L


laagstam
laag•stam

█ Zelfstandig naamwoord

1. Boomteeltvorm in de fruitteelt. Laagstam beschrijft de nominale enthoogte van 10 tot 30 cm.

2. Verkorte woordvorm van laagstamboom.

Verwante termen:
Duitse term: Niederstamm
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuchtform_(Obstgehölze)#Halb-_und_Niederstamm
Engelse term: low grafted tree
Franse term: basse tige

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#laagstam
laagstamboom
laag•stam•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Fruitboom die als laagstam geteeld is.

Verwante termen:
Duitse term: Niederstammbaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuchtform_(Obstgehölze)
Engelse term: low grafted tree
Franse termen: arbre basse tige, arbre fruitier basse tige

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#laagstamboom
laagstamboomgaard
laag•stam•boom•gaard

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/84/bwk/

Verwante termen:
Franse term: verger basse tige

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#laagstamboomgaard
laagveen

laagwater
laag•wa•ter

█ Zelfstandig naamwoord

1. Van een waterlichaam. Lage of laagste waterstand.
1.1. Laagste waterstand bij eb.


laagwaardig
laag•waar•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van lage waarde.

laak

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036112

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laak

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/laak1

Plaatsnamen:

Heerenlaak (B)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Heerenlaak
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/109855

Kwalaak, Laak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laak_(België)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwalaak

Laakdal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laakdal

Ohé en Laak (NL)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ohé_en_Laak

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er is mogelijk een taalverwantschap tussen laak en Duits Lo en Loch en Schots Gaelisch loch. De kennis van taalgeleerden over woordherkomst is allesbehalve foutloos. Loch: natürliche Vertiefung im Boden (natuurlijke verdieping in de bodem).
Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PL02064


Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/loch

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037471

lo, lok: www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-l/

?: lo <-> loch <-> laach <-> laak

https://de.wikipedia.org/wiki/Loch_(Flurname)
www.plattmakers.de/nl/435/Lock

www.daniel-stieger.ch/flurnamen.htm#l

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Verwante termen:
Volgens Duden is Gatsch woordverwant aan Duits atzen, Nederlands aten.

Plaatsnaam: Waldlache

Engelse term: lake
https://en.wikipedia.org/wiki/Lake
Schots Gaelische en Ierse term: loch
https://en.wikipedia.org/wiki/Loch
Franse term: lac
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lac

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#laak
laan

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Laan_(weg)

In België ook dreef genoemd.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#laan
laanboom
laan•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom in een laan.

Verwante termen:

laar

█ Zelfstandig naamwoord

■ Oude schrijfwijze: laerWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036119

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22laar%22

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/-lare

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/laar1
www.etymologiebank.nl/trefwoord/laar5

Plaatsnamen in de Lage Landen: Laar, Koekelare, Lanklaar, Roeselare
Plaatsnamen in Duitsland: Larrelt, Lehrte?

laatbloeiend
laat•bloei•end

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend laat in het jaar te bloeien.

laatbloeier
laat•bloei•er

█ Zelfstandig naamwoord

Laatbloeiende plant.
Klimop is een voorbeeld van een laatbloeier. De bloemen kunnen zich pas ontwikkelen als het individu kan uitgroeien (gedurende een lange periode niet snoeien).

Verwante termen:
Duitse termen: Spätblüher
Engelse term: late bloomer
https://en.wikipedia.org/wiki/Late_bloomer
Franse term: plante tardive

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#laatbloeier
ladderrecht

lagen
lā•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) lagen, (de) laging

1. In lagen leggen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036098.re.1

1.a. De betekenis van 1, maar dan in het bijzonder van hout. We kennen dit beter als lamineren, meestal met lijm.
In deze video met Ray Mears, op 12:55 op de tijdlijn, kun je lagen zien om een lat buigbaar te maken.

hout hameren om te klieven:
www.youtube.com/watch?v=9WtdXCpq_ok

■ Synoniem van 1.a.: lamineren

Verwante term: stomen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lagen
laer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm van laar.

Kijk bij laar.
lamoen
la•moen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: lemoenWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lamoen_(tuig)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/lamoen

Algemeen Nederlands Woordenboek
http://anw.inl.nl/article/lamoen

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036254
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036837

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22lamoen%22

Verwante term: dissel
Duitse term: Schere

landafname
land•af•na•me

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van land afnemen

Het verminderen van land.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#landafname
landbouw
land•bouw

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van land bouwenWikipedia

landbouwstokerij
land•bouw•sto•ke•rij

█ Zelfstandig naamwoord

Stokerij in een landbouwbedrijf.

www.hetvirtueleland.be/cag/items/show/37056

Verwante term: landbouw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#landbouwstokerij
landduin
land•duin

█ Zelfstandig naamwoord

Door de wind gevormde zandheuvel in het binnenland; duin in het binnenland.
Bron: Algemeen Nederlands Woordenboek
http://anw.inl.nl/article/landduin

Verwante termen:

landgebruik
land•ge•bruik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bodemgebruikWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bodemgebruik

Verwante termen:
Duitse term: Landnutzung
https://de.wikipedia.org/wiki/Landnutzung
Duitse term: utilisation du sol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Utilisation_du_sol
Duitse term: land use
https://en.wikipedia.org/wiki/Land_use

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#landgebruik
landgraaf
land•graaf

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: landweer

Kijk bij landweer.
landouw
land•ouw

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/landouw

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#landouw
landschap
land•schap

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landschap

Verwante termen:
Duitse term: Landschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Landschaft
Engelse term: landscape
https://en.wikipedia.org/wiki/Landscape
Franse term: paysage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paysage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#landschap
landschapsecologie
land•schaps•eco•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landschapsecologie

Ecopedia
www.ecopedia.be/321/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: Landschaftsökologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Landschaftsökologie
Engelse term: landscape ecology
https://en.wikipedia.org/wiki/Landscape_ecology
Franse term: écologie du paysage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écologie_du_paysage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#landschapsecologie
landschapselement
land•schaps•ele•ment

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landschapselement
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_landschapselementen


landtong
land•tong

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: ham, uitham


landvorm
land•vorm

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Landvorm


landvorming
land•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van land vormen

Het vormen van land in water.

landweer
land•weer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem, contextueel: landgraaf

lange omlooptijd
lan•ge om•loop•tijd

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Artikel in voorbereiding.

Verwante termen:
Duitse term: Langumtrieb
Engelse term: long shoot

langhout
lang•hout

█ Zelfstandig naamwoord

In de bosbouw: Geveld rondhout waarvan de stam niet versneden is.

Door de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/l.html

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#langhout
langhoutoogst
lang•hout•oogst

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: langhoutmethode, langhoutwijzeDoor de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/l.html

Ecopedia
www.ecopedia.be/391/encyclopedie/

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#langhoutoogst
langloot
lang•lot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: langlotEcopedia
www.ecopedia.be/967/encyclopedie

(betekenis van lengte is hier relatief)

Verwante termen:
Duitse term: Langtrieb
https://de.wikipedia.org/wiki/Kurztrieb_und_Langtrieb

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#langloot
langs

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: overlangs
■ Antoniemen: dwars, eindelings, overdwars

Van hout. Evenwijdig aan de draad.
"overlangs" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/overlangs

Verwante termen:

langshout
langs•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Antoniemen: eindelingshout, kopshout

Hout in de lengte gezaagd.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Langshout_(houtvlak)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036330.re.164

Verwante termen:
Duitse term: Längsholz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#langshout
lastpakker
last•pak•ker

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)Ecopedia
www.ecopedia.be/214/encyclopedie/

Verwante term: uitslepen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lastpakker
lat

█ Zelfstandig naamwoord

Lang, dun en smal stuk hout.
Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/lat

Gekliefd en daarna recht gesneden met een haalmes, of gezaagd.


late nachtvorst
la•te nacht•vorst

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Vorst tijdens de nacht in het voorjaar, wanneer de winter eigenlijk voorbij is.

Verwante termen:
Duitse term: Spätfrost

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#late-nachtvorst
lattenhaag
lat•ten•haag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: lattenheg

Kijk bij lattenheg.

lattenheg
lat•ten•heg

█ Zelfstandig naamwoord

Heg of heining gemaakt van oorspronkelijk gekliefde, maar later ook gezaagde latten.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036417.re.15

"haaglat" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036417.re.54

Tegenwoordig is er nog een type lattenheg goed gekend. Deze heg bestaat uit gekliefde latten van kastanjehout die opgehangen werden in gevlochten draad. Deze lattenheg is mogelijk in Frankrijk uitgevonden, daar ganivelle genoemd. De samensteller voert verder onderzoek naar de oorsprong van de ganivelle.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ganivelle
Vroeger werden latten en planken al soortgelijk verbonden met bindroeden.
Enkele afbeeldingen met voorbeelden: afbeelding 1, afbeelding 2, afbeelding 3.
De ganivelle wordt in Frankrijk ook clôture en rouleau genoemd (in Groot-Brittannië chestnut fence roll); omheining op rol. Lattenheg op rol is misschien een goede Nederlandse benaming voor dit type lattenheg, tenminste in niet geplaatste toestand.
Geschreven door Carlos Montfort op 6 december 2017.

Verwante termen:
Duitse term: Lattenhaag
Duitse term, vertaalequivalent voor wat in het Fans ganivelle heet: Staketenzaun
https://de.wikipedia.org/wiki/Zaun#Lattenzaun.2C_Staketenzaun
Franse term, bepaald type lattenheg: ganivelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ganivelle
www.littre.org/definition/ganivelle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lattenheg
lattenkliever
lat•ten•klie•ver

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: lathouwer

www.dbnl.org/tekst/_bie001196201_01/_bie001196201_01_0056.php

lathouwer
Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID11222

Patroniem: Lathouwers


Verwante termen:
Franse term: fendeur de lattes

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lattenkliever
lattenspriet
lat•ten•spriet

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: spriethttps://ojs.ugent.be/VMD/article/view/5348/5270

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 3., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54379

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lattenspriet
latwerk
lat•werk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: leidgestel, spalier

1. Samenstel van latten. Bijvoorbeeld een omheining of een klimrek.
1.1. Samenstel van ruitvormige versieringen.

Bron van 1 en 1.1.: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036417.re.28

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Transenna

Verwante termen bij 1:
Duitse term: spalier
Engelse termen: lattice, latticework
https://en.wikipedia.org/wiki/Latticework
www.etymonline.com/word/lattice
Franse termen: croisillon, treillage
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M070049

2. Het vervaardigen met latten.

Verwante term bij 2:

latwijdte
lat•wijd•te

█ Zelfstandig naamwoord

Onderlinge afstand tussen latten.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A010058.re.1

Verwante term: lat

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#latwijdte
lauwerkrans
lau•wer•krans

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: lauwer
■ Synoniem: overwinningskrans
Lauwer komt van laurier.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/lauwer2

le...

naar bovenleefomgeving
leef•om•gē•ving

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: milieu

Kijk bij milieu.

leek

█ Zelfstandig naamwoord

Waternaam, woordverwant aan laak.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/leek3

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036552

Verwante term: laak

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#leek
leem

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leem

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/leem1

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Silt

Leem is woordverwant aan lijm.

leemakker
leem•ak•ker

█ Zelfstandig naamwoord

Akker met leemhoudende bodem. Toponiem. Dit toponiem komt vooral voor in geografische regio's waar de bovenste bodemlaag hoofdzakelijk bestaat uit dekzand.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#leemakker
leemkuil
leem•kuil

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: leemput

Plaats waar leem, kleem of klei gedolven werden om te dienen als bouwmateriaal.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leemkuil

Plaatsnamen:
Leemkuilstraat, Leemkuilenstraat, Leemskuilenstraat
Leemputten
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leemputten

"veldoven" in Joostdevree.nl
Verwante termen:
Duitse term: Lehmkuhle
Duitse term, Rijnlands?: Leimkaul
https://de.wikipedia.org/wiki/Lehmkuhle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#leemkuil
leggen
leg•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) leggen

Zoals in heggen leggen: de stammen van een doorgeschoten haag op een zodanige manier inkappen dat er contact blijft bestaan tussen de wortels en de stammen. Het inkappen maakt het mogelijk om de stammen te leggen met als doel de heg veewerend te maken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#leggen
lei

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: laai

In het boek Bossen van Vlaanderen worden laejen of laies vermeld. Dat zijn een paar meter brede stroken op de kapgrenzen van houwen. Het moderne lemma is waarschijnlijk lei.
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993. Bladzijde 97.

Voor lei zijn er minstens twee verklaringen van oorsprong. 1. Lei komt van leiden en is dus Germaans. 2. Lei komt van het Franse laie. De oorsprong van laie is niet gekend bij de samensteller van deze lijst.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036748
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036530
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036747

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=MNW&actie=article&id=25550

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=25523
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=24612

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID80902

Fries: Laai.
Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=56008

www.cnrtl.fr/definition/dmf/laie  Partie de bois délimitée pour être abattue ou vendue
http://micmap.org/dicfro/search/dictionnaire-godefroy/laie
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=lead

Verwante terme bij 1:
2. █ Zelfstandig naamwoord

Benaming voor een gegraven waterloop. Wisselvormen: lee, lede, leide

lee, Etymologiebank.nl
3. █ Zelfstandig naamwoord

Laan, dreef.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037224

4. █ Zelfstandig naamwoord

Bepaald gesteente. Gebruikt als dakbedekking.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/lei1

leiboom
lei•boom

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leiboom
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leiplant

Verwante termen:
Duitse term: Spalier
https://de.wikipedia.org/wiki/Spalier
Engelse term: Espalier
https://en.wikipedia.org/wiki/Espalier
Franse termen: arbre palissé, espalier
Franse term, speciek: palmette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espalier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#leiboom
leiden
lei•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) leiden, (de) leiding

1. Takken of stammetjes van bomen of struiken in een bepaalde stand of richting laten groeien door menselijke ingreep.

2. Het stroombed van een stroom verleggen door mensenhand.

Verwante termen:
Duitse term: leiten
Engelse term: train. Van Frans traîner.
https://en.wiktionary.org/wiki/train#Verb
https://fr.wiktionary.org/wiki/traîner
Franse termen: lier, palisser. Naamwoorden van handeling: liage, palissage
https://fr.wiktionary.org/wiki/lier
https://fr.wiktionary.org/wiki/palisser

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#leiden
leidgestel
leid•ge•stel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem, indien gemaakt van latten: latwerk

Gestel waarop men planten leidt.
Duitse term: Rankgerüst

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#leidgestel
leidklief
leid•klief

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: leidkloof

Bij het (zuiver kwartiers) klieven van een boomstam: De eerste klief die op de kopse kant gemaakt wordt.leifruit
lei•fruit

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

Geleide fruitbomen.

Verwante termen:
Engelse term: trained fruit trees

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#leifruit

leiplant
lei•plant

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leiplant

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#leiplant
leistruik
lei•struik

█ Zelfstandig naamwoord

Struik waarvan de groei geleid is.

Verwante termen:

lekken
lek•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) lekken

■ In de volksmond, intussen ingeburgerd: bloeden

Een loofboomsoort (jacobboom) die in de zomer gesnoeid dient te worden zal sap lekken als de soort verkeerdelijk in de winter gesnoeid wordt.

lekziekte
lek•ziek•te

█ Zelfstandig naamwoord

■ In de volksmond, intussen ingeburgerd: bloedingsziekte

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kastanjebloedingsziekte

Verwante termen:
Engelse term: bleeding canker of horse chestnut
https://en.wikipedia.org/wiki/Bleeding_canker_of_horse_chestnut
Franse term: chancre bactérien du marronnier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chancre_bactérien_du_marronnier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lekziekte
lemen
lē•men

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) lemenMiddelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank

lengtegroei
leng•te•groei

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: hoogtegroei, primaire groeiEcopedia
www.ecopedia.be/1002/encyclopedie/Hoogtegroei_van_een_bosbestand

Verwante termen:
Duitse term: Län­gen­wachs­tum
Engelse term: primary growth
Franse term: croissance primaire

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lengtegroei
lente
len•te

█ Zelfstandig naamwoord

Voorjaar, jaargetijde tussen winter en zomer. Lente draagt het werkwoord lengen in zich en dat heeft betrekking op het lengen van de dagen. Vanaf midwinter worden de dagen langer.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/lente1

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lente

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lente
lentebode
len•te•bo•de

█ Zelfstandig naamwoord

Verschijning die de lente aankondigt.

www.natuurpunt.be/pagina/lentevogels

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036865.re.21&article=lentebode

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lentebode
lente-interessant
len•te•in•te•res•sant

█ Zelfstandig naamwoord

In de lente: Planten die textuur, kleur of andere visuele effecten bieden door bladkleur, vruchten, schorsbeeld en andere verschijnselen en die het lentebeeld opfleuren zijn lente-interessant.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lente-interessant
lentepunt
len•te•punt

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lentepunt

Verwante termen:
Duitse term: Frühlingspunkt
https://de.wikipedia.org/wiki/Frühlingspunkt
Engelse term: First Point of Aries
https://en.wikipedia.org/wiki/First_Point_of_Aries
Franse term: point vernal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Point_vernal

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lentepunt
lentetooi
len•te•tooi

█ Zelfstandig naamwoord

Het geheel aan bladeren en voortplantingsorganen van bomen en struiken in de lente en hoe dat eruitziet. Wat bomen en struiken in de lente dragen. Bijvoorbeeld, een fruitboom in lentetooi draagt bloesems.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lentetooi
lenticel
len•ti•cel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lenticel

Verwante termen:
Duitse term: Lentizelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Lentizelle
Engelse term: lenticel
https://en.wikipedia.org/wiki/Lenticel
Franse term: lenticelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lenticelle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lenticel
lepelboor
le•pel•boor

█ Zelfstandig naamwoord

Avegaar oftewel handboor waarvan het snijdend vlak van de boor lepelvormig is. Met de lepelboor kan men boren èn uithalen (bij klompen).

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lepelboor

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036874.re.52

Verwante termen:

leucisme
leu•cis•me

█ Zelfstandig naamwoord


Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leucisme

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#leucisme
levend hout
lē•vend hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Hout (bomen en struiken) dat niet geveld is. Heiningen kunnen bestaan uit levend en/of dood hout.

Verwante termen:
Engelse term: living wood

levensboom
lē•vens•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een individu van het geslacht Thuja.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Levensboom_(geslacht)
https://en.wikipedia.org/wiki/Arbor_vitae
https://en.wikipedia.org/wiki/Thuja

2. Het menselijke leven als een boom voorgesteld.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036972

3. Van bepaalde geloofsovertuigingen. Boom in oude verhalen waarvan de vruchten eeuwig leven zouden schenken.

levensgemeenschap
lē•vens•ge•meen•schap

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: biocoenose

Alle organismen in een bepaald gebied waarvan de populaties bij elkaar leven en in staat zijn tot onderlinge interactie te komen.
Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Levensgemeenschap

Ecopedia
www.ecopedia.be/227/encyclopedie/

biocoenose
Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/biocoenose

Verwante termen:
Duitse termen: Biozönose, Lebensgemeinschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Biozönose
Engelse termen: biocoenose, biocoenosis, ecological community
https://en.wikipedia.org/wiki/Biocoenosis
https://en.wiktionary.org/wiki/biocoenose
Franse term: biocénose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biocénose

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#levensgemeenschap
levensruimtehout
lē•vens•ruim•te•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Gaten, scheuren, holten enz in bomen - vooral oude bomen - die levensruimte bieden aan dieren en organismen.

Verwante termen:
Duitse term: Lebensraumholz
http://nabu-wiesloch.de/Natur/Biotope/Wert_alter_Baeume_200711.pdf

"levensruimte" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A010150.re.16

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#levensruimtehout
levensvatbaarheid
lē•vens•vat•baar•heid

█ Zelfstandig naamwoord

Na herbeheer: het vermogen van scheuten om op lange termijn vitaal te groeien.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#levensvatbaarheid
lezen
lē•zen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) lezen, (de) lezing

■ Middelnederlands: lesen [lē•sen]

Al zoekend verzamelen.
Bron: Van Dale
Artikel 5: www.vandale.be/opzoeken?pattern=lezen&lang=nn

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/lezen

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037033

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
aren lezen, bloemlezing

li...

naar bovenlichtboomsoort
licht•boom•soort

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/179/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: Lichtbaumart
https://de.wikipedia.org/wiki/Lichtbaumart

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lichtboomsoort
lichtconcurrentie
licht•con•cur•ren•tie

█ Zelfstandig naamwoord

Mededinging tussen planten om het licht dat ze nodig hebben voor fotosynthese.

Verwante termen:
Duitse term: Lichtkonkurrenz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lichtconcurrentie
lichtgebrek
licht•ge•brek

█ Zelfstandig naamwoord

Het ontbreken aan zonlicht.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lichtgebrek
lichtingskap
lich•tings•kap

█ Zelfstandig naamwoord

Kap die de bedoeling heeft licht te brengen waar de kroonaansluiting te dicht is om verjonging toe te laten.

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/lichtingskap

lichtkant
licht•kant

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: zonnekant

De kant waar een plantenindividu (zonne)licht ontvangt.

lichtstelling
licht•stel•ling

█ Zelfstandig naamwoord

1. Mate waarin iets door zonlicht beschijnd wordt.

2. Het in het licht stellen van iets, bijvoorbeeld een hakhoutbed na de houtoogst.


lichtval
licht•val

█ Zelfstandig naamwoord


lid

█ Zelfstandig naamwoord

Stuk stengel tussen twee knopen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lid
lier

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lier_(werktuig)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/lier2

boslier, handlier, rooilier

Verwante termen:
Duitse term: Seilwinde
https://de.wikipedia.org/wiki/Seilwinde
Engelse term: winch
Franse term: treuil
https://fr.wikipedia.org/wiki/Treuil

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lier
lignine
lig•ni•ne

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lignine

Verwante termen:
Duitse term: Lignin
https://de.wikipedia.org/wiki/Lignin
Engelse term: lignin
https://en.wikipedia.org/wiki/Lignin
Franse term: lignine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lignine

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lignine
lignivoor
lig•ni•voor

█ Zelfstandig naamwoord

Organisme dat zich voedt met lignine.

lij

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: luw
■ Antoniem: loef


Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/lij

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037208

Verwante termen:

lijmklem
lijm•klem

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: lijmtangWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijmklem

Verwante term: bankklem
Duitse term: Schraubzwinge
https://de.wikipedia.org/wiki/Schraubzwinge
Engelse term: wood clamp

lijnbaan
lijn•baan

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: spinbaan, touwbaan

1. Gedeelte van een touwslagerij waar men de garens tot touw slaat.

2. De gehele touwslagerij.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijnbaan

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Lijnbaan

http://books.google.be/books?id=U_uhKdtr19sC&pg=PA125&lpg=PA125&dq=spinbaan+touw&source=bl&ots=7hCkubj-N3&sig=mFa27yUfVZWfwzFF_O2Vlhgn6N8&hl=nl&sa=X&ei=DvCUU_uJEYjOOf6TgfAI&ved=0CDwQ6AEwBA#v=onepage&q=spinbaan%20touw&f=false

http://books.google.be/books?id=S8w4nHjRgUEC&pg=PA1392&lpg=PA1392&dq=spinbaan+touw&source=bl&ots=XE6TL0-FBh&sig=5qHeQSlORmVP2Xqi1J6Y8YEmrZg&hl=nl&sa=X&ei=DvCUU_uJEYjOOf6TgfAI&ved=0CDgQ6AEwAw#v=onepage&q=spinbaan%20touw&f=false

Verwante term: touwslaan
Duitse term: Reeperbahn. Reep = touw www.etymologiebank.nl/trefwoord/reep1
https://de.wikipedia.org/wiki/Reeperbahn#Geschichte
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Ropewalk
Franse term: corderie
http://encyclopédie.eu/index.php/histoire/615372156-marine/830636524-CORDERIE


lijnkoek
lijn•koek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: lijnzaadkoek

Het overblijfsel van lijnzaad nadat de lijnzaadolie er in een oliemolen uitgeperst is. Veevoer.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijnkoek

Lijnkoek is een oliekoek.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lijnkoek
lijnpad
lijn•pad

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: jaagpad.

Pad langs een kanaal of stroom waarop boten en schepen voortgetrokken werden door mensen of trekpaarden.

Wikipedia
jagen = trekken, voortbewegen

Verwante term:
Duitse term: Leinpfad
https://de.wikipedia.org/wiki/Leinpfad
Engelse term: towpath
https://en.wikipedia.org/wiki/Towpath
Franse term: haler. Naamwoord van handeling: halage
https://fr.wiktionary.org/wiki/haler
https://fr.wikipedia.org/wiki/Halage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lijnpad
lijnvormig
lijn•vor•mig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Vorm van een lijn hebbend.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/lijnvormig

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lijnvormig
lijnvormig landschapselement
lijn•vor•mig land•schaps•ele•ment

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Een langwerpig, niet perceelsvormend landschapselement dat een landschapsstructurerende invloed heeft en voor een groot deel bestaat uit houtige gewassen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lijnvormig-landschapselement
lijnvormige beplanting
lijn•vor•mi•ge be•plan•ting

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Groep plantenindividuen die in een lijn opgesteld staat. De mens heeft hier altijd on- of rechtstreekse hand in.
Bomen en struiken worden zo geplant door de mens en bramen kunnen zo in cultuurland opschieten onder prikkeldraad waar ze niet gemaaid worden.

lijnzaad
lijn•zaad

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijnzaad

Verwante termen:
Duitse term: Leinsamen
https://de.wikipedia.org/wiki/Leinsamen
Engelse term: flax seed
https://en.wikipedia.org/wiki/Flax#Flax_seeds
Franse term: graines de lin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lin_cultivé#La_production_de_lin_graine

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lijnzaad
lijnzaadkoek
lijn•zaad•koek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: lijnkoek

Kijk bij lijnkoek.

lijnzaadolie
lijn•zaad•olie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: lijnolieWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijnzaadolie

Op Youtube werd een reactie geplaatst door gebruiker Imightberiding die de moeite waard is om hier te delen, een reactie bij deze video: www.youtube.com/watch?v=r7Unyr5wI98.

Imightberiding: "I apologise in advance for the length of this comment & I'm sorry to contradict you & the info you shared on your video but... I'm certain it may be worth your while to read my comment in its entirety. Take it from an older dude like myself. I've been a carpenter for over 30 yrs & have been messing in the woods since I can remember.

You pretty much have it backwards. The raw linseed oil which is just flax oil will penetrate the deepest into the structure & fibres of the wood. This is because it takes far longer to dry & thus has more time to penetrate. Boiled linseed oil is not really what it sounds like. It is not flax oil that has only been boiled. It contains harmful chemicals & petroleum based products & that is why it mixes so well with mineral spirits like paint thinner.

By mixing boiled linseed oil with paint thinner, you are not only diluting it & its effectuality but you are causing it to evaporate much more quickly & as a result it doesn't have the time to penetrate the wood very deep before it dries. You are basically applying a surface coating. Boiled linseed oil on its own dries slower & thus penetrates deeper & provides more protection & a longer lasting finish. Raw linseed oil which again is nothing more than natural flax oil takes far longer to dry & ultimately provides more protection through deeper absorption due to the extended drying time. It also gives you that "buttery" old school grandpa's finish you mentioned.

So many YouTubers espouse their use of boiled linseed oil but are not aware of these differences & the toxicity of what they are using. Mind you, I have used it for years on many wooden handle tools but have been aware of this just as I am about other products on the market for preserving & finishing wood.

You will also want to & actually need to apply several coats of either choice for adequate protection. The only difference in application is to let boiled linseed oil or any blend thereof with paint thinner to dry between coats & lightly sand with very fine grit paper or steel wool between coats. With raw linseed oil, you do not want to let it dry between coats although this isn't prohibitive in the process as it takes so much longer to dry. What you want to do is keep applying coats until the wood no longer appears to be capable of soaking in any more oil. When this happens, let the last coat completely dry & then use steel wool or very fine sand paper & apply another coat. Let completely dry & then just use steel wool & re-apply & repeat one or two or three more times. It is very time consuming but the end results will be a beautiful, luxurious finish that has almost turned the wood to a solid resin that will provide years of protection. Don't get me wrong, I like & still use boiled linseed oil on most of my wooden handled tools but reserve the true gems & heirloom quality axes, chisels, wooden planes etc for raw linseed oil.

Sorry this was so long but I trust perhaps shines a little light on this matter for you & your viewers. You may also want to check out Skillcut's channel here on YouTube. He is the only other person I have come across who is also in the know about these oils. Search for his videos about how he oils his handles. He has a few different ones. Just know that he is a little eccentric in a harmless "Techno Viking" sort of way but also very knowledgeable. He also has some good things to say about the thickness, length & shape of axe handles which I agree with. If you are not familiar with "Techno Viking" just google him & you'll see what I mean as far as a slight resemblance & it may bring you a little chuckle. My work here is done. All the best wth your axes. I quite liked the classic True Temper ones. Cheers."


Smeer in één keer per dag, dan één keer per week gedurende aan maand, dan één keer per maand gedurende een jaar.

Verwante termen:
  • steel
  • verduurzamen
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lijnzaadolie
Lijst van relevante gecanoniseerde heiligen

█ Woordgroep

Sint Jan: wordt gevierd op 24 juni, een datum die ongeveer gelijk valt met de langste dag van het jaar. Afgeleiden: Sintjanslot, Sintjansschot, Sintjansbessen. Op 24 juni dragen bepaalde bomen en struiken de meeste vruchten.
  • Boerenregel: Na Sint Jan moeten de heggen geknipt worden vanwege het Sintjansschot; zo noemt men de scheuten die dan nog verschijnen aan boom en struik.
  • Sintjanslot: een nieuwe scheut aan bomen en struiken die rond 24 juni uitgroeit.
  • Sint-Bansbessen: Aalbessen. Deze bessen zijn rijp tegen 24 juni.
Sint Lambertus: wordt gevierd op 17 september. In Alken (en waarschijnlijk op andere plaatsen in Haspengouw) is Sint Lambertus gekend als de bomenschudder en dat heeft betrekking op valfruit.

Sint Maarten: wordt gevierd op 11 november. "Sint Maarten is in onderscheidene streken de eigenlijke winterbode."
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086699.re.64

"ijsheiligen" in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJsheiligen

Verwante termen:

lijzijde
lij•zij•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: luwzijde

linnen
lin•nen

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Linnen

Verwante term: vlas

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#linnen
lintzaag
lint•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bandzaagWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lintzaag

"bandzaag" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A000372.re.26

lippen
lip•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) lippen

Het gedeeltelijk inzagen en omtrekken van loofbomen zodanig dat er contact tussen de wortels en de stam blijft bestaan. Een maatregel om de biodiversiteit in een bos te verhogen.

lippen: een lip of smalle strook van iets afnemen
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037405
Lippen is vergelijkbaar met heggen leggen.


lithofyt
li•tho•fyt

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: steenplant
■ Grieks lytho + fyt. lytho > lythos (steen), fyt > phyton (plant)

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lithofyt

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lithofyt
lo...

naar bovenlo

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: loo

Kijk bij loo.
loef

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: lof
■ Antoniem: lijEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/loef

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22loef%22

Uitdrukking: Iemand de loef afsteken.
https://onzetaal.nl/taaladvies/iemand-de-loef-afsteken/

Verwante term: lij
Engelse term: luff
www.etymonline.com/word/luff

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#loef
loefzijde
loef•zij•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: loef
■ Synoniemen: loefwaarts, windwaarts
■ Antoniem: lijzijde

logen
lō•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) logen, (de) loging

Oorspronkelijk: wassen, reinigen in water met wasmiddel. Vergelijkbaar met wateren.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/logen

1. Een oplossing, loog, verkrijgen door door bepaalde vaste stoffen (as, ertsen, zout enz.) met water, soms met andere vloeistoffen, uit te trekken. Loog bereiden.

2. Met loog behandelen. Hout logen.
uitlogen, auslaugen
Carlos Montfort: "Hout wateren om het daarin aanwezige sap te onttrekken om het hout te verduurzamen kan men ook beschouwen als uitlogen. Het sap wordt in dit geval niet opgevangen omdat loog bereiden hier niet het doel is."
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M072069


Verwante termen:
Duitse term: laugen
https://de.wiktionary.org/wiki/laugen
www.dwds.de/wb/laugen
https://de.wikipedia.org/wiki/Laugen
Engelse term: leach
https://en.wiktionary.org/wiki/leach#Etymology_2

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#logen
Duitse term
LohheckeWikipedia
https://de.wikipedia.org/wiki/Lohhecke

Verwante Duitse termen: Hackberg, Hauberg
lokbloem
lok•bloem

█ Zelfstandig naamwoord

Steriele bloem die bestuivers moet lokken naar de zich dichtbij bevindende kleinere vruchtbare bloemen. Komt voor bij Gelderse roos en sommige hortensia's.

Verwante termen:
Duitse term: Schaublüte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lokbloem
loo

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Wisselvorm: lo

Bos.

2. █ Zelfstandig naamwoord

2. ■ Wisselvorm: lo

Open plek in het bos. Nederzetting op die open plek.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/-loo

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/lo1

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4351

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=26835
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=26836

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037657&article=kraailo

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22lo%22

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Venlo_(naam)#Het_tweede_woorddeel:_.22-lo.22

Plaatsnamen: Beverlo, Hengelo, Tessenderlo, Tongerlo, Waterloo

Op het einde van een woordpaar kan lo als het achtervoegsel -el voorkomen. Zoals in gestel.

Verwante termen bij 1 en 2:
Duitse term bij 1 en 2: Loh, Lohe
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=loh

www.dwds.de/wb/Loh
https://de.wikipedia.org/wiki/Sperberslohe_(Wendelstein)#Geschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Sperberslohe_(Schernfeld)#Geschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Lohe

http://www.daniel-stieger.ch/flurnamen.htm#l

Engelse termen bij 1 en 2: lea, leah
www.etymonline.com/word/lea

3. █ Zelfstandig naamwoord

3. ■ Wisselvormen: loo, looi

Gemalen schors om mee te looien. Met achtervoegsel: looimeel.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
Verwante termen bij 3:
Duitse term bij 3: Lohe
Duitse term bij 3, met voorvoegsel: Gerberlohe
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerberlohe

https://de.wikipedia.org/wiki/Loch_(Flurname)


loof

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: lof, lover

1. Blad van een plant.

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID54013

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037674

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/loof1

Verwante term bij 1:
Engelse term bij 1: leaf
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=leaf

2. Gebladerte van loofbomen. Stofnaam.Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/loof1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22loof%22

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037674

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=26843

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037746

www.vandale.nl/opzoeken?pattern=lover&lang=nn

eikenloof, lindeloof, vlierloof

Duitse term bij 2: Laub
https://www.dwds.de/wb/Laub
Engelse term bij 2: foliage
Franse term bij 2: feuillage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#loof
loofboog
loof•boog

█ Zelfstandig naamwoord

1. Boogvormig gestel waarop loofbomen of -struiken geleid worden.

2. In de zomer, wanneer de bladeren volgroeid zijn: Het geheel (gestel en bladerdak) beschreven in 1.

loofbooggestel
loof•boog•ge•stel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: loofboog

Gestel als basis voor een loofboog.

Verwante termen:

loofboom
loof•boom

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loofboom

Verwante termen:
Duitse term: Laubbaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Laubbaum
https://de.wiktionary.org/wiki/Laubbaum
Engelse termen: broadleaf tree, broadleaved tree
https://en.wikipedia.org/wiki/Broad-leaved_tree
Franse term: (arbre) feuillu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feuillu

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#loofboom
loofbos
loof•bos

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loofbos

Verwante termen:
Duitse term: Laubwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Laubwald
Engelse term: deciduous forest
https://en.wikipedia.org/wiki/Temperate_deciduous_forest
Franse term: forêt de feuillus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forêt_de_feuillus_d'Europe_et_d'Asie_occidentale

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#loofbos
loofgang
loof•gang

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: lovergang
■ Ingeburgerd Frans synoniem: berceauWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Berceau_(tuin)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/berceau

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A000846

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037674&article=loofgangen
SCHAUM, Geschiedenis der Tuinkunst 77): loofgangen. Hadden deze in den eersten tijd dichte wanden, spoedig werden het loofgalerijen, waarbij de stammen de pilaren vormden en de kronen tot een dicht looverdak ineengegroeid waren. Later werden beide vormen, geheel ten onrechte ”berceaux” genoemd, met welken naam men in Frankrijk een wandelprieel betitelde. Dit bestond echter uit ijzerdraad of latwerk, waarlangs men klimplanten liet opgroeien”.

"lovergang" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037746.re.19

Verwante termen:
Duitse termen: Laube, Laubgang, Laubengang
Duitse term, kan boven open zijn: Heckengang. Kijk ook bij haagsteeg.
https://de.wikipedia.org/wiki/Laubengang#Wortherkunft
www.duden.de/rechtschreibung/Laube_Gang_Gartenhaus
www.dwds.de/wb/Laube
www.dwds.de/wb/Laubgang
www.dwds.de/wb/Laubengang

Heckengang
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GH04711

Engelse term: trained archway
Franse termen: berceau, charmille, voûte de feuillage (voûte = gewelf, feuillage = gebladerte)
www.cnrtl.fr/etymologie/berceau
www.littre.org/definition/berceau
https://fr.wiktionary.org/wiki/berceau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charmille
www.cnrtl.fr/etymologie/charmille
www.littre.org/definition/charmille
https://fr.wiktionary.org/wiki/charmille

"ber" in berceau heeft mogelijk een Germaanse of Indo-Europese oorsprong. Het kan verwant zijn aan ...
- baren oftewel dragen en berrie
ofwel aan ...
- bert (berd, bord, bret) oftewel plank

ber
"bert" in Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=03502

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#loofgang
loofhooi
loof•hooi

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: loofvoeder

Kijk bij loofvoeder.
loofhooicultuur
loof•hooi•cul•tuur

█ Zelfstandig naamwoord

Het oogsten van loofhooi oftewel loofvoeder.


Verwante termen:
Duitse term: Schneitelwirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneitelwirtschaft
loofhout
loof•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. Hout van loofbomen.

2. Stofnaam/verzamelnaam: loofbomen.

Verwante termen:
Duitse term: Nadelholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Laubholz
Engelse term: hardwood
https://en.wikipedia.org/wiki/Hardwood
Franse termen: bois d'arbres feuillus, bois feullus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_dur

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#loofhout
loofkamer
loof•ka•mer

█ Zelfstandig naamwoord

Loofstruiken die samen zodanig geplant en geleid zijn dat ze muren en een dak vormen, gelijkend op een kamer.

Verwante termen:

loofstruik
loof•struik

█ Zelfstandig naamwoord

Struik die bladeren draagt die niet de vorm van naalden of schubben hebben.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#loofstruik
loofvoeder
loof•voe•der

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: loofhooi

Veevoeder dat bestaat uit boombladeren die nog vast zitten aan fijne jonge takjes.

Verwante termen:
Duitse termen: Baumgras?, Blattheu
Engelse term: leaf fodder
Small branches with leaves of certain trees (elm, ash, hornbeam, etc..), which is dried to feed livestock.
Franse relevante term: feuillard
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/feuillard/33462?q=feuillard#33392
Menues branches garnies de feuilles de certains arbres (orme, frêne, charme, etc.), que l'on fait sécher pour alimenter le bétail.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#loofvoeder
loog

█ Zelfstandig naamwoord

Oplossing, verkregen door bepaalde vaste stoffen (bv. hout) met water, soms met andere vloeistoffen, uit te trekken (uit te logen).
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037684

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/loog1

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Base_(scheikunde)

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/loog
https://nl.wiktionary.org/wiki/logen

Verwante termen:
Duitse term: Lauge
https://de.wikipedia.org/wiki/Lauge
www.dwds.de/wb/Lauge
https://de.wikipedia.org/wiki/Alkalische_Lösung
Engelse term: lye
www.etymonline.com/word/lye
https://en.wiktionary.org/wiki/leach#Etymology_1
www.etymonline.com/word/leach

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#loog
looi

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: loo
■ Synoniemen: eek, runMiddelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=26836

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037694.re.3

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/looi

Verwante termen:

looien
looi•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) looien, (de) looiing

■ Synoniem: leerlooien, als werkwoordelijke woordgroep: leer looien
http://technotheek.utwente.nl/wiki/Leer_en_leerbewerking

"looiing" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037703

Verwante term: looi
Duits gerben, Nederlands gerven/gerwen = bereiden, klaarmaken, bijvoeglijk naamwoord gaar

looischors
looi•schors

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: looi
■ Synoniem: run

Schors waaruit men looistof haalt. Kijk ook bij eek en run.

Verwante termen:
Duitse term: Lohrinde
http://wald.lauftext.de/vom-wald-zum-forst/fruhe-holzberufe/von-lohmachern-und-waldimkern.html

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#looischors
looistof
looi•stof

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: looi
■ Synoniem: looizuur

Stof (zuur) waarmee men kan looien.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

looizuur
looi•zuur

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: looi
■ Synoniem: hydrolyseerbare tannine, in de volksmond kortweg tannine

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Looizuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tannine

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037705

loonwerk
loon•werk

█ Zelfstandig naamwoord

Arbeid voor loon per dag, per stuk of per gepresteerde hoeveelheid arbeid.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A010281.re.12

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Loonbedrijf

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#loonwerk
loonwerker
loon•wer•ker

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

Iemand die inkomsen haalt uit loonwerk.

Verwante termen:
Franse term, dagloner: journalier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#loonwerker
loop

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het stromen van een rivier of beek. Naamwoord van handeling van het werkwoord lopen.

2. Waterloop, stroom.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M084105

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Categorie:Beek_in_Noord-Brabant


loot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: lotEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/loot

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037742
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037818

www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-l/

Verwante termen:
Duitse termen: Lode, Lote, Spross
www.duden.de/rechtschreibung/Lode
https://de.wiktionary.org/wiki/Lode
www.dwds.de/wb/Lode
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=lode
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=lote
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RL04728
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DL01547
Engelse termen: shoot, sprout
Franse term: rejet

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#loot
losbeek
los•beek

█ Zelfstandig naamwoordwww.kempeneers.org/sprokkels/sprokkel-6-369.html

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#losbeek
losse wangenblok
los•se wan•gen•blok

█ Zelfstandig naamwoordVerwante term: blok
Engelse term: swing side pulley

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#losse-wangenblok
lossing
los•sing

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: lozing

Stroom die aangelegd is om een teveel aan water af te voeren.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lossing

Verwante term: losbeek
Duitse term: Löse. Met voorvoegsel: Wasserlöse
www.wallhecke.de/Niederdeutsch/niederdeutsch.html

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lossing
lot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: loot

Kijk bij loot.
lover
lo•ver

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: loof

Kijk bij loof.
lu...

naar bovenluchtgordijnbrander
lucht•gor•dijn•bran•der

█ Zelfstandig naamwoord


Verwante term: plantenziekte
Engelse term: air curtain burner

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#luchtgordijnbrander
luchtwortel
lucht•wor•tel

█ Zelfstandig naamwoord

Een wortel die boven de grond uitgeschoten is en naar de bodem toe groeit. Luchtwortels worden vooral geassocieerd met planten die hier niet van nature voorkomen, maar ook inheemse planten kunnen luchtwortels aanmaken.
Bijvoorbeeld, een kamperfoelie-individu schiet uit bovenop een hoge, holle knotwilg. In het groeibegin zijn er voldoende voedingsstoffen aanwezig op de boom, maar naarmate de kamperfoelie groter wordt stuurt de plant scheuten naar beneden door de stamholte om wortel te schieten.


Verwante termen:
Duitse term: Luftwurzel
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftwurzel
Engelse term: aerial root
https://en.wikipedia.org/wiki/Aerial_root
Franse term: racine aérienne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_aérienne

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#luchtwortel


luik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: beluik, leuk, leuke, luke, look

Heining, omheining. Oorspronkelijk: houten schot. Overdrachtelijk: omheinde ruimte.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/luik
www.etymologiebank.nl/trefwoord/leuk3

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=27188

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M037949
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036927

Beluiken: omheinen
Beluikt: omheind. Van een huis: van luiken voorzien.

Het Engelse lock (zelfstandig naamwoord slot en werkwoord sluiten) is woordverwant aan luik/look en de werkwoorden luiken/loken.
www.etymonline.com/word/lock

Verwante termen:

lupine
lu•pi•ne

█ Zelfstandig naamwoord

Vaste lupine (Lupinus polyphyllus), een soort uit het plantengeslacht Lupinen, is ooit ingevoerd uit Noord-Amerika om te gebruiken in de landbouw. De soort is in staat is om stikstof te binden en daarmee de grond te verrijken.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lupine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaste_lupine

Verwante termen:
Duitse term: Lupine
https://de.wikipedia.org/wiki/Lupinen
Engelse termen: lupin, lupine
https://en.wikipedia.org/wiki/Lupinus
Franse term: lupin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lupin

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lupine


lusthof
lust•hof

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: lusttuinWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lusthof

Verwante termen:
Duitse term: Lustgarten
https://de.wikipedia.org/wiki/Lustgarten
Engelse term: pleasure garden
https://en.wikipedia.org/wiki/Pleasure_garden
Franse term: jardin d'adrément
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_d'agrément

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lusthof


lusttuin
lust•tuin

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij lusthof.
lut

█ Bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: luttel [lut + el [diminutiefsuffix]]

Lut en luttel betekenen klein en kleine hoeveelheid. Zelfstandig en bijvoeglijk naamwoord. Komt voor in plaatsnamen.

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22lut%22

"luttel", Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22luttel%22

Etymologiebank.nl
"lijtel", "lijter", Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-l/

"lijter", Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=27262&article=lijter

"lijter", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038067&article=lijter

Plaatsnamen:
Luttelmeeuwen oftewel Luttel Meeuwen (B)
Lutselus, Diepenbeek (B) (samentrekking van Lutselhees, "klein hees"), www.dbnl.org/tekst/sege010hasp02_01/sege010hasp02_01_0001.php

Verwante term:
Duitse termen: lütt, lützel
www.dwds.de/wb/lütt
www.plattmakers.de/nl/87/lütt
https://de.wiktionary.org/wiki/lütt
www.dwds.de/wb/lützel
https://de.wiktionary.org/wiki/lützel
Engelse term: little
www.etymonline.com/word/little
https://en.wiktionary.org/wiki/little

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#lut


lutzeis
lut•zeis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: luttelzeis
■ Synoniem: handzeis
■ lut = klein, in verkleinvorm = luttel

Kleine zeis die men met één hand grijpt. De lutzeis lijkt op een sikkel.

Lutzeis en luttelzeis zijn termen bedacht door Carlos Montfort, voor het eerst wereldkundig gemaakt op 19 september 2018 op Termen van Boheest.

Handzeis is een onvoldoende onderscheidende term omdat een zicht oftewel pik ook een handzeis is.

lutzeis

Rijnlands Kruthäpe/Kruthepe/Kruthippke, Duits Krauthäpe (Kruidheep)
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RK15396
1:43 op de tijdslijn van de opname hieronder.

Verwante termen:
Duitse term: Sensensichel, Senssichel

luw

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: lijEtymologiebank.nl
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/luw

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/luw

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#luw

naar bovenluwen
lu•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) luwen

Minder hard waaien.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/luwen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#luwen

naar bovenluwte
luw•te

█ Zelfstandig naamwoord

Windvrije plaats.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/luwte

Uitdrukking: In de luwte van ...

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#luwte

naar bovenluwtegebied
luw•te•ge•bied

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Luwtegebied

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/l#luwtegebied

naar bovenluwzijde
luw•zij•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: lijzijde

Kijk bij lijzijde.

naar boven 
Voorblad | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z