O

Voorblad > OEngelse term
obsolescence

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn obsolescens, afgeleid van het werkwoord obsolescere : verouden, afnemen, afgaan

Overbodigheid door verouding, achterstand of (vermeende) lage waarde.

Een voorbeeld: Mensen die een uitermate gebrekkige kennis van ecologie hebben verkondigen graag en luid dat een naaldbos geen ecologische waarde heeft. Volgens hen is het bos overbodig.

"obsolescere", Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=64068&article=obsolescere

Kijk ook bij planned obsolescense.


oc...

naar bovenoculeren
ocu•lē•ren

█ Werkwoord

■ Synoniem: oogenten

Kijk bij oogenten.

naar bovenoe...

naar bovenoer

█ Zelfstandig naamwoord

De ijzerhoudende aarde, die in sommige streken als een harde ondergrond, voornamelijk onder zandgronden, in lagen of banken van verschillende dikte wordt aangetroffen (lat. ferrum caespitosum); onderscheiden in zandoer, zand door ijzerverzuursel tot eene harde stof aaneengebakken, en ijzeroer, ijzeroxyde-hydraat, ijzererts, nabij de oppervlakte in moerassen voorkomende, hetzelfde als het limoniet in de delfstofkunde.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M041512

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/oer1

"ijzeroer" in Wikipedia


oerbank
Een harde bodemlaag van organische bestanddelen, zonder oer, maar die net zo ondoordringbaar is als een oerbank.
www.geheugenvandrenthe.nl/oerbank

Verwante termen:


oerwoud
oer•woud

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ongerept bosWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A011547.re.20

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerwoud
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerbos

Verwante termen:
Duitse term: Urwald
www.dwds.de/wb/Urwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Wald#Urwälder

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oerwoud

naar bovenoever
oe•ver

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oever

Verwante termen:
Duitse term: Ufer
https://de.wikipedia.org/wiki/Ufer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oever

naar bovenoeverwal
oe•ver•wal

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oeverwal

Verwante termen:


ok...

naar bovenoksel
ok•sel

█ Zelfstandig naamwoord

De hoek tussen een bladsteel en een twijg, een twijg en een tak of een zijnerf en de hoofdnerf van een blad.
Bron: Guy De Kinder
www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Verwante term: morfologie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oksel

naar bovenokselblad
ok•sel•blad

█ Zelfstandig naamwoordEnsie
www.ensie.nl/vandale1898/okselblad

Verwante termen:


okselknop
ok•sel•knop

█ Zelfstandig naamwoord

Knop die in de bladoksel groeit.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#okselknop

naar bovenokselstandig
ok•sel•stan•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Ingeplant in de oksel (meestal de bladoksel).
Bron: Guy De Kinder
www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Verwante term: bladoksel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#okselstandig

naar bovenol...

naar bovenEngelse term, Noord-Amerika
old growth

Letterlijk vertaald: oude aanwas.

1. Old growth forest: Oerbos.

https://en.wikipedia.org/wiki/Old-growth_forest

2. Old growth lumber: Timmerhout van oude-aanwas-bomen die ooit door de natuur of door de mens zijn geveld, maar pas laat na de velling zijn uitgesleept, van het land of vanuit het water.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#old-growth

naar bovenolieklier
ōlie•klier

█ Zelfstandig naamwoord

Klier op een plant die etherische olie afscheidt. Gagel, Sint-Janskruid en lavendel zijn planten die olieklieren hebben.


Verwante termen:
Duitse termen: Elaiophor, Öldrüse
https://de.wikipedia.org/wiki/Elaiophor
Engelse termen: elaiophore, endogenous oil gland, oil gland

olieafscheiding
oil secretion


oliekoek
ōlie•koek

█ Zelfstandig naamwoord

Nevenproduct van het oliepersen van oliehoudende zaden dat als veevoer kan dienen.

Verwante termen:
Duitse term: Presskuchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Presskuchen
Franse term: tourteau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourteau_(résidu)
oligotroof
oli•gō•troof

█ Bijvoeglijk naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oligotroof

Ecopedia
www.ecopedia.be/122/encyclopedie/

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/oligo-
https://nl.wiktionary.org/wiki/-troofolm

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: iep

Kijk bij iep.

naar bovenolmenziekte
ol•men•ziek•te

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: iepenziekte

Kijk bij iepenziekte.

naar bovenom...

naar bovenombrofiel
om•bro•fiel

1. █ Bijvoeglijk naamwoord

1. ■ Van Italiaans ombra (schaduw), daarvoor van Latijn umbra

De eigenschap hebbend schaduw te minnen.


2. █ Zelfstandig naamwoord

2. ■ Van Italiaans ombra (schaduw), daarvoor van Latijn umbra

Een schaduwminnende plant.


3. █ Bijvoeglijk naamwoord

3. ■ Van Grieks ombro (regen, vocht)

De eigenschap hebbend vocht/regen te minnen.


4. █ Zelfstandig naamwoord

4. ■ Van Grieks ombro (regen, vocht)

Een vocht-/regenminnende plant.
sciophile
ombrophilousombrometer
om•bro•me•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Regenmeter.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regenmeterombrotroof
om•bro•troof

█ Bijvoeglijk naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/256/encyclopedie/

Verwante termen:


omgrachten
om•grach•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) omgrachten, (de) omgrachting

Met een gracht omringen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=M041595

Als bijvoeglijk naamwoord in een zin: Een omgracht kasteel.

Voorzetsel om-
https://nl.wiktionary.org/wiki/om#Voorzetsel
https://nl.wiktionary.org/wiki/Categorie:Voorvoegsel_om-_in_het_Nederlands

Verwante termen:
Duitse term: umgraben


omheinen
om•hei•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) omheinen, (de) omheiningWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/omheinen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#omheinen

naar bovenomheining
om•hei•ning

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: hein

Dat wat door omheinen gemaakt is. Een schutting, afsluiting.
Duitse term, woordverwant: Umheinung


omloop
om•loop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: cyclus, kringloop

Van herhalende handelingen of gebeurtenissen. Het in de rondte gaan. Kringloop.
Duitse term: Umlauf
https://de.wiktionary.org/wiki/Umlauf
Engelse termen: cycle, rotation
Franse term: rotation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#omloop

naar bovenomloophout
om•loop•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Loofhout dat geoogst wordt in omloop oftewel herhaling. In tijdsmatige volgorde betekent dat 1. dat het hout om de zoveel tijd afgezet wordt, 2. men de scheuten na afzetten uit de stoof laat groeien (eventueel gedund), 3. op een weloverwogen tijdstip het nieuw uitgeschoten hout oogst, 4. de omloop vanaf 1 herbegint.

Het hout dat men oogst van hakhout en knotbomen is omloophout.omlooptijd
om•loop•tijd
Franse termen: durée de rotation, temps de rotation


omnivoor
om•ni•voor

█ Zelfstandig naamwoord

Dier dat zowel plantaardig als dierlijk voedsel kan eten om te overleven.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Omnivoor

█ Bijvoeglijk naamwoord

Levend als een omnivoor.

Verwante termen:
Duitse term: Omnivor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Omnivoor
Franse term: omnivore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Omnivore
Engelse term: omnivore
https://en.wikipedia.org/wiki/Omnivore

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#omnivoor

naar bovenomslagboor
om•slag•boor

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: zwengelboorHandboor met een zwengel, een omslag; omslagboor.
Bron, gewijzigde overname: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M090525.re.7

"handboor" in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handboor

Verwante termen:
Nederduitse term: Druufbohr. Nederlands druifboor
www.plattmakers.de/nl/17004/Druufbohr
Duitse termen: Bohrwinde, Traubenbohre. Nederlands druifboor
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DT00978
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GT08258

druifboor
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015211.re.14

Engelse term: brace
https://en.wikipedia.org/wiki/Brace_(tool)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#omslagboor

naar bovenomslagpunt
om•slag•punt

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/45/encyclopedie/

Door de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/o.html

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#omslagpunt

naar bovenomsmeden
om•smē•den

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) omsmeden,

■ Synoniem: hersmedenWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M042302

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#omsmeden

naar bovenomspitten
om•spit•ten

█ Werkwoord

Kijk bij spitten.

naar bovenomtuinen
om•tui•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) omtuinen, (de) omtuining

Met een tuin omsluiten. Tuin = werend vlechtwerk.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M042459

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#omtuinen

naar bovenomwallen
om•wal•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) omwallen, (de) omwallingWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M042525

Verwante termen:
Duitse term: umwallen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GU04344

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#omwallen

naar bovenomzendbrief code van goede natuurpraktijk
om•zend•brief co•de van goe•de na•tuur•prak•tijk

█ Woordgroep

Betreft het Vlaamse Gewest: De omzendbrief code van goede natuurpraktijk beschrijft wat onder een normaal onderhoud wordt verstaan.

http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1006515.html

Verwante term: normaal onderhoud

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#omzendbrief-code-van-goede-natuurpraktijk

omzetten
omzetten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) omzet, (het) omzetten, (de) omzetting

1. Van voorwerpen, die ergens geplaatst zijn, of aan welke een plaats is aangewezen. Ze anders zetten of plaatsen, van plaats doen veranderen.
Bron, gewijzigde tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M042620&article=algemeen

2. Een grondstuk aan alle kanten bezetten, = omringen, met een levende of dode heg.

Verwante termen:
Duitse term: umsetzen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS17910
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PU00504

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#omzetten
on...

naar bovenonbekantrecht hout
on•be•kant•recht

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: ongekantrecht hout

Kijk bij ongekantrecht hout.

naar bovenonbemest
on•be•mest

█ Bijvoeglijk naamwoord

Nier voorzien van mest, mestloos. Bijvoorbeeld: onbemest grasland.

Verwante termen:


onderbeek
on•der•beek

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=M043205

Verwante termen:


onderhouden
on•der•hou•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) onderhoud, (het) onderhouden, (de) onderhouding

In stand houden, in goede staat houden.

Verwante termen:
Duitse term: erhalten, instand halten, pflegen
Franse term: entretenir
Engelse termen: maintain, tend

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onderhouden

naar bovenondergroei
on•der•groei

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ondergroei

Verwante termen:
Duitse term: Unterholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterholz
Franse term: sous-bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-bois
Engelse term: understory
https://en.wikipedia.org/wiki/Understory

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ondergroei

naar bovenondergrondse brand
on•der•grond•se brand

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Brand die woedt in een veenlaag onder het bodemoppervlak. Veenbrand.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ondergrondse-brand

naar bovenonderplanten
on•der•planten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) onderplanten, (de) onderplantingWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=A011763

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Onderplanten

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onderplanten

naar bovenonderploegen
on•der•ploe•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) onderploegen, (de) onderploeging

Van dingen die zich op de akker bevinden, als stoppels, onkruid, mislukt gewas, mest ... onder de grond ploegen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M043585ondersnede
on•der•snē•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: richtsnede

Bij het vellen van een boom: De laagste snede, gezaagd aan de valkant van de boom.

Verwante term: vellen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ondersnede

naar bovenondersoort
on•der•soort

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: subspeciesWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ondersoort

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ondersoort

naar bovenonderstaand
on•der•staand

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een boom: Onder een andere boom of bomen staand.


onderstaande snoei
on•der•staan•de snoei

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Snoei die uitgevoerd wordt op een individu (struik of boom) dat overschaduwt wordt door de kroon van een ander individu of indivuduen. Na de snoei is het mogelijk of zelfs waarschijnlijk dat het individu te weinig licht ontvangt om vitaal verder te kunnen leven omwille van de beschaduwing. Vóór de snoei waren de takken tot aan het kronendak gegroeid.

Een afweging bij herbeheer:
Doorgeschoten knotbomen kunnen overschaduwd worden door snelle groeiers zoals Amerikaanse eik. De knotbomen hebben in de loop der tijd scheuten gevormd die even hoog gewassen zijn als de kronen van de schaduwgevers. Als men deze knotbomen terug wilt nemen snoeien, dan moet men de kronen van de schaduwgevers aanzienlijk dunnen of de schaduwgevers zelfs kappen. Indien men dit niet doet kunnen de knotbomen geen scheuten vormen die de concurrentie met de schaduwgevers aankunnen. Dit betekent het einde van de knotbomen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onderstaande-snoei

naar bovenonderstam
on•der•stam

█ Zelfstandig naamwoord

Een plant die ofwel generatief (d.w.z. uit zaad) ofwel vegetatief (d.w.z. door te stekken of door het zgn. afleggen) is ontstaan en waaraan men een andere plant door middel van ent- of oculatie-technieken laat vastgroeien, zodanig dat de onderstam het toekomstige wortelstelsel vormt van de geënte of geoculeerde plant.

www.fruitlent.nl/onderstammen.html

Verwante termen:


onderstandig
on•der•stan•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend zich onder iets te bevinden. Zoals een onderstanding vruchtbeginsel.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtbeginsel

Verwante term: vruchtbeginsel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onderstandig

naar bovenonderzager
on•der•zā•ger

█ Zelfstandig naamwoord
█ Nomen agentis

Bij het zagen met de kraanzaag. De zager die onderaan staat.

https://data.cultureelerfgoed.nl/semnet/9e96c21e-50a3-42b5-9ee9-91fa28d9023b.html

Verwante termen:
Duitse term: Untermann

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onderzager

naar bovenonderzoeken
on•der•zoe•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) onderzoek, (het) onderzoeken, (de) onderzoeking

Nauwkeurig nazien, nagaan.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/onderzoeken

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M043813

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschappelijk_onderzoek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Empirisch_onderzoek

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onderzoeken

naar bovenondoordringbaar
on•door•dring•baar

█ Bijvoeglijk naamwoord

Weerstand biedend aan doordringen oftewel zich met drang een weg banen door.

Verwante termen:


ongekantrecht hout
on•ge•kant•recht hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Hout dat niet gekantrecht is. Hout dat als rondhout verwerkt is.

Ongekantrecht is een bijvoeglijk naamwoord dat afgeleid is van het werkwoord kantrechten.

Verwante termen:
Engelse term: unsquared wood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ongekantrecht-hout

naar bovenongelijkjarig
on•ge•lijk•ja•rig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van ongelijke leeftijd.

Ecopedia
www.ecopedia.be/178/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: ungleichaltrig
Franse term: (fôret) inéquienne
Engelse term: uneven-aged

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ongelijkjarig

naar bovenongelijkvormig hooghout
on•ge•lijk•vor•mig hoog•hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Ecopedia
www.ecopedia.be/176/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: ungleichförmiger Hochwald
Franse term: futaie irrégulière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Futaie#Futaie_irr.C3.A9guli.C3.A8re

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ongelijkvormig-hooghout

naar bovenongeslachtelijke voortplanting
on•ge•slach•te•lij•ke voort•plan•ting

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniemen: aseksuele voortplanting, vegetatieve vermeerdering
■ Antoniem: geslachtelijke voortplantingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ongeslachtelijke_voortplanting

Verwante termen:
Duitse termen: asexueller Vermehrung, ungeschlechtlicher Vermehrung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ungeschlechtliche_Vermehrung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ongeslachtelijke-voortplanting

naar bovenongerept bos
on•ge•rept bos

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Bos waarin de mens sinds lange tijd geen of verwaarloosbare negatieve invloed heeft op de biodiversiteit.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M044368

Verwante termen:
Engelse term: virgin forest
A mature or overmature forest essentially uninfluenced by human activity.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ongerept-bos

naar bovenonkruid
on•kruid

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam (kan gebruikt worden als stofnaam)

■ Enkelvoud: onkruid
■ Meervoud: onkruid (stofnaam), onkruiden
■ Synoniem: wied

Enkelvoud, onkruid: Kruidachtig wild gewas dat groeit op een plaats waar het de mens niet past.
Meervoud, onkruid (stofnaam), onkruiden: Kruidachtige wilde gewassen die groeien op plaatsen waar het de mens niet past.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onkruid

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/onkruid

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/onkruid

Opmerking van de samensteller: Onkruid kan een stofnaam zijn, maar kruid is blijkbaar geen stofnaam. Dit is een tegenstrijdigheid in de Nederlandse woordenschat.


onkruidsteker
on•kruid•ste•ker

█ Zelfstandig naamwoord

www.mot.be/resource/Tool/penwortelsteker?lang=nl
www.mot.be/resource/Tool/penwortellichter?lang=nl penwortellichter

Verwante termen:
Duitse term: Unkrautstecher (van Freund Offner)


onkruidverdelger
on•kruid•ver•del•ger

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: herbicide

Kijk bij herbicide.

naar bovenonomastiek
ono•mas•tiek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: naamkunde

Kijk bij naamkunde.

naar bovenonrijp
on•rijp

█ Bijvoeglijk naamwoord

Nog niet rijp.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/onrijp

Verwante termen:


ont-

ont- + werkwoord geeft een beëindiging van een werking of een verwijdering aan.
Iets ontvangen betekent iets uit andersmans handen krijgen.

ont- + werkwoord vormt een in de regel ergatief werkwoord dat het begin van een spontaan proces aanduidt.
Ontbranden betekent spontaan in brand vliegen.

ont- + zelfstandig naamwoord + -en vormt een werkwoord dat een verwijdering van iets aangeeft.
Iets ontbladeren betekent bladeren verwijderen.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/ont-

naar bovenontbossen
ont•bos•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontbossen, (de) ontbossing

Bos rooien.

Verwante termen:
Duitse term: entwalden. Naamwoorden van handeling: Entwalden, Entwaldung
https://de.wikipedia.org/wiki/Entwaldung
Franse termen: déboiser, débrousser, déforester. Naamwoorden van handeling: déboisement, débroussaillage, débroussaillement, déforestation
https://fr.wiktionary.org/wiki/déboiser
https://fr.wiktionary.org/wiki/débrousser
https://fr.wiktionary.org/wiki/déforester
https://fr.wiktionary.org/wiki/déboisement
https://fr.wiktionary.org/wiki/débroussaillage
https://fr.wiktionary.org/wiki/débroussaillement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Déforestation
https://fr.wiktionary.org/wiki/déforestation
Engelse term: deforest. Naamwoord van handeling: deforestation.
https://en.wikipedia.org/wiki/Deforestation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ontbossen

naar bovenonteelbaar
on•teel•baar

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van land, bodem. Daar waar – vooral door de bodemgesteldheid, maar ook door andere omstandigheden zoals regelmatige overstromingen – niet geteeld kan worden.

"onteelbaar land"
"onteelbare bodem"

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onteelbaar

naar bovenontginnen
ont•gin•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontginnen, (de) ontginningVan Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=ontginnen&lang=nn

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontginning_(cultuur)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ontginnen

naar bovenontheffing
ont•hef•fing

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van ontheffenAgentschap Natuur en Bos
www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/ontheffing

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergunning

Verwante term: milieuvergunning

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ontheffing

naar bovenontkiemen
ont•kie•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontkiemen, (de) ontkiemingWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/ontkiemen

Verwante term: kiemen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ontkiemen

naar bovenontspringen
ont•sprin•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontspringen, (de) ontspringing

■ Kortweg: springen


ontspruiten
ont•sprui•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontspruiten, (de) ontspruiting

Een nieuwe loot vormen aan een plant of uit een zaad.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/ontspruiten

"spruiten" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/spruiten

Verwante termen:


onttakken
ont•tak•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) onttakken, (de) onttakking

Van takken beroven.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M046257

Verwante termen:
Duitse term: entasten. Naamwoorden van handeling: Entasten, Entastung
https://de.wiktionary.org/wiki/entasten
Franse term: ébrancher
Franse term voor opsnoeien: élaguer
https://fr.wiktionary.org/wiki/ébrancher
https://fr.wiktionary.org/wiki/élaguer
https://fr.wiktionary.org/wiki/élagage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#onttakken

naar bovenontschorsen
ont•schor•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontschorsen, (de) ontschorsing

■ Synoniem: schillen

Schors verwijderen.

Verwante termen:
Duitse term: entrinden. Naamwoorden van handeling: Entrinden, Entrindung
https://de.wikipedia.org/wiki/Entrinden
Franse term: écorcer. Naamwoord van handeling: écorçage
https://fr.wiktionary.org/wiki/écorcer
Engelse term: debark. Naamwoord van handeling:debarking


ontsnipperen
ont•snip•pe•ren

█ Werkwoord

■ Synoniem: verbinden

Kijk bij verbinden.

naar bovenontwateren
ont•wā•te•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontwateren, (de) ontwatering

Water afvoeren.

Verwante term: wateren


ontwikkelingsfase
ont•wik•ke•lings•fā•se

█ Zelfstandig naamwoord

1. Stadium waarin de ontwikkeling van iets of iemand zich bevindt.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A012091.re.6

Bijvoorbeeld: De ontwikkelingsfase van een bos of ander habitattype.

Verwante term bij 1:
2. In toepassing op de waarneembare verschijnselen, de verschijningsvormen, die wijzen op een bepaalde fase in een ontwikkeling.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A012091.re.6

Verwante term bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ontwikkelingsfase

naar bovenontwikkelingsreeks
ont•wik•ke•lings•reeks

█ Zelfstandig naamwoord

Van een bos. Het geheel aan opeenvolgende ontwikkelingsfasen.

Verwante termen:


ontwortelen
ont•wor•te•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontwortelen, (de) ontworteling

Met de wortel uittrekken.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/ontwortelen

Ensie.nl
www.ensie.nl/betekenis/ontwortelen

Verwante termen:
Duitse term: entwurzeln. Naamwoorden van handeling: Entwurzeln, Entwurzelung
www.duden.de/rechtschreibung/entwurzeln
https://de.wiktionary.org/wiki/entwurzeln
Engelse term: uproot. Naamwoord van handeling: uprooting
Franse termen: arracher, déraciner. Naamwoorden van handeling: arrachage, déracinage
https://fr.wiktionary.org/wiki/arracher
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/déraciner/23957

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ontwortelen

naar bovenoo...

naar bovenooft

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

Boomvruchten.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ooft

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M047513

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID21202

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=39029

Verwante termen:


ooftkunde
ooft•kun•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: pomologie

De kennis van boomvruchten.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pomologie

Verwante termen:
Duitse termen: Obstbaukunde, Pomologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Pomologie
Franse term: pomologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomologie
Engelse term: pomology
https://en.wikipedia.org/wiki/Pomology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ooftkunde

naar bovenoog

█ Zelfstandig naamwoord

1. Synoniem van knop. Kijk bij knop.

2. Wisselvorm van ouw. Kijk bij ouw.

naar bovenoogenten
oog•en•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) oogenten, (de) oogenting

■ Synoniem: oculeren. Naamwoord van handeling: oculatie

Bevestigen van een stukje bast met een knop (oog) aan een boom of op een onderstam, op een zodanige wijze dat ze met elkaar kunnen vergroeien. Als regel zijn ent en onderstam van dezelfde soort of van hetzelfde geslacht, maar daarop bestaan uitzonderingen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oculatie

Verwante termen:
Duitse term: Okulation
https://de.wikipedia.org/wiki/Okulation
Franse term: greffe en écusson?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greffe_en_écusson
Engelse termen: shield budding, chip budding
https://en.wikipedia.org/wiki/Shield_budding

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oogenten

naar bovenoogst

█ Zelfstandig naamwoord

1. Naamwoord van handeling van oogsten.

2. De opbrengst van de handeling oogsten. Datgene wat men oogst.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oogst

Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=oogsten&lang=nn

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/oogst

Ook: De naam van de achtste maand des jaars; nog vóór het einde der 16de eeuw geheel in onbruik geraakt, en vervangen door Augustus.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M047625

Verwante termen:
Nederduitse term, woordverwant aan oogst: Aust
www.plattmakers.de/nl/5418/Aust
Oud-Noors en daaraan verwante talen, woordverwant aan oogst: haust


oogsten
oog•sten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) oogst, (het) oogsten, (de) oogsting

Binnenhalen van op de akker staande gewassen. Hout kappen.

Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=oogsten&lang=nn

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/oogsten
 
Verwante termen:


oogstschok
oogst•schok

█ Zelfstandig naamwoord

1. Plotse vermindering in het voedselaanbod van fauna en de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld door het oogsten van gewassen.

Verwante termen bij 1:
2. Snoeischok. Als een knot- of hakhoutindividu gesnoeid worden om hout te oogsten, dan kan het individu plots niet meer aan fotosynthese doen. In de vegetatieperiode (bij zomersnoei) is dit een abrupte verandering in het groeiproces van het individu, vergelijkbaar met een schok.


oogsttijd
oogst•tijd

█ Zelfstandig naamwoord

De tijd waarin geoogst wordt.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M047636

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oogsttijd

naar bovenooi

█ Zelfstandig naamwoord

Wisselvorm: ouw

Kijk bij ouw.

naar bovenooibos
ooi•bos

█ Zelfstandig naamwoord

Getijdenbos, vloedbos.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ooibos

Verwante termen:
Duitse term: Auwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Auwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Hartholzaue
https://de.wikipedia.org/wiki/Weichholzaue
Engelse termen: riparian forest, riparian woodland
https://en.wikipedia.org/wiki/Riparian_forest
Franse term: ripisylve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ripisylve

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ooibos

naar bovenoorbaarhout
oor•baar•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: oirboirhout, oorboorhout, orberhout

Volgens het boek Bossen van Vlaanderen, in de Middeleeuwen: "..., hout dat gebruikt kon worden voor het vervaardigen van houten beelden." Hout van hoge gebruikskwaliteit; zonder scheuren, zonder noesten en met rechte draad.
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993. Bladzijde 94, kolom 2.

Volgens diverse andere bronnen: hout dat geschikt is voor timmer- en schrijnwerk. Waarschijnlijk een synoniem voor gebruikshout.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=39851

"oorbaar" Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M047686

"oorbaarlijk" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
oord

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M047705

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/oord

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22oord%22

eWND
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/90137

Verwante termen:
Duitse term: Ort
www.dwds.de/wb/Ort
https://de.wikipedia.org/wiki/Ort_(Landspitze)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oord

naar bovenoorlogshout
oor•logs•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat gebrekkig is door oorlogshandelingen. In het bijzonder gaat het over munitieschroot dat in staand hout tercht is gekomen. Metaalhoudend hout. Munitieschroot in hout brengt schade toe aan zaagbladen.

Verwante termen:


oorlogskapping
oor•logs•kap•ping

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van oorlogskappen

Kappingen die gebeuren als gevolg van oorlog.

Weetje 1: Tijdens de eerste wereldoorlog heeft de Duitse bezetter massaal notenbomen (Juglans regia) gekapt in België voor de productie van geweerkolven. Daarom zijn er weinig oude en autochtone notenbomen overgebleven in België.

Weetje 2: Tijdens het Romeinse Rijk, in het bijzonder onder Julius Caesar, werden oorlogskappingen gebruikt als taktiek om Gallische en Germaanse volkeren te onderwerpen.
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Commentarii_de_bello_Gallico

Oorlogskappingen werden niet alleen door milititairen uitgevoerd. Tijdens oorlog kappen ook burgers bomen omwille van energieschaarste.

Verwante termen:
Verwante Duitse term, oorlogsrooiing: Kriegsrodung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oorlogskapping

naar bovenoorspronkelijk inheems
oor•spron•ke•lijk in•heems

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: autochtoon

Een zomereik, bij ons ingevoerd uit Oost-Europa, is als soort inheems, maar als individu uitheems. Dat is het verschil tussen inheems en oorspronkelijk inheems.

Een plantensoort is inheems in een gebied als het gebied binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in het gebied, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal. Een zomereik afkomstig uit de Balkan is dus niet autochtoon in Vlaanderen, maar de soort zomereik is hier wel inheems.
(definitie aangepast overgenomen van de brochure 'Autochtoon plantsoen in opmars' van het INBO)

www.ecologischadviesbureaumaes.nl/terminologie.htm#autochtoon

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oorspronkelijk-inheems

naar bovenoosterse tamme-kastanjegalwesp
oos•ter•se tam•me-kas•tan•je•gal•wesp

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Schadelijk insect dat kastanjebomen aantast.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dryocosmus_kuriphilus

Het Belang van Limburg
www.hbvl.be/cnt/dmf20150814_01818523/tamme-kastanjegalwesp-opgemerkt-in-limburg-schadelijk-voor-natuur

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oosterse-tamme-kastanjegalwesp

naar bovenop...
op enen zetten
op ēnen zet•ten

█ Werkwoordelijke woordgroep
█ Naamwoorden van handeling: (het) enen,  (het) op enen zetten

■ Oude schrijfwijzen: eenen, op eenen zetten
■ Wisselvorm: op één zetten
■ Synoniemen: enen, verenkelen (ver•en•ke•len)

In het boek Bossen van Vlaanderen: "Op vele plaatsen werd het hakhout op enen gezet. De best gevormde loot (de spaartelg) kon dan opgroeien tot een opgaande boom".
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993. Bladzijde 117.

Het dunnen van kroten oftewel bieten.

Bron: Encyclopedie van Zeeland
https://encyclopedievanzeeland.nl/Op_één_zetten

Verwante termen:


opbinden
op•bin•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) opbinden, (de) opbinding

1. Binden van takken met zware fruitlast om afscheuren te voorkomen.

2. Stammetjes en takken van fruitbomen/-struiken vastbinden om ze te leiden of te ondersteunen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#opbinden

naar bovenopgeleide beek
op•ge•lei•de beek

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]www.watervragen.nl/water-abc?pid=60&sid=707

Verwante termen:


open blok
ōpen blok

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: éénwangblok

Blok met één wang waarin men gemakkelijk een koord kan inleggen of uithalen.

Verwante term: blok
Engelse term: open face pulley

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#open-blok

naar bovenopen plek
ōpen plek

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Open_plek

Verwante termen:
Duitse term: Waldlichtung
https://de.wiktionary.org/wiki/Waldlichtung
Franse term: clairière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clairière
Engelse termen: clearing, open area
https://en.wikipedia.org/wiki/Glade_(geography)
https://en.wikipedia.org/wiki/Gap_(ecology)
www.merriam-webster.com/dictionary/glade

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#open-plek

naar bovenopen ruimte
ōpen ruim•te

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is de definitie van open ruimte "het gebied waar openheid primeert en waarin de niet-bebouwde ruimte overweegt".
http://statbel.fgov.be/nl/modules/digibib/bevolking/1390_wie_betaalt_de_open_ruimte_.jsp

Verwante termen:
Duitse term: freier Raum?
Franse term: espace ouvert
Engelse term: open space

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#open-ruimte

naar bovenopgaand
op•gaand

█ Bijvoeglijk naamwoord

Hoog groeiend, typisch – maar niet altijd – eenstammig. Niet stuikvormig.


opgaande boom
op•gaan•de boom

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: stamboom

Boom die hoog groeit. Wat hoog hier betekent is niet precies te definiëren.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus/typologie/1607

Verwante termen:
Duitse term: hochstämmiger Baum
Franse term: arbre de haut jet

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#opgaande-boom

naar bovenopgaand hakhout
op•gaand hak•hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Hakhout in de vorm van opgaande bomen, de rijshoutfase voorbij.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#opgaand-hakhout

naar bovenoplatten
op•lat•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) oplatten, (de) oplatting

Gezaagd hout opstapelen met latjes tussen de borden of planken.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=25161

Verwante term: drogen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oplatten

naar bovenopleiden
op•lei•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) opleiden, (de) opleiding

Zie opleiden in dit artikel op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spreng

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#opleiden

naar bovenopmijten
op•mij•ten

█ Werkwoord

■ Kortweg: mijten

Kijk bij mijten.

naar bovenop oppers zetten
op op•pers zet•ten

█ Werkwoordelijke woordgroep

■ Synoniem: opperen

Kijk bij opperen.

naar bovenopper
op•per

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: hopper
■ Synoniem: heukel

Stapel hooi op het veld.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/opper1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M049052
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026625

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=39504

Etymologiebank.nl
Duitse term: Heureiter
Engelse term: hay rick?
www.etymonline.com/word/hayrick


opperen
op•pe•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) opperen, (de) oppering

■ Synoniem: op oppers zetten


Verwante termen:


oppervlakkige wortels
op•per•vlak•ki•ge wor•tels

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Wortels die zich ondiep in de bodem bevinden.


oppervlaktebeslag
op•per•vlak•te•be•slag

█ Zelfstandig naamwoord

De oppervlakte oftewel ruimte die iets beslaat (in beslag neemt).

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oppervlaktebeslag

naar bovenoppervlaktewater
op•per•vlak•te•wa•ter

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oppervlaktewater

Verwante term: grondwater

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oppervlaktewater

naar bovenopportunisme
op•por•tu•nis•me

█ Zelfstandig naamwoord

Gebruik maken van een gelegenheid (opportuniteit) die zich voordoet. Bijvoorbeeld vogels die zich te goed doen aan een overaanbod aan maairesten.


opsleunen
op•sleu•nen

█ Werkwoord

■ Kortweg: Sleunen.

Kijk bij sleunen.

naar bovenopsnoeien
op•snoei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) opsnoeien, (de) opsnoeiing

In vorm snoeien.

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/opsnoeien-van-bosbomen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#opsnoeien
opslag
op•slag

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van opslaan en afgeleiden van de handeling

1. Uitspruitsel, gewas dat opkomt.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 6.a. http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M049316

Verwante termen bij 1:
2. Plaats waar goederen worden opgeslagen of tijdelijk neergelegd.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 12.b. http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M049316

Verwante termen bij 2:


opstaand
op•staand

█ Bijvoeglijk naamwoord

Takstand waarbij de tak vanaf de aanzet schuin naar boven groeit.opstal
op•stal

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/opstal

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22opstal%22

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#opstal
opstand
op•stand

█ Zelfstandig naamwoord

In de Nederlandse bosbouw synoniem voor populatie of beplanting, het bestand (= inventaris) aan bomen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M049433

Ensie.nl
www.ensie.nl/probos/opstand

Verwante termen:
Franse term: peuplement

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#opstand
or...

naar bovenoranjerie
oran•je•rie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: orangerie
■ Van Frans orangerie, dat afgeleid is van Frans oranger = oranjeboomWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjerie

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/oranjerie

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/oranjerie

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M049793

Verwante term: wintertuin

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oranjerie
organisch
or•gā•nisch

█ Bijvoeglijk naamwoordWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/organisch

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#organisch
organisme
or•ga•nis•me

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisme

Verwante termen:


ornamentale boom
or•na•men•tā•le boom

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: sierboom.

Kijk bij sierboom.
ornithochorie
or•ni•thō•chō•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verspreiding van zaden door vogels.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ornithochorie
os...

naar bovenOSB

■ Voluit: Oriented Strand BoardWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oriented_Strand_Board

(formaldehyde, emissie, allergie)

Verwante term: spaanplaat
osmose
os•mō•se

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Osmose

Verwante term: osmotische druk

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#osmose
osmotische druk
os•mō•ti•sche druk

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedia

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#osmotische-druk
ou...

naar bovenoudboomsoort
oud•boom•soort

█ Zelfstandig naamwoord

Soort die gedijt in of op oude bomen.

Verwante termen: levensgemeenschap

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oudboomsoort
oudboomafhankelijk
oud•boom•af•han•ke•lijk

█ Bijvoeglijk naamwoord

Wordt gezegd van een organisme of biologische ontwikkeling die afhankelijk is van oude bomen.


oud bos

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerbos
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_growth_forest

ongerept bos


oudbosplant
oud•bos•plant

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/248/encyclopedie/

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#oudbosplant
ouderling
ou•der•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Een boom of struik van aanzienlijke leeftijd.

Verwante term: jaarling


oudgediende boom
oud•ge•dien•de boom

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Nederlandse en Germaanse vertaling van het Engelse veteran tree.

Verwante termen:


ouw

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: ei, hoye, oog, ooi, ouwe, oy, oye, uwe

1. Land langs water.
2. Vochtig of waterrijk land.
3. Eiland.
Bron: Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-o/

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=40277

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID97213

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=39041

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4420

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID97213

Woordverwant aan aa.

Landouw, Landau.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036307&article=landouw
Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=24815&article=landouw

ooi-
ooibos

-oy (niet te verwarren met roy = rode)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acquoy (Akkooi)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rhenoy (Renooi, Rijnooi)
Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID81561

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/landouw
verwantschap met gouw
Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=14651

-oog
Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=39016
Schiermonnikoog, Kallantsoog, Rottumeroog, Borkumeroog, Lauwersoog
Langeoog, Wangerooge, Friedrichsoog

wijdouw: plek waar wilgen groeien (wilg = weide/wijde)

-uwe

Plaatsnaam: Ohé en Laak
Volgens het betreffende artikel op Wikipedia is ohé een wisselvorm van ouw. De samensteller van deze lijst oordeelt dat deze bewering aannemelijk is. Verder onderzoek hierover dringt zich aan.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ohé_en_Laak#Etymologie

Verwante termen:
Duitse termen: Au, Aue, Ouwe.
www.duden.de/rechtschreibung/Au_feuchte_Niederung
www.duden.de/rechtschreibung/Aue_Wiesengelaende_Insel
https://de.wikipedia.org/wiki/-au
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussaue
https://de.wikipedia.org/wiki/-au
www.dwds.de/wb/Aue
www.dwds.de/wb/Eiland
www.dwds.de/wb/Au
www.dwds.de/wb/Flussaue
www.plattmakers.de/nl/2083/Ailand
Dachau https://de.wikipedia.org/wiki/Dachau#Das_alte_Dachau
Donau https://de.wikipedia.org/wiki/Donau#Namen_und_Etymologie
Gronau www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Meyers&lemid=IG06654
Ouwe www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer&lemid=LO00796
Ouwe www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=BMZ&lemid=BO00267
Engelse term: -ey
https://en.wiktionary.org/wiki/-ey
www.etymonline.com/word/Guernsey
Noorse term voor eiland: øy
Zweedse term voor eiland: ö
Deense term voor eiland: ø

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#ouw
ov...

naar bovenoverblijvende plant
ōver•blij•ven•de plant

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: polycarpische plant
■ Antoniem: eenmaal bloeiende plant

Plant die meer dan een keer bloeit.
Franse term: polycarpique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polycarpie
Engelse term: polycarpic plant


overdwars
ōver•dwars

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: dwars
■ Antoniemen: langs, overlangs

In de breedte.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M050280

Verwante termen:


overgang
ōver•gang

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ecotoon

Van ecotopen: plaats waar een ecotoop over gaat in een ander ecotoop.

Verwante termen:
Duitse term: Übergang
Franse term: lisière (onder voorbehoud), transition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lisière
Engelse term: transition

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#overgang
overjarig
ōver•jā•rig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Gezegd over zaken die men nagelaten heeft op het juiste moment te beheren of te oogsten. De kaprijpheid voorbij.

overjarige overstaander(s), overjarig hakhoutbeheer, overjarig mijnhoutbos

Verwante termen:
Duitse term: über­jäh­rig
Franse term: expiré
Engelse term: lapsed

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#overjarig
overlangs
ōver•langs

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: langs, overlang
■ Antoniemen: dwars, overdwars

In de lengterichting.
Overlangs zagen = schulpen, met de draad mee zagen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M050744

"overlang" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
overmaat
over•maat

█ Zelfstandig naamwoord

De handeling van het overmeten, iemand bij het toemeten meer geven dan vereischt wordt. Ook figuurlijk het breed of te veel uitmeten van iets.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M050839

Bijwoord in "met overmaat zagen" of "met overmaat gezaagd"..
Bijvoeglijk naamwoord "overmatig"

Verwante termen:
Duitse term: Übermaß/Übermass

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#overmaat

naar bovenoverschaduwen
ōver•schā•du•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: het) overschaduwen, (de) overschaduwing

■ Synoniem: schaduw werpen (op)

In de schaduw stellen.

Verwante termen:
Duitse termen: beschatten, in den Schatten stellen, überschatten
www.duden.de/rechtschreibung/beschatten
www.duden.de/rechtschreibung/ueberschatten
Franse term: ombrager
Engelse term: overshadow

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#overschaduwen
overstaander
ōver•staan•der

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: spaarbboom
■ Voorstel voor een synoniem: spaarling
■ Bosbouwkundig synoniem: schermboom

Boom of struik die bij een kap gespaard is.

Ecopedia
www.ecopedia.be/251/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse termen: Überhalter, Überholz, Überständer (Zwitserland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Überhälter
Engelse term: standard.
"coppice with standards" = middelhout
Engelse term, Noord-Amerika: leave tree
Franse termen: estallon, futaie. Ook arbre de place?

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#overstaander
overstapje
ōver•stap•je

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stichel

Kijk bij stichel.
overstroming
ōver•stro•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van overstromenWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overstroming

Verwante termen:
Duitse term: Hochwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser
Franse term: inondation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inondation
Engelse termen: flood, flooding
https://en.wikipedia.org/wiki/Flood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#overstroming
overstromingsvlakte
ōver•stro•mings•vlak•te

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Riviervlakte

Verwante termen:
Duitse term: Flussaue
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussaue
Engelse term: floodplain
https://en.wikipedia.org/wiki/Floodplain
overwallen
ōver•wal•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) overwallen, (de) overwalling

Bij bomen: Overgroeien met cambium. Na het afbreken of het afzagen van een tak probeert de boom om de wond te overwallen.

Duitse term: überwallen. Naamwoorden van handeling: Überwallen, Überwallung
https://de.wikipedia.org/wiki/Überwallung
Engelse term: occlude. Naamwoord van handeling: occlusion

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#overwallen
overwallijn
ōver•wal•lijn

█ Zelfstandig naamwoord

Lijnvormige, smalle verhoging in de schors, daar waar schors tegen elkaar in groeit. Ontstaat meestal na snoeien.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#overwallijn
overwallingspotentieel
ōver•wal•lings•po•ten•ti•eel

█ Zelfstandig naamwoord

Het vermogen van bomen, vooral loofbomen, om een wond te overwallen. Es is een sterke overwaller en berk is een zwakke overwaller.


overwinningspalm
ōver•win•nings•palm

█ Zelfstandig naamwoordwww.dengrootenoorlog.nl/NL/ar61.jpg
www.dengrootenoorlog.nl/NL/armentarras%205%20nw.htm

Verwante termen:
overwoekeren
ōver•woe•ke•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) overwoekeren, (de) overwoekering

Met woekerende groei bedekken en verstikken.
Bron: Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=overwoekeren&lang=nn

Woekeren: welig groeien ten nadele van lagere planten.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/woekeren

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/o#overwoekeren

naar boven 
Voorblad | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z