N

Voorblad > N


naaf

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: nave

Middenstuk van een wiel waardoor de as gaat. Werd vroeger geboord met de navegaar.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/naaf

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22naaf%22

Naaf komt van nave, voorvoegsel in navegaar. Nederlands nave, Duits Nabe

Naaf is woordverwant aan navel.
"navel" in Etymologiebank.nl

Verwante term: navegaar
Duitse termen: Nabe, Radnabe
naar bovennaaien
naai•en

1. █ Werkwoord
1. █ Naamwoord van handeling: (het) naaien

In de boten- en scheepsbouw. Door middel van touw, lijn of garens iets ergens aan bevestigen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 6, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040397

Bekijk hieronder de documentaire over genaaide boten 'Bateaux cousus du Kerala' op Youtube.

De originele documentaire:

De documentaire in het Engels:

Een boot gebonden met Venijnboomwissen: The Last Stitch

Verwante termen:
Engelse term bij 1: sewn boat
https://en.wikipedia.org/wiki/Sewn_boat
Franse term bij 1: bateau cousu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bateau_cousu

2. █ Werkwoord
2. █ Naamwoord van handeling: (het) naaien

Bij timmerlieden betekent naaien: met lange nagels op elkaar spijkeren.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 7., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040397

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#naaien

naar bovennaakte wortels
naak•te wor•tels

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Bij uitgegraven plantgoed: Wortels waar zich weinig of geen bodemmateriaal meer aan bevindt.

Verwante termen:
Franse term: racines nues

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#naakte-wortels

naar bovennaakte wortels dompelen
naak•te wor•tels dom•pe•len

█ Werkwoordelijke woordgroep

Kijk bij dompelen.

naar bovennaald

█ Zelfstandig naamwoord

Blad van een naaldboom. Naaldvormig.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040402&lemmodern=naald&article=pijnboomen

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Nadel
Engelse term, woordverwant: needle
Franse term: aguille

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#naald

naar bovennaaldboom
naald•boom

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coniferen

Verwante termen:
Duitse term: Nadelbaum
https://de.wiktionary.org/wiki/Nadelbaum
Engelse term: conifer
Franse term: conifère

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#naaldboom

naar bovennaaldbos
naald•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: naaldhout


naaldhout
naald•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout van naaldbomen.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Naaldhout

Verwante termen:
Duitse term: Nadelholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Nadelholz
Engelse termen: pinewood, softwood
https://en.wikipedia.org/wiki/Softwood
Franse termen: bois pin, bois résineux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_tendre

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#naaldhout

naar bovennaaldschede
naald•sche•de

█ Zelfstandig naamwoord

Van een naaldboom. Schedevormig deel waarin de naald zicht bevindt.

Verwante termen:
Duitse term: Nadelscheide

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#naaldschede

naar bovennaaldstruik
naald•struik

█ Zelfstandig naamwoord

Struik met naalden als bladeren. Jeneverbes en venijnboom zijn naaldstruiken.

Verwante termen:
Duitse term: Nadelstrauch


naamkunde
naam•kun•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: onomastiekWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onomastiek

Verwante termen:
Duitse term:
https://de.wikipedia.org/wiki/Namenforschung
Franse term:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Onomastique
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Onomastics

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#naamkunde

naar bovennachtactief
nacht•ac•tief

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: nocturnaal
■ Antoniem: dagactief

De gewoonte hebbend 's nachts actief te zijn. Gezegd van dieren en planten.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtdiernachtroofvogel
nacht•roof•vogel

█ Zelfstandig naamwoord

Roofvogel die 's nachts jaagt. Zoals de uil.


nachtvlinder
nacht•vlin•der

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: mot

Vlinder die behoort tot een soortgroep van vlinders die vooral 's nachts actief is en waarvan de vleugels, in tegenstelling tot de dagvlinder, in rust opgevouwen kunnen worden.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nachtvlinder_(dier)

Verwante termen:
Duitse term: Nachtfalter
https://de.wikipedia.org/wiki/Nachtfalter
Franse term: papillon de nuit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hétérocères
Engelse term: moth
https://en.wikipedia.org/wiki/Moth

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#nachtvlinder

naar bovennagel
nā•gel

█ Zelfstandig naamwoord

1. IJzeren of metalen pen die in hout geklopt wordt om te verbinden. Had oorspronkelijk een kleine kop.

2. Houten pen die in hout geklopt wordt om te verbinden.

Bron voor 1 en 2: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040570


Verwante termen: toognagel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#nagel

naar bovennap

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: apVan Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=nap&lang=nn

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040668

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22nap%22

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/nap

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040668&article=ap

Verwante termen:
Duitse termen: Holznapf, Napf
Franse term: bol
Engelse term: bowl


napje
nap•je

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: cupulaWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Napje

Verwante termen:
Duitse term: Fruchtbecher
https://de.wikipedia.org/wiki/Fruchtbecher
Franse term: cupule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cupule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cupule_(botanique)
Engelse termen: calybium, cupule
https://en.wikipedia.org/wiki/Calybium_and_cupule

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#napje

naar bovennapjesdragersfamilie
nap•jes•dra•gers•fa•mi•lie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Fagaceae

Verwante term: napje
Duitse term: Buchengewächse
https://de.wikipedia.org/wiki/Buchengewächse
Franse term: Fagacées
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fagaceae
Engelse term: beech family
https://en.wikipedia.org/wiki/Fagaceae

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#napjesdragersfamilie

naar bovennappendraaier
nap•pen•draai•er

█ Zelfstandig naamwoord

Iemand die houten nappen draait.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040668.re.1

Verwante termen:
Duitse termen: Napfdreher, Napfmacher
Franse termen: jattier, tourneur d’écuelles
http://argenteriedesbauges.free.fr/technique1.htm
Engelse term: bodger

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#nappendraaier

naar bovennarijpen
nā•rij•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) narijpen, (de) narijpingGuy De Kinder
http://fruitabc.blogspot.be/2011/07/vruchten-die-narijpen-en-welke-iets.html

Verwante termen:


nateelt
na•teelt

█ Zelfstandig naamwoord

Het gewas dat wordt geteeld nadat het belangrijkste gewas is geoogst.
Bron: Guy De Kinder
www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htmnat grasland
natuurbeheer
na•tuur•be•heer

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van natuur beheren

Een samenhangende reeks van (beheer)maatregelen, een complex van doelbewuste han­delingen (bewust nietsdoen inbegrepen) die het behoud of het minder ingrijpend herstellen en ontwikkelen van de bestaande natuurwaarde beoogt. De tijdsduur is onbe­perkt en er moet een continuïteit zijn zowel in het type maatregel als in de intensiteit daarvan.
Bron: INBO


natuurbehoud
na•tuur•be•houd

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van natuur behouden

Het in stand houden van natuur.

Het instandhouden, herstellen en ontwik­kelen van de natuur en het natuurlijke milieu door natuur­bescherming, natuurontwikkeling en natuurbeheer en het streven naar een zo groot mogelijke biologische diversiteit in de natuur.
Bron: INBO
www.inbo.be/nl/begrippen/letter_n

Verwante termen:
Duitse termen: Naturerhaltung, Naturschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturschutz
Franse term: conservation de la nature
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conservation_de_la_nature
Engelse term: nature conservation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#natuurbehoud

naar bovennatuurbelaten
na•tuur•be•lā•ten

█ Bijvoeglijk naamwoord

Overgelaten aan de natuur. Onbemoeid door de mens ontwikkelend of ontwikkeld.natuurbelating
na•tuur•be•lā•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Een plaats waar de natuur haar gang kan gaan. Een plaats waar zaden kunnen kiemen en kiemplanten kunnen uitgroeien zonder menselijke tussenkomst.

"lating", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036431

Natuurbelating is een woord bedacht door Carlos Montfort, voor het eerst wereldkundig gemaakt op Termen van Boheest op 8 april 2019.

Verwante termen:
natuurbeleving
na•tuur•be•lē•ving

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van natuur beleven

Van mensen. Het ervaren van de natuur.

"beleven", Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/beleven

"beleven", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M006809

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#natuurbeleving

naar bovennatuurbescherming
na•tuur•be•scher•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van natuur beschermen

Het geheel van de maatregelen gericht op natuurbehoud en tegen nadelige invloeden die kunnen ontstaan door menselijke activiteiten.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurbescherming

Verwante termen:
Duitse term: Naturschutz
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturschutz
Franse term: protection de la nature
Engelse term: nature protection

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#natuurbescherming

naar bovennatuurbrand
na•tuur•brand

█ Zelfstandig naamwoord

1. Brand in de natuur.Wikipedia
2. Brand in de natuur die door een natuurlijke gebeurtenis zoals een blikseminslag ontstaan is.


natuurdecreet
na•tuur•de•creet

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurdecreet_in_Vlaanderen

Ecopedia
www.ecopedia.be/99/encyclopedie/

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#natuurdecreet

naar bovennatuurdoeltype
na•tuur•doel•ty•pe

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurdoeltype

"natuurtype", Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/natuurtype

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#natuurdoeltype

naar bovennatuurgebied
natuurherstel
na•tuur•her•stel

█ Zelfstandig naamwoord

Het geheel van activiteiten dat er toe moet leiden dat een stuk landschap of natuur of een onderdeel daarvan in zijn oorspronkelijke staat of kwaliteit wordt hersteld.
De term natuurherstel wordt in natuurbeheer regelmatig verkeerd gebruikt wanneer het eigenlijk gaat om het sturen naar een ander natuurtype door middel van bepaalde ingrepen. In vele gevallen is er al een bepaald natuurtype aanwezig, een type dat moet wijken voor andere natuur. In dit geval spreken van natuurherstel staat gelijk aan liegen en bedriegen. Veel natuurbeheerders, vooral in Nederlandstalig België, haten bomen. Als ze een bos rooien om het te vervangen door een ander natuurtype spreken ze graag van natuurherstel.

Verwante termen:natuurlijk
na•tuur•lijk

█ Bijvoeglijk naamwoord

UIt de natuur afkomstig.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/natuurlijk

Verwante termen:


natuurlijk evenwicht
na•tuur•lijk ēven•wicht

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

natuurlijke kroonvermindering
na•tuur•lij•ke kroon•ver•min•de•ring

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem, met leenwoord: natuurlijke kroonreductie

Het verliezen van takken in de kroon van een oude loofboom. De boom bevindt zich in een aftakelingsfase, maar kan met een verminderde kroon nog lang leven. De kroonvermindering gaat gepaard met kroonverlaging wat wil zeggen dat er onder de oorspronkelijke kroon nieuwe takken uitschieten die gezamenlijk een nieuwe kroon vormen.

Het beheer van veteraanbomen door Tom Joye:
Koppeling 1: http://edepot.wur.nl/357367


natuurlijke stamreiniging
na•tuur•lij•ke stam•rei•ni•ging

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Ecopedia

Verwante termen:
Duitse term: natürliche Astreinigung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#natuurlijke-stamreiniging

naar bovennatuurlijke stamtalvermindering
na•tuur•lij•ke stam•tal•ver•min•de•ring

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Kijk bij stamtalvermindering.

naar bovennatuurlijke verjonging
na•tuur•lij•ke ver•jon•ging

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Ecopedia
www.ecopedia.be/187/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: natürliche Verjüngung
Franse term: régénération naturelle
Engelse term: natural rejuvenation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#natuurlijke-verjonging

naar bovennatuurlijke verspreiding
na•tuur•lij•ke ver•sprei•ding

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Het voorkomen van een soort in haar of zijn natuurlijke verspreidingsgebied.

Verwante termen:
Engelse termen: natural dispersal, natural dispersion, natural distribution

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#natuurlijke-verspreiding

naar bovennatuurlijkheidsgraad
na•tuur•lijk•heids•graad

█ Zelfstandig naamwoord

www.ecopedia.be/295/encyclopedie/

Verwante term: natuurlijk

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#natuurlijkheidsgraad

naar bovennatuurlijk kapitaal
na•tuur•lijk ka•pi•taal

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Natuurlijk_kapitaal

www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/natuurlijk-kapitaal

Verwante termen:
Duitse term: Naturkapital
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturkapital
Franse term: capital naturel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capital_naturel
Engelse term: natural capital
https://en.wikipedia.org/wiki/Natural_capital

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#natuurlijk-kapitaal

naar bovennatuurreservaat
na•tuur•re•ser•vaat

█ Zelfstandig naamwoord

■ natuur + reservaat. Reservaat van Latijn reservatum, onzijdig part. perf. van reservare = behouden.

Natuurgebied dat van overheidswege onderworpen is aan strenge voorschriften die beogen de bestaande toestand zoveel mogelijk te handhaven en te beschermen, dan wel een vorige, als beter beschouwde, toestand te herstellen.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M059204


natuurtype
na•tuur•ty•pe

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/171/encyclopedie/

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#natuurtype

naar bovennavegaar
nā•ve•gaar

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: avegaar

Kijk bij avegaar.

naar bovennazorg
nā•zorg

█ Zelfstandig naamwoord

Handelingen die men doet na het planten, snoeien ... om een bepaald doel te behalen. De handelingen kunnen bestaan uit een schouwing, een kroondunning, wateren enz. Het doel kan de duurzame gezondheid van een plantenindividu zijn.
naar bovenne...

naar bovenneb

█ Zelfstandig naamwoord

Op oude handzagen kun je op het uiteinde van de rug van het zaagblad een hobbeltje vinden. In het Engels heet dit een nib. Merriam-Webster zegt dat nib waarschijnlijk van neb komt. Neb kennen we ook in het Nederlands. Daarom staat neb hier ook als lemma.
Als je weet dat dit hobbeltje een andere naam heeft of als je dit lemma als correct kunt bevestigen bevestigen, stuur dan a.u.b. een bericht naar info@boheest. Alvast dank.

www.merriam-webster.com/dictionary/nib
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040896

Het doel of nut van een neb is niet met zekerheid gekend. Waarschijnlijk enkel een decoratief element.

Verwante term: handzaag


necrose
ne•cro•se

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: weefselversterving, sterfte

Afsterving van planten en plantendelen.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/necrose

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A011236

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Necrose

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/necrose
https://nl.wiktionary.org/wiki/-ose

Verwante termen:
Engelse term: necrosis
www.ecologydictionary.org/Necrosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Necrosis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#necrose

naar bovennectar
nec•tar

█ Zelfstandig naamwoord

Dunne, suikerhoudende vloeistof die wordt uitgescheiden door de nectarklieren van de plant.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nectar_(plant)

Verwante termen:
Duitse term: Nektar
https://de.wikipedia.org/wiki/Nektar_(Botanik)
Franse term: nectar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nectar_(botanique)
Engelse term: nectar
https://en.wikipedia.org/wiki/Nectar

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#nectar

naar bovennectarivoor
nec•ta•ri•voor

█ Zelfstandig naamwoord

Een dier dat zich voedt met nectar.

Verwante termen:
Duitse term: Nektarivor
www.spektrum.de/lexikon/biologie/nektarivor/45683
Franse term: nectarivore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nectarivore
Engelse term: nectarivore
https://en.wikipedia.org/wiki/Nectarivore

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#nectarivoor

naar bovennectarklier
nec•tar•klier

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: nectariumWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Honingklier

(florale en extraflorale)

Wat betreft de term honingklier: Honing wordt gemaakt in de honingmaag van de honingbij op basis van nectar. De plantenklieren scheiden nectar af, geen honing. Daarom is de term honingklier verkeerd.
Engelse termen: nectar gland, nectary


neerhof
neer•hof

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: nederhofEcopedia
www.etymologiebank.nl/trefwoord/neerhof

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=32065

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040945

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bouwhuis

Verwante term: hof

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#neerhof

naar bovenneerslag
neer•slag

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neerslag_(atmosfeer)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#neerslag

naar bovenneg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: eg
■ Synoniem: meskant

Kijk bij eg en meskant.

naar bovenneofyt
neo•fyt

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Neofyt

Ecopedia
www.ecopedia.be/254/encyclopedie

Verwante termen:
Engelse term: neophyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Neophyte_(botany)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#neofyt

naar bovennerf

█ Zelfstandig naamwoord

1. Van hout.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nerf_(hout)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/nerf1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 4, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M041092

Van Dale
www.vandale.be/opzoeken?pattern=nerf&lang=nn De verklaring van van Dale is ontoereikend.

De Engelse termen fine grained and coarse grained hebben betrekking op de nerf. Gemakszuchtige vertalers hebben wood grain foutief vertaald als houtkorrel en deze letterlijke vertaling doet al eens de ronde op het internet. Een vorm van taalvervuiling.
www.woodmagazine.com/materials-guide/lumber/understanding-wood-grain

2. Van bladeren. De dikkere strengen of vaatbundels in de bladeren van planten.
Bron, gewijzigde tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M019084

"nerving", "bladnerving", wijze waarop de nerven verlopen

Kijk ook bij generfd.

Verwante termen:


nering
nē•ring

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van neren


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#nering

naar boven

nestbeschermer
nest•be•scher•mer

█ Zelfstandig naamwoord

Afbeeldingen op Google.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#nestbeschermer

naar bovennestbescherming
nest•be•scher•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van nest beschermen

Dat wat men doet om een nest of nesten te beschermen.


nestboom
nest•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een boom waarin vogels een nest bouwen. Broedboom.

2. Een boom waarin zoogdieren zoals de eekhoorn een nest bouwen.

Verwante termen:
Duitse term: Nistbaum
Engelse term: den tree
A tree with cavities suitable for birds or mammals to nest in.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#nestboom

naar bovennesten
nes•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) nesten

■ Synoniem: nestelen

Ergens een nest maken. Zich vestigen.

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/nestelen1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22nestelen%22

Verwante termen:
Duitse term: nisten


nestgelegenheid
nest•ge•le•gen•heid

█ Zelfstandig naamwoord

1. Mogelijkheid om te nesten.

2. Nestplaats.nesthout
nest•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat door dieren gebruikt wordt om nesten te maken. Dieren zoals vogels en de bever.
Bij de vogels is de zeearend een bijzondere houtoogster. De zeerarend rukt zowel dode als levende takken van opgaande bomen.

Vanaf 0:48 op de tijdlijn van onderstaande video is te zien hoe een zeearend nesthout afbreekt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#nesthout

naar bovennesthulp
nest•hulp

█ Zelfstandig naamwoord

Door mensen geschapen nestplaatsen om in het wild levende dieren te helpen. Voor vogels, zoogdieren en insecten.

Verwante termen:


nestkast
nest•kast

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nestkast

Ecopedia
www.ecopedia.be/861/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: Nistkasten
https://de.wikipedia.org/wiki/Nistkasten
Franse termen: cabane à oiseaux, nichoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nichoir
Engelse term: nest box
https://en.wikipedia.org/wiki/Nest_box

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#nestkast

naar bovennestmateriaal
nest•ma•te•ri•aal

█ Zelfstandig naamwoord

De bouwstoffen die dieren gebruiken om nesten te maken.nestplaats
nest•plaats

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar dieren een nest kunnen bouwen.


nestroof
nest•roof

█ Zelfstandig naamwoord

Het roven van nesten door predatoren en stropers.neus

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: nes, nesse, nissenevenoogst
nē•ven•oogst

█ Zelfstandig naamwoord

Dat wat men bij het oogsten bijkomend oogst. Bijvoorbeeld bij het oogsten van opgaand hout vormt het kroonhout de nevenoogst. Vroeger verkocht met dit hout om er mutsaarden van te maken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#nevenoogst

naar bovennevenstaand
nē•ven•staand

█ Zelfstandig naamwoord

Van een boom. Langs een andere boom of bomen staand.

"staand" in Wiktionary
Duitse term: nebenstehend

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#nevenstaand

naar bovenni...

naar bovenniel

█ Zelfstandig naamwoord

Laagte. Plaatsnaam.

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID72242

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank

Niel, Kerniel, Maasniel, Nieuwal (Nielles-les-Blequin), Niewaal (Gelderland)


nitraat
ni•traat

█ Zelfstandig naamwoord

Als stikstofbron een essentieel nutriënt voor plan­ten. De stof wordt opgenomen via de wortels uit de aarde. Nitraten worden gevormd doordat bacteriën ammonium tot nitriet en vervolgens tot nitraat omzetten. Nitraat is samen met fosfaat de oorzaak van de eutrofiëring van vele oppervlaktewaters.
Bron: INBO
www.inbo.be/nl/begrippen/letter_nnitrofiel
ni•tro•fiel

█ Bijvoeglijk naamwoord

Stikstofminnend; met een voorkeur voor stik­stofrijke milieus.

Verwante termen:
no...

naar bovennoest

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: knoest

Kijk bij knoest.

naar bovennomenclatuur
no•men•cla•tuur

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nomenclatuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Botanische_nomenclatuur

Verwante term: taxonomie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#nomenclatuur

naar boven

normaal onderhoud
nor•maal on•der•houd

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Betreft het Vlaamse Gewest. Voor normale onderhoudswerken van de vegetaties en kleine landschapselementen die door het Natuurdecreet beschermd zijn heb je geen natuurvergunning nodig. Normale onderhoudswerken vernietigen of beschadigen de natuurelementen niet, maar laten ze toe om zich voluit te ontwikkelen. De omzendbrief code van goede natuurpraktijk beschrijft wat onder een normaal onderhoud wordt verstaan.
Bron: Agentschap Natuur en Bos
www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/vergunningen/stedenbouwkundige-vergunningsaanvraag/begrippen)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#normaal-onderhoud

naar bovennormaliseren
nor•ma•li•se•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) normaliseren, (de) normalisatie, (de) normalisering

Het verleggen en aanpassen van stroombedden om die stromen op vaste plaatsen te laten verlopen in overwegend rechte lijnen.
Het tegenovergestelde van meanderen.
notelaar
no•te•laar

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem voor notenboom.

Kijk bij notenboom.

Verwante term: -aar


noten
no•ten
█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Voluit: notenhout

Van notenhout vervaardigd.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/noten

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Noten_(hout)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#noten

naar bovennotenboom
no•ten•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Synoniem: notelaar

Walnoot, okkernoot.

Van Dale
www.vandale.be/opzoeken?pattern=notenboom&lang=nn

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M041410
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M041414

Verwante termen bij 1: -aar
Franse term bij 1: noyer

2. Boom waaraan noten groeien.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank


nothogenus
nō•thō•ge•nus

█ Zelfstandig naamwoord

In de taxonomie. Een geslacht dat een hybride aangeeft.
Bron: https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/bie-index/blob/master/doc/nameology/conventions.md (A genus denoting a hybrid or cross.)

https://en.wiktionary.org/wiki/nothogenus

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#nothogenus

naar bovennothos
nō•thos

█ Zelfstandig naamwoord

Voorvoegsel uit het Grieks dat hybride (= bastaard) betekent. De s op het einde vervalt als het tweede lid begint met een medeklinker.

Eerste lid in volgende termen:
https://en.wiktionary.org/wiki/νόθος#Ancient_Greek


nothospecies
nō•thō•spe•ci•es

█ Zelfstandig naamwoord

Een hybride gevormd door het rechtstreeks kruisen van twee soorten (species).
Bron: https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/bie-index/blob/master/doc/nameology/conventions.md (A hybrid formed by directly crossing two species.)

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nothospecies

Verwante termen:
Duitse term: Nothospecies
https://de.wikipedia.org/wiki/Nothospecies
Engelse term: nothospecies
https://en.wiktionary.org/wiki/nothospecies

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#nothospecies

naar bovennothosubspecies
nō•thō•sub•spe•cies

█ Zelfstandig naamwoord

Een hybride gevormd door het rechtstreeks kruisen van twee ondersoorten.
Bron: https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/bie-index/blob/master/doc/nameology/conventions.md (A hybrid formed by directly crossing two subspecies.)

Verwante termen:


nothovariëteit
nō•thō•va•ri•e•teit

█ Zelfstandig naamwoord

Een hybride gevormd door het rechtstreeks kruisen van twee variëteiten.
Bron: https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/bie-index/blob/master/doc/nameology/conventions.md (A hybrid formed by directly crossing two varieties.)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#nothovarieteit

naar bovennothovorm
nō•thō•vorm

█ Zelfstandig naamwoord

Een hybride gevormd door het rechtstreeks kruisen van twee vormen.
Bron: https://github.com/AtlasOfLivingAustralia/bie-index/blob/master/doc/nameology/conventions.md (A hybrid formed by directly crossing two forms.)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#nothovorm

naar bovennu...
nulbeheer
nul•be•heer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: klapstoelbeheerWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nulbeheer

Ecopedia
www.ecopedia.be/310/encyclopedie/
www.ecopedia.be/541/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: Nullpflege

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#nulbeheer

naar bovennutsdier

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nutsdier

Verwante termen:
Duitse term: Nutztier
https://de.wikipedia.org/wiki/Nutztier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/n#nutsdier
 
Voorblad | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z