O

Voorblad > O


Engelse term
obsolescence

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn obsolescens, afgeleid van het werkwoord obsolescere : verouden, afnemen, afgaan

Overbodigheid door verouding, achterstand of (vermeende) lage waarde.

Een voorbeeld: Mensen die een uitermate gebrekkige kennis van ecologie hebben verkondigen graag en luid dat een naaldbos geen ecologische waarde heeft. Volgens hen is het bos overbodig.

"obsolescere", Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=64068&article=obsolescere

Kijk ook bij planned obsolescense.

Verwante termen:
Engelse term: obsolescence
https://en.wikipedia.org/wiki/Obsolescence
https://en.wikipedia.org/wiki/Planned_obsolescence

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#obsolescence
oc...
oculeren
ocu•lē•ren

█ Werkwoord

■ Evenwoord: oogenten

Kijk bij oogenten.
oe...
oer

█ Zelfstandig naamwoord

De ijzerhoudende aarde, die in sommige streken als een harde ondergrond, voornamelijk onder zandgronden, in lagen of banken van verschillende dikte wordt aangetroffen (lat. ferrum caespitosum); onderscheiden in zandoer, zand door ijzerverzuursel tot eene harde stof aaneengebakken, en ijzeroer, ijzeroxyde-hydraat, ijzererts, nabij de oppervlakte in moerassen voorkomende, hetzelfde als het limoniet in de delfstofkunde.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M041512

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/oer1

"ijzeroer" in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/IJzeroer

"zandoer", Bron: Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/zandoer

Verwante termen:
Duitse term: Ehern
www.duden.de/rechtschreibung/ehern
Engelse term: ore
https://en.wikipedia.org/wiki/Ore
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=ore

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oer
oerbank
oer•bank

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: koffielaag

Uit oer bestaande bodemlaag.
Bron: Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=69490

www.geologievannederland.nl/ondergrond/bodems/podzolbodem-zandlandschap

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/oerbank

www.provincie.drenthe.nl/kernkwaliteiten/begrippen-definities/aardkundige-waarden-0/virtuele-map-2/oerbank/

Een harde bodemlaag van organische bestanddelen, zonder oer, maar die net zo ondoordringbaar is als een oerbank.
www.geheugenvandrenthe.nl/oerbank

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oerbank
oerwoud
oer•woud

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: ongerept bosBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A011547.re.20

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerwoud
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerbos

Verwante termen:
Duitse term: Urwald
www.dwds.de/wb/Urwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Wald#Urwälder

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oerwoud
oever
oe•ver

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oever

Verwante termen:
Duitse term: Ufer
https://de.wikipedia.org/wiki/Ufer

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oever
oeverwal
oe•ver•wal

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oeverwal

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oeverwal
of...
offerhout
of•fer•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord bij 2: tegenhout

1. Hout dat tussen het te zagen of te boren hout en de werkbank geplaatst wordt om alzo niet in de werkbank te zagen of te boren. Het offerhout vrijwaart de werkbank van beschadigingen. Een bankhaak kan gebruikt worden als offerhout.

2. Hout dat onder het te boren of te zagen hout gelegd wordt om rafelvrij te boren of te zagen. Tegenhout.

Bron: Vereniging De Binnenvaart
www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/index.php?woord=o#offerhout

Verwante termen:
Duitse termen: Konterholz, Opferholz. Konter- = contra-/tegen-
"Konterholz", Bewijsplaats: www.woodworker.de
www.woodworker.de/forum/threads/opferholz-f%C3%BCr-das-hobeln-von-stirnholz.107880/
"Opferholz ", Bewijsplaats: www.holzwerken.net
www.holzwerken.net/artikel/archiv/opferholz-ist-oft-ein-muss
Engelse term: sacrificial wood
sacrificial fence = offeraanslag
https://en.wikipedia.org/wiki/Sacrificial_fence
Franse term: bois sacrificiel?

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#offerhout
ok...
oksel
ok•sel

█ Zelfstandig naamwoord

De hoek tussen een bladsteel en een twijg, een twijg en een tak of een zijnerf en de hoofdnerf van een blad.
Bron: Guy De Kinder
www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Verwante term: morfologie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oksel
okselblad
ok•sel•blad

█ Zelfstandig naamwoordEnsie
www.ensie.nl/vandale1898/okselblad

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#okselblad
okselknop
ok•sel•knop

█ Zelfstandig naamwoord

Knop die in de bladoksel groeit.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#okselknop
okselstandig
ok•sel•stan•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Ingeplant in de oksel (meestal de bladoksel).
Bron: Guy De Kinder
www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Verwante term: bladoksel

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#okselstandig
ol...
Engelse term, Noord-Amerika
old growth

■ Letterlijk vertaald: oude aanwas.

1. Old growth forest: Oerbos.

https://en.wikipedia.org/wiki/Old-growth_forest

2. Old growth lumber: Timmerhout van oude-aanwas-bomen die ooit door de natuur of door de mens zijn geveld, maar pas laat na de velling zijn uitgesleept, van het land of vanuit het water.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#old-growth
olieklier
ōlie•klier

█ Zelfstandig naamwoord

Klier op een plant die etherische olie afscheidt. Gagel, Sint-Janskruid en lavendel zijn planten die olieklieren hebben.


Verwante termen:
Duitse termen: Elaiophor, Öldrüse
https://de.wikipedia.org/wiki/Elaiophor
Engelse termen: elaiophore, endogenous oil gland, oil gland

olieafscheiding
oil secretion

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#olieklier
oliekoek
ōlie•koek

█ Zelfstandig naamwoord

Nevenproduct van het oliepersen van oliehoudende zaden dat als veevoer kan dienen.

Verwante termen:
Duitse term: Presskuchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Presskuchen
Engelse term: press cake
https://en.wikipedia.org/wiki/Press_cake
Franse term: tourteau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourteau_(résidu)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oliekoek
oligofaag
oli•gō•faag

█ Bijvoeglijk naamwoordwww.encyclo.nl/begrip/oligofaag
www.soortenbank.nl/soorten.php?soortengroep=insecten&selected=definitie&menuentry=woordenlijst&record=oligofaag

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/oligo-
https://nl.wiktionary.org/wiki/-faag

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oligofaag
oligotroof
oli•gō•troof

█ Bijvoeglijk naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oligotroof

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/122/encyclopedie/

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/oligo-
https://nl.wiktionary.org/wiki/-troof

Verwante termen:
Duitse term: oligotroph
www.duden.de/rechtschreibung/oligotroph
Engelse term: oligotrophic
https://en.wikipedia.org/wiki/Oligotroph#Oligotrophic_environments
Franse term: oligotrophe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oligotrophe

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oligotroof
olm

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: iep

Kijk bij iep.
olmenziekte
ol•men•ziek•te

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: iepenziekte

Kijk bij iepenziekte.
om...
ombrofiel
om•bro•fiel

1. █ Bijvoeglijk naamwoord

1. ■ Van Italiaans ombra (schaduw), daarvoor van Latijn umbra

De eigenschap hebbend schaduw te minnen.


2. █ Zelfstandig naamwoord

2. ■ Van Italiaans ombra (schaduw), daarvoor van Latijn umbra

Een schaduwminnende plant.


3. █ Bijvoeglijk naamwoord

3. ■ Van Grieks ombro (regen, vocht)

De eigenschap hebbend vocht/regen te minnen.


4. █ Zelfstandig naamwoord

4. ■ Van Grieks ombro (regen, vocht)

Een vocht-/regenminnende plant.

Verwante termen:
Duitse term: ombrophil (bijvoeglijk naamwoord), Ombrophil (zelfstandig naamwoord)
www.duden.de/rechtschreibung/ombrophil
Engelse term: ombrophile
https://en.wiktionary.org/wiki/ombrophile
https://en.wiktionary.org/wiki/ombrofilo#Italian
www.merriam-webster.com/dictionary/ombrophilous
Franse term: ombrophile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ombrophile

https://en.wikipedia.org/wiki/Xerophile
http://forum.wordreference.com/showthread.php?t=999453&langid=13

sciophile
ombrophilous


+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ombrofiel
ombrometer
om•bro•me•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Regenmeter.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Regenmeter

Van Oud Grieks ombros.
https://en.wiktionary.org/wiki/ὄμβρος

Verwante term: ombrofiel
www.thefreedictionary.com/ombro-
www.yourdictionary.com/ombrometer

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ombrometer
ombrotroof
om•bro•troof

█ Bijvoeglijk naamwoordBron: Ecopedia
www.ecopedia.be/256/encyclopedie/

Van Oud Grieks ombros.
https://en.wiktionary.org/wiki/ὄμβρος

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ombrotroof
omgrachten
om•grach•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) omgrachten, (de) omgrachting

Met een gracht omringen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=M041595

Als bijvoeglijk naamwoord in een zin: Een omgracht kasteel.

Voorzetsel om-
https://nl.wiktionary.org/wiki/om#Voorzetsel
https://nl.wiktionary.org/wiki/Categorie:Voorvoegsel_om-_in_het_Nederlands

Verwante termen:
Duitse term: umgraben

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#omgrachten
omheinen
om•hei•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) omheinen, (de) omheiningBron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/omheinen

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: umzäunen
Duitse term: einzäunen
https://de.wiktionary.org/wiki/umzäunen
https://de.wiktionary.org/wiki/einzäunen
Engelse term: enclose
https://en.wiktionary.org/wiki/enclose
Franse term: clore
https://fr.wiktionary.org/wiki/clore

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#omheinen
omheining
om•hei•ning

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: hein

Dat wat door omheinen gemaakt is. Een schutting, afsluiting.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/omheining

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant, zelden voorkomend: Umhainung
Duitse term, vertaalequivalenten: Einzäunung, Umzäunung
Franse term: clôture
https://fr.wiktionary.org/wiki/clôture

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#omheining
omloop
om•loop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoorden: cyclus, kringloop

Van herhalende handelingen of gebeurtenissen. Het in de rondte gaan. Kringloop.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/omloop

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kringloop

Verwante termen:
Duitse term: Umlauf
https://de.wiktionary.org/wiki/Umlauf
Engelse termen: cycle, rotation
Franse term: rotation

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#omloop
omloophout
om•loop•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Loofhout dat geoogst wordt in omloop oftewel herhaling. In tijdsmatige volgorde betekent dat 1. dat het hout om de zoveel tijd afgezet wordt, 2. men de scheuten na afzetten uit de stoof laat groeien (eventueel gedund), 3. op een weloverwogen tijdstip het nieuw uitgeschoten hout oogst, 4. de omloop vanaf 1 herbegint.

Het hout dat men oogst van hakhout en knotbomen is omloophout.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#omloophout
omlooptijd
om•loop•tijd

█ Zelfstandig naamwoordBron: Ecopedia
www.ecopedia.be/34/encyclopedie
www.ecopedia.be/535/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse term: Umtriebszeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Umtriebszeit
www.duden.de/rechtschreibung/Umtrieb#b2-Bedeutung-2a
Franse termen: durée de rotation, temps de rotation

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#omlooptijd
omnivoor
om•ni•voor

█ Zelfstandig naamwoord

Dier dat zowel plantaardig als dierlijk voedsel kan eten om te overleven.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Omnivoor

█ Bijvoeglijk naamwoord

Levend als een omnivoor.

Verwante termen:
Duitse term: Omnivor
https://nl.wikipedia.org/wiki/Omnivoor
Engelse term: omnivore
https://en.wikipedia.org/wiki/Omnivore
Franse term: omnivore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Omnivore

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#omnivoor
omslagboor
om•slag•boor

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: zwengelboorHandboor met een zwengel, een omslag; omslagboor.
Bron, gewijzigde overname: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M090525.re.7

"handboor", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Handboor

Verwante termen:
Nederduitse term: Druufbohr. Nederlands druifboor
www.plattmakers.de/nl/17004/Druufbohr
Duitse termen: Bohrwinde, Traubenbohre. Nederlands druifboor
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DT00978
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GT08258

druifboor
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015211.re.14

Engelse term: brace
https://en.wikipedia.org/wiki/Brace_(tool)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#omslagboor
omslagpunt
om•slag•punt

█ Zelfstandig naamwoordBron: Ecopedia
www.ecopedia.be/45/encyclopedie/

Door de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/o.html

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#omslagpunt
omsmeden
om•smē•den

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) omsmeden,

■ Evenwoord: hersmedenWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M042302

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#omsmeden
omspitten
om•spit•ten

█ Werkwoord

Kijk bij spitten.
omtuinen
om•tui•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) omtuinen, (de) omtuining

Met een tuin omsluiten. Tuin = werend vlechtwerk.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M042459

Verwante termen:
Duitse term: umzäunen

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#omtuinen
omwallen
om•wal•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) omwallen, (de) omwallingWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M042525

Verwante termen:
Duitse term: umwallen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GU04344

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#omwallen
omzendbrief code van goede natuurpraktijk
om•zend•brief co•de van goe•de na•tuur•prak•tijk

█ Woordgroep

Betreft het Vlaamse Gewest: De omzendbrief code van goede natuurpraktijk beschrijft wat onder een normaal onderhoud wordt verstaan.

http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1006515.html

Verwante term: normaal onderhoud

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#omzendbrief-code-van-goede-natuurpraktijk

omzetten
omzetten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) omzet, (het) omzetten, (de) omzetting

1. Van voorwerpen, die ergens geplaatst zijn, of aan welke een plaats is aangewezen. Ze anders zetten of plaatsen, van plaats doen veranderen.
Bron, gewijzigde tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M042620&article=algemeen

2. Een grondstuk aan alle kanten bezetten, = omringen, met een levende of dode heg.

Verwante termen:
Duitse term: umsetzen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS17910
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PU00504

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#omzetten
on...
onbekantrecht hout
on•be•kant•recht

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Evenwoorden: ongekantrecht hout

Kijk bij ongekantrecht hout.
onbemest
on•be•mest

█ Bijvoeglijk naamwoord

Nier voorzien van mest, mestloos. Bijvoorbeeld: onbemest grasland.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#onbemest
onderbeek
on•der•beek

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=M043205

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#onderbeek
onderhouden
on•der•hou•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) onderhoud, (het) onderhouden, (de) onderhouding

In stand houden, in goede staat houden.

Verwante termen:
Duitse term: erhalten, instand halten, pflegen
Engelse termen: maintain, tend
Franse term: entretenir

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#onderhouden
ondergroei
on•der•groei

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ondergroei

Verwante termen:
Duitse term: Unterholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterholz
Engelse term: understory
https://en.wikipedia.org/wiki/Understory
Franse term: sous-bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sous-bois

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ondergroei
ondergrondse brand
on•der•grond•se brand

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Brand die woedt in een veenlaag onder het bodemoppervlak. Veenbrand.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ondergrondse-brand
onderplanten
on•der•planten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) onderplanten, (de) onderplantingWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=A011763

Bron: Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Onderplanten

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#onderplanten
onderploegen
on•der•ploe•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) onderploegen, (de) onderploeging

Van dingen die zich op de akker bevinden, als stoppels, onkruid, mislukt gewas, mest ... onder de grond ploegen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M043585

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#onderploegen
ondersnede
on•der•snē•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: richtsnede

Bij het vellen van een boom: De laagste snede, gezaagd aan de valkant van de boom.

Verwante term: vellen

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ondersnede
ondersoort
on•der•soort

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: subspeciesBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ondersoort

Verwante termen:
Duitse term:
Engelse term:
Franse term:

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ondersoort
onderstaand
on•der•staand

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een boom: Onder een andere boom of bomen staand.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#onderstaand
onderstaande snoei
on•der•staan•de snoei

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Snoei die uitgevoerd wordt op een individu (struik of boom) dat overschaduwt wordt door de kroon van een ander individu of indivuduen. Na de snoei is het mogelijk of zelfs waarschijnlijk dat het individu te weinig licht ontvangt om vitaal verder te kunnen leven omwille van de beschaduwing. Vóór de snoei waren de takken tot aan het kronendak gegroeid.

Een afweging bij herbeheer:
Doorgeschoten knotbomen kunnen overschaduwd worden door snelle groeiers zoals Amerikaanse eik. De knotbomen hebben in de loop der tijd scheuten gevormd die even hoog gewassen zijn als de kronen van de schaduwgevers. Als men deze knotbomen terug wilt nemen snoeien, dan moet men de kronen van de schaduwgevers aanzienlijk dunnen of de schaduwgevers zelfs kappen. Indien men dit niet doet kunnen de knotbomen geen scheuten vormen die de concurrentie met de schaduwgevers aankunnen. Dit betekent het einde van de knotbomen.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#onderstaande-snoei
onderstam
on•der•stam

█ Zelfstandig naamwoord

Een plant die ofwel generatief (d.w.z. uit zaad) ofwel vegetatief (d.w.z. door te stekken of door het zgn. afleggen) is ontstaan en waaraan men een andere plant door middel van ent- of oculatie-technieken laat vastgroeien, zodanig dat de onderstam het toekomstige wortelstelsel vormt van de geënte of geoculeerde plant.

www.fruitlent.nl/onderstammen.html

Verwante termen:
Duitse term: Unterlage
https://de.wikipedia.org/wiki/Unterlage_(Pflanzen)
Engelse term: rootstock
https://en.wikipedia.org/wiki/Rootstock
Franse term: porte-greffe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Porte-greffe

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#onderstam
onderstandig
on•der•stan•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend zich onder iets te bevinden. Zoals een onderstanding vruchtbeginsel.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtbeginsel

Verwante term: vruchtbeginsel

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#onderstandig
onderzager
on•der•zā•ger

█ Zelfstandig naamwoord

Bij het zagen met de kraanzaag. De zager die onderaan staat.

https://data.cultureelerfgoed.nl/semnet/9e96c21e-50a3-42b5-9ee9-91fa28d9023b.html

Verwante termen:
Duitse term: Untermann

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#onderzager
onderzoeken
on•der•zoe•ken
█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) onderzoek, (het) onderzoeken, (de) onderzoeking

Nauwkeurig nazien, nagaan.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/onderzoeken

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M043813

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wetenschappelijk_onderzoek
https://nl.wikipedia.org/wiki/Empirisch_onderzoek

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#onderzoeken
ondoordringbaar
on•door•dring•baar

█ Bijvoeglijk naamwoord

Weerstand biedend aan doordringen oftewel zich met drang een weg banen door.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ondoordringbaar
ongekantrecht hout
on•ge•kant•recht hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Hout dat niet gekantrecht is. Hout dat als rondhout verwerkt is.

Ongekantrecht is een bijvoeglijk naamwoord dat afgeleid is van het werkwoord kantrechten.

Verwante termen:
Engelse term: unsquared wood

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ongekantrecht-hout
ongelijkjarig
on•ge•lijk•ja•rig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van ongelijke leeftijd.

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/178/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: ungleichaltrig
Engelse term: uneven-aged
Franse term: (fôret) inéquienne

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ongelijkjarig
ongelijkvormig hooghout
on•ge•lijk•vor•mig hoog•hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/176/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: ungleichförmiger Hochwald
Franse term: futaie irrégulière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Futaie#Futaie_irr.C3.A9guli.C3.A8re

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ongelijkvormig-hooghout
ongeslachtelijke voortplanting
on•ge•slach•te•lij•ke voort•plan•ting

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Evenwoorden: aseksuele voortplanting, vegetatieve vermeerdering
■ Te onderscheiden van: geslachtelijke voortplantingBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ongeslachtelijke_voortplanting

Verwante termen:
Duitse termen: asexueller Vermehrung, ungeschlechtlicher Vermehrung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ungeschlechtliche_Vermehrung

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ongeslachtelijke-voortplanting
ongerept bos
on•ge•rept bos

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Bos waarin de mens sinds lange tijd geen of verwaarloosbare negatieve invloed heeft op de biodiversiteit.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M044368

Verwante termen:
Engelse term: virgin forest
A mature or overmature forest essentially uninfluenced by human activity.

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ongerept-bos
onkruid
on•kruid

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam (kan gebruikt worden als stofnaam)

■ Enkelvoud: onkruid
■ Meervoud: onkruid (stofnaam), onkruiden
■ Evenwoord: wied

Enkelvoud, onkruid: Kruidachtig wild gewas dat groeit op een plaats waar het de mens niet past.
Meervoud, onkruid (stofnaam), onkruiden: Kruidachtige wilde gewassen die groeien op plaatsen waar het de mens niet past.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Onkruid

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/onkruid

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/onkruid

Opmerking van de samensteller: Onkruid kan een stofnaam zijn, maar kruid is blijkbaar geen stofnaam. Dit is een tegenstrijdigheid in de Nederlandse woordenschat.

Verwante termen:
Duitse term: Unkraut
https://de.wikipedia.org/wiki/Unkraut
Engelse term, woordverwant aan Nederlands wied: weed
https://en.wikipedia.org/wiki/Weed
Franse termen: adventice, herbe folle, malherbe, mauvaise herbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Adventice
https://fr.wiktionary.org/wiki/adventice
https://fr.wiktionary.org/wiki/herbe_folle
https://fr.wiktionary.org/wiki/malherbe
https://fr.wiktionary.org/wiki/mauvaise_herbe
Patroniem: Malherbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malherbe

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#onkruid
onkruidsteker
on•kruid•ste•ker

█ Zelfstandig naamwoord

www.mot.be/resource/Tool/penwortelsteker?lang=nl
www.mot.be/resource/Tool/penwortellichter?lang=nl penwortellichter

Verwante termen:
Duitse term: Unkrautstecher (van Freund Offner)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#onkruidsteker
onkruidverdelger
on•kruid•ver•del•ger

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: herbicide

Kijk bij herbicide.
onomastiek
ono•mas•tiek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: naamkunde

Kijk bij naamkunde.
onrijp
on•rijp

█ Bijvoeglijk naamwoord

Nog niet rijp.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/onrijp

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#onrijp
ont-

ont- + werkwoord geeft een beëindiging van een werking of een verwijdering aan.
Iets ontvangen betekent iets uit andersmans handen krijgen.

ont- + werkwoord vormt een in de regel ergatief werkwoord dat het begin van een spontaan proces aanduidt.
Ontbranden betekent spontaan in brand vliegen.

ont- + zelfstandig naamwoord + -en vormt een werkwoord dat een verwijdering van iets aangeeft.
Iets ontbladeren betekent bladeren verwijderen.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/ont-
ontbossen
ont•bos•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontbossen, (de) ontbossing

Een bos of bossen rooien.

Verwante termen:
Duitse term: entwalden. Naamwoorden van handeling: Entwalden, Entwaldung
https://de.wikipedia.org/wiki/Entwaldung
Engelse term: deforest. Naamwoord van handeling: deforestation.
https://en.wikipedia.org/wiki/Deforestation
Franse termen: déboiser, débrousser, déforester. Naamwoorden van handeling: déboisement, débroussaillage, débroussaillement, déforestation
https://fr.wiktionary.org/wiki/déboiser
https://fr.wiktionary.org/wiki/débrousser
https://fr.wiktionary.org/wiki/déforester
https://fr.wiktionary.org/wiki/déboisement
https://fr.wiktionary.org/wiki/débroussaillage
https://fr.wiktionary.org/wiki/débroussaillement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Déforestation
https://fr.wiktionary.org/wiki/déforestation

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ontbossen
onteelbaar
on•teel•baar

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van land, bodem. Daar waar – vooral door de bodemgesteldheid, maar ook door andere omstandigheden zoals regelmatige overstromingen – niet geteeld kan worden.

"onteelbaar land"
"onteelbare bodem"

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#onteelbaar
ontginnen
ont•gin•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontginnen, (de) ontginningBron: Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=ontginnen&lang=nn

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ontginning_(cultuur)

"ginnen", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A008011

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ontginnen
ontgroeien
ont•groei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontgroeien, (de) ontgroeiing

Zoveel groeien dat men voor iets, in een bepaling genoemd, te groot wordt.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M045634

Een opgaande boom zal ooit te groot worden voor een kleine tuin, de boom ontgroeid dan de tuin. (Een goed onderhouden knotboom zal een tuin niet ontgroeien.)

Hakhout, dat door de mens voorbestemd is om in een uitgroeiruim te groeien, zal door nalatig onderhoud het uitgroeiruim ontgroeien. Dit leidt tot een ongewenste toestand.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ontgroeien
ontheffing
ont•hef•fing

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van ontheffenAgentschap Natuur en Bos
www.natuurenbos.be/bomenkappen/ontbossen/ontheffing

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vergunning

Verwante term: milieuvergunning

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ontheffing
ontkiemen
ont•kie•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontkiemen, (de) ontkiemingBron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/ontkiemen

Verwante term: kiemen

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ontkiemen
ontspringen
ont•sprin•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontspringen, (de) ontspringing

■ Kortweg: springenBron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/ontspringen

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22ontspringen%22

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ontspringen
ontspruiten
ont•sprui•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontspruiten, (de) ontspruiting

Een nieuwe loot vormen aan een plant of uit een zaad.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/ontspruiten

"spruiten", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/spruiten

Verwante termen:
Duitse term: entsprießen
https://de.wiktionary.org/wiki/entsprießen
https://de.wiktionary.org/wiki/entspriessen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=entspriessen
Engelse term: sprout
www.etymonline.com/word/sprout

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ontspruiten
onttakken
ont•tak•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) onttakken, (de) onttakking

Van takken beroven.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M046257

Verwante termen:
Duitse term: entasten. Naamwoorden van handeling: Entasten, Entastung
https://de.wiktionary.org/wiki/entasten
Franse term: ébrancher
Franse term voor opsnoeien: élaguer
https://fr.wiktionary.org/wiki/ébrancher
https://fr.wiktionary.org/wiki/élaguer
https://fr.wiktionary.org/wiki/élagage

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#onttakken
ontschorsen
ont•schor•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontschorsen, (de) ontschorsing

■ Evenwoord: schillen

Schors verwijderen.

Verwante termen:
Duitse term: entrinden. Naamwoorden van handeling: Entrinden, Entrindung
https://de.wikipedia.org/wiki/Entrinden
Engelse term: debark. Naamwoord van handeling:debarking https://en.wikipedia.org/wiki/Debarking_(lumber)
Franse term: écorcer. Naamwoord van handeling: écorçage
https://fr.wiktionary.org/wiki/écorcer

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ontschorsen
ontsnipperen
ont•snip•pe•ren

█ Werkwoord

■ Evenwoord: verbinden

Kijk bij verbinden.
ontwateren
ont•wā•te•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontwateren, (de) ontwatering

Water afvoeren.

Verwante term: wateren

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ontwateren
ontwikkelingsfase
ont•wik•ke•lings•fā•se

█ Zelfstandig naamwoord

1. Stadium waarin de ontwikkeling van iets of iemand zich bevindt.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A012091.re.6

Bijvoorbeeld: De ontwikkelingsfase van een bos of ander habitattype.

Verwante term bij 1:
2. In toepassing op de waarneembare verschijnselen, de verschijningsvormen, die wijzen op een bepaalde fase in een ontwikkeling.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A012091.re.6
Verwante term bij 2:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ontwikkelingsfase
ontwikkelingsreeks
ont•wik•ke•lings•reeks

█ Zelfstandig naamwoord

Van een bos. Het geheel aan opeenvolgende ontwikkelingsfasen.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ontwikkelingsreeks
ontwortelen
ont•wor•te•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ontwortelen, (de) ontworteling

Met de wortel uittrekken.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/ontwortelen

Bron: Ensie.nl
www.ensie.nl/betekenis/ontwortelen

Verwante termen:
Duitse term: entwurzeln. Naamwoorden van handeling: Entwurzeln, Entwurzelung
www.duden.de/rechtschreibung/entwurzeln
https://de.wiktionary.org/wiki/entwurzeln
Engelse term: uproot. Naamwoord van handeling: uprooting
Franse termen: arracher, déraciner. Naamwoorden van handeling: arrachage, déracinage
https://fr.wiktionary.org/wiki/arracher
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/déraciner/23957

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ontwortelen
oo...
ooft

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

Boomvruchten.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ooft

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M047513

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID21202

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=39029

Verwante termen:
Duitse term: Obst
https://de.wikipedia.org/wiki/Obst
www.dwds.de/wb/Obst

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ooft
ooftkunde
ooft•kun•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: pomologie

De kennis van boomvruchten.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pomologie

Verwante termen:
Duitse termen: Obstbaukunde, Pomologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Pomologie
Engelse term: pomology
https://en.wikipedia.org/wiki/Pomology
Franse term: pomologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pomologie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ooftkunde
oog

█ Zelfstandig naamwoord

1. Evenwoord van knop. Kijk bij knop.

2. Evenwoord van ouw. Kijk bij ouw.
oogenten
oog•en•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) oogenten, (de) oogenting

■ Evenwoord: oculeren. Naamwoord van handeling: oculatie

Bevestigen van een stukje bast met een knop (oog) aan een boom of op een onderstam, op een zodanige wijze dat ze met elkaar kunnen vergroeien. Als regel zijn ent en onderstam van dezelfde soort of van hetzelfde geslacht, maar daarop bestaan uitzonderingen.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oculatie

Verwante termen:
Duitse term: Okulation
https://de.wikipedia.org/wiki/Okulation
Engelse termen: shield budding, chip budding
https://en.wikipedia.org/wiki/Shield_budding
Franse term: greffe en écusson?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Greffe_en_écusson

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oogenten
oogst

█ Zelfstandig naamwoord

1. Naamwoord van handeling van oogsten.

2. De opbrengst van de handeling oogsten. Datgene wat men oogst.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oogst

Bron: Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=oogsten&lang=nn

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/oogst

Ook: De naam van de achtste maand des jaars; nog vóór het einde der 16de eeuw geheel in onbruik geraakt, en vervangen door Augustus.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M047625

Verwante termen:
Nederduitse term, woordverwant aan oogst: Aust
www.plattmakers.de/nl/5418/Aust
Oud-Noors en daaraan verwante talen, woordverwant aan oogst: haust
https://en.wiktionary.org/wiki/haust
https://nn.wiktionary.org/wiki/haust
https://sv.wiktionary.org/wiki/höst
Duitse term: Ernte
https://de.wikipedia.org/wiki/Ernte
www.dwds.de/wb/Ernte
Engelse term, woordverwant aan herfst: harvest
https://en.wikipedia.org/wiki/Harvest
www.etymonline.com/word/harvest
Franse term: récolte
Franse term voor graanoogst: moisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Récolte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moisson_(agriculture)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oogst
oogsten
oog•sten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) oogst, (het) oogsten, (de) oogsting

Binnenhalen van op de akker staande gewassen. Hout kappen.

Bron: Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=oogsten&lang=nn

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/oogsten

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oogsten
oogstschok
oogst•schok

█ Zelfstandig naamwoord

1. Plotse vermindering in het voedselaanbod van fauna en de gevolgen daarvan, bijvoorbeeld door het oogsten van gewassen.

Verwante termen bij 1:
2. Snoeischok. Als een knot- of hakhoutindividu gesnoeid worden om hout te oogsten, dan kan het individu plots niet meer aan fotosynthese doen. In de vegetatieperiode (bij zomersnoei) is dit een abrupte verandering in het groeiproces van het individu, vergelijkbaar met een schok.

Verwante termen bij 2:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oogstschok
oogsttijd
oogst•tijd

█ Zelfstandig naamwoord

De tijd waarin geoogst wordt.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M047636

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oogsttijd
ooi

█ Zelfstandig naamwoord

Wisselvorm: ouw

Kijk bij ouw.
ooibos
ooi•bos

█ Zelfstandig naamwoord

Getijdenbos, vloedbos.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ooibos

Verwante termen:
Duitse term: Auwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Auwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Hartholzaue
https://de.wikipedia.org/wiki/Weichholzaue
Engelse termen: riparian forest, riparian woodland
https://en.wikipedia.org/wiki/Riparian_forest
Franse term: ripisylve
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ripisylve

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ooibosoorbaarhout
oor•baar•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: oirboirhout, oorboorhout, orberhout

Volgens het boek Bossen van Vlaanderen, in de Middeleeuwen: "..., hout dat gebruikt kon worden voor het vervaardigen van houten beelden." Hout van hoge gebruikskwaliteit; zonder scheuren, zonder noesten en met rechte draad.
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993. Bladzijde 94, kolom 2.

Volgens diverse andere bronnen: hout dat geschikt is voor timmer- en schrijnwerk. Waarschijnlijk een evenwoord voor gebruikshout.

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=39851

"oorbaar", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M047686

"oorbaarlijk", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M047688

http://users.skynet.be/fa576263/woordenboek_o.html

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/oorbaar

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22oorbaar%22

Verwante termen:
Duitse term: urbar
www.dwds.de/wb/urbar
www.dwds.de/wb/Urbarmachung

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oorbaarhout
oord

█ Zelfstandig naamwoord


1. De oorspronkelijke betekenis van oord was in alle Oudgermaansche dialecten: spits van een speer, maar is, met het in onbruik raken van het wapen zelf teloorgegaan. Reeds vroeg heeft men het woord toegepast op de spits van andere snijdende voorwerpen, een betekenis die thans nog gewestelijk voortleeft. Bij uitbreiding werd oord de benaming voor het mes zelf, vooral in de Opperduitse streken. De betekenis spits, punt, gaat geleidelijk over in die van: (uit) einde, grens, rand, kant, zoom, boord.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M047705

1.1. Overdrachtelijk. Scherp werktuig zoals een haagmes.
1.2. Overdrachtelijk. Plaatsnaam, doelende op een puntvorming landelement of een plaats die aan een kant ligt.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/oord1
www.etymologiebank.nl/trefwoord/oord2
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ore2

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22oord%22

Bron: eWND
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/90137

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oord_(geografie)

Plaatsnaam: Negenoord (B)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Negenoord

Verwante termen:
Duitse term: Ort
www.dwds.de/wb/Ort
www.dwds.de/wb/dwb/ort#ort
www.dwds.de/wb/etymwb/Ort
https://de.wikipedia.org/wiki/Ort_(Landspitze)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oord
oorlogshout
oor•logs•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat gebrekkig is door oorlogshandelingen. In het bijzonder gaat het over munitieschroot dat in staand hout tercht is gekomen. Metaalhoudend hout. Munitieschroot in hout brengt schade toe aan zaagbladen.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oorlogshout
oorlogskapping
oor•logs•kap•ping

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van oorlogskappen

Kappingen die gebeuren als gevolg van oorlog.

Weetje 1: Tijdens de eerste wereldoorlog heeft de Duitse bezetter massaal notenbomen (Juglans regia) gekapt in België voor de productie van geweerkolven. Daarom zijn er weinig oude en autochtone notenbomen overgebleven in België.

Weetje 2: Tijdens het Romeinse Rijk, in het bijzonder onder Julius Caesar, werden oorlogskappingen gebruikt als taktiek om Gallische en Germaanse volkeren te onderwerpen.
Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Commentarii_de_bello_Gallico

Oorlogskappingen werden niet alleen door milititairen uitgevoerd. Tijdens oorlog kappen ook burgers bomen omwille van energieschaarste.

Verwante termen:
Verwante Duitse term, oorlogsrooiing: Kriegsrodung

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oorlogskapping
oorspronkelijk inheems
oor•spron•ke•lijk in•heems

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Evenwoord: autochtoon

Een zomereik, bij ons ingevoerd uit Oost-Europa, is als soort inheems, maar als individu uitheems. Dat is het verschil tussen inheems en oorspronkelijk inheems.

Een plantensoort is inheems in een gebied als het gebied binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in het gebied, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal. Een zomereik afkomstig uit de Balkan is dus niet autochtoon in Vlaanderen, maar de soort zomereik is hier wel inheems.
(definitie aangepast overgenomen van de brochure 'Autochtoon plantsoen in opmars' van het INBO)

www.ecologischadviesbureaumaes.nl/terminologie.htm#autochtoon

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oorspronkelijk-inheems
oosterse tamme-kastanjegalwesp
oos•ter•se tam•me-kas•tan•je•gal•wesp

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Schadelijk insect dat kastanjebomen aantast.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dryocosmus_kuriphilus

Bron: Het Belang van Limburg
www.hbvl.be/cnt/dmf20150814_01818523/tamme-kastanjegalwesp-opgemerkt-in-limburg-schadelijk-voor-natuur

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oosterse-tamme-kastanjegalwesp
op...
op enen zetten
op ēnen zet•ten

█ Werkwoordelijke woordgroep
█ Naamwoorden van handeling: (het) enen, (het) op enen zetten

■ Oude schrijfwijzen: eenen, op eenen zetten
■ Wisselvorm: op één zetten
■ Evenwoorden: enen, verenkelen (ver•en•ke•len)

In het boek Bossen van Vlaanderen: "Op vele plaatsen werd het hakhout op enen gezet. De best gevormde loot (de spaartelg) kon dan opgroeien tot een opgaande boom".
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993. Bladzijde 117.

Het dunnen van kroten oftewel bieten.

Bron: Encyclopedie van Zeeland
https://encyclopedievanzeeland.nl/Op_één_zetten

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#op-enen-zetten
opbinden
op•bin•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) opbinden, (de) opbinding

1. Binden van takken met zware fruitlast om afscheuren te voorkomen.

2. Stammetjes en takken van fruitbomen/-struiken vastbinden om ze te leiden of te ondersteunen.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#opbinden
opgeleide beek
op•ge•lei•de beek

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]www.watervragen.nl/water-abc?pid=60&sid=707

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#opgeleide-beek
open blok
ōpen blok

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Evenwoord: éénwangblok

Blok met één wang waarin men gemakkelijk een koord kan inleggen of uithalen.

Verwante term: blok
Engelse term: open face pulley

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#open-blok
open plek
ōpen plek

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Open_plek

Verwante termen:
Duitse term: Waldlichtung
https://de.wiktionary.org/wiki/Waldlichtung
Engelse termen: clearing, open area
https://en.wikipedia.org/wiki/Glade_(geography)
https://en.wikipedia.org/wiki/Gap_(ecology)
www.merriam-webster.com/dictionary/glade
Franse term: clairière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Clairière

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#open-plek
open ruimte
ōpen ruim•te

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is de definitie van open ruimte "het gebied waar openheid primeert en waarin de niet-bebouwde ruimte overweegt".
http://statbel.fgov.be/nl/modules/digibib/bevolking/1390_wie_betaalt_de_open_ruimte_.jsp

Verwante termen:
Duitse term: freier Raum?
Engelse term: open space
Franse term: espace ouvert

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#open-ruimte
opgaand
op•gaand

█ Bijvoeglijk naamwoord

Hoog groeiend, typisch – maar niet altijd – eenstammig. Niet stuikvormig.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/opgaand
https://nl.wiktionary.org/wiki/opgaan

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#opgaand
opgaande boom
op•gaan•de boom

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Evenwoord: stamboom

Boom die hoog groeit. Wat hoog hier betekent is niet precies te definiëren.

https://inventaris.onroerenderfgoed.be/thesaurus/typologie/1607

Verwante termen:
Duitse term: hochstämmiger Baum
Franse term: arbre de haut jet

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#opgaande-boom
opgaand hakhout
op•gaand hak•hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Hakhout in de vorm van opgaande bomen, de rijshoutfase voorbij.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#opgaand-hakhout
oplatten
op•lat•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) oplatten, (de) oplatting

Gezaagd hout opstapelen met latjes tussen de borden of planken.

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=25161

Verwante term: drogen

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oplatten
opleiden
op•lei•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) opleiden, (de) opleiding

Zie opleiden in dit artikel op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Spreng

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#opleiden
opmijten
op•mij•ten

█ Werkwoord

■ Kortweg: mijten

Kijk bij mijten.
op oppers zetten
op op•pers zet•ten

█ Werkwoordelijke woordgroep

■ Evenwoord: opperen

Kijk bij opperen.
opper
op•per

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: hopper
■ Evenwoord: heukel

Stapel hooi op het veld.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/opper1

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M049052
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026625

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=39504

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/opper1

Centrum Agrarische Geschiedenis
https://cagnet.be/item/209904

Verwante termen:
Duitse term: Heureiter
Engelse term: hay rick?
www.etymonline.com/word/hayrick

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#opper
opperen
op•pe•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) opperen, (de) oppering

■ Evenwoorden: op oppers zetten

Hooi op oppers zetten.

https://youtu.be/P4JBI-tOUNM?t=12m25s

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#opperen
oppervlakkige wortels
op•per•vlak•ki•ge wor•tels

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Wortels die zich ondiep in de bodem bevinden.

Verwante termen:
Duitse term: Flachwurzlen
https://de.wikipedia.org/wiki/Flachwurzler

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oppervlakkige-wortels
oppervlaktebeslag
op•per•vlak•te•be•slag

█ Zelfstandig naamwoord

De oppervlakte oftewel ruimte die iets beslaat (in beslag neemt).

Verwante termen:

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oppervlaktebeslag
oppervlaktewater
op•per•vlak•te•wa•ter

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oppervlaktewater

Verwante term: grondwater

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oppervlaktewater
opportunisme
op•por•tu•nis•me

█ Zelfstandig naamwoord

Gebruik maken van een gelegenheid (opportuniteit) die zich voordoet. Bijvoorbeeld vogels die zich te goed doen aan een overaanbod aan maairesten.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#opportunisme
opsleunen
op•sleu•nen

█ Werkwoord

■ Kortweg: Sleunen.

Kijk bij sleunen.
opsnoeien
op•snoei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) opsnoeien, (de) opsnoeiing

In vorm snoeien.

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/opsnoeien-van-bosbomen

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#opsnoeien
opslag
op•slag

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van opslaan

1. Uitspruitsel, gewas dat opkomt.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 6.a. http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M049316

Verwante termen bij 1:
2. Plaats waar goederen worden opgeslagen of tijdelijk neergelegd.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 12.b. http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M049316

Verwante termen bij 2:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#opslag
opstaand
op•staand

█ Bijvoeglijk naamwoord

Takstand waarbij de tak vanaf de aanzet schuin naar boven groeit.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#opstaand
opstal
op•stal

█ Zelfstandig naamwoordBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/opstal

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22opstal%22

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#opstal
opstand
op•stand

█ Zelfstandig naamwoord

In de Nederlandse bosbouw evenwoord voor populatie of beplanting, het bestand (= inventaris) aan bomen.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M049433

Bron: Ensie.nl
www.ensie.nl/probos/opstand

Verwante termen:
Franse term: peuplement

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#opstand
or...
oranjerie
oran•je•rie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: orangerie
■ Van Frans orangerie, dat afgeleid is van Frans oranger = oranjeboomBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oranjerie

Bron: Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/oranjerie

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/oranjerie

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M049793

Verwante term: wintertuin

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oranjerie
orde
or•de

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde hoge rang in de taxonomie of syntaxonomie.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_(vegetatiekunde)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Orde_(biologie)

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M049814&article=dieren

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#orde
organisch
or•gā•nisch

█ Bijvoeglijk naamwoordBron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/organisch

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#organisch
organisme
or•ga•nis•me

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Organisme

Verwante termen:
Duitse term: Lebewesen, Organismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Lebewesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Organismus
Engelse term: organism
https://en.wikipedia.org/wiki/Organism
Franse term: organisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_(physiologie)

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#organisme
ornamentale boom
or•na•men•tā•le boom

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Evenwoord: sierboom.

Kijk bij sierboom.
ornithochorie
or•ni•thō•chō•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verspreiding van zaden door vogels.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ornithochorie
os...
OSB

■ Voluit: Oriented Strand BoardBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oriented_Strand_Board

(formaldehyde, emissie, allergie)

Verwante term: spaanplaat
osmose
os•mō•se

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Osmose

Verwante term: osmotische druk

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#osmose
osmotische druk
os•mō•ti•sche druk

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Osmotische_druk

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#osmotische-druk
ou...
oudboomsoort
oud•boom•soort

█ Zelfstandig naamwoord

Soort die gedijt in of op oude bomen.

Verwante termen: levensgemeenschap

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oudboomsoort
oudboomafhankelijk
oud•boom•af•han•ke•lijk

█ Bijvoeglijk naamwoord

Wordt gezegd van een organisme of biologische ontwikkeling die afhankelijk is van oude bomen.

Verwante term: oudboomsoort

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oudboomafhankelijk
oud bos

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerbos
https://en.wikipedia.org/wiki/Old_growth_forest

ongerept bos

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oud-bos
oudbosplant
oud•bos•plant

█ Zelfstandig naamwoordBron: Ecopedia
www.ecopedia.be/248/encyclopedie/

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oudbosplant
ouderling
ou•der•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Een boom of struik van aanzienlijke leeftijd.

Verwante term: jaarling

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ouderling
oudgediende boom
oud•ge•dien•de boom

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Nederlandse vertaling van Engels veteran tree.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#oudgediende-boom
ouw

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: ei, hoye, oog, ooi, ouwe, oy, oye, uwe

1. Land langs water.
2. Vochtig of waterrijk land.
3. Eiland.
Bron: Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-o/

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=40277

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID97213

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=39041

Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4420

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID97213

Woordverwant aan aa.

Landouw, Landau.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M036307&article=landouw
Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=24815&article=landouw

Patroniem: Landau
https://de.wikipedia.org/wiki/Landau_(Familienname)
https://en.wikipedia.org/wiki/Landau_(surname)

ooi-
ooibos

-oy (niet te verwarren met roy = rode)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Acquoy (Akkooi)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rhenoy (Renooi, Rijnooi)
Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID81561

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/landouw
verwantschap met gouw
Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=14651

-oog
Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=39016
Schiermonnikoog, Kallantsoog, Rottumeroog, Borkumeroog, Lauwersoog
Langeoog, Wangerooge, Friedrichsoog

"oog", Bron: Taaldacht
www.taaldacht.nl/2021/01/24/schiermonnikoog-en-andere-ogen-in-de-waddenzee/

-oog in Duitsland
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spiekeroog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Langeoog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wangerooge

ei in eiland www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-o/
www.dwds.de/wb/Eiland
www.plattmakers.de/nl/2083/Ailand

wijdouw: plek waar wilgen groeien (wilg = weide/wijde)

-uwe
Sonuwe, vervormd tot Zonhoven https://nl.wikipedia.org/wiki/Zonhoven#Toponymie

Plaatsnaam: Ohé en Laak
Volgens het betreffende artikel op Wikipedia is ohé een wisselvorm van ouw. De samensteller van deze lijst oordeelt dat deze bewering aannemelijk is. Verder onderzoek hierover dringt zich aan.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ohé_en_Laak#Etymologie

Verwante termen:
Duitse termen: Au, Aue, Ouwe.
www.duden.de/rechtschreibung/Au_feuchte_Niederung
www.duden.de/rechtschreibung/Aue_Wiesengelaende_Insel
https://de.wikipedia.org/wiki/-au
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussaue
https://de.wikipedia.org/wiki/-au
www.dwds.de/wb/Aue
www.dwds.de/wb/Eiland
www.dwds.de/wb/Au
www.dwds.de/wb/Flussaue
www.plattmakers.de/nl/2083/Ailand
Dachau https://de.wikipedia.org/wiki/Dachau#Das_alte_Dachau
Donau https://de.wikipedia.org/wiki/Donau#Namen_und_Etymologie
Gronau www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Meyers&lemid=IG06654
Ouwe www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer&lemid=LO00796
Ouwe www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=BMZ&lemid=BO00267
Engelse term: -ey
https://en.wiktionary.org/wiki/-ey
www.etymonline.com/word/Guernsey
Noorse term voor eiland: øy
Zweedse term voor eiland: ö
Deense term voor eiland: ø

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#ouw
ov...
overblijvende plant
ōver•blij•ven•de plant

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Evenwoorden: polycarpische plant
■ Te onderscheiden van: eenmaal bloeiende plant

Plant die meer dan een keer bloeit.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overblijvende_plant

"polycarpisch", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/polycarpisch

Verwante termen:
Engelse term: polycarpic plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Polycarpic
https://en.wiktionary.org/wiki/polycarpic
Franse term: polycarpique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polycarpie

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#overblijvende-plant
overdwars
ōver•dwars

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: dwars
■ Tegenwoorden: langs, overlangs

In de breedte.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/overdwars

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M050280

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#overdwars
overgang
ōver•gang

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: ecotoon

Van ecotopen: plaats waar een ecotoop over gaat in een ander ecotoop.

Verwante termen:
Duitse term: Übergang
Engelse term: transition
Franse term: lisière (onder voorbehoud), transition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lisière

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#overgang
overjarig
ōver•jā•rig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Gezegd over zaken die men nagelaten heeft op het juiste moment te beheren of te oogsten. De kaprijpheid voorbij.

overjarige overstaander(s), overjarig hakhoutbeheer, overjarig mijnhoutbos

Verwante termen:
Duitse term: über­jäh­rig
Engelse term: lapsed
Franse term: expiré

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#overjarig
overlangs
ōver•langs

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Evenwoorden: langs, overlang
■ Tegenwoorden: dwars, overdwars

In de lengterichting.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/overlangs

Overlangs zagen = schulpen, met de draad mee zagen.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M050744

"overlang", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M050742

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#overlangs
overmaat
over•maat

█ Zelfstandig naamwoord

De handeling van het overmeten, iemand bij het toemeten meer geven dan vereischt wordt. Ook figuurlijk het breed of te veel uitmeten van iets.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M050839

Bijwoord in "met overmaat zagen" en "met overmaat gezaagd"..
Bijvoeglijk naamwoord "overmatig"

Verwante termen:
Duitse term: Übermaß/Übermass

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#overmaat
overpot
ōver•pot

█ Zelfstandig naamwoord

Bloempot die ter versiering en om het water op te vangen over de binnenpot van een plant wordt geschoven.
Bron: Algemeen Nederlands Woordenboek, langs Ensie.nl
https://www.ensie.nl/anw/overpot
http://anw.inl.nl/article/overpot

Bron: Wikipedia in het Nedersaksisch te Nederland
https://nds-nl.wikipedia.org/wiki/Overpot

Verwante termen:
Engelse term: cachepot
https://en.wikipedia.org/wiki/Cachepot
Franse term: cache-pot
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cache-pot

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#overpot
overpotten
ōver•pot•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: het) overpotten, (de) overpotting

■ Evenwoord: verpotten

Van gewassen oftewel planten. Van de ene pot in de andere overbrengen.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M051040

Verwante termen:
Duitse term: umtopfen
https://de.wiktionary.org/wiki/umtopfen
Engelse term: overpot
https://en.wiktionary.org/wiki/overpot
Franse term: rempoter
https://fr.wiktionary.org/wiki/rempoter

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#overpotten
overschaduwen
ōver•schā•du•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: het) overschaduwen, (de) overschaduwing

■ Evenwoorden: schaduw werpen (op)

In de schaduw stellen.

Verwante termen:
Duitse termen: beschatten, in den Schatten stellen, überschatten
www.duden.de/rechtschreibung/beschatten
www.duden.de/rechtschreibung/ueberschatten
Engelse term: overshadow
Franse term: ombrager

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#overschaduwen
overstaander
ōver•staan•der

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: spaarbboom
■ Voorstel voor een evenwoord: spaarling
■ Bosbouwkundig evenwoord: schermboom

Boom of struik die bij een kap gespaard is.

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/251/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse termen: Überhalter, Überholz, Überständer (Zwitserland)
https://de.wikipedia.org/wiki/Überhälter
Engelse term: standard.
"coppice with standards" = middelhout
Engelse term, Noord-Amerika: leave tree
Franse termen: estallon, futaie. Ook arbre de place?

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#overstaander
overstapje
ōver•stap•je

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: stichel

Kijk bij stichel.
overstroming
ōver•stro•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van overstromenBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Overstroming

Verwante termen:
Duitse term: Hochwasser
https://de.wikipedia.org/wiki/Hochwasser
Engelse termen: flood, flooding
https://en.wikipedia.org/wiki/Flood
Franse term: inondation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Inondation

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#overstroming
overstromingsvlakte
ōver•stro•mings•vlak•te

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Riviervlakte

Verwante termen:
Duitse term: Flussaue
https://de.wikipedia.org/wiki/Flussaue
Engelse term: floodplain
https://en.wikipedia.org/wiki/Floodplain
overwellen
ōver•wel•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) overwellen, (de) overwelling

Bij bomen: Overgroeien met cambium. Na het afbreken of het afzagen van een tak probeert de boom om de wond te overwellen.

Afbeelding: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eik_wondafdekking.jpg

Een interssant Engelstalig artikel over overwellen bij takafstoting:
https://arboriculture.wordpress.com/2016/01/02/branch-shedding-cladoptosis-trees/

"wel" = bron
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID3832

"wel" = opborreling
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085149

"wellen" = opborrelen, van water dat uit de grond komt; opborrelen, van kokend water
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=72215
https://gtb.ivdnt.org/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=70185

"opwellen", "opwelling"

Verwante termen:
Duitse term: überwallen. Naamwoorden van handeling: Überwallen, Überwallung
https://de.wikipedia.org/wiki/Überwallung
Engelse term: occlude. Naamwoord van handeling: occlusion

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#overwellen
overwellijn
ōver•wel•lijn

█ Zelfstandig naamwoord

Lijnvormige, smalle verhoging in de schors, daar waar schors tegen elkaar in groeit. Ontstaat meestal na snoeien.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#overwellijn
overwellingspotentieel
ōver•wel•lings•pō•ten•ti•eel

█ Zelfstandig naamwoord

Het vermogen van bomen, vooral loofbomen, om een wond te overwellen. Es is een sterke overweller en berk is een zwakke overweller.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#overwellingspotentieel
overwinningspalm
ōver•win•nings•palm

█ Zelfstandig naamwoordwww.dengrootenoorlog.nl/NL/ar61.jpg
www.dengrootenoorlog.nl/NL/armentarras%205%20nw.htm

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#overwinningspalm
overwoekeren
ōver•woe•ke•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) overwoekeren, (de) overwoekering

Met woekerende groei bedekken en verstikken.
Bron: Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=overwoekeren&lang=nn

Woekeren: welig groeien ten nadele van lagere planten.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/woekeren

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/o#overwoekeren