M

Voorblad > M


maai

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar gemaaid wordt. Kijk ook bij maat.

Interpretatie van toponiemen door Vic Mennen
www.dbnl.org/tekst/menn002inte01_01/menn002inte01_01_0001.php

Verwante termen:


maaien
maai•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) maai, (het) maaien, (de) maaiing

Gewas, zoals koren en gras, afsnijden.
"maai", Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=27410

Verwante termen:
Duitse termen: mähen. Naamwoorden van handeling: Mähen, Mähung, Mahd
Nederduitse term: maihn
https://de.wikipedia.org/wiki/Mähen
www.dwds.de/wb/mähen#1
www.dwds.de/wb/Mahd
www.plattmakers.de/nl/7229/maihn
Engelse termen: mow, reap. Naamwoorden van handeling: mowing, reaping. Reap is woordverwant aan Engels ripe, Nederlands rijp.
www.etymonline.com/word/mow
www.etymonline.com/word/reap
Franse term: faucher. Naamwoord van handeling: fauchage
Franse term voor hooi maaien, naamwoord van handeling: fenaison
Franse term voor graan maaien: moissonner. Naamwoord van handeling: moisson
https://fr.wiktionary.org/wiki/faucher
https://fr.wiktionary.org/wiki/fauchage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fenaison
https://fr.wiktionary.org/wiki/fenaison
https://fr.wiktionary.org/wiki/moissonner
https://fr.wiktionary.org/wiki/moisson

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maaien

naar bovenmaaier
maai•er

█ Zelfstandig naamwoord (nomen agentis)

■ Synoniem: hooier

Iemand die maait. Vroeger een seizoenswerker.

Nomen agentis (naamwoord van een handelende).

Verwante termen:
Duitse termen: Mäher, Schnitter
https://de.wikipedia.org/wiki/Schnitter
Engelse term: reaper
https://en.wiktionary.org/wiki/reaper
Franse term: faucheur
https://fr.wiktionary.org/wiki/faucheur

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maaier

naar bovenmaairest
maai•rest

█ Zelfstandig naamwoord

Resten van gemaaid gewas die niet afgevoerd worden. Het kan gaan om gewasresten die nog boven de grond uitsteken (bijvoorbeeld stoppels) en resten die afgesneden zijn van het plantenindividu en die blijven liggen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maairest

naar bovenmaaisel
maai•sel

█ Zelfstandig naamwoord

■ maai + sel

Datgene wat gemaaid is.


maaischade
maai•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade die ontstaat bij maaien. Boomwortels die boven het maaiveld uitsteken kunnen maaischade oplopen.

Verwante termen:
Duitse term: Mähschaden
Engelse term: mowing damage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maaischade

naar bovenmaaiveld
maai•veld

█ Zelfstandig naamwoord

Hoogte van het grondoppervlak. Kan als nulhoogte gebruikt worden bij graaf- en bouwwerken.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaiveld

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/maaiveld

Ecopedia
www.ecopedia.be/306/encyclopedie

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/maaiveld

Verwante term: maaien
Nederduitse term: Maihfeld
www.plattmakers.de/nl/9371/Maihfeld

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maaiveld

naar bovenmaal

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: mal

1. Teken.

Etymologiebank.nl

2. Gerechtsplaats.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/maal7

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038112

Verwante termen bij 2:

3. Toponiem. Laagte, dal. Of gerechtsplaats.

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4977

Plaatsnamen:
Dormaal, Zoutleeuw. (B) https://nl.wikipedia.org/wiki/Dormaal
Emaal
Halmaal

Verwante termen bij 3:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maal

naar bovenmaalberg
maal•berg

█ Zelfstandig naamwoord

Heuvel waar recht gesproken werd. Plaatsnaam.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Malberg_(Maastricht)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maalberg

naar bovenmaanhout
maan•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat met opzet geoogst werd tijdens een bepaalde schijngestalte van de maan.

Verwante termen:
Duitse termen: Mondholz, Mondphasenholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Mondholz
Duitse verwante termen: Holzwedel, Wadel / Wedel, Wadelholz
Wedel, wadel: mondwechsel, zeit des vollmonds, richtige zeit etwas vorzunehmen www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GW10807


maanring
maan•ring

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vals spint

Uit het Woordenboek der Nederlandse taal:
"Wanneer eenige jaarringen door lichtere kleur opvallend van het andere hout verschillen, wordt daaraan de naam van maanring of valsch spint gegeven. … het komt slechts op bepaalde plaatsen voor en hoofdzakelijk bij eikeboomen"; "De valsche maanring is een door vorst beschadigde jaarring, waardoor aanleiding tot ringscheurigheid ontstaat en wel in het bijzonder bij gevoelige boomen, zooals essche- en noteboomen",
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M060174.re.242

Aanwezigheid in het kernhout van een volledige of gedeeltelijke groeiring met de kleur en de eigenschappen van spinthout.
Bron: http://users.skynet.be/treeworker/id21.htm

Verwante termen:
Duitse term: Mondring
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzfehler#Mondring
Franse term: lunure
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/lunure/48087

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maanring

naar bovenmaanstand
maan•stand

█ Zelfstandig naamwoord

Stand van de maan aan de hemel.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A010338.re.10

nieuwe maan (maan niet zichtbaar)
wassende maan (denk aan het Duitse 'wachsen' = groeien)
volle maan
afnemende maan


www.kalender-365.nl/maan/maankalender.html

Van belang bij het snoeien en houtoogsten.
Franse verwante video: Abattage à la vieille lune, www.charpentiers.culture.fr/delarbrelamaison/delaforetauchantier/choixdesbois# (oude maan is enkele dagen vóór nieuwe maan)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maanstand

naar bovenmaar

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: māreEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/maar2

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID14136

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=28044

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038146

Verwante termen:
Duitse term: Maar
https://de.wikipedia.org/wiki/Maar
www.dwds.de/wb/Maar

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maar

naar bovenMaasbeemd
maas•beemd

█ Zelfstandig naamwoord

■ Maas + beemd
■ Wisselvormen van beemd: band, bamd, bampd

Beemd oftewel grasland langs de Maas, onderhevig aan overstromingen van de rivier, en daaruit voordeel halend voor de grasgroei.

Hochter Bampd, Wikipedia


maat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: mad, made, mat, mate, mede, meet

1. Maailand, hooiland. Kijk ook bij maai.

2. Geoogst gras.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Made_(hooiland)

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4364

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID21513

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=27358
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=28278

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038199

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=62761

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/made2

mat, Etymologiebank.nl, Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal
www.etymologiebank.nl/trefwoord/made2

mat -> grasmat. Mat in grasmat verwijst niet naar het vloerbelegsel met dezelfde naam, maar naar maat.

Het Duits kent Mahd als "dat wat gemaaid is". In het Nederlands zijn we deze betekenis vergeten, behalve als tweede lid in achtermaat en toemaat.
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hen#Wortherkunft_von_Mahd.2C_M.C3.A4hder

Plaatsnamen:
De Maten in Genk en Diepenbeek (B), https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Maten_(Genk)
De Maat in Mol (B), https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Maat_(Mol)

Verwante termen:
Duitse termen: Mahd, Mate, Matte
www.dwds.de/wb/Mahd
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=mahd
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PM01009
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer&lemid=LM00737 (eine mate mæjen)
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=BMZ&lemid=BM00749
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=ElsWB&lemid=EM01490
Engelse term: math, mead, meadow
https://en.wiktionary.org/wiki/math#Etymology_1
https://www.etymonline.com/word/math
www.etymonline.com/word/mead
www.etymonline.com/word/meadow

meadow = mead (maat) + ow (ouw)


macroklimaat
mā•cro•kli•maat

█ Zelfstandig naamwoordVlinderstichting
www.vlinderstichting.nl/thema-1-macro-meso-en-microklimaat

Verwante termen:
Duitse term: Makroklima
https://de.wikipedia.org/wiki/Klima#Makroklima

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#macroklimaat

naar bovenmak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: makke

Herdersschop.

Woordverwant aan mik.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038258

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mak1

Verwante termen:


makke
mak•ke

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: mak

Kijk bij mak.

naar bovenmallejan
mal•le•jan

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: boomwagen

Kijk bij boomkar.

naar bovenmammaliochorie
mam•ma•lio•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verspreiding van zaden door zoogdieren.

Verwante termen:
Duitse term: Mammaliochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Mammaliochorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mammaliochorie

naar boven


mand

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: korfWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mand

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22mand%22

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mand

Enkele uitvoeringen van manden:
stromand
te(e)nenmand

Verwante termen:
Duitse termen: Korb, Mand, Mande
https://de.wikipedia.org/wiki/Korb_(Behälter)
www.dwds.de/wb/Mande
"im niederdeutschen, am Niederrhein, und um den Mai"n: Mand, Mande
Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GM00810
Engelse term: basket
https://en.wikipedia.org/wiki/Basket
https://en.wiktionary.org/wiki/basket
Franse termen: corbeille, panier, panière. Panier betekent eigenlijk broodmand.
https://fr.wiktionary.org/wiki/corbeille
www.cnrtl.fr/definition/corbeille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panier
www.cnrtl.fr/definition/panière
Franse term voor kleine mand: corbillon
www.cnrtl.fr/definition/corbillon

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mand

naar boven


mandelig
man•dē•lig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van mande: gemeenschappelijk bezit.

man•de + dē•lig
De uitgang de in mande vervalt door samentrekking. Daarom is de uitspraak mandeelig.

Een boom die op een perceelsgrens staat of met de stam over de perceelsgrens hangt is een mandelige boom; een boom in gemeenschappelijk bezit.

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038349.re.1
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038349

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mandeligheid

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=27856

Verwante term: buurboom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mandelig

naar bovenmanden vlechten
man•den vlech•ten

█ Werkwoordelijke woordgroep

Manden vervaardigen door vlechten.

Verwante termen:
Engelse term, naamwoord van handeling: basket weaving

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#manden-vlechten

naar boven


mandenvlechter
man•den•vlech•ter

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: mandvlechter
■ Synoniemen: breier, korfmaker, korfvlechter, korvenvlechter, korver, mandenmaker

Iemand die, al dan niet beroepsmatig, manden vlecht.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mandenvlechter

korfmaker
www.beroepenvantoen.nl/Oude-beroepen-M.html
www.beroepenvantoen.nl/Oude-beroepen-K.html

"korfvlechter", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035008.re.37

Nederlands korver , Duits Körber

Verwante termen:
Duitse termen: Körber, Korbflechter, Korbmacher, Korfmaker
www.plattmakers.de/nl/14085/Korfmaker
Engelse term: basket weaver
Franse term: vannier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vannier_(métier)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mandenvlechter

naar boven


mandfles
mand•fles

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: korfflesWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mandfles

Afbeeldingen:
http://deerbe.com/unt/1490-korbflasche.html
http://deerbe.com/unt/749-1x_50_liter_weinballon_korbflasche_vasegrflasche_flasche_grballon_mit_korb_alt.html

Verwante termen:
Duitse term: Korblasche
https://de.wikipedia.org/wiki/Glasballon
www.duden.de/rechtschreibung/Korbflasche
Engelse termen: basket enclosed bottle, wicker bottle
https://en.wikipedia.org/wiki/Demijohn
https://en.wikipedia.org/wiki/Carboy
Franse termen: bouteille paillé (paille = stro), bouteille avec panier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dame-jeanne

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mandfles

naar boven


mantel
man•tel

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/318/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse termen: Mantel, Strauchmantel
Franse termen: cordon de buissons, enveloppe, manteau, manteau forestier, ourlet arbustif

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mantel

naar boven


mantelvegetatie
man•tel•vē•gē•tā•tie

█ Zelfstandig naamwoordEncyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Mantelvegetatie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mantelvegetatie

naar boven


marcescens

█ Zelfstandig naamwoord

Van planten: Het vasthouden van dode bladeren.

Marcescens is de Latijnse stam van het Franse marcescence dat ook in het Engels voorkomt.
Marcescens is blijkbaar nog niet vertaald in het Nederlands en daarom heeft de samensteller van deze lijst de Latijnse vorm gekozen als lemma.

Afgeleid bijvoeglijk naamwoord: marcescent (doodhangend)

Voorbeeldzin: Beuken in een heg dragen in de winter marcescente bladeren.

marcescere zwak worden, marcēre verwelken/verdorren
Bron: www.collinsdictionary.com/dictionary/english/marcescent

Verwante termen:
Duitse term: Marcescenz
Engelse term: marcescence
https://en.wikipedia.org/wiki/Marcescence
https://en.wiktionary.org/wiki/marcescence
Franse term: marcescence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcescence

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#marcescens

naar boven


marien

█ Bijvoeglijk naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/120/encyclopedie/

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marien

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/marien

Verwante term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#marien

naar boven


maretak
ma•re•tak

█ Zelfstandig naamwoord

■ mare (nare droom) + tak

Bepaalde parasitische plant op bepaalde bomen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maretak

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/maretak

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038461
"maretakken" is hier enkelvoud; de uitgang -en is een zwakke uitgang enkelvoud.

mark

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: markeEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mark1

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marke_(bestuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_(gebied)

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22mark%22

Verwante termen:
Duitse termen: Mark
https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_(Territorium)
https://de.wikipedia.org/wiki/Grenzmark
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemarkung
https://de.wikipedia.org/wiki/Markgenossenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Feldmark
Engelse term: march
https://en.wikipedia.org/wiki/March_(territorial_entity)
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=march
Franse term: Marche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marche_(juridiction)  marche en famenne
https://en.wikipedia.org/wiki/March_(territory)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mark

naar boven


marqueterie
mar•que•te•rie

█ Zelfstandig naamwoord

1. Naamwoord van handeling van inlegwerk maken met de benaming marqueterie. (Marqueterie komt van het werkwoord marquer, in het Nederlands merken.)

2. Dat wat gemaakt is door marquetterie in de betekenis van 1.

Wikipedia
mas•sief hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Hout dat niet verwerkt is tot spaanderhout, multiplex of fineer.

Verwante termen:
Duitse term: Massivholz, Vollholz

mast

█ Zelfstandig naamwoord

1.  Oorspronkelijk: Voedsel.
1.a. Boomvruchten die dienen als varkensvoeder.
1.a.a. In de bosbouw: De oogstbare diasporen van eik en beuk, dienend als zaadgoed.


Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038559

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mast2

(beukenmast, eikenmast, kastanjemast)

Mast is woordverwant aan mest.

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Mast
https://de.wikipedia.org/wiki/Mast_(Wald)
Verwante Duitse term bij 1: Tiermast
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiermast
2. Hoge paal en overdrachtelijk; naam van naaldbomentaxa waarvan masten gemaakt worden.

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038558

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mast1

scheepsmast, Wikipedia
mast•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Loofboom van een soort die mast produceert.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=28260

Verwante termen bij 1:
2. Boom die geschikt is om er een mast van te maken.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
mast•bos

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een bos waar veel mastvoortbrengende bomen staan.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
2. Een bos waar men veel hout geschikt voor masten (hoge palen) kan oogsten.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038564

Verwante term: mast

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mastbos

naar boven


mastjaar
mast•jaar

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mastjaar

Ecopedia
www.ecopedia.be/186/encyclopedie/


Verwante term: mast
Duitse term: Mastjahr
https://de.wikipedia.org/wiki/Mast_(Wald)#Mastjahr
Franse term: glandaie?
Engelse term: mast year
https://en.wikipedia.org/wiki/Mast_(botany)#Mast_seeding

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mastjaar

naar boven


mastring
mast•ring

█ Zelfstandig naamwoord

Ring die op een scheepsmast aangebracht wordt ter versteviging.


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mastring

naar boven


mastval
mast•val

█ Zelfstandig naamwoord

1. het vallen van mast

2. de gevallen mast

3. factor (zie 2.) die de mens hinderlijk kan vinden in een agglomerate omgeving

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mastval

naar boven


mathaak
mat•haak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: berhaak, mathaak, pikhaak, zichtenhaak, zichthaak
■ Kortweg: haakWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pikhaak

MOT
www.mot.be/resource/Tool/pikhaak?lang=nl

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M088804.re.3

Mathaak is verwant woordverwant aan het Duitse Mahdhaken. Mahd = maat. Kijk bij maat.

Verwante termen:
Duitse termen: Mahdhaken, Matthaken, Sichthaken
https://de.wikipedia.org/wiki/Sichte
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS27416
Franse term: crochet de sape
www.mot.be/resource/Tool/crochet-de-sape?lang=fr
Engelse term: mathook
www.mot.be/resource/Tool/reaping-hook?lang=en

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mathaak

naar boven


matten
mat•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) matten, (de) matting

■ Voluit: stoelenmatten

Een zitmeubel van een zitvlak voorzien door het te weven of te vlechten.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoelenmatter

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066702.re.162

stoelmat
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066702.re.161

mattenbies
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mattenbies
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#matten

naar boven


maximale wenselijke cyclus
ma•xi•mā•le wen•se•lij•ke cy•clus

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

knotboom en hakhoutboom

maximale wenselijke omlooptijd

Verwante term: minimale wenselijke cyclus

naar boven


maximale wenselijke diameter
ma•xi•ma•le wen•se•lij•ke di•a•me•ter

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Van belang bij knot- en hakhoutbeheer en het snoeien van loofbomen. Een loofboom kan een snoeiwonde overwallen zolang de maximale wenselijke diameter (MWD) van de gesnoeide tak niet overschreden wordt. Zo blijft de boom vitaal. Een tak snoeien die de MWD overschrijdt laat een snoeiwonde achter die de boom niet kan overwallen. Dit tast de gezondheid van de boom aan. De afmeting van de MWD verschilt van soort tot soort.

maximale wenselijke dwarsmaat

me...

naar bovenmeander
mē•an•der

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meander_(waterloop)

Verwante termen:
Duitse term: mäander
https://de.wikipedia.org/wiki/Mäander
Franse term: méandre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Méandre
Engelse term: meander
https://en.wikipedia.org/wiki/Meander

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meander

naar boven


meanderen
mē•an•de•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) meanderen, (de) meanderingWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/meanderen

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Meanderen

Verwante termen:
Duitse term: mä­an­dern
www.duden.de/rechtschreibung/maeandern
Engelse term: meander
www.merriam-webster.com/dictionary/meander

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meanderen

naar boven


mechanica
mē•cha•ni•cā

█ Zelfstandig naamwoordwww.boheest.org/mechanica

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mechanica

naar boven


mechanisch proces
mē•cha•nisch pro•ces

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Kijk bij mechanica in de ecologie.

naar boven


mechanistisch

Galicisme voor mechanisch, bijvoeglijk naamwoord. Vermeld in het boek Bosecologie en bosbeheer door Jan Den Ouden, Bart Muys, Frits Mohren en Kris Verheyen. Oorsprong: van het Franse méchaniste (Franse school in filosofie). De juiste term is dus mechanisch.

Verwante term: mechanica

naar boven


meel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meel

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meel

naar boven


meeldauw
meel•dauw

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meeldauw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Echte_meeldauw

Verwante termen:
■ Wisselvormen: meente, meint, meinte, mient, mienteWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meent

Etymologiebank.nl
"meent", Bron: Ensie
Meent/meente is woordstam van gemeente.

"almend", Bron: Ensie
meentgoed
meent•goed
"meentgrond", Bron: Katholieke Encyclopaedie, door van den Vondel, Joost, langs Ensie
"Landerijen, weiden of bossen, gelegen "in de meent", dit wil zeggen in het complex van aan een collectiviteit toebehorende eigendommen (bijv. een mark)."
www.ensie.nl/katholieke-encyclopaedie/meentgronden


Verwante termen:
  • mark
  • meent
  • schaar
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meentgoed

naar boven


meer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: maar, mare

Al dan niet grote waterplas. Tevens grensmarkering.
Als plaatsnaam kan meer ook moer betekenen. Meer en moer zijn woordverwant.


Meer (Fal Mheer, Val Meer)

houtmeer ->Meir in stad Antwerpen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meir_(straat)

maar, Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038146

maar, Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=28044

maar, Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID14136

Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-m/

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/maar2

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Meer
Nederduitse term: Meer
https://de.wikipedia.org/wiki/Meer
https://de.wikipedia.org/wiki/Maar
www.plattmakers.de/nl/863/Meer
Engelse term: mere
https://en.wikipedia.org/wiki/Mere_(lake)
www.etymonline.com/word/mere
Ierse term: muir
https://en.wiktionary.org/wiki/muir

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meer

naar boven


meerjarig
meer•ja•rig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Zich in het derde groeiseizoen of ouder bevindend.

Verwante termen:
Franse term: pluriannuel
https://fr.wiktionary.org/wiki/pluriannuel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meerjarig

naar boven


meerjarige plant
meer•jā•ri•ge plant

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meerjarige_plant

Het zijn veelal planten die thuishoren in warmere streken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meerjarige-plant

naar bovenmeerrollig bosbeheer
meer•rol•lig bos•be•heer

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord]Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geïntegreerd_bosbeheer

"rol", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M060602&article=tooneelspeler

"meerrollig bos"

Verwante termen:
Duitse term: Mehrzweckwald
Engelse termen: multiple use forest, multiple use woodland

+ Bladwijzer:

naar boven


meers

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: merscWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meers_(toponiem)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/meers

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
Kijk ook bij moeras.

Meers is mogelijk woordverwant aan maar en meer.

Verwante termen:
Duitse termen: Marsch, Marschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Marschland
Franse term: marais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_maritime
meersoortige heg
meer•soor•ti•ge heg

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord]

■ Voluit: meersoortige scheerhaag/scheerheg
■ Antoniemen: eensoortige haag/heg, eensoortige scheerhaag/scheerhegVerwante termen: Duitse term: mehrsortige Hecke

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meersoortige-heg

naar bovenmeerstammig
meer•stam•mig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een plant: De eigenschap hebbend gegroeid te zijn uit meerdere stammen. Een meerstammige boom.

(polycorm polykorm monocorm monokorm)
(meerstammigheid?)


Verwante termen:
Duitse term: mehrstämmig
Engelse term: multi-stemmed
Franse term: multi-troncs

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meerstammig

naar boven


meerwaardig
meer•waar•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van meer of grotere waarde.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A010619.re.13
meer•za•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Meerdere zaden bevattend. Een vrucht waarin meerdere zaden groeien is meerzadig.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meerzadig

naar boven


meetband
maat•band

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: rolmeetband

Band om de lengte van boomstammen te meten.

Verwante termen:
Duitse termen: Forstbandmass, Forstmassband
https://de.wikipedia.org/wiki/Maßband
Engelse term: forest tape measure
 loggers tape (usa?)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meetband

naar boven


meetklem
meet•klem

█ Zelfstandig naamwoord

Klem om de dikte van bomen te meten. Schuifmaat.

Verwante termen:
Duitse term: Kluppe, Messkluppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Kluppe_(Forstwirtschaft)
Franse termen: calibre de volume, compas forestier, pied à coulisse
Engelse term: tree caliper

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meetklem

naar boven


meiboom
mei•boom

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meiboom

Verwante termen:
Duitse term: Maibaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Maibaum
Franse term: arbre de mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_mai
Engelse term: maypole
https://en.wikipedia.org/wiki/Maypole

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meiboom

naar boven


meiler
mei•ler

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meiler

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/meiler

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/meiler

Verwante termen:
Duitse termen: Kohlenmeiler, Meiler
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenmeiler
https://de.wikipedia.org/wiki/Meiler_(Ofen)
www.dwds.de/wb/Meiler
Franse term: meule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon_de_bois#Meule
Engelse termen: charcoal kiln, charcoal pile
https://en.wikipedia.org/wiki/Charcoal_pile

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meiler

naar boven


meilerhout
mei•ler•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout voor de meiler.

Verwante termen:
Franse term: charbonnette
https://fr.wiktionary.org/wiki/charbonnette

melanisme
me•la•nis•me

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melanisme

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#melanisme

naar boven


melde
mel•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: milde

Plantengeslacht Artiplex. Melde verwijst naar meel en omdat het lijkt alsof er meel op de bladeren ligt.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melde

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/melde

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038913

Nederlands Etymologisch Woordenboek via Google Books:
https://books.google.be/books?id=9_X44k9-3j8C&pg=PA436&lpg=PA436&dq=menen+etymologie&source=bl&ots=ZRN-4Oo2ni&sig=xb8NpYewdF5tE2MUAevIYS5697s&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj_pvSY54TXAhVQZlAKHe7YCu0Q6AEIRDAE#v=onepage&q=menen%20etymologie&f=false

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID2408

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=28977

milde, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039367

Verwante term: meeldauw
Duitse term, geslacht: Melden
Duitse term, plant: Melde
https://de.wikipedia.org/wiki/Melden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#melde

naar boven


melig
mē•lig

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: meelachtig

Van bepaalde vruchten, bijvoorbeeld appelen en kastanjes. Een structuur hebbend die niet (meer) vast is, die doet denken aan meel.
melksap
melk•sap

menesie
me•nē•sie

█ Zelfstandig naamwoord

Het woord menesie is dialect voor rosmolen en een gallicisme van Frans manège. Kijk bij rosmolen.

naar boven


mensel
men•sel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: menzel, minsel
■ men + sel

Beslagring. Ring die splijten van het hout voorkomt. Gebruikt bij vijlen en kapmessen.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=29185

Mogelijk verwant aan mennen = (hout) in toom houden.

"men" en "meen" op Taaldacht, door Olivier van Renswoude
halssieraad, halsketting • IJslands (háls)men • ~ manen ‘nekhaar’

merg

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Merg_(plant)

Verwante term:
Duitse term: Mark
Franse term: moelle?
Engelse term: marrow? pith?
https://en.wikipedia.org/wiki/Pith

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#merg

naar boven


meristeem
me•ri•steem

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meristeem

Wisiwis, UGent Plantentuin
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#meristeem

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meristeem

naar boven


merk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm mark
■ Voluit: houtmerk

Teken.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/merk1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
Het woord merkteken is een tautologie, maar in een tijd waarin merk vooral de identiteit van een onderneming betekent, geeft merkteken aan dat het om een teken gaat.

1. Aanduiding op een boom om hem bij kapping te sparen (spaarmerken) of te vellen.

schalm
kapmerk, kapmerken, spaarmerk, spaarmerken < nog bij te voegen


Verwante termen bij 1:

2. Telmerk, om een gebinte samen te stellen. Kijk bij telmerk.

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#merk

naar boven


merkbijl
merk•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: blesbijl

Bijl waarmee men bomen merkt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#merkbijl

naar boven


merken
mer•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) merken, (de) merking

■ Synoniemen: blessen, blekken, ritsen, schalmen, spaarmerken, tekenen

Merken (tekens) maken op de stam van bomen om aan te duiden dat ze gekapt of gespaard moeten worden.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M060309.re.1
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009373

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID73482

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009362


Verwante termen:
Franse term: marquer
www.cnrtl.fr/etymologie/marquer
https://fr.wiktionary.org/wiki/marque

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#merken

naar boven


merkhamer
merk•ha•mer

█ Zelfstandig naamwoord

Hamer met een stempel waarmeen men bomen merkt.Stempelhamer. 

Verwante termen:
Franse term: marteau forestier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#merkhamer

naar boven


mes

█ Zelfstandig naamwoord

www.etymologiebank.nl/trefwoord/mes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mes_(voorwerp)

Tweede lid in:
Verwante termen: zaag

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mes

naar boven


meskant
mes•kant

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: negJoostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/meskant.shtml

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meskant

naar boven


meskant zagen
mes•kant za•gen

█ Werkwoordelijke woordgroep

Verzagen van hout tot scherpkantige balken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meskant-zagen

naar boven


mesofiel
me•so•fiel

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ meso + fiel


Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mesofiel

naar boven


mesofyl
me•so•fyl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van oud Grieks meso (midden) + fyl (blad, Frans feuille)mesofyt
me•so•fyt

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mesofyt

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mesofyt

Verwante termen:
Duitse term: Mesophyt
https://de.wikipedia.org/wiki/Mesophyt
Franse term: mésophyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mésophyte
Engelse termen: mesophyte, mesophytic
https://en.wikipedia.org/wiki/Mesophyte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mesofyt

naar boven


mesoklimaat
me•so•kli•maat

█ Zelfstandig naamwoordVlinderstichting
www.vlinderstichting.nl/thema-1-macro-meso-en-microklimaat

Verwante termen:
Duitse term: Mesoklima
https://de.wikipedia.org/wiki/Klima#Mesoklima

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mesoklimaat

naar boven


mesotroof
me•so•troof

█ Bijvoeglijk naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mesotroof

Ecopedia
www.ecopedia.be/123/encyclopedie/

Verwante termen:
Franse term: mésotrophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mésotrophe
Engelse term: mesotrophic
https://en.wikipedia.org/wiki/Mesotrophic
https://en.wikipedia.org/wiki/Mesotrophic_soil
https://en.wikipedia.org/wiki/Trophic_state_index#Mesotrophic

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mesotroof

naar boven


messenbalk
mes•sen•balk

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/1044/encyclopedie

Verwante term: maaien

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#messenbalk

naar boven


mest

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mest

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mest

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22mest%22

Mest is woordverwant aan mast.

Verwante termen:
Duitse term: Mist
https://de.wikipedia.org/wiki/Mist

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mest

naar boven


mestbijl
mest•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

Bijl om aangedrukte mest los te kappen
Verwante termen:

mesten
mes•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) mesten, (de) mesting

1. Vee voederen om te slachten.

Etymologiebank.nl
2. Bemesten.

Wikipedia
Duitse term: mästen. Naamwoorden van handeling: Mast, Mästen
https://de.wiktionary.org/wiki/mästen
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiermast

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mesten

naar boven


mesthaak
mest•haak

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mesthaak

Verwante termen:
Duitse termen: Dunghaken, Misthaken
Franse term: croc à fumier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croc_à_fumier
Engelse term: manure hook

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mesthaak

naar boven


mestriek
mest•riek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: mestvork

Kijk bij mestvork.

naar boven


mestvork
mest•vork

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: greep, mestriekWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mestvork

Verwante termen:
Duitse termen: Mestfork (Nederduits), Mistgabel
www.plattmakers.de/nl/4324/Mestfork
https://de.wikipedia.org/wiki/Mistgabel
Franse term: fourche à fumier
Engelse term: pitchfork
https://en.wikipedia.org/wiki/Pitchfork

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mestvork

naar boven


metaalhoudend hout
mē•taal•hou•dend hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Hout dat metalen delen bevat.

Metalen delen van oorlogsmunitie (bijv. granaatscherven en kogels), timmernagels en ingegroeide metalen voorwerpen (bijv. prikkeldraad) in hout zorgen voor problemen in de houtzagerij.
metamorfose
mē•ta•mor•fō•se

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: gedaanteverwisselingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metamorfose_(biologie)
Duitse term:
Engelse term:
Franse term:

+ Bladwijzer:metabolisme
mē•ta•bō•lis•me

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stofwisseling

Kijk bij stofwisseling.

naar boven


metapopulatie
mē•ta•po•pu•lā•tie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metapopulatie

Ecopedia
www.ecopedia.be/112/encyclopedie/

Verwante term: populatie
Duitse term: Metapopulation
https://de.wikipedia.org/wiki/Metapopulation
Franse term: métapopulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Métapopulation
Engelse term: metapopulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Metapopulation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#metapopulatie

naar boven


meteochorie
mē•tēo•chō•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verspreiding van pluiszaden door de wind. Bijzondere vorm van anemochorie.

meterhout
mē•ter•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat bij de oogst in stukken van 1 meter lengte wordt gezaagd.

Ecopedia
www.ecopedia.be/222/encyclopedie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meterhout

naar boven


meubelhout
meu•bel•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat geschikt of voorbestemd is om meubels van te maken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meubelhout

naar boven


meubelmaker
meu•bel•mā•ker

█ Zelfstandig naamwoord

Een nieuwere term voor schrijnwerker.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039185.re.11

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meubelmaker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meubelmakerij

Verwante termen:
Engelse term: cabinet maker
https://en.wikipedia.org/wiki/Cabinetry

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meubelmaker

naar bovenmi...

naar bovenmicrobiota
mi•cro•bio•ta

█ Zelfstandig naamwoord

Gemeenschap van micro-organismen die niet op dieren gelijken, vroeger microflora genoemd.

micro-economie
mi•crō•ēcō•nō•mie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Micro-economie

Verwante termen:
Duitse term: Mikroökonomie
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikroökonomie
Engelse term: microeconomy
https://en.wiktionary.org/wiki/microeconomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Microeconomics
Franse term: microéconomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microéconomie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#micro-economie

naar boven


microfauna
mi•cro•fau•na

█ Zelfstandig naamwoord

Gemeenschap van (veelal in de bodem levende) op dieren gelijkende organismen die kleiner zijn dan 0,2 mm.

Verwante term: fauna
Duitse term: Mikrofauna
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrofauna
Franse term: microfaune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microfaune
Engelse term: microfauna
https://en.wikipedia.org/wiki/Microfauna

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#microfauna

naar boven


microflora
mi•cro•flo•ra

█ Zelfstandig naamwoord

Verouderde term voor wat men tegenwoordig microbiota noemt. Verouderd omdat flora verwijst naar het plantenrijk en de organismen die men hier wilt benoemen niet tot dit rijk behoren.

Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Microbiota

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#microflora

naar boven


microklimaat
mi•cro•kli•maat

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Microklimaat

Vlinderstichting
www.vlinderstichting.nl/thema-1-macro-meso-en-microklimaat

Verwante termen:
Duitse term: Mikroklima
https://de.wikipedia.org/wiki/Klima#Mikroklima_.28oder_Kleinklima.29
Franse term: microclimat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microclimat
Engelse term: microclimate
https://en.wikipedia.org/wiki/Microclimate

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#microklimaat

naar boven


micro-organisme
mi•cro•or•ga•nis•me

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: microbe

middelhout
mid•del•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: middenhout
■ Synoniem: middelbos, slagbos
■ middel (= midden) + hout (= bos)
Middel of midden? Deze woorden zijn wisselvormen van elkaar. We kennen middel in de betekenis van midden nog in de woorden middelste, middelmatig, middeleeuwen, middellands (Middellandse Zee), bemiddelaar, middelbaar ...
www.etymologiebank.nl/trefwoord/middel
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22middel%22
Middelhout slaat dus niet op een bos dat (gebruiks)middelen oplevert (zoals een geriefbos), maar wel op de beheervorm van het bos, het bos waarin zowel hooghout als hakhout staat.

Verwante termen:
Duitse term: Mittelwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelwald

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#middelhout

naar boven


middenloop
mid•den•loop

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middenloop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rivierprofiel#Middenloop

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#middenloop

naar boven


midwinter
mid•win•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Het midden van de winter of ook de kortste dag van het jaar, de dag die ongeveer gelijk valt met Kerstmis.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039293

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#midwinter

naar boven


midzomer
mid•zō•mer

█ Zelfstandig naamwoord

Het midden van de zomer of ook de langste dag van het jaar.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039294

Verwante termen:

mierenbroodje
mie•ren•brood•je

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: elaiosoomWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mierenbroodje

Verwante termen:
Duitse term: Elaiosom
https://de.wikipedia.org/wiki/Elaiosom
Franse term: élaïosome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Élaïosome
Engelse term: elaiosome
https://en.wikipedia.org/wiki/Elaiosome

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mierenbroodje

naar boven


migratie
mi•gra•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van migrerenWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Migratie_(dieren)

emigratie, Ecopedia, www.ecopedia.be/718/encyclopedie/
immigratie, Ecopedia, www.ecopedia.be/651/encyclopedie/

Verwante term: trekken
Duitse termen: Migration, Tierwanderung
https://de.wikipedia.org/wiki/Tierwanderung
Franse term: migration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Migration_animale
Engelse term: migration
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_migration

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#migratie

naar boven


mijnbouw
mijn•bouw

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mijnbouw

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mijnbouw

naar boven


mijnhout
mijn•hout

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mijnhout

Verwante termen:
Duitse term: Grubenholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Grubenholz
Franse term: bois de mine

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mijnhout

naar boven


mijnhoutbos
mijn•hout•bos

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een bos dat aangeplant werd om mijnhout voort te brengen.

2. Een bos dat beheerd wordt om mijnhout voort te brengen.

Verwante termen:
Duitse term: Grubenholzwald

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mijnhoutbos

naar boven


mijnwerkersbijl
mijn•wer•kers•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: mijnbijl

Bijl dat mijnwerkers gebruiken om het stuthout te bekappen.
In de voormalige Belgisch Limburgse steenkoolmijnen een hep of hepke genoemd. Kijk bij hep en heep.
Waalse termen, etymologisch verwant aan heep/hepe: apiète, hapiète
Engelse term: miner's axe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mijnwerkersbijl

naar boven


mijnwerkerszaag
mijn•wer•kers•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag die mijnwerkers gebruiken om het stuthout op maat te zagen.

MOT
www.mot.be/resource/Tool/mijnwerkerszaag?lang=nl

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mijnwerkerszaag

naar boven


mijt

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039350

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=30243

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mijt3

Verwante termen:
Duitse termen: Feim, Feimen, Feumel, Miete
Nederduitse term: Miet

https://de.wikipedia.org/wiki/Miete_(Haufwerk)
www.dwds.de/wb/Miete#2

Feimen, in het Nederlands vim
www.dwds.de/wb/Feim
www.dwds.de/wb/Feimen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Meyers&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&lemid=IF01290
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080257

Miete in de betekenis van kuil (inkuilen)
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PM01817
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Meyers&lemid=IM05750

www.plattmakers.de/nl/4342/Miet

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mijt

naar boven


mijten
mij•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) mijten

■ Synoniem: opmijten

Een mijt of mijten maken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=30247

Verwante term: mijt

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mijten

naar boven


mik

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Synoniem: gaffel

Boomstam of tak die gaffelsgewijze is gegroeid, en dan bepaaldelijk de plaats der vertakking.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039357

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mik2

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID13355

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=29734

Onderdeel van een waterput.

Verwante term bij 1:
2. █ Zelfstandig naamwoord

Benaming voor zowel fijn als grof brood. In bepaalde streken: Melkbrood.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mik1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22mik%22

Verwante term bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mik

naar boven


milderende maatregel
mil•de•ren•de maat•re•gel

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: mitigerende maatregelWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mitigatie

mi•li•eu

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: leefomgevingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuur_en_milieu

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/milieu

Verwante termen:
Duitse term: Umwelt
https://de.wikipedia.org/wiki/Umwelt
Franse term: environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement
Engelse term: environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_environment

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#milieu

naar bovenmilieubelastend
mi•li•eu•be•las•tend

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: milievervuilendVerwante termen:
Duitse term: umweltbelastend
www.duden.de/suchen/dudenonline/umweltbelastend
https://de.wiktionary.org/wiki/Umweltbelastung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#milieubelastend

naar boven


milieubescherming
mi•li•eu•be•scher•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van milieu beschermenWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieubescherming

Verwante termen:
Duitse term: Umweltschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltschutz
Franse term: protection de l'environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_l'environnement
Engelse term: environmental protection
milieudegradatie
mi•li•eu•dē•gra•dā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

Achteruitgang van het milieu.

Verwante term: milieu
Franse term: dégradation de l'environnement
Engelse term: environmental degradation
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_degradation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#milieudegradatie

naar boven


milieu-impact
mi•li•eu-im•pact

█ Zelfstandig naamwoord

Uitwerking, invloed, effect op het milieu.

Verwante term: milieu
Franse term: impact environnemental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_environnemental

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#milieu-impact

naar boven


milieu-indicator
mi•li•eu-in•di•cā•tor

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indicator_(duurzaamheid)

Verwante term: milieu
Duitse term: Umweltindikator
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltindikator
Franse term: indicateur environnemental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_environnemental
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_indicator

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#milieu-indicator

naar bovenmilieuvergunning
mi•li•eu•ver•gun•ning

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieuvergunning

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#milieuvergunning

naar bovenmilieuvervuilend
mi•li•eu•ver•vui•lend

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: milieubelastend

Milieuvervuiling veroorzakend.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A010811.re.10

Verwante termen:
Duitse term: umweltverschmutzend

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#milieuvervuilend

naar bovenmilieuvervuiling
mi•li•eu•ver•vuil•ing

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieuverontreiniging

Verwante termen:
Duitse term: Umweldverschmutzung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#milieuvervuiling

naar bovenmilieuvriendelijk
mi•li•eu•vrien•de•lijk

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniemen: milieuontlastend, milieuontzienend

De leefomgeving en de natuur sparend. In overeenkomst met het milieu.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/milieuvriendelijk

Verwante termen:
Duitse term: umweltschonend
https://de.wiktionary.org/wiki/umweltschonend

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#milieuvriendelijk

naar bovenminderwaardig
min•der•waar•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van mindere waarde.
mineralisatie
mi•ne•rā•li•sā•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van mineraliseren
mi•ne•rō•troof

█ Bijvoeglijk naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/255/encyclopedie/

Verwante termen:

minimale wenselijke cyclus
mi•ni•ma•le wen•se•lij•ke cy•clus

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

(minimale = kortste)

Artikel in voorbereiding. (oogstschok vermijden)

knotboom en hakhoutboom: hoe snel mag je weer snoeien?

Verwante termen:
  • maximale wenselijke cyclus
  • oogsten
Engelse term: minimum desirable cycle

naar boven


minimale wenselijke diameter
mi•ni•ma•le wen•se•lij•ke di•a•me•ter

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Wie brandhout van hakhout en knotbomen wil oogsten, dikker van diameter dan rijs, kan een minimale scheutdiameter vooropstellen voor de óógst. Als de meeste scheuten van het individu deze diameter bereikt hebben kan de houtoogst uitgevoerd worden. Deze diameter is de minimale wenselijke diamter. Idealerwijze is deze afmeting niet groter dan de maximale wenselijke diameter, een afmeting die rekening houdt met het overwallingspotentieel - en dus de gezondheid - van het te beoogsten individu.

Verwante termen:
Engelse term: minimum desirable diameter

naar boven


mitigerende maatregel
mi•ti•ge•ren•de maat•re•gel

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: milderende maatregel

mo...
mod

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: mot

Veenachtige aarde.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mot3

Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-m/

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=31025

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040184

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22mot%22

mod + er = modder

Verwante termen:
Duitse termen bij 1: Mot, Mott, Mutt. Mutt komt overeen met Engels mud.
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=BMZ&lemid=BM01713

Mott  Motte V (s. d.) = Schlamm s. Mudd.
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RM06822

www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GM07686
http://engelmann.uni.lu:8080/portal/WBB2009/LWB/wbgui_py?lemid=HM02587
http://engelmann.uni.lu:8080/portal/WBB2009/LWB/wbgui_py?lemid=HM02589
http://engelmann.uni.lu:8080/portal/WBB2009/WLM/wbgui_py?lemid=MM00827
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PM02963
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PM03454

Engelse term: mud. Mud komt overeen met Duits Mutt.
www.etymonline.com/word/mud

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mod

naar boven


modder

moederplant
moe•der•plant

█ Zelfstandig naamwoord

De vrouwelijke plant die een tweehuizige plant verwekt heeft.

Verwante termen:

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: moor
■ Synoniem, als brandstof: turfOudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID3004&article=moor

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID8476&article=moor

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=30385

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039866

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/moer3

Plaatsnamen:
Patroniem: Van Moer

Moer en moeras zijn woordverwant.
Moer en meer zijn woordverwant.

Verwante termen:
Duitse term: Moor
Moeras is woordverwant aan meers en moer.

moe•ras•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van moeras vormen

Het vormen van moeras.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#moerasvorming

naar boven


moes

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

■ Wisselvorm: moosWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039884

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22moes%22

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/moes

Moes en mast zijn mogelijk woordverwant (mast zonder t is mas = moes).

"moos", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039884&article=moos

moos = modder
"warmoes", Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/warmoes

"warmoes", Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22warmoes%22

Verwante termen:
Duitse term: Mus
Duitse term, met voorvoegsel, stofnaam: Gemüse
Nederduitse term: Moos
www.dwds.de/wb/Mus
www.dwds.de/wb/Gemüse
https://de.wiktionary.org/wiki/Mus
https://de.wiktionary.org/wiki/Gemüse
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GM08415
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PM03336

Moos
www.plattmakers.de/nl/3983/Moos
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039884&article=moos

Engelse term: mush
https://en.wiktionary.org/wiki/mush#Etymology_1
www.etymonline.com/word/mush

Duits Matsch en Engels mash zijn mogelijk woordverwant aan moes.
https://de.wiktionary.org/wiki/Matsch
www.dwds.de/wb/Matsch
https://en.wiktionary.org/wiki/mash#Etymology_2
www.etymonline.com/word/mash

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#moes

naar boven


moestuin
moes•tuin

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: koolgaard, koolhof
■ Synoniem, ruime betekenis: groentetuin

Tuin waarin allerlei moes wordt geteeld, en bij uitbreiding; tuin waarin allerlei groenten wordt geteeld.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/moestuin

"koolgaard", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=23055

"koolhof", Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/koolhof

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039904

Ecopedia
www.ecopedia.be/876/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse termen: Gemüsegarten, Kohlgarten, Nutzgarten
https://de.wikipedia.org/wiki/Nutzgarten
Franse term: potager
Engelse term: vegetable garden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#moestuin

naar boven


molen
mo•len

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Molen

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/molen


molenberg
mo•len•berg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: meulenberg
Plaatsnaam: Meulenberg in Houthalen-Helchteren (B)

Verwante term: molen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#molenberg

naar boven


molendwang
mo•len•dwang

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Banmolen

Verwante term: molen
Duitse term: Mühlenzwang
https://de.wikipedia.org/wiki/Mühlenzwang

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#molendwang

naar boven


molenkolk
mo•len•kolk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: molenwielWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolk_(water)#Molenkolk

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=64571&article=molenkolk

Verwante termen:

molenroede
mo•len•roe•de

█ Zelfstandig naamwoordMiddelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=30568

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039966.re.47

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/molenroede

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#molenroede

naar boven


molenzaag
mo•len•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag in een zaagmolen die aangedreven wordt door water of wind.

Verwante termen:
mol•lem

█ Zelfstandig naamwoord

1. Wisselvorm van molm. Kijk bij molm.

2. Plaatsnaam. Wisselvorm van molenheim/molenheem, Mülheim.

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4534.re.39&article=mollem

molm

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: malm, melm, mollem, mul

Droge aarde, vooral droge stof van turf. Kil. molm Holl. j. mul, ghemul.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=30615

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/molm

Artikelen 1., 2. en 5.: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039984
www.etymologiebank.nl/trefwoord/molm
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=30610&article=mollem
https://nl.wiktionary.org/wiki/molm


vermolmen
https://nl.wiktionary.org/wiki/vermolmen

Molm is een belangrijk biotoop voor bijvoorbeeld de Korenbouten.
"De larven leven in modder en molm op de bodem." Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Korenbouten_(familie)#Gedrag_en_voortplanting


molshoop
mols•hoop

█ Zelfstandig naamwoord

Hoopje aarde dat door de mol bij het graven wordt opgeworpen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039958.re.27

Verwante termen:
Duitse term: Maulwurfshügel
https://de.wikipedia.org/wiki/Maulwurfshügel
Franse term: taupinière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taupinière
Engelse term: molehill

mond

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: muide, monde
■ Afgeleide wisselvorm: monding

Plaats waar een rivier in zee stroomt. Plaats waar men vanuit zee een rivier kan invaren.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040011

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID5270

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mond
www.etymologiebank.nl/trefwoord/monding

Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-m/

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monding

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/monding


monding, Mündung


Roermond

Dendermonde
IJselmonde/IJsselmonde
Rupelmonde

Muie of Muide, Gent.

monitoren
mo•ni•to•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) monitoren, (de) monitoring

■ Overgenomen uit het Engels, daarvoor van Latijn monitor = waarschuwer en van Latijn monēre = waarschuwen, herinneren

Het waarnemen en verzamelen van informatie over iets, gedurende langere tijd of afstand met een bepaalde bedoeling.
Bron: Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/monitoren

Ecopedia
www.ecopedia.be/61/encyclopedie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monitoren

naar boven


monitoring
mo•ni•to•ring

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van monitoren

Kijk bij monitoren.

naar boven


monnik
mon•nik

█ Zelfstandig naamwoord

Overloopconstructie voor het regelen van de waterhuishouding in vijvers.
Bron: www.ghentdredging.be/nl/vilvoorde-de-3-fonteinen

Verwante term: waterhuishouding
Franse term: bouchure
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bouchure/10409

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monnik

naar boven


monocarpisch
mō•nō•car•pisch

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: polycarpischWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monocarpisch

eenjarig, tweejarig, meerjarig

Verwante term: polycarpisch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monocarpisch

naar boven


monochasium
mō•nō•cha•si•um

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
Engelse term: monochasium
https://en.wiktionary.org/wiki/monochasium

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monochasium

naar boven


monochorie
mō•nō•chō•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Het verspreiden van zaad op één manier.

Verwante termen:

monocultuur
mō•nō•cul•tuur

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monocultuur

Verwante termen:
Duitse term: Monokultur
https://de.wikipedia.org/wiki/Monokultur
Franse term: monoculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monoculture
Engelse term: monoculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoculture

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monocultuur

naar boven


monofaag
mō•nō•faag

1. █ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/monofaag

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/monofaag

2. █ Bijvoeglijk naamwoord

Zich voedend met één voedingsstof, één soort of een bepaalde groep organismen.

Verwante termen:
Duitse term: monophag
www.duden.de/rechtschreibung/monophag
https://de.wikipedia.org/wiki/Monophagie
Engelse term: monophagous
https://en.wiktionary.org/wiki/monophagous

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monofaag

naar boven


monofloraal
mō•nō•flō•raal

█ Bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Van één bloemsoort. Monoflorale honing.

Verwante termen:
Duitse term: monofloral
Engelse term: monoflora
https://en.wikipedia.org/wiki/Monofloral_honey

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monofloraal

naar boven


monopodiaal
mō•nō•pō•di•aal

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: sympodiaal

Gevormd uit éénzelfde meristeem dat in dezelfde richting blijft doorgroeien.
Bron: Wisiwis, UGent Plantentuin
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#monopodiaal

Verwante termen:
Engelse term: monopodial
https://en.wikipedia.org/wiki/Monopodial
https://en.wiktionary.org/wiki/monopodial

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monopodiaal

naar boven


monopodium
mō•nō•pō•di•um

█ Zelfstandig naamwoord

■ Antoniem: sympodiumVerwante termen:

monox
mō•nox

█ Zelfstandig naamwoord

Parasiet die zicht op één soor specialiseert.

Verwante termen:
Duitse term: monox
https://de.wikipedia.org/wiki/Parasitismus#Wirtswechsel
Engelse term: monoxenous parasite
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoxenous_development

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monox

naar boven


monoxiel
mo•no•xiel

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van één stuk hout gemaakt.

http://blog.zog.org/2005/04/woord_van_de_da_5.html

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monoxiel

naar boven


monumentale boom
mo•nu•men•ta•le boom

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Boom die als monumentaal beschouwd wordt, waard om levend te behouden.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monumentale-boom

naar boven


moor

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: moer

Kijk bij moer.

naar boven


morfologie
mor•fo•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Morfologie_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geomorfologie

Verwante term: groeivorm
Duitse term: Morphologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Morphologie_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Geomorphologie
Franse term: morphologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morphologie_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Géomorphologie
Engelse term: morphology
https://en.wikipedia.org/wiki/Morphology_(biology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Geomorphology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#morfologie

naar boven


mors

█ Bijvoeglijk naamwoord

Rot.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040134
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040136

morsdood

Verwante term: dood hout
Duitse term: morsch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mors

naar boven


mot

1. █ Zelfstandig naamwoord

Bepaald insect.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://de.wiktionary.org/wiki/Motte

2. █ Zelfstandig naamwoord

2. ■ Wisselvorm: mod

Veenachtige aarde. Kijk bij mod.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mot

naar boven


motorzaag
mo•tor•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

1. Zaag die aangedreven wordt door een motor.

"elektromotorzaag"
"verbrandingsmotorzaag"

2. Synoniem voor kettingzaag. Kijk bij kettingzaag.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#motorzaag

naar boven


motte
mot•te

█ Zelfstandig naamwoordWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/motte

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mottekasteel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abschnittsmotte

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040189

www.dbnl.org/tekst/hege004arch01_01/hege004arch01_01_0009.php

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/kasteelberg
www.leestekensvanhetlandschap.nl/abschnittsmotte

Verwante term: schans
Duitse term: Motte
https://de.wikipedia.org/wiki/Motte_(Burg)
https://de.wiktionary.org/wiki/motte
http://wiki-de.genealogy.net/Motte
Franse term: motte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Motte_castrale
https://fr.wiktionary.org/wiki/motte
Engelse termen: motte, motte and bailey
https://en.wikipedia.org/wiki/Motte-and-bailey_castle
https://en.wiktionary.org/wiki/motte
www.merriam-webster.com/dictionary/motte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#motte

naar boven


morel
mo•rel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kriek

Zure kers.

mos

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mossen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladmossen

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mos1

Verwante termen:
Duitse term: Moos
mossig
mos•sig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Met mos begroeid.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040166.re.2

Verwante term: mos
Duitse term: moosbewachsen
www.duden.de/rechtschreibung/moosbewachsen
Engelse term: mossy

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mossig

naar bovenmu...

naar bovenmulch

█ Zelfstandig naamwoord

Een laag organisch materiaal waarmee men de bodem bedekt. Voorbeelden van deze materialen zijn schorssnippers, houtsnippers en bladeren.

www.etymologiebank.nl/trefwoord/mulch

mulch –> molsh –> mals

Verwante termen:
Duitse term: Mulch
Franse termen: paillage, paillis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paillis
Engelse term: mulch
https://en.wikipedia.org/wiki/Mulch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mulch

naar boven


mutsaard
mut•saard

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: musterd, muttert
■ Synoniemen: houtbos, houtbundel, rijsbos, takkebos/takkenbos
■ Regionale synoniemen: heetsel (heitsel, hetsel), krik, schans

heetsel -> heitsel, hetsel
heetsel = dat wat dient om heet te maken

glannée, fagot de ronces sèches utilisé par les boulangers pour allumer le bois du four à pain, ou l’hiver dans les grandes cheminées (mutsaard van gedroogde bramen gebruikt door bakkers om het hout in de broodoven aan te steken ...)
http://tremeurinfo.canalblog.com/archives/2015/10/03/35735284.html

Italiaanse term: fascina
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascina
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascio_littorio

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mutsaard

naar boven


mutsaardknoop
mut•saard•knoop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bundelknoop

Kijk bij bundelknoop.

naar boven


mutsaardenschop
mut•saar•den•schob

█ Zelfstandig naamwoord

Een tijdelijke schop (stelplaats) gemaakt van mutsaarden. De schop werd afgebroken (en waarschijnlijk vervangen) wanneer de mutsaarden gedroogd waren en men ze nodig had om te verbranden.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mutsaardenschop

naar boven


mutsaardenmijt
mut•saar•den•mijt

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wissselvorm: mutsaardmijt
■ Synoniem: houtmijt

Mijt van mutsaarden. Vroeger ook houtmijt genoemd.

eWND
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/12452

Verwante termen:
Franse term: tas de fagots

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mutsaardenmijt

naar boven


mutsaardpaard
mut•saard•paard

█ Zelfstandig naamwoord

Mutsaardenpers op een gestel.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mutsaardpaard

naar boven


mutsaardenpers
mut•saar•den•pers

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: mutterdenmachienke

Gereedschap om rijs samen te persen bij het maken van mutsaarden.

Verwante termen:
Franse term: fagoteuse, machine à fagots, presse à fagots

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mutsaardenpers

naar boven


mutualisme
mu•tua•lis•me

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mutualisme

Ecopedia
www.ecopedia.be/813/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse term: Mutualismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Mutualismus_(Biologie)
Franse term: mutualisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mutualisme_(biologie)
Engelse term: mutualism
https://en.wikipedia.org/wiki/Mutualism_(biology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mutualisme

naar boven


mutualistische symbiose
mu•tu•a•lis•ti•sche sym•bi•o•se

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Symbiose#Mutualistische_symbiose.2C_symbiose_in_engere_zin

Verwante termen:
Engelse term: mutualistic symbiosis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mutualistische-symbiose

naar boven


muurbloem
muur•bloem

█ Zelfstandig naamwoord

1. Bloemdragende plant die in een muur groeit.

2. Erysimum cheiri.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muurbloem

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040375.re.58

Meertens Instituut
www.meertens.knaw.nl/pland/detail.php?id_nr=117829

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086737

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#muurbloem

naar boven


muurboom
muur•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die wortel geschoten heeft in een muur.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#muurboom

naar bovenmy...

naar bovenmycorrhiza

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: mycorrhizale schimmels, wortelschimmels
■ Van Grieks mycor + rhiza

1. Bepaalde samenlevingsvorm.

2. Bepaalde groep schimmels.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mycorrhiza

Ecopedia
www.ecopedia.be/263/encyclopedie/

(arbusculaire mycorrhiza)

www.wordreference.com/definition/myco

Verwante termen:
Duitse term: Mykorrhiza
https://de.wikipedia.org/wiki/Mykorrhiza
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbuskuläre_Mykorrhizapilze
Engelse termen: mycorrhiza, mycorrhizal fungi
https://en.wikipedia.org/wiki/Mycorrhiza
Franse term: mycorhize
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mycorhize

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mycorrhiza

naar boven


myrmecochorie
myr•me•co•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verspreiding van diasporen door mieren.

Verwante termen:
Duitse term: Myrmekochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Myrmekochorie
Engelse term: myrmecochory
https://en.wikipedia.org/wiki/Myrmecochory
Franse term: myrmécochorie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Myrmécochorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#myrmecochorie

naar boven 
Voorblad | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z