

Verwante termen:
Franse term: bois fendu

2. Klein stuk hout om vlechtroeden te klieven.

http://blogimages.seniorennet.be/mandenmaken/38-5dc1a12a42a5aed55ed222dbd1c91c4e.jpg
http://home.kpn.nl/salix-alba.f.vd.brand/images/dissel.jpg

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M033733.re.21

MOT
www.mot.be/resource/Tool/splijthoutje?lang=nl


Verwante termen:
Franse term: fendoir
Engelse termen: cleaver, withy cleaver

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kliefhout

naar bovenkliefijzer
klief•ijzer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefmes

Kijk bij kliefmes.

naar bovenkliefmachine
klief•ma•chi•ne

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kloofmachineEcopedia
www.ecopedia.be/216/encyclopedie/

Verwante termen:
Franse term: fendeuse

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kliefmachine

naar bovenkliefmes
klief•mes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: kliefijzer, kloofijzer, kloofmes


Een bijzondere vorm van het kliefmes is een kleine eenhands dissel waarmee men dik rijs kan klieven.
http://home.kpn.nl/salix-alba.f.vd.brand/images/dissel.jpg

Verwante termen:
Duitse termen: Schindeleisen, Schindelmesser, Spalteisen, Spaltklinge
https://de.wikipedia.org/wiki/Schindelmesser
Franse termen: coutre, départoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Départoir
Engelse term: froe
https://en.wikipedia.org/wiki/Froe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kliefmes

naar bovenkliefwig
klief•wig

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefbeitel, kloofwig

Wig om te klieven.
In Duitsland is er een veiligheidsvoorschrift dat stelt dat men niet met metaal op metaal mag kloppen, dit om het risico van wegvliegende stukken metaal te vermijden. Daarom vindt men daar kliefwiggen met een kunststof slagvlak. Een goede maatregel.
Afbeeldingen op Google 1 en 2.

Verwante termen:
Duitse term: Spaltkeil
https://de.wikipedia.org/wiki/Spaltkeil_(Werkzeug)
Franse termen: coin éclateur, coin à fendre
Engelse term: splitting wedge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kliefwig

naar bovenklier

█ Zelfstandig naamwoord

Een plantencel die een product afscheidt dat door de plant niet verder verwerkt wordt.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/klier

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klierhaar


klieven
klie•ven

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) klieven

■ Synoniemen: breken, kloven, splijtenEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/klieven
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kloven

Verwante termen:
Duitse termen: klieben, kloben, spalten
www.duden.de/rechtschreibung/klieben
www.plattmakers.de/nl/2781/klöven
Franse term: fendre
Franse term, woordverwant aan klief, zelfstandig naamwoord: glyphe (glyphe = klief)
www.cnrtl.fr/definition/glyphe
Engelse term, woordverwant: cleave
Engelse term: rive
Engelse term, woordverwant, zelfstandig naamwoord: glyph
www.etymonline.com/word/cleave
https://en.wiktionary.org/wiki/cleave
www.etymonline.com/word/glyph
www.etymonline.com/word/rive

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klieven

naar bovenklimboom
klim•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Een boom waarin men kan klimmen op de gesteltakken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klimboom

naar bovenklimplant
klim•plant

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimplant

Er zijn klimplanten die zich hechten door middel van ranken of hechtwortels en er zijn klimplanten die zich niet hechten, maar wel geleid kunnen worden door de mens. Niet-hechtende klimplanten kunnen haakvormige stekels hebben die dienen als klimhouvast.

klimrek
klim•rek

█ Zelfstandig naamwoord

Rek oftewel gestel van latten waarin klimplanten kunnen groeien.

"rek" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/rek1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

klimroos
klim•roos

█ Zelfstandig naamwoord

Roos waaruit lange slappe scheuten groeien die men kan aanbinden aan een klimhulpmiddel zoals een klimrek, rozenboog ...

haakvormige stekel

Verwante termen:
Duitse term: Kletterrose
https://de.wikipedia.org/wiki/Kulturrosen#Kletterrosen_und_Ramblerrosen
Franse term: rosier grimpant
Engelse term: climbing rose
https://en.wikipedia.org/wiki/Garden_roses#Climbing_and_rambling

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klimroos

naar bovenklit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: klisEtymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/klis

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klit

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22klis%22

Verwante term: zoöchorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klit

naar bovenkloef

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van het werkwoord kloven"kloof", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/kloof

Verwante termen:
 • klomp
 • kloven/klieven
Duitse term, woordverwant: Kloben
www.dwds.de/wb/Kloben
https://de.wiktionary.org/wiki/Kloben
Engelse term: clove
www.etymonline.com/word/clove
https://en.wiktionary.org/wiki/clove#Etymology_2
https://en.wiktionary.org/wiki/clove#Etymology_4

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klit
kloet

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vaarboom

Lange, dunne boomstam om een vaartuig (boot, vlot ...) in ondiep water voort te bewegen. De kloet wordt in de bodem gestoken waarop het vaartuig voortgeduwd wordt.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M033910
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M033911

Ook springstok oftewel polsstok.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polsstok

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kloet

naar bovenkloeten
kloe•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) kloeten

■ Synoniem: bomen [bō•men]

Een vaartuig (boot, vlot ...) in ondiep water met een kloet oftewel boom voortbewegen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kloeten

naar bovenklomp

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: holblok, holleblok, holsblok, holtsblok, kloefWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klomp

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026209
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026177

Verwante termen:
Duitse termen: Klump, Klumpe, Klumpen
https://de.wiktionary.org/wiki/Klumpen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klomp

naar bovenklompenmaker
klom•pen•ma•ker

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klompenmaker


Verwante termen: klomp
Duitse term: Holzschuhmacher
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzschuhmacher
Franse term: sabotier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sabotier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klompenmaker

naar bovenkloofbank
kloof•bank

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefbank

Kijk bij kliefbank.

naar bovenkloofbeitel
kloof•bei•tel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefwig

Kijk bij kliefwig.

naar bovenkloofbijl
kloof•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefbijl

Kijk bij kliefbijl.

naar bovenkloofblok
kloof•blok

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefblok

Kijk bij kliefblok.

naar bovenkloofhamer
kloof•ha•mer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefhamer

Kijk bij kliefbijl.

naar bovenkloofhout
kloof•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefhout

Kijk bij kliefhout.

naar bovenkloofijzer
kloof•ij•zer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefmes

Kijk bij kliefmes.

naar bovenkloofmachine
kloof•ma•chi•ne

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefmachine

Kijk bij kliefmachine.

naar bovenkloofmes
kloof•mes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefmes

Kijk bij kliefmes.

naar bovenkloofwig
kloof•wig

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kliefwig

Kijk bij kliefwig.

naar bovenkloon

█ Zelfstandig naamwoord

Een organisme dat door ongeslachtelijke voortplanting uit een ander organisme is ontstaan en dat dezelfde genetische eigenschappen bezit als het organisme waaruit het is ontstaan.

Verwante termen:
Engelse term: clone
https://en.wiktionary.org/wiki/clone
A plant which is genetically identical to the parent plant. Produced asexually, e.g., from cuttings or suckers.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kloon

naar bovenkloostertuin
kloos•ter•tuin

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloostertuin

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/kloostertuin

Verwante termen:
Duitse term: Klostergarten
https://de.wikipedia.org/wiki/Klostergarten
Franse term: jardin d'abbaye,
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_de_curé
Engelse term: monastery garden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kloostertuin

naar bovenklophout
klop•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem voor een bepaalde uitvoering: sleg

Houten gereedschap waarmee men slagen op een voorwerp kan geven. Dit kan een stuk rondhout of een houten hamer zijn. Een grote houten hamer noemt men een sleg.

Voorbeeld van het gebruik van een klophout, vanaf 1:33 op de tijdlijn.

Verwante termen:
Duitse termen: Holzschlägel, Klopfholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Klopfholz
www.werkzeugsprache.de/Klopfholz-und-Stecheisen.29.0.html
Franse term: mailloche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maillet_(outil)
Engelse termen: beetle, maul
www.merriam-webster.com/dictionary/beetle
https://en.wikipedia.org/wiki/Mallet
https://en.wikipedia.org/wiki/Beetle_(disambiguation)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klophout

naar bovenklos

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/klos1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M033989

"kloskant"
werkwoord "kantklossen"

"kloskant" in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kloskant


www.etymologiebank.nl/trefwoord/kloot1

www.etymologiebank.nl/trefwoord/kluit1

Verwante termen:
Duitse term, oorspronkelijk: Kloß, Kloss
Duitse termen, afgeleid van Kloß: Klotz, Klotzen
www.dwds.de/wb/Kloß
https://de.wiktionary.org/wiki/Kloß
www.dwds.de/wb/Klotz
www.dwds.de/wb/Klotzen
https://de.wiktionary.org/wiki/Klotz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#klos

naar bovenkloskorf
klos•korf

■ Kortweg: klos
■ Synoniem: bijenklosWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M033989.re.18&lemmodern=kloskorf

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bijenkorf_(voorwerp)#Kloskorf_of_bijenklos

● Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kloskorf

naar bovenklot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: kloot, kluitWikipedia
www.etymologiebank.nl/trefwoord/klot

kloven
klō•ven

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: klieven

Kijk bij klieven.

naar bovenkluit

█ Zelfstandig naamwoord

1. Wisselvorm van klot oftewel turf. Kijk bij klot.

2. Hoeveelheid aarde van gedrongen, onregelmatige vorm.

Opmerking: klot en kluit zijn wisselvormen van elkaar en hebben eigenlijk dezelfde betekenis.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034033

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/kluit

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kluit1

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kluit

naar bovenkn...

naar bovenknab

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: knaap, knabbe
■ Wisselvorm, met diminutiefsuffix: knavel

1. Een stronk of brok hout. In Limburg (B) heden nog gekend als stuk brandhout voor de open haard of kachel.
1.1. Handvat van een zeis. In het Engels ook gekend als nib, een wisselvorm van knab.
1.2. Stronk van hakhout. Bron: Bijdrage tot een Hagelandsch idioticon

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Knab is wellicht verwant met knappen dat braken/breken betekent. Knap als voorwerpsnaam is een synoniem van vlasbraak.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Betekenis B.1. http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034085

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
Het werkwoord knabbelen (Duits knabbern) is woordverwant aan knab.
Etymologiebank.nl

Knaap, een jonge man, is woordverwant aan knab.

knabbenzaag
knab•ben•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Kortzaag om brandhout tot knabben (stukken) te zagen. In veel gevallen een gestelzaag.

knap

1. █ Zelfstandig naamwoord

Vlasbraak.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/knap1

Verwante termen bij 1:
2. █ Zelfstandig naamwoord

Eten, spijs.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034081

knapzak in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M034090
Duits Knappsack
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=knappsack
Engels knapsack
www.etymonline.com/word/knapsack

Verwante termen bij 2:

knapkoek
knap•koek

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M034084

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=22207

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/knapkoek

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knapkoek

Verwante termen:
Duitse term: Knapkuchen
www.neuss.de/tourismus/stadtportrait/suesses-aus-dem-mittelalter-neusser-knappkuchen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knapkoek

naar bovenknar

█ Zelfstandig naamwoord

Oude knoestige boom of boomstronk.
Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/knar

Verwante termen:
Engelse term: snag

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knar

naar bovenknie

█ Zelfstandig naamwoord

Krommer in de vorm van een knie.

Kniehout: hout in de vorm van een knie.

Verwante termen:
Duitse term: Knie
Franse term: genou
Engelse term: knee
https://en.wikipedia.org/wiki/Knee_(construction)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knie

naar bovenkniewortel
knie•wortel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ademhalingswortel

www.kew.org/Glossary/knee-root.htm?prefix=k

Verwante term: wortel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kniewortel

naar bovenDuitse term
Knick

■ Wisselvorm: Knickicht

Kijk bij knik.

naar bovenknijf

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: kniep, knijpWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034176

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/knijf

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22knijf%22

Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-k/

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=22263&lemmodern=knijf&article=knijp

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034176&lemmodern=knijf&article=knijpen

www.mijnwoordenboek.nl/dialect-vertaler.php?woord=zakmes

Verwante term: snijden
Duitse termen: Kneif, Knipp
Kneif
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DK01538
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GK08744
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RK09744
www.dwds.de/wb/Kneif
Knipp
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RK10246
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=LothWB&lemid=CK00824
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=ElsWB&lemid=EK01863
https://de.wikipedia.org/wiki/Hippe_(Werkzeug)#Knipp

Een Knipp is ook een kapmes.

Engelse term: knife

naar bovenknik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: knikke

Van knikken gevormd of uit het Nederduits overgenomen. Heg van ineengevlochten struiken, genaamd naar het knikken van de twijgen, dat geschiedt om de struiken niet in de hoogte te laten groeien maar ze vele zijloten te laten krijgen. In Gelderland bekend in de vorm knikke. Bron, bewerkte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034193
De benaming knik, Duits Knicke, in de context van een heg, heeft eigenlijk betrekking op het buigen van hout. Echter, in de 18de eeuw werden er in Duitsland door landbouwhervormingen walheggen, Wallhecken, aangelegd die blijkbaar beheerd werden als hakhout. Als we nu over knikken praten, dan praten we over de walheggen die aangelegd zijn in de 18de eeuw. In de Duitse literatuur wordt overwegend gesproken over de knik als hakhout op een wal. Maar het is mogelijk dat de naam ouder is en verwijst naar het vlechten van heggen.

Verwante termen:
Duitse termen: Knick, Knickicht
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knik

naar bovenknikken
knik•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) knikken, (de) knikking

■ Middelnederlandse wisselvorm: cnicken

1. Buigen.

Kijk ook bij kreuken.

Verwante term:

2. Zo breken dat de stukken blijven samenhangen.

Bronnen van 1 en 2:
Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/knikken

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID1567

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=22267
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=22268

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034200

Kijk ook bij kreuken.

Verwante termen:
Duitse termen: einknicken, knicken
www.dwds.de/wb/einknicken
www.dwds.de/wb/knicken > 1. scharf umbiegen, 2. halb durchbrechen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=knicken

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knikken

naar bovenknikkergal
knik•ker•gal

█ Zelfstandig naamwoord


Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knikkergal

Veroorzaakt door de galwesp Andricus kollari.

Verwante term: galappel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knikkergal

naar bovenkniphaag
knip•haag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: scheerhaag

Kijk bij scheerhaag.

naar bovenknippen
knip•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) knippen

■ Synoniem, in de context van vorm geven: scheren

1. Een deel van een plant met een schaar afsnijden.
1.bis. Met een schaar een bepaalde vorm geven aan een plant of dichtgegroeide plantengroep (= heg).

"afknippen" in Wiktionary


knoest

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: noest
■ Synoniem: kwast

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knoest

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/knoest

Knoest is mogelijk woordverwant aan knot en knots (letterkeer).

Verwante term: knoestig
Duitse term:
Franse term: loupe
Engelse term: knot

knoestig
knoes•tig

█ Bijvoeglijk naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M034274

Verwante term: knoest
Duitse term: knorrig
Franse termen: loupeux, noueux
https://fr.wiktionary.org/wiki/noueux
Engelse termen: gnarly, gnarled

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knoestig

naar bovenknol

█ Zelfstandig naamwoordGeïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22knol%22

1. Ondergrondse verdikking van een plant.
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortel_(plant)#Wortelknol

www.houtwal.be/vakjargon/jargon_kl.htm

Verwante term: wortel

2. Knoest. Houtknol. Houten uitgroeisel, meestal aan de stam, aan een boom. Dit hout kan een opvallende tekening vertonen, geliefd door beeldende kunstenaars en houtdraaiers.

Verwante termen:
Duitse term: Maserknolle
https://de.wikipedia.org/wiki/Maserknolle
Franse termen: broussin, loupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Broussin
Engelse term: burl
https://en.wikipedia.org/wiki/Burl

knolhout
knol•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout van houtknollen met een bijzondere figuratie, geliefd bij nappendraaiers en houtsnijders.

Verwante termen:
Engelse term: burlwood

knoop

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: nodium

Bepaald plantendeel.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knoop_(plant)

Verwante termen bij 1:
Duitse termen bij 1: Knoten, nodus, nodium
https://de.wikipedia.org/wiki/Knoten_(Botanik)
www.biologie-lexikon.de/lexikon/nodus.php
Franse term bij 1: nœud
Engelse term bij 1: node
https://en.wiktionary.org/wiki/node#English

2. █ Zelfstandig naamwoord

Toegehaalde lus in een touw, band of ander plooibaar/wringbaar voorwerp als verbinding.
Bron, bewerkte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034302

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/knoop

Verwante termen bij 2:

knop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: bot, oogWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knop_(plant)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/knop

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22knop%22

Verwante termen:
Duitse termen: Auge, Knospe
https://de.wikipedia.org/wiki/Knospe
https://de.wiktionary.org/wiki/Knospe
www.dwds.de/wb/Knospe
Franse term: bourgeon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourgeon_(botanique)
Engelse term: bud
https://en.wikipedia.org/wiki/Bud

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knop

naar bovenknopval
knop•val

█ Zelfstandig naamwoord

Het laten vallen van de bloemknoppen.
Bron: Guy De Kinder, www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knopval

naar bovenknopverlies
knop•ver•lies

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van knoppen verliezen

Het verliezen van knoppen.knotbomenrij
knot•bo•men•rij

█ Zelfstandig naamwoord

Een lijnvormig aangeplante groep knotbomen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knotbomenrij

naar bovenknotboom
knot•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kopboom
■ Regionale synoniemen: bolaard/bollaard, soets/suuts, tronk/tjunk/sink (horen bij lemma stronk)

Loofboom waarvan de kroon regelmatig volledig gesnoeid wordt om hout te oogsten.
Vroeger bekend als kopboom en woordvarianten daarvan: soets/suits, bol(l)aard ...

Kopfbaum (Duits), pollard (Groot-Brittannië) en tétard (Frans) zijn letterlijke vertalingen van kopboom.
Het Engelse pollard komt van bol(l)aard. Bol of pol is een synoniem van kop, in het Engels poll, vandaar pollard.
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=pollard
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=poll
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Betekenis 3, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055079

www.mijnwoordenboek.nl/dialect-vertaler.php?woord=knotwilg

eWND
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/63121

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/kopboom

+++++

Wat het lemma soets (Maaskempens, ontrond; suuts) betreft, uit de woordenschat van de provincies Limburg:

Verwant aan Frans souche?
In Dictionnaire Littré staat bij de etymologie van souche; soutse, patois des Fourgs. Patois is Volksfrans. De gemeente Les Fourgs grenst aan Zwitserland.

www.littre.org/definition/souche
www.cnrtl.fr/etymologie/souche

De ene bron zegt dat de wortel Germaans stock is, de andere bron zegt dat de wortel Latijns soccus is.
En dan kan er ook nog een Keltisch woordverwantschap zijn ...
Limburgs soets betekent niet alleen knotboom, maar ook hoofd in figuurlijke zin. "Ik sla je tegen jouw soets", "Ich hau dich tiege diene soets".

Van sutsen = zuigen, daarvan afgeleid fopspeen?

spotnamen voor hoofd: suts
http://e-wld.nl/lemma/search/?search=hoofd%20%28spotnamen%29
fopspeen
http://e-wld.nl/trefwoord/search/?search=suts

sutsen
http://e-wld.nl/trefwoord/search/?search=sutsen

lemma "geknotte wilg" in het E-WLD, eigenlijk knotboom in het algemeen
http://e-wld.nl/lemma/search/?search=Geknotte%20wilg

+++++

Verwante termen:
Duitse term: Kopfbaum
Franse termen: arbre têtard, têtard, trogne
https://fr.wiktionary.org/wiki/têtard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_têtard
https://fr.wiktionary.org/wiki/trogne
https://fr.wiktionary.org/wiki/ragosse
Engelse termen: pollard, pollard tree
Italiaanse term: albero capitozzato (het knotten = capitozzatura)
Spaanse termen: árbol descopado, árbol desmochado, árbol podado

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knotboom

naar bovenknotboomsnoei
knot•boom•snoei

█ Zelfstandig naamwoord

Het snoeien van een knotboom.

Verwante termen:
Franse term: taille en têtard

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knotboomsnoei

naar bovenknothout
knot•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een bestand knotbomen.

2. Hout van een knotboom.

3. Synoniem van hakhout.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knothout

naar bovenknotjaar
knot•jaar

█ Zelfstandig naamwoord

In het verleden. Jaar waarin de knotboom of het knotboombestand geknot werd.
In de toekomst. Jaar waarin de knotboom of het knotboombestand geknot gaat worden.

Verwante termen:


knotten
knot•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) knotten, (de) knotting

■ Wisselvorm: knoten [knō•ten]

Het snoeien van een knotboom om het hout van de kroon te oogsten.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knotten

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/knotten

"knoten", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034311

"knoten", Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
"beknotten" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/beknotten

Verwante termen:
Duitse termen: auf den Kopf setzen, schneiden, schneiteln
Franse termen: la taille en têtard, tailler en têtard
Engelse termen: poll, pollard
www.etymonline.com/word/poll
https://en.wiktionary.org/wiki/pollard
Italiaanse term: capitozzare
Spaanse term: desmochar

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knotten

naar bovenknotwilg
knot•wilg

█ Zelfstandig naamwoord

Boomvormende wilg boom waarvan de kroon regelmatig volledig gesnoeid wordt om hout te oogsten.

Verwante termen:
Duitse term: Kopfweide
https://de.wikipedia.org/wiki/Kopfweide
Franse term: arbre têtard, têtard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_têtard
Engelse term: pollard

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knotwilg

naar bovenknuppel
knup•pel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: kluppelWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knuppel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knots

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034384

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/knuppel

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22knuppel%22

"kluppel" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034048
Etymologiebank.nl

knuppelbrug
knup•pel•brug

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knuppelbrug

Verwante termen:
Duitse term: Knüp­pel­brü­cke
www.duden.de/rechtschreibung/Knueppelbruecke

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knuppelbrug

naar bovenknuppelpad
knup•pel•pad

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Knuppelpad

Verwante termen:
Duitse termen: Knüppeldamm, Knüppelpfad
https://de.wikipedia.org/wiki/Knüppeldamm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#knuppelpad

naar bovenko...

naar bovenkoek

█ Zelfstandig naamwoord

a. 1. Tot spijs dienend voorwerp, ontstaan door het bakken (of koken) van een deegmassa waaraan al of niet zekere ingrediënten zijn toegevoegd. Het is niet altijd duidelijk of deze betekenis danwel de onder 2) genoemd bedoeld is.
2. Tot lekkernij dienend baksel van deeg waaraan zekere ingrediënten die de smakelijkheid verhoogen zijn toegevoegd en dat op een bepaalde wijze is gebakken. Vergelijk de betekenis 3) Het woord is voorwerpsnaam, en ook naam van het baksel in collectieve zin of stofnaam.
3. In verkleinvorm de benaming van een lekkernij als onder 2) bedoeld of van nog fijner ingrediënten bereid, die in veel kleinere vorm wordt gebakken en steeds in haar geheel wordt gepresenteerd.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034448

a.1. Min of meer plat voorwerp, uit ander (fijnverdeeld, smijdig of vloeibaar) materiaal, door middel van samenpersing, indikking of afkoeling, vervaardigd in een bepaalde vorm die gelijkt op die van een koek(je) als onder 1, 2 of 3 omschreven.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Betekenis 4., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034448

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/koek

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/koek

Tweede lid in volgende woorden:
Verwante term: koekenwis
Duitse term: Kuchen
www.dwds.de/wb/Kuchen
Engelse term: cake
www.etymonline.com/word/cake

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koek

naar bovenKoekelareden
Koe•ke•lā•re•den

█ Zelfstandig naamwoord

Snelgroeiende variëteit van de Corsicaanse den, vernoemd naar de plaats Koekelare.
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Corsicaanse_den#Koekelareden

www.flickr.com/photos/erfgoed/4205328799

Verwante term: variëteit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koekelareden

naar bovenkoekenwis
koe•ken•wis

█ Zelfstandig naamwoord

■Wisselvorm: koekwis
■ Kortweg: wis

Een onderlegger, gemaakt van wissen, waarop men boekweitkoek eet. Een koekenwis lijkt op de bodem van een gevlochten mand.

www.hetvirtueleland.be/items/show/35934
http://e-wld.nl/trefwoord/search/?search=koekwis

In Voeren: häörtsje: gevlochten wissen dienblad voor vlaai. Waarschijnlijk een wisselvorm in verkleinvoorm van horde; hordje.
Bron: Voerens Woordenboek
http://members.home.nl/buysen/dieksjonnaer.html

Verwante termen:
Duitse term, onder voorbehoud: Schien, verwant aan scheen.
"Weidengeflecht, Hürde zum Auflegen der Kuchen (koekenwis?, nvdr) und zum Dörren des Obstes."
Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=LothWB&lemid=CS00472

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koekenwis

naar bovenkoewachter
koe•wach•ter

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034539

Verwante termen:
Duitse term: Kuhhirte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koewachter

naar bovenkoeweide
koe•wei•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: koeweiBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034540

"veeweide", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/search?actie=article&wdb=MNW&id=61742

Verwante termen:
Duitse term: Kuhweide

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koeweide

naar bovenkoken
kō•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) koken

Water op de kook brengen.

1. Hout koken om het buigbaar te maken.

2. Hout koken om het sap te logen. gekookt hout zou de vorm beter houden en minder snel scheuren. van belang voor nappendraaiers en houtsnijders.

3. Hout koken om het zacht te maken voor snijwerk, zowel handsnijwerk als machinaal lagen snijden voor fineerhout.

4. Vlechtroeden van wilgen koken om het geschilde hout een bruine kleur te geven. Buffen.

Lees "Het buff-proces"; https://sleutels.info/vlechtgroep/wis-en-waarachtig


Verwante termen:
Duitse term: kochen
Engelse term: boil

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koken

naar bovenkolenbrander
ko•len•bran•der

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: koolbranderWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034651

www.woordenlijst.org/#/?q=koolbrander
www.woordenlijst.org/#/?q=kolenbrander

Verwante termen:
Duitse term: Köhler
https://de.wikipedia.org/wiki/Köhler
Franse term: charbonnier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbonnier_(métier)
Engelse termen: collier, wood collier
www.cef-environmental.co.uk/Woodcolliers.htm
www.merriam-webster.com/dictionary/collier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kolenbrander

naar bovenkolenwoud
ko•len•woud

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolenwoud

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ile/relict/135091

Verwante term: woud


kolfstok
kolven


kolk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: wiel

Waterhoudende kom die ontstaan is door een dijkdoorbraak. Later in overdrachtelijke betekenis synoniem van vijver, in veel gevallen bij een molen. In een kolk werd ook hout gewaterd dat gezaagd werd in langsliggende zaagmolen.
Een kolk die ontstaan is door een dijkdoorbraak heeft de vorm van een cirkel = wiel. Vandaar het synoniem wiel.
Verwante termen:

kolonie
ko•lo•nie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolonie_(biologie)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kolonie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kolonie

naar bovenkolonisatie
ko•lo•ni•sa•tie

█ Naamwoord van handeling van koloniseren

Het zich vestigen van een aantal bijeenlevende individuen van een bepaalde soort.

(zich) vestigen: een blijvende soortgemeenschap stichten, logischerwijs, maar ter verduidelijking; daar waar die soortgemeenschap niet aanwezig was.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034678

kolonisatiecapaciteit
ko•lo•ni•sa•tie•ca•pa•ci•teit

█ Zelfstandig naamwoord

Het vermogen van een soort om een gebied te koloniseren.

kolonisator
ko•lo•ni•sa•tor

█ Zelfstandig naamwoord

Organisme dat koloniseert.

kommel
kom•mel

█ Zelfstandig naamwoord

Heuvel. Lees de tekst op Woerterbuchnetz om de verklaring te kennen.
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GK16010

Verwante term: tomme
Duitse term: Kummel
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GK16010

+ Bladwijzer:

naar bovenJapanse term
komorebi

木漏れ日

Zonlicht dat door boombladeren schijnt.

https://ja.wikipedia.org/wiki/木漏れ日

Verwante term: hanami

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#komorebi

naar bovenkonijnenvraat
ko•nij•nen•vraat

█ Zelfstandig naamwoord

Vraat door konijnen.

Het komt voor dat konijnen bomen ringen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#konijnenvraat

naar bovenkoningsden
ko•nings•den

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een bijzonder grote, recht gewassen levende den. Zoals de in 2011 gesneuvelde koningsden die in Bokrijk stond.

Koning. De koning van een gekuipte mast is de boom die de kern vormt van de samengestelde mast.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034775&article=gekuipte

www.vaartips.nl/extra/gekuipt.htm

2. Een den die geoogst wordt om de koning van een schuttersvereniging te eren.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koningsden

naar bovenkonkernol
kon•ker•nol

█ Zelfstandig naamwoord

Gele kornoelje.

Verwante term: kruisheg

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#konkernol

naar bovenkooi

█ Zelfstandig naamwoord

● Wisselvorm: kevie (kēvie, woordverwant aan het Duitse Käfig)

kooi
Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kooi1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22kooi%22

"kevie" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kevie
"kevie" in Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22kevie%22

Laatste deel in eendenkooi en schaapskooi.

Plaatsnaam: de Kevie, Tongeren.
https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Kevie
www.kevie.be


kool

█ Zelfstandig naamwoord

1. Plantengeslacht, groente.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kool_(plant)

Etymologiebank.nl
2. Verkoolde stof. Houtskool, steenkool.
Duitse term bij 2: Kohle

koolhout
kool•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout waarvan houtskool gemaakt wordt.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=23058

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

koolkuil
kool•kuil

█ Zelfstandig naamwoord

Kuil waarin een meiler gebouwd wordt om houtskool te maken.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=23061


koolstof
Verwante term: kool

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koolstof

naar bovenkoolstoffixatie
kool•stof•fixa•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van koolstof fixeren

● Synoniem: koolstofassimilatie

Koolstoffixatie is een gevolg van koolstofassimilatie. Bij koolstofassimilatie vormt zich glucose uit koolstofdioxide, licht en water of een andere waterstofdonor. Dit proces fixeert koolstofdioxide.

Verwante termen:
Duitse term: Kohlenstoffdioxid-Assimilation
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffdioxid-Assimilation
Franse term: fixation du carbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fixation_du_carbone
Engelse term: carbon fixation
https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_fixation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koolstoffixatie

naar bovenkoolstofdatering
kool•stof•da•tē•ring

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/C14-datering

Verwante termen:
Duitse term: Radiokarbonmethode, 14C-Datierung
https://de.wikipedia.org/wiki/Radiokarbonmethode
Franse termen: datation par le carbone 14, datation par le radiocarbone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Datation_par_le_carbone_14
Engelse termen: carbon-14 dating, radiocarbon dating
https://en.wikipedia.org/wiki/Radiocarbon_dating

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koolstofdatering

naar bovenkoolzaad
kool•zaad

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolzaad

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koolzaad

naar bovenkoolzaadkoek
kool•zaad•koek

█ Zelfstandig naamwoord

Het overblijfsel van koolzaad nadat de koolzaadolie er in een oliemolen uitgeperst is. Veevoer.

Koolzaadkoek is een oliekoek.

koolzaadolie
kool•zaad•olie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koolzaadolie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koolzaadolie

naar bovenkoop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: houw

Van openbare houtverkoop aan de hoogste bieder, bijvoorbeeld door gemeentebesturen. Een lot staand hout op een afgebakend stuk grond dat de koper zelf moet oogsten of laten oogsten door een handlanger. Het kan gaan om hakhout of opgaand hout.
Ook sleunsel van dennenbomen werd op deze manier verkocht.

Verwante term:
Nederduitse term, woordverwant, mogelijk niet in de context van houtverkoop gebruikt: Koop
www.plattmakers.de/nl/764/Koop
Duitse term, woordverwant, mogelijk niet in de context van houtverkoop gebruikt: Kauf
Engelse term: coup
http://tottingtonwoodlanders.org.uk/?page_id=314

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koop

naar bovenkoorplaats
koor•plaats

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar mannetjeskikkers in koor roepen om vrouwtjeskikkers te lokken om te paren.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koorplaats

naar bovenkopboom
kop•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Synoniem van knotboom. Kijk bij knotboom.

2. Een opgaande boom met een korte stam en een grote kroon. Als men de boom oogst bekomt men vooral kophout.

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kopboom

naar bovenkophout
kop•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kroonhout

Hout van de kroon van een boom. Hout van een knotboom.

Verwante termen:

koppel
kop•pel

█ Zelfstandig naamwoordMiddelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikels 2 en 5: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=23225

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
omheining, kamp

Verwante termen:

koppendraaier
kop•pen•draai•er

█ Zelfstandig naamwoord

Vervaardiger van kaaskoppen.


kops

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: eindelings

Betrekking hebbende op de 'kop' van een plank of ander stuk hout te weten het uiteinde of het snijvlak dwars op de vezel; eindelings.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034920&article=eindelingsch

Verwante termen:

kopscheur
kop•scheur

█ Zelfstandig naamwoord

Scheur aan de kopse kant van hout.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kopscheur

naar bovenkopshout
kops•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: eindelingshout
■ Antoniem: langshoutWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kopshout

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034920.re.10&article=kopshout

Verwante termen:
Duitse termen: Hirnholz, Stirnholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Hirnholz

Franse term: bois debout, bois de debout
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_debout

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kopshout

naar bovenkopvlak
kop•vlak

█ Bijvoeglijk naamwoord

Vlak (niet uitstekend) met de kop van de knotboom. Een knotboom is kopvlak gesnoeid wanneer de takken vlak met de kop i.p.v. gelijk met de takkragen verwijderd werden. Een slechte wijze.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kopvlak

naar bovenkoren
kō•ren

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: graan

Graangewas.Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/koren1

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koren_(graan)

Verwante termen:
Duitse termen: Getreide, Korn
https://de.wikipedia.org/wiki/Getreide
Engelse term: corn
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=corn
Woordverwante Noord-Amerikaans Engelse term: corn, in het Nederlands mais of maïs.
https://en.wikipedia.org/wiki/Maize

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koren

naar bovenkorenaar
kō•ren•aar

█ Zelfstandig naamwoord

Aar van koren. Kijk bij aar.

naar bovenkorenbloemwater
kō•ren•bloem•wā•ter

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: korenbloemenwater

Aftreksel van korenbloemen, mogelijk gemengd met andere stoffen. Gebruikt in fytotherapie.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034993.re.1

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korenbloem

Verwante termen:

korf

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van betwiste oorsprong. Of Germaans, of van Latijn corbis (mand).
■ Synoniem: mandEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/korf

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22korf%22

Verwante termen:
Duitse term: Korb
https://de.wiktionary.org/wiki/Korb
Franse termen: corbeille, panier, panière
https://fr.wiktionary.org/wiki/corbeille
www.cnrtl.fr/definition/corbeille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panier
www.cnrtl.fr/definition/panière
Franse term voor kleine mand: corbillon
www.cnrtl.fr/definition/corbillon
Engelse term: basket
https://en.wiktionary.org/wiki/basket

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#korf

naar bovenkorfboot
korf•boot

█ Zelfstandig naamwoord

Gevlochten boot zoals men ze aantreft in Azië. De romp werd en wordt nog steeds met natuurlijk voorkomend bitumen waterdicht gemaakt.

korffles
korf•fles

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: mandfles

Kijk bij mandfles.

naar bovenkorfzeis
korf•zeis

Zeis met een grote toejacht om graan (o.a. haver) te maaien. Graanzeis.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035008.re.43

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank

korstmos
korst•mos

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korstmos

Korstmossen zijn een voedselbron voor vlinderrupsen.
http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document&docid=557842

Verwante termen:
Duitse term: Flechte
https://de.wikipedia.org/wiki/Flechte
Franse term: lichen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lichen
Engelse term: lichen
https://en.wikipedia.org/wiki/Lichen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#korstmos

naar bovenkortbloeiend
kort•bloei•end

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend gedurende korte tijd te bloeien, bloemen voortbrengend die snel verwelken.


kortboom
kort•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Een typische knotboom wordt op jonge leeftijd een eerste keer geknot en daarna op regelmatige basis gesnoeid. De vitaliteit van het individu neemt niet af. Een opgaande boom op late leeftijd snoeien als knotboom is een ernstige aanval op de vitaliteit van die boom. Na de onthoofding zullen er waterloten groeien, en voor leken is dit een teken dat de boom vitaal is, maar de sterfcyclus is ingezet omdat de boom zulke grote wonden niet voldoende kan afgrendelen. Een opgaande boom die op late leeftijd als "excuse-knotboom" onthoofd wordt, is een kortboom (ingekorte boom). Omdat kundig knotten en vitaliteit in oog nemen hand in hand gaan, is het misplaatst en misleidend om een gekorte boom als knotboom te beschouwen. Als het gekorte individu op lange termijn toch vitaal blijkt te zijn, dan kan de status van kortboom veranderen in knotboom.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kortboom

naar bovenkorte omlooptijd
kor•te om•loop•tijd

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Artikel in voorbereiding.

Verwante termen:
Duitse term: Kurzumtrieb
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurzumtriebsplantage
Franse term: courte rotation, (taillis à) rotation rapide
Engelse term: short rotation

korten
kor•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) korten, (de) korting

■ Synoniemen: schroden, daarvan afgeleid: schrooien
■ Antoniem: schulpenWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hout_zagen#Afkorten

Hout dwars op de vezel zagen.

"afkorten", Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/afkorten

Het synoniem schroden heeft eerder betrekking op delen in kleinere stukken.

"schroden"
Verwante termen:
Duitse termen: ablängen, schroten, querschneiden
www.duden.de/rechtschreibung/schroten

Duits schroten = Nederlands schroden oftewel schrooien (klein maken)

Franse term: découper
Engelse term: cross cut
Engelse term, Noord-Amerika: buck
Franse term: tronçonner
https://fr.wiktionary.org/wiki/tronçonner

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#korten

naar bovenkorthout
kort•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. In de bosbouw: Geveld rondhout waarvan de stam op maat versneden is.

2. Korte stukken hout, zoals ze uit de korthoutsnijder komen.

Verwante termen:

korthoutoogst
kort•hout•oogst

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: korthoutmethode, korthoutwijze, sortimentenmethodeEcopedia
www.ecopedia.be/392/encyclopedie/

Door de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/k.html

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#korthoutoogst

naar bovenkorthoutsnijder
kort•hout•snij•der

█ Zelfstandig naamwoord

Machine die hout in de lengte versnijdt tot kleine stukken.


Verwante termen:
Engelse term: branch logger

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#korthoutsnijder

naar bovenkortloot
kort•loot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: kortlotWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tak_(plant)#Bomen

Ecopedia
Engelse term: short shoot

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kortloot

naar bovenkortwieken
kort•wie•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) kortwieken, (de) kortwieking

Alle takken van een opgaande boom verwijderen.

Verwante termen:
Engelse term van twijfelachtig allooi: shredding (verbreid op het internet, maar mogelijk onfeitelijk)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kortwieken

naar bovenkortzaag
kort•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: afkortzaag
■ Antoniem: schulpzaag

Zaag waarvan de tanden zodanig gevormd en gezet zijn dat ze hout dwars op de draad kunnen doorzagen.

Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/kortzaag-hand?lang=nl

Een trekzaag is een kortzaag.

Verwante termen:
Duitse term: Schrotsäge
www.dwds.de/wb/Schrotsäge

https://de.wiktionary.org/wiki/Schrotsäge: In dit artikel wordt beweerd dat de Schrotsäge dient om hout tot balken te zagen en dat is verkeerd. Schroten betekent korten, niet schulpen. De Schrotsäge is geen kraanzaag.

Engelse term: bucksaw
Franse term: scie à tronçonner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scie_à_tronçonner

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kortzaag

naar bovenkorver
kor•ver

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem:mandenvlechter

Kijk bij mandenvlechter.

Verwante term: korf
Duitse term: Körber

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#korver

naar bovenkot

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kot

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22kot%22

keet
Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/keet


Verwante termen:
Duitse term: Kode, Kot, Kote, Kotte, Kotten, Kate, Katte, Katten, Koth, Kothe, Köth, Köthe, Köthen, Kathe
https://de.wikipedia.org/wiki/Kate_(Hütte)

Kotten
'ein einzelnes Haus ohne Feldgüter, ohne Anspannvieh u. ohne Nebengebäude', Kotten, die Kode.
Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PK04302

Franse term: cote, daarvan afgeleid: cotage, cotin
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID2776
https://fr.wiktionary.org/wiki/cotage#Étymologiee
https://fr.wiktionary.org/wiki/cotin
Engelse termen: cot, cote (duivenkot = dove cote, dovecot, dovecote)
Engelse term, met Frans achtervoegsel -age: cottage
www.etymonline.com/word/cot
www.etymonline.com/word/cote
https://en.wikipedia.org/wiki/Dovecote
www.etymonline.com/word/cottage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kot

naar bovenkoud stapelen
koud stā•pe•len

█ Werkwoordelijke woordgroep

Van stenen omheiningen: Stapelen zonder mortel.

Van oorsprong een term uit de logistiek. Goederen direct op elkaar stapelen zonder ladingdrager.
Bron: Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Koud_stapelen

Verwante termen:
Engelse term: dry wall (wall is hier een werkwoord, korte infinitief)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#koud-stapelen

naar bovenkouter
kou•ter

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kouter_(geografie)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035203

Verwante termen:


kr...

naar bovenkraagvolgend
kraag•vol•gend

█ Bijvoeglijk naamwoord

Bij kraagvolgend snoeien snijdt men in op de lijn van de takkraag.

Kijk ook bij aanzetvlak.

kraaienbos
kraai•en•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Plaatsnaam: kreyel

Bos waar kraaiachtigen roesten.

www.natuurenbos.be/kraaienbos

Als plaatsnaam ook kraai + loo, vervormd tot kreiel of kreijel. Loo = bos of open plek in een bos.
Verwante termen:

kraanzaag
kraan•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: haalzaag, schragenzaag


Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/kraanzaag?lang=nl

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/kraanzaag

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035261

In onderstaande opname is te zien hoe de boven- en onderzager goed samenwerken.
Op deze wijze kan men gedurende lange tijd zagen.


Verwante termen:
Duitse termen: Grubensäge, Kransäge, Schottsäge
Duitse term, Rijnlands: Dielsäge. Rijnlands diel is woordverwant aan Nederduits en Nederlands deel en Cultuurduits Diele. Kijk bij deel.
Duitse term, Rijnlands, voor een bepaalde handraamzaag, kleiner dan de kraanzaag: Kloppsäge
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RD01810
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=NRhWB&lemid=AD00497
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RK08109

Beeld van een Kloppsäge:
www.wlz-online.de/waldeck/bad-arolsen/rhoder-museum-zeigt-techniken-holzbearbeitung-5385557.html

delen, Nederduits
www.plattmakers.de/nl/1252/delen

Rijnlands dielen, Engels deal
www.etymonline.com/word/deal

Franse term, kraanzaag in een gestel: scie à cadre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scie_à_cadre
Engelse termen: pitsaw, whipsaw
https://en.wikipedia.org/wiki/Whipsaw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kraanzaag

naar bovenkrabhak
krab•hak

█ Zelfstandig naamwoord

Hak die gebruikt wordt, al dan niet bedacht en gemaakt voor deze handeling, om een stof naar zich toe te halen, in plaats van een hakkende beweging te maken in die stof, vorige zijnde het normale gebruik van de hak.

Relevante termen:
hak
heizeis
krabzeis
plaghak

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#krabhakkrabzeis
krab•zeis

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaald type hak waarvan het blad scherp gemaakt is of krabhak met een voldoende scherp blad om kroos in sloten door krabben af te snijden en boven water te halen.

Relevante termen:
hak
heizeis
krabhak
plaghak

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#krabzeiskram

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: houvast


Van Dale
www.vandale.be/opzoeken?pattern=kram&lang=nn

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035309

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kram

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel II.B.1.a. http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026755


Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kram

naar bovenkramma
kram•ma

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: trekduivel

Kijk bij trekduivel.

naar bovenkrans

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/krans

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22krans%22

Verwante termen:
Duitse term: Kranz

krat

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Krat_(opslag)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/krat

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035363


kreuken
kreu•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) kreuken, (de) kreuking

■ Wisselvormen: croken, kroken. Nederduits kröken. Nederduits kröken en Nederlands kreuken zijn hetzelfde woord. Duits ö en Nederlands eu zijn dezelfde klank.

Dit artikel verwijst naar een document waarin gesproken wordt over vlechtheggen in de tijd van de Kartuizers in Noord-Brabant. In deze tekst staat het werkwoord croken geschreven. In dit artikel wordt duidelijk gemaakt wat croken in deze tekst betekent.

www.kartuizerklooster.nl/index.asp?menu=02&id=2&id=1

kreuken, werkwoord
Bron: Etymologiebank.nl
kreuken* [vouwen maken] {croken [vouwen, kreuken, breken] 1220-1240} heeft als oorspronkelijke betekenis ‘buigen’, vergelijk oudhoogduits kriochan (hoogduits kriechen) [kruipen], engels to crouch [neerbuigen], verwant met kruk, kruipen
P.A.F. van Veen en N. van der Sijs (1997), Etymologisch woordenboek, 2e druk, Van Dale
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kreuken
Toevoeging door Carlos Montfort: Vergelijk Nederlands/Nederduits maken met Hoogduits machen. Deze klankverschuiving op de medeklinker komt ook voor in Nederlands/Nederduits kreuken/kröken en Hoogduits kriechen.

croke, zelfstandig naamwoord
Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300
Betekenis: Kreukel, plooi, rimpel, vouw.
Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID6284

croken, werkwoord
Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
Betekenis: Artikel I.1. Vouwen, plooien, rimpelen ... (klik op I.)
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=24018

kreuken, werkwoord
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Betekenis: Artikel A.5.: buigen, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035453&lemmodern=kreuken&article=buigen


Hierna volgen lemma's uit het Nederduits en het Nederlands.

kröken, werkwoord
Bron: Rheinisches Wörterbuch
Betekenis: knicken (knikken, buigen)
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RK16758

Krökel,  zelfstandig naamwoord
Bron: Plattmakers
Betekenis: Falte (vouw )
http://plattmakers.de/nl/12556/Krökel

Toevoeging door Carlos Montfort: Krökel bestaat uit twee woorddelen: krök + el. "el" is een diminutiefsuffix oftewel verkleinachtervoegsel: krök + el : kleine kreuk

krökeln, werkwoord
Bron: Plattmakers
Betekenis: Folen in wat rinmaken (vouwen in iets maken)
http://plattmakers.de/nl/13753/krökeln

kreukel, zelfstandig naamwoord
Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kreukel

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22kreukel%22

kreukelen, werkwoord
Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=24016
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035452


Hierna volgen lemma's uit het Engels

crook, werkwoord
Bron: Online Etymology Dictionary
Betekenis: bend, cause to assume an angular or curved form (buigen, een hoekige of gebogen vorm veroorzaken)
www.etymonline.com/word/crook

crooked, bijvoeglijk naamwoord
Bron: Online Etymology Dictionary
Betekenis: bent, curved, in a bent shape (gebogen, rond, in een gebogen vorm)
www.etymonline.com/word/crooked

Kijk ook bij knikken.

Deze bijdrage is toegevoegd op 25 september 2018.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kreuken

naar bovenkreupelgroei
kreu•pel•groei

█ Zelfstandig naamwoord

Van struiken. Groei die een knik of knikken vertoont.

Kreupel is woordverwant aan kruipen. Kijk ook bij kreupelhout.

Verwante termen:
Duitse term: Krüppelwuchs

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kreupelgroei

naar bovenkreupelhout
kreu•pel•hout

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kreupelhout

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kreupelhout

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/kreupelhout

Kreupel is woordverwant aan kruipen.
Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kreupel

Verwante termen: gebrekkig hout
Duitse term: Krüppelholz
www.duden.de/rechtschreibung/Krueppelholz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kreupelhout

naar bovenkrib

■ Wisselvorm:kribbe

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/krib1

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#krib

naar bovenkriek

█ Zelfstandig naamwoord

Zure kers.
Langs Nederlands (West-Vlaams), dan langs Picardisch creque in het Frans geraakt.
https://fr.wiktionary.org/wiki/creque
krikkemik
krik•ke•mik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: krakkemik

Bepaald hijswerktuig, vaag beschreven in woordenboeken.
Verwante termen:


krimp

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: houtkrimp

Kijk bij houtkrimp.

naar bovenkringloop
kring•loop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: cyclus, omloop

Van herhalende handelingen of gebeurtenissen. Het in een kring gaan. Omloop.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kringloop


Verwante termen:
Duitse term: Kreislauf
Franse term: cycle
Engelse term: cycle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kringloop

naar bovenkritische kloof
kri•ti•sche kloof

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

In de context van versnippering: Afstand tussen stapstenen die voor een soort te groot is om te overbruggen.

Verwante termen:
Engelse term: critical gap

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kritische-kloof

naar bovenkroet

█ Zelfstandig naamwoord

1. Synoniem van valfruit. Kijk bij valfruit.

www.encyclo.nl/begrip/Kroet

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kroet2

2. Afval van fruit.

www.encyclo.nl/begrip/Kroet

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroet

naar bovenkromakker
krom•ak•ker

█ Zelfstandig naamwoord

■ krom + akkerkrombranden
krom•bran•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) krombranden, (de) krombrandingwww.zuiderzeehoorn.nl/nw-27093-7-3484152/nieuws/houtbewerking_in_de_scheepsbouw.html

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#krombranden

naar bovenkromgroei
krom•groei

█ Zelfstandig naamwoord

Van de stammen en gesteltakken van bomen en struiken: Groei die verloopt volgens een kromme.


kromhout
krom•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. Krom gegroeid hout.
1.1. Een stuk krom gegroeid hout. Krommer.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035635

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=24037

Verwante termen:
Duitse term: Krummholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Krummholz
Franse termen: bois courbe(s), bois courbant(s)
www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/FR/kromhout

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kromhout

naar bovenkromme boom
krom•me boom

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Krom gegroeide boom. Krommer.

Verwante termen:
Duitse term: krummer Baum
Franse term: arbre courbé
Engelse termen: bent tree, crooked tree

krommer
krom•mer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kromhout

Een krom gewassen boom. Stuk hout van een krom gewassen boom, kromhout.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035639.re.2

Verwante termen:
Franse term: arbre courbe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#krommer

naar bovenkromtrekken
krom•trek•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) kromtrekken, (de) kromtrekking

Vervorming van hout onder invloed van vochtigheid en/of temperatuursveranderingen.
Bron, gewijzigde overname: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/kromtrekken

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A009899.re.5

Verwante termen:
 • draaigroei
 • drogen
 • hout
 • scheluw
 • werken
Duitse term: verbiegen, verziehen
https://de.wiktionary.org/wiki/verbiegen
https://de.wiktionary.org/wiki/verziehen
Engelse term: warp
https://en.wikipedia.org/wiki/Wood_warping

+ Bladwijzer:

naar bovenkronendak
krō•nen•dak

█ Zelfstandig naamwoord

bladerdek

Verwante term:

+ Bladwijzer:

naar bovenkroon

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het bovenste deel van een boom. De takken en het gebladerte.

Wikipedia
Kroon en kruin zijn woordverwant.

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Baumkrone
https://de.wiktionary.org/wiki/Baumkrone
Franse termen bij 1: couronne, houppier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Houppier
Engelse term bij 1: crown
https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_(botany)

2. Bij een bloem: alle kroonbladeren samen. Latijn: corolla.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Corona_(Passifloraceae)

Verwante term bij 2: kroonblad
Duitse term term bij 2: Krone
Franse term term bij 2: corolle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Corolle
Engelse term term bij 2: crown

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroon

naar bovenkroonaanzet
kroon•aan•zet

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats op de stam waar de kroon begint.

Verwante termen:
Duitse term: Kronenansatz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonaanzet

naar bovenkroonaansluiting
kroon•aan•slui•ting

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van kroon aansluiten

Mate waarin de kronen van nevenstaande bomen elkaar raken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonaansluiting

naar bovenkroonbasis
kroon•ba•sis

█ Zelfstandig naamwoord

Kroonaanzet.

Verwante term: kroon
Duitse term: Kronenbasis: Unterster Bereich der Krone.
www.baumportal.de/baumpflege-begriffe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonbasis

naar bovenkroonblad
kroon•blad

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bloembladWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kroonblad

Verwante termen:

kroonbreuk
kroon•breuk

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een situatie waarbij, meestal als gevolg van harde wind, zware takken in de kroon doormidden breken of van de stam afscheuren. Bron: Guy De Kinder, www.houtwal.be/vakjargon/jargon_kr.htm

2. Inwendige breuk in de kroon.

Verwante termen:
Duitse term: Kronenbruch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonbreuk

naar bovenkroondiameter
kroon•di•a•me•ter

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kroondoorsnede

Doorsnede van de kroon.

Verwante termen:
Duitse term: Kronendurchmesser

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroondiameter

naar bovenkroondichtheid
kroon•dicht•heid

█ Zelfstandig naamwoord

De mate waarin een kroon licht doorlaat.
Engelse term: canopy density

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroondichtheid

naar bovenkroonhout
kroon•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kophout

Hout van de kroon.

Verwante termen:
Duitse term: Kronenholz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonhout

naar bovenkroonmantel
kroon•man•tel

█ Zelfstandig naamwoord

De buitenste omtrek van de kroon.

Verwante termen:
Duitse term: Kronenmantel: Äußerer Umriss der Krone
www.baumportal.de/baumpflege-begriffe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonmantel

naar bovenkroonoppervlakte
kroon•op•per•vlak•te

█ Zelfstandig naamwoord

Grootte van de kroonprojectie op de bodem.

Verwante termen:
Duitse term: Kronenfläche

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonoppervlakte

naar bovenkroonprojectie
kroon•pro•jec•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van kroon projecteren

Het denkbeeldige projecteren van de kroon, in het bijzonder de omtrek daarvan, op de bodem. Boomspiegel.

Verwante termen:
Duitse termen: Kronendurchmesser, Kronenfläche (Zweidimensionale Bemessung der Krone.), Kronenschirmfläche
www.baumportal.de/baumpflege-begriffe
Engelse term: crown cover
www.forestryforum.com/dictionary/display.php?action=view&id=230&from=action=search|by=C|nr_page=6

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonprojectie

naar bovenkroonreductie
kroon•re•duc•tie

█ Zelfstandig naamwoord

Het verminderen van het aantal takken in de kroon.

(natuurlijke kroonreductie en kroonreductie door de boomverzorger)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonreductie

naar bovenkroonritselaar
kroon•rit•se•laar

█ Zelfstandig naamwoord

Duif.

Als een duif opgeschrikt vanuit de kroon wegvliegt slaat het dier met haar of zijn vleugels luid tegen de bladeren. Het ritselende geluid dat volgt wordt typisch gemaakt door duiven.

Term bedacht door Carlos Montfort op 8 november 2017.

Verwante term: kroon

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonritselaar

naar bovenkroonsluiting
kroon•slui•ting

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het moment waarop de kronen van opgaande bomen elkaar raken.

2. Mate waarin de elkaar rakende kronen van nevenstaande bomen de lichtval onder de kronen verhinderen.
Verwante Duitse term: Dickung
https://de.wikipedia.org/wiki/Dickung
Engelse termen: crown cover ,crown closure
https://en.wikipedia.org/wiki/Crown_closure

kroonsnoei
kroon•snoei

█ Zelfstandig naamwoord

Het snoeien in of van de kroon.


kroonverankering
kroon•ver•an•ke•ring

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van kroon verankerenwww.arbior.be/kroonverankering/

Verwante termen:
Duitse term: Kronensicherung
https://de.wikipedia.org/wiki/Kronensicherung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonverankering

naar bovenkroonverlaging
kroon•ver•la•ging

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van kroon verlagen

Van stambomen/loofbomen: De gebeurtenis waarin takken onder de kroon uitschieten om een nieuw kroondeel te vormen.

Mogelijke oorzaken of verbanden:
1. Plotselinge lichtstelling op de stam. Om schorsbrand te voorkomen maakt de boom op voorheen takvrije plaatsen takken aan waarvan het gebladerte het zonlicht zal dempen.
2. Samenspel met natuurlijke kroonreductie. De oorspronkelijke kroon sterft voor een deel af en lageraf wordt een nieuwe kroon gevormd.kroonvolume
kroon•vo•lu•me

█ Zelfstandig naamwoord

Driedimensionale bemeting van de kroon.

"bemeten" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bemeten#Werkwoord

Verwante termen:
Duitse term: Kronenvolumen: Dreidimensionale Bemessung der Krone.
www.baumportal.de/baumpflege-begriffe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kroonvolume

naar bovenkroonvorm
kroon•vorm

█ Zelfstandig naamwoord

Vorm van de kroon.

Verwante termen:

kruid

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Synoniem: kruidachtige plant

Klein gewas met sappige, niet houtachtige stengel.
Bron: Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=kruid&lang=nn

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035692

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidachtig

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kruid

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/kruiden-en-kruidachtigen

Verwante termen:
Duitse termen: Kraut, Wildkraut
https://de.wikipedia.org/wiki/Kraut
https://de.wikipedia.org/wiki/Wildkraut
https://de.wikipedia.org/wiki/Wildkräuter
https://de.wikipedia.org/wiki/Krautige_Pflanze
Franse termen: herbe, plante herbacée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Herbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_herbacée
Engelse term: herbaceous plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Herbaceous_plant


2. █ Zelfstandig naamwoord

Specerij.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruid_(keuken)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kruid

naar bovenkruidachtig
kruid•ach•tig

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: kruidigWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidachtig

kruidig in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035697

Verwante termen:


kruidentuin
krui•den•tuin

█ Zelfstandig naamwoord

● Wisselvorm: kruidtuin

1. Tuin met kruiden voor de keuken of geneeskunde.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidentuin

2. Kruidtuin, botanische tuin.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hortus_botanicus

kruidig
krui•dige

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: kruidachtig
■ Antoniem: houtig

Eigenschappen van een kruid hebbende.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Betekenis 1., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035697

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruidachtig

Verwante termen:

kruidtuin
kruid•tuin

█ Zelfstandig naamwoord

● Wisselvorm: kruidentuin

Kijk bij kruidentuin.

naar bovenkruidwis
wis = bundel

Verwante termen:

kruin

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: boomtop

Oorspronkelijk: bovenste deel van het hoofd. Overdrachtelijk: bovenste deel van een boom of een berg.
Kruin en kroon zijn woordverwant.
Het Hoogduitse werkwoord wipfen komt van Nederduits en Nederlands wippen = heen en weer bewegen. Kijk bij wippen.
kruisbeitel
kruis•bei•tel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: aanslagbeitelWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035715.re.141

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kruisbeitel

naar boven
kruisen
krui•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) kruisen, (de) kruising

1. Van twee verschillende taxa één taxon maken. Een natuurlijk of kunstmatig proces.

2. Planten kruiselings over elkaar leiden.

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kruisen

naar bovenkruisheg
kruis•heg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: kruishaag
Voorbeeld van een oude vermelding van een kruishaag

Anton Van Arenberg schrijft rond 1665 over het (megalomane) park van Edingen: "Ceste grande allée du milieu est environ 2000 pieds de longeur et 60 de large, plantée de 4 rangs de faux renfermés d'une belle haye d'espine croisée et tondue à merveilles."
De onderlijnde tekst vrij vertaald in het Nederlands is dan "... een schone doornhaag, prachtig gekruist en geschoren."

Bronnen:
https://nl.wikipedia.org/wiki/Karel_van_Arenberg#Huwelijk_en_kinderen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoine_d'Arenberg
https://nl.wikipedia.org/wiki/Park_van_Edingen
http://crae.specicom.eu/parc_charles.asp

Sierkruisheg.

kruishout
kruis•hout

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruishout

Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/kruishout?lang=nl

Verwante term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kruishout

naar bovenkruk

█ Zelfstandig naamwoord

T-vormig houten handvat.

Handvat bovenaan de steel van een spade.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035746

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kruk

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kruk

naar bovenkruktrapdraaibank
kruk•trap•draai•bank

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem, indien gebruik makend van een krukas: krukastrapdraaibank
■ Kortweg: krukdraaibank

Trapdraaibank met een kruk in de aandrijving.

Kruk of krukas? Indien de drijfstang rechtstreeks op het wiel geplaatst is, is er geen krukas. Dit kan als het wiel eenzijdig opgehangen is, zoals een karwiel (zoals hier). Als het wiel tweezijdig opgehangen is, zoals bij een kruikar, kan er wel sprake zijn van een krukas.

kryoturbatie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: cryoturbatieWikipedia
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Cryoturbatie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kryoturbatie

naar bovenku...

naar bovenkubieke meter
ku•bie•ke me•ter

Kijk bij kuub.

naar bovenkuil

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: koel

1. Holte in de bodem.
1.1. Holte in de bodem waarin voedsel zoals ooft en veldvruchten tijdens de winter bewaard worden door middel van kuilen oftewel inkuilen.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kuil1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
Plaatsnamen:
Kuilenstraat
Kuilenweg, Nieuwe kuilenweg


kuilen
kui•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) kuilen, (de) kuiling

■ Wisselvorm met voorvoegsel: inkuilen
■ Synoniem: puttenWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

putten in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M056911&article=inkuilen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kuilen

naar bovenDe samensteller van deze lijst heeft kuilopstal als hoofdterm gekozen gekozen omdat dit woordpaar de lading volledig dekt. Niet elke kuilbouw werd permanent bewoond en daarom is kuilwoning bijvoorbeeld te specifiek. Een kuilhut kon een tijdelijke verblijfplaats zijn of een werkplaats. Een hut is een klein gebouw, maar er waren ook grotere kuilbouwsels. Daarom is kuilhut te specifiek als hoofdterm.

kuilvoer
kuil•voer

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuilvoer

Verwante termen:
Duitse termen: Gärfutter, Silage
https://de.wikipedia.org/wiki/Silage
Franse term: ensilage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ensilage
Engelse termen: ensilage, silage
https://en.wikipedia.org/wiki/Silage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kuilvoer

naar bovenkuilzaag
kuilzaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag waarmee men een brok kuilvoer kan afzagen.

Verwante termen:

kuip

█ Zelfstandig naamwoord

■ Middelnederlands: cupe
■ Synoniem: botte, tobbe, ton, vatEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kuip

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035791

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vat_(verpakking)

botte
Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/botte

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010693

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=04783&article=bottich

Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant: Kufe, Kupe
Duitse termen: Bottich, Bütte, Fass, Tonne, Wanne
www.dwds.de/wb/Kufe
www.dwds.de/wb/Küpe
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RK18868
https://de.wikipedia.org/wiki/Bottich
www.dwds.de/wb/Bottich
https://de.wikipedia.org/wiki/Bütte
www.dwds.de/wb/Bütte
https://de.wikipedia.org/wiki/Fass
www.dwds.de/wb/Fass
www.dwds.de/wb/Tonne
www.dwds.de/wb/Wanne
Engelse term, woordverwant: coop
www.etymonline.com/word/coop
Franse termen, woordverwant: cuve, cuvier
https://fr.wiktionary.org/wiki/cuve
www.cnrtl.fr/etymologie/cuve
https://fr.wiktionary.org/wiki/cuvier
www.cnrtl.fr/definition/cuvier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kuip

naar bovenkuipen
kui•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) kuipen

Kuipen maken.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kuipen

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035792

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=24410

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kuipen

naar bovenkuiper
kui•per

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vatbinderMiddelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=61521

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035794


Verwante termen:

kuiperij
kui•pe•rij

█ Zelfstandig naamwoordwww.mijnwoordenboek.nl/vertalen.php?woord=kuiperij&src=NL&des=DE

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kuiperij

Verwante termen:
Duitse term: Küferei
https://de.wikipedia.org/wiki/Küfer#Die_Küferei
Franse term: tonnellerie
Engelse termen: cooperage (< zie ook kuipwerk), coopery
https://en.wiktionary.org/wiki/cooperage
https://en.wiktionary.org/wiki/coopery

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kuiperij

naar bovenkuipgoed
kuip•goed

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kuipwaren.

Kijk bij kuipwaren.

naar bovenkuiphout
kuip•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat geschikt of voorbestemd is om kuipen van te maken..

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kuiphout

naar bovenkuipwaren
kuip•wa•ren

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kuipgoed

Goederen die gemaakt worden in de kuiperij.

Verwante termen:
Engelse term: cooperage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kuipwaren

naar bovenkuipwerk
kuip•werk

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het handwerk/vak van de kuiper.

2. De goederen die de kuiper maakt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kuipwerk

naar bovenkunstmatige stamreiniging
kunst•mā•ti•ge stam•rei•ni•ging

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

In de bosbouw: Het door mensen verwijderen van takken op de stam van staand hout om knoestvrij hout te bekomen.

Vergelijk met natuurlijke stamreiniging.

Verwante termen:
Duitse term: künstliche Astreinigung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kunstmatige-stamreiniging

naar bovenkunstmatige stamtalvermindering
kunst•mā•ti•ge stam•tal•ver•min•de•ring

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Kijk bij stamtalvermindering.

naar bovenkunstmatige verjonging
kunst•mā•ti•ge ver•jon•ging

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Ecopedia
www.ecopedia.be/188/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: künstliche Verjüngung
Franse term: régénération artificielle
Engelse term: artificial regeneration
https://en.wikipedia.org/wiki/Silviculture#Artificial_regeneration

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kunstmatige-verjonging

naar bovenkurk

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kurk_(weefsel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kurk_(materiaal)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035859&article=suberine


Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kurk

naar bovenkurklijst
kurk•lijst

█ Zelfstandig naamwoordVerwante term:
Duitse term: Korkleiste
Engelse term: corky ridge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kurklijst

naar bovenkurkstof
kurk•stof

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: suberineWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Suberine

Verwante term: kurk
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kurkstof

naar bovenkust

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kust

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kust1

Verwante termen:
Duitse term: Küste
https://de.wikipedia.org/wiki/Küste
www.dwds.de/wb/Küste
Franse term: côte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Côte_(géographie)
Engelse term: coast. Kijk ook bij schor.
https://en.wikipedia.org/wiki/Coast
www.etymonline.com/word/coast
Italiaanse term: costa
https://it.wikipedia.org/wiki/Costa
Spaanse term: costa
https://es.wikipedia.org/wiki/Costa

kustduin
kust•duin

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: zeeduin

Kijk bij zeeduin.

naar bovenkuub

█ Zelfstandig naamwoord

■ Afkorting van kubieke meterWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kubieke_meter

Ecopedia
www.ecopedia.be/stapel_meten

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kuub

naar bovenkw...
kwartier
kwar•tier

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035961
oorspronkelijk voor vierde delen
een kwart (deel)

Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jpgk/kwartiers_gezaagd_3_kwartieren_den_klaar_om_te_zagen_piet_van_os_www_houtzaagmolen-de-ster_nl.jpg

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kwartier

naar bovenkwartiers
kwar•tiers

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: vierlingsFranse term: sur quartier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kwartiers

naar bovenkwast

█ Zelfstandig naamwoord

1. Synoniem van knoest.

2. Synoniem van borstel.

kweek

█ Zelfstandig naamwoord

1. Naamwoord van handeling van kweken.

2. Het gekweekte. Teelt.

Verwante termen: teelt

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kweek

naar bovenkweekbak
kweek•bak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: koude bak

Kijk bij koude bak.

naar bovenkweekklok
kweek•klok

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kweekstolp

Klokvormig voorwerp dat men over planten zetten tijdens het kweken. Kan gemaakt zijn van glas of klei. Een kweekklok van klei is een bleekpot.

Verwante termen:
Duitse termen: Glasglocke, Treibglocke
Franse termen: cloche à melon, cloche de jardin, cloche en verre

kweken
kwē•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) kweek, (het) kweken

■ Woordverwant aan kwiek en kwik: levendig

Van planten. Zaaien of poten en verzorgen.
Bron: Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=kweken&lang=nn

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kweken

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22kweken%22

Kweken is woordverwant aan bijvoeglijke naamwoorden kwiek en kwik, Duits Quick en en Engels quick.

Verwante termen:
Duitse term: erquicken
www.dwds.de/wb/erquicken
www.dwds.de/wb/quick
Engelse term, woordverwant: quick
www.etymonline.com/word/quick

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kweken

naar bovenkwel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwel

Ecopedia
www.ecopedia.be/258/encyclopedie/

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kwel2

Het Nederlands kwel en het Duitse Quelle zijn woordverwant.


kwelder
kwel•der

█ Zelfstandig naamwoord

■ Gevormd uit kwel en waterEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kwelder

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036005

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwelder

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kwelder

naar bovenkwelwater
kwel•wa•ter

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kwelwater

Antoniem: stuwwater

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kwelwater

naar bovenkwelzone
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kwelzone

naar bovenkwijnen
kwij•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) kwijnen, (de) kwijningBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036043

Bron: Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/kwijnen

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/kwijnen

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/kwijnen

"wegkwijnen", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/wegkwijnen

Verwante termen:
Duitse term: verkümmern
www.dwds.de/wb/verkümmern
Franse term, wederkerend werkwoord: s'étioler
Engelse term: degrade

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/k#kwijnen