P

Voorblad > P


paal

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een stevig, van onderen meestal toegespitst stuk hout (boomstam, balk), bestemd om in de grond gedreven of ingegraven te worden.
1.1. Dergelijk voorwerp, ook van steen, als merkteken ter aanduiding van een grens of een afstand.
Bronnen, bewerkte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank en Van Dale.
Paal is woordverwant aan pijl.

Werkwoord palen, naamwoord van handeling paling, daarvan afgeleid; voorwerpsnaam paling
Het Engelse paling komt van Nederlands paling.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M052050
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M052063

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=41542

Verwante termen:

paalbouw
paal•bouw

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van paal bouwen

Het bouwen op palen.

Verwante termen:


paalrot
paal•rot

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paalrot

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#paalrot

naar bovenpaalsteen


paalwoning
paal•woning

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: steltenwoningWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paalwoning_(bouwwerk)

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/paaldorp

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M051886.re.51

https://drimble.nl/cultuur/zwaagwesteinde/64627.html

Verwante termen:
Duitse termen: Pfahlbau, Steltzenbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfahlbau
Franse term: habitat sur pilotis
Engelse term: stilt house
https://en.wikipedia.org/wiki/Stilt_house

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#paalwoning

naar bovenpaalworm
paal•worm

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paalworm

Verwante termen:
Duitse termen: Pfahlwurm, Schiffsbohrwurm
www.bewuchs-atlas.de/index.php?option=com_content&task=view&id=84&Itemid=59&orgtsn=81862
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#paalworm

naar bovenpaalwortel
paal•wortel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: penwortel

Kijk bij penwortel.

naar bovenpaardenlatrine
paar•den•la•tri•ne

█ Zelfstandig naamwoord

Vaste plek in een weide of begrazingsgebied waar paarden hun behoefte doen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Latrine#Paardenlatrine

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#paardenlatrine

naar bovenpaardenvraat
paar•den•vraat

█ Zelfstandig naamwoord

Vraat (schade aan houtige gewassen) door paarden.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#paardenvraat

naar bovenpachter
pach•ter

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pachter

Verwante term: pachthoeve
Duitse term: Pächter
https://de.wikipedia.org/wiki/Pacht
https://de.wikipedia.org/wiki/Landpacht
Franse term: fermier
Engelse term: tennant

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pachter

naar bovenpachthoeve
pacht•hoeve

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M051934.re.23

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pachthoeve

naar bovenpaddenpoel
pad•den•poel

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een poel die aangelegd is als geschikte biotoop voor padden, meestal in het bijzonder voor de rugstreeppad. Deze poel is ondiep en valt na enige tijd droog.


2. Poel waarin zich padden bevinden.

Verwante termen:
Duitse termen: Krötenpfuhl, Krötentümpel
Duitse term, veel gebruikt, maar fout: Krötenteich. Een Teich is een vijver en dat is veel groter dan een poel.
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PK05163
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GK14916
Engelse term: toad pool

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#paddenpoel

naar bovenpaddenstoel
pad•den•stoel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: zwam

Vruchtlichaam van bepaalde schimmels.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paddenstoel_(schimmel)

Verwante termen:
Duitse term: Pilz
https://de.wikipedia.org/wiki/Pilze
Engelse term: mushroom, toadstool
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=toadstool

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#paddenstoel

naar bovenpaddentrek
pad•den•trek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: amfibieëntrekWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amfibieëntrek

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#paddentrek

naar bovenpakhaak
pak•haak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: hefhaak

Bepaald werktuig voor het heffen, trekken en dragen van houtblokken.

Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/handhaak-voor-hout?lang=nl

Verwante termen:
Duitse term: Handpackhaken, Packhaken
Franse term: crochet de levage
Engelse term: log hook

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pakhaak

naar boven

palm

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: buxus, palmboompje, palmstruikWikipedia

palmet
pal•met

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Frans palmette (palme + ette), daarvoor van Latijn palma, in het Nederlands palm. Palm heeft hier waarschijnlijk betrekking op waaiervormig.

Leiboom waarvan de takken waaiervormig en spiegelend geleid en gesnoeid werden. Vooral bij fruitbomen toegepast.

palox
pa•lox

█ Zelfstandig naamwoord

Een grote krat met een pallet als bodem. Wordt gebruikt bij het oogsten en verhandelen van boomfruit.

www.google.be/search?q=palox&hl=nl&client=firefox-a&hs=jur&tbo=u&rls=org.mozilla:en-US:official&channel=rcs&tbm=isch&source=univ&sa=X&ei=wHDjUKHfB9KDhQfIn4DIBQ&ved=0CEgQsAQ&biw=1024&bih=600

Verwante term: krat
Franse term: palox
https://fr.wiktionary.org/wiki/palox

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#palox

naar bovenpalter
pal•ter

█ Zelfstandig naamwoordHet MOT
www.mot.be/resource/Tool/palter?lang=nl

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M052105
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M052103.re.2

www.etymologiebank.nl/trefwoord/palter

Eens de palter de gekoppeld is aan een steel is het hetzelfde werktuig als de kanthaak.

Verwante term:


palynologie
pa•ly•no•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Palynologie

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#palynologie

naar bovenpan

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: panne
■ Synoniem: duinpan

Komvormige laagte in de aardbodem.
Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID76052

Een komvormige laagte in den aardbodem, inzonderheid in de duinen; duinpan.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015316.re.68

Plaatsnamen:
De Pan, Utrecht (NL) https://nl.wikipedia.org/wiki/Utrechtse_Golfclub_De_Pan
De Pan, Noord-Brabant (NL) https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Pan_(landgoed)
De Panne, West-Vlaanderen (B) https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Panne

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pan

naar bovenpandhof
pand•hof

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pandhof

Pand betekent hier galerij, kloostergang.

"pand, Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/pand1

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 5: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=41664

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 6: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M052136

pandgat, gat
Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 7 en 9: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID99192

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 2: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID3152.re.7&article=pantgate

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID15.re.22&article=pantgate

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID7994&article=pantgate

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 2: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=10246

Het Engelse gate is woordverwant aan gat/gate.
www.etymonline.com/word/gate

paneelzaag
pa•neel•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag om panelen te zagen. Er bestaan horizontale en verticale paneelzagen

De horizontale versie heeft als synoniem tafelzaag.

Verwante termen:

pannenkoek
pan•nen•koek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm, verouderd: pannekoek
■ Synoniem, onder vooorbehoud: eierkoek, eierpannenkoekWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pannenkoek

"pannekoek" in Wikipedia
Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant: Pfannekuchen, Pfannenkuchen, Pfannkuchen
Duitse term, woordverwant aan eierkoek: Eierkuchen, Eierpfannkuchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Eierkuchen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pannenkoek

naar bovenparapatrie
pa•ra•pa•trie

█ Zelfstandig naamwoord


naar bovenparapatrische soortvorming
pa•ra•pa•tris•che soort•vor•ming

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parapatrische_soortvorming

Verwante termen:
Duitse term: Parapatrie, Parapatrische Artbildung
https://de.wikipedia.org/wiki/Parapatrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Parapatrische_Artbildung
Engelse termen: parapatric speciation, parapatry
https://en.wikipedia.org/wiki/Parapatric_speciation

parasiet
pa•ra•siet

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parasiet

Natuurlexicon.be
www.natuurlexicon.be/parasiet.html

Verwante termen:
Duitse term: Parasit
https://de.wikipedia.org/wiki/Parasitismus
Franse termen: parasite, parasitoïde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitoïde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitisme
Engelse term: parasite
https://en.wikipedia.org/wiki/Parasitism
An organism that grows and feeds on a second organism. It contributes nothing to the survival of the host.
http://davesgarden.com/guides/terms/go/1979/

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#parasiet

naar bovenparasitisme
pa•ra•si•tis•me

█ Zelfstandig naamwoordwww.natuurlexicon.be/parasitisme.html

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/parasitisme

Verwante termen:

parasitoïde
pa•ra•si•to•i•de

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parasitoïde

Verwante termen:
Duitse term: Parasitoid
https://de.wikipedia.org/wiki/Parasitoid
Franse term: parasitoïde
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parasitoïde
Engelse term: parasitoid
https://en.wikipedia.org/wiki/Parasitoid

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#parasitoide

naar bovenparasitoïdisme
pa•ra•si•to•i•dis•me

█ Zelfstandig naamwoordNatuurlexicon
www.natuurlexicon.be/parasitoidisme.html

-isme
Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/isme

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=F000039

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#parasitoidisme

naar bovenparenchym
pa•ren•chym

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parenchym_(plantkunde)

Verwante term: mesofyl

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#parenchym

naar bovenpark

█ Zelfstandig naamwoordVan Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=park&lang=nn

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/park1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M052352

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=41804

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID48512

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Park

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#park

naar bovenparkboom
park•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom in een park.

parket
par•ket

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parket_(vloerbedekking)

Verwante term: fineer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#parket

naar bovenpas

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: paschOudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4432

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID11666

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=41877

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 4: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M052450

Plaatsnaam:
Passendale, https://nl.wikipedia.org/wiki/Passendale_(plaats)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pas

naar bovenpassende beoordeling
pas•sen•de be•oor•de•ling

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Ecopedia
www.ecopedia.be/pagina/voortoets-en-passende-beoordeling

Verwante term: milderende maatregel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#passende-beoordeling

naar bovenpathogeen
pa•thō•geen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ziekteverwekker.

Kijk bij ziekteverwekker.

naar bovenpatroniem
pa•tro•niem

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Patroniem

Voorbeelden: Bongaers (van boomgaard), Segers (zager), Cuypers (kuiper), Raeymakers (radenmaker)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#patroniem

naar bovenpe...

naar bovenpectine
pectine

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pectine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlas_(gewas)#Vezelvlas

Verwante termen:
Duitse term: Pektine
https://de.wikipedia.org/wiki/Pektine
Engelse term: pectin
https://en.wikipedia.org/wiki/Pectin
Franse term: pectine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pectine

+ Bladwijzer: 

naar bovenpeg

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/peg

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22peg%22

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/peg

Kijk ook bij pegel: peg + el (diminutiefsuffix).


pegel


pek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: pikWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pek

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/pek

Ikhebeenvraag.be
www.ikhebeenvraag.be/vraag/6729

Verwante termen
Duitse term: Pech
https://de.wikipedia.org/wiki/Pech_(Stoff)
Franse termen: brai, poix
https://fr.wiktionary.org/wiki/brai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Brai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poix_(matière)

https://fr.wiktionary.org/wiki/pègue
https://fr.wiktionary.org/wiki/poix

Engelse term: pitch
https://en.wikipedia.org/wiki/Pitch_(resin)
https://en.wiktionary.org/wiki/pitch
www.etymonline.com/word/pitch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pek

naar bovenpen

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M052865

nagel, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040570

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/pin1

Verwante termen:
Duitse termen: Dübel, Holznagel, Nagel
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzverbindung#Holznagel
Engelse term, woordverwant: pin
www.etymonline.com/word/pin
Engelse term: nail


pen-en-gatverbinding
pen-en-gat•ver•bin•ding

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pen-en-gatverbinding

Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/pen-en-gat-verbinding.shtml

Agriwiki
www.agriwiki.nl/wiki/Pen-_en_gatverbinding

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M052865.re.3

doorgaande pen-en-gatverbinding <-> blinde oftewel gesloten pen-en-gatverbinding

Verwante termen:
Duitse term: Zapfenverbindung
https://de.wikipedia.org/wiki/Zapfenverbindung
Franse term: assemblage en tenon et mortaise
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tenon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mortaise_(menuiserie)
Engelse term: mortise and tenon joint
https://en.wikipedia.org/wiki/Mortise_and_tenon
tusk tenon
Verwante Engelse term: drawbore
http://dictionary.reference.com/browse/drawbore

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pen-en-gatverbinding

naar bovenpenwortel
pen•wor•tel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: paalwortelWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Penwortel

Verwante termen:
Duitse term: Pfahlwurzel
https://de.wikipedia.org/wiki/Pfahlwurzel
Franse termen: racine pivot, racine pivotante
https://fr.wikipedia.org/wiki/Racine_pivotante
Engelse term: taproot
https://en.wikipedia.org/wiki/Taproot

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#penwortel

naar bovenpergola
per•go•la

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Italiaans pergola, daarvoor van Latijn pergulaWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pergola_(tuin)

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/pergola

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/pergola

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A012659

Verwante termen:
Duitse term: Pergola
https://de.wikipedia.org/wiki/Pergola
https://de.wiktionary.org/wiki/Pergola
https://de.wiktionary.org/wiki/Laube
https://de.wiktionary.org/wiki/Laubengang
https://de.wikipedia.org/wiki/Laubengang
Franse termen: pergola
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pergola
Engelse term: pergola
https://en.wikipedia.org/wiki/Pergola
https://en.wiktionary.org/wiki/pergola

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pergola

naar bovenpericarp
pe•ri•carp

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vruchtwand

Kijk bij vruchtwand.

naar bovenperimeter
pe•ri•mē•ter

█ Zelfstandig naamwoord

De omtrek of de uiterste grens van een gebied.

Verwante term: beheren

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#perimeter

naar bovenperiodiek branden
pē•ri•o•diek bran•den

█ Werkwoordelijke woordgroep

Op regelmatige basis (eenmaal jaarlijks of met langere tussentijd) gecontroleerd branden.


periodiek beheer
pē•ri•o•diek be•heer

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: regelmatig beheer

Kijk bij regelmatig beheer.

naar bovenperipatrie
pe•ri•pa•trie

█ Zelfstandig naamwoord


naar bovenperipatrische soortvorming
pe•ri•pa•tri•sche soort•vor•ming

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: peripatrieWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peripatrische_soortvorming

Verwante termen:
Franse term: spéciation péripatrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spéciation_péripatrique
Engelse term: peripatric speciation
https://en.wikipedia.org/wiki/Peripatric_speciation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#peripatrische-soortvorming

naar bovenperk

█ Zelfstandig naamwoordVan Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=perk&lang=nn

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/perk

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M053041

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4431

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID58512

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=41804

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=75399

Uitdrukking: Paal en perk aan iets stellen.
https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/paal-en-perk-aan-iets-stellen
www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01_01/stoe002nede01_01_1809.php

Verwante termen:
Duitse term: Pferch
https://de.wikipedia.org/wiki/Pferch
www.dwds.de/wb/Pferch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#perk

naar bovenpermacultuur
per•ma•cul•tuur

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Permacultuur

Verwante termen:


pers

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Frans perche, daarvoor van Latijn pertica
■ Wisselvorm: pertse

Roede, staak, stok die de hageleders gebruikten om hagen te leiden.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M053085

pertse, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M053155&article=theen

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22pertse%22

Verwante termen:


persoonlijk beschermingsmiddel
per•soon•lijk be•scher•mings•mid•del

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Afkorting: PBM
Duitse term: Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
https://de.wikipedia.org/wiki/Persönliche_Schutzausrüstung
Franse term: équipement de protection individuelle (EPI)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Équipement_de_protection_individuelle
Engelse term: personal protective equipment (PPE)
https://en.wikipedia.org/wiki/Personal_protective_equipment

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#persoonlijk-beschermingsmiddel

naar bovenpesticide
pes•ti•ci•de

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Chemisch_bestrijdingsmiddel

Ecopedia
www.ecopedia.be/770/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse term: Pestizid
https://de.wikipedia.org/wiki/Pestizid
Franse term: pesticide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pesticide
Engelse term: pesticide
https://en.wikipedia.org/wiki/Pesticide

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pesticide

naar bovenpetrichor
pe•tri•chor

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Petrichor

Verwante term: hemelwater
Duitse term:
Franse term:
Engelse term: petrichor
https://en.wikipedia.org/wiki/Petrichor

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#petrichor

naar bovenpeul

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Peul_(vrucht)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/peul1

Verwante term: vrucht
Duitse term: Hülsenfrucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Hülsenfrucht
Franse term: gousse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gousse
Engelse termen: husk, pod
https://en.wikipedia.org/wiki/Husk
https://en.wikipedia.org/wiki/Legume

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#peul

naar bovenph...
phytotelma

█ Zelfstandig naamwoord

■ Oude schrijfwijze van fytotelma

Kijk bij fytotelma.

naar bovenpi...

naar bovenpijl

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pijl_(wapen)

Pijl is woordverwant aan paal.

Verwante term: paal
Duitse term: Pfeil
Engelse term: pile
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=pile

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pijl

naar bovenpijnboom
pijn•boom

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/pijnboom

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M053611

Verwante term: den

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pijnboom

naar bovenpijnhars
pijn•hars

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: colofonium, dennenhars

Hars van een boom die als soort behoort tot de dennenfamilie, vroeger pijn(boom)familie genoemd.


pijpenstrootje
pij•pen•stro•tje

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bunt

Kijk bij bunt.

naar bovenpik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kniezeis, zicht

1. Eenhandige zeis.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/pik2

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22pik%22

Verwante termen bij 1:
2. Wisselvorm van pek. Kijk bij pek.pikhaak
pik•haak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: mathaak

Kijk bij mathaak.pikken
pik•ken

1. █ Werkwoord
1. █ Naamwoorden van handeling: (het) pikken, (de) pikking

Prikken, steken. Ook houwen, plukken, oogsten ...

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M053750

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/pikken2

2. █ Werkwoord
2. █ Naamwoorden van handeling: (het) pikken, (de) pikking

Met de pik oftewel zicht afhouwen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

3. █ Werkwoord
3. █ Naamwoorden van handeling: (het) pikken, (de) pikking

3. ■ Synoniem: pekken

Met pik (= pek) besmeren.
Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/pikken1

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pikken

naar bovenpinetum
pi•nē•tum

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn pinus (pijnboom) + Latijn etum [ētum] (verzamelsuffix). Meervoud: pineta [pinēta]

1. Plaats waarop een bomengroep of bos van pijnbomen staat.

2. Een door de mens aangelegde verzameling pijnbomen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pinetum

Verwante termen:
Franse termen: pinaie, pinède, pineraie
Franse term, plaatsnamen: Pinay, Pinet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pinède
https://fr.wiktionary.org/wiki/pinaie
https://fr.wiktionary.org/wiki/Pinay
https://fr.wiktionary.org/wiki/Pinet

http://micmap.org/dicfro/search/dictionnaire-godefroy/pinoie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pinetum

naar bovenpionier
pi•o•nier

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij pioniersoort.

naar bovenpionierfase
pi•o•nier•fa•se

█ Zelfstandig naamwoord

Fase in de successie waarin er pioniervegetatie groeit.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pionierfase

naar bovenpioniersoort
pi•o•nier•soort

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: pionierWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pioniersoort

Ecopedia
www.ecopedia.be/126/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse term: Pionierart
https://de.wikipedia.org/wiki/Pionierpflanze
Engelse term: pioneer species
https://en.wikipedia.org/wiki/Pioneer_species
Franse term: espèce pionnière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espèce_pionnière

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pioniersoort

naar bovenpioniervegetatie
pi•o•nier•ve•ge•ta•tie

█ Zelfstandig naamwoordNatuurlexicon
www.natuurlexicon.be/pioniervegetatie.html

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pioniervegetatie

naar bovenpisbloem
pis•bloem

█ Zelfstandig naamwoord

Gewone paardenbloem. Bij het plukken van een paardenbloem, en daaruitvolgend het doorbreken van de holle stengel, vloeit er sap over de plukkende hand. Dit voelt aan alsof de bloem op de hand pist. Vandaar de naam pisbloem.


pit

█ Zelfstandig naamwoord

1. Hard omhulsel rond een zaad.
2. Merg.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/pit1

Verwante termen bij 2: pitriet
Duitse term: Pitt
www.plattmakers.de/nl/13038/Pitt
Engelse termen bij 2: pith

3. Ontronde wisselvorm van put. Kijk bij put.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/pit2

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M054038

Verwante termen bij 3:
Engelse term bij 3: pit
www.etymonline.com/word/pit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pit

naar bovenpitfruit
pit•fruit

█ Zelfstandig naamwoord

Fruit (vruchten) waarin zich pitten ontwikkelen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pitfruit

naar bovenpitriet
pit•riet

█ Zelfstandig naamwoord

Het binnenste van de rotanstengel.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M054041.re.33
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M054056

Verwante term:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pitriet

naar bovenpitvrucht
pit•vrucht

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M054041.re.7

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pitvrucht

naar bovenpl...

naar bovenplaatsnaam
plaats•naam

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: toponiemWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M069361

Verwante termen:
Duitse term: Ortsname

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plaatsnaam

naar bovenplaatsnaamkunde
plaats•naam•kun•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: toponymieWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toponymie

Verwante termen:
Duitse termen: Ortsnamenforschung, Ortsnamenkunde, Toponomastik, Toponymie
https://de.wikipedia.org/wiki/Toponomastik
Franse term: toponymie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toponymie
Engelse term: toponymy
https://en.wikipedia.org/wiki/Toponymy

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plaatsnaamkunde

naar bovenplaatsnaamwoordenlijst

Een overzicht van woorden die voorkomen in een plaatsnaam.

Artikel in voorbereiding.

beek
beemd
bere
brakel
brand
broek
bruul
dessel
donk
drecht
gestel
haren
hees
heg
heide
hout
-ingen
laar
loo
mollem
oog
ouw
pan
solt
te
vloed
voorde
wijm
wis


plaatvorming
plaat•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van plaatvormen

Het vormen van schorsplaten.

Bij plataan, oude pijnbomen en sommige wilgen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plaatvorming

naar bovenplag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: plagge, plak, vlag ,vlagge
■ Synoniemen: ris, rus, zode

Plag/vlag, zode en ris/rus zijn in grote lijnen synoniemen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Betekenis II: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M054166

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
Betekenis 2: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=42904

vlag, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
WNT, artikels 1 en 2: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080629

vlagge, Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=66490

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/rus3
www.etymologiebank.nl/trefwoord/plag

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22rus%22

Bron: eWND
http://ewnd.ivdnt.org/boeken/woord/275352

Plag en vlag zijn hetzelfde woord, enkel de eerste letter verschuift van klank (trefwoord: klankverschuiving).

"vlag", Bron: eWND
http://ewnd.ivdnt.org/boeken/woord/3319plagge
plag•ge

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: plag

Kijk bij plag.

naar bovenplaggen
plag•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) plaggen

■ Wisselvorm: vlaggen
■ Synoniem: zodenEcopedia
www.ecopedia.be/239/encyclopedie

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plaggen

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=MNW&actie=article&uitvoer=HTML&id=66491plaggenbemesting
plag•gen•be•mes•ting

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van (met) plaggen bemestenWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plaggenbemesting

https://nl.wikipedia.org/wiki/Anthrosol

Verwante term: potstal
Duitse term: Plaggendüngung
https://de.wikipedia.org/wiki/Plaggendüngung

https://de.wikipedia.org/wiki/Plaggenesch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plaggenbemesting

naar bovenplaggenhak
plag•gen•hak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen:

Artikel in voorbereiding.
Duitse termen: Plaggenhacke, Twicke
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GT15170

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plaggenhak

naar bovenplaggenhakken
plag•gen•hak•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) plaggenhakken, (de) plaggenhakking

Plaggen oogsten door middel van hakken met de hak.

Plaggenstecher
heikappen, heikapper
Het slaan of maaien der heideplaggen.


Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plaggen

Verwante termen:
Duitse term: plaggen
https://de.wikipedia.org/wiki/Plaggen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plaggenhakken

naar bovenplaggenhut
plag•gen•hut

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plaggenhut

Verwante termen:


plaggenschop
plag•gen•schop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: plagschop

Spitse schop ontworpen om plaggen mee uit te scheppen.
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plaggenschop

naar bovenplak

█ Zelfstandig naamwoord

1. Veld, uitgestrekte plaats, plek. Wisselvorm van plek.

Bron: www.vlaamswoordenboek.be/definities/geschiedenis/8938

Plek, stede. Een zekere uitgestrektheid gronds.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel I.3. en I.3.a., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M054188

2. Wisselvorm van plag. Kijk bij plag.

Verwante term: plag

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plak

naar bovenplakoksel
plak•ok•sel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tak_(plant)#Plakoksel

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/plakoksel

Verwante term:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plakoksel

naar bovenplank

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plank

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/plank1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22plank%22

Een plank heeft de volgende onderdelen, van grootste oppervlak naar kleinste:
- vlak, twee stuks
- zijvlak, twee stuks
- kopvlak, twee stuks


plankier
plan•kier

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: houten vloer, plankenvloer


Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/plankier

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22plankier%22

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plankier

naar bovenplankwortel
plank•wor•tel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plankwortel

De plankwortel is een wortelvoet.

Verwante termen:
Duitse term: Brettwurzel
https://de.wikipedia.org/wiki/Brettwurzel
Franse term: racine-contrefort
https://fr.wiktionary.org/wiki/racine-contrefort
Engelse term: Buttress root
https://en.wikipedia.org/wiki/Buttress_root

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plankwortel

naar bovenplanmatig
plan•mā•tigWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M054265

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#planmatig

naar bovenEngelse term
planned obsolescence

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Opgezette oftewel geplande overbodigheid.

Van bossen. Opgezette oftewel geplande overbodigheid is het resultaat van de tactiek om bossen door nalatig of verkeerd beheer te laten degraderen, zowel op economisch als op ecologisch vlak. Dit doet men om het gebied waarop het bos staat een andere bestemming te geven (delfstoffenwinning, industriegrond ...). Gedurende lange tijd geen onderzoek voeren naar de biodiversiteit in een gebied (inventariseren) is ook een tactiek om schijnbare overbodigheid voor te stellen. Of slecht onderzoek voeren, met voorbedachte rade of door incompetentie. Door het gebrek aan regelmatig en competent onderzoek blijft de ecologische waarde van het gebied onbekend.

Kijk ook bij obsolescence.


plant

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: gewasWiktionary


plantafstand
plant•af•stand

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantafstand

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantafstand

naar bovenplantaardige olie
plant•aar•di•ge olie

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantaardige_olie

Verwante termen:
Duitse term: Pflanzenöl
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzenöle
Franse term: huile végétale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_végétale
Engelse term: vegetable oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetable_oil

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantaardige-olie

naar bovenplanten
plan•ten

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Planten

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#planten

naar bovenplanten
plan•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) planten, (de) planting

In aarde zetten.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/planten

Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=planten&lang=nn

beplanting, stofnaam

Artikel 3.a. www.duden.de/rechtschreibung/setzen
Franse term: planter
Engelse term: plant

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#planten-werkwoord

naar bovenplantenmorfologie
plan•ten•mor•fo•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: fytomorfologieWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantenmorfologie

Verwante termen:
Duitse term: Pflanzenmorphologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Kategorie:Pflanzenmorphologie
Franse term: morphologie végétale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Morphologie_végétale
Engelse term: plant morphology
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_morphology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantenmorfologie

naar bovenplantenrijk
plan•ten•rijk

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M054286

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantenrijk

naar bovenplantenziekte
plan•ten•ziek•te

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantenziekte

Verwante termen:
Duitse term: Pflanzenkrankheit
Franse term: maladie des plantes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maladie_des_plantes
Engelse term: plant disease

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantenziekte

naar bovenplantengemeenschap
plan•ten•ge•meen•schap

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: fytocoenon, fytocoenose, vegetatietypeWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantengemeenschap

Verwante termen:
Duitse term: Pflanzengesellschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzengesellschaft
Franse term: association végétale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Association_végétale
Engelse term: Association
https://en.wikipedia.org/wiki/Association_(ecology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantengemeenschap

naar bovenplantengezelschap
plan•ten•ge•zel•schap

█ Zelfstandig naamwoord

In onbruik geraakt synoniem voor plantengemeenschap.

naar bovenplantenhormoon
plan•ten•hor•moon

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: fytohormoonWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantenhormoon

Verwante termen:
Duitse termen: Phytohormon, Pflanzenhormon
https://de.wikipedia.org/wiki/Phytohormon
Franse termen: hormone végétale, phytohormone
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytohormone
Engelse term: phytohormone, plant hormone
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_hormone

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantenhormoon

naar bovenplantgat
plant•gat

█ Zelfstandig naamwoord

Gat waarin geplant wordt.Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010164.re.175

Verwante termen:
Duitse term: Pflanzloch
Franse term: trou de plantation
Engelse term: planting hole

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantgat

naar bovenplantgoed
plant•goed

█ Zelfstandig naamwoord

Dat wat bestemd is of dient om geplant te worden, goed dat men plant.
Bron:
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M054291

Verwante termen:
Duitse term: Pflanzgut
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzgut

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantgoed

naar bovenplantgoed inkuilen
plant•goed in•kui•len

█ Werkwoordelijke woordgroep

Kijk bij inkuilen.

naar bovenplantverband
plant•ver•band

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantverband

Mogelijk plantverband van een scheerhaag: tweelijnig schichtig verband oftewel tweelijnig verschoven verband

Verwante termen:
Duitse term: Pflanzverband

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantverband

naar bovenplantkunde
plant•kun•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: botanie, botanica, fytologieWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantkunde

Verwante term: planten
Duitse term, woordverwant aan plantkunde: Pflanzenkunde
Duitse termen: Botanik, Phytologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Botanik
Engelse term: botany, phytology, plant biology, plant science(s)
https://en.wikipedia.org/wiki/Botany
Franse term: botanique, phytologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Botanique

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plantkunde

naar bovenplantsoen
plant•soen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Frans plançon = stek, poot


plantpoot
plant•poot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: poot

Kijk bij poot.

naar bovenplan van aanpak
plan van aan•pak

█ Woordgroep

Een opstel waarin staat wat er gedaan gaat worden, wie de leiding en verantwoordelijkheid heeft, wie wat wanneer en waar uitvoert en hoe lang men erover denkt te doen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plan-van-aanpak

naar bovenplas

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/plas1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22plas%22

Plasmolen: molen met een vijver.

Verwante termen: vijver

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plas

naar bovenplasberm
plas•berm

█ Zelfstandig naamwoord

1. Oorspronkelijk: vlechtwerk van rijshout aan de oevers van stromen, om ontgronding te voorkomen door slib te fixeren.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M054314

Verwante termen bij 1:
 • berm
 • beschoeiing
 • plas
 • winterbed
 • zinkstuk
2. Overdrachtelijk: hedendaagse waterbouwkundige ingreep, zonder rijswerk zoals vermeld in 1.

Ecopedia
www.ecopedia.be/339/encyclopedie/

www.watervragen.nl/water-abc?pid=60&sid=749:Plasberm

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/plasberm

Verwante termen bij 2:
 • berm
 • winterbed
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plasberm

naar bovenplatbodem
plat•bo•dem

█ Zelfstandig naamwoord

Een boot of schip met een platte bodem, geschikt voor wateren met weinig diepgang.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Platbodem

Verwante termen:
 • beek
 • gracht
 • sloot


plenterbos
plen•ter•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: uitkapbos

Artikel in voorbereiding.


plenteren
plen•te•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) plenteren, (de) plentering

■ Synoniem: uitkappen

In de bosbouw: Een oud bosbestand van lichtrovende bomen ontdoen.
Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/plenteren

http://anw.inl.nl/article/plenterenplenterslag
plen•ter•slag

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/185/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse termen: Plenterhieb, Plenterschlag

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plenterslag

naar bovenploeg

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ploeg_(werktuig)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#ploeg

naar bovenploegen
ploe•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ploegen, (de) ploeging

Het land met de ploeg bewerken.
Duitse term: pflügen
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflug#Pfl.C3.BCgen
Franse term: labourer. Naamwoorden van handeling: labour, labourage.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Labour
Engelse term: plow

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#ploegen

naar bovenploffen
plof•fen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ploffen, (de) ploffing

Bepaalde handeling om verdichte bodem luchtig te maken.

Perslucht wordt door een dunne buis geblazen en vervolgens wordt deze buis in de bodem gestoken. Zo wordt de bodem opgewoeld tot ongeveer waar de buis reikt en er wordt een gang gemaakt die deels invalt als de buis uitgetrokken wordt. Het deels invallen zorgt ervoor dat de gang lucht en water doorlaat in de bodem.

Ploffen kan dienen om de wortels van een boom meer lucht te geven en om staand oppervlaktewater af te voeren in de bodem.

Ploffen is een methode om verdichte grond weer losser te maken. Onder hoge druk wordt er lucht in de verdichte grond 'geploft', waardoor de grond beweegt en er scheuren ontstaan. De kans is aanwezig dat de scheuren meteen weer dichtvallen. Daarom wordt er vaak tijdens het ploffen ook voedingsstoffen in de grond gespoten, zodat de scheuren open blijven staan en de wortels door deze scheuren kunnen groeien.
Bron: www.simonstuinenboomzorg.nl/index.html?b_termen
Verwante termen:


Vruchtpluis en zaadpluis.

Pluis is brandbaar en kan daarom dienen als aanmaakstof oftewel tondel.

Verwante term:


plukken
pluk•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) plukken, (de) plukking

Van planten of haar onderdelen, zoals vruchten. Ze af- of uitrukken, tevens ze oogsten.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M054805

Verwante term:


plukladder
pluk•lad•der

█ Zelfstandig naamwoord

In vroeger tijden: Hoge, smalle houten ladder om fruit te plukken in hoogstambomen. Tegenwoordig gemaakt in aluminium, eventueel met een derde poot.

Hieronder: Opname van het maken van een plukladder. Plaats: Rheinisch-Bergischer Kreis.

plukrijp
pluk•rijp

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van boom- en struikvruchten. Voldoende rijp om de vruchten te oogsten door middel van plukken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#plukrijp

naar bovenplusboom
plus•boom

█ Zelfstandig naamwoord

In de ogen van de bosbouwer: Boom van de beste kwaliteit.

Verwante termen:
Engelse term: plus tree
A phenotype judged (but not proven by test) to be unusually superior in some quality or qualities such as an exceptional growth rate relative to the site, desirable growth habit, high wood quality, exceptional apparent resistance to disease and insect attack or to other adverse locality factors. Bron: www.borealforest.org/nwgloss9.htm

naar bovenpo...

naar bovenpodzol
pod•zol

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Podzol

Ecopedia
www.ecopedia.be/284/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: Podsol
https://de.wikipedia.org/wiki/Podsol
Franse termen: podzol, podzosol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Podzosol
Engelse term: podzol
https://en.wikipedia.org/wiki/Podzol

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#podzol

naar bovenpoel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Poel_(water)

Ecopedia
www.ecopedia.be/322/encyclopedie/

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/poel1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22poel%22

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/poel

Verwante termen:
Duitse termen: Pfuhl, Pohl, Pool, Tümpel
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=pfuhl
www.wallhecke.de/Schlatts/schlatts.html
www.dwds.de/wb/Pfuhl
www.dwds.de/wb/Tümpel
www.duden.de/rechtschreibung/Tuempel
Engelse term: pool
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=pool

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#poel

naar bovenpol

█ Zelfstandig naamwoord

Groeivorm. Samengegroeide en -groeiende bundel van planten.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 11, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055079

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/pol1

Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=pol&lang=nn

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/pol

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/pol

Verwante termen:
Franse term: touffe


polder
pol•der

1. █ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polder

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/polder#Woordherkomst_en_-opbouw

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/polder1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22polder%22

Verwante term:
Duitse term: Polder
https://de.wikipedia.org/wiki/Polder
Franse term: polder
https://fr.wikipedia.org/wiki/Polder
Engelse term: polder
https://en.wikipedia.org/wiki/Polder
www.ecologydictionary.org/POLDER

2. █ Zelfstandig naamwoord

Wisselvorm van bollaard. *Paal die van boven iets dikker is om er een touw aan vast te maken.

*Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/polder1

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#polder

naar bovenpolijstborstel
po•lijst•bor•stel

█ Zelfstandig naamwoord

www.wkfinetools.com/contrib/cSchwarz/Polissoir/Polissoir-01.asp

Waarschijnlijk gemaakt van russen of biezen (joncs in het Frans), maar verder onderzoekswerk hierover dringt zich op.

Wikipedia
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juncaceae
https://nl.wikipedia.org/wiki/Russenfamilie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rus_(geslacht)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bies_(gewas)


Verwante termen:
Franse term: polissoir
Engelse term: polissoir

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#polijstborstel

naar bovenpolitoer
po•li•toer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Hoogduits Politur, daarvoor van Latijn polituraWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Politoer

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/politoer

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/politoer

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055141

Verwante term: schellak
Duitse termen: Politur, Schellackpolitur
https://de.wiktionary.org/wiki/Politur
https://de.wikipedia.org/wiki/Schellackpolitur
Middenfranse term: politure
www.cnrtl.fr/definition/dmf/POLITURE
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#politoer

naar bovenpollen
pol•len

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stuifmeel

Kijk bij stuifmeel.

naar bovenEngelse term, van Nederduits en Nederlands
poll

Volgens de Engelse woordenschat: Het dikke stompe einde van een bijl.
Poll komt van Nederduits en Nederlands Poll, pol, pol, wat in deze context hoofd betekent.
Een bijlkop met een ... pol ...
Een tautologie.

The broad or butt end of an axe or a hammer.
Bron: Wiktionary
https://en.wiktionary.org/wiki/poll#Noun

Etymonline.com
www.etymonline.com/word/poll

Plattmakers.de
www.plattmakers.de/nl/2344/Poll

Verwante term:
 • aks
 • bijl
+ Bladwijzer:

naar bovenpollinatie
pol•li•na•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bestuiving

Kijk bij bestuiven.

naar bovenpolycarpisch
pō•ly•car•pisch

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: monocarpisch

 • meerjarige plant
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#polycarpisch

naar bovenpolychorie
po•ly•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verspreiding van zaden op meerdere manieren. Kijk ook bij monochorie.

Verwante termen:
Duitse term: Polychorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Polychorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#polychorie

naar bovenpolycultuur
po•ly•cul•tuur

█ Zelfstandig naamwoord

Het telen van verschillende gewassen in dezelfde ruimte.

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/polycultuur

Verwante termen:
Engelse term: polyculture
https://en.wikipedia.org/wiki/Polyculture

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#polycultuur

naar bovenpolyfaag
po•ly•faag

█ Zelfstandig naamwoord en bijvoeglijk naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polyfaag

Verwante termen:
Duitse term: polyphag
www.duden.de/rechtschreibung/polyphag
https://de.wikipedia.org/wiki/Polyphagie_(Ökologie)
Engelse term: polyphagous
https://en.wiktionary.org/wiki/polyphagous

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#polyfaag

naar bovenpolymorfisme
po•ly•mor•fis•me

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Polymorfisme

Verwante term: groeivorm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#polymorfisme

naar bovenpomologie
po•mo•lo•gie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ooftkunde

Kijk bij ooftkunde.

naar bovenpompboorder
pomp•boor•der

█ Zelfstandig naamwoord

Iemand die boompompen maakt.


pomplepelboor
pomp•le•pel•boor

█ Zelfstandig naamwoordHet MOT
www.mot.be/nl/v1/resource/iddoc/335

Verwante term: boompomp
Duitse term: Pumpenbohrer
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GP08464

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pomplepelboor

naar bovenpoot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: plantpootWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 1.: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055389

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=43732

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/poot3

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22poot%22


Verwante termen:
Duitse term: Setzstange
Franse termen: bouture (de grande dimension), pieu?, plançon
https://fr.wiktionary.org/wiki/plançon
https://fr.wiktionary.org/wiki/plantard
http://littre.reverso.net/dictionnaire-francais/definition//plançon/57286
www.larousse.com/en/dictionaries/french/plançon
Engelse termen: cutting?, live stake? (= levende oftewel levensvatbare staak)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#poot

naar bovenpootgat
poot•gat

█ Zelfstandig naamwoord

Gat om een poot in te planten.

Verwante termen:


pootrecht
poot•recht

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pootrecht

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055634.re.40

https://dendrologie.nl/arbor-vitae/pootrechten-in-meierijstad/

"pootregelement", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055634.re.41

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pootrecht

naar bovenpootstrook
poot•strook

█ Zelfstandig naamwoordLang, smal stuk grond waarop het pootrecht uitgevoerd werd.

www.ed.nl/meierijstad/lopen-door-middeleeuws-landschap-in-sint-oedenrode~aca41098/


poppen
pop•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) poppen

Stropoppen plaatsen onder pannen.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel B.III.: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055433&article=stroobosje

Verwante term: stropop

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#poppen

naar bovenpopulatie
po•pu•la•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn populatio


populetum
po•pu•le•tum

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn populus (populier) + Latijn etum (verzamelsuffix). Meervoud: populeta

1. Plaats waarop een bomengroep of bos van populieren staat.

2. Een door de mens aangelegde verzameling populieren.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#populetum

naar bovenpopuline
po•pu•li•ne

█ Zelfstandig naamwoord

Kristaliseerbare stof (glucoside) die aanwezig is in de bladeren, de knoppen en de schors van bepaalde populiersoorten.

Verwante term:
Duitse term: Populin
Franse term: populine
www.la-definition.fr/definition/populine
Engelse term: populin
https://en.wikipedia.org/wiki/Populin

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#populine

naar bovenporie
pō•rie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Porie

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/porie

harsporie
waterporie
wortelporie

Verwante termen:
Duitse term: Pore
https://de.wikipedia.org/wiki/Pore
Franse term: pore
https://fr.wiktionary.org/wiki/pore
Engelse term: pore
https://en.wiktionary.org/wiki/pore

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#porie

naar bovenporiënvolume
po•ri•en•vo•lu•me

█ Zelfstandig naamwoord

Artikel in voorbereiding.

Verwante termen:
Duitse term: Porenvolumen
https://de.wikipedia.org/wiki/Porenvolumen_(Boden)


porst

█ Zelfstandig naamwoord

Artikel in opbouw.

porst –> pors, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055492&article=porst

pors –> gagel, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055478

gruit –> porst, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M022509&article=porst

cursus Honingport en mede maken
www.nuttiglandschap.nl/kennisoverdracht.html

porst kan dus vanalles zijn: een mengsel, gagel, rozemarijn, moerasporst ...

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/mede2

Verwante term: gruit
Duitse term: Porst
https://de.wikipedia.org/wiki/Porst
https://de.wikipedia.org/wiki/Sumpfporst
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rhododendron_tomentosum
https://de.wikipedia.org/wiki/Gagelstrauch
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=porst

Horst Dornbusch, een bierschrijver, zegt dat graut de woordvoorloper is van kraut = kruid.
http://byo.com/stories/item/730-gruitbier-style-profile

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#porst

naar bovenEngelse term
post and rail

Bepaalde stijl van heining.


naar bovenpotdeksel
pot•dek•sel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Potdeksel_(betimmering)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 2., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055633

Verwante term: potdekselen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#potdeksel

naar bovenpotdekselen
pot•dek•se•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) potdekselenJoostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/potdekselen.shtml

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055633.re.1

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#potdekselen

naar bovenpoten
pō•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) poten, (de) poting

■ Synoniem: stekken


Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/poten

Van Dale


potentieel natuurlijke vegetatie
po•ten•ti•eel na•tuur•lij•ke ve•ge•ta•tie

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Afkorting: PNVWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Potentieel_natuurlijke_vegetatie

Ecopedia
www.ecopedia.be/296/encyclopedie/

Verwante term: vegetatie
Duitse term: potenzielle natürliche Vegetation
https://de.wikipedia.org/wiki/potenzielle_natürliche_Vegetation
Franse term: végétation naturelle potentielle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Végétation_naturelle_potentielle
Engelse term: potential_natural_vegetation
https://en.wikipedia.org/wiki/Potential_natural_vegetation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#potentieel-natuurlijke-vegetatie

naar bovenpotstal
pot•stal

█ Zelfstandig naamwoord


Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/potstal.shtml

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Potstal
https://nl.wikipedia.org/wiki/Potstal_(Oost-Brabant)

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/potstal

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055626.re.388

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/potstal

Van het werkwoord potten oftewel sparen.
potten, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 1, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055678

oppotten, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M049133potstalcultuur
pot•stal•cul•tuur

█ Zelfstandig naamwoord

Het geheel aan gebruiken, en het geschiedkundige tijdsbestek waarin dit gebeurde, die te maken hebben met het vergaren van meststof in een potstal en het bemesten met deze meststof. Deze handelingen kunnen zijn:
- schapen overdag laten grazen op de heide
- schapen 's avonds in een schaapskooi laten overnachten
- heidestrooisel verzamelen
- de meststof op het veld verstrooien

De heide bleef zo voedselarm en de akkers werden voedselrijker.

naar bovenpr...

naar bovenpralineren
pra•li•nē•ren

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: dompelen

Kijk bij dompelen.

naar bovenprater
prā•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Veldwachter.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=43835

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID3182

Patroniem: De Praetere

Verwante termen:


praterij
prā•te•rij

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: praterie

Het door een prater uitgeoefende recht.

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID13190

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=43836

Verwante term: prater


pre-anthese

█ Zelfstandig naamwoord

1. De fase vóór de bloeifase van een bloem.

2. De fase waarin de bloem volledig in bloei staat.

Verwante termen:
Engelse term:
https://en.wiktionary.org/wiki/preanthesis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pre-anthese

naar bovenpredatie
pre•da•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling, afgeleid van Latijn predare (plunderen)

■ Synoniem: berovingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Predatie

Predare op Wiktionary, in het Engels: https://en.wiktionary.org/wiki/predare

Verwante termen:
Duitse termen: Prädation, Prädieren. Werkwoord: prädieren
Franse term: prédation. Werkwoord: prédater. https://fr.wiktionary.org/wiki/prédater
Engelse term: predation. Werkwoord: predate https://en.wiktionary.org/wiki/predate
https://en.wikipedia.org/wiki/Predation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#predatie

naar bovenpredator
pre•da•tor

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem, contextueel: roofdierWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Predator
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roofdieren

Verwante termen:
Duitse term: Prädator
https://de.wikipedia.org/wiki/Prädator
Franse term: prédateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prédateur
Engelse term: predator


prieel
pri•eel

█ Zelfstandig naamwoord

Waarschijnlijk is oorspronkelijk de betekenis ‘kleine weide, grasveld’ ontleend en heeft zich hieruit alleen in het Nederlands de gangbare Middelnederlandse betekenis ‘lusthof, aangelegde tuin, paradijs’ ontwikkeld. Vanaf de 16e eeuw krijgt de betekenis ‘looftent, begroeid zitje’ de overhand, waaruit de huidige betekenis ‘tuinhuisje van latwerk en groen’ is ontwikkeld, te vergelijken met → pergola (MNW).
Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/prieel

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Prieel

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M055995

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/prieel

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/prieel

Verwante termen:


priem

█ Zelfstandig naamwoordprikkeldraad
prik•kel•draad

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: pikdraad
■ Synoniem: puntdraad
"pikdraad", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M053716

"pikdraad", Taalunie woordenlijst
www.woordenlijst.org/#/?q=pikdraad
www.woordenlijst.org/#/?q=prikkeldraad

"puntdraad", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M056788.re.81


primair bos
pri•mair bos

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Primair_bos
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oerbos

Verwante termen:
Duitse term: Primärwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Primärwald
Franse term: forêt primaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forêt_primaire
Engelse term: primary forest
https://en.wikipedia.org/wiki/Old-growth_forest

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#primair-bos

naar bovenprimaire groei
pri•mai•re groei

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: lengtegroei

Kijk bij lengtegroei.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#primaire-groei

naar bovenprimaire plantenstoffen
pri•mai•re plan•ten•stof•fen

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Plantenstoffen die van levensbelang zijn voor de plant. Ze maken deel uit van de primaire stofwisseling.primaire succussie
pri•mai•re suc•cus•sie

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Successie die begint op humusloze bodem.

Verwante termen:
Duitse term: Primärsukzession
www.spektrum.de/lexikon/biologie/primaersukzession/53662

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#primaire-succussie

naar bovenprocessierups
prō•ces•sie•rups

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wetenschappelijke naam: ThaumetopoeaWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Eikenprocessierups
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dennenprocessierups

Verwante term: brandhaar
Duitse term: Prozessionsspinner
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozessionsspinner
https://de.wikipedia.org/wiki/Eichen-Prozessionsspinner
https://de.wikipedia.org/wiki/Pinien-Prozessionsspinner
Franse termen: chenille processionnaire, processionnaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Thaumetopoeinae
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processionnaire_du_chêne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Processionnaire_du_pin
Engelse term: processionary caterpillar
https://en.wikipedia.org/wiki/Thaumetopoeidae
https://en.wikipedia.org/wiki/Oak_processionary
https://en.wikipedia.org/wiki/Pine_processionary

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#processierups

naar bovenprop

█ Zelfstandig naamwoord

Tweede lid in elzenprop. Kijk bij elzenprop.

naar bovenproductiebos
prō•duc•tie•bos

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Productiebos

Verwante termen:


prooiboom
prooi•boom

█ Zelfstandig naamwoord

In Afrika. Boom waarin een jachtluipaard een prooi sleept. Dit gedrag doet denken aan de klapekster. De klapekster prikt prooien op de doornen van mei- en sleedoorn. In dit geval spreekt men van een prooistruik.

www.birdpix.nl/album_page.php?pic_id=288976&sort_order=ASC&sid=aad6594f43ebd5bacf3e9759d0ed0a7b&start=125
http://zoom.nl/foto/dieren/klapekster-met-tegenlicht.1929301.html
http://michelgeven.zenfolio.com/klapekster

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#prooiboom

naar bovenpropagule
prō•pa•gu•le

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: voortplantingsorgaan prospectief
pros•pec•tief

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Van Frans prospectif, daarvoor van Latijns pro (voor) + specere (kijken) = vooruitkijken, uitzicht
■ Antoniem: adventief


Verwante termen:
 • adventief
Duitse term: prospektiv
www.spektrum.de/lexikon/biologie/prospektive-bedeutung/54069

+ Bladwijzer:

naar bovenprotandrie
prō•tan•drie

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Protandrie

Verwante term: zelfbestuiving

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#protandrie

naar bovenprotogynie
prō•tō•gy•nie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Protogynie

Verwante term: zelfbestuiving

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#protogynie

naar bovenpruik

Term die in Nederland gebruikt wordt om de kroon van een knotboom te benoemen.

naar bovenpu...

naar bovenpuntvormig landschapselement
punt•vor•mig land•schaps•ele•ment

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Landschapselement dat op een kaart als een stip weergegeven wordt.
Voorbeelden:
 • alleenstaande boom
 • knotboom
 • amfibieënpoel

put

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: pit
pit, Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/pit2

pit, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M054038


naar bovenputboom
put•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: putmik

Houten contructie bij een waterput om water mee boven te halen. Oorspronkelijk gemaakt uit twee boomstammen: een stam met een vertakking (gaffel) waarin een andere stam scharniert. De putboom kan ook de vorm hebben van een galg.

Afbeeldingen:
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Overzicht_van_de_achtergevel_met_waterput_met_putboom_-_Vlieghuis_-_20449715_-_RCE.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Put_met_putboom_en_katrol,_PBK_-_Woold_-_20511153_-_RCE.jpg

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#putboom

naar bovenputgeld
put•geld

█ Zelfstandig naamwoord

Algemene betekenis: vergoeding die men moet betalen voor het graven van een put.
In de context van deze lijst: boete die men moet betalen bij het nalaten van het dichten van een boomput (na het rooien).
In het boek Bossen van Vlaanderen staat daarover: "De kopers waren "gehauden ... te vullen alle putten ... op pijne van te moeten betaelen thien stuivers van iederen put". (1774): dit was het zogenaamde putgeld."
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993. Bladzijde 100.

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID790

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M056884.re.143

Verwante termen:

naar bovenpy...

naar bovenpyrofyt
py•rō•fyt

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pyrofyt

Verwante termen:
Duitse term: Pyrophyt
https://de.wikipedia.org/wiki/Pyrophyt
Franse term: Pyrophyte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrophyte
Engelse term: Pyrophyte
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrophyte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pyrofyt

naar bovenpyrolyse
py•rō•ly•se

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pyrolyse

Verwante termen:
Duitse term: Pyrolyse
https://de.wikipedia.org/wiki/Pyrolyse
Franse term: pyrolyse
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pyrolyse
Engelse term: pyrolysis
https://en.wikipedia.org/wiki/Pyrolysis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/p#pyrolyse

naar boven 
Voorblad | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z