M

Voorblad > M


maai

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van het werkwoord maaien

Plaats waar gemaaid wordt. Kijk ook bij maat.

Het maaien, de oogst.
Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=27410

Gemeenschappelijke graslanden.
Bron: Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=60492

Bron: Interpretatie van toponiemen, door Vic Mennen, langs de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
www.dbnl.org/tekst/menn002inte01_01/menn002inte01_01_0001.php

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#maai
maaien
maai•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) maai, (het) maaien, (de) maaiing

Gewas, zoals koren en gras, afsnijden.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaien

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/maaien-en-afvoeren

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/maaien

"maai", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=27410

Verwante termen:
Duitse termen: mähen. Naamwoorden van handeling: Mähen, Mähung, Mahd
Nederduitse term: maihn
https://de.wikipedia.org/wiki/Mähen
www.dwds.de/wb/mähen#1
www.dwds.de/wb/Mahd
www.plattmakers.de/nl/7229/maihn
Engelse termen: mow, reap. Naamwoorden van handeling: mowing, reaping. Reap is woordverwant aan Engels ripe, Nederlands rijp.
www.etymonline.com/word/mow
www.etymonline.com/word/reap
www.etymonline.com/word/*me-
Franse term: faucher. Naamwoord van handeling: fauchage
Franse term voor hooi maaien, naamwoord van handeling: fenaison
Franse term voor graan maaien: moissonner. Naamwoord van handeling: moisson
https://fr.wiktionary.org/wiki/faucher
https://fr.wiktionary.org/wiki/fauchage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fenaison
https://fr.wiktionary.org/wiki/fenaison
https://fr.wiktionary.org/wiki/moissonner
https://fr.wiktionary.org/wiki/moisson

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#maaien
maaier
maai•er

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: hooier

Iemand die maait. Vroeger een seizoenswerker.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038109

Verwante termen:
Duitse termen: Mäher, Schnitter
https://de.wikipedia.org/wiki/Schnitter
Engelse term: reaper
https://en.wiktionary.org/wiki/reaper
Franse term: faucheur
https://fr.wiktionary.org/wiki/faucheur

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#maaier
maairest
maai•rest

█ Zelfstandig naamwoord

Resten van gemaaid gewas die niet afgevoerd worden. Het kan gaan om gewasresten die nog boven de grond uitsteken (bijvoorbeeld stoppels) en resten die afgesneden zijn van het plantenindividu en die blijven liggen.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#maairest
maaisel
maai•sel

█ Zelfstandig naamwoord

■ maai + sel

Datgene wat gemaaid is.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#maaisel
maaischade
maai•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade die ontstaat bij maaien. Boomwortels die boven het maaiveld uitsteken kunnen maaischade oplopen.

Verwante termen:
Duitse term: Mähschaden
Engelse term: mowing damage

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#maaischade
maaiveld
maai•veld

█ Zelfstandig naamwoord

Hoogte van het grondoppervlak. Kan als nulhoogte gebruikt worden bij graaf- en bouwwerken.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaiveld

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/maaiveld

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/306/encyclopedie

Bron: Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/maaiveld

Verwante term: maaien
Nederduitse term: Maihfeld
www.plattmakers.de/nl/9371/Maihfeld

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#maaiveld
maal

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: mal

1. Teken.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/maal1

Verwante termen bij 1:
Verwante Duitse term bij 1: Denkmahl
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DD00456

2. Gerechtsplaats.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/maal7

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038112

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2: Mahl
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GM00370

3. Toponiem. Laagte, dal. Of gerechtsplaats.

Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4977

Plaatsnamen:
Dormaal, Zoutleeuw. (B) https://nl.wikipedia.org/wiki/Dormaal
Emaal
Halmaal
Mal, Tongeren. https://nl.wikipedia.org/wiki/Mal_(Tongeren)#Toponymie
Malle
Watermaal
Wijchmaal
Wijgmaal
Dormaal. https://nl.wikipedia.org/wiki/Dormaal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4977.re.90&article=dormaal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID93461&article=dormaal
Bomal, https://nl.wikipedia.org/wiki/Bomal_(Luxemburg)

Verwante termen bij 3:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#maal
maalberg
maal•berg

█ Zelfstandig naamwoord

Heuvel waar recht gesproken werd. Plaatsnaam.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Malberg_(Maastricht)

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#maalberg
maanhout
maan•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat met opzet geoogst werd tijdens een bepaalde schijngestalte van de maan.

Verwante termen:
Duitse termen: Mondholz, Mondphasenholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Mondholz
Duitse verwante termen: Holzwedel, Wadel / Wedel, Wadelholz
Wedel, wadel: mondwechsel, zeit des vollmonds, richtige zeit etwas vorzunehmen www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GW10807

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#maanhout
maanring
maan•ring

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: vals spint

Uit het Woordenboek der Nederlandse taal:
"Wanneer eenige jaarringen door lichtere kleur opvallend van het andere hout verschillen, wordt daaraan de naam van maanring of valsch spint gegeven. … het komt slechts op bepaalde plaatsen voor en hoofdzakelijk bij eikeboomen"; "De valsche maanring is een door vorst beschadigde jaarring, waardoor aanleiding tot ringscheurigheid ontstaat en wel in het bijzonder bij gevoelige boomen, zooals essche- en noteboomen",
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M060174.re.242

Aanwezigheid in het kernhout van een volledige of gedeeltelijke groeiring met de kleur en de eigenschappen van spinthout.
Bron: http://users.skynet.be/treeworker/id21.htm

Verwante termen:
Duitse term: Mondring
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzfehler#Mondring
Franse term: lunure
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/lunure/48087

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#maanring
maanstand
maan•stand

█ Zelfstandig naamwoord

Stand van de maan aan de hemel.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A010338.re.10

nieuwe maan (maan niet zichtbaar)
wassende maan (denk aan het Duitse 'wachsen' = groeien)
volle maan
afnemende maan


www.kalender-365.nl/maan/maankalender.html

Kan van belang zijn bij het snoeien en houtoogsten.

Verwante termen:
Franse verwante video: Abattage à la vieille lune, www.charpentiers.culture.fr/delarbrelamaison/delaforetauchantier/choixdesbois# (oude maan is enkele dagen vóór nieuwe maan)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#maanstand
maar

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: māreBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/maar2

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID14136

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=28044

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038146

Verwante termen:
Duitse term: Maar
https://de.wikipedia.org/wiki/Maar
www.dwds.de/wb/Maar

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#maar
Maasbeemd
maas•beemd

█ Zelfstandig naamwoord

■ Maas + beemd
■ Wisselvormen van beemd: band, bamd, bampd

Beemd oftewel grasland langs de Maas, onderhevig aan overstromingen van de rivier, en daaruit voordeel halend voor de grasgroei.

Maasband, Elsloo.info
https://www.elsloo.info/meers/518-deel-18-de-maasband

"Maasband", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maasband

"Hochter Bampd", Bron: Wikipedia https://nl.wikipedia.org/wiki/Hochter_Bampd

"Maas", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maas

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#maasbeemd
maat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: mad, made, mat, mate, mede, meet. maduw, meduw

1. Maailand, hooiland. Kijk ook bij maai.

2. Geoogst gras.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Made_(hooiland)

Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4364

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID21513

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=27358
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=28278

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038199

Bron: Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=62761

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/made2

"mat", Bron: Etymologiebank.nl, Beknopt etymologisch woordenboek der Nederlandsche taal
www.etymologiebank.nl/trefwoord/made2

mat -> grasmat. Mat in grasmat verwijst niet naar het vloerbelegsel met dezelfde naam, maar naar maat.

Het Duits kent Mahd als "dat wat gemaaid is". In het Nederlands zijn we deze betekenis vergeten, behalve als tweede lid in achtermaat en toemaat.
https://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4hen#Wortherkunft_von_Mahd.2C_M.C3.A4hder

Bron: Onze Taal
www.dbnl.org/tekst/_taa014194301_01/_taa014194301_01_0032.php

Oudheid aan de Noordzee, Taaldacht
www.taaldacht.nl/2019/09/24/oudheid-aan-de-noordzee/

Plaatsnamen:
De Maten in Genk en Diepenbeek (B), https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Maten_(Genk)
De Maat in Mol (B), https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Maat_(Mol)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meeuwen_(België)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meeuwen_(Altena)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Termien
Meeënheide
Mieënbroekstraat

Verwante termen:
Duitse termen: Mahd, Mate, Matte
www.dwds.de/wb/Mahd
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=mahd
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PM01009
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer&lemid=LM00737 (eine mate mæjen)
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=BMZ&lemid=BM00749
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=ElsWB&lemid=EM01490
Engelse term: math, mead, meadow
https://en.wiktionary.org/wiki/math#Etymology_1
https://www.etymonline.com/word/math
www.etymonline.com/word/mead
www.etymonline.com/word/meadow
https://en.wiktionary.org/wiki/meadow#Etymology
https://en.wiktionary.org/wiki/Reconstruction:Proto-Germanic/mēdwō
www.etymonline.com/word/*me-

Engels mead < > meadow
Nederlands schade, scha en schaai (= oude evenwoorden van schaduw) < > schaduw
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062175
www.dbnl.org/tekst/_taa014194301_01/_taa014194301_01_0032.php

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#maat
macroklimaat
mā•cro•kli•maat

█ Zelfstandig naamwoordVlinderstichting
www.vlinderstichting.nl/thema-1-macro-meso-en-microklimaat

Verwante termen:
Duitse term: Makroklima
https://de.wikipedia.org/wiki/Klima#Makroklima

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#macroklimaat
mak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: makke

Herdersschop.

Woordverwant aan mik.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038258

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mak1

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mak
makke
mak•ke

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: mak

Kijk bij mak.
mallejan
mal•le•jan

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: boomwagen

Kijk bij boomkar.
mammaliochorie
mam•ma•lio•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verspreiding van zaden door zoogdieren.

Verwante termen:
Duitse term: Mammaliochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Mammaliochorie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mammaliochorie
mand

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: korfBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mand

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22mand%22

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mand

Enkele uitvoeringen van manden:
hengselmand
plukmand
sluitmand
stromand
te(e)nenmand

Verwante termen:
Duitse termen: Korb, Mand, Mande, Mandel
https://de.wikipedia.org/wiki/Korb_(Behälter)
www.dwds.de/wb/Mande
"im niederdeutschen, am Niederrhein, und um den Main": Mand, Mande
Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GM00810
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RM01185
http://engelmann.uni.lu:8080/portal/WBB2009/WLM/wbgui_py?lemid=MM00070
Engelse term: basket
https://en.wikipedia.org/wiki/Basket
https://en.wiktionary.org/wiki/basket
Franse termen: corbeille, panier, panière. Panier betekent eigenlijk broodmand.
https://fr.wiktionary.org/wiki/corbeille
www.cnrtl.fr/definition/corbeille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panier
www.cnrtl.fr/definition/panière
Franse term voor kleine mand: corbillon
www.cnrtl.fr/definition/corbillon

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mand
mandelig
man•dē•lig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van mande: gemeenschappelijk bezit.

man•de + dē•lig
De uitgang de in mande vervalt door samentrekking. Daarom is de uitspraak mandeelig.

Een boom die op een perceelsgrens staat of met de stam over de perceelsgrens hangt is een mandelige boom; een boom in gemeenschappelijk bezit.

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038349.re.1
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038349

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mandeligheid

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=27856

Verwante term: buurboom
 
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mandelig
manden vlechten
man•den vlech•ten

█ Werkwoordelijke woordgroep

Manden vervaardigen door vlechten.

Verwante termen:
Engelse term, naamwoord van handeling: basket weaving

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#manden-vlechten
mandenvlechter
man•den•vlech•ter

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: mandvlechter
■ Evenwoorden: breier, korfmaker, korfvlechter, korvenvlechter, korver, mandenmaker

Iemand die, al dan niet beroepsmatig, manden vlecht.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mandenvlechter

korfmaker
www.beroepenvantoen.nl/Oude-beroepen-M.html
www.beroepenvantoen.nl/Oude-beroepen-K.html

"korfvlechter", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M035008.re.37

Nederlands korver , Duits Körber

Verwante termen:
Duitse termen: Körber, Korbflechter, Korbmacher, Korfmaker
www.plattmakers.de/nl/14085/Korfmaker
Engelse term: basket weaver
Franse term: vannier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vannier_(métier)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mandenvlechter
mandfles
mand•fles

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: korfflesBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mandfles

Afbeeldingen:
http://deerbe.com/unt/1490-korbflasche.html
http://deerbe.com/unt/749-1x_50_liter_weinballon_korbflasche_vasegrflasche_flasche_grballon_mit_korb_alt.html

Verwante termen:
Duitse term: Korblasche
https://de.wikipedia.org/wiki/Glasballon
www.duden.de/rechtschreibung/Korbflasche
Engelse termen: basket enclosed bottle, wicker bottle
https://en.wikipedia.org/wiki/Demijohn
https://en.wikipedia.org/wiki/Carboy
Franse termen: bouteille paillé (paille = stro), bouteille avec panier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dame-jeanne

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mandfles
mantel
man•tel

█ Zelfstandig naamwoordBron: Ecopedia
www.ecopedia.be/318/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse termen: Mantel, Strauchmantel
Franse termen: cordon de buissons, enveloppe, manteau, manteau forestier, ourlet arbustif

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mantel
mantelvegetatie
man•tel•vē•gē•tā•tie

█ Zelfstandig naamwoordBron: Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Mantelvegetatie

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mantelvegetatie
marcescens

█ Zelfstandig naamwoord

Van planten: Het vasthouden van dode bladeren.

Marcescens is de Latijnse stam van het Franse marcescence dat ook in het Engels voorkomt.
Marcescens is blijkbaar nog niet vertaald in het Nederlands en daarom heeft de samensteller van deze lijst de Latijnse vorm gekozen als lemma.

Afgeleid bijvoeglijk naamwoord: marcescent (doodhangend)

Voorbeeldzin: Beuken in een heg dragen in de winter marcescente bladeren.

marcescere zwak worden, marcēre verwelken/verdorren
Bron: www.collinsdictionary.com/dictionary/english/marcescent

Verwante termen:
Duitse term: Marcescenz
Engelse term: marcescence
https://en.wikipedia.org/wiki/Marcescence
https://en.wiktionary.org/wiki/marcescence
Franse term: marcescence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcescence

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#marcescens
marien

█ Bijvoeglijk naamwoordBron: Ecopedia
www.ecopedia.be/120/encyclopedie/

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marien

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/marien

Verwante term:

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#marien
maretak
ma•re•tak

█ Zelfstandig naamwoord

■ mare (nare droom) + tak

Bepaalde parasitische plant op bepaalde bomen.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maretak

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/maretak

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038461
"maretakken" is hier enkelvoud; de uitgang -en is een zwakke uitgang enkelvoud.

Verwante termen:
Duitse termen: Mistel, Weißbeerige Mistel
https://de.wikipedia.org/wiki/Weißbeerige_Mistel
www.wsl.ch/de/publikationen/zur-biologie-der-mistel.html
Engelse term: mistletoe
https://en.wikipedia.org/wiki/Viscum_album
Franse term: Gui
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gui_(plante)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#maretak
mark

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: markeBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mark1

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marke_(bestuur)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mark_(gebied)

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22mark%22

Verwante termen:
Duitse termen: Mark
https://de.wikipedia.org/wiki/Mark_(Territorium)
https://de.wikipedia.org/wiki/Grenzmark
https://de.wikipedia.org/wiki/Gemarkung
https://de.wikipedia.org/wiki/Markgenossenschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Feldmark
Engelse term: march
https://en.wikipedia.org/wiki/March_(territory)
www.etymonline.com/word/march
Franse term: Marche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marche_(juridiction)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marche-en-Famenne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marche#Toponymes

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mark
marqueterie
mar•que•te•rie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van het Franse werkwoord marqueter, daarvoor van marquer = merken

1. Bepaald inlegwerk, handelingen.

2. Dat wat gemaakt is door marquetterie in de betekenis van 1, goederen.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Marqueterie

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A010504

Verwante termen:
Duitse term: Marketerie
https://de.wikipedia.org/wiki/Marketerie
Engelse term: marquetry
https://en.wikipedia.org/wiki/Marquetry
https://en.wiktionary.org/wiki/marquetry
Franse term: marqueterie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marqueterie
https://www.cnrtl.fr/etymologie/marqueterie
https://www.cnrtl.fr/etymologie/marqueter
https://fr.wiktionary.org/wiki/marqueter
https://en.wiktionary.org/wiki/tache#Etymology_5
https://en.wiktionary.org/wiki/tache#Etymology
https://en.wiktionary.org/wiki/tacher
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/frans-nederlands/vertaling/tacher

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#marqueterie
massief hout
mas•sief hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Hout dat niet verwerkt is tot spaanderhout, multiplex of fineer.

Verwante termen:
Duitse term: Massivholz, Vollholz

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#massief-hout
mast

█ Zelfstandig naamwoord

1. Oorspronkelijk: Voedsel.
1.a. Boomvruchten die dienen als varkensvoeder.
1.a.a. In de bosbouw: De oogstbare diasporen van eik en beuk, dienend als zaadgoed.


Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038559

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mast2

(beukenmast, eikenmast, kastanjemast)

Mast is woordverwant aan mest.

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Mast
https://de.wikipedia.org/wiki/Mast_(Wald)
Verwante Duitse term bij 1: Tiermast
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiermast
Engelse term bij 1: mast
https://en.wikipedia.org/wiki/Mast_(botany)
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=mast

2. Hoge paal en overdrachtelijk; naam van naaldbomentaxa waarvan masten gemaakt worden.

Bron: Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038558

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mast1

"scheepsmast", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheepsmast

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2: Mast
https://de.wikipedia.org/wiki/Mast_(Technik)
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiffsmast
Engelse term bij 2: mast
https://en.wikipedia.org/wiki/Mast_(sailing)
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=mast
Franse term bij 2: mât
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mât

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mast
mastboom
mast•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Loofboom van een soort die mast produceert.

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=28260

Verwante termen bij 1:
2. Boom die geschikt is om er een mast van te maken.

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=28260

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038563

Verwante termen bij 2:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mastboom
mastbos
mast•bos

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een bos waar veel mastvoortbrengende bomen staan.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038564

2. Een bos waar men veel hout geschikt voor masten (hoge palen) kan oogsten.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038564

Verwante term: mast

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mastbos
mastjaar
mast•jaar

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mastjaar

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/186/encyclopedie/


Verwante term: mast
Duitse term: Mastjahr
https://de.wikipedia.org/wiki/Mast_(Wald)#Mastjahr
Franse term: glandaie?
Engelse term: mast year
https://en.wikipedia.org/wiki/Mast_(botany)#Mast_seeding

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mastjaar
mastring
mast•ring

█ Zelfstandig naamwoord

Ring die op een scheepsmast aangebracht wordt ter versteviging.


Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mastring
mastval
mast•val

█ Zelfstandig naamwoord

1. het vallen van mast

2. de gevallen mast

3. factor (zie 2.) die de mens hinderlijk kan vinden in een agglomerate omgeving

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mastval
mathaak
mat•haak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: berhaak, mathaak, pikhaak, zichtenhaak, zichthaak
■ Kortweg: haakBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pikhaak

Bron: Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/pikhaak?lang=nl

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M088804.re.3

Mathaak is verwant woordverwant aan het Duitse Mahdhaken. Mahd = maat. Kijk bij maat.

Verwante termen:
Duitse termen: Mahdhaken, Matthaken, Sichthaken
https://de.wikipedia.org/wiki/Sichte
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS27416
Engelse term: mathook
www.mot.be/resource/Tool/reaping-hook?lang=en
Franse term: crochet de sape
www.mot.be/resource/Tool/crochet-de-sape?lang=fr

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mathaak
matten
mat•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) matten, (de) matting

■ Voluit: stoelenmatten

Een zitmeubel van een zitvlak voorzien door het te weven of te vlechten.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoelenmatter

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066702.re.162

stoelmat
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066702.re.161

mattenbies
https://nl.wikipedia.org/wiki/MattenbiesVerwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#matten
maximale wenselijke cyclus
ma•xi•mā•le wen•se•lij•ke cy•clus

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

knotboom en hakhoutboom

maximale wenselijke omlooptijd

Verwante term: minimale wenselijke cyclus
maximale wenselijke diameter
ma•xi•ma•le wen•se•lij•ke di•a•me•ter

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Van belang bij knot- en hakhoutbeheer en het snoeien van loofbomen. Een loofboom kan een snoeiwonde overwallen zolang de maximale wenselijke diameter (MWD) van de gesnoeide tak niet overschreden wordt. Zo blijft de boom vitaal. Een tak snoeien die de MWD overschrijdt laat een snoeiwonde achter die de boom niet kan overwallen. Dit tast de gezondheid van de boom aan. De afmeting van de MWD verschilt van soort tot soort.

maximale wenselijke dwarsmaat

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#maximale-wenselijke-diameter
me...
meander
mē•an•der

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meander_(waterloop)

Verwante termen:
Duitse term: mäander
https://de.wikipedia.org/wiki/Mäander
Engelse term: meander
https://en.wikipedia.org/wiki/Meander
Franse term: méandre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Méandre

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meander
meanderen
mē•an•de•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) meanderen, (de) meanderingBron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/meanderen

Bron: Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Meanderen

Verwante termen:
Duitse term: mä­an­dern
www.duden.de/rechtschreibung/maeandern
Engelse term: meander
www.merriam-webster.com/dictionary/meander

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meanderen
mechanica
mē•cha•ni•cā

█ Zelfstandig naamwoord

Mechanica in de ecologie

door Carlos Montfort
6 januari 2011

Vandale beschrijft mechanica als de leer van wetten van evenwicht en beweging. Deze leer wordt hoofdzakelijk geassocieerd met werktuigkunde, maar is ook van toepassing in de ecologie.

De kennis van mechanica in de ecologie is onontbeerlijk in de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van natuurbeheer en overheidsbeleid. Deze tekst over mechanica is daarom vooral gericht aan natuurbeheerders die werken voor ngo's en beslissingnemers en uitvoerders van overheidsbeleid.

De elementen beweging en evenwicht in de ecologische mechanica

Het element beweging kan men zich voorstellen als een raderwerk waarin biotische en abiotische elementen elkaar beïnvloeden, en dat raderwerk heeft invloed of gevolg op het evenwicht in de ecologie.
Het element evenwicht kan men zich voorstellen als een weegschaal waarvan de stand bepaald wordt door dynamische processen in het raderwerk.


Als je als natuurbeheerder of beleidsuitvoerder jouw handelen projecteert in het mechanische samenspel van beweging en evenwicht, dan kun je een analyse maken van de gevolgen van jouw handelen. Dat geldt voor voorbereiding, uitvoering en evaluatie van natuurbeheer en overheidsbeleid.

Handelen of niet handelen leidt altijd tot gevolgen. Bijvoorbeeld: beheren voor voorkeursoorten of soorten met een hoge aaibaarheidsfactor, kiezen voor nulbeheer, logistieke en financiële beperkingen bij beheer, gebrek aan kennis enzovoort. De stand van de weegschaal laat je toe om de gevolgen vast te stellen. Als je jouw handelingen analyseert, dan kun je indien nodig jouw handelswijze aanpassen. En bij de voorbereiding van beheer en de ontwikkeling van beleid kan de kennis van ecologische mechanica bijdragen tot betere theoretische modellen.

In het landbeheer, of beter landgebruik, van de mens door de jaren heen waren er traditionele gebruiken die honderden tot zelfs duizenden jaren in voege waren. Aan die gebruiken was door adaptatie en opportuniteit specifieke biodiversiteit gekoppeld. Men is relatief recent gestopt met deze gebruiken en de daaraan gekoppelde biodiversiteit zien we nu voor onze ogen afnemen en verdwijnen.

Om biodiversiteit te behouden is het nodig om een goede kennis van het verleden te hebben. In die kennis van het verleden kunnen we de mechanische processen herkennen die bijdroegen aan biodiversiteit.

In dit verband raad ik iedere natuurbeheerder en beleidsbepaler aan om zich goed te informeren over de historische relatie tussen ecologie en antropologie.

Volgende referentiewerken geven een goed beeld van deze relatie:

- Bossen van Vlaanderen door Guido Tack, Martin Hermy & Paul Van Den Bremt
- Bijdrage tot de historische ecologie van de Limburgse Kempen (1910-1950) door Joël Burny

De mechanica in de ecologie, verklaard in mechanische processen, zal aan bod komen in de kennisverslaggeving van Boheest.

Boheest streeft ernaar om bepaalde elementen van traditioneel landbeheer in hergebruik te brengen omdat mens en natuur daar beter van kunnen worden.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mechanica
mechanisch proces
mē•cha•nisch pro•ces

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Kijk bij mechanica in de ecologie.
mechanistisch

Galicisme voor mechanisch, bijvoeglijk naamwoord. Vermeld in het boek Bosecologie en bosbeheer door Jan Den Ouden, Bart Muys, Frits Mohren en Kris Verheyen. Oorsprong: van het Franse méchaniste (Franse school in filosofie). De juiste term is dus mechanisch.

Verwante term: mechanica
meel

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meel

Verwante termen:
Duitse term: Mehl
www.dwds.de/wb/Mehl
Engelse term: meal
www.etymonline.com/word/meal

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meel
meeldauw
meel•dauw

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meeldauw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Echte_meeldauw

Verwante termen:
Engelse term: mildew
https://en.wikipedia.org/wiki/Mildew
www.etymonline.com/word/mildew
www.etymonline.com/word/meal
http://wikidiff.com/mildew/honeydew

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meeldauw
meent

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: meente, meint, meinte, mient, mienteBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meent

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/meent

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22meent%22

https://nl.wikipedia.org/wiki/Meent

"meent", Bron: Ensie
www.ensie.nl/betekenis/meent

Meent/meente is woordstam van gemeente.

"almend", Bron: Ensie
www.ensie.nl/economische-encyclopedie-1940/almend

Verwante termen:
Duitse termen: Meinde
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PG01761
http://drw-www.adw.uni-heidelberg.de/drw-cgi/zeige?index=lemmata&term=meinde

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meent
meentgoed
meent•goed

█ Zelfstandig naamwoord

Aan de meent oftewel gemeente toebehorend goed, eigendom van een meent oftewel gemeente.


http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=28704&article=meentgoed
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038758.re.3&article=meentgoederen

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038758.re.4&article=meentgrond

"meentgrond", Bron: Katholieke Encyclopaedie, door van den Vondel, Joost, langs Ensie
"Landerijen, weiden of bossen, gelegen "in de meent", dit wil zeggen in het complex van aan een collectiviteit toebehorende eigendommen (bijv. een mark)."
www.ensie.nl/katholieke-encyclopaedie/meentgronden


Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meentgoed
meer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: maar, mare

Al dan niet grote waterplas. Tevens grensmarkering.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/meer1

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22meer%22

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meer_(watervlakte)

Als plaatsnaam kan meer ook moer betekenen. Meer en moer zijn woordverwant.

Mheer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mheer#Etymologie

Meer (Fal Mheer, Val Meer)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meer_(Limburg)

Meer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meer_(Antwerpen)#Toponymie

houtmeer ->Meir in stad Antwerpen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meir_(straat)

"maar", Bron: Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038146

"maar", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=28044

"maar", Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID14136

Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-m/

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/maar2

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Meer
Nederduitse term: Meer
https://de.wikipedia.org/wiki/Meer
https://de.wikipedia.org/wiki/Maar
www.plattmakers.de/nl/863/Meer
Engelse term: mere
https://en.wikipedia.org/wiki/Mere_(lake)
www.etymonline.com/word/mere
Ierse term: muir
https://en.wiktionary.org/wiki/muir

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meer
meerjarig
meer•ja•rig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Zich in het derde groeiseizoen of ouder bevindend.

Verwante termen:
Franse term: pluriannuel
https://fr.wiktionary.org/wiki/pluriannuel

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meerjarig
meerjarige plant
meer•jā•ri•ge plant

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meerjarige_plant

Het zijn veelal planten die thuishoren in warmere streken.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meerjarige-plant
meerrollig bosbeheer
meer•rol•lig bos•be•heer

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord]Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geïntegreerd_bosbeheer

"rol", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M060602&article=tooneelspeler

"meerrollig bos"

Verwante termen:
Duitse term: Mehrzweckwald
Engelse termen: multiple use forest, multiple use woodland

+ Lemmaschakel: -
meers

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: maars, mars, merscBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meers_(toponiem)

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/meers

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=29308

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID32203

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038513
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038796
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040139&article=morsch

Maarssen, plaatsnaam, Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maarssen#Geschiedenis_van_Maarssen

Kijk ook bij moeras.

Meers is mogelijk woordverwant aan maar en meer.

Verwante termen:
Duitse termen: Marsch, Marschland
https://www.dwds.de/wb/Marsch#2
https://www.dwds.de/wb/etymwb/Marsch#wb-2
https://de.wiktionary.org/wiki/Marsch
https://de.wikipedia.org/wiki/Marschland
Engelse term: marsh
https://en.wikipedia.org/wiki/Marsh
Franse term: marais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais_maritime

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meers
meersoortige heg
meer•soor•ti•ge heg

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord]

■ Voluit: meersoortige scheerhaag/scheerheg
■ Te onderscheiden van: eensoortige haag/heg, eensoortige scheerhaag/scheerhegVerwante termen: Duitse term: mehrsortige Hecke

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meersoortige-heg
meerstammig
meer•stam•mig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een plant: De eigenschap hebbend gegroeid te zijn uit meerdere stammen. Een meerstammige boom.

(polycorm polykorm monocorm monokorm)
(meerstammigheid?)


Verwante termen:
Duitse term: mehrstämmig
Engelse term: multi-stemmed
Franse term: multi-troncs

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meerstammig
meerwaardig
meer•waar•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van meer of grotere waarde.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A010619.re.13

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meerwaardig
meerzadig
meer•zā•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Meerdere zaden bevattend. Een vrucht waarin meerdere zaden groeien is meerzadig.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meerzadig
meetband
meet•band

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: maatband
■ Voluit: rolmeetband

In de context van deze lijst. Band om de lengte en dikte van boomstammen te meten.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meetlint

"maatband", Bewijsplaats: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A008348&article=maatband

Verwante termen:
Duitse termen: Bandmass/Bandmaß, Massband/Maßband. Met voorvoegsel: Forstbandmass/Forstbandmaß, Forstmassband/Forstmaßband
https://de.wikipedia.org/wiki/Maßband
Engelse term: forest tape measure. Noord-Amerikaans Engels: loggers tape

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meetband
meetklem
meet•klem

█ Zelfstandig naamwoord

Klem om de dikte van bomen te meten. Schuifmaat.

Verwante termen:
Duitse term: Kluppe, Messkluppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Kluppe_(Forstwirtschaft)
Engelse term: tree caliper
Franse termen: calibre de volume, compas forestier, pied à coulisse

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meetklem

meetstok
meet•stok

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
Duitse termen: Messstock/Meßstock, Reissmeter/Reißmeter

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meetstok
meiboom
mei•boom

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meiboom

Verwante termen:
Duitse term: Maibaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Maibaum
Engelse term: maypole
https://en.wikipedia.org/wiki/Maypole
Franse term: arbre de mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbre_de_mai

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meiboom
meiler
mei•ler

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meiler

Bron: Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/meiler

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/meiler

Verwante termen:
Duitse termen: Kohlenmeiler, Meiler
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenmeiler
https://de.wikipedia.org/wiki/Meiler_(Ofen)
www.dwds.de/wb/Meiler
Engelse termen: charcoal kiln, charcoal pile
https://en.wikipedia.org/wiki/Charcoal_pile
Franse term: meule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon_de_bois#Meule

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meiler
meilerhout
mei•ler•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout voor de meiler.

Verwante termen:
Franse term: charbonnette
https://fr.wiktionary.org/wiki/charbonnette

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meilerhout
melanisme
me•la•nis•me

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melanisme

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#melanisme
melde
mel•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: milde

Plantengeslacht Artiplex. Melde verwijst naar meel en omdat het lijkt alsof er meel op de bladeren ligt.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melde

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/melde

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038913

Bron: Nederlands Etymologisch Woordenboek via Google Books:
https://books.google.be/books?id=9_X44k9-3j8C&pg=PA436&lpg=PA436&dq=menen+etymologie&source=bl&ots=ZRN-4Oo2ni&sig=xb8NpYewdF5tE2MUAevIYS5697s&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwj_pvSY54TXAhVQZlAKHe7YCu0Q6AEIRDAE#v=onepage&q=menen%20etymologie&f=false

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID2408

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=28977

"milde", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039367

Verwante term: meeldauw
Duitse term, geslacht: Melden
Duitse term, plant: Melde
https://de.wikipedia.org/wiki/Melden

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#melde
melig
mē•lig

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Evenwoord: meelachtig

Van bepaalde vruchten, bijvoorbeeld appelen en kastanjes. Een structuur hebbend die niet (meer) vast is, die doet denken aan meel.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M038920&lemmodern=melig&article=kastanjen

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/melig
https://nl.wiktionary.org/wiki/meelachtig

Verwante term: meel

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#melig
melksap
melk•sap

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melksap

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/melksap

"wolfsmelk", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wolfsmelk


https://nl.wikipedia.org/wiki/Melkdistel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Cichorei

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paardenbloem

http://www.konijnen.be/algemeen/planten.htm

https://www.brandwonden.be/nl/preventie/vrije-tijd/berenklauw

Verwante term: sap
Duitse term: Milchsaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Milchsaft
Engelse term: milky sap?

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#melksap
menesie
me•nē•sie

█ Zelfstandig naamwoord

Het woord menesie is dialect voor rosmolen en een gallicisme van Frans manège. Kijk bij rosmolen.
mensel
men•sel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: menzel, minsel
■ Evenwoord: beslagring
■ men + sel

Van houten handvatten van bepaalde werktuigen. Ring die splijten van het hout voorkomt. Gebruikt bij vijlen en kapmessen. Beslagring.

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=29185

Mogelijk verwant aan mennen = (het hout) in toom houden.

"mennen", Bron: Taalbank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mennen

"men" en "meen" op Taaldacht, door Olivier van Renswoude
halssieraad, halsketting • IJslands (háls)men • ~ manen ‘nekhaar’
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-m/

Verwante termen:
Duitse term: Zwinge
www.dwds.de/wb/Zwinge
Engelse term, van Frans virole: ferrule
https://en.wiktionary.org/wiki/ferrule#Etymology
Franse term: virole
https://fr.wiktionary.org/wiki/virole

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mensel
merg

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Merg_(plant)

Verwante term:
Duitse term: Mark
Engelse term: marrow? pith?
https://en.wikipedia.org/wiki/Pith
Franse term: moelle?

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#merg
meristeem
me•ri•steem

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meristeem

Bron: Wisiwis, UGent Plantentuin
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#meristeem

Verwante termen:
Duitse term:
Engelse term:
Franse term:

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meristeem
merk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm mark
■ Voluit: houtmerk

Teken.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/merk1

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22merk%22

Het woord merkteken is eigenlijk een tautologie, maar in een tijd waarin merk vooral de identiteit van een onderneming betekent, geeft merkteken aan dat het om een teken gaat.

1. Aanduiding op een boom om hem bij kapping te sparen (spaarmerken) of te vellen.

schalm
kapmerk, kapmerken, spaarmerk, spaarmerken < nog bij te voegen


Verwante termen bij 1:
Engelse term: mark
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=mark

2. Telmerk, om een gebinte samen te stellen. Kijk bij telmerk.

Verwante termen bij 2:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#merk
merkbijl
merk•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: blesbijl

Bijl waarmee men bomen merkt.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#merkbijl
merken
mer•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) merken, (de) merking

■ Evenwoorden: blessen, blekken, ritsen, schalmen, spaarmerken, tekenen

Merken (tekens) maken op de stam van bomen om aan te duiden dat ze gekapt of gespaard moeten worden.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M060309.re.1
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009373

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID73482

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M009362


Verwante termen:
Franse term: marquer
www.cnrtl.fr/etymologie/marquer
https://fr.wiktionary.org/wiki/marque

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#merken
merkhamer
merk•ha•mer

█ Zelfstandig naamwoord

Hamer met een stempel waarmeen men bomen merkt.Stempelhamer.

Verwante termen:
Franse term: marteau forestier

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#merkhamer
mes

█ Zelfstandig naamwoord

www.etymologiebank.nl/trefwoord/mes
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mes_(voorwerp)

Tweede lid in:
Verwante termen: zaag

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mes
meskant
mes•kant

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: negBron: Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/meskant.shtml

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meskant
meskant zagen
mes•kant zā•gen

█ Werkwoordelijke woordgroep

Verzagen van hout tot scherpkantige balken.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meskant-zagen
mesofiel
me•so•fiel

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ meso + fielBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mesofiel

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/meso-
https://nl.wiktionary.org/wiki/-fiel

Verwante termen:
Duitse term:
Engelse term:
Franse term:

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mesofiel
mesofyl
me•so•fyl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van oud Grieks meso (midden) + fyl (blad, Frans feuille)Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mesofyl

Verwante term:
Engelse term: mesophyll
https://en.wiktionary.org/wiki/mesophyll
https://en.wikipedia.org/wiki/Parenchyma
https://en.wiktionary.org/wiki/parenchyma

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mesofyl
mesofyt
me•so•fyt

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mesofyt

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mesofyt

Verwante termen:
Duitse term: Mesophyt
https://de.wikipedia.org/wiki/Mesophyt
Engelse termen: mesophyte, mesophytic
https://en.wikipedia.org/wiki/Mesophyte
Franse term: mésophyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mésophyte

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mesofyt
mesoklimaat
me•so•kli•maat

█ Zelfstandig naamwoordVlinderstichting
www.vlinderstichting.nl/thema-1-macro-meso-en-microklimaat

Verwante termen:
Duitse term: Mesoklima
https://de.wikipedia.org/wiki/Klima#Mesoklima

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mesoklimaat
mesotroof
me•so•troof

█ Bijvoeglijk naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mesotroof

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/123/encyclopedie/

Verwante termen:
Engelse term: mesotrophic
https://en.wikipedia.org/wiki/Mesotrophic
https://en.wikipedia.org/wiki/Mesotrophic_soil
https://en.wikipedia.org/wiki/Trophic_state_index#Mesotrophic
Franse term: mésotrophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mésotrophe

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mesotroof
messenbalk
mes•sen•balk

█ Zelfstandig naamwoordBron: Ecopedia
www.ecopedia.be/1044/encyclopedie

Verwante term: maaien

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#messenbalk
mest

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mest

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mest

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22mest%22

Mest is woordverwant aan mast.

Verwante termen:
Duitse term: Mist
https://de.wikipedia.org/wiki/Mist

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mest
mestbijl
mest•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

Bijl om aangedrukte mest los te kappen

Bron: Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/mestbijl?lang=nl

Bron: Erfgoedinzicht.be
https://erfgoedinzicht.be/collecties/detail/15c3a913-1a52-53cb-a353-565889dbb8f4/media/afeff27d-cc10-59de-d43b-a4edf59b24ea?mode=detail&view=horizontal&q=mestbijl&rows=1&page=2

Bron: Erfgoedinzicht.be
https://erfgoedinzicht.be/collecties/detail/6719de62-081d-53be-8b3f-d083d44c4715/media/ba22642d-5de3-4f48-c8ad-c87e12b6fa68?mode=detail&view=horizontal&q=mestbijl&rows=1&page=1

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mestbijl
mesten
mes•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) mesten, (de) mesting

1. Vee voederen om te slachten.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mesten2

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mesten

2. Bemesten.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bemesten

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mesten1

Verwante termen:
Duitse term: mästen. Naamwoorden van handeling: Mast, Mästen
https://de.wiktionary.org/wiki/mästen
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiermast

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mesten
mesthaak
mest•haak

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mesthaak

"spithaak", mesthaak met bredere, platte tanden; verwant met de spitvork


Verwante termen:
Duitse termen: Dunghacke, Dunghaken, Misthaken
Engelse term: manure hook
Franse term: croc à fumier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Croc_à_fumier

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mesthaak
mestriek
mest•riek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: mestvork

Kijk bij mestvork.

Lemmaschakel: -
mestvork
mest•vork

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: greep, mestriekBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mestvork

Verwante termen:
Duitse termen: Mestfork (Nederduits), Mistgabel
www.plattmakers.de/nl/4324/Mestfork
https://de.wikipedia.org/wiki/Mistgabel
Engelse term: pitchfork
https://en.wikipedia.org/wiki/Pitchfork
Franse term: fourche à fumier

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mestvork
metaalhoudend hout
mē•taal•hou•dend hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Hout dat metalen delen bevat.

Metalen delen van oorlogsmunitie (bijv. granaatscherven en kogels), timmernagels en ingegroeide metalen voorwerpen (bijv. prikkeldraad) in hout zorgen voor problemen in de houtzagerij.

Met een metaaldetector kunnen de metalen delen opgespoord worden.
www.ebinger.org/de/produkte/industrie/eb-450-s-splittersuchgeraet-fuer-die-forstwirtschaft.html
www.ebinger.org/en/products/industry/eb-450-s-metal-fragment-detector.html

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#metaalhoudend-hout
metamorfose
mē•ta•mor•fō•se

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: gedaanteverwisselingBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metamorfose_(biologie)

Bron: Soortenbank.nl
www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&selected=definitie&menuentry=woordenlijst&record=metamorfose
www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&menuentry=inleiding&record=Gedaanteverwisseling

Verwante termen:
Duitse term:
Engelse term:
Franse term:

+ Lemmaschakel: -
metabolisme
mē•ta•bō•lis•me

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: stofwisseling

Kijk bij stofwisseling.
metapopulatie
mē•ta•po•pu•lā•tie

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Metapopulatie

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/112/encyclopedie/

Verwante term: populatie
Duitse term: Metapopulation
https://de.wikipedia.org/wiki/Metapopulation
Engelse term: metapopulation
https://en.wikipedia.org/wiki/Metapopulation
Franse term: métapopulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Métapopulation

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#metapopulatie
meteochorie
mē•tēo•chō•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verspreiding van pluiszaden door de wind. Bijzondere vorm van anemochorie.

Verwante termen:
Duitse term: Meteorochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Meteorochorie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meteochorie
meterhout
mē•ter•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat bij de oogst in stukken van 1 meter lengte wordt gezaagd.

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/222/encyclopedie

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meterhout
meubelhout
meu•bel•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat geschikt of voorbestemd is om meubels van te maken.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meubelhout
meubelmaker
meu•bel•mā•ker

█ Zelfstandig naamwoord

Een nieuwere term voor schrijnwerker.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039185.re.11

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meubelmaker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meubelmakerij

Verwante termen:
Engelse term: cabinet maker
https://en.wikipedia.org/wiki/Cabinetry

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#meubelmaker
mi...
microbiota
mi•crō•biō•ta

█ Zelfstandig naamwoord

Gemeenschap van micro-organismen die niet op dieren gelijken, vroeger microflora genoemd.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Micro-organisme

Verwante termen:
Engelse term: microbiota
https://en.wikipedia.org/wiki/Microbiota

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#microbiota
micro-economie
mi•crō•ēcō•nō•mie

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Micro-economie

Verwante termen:
Duitse term: Mikroökonomie
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikroökonomie
Engelse term: microeconomy
https://en.wiktionary.org/wiki/microeconomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Microeconomics
Franse term: microéconomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microéconomie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#micro-economie
microfauna
mi•crō•fau•na

█ Zelfstandig naamwoord

Gemeenschap van (veelal in de bodem levende) op dieren gelijkende organismen die kleiner zijn dan 0,2 mm.

Verwante term: fauna
Duitse term: Mikrofauna
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikrofauna
Engelse term: microfauna
https://en.wikipedia.org/wiki/Microfauna
Franse term: microfaune
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microfaune

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#microfauna
microflora
mi•crō•flō•ra

█ Zelfstandig naamwoord

Verouderde term voor wat men tegenwoordig microbiota noemt. Verouderd omdat flora verwijst naar het plantenrijk en de organismen die men hier wilt benoemen niet tot dit rijk behoren.

Bron: Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Microbiota

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#microflora
microklimaat
mi•crō•kli•maat

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Microklimaat

Bron: Vlinderstichting
www.vlinderstichting.nl/thema-1-macro-meso-en-microklimaat

Verwante termen:
Duitse term: Mikroklima
https://de.wikipedia.org/wiki/Klima#Mikroklima_.28oder_Kleinklima.29
Engelse term: microclimate
https://en.wikipedia.org/wiki/Microclimate
Franse term: microclimat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Microclimat

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#microklimaat
micro-organisme
mi•crō•or•ga•nis•me

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: microbeBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Micro-organisme

Verwante termen:
Duitse termen: Mikrobe, Mikroorganismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Mikroorganismus
Engelse termen: microbe, microorganism
https://en.wikipedia.org/wiki/Microorganism
Franse termen: microbe, micro-organisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Micro-organisme

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#micro-organisme
middelhout
mid•del•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: middenhout
■ middel (= midden) + hout (= bos)Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middelhout

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/48/encyclopedie

Middel of midden? Deze woorden zijn wisselvormen van elkaar. We kennen middel in de betekenis van midden nog in de woorden middelste, middelmatig, middeleeuwen, middellands (Middellandse Zee), bemiddelaar, middelbaar ...
www.etymologiebank.nl/trefwoord/middel
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22middel%22
Middelhout slaat dus niet op een bos dat (gebruiks)middelen oplevert (zoals een geriefbos), maar wel op de beheervorm van het bos, het bos waarin zowel hooghout als hakhout staat.

Verwante termen:
Duitse term: Mittelwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Mittelwald

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#middelhout
middenloop
mid•den•loop

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Middenloop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rivierprofiel#Middenloop

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#middenloop
midwinter
mid•win•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Het midden van de winter of ook de kortste dag van het jaar, de dag die ongeveer gelijk valt met Kerstmis.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039293

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#midwinter
midzomer
mid•zō•mer

█ Zelfstandig naamwoord

Het midden van de zomer of ook de langste dag van het jaar.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039294

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#midzomer
mierenbroodje
mie•ren•brood•je

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: elaiosoomBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mierenbroodje

Verwante termen:
Duitse term: Elaiosom
https://de.wikipedia.org/wiki/Elaiosom
Engelse term: elaiosome
https://en.wikipedia.org/wiki/Elaiosome
Franse term: élaïosome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Élaïosome

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mierenbroodje
migratie
mi•grā•tie

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Migratie_(dieren)

"emigratie", Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/718/encyclopedie/

"immigratie", Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/651/encyclopedie/

Verwante term: trekken
Duitse termen: Migration, Tierwanderung
https://de.wikipedia.org/wiki/Tierwanderung
Engelse term: migration
https://en.wikipedia.org/wiki/Animal_migration
Franse term: migration
https://fr.wikipedia.org/wiki/Migration_animale

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#migratie
mijnbouw
mijn•bouw

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mijnbouw

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mijnbouw
mijnhout
mijn•hout

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mijnhout

Verwante termen:
Duitse term: Grubenholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Grubenholz
Franse term: bois de mine

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mijnhout
mijnhoutbos
mijn•hout•bos

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een bos dat aangeplant werd om mijnhout voort te brengen.

2. Een bos dat beheerd wordt om mijnhout voort te brengen.

Verwante termen:
Duitse term: Grubenholzwald

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mijnhoutbos
mijnwerkersbijl
mijn•wer•kers•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: mijnbijl

Bijl dat mijnwerkers gebruiken om het stuthout te bekappen.
In de voormalige Belgisch Limburgse steenkoolmijnen een hep of hepke genoemd. Kijk bij hep en heep.

Bron: Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/mijnwerkersbijl?lang=nl

Bron: Gluckauf.nl
www.gluckauf.nl/mijnmuseum-de-koempel-waarland/gereedschap/bijlen

Verwante termen:
Duitse termen: Bergmannsaxt, Bergmannsbeil
Engelse term: miner's axe
Franse termen: hache de boiseur, hache de mineur
Waalse termen, etymologisch verwant aan heep/hepe, verkleinvormen: apiète, hapiète
www.mot.be/resource/Tool/hache-de-boiseur-de-mine?lang=fr

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mijnwerkersbijl
mijnwerkerszaag
mijn•wer•kers•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag die mijnwerkers gebruiken om het stuthout op maat te zagen.

Bron: Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/mijnwerkerszaag?lang=nl

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mijnwerkerszaag
mijt

█ Zelfstandig naamwoordBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039350

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=30243

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mijt3

Verwante termen:
Nederduitse term: Miet
www.plattmakers.de/nl/4342/Miet
Duitse term, woordverwant: Miete
Duitse termen: Feim, Feimen, Feumel
https://de.wikipedia.org/wiki/Miete_(Haufwerk)
www.dwds.de/wb/Miete#2

Feimen, in het Nederlands vim
www.dwds.de/wb/Feim
www.dwds.de/wb/Feimen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Meyers&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&lemid=IF01290
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080257

Miete in de betekenis van kuil (inkuilen)
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PM01817
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Meyers&lemid=IM05750

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mijt
mijten
mij•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) mijten

■ Evenwoord: opmijten

Een mijt of mijten maken.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=30247

Verwante term: mijt

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mijten
mik

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Evenwoord: gaffel

Boomstam of tak die gaffelsgewijze is gegroeid, en dan bepaaldelijk de plaats der vertakking.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039357

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mik2

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID13355

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=29734

Onderdeel van een waterput.

Verwante term bij 1:
2. █ Zelfstandig naamwoord

Benaming voor zowel fijn als grof brood. In bepaalde streken: Melkbrood.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mik1

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22mik%22

Verwante term bij 2:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mik
milderende maatregel
mil•de•ren•de maat•re•gel

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Evenwoord: mitigerende maatregelBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mitigatie

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#milderende-maatregel
milieu
mi•li•eu

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: leefomgevingBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieu
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuur_en_milieu

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/milieu

Verwante termen:
Duitse term: Umwelt
https://de.wikipedia.org/wiki/Umwelt
Engelse term: environment
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_environment
Franse term: environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Environnement

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#milieu
milieubelastend
mi•li•eu•be•las•tend

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Evenwoord: milievervuilendVerwante termen:
Duitse term: umweltbelastend
www.duden.de/suchen/dudenonline/umweltbelastend
https://de.wiktionary.org/wiki/Umweltbelastung

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#milieubelastend
milieubescherming
mi•li•eu•be•scher•ming

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieubescherming

Verwante termen:
Duitse term: Umweltschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltschutz
Engelse term: environmental protection
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_protection
Franse term: protection de l'environnement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Protection_de_l'environnement

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#milieubescherming
milieudegradatie
mi•li•eu•dē•gra•dā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

Achteruitgang van het milieu.

Verwante term: milieu
Engelse term: environmental degradation
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_degradation
Franse term: dégradation de l'environnement

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#milieudegradatie
milieufactor
mi•li•eu•fac•tor

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieufactor

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#milieufactor
milieu-impact
mi•li•eu-im•pact

█ Zelfstandig naamwoord

Uitwerking, invloed, effect op het milieu.

Verwante term: milieu
Franse term: impact environnemental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Impact_environnemental

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#milieu-impact
milieu-indicator
mi•li•eu-in•di•cā•tor

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indicator_(duurzaamheid)

Verwante term: milieu
Duitse term: Umweltindikator
https://de.wikipedia.org/wiki/Umweltindikator
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_indicator
Franse term: indicateur environnemental
https://fr.wikipedia.org/wiki/Indicateur_environnemental

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#milieu-indicator
milieuvergunning
mi•li•eu•ver•gun•ning

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieuvergunning

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#milieuvergunning
milieuvervuilend
mi•li•eu•ver•vui•lend

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Evenwoord: milieubelastend

Milieuvervuiling veroorzakend.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A010811.re.10

Verwante termen:
Duitse term: umweltverschmutzend

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#milieuvervuilend
milieuvervuiling
mi•li•eu•ver•vuil•ing

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Milieuverontreiniging

Verwante termen:
Duitse term: Umweldverschmutzung

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#milieuvervuiling
milieuvriendelijk
mi•li•eu•vrien•de•lijk

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Evenwoorden: milieuontlastend, milieuontzienend

De leefomgeving en de natuur sparend. In overeenkomst met het milieu.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/milieuvriendelijk

Verwante termen:
Duitse term: umweltschonend
https://de.wiktionary.org/wiki/umweltschonend

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#milieuvriendelijk
minderwaardig
min•der•waar•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van mindere waarde.Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/minderwaardig

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#minderwaardig
mineralisatie
mi•ne•rā•li•sā•tie

█ Zelfstandig naamwoordBron: Ecopedia
www.ecopedia.be/262/encyclopedie/

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/mineralisatie

Verwante termen:
Duitse term: Mineralisation
https://de.wikipedia.org/wiki/Mineralisation
Engelse termen: mineralisation, mineralization
https://en.wikipedia.org/wiki/Mineralization
Franse term: minéralisation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minéralisation

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mineralisatie
minerotroof
mi•ne•rō•troof

█ Bijvoeglijk naamwoordBron: Ecopedia
www.ecopedia.be/255/encyclopedie/

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#minerotroof
minimale wenselijke cyclus
mi•ni•ma•le wen•se•lij•ke cy•clus

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

(minimale = kortste)

Artikel in voorbereiding. (oogstschok vermijden)

knotboom en hakhoutboom: hoe snel mag je weer snoeien?

Verwante termen:
  • maximale wenselijke cyclus
  • oogsten
Engelse term: minimum desirable cycle
minimale wenselijke diameter
mi•ni•ma•le wen•se•lij•ke di•a•me•ter

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Wie brandhout van hakhout en knotbomen wil oogsten, dikker van diameter dan rijs, kan een minimale scheutdiameter vooropstellen voor de óógst. Als de meeste scheuten van het individu deze diameter bereikt hebben kan de houtoogst uitgevoerd worden. Deze diameter is de minimale wenselijke diamter. Idealerwijze is deze afmeting niet groter dan de maximale wenselijke diameter, een afmeting die rekening houdt met het overwallingspotentieel - en dus de gezondheid - van het te beoogsten individu.

Verwante termen:
Engelse term: minimum desirable diameter
mitigerende maatregel
mi•ti•ge•ren•de maat•re•gel

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Evenwoord: milderende maatregel

Kijk bij milderende maatregel.
mo...
mod

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: mot

Veenachtige aarde.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mot3

Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-m/

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=31025

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040184

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22mot%22

mod + er = modder

Verwante termen:
Duitse termen bij 1: Mot, Mott, Mutt. Mutt komt overeen met Engels mud.
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=BMZ&lemid=BM01713

Mott, Motte V (s. d.) = Schlamm s. Mudd.
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RM06822

www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GM07686
http://engelmann.uni.lu:8080/portal/WBB2009/LWB/wbgui_py?lemid=HM02587
http://engelmann.uni.lu:8080/portal/WBB2009/LWB/wbgui_py?lemid=HM02589
http://engelmann.uni.lu:8080/portal/WBB2009/WLM/wbgui_py?lemid=MM00827
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PM02963
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PM03454

Engelse term: mud. Mud komt overeen met Duits Mutt.
www.etymonline.com/word/mud

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mod
modder
mod•der

█ Zelfstandig naamwoordBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/modder

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22modder%22

Verwante termen:
Duitse termen: Modder, Moder
https://de.wiktionary.org/wiki/Modder
www.dwds.de/wb/Modder
https://de.wiktionary.org/wiki/Modder
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=moder
www.dwds.de/wb/Moder

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#modder
moederplant
moe•der•plant

█ Zelfstandig naamwoord

De vrouwelijke plant die een tweehuizige plant verwekt heeft.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#moederplant
moer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: moor
■ Evenwoord, als brandstof: turfBron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID3004&article=moor

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID8476&article=moor

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=30385

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039866

Bron: Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/moer3

moer –> modder (Noord-Iers mothar)
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22moer%22
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040068&article=moor
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=30840

www.etymologiebank.nl/trefwoord/modder
www.etymologiebank.nl/trefwoord/moor4

https://nl.wikipedia.org/wiki/Modder

https://nl.wikipedia.org/wiki/Klot#Moer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turf_(brandstof)#Belgi.C3.AB

Plaatsnamen:
Moorsel, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID77912
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moorsel
Moerbeke, https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Moeren_(polder)

Patroniem: Van Moer

Moer en moeras zijn woordverwant.
Moer en meer zijn woordverwant.

Verwante termen:
Duitse term: Moor
https://de.wikipedia.org/wiki/Moor
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RM06303
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PM02688
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=moor
Engelse term: mire, moor, moorland
https://en.wikipedia.org/wiki/Moorland
https://en.wikipedia.org/wiki/Mire

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#moer
moeras
moe•ras

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moeras
https://nl.wikipedia.org/wiki/Moeras_(natuurdoeltype)

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/moeras

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/383/encyclopedie/

Moeras is woordverwant aan meers en moer.

Verwante termen:
Duitse termen: Morast, Sumpf
https://de.wikipedia.org/wiki/Sumpf
https://de.wiktionary.org/wiki/Morast
www.duden.de/rechtschreibung/Morast
Engelse term: morass
Engelse term: marsh
Engelse term, Noord-Amerika: swamp
https://en.wiktionary.org/wiki/morass
www.etymonline.com/word/morass
https://en.wikipedia.org/wiki/Marsh
https://en.wikipedia.org/wiki/Swamp
Franse term: marais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marais
www.cnrtl.fr/etymologie/marais

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#moeras
moerasvorming
moe•ras•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord

Het vormen van moeras.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#moerasvorming
moes

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

■ Wisselvorm: moosBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039884

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22moes%22

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/moes

Moes en mast zijn mogelijk woordverwant (mast zonder t is mas = moes).

"moos", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039884&article=moos

"warmoes", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/warmoes

"warmoes", Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22warmoes%22

moos, verwant aan mos = modder
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID21532
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040081
Duits Moos, sumpfiges Wiesengelände, drassige wei
www.dwds.de/wb/Moos

Verwante termen:
Nederduitse term: Moos
www.plattmakers.de/nl/3983/Moos
Duitse term: Mus
Duitse term, met voorvoegsel: Gemüse
www.dwds.de/wb/Mus
www.dwds.de/wb/Gemüse
https://de.wiktionary.org/wiki/Mus
https://de.wiktionary.org/wiki/Gemüse
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GM08415
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PM03336
Engelse term: mush
https://en.wiktionary.org/wiki/mush#Etymology_1
www.etymonline.com/word/mush

Duits Matsch en Engels mash zijn mogelijk woordverwant aan moes.
https://de.wiktionary.org/wiki/Matsch
www.dwds.de/wb/Matsch
https://en.wiktionary.org/wiki/mash#Etymology_2
www.etymonline.com/word/mash

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#moes
moestuin
moes•tuin

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: koolgaard, koolhof
■ Evenwoord, ruime betekenis: groentetuin

Tuin waarin allerlei moes wordt geteeld, en bij uitbreiding; tuin waarin allerlei groenten wordt geteeld.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/moestuin

"koolgaard", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=23055

"koolhof", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/koolhof

"koolhof", Bron: Woordenboek van de Limburgse Dialecten, http://e-wld.nl
http://e-wld.nl/trefwoord/search/?search=koolhof
http://e-wld.nl/lemma/search/?search=moestuinx

"koolhof" kan voorkomen in de samengetrokken vorm "kollef"

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039904

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/876/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse termen: Gemüsegarten, Kohlgarten, Nutzgarten
https://de.wikipedia.org/wiki/Nutzgarten
Engelse term: vegetable garden
Franse term: potager

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#moestuin
molen
mō•len

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Molen

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/molen

Verwante termen:
Duitse term: Mühle
https://de.wikipedia.org/wiki/Mühle
Engelse term: mill
https://en.wikipedia.org/wiki/Mill
Franse term: moulin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moulin

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#molen
molenberg
mō•len•berg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: meulenbergBron: Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/molenberg

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Molenberg_(Zwalm)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meulenberg

Plaatsnaam: Meulenberg in Houthalen-Helchteren (B)

Verwante term: molen

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#molenberg
molendwang
mō•len•dwang

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Banmolen

Verwante term: molen
Duitse term: Mühlenzwang
https://de.wikipedia.org/wiki/Mühlenzwang

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#molendwang
molenkolk
mō•len•kolk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: molenwielBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolk_(water)#Molenkolk

Bron: Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=64571&article=molenkolk

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#molenkolk
molenroede
mō•len•roe•de

█ Zelfstandig naamwoordBron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=30568

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039966.re.47

Bron: Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/molenroede

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#molenroede
molenvijver
mō•len•vij•ver

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: molenwijer

Vijver die gegraven is aan een molen. In de vijver wordt water opgespaard om de molen aan te drijven.

Bron: Encyclo.nl
https://www.encyclo.nl/begrip/Molenvijver

De voormalige molenvijver te Genk (B).
Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Molenvijverpark

Bewijsplaats: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039966.re.67

Bewijsplaats: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086186&article=molenvijver

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#molenvijver
molenzaag
mō•len•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag in een zaagmolen die aangedreven wordt door water of wind.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#molenzaag
mollem
mol•lem

█ Zelfstandig naamwoord

1. Wisselvorm van molm. Kijk bij molm.

2. Plaatsnaam. Wisselvorm van molenheim/molenheem, Mülheim.

Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4534.re.39&article=mollem

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mollem
molm

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: malm, melm, mollem

Droge aarde, vooral droge stof van turf.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=30615

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/molm

Artikelen 1., 2. en 5.: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039984
www.etymologiebank.nl/trefwoord/molm
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=30610&article=mollem
https://nl.wiktionary.org/wiki/molm

malm, melm
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-m/

vermolmen
https://nl.wiktionary.org/wiki/vermolmen

Molm is een belangrijk biotoop voor bepaalde organismen bijvoorbeeld de Korenbouten.
"De larven leven in modder en molm op de bodem." Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Korenbouten_(familie)#Gedrag_en_voortplanting

Verwante termen:
Nederduitse term: Mulm
www.plattmakers.de/nl/11958/Mulm
Duitse term: Mulm
www.dwds.de/wb/Mulm
https://de.wikipedia.org/wiki/Mulm

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#molm
molshoop
mols•hoop

█ Zelfstandig naamwoord

Hoopje aarde dat door de mol bij het graven wordt opgeworpen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M039958.re.27

Verwante termen:
Duitse term: Maulwurfshügel
https://de.wikipedia.org/wiki/Maulwurfshügel
Engelse term: molehill
https://en.wikipedia.org/wiki/Molehill
Franse term: taupinière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taupinière

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#molshoop
mond

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: muide, monde
■ Afgeleide wisselvorm: monding

Plaats waar een rivier in zee stroomt. Plaats waar men vanuit zee een rivier kan invaren.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040011

Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID5270

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mond
www.etymologiebank.nl/trefwoord/monding

Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-m/

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monding

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/monding

muide, muiden
www.etymologiebank.nl/trefwoord/muide
www.etymologiebank.nl/trefwoord/muiden1

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22muide%22

mude
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID60891

Hoger gelegen, beveiligde plaats.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Helmond#Etymologie
http://www.jvdn.nl/Downloads/WG/2006/TWG2006_047-065.pdf
www.etymonline.com/word/mound

monding, Mündung

uitmonden
https://nl.wiktionary.org/wiki/uitmonden

Roermond

Dendermonde
IJselmonde/IJsselmonde
Rupelmonde

Muie of Muide, Gent.

Diksmuide
https://nl.wikipedia.org/wiki/Diksmuide#Toponymie

Muiden
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJmuiden#De_naam_IJmuiden

Münden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Münden_(Lichtenfels)
www.duden.de/rechtschreibung/Muenden

Gmunden
https://de.wikipedia.org/wiki/Gmunden

Hann. Münden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hann._Münden

Peenemünde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peenemünde

Ueckermünde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ueckermünde

Warnemünde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Warnemünde

Bournemouth
https://en.wikipedia.org/wiki/Bournemouth#Toponymy

mouth, outfall of a river
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=mouth

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mond
monitoren
mo•ni•to•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) monitoren, (de) monitoring

■ Overgenomen uit het Engels, daarvoor van Latijn monitor = waarschuwer en van Latijn monēre = waarschuwen, herinneren

Het waarnemen en verzamelen van informatie over iets, gedurende langere tijd of afstand met een bepaalde bedoeling.
Bron: Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/monitoren

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/61/encyclopedie

monitor
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040029

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#monitoren
monnik
mon•nik

█ Zelfstandig naamwoord

Overloopconstructie voor het regelen van de waterhuishouding in vijvers.
Bron: www.ghentdredging.be/nl/vilvoorde-de-3-fonteinen

Verwante term: waterhuishouding
Franse term: bouchure
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bouchure/10409

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#monnik
monocarpisch
mō•nō•car•pisch

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Te onderscheiden van: polycarpischBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monocarpisch

eenjarig, tweejarig, meerjarig

Verwante term: polycarpisch

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#monocarpisch
monochasium
mō•nō•cha•si•um

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
Engelse term: monochasium
https://en.wiktionary.org/wiki/monochasium

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#monochasium
monochorie
mō•nō•chō•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Het verspreiden van zaad op één manier.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#monochorie
monocultuur
mō•nō•cul•tuur

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Monocultuur

Verwante termen:
Duitse term: Monokultur
https://de.wikipedia.org/wiki/Monokultur
Engelse term: monoculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoculture
Franse term: monoculture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Monoculture

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#monocultuur
monofaag
mō•nō•faag

1. █ Zelfstandig naamwoordBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/monofaag

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/monofaag

2. █ Bijvoeglijk naamwoord

Zich voedend met één voedingsstof, één soort of een bepaalde groep organismen.

Verwante termen:
Duitse term: monophag
www.duden.de/rechtschreibung/monophag
https://de.wikipedia.org/wiki/Monophagie
Engelse term: monophagous
https://en.wiktionary.org/wiki/monophagous

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#monofaag
monofloraal
mō•nō•flō•raal

█ Bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Van één bloemsoort. Monoflorale honing.

Verwante termen:
Duitse term: monofloral
Engelse term: monoflora
https://en.wikipedia.org/wiki/Monofloral_honey

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#monofloraal
monopodiaal
mō•nō•pō•di•aal

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Te onderscheiden van: sympodiaal

Gevormd uit éénzelfde meristeem dat in dezelfde richting blijft doorgroeien.
Bron: Wisiwis, UGent Plantentuin
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#monopodiaal

Verwante termen:
Engelse term: monopodial
https://en.wikipedia.org/wiki/Monopodial
https://en.wiktionary.org/wiki/monopodial

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#monopodiaal
monopodium
mō•nō•pō•di•um

█ Zelfstandig naamwoord

■ Te onderscheiden van: sympodiumVerwante termen:
Engelse term: monopodium
https://en.wiktionary.org/wiki/monopodium

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#monopodium
monox
mō•nox

█ Zelfstandig naamwoord

Parasiet die zicht op één soor specialiseert.

Verwante termen:
Duitse term: monox
https://de.wikipedia.org/wiki/Parasitismus#Wirtswechsel
Engelse term: monoxenous parasite
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoxenous_development

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#monox
monoxiel
mo•no•xiel

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van één stuk hout gemaakt.

http://blog.zog.org/2005/04/woord_van_de_da_5.html

Samenstelling van het Griekse monos en xulon.
Engelstalige bronnen:
http://lexicon.katabiblon.com/index.php?lemma=μόνος
http://lexicon.katabiblon.com/index.php?lemma=ξύλον
http://concordances.org/greek/3441.htm
http://concordances.org/greek/3586.htm

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#monoxiel
monumentale boom
mo•nu•men•ta•le boom

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Boom die als monumentaal beschouwd wordt, waard om levend te behouden.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#monumentale-boom
moor

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: moer

Kijk bij moer.
morfologie
mor•fo•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Morfologie_(biologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Geomorfologie

Verwante term: groeivorm
Duitse term: Morphologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Morphologie_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Geomorphologie
Engelse term: morphology
https://en.wikipedia.org/wiki/Morphology_(biology)
https://en.wikipedia.org/wiki/Geomorphology
Franse term: morphologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morphologie_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Géomorphologie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#morfologie
mors

█ Bijvoeglijk naamwoord

Rot.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040134
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040136

"morsdood"
www.etymologiebank.nl/trefwoord/morsdood

Verwante term: dood hout
Duitse term: morsch
www.dwds.de/wb/morsch

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mors
mot

1. █ Zelfstandig naamwoord

Bepaald insect.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040180

Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=mot&lang=nn

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mot1

Verwante term bij 1:
Duitse term bij 1: Motte
www.dwds.de/wb/Motte
https://de.wiktionary.org/wiki/Motte

2. █ Zelfstandig naamwoord

2. ■ Wisselvorm: mod

Veenachtige aarde. Kijk bij mod.

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mot
motorzaag
mo•tor•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

1. Zaag die aangedreven wordt door een motor.

"elektromotorzaag"
"verbrandingsmotorzaag"

2. Evenwoord voor kettingzaag. Kijk bij kettingzaag.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#motorzaag
motte
mot•te

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/motte

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mottekasteel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Abschnittsmotte

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040189

www.dbnl.org/tekst/hege004arch01_01/hege004arch01_01_0009.php

Bron: Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/kasteelberg
www.leestekensvanhetlandschap.nl/abschnittsmotte

Verwante term: schans
Duitse term: Motte
https://de.wikipedia.org/wiki/Motte_(Burg)
https://de.wiktionary.org/wiki/motte
http://wiki-de.genealogy.net/Motte
Engelse termen: motte, motte and bailey
https://en.wikipedia.org/wiki/Motte-and-bailey_castle
https://en.wiktionary.org/wiki/motte
www.merriam-webster.com/dictionary/motte
Franse term: motte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Motte_castrale
https://fr.wiktionary.org/wiki/motte

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#motte
morel
mō•rel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: kriek

Zure kers.

Bron: Etymologiebank.nl
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/morel

Bron: e-WLD
http://e-wld.nl/lemma/search/?search=Morel%2C%20zure%20kers

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zure_kers

Verwante term:
Duitse term: Morelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Morelle
www.dwds.de/wb/Morelle
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=morelle
Franse term: morelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prunus_cerasus#cite_note-8
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morelle_(homonymie)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#morel
morgenrood
mor•gen•rood

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Morgenrood_(weer)

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/morgenrood

Verwante term: avondrood

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#morgenrood
mos

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mossen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bladmossen

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mos1

Verwante termen:
Duitse term: Moos
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RM06304
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DM02016

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mos
mossig
mos•sig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Met mos begroeid.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040166.re.2

Verwante term: mos
Duitse term: moosbewachsen
www.duden.de/rechtschreibung/moosbewachsen
Engelse term: mossy
Franse termen: moussu, moussue
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/moussu_moussue/52989

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mossigmout
eest

moutwijn


mu...
mul

█ Zelfstandig naamwoordBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mul1

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22mul%22

█ Bijvoeglijk naamwoordBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mul1

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22mul%22

Verwante term: molm
Duitse term: Müll
www.dwds.de/wb/etymwb/Müll

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mul
mulch

█ Zelfstandig naamwoord

Een laag dood organisch materiaal waarmee men de bodem bedekt. Voorbeelden van deze materialen zijn schorssnippers, houtsnippers en bladeren.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mulch

mulch –> molsh –> mals

Verwante termen:
Duitse term: Mulch
Engelse term: mulch
https://en.wikipedia.org/wiki/Mulch
Franse termen: paillage, paillis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paillis

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mulch
mutsaard
mut•saard

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: musterd, muttert
■ Evenwoorden: houtbos, houtbundel, rijsbos, takkebos/takkenbos
■ Regionale evenwoorden: fag/fagk, heetsel (heitsel, hetsel), krik, schans

Bundel rijs. Hoofdzakelijk gebruikt voor het stoken van de bakoven.
heetsel -> heitsel, hetsel
heetsel = dat wat dient om heet te maken
Verwante termen:
Duitse termen: Holzwelle, Reisigbündel, Schanze, Welle
Duitse term, Zuid-Duitsland: Reisbüschele
https://de.wikipedia.org/wiki/Reisigbündel
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS02733
https://de.wikipedia.org/wiki/Schanze_(Festungsbau)#Zur_Herleitung_des_Wortes
2: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=BMZ&lemid=BW01707
1a: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GW16460
1: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PW02016
2c: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RW02799
Engelse term: faggot, fagot
https://en.wikipedia.org/wiki/Faggot_(unit)
Franse termen:

bourrée
https://fr.wiktionary.org/wiki/bourrée

fagot
https://fr.wiktionary.org/wiki/fagot

fagot de brindilles
www.cnrtl.fr/definition/brindille

falourde
https://fr.wiktionary.org/wiki/falourde

fascine
https://fr.wiktionary.org/wiki/fascine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fascine

hourette
https://books.google.be/books?id=1E1YDwAAQBAJ&pg=PT218&lpg=PT218&dq=hourette+fagots&source=bl&ots=MqAo9Z1yBs&sig=UUexDecAwNjNqzcwHmvFdJdUzyI&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjJieGk17PdAhXG16QKHWxaDOAQ6AEwAHoECAEQAQ#v=onepage&q=hourette%20fagots&f=false

viloute
http://tourisme.flemalle.be/ckfinder/userfiles/files/pro justitia au code forestier 1920 - 1940.pdf

glannée, fagot de ronces sèches utilisé par les boulangers pour allumer le bois du four à pain, ou l’hiver dans les grandes cheminées (mutsaard van gedroogde bramen gebruikt door bakkers om het hout in de broodoven aan te steken)
http://tremeurinfo.canalblog.com/archives/2015/10/03/35735284.html

Italiaanse term: fascina
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascina
https://it.wikipedia.org/wiki/Fascio_littorio

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mutsaard
mutsaardknoop
mut•saard•knoop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: bundelknoop

Kijk bij bundelknoop.
mutsaardenschop
mut•saar•den•schob

█ Zelfstandig naamwoord

Een tijdelijke schop (stelplaats) gemaakt van mutsaarden. De schop werd afgebroken (en waarschijnlijk vervangen) wanneer de mutsaarden gedroogd waren en men ze nodig had om te verbranden.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mutsaardenschop
mutsaardenmijt
mut•saar•den•mijt

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wissselvorm: mutsaardmijt
■ Evenwoord: houtmijt

Mijt van mutsaarden. Vroeger ook houtmijt genoemd.

eWND
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/12452

Verwante termen:
Franse term: tas de fagots

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mutsaardenmijt
mutsaardpaard
mut•saard•paard

█ Zelfstandig naamwoord

Mutsaardenpers op een gestel.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mutsaardpaard
mutsaardenpers
mut•saar•den•pers

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: mutterdenmachienke

Gereedschap om rijs samen te persen bij het maken van mutsaarden.

Verwante termen:
Franse term: fagoteuse, machine à fagots, presse à fagots

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mutsaardenpers
mutualisme
mu•tua•lis•me

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mutualisme

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/813/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse term: Mutualismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Mutualismus_(Biologie)
Engelse term: mutualism
https://en.wikipedia.org/wiki/Mutualism_(biology)
Franse term: mutualisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mutualisme_(biologie)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mutualisme
mutualistische symbiose
mu•tu•a•lis•ti•sche sym•bi•o•se

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Symbiose#Mutualistische_symbiose.2C_symbiose_in_engere_zin

Verwante termen:
Engelse term: mutualistic symbiosis

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mutualistische-symbiose
muurbloem
muur•bloem

█ Zelfstandig naamwoord

1. Bloemdragende plant die in een muur groeit.

2. Erysimum cheiri.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Muurbloem

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040375.re.58

Bron: Meertens Instituut
www.meertens.knaw.nl/pland/detail.php?id_nr=117829

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086737

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#muurbloem
muurboom
muur•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die wortel geschoten heeft in een muur.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#muurboom
my...
mycorrhiza

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: mycorrhizale schimmels, wortelschimmels
■ Van Grieks mycor + rhiza

1. Bepaalde samenlevingsvorm.

2. Bepaalde groep schimmels.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mycorrhiza

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/263/encyclopedie/

(arbusculaire mycorrhiza)

www.wordreference.com/definition/myco

Verwante termen:
Duitse term: Mykorrhiza
https://de.wikipedia.org/wiki/Mykorrhiza
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbuskuläre_Mykorrhizapilze
Engelse termen: mycorrhiza, mycorrhizal fungi
https://en.wikipedia.org/wiki/Mycorrhiza
Franse term: mycorhize
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mycorhize

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#mycorrhiza
myrmecochorie
myr•me•co•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verspreiding van diasporen door mieren.

Verwante termen:
Duitse term: Myrmekochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Myrmekochorie
Engelse term: myrmecochory
https://en.wikipedia.org/wiki/Myrmecochory
Franse term: myrmécochorie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Myrmécochorie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/m#myrmecochorie