P

Voorblad > P

paal

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een stevig, van onderen meestal toegespitst stuk hout (boomstam, balk), bestemd om in de grond gedreven of ingegraven te worden.
1.1. Dergelijk voorwerp, ook van steen, als merkteken ter aanduiding van een grens of een afstand.
Bronnen, bewerkte tekstovername:Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank en Vandale.
Paal is woordverwant aan pijl.

Werkwoord palen, naamwoord van handeling paling, daarvan afgeleid; voorwerpsnaam paling

Verwante termen:
Duitse term: Pfahl
Engelse termen: pail, pale, pole
Engelse termen, met achtervoegsel -ing: pailing, paling
https://en.wiktionary.org/wiki/pale#Etymology_2
www.etymonline.com/word/pale
www.etymonline.com/word/pole
https://en.wiktionary.org/wiki/paling#English
https://en.wiktionary.org/wiki/pailing

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#paal


paalbouw
paal•bouw

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van paal bouwen

Het bouwen op palen.

Verwante termen:

paalrot
paal•rot

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paalrot

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#paalrot


paalsteen

paalwoning
paal•woning

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: steltenwoning

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paalwoning_(bouwwerk)

https://nl.wiktionary.org/wiki/paaldorp
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M051886.re.51
https://drimble.nl/cultuur/zwaagwesteinde/64627.html

Verwante termen:
Duitse termen: Pfahlbau, Steltzenbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfahlbau
Franse term: habitat sur pilotis
Engelse term: stilt house
https://en.wikipedia.org/wiki/Stilt_house

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#paalwoning


paalworm
paal•worm

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paalworm

Verwante termen:
Duitse termen: Pfahlwurm, Schiffsbohrwurm
www.bewuchs-atlas.de/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=59&orgtsn=81862
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#paalworm


paalwortel
paal•wortel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: penwortel

Kijk bij penwortel.


paardenlatrine
paar•den•la•tri•ne

█ Zelfstandig naamwoord

Vaste plek in een weide of begrazingsgebied waar paarden hun behoefte doen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Latrine#Paardenlatrine

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#paardenlatrine


paardenvraat
paar•den•vraat

█ Zelfstandig naamwoord

Vraat (schade aan houtige gewassen) door paarden.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#paardenvraat


pachter
pach•ter

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pachter

Verwante term: pachthoeve
Duitse term: Pächter
https://de.wikipedia.org/wiki/Pacht
https://de.wikipedia.org/wiki/Landpacht
Franse term: fermier
Engelse term: tennant

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pachter


pachthoeve
pacht•hoeve

█ Zelfstandig naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M051934.re.23

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pachthoeve


paddenpoel
pad•den•poel

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een poel die aangelegd is als geschikte biotoop voor padden, meestal in het bijzonder voor de rugstreeppad. Deze poel is ondiep en valt na enige tijd droog.


2. Poel waarin zich padden bevinden.

Verwante termen:
Duitse termen: Krötenpfuhl, Krötentümpel
Duitse term, veel gebruikt, maar fout: Krötenteich. Een Teich is een vijver en dat is veel groter dan een poel.
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PK05163
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GK14916
Engelse term: toad pool

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#paddenpoel


paddenstoel
pad•den•stoel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: zwam

pad•den•trek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: amfibieëntrek

https://nl.wikipedia.org/wiki/Amfibieëntrek

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#paddentrek


pakhaak
pak•haak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: hefhaak

Werktuig voor het heffen, trekken en dragen van houtblokken.

Verwante termen:
Duitse term: Handpackhaken, Packhaken
Franse term: crochet de levage
Engelse term: log hook

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pakhaak


paleobotanie
pa•le•o•bo•ta•nie

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Paleobotanie

https://nl.wiktionary.org/wiki/paleo-
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantkunde

Verwante termen:
Duitse term: Paläobotanik
https://de.wikipedia.org/wiki/Paläobotanik
Franse term: paléobotanique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paléobotanique
https://fr.wiktionary.org/wiki/paléobotanique
Engelse term: paleobotany
https://en.wikipedia.org/wiki/Paleobotany
https://en.wiktionary.org/wiki/paleobotany

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#paleobotanie


palm

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: buxus, palmboompje, palmstruik


palmet
pal•met

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Frans palmette (palme + ette), daarvoor van Latijn palma, in het Nederlands palm. Palm heeft hier waarschijnlijk betrekking op waaiervormig.

Leiboom waarvan de takken waaiervormig en spiegelend geleid en gesnoeid werden. Vooral bij fruitbomen toegepast.
pa•lox

█ Zelfstandig naamwoord

Een grote krat met een pallet als bodem. Wordt gebruikt bij het oogsten en verhandelen van boomfruit.

www.google.be/search?q=palox&hl=nl&client=firefox-a&hs=jur&tbo=u&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=rcs&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=wHDjUKHfB9KDhQfIn4DIBQ&ved=0CEgQsAQ&biw=1024&bih=600

Verwante term: krat
Franse term: palox
https://fr.wiktionary.org/wiki/palox

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#palox


palter
pal•ter

█ Zelfstandig naamwoord

www.mot.be/resource/Tool/palter?lang=nl
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M052105
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M052103.re.2

Verwante term: kanthaak

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#palter


palynologie
pa•ly•no•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Palynologie

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#palynologie


pan

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: panne
■ Synoniem: duinpan

Komvormige laagte in de aardbodem. Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID76052

Een komvormige laagte in den aardbodem, inzonderheid in de duinen; duinpan.
Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015316.re.68

Plaatsnamen:
De Pan, Utrecht (NL) https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrechtse_Golfclub_De_Pan
De Pan, Noord-Brabant (NL) https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Pan_(landgoed)
De Panne, West-Vlaanderen (B) https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Panne

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pan


pandhof
pand•hof

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandhof

Pand betekent hier galerij, kloostergang.
www.etymologiebank.nl/trefwoord/pand1
pandgat, gat
Het Engelse gate is woordverwant aan gat/gate.
www.etymonline.com/word/gate

paneelzaag
pa•neel•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag waarmee men panelen kan zagen. Er bestaan horizontale en verticale paneelzagen

De horizontale versie heeft als synoniem tafelzaag.

Verwante termen:

pannenkoek
pan•nen•koek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm, verouderd: pannekoek
■ Synoniem, onder vooorbehoud: eierkoek, eierpannenkoekWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pannenkoek

"pannekoek" in Wikipedia
Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant: Pfannekuchen, Pfannenkuchen, Pfannkuchen
Duitse term, woordverwant aan eierkoek: Eierkuchen, Eierpfannkuchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Eierkuchen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pannenkoek


palynologie
pa•ly•no•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Palynologie

Verwante term: paleobotanie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#palynologie


parapatrie
pa•ra•pa•trie

█ Zelfstandig naamwoordparapatrische soortvorming
pa•ra•pa•tris•che soort•vor•ming

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Parapatrische_soortvorming

Verwante termen:
Duitse term: Parapatrie, Parapatrische Artbildung
https://de.wikipedia.org/wiki/Parapatrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Parapatrische_Artbildung
Engelse termen: parapatric speciation, parapatry
https://en.wikipedia.org/wiki/Parapatric_speciation
Duitse term: Parasitismus
https://de.wikipedia.org/wiki/Parasitismus
Franse term: parasitisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitisme
Engelse term: parasitism
https://en.wikipedia.org/wiki/Parasitism

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#parasitisme


parasitoïde
pa•ra•si•to•i•de

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Parasitoïde

Verwante termen:
Duitse term: Parasitoid
https://de.wikipedia.org/wiki/Parasitoid
Franse term: parasitoïde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitoïde
Engelse term: parasitoid
https://en.wikipedia.org/wiki/Parasitoid

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#parasitoide


parasitoïdisme
pa•ra•si•to•i•dis•me

█ Zelfstandig naamwoord

www.natuurlexicon.be/parasitoidisme.html


parkboom
park•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom in een park.

parket
par•ket

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Parket_(vloerbedekking)

Verwante term: fineer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#parket


pas

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: pasch

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4432
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID11666
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=41877
Artikel 4: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M052450

Plaatsnaam:
Passendale, https://nl.wikipedia.org/wiki/Passendale_(plaats)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pas


passende beoordeling
pas•sen•de be•oor•de•ling

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

www.ecopedia.be/pagina/voortoets-en-passende-beoordeling

Verwante term: milderende maatregel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#passende-beoordeling


pathogeen
pa•tho•geen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ziekteverwekker.

Kijk bij ziekteverwekker.


patroniem
pa•tro•niem

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Patroniem

Voorbeelden: Bongaers (van boomgaard), Segers (zager), Cuypers (kuiper), Raeymakers (radenmaker)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#patroniem


peg

█ Zelfstandig naamwoord

www.etymologiebank.nl/trefwoord/peg
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22peg%22

Kijk ook bij pegel: peg + el (diminutiefsuffix).

Verwante termen:
Engelse term: peg
www.etymonline.com/word/peg

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#peg


pegel

pek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: pik

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pek
www.etymologiebank.nl/trefwoord/pek

Verwante termen
Duitse term: Pech
https://de.wikipedia.org/wiki/Pech_(Stoff)
Franse term: poix
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poix_(matière)
Engelse term: pitch
https://en.wikipedia.org/wiki/Pitch_(resin)
www.etymonline.com/word/pitch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pek


pen

█ Zelfstandig naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M052865

nagel
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040570

Verwante termen:
Duitse termen: Dübel, Holznagel, Nagel
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzverbindung#Holznagel
Engelse term, woordverwant: pin
www.etymonline.com/word/pin
Engelse term: nail

pen-en-gatverbinding
pen-en-gat•ver•bin•ding

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pen-en-gatverbinding
www.joostdevree.nl/shtmls/pen-en-gat-verbinding.shtml

doorgaande pen-en-gatverbinding
blinde of gesloten pen-en-gatverbinding

Verwante termen:
Duitse term: Zapfenverbindung
https://de.wikipedia.org/wiki/Zapfenverbindung
Franse term: assemblage en tenon et mortaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tenon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortaise_(menuiserie)
Engelse term: mortise and tenon joint
https://en.wikipedia.org/wiki/Mortise_and_tenon
tusk tenon
Verwante Engelse term: drawbore
http://dictionary.reference.com/browse/drawbore

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pen-en-gatverbinding


penwortel
pen•wor•tel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: paalwortel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Penwortel

Verwante termen:
Duitse term: Pfahlwurzel
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfahlwurzel
Franse termen: racine pivot, racine pivotante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_pivotante
Engelse term: taproot
https://en.wikipedia.org/wiki/Taproot

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#penwortel


pergola
per•go•la

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Italiaans pergola, daarvoor van Latijn pergula

Kijk bij vruchtwand.


perimeter
pē•ri•mē•ter

█ Zelfstandig naamwoord

De omtrek of de uiterste grens van een gebied.

Verwante term: beheren

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#perimeter


periodiek branden
pē•ri•o•diek bran•den

█ Werkwoordelijke woordgroep

Op regelmatige basis (eenmaal jaarlijks of met langere tussentijd) gecontroleerd branden.

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: regelmatig beheer


peripatrie
pē•ri•pa•trie

█ Zelfstandig naamwoordperipatrische soortvorming
pē•ri•pa•tri•sche soort•vor•ming

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: peripatrie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peripatrische_soortvorming

Verwante termen:
Franse term: spéciation péripatrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spéciation_péripatrique
Engelse term: peripatric speciation
https://en.wikipedia.org/wiki/Peripatric_speciation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#peripatrische-soortvorming


perk

█ Zelfstandig naamwoord

www.vandale.nl/opzoeken?pattern=perk&lang=nn
www.etymologiebank.nl/trefwoord/perk
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M053041
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4431
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID58512
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=41804
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=75399

Uitdrukking: Paal en perk aan iets stellen.
https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/paal-en-perk-aan-iets-stellen
www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1809.php

Verwante termen:
Duitse term: Pferch
https://de.wikipedia.org/wiki/Pferch
www.dwds.de/wb/Pferch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#perk


permacultuur
per•ma•cul•tuur

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Permacultuur

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#permacultuur


pers

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Frans perche, daarvoor van Latijn pertica
■ Wisselvorm: pertse

Roede, staak, stok die de hageleders gebruikten om hagen te leiden.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M053085

pertse
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M053155&article=theen

Verwante termen:

persoonlijk beschermingsmiddel
per•soon•lijk be•scher•mings•mid•del

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Afkorting: PBM
Duitse term: Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
https://de.wikipedia.org/wiki/Persönliche_Schutzausrüstung
Franse term: équipement de protection individuelle (EPI)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Équipement_de_protection_individuelle
Engelse term: personal protective equipment (PPE)
https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_protective_equipment

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#persoonlijk-beschermingsmiddel


pesticide
pes•ti•ci•de

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemisch_bestrijdingsmiddel
www.ecopedia.be/770/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse term: Pestizid
https://de.wikipedia.org/wiki/Pestizid
Franse term: pesticide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
Engelse term: pesticide
https://en.wikipedia.org/wiki/Pesticide

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pesticide


petrichor
pe•tri•chor

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrichor

Verwante term: hemelwater
Duitse term:
Franse term:
Engelse term: petrichor
https://en.wikipedia.org/wiki/Petrichor

+ Bladwijzer:


peul

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Peul_(vrucht)

Verwante term: vrucht
Duitse term: Hülsenfrucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Hülsenfrucht
Franse term: gousse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gousse
Engelse term: husk, pod
https://en.wikipedia.org/wiki/Husk
https://en.wikipedia.org/wiki/Legume

+ Bladwijzer:


phytotelma

█ Zelfstandig naamwoord

■ Oude schrijfwijze van fytotelma

Kijk bij fytotelma.


pijl

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pijl_(wapen)

Pijl is woordverwant aan paal.

Verwante term: paal
Duitse term: Pfeil
Engelse term: pile
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=pile

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pijl


pijnboom
pijn•boom

█ Zelfstandig naamwoord

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/pijnboom
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M053611

Verwante term: den

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pijnboom


pijnhars
pijn•hars

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: colofonium, dennenhars

Hars van een boom die als soort behoort tot de dennenfamilie, vroeger pijn(boom)familie genoemd.
1. Eenhandige zeis.
2. Wisselvorm van pek. Kijk bij pek.


pikhaak
pik•haak

█ Zelfstandig naamwoord

1. Synoniem van mathaak. Kijk bij mathaak.

Verwante term bij 1:
 • pik
www.mot.be/resource/Tool/handhaak-voor-hout?lang=nl


Verwante termen bij 2:
Duitse termen bij 2: sapie, sappie, sappel, sappl
https://de.wikipedia.org/wiki/Sapie
www.holzknechtmuseum.at/html/sappl.html
Franse term bij 2: sapie
Engelse term bij 2: log pick
Engelse term bij 2, Noord-Amerika: hookaroon
https://en.wikipedia.org/wiki/Pickaroon

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pikhaak


pikken
pik•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) pikken

Met de pik oftewel zicht afhouwen.


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pikken


pinetum
pi•ne•tum

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn pinus (pijnboom) + Latijn etum (verzamelsuffix). Meervoud: pineta

1. Plaats waarop een bomengroep of bos van pijnbomen staat.

2. Een door de mens aangelegde verzameling pijnbomen.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinetum

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pinetum


pionier
pi•o•nier

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij pioniersoort.


pionierfase
pi•o•nier•fa•se

█ Zelfstandig naamwoord

Fase in successie waarin er pioniervegetatie groeit.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pionierfase


pioniersoort
pi•o•nier•soort

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: pionier

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pioniersoort
www.ecopedia.be/126/encyclopedie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pioniersoort


pioniervegetatie
pi•o•nier•ve•ge•ta•tie

█ Zelfstandig naamwoord

www.natuurlexicon.be/pioniervegetatie.html

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pioniervegetatie


pisbloem
pis•bloem

█ Zelfstandig naamwoord

Gewone paardenbloem. Bij het plukken van een paardenbloem, en daaruitvolgend het doorbreken van de holle stengel, vloeit er sap over de plukkende hand. Dit voelt aan alsof de bloem op de hand pist. Vandaar de naam pisbloem.

pit

█ Zelfstandig naamwoord

1. Hard omhulsel rond een zaad.
2. Merg.

www.etymologiebank.nl/trefwoord/pit1

Verwante termen bij 2: pitriet
Duitse term: Pitt
www.plattmakers.de/nl/13038/Pitt
Engelse termen bij 2: pith


Verwante termen bij 3:
Engelse term bij 3: pit
www.etymonline.com/word/pit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pit


pitfruit
pit•fruit

█ Zelfstandig naamwoord

Fruit (vruchten) waarin zich pitten ontwikkelen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pitfruit


pitriet

pitvrucht
pit•vrucht

█ Zelfstandig naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M054041.re.7

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pitvrucht


plaatsnaam
plaats•naam

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: toponiem

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M069361

Verwante termen:
Duitse term: Ortsname

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plaatsnaam


plaatsnaamkunde
plaats•naam•kun•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: toponymie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Toponymie

Verwante termen:
Duitse termen: Ortsnamenforschung, Ortsnamenkunde, Toponomastik, Toponymie
https://de.wikipedia.org/wiki/Toponomastik
Franse term: toponymie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toponymie
Engelse term: toponymy
https://en.wikipedia.org/wiki/Toponymy

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plaatsnaamkunde


plaatsnaamwoordenlijst

Een overzicht van woorden die voorkomen in een plaatsnaam.

Artikel in voorbereiding.

beek
beemd
bere
brakel
brand
broek
bruul
dessel
donk
drecht
gestel
haren
hees
heg
heide
hout
-ingen
laar
loo
mollem
oog
ouw
pan
solt
te
vloed
voorde
wijm
wis

plaatvorming
plaat•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van plaatvormen

Het vormen van schorsplaten.

Bij plataan, oude pijnbomen en sommige wilgen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plaatvorming


plag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: plagge, plak, vlag ,vlagge
■ Synoniemen: ris, rus, zode

Plag/vlag, zode en ris/rus zijn in grote lijnen synoniemen.

WNT, betekenis II: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M054166
MNW, betekenis 2: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=42904

WNT, artikels 1 en 2: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080629
WNT: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=66490

www.etymologiebank.nl/trefwoord/rus3
www.etymologiebank.nl/trefwoord/plag
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22rus%22

Plag en vlag zijn hetzelfde woord, enkel de eerste letter verschuift van klank (trefwoord: klankverschuiving).

plag•ge

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: plag

Kijk bij plag.


plaggen
plag•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) plaggen


Verwante termen:
Duitse term: plaggen
https://de.wikipedia.org/wiki/Plaggen

Franse term: étréper
https://fr.wiktionary.org/wiki/étréper
https://fr.wikipedia.org/wiki/Étrépage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plaggen


plaggenbemesting
plag•gen•be•mes•ting

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van (met) plaggen bemesten

https://nl.wikipedia.org/wiki/Plaggenbemesting

Verwante term: potstal
Duitse term: Plaggendüngung
https://de.wikipedia.org/wiki/Plaggendüngung

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anthrosol
https://de.wikipedia.org/wiki/Plaggenesch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plaggenbemesting


plaggenhak
plag•gen•hak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen:

Artikel in voorbereiding.
Duitse termen: Plaggenhacke, Twicke
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GT15170

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plaggenhak


plaggenhakken
plag•gen•hak•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) plaggenhakken, (de) plaggenhakking

Artikel in voorbereiding

Plaggenstecher
heikappen, heikapper
Het slaan of maaien der heideplaggen.


https://nl.wikipedia.org/wiki/Plaggen

Verwante termen:
Duitse term: plaggen
https://de.wikipedia.org/wiki/Plaggen

+ Bladwijzer:


plaggenhut
plag•gen•hut

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Plaggenhut

Verwante termen:
Duitse term: Plaggenhütte
https://de.wikipedia.org/wiki/Grassodenhaus
Engelse term: sod house
https://en.wikipedia.org/wiki/Sod_house

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plaggenhut


plaggenschop
plag•gen•schop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: plagschop

Spitse schop ontworpen om plaggen mee uit te scheppen.
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plaggenschop


plak

█ Zelfstandig naamwoord

1. Veld, uitgestrekte plaats, plek. Wisselvorm van plek.

Bron: www.vlaamswoordenboek.be/definities/geschiedenis/8938

Plek, stede. Een zekere uitgestrektheid gronds.
Bron: bewerkte tekst, artikel I.3. en I.3.a., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M054188

2. Wisselvorm van plag. Kijk bij plag.

Verwante term: plag

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plak


plakoksel
plak•ok•sel

█ Zelfstandig naamwoord

Artikel in voorbereiding.

Verwante term: groeivorm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plakoksel


plank

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plank

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/plank1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22plank%22

Een plank heeft de volgende onderdelen, van groot naar klein:
- vlak, twee stuks
- zijvlak, twee stuks
- kopvlak, twee stuks

plankwortel
plank•wor•tel

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Plankwortel

De plankwortel is een wortelvoet.

Verwante termen:
Duitse term: Brettwurzel
https://de.wikipedia.org/wiki/Brettwurzel
Franse term: racine-contrefort
https://fr.wiktionary.org/wiki/racine-contrefort
Engelse term: Buttress root
https://en.wikipedia.org/wiki/Buttress_root

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plankwortel


Engelse term
planned obsolescence

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Opgezette oftewel geplande overbodigheid.

Opgezette oftewel geplande overbodigheid is het resultaat van de tactiek om bossen door nalatig of verkeerd beheer te laten degraderen, zowel op economisch als op ecologisch vlak. Dit doet men om het gebied waarop het bos staat een andere bestemming te geven (delfstoffenwinning, industriegrond ...). Gedurende lange tijd geen onderzoek voeren naar de biodiversiteit in een gebied (inventariseren) is ook een tactiek om schijnbare overbodigheid voor te stellen. Of slecht onderzoek voeren, met voorbedachte rade of door incompetentie. Door het gebrek aan regelmatig en competent onderzoek blijft de ecologische waarde van het gebied onbekend.

Kijk ook bij obsolescence.

plantafstand
plant•af•stand

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantafstand

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantafstand


plantaardige olie
plant•aar•di•ge olie

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantaardige_olie

Verwante termen:
Duitse term: Pflanzenöl
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzenöle
Franse term: huile végétale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_végétale
Engelse term: vegetable oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetable_oil

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantaardige-olie


planten
plan•ten

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Planten

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#planten


planten
plan•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) planten, (de) planting

In aarde zetten.

www.etymologiebank.nl/trefwoord/planten
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=planten&lang=nn

beplanting, stofnaam

Artikel 3.a. www.duden.de/rechtschreibung/setzen
Franse term: planter
Engelse term: plant

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#planten-werkwoord


plantenmorfologie
plan•ten•mor•fo•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: fytomorfologie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantenmorfologie

Verwante termen:
Duitse term: Pflanzenmorphologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Pflanzenmorphologie
Franse term: morphologie végétale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morphologie_végétale
Engelse term: plant morphology
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_morphology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantenmorfologie


plantenrijk
plan•ten•rijk

█ Zelfstandig naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M054286

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantenrijk


plantenziekte
plantenziekte

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantenziekte

Verwante termen:
Duitse term: Pflanzenkrankheit
Franse term: maladie des plantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_des_plantes
Engelse term: plant disease

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantenziekte


plantengemeenschap
plan•ten•ge•meen•schap

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: fytocoenon, fytocoenose, vegetatietype

https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantengemeenschap

Verwante termen:
Duitse term: Pflanzengesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzengesellschaft
Franse term: association végétale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_végétale
Engelse term: Association
https://en.wikipedia.org/wiki/Association_(ecology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantengemeenschap


plantengezelschap
plan•ten•ge•zel•schap

█ Zelfstandig naamwoord

In onbruik geraakt synoniem voor plantengemeenschap.


plantenhormoon
plan•ten•hor•moon

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: fytohormoon

https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantenhormoon

Verwante termen:
Duitse termen: Phytohormon, Pflanzenhormon
https://de.wikipedia.org/wiki/Phytohormon
Franse termen: hormone végétale, phytohormone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytohormone
Engelse term: phytohormone, plant hormone
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_hormone

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantenhormoon


plantgat
plant•gat

█ Zelfstandig naamwoord

Gat waarin geplant wordt.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010164.re.175

Verwante termen:
Duitse term: Pflanzloch
Franse term: trou de plantation
Engelse term: planting hole

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantgat


plantgoed
plant•goed

█ Zelfstandig naamwoord

Dat wat bestemd is of dient om geplant te worden, goed dat men plant.
Bron:
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M054291

Verwante termen:
Duitse term: Pflanzgut
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzgut

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantgoed


plantgoed inkuilen
plant•goed in•kui•len

█ Werkwoordelijke woordgroep

Kijk bij inkuilen.


plantverband
plant•ver•band

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantverband

Mogelijk plantverband van een scheerhaag: tweelijnig schichtig verband oftewel tweelijnig verschoven verband

Verwante termen:
Duitse term: Pflanzverband

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantverband


plantkunde
plant•kun•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: botanie, botanica, fytologie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantkunde

Verwante term: planten
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantkunde


plantsoen
plant•soen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Frans plançon = stek, pootEtymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/plantsoen

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantsoen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bosplantsoen

Van Dale
www.vandale.be/opzoeken?pattern=plantsoen&lang=nn

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M054300

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=42975

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/plantsoen

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/plantsoen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantsoen


plantpoot
plant•poot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: poot

Kijk bij poot.


plan van aanpak
plan van aan•pak

█ Woordgroep

Een opstel waarin staat wat er gedaan gaat worden, wie de leiding en verantwoordelijkheid heeft, wie wat wanneer en waar uitvoert en hoe lang men erover denkt te doen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plan-van-aanpak

Plasmolen: molen met een vijver.

Verwante termen: vijver

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plas


plasberm
plas•berm

█ Zelfstandig naamwoord

1. Oorspronkelijk: vlechtwerk van rijshout aan de oevers van stromen, om ontgronding te voorkomen door slib te fixeren.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M054314

Verwante termen bij 1:
 • berm
 • beschoeiing
 • plas
 • winterbed
 • zinkstuk
2. Overdrachtelijk: hedendaagse waterbouwkundige ingreep, zonder rijswerk zoals vermeld in 1.

www.ecopedia.be/339/encyclopedie/
www.watervragen.nl/water-abc?pid=60&sid=749:Plasberm
www.encyclo.nl/begrip/plasberm

Verwante termen bij 2:
 • berm
 • winterbed
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plasberm


platbodem
plat•bo•dem

█ Zelfstandig naamwoord

Een boot of schip met een platte bodem, geschikt voor wateren met weinig diepgang.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Platbodem

Verwante termen:
 • beek
 • gracht
 • sloot
Nederduitse term: Plattboden
https://de.wikipedia.org/wiki/Plattbodenschiff

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#platbodem


plenterbos
plen•ter•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: uitkapbos

Artikel in voorbereiding.

plenteren
plen•te•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) plenteren, (de) plentering

■ Synoniem: uitkappen

In de bosbouw: Een oud bosbestand van lichtrovende bomen ontdoen.
www.etymologiebank.nl/trefwoord/plenteren
http://anw.inl.nl/article/plenteren

Verwante termen:
Duitse term: plentern
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PB04327
www.lagis-hessen.de/de/subjects/rsrec/sn/shwb/entry/plent-ern

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plenteren


plenterslag
plen•ter•slag

█ Zelfstandig naamwoord

www.ecopedia.be/185/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse termen: Plenterhieb, Plenterschlag

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plenterslag


ploeg

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ploeg_(werktuig)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#ploeg


ploegen
ploe•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ploegen, (de) ploeging

Het land met de ploeg bewerken.
Duitse term: pflügen
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflug#Pfl.C3.BCgen
Franse term: labourer. Naamwoorden van handeling: labour, labourage.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Labour
Engelse term: plow

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#ploegen


ploffen
plof•fen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ploffen, (de) ploffing


Verwante term: bodemverdichting

+ Bladwijzer:


pluis

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtpluis

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaadpluis

Vruchtpluis en zaadpluis.

Pluis is brandbaar en kan daarom dienen als aanmaakstof oftewel tondel.

Verwante term:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pluis


plukken
pluk•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ploffen, (de) ploffing

1. Van planten of haar onderdelen: ze af- of uitrukken, tevens ze oogsten.

2. Vruchten afrukken, oogsten.

Verwante term:
 • geplukt fruit
 • oogst
 • oogsten
 • plukladder
 • rapen

plukladder
pluk•lad•der

█ Zelfstandig naamwoord

In vroeger tijden: Hoge, smalle houten ladder om fruit te plukken in hoogstambomen. Tegenwoordig gemaakt in aluminium, eventueel met een derde poot.

Hieronder: Opname van het maken van een plukladder. Plaats: Rheinisch-Bergischer Kreis.


plusboom
plus•boom

█ Zelfstandig naamwoord

In de ogen van de bosbouwer: Boom van de beste kwaliteit.
pod•zol

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Podzol
www.ecopedia.be/284/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: Podsol
https://de.wikipedia.org/wiki/Podsol
Franse termen: podzol, podzosol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Podzosol
Engelse term: podzol
https://en.wikipedia.org/wiki/Podzol

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#podzol


poel

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Poel_(water)
www.ecopedia.be/322/encyclopedie/
www.etymologiebank.nl/trefwoord/poel1
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22poel%22
www.leestekensvanhetlandschap.nl/poel

Verwante termen:
Duitse termen: Pfuhl, Pohl, Pool, Tümpel
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=pfuhl
www.wallhecke.de/Schlatts/schlatts.html
www.dwds.de/wb/Pfuhl
www.dwds.de/wb/Tümpel
www.duden.de/rechtschreibung/Tuempel
Engelse term: pool
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=pool

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#poel


pol

█ Zelfstandig naamwoord

Groeivorm. Samengegroeide en -groeiende bundel van planten.
Bron: artikel 11, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055079

www.etymologiebank.nl/trefwoord/pol1
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=pol&lang=nn
https://nl.wiktionary.org/wiki/pol
www.leestekensvanhetlandschap.nl/pol

Verwante termen:
Franse term: touffe
Wisselvorm van bollaard. *Paal die van boven iets dikker is om er een touw aan vast te maken.

*www.etymologiebank.nl/trefwoord/polder1

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#polder


polijstborstel
po•lijst•bor•stel

█ Zelfstandig naamwoord

www.wkfinetools.com/contrib/cSchwarz/Polissoir/Polissoir-01.asp

Waarschijnlijk gemaakt van russen of biezen (joncs in het Frans), maar verder onderzoekswerk hierover dringt zich op.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juncaceae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rus_(geslacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bies_(gewas)


Verwante termen:
 • bies
 • borstel
Franse term: polissoir
Engelse term: polissoir

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#polijstborstel


politoer
po•li•toer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Hoogduits Politur, daarvoor van Latijn politura
pol•len

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stuifmeel

Kijk bij stuifmeel.


pollinatie
pol•li•na•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bestuiving

Kijk bij bestuiving.


polycarpisch
pō•ly•car•pisch

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: monocarpisch

 • meerjarige plant
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#polycarpisch


polychorie
po•ly•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verspreiding van zaden op meerdere manieren. Kijk ook bij monochorie.

Verwante termen:
Duitse term: Polychorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Polychorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#polychorie


polycultuur
po•ly•cul•tuur

█ Zelfstandig naamwoord

Het telen van verschillende gewassen in dezelfde ruimte.

www.encyclo.nl/begrip/polycultuur

Verwante termen:
Engelse term: polyculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyculture

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#polycultuur


polyfaag
po•ly•faag

█ Zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Polyfaag

Verwante termen:
Duitse term: polyphag
www.duden.de/rechtschreibung/polyphag
https://de.wikipedia.org/wiki/Polyphagie_(Ökologie)
Engelse term: polyphagous
https://en.wiktionary.org/wiki/polyphagous

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#polyfaag


polymorfisme
po•ly•mor•fis•me

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Polymorfisme

Verwante term: groeivorm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#polymorfisme


pomologie
po•mo•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ooftkunde

Kijk bij ooftkunde.


pompboorder
pomp•boor•der

█ Zelfstandig naamwoord

Iemand die boompompen maakt.

pomplepelboor
pomp•le•pel•boor

█ Zelfstandig naamwoord

www.mot.be/nl/v1/resource/iddoc/335
Afbeelding: www.mot.be/assets/mot/images/IDDOC/910685.jpg

Verwante term: boompomp
Duitse term: Pumpenbohrer
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GP08464

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pomplepelboor


poot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: plantpoot

Gat om een poot in te planten.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pootgat


pootrecht
poot•strook

Lang, smal stuk grond waarop het pootrecht uitgevoerd werd.

www.ed.nl/meierijstad/lopen-door-middeleeuws-landschap-in-sint-oedenrode~aca41098/

poppen
pop•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) poppen


Verwante term: stropop

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#poppen


populatie
po•pu•la•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn populatio

https://nl.wikipedia.org/wiki/Populatie_(biologie)
www.ecopedia.be/111/encyclopedie
https://nl.wiktionary.org/wiki/populatie

Verwante termen:
Duitse term: Population
https://de.wikipedia.org/wiki/Population_(Biologie)
Franse term: population
https://fr.wikipedia.org/wiki/Population#.C3.89cologie
Engelse term: population

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#populatie


populetum
po•pu•le•tum

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn populus (populier) + Latijn etum (verzamelsuffix). Meervoud: populeta

1. Plaats waarop een bomengroep of bos van populieren staat.

2. Een door de mens aangelegde verzameling populieren.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#populetum


populine
po•pu•li•ne

█ Zelfstandig naamwoord

Artikel in voorbereiding.

Verwante term:
Duitse term: Populin
Franse term: populine
www.la-definition.fr/definition/populine
Engelse term: populin
https://en.wikipedia.org/wiki/Populin

+ Bladwijzer:


porie
harsporie
waterporie
wortelporie

Verwante termen:
Duitse term: Pore
https://de.wikipedia.org/wiki/Pore
Franse term: pore
https://fr.wiktionary.org/wiki/pore
Engelse term: pore
https://en.wiktionary.org/wiki/pore

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#porie


poriënvolume
po•ri•en•vo•lu•me

█ Zelfstandig naamwoord

Artikel in voorbereiding.

Verwante termen:
Duitse term: Porenvolumen
https://de.wikipedia.org/wiki/Porenvolumen_(Boden)

porst

█ Zelfstandig naamwoord

Artikel in opbouw.

porst –> pors
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055492&article=porst

pors –> gagel
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055478

gruit –> porst
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M022509&article=porst

cursus Honingport en mede maken
www.nuttiglandschap.nl/kennisoverdracht.html

porst kan dus vanalles zijn: een mengsel, gagel, rozemarijn, moerasporst ...

www.etymologiebank.nl/trefwoord/mede2

Verwante term: gruit
Duitse term: Porst
https://de.wikipedia.org/wiki/Porst
https://de.wikipedia.org/wiki/Sumpfporst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rhododendron_tomentosum
https://de.wikipedia.org/wiki/Gagelstrauch
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=porst

Horst Dornbusch, een bierschrijver, zegt dat graut de woordvoorloper is van kraut = kruid.
http://byo.com/stories/item/730-gruitbier-style-profile

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#porst


Engelse term
post and rail

Bepaalde stijl van heining.potdeksel
pot•dek•sel

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Potdeksel_(betimmering)
Artikel 2., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055633

Verwante term: potdekselen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#potdeksel


potdekselen
pot•dek•se•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) potdekselen

www.joostdevree.nl/shtmls/potdekselen.shtml
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055633.re.1

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#potdekselen


poten
po•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) poten, (de) poting

■ Synoniem: stekken

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#poten


potentieel natuurlijke vegetatie
po•ten•ti•eel na•tuur•lij•ke ve•ge•ta•tie

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Afkorting: PNV

https://nl.wikipedia.org/wiki/Potentieel_natuurlijke_vegetatie
www.ecopedia.be/296/encyclopedie/

Verwante term: vegetatie
Duitse term: potenzielle natürliche Vegetation
https://de.wikipedia.org/wiki/potenzielle_natürliche_Vegetation
Franse term: végétation naturelle potentielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Végétation_naturelle_potentielle
Engelse term: potential_natural_vegetation
https://en.wikipedia.org/wiki/Potential_natural_vegetation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#potentieel-natuurlijke-vegetatie

Van het werkwoord potten oftewel sparen.
Artikel 1, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055678


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#potstal


potstalcultuur
pot•stal•cul•tuur

█ Zelfstandig naamwoord

Het geheel aan gebruiken, en het geschiedkundige tijdsbestek waarin dit gebeurde, die te maken hebben met het vergaren van meststof in een potstal en het bemesten met deze meststof. Deze handelingen kunnen zijn:
- schapen overdag laten grazen op de heide
- schapen 's avonds in een schaapskooi laten overnachten
- heidestrooisel verzamelen
- de meststof op het veld verstrooien

De heide bleef zo voedselarm en de akkers werden voedselrijker.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#potstalcultuur


pralineren
pra•li•nē•ren

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: dompelen

Kijk bij dompelen.


prater
Patroniem: De Praetere

Verwante termen:
praterij
pra•te•rij

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: praterie

Het door een prater uitgeoefende recht.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID13190
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=43836

Verwante term: prater

pre-anthese

█ Zelfstandig naamwoord

1. De fase vóór de bloeifase van een bloem.

2. De fase waarin de bloem volledig in bloei staat.

Verwante termen:
 • anthese
 • bloem
Engelse term:
https://en.wiktionary.org/wiki/preanthesis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pre-anthese


predatie
pre•da•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling, afgeleid van Latijn predare (plunderen)

■ Synoniem: beroving

https://nl.wikipedia.org/wiki/Predatie

Predare op Wiktionary, in het Engels: https://en.wiktionary.org/wiki/predare

Verwante termen:
Duitse termen: Prädation, Prädieren. Werkwoord: prädieren
Franse term: prédation. Werkwoord: prédater. https://fr.wiktionary.org/wiki/prédater
Engelse term: predation. Werkwoord: predate https://en.wiktionary.org/wiki/predate
https://en.wikipedia.org/wiki/Predation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#predatie


predator
pre•da•tor

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem, contextueel: roofdier

https://nl.wikipedia.org/wiki/Predator
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roofdieren

Verwante termen:
Duitse term: Prädator
https://de.wikipedia.org/wiki/Prädator
Franse term: prédateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prédateur
Engelse term: predator

prieel
pri•eel

█ Zelfstandig naamwoord

Waarschijnlijk is oorspronkelijk de betekenis ‘kleine weide, grasveld’ ontleend en heeft zich hieruit alleen in het Nederlands de gangbare Middelnederlandse betekenis ‘lusthof, aangelegde tuin, paradijs’ ontwikkeld. Vanaf de 16e eeuw krijgt de betekenis ‘looftent, begroeid zitje’ de overhand, waaruit de huidige betekenis ‘tuinhuisje van latwerk en groen’ is ontwikkeld, te vergelijken met → pergola (MNW). Bron: www.etymologiebank.nl/trefwoord/prieel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Prieel
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055995
www.etymologiebank.nl/trefwoord/prieel
https://nl.wiktionary.org/wiki/prieel

Verwante termen:

priem

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: puntdraad
Verwante termen:
Duitse term: Stacheldraht
https://de.wikipedia.org/wiki/Stacheldraht
Franse term: fil de fer barbelé
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fil_de_fer_barbelé
Engelse term: barbed wire
https://en.wikipedia.org/wiki/Barbed_wire

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#prikkeldraad


primair bos
pri•mair bos

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

https://nl.wikipedia.org/wiki/Primair_bos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerbos

Verwante termen:
Duitse term: Primärwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Primärwald
Franse term: forêt primaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forêt_primaire
Engelse term: primary forest
https://en.wikipedia.org/wiki/Old-growth_forest

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#primair-bos


primaire groei
pri•mai•re groei

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: lengtegroei

Kijk bij lengtegroei.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#primaire-groei


primaire plantenstoffen
pri•mai•re plan•ten•stof•fen

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Plantenstoffen die van levensbelang zijn voor de plant. Ze maken deel uit van de primaire stofwisseling.

Verwante term: secundaire plantenstoffen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#primaire-plantenstoffen


primaire succussie
pri•mai•re suc•cus•sie

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Successie die begint op humusloze bodem.

Verwante termen:
Duitse term: Primärsukzession
www.spektrum.de/lexikon/biologie/primaersukzession/53662

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#primaire-succussie


processierups
pro•ces•sie•rups

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wetenschappelijke naam: Thaumetopoea

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikenprocessierups
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dennenprocessierups

Verwante term: brandhaar
Duitse term: Prozessionsspinner
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozessionsspinner
https://de.wikipedia.org/wiki/Eichen-Prozessionsspinner
https://de.wikipedia.org/wiki/Pinien-Prozessionsspinner
Franse termen: chenille processionnaire, processionnaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thaumetopoeinae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processionnaire_du_chêne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processionnaire_du_pin
Engelse term: processionary caterpillar
https://en.wikipedia.org/wiki/Thaumetopoeidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Oak_processionary
https://en.wikipedia.org/wiki/Pine_processionary

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#processierups


prop

█ Zelfstandig naamwoord

Tweede lid in elzenprop. Kijk bij elzenprop.


productiebos
pro•duc•tie•bos

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Productiebos

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#productiebos


prooiboom
prooi•boom

█ Zelfstandig naamwoord

In Afrika. Boom waarin een jachtluipaard een prooi sleept. Dit gedrag doet denken aan de klapekster. De klapekster prikt prooien op de doornen van mei- en sleedoorn. In dit geval spreekt men van een prooistruik.

www.birdpix.nl/album_page.php?pic_id=288976&sort_order=ASC&sid=aad6594f43ebd5bacf3e9759d0ed0a7b&start=125
http://zoom.nl/foto/dieren/klapekster-met-tegenlicht.1929301.html
http://michelgeven.zenfolio.com/klapekster

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#prooiboom


propagule
prō•pa•gu•le

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: voortplantingsorgaan

protandrie
prō•tan•drie

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Protandrie

Verwante term: zelfbestuiving

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#protandrie


protogynie
prō•tō•gy•nie

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Protogynie

Verwante term: zelfbestuiving

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#protogynie


pruik

Term die in Nederland gebruikt wordt om de kroon van een knotboom te benoemen.


puntvormig landschapselement
punt•vor•mig land•schaps•ele•ment

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Landschapselement dat op een kaart als een stip weergegeven wordt.
Voorbeelden:
 • alleenstaande boom
 • knotboom
 • amfibieënpoel
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#puntvormig-landschapselement


put

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: pitputboom
put•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: putmik

Houten contructie bij een waterput om water mee boven te halen. Oorspronkelijk gemaakt uit twee boomstammen: een stam met een vertakking (gaffel) waarin een andere stam scharniert. De putboom kan ook de vorm hebben van een galg.

Afbeeldingen:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Overzicht_van_de_achtergevel_met_waterput_met_putboom_-_Vlieghuis_-_20449715_-_RCE.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Put_met_putboom_en_katrol,_PBK_-_Woold_-_20511153_-_RCE.jpg

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#putboom


putgeld
put•geld

█ Zelfstandig naamwoord

Algemene betekenis: vergoeding die men moet betalen voor het graven van een put.
In de context van deze lijst: boete die men moet betalen bij het nalaten van het dichten van een boomput (na het rooien).
In het boek Bossen van Vlaanderen staat daarover: "De kopers waren "gehauden ... te vullen alle putten ... op pijne van te moeten betaelen thien stuivers van iederen put". (1774): dit was het zogenaamde putgeld."
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993. Bladzijde 100.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID790
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M056884.re.143

Verwante termen:

pyrofyt
py•ro•fyt

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pyrofyt

Verwante termen:
Duitse term: Pyrophyt
https://de.wikipedia.org/wiki/Pyrophyt
Franse term: Pyrophyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrophyte
Engelse term: Pyrophyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrophyte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pyrofyt


pyrolyse
py•ro•ly•se

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Pyrolyse

Verwante termen:
Duitse term: Pyrolyse
https://de.wikipedia.org/wiki/Pyrolyse
Franse term: pyrolyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrolyse
Engelse term: pyrolysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrolysis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pyrolyse

naar boven


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z