M

Voorblad > M

maaien
maai•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) maai, (het) maaien, (de) maaiing

Gewas, zoals koren en gras, afsnijden.
"maai" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=27410

Verwante termen:
Duitse termen: mähen. Naamwoorden van handeling: Mähen, Mähung, Mahd
https://de.wikipedia.org/wiki/Mähen
www.dwds.de/wb/Mahd
Engelse termen: mow, reap. Naamwoorden van handeling: mowing, reaping. Reap is woordverwant aan Engels ripe, Nederlands rijp.
www.etymonline.com/word/mow
www.etymonline.com/word/reap
Franse term: faucher. Naamwoord van handeling: fauchage
Franse term voor hooi maaien, naamwoord van handeling: fenaison
Franse term voor graan maaien: moissonner. Naamwoord van handeling: moisson
https://fr.wiktionary.org/wiki/faucher
https://fr.wiktionary.org/wiki/fauchage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fenaison
https://fr.wiktionary.org/wiki/fenaison
https://fr.wiktionary.org/wiki/moissonner
https://fr.wiktionary.org/wiki/moisson

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maaien


maaier
maai•er

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

■ Synoniem: hooier

Iemand die maait. Vroeger een seizoenswerker.

Nomen agentis (naamwoord van een handelende).

Verwante termen: maaien, seizoenswerk, zeis, zwad
Duitse termen: Mäher, Schnitter
https://de.wikipedia.org/wiki/Schnitter
Franse term: faucheur
https://fr.wiktionary.org/wiki/faucheur
Engelse term: reaper

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maaier


maairest
maai•rest

█ Zelfstandig naamwoord

Resten van gemaaid gewas die niet afgevoerd worden. Het kan gaan om gewasresten die nog boven de grond uitsteken (bijvoorbeeld stoppels) en resten die afgesneden zijn van het plantenindividu en die blijven liggen.

Verwante termen: achtermaat, afvoeren, lezen, maaien, stoppelveld, vervilten

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maairest


maaisel
maai•sel

█ Zelfstandig naamwoord

maai + sel

Datgene wat gemaaid is.

Verwante termen: haksel, maaien, strooisel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maaisel


maaischade
maai•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade die ontstaat bij maaien. Boomwortels die boven het maaiveld uitsteken kunnen maaischade oplopen.

Verwante termen: maaiveld, wortelschade
Duitse term: Mähschaden
Engelse term: mowing damage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maaischade


maaiveld
maai•veld

█ Zelfstandig naamwoord

Hoogte van het grondoppervlak. Kan als nulhoogte gebruikt worden bij graaf- en bouwwerken.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaiveld
www.etymologiebank.nl/trefwoord/maaiveld
www.ecopedia.be/306/encyclopedie
www.encyclo.nl/begrip/maaiveld

Verwante term: maaien

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maaiveld


maal

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: mal

1. Teken.


2. Gerechtsplaats.


3. Toponiem. Laagte, dal. Of gerechtsplaats.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4977

Plaatsnamen:
Dormaal, Zoutleeuw. (B) https://nl.wikipedia.org/wiki/Dormaal
Emaal
Halmaal

Verwante termen bij 3: dal, niel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maal


maalberg
maal•berg

█ Zelfstandig naamwoord

Heuvel waar recht gesproken werd. Plaatsnaam.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Malberg_(Maastricht)

Verwante termen: galgenberg, maal

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maalberg


maanhout
maan•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat met opzet geoogst werd tijdens een bepaalde schijngestalte van de maan.

Verwante termen: hout, schijngestalte
Duitse termen: Mondholz, Mondphasenholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Mondholz
www.elkage.de/src/public/showterms.php?id=2262
Duitse verwante termen: Holzwedel, Wadel / Wedel, Wadelholz
Wedel, wadel: mondwechsel, zeit des vollmonds, richtige zeit etwas vorzunehmen www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GW10807

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maanhout


maanring
maan•ring

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vals spint

Uit het Woordenboek der Nederlandse taal:
"Wanneer eenige jaarringen door lichtere kleur opvallend van het andere hout verschillen, wordt daaraan de naam van maanring of valsch spint gegeven. … het komt slechts op bepaalde plaatsen voor en hoofdzakelijk bij eikeboomen"; "De valsche maanring is een door vorst beschadigde jaarring, waardoor aanleiding tot ringscheurigheid ontstaat en wel in het bijzonder bij gevoelige boomen, zooals essche- en noteboomen",
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M060174.re.242

Aanwezigheid in het kernhout van een volledige of gedeeltelijke groeiring met de kleur en de eigenschappen van spinthout. Bron: http://users.skynet.be/treeworker/id21.htm

Verwante term: ringschaligheid
Duitse term: Mondring
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzfehler#Mondring
Franse term: lunure
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/lunure/48087

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maanring


maanstand
maan•stan•den

█ Zelfstandig naamwoord


nieuwe maan (maan niet zichtbaar)
wassende maan (denk aan het Duitse 'wachsen' = groeien)
volle maan
afnemende maan


www.kalender-365.nl/maan/maankalender.html

Van belang bij het snoeien en houtoogsten.

Verwante termen: maanhout, schijngestalte, winterpunt, zomerpunt
Verwante termen: laak, meer, meers

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maar


Maasbeemd
maas•beemd

■ Wisselvorm van beemd: band, bamd, bampd

Beemd oftewel grasland langs de Maas, onderhevig aan overstromingen van de rivier, en daaruit voordeel halend voor de grasgroei.

Hochter Bampd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hochter_Bampd

Verwante termen: beemd, grasland, hooiland, wateren

+ Bladwijzer:


maat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: mad, made, mate, mede, meet

1. Maailand, hooiland.

2. Geoogst gras.
Het Duits kent Mahd als "dat wat gemaaid is". In het Nederlands zijn we deze betekenis vergeten, behalve als tweede lid in achtermaat en toemaat.
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hen#Wortherkunft_von_Mahd.2C_M.C3.A4hder

Plaatsnamen:
De Maten in Genk en Diepenbeek (B), https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Maten_(Genk)
De Maat in Mol (B), https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Maat_(Mol)

Verwante termen:
Duitse termen: Mahd, Mate, Matte
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=mahd
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PM01009
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer&lemid=LM00737 (eine mate mæjen)
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=BMZ&lemid=BM00749
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=ElsWB&lemid=EM01490
Engelse term: math, mead, meadow
https://en.wiktionary.org/wiki/math#Etymology_1
https://www.etymonline.com/word/math
www.etymonline.com/word/mead
www.etymonline.com/word/meadow

meadow = mead (maat) + ow (ouw)

www.etymonline.com/word/*me-

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maat


macroklimaat
mā•cro•kli•maat

█ Zelfstandig naamwoord

www.vlinderstichting.nl/thema-1-macro-meso-en-microklimaat

Verwante termen: mesoklimaat, microklimaat
Duitse term: Makroklima
https://de.wikipedia.org/wiki/Klima#Makroklima

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#macroklimaat


mak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: makke

Herderschup.

Woordverwant aan mik.
makke
mak•ke

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: mak

Kijk bij mak.


mallejan
mal•le•jan

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: boomwagen

Kijk bij boomwagen.


mammaliochorie
mam•ma•lio•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verspreiding van zaden door zoogdieren.

Verwante termen: -chorie, diaspore, zaad
Duitse term: Mammaliochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Mammaliochorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mammaliochorie


mand

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: korf
Enkele uitvoeringen van manden:
stromand
te(e)nenmand

Verwante termen: korf, krat, mandenvlechten, teen, vlechtroede, wis
Duitse termen: Korb, Mand, Mande
https://de.wikipedia.org/wiki/Korb_(Behälter)
www.dwds.de/wb/Mande
"im niederdeutschen, am Niederrhein, und um den Mai"n: Mand, Mande
Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GM00810
Franse termen: corbeille, panier, panière. Panier betekent eigenlijk broodmand.
https://fr.wiktionary.org/wiki/corbeille
www.cnrtl.fr/definition/corbeille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panier
www.cnrtl.fr/definition/panière
Franse term voor kleine mand: corbillon
www.cnrtl.fr/definition/corbillon
Engelse term: basket
https://en.wikipedia.org/wiki/Basket
https://en.wiktionary.org/wiki/basket

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mand


mandelig
man•dē•lig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van mande: gemeenschappelijk bezit.

man•de + dē•lig
De uitgang de in mande vervalt door samentrekking. Daarom is de uitspraak mandeelig.

Een boom die op een perceelsgrens staat of met de stam over de perceelsgrens hangt is een mandelige boom; een boom in gemeenschappelijk bezit.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038349.re.1
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038349
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mandeligheid

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=27856

Verwante term: buurboom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mandelig


mandenvlechten
man•den•vlech•ten

█ Werkwoord
█ Werkwoordelijke woordgroep: manden vlechten

Manden vervaardigen door vlechten.

Het werkwoord mandenvlechten komt niet voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal. Heggenvlechten wel. Als heggenvlechten een werkwoord is, dan is mandenvlechten dat ook.

Verwante termen: korf, mand, mandenvlechter, vlechten, vlechtroede
Engelse term, naamwoord van handeling: basket weaving

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mandenvlechten


mandenvlechter
man•den•vlech•ter

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

■ Wisselvorm: mandvlechter
■ Synoniemen: breier, korfmaker, korvenvlechter, korver, mandenmaker

Iemand die, al dan niet beroepsmatig, manden vlecht.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mandenvlechter

korfmaker
www.beroepenvantoen.nl/Oude-beroepen-M.html
www.beroepenvantoen.nl/Oude-beroepen-K.html

Nederlands korver , Duits Körber

Verwante termen:
Duitse termen: Körber, Korbflechter, Korbmacher, Korfmaker
www.plattmakers.de/nl/14085/Korfmaker
Franse term: vannier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vannier_(métier)
Engelse term: basket weaver

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mandenvlechter


mandfles
mand•fles

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: korffles

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mandfles

Afbeeldingen:
http://deerbe.com/unt/1490-korbflasche.html
http://deerbe.com/unt/749-1x_50_liter_weinballon_korbflasche_vasegrflasche_flasche_grballon_mit_korb_alt.html

Verwante termen: ballonfles, ballonmandfles, korf, mand, strohuls
Duitse term: Korblasche
https://de.wikipedia.org/wiki/Glasballon
www.duden.de/rechtschreibung/Korbflasche
Franse termen: bouteille paillé (paille = stro), bouteille avec panier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dame-jeanne
Engelse termen: basket enclosed bottle, wicker bottle
https://en.wikipedia.org/wiki/Demijohn
https://en.wikipedia.org/wiki/Carboy

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mandfles


mantel
man•tel

█ Zelfstandig naamwoord

www.ecopedia.be/318/encyclopedie

Verwante termen: gradiënt, kern, zoom
Duitse termen: Mantel, Strauchmantel
Franse termen: cordon de buissons, enveloppe, manteau, manteau forestier, ourlet arbustif

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mantel


mantelvegetatie
man•tel•ve•ge•ta•tie

█ Zelfstandig naamwoord

www.encyclo.nl/begrip/Mantelvegetatie

Verwante termen: kernvegetatie, mantel, vegetatie, zoom-mantelvegetatie, zoomvegetatie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mantelvegetatie


marcescens

█ Zelfstandig naamwoord

Van planten: Het vasthouden van dode bladeren.

Marcescens is de Latijnse stam van het Franse marcescence dat ook in het Engels voorkomt.
Marcescens is blijkbaar nog niet vertaald in het Nederlands en daarom heeft de samensteller van deze lijst de Latijnse vorm gekozen als lemma.

Afgeleid bijvoeglijk naamwoord: marcescent (doodhangend)

Voorbeeldzin: Beuken in een heg dragen in de winter marcescente bladeren.

maretak

mark

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: marke

https://nl.wikipedia.org/wiki/Marke_(bestuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_(gebied)
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mark1
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22mark%22

Verwante termen:
Duitse termen: Mark
https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_(Territorium)
https://de.wikipedia.org/wiki/Grenzmark
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemarkung
https://de.wikipedia.org/wiki/Markgenossenschaft
Franse term: Marche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marche_(juridiction)  marche en famenne
https://en.wikipedia.org/wiki/March_(territory)
Engelse term: march
https://en.wikipedia.org/wiki/March_(territorial_entity)
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=march

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mark


marqueterie
mar•que•te•rie

█ Zelfstandig naamwoord

1. Naamwoord van handeling van inlegwerk maken met de benaming marqueterie. (Marqueterie komt van het werkwoord marquer, in het Nederlands merken.)

2. Dat wat gemaakt is door marquetterie in de betekenis van 1.

mas•sief hout

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Hout dat niet verwerkt is tot spaanderhout, multiplex of fineer.

Verwante termen: hout, monoxiel
Duitse term: Massivholz, Vollholz

mast

█ Zelfstandig naamwoord

1.  Oorspronkelijk: Voedsel.
1.a. Boomvruchten die dienen als varkensvoeder.
1.a.a. In de bosbouw: De oogstbare diasporen van eik en beuk, dienend als zaadgoed.
(beukenmast, eikenmast, kastanjemast)

Mast is woordverwant aan mest.

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Mast
https://de.wikipedia.org/wiki/Mast_(Wald)
Verwante Duitse term bij 1: Tiermast
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiermast
2. Hoge paal en overdrachtelijk; naam van naaldbomentaxa waarvan masten gemaakt worden.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038558
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mast1
mast•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Loofboom van een soort die mast produceert.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=28260

Verwante termen bij 1: boom, loofboom, mast, mastjaar

2. Boom die geschikt is om er een mast van te maken.

mast•bos

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een bos waar veel mastvoortbrengende bomen staan.

2. Een bos waar men veel hout geschikt voor masten (hoge palen) kan oogsten.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038564

Verwante term: mast

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mastbos


mastjaar
mast•jaar

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mastjaar
www.ecopedia.be/186/encyclopedie/


Verwante term: mast
Duitse term: Mastjahr
https://de.wikipedia.org/wiki/Mast_(Wald)#Mastjahr
Franse term: glandaie?
Engelse term: mast year
https://en.wikipedia.org/wiki/Mast_(botany)#Mast_seeding

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mastjaar


mastring
mast•ring

█ Zelfstandig naamwoord

Ring die op een scheepsmast aangebracht wordt ter versteviging.


Verwante termen: botenbouw, mast, scheepsbouw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mastring


mastval
mast•val

█ Zelfstandig naamwoord

1. het vallen van mast

2. de gevallen mast

3. factor (zie 2.) die de mens hinderlijk kan vinden in een agglomerate omgeving

Verwante termen: bladval, mast

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mastval


mathaak
mat•haak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: berhaak, mathaak, pikhaak, zichtenhaak, zichthaak
■ Kortweg: haak


+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mathaak


matten
mat•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) matten, (de) matting

■ Voluit: stoelenmatten

Een zitmeubel van een zitvlak voorzien door het te weven of te vlechten.

maximale wenselijke cyclus
ma•xi•mā•le wen•se•lij•ke cy•clus

█ Woordgroep met bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandig naamwoord

knotboom en hakhoutboom

Verwante term: minimale wenselijke cyclus


maximale wenselijke diameter
ma•xi•ma•le wen•se•lij•ke di•a•me•ter

█ Woordgroep met bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandig naamwoord

Van belang bij knot- en hakhoutbeheer en het snoeien van loofbomen. Een loofboom kan een snoeiwonde overwallen zolang de maximale wenselijke diameter (MWD) van de gesnoeide tak niet overschreden wordt. Zo blijft de boom vitaal. Een tak snoeien die de MWD overschrijdt laat een snoeiwonde achter die de boom niet kan overwallen. Dit tast de gezondheid van de boom aan. De afmeting van de MWD verschilt van soort tot soort.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#maximale-wenselijke-diameter


meander
mē•an•der

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meander_(waterloop)

Verwante termen: hermeanderen, meanderen
Duitse term: mäander
https://de.wikipedia.org/wiki/Mäander
Franse term: méandre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Méandre
Engelse term: meander
https://en.wikipedia.org/wiki/Meander

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meander


meanderen
me•an•de•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) meanderen, (de) meandering

https://nl.wiktionary.org/wiki/meanderen
www.encyclo.nl/begrip/Meanderen

Verwante termen: hermeanderen, meander, normaliseren, vlechten
Duitse term: mä­an­dern
www.duden.de/rechtschreibung/maeandern
Engelse term: meander
www.merriam-webster.com/dictionary/meander

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meanderen


mechanica
me•cha•ni•ca

█ Woordgroep

www.boheest.org/mechanica

Verwante termen: biomechanica, correlatie, cumulatief effect, sneeuwbaleffect

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mechanica


mechanisch proces
me•cha•nisch pro•ces

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Kijk bij mechanica in de ecologie.


mechanistisch

Galicisme voor mechanisch, bijvoeglijk naamwoord. Vermeld in het boek Bosecologie en bosbeheer door Jan Den Ouden, Bart Muys, Frits Mohren en Kris Verheyen. Oorsprong: van het Franse méchaniste (Franse school in filosofie). De juiste term is dus mechanisch.

Verwante term: mechanica


meel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meel

Verwante term: bloem, melig

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meel


meeldauw
meel•dauw

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meeldauw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Echte_meeldauw

Verwante termen: melde, plantenziekte, schimmel
Engelse term: mildew
https://en.wikipedia.org/wiki/Mildew
www.etymonline.com/word/mildew
www.etymonline.com/word/meal
http://wikidiff.com/mildew/honeydew

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meeldauw


meent

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: meente, meint, meinte, mient, miente

Meent/meente is woordstam van gemeente.

meer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: maar, mare

Al dan niet grote waterplas. Tevens grensmarkering.
Als plaatsnaam kan meer ook moer betekenen. Meer en moer zijn woordverwant.


Meer (Fal Mheer, Val Meer)

houtmeer ->Meir in stad Antwerpen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meir_(straat)


Verwante termen: laak, maar, meers, moer, ven, vijver
Duitse term, woordverwant: Meer
https://de.wikipedia.org/wiki/Meer
Engelse term: mere
https://en.wikipedia.org/wiki/Mere_(lake)
www.etymonline.com/word/mere
Ierse term: muir
https://en.wiktionary.org/wiki/muir

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meer


meerjarig
meer•ja•rig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Zich in het derde groeiseizoen of ouder bevindend.

Verwante termen: eenjarig, groeien, groeiseizoen, jaarling

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meerjarig


meerjarige plant
meer•ja•ri•ge plant

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meerjarige_plant

Het zijn veelal planten die thuishoren in warmere streken.

Verwante termen: eenjarige plant, monocarpisch, overblijvende plant, plant, tweejarige plant

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meerjarige-plant


meers

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: mersc
Kijk ook bij moeras.

Meers is mogelijk woordverwant aan maar en meer.

Verwante termen: beemd, broek, gaver, landouw, maar, meer, moer, moeras
Duitse termen: Marsch, Marschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Marschland
Franse term: marais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_maritime

meerstammig
meer•stam•mig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een plant: De eigenschap hebbend gegroeid te zijn uit meerdere stammen. Een meerstammige boom.

(polycorm polykorm monocorm monokorm)
(meerstammigheid?)


Verwante termen: bomenboeket, eenstammig, tweelingboom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meerstammig


meerwaardig
meer•waar•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van meer of grotere waarde.
Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A010619.re.13
meer•za•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Meerdere zaden bevattend. Een vrucht waarin meerdere zaden groeien is meerzadig.

Verwante termen: eenzadig, diaspore, zaad

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meerzadig


meetband
maat•band

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: rolmeetband

Band om de lengte van boomstammen te meten.

Verwante termen: meetklem, rolmeter
Duitse termen: Forstbandmass, Forstmassband
https://de.wikipedia.org/wiki/Maßband
Engelse term: forest tape measure
 loggers tape (usa?)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meetband


meetklem
meet•klem

█ Zelfstandig naamwoord

Klem om de dikte van bomen te meten. Schuifmaat.

Verwante termen: meetband, stam
Duitse term: Kluppe, Messkluppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Kluppe_(Forstwirtschaft)
Franse termen: calibre de volume, compas forestier, pied à coulisse
Engelse term: tree caliper

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meetklem


meiboom
mei•boom

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meiboom

Verwante term: boom, koningsden, stamboom
Duitse term: Maibaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Maibaum
Franse term: arbre de mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_mai
Engelse term: maypole
https://en.wikipedia.org/wiki/Maypole

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meiboom


meiler
mei•ler

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meiler
www.leestekensvanhetlandschap.nl/meiler
www.etymologiebank.nl/trefwoord/meiler

Verwante termen: biomeiler, houtskool, kolenbrander, smeulen
Duitse termen: Kohlenmeiler, Meiler
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenmeiler
https://de.wikipedia.org/wiki/Meiler_(Ofen)
www.dwds.de/wb/Meiler
Franse term: meule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon_de_bois#Meule
Engelse termen: charcoal kiln, charcoal pile
https://en.wikipedia.org/wiki/Charcoal_pile

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meiler


meilerhout
mei•ler•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout voor de meiler.

Verwante termen: biomeiler, hout, koolhout, meiler
Franse term: charbonnette
https://fr.wiktionary.org/wiki/charbonnette

melanisme
me•la•nis•me

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Melanisme

Verwante termen: albinisme, leucisme

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#melanisme


melde
mel•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: milde

Plantengeslacht Artiplex. Melde verwijst naar meel en meeldauw omdat het lijkt alsof er meeldauw op de bladeren zit.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Melde

Nederlands Etymologisch Woordenboek via Google Books:
https://books.google.be/books?id=9_X44k9-3j8C&pg=PA436&lpg=PA436&dq=menen+etymologie&source=bl&ots=ZRN-4Oo2ni&sig=xb8NpYewdF5tE2MUAevIYS5697s&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj_pvSY54TXAhVQZlAKHe7YCu0Q6AEIRDAE#v=onepage&q=menen%20etymologie&f=false

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID2408
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=28977
milde, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039367
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038913

Verwante term: meeldauw
Duitse term, geslacht: Melden
Duitse term, plant: Melde
https://de.wikipedia.org/wiki/Melden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#melde


melig
mē•lig

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: meelachtig

Van bepaalde vruchten, bijvoorbeeld appelen en kastanjes. Een structuur hebbend die niet (meer) vast is, die doet denken aan meel.

menesie
me•nē•sie

█ Zelfstandig naamwoord

Het woord menesie is dialect voor rosmolen en een gallicisme van Frans manège.

Kijk bij rosmolen.


mensel
men•sel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: menzel, minsel

men + sel

Beslagring. Gebruikt bij vijlen en kapmessen.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=29185

Mogelijk verwant aan mennen = (hout) in toom houden.

"men" en "meen" op Taaldacht, door Olivier van Renswoude
halssieraad, halsketting • IJslands (háls)men • ~ manen ‘nekhaar’
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-m/

Verwante term: beslagring

+ Bladwijzer:


merg

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Merg_(plant)

Verwante term:
Duitse term: Mark
Franse term: moelle?
Engelse term: marrow? pith?
https://en.wikipedia.org/wiki/Pith

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#merg


meristeem
me•ri•steem

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meristeem
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#meristeem

Verwante term: sympodiaal
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meristeem


merk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm mark
■ Voluit: houtmerk

Het woord merkteken is een tautologie, maar in een tijd waarin merk vooral de identiteit van een onderneming betekent, geeft merkteken aan dat het om een teken gaat.

1. Aanduiding op een boom om hem bij kapping te sparen (spaarmerken) of te vellen.

schalm
kapmerk, kapmerken, spaarmerk, spaarmerken < nog bij te voegen


Verwante termen bij 1:

2. Telmerk, om een gebinte samen te stellen. Kijk bij telmerk.

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#merk


merkbijl
merk•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: blesbijl

Bijl waarmee men bomen merkt.

Verwante termen: bijl, merk, merken

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#merkbijl


merken
mer•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) merken, (de) merking

■ Synoniemen: blessen, blekken, ritsen, schalmen, spaarmerken, tekenen

Merken (tekens) maken op de stam van bomen om aan te duiden dat ze gekapt of gespaard moeten worden.
Hamer met een stempel waarmeen men bomen merkt.Stempelhamer. 

Verwante termen: merken, stempelhamer
Franse term: marteau forestier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#merkhamer


mes

█ Zelfstandig naamwoord

www.etymologiebank.nl/trefwoord/mes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mes_(voorwerp)

Tweede lid in:
Verwante termen: zaag

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mes


meskant
mes•kant

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: neg

www.joostdevree.nl/shtmls/meskant.shtml

Verwante termen: neg, meskant zagen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meskant


meskant zagen
mes•kant za•gen

█ Werkwoordelijke woordgroep

Verzagen van hout tot scherpkantige balken.

Verwante termen: kantrechten, meskant

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meskant-zagen


mesofiel
me•so•fiel

█ Bijvoeglijk naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mesofiel

Verwante termen: -fiel, mesofyt
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mesofiel


mesofyt
me•so•fyt

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mesofyt
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mesofyt

Verwante termen: freatofyt, -fyt, mesofiel, mesotroof
Duitse term: Mesophyt
https://de.wikipedia.org/wiki/Mesophyt
Franse term: mésophyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mésophyte
Engelse termen: mesophyte, mesophytic
https://en.wikipedia.org/wiki/Mesophyte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mesofyt


mesoklimaat
me•so•kli•maat

█ Zelfstandig naamwoord

www.vlinderstichting.nl/thema-1-macro-meso-en-microklimaat

Verwante termen: macroklimaat, microklimaat
Duitse term: Mesoklima
https://de.wikipedia.org/wiki/Klima#Mesoklima

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mesoklimaat


mesotroof
me•so•troof

█ Bijvoeglijk naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mesotroof
www.ecopedia.be/123/encyclopedie/

Verwante termen: eutroof, mesofyt, oligotroof, trofiegraad, -troof
Franse term: mésotrophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mésotrophe
Engelse term: mesotrophic
https://en.wikipedia.org/wiki/Mesotrophic
https://en.wikipedia.org/wiki/Mesotrophic_soil
https://en.wikipedia.org/wiki/Trophic_state_index#Mesotrophic

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mesotroof


messenbalk
mes•sen•balk

█ Zelfstandig naamwoord

www.ecopedia.be/1044/encyclopedie

Verwante term: maaien

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#messenbalk


mest

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mest
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mest
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22mest%22

Mest is woordverwant aan mast.

Verwante term: bemesten, mast, mesten
Duitse term: Mist
https://de.wikipedia.org/wiki/Mist

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mest


mestbijl
Verwante termen: bijl, mest

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mestbijl


mesten
mes•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) mesten, (de) mesting

1. Vee voederen om te slachten.

2. Bemesten.

Duitse term: mästen. Naamwoorden van handeling: Mast, Mästen
https://de.wiktionary.org/wiki/mästen
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiermast

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mesten


mesthaak
mest•haak

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mesthaak

Verwante termen:
Duitse termen: Dunghaken, Misthaken
Franse term: croc à fumier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croc_à_fumier
Engelse term: manure hook

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mesthaak


mestriek
mest•riek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: mestvork

Kijk bij mestvork.


mestvork
mest•vork

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: greep, mestriek

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mestvork

Verwante termen:
Duitse termen: Mestfork (Nederduits), Mistgabel
www.plattmakers.de/nl/4324/Mestfork
https://de.wikipedia.org/wiki/Mistgabel
Franse term: fourche à fumier
Engelse term: pitchfork
https://en.wikipedia.org/wiki/Pitchfork

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mestvork


metaalhoudend hout
mē•taal•hou•dend hout

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Hout dat metalen delen bevat.

Metalen delen van oorlogsmunitie (bijv. granaatscherven en kogels), timmernagels en ingegroeide metalen voorwerpen (bijv. prikkeldraad) in hout zorgen voor problemen in de houtzagerij.

metabolisme
mē•ta•bō•lis•me

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stofwisseling

Kijk bij stofwisseling.


metapopulatie
mē•ta•po•pu•lā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Metapopulatie
www.ecopedia.be/112/encyclopedie/

Verwante term: populatie
Duitse term: Metapopulation
https://de.wikipedia.org/wiki/Metapopulation
Franse term: métapopulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Métapopulation
Engelse term: metapopulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Metapopulation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#metapopulatie


meteochorie
mē•tēo•chō•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verspreiding van pluiszaden door de wind. Bijzondere vorm van anemochorie.

Verwante termen: anemochorie, -chorie, diaspore, pluis, zaad
Duitse term: Meteorochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Meteorochorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meteochorie


meterhout
mē•ter•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat bij de oogst in stukken van 1 meter lengte wordt gezaagd.

www.ecopedia.be/222/encyclopedie

Verwante termen: hout, oogst

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meterhout


meubelhout
meu•bel•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat geschikt of voorbestemd is om meubels van te maken.

Verwante termen: hout, schrijnwerken

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meubelhout


meubelmaker
meu•bel•mā•ker

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

Een nieuwere term voor schrijnwerker. Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039185.re.11

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meubelmaker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meubelmakerij

Verwante termen: schrijnwerker, timmerman
Engelse term: cabinet maker
https://en.wikipedia.org/wiki/Cabinetry

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#meubelmaker


microbiota
mi•cro•bio•ta

█ Zelfstandig naamwoord

Gemeenschap van micro-organismen die niet op dieren gelijken, vroeger microflora genoemd.

micro-economie
mi•cro•eco•no•mie

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Micro-economie

Verwante termen: autarkie, duurzaamheid, permacultuur
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#micro-economie


microfauna
mi•cro•fau•na

█ Zelfstandig naamwoord

Gemeenschap van (veelal in de bodem levende) op dieren gelijkende organismen die kleiner zijn dan 0,2 mm.

Verwante term: fauna
Duitse term: Mikrofauna
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrofauna
Franse term: microfaune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microfaune
Engelse term: microfauna
https://en.wikipedia.org/wiki/Microfauna

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#microfauna


microflora
mi•cro•flo•ra

█ Zelfstandig naamwoord

Verouderde term voor wat men tegenwoordig microbiota noemt. Verouderd omdat flora verwijst naar het plantenrijk en de organismen die men hier wilt benoemen niet tot dit rijk behoren.

https://en.wikipedia.org/wiki/Microbiota

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#microflora


microklimaat
mi•cro•or•ga•nis•me

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: microbe

middelhout
mid•del•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: middenhout
Middel of midden? Deze woorden zijn wisselvormen van elkaar. We kennen middel in de betekenis van midden nog in de woorden middelste, middelmatig, middeleeuwen, middellands, bemiddelaar, middelbaar ...
www.etymologiebank.nl/trefwoord/middel
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22middel%22
Middelhout slaat dus niet op een bos dat (gebruiks)middelen oplevert, maar wel op een middenvorm wat betreft de hoogte van de bomen.

Verwante termen: geriefbos, hakhout, hooghout
Duitse term: Mittelwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelwald

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#middelhout


middenloop
mid•den•loop

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Middenloop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rivierprofiel#Middenloop

Verwante termen: benedenloop, bovenloop, loop

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#middenloop


midwinter
mid•win•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Het midden van de winter of ook de kortste dag van het jaar, de dag die ongeveer gelijk valt met Kerstmis.
Bron, bewerkte tekst: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039293

Verwante termen: midzomer, zonnewende

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#midwinter


midzomer
mid•zō•mer

█ Zelfstandig naamwoord

Het midden van de zomer of ook de langste dag van het jaar.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039294

Verwante termen: lijst van relevante gecanoniseerde heiligen, midwinter, zonnewende

mierenbroodje
mie•ren•brood•je

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: elaiosoom

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mierenbroodje

Verwante termen: myrmecochorie, nectar, zoöchorie
Duitse term: Elaiosom
https://de.wikipedia.org/wiki/Elaiosom
Franse term: élaïosome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Élaïosome
Engelse term: elaiosome
https://en.wikipedia.org/wiki/Elaiosome

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mierenbroodje


migratie
mi•gra•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van migreren
mijn•bouw

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mijnbouw

Verwante termen: delfstof, ontginnen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mijnbouw


mijnhout
mijn•hout

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mijnhout

Verwante termen: mijnhoutbos, mijnwerkersbijl
Duitse term: Grubenholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Grubenholz
Franse term: bois de mine

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mijnhout


mijnhoutbos
mijn•hout•bos

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een bos dat aangeplant werd om mijnhout voort te brengen.

2. Een bos dat beheerd wordt om mijnhout voort te brengen.

Verwante termen: eenvormig bos, mijnhout
Duitse term: Grubenholzwald

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mijnhoutbos


mijnwerkersbijl
mijn•wer•kers•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: mijnbijl

In de voormalige Belgisch Limburgse steenkoolmijnen een hep of hepke genoemd.
Waalse termen, etymologisch verwant aan heep/hepe: apiète, hapiète
Engelse term: miner's axe

Verwante term: mijt

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mijten


mik

█ Zelfstandig naamwoord

1. Boomstam of tak die gaffelsgewijze is gegroeid, en dan bepaaldelijk de plaats der vertakking.
Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039357

www.etymologiebank.nl/trefwoord/mik2
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID13355
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=29734

Onderdeel van een waterput.

Verwante term bij 1:
2. Benaming voor zowel fijn als grof brood.
2.1. In bepaalde streken: Melkbrood.

milderende maatregel
mil•de•ren•de maat•re•gel

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: mitigerende maatregel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mitigatie

mi•li•eu

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: leefomgeving

milieubescherming
mi•lieu•be•scher•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van milieu beschermen

https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieubescherming

Verwante termen:
Duitse term: Umweltschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltschutz
Franse term: protection de l'environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_l'environnement
Engelse term: environmental protection
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_protection

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#milieubescherming


milieudegradatie
mi•li•eu•de•gra•da•tie

█ Zelfstandig naamwoord

Achteruitgang van het milieu.

Verwante term: milieu
Franse term: dégradation de l'environnement
Engelse term: environmental degradation
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_degradation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#milieudegradatie


milieu-impact
mi•li•eu-im•pact

█ Zelfstandig naamwoord

Uitwerking, invloed, effect op het milieu.

Verwante term: milieu
Franse term: impact environnemental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_environnemental

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#milieu-impact


milieu-indicator
mi•li•eu-in•di•ca•tor

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Indicator_(duurzaamheid)

Verwante term: milieu
Duitse term: Umweltindikator
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltindikator
Franse term: indicateur environnemental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_environnemental
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_indicator

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#milieu-indicator


milieuvergunning
mi•lieu•ver•gun•ning

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieuvergunning

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#milieuvergunning


milieuvriendelijk
mi•lieu•vrien•de•lijk

█ Bijvoeglijk naamwoord

De leefomgeving en de natuur sparend. In overeenkomst met het milieu.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/milieuvriendelijk

Verwante termen:
  • duurzaam
  • mileu
  • natuurbehoud
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#milieuvriendelijk


minderwaardig
min•der•waar•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van mindere waarde.

mineralisatie
mi•ne•ra•li•sa•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van mineraliseren
mi•ne•ro•troof

█ Bijvoeglijk naamwoord

www.ecopedia.be/255/encyclopedie/

Verwante termen:

minimale wenselijke cyclus
mi•ni•ma•le wen•se•lij•ke cy•clus

█ Woordgroep met bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandig naamwoord

(minimale = kortste)

Artikel in voorbereiding. (oogstschok vermijden)

knotboom en hakhoutboom: hoe snel mag je weer snoeien?

Verwante termen: maximale wenselijke cyclus, oogsten
Engelse term: minimum desirable cycle


minimale wenselijke diameter
mi•ni•ma•le wen•se•lij•ke di•a•me•ter

█ Woordgroep met bijvoeglijke naamwoorden en zelfstandig naamwoord

Wie brandhout van hakhout en knotbomen wil oogsten, dikker van diameter dan rijs, kan een minimale scheutdiameter vooropstellen voor de óógst. Als de meeste scheuten van het individu deze diameter bereikt hebben kan de houtoogst uitgevoerd worden. Deze diameter is de minimale wenselijke diamter. Idealerwijze is deze afmeting niet groter dan de maximale wenselijke diameter, een afmeting die rekening houdt met het overwallingspotentieel - en dus de gezondheid - van het te beoogsten individu.

Verwante termen:
Engelse term: minimum desirable diameter


mitigerende maatregel
mi•ti•ge•ren•de maat•re•gel

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: milderende maatregel

Kijk bij milderende maatregel.


mod

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: mot
Verwante termen:
Engelse term: mud
www.etymonline.com/word/mud

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mod


modder

moederplant
moe•der•plant

█ Zelfstandig naamwoord

De vrouwelijke plant die een tweehuizige plant verwekt heeft.

Verwante termen:

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: moor
■ Synoniem, als brandstof: turf
Plaatsnamen:
Patroniem: Van Moer

Moer en moeras zijn woordverwant.
Moer en meer zijn woordverwant.
Duitse term: Moor
Moeras is woordverwant aan meers en moer.

moe•ras•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van moeras vormen

Het vormen van moeras.

Verwante termen: landvorming, moeras

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#moerasvorming


moes

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

■ Wisselvorm: moos
Moes en mast zijn mogelijk woordverwant (mast zonder t is mas = moes).


moos = modder
Verwante termen:
Duitse term: Mus
Duitse term, met voorvoegsel, stofnaam: Gemüse
Nederduitse term: Moos
www.dwds.de/wb/Mus
www.dwds.de/wb/Gemüse
https://de.wiktionary.org/wiki/Mus
https://de.wiktionary.org/wiki/Gemüse
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GM08415
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PM03336

Moos
www.plattmakers.de/nl/3983/Moos
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039884&article=moos

Engelse term:  mush
https://en.wiktionary.org/wiki/mush#Etymology_1
www.etymonline.com/word/mush

Duits Matsch en Engels mash zijn mogelijk woordverwant aan moes.
https://de.wiktionary.org/wiki/Matsch
www.dwds.de/wb/Matsch
https://en.wiktionary.org/wiki/mash#Etymology_2
www.etymonline.com/word/mash

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#moes


moestuin
moes•tuin

█ Zelfstandig naamwoord


molenberg
mo•len•berg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: meulenberg
Plaatsnaam: Meulenberg in Houthalen-Helchteren (B)

Verwante term: molen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#molenberg


molendwang
mo•len•dwang

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Banmolen

Verwante term: molen
Duitse term: Mühlenzwang
https://de.wikipedia.org/wiki/Mühlenzwang

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#molendwang


molenkolk
mo•len•kolk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: molenwiel
mo•len•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag in een zaagmolen die aangedreven wordt door water of wind.

Verwante termen:
mol•lem

█ Zelfstandig naamwoord

1. Wisselvorm van molm. Kijk bij molm.

2. Plaatsnaam. Wisselvorm van molenheim/molenheem, Mülheim.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4534.re.39&article=mollem

molm

█ Zelfstandig naamwoord


vermolmen
https://nl.wiktionary.org/wiki/vermolmen

Molm is een belangrijk biotoop voor bijvoorbeeld de Korenbouten.
"De larven leven in modder en molm op de bodem." Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Korenbouten_(familie)#Gedrag_en_voortplanting


molshoop
mols•hoop

█ Zelfstandig naamwoord

Hoopje aarde dat door de mol bij het graven wordt opgeworpen.
Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039958.re.27

Verwante termen: biogalerij, bioturbatie, graafgang
Duitse term: Maulwurfshügel
https://de.wikipedia.org/wiki/Maulwurfshügel
Franse term: taupinière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taupinière
Engelse term: molehill

mond

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: muide, monde
■ Afgeleide wisselvorm: monding


monding, Mündung


Roermond

Dendermonde
IJselmonde/IJsselmonde
Rupelmonde

Muie of Muide, Gent.

monitoren
mo•ni•to•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) monitoren, (de) monitoring

■ Overgenomen uit het Engels, daarvoor van Latijn monitor = waarschuwer en van Latijn monēre = waarschuwen, herinneren

Het waarnemen en verzamelen van informatie over iets, gedurende langere tijd of afstand met een bepaalde bedoeling.
Bron: www.encyclo.nl/begrip/monitoren

www.ecopedia.be/61/encyclopedie


Verwante termen: beheren, determineren, inventariseren, schouwen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monitoren


monitoring
mo•ni•to•ring

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van monitoren

Kijk bij monitoren.


monnik
mon•nik

█ Zelfstandig naamwoord

Overloopconstructie voor het regelen van de waterhuishouding in vijvers.
www.ghentdredging.be/view/nl/Referenties/ProjectenWaterbouw/Vilvoorde.html;jsessionid=4AF79BF5FBC2A59167337ACBAA686E61

Verwante term: waterhuishouding
Franse term: bouchure
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bouchure/10409

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monnik


monocarpisch
mō•nō•car•pisch

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: polycarpisch

https://nl.wikipedia.org/wiki/Monocarpisch

eenjarig, tweejarig, meerjarig

Verwante term: polycarpisch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monocarpisch


monochasium
mō•nō•cha•si•um

█ Zelfstandig naamwoord
Verwante termen: dichasium, schicht

+ Bladwijzer:


monochorie
mō•nō•chō•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verspreiding van zaad op één manier.

Verwante termen:

monocultuur
mō•nō•cul•tuur

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Monocultuur

Verwante termen:
Duitse term: Monokultur
https://de.wikipedia.org/wiki/Monokultur
Franse term: monoculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monoculture
Engelse term: monoculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoculture

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monocultuur


monofaag
mō•nō•faag

█ Zelfstandig naamwoord

www.etymologiebank.nl/trefwoord/monofaag
https://nl.wiktionary.org/wiki/monofaag

█ Bijvoeglijk naamwoord

Zich voedend met één voedingsstof, één soort of een bepaalde groep organismen.

Verwante termen:
Duitse term: monophag
www.duden.de/rechtschreibung/monophag
https://de.wikipedia.org/wiki/Monophagie
Engelse term: monophagous
https://en.wiktionary.org/wiki/monophagous

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monofaag


monofloraal
mō•nō•flō•raal

█ Bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Van één bloemsoort. Monoflorale honing.

Verwante termen:
Duitse term: monofloral
Engelse term: monoflora
https://en.wikipedia.org/wiki/Monofloral_honey

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monofloraal


monopodiaal
mō•nō•pō•di•aal

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: sympodiaal

Gevormd uit éénzelfde meristeem dat in dezelfde richting blijft doorgroeien.
Bron: www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#monopodiaal

Verwante termen:
Engelse term: monopodial
https://en.wikipedia.org/wiki/Monopodial
https://en.wiktionary.org/wiki/monopodial

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monopodiaal


monopodium
mō•nō•pō•di•um

█ Zelfstandig naamwoord

■ Antoniem: sympodiumVerwante termen:


monox
mō•nox

█ Zelfstandig naamwoord

Parasiet die zicht op één soor specialiseert.

Verwante termen:
Duitse term: monox
https://de.wikipedia.org/wiki/Parasitismus#Wirtswechsel
Engelse term: monoxenous parasite
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoxenous_development

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monox


monoxiel
mo•no•xiel

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van één stuk hout gemaakt.

http://blog.zog.org/2005/04/woord_van_de_da_5.html

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monoxiel


monumentale boom
mo•nu•men•ta•le boom

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Boom die als monumentaal beschouwd wordt, waard om levend te behouden.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#monumentale-boom


moor

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: moer

Kijk bij moer.


morfologie
mor•fo•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Morfologie_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geomorfologie

Verwante term: groeivorm
Duitse term: Morphologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Morphologie_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Geomorphologie
Franse term: morphologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morphologie_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Géomorphologie
Engelse term: morphology
https://en.wikipedia.org/wiki/Morphology_(biology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Geomorphology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#morfologie


mors

█ Bijvoeglijk naamwoord

Rot.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040134
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040136

morsdood

Verwante term: dood hout
Duitse term: morsch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mors


mot

█ Zelfstandig naamwoord


+ Bladwijzer:


motorzaag
mo•tor•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een zaag die aangedreven wordt door een motor, in tegenstelling tot een handzaag of een molenzaag.

2. Synoniem voor kettingzaag. Kijk bij kettingzaag.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#motorzaag


motte
mot•te

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mottekasteel
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040189
www.dbnl.org/tekst/hege004arch01_01/hege004arch01_01_0009.php
www.leestekensvanhetlandschap.nl/kasteelberg
www.leestekensvanhetlandschap.nl/abschnittsmotte
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abschnittsmotte
https://nl.wiktionary.org/wiki/motte

Verwante termen: burg, schans
Duitse term: Motte
https://de.wikipedia.org/wiki/Motte_(Burg)
https://de.wiktionary.org/wiki/motte
http://wiki-de.genealogy.net/Motte
Franse term: motte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Motte_castrale
https://fr.wiktionary.org/wiki/motte
Engelse termen: motte, motte and bailey
https://en.wikipedia.org/wiki/Motte-and-bailey_castle
https://en.wiktionary.org/wiki/motte
www.merriam-webster.com/dictionary/motte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#motte


mos

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mossen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladmossen
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mos1

Verwante termen:
Duitse term: Moos
mossig
mos•sig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Met mos begroeid. Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040166.re.2

Verwante term: mos
Duitse term: moosbewachsen
www.duden.de/rechtschreibung/moosbewachsen
Engelse term: mossy

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mossig


mulch

█ Zelfstandig naamwoord

Een laag organisch materiaal waarmee men de bodem bedekt. Voorbeelden van deze materialen zijn schorssnippers, houtsnippers en bladeren.

www.etymologiebank.nl/trefwoord/mulch

mulch –> molsh –> mals

Verwante termen:
Duitse term: Mulch
Franse termen: paillage, paillis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paillis
Engelse term: mulch
https://en.wikipedia.org/wiki/Mulch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mulch


mutsaard
mut•saard

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: musterd, muttert
■ Synoniemen: houtbos, houtbundel, rijsbos, takkebos/takkenbos
■ Regionale synoniemen: heetsel (heitsel, hetsel), krik, schans

heetsel -> heitsel, hetsel

glannée, fagot de ronces sèches utilisé par les boulangers pour allumer le bois du four à pain, ou l’hiver dans les grandes cheminées (mutsaard van gedroogde bramen gebruikt door bakkers om het hout in de broodoven aan te steken ...)
http://tremeurinfo.canalblog.com/archives/2015/10/03/35735284.html

Engelse term: faggot, fagot
https://en.wikipedia.org/wiki/Faggot_(unit)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mutsaard


mutsaardknoop
mut•saard•knoop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bundelknoop

Kijk bij bundelknoop.


mutsaardenschop
mut•saar•den•schob

█ Zelfstandig naamwoord

Een tijdelijke schop (stelplaats) gemaakt van mutsaarden. De schop werd afgebroken (en waarschijnlijk vervangen) wanneer de mutsaarden gedroogd waren en men ze nodig had om te verbranden.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mutsaardenschop


mutsaardenmijt
mut•saar•den•mijt

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wissselvorm: mutsaardmijt
■ Synoniem: houtmijt

Mijt van mutsaarden. Vroeger ook houtmijt genoemd.

www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/12452

Verwante termen:
Franse term: tas de fagots

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mutsaardenmijt


mutsaardpaard
mut•saard•paard

█ Zelfstandig naamwoord

Mutsaardenpers op een gestel.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mutsaardpaard


mutsaardenpers
mut•saar•den•pers

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: mutterdenmachienke

Gereedschap om rijs samen te persen bij het maken van mutsaarden.

Verwante termen:
Franse term: fagoteuse, machine à fagots, presse à fagots

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mutsaardenpers


mutualisme
mu•tua•lis•me

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mutualisme
www.ecopedia.be/813/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse term: Mutualismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Mutualismus_(Biologie)
Franse term: mutualisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mutualisme_(biologie)
Engelse term: mutualism
https://en.wikipedia.org/wiki/Mutualism_(biology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mutualisme


mutualistische symbiose
mu•tu•a•lis•ti•sche sym•bi•o•se

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Symbiose#Mutualistische_symbiose.2C_symbiose_in_engere_zin

Verwante termen:
Engelse term: mutualistic symbiosis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mutualistische-symbiose


muurbloem
muur•bloem

█ Zelfstandig naamwoord

muur•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die wortel geschoten heeft in een muur.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#muurboom


mycorrhiza

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wortelschimmels

https://nl.wikipedia.org/wiki/Mycorrhiza
www.ecopedia.be/263/encyclopedie/

(arbusculaire mycorrhiza)

www.wordreference.com/definition/myco

Verwante termen:
Duitse term: Mykorrhiza
https://de.wikipedia.org/wiki/Mykorrhiza
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbuskuläre_Mykorrhizapilze
Franse term: mycorhize
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mycorhize
Engelse term: mycorrhiza
https://en.wikipedia.org/wiki/Mycorrhiza

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#mycorrhiza


myrmecochorie
myr•me•co•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verspreiding van diasporen door mieren.

Verwante termen:
Duitse term: Myrmekochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Myrmekochorie
Franse term: myrmécochorie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Myrmécochorie
Engelse term: myrmecochory
https://en.wikipedia.org/wiki/Myrmecochory

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/m#myrmecochorie

naar boven


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z