R

Voorblad > R

raam

█ Zelfstandig naamwoord

Stroomnaam. De definitie van raam is waarschijnlijk te vinden in de beschrijving van de Raambeek in het Vijverbroek, hiernavolgend.

Raambeek* in het Vijverbroek te Kessenich (B) en Thorn (NL):
"De afwatering van het Vijverbroek wordt hoofdzakelijk verzekerd door de Raambeek, waarop talrijke slootjes aansluiten, de zogenaamde Raampjes. De Raambeek wordt louter gevoed door kwelwater van de hoger gelegen zandleemgronden en door water dat door het veen langzaam afgegeven wordt."
* Thornerbeek genoemd in Thorn?
Raambeek te Begijnendijk (B)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vrouwvliet

raamwerk
raam•werk

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het werk dat men doet om ramen te maken.

2. De goederen die het resultaat zijn van ramen maken.

Verwante term: raamzaag

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#raamwerk


raamzaag
raam•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: gestelzaag
De eerste zagen in zaagmolens waren ook raamzagen.
Duitse termen, handmatig: Klobsäge, Rahmensäge
Duitse term, machinaal: Gattersäge
Engelse term: frame saw
https://en.wikipedia.org/wiki/Frame_saw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#raamzaag


raap

█ Zelfstandig naamwoord

1. Naamwoord van handeling van rapen. Kijk bij rapen.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M057201

2. Synoniem van valfruit. Kijk bij valfruit.

3. Wisselvorm van raapzaad. Kijk bij raapzaad.

Verwante term: rap

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#raap


raapzaad
raap•zaad

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: raap
■ Synoniem: sloor


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#raapzaad


raapkoek
raap•koek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: raapzaadkoek

Het overblijfsel van raapzaad nadat de raapzaadolie er in een oliemolen uitgeperst is. Veevoer.

https://nl.wiktionary.org/wiki/raapkoek
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=M057203

Raapkoek is een oliekoek.

Verwante termen:
Duitse term: Rapskuchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Rapskuchen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#raapkoek


raapolie
raap•olie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: raapzaadolie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Raapolie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#raapolie


raatakker

rabat
ra•bat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: rabot

ra + bat. Kijk ook bij bat.

ra betekent terug/neer en bat heeft betrekking op slaan: omslaan/neerslaan, ook van stof (laken) en daarvan afgeleide zaken die lijken op een omslag in stof. Omslaan/terugslaan/neerslaan heeft ook de betekenis van keren; water keren.

Engels bat : slaghout
www.etymonline.com/word/bat


Artikel 6. en 8., Middelnederlands Woordenboek: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=44993
Rabat in de betekenis van kraag: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bef_(kleding)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rabot_(waterbouwkundige_constructie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rabot_(monument)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rabot_(wijk)

www.joostdevree.nl/shtmls/rabat.shtml
www.joostdevree.nl/shtmls/sponning.shtml
www.joostdevree.nl/shtmls/rabatdeel.shtml
www.joostdevree.nl/shtmls/zweeds_rabat.shtml
www.joostdevree.nl/shtmls/potdekselen.shtml
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sponning

In het Duits zowel afvoergeul als plantbed (in de bosbouw rond van vorm). De betekenis afvoergeul is verwant aan sponning = groef; groef in de bodem.
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RR00023
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PR00005
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Meyers&lemid=IR00026
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GR00005
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DR00004
www.wdw.uni-trier.de/onlinewb/index.php3?id=60259

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rabat_(homonymie) Vêtement
www.cnrtl.fr/etymologie/rabat
www.cnrtl.fr/etymologie/rabais
ra•den•ma•ker

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: raaimaker, rademaker, ramaker

Vervaardiger van raden (wielen).

Uit het boek Bossen van Vlaanderen: Voor het maken van karren* en wagens** werkten ze (rademakers uit de Middeleeuwen) samen met de timmerman en de smid. In de loop van de niewe tijd gingen gingen de wielmakers het hele productieproces op zich nemen en ontstond het beroep van de wagenmaker.
*voertuig met 2 tot 3 wielen
**voertuig met 4 wielen
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993. Bladzijde 135.
Nomen agentis (naamwoord van een handelende).

Patroniemen: Rademaeker, (De) Raemaeker, Ramaekers, Raemakers, (De) Raeymaeker, Raeymaekers
https://en.wikipedia.org/wiki/Rademaker

"raaimaerk"
Kijk ook bij wagenmaker.


Verwante term: wagenmaker
Duitse term: Stellmacher
https://de.wikipedia.org/wiki/Stellmacherei
Franse term: charron
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charron_(métier)
Engelse termen: wheelwright
https://en.wikipedia.org/wiki/Wheelwright

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#radenmaker


rakel
ra•kel

█ Zelfstandig naamwoord

Rakel(tand) op een trekzaag van Noord-Amerikaans ontwerp. De rakel neemt het zaagmeel mee tijdens de zagende beweging.

Bij rotatiedruk, overdraagbaar op een zaag: Mes voor het afstrijken. Bron, bewerkte tekst: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M057344

"Some crosscut saws use special teeth called "rakers" designed to clean out the cut strips of wood from the kerf." Bron: https://en.wikipedia.org/wiki/Crosscut_saw


Verwante term: trekzaag
Engelse term: raker

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rakel


rang

█ Zelfstandig naamwoord


rank

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rank

bladranken en stengelranken

Verwante termen:
Duitse term: Ranke
https://de.wikipedia.org/wiki/Ranke
Franse term: vrille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vrille_(botanique)
Engelse term: tendril
https://en.wikipedia.org/wiki/Tendril

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rank


rap

█ Zelfstandig naamwoord


rapen
rā•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) raap, (het) rapen

Met de hand oppakken, verzamelen. Bron: https://nl.wiktionary.org/wiki/rapen

ratel
rā•tel

█ Zelfstandig naamwoord

1. Houten tuig waarmee men geluid kan maken door een tong klepperend om een tandrad te laten draaien.
Bron, bewerkte tekst: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M057550

2. Mechanisme in ratelsnoeischaren en ratelwiggen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ratel


ratelkegel
rā•tel•ke•gel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ratelwig

Kijk bij ratelwig.


ratelsnoeischaar
rā•tel•snoei•schaar

█ Zelfstandig naamwoord

Een- of tweehandige snoeischaar met een ratelmechanisme.

Verwante termen:
Franse term: sécateur à crémaillère
http://media.paperblog.fr/i/556/5562847/jardinier-terre-loutil-L-dQqBPx.jpeg
http://talent.paperblog.fr/5562847/entre-le-jardinier-et-la-terre-l-outil/

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ratelsnoeischaar


ratelwig
rā•tel•wig

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ratelkegel

Een draaiende kegel met ratelmechanisme met de functie van een wig.


Verwante termen:
Duitse term: Rasselkeil
Verwante Duitse term: Schraubenkeil
Engelse term: rattle wedge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ratelwig


reactiehout
rē•ac•tie•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: richtweefsel

https://nl.wikipedia.org/wiki/Reactiehout
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hout#Richtweefsel

drukhout (naaldbomen)
trekhout (loofbomen)

Verwante termen:
Duitse termen: Druckholz (bij naaldbomen), Reaktionsholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzfehler#Reaktionsholz(Druckholz/Zugholz)
Franse term:

recht gewassen
recht ge•was•sen

█ Woordgroep

Rechtstammig gegroeid.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#recht-gewassen


rechtdradig
recht•dra•dig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Als de draad nagenoeg evenwijdig en rechtlijnig de as van de boom volgt spreekt men van rechtdradig hout.

rechthout
recht•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Normaal gegroeid hout, geschikt om rechte delen van te maken.

rechtscheutig
recht•scheu•tig

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap van een scheut recht gegroeid te zijn.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rechtscheutig


recreatiedruk
rē•crē•a•tie•druk

█ Zelfstandig naamwoord

De mate van schade die recreatie aanricht aan de natuur.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#recreatiedruk


reducent
re•du•cent

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: afbreker

https://nl.wikipedia.org/wiki/Reducent

Verwante termen:
Duitse termen: Destruent, Reduzent
https://de.wikipedia.org/wiki/Destruent
Franse term: décomposeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Décomposeur
Engelse term: decomposer
https://en.wikipedia.org/wiki/Decomposer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#reducent


reek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: raak, rake, riek
■ Synoniem: hark

www.etymologiebank.nl/trefwoord/riek
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22reek%22

reken
www.etymologiebank.nl/trefwoord/reken

Verwante termen:

reen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: rein

www.etymologiebank.nl/trefwoord/rein2
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M058056
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22reen%22

Plaatsnaam: Reinpadstraat, Genk (B).

Rijn
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rijn#Etymologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhein#Etymologie

https://books.google.be/books?id=9_X44k9-3j8C&pg=PA567&lpg=PA567&dq=reen+rein&source=bl&ots=ZRQY4Kr9ho&sig=wM_G1L9FKUWesVbwTsRj9W3GIbQ&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjisqnNxpXdAhUSb1AKHV-PCPEQ6AEwEHoECAAQAQ#v=onepage&q=reen%20rein&f=false

Verwante termen:
Duitse termen: Rain, Rein
Duitse term, met voorvoegsel: Feldrain
https://de.wikipedia.org/wiki/Rain
https://de.wikipedia.org/wiki/Feldrain
https://de.wiktionary.org/wiki/Rain
https://de.wiktionary.org/wiki/Feldrain
www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=rain
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer&lemid=LR00683
www.dwds.de/wb/Rain
www.dwds.de/wb/Feldrain

Verband met Rinne?
www.dwds.de/wb/Rinne

Franse term: rain
www.cnrtl.fr/etymologie/rain
www.littre.org/definition/rain

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#reen


reenboom
reen•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: reinboom

Boom die als grenspaal dienst doet; ook: op palen liggende boom die als afsluiting dient.
Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M058056.re.2

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=45812

www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=rainbaum

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#reenboom


reengenoot
reen•ge•noot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: reingenoot

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=45824&article=reingenoot
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M058476
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M058062

Verwante term: reen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#reengenoot


reenkant
reen•kant

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: reinkant

Zijde aan de reen.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M058056

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#reenkant


reenpad
reen•pad

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: reinpad

Pad dat een reen vormt of langs een reen loopt.

Plaatsnaam:
Reinpadstraat, Genk (B)

Verwante term: reen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#reenpad


reensteen
reen•steen

█ Zelfstandig naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M058056.re.8
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=45846

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Rainstein
Duitse term: Feldstein
www.woerterbuchnetz.de/DWB?lemma=rainstein
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=feldstein

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#reensteen


reep

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: rijp, zoals Duits Reif en Reifen

www.etymologiebank.nl/trefwoord/reep1
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22reep%22

repel (reepel, reipel)
reep + el (diminutiefsuffix)
www.etymologiebank.nl/trefwoord/repel2
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22repel%22

1. Band Hoep/hoepel. Smalle strook hout

Duits Reifen.

2. Strook land. Plaatsnaam. Wisselvorm: rijp

Reppel, gehucht in Molenstede (B)
Straatnaam: Reppelsebaan
Stroomnaam: Tongelreep (NL)
Duitse termen: Reif, Reifen
www.dwds.de/wb/Reifen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#reep


reet

█ Zelfstandig naamwoord

1. Wisselvorm van riet. Kijk bij riet.

2. Rootput.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#reet

Verwantschap met rij? rij + gel = regel?
www.etymologiebank.nl/trefwoord/rij

Verwante term: lat
Duitse term: Riegel
www.duden.de/rechtschreibung/Riegel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#regel


regelmatig beheer
rē•gel•ma•tig be•heer

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniemen: periodiek beheer, regelmatig onderhoud, wederkerend beheer

Beheer dat herhalend uitgevoerd wordt in een bepaalde kringloop op het moment dat het nodig of gunstig is.
rē•ge•ne•ra•tie•jaar

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: hersteljaar

Bij knotbomen en hakhout: een jaar waarin de scheuten op een afgezette stoof uitschieten. De term regeneratiejaar wordt in het bijzonder gebruikt om de eerste drie jaren na afzetten (die kritisch zijn voor een duurzaaml herstel) te benoemen, maar eigenlijk is elk jaar na afzetten een regeneratiejaar tót de stoof opnieuw afgezet wordt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#regeneratiejaar


regenwater
rē•gen•wa•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Water dat als regen is neergevallen. Bron: www.vandale.nl/opzoeken?pattern=regenwater&lang=nn

regenwaterven
rē•gen•wa•ter•ven

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: stuwwaterven

Ven dat zich in tegenstelling tot een grondwaterven uitsluitend vult met gestuwd regenwater.


regenwoud
rē•gen•woud

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Regenwoud

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nevelwoud
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tropisch_regenwoud
www.natuurinformatie.nl/nnm.dossiers/natuurdatabase.nl/i000668.html

Verwante term: woud

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#regenwoud


rei

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: ree, rui

www.etymologiebank.nl/trefwoord/rei2
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M061356
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID11653
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22rei%22
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22rui%22
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22ree%22
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rui_(watergang)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Antwerpse_ruien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Brugse_reien
https://nl.wikipedia.org/wiki/Reie


Verwante termen:

rein

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: reen

Kijk bij reen.


reinboom
rein•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: reenboom

Kijk bij reenboom.


reingenoot
rein•ge•noot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: reengenoot

Kijk bij reengenoot.


reinkant
rein•kant

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: reenkant

Kijk bij reenkant.


reinpad
rein•pad

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: reenpad

Kijk bij reenpad.


reinsteen
rein•steen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: reensteen

Kijk bij reensteen.


rek

█ Zelfstandig naamwoord

2. Gestel van latten.
Verwante termen:
Engelse term: rack
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=rack

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rek


rel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm van ril.

Kijk bij ril.


relict
re•lict

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: overblijfsel

Overblijfsel uit vroegere tijd. Bron: https://nl.wiktionary.org/wiki/relict

https://nl.wikipedia.org/wiki/Relict

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#relict


relictpopulatie
re•lict•po•pu•la•tie

█ Zelfstandig naamwoord

www.natuurlexicon.be/relictpopulatie.html

Verwante termen:
Duitse term: Reliktpopulation
Engelse term: remnant population

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#relictpopulatie


respiratie
res•pi•ra•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ademhaling

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ademhaling_(plant)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#respiratie


rhiza

█ Zelfstandig naamwoord

Oudgrieks voor wortel.

Als voorvoegsel: -rhizo, in het Nederlands gemoderniseerd tot -rizo.
Als achtervoegsel: rhiza, rrhiza

https://nl.wiktionary.org/wiki/ῥίζα
Verwante termen:

rhizoom
rhi•zoom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Oude schrijfwijze van rizoom.

Kijk bij rizoom.


rhizosfeer
rhi•zo•sfeer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Oude schrijfwijze van rhisosfeer.

Kijk bij rizosfeer.


richtsnede
richt•sne•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ondersnede

Kijk bij ondersnede.


riek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: rik

Vork.

https://nl.wiktionary.org/wiki/riek
www.etymologiebank.nl/trefwoord/riek

reken
www.etymologiebank.nl/trefwoord/reken

Verwante termen:
Duitse term: Gabel
https://de.wikipedia.org/wiki/Gabel_(Werkzeug)
Franse term: fourche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fourche
Engelse woordverwante term: rake
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=rake
Engelse termen: fork, pitch fork
https://en.wikipedia.org/wiki/Pitchfork

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#riek


riet

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

1. Plant van de grassenfamilie. Riet werd vroeger veel geoogst.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Riet

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Ried, Schilf, Schilfrohr
https://de.wikipedia.org/wiki/Schilfrohr
In de context van dak dekken: Reet, Rohr
www.plattmakers.de/nl/258/Reet
https://de.wikipedia.org/wiki/Reetdach
Franse term bij 1: roseau
In de context van dak dekken: chaume
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=riet&lang=nf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roseau_commun
Engelse term bij 1: reed
https://en.wikipedia.org/wiki/Reed_(plant)
https://en.wikipedia.org/wiki/Phragmites

2. Wisselvormen: reet, reit, rieten

Nat stuk land, in het bijzonder met riet begroeid.

Kijk ook bij rijt.

Plaatsnaam: de Rieten in Wijshagen.
Duitse termen bij 2: Ried, Riet

"feuchtes Wiesenland"
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PR01618

"mooriger Landstrich, besonders, wenn er mit Schilf (riet) bewachsen ist"
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Meyers&lemid=IR03773

Opmerking:
In het Hoogduits is er Reut dat te maken heeft met rooien. Een bron vermeld dat Riet een wisselvorm kan zijn van Reut. (zie bron op Lauftext.de)
3. Rotan, riet genoemd om de gelijkenis tussen riet en rotan.

rotan palm, calamus rotang
calamus, vervormd tot kalmoes in het Nederlands en Kalmus in het Duits


rietdekken
riet•dek•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) rietdekken, (de) rietdekking

Dak dekken met riet.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rietdekken


rietdekker

rieten
rie•ten

█ Zelfstandig naamwoord

1. Plaatsnaam die verwijst naar riet. Kijk bij riet.

2. Gemaakt van riet. Bijvoeglijk naamwoord.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rieten


rietfilter
riet•fil•ter

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Riet#Helofytenfilter

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rietfilter


riethaak
riet•haak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: rietsnit

Sikkelvormig werktuig om riet mee te oogsten.


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#riethaak


rietsnit
riet•snit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: riethaak

Kijk bij riethaak.

rietveld
Patroniem: Rietveld
riet•vlech•ten

Vlechten met rotan, riet genoemd omdat deze rotan op riet lijkt.


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rietvlechten


rift

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Engels rift (werkwoord rive), daarvoor van Scandinavische oorsprong, Engels rive: scheuren/afscheuren, klieven

1. Zelfstandig naamwoord. Radiaal uit de stam gezaagd hout.

2. Bijvoeglijk naamwoord. Radiaal gezaagd.

Rift en rijf zijn woordverwant.
Rijf en rift zijn wordverwant.

Verwante termen:

rijm

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: rijp

Uit bevroren waterdamp ontstane fijne ijskristallen in het gras enz. Bron: www.vandale.nl/opzoeken?pattern=rijp&lang=nn

Rijm of rijp?
In het "Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm" staat daar het volgende over:
"... in der bedeutung trennen sich reif und reim gewöhnlich derartig, dasz ersteres den gefrorenen thau bezeichnet, letzteres zunächst den kalten nebeldunst, der z. b. im winter die bäume umzieht (der hoachreim Lexer kärnt. wb. 206) und den dadurch verursachten leichten niederschlag." en verder "...auch das nld. (Nederlands) hat rijm neben rijp."

Rijm of rijp wordt ook gebruikt om de waslaag op een vrucht of beharing op een tak te beschrijven; het onderwerp is berijmd of berijpt.

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/rijm1
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22rijm%22
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/rijp1
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22rijp%22

berijmd, met rijm bedekt

Verwante term: ijzel
Duitse term: Reif
https://de.wikipedia.org/wiki/Reif_(Niederschlag)
Franse term: gelée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gelée_blanche
Engelse term: rime
https://en.wikipedia.org/wiki/Frost#Rime
https://en.wikipedia.org/wiki/Hard_rime
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=rime

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rijm


rijp

1. █ Bijvoeglijk naamwoord

Van vruchten: Hun volle ontwikkeling bereikt hebbend en daardoor geschikt voor de oogst.

http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/rijp3

Verwante termen bij 1:
  • onrijp
  • oogst
  • oogsten
  • vrucht
2. █ Zelfstandig naamwoord

Bevroren dauw of nevel.
berijpt, met rijp bedekt

3. █ Zelfstandig naamwoord

Wisselvorm: reep

Kijk bij reep.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rijp


rijpen
rij•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) rijpen, (de) rijping

Van vruchten: Rijp worden.

Verwante termen:

rijs

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam
1. Als voorwerpsnaam: Tak, scheut.

2. Als verzamelnaam: Fijne takken en dunne stammen.

Verwante termen:
Duitse termen: Reis, Reisig
www.dwds.de/wb/Reis
https://de.wikipedia.org/wiki/Reisig
https://de.wiktionary.org/wiki/Reisig
www.dwds.de/wb/Reisig

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rijs


rijsbundel
rijs•bun•del

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: rijsbos

Bundel bijeengebonden rijs. Mutsaard.

Verwante termen:
Duitse term: Reisigbündel, ook Reiswelle?
https://de.wikipedia.org/wiki/Reisigbündel
https://als.wikipedia.org/wiki/Reisigbündel
https://de.wikipedia.org/wiki/Faschine

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rijsbundel


rijshaak
rijs•haak

rijshakhout
rijs•hak•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hakhout dat bestaat uit rijs. Hakhout dat men niet voorbij het rijsstadium laat groeien (= hakhout zonder (aankomende) opgaande bomen).
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rijshakhout


rijshout
rijs•hout

█ Zelfstandig naamwoord

rijs + hout. Kijk bij rijs. Rijs verwijst op zich naar hout en daarom is rijshout eigenlijk een tautologie. Echter, rijshout kan gebruikt worden in volgende omstandigheden. 1. In een opsomming die gaat over hout. Voorbeeld van een opsomming: "Te koop: boolhout, kophout, rijshout." 2. Om de onwetende lezer of aanhoorder meteen duidelijk te maken dat rijs betrekking heeft op hout. 3. Hout betekent ook bos (staande groep bomen). Rijshout = bos dat bestaat uit rijs.
Engelse term: brushwood
https://en.wikipedia.org/wiki/Brushwood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rijshout


rijshoutpers
rijs•hout•pers

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: rijspers

Kijk bij rijspers.


rijspers
rijs•pers

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: rijshoutpers, schansenbinder
■ Maaskempens: mutsaardenmachientje (mútterdemachienke)

Toestel om rijs bijeen te persen zodat het rijs gebonden kan worden met een binddraad. Dient om bundels zoals mutsaarden mee te maken.

www.mot.be/resource/Tool/takkenbospers?lang=nl

Verwante termen:
Duitse termen: Reisigbündelbock, Reisigpresse, Reiswellenbock
Duitse term in de context van 'Faschinen': Faschinenbock
Franse term: fagotière

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rijspers


rijswaard
rijs•waard

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: rijsweerd

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M06010

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rijswaard


rijsweerd
rijs•weerd

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: rijswaard

Kijk ook bij riet.

Op de webstede van Plattelandsvereniging Hei, Heg en Hoogeind staat er een belanghebbende tekst waar dit lemma in verklaard wordt: https://hei-heg-hoogeind.dse.nl/historie_gebied/willem%20iven/toponymie/ivens_toponymie.htm

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rijt


rijzel
rij•zel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: erwtenrijs

Kijk bij erwtenrijs.


rijzer
rij•zer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: erwtenrijs

Kijk bij erwtenrijs.


ril

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: rel

1. Waterloop, vore.
1.1. Hoogte langs een waterloop, vore.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M060154

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ril1

Rel in duinrel is een wisselvorm van ril.

Verwante termen:
Duitse term: Rille

ringen
rin•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ringen, (de) ringing

www.ecopedia.be/252/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse termen: ringeln. Naamwoorden van handeling: Ringeln, Ringelung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ringelung
Franse term: anneler. Naamwoord van handeling: annélation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Annélation
Engelse termen: girdle, ring bark. Naamwoorden van handeling: girdling, ring barking
https://en.wikipedia.org/wiki/Girdling

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ringen


ringherstel
ring•her•stel

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van ringherstellen

Bij het ringen van een boom: Door ongrondig te ringen kan een boom de ring overgroeien en de sapstroom herstellen. Dit is het ringherstel. Met nazorg (tijdelijke controle en ingrijpen achteraf) kan men ringherstel voorkomen of beëindigen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ringherstel


ringschaligheid
ring•scha•lig•heid

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ringscheurigheid

Bij tamme kastanje (Castanea sativa): wanneer het hout concentrisch barst als gevolg van het ontstaan van ringscheuren tussen de segmenten van groeiringen.
Bron: het boek Bossen van Vlaanderen.
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993. Bladzijde 77.
Rinse stroop.


ris

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: rus
■ Synoniem: plag, zode

Ris/rus, plag/vlag en zode zijn in grote lijnen synoniemen.


Plaatsnaam:

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ris


rissen
ris•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) rissen

rist

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: ris

Fijn vertakt spruitje aan een bessenstruik, wijnstok enz., waaraan de bessen zitten.
Bron: www.vandale.be/opzoeken?pattern=rist&lang=nn

Een getakt rankje van den aalbessestruik en sommige andere op dezelfde wijze groeiende gewassen, waaraan de vruchten vastzitten en groeien. Bron: Artikel 4.A. http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M060276

Verwante termen:
Franse termen: grappe, grappe de groseilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grappe
www.cavusvinifera.com/fr/grappe.php

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rist


rits

█ Zelfstandig naamwoord

1. Reest, spleet. Insnijding, inkrassing.

2. Werktuig om mee te ritsen. Ritsmes.

www.etymologiebank.nl/trefwoord/rits3

Mes om tekeningen mee te maken aan de buitenkant van een klomp.
www.thuisinbrabant.nl/object/noordbrabants-museum/13260

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rits


ritsen
Ritsen is woordverwant aan rijten, Duits reissen.

Verwante termen:

ritser
rit•ser

█ Zelfstandig naamwoord

1. Werktuig waarmee geritst wordt.
2. Voorstelterm voor vormbreker, een tak die de vorm van de boom breekt.

Verwante term: groeivorm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ritser


ritsijzer
rits•ij•zer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ritsmes

Kijk bij ritsmes.

ri•vier

█ Zelfstandig naamwoord

■ Verwant aan Latijn ripa dat oever betekent
Verwante termen:
Duitse term: Flussbett
Engelse term: river bed

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rivierbed


rizosfeer
ri•zo•sfeer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Oude schrijfwijze: rhizosfeer
ri•zoom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Oude schrijfwijze: rhizoom
■ Synoniem: wortelstok

rode
ro•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: rade, rooi, ray, rooth, roy

https://nl.wikipedia.org/wiki/-rode
www.etymologiebank.nl/trefwoord/rode
www.etymologiebank.nl/trefwoord/roden
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID93413
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=46685

Plaatsnamen: Gelrode, Gruitrode (roy), Kinrooi, Nieuwrode, Plockroy, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Rode, Stockrooi, Stramproy, Walrode (ontginning door Walen, nu Waanrode)

Familienamen: www.meertens.knaw.nl/nfb/detail_naam.php?info=kenmerk&kenmerk=toponiem&nfd_naam=Rooij,%20van%20(y)&gba_lcnaam=&operator=cn&taal=

Woordverwant aa het Duitse roden = rooien.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M061048

Patroniemen: op 't Roodt (Nederland), Op 't Roodt (België), Optroodt

Het Duits kent zowel Rode als Rath (rade zoals in Kerkrade)

Verwante termen:
ro•de lijst

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]www.ecopedia.be/56/encyclopedie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rode_lijst

www.inbo.be/nl/rode-lijsten-vlaanderen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rode-lijst


Rode Lijstsoort
ro•de lijst•soort

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]www.ecopedia.be/133/encyclopedie

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Rode_Lijst_(zoogdieren)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rode-lijstsoort


roede
roe•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: roe
Bundel bijeengebonden roedevormig rijs.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#roedenbundel


roest

█ Zelfstandig naamwoord

1. Rustplaats van vogels.

Verwante term bij 1:
Engelse term bij 1: roost
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=roost

2. Schimmelziekte bij planten.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Urediniomycetes

Verwante term bij 2:
Duitse term: Rost
https://de.wikipedia.org/wiki/Rostpilze
Franse term: rouille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouille_(maladie)
Engelse term: rust
https://en.wikipedia.org/wiki/Rust_(fungus)
https://en.wikipedia.org/wiki/Blight

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#roest


roestbiotoop
roest•bio•toop

█ Zelfstandig naamwoord

Biotoop waarin vogels roesten.

Verwante termen:
Duitse term: Rastbiotop
Engelse term:
roest•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom waarin vogels roesten.

roestbos
roest•bos

█ Zelfstandig naamwoord

Bos waar vogels roesten.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#roestbos


roesten
roes•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) roesten


Verwante term: roest
Duitse term: rasten. Naamwoorden van handeling: Rasten, Rastung
Engelse term: roost. Naamwoord van handeling: roosting
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=roost
https://en.wikipedia.org/wiki/Communal_roosting

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#roesten


roestplaats
roest•plaats

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar vogels roesten.

Verwante termen:
Duitse term: Rastplatz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#roestplaats


roetdauw
roet•dauw

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roetdauw

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#roetdauw


roken
ro•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) roken, (de) roking

■ Synoniem: smoken

1.  Van voedsel:

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064546

Verwante term bij 1:
Duitse termen bij 1: räuchern, schmäuchen. Naamwoord van handeling: Räuchern, Schmäuchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Räuchern
https://de.wikipedia.org/wiki/Räucherkammer
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS13245
Franse term bij 1: fumer. Naamwoord van handeling: fumage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fumage
Engelse term bij 1: smoke. Naamwoord van handeling: smoking
www.etymonline.com/word/smoke
https://en.wikipedia.org/wiki/Smoking_(cooking)
https://en.wikipedia.org/wiki/Smokehouse

2. Van hout:

Eikenhout donkerder maken met ammoniak. In een afgesloten ruimte laat men ammoniakdampen chemisch reageren met stoffen in het eikenhout. Gerookte eik komt men nu nog tegen bij houten vloeren.
Franse term bij 2: fumer. Naamwoord van handeling: fumage
Engelse term bij 2, naamwoord van handeling: ammonia fuming
https://en.wikipedia.org/wiki/Ammonia_fuming

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#roken


rolsteen
rol•steen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: Maasei

Een steen die door rollen in een rivier of stroming rond en glad geworden is.

Verwante termen:

romantiek
rō•man•tiek

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Romantiek

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#romantiek


rommelbeheer
rom•mel•be•heer

█ Zelfstandig naamwoord

Beheer waarin met niet handelt met kennis van zaken.

Verwante termen: beheren, rommelbeleid

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rommelbeheer


rommelbeleid
rom•mel•be•leid

█ Zelfstandig naamwoord

Wanordelijk en ondoelmatig beleid.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rommelbeleid


ronde houtmijt
ron•de hout•mijt

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ronde-houtmijt


rondhout
rond•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Te vellen of gevelde bomen (rond van vorm).

Verwante termen:
Duitse term: Rundholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Rundholz
Franse termen: bois rond, rondin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rondin
Engelse termen: log wood, round timber, round wood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rondhout


roofbouw
roof•bouw

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roofbouw

Verwante termen:
Duitse term: Raubbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Raubbau_(Natur)
https://de.wikipedia.org/wiki/Raubbau_(Bergbau)
https://de.wikipedia.org/wiki/Übernutzung
Franse term: surexploitation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surexploitation
Engelse termen: overexploitation, overharvesting
https://en.wikipedia.org/wiki/Overexploitation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#roofbouw


roofdier
roof•dier

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem, contextueel: predator

https://nl.wikipedia.org/wiki/Roofdieren

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#roofdier


rooien
rooi•en

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) rooien, (de) rooiing

■ Wisselvorm: roden

Bomen of aardvruchten met wortel en al uit de bodem halen.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=46696

www.ecopedia.be/193/encyclopedie/
www.etymologiebank.nl/trefwoord/uitroeien

Verwante termen:
Duitse termen: reuten, roden. Naamwoorden van handeling: Reute, Reuten, Reutung, Roden, Rodung
https://de.wikipedia.org/wiki/Rodung
https://de.wiktionary.org/wiki/roden
www.dwds.de/wb/reuten
Franse term, vertaalequivalent: essarter. Naamwoord van handeling: essartage
https://fr.wiktionary.org/wiki/essarter
Franse term: déraciner
https://fr.wiktionary.org/wiki/déraciner
https://fr.wiktionary.org/wiki/essoucher
https://fr.wiktionary.org/wiki/arracher
Engelse termen: clear, grub, grub up, uproot
https://en.wikipedia.org/wiki/Uprooting
www.merriam-webster.com/dictionary/grub

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rooien


rooigat
rooi•gat

█ Zelfstandig naamwoord

Gat in de aarde dat overblijft nadat een boom gerooid. Stronkgat.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rooigat


rooihak
rooi•hak

█ Zelfstandig naamwoord

1. Zwaar uitgevoerde hak om gerooid land mee te bewerken.

2. Hak met een smal blad om mee te rooien. Met deze hak kan men de aarde rond de wortels wegtrekken zodat ze gekapt kunnen worden en wortels tot een bepaalde diameter doorhakken.

Verwante termen:
Duitse term: Reuthacke

rooi-ijzer
rooi-ij•zer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wortelsteker

Kijk bij wortelsteker.


rooiing
rooi•ing

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij rooien.


rooilier
rooi•lier

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: rooiwindas
■ In de Limburgse Kempen veelal: poestenmachien, postenmachien
■ Synoniem: boswinde

boswinde, boswin/boswing, boswien
www.paalonline.be/cms55/dikkevanpale-de-boerderij

rooilier Siberië Peer


post

Verwante termen:
Duitse termen: Rodewinde, Stockrodemaschine, Stubbenheber

rooilust
rooi•lust

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: rooiwoede

De drang die een mens voelt om te rooien.

Verwante termen:
Duitse term: Rodungswut

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rooilust


rooivlakte
rooi•vlak•te

█ Zelfstandig naamwoord

Vlakte die overblijft na het rooien.

Verwante termen:
Duitse term: Rodungsfläche
Engelse termen: grubbing-up area, slash and burn area

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rooivlakte


rooiwindas
rooi•win•das

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: rooilier

Kijk bij rooilier.


rooiwoede
rooi•woe•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: rooilust

Kijk bij rooilust.


rooizuchtig
rooi•zuch•tig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Vol verlangen naar rooien. Een rooizuchtig mens.

Verwante termen:

rootput
root•put

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: vlasrootput
■ Synoniem: rootkuil

Een put waarin vlas wordt geroot.
Verwante termen:
Duitse termen: Flachsrotte, Flachskuhle, Rottekuhlen
https://de.wikipedia.org/wiki/Flachsrotte
Franse term: routoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Routoir

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rootput


rosse woelmuis

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Knaagdier dat schors en wortels eet.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rosse_woelmuis

Verwante term:
Duitse term: Rötelmaus

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rosse-woelmuis


rosmolen
ros•mo•len

█ Zelfstandig naamwoord

■ Regionaal synoniem: menēsie (woordverwant aan manège)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rosmolen
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M061154

Verwante term: molen
Duitse termen: Göpel, Rossmühle
https://de.wikipedia.org/wiki/Göpel
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RR05392
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PR02247
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GR07930
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DR01816
Franse term: manège
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manège_(machine)
www.porslanvers.eu/energie/les-manèges/
Engelse term: horse mill
https://en.wikipedia.org/wiki/Horse_mill
https://en.wikipedia.org/wiki/Gin_gang

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rosmolen


rot

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wiktionary.org/wiki/rot

Aangetast door rot.

Rot zijn.

roten
ro•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) roten, (de) roting

■ Wisselvormen: reuten, rotten


Roten is woordverwant aan rotten en verrotten.

Verwante termen:
Duitse termen: rösten, rotten
https://de.wikipedia.org/wiki/Röste
Franse term: rouir. Naamwoord van handeling: rouissage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rouissage
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/rouir/70039
Engelse term: ret. Naamwoord van handeling: retting
https://en.wikipedia.org/wiki/Retting
www.merriam-webster.com/dictionary/ret

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#roten


rotsplant

rotten
rot•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: het rotten, (de) rotting

https://nl.wiktionary.org/wiki/rotten

Rotten is woordverwant aan roten.

Verwante termen:
Duitse term: rotten. Naamwoord van handeling: Rotten
https://de.wiktionary.org/wiki/rotten
Engelse term: rot. Naamwoord van handeling: rotting
https://en.wiktionary.org/wiki/rot

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rotten


rozelaar
ro•ze•laar

█ Zelfstandig naamwoord

Verwante termen:
Franse term: rosier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rozelaar


rozenboog
ro•zen•boog

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Rozenboog

Verwante termen:
Duitse term: Rosenbogen
Franse termen: arceau à rosier, arche à rosier
Engelse term: rose arch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rozenboog


rozenbottel
ro•zen•bot•tel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm, oude schrijfwijze: rozebottel
■ Wisselvorm, weinig gebruikt: rozenbot
■ rozen + bottel. Bottel [bot + el] van bot = knop

Vlezige vrucht van de roos.
Opmerking van de samensteller: "In het artikel bottel op Wiktionary laat men na om te verwijzen naar het lemma bot dat knop betekent."

Verwante termen:
Duitse term: Hagebutte. Duits Butte, Engels bud, Nederlands bot.
https://de.wikipedia.org/wiki/Hagebutte
www.dwds.de/wb/Hagebutte
Franse term: cynorrhodon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cynorrhodon
Engelse termen: rose bud, rose hip
www.etymonline.com/word/rosebud
https://en.wikipedia.org/wiki/Rose_hip
https://en.wiktionary.org/wiki/rosehip
www.etymonline.com/word/hip

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rozenbottel


rozenknop
ro•zen•knop

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Wisselvorm, oude schrijfwijze: rozeknop
■ Synoniem: rozenbot

1. Knop op een rozenplant.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M061277

"rozeknop" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
2. Vrucht van de roos. Rozenbot, rozenbottel.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M061277&article=rozebottel&domein=0&conc=true

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rozenknop


ruderaal
ru•de•raal

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een plant: Groeiend in of afhankelijk van verstoorde bodem.
█ Zelfstandig naamwoord

Kruid dat gedijt in verstoorde bodem. Zie de CSR-theorie van Grime.

Verwante term bij 2:
Franse term bij 2: plante rudérale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_rudérale
Engelse term bij 2: ruderal
https://en.wiktionary.org/wiki/ruderal

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ruderaal


ruderaal terrein
ru•de•raal ter•rein

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruderaal_terrein

www.vlinderstichting.nl/vlinders/vlinders-herkennen/habitat/details1/?habitat=172

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ruderaal-terrein


ruderale vegetatie
ru•de•rā•le vē•gē•ta•tie

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Vegetatie op ruderaal terrein die bestaat uit dikwijls tweejarige, hoog opgroeiende kruidachtige planten.

Verwante termen:
Duitse term: Ruderalvegetation
https://de.wikipedia.org/wiki/Ruderalvegetation
Engelse termen: ruderal species, ruderal vegetation
https://en.wikipedia.org/wiki/Ruderal_species

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ruderale-vegetatie


ruif

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: hooirek

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruif

Verwante termen:
Duitse term: Raufe
https://de.wikipedia.org/wiki/Raufe
Franse term: râtelier
https://fr.wiktionary.org/wiki/râtelier
Engelse termen: hay rack, rack
https://en.wikipedia.org/wiki/Hay_rack

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ruif


ruigte
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ruigte


rug

█ Zelfstandig naamwoord

Verhoging in een watering/beemd die lijkt op een rug. Aan de lager gelegen kanten van de rug wordt het water afgevoerd.


ruimen
rui•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) ruimen, (de) opruiming

1. Kappen of rooien van bomen of struiken die hinderlijk zijn voor menselijke activiteiten of behoeften.

2. Slib en waterplanten verwijderen uit watergangen zoals sloten en beken.

Verwante termen bij 2:
www.ecopedia.be/168/encyclopedie/

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ruimen


ruimhakhout
ruim•hak•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Natuurlijk geplant hout dat op regelmatige basis gekapt wordt om te ruimen, met houtoogst als bijkomst. Vindt men bijvoorbeeld langs (voormalige) spoorwegbeddingen.

Verwante termen:
Engelse term: clearance coppice

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ruimhakhout


ruimingshakhout
rui•mings•hak•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ruimhakhout

Kijk bij ruimhakhout.


ruimingssnoei
rui•mings•snoei

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ruimsnoei

Kijk bij ruimsnoei.


ruimsnoei
ruim•snoei

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ruimingssnoei

1. Snoei bij een opgaande boom om plaats te maken. Bijvoorbeeld wanner de kroon van een boom elektriciteitskabels raakt.

2. Snoei bij ruimhakhout.

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ruimsnoei


ruimtebeslag
ruim•te•be•slag

█ Zelfstandig naamwoord

De hoeveelheid ruimte die in gebruik wordt genomen.

Verwante term: uitgroeien
Engelse term: footprint

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ruimtebeslag


ruimtelijke ordening
ruim•te•lij•ke or•de•ning

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruimtelijke_ordening

Verwante termen:
Duitse term: Raumordnung
https://de.wikipedia.org/wiki/Raumordnung
Franse term: aménagement du territoire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aménagement_du_territoire
Engelse term: spatial planning
https://en.wikipedia.org/wiki/Spatial_planning

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ruimtelijke-ordening


ruisen
rui•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) ruisen

Geluid dat de wind, bladeren, een stroom maken. Bron: www.vandale.nl/opzoeken?pattern=ruisen&lang=nn
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M061465

Verwante term: zoemboom
Duitse term: rauschen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ruisen


ruiter
rui•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Gestel waarop hooi te drogen gehangen wordt.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Ruiter_(stellage)

Verwante term: opper

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ruiter


ruiteren
rui•te•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) ruiteren

Verwante term: opperen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#ruiteren


run

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

■ Synoniemen: loo, looi

Vermalen schors om leer mee te looien.
rinde > runde > rund (d nog nauwelijk hoorbaar) > run


Verwante termen:
Duitse term: Rinde
Engelse term: rind
www.etymonline.com/word/rind

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#run


runturf
run•turf

█ Zelfstandig naamwoord


rupsvraat
rups•vraat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: rupsenvraat

Vraat door rupsen. Bijvoorbeeld door de wilgenhoutrups.

Verwante termen:
Duitse term: wurmfrass
Engelse term: worm damage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rupsvraat


rus

█ Zelfstandig naamwoord

1. Juncaceae, bies.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Russenfamilie
www.etymologiebank.nl/trefwoord/rus2
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22rus%22
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22bies%22

heen
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=M024838

Verwante term: bunt
Engelse term: rush
https://en.wikipedia.org/wiki/Juncaceae
www.etymonline.com/index.php?term=rush&allowed_in_frame=0

https://en.wikipedia.org/wiki/Rushlight

2. Wisselvorm: ris. Plag, zode. Kijk bij ris.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/r#rus

naar boven


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z