S

Voorblad > S

sabelvoet
sa•bel•voet

█ Zelfstandig naamwoord

Kromming aan het ondereinde van een boomstam. Kan veroorzaakt worden door bodemkruipen en aanhoudende winddruk.

Door de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html


sabelvormig
sa•bel•vor•mig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Een vorm hebbend die lijkt op de kromming van een sabel.

Bijvoorbeeld: De stam van een opgaande boom die een lichte kromming vertoont kan men beschrijven als sabelvormig.

"-vormig" in Wiktionary
sa•bel•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van sabel vormen

De ontwikkeling van een sabelvormige groei.


salicetum
sa•li•ce•tum

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn salix (wilg) + Latijn etum (verzamelsuffix). Meervoud: saliceta
■ Wisselvorm: salictum

1. Plaats waarop een groep wilgen of een wilgenbos staat.

2. Een door de mens aangelegde verzameling wilgen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#salicetum


salicine
sa•li•ci•ne

█ Zelfstandig naamwoord

Plantenhormoon dat voorkomt in planten van het geslacht wilg en in andere planten.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salicine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salicine#Natuurlijk_voorkomen

Van wilgenbast naar asperine, door Annika de Jong en Jorien van de Puttelaar
www.dijs.biz/pw_a&j.pdf

In wilgen komen salicine en indool-3-boterzuur voor als plantenhormoon.

Verwante termen:
Duitse term: Salicin
https://de.wikipedia.org/wiki/Salicin
Engelse term: salicin
https://en.wikipedia.org/wiki/Salicin
Franse term: salicyline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salicyline

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#salicine


salicylzuur
sa•li•cyl•zuur

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salicylzuur
Een opmerking over het Nederlandse Wikipedia-artikel: De stelling "Salicine en andere derivaten van salicylzuur komen ..." is fout. Salicylzuur is een derivaat van salicine, niet andersom. Als je de moleculemodellen vergelijkt kun je dit zien.

Verwante termen:
Engelse term: salicylic acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Salicylic_acid

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#salicylzuur


samenlevingsvorm
sa•men•le•vings•vorm

█ Zelfstandig naamwoord

Wijze waarop twee of meer organismen van verschillende soorten langdurig samenleven.
Bron: bewerkte tekst uit het artikel Symbiose van Wikipedia.

samenloop
sa•men•loop

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar waterlichamen (rivieren, beken) samenvloeien.

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/samenloop

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
san•del•hout•olie

█ Zelfstandig naamwoord

■ sandel + hout

Etherische olie gewonnen uit sandelhout, het hout van de boomsoort sandel oftewel Santalum album.

"sandel" in Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22sandel%22

"sandel" oftewel Santalum album in Wikipedia
"sandelhout" in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sandelhout_(houtsoort)

"sandelhout" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sandelhout

"sandelhout" in Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22sandelhout%22

Verwante termen:
Duitse term: Sandelholzöl
https://de.wikipedia.org/wiki/Sandelholzöl
Engelse term: sandalwood oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Sandalwood_oil
Franse term: huile essentielle de santal

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sandelhoutolie


sap

█ Zelfstandig naamwoord

1. Levensvocht in planten.
1.1. Sap verkregen uit planten, in het bijzonder van vruchten, voor menselijk verbruik. Vruchtensap, berkensap.

Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=sap&lang=nn

Verwante termen:
Duitse termen: Saft, Baumsaft
Engelse term: sap
https://en.wikipedia.org/wiki/Sap

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sap


sapro-

Voorvoegsel afgeleid van Grieks sapros = verrot.

saprobiont
sa•pro•bi•ont

█ Zelfstandig naamwoord

■ Verouderd synoniem: saprofyt
■ Synoniem: saprovoorEcopedia
www.ecopedia.be/244/encyclopedie/

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saprofyt

Verwante termen:
Duitse term: Saprobiont
https://de.wikipedia.org/wiki/Saprobiont
Engelse term: saprobiont
https://en.wikipedia.org/wiki/Saprobiontic
https://en.wikipedia.org/wiki/Saprovore
https://en.wikipedia.org/wiki/Saprotrophic_nutrition
Franse term: saprobionte
https://fr.wiktionary.org/wiki/saprobionte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saprophyte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#saprobiont


saprofaag
sa•pro•faag

█ Zelfstandig naamwoord

Organisme dat zich voedt met dood organisch materiaal.

█ Bijvoeglijk naamwoord

Zich voedend met dood organisch materiaal.

Verwante termen:
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Saprophagy
https://en.wikipedia.org/wiki/Saprotrophic_nutrition
Franse term:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saprophage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#saprofaag


saproxylofaag
sa•pro•xy•lo•faag

█ Zelfstandig naamwoord

Organisme dat zich voedt met dood hout.

█ Bijvoeglijk naamwoord

Zich voedend met dood hout.

Verwante termen:
sap•stroom

█ Zelfstandig naamwoord

Werking in planten, in het bijzonder houtige planten. Het stromen van het sap.
Opwaartse, neerwaartse en radiale sapstroom.

saptappen
sap•tap•pen

█ Werkwoord
█ Werkwoordelijke woordgroep: sap tappen
█ Naamwoorden van handeling: (het) saptappen, (de) saptapping

Boomsap laten uitvloeien om het te oogsten.

saptrekker
sap•trek•ker

█ Zelfstandig naamwoord

■ Waarschijnlijk van Frans tire sève

Artikel in voorbereiding.

Bladlater.

Verwante termen:


sapverlies
sap•ver•lies

█ Zelfstandig naamwoord

Van planten, in het bijzonder houtige planten. Het verliezen van sap.


Verwante termen:

schaaf

█ Zelfstandig naamwoord

Werktuig om een houtvlak glad, vlak of dunner te maken.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaaf


schaafbank
schaaf•bank

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: houtschaafbank

1. Werkbank waarop men handmatig hout kan schaven.

2. Machine voor het schaven van hout.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062085

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaafbank

handmatig (werkbank) en machinaal

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaafbank


schaafkrul
schaaf•krul

█ Zelfstandig naamwoord

Houtkrul die ontstaat tijdens het schaven

Verwante termen:
Engelse term: shaving
https://en.wiktionary.org/wiki/shaving

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaafkrul


schaal

█ Zelfstandig naamwoord

Plank met een bolle zijde, van de buitenkant van een boom.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062095&article=boom

Verwante termen:
schaaldeel
schaal•deel

█ Zelfstandig naamwoord

Plank met een bolle zijde, van de buitenkant van een boom.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062095.re.46

Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/dosse_gezaagd.shtml

Verwante termen

schaapskooi
schaaps•kooi

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: schaapsstal, schaapstal

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaapskooi

Woordenboek van de Limburgse dialecten
Schaapskooi in de Limburgse dialecten

Woordenboek van de Brabantse dialecten
Schaapskooi in de Brabantse dialecten

Verwante termen:
Duitse term: Schafstall
Franse term: bergerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bergerie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergerie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaapskooi


schaapsweide
schaaps•wei•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: schapenweide

Kijk bij schapenweide.


schaar

█ Zelfstandig naamwoord

Hetgeen een veld of bos oplevert; gewas. Niet algemeen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062115

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schaar3

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22schaar%22

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaar


Zwitserduitse term
Schaarhaag
schaar•haag

█ Zelfstandig naamwoord

In Zwitserland: een dode heg, gemaakt van schuin gestapelde palen.
http://books.google.be/books?id=U9IoolhkGPoC&pg=PA131&lpg=PA131&dq=schaarhaag&source=bl&ots=UKnNdzKPQC&sig=nEuEDNUylSXJy175Ad4wsvlR8As&hl=nl&ei=IUtATfy1LpKwhAe8zuHqCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBcQ6AEwAA#v=onepage&q=schaarhaag&f=false

https://digital.idiotikon.ch/idtkn/id8.htm#!page/81095/mode/1up

https://youtu.be/76zWu5s9E-w?t=3m19se

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaarhaag


schaarhout
schaar•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hakhout.

Kijk ook bij hakhout en schaar.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaarhout


schaarrecht
schaar•recht

█ Zelfstandig naamwoord

Recht om te weiden.

Verwante term: schaar

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaarrecht


schabbert
schab•bert

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: sjabbert
■ Synoniemen: flik, vlik

Uitspraak: De sch-klank wordt Duits uitgesproken; sjabbert, niet Nederlands zoals in schande.

Heidezode. Brandstof en bouwmateriaal.

Plaatsnamen:
Schabbertenstraat, Maasmechelen (B).
Schabartstraat, Genk (B)
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schabbert


schabbertenflik
schab•ber•ten•flik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: sjabbertenflik

Gereedschap om flikken (zoden) mee te steken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schabbertenflik


schadeboom
scha•de•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die schade opgelopen heeft.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schadeboom


schaduwboom
scha•duw•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die schaduw werpt ten gunste van mensen of vee.

In verschillende artikels op Wikipedia staat geschreven dat de boom speciaal geplant is om schaduw te werpen, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Bijvoorbeeld, een boom die ooit geplant is als grensmarkering aan een weide werpt later ook schaduw ten gunste van vee.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaduwboom

Verwante termen:
Duitse term: Schattenbaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Schattenbaum
Engelse term: shade tree
https://en.wikipedia.org/wiki/Shade_tree
Franse term: arbre d'ombrage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwboom


schaduwboomsoort
scha•duw•boom•soort

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/180/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: Schattbaumart
https://de.wikipedia.org/wiki/Schattbaumart

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwboomsoort


schaduwbrenger
scha•duw•bren•ger

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: schaduwgever

Een of meerdere bomen of struiken waarvan de kronen verkoelende schaduw werpen tijdens zonnig weer. De kroon of kronen kunnen geleid zijn met de bedoeling schaduw te werpen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leiplant

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwbrenger


schaduwdruk
scha•duw•druk

█ Zelfstandig naamwoord

Mate waarin de schaduwworp van bovenstaande bomen voor lichtgebrek zorgt bij onderstaande bomen.

(lichtbehoevende boom of struik)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwdruk


schaduwgaas
scha•duw•gaas

█ Zelfstandig naamwoord

Lichtdempend kunststof doek dat over planten gehangen wordt om zonnebrand te voorkomen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwgaas


schaduwhorde
scha•duw•hor•de

█ Zelfstandig naamwoord

Los gevlochten horde die boven planten geplaatst wordt om zonnebrand te voorkomen. Gemaakt van de hernieuwbare en biologisch afbreekbare stof hout.


schaduwkant
scha•duw•kant

█ Zelfstandig naamwoord

De kant waar een plantenindividu geen (zonne)licht ontvangt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwkant


schaduwminnend
scha•duw•min•nend

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van planten: De eigenschap hebbend te gedijen in schaduw.

Verwante term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwminnend


schaduwval
scha•duw•val

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: schaduwworp

Beschaduwing.

Verwante termen: lichtval

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwval


schaduwverdragend
scha•duw•ver•dra•gend

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: schaduwtolerant

Het vermogen hebbend schaduw te verdragen.

Ecopedia
www.ecopedia.be/bossen/boomgroei/lichtbehoefte

"verdragend" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/verdragend

Verwante termen:
Duitse term: schattentolerant
Engelse term: shade tolerant
https://en.wikipedia.org/wiki/Shade_tolerance
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tree_species_by_shade_tolerance

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwverdragend


schaduwverdraagzaamheid
scha•duw•ver•draag•zaam•heid

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: schaduwtolerantie

Het vermogen van een plant om te groeien in schaduw.

Verwante termen:
Duitse term: Schattentoleranz
www.spektrum.de/lexikon/biologie/schattentoleranz/59011
Engelse term: shade tolerance

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwverdraagzaamheid


schaduwwerper
scha•duw•wer•per

█ Zelfstandig naamwoord

Een lichaam dat schaduw werpt op een ander lichaam.
Bijvoorbeeld een opgaande boom op een struik.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwwerper


schaduwworp
scha•duw•worp

█ Zelfstandig naamwoord

De worp van schaduw op een vlak of individu.

Schaduwworp kan schaduwdruk veroorzaken.

Verwante termen:
Duitse termen: Schattenwurf. Schattenwerfung
Engelse term: shadow casting

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwworp


schalm

█ Zelfstandig naamwoord

Merk, ontschorste plek

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062230

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schalm

Verwante termen:
Duitse term: Schalm
www.duden.de/rechtschreibung/Schalm
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS02415
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DS00829

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schalm


schalmen
schal•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) schalmen, (de) schalming

■ Synoniem: blessen

Merken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062233

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=48747

Verwante termen:
Duitse term: schalmen
www.duden.de/rechtschreibung/schalmen

"verschansen" in Wiktionary
Korf die gevuld is met aarde of stenen. In tijden van oorlog bood de schanskorf beschutting bij een belaging
scha•pen•wei•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: schaapsweide, schapenwei

Weide waarop schapen grazen, of weide die voorbehouden is aan schapen.

Verwante termen:

schaper
schā•per

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: scheper
■ Synoniem: schaapherderWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaapherder


Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062289
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062522

Verwante term: herder
Duitse term: Schäfer
Nedersaksische termen: Schaper, Schäper
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4ferei#Sch.C3.A4fer
http://plattmakers.de/nl/7479/Schaper
http://plattmakers.de/nl/2292/Schäper
Engelse term: shepherd
https://en.wikipedia.org/wiki/Shepherd
Franse termen: berger (mannelijk), bergère (vrouwelijk)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berger

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaper


schaven
scha•ven

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) schaven, (de) schavingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaven

Engelse term, vertaalequivalent: plane
Engelse term: shave
www.etymonline.com/word/shave
Franse term: raboter

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaven


scheen

█ Zelfstandig naamwoord

Gekliefde wis (vlechtroede) die vlak geschaafd en eventueel op breedte getrokken is.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062375

Scheen is mogelijk woordverwant aan schenen = scheiden.
Werkwoord sche•en, van schenen?
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS03631
Werkwoord schenen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=LothWB&lemid=CS00422
"shin: from Proto-Indo-European root *skei- "to cut, split".
Bron: www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=shin

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/scheen

Verwante termen:
Duitse termen: Schien, Schiene

"Schiene aus Holz; Holzspan (houtspaander, nvdr), ca. 1 cm breite u. ½—1 mm dicke Streifen, die von den Ruten u. Gerten des Haselnussstrauches u. von fingerdicken Eichenloden oder Weiden abgesplissen werden; sie werden vom Korbmacher benutzt, um das Weidengeflecht zu stärken; vom Kurbelflechter (Teigkurbel), um das Stroh zusammenzubinden; auch Spankörbe, Kartoffelkörbe, Kuchenunterlagen, Obsthürden, Rückentragkörbe werden davon gefertigt;..."

Schien: "Weidengeflecht, Hürde zum Auflegen der Kuchen (koekenwis?, nvdr) und zum Dörren des Obstes."
Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=LothWB&lemid=CS00472

Engelse termen: skein, splint?
https://en.wiktionary.org/wiki/skein
Franse term: éclisse?

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scheen


scheepsbouw
scheeps•bouw

█ Zelfstandig naamwoord

Het bouwen van schepen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheepsbouw

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062379

Verwante termen:
Duitse term: Schiffbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiffbau
Schiffbau oder Schiffsbau? -> http://hf-latte.de/index.php?wissenswertes
Engelse term: shipbuilding
https://en.wikipedia.org/wiki/Shipbuilding
Franse term: construction navale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Construction_navale

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scheepsbouw


scheepsbouwhout
scheeps•bouw•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: scheepshout

Hout voor de scheepsbouw.
www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=sche#scheepshout

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Franse term: bois de marine

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scheepsbouwhout


scheepshout
scheeps•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Synoniem: scheepsbouwhout

Kijk bij scheepsbouwhout.

2. Wrakhout van een schip.

3. Hergebruikt hout van een schip. Van scheepshout naar meubelhout.

Verwante termen:

scheepstimmerhout
scheeps•tim•mer•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Timmerhout dat geschikt is om schepen van te maken.


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scheepstimmerhout


scheepstimmerman
scheeps•tim•mer•man

█ Zelfstandig naamwoord

Iemand wiens vak het is houten schepen te timmeren.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062390

Verwante termen:
Duitse term: Schiffbauer, Schiffzimmerer, Schiffzimmermann
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiffszimmerer
Schiffbau oder Schiffsbau? -> http://hf-latte.de/index.php?wissenswertes
Engelse termen: shipwright, boatright

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scheepstimmerman


scheepstimmermansbijl
scheeps•tim•mer•mans•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

Een van verschillende bijltypen die door de scheepstimmerman gebruikt werd.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062390.re.1

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scheepstimmermansbijl


scheerhaag
scheer•haag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: scheerheg
■ Synoniemen: kniphaag, knipheg

Een haag die men minstens één maal per jaar in vorm scheert.
Duitse term: Schnitthecke
Engelse term: clipped hedge
Franse term: haie taillée

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scheerhaag


schelf

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062451

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schelf2

Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-s

Verwante term: hilde
Engelse term: shelf
www.etymonline.com/word/shelf

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schelf


schelfhout
schelf•hout

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062451.re.4

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schelfhout


schellak
schel•lak

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schellak

Verwante term: politoer
Duitse term: Schellack
https://de.wikipedia.org/wiki/Schellack
Engelse term: shellac
https://en.wikipedia.org/wiki/Shellac
Franse term: gomme-laque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gomme-laque

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schellak


scheluw
schē•luw

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheluw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werken_(hout)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/scheluw

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scheluw


schemer
schē•mer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: schemering

1. Flauw, zwak licht.*

2. Tijd tussen licht en donker.*

Schemer en schemering hebben dezelfde betekenis, dit in tegenstelling tot wat sommige bronnen vermelden.
schemer is woordverwant aan schim en schemeren is in het Duits schimmern
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schim

schemeractief
schē•mer•ac•tief

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: crepusculairWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schemeractief

Verwante termen:
Duitse termen: dämmerungsaktiv, krepuskular
www.duden.de/suchen/dudenonline/dämmerungsaktiv
https://de.wikipedia.org/wiki/Temporaler_Spezialist
Engelse term: crepuscular
https://en.wikipedia.org/wiki/Crepuscular
Franse term: crépusculaire

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schemeractief


schemerbloeiend
schē•mer•bloei•end

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend in de schemer te bloeien.

"bloeiend" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bloeiend

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schemerbloeiend


schepel
schē•pel

█ Zelfstandig naamwoord

Holle houten schop met lange steel, dienend om graan, aardappelen enz. op te scheppen of om te zetten.
Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062513

Woordverwant aan het Duitse Scheffel en Schöffel.

Verwante term: schop

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schepel


scheper
schē•per

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: schaper

Kijk bij schaper.


scheren
schē•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) scheren, (de) schering

Snoeien aan de buitenkant van een dichtvertakte plant of plantengroep (heg) in een vorm..

Duitse term: scheren
www.duden.de/rechtschreibung/scheren_schneiden_entfernen
Engelse term: trim

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scheren


schermbos
scherm•bos

█ Zelfstandig naamwoord

Bos op een helling waarin boomwortels de bodem fixeren en daardoor verschuivingen voorkomen.

Verwante termen:
Duitse term: Schutzwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzwald
www.tur.ch/Schutzwald.html
Engelse term: protection forest
https://en.wikipedia.org/wiki/Protection_forest

schermboom
scherm•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een boom die een gebouw of buitenactiviteit afschermt, ofwel tegen regen, wind en zonlicht, ofwel om een gebouw aan het zicht te onttrekken, in tegenstelling tot 2, niet per sé geleid in schermvorm. Bijvoorbeeld een rij van Italiaanse populieren die een hoge silo van landbouwbedrijf aan het zicht onttrekken.

Agentschap Onroerend Erfgoed
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ile/boom/130246
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoed/node/?typologie=schermbeplantingen&pagina=3
2. Een boom geleid in schermvorm. Voluit: schermleiboom.

3. Bosbouwkundig synoniem voor overstaander.

Ecopedia
www.ecopedia.be/353/encyclopedie

schermleiboom
scherm•lei•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Een boom die geleid is in een afschermende vorm, verticaal of horizontaal.
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schermleiboom


schermslag
scherm•slag

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/184/encyclopedie/

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Productiebos#Schermslag

Verwante term: slaan
Duitse term: Schirmschlag
https://de.wikipedia.org/wiki/Schirmschlag
Engelse term: shelterwood cutting
https://en.wikipedia.org/wiki/Shelterwood_cutting

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schermslag


schermvorm
scherm•vorm

█ Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord: schermvormig; de vorm hebbend van een scherm.

(2 dimensionaal geleide linde)

scherp•vijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: zaagvijl

Vijl die dient om iets te scherpen, bijvoorbeeld een zaag of een blad (maaiblad, bijlblad ..).
In zijaanzicht kan deze vijl rechthoekig of driehoekig zijn. De driehoekige vorm kan dienen om zaagtanden te scherpen.

scherpvijlen
scherp•vij•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) scherpvijlen, (de) scherpvijling

Een zaag of blad (maaiblad, bijlblad ..) met de vijl scherpen.

scheuren
scheu•ren

1. █ Werkwoord
1. █ Naamwoorden van handeling: (het) scheuren, (de) scheuring

Grasland omploegen om er een akker van te maken.

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062586

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: umbrechen
www.duden.de/rechtschreibung/umbrechen_brechen_pfluegen_knicken
Engelse term bij 1: break up

2. █ Werkwoord
2. █ Naamwoorden van handeling: (het) scheuren, (de) scheuring

Door grote druk verbreken van een samenhang. Bijvoorbeeld takken van een boom (afscheuren) of het loslaten van vezels in een boomstam (inwendige breuk).

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062586

Verwante termen bij 2:
3. █ Werkwoord
3. █ Naamwoorden van handeling: (het) scheuren, (de) scheuring

■ Synoniem: delen.

Een wijze om vaste planten te vermeerderen of te grote planten op te delen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheuren_(plantvermeerdering)

Verwante termen bij 3:
Duitse termen bij 3: reissen, teilen. Naamwoorden van handeling: Reissen, Riss, Teilen, Teilung
Engelse term bij 3: divide. Naamwoord van handeling: division
https://en.wikipedia.org/wiki/Division_(horticulture)
Franse term bij 3: diviser. Naamwoord van handeling: division

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scheuren


scheut

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: schot
Scheut is woordverwant aan schieten; zich snel bewegen.

De wisselvorm schot is ook een stofnaam, afgeleid van het naamwoord van handeling van schieten. Opschot.
Wikipedia
Duitse term: Trieb
Engelse term, woordverwant: shoot
www.etymonline.com/word/shoot
Franse term: pousse

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scheut


schicht

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: monochasium

Bloeiwijze waarbij de zijassen beurtelings links en rechts van de as ontspringen. Deze naam berust op vergelijking met een bliksemschicht. Bron: artikel 6, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062605

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schicht

Wisiwis, UGent Plantentuin
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#schicht

Verwante termen:
www.scivit.de/glossar/botanik1/monochasium.html
https://en.wiktionary.org/wiki/monochasium

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schicht


schichtvormig
schichtvormig

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: geknikt

De vorm hebbende van een schicht.
schie•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) schieten, (de) schieting

Werkende met een schop: Door een zwaai, gewoonlijk volgens een vrijwel rechte lijn, verplaatsen; werpen, gooien. In dit gebruik niet meer algemeen. Inzonderheid van iets dat men met een schop verplaatst. In deze toepassing nog vrij algemeen, vooral in Z.-Ndl. Aarde schieten.
Bron, bewerkte tekst van artikel 1.: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062637

Het lemma schieten doet de hedendaagse mens denken aan het afvuren van een vuurwapen, maar deze variant van schieten is mogelijk verwant aan het Duitse schütten.
Schieten in de betekenis van zich snel voortbewegen is woordverwant aan scheut.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schieten


schijnbes
schijn•bes

█ Zelfstandig naamwoord

Schijnvrucht in de vorm van een bes.

Jeneverbes en uwe/venijnboom dragen schijnbessen.

Verwante termen:
Duitse term: Scheinbeere

schijngestalte
schijn•ge•stal•te

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schijngestalten

Verwante term: maanhout

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schijngestalte


schijnvrucht
schijn•vrucht

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schijnvrucht

Verwante termen:
Duitse term: Scheinfrucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheinfrucht
Engelse term:
Franse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schijnvrucht


schijngrondwaterspiegel
schijn•grond•wa•ter•spie•gel

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/801/encyclopedie

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/schijngrondwaterspiegel

Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/schijnwaterstand.shtml

Verwante termen:
schil•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Hout betekent hier zowel bos als oogstbaar hard materiaal van de boom

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062711.re.5

Schilhout wordt om de 20 à 25 jaar geschild en geslagen.

schillen
schil•len

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) schillen

■ Synoniemen: blekken, ontschorsen

De schors verwijderen van de boomstam en de gesteltakken. Ontschorsen.

"schilhout" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062711

Verwante termen:
Duitse termen: entrinden, schälen
Engelse termen: debark, pare

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schillen


schilschade
schil•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade aan levende bomen die onstaat door schillen. Schilschade kan onstaan door mensen en zoogdieren.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schilschade


schilijzer
schil•ij•zer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: schilschop

Gereedschap om boomstammen te ontschorsen.


Verwante termen:
Duitse termen: Rindeeisen, Rindenschäler, Schäleisen
Engelse termen: bark spade, bark spud
Plantenrelict uit vroegere tijden. Overblijfsel van een geheel dat vroeger veel groter was.

Als deel van een woordpaar: schimbos, schimheg

Verwante termen:
Verwante Engelse termen: ghost hedge, ghost woodland

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schim


schimheg
schim•heg

█ Zelfstandig naamwoord

Overblijfsel van een (oude) scheerhaag.

Verwante termen:
Engelse term: ghost hedge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schimheg


schimmel
schim•mel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: zwamWikipedia
Er zijn schimmels die bomen helpen (mycorrhiza) en aantasten.
Duitse term:
Engelse term:
Franse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schimmel


schimmelaantasting
schim•mel•aan•tas•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Aantasting door schimmels. In levende bomen, dood hout en bouwhout.

Verwante termen:
Duitse term: Schimmelbefall

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schimmelaantasting


schimmeldraad
schim•mel•draad

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: hyfeWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schimmeldraad

Verwante termen:
Duitse term:
Engelse term:
Franse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schimmeldraad


schimmelspore
schim•mel•spo•re

█ Zelfstandig naamwoord

Spore van schimmel.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schimmelspore


schimmelsporengehalte
schim•mel•spo•ren•ge•halt•e

█ Zelfstandig naamwoord

De hoeveelheid aanwezige schimmelsporen. Als men aan takbemesting doet verhoogt het schimmelsporengehalte in dat gebied.

Verwante termen:
Duitse term: Schimmelsporengehalte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schimmelsporengehalte


schindel
schin•del

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062732

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=49702

"dakspaan" in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Dakspaan

"schalie" in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schalie_(hout)

"schalie" Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062217

Verwante termen:
Duitse term: Schindel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schindel
Engelse termen: shake (Noord-Amerika), shingle
https://en.wikipedia.org/wiki/Shake_(shingle)
https://en.wikipedia.org/wiki/Wood_shingle
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=shingle
Franse termen: tuile en bois, bardeau, essis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tavaillon
http://mpflimousin.free.fr/Benevent.php

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schindel


schindeldak
schin•del•dak

█ Zelfstandig naamwoordMiddelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=49703

Verwante term: schindel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schindeldak


schindelen
schin•de•len

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) schindelen

Met schindels bekleden.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=49705

Verwante term: schindel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schindelen


schindelhout
schin•del•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat geschikt is om schindels van te maken.

Verwante termen:

Duitse term
Schlaghecke

Hakhoutheg. Slagheg. Heg waarvan slaghout geoogst wordt. Kijk bij hakhout.


Duitse term
Schlenge

"in niederd. gegenden versteht man unter schlenge ein aus faschinenmaterial hergestelltes befestigungswerk gegen wasser. der name erklärt sich aus dem verschlingen der weidenruthen u.s.w.. slenge, ein aus pfählen und faschinen im wasser gebautes werk." Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS11351

www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DS01926
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Meyers&lemid=IB10170

"schleng, stück wiese zwischen zwei gräben; im Ermlande furche in einer wiese Frischbier 2, 284b. vgl. schlenke"
Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS11352
Hier wordt het verband gelegd tussen Schlenge en Schlenke, Schlenke is slenk in het Nederlands.

Schlenke: "landschaftlich, besonders in nd. gegenden bezeichnet schlenke eine vertiefung oder rinne, die das wasser in der erde ausgespült hat"
Bron, 3: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&bookref=15,634,29

Duden's verklaring voor Schlenge: Reisigbündel (in het bijzonder, een Schlenge), Buhne (Buhne= bon, zoals in takkebon en visbon)
Bron: www.duden.de/rechtschreibung/Schlenge

https://de.wikipedia.org/wiki/Buhne


schob

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: schop

Kijk bij schop.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schob


schoeien
schoei•en

█ Werkwoord

Kijk bij beschoeien.


schoffel
schof•fel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schoffel

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schoffel

Verwante termen:
Duitse term: Schuffel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schuffel
Engelse termen, vertaalequivalenten: pull hoe (trekkend), push hoe (duwend), push pull hoe (duwend en trekkend)
Engelse term, woordverwant: shovel
www.etymonline.com/word/shovel
Oud Engelse term: scofl
www.etymonline.com/word/shovel
Franse termen: binette, sarcleuse

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schoffel


schol

█ Zelfstandig naamwoord

Dunne zode van zandgrond gestoken.
Bron: artikel 3., Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062823&lemmodern=schol&article=zode

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=49979

Verwante termen:
Duitse term: Scholle
www.dwds.de/wb/Scholle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schol


schollenzicht
schol•len•zicht

heizeis, plaggenhak?

Twentse Taalbank
www.twentsetaalbank.nl/docs/Regio_Brievenbus_1973.pdf

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schollenzicht


schoof

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: garfWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062858

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/schoof

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schoof

"garf" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M017306

"garf" in Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22garf%22

"garf" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/garf1

Verwante term: koren
Duitse term: Garbe
www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/de/schoof
Engelse term, woordverwant aan schoof: sheaf
Engelse term, woordverwant aan garf: garb
www.mijnwoordenboek.nl/vertalen.php?woord=sheaf&src=EN&des=NL
www.merriam-webster.com/dictionary/sheaf
https://en.wikipedia.org/wiki/Sheaf_(agriculture)
https://en.wiktionary.org/wiki/sheaf#English
Franse term, woordverwant aan garf: gerbe
www.larousse.com/fr/dictionnaires/francais/gerbe
https://fr.wiktionary.org/wiki/gerbe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schoof


schoontijd
schoon•tijd

1. █ Zelfstandig naamwoord

Periode waarin men in bos en natuurgebied niet mag werken om bepaalde dieren tijdens de voortplantingsperiode niet te verstoren.

Ecopedia
2. █ Zelfstandig naamwoord

Periode waarin niet gejaagd mag worden.

Verwante termen bij 2:
3. █ Zelfstandig naamwoord

In de bosbouw: Levensduur van een boom tot aan de velling.

schonen (ontzien, sparen)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schonen

Verwante termen bij 3:
Duitse term bij 3, vertaalequivalent: Umbtriebszeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Umtriebszeit
Wachstumsdauer bis zur Fällung
www.duden.de/rechtschreibung/Umtrieb#b2-Bedeutung-2a

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schoontijd


schoor

█ Zelfstandig naamwoord

1. Element in de bouwkunde.Wikipedia
Schoor is mogelijk woordverwant aan schraag.

Verwante termen bij 1:
2. Wisselvorm van schor. Kijk bij schor.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schoor


schop

1. █ Zelfstandig naamwoord

Werktuig.

bats
Verwante termen bij 1
Duitse termen bij 1: Schaufel, Schippe, Schöppe, Schüppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaufel
www.dwds.de/wb/Schaufel
Franse term: pelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pelle_(outil)
Engelse term, woordverwant: scoop
www.etymonline.com/word/scoop
Engelse term, woordverwant met achtervoegsel -el, vertaalequivalent: shovel
https://en.wikipedia.org/wiki/Shovel
www.etymonline.com/word/shovel

2. █ Zelfstandig naamwoord

Gebouw zonder voorwand dat dien als bergplaats of stelplaats.

■ Wisselvorm: schob
■ Synoniemen: kapschuur (onder voorbehoud), schuil

Wagenschuur, wagenhuis, overdekte bergplaats. In zuidelijke dialecten.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062757

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schop4
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schop4

"schuil" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063292

kapschuur

Verwante termen bij 2:
Duitse termen bij 2: Schop, Schopf, Schuppen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=LothWB&lemid=CS01105
https://de.wikipedia.org/wiki/Schuppen_(Gebäude)
www.plattmakers.de/nl/13318/Schuppen
Franse term bij 2: arbri? (= schuilplaats), échoppe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Échoppe
Engelse term bij 2: shop
www.merriam-webster.com/dictionary/shop
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=shop

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schop


schor
schor

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: schoor, schorreEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schor1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062934

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22schor%22

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwelder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoutmoeras

Ecopedia
www.ecopedia.be/316/encyclopedie/

www.scheldeschorren.be/wp/vroeger-en-nu/schor-schorre-schoor/
www.scheldeschorren.be/wp/vroeger-en-nu/schor-schorre-schoor/2/

Verwante term: laak
Duitse termen: Salzwiese, Schorre
https://de.wikipedia.org/wiki/Schorre
https://de.wikipedia.org/wiki/Salzwiese
Franse term: schorre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schorre
Engelse term, etymologisch verwant: shore
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=shore
Engelse term, hedendaags synoniem: salt marsh
https://en.wikipedia.org/wiki/Salt_marsh

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schor


schoren
scho•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) schoren, (de) schoring

Van een schoor voorzien. Bijvoorbeeld de hoekpalen van een heining rond een weide.

schorre
schor•re

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: schor

Kijk bij schor.


schors

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schors

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schors

Schors wordt soms al eens, vooral in Nederland, bast genoemd. Kijk bij bast.

Verwante termen:
Duitse termen: Borke, Rinde
schors•af•sto•ting

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van schors afstoten

Het afstoten van schors. Komt voor bij plataan.


schorsbeeld
schors•beeld

█ Zelfstandig naamwoord

De morfologische kenmerken die men ziet als men naar schors kijkt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schorsbeeld


schorsbrand
schors•brand

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: zonnebrand

Kijk bij zonnebrand.


schorsingroei
schors•in•groei

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het ingroeien van schors in de stam.

2. Ingegroeide schors.

Verwante termen:
Engelse term: bark inclusion

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schorsingroei


schorskamer
schors•ka•mer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: schorsholte

Deel in de stam waarin schors overgroeid is door de stam. Het resultaat van schorsingroei.

Verwante termen:
Engelse term: bark pocket
https://en.wikipedia.org/wiki/Bark_pocket

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schorskamer


schorskevers
schors•kevers

Keverfamilie waarvan de larven gangen graven in de schors en het cambium.

schorsplaat
schors•plaat

█ Zelfstandig naamwoord

Plaatvormig deel van de schors. Komt voor bij plataan, dennen en sommige wilgen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schorsplaat


schorsrichel
schors•ri•chel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: schorsribbel

Lijnvormige verhoging in de schors. Kan voorkomen in volgende plaatsen:
- tussen de stam en de takkraag
- daar waar de schors van codominante stammen of takken tegen elkaar groeien

Op de snoeiwonden van inlandse eik kunnen opvallende schorsrichels ontstaan, een hulpmiddel bij het herkennen van knoteiken.

Verwante termen:
Engelse termen: bark ridge, branch bark ridge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schorsrichel


schorsval
schors•val

█ Zelfstandig naamwoord

Het vallen van schors als gevolg van schorsafstoting. Komt voor bij plataan.


schorsverlies
schors•ver•lies

█ Zelfstandig naamwoord

Het verliezen van schors.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schorsverlies


schotbalk
schot•balk

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schotbalk

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schotbalk


schotbalkstuw
schot•balk•stuw

█ Zelfstandig naamwoord

Stuw waarin schotbalken verwerkt zijn.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Schotbalkstuw.jpg

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schotbalkstuw


schouw

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van schouwen

■ Synoniem: leuk

Inspectie, bezichtiging.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schouw4

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22schouw%22

"leuk" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/leuk2

Verwante termen:

schouwen
schou•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) schouw, (het) schouwen, (de) schouwing

■ Verwant werkwoord: loeken

Aanschouwen, beschouwen. De staat opnemen.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schouwen1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22schouwen%22

"loeken" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/loeken

"loeken" in Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=26636

Loeken is woordverwant aan het Duitse lugen. De oe in loeken is een u, de u zoals in koe = luken. De g in het Duitse lugen wordt uitgesproken zoals de g in het Franse guerre (oorlog). De k-klank en de g-klank verschillen dus niet zo veel. Lugen mag men niet verwarren met lügen = liegen.
www.duden.de/rechtschreibung/lugen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PL02457
Het Engelse werkwoord look is woordverwant aan loeken.
www.etymonline.com/word/look

schraag

1. █ Zelfstandig naamwoord

Bouwsel om planken of andere zaken op te laten steunen, bestaande uit een legger op vier schuine poten.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063030
2. █ Bijvoeglijk naamwoord

■ Wisselvorm: schrank

Schuin, schuins.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063031

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=50374

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schrank

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22schrank%22

Schraag is woordverwant aan Nederduits schraag en Cultuurduits schräg.

Verwante term: schoor
Duitse term: schräg
https://de.wiktionary.org/wiki/schräg
Nederduitse term: schraag
www.plattmakers.de/nl/7106/schraag
Zwitserduitse term: schār (schaar). Zie Schaarhaag.
https://digital.idiotikon.ch/idtkn/id8.htm#!page/81095/mode/1up

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schraag


schraal

█ Bijvoeglijk naamwoord

Arm aan voedingsstoffen.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schraal

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schraal


schraalgrasland
schraal•gras•land

█ Zelfstandig naamwoord

Een soortenrijk, laag productief grasland in een voedselarm milieu. Cultuurlandschap ontstaan door jarenlang extensief gebruik door de mens: maaien en afvoeren (en ook wateren) of maaien en begrazen.
Bron, bewerkte tekstovername: www.watervragen.nl/water-abc?pid=60&sid=837:Schraalgrasland

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nat_schraalgrasland

Ecopedia
www.ecopedia.be/bwk/vochtig-schraalgrasland-hm-hmm-hme

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Droog_schraalgrasland_van_de_hogere_gronden

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schraalgrasland


schragenzaag
schra•gen•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kraanzaag

Kijk bij kraanzaag.


schrank

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063063

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=50386

MOT
www.mot.be/nl/wie-zijn-wij/het-mot-in-beeld/oprichten-schrank

Schrank en dirkkraan zijn mogelijk hetzelfde werktuig.

Kijk ook bij schraag.

Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant aan schrank: Schrank, Schranke
Verwante Duitse term: Flaschenzug
https://de.wikipedia.org/wiki/Flaschenzug

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schrank


schranken
schran•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) schranken, (de) schrankingEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schranken

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schranken

www.infrawiki.nl/index.php/begrippenlijst/899-schranken

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063066

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/schranken

Verwante term: timmerwerk

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schranken


schraper
schrā•per

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: schraapijzer, schraapmes, schraapstaal

Gereedschap van uiteenlopende vorm om mee te schrapen.
Bron, bewerkte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063077


"schrapen" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063076

"schrapen" in Van Dale

schreiboom
schrei•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. In de volkssage: een boom nabij een galg waaronder de familieleden van de veroordeelden kwamen schreien.

2. Synoniem voor galgenboom.


schrepel
schrē•pel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrepel

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063098

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schrepel


schrijn

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: schreenEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schrijn

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22schrijn%22

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrijn

Verwante termen:
Duitse term: Schrein
https://de.wikipedia.org/wiki/Schrein
Engelse term: shrine
https://en.wikipedia.org/wiki/Shrine
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=shrine

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schrijn


schrijnhout
schrijn•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Fijn hout, kastenmakershout, hout waarvan “schrijnen” gemaakt worden.
Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank

schrijnwerk
schrijn•werk

█ Zelfstandig naamwoord

Meubelmakerswerk.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063142

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schrijnwerk


schrijnwerken
schrijn•wer•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) schrijnwerk, (het) schrijnwerken

Schrijn maken, meubelen maken.

Verwante term: schrijn

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schrijnwerken


schrijnwerker
schrijn•wer•ker

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

Meubelmaker.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meubelmaker

Verwante termen:
Duitse termen: Schreiner, Tischler
https://de.wikipedia.org/wiki/Tischler
Franse termen: ébéniste, menuisier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Menuisier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ébéniste
Engelse term: joiner
https://en.wikipedia.org/wiki/Joiner

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schrijnwerker


schroeien
schroei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) schroei, (het) schroeien, (de) schroeiing

Hout schroeien met een brander, om een donkere kleur aan het hout te geven en om de buitenkant van het hout te verharden, te verduurzamen en te effenen.


Verwante termen:
Duitse term: verkohlen
Engelse term: char

schuin planten
schuin plan•ten

█ Werkwoordelijke woordgroep

Planten (vegetatie) schuin planten (werkwoord). Gebeurt in de fruitteelt en mogelijk bij het maken van kruisheggen.


Verwante termen:
Franse term: planter obliquement
Engelse term, naamwoord van handeling: oblique planting
Verwante Engelse term: cordon tree (waarschijnlijk verwijzend naar het Franse cordon oblique. Cordon betekent rij, het heeft geen betrekking op schuin).

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schuin-planten


schub

█ Zelfstandig naamwoord

1. Blad van thuja. Schubblad.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schub

Verwante term bij 1: naaldboom
Engelse term bij 1: scale

2. Plantendeel bij varens.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schub


schudden
schud•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) schudden, (de) schudding

Handeling bij het drogen van hooi op het land.


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schudden


schuil

█ Zelfstandig naamwoord

Schuilplaats, beschutting.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063292

Verwante term: schop

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schuil


schulpen
schul•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) schulpen, (de) schulpingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schulpen

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063340

Verwante termen:
Engelse term: rip
Verwante Engelse term: resaw
www.thefreedictionary.com/Resaw
https://en.wikipedia.org/wiki/Resaw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schulpen


schulpzaag
schulp•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag waarmee men kan schulpen.

Verwante termen:
Engelse term: rip saw
https://en.wikipedia.org/wiki/Rip_saw
schu•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) schurenWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schuren_(techniek)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schuren

Verwante termen:
Duitse term: Schleifen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleifen_(Fertigungsverfahren)
Engelse termen: sand

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schuren


schurveling

schutblad
schut•blad

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schutblad_(plant)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schutblad


schutplaats
schut•plaats

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: schuilplaats

Plaats waar dieren beschutting vinden tegen hagel, regen, predatoren ... In een haag, bijvoorbeeld, vinden vogels beschutting tegen roofvogels.

Verwante termen:
Engelse term: cover

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schutplaats


schuur

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schuur

Verwante term: schop
Duitse term: Scheune
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheune

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schuur


secundair bos
se•cun•dair bos

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Secundair_bos

Verwante termen:
Duitse term:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sekundärwald
Franse term:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forêt_secondaire
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_forest

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#secundair-bos


secundaire groei
se•cun•dai•re groei

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: diktegroei

Kijk bij diktegroei.


secundaire plantenstoffen
se•cun•dai•re plan•ten•stof•fen

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Plantenstoffen die niet direct van levensbelang zijn voor de plant. Ze maken deel uit van de secundaire stofwisseling.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Secundaire_plantenstoffen

Verwante term: primaire plantenstoffen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#secundaire-plantenstoffen


secundaire successie
se•cun•dai•re suc•ces•sie

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Successie die begint op humushoudende bodem.


seizoensatypisch
sei•zoens•aty•pisch

█ Bijvoeglijk naamwoord

Afwijkend van de klimatologische omstandigheid die typisch voor het seizoen is.

"atypisch" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/atypisch

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gematigd_klimaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Seizoen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatverandering

Verwante termen:
Engelse term: unseasonal
https://en.wiktionary.org/wiki/unseasonal

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#seizoensatypisch


seizoenswerk
sei•zoens•werk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: seizoenwerk

Werk dat enkel of vooral plaats vindt in een bepaald seizoen.
Suffix oftewel achtervoegsel. Komt voor in volgende woorden: snoeisel, maaisel, voedsel ...

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/-sel

Verwante termen:
+ Bladwijzer:


semachorie
se•ma•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verspreiding van zaden.

Verwante termen:
Duitse term: Semachorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Semachorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#semachorie


semperflorens

█ Van Latijn semper en florens

De hele zomer door bloeiend.

"semper" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/semper

"florens" in Wiktionary
https://en.wiktionary.org/wiki/florens

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#semperflorens


senescentie
se•nes•cen•tie

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/senescentie

Als bijvoeglijk naamwoord: senescent (verouderend, lijdend aan senescentie)

Verwante termen:
Duitse term: Seneszenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Seneszenz_bei_Pflanzen
Franse term: sénescence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sénescence
Engelse term: senescence
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_senescence
Verwante Engelse term, Noord-Amerika: winter interest

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#senescentie


seychellenpalmnoot
sey•chel•len•palm•noot

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coco_de_mer

Verwante term: noot
Duitse term: Seychellennuss
www.spiegel.de/wissenschaft/natur/seychellenpalme-in-berlin-immer-stress-mit-der-supernuss-a-810125.html
Franse term: fruit de coco(tier) de mer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#seychellenpalmnoot


sierboom
sier•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ornamentale boom

Boom die de mens als sierlijk beschouwt en daarom geplant werd of behouden wordt.

Verwante termen:
Duitse term: Zierbaum
Franse term: arbre d'ornement
Engelse term: ornamental tree

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sierboom


sierstruik
sier•struik

█ Zelfstandig naamwoord

Struik die de mens als sierlijk beschouwt en daarom geplant of behouden wordt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sierstruik


siertuin
sier•tuin

█ Zelfstandig naamwoord

Tuin die ingericht werd om te sieren.


Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Siertuin

Verwante termen:
Duitse term: Ziergarten
https://de.wikipedia.org/wiki/Ziergarten
Franse term: jardin d'agrément
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_d'agrément
Engelse term: ornamental garden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#siertuin


siervrucht
sier•vrucht

█ Zelfstandig naamwoord

Vrucht die de mens als sierlijk beschouwd.

Verwante termen: vrucht

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#siervrucht


sikkel
sik•kel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sikkel_(werktuig)

MOT
www.mot.be/resource/Tool/sikkel?lang=nl

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sikkel2

Het Virtuele Land - Centrum Agrarische Geschiedenis 
www.hetvirtueleland.be/items/show/48519

De sikkel is niet alleen snijwerktuig. Vroeger maaiden de mannen met zeis of zicht het graan en kwamen de vrouwen achterna met de sikkel om het maaisel bijeen te trekken om vervolgens bundels te binden.

Verwante termen:
Duitse term: sichel
https://de.wikipedia.org/wiki/Sichel_(Werkzeug)
Franse term: faucille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faucille
Engelse term: sickle
https://en.wikipedia.org/wiki/Sickle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sikkel


sikkelen
sik•ke•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) sikkelen, (de) sikkeling

Afsnijden met de sikkel.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sikkelen


silvicultuur
sil•vi•cul•tuur

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bosbouw.

Kijk bij bosbouw.


singel
sin•gel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: houtsingel
boomsingel


slagboom
slag•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: sluitboom

Kantelbare boomstam of balk om een weg af te sluiten.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slagboom

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/slagboom

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slagboom

Verwante termen:
Duitse termen: Schlagbaum, Schranke, Schranken (Oostenrijks)
https://de.wiktionary.org/wiki/Schlagbaum
https://de.wiktionary.org/wiki/Schranke
https://de.wikipedia.org/wiki/Schranke
Engelse term: boom barrier
Engelse term, van Nederlands of Nederduits, niet meer in gebruik: slaught boom
Noorse term: bom
Zweedse term: bom

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) slaan, (de) slag, (de) slaging

■ Synoniem: houwen

1. Hout slaan = hout vellen. Zoals in slaghout oftewel hakhout (Duits Schlagholz).
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063758&article=Beseect

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: schlagen
Nederduitse term bij 1: slahn
www.plattmakers.de/nl/2783/slahn

2. Op hout slaan, niet om te vellen, maar om te bewerken. Beslaan.

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2: schlagen
Nederduitse term bij 2: slahn
www.plattmakers.de/nl/2783/slahn

3. Met een lange stok op de kroon van een boom slaan om om noten te oogsten en daarbij dode takken te verwijderen. Met stokslagen snoeien. Werd gedaan met walnootbomen.

Verwante termen bij 3:
Duitse term bij 3: schlagen
Nederduitse term bij 3: slahn
www.plattmakers.de/nl/2783/slahn

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slaan


slaghout
slag•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. Hout dat in een spel gebruikt wordt om een bal mee te slaan, zoals in cricket en baseball.

2. Synoniem van hakhout. Kijk bij hakhout.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063837

Verwante termen:
Duitse termen bij 1: Schläger, Schlagholz
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DS01743
Franse term bij 1: batte
https://fr.wiktionary.org/wiki/batte
Engelse term bij 1: bat
https://en.wikipedia.org/wiki/Bat-and-ball_games

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slaghout


slagregen
slag•re•gen

█ Zelfstandig naamwoord

Regen die met grote kracht neerslaat.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063844

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/slagregen

Verwante termen: hemelwater
Duitse term: Schlagregen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagregen
Franse term: pluie battante, pluie torrentielle
Engelse term: torrential rain

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slagregen


slagrest
slag•rest

█ Zelfstandig naamwoord

Het hout dat op het kapveld overblijft na kaalslag of rooien.

Verwante termen:
Duitse term: Schlagabraum
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagabraum

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slagrest


slagschade
slag•schā•de

█ Zelfstandig naamwoord

www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html

Verwante term: veegschade

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slagschade


slagschaduw
slag•schā•duw

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slagschaduw

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slagschaduw


slagveld
slag•veld

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar hout geslagen wordt of werd.

Verwante termen:
Duitse term: Schlagfläche

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slagveld


slapende knop
slā•pen•de knop

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/slapende%20knoppen

Verwante termen:
Duitse term: schlafende Knospe
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlafende_Knospe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slapende-knop


slat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Slat is een wisselvorm van sloot
■ Wisselvorm: slaatEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slat

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063893

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52544&article=slāt

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064242&article=slāt

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4500&article=slāt

Verwante termen:
Duitse term: Schlatt

slechtbijl
slecht•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063922.re.13

Duitse termen: Blattbeil, Schlichtaxt, Schlichtbeil
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=schlichtaxt
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=schlichtbeil

https://de.wiktionary.org/wiki/Blattbeil

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slechtbijl


slechten
slech•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) slechten, (de) slechting

■ Wisselvorm: slichten

Vlak maken, glad maken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063922

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slechten

Verwante termen:
Duitse term: schlichten
Engelse term: slight
www.etymonline.com/word/slight

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slechten


slede
sle•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: slee

Glijdend voertuig. Kennen we tegenwoordig als vervoermiddel op sneeuw, maar ook buiten de winter kan dit tuig gebruikt worden.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slede

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slee

Slede om een eg te vervoeren: www.hetvirtueleland.be/cag/items/show/81655

Verwante termen:
Duitse term: Schlitten
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlitten
https://de.wikipedia.org/wiki/Stangenschleife
Engelse termen, woordverwant: sled, sledge, sleigh
Engelse term: slipe, verwant aan Nederlands sleep
https://en.wikipedia.org/wiki/Sled
www.etymonline.com/word/sled
www.etymonline.com/word/sledge
www.etymonline.com/word/sleigh

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slede


sleedoornbes
slee•doorn•bes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: sleepruim

Kijk bij sleepruim.


sleepruim
slee•pruim

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: sleebes, sleedoornbes

Vrucht, bes van de sleedoorn.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/sleepruim

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063932.re.2

Verwante termen:
Franse term: prunelle
Engelse termen: sloe, sloe berry

sleg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: slegge, slei
■ Synoniem: klophout, tuinhamerWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slegge_(gereedschap)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slegge

www.hetvirtueleland.be/cag/items/show/82924

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063962

Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/sleg.shtml

www.mot.be/resource/Tool/sleg?lang=nl

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22slei%22

Het Engelse sledge, zoals in sledgehammer, en het Noorse sleggje zijn woordverwant aan sleg.
www.merriam-webster.com/dictionary/sledge
https://nn.wikipedia.org/wiki/Sleggje

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sleg


slem

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: slemp


Modder.

Woordverwant een het Duitse Schlamm.
Later werd op het einde -p toegevoegd: slemp, woordverwant aan het Duitse Schlampe.
Slemp is de stam van het werkwoord verslempen.

Slem is mogelijk woordverwant aan slijm. Slijm heeft ook de betekenis van modder.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slijm

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Schlamm

De samensteller van deze lijst vermoedt woordverwantschap tussen het Engelse slum en slem. Onder voorbehoud.
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=slum

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slem


slempen
slem•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) slempen, (de) slemping

■ Wisselvorm: slemmen

Grond met water drenken.
Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slempen
Van de woordstam slem.

Grond met water drenken om die goed te doen aaneensluiten, bijvoobeeld bij het planten van bomen.
Sleuven, gaten of diepten met zand vullen onder rijkelijke toevoer van water, zodat het zand dicht ineen gaat zitten.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063982

Verwante termen:
Duitse term: schlammen
www.duden.de/rechtschreibung/schlammen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slempen


slempig
slem•pig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van grond: geneigd tot dichtslibben.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063982.re.1

Verwante termen:
Duitse term: schlampig
www.duden.de/rechtschreibung/schlampig

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slempig


slenk

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063991

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52380

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slenk

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slenk

Verwante termen:
Duitse term: Schlenke
www.dwds.de/wb/Schlenke

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slenk


slepen
sle•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) slepen

Trekkend over de grond verplaatsen.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/slepen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slepen


sleunbijl
sleun•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: snoeibijl

Kijk bij snoeibijl.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064013.re.7&article=Sleunbijl

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sleunbijl


sleunen
sleu•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) sleunen, (de) sleuning

1. Snoeien om een boom in vorm te brengen (bosbouw). Opsnoeien.Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064013

Ecopedia
www.ecopedia.be/38/encyclopedie/

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sleunen
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sloven

Met voorzetsel op-: opsleunen = opsnoeien

2. Snoeien om een boom volledig van takken te ontdoen vóór het vellen (velwijze van vroeger).

Verwante termen:
Duitse term: entasten
Franse term:  ébrancher
Engelse term: debranch
https://en.wiktionary.org/wiki/debranch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sleunen


sleunhout
sleun•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: sleunsel


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sleunhout


sleunmes
sleun•mes

█ Zelfstandig naamwoord

Kapmes.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064013.re.9&article=Sleunmes

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sleunmes


sleunsel
sleun•sel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem, in de context van bosbouw: dunsel (gesnoeid kroonhout)

Snoeisel.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064013.re.5&article=Sleunsel

sleutelsoort
sleu•tel•soort

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: hoeksteensoortWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sleutelsoort

Ecopedia
www.ecopedia.be/131/encyclopedie/
www.ecopedia.be/132/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: Schlüsselart
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlüsselart
Franse term: espèce clé de voûte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espèce_clé_de_voûte
Engelse term: keystone species
https://en.wikipedia.org/wiki/Keystone_species

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sleutelsoort


sliet

█ Zelfstandig naamwoord

Van takken ontdaan stammetje. Lange, dunne paal.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sliet

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064051

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52418

Verwante termen:
Duitse term: Schlet
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS11476
Engelse term: sloat
www.yourdictionary.com/sloat
www.thefreedictionary.com/sloat

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sliet


slik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: slijk

Modderig land.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slik_(landvorm)

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID91672

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064057

"slijk" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slijk

Verwante term:
Duitse term: Schlick
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlick
www.dwds.de/wb/Schlick
Engelse term: slick
www.etymonline.com/word/slick

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slik


slingerplant
slin•ger•plant

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slingerplant

Verwante termen:
Duitse term: Schlingpflanze
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlingpflanze
Franse term:
Engelse term: bine
https://en.wikipedia.org/wiki/Bine_(botany)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slingerplant


sloot

█ Zelfstandig naamwoord

Smalle, gegraven waterloop die dient om overtollig water af te voeren. Een sloot kan ook dienen als erfscheiding.

Verschillende bronnen stellen dat een sloot in principe smaller is dan een gracht. Dit is onjuist om volgende redenen. Ten eerste heeft een gracht geen bepaalde breedte en ten tweede kan gracht een synoniem van sloot zijn, daarbij in gedachte houdend dat gracht meerdere betekenissen heeft.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sloot


sloothaak
sloot•haak

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sloothaak

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064243.re.11

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52547

De sloothaak lijkt op de mesthaak, maar de tanden van de mesthaak staan onder een scherpere hoek.

Haak heeft hier betrekking op een vork oftewel riek. Zie ook mesthaak. Niet te verwarren met de hak.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sloothaak


sloothak
sloot•hak

■ Synoniem: sloothouw
■ Regionaal synoniem: krabzeis/krabzeis(s)ieWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026760.re.6

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sloothak


sloothark
sloot•hark

Herk voor het zuiveren van sloten.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064243.re.12

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sloothark


sloten
slō•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) sloten

■ Synoniem: grachten

1. Sloten aanleggen.

2. Sloten onderhouden, schoonmaken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064243

"slatten" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063897

Duits Schlatt
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlatt_(Gewässer)
https://de.wikipedia.org/wiki/Heideweiher

Verwante termen:

sluis

█ Zelfstandig naamwoord

1. Inrichting tussen twee wateren, waardoor deze naar believen met elkaar in gemeenschap gebracht of van elkander gescheiden kunnen worden.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064303

Waterkering.

2. Sas. Inrichting die schepen toelaat hoogteverschillen op een kanaal te overbruggen of een rivier en een kanaal met elkaar verbindt.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sluis_(waterbouwkunde)

Etymologiebank.nl
slui•zen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) sluizen, (de) sluizing

Water door of uit een sluis laten stromen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064303.re.1

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sluizen


smetlijn
smet•lijn

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: slaglijn, smetkoord, spatlijn

www.mot.be/resource/Tool/smetlijn?lang=nl

"spatlijn " in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spatlijn

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064451
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063838

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#smetlijn


smetten
smet•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) smetten, (de) smetting

Door slaan een afdruk maken van een met krijt, houtskool of een andere kleurstof ingewreven lijn. Werken met de smetlijn.
Bron, bewerkte tekst: artikel 4, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064458


Verwante term: smetlijn

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#smetten


smeulen
smeu•len

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) sluizen

Langzaam gloeien zonder vlam.
Bron: Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=smeulen&lang=nn

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/smeulen

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52833

Verwante termen:
Duitse term: glimmen, schwelen
www.duden.de/rechtschreibung/glimmen
www.duden.de/rechtschreibung/schwelen
Engelse term: smolder, smoulder
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=smolder
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=smoulder

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#smeulen


snaad

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: snaat, snade, snoad
■ Synoniem: zeisboom; kortweg: boom

Zeissteel.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064634

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
Hagelandsch idioticon, www.dbnl.org/arch/tuer001bijd01_01/pag/tuer001bijd01_01.pdf

Snaad is woordverwant aan snijden en snede.

snaar
www.dbnl.org/tekst/_taa008195701_01/_taa008195701_01_0069.php
Verwijzing: Pauwels, J.L. (1948), ‘De overgang van d tot r in de Zuidnederlandse dialecten´. In: Album prof. dr. Frank Baur. Deel 2; blz. 161-174.

Verwante termen:

snede
sne•de

█ Zelfstandig naamwoord

Artikel in voorbereiding.

eerste en tweede snede toemaat

1. grassnede
2. www.vandale.be/opzoeken?pattern=snede&lang=nn
1 het snijden, naamwoord van handeling
2 opening die door snijden is ontstaan; insnijding, wond, kerf
3 het afgesnedene: een snede brood, maaisel
4 scherp gedeelte: de snede van een mes


Verwante termen:
Franse term: entaille

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snede


sneeuwbaleffect
sneeuw•bal•ef•fect

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: ecologisch sneeuwbaleffectWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sneeuwbaleffect

Duitse term: Schneeballeffekt
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneeballeffekt
Franse term: effet boule de neige
https://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_boule_de_neige
Engelse termen: cascade effect, snowball effect
https://en.wikipedia.org/wiki/Snowball_effect
https://en.wikipedia.org/wiki/Cascade_effect_(ecology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sneeuwbaleffect


sneeuwbeladen
sneeuw•be•la•den

█ Bijvoeglijk naamwoord

Met sneeuw bedekt oftewel beladen.

Afgeleide: sneeuwbelading, zelfstandig naamwoord
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M006713

Verwante term: sneeuwdruk

sneeuwbreuk
sneeuw•breuk

█ Zelfstandig naamwoord

Een breuk veroorzaakt door sneeuwdruk. Een inwendige of volledige breuk.

Verwante termen:
Duitse term: Schneebruch
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneebruch
Engelse term: snow breakage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sneeuwbreuk


sneeuwdruk
sneeuw•druk

█ Zelfstandig naamwoord

De neerwaartse druk die het gewicht van (deels bevroren) sneeuw uitoefent op een lichaam, in de context van deze lijst op bovengrondse boomledematen.

Verwante termen:
Duitse term: Schneedruck

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sneeuwdruk


sneeuwgrens
sneeuw•grens

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sneeuwgrens

Verwante term: boomgrens
Duitse term: Schneegrenze
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneegrenze
Franse term: étage nival
https://fr.wikipedia.org/wiki/Étage_nival
Engelse term: snow line
https://en.wikipedia.org/wiki/Snow_line

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sneeuwgrens


sneeuwschade
sneeuw•schā•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade verorzaakt door de druk van sneeuw

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sneeuwschade


snijbank
snij•bank

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: haalbank

1. Werkbank waarin bepaalde zaken worden vastgezet die bijgesneden moeten worden.
1.1. Bank met voetbediende hefboom om werkstukken te klemmen zodat ze bewerkt kunnen worden met een haalmes.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Verwante termen:
Duitse termen: Schnitzbank, Schnitzbock
https://de.wikipedia.org/wiki/Schnitzbank
Franse term: banc d'âne (banc à tailler ?)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banc_d'âne
Engelse term: draw bench, shaving horse
https://en.wikipedia.org/wiki/Shaving_horse

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snijbank


snijden
snij•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) snijden, (de) snijding

■ Voluit: houtsnijden

Met een scherp voorwerp iets in delen scheiden, vormgeven of wegnemen (afsnijden).

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064732

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52963

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID18532

Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=snijden&lang=nn
Duitse termen: schneiden, schnitzen. Naamwoorden van handeling: Schneiden, Schneidung, Schnitzen, Schnitzung
Franse termen: couper, graver
Engelse termen: carve, cut, engrave, notch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snijden


snijwerk
snij•werk

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het snijden (in hout).

2. De goederen die vervaardigd worden door snijden.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snijwerk


snijplank
snij•plank

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Snijplank

Verwante term: plank
Duitse term: Schneidebrett
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneidebrett
Franse term: planche à découper
https://fr.wikipedia.org/wiki/Planche_à_découper
Engelse term: cutting board
https://en.wikipedia.org/wiki/Cutting_board

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snijplank


snik

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaald type steekbeitel dat gebruikt wordt zoals de steekaks.
In onderstaande opname wordt de snik getoond vanaf 2:30 op de tijdlijn.

Verwante termen:

snipper
snip•per

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: houtsnipper

Een klein, plat stukje van betrekkelijk zacht materiaal als papier en hout.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/snipper

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064753

Verwante termen:
Engelse term: chip
https://en.wikipedia.org/wiki/Woodchips

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snipper


snipperen
snip•pe•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) snipperen, (de) snipperingVerwante termen:
 • snipper
 • snippermes
 • versnipperen
+ Bladwijzer:


snippermes
snip•per•mes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: haalmesWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064754.re.6

Verwante termen:
 • haalmes
 • snipper
 • snipperen
 • versnipperen
+ Bladwijzer:


snit

█ Zelfstandig naamwoord

Naam van verschillende sikkelvormige snijwerktuigen. Tweede lid in rietsnit.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064761

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/snit2

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snit


snoei

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij snoeien.


snoeibeitel
snoei•bei•tel

█ Zelfstandig naamwoord

Beitel aan een lange steel die men gebruikt bij het snoeien van opgaande bomen. Men kan ervoor kiezen om met een houten hamer op het uiteinde van de steel te slaan.
Bron, met toegevoegde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064766.re.25

www.mot.be/resource/Tool/snoeibeitel?lang=nl

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=93719

Een snoeibeitel kan veranderd worden in een schilijzer door het blad onder een hoek te buigen.

Verwante termen:
Franse term: émondoir
Engelse term: pruning chisel?

snoeibeurt
snoei•beurt

█ Zelfstandig naamwoord

Gelegenheid (moment) waarin gesnoeid wordt. Snoeiing.

"beurt" in Wiktionary

Verwante termen:
Franse termen:
 • coupure (bij scheerhaag)
 • émondage (bij bomen, struiken en knotbomen)
 • recepage, recépage (bij rijshakhout)
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snoeibeurt


snoeibijl
snoei•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

Een licht bijl om kroonhout te kappen. Dit bijl heeft geen klievende functie en daardoor mag het bijlblad recht en dun zijn, wat gewicht bespaart.

Vroeger kroop men in opgaande bomen om ze in vorm te snoeien of vóór het vellen de takken te verwijderen. Een lichtgewicht bijl was hiervoor aangewezen. Maar eigenlijk kun je elk bijl dat geschikt is om mee te snoeien een snoeibijl noemen. Langdurig werken met een licht bijl is minder vermoeiend.

Verwante termen:
Duitse term: Astungsaxt
Franse term: hache d'ébranchage
Engelse term: pruning axe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snoeibijl


snoeien
snoei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) snoei, (het) gesnoei, (het) snoeien, (de) snoeiing
Snoeien is mogelijk woordverwant aan snijen/snijden.
*Blijkbaar is Schneidung geen naamwoord van handeling, doch Beschneidung is dat wel ...
Schneid
www.rzuser.uni-heidelberg.de/~cd2/drw/e/sc/hnei/schneid.htm

Franse termen: émonder, tailler. Naamwoorden van handeling: émondage, taillage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taille_(arboriculture)
https://fr.wiktionary.org/wiki/taillage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Émondage
Engelse term: prune
https://en.wikipedia.org/wiki/Pruning

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snoeien


snoeihout
snoei•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: snoeisel

Bij het snoeien afgesneden hout.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064766.re.27

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snoeihout


snoeiling
snoei•ling

■ Wisselvorm: snoeieling

Gesnoeid deel van een plant.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52994

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

snoeimes
snoei•mes

█ Zelfstandig naamwoord

(klein en groot)
Franse term: serpette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serpette
Engelse term: pruning shears
https://en.wikipedia.org/wiki/Pruning_shears

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snoeischaar


snoeischok
snoei•schok

█ Zelfstandig naamwoord

Als een (knot)boom gesnoeid wordt moet de boom meer energie steken in het aanmaken takken en bladeren (fotosynthese) en het overwallen van de wonden. Vooral voor reeds verzwakte bomen kan dit een schok zijn die verval inluidt.

"schok" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062811

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snoeischok


snoeisel
snoei•sel

█ Zelfstandig naamwoord

■ snoei + sel

Wat bij het snoeien afvalt. Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064766.re.15

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52996

-sel
ter aanduiding van het voortbrengsel der werking
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M023180

"-sel" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/-sel

Verwante termen:
Engelse term: clippings

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snoeisel


snoeiwond
snoei•wond

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: snoeiwonde

Wond die onststaat door snoeien.

Verwante termen
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snoeiwond


snoeizaag
snoei•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag waarmee men kan snoeien.

Verwante termen:
Duitse termen: Astsäge, Gartensäge
Franse term: scie d'élagage
Engelse term: pruning saw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snoeizaag


snoer

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde lei- en snoeivorm van een fruitboom.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snoer


solitair
so•li•tair

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: alleenstaand

Kijk bij alleenstaand.


solt

█ Zelfstandig naamwoord

Plaatsnaam. Collectief van germ. sula- ‘slijk, modder’, o.a. in de gehuchtnamen Solt (Neeroeteren), Bovensolt (Opitter) en Neersolt (Tongerlo). Bron: Jos Molemans, Profiel van de Kempische toponymie (1977)

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Solt_(België)

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID5169&article=sula

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Collectivum

sol (sula) + t
"achtervoegsel t" in Wiktionary


Verwante termen:
Verwante Duitse term: Suhle
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=suhle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#solt


sommer
som•mer

█ Zelfstandig naamwoord

Recht gewassen hout. Zware draagbalk. Tegenovergestelde van een krommer.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sommer


█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soort

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#soort


soortvast
soort•vast

█ Bijvoeglijk naamwoord

Gezegd van een dier dat zich voedt met bepaalde planten- of dierensoorten. Een honingbij is soortvast.

www.bijenhouden.nl/phpbb/viewtopic.php?t=20762

Een plant die niet hybridiseert is soortvast.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#soortvast


soortvorming
soort•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van soort vormen
sor•ti•ment

█ Zelfstandig naamwoord

Sortiment is sortering volgens classificatie van hout op basis van kwaliteit, soort en afmeting.
Bron: www.ensie.nl/probos/sortiment

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/houtsortimenten

Verwante termen:

spaakschaaf
spaak•schaaf

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spookschaafWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spookschaaf

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065044.re.19

www.mot.be/resource/Tool/spaakschaaf?lang=nl

Verwante term: schaaf
Duitse term:
Franse term:
Engelse term: spokeshave

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spaakschaaf


spaan

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spaander

1. Afgespleten hout.

2. Bepaald gereedschap. Bakspaan, roeispaan, spaan van de schoenmaker en hamaker.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/spaander

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spaan
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spaander

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065046

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53679

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065047

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22spaan%22

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaan_(voorwerp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaan

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/houtspaan
https://nl.wiktionary.org/wiki/spaan
https://nl.wiktionary.org/wiki/spaander


Verwante termen:
Duitse term: Holzspan, Span

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spaan


spaanboom
spaan•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Een stuk hout waarin spanen gesneden werden waardoor het geheel op een naaldboom met volle kroon lijkt.

Verwante termen:
Duitse term: Spanbaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanbaum
Engelse term: shaved tree

spaanplaat
spaan•plaat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vezelplaatWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanplaat

Verwante termen:
Duitse term: Spanplatte
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanplatte
Franse term: panneau de particules de bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_particules_de_bois
Engelse term: fibreboard, particle board
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiberboard
Engelse term, Noord-Amerikaans: fiberboard
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiberboard
https://en.wikipedia.org/wiki/Particle_board

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spaanplaat


spaarboom
spaar•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die gespaard wordt of werd bij het vellen of rooien van een groep bomen. Overstaander.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spaarboom


spaarling
spaar•ling

Voorstel als synoniem voor overstaander en spaartelg.


spaarmerken
spaar•mer•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) spaarmerken, (de) spaarmerking

Spaarbomen merken.

spaartelg
spaar•telg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voorstel voor een synoniem: spaarling

Bij hakhout: Een spaartelg is een opgaande boom (in wording) die gegroeid is uit een scheut die gespaard werd bij het bekappen van een hakhoutindividu.

Verwante termen:
Franse term in de context van gespaarde jonge boom: baliveau

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spaartelg


spaartelgenbos
spaar•tel•gen•bos

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaartelgenbos

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spaartelgenbos


spade
spā•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spaWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spade

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spade2

"spa" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065041

Verwante termen:
Duitse term: Spaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Spaten
Franse termen: bêche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bêche
Engelse term: spade
https://en.wikipedia.org/wiki/Spade

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spade


spalier
spa•lier

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: espalierEtymologiebank.nl
Spaltbohle

Dikke eiken plank, gemaakt door zuiver kwartiers te klieven en daarna te kantrechten door beslaan.

spalten, splijten, klieven

span

█ Zelfstandig naamwoord

Touw gespannen tussen twee poten van vee dat gehoed wordt, om het weglopen of het beklimmen van wallen moeilijk te maken.

www.leestekensvanhetlandschap.nl/tuunwal. Citaat: "Dit was eerder niet nodig, omdat de boeren de schapen met een span lieten lopen (er werd een touw gespannen tussen een voor- en achterpoot)."

Artikel 5: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065073
Artikel 7: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065075

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#span


spanblok
span•blok

■ Volkse naam: klos

Houten blok waarin men een gespannen koord kan vastzetten en die koord met een ruk ook weer kan lostrekken. Voorloper van de spanriem.

klos, verwant aan Duits Kloz en Klotz

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/klos1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Duitse namen: Seilholz, Trochlea; in allerlei wisselvormen
Franse namen: clé à foin, troye (trochlea)
Italiaanse naam: troclea

spanningsbank
span•nings•bank

█ Zelfstandig naamwoord

De spanningsbank is een educatief hulpmiddel dat gebruikt wordt om te tonen hoe men een boom die onder spanning staat op een veilige manier kan doorzagen met een kettingzaag. In de bank wordt een boomstam opgespannen om duw- of trekspanning te simuleren.Verwante term: kettingzaag
Duitse term: Spannungssimulator

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spanningsbank


spanzaag
span•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Een zaag waarin het zaagblad opgespannen wordt.

Voorbeelden: beugelzaag/boogzaag, gestelzaag, raamzaag.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanzaag

Verwante termen:
Duitse term: Spannsäge

spar

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: sparre, sperreEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spar

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065095

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53756
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53943

"sparhout" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53749

"sparremaker" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53757

Spar is woordverwant aan speer.
Etymologiebank.nl
spa•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) sparen, (de) sparing

Bepaalde bomen of scheuten laten staan bij de houtoogst.

(besparing)
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sparen


spark

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: sparcke, sprank, spranke

Vonk.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spark

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID3540

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53753&article=sparcke

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065101&article=sparcke

www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-s/

"sprank" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54325

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065526

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=95514
(een sprankje hoop)

"sprankel" (sprank + diminutiefsuffix -el) in Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54328

"sprankel" (sprank + diminutiefsuffix -el) in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065527

We weten tegenwoordig niet meer dat spark deel uitmaakt van de Nederlandse woordenschat, maar sprankeltje en sprankje kennen we wel nog als begrip.
https://taal.vrt.be/sprankje-sprankeltje-een-hoop

werkwoord: sporken, spokken (samentrekking)
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-s/

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065438
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065485

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spokken

pof: opgeblazen, opgezwollen voorwerp

Etymologiebank.nl
Engelse term, zelfstandig naamwoord en werkwoord: spark
www.etymonline.com/word/spark
Engelse term met diminutiefsuffix, zelfstandig naamwoord en werkwoord: sparkle
www.etymonline.com/word/sparkle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spark


spatkracht
spat•kracht

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spatkracht

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spatkracht


specerij
spē•ce•rij

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Specerij

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/specerij

Kijk ook bij spijs.

Verwante termen:

spechtschade
specht•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade aan hout toegebracht door een specht of spechten.

speciatie
spē•cia•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: soortvorming

Kijk bij soortvorming.


specimen
spē•ci•men

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Specimen

Verwante termen:
Engelse term: specimen
https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_specimen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#specimen


speenbed
speen•bed

█ Zelfstandig naamwoord

"verspeenbed" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065207.re.11
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A015425.re.1

Verwante term: verspenen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#speenbed


speirochorie

█ Zelfstandig naamwoord

Ongewilde verspreiding van zaden in zaadgoed.

Verwante termen:
Duitse term: Speirochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Speirochorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#speirochorie


speld

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: spel, spelle, spil

Oude benaming voor dennennaald.

Artikel 4, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065186

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#speld


spelt

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spelt

Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant: Spelt, Spelz
Duitse termen: Dinkel, Fesen, Vesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Dinkel
Franse term: épeautre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Épeautre
www.cnrtl.fr/etymologie/épeautre
Engelse term: spelt
www.etymonline.com/word/spelt

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spelt


spie

█ Zelfstandig naamwoord

Kleine wig.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065238

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spie1

www.neerlandistiek.nl/2017/01/etymologie-spie/

Kijk ook bij wig.


Verwante term: wig
Franse term, spie in een werktuigsteel: coin d'emmanchage. Emmancher is een steel in een werktuig plaatsen.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coin_(machine_simple)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spie


spiegel
spie•gel

█ Zelfstandig naamwoord

Glinsterende straal of mergstraal in hout.

Bron: artikel 13, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065245

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spiegel_(hout)

Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/spiegel.shtml#spiegel_houtstraal

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spiegel


spiegelen
spie•ge•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) spiegelen, (de) spiegeling

In de snaarinstrumenten- en meubelbouw: een stuk hout in de stamlengte (tangentiaal) doormidden zagen en de twee delen zo verlijmen dat de tekeningen van de twee stukken een spiegelbeeld vormen.

Verwante termen:
Engelse term: bookmatching
https://en.wikipedia.org/wiki/Bookmatching

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spiegelen


spijs

1. Voedsel.
1.1. Moes (brij). *Vulling, belegsel van een taart, vla of dergelijk gebak. Appelspijs, amandelspijs.
"specerij" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/specerij

Italiaans en Middeleeuws Latijn spesa, daarvoor Latijn spensa?
Wiktionary
https://en.wiktionary.org/wiki/spesa

Latijnse synoniem voor spijs en toespijs: condimentum/condimentarium, afgekort condiment

spik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: specke, spijk (onder voorbehoud)Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065308

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53864

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spikelspade

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spik

"spekdam" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065181

"spijk" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065286

spikelspade
spik + el (diminutiefsuffix) + s (verbindingsletter of meervoudsuitgang) + pade (pad) -> spi•kels•pā•de

Verwante termen:
Duitse termen: Specke, Spëcke, Speckdamm, Spick, Spickdamm
- https://de.wikipedia.org/wiki/Specke_(Straßenbau)
- www.woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GS33294#XGS33294
- www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer&lemid=LS06098
- www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PS08500
- www.woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GS33294#XGS33294
- www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/Navigator/navigator_py?sigle=DWB&lemid=GS33294&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&sigle1=DWB&lemid1=GS33294&sigle2=DWB&lemid2=GS33290
- www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/Navigator/navigator_py?sigle=DWB&lemid=GS33294&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&sigle1=DWB&lemid1=GS33290&sigle2=DWB&lemid2=GS34262
- www.woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Gliederung&hitlist=&patternlist=&lemid=GS33290#XGS33290
- www.woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Gliederung&hitlist=&patternlist=&lemid=GS33294#XGS33294

- 'Wehrdamm eines Flusses, Anlandung, Werder, als Kuhweide benutzt'. Bron: www.woerterbuchnetz.de/RhWB?lemma=spick_iv

spil

█ Zelfstandig naamwoord

Voortzetting van de stam in de kruin.
Bron: Artikel 7.a. Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065317

www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html

oplossende spil
doorlopende spil

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spil


spilhout
spil•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout van de doorgaande spil (stam) met schors vanaf maaiveld tot en met eindknop zonder zijtakken. Naaldbomen hebben meestal een doorlopende spil. Loofbomen hebben meestal een oplossende spil. Bron: www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spilhout


spindel
spin•del

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A014220

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spindel

Verwante term: klos
Duitse term: Spindel
Engelse term: spindle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spindel


spinselmot
spin•sel•mot

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stippelmotten

Verwante term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spinselmot


spint

1. █ Zelfstandig naamwoord

Het hout tussen de schors en het kernhout.

2. █ Zelfstandig naamwoord

Spinsel van de spintmijt.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spint3

Verwante term bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spint


spinthout
spint•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Ingeburgerde tautologie van spint? Antoniem van kernhout.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spinthout

Verwante termen:
Duitse term: Splintholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Splintholz
Franse term: aubier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aubier
Engelse term: sapwood
https://en.wikipedia.org/wiki/Wood#Heartwood_and_sapwood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spinthout


spintmijt
spint•mijt

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spint_(mijt)

Verwante term: spint

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spintmijt


spiraalboor
spi•raal•boor

Boor in de vorm van een cylinder waarin twee spiraalvormige groeven zijn aangebracht.
Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065367.re.4

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spiraalboor


spitten
spit•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) spitten

■ Synoniem: omspittenWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065392

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spitten


spitvork
spit•vork

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spitvork

Verwante termen:
Duitse term: Grabegabel
https://de.wikipedia.org/wiki/Grabegabel
Franse term: fourche bêche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fourche_bêche
Engelse term: digging fork, spading fork
https://en.wikipedia.org/wiki/Garden_fork

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spitvork


splinter
splin•ter

█ Zelfstandig naamwoordVan Dale
www.vandale.be/opzoeken?pattern=splinter&lang=nn

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065403

Verwante term: hout

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#splinter


spon

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065441

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spon1

"spongat" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065441.re.9

Verwante term: sponboor
Duitse term: Spund
www.dwds.de/wb/Spund
Franse term: bonde (gat en stop), bondon (stop)
https://fr.wiktionary.org/wiki/bonde
https://fr.wiktionary.org/wiki/bondon
https://fr.wiktionary.org/wiki/bondonnière
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bondonni%c3%a8re/10136?q=bondonni%c3%a8re#10023
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bonde/10123?q=bonde#10010
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bondon/10134?q=bondon#10021

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spon


sponboor

spongat
spon•gat

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij spon.


spontane takbreuk
spon•ta•ne tak•breuk

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Het afbreken van een tak door structurele zwakte op een moment dat er geen externe aanleiding lijkt te zijn zoals bijvoorbeeld sterke wind. Dit kan gebeuren in de zomer bij aanhoudende droogte. Zwaktebreuk.

Verwante termen:
Engelse termen: sudden branch drop, summer branch drop

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spontane-takbreuk


spoorvorming
spoor•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord

Het vormen van rijsporen in de bosbodem of bosweg door het langsgaan van voertuigen. Lijnvormige merkbare wielafdrukken in de bodem die ontstaan door bosbouwvoertuigen.

Ensie
www.ensie.nl/probos/spoorvorming

Verwante termen:
 • bosbouw
 • bosweg
 • trekker
 • uitrijden
 • velmachine
+ Bladwijzer:


spore

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spore

Verwante termen:
Duitse term: Spore
https://de.wikipedia.org/wiki/Spore
Franse term: spore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spore
Engelse term: spore
https://en.wikipedia.org/wiki/Spore

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spore


spork

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065482

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuilboom

Spork is een wisselvorm van sprok. Kijk bij sprok.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spork


sporogenese
spo•ro•ge•ne•se

█ Zelfstandig naamwoord

Het onstaan van sporen in planten.

Verwante termen:
Engelse term: sporogenesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Sporogenesis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sporogenese


spreidsel
spreid•sel

█ Zelfstandig naamwoord

Dun gezaagd eikenhout (wagenschot). Dit hout wordt als een laag (*onderlaag?) gelegd oftewel gespreid.

*Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/spreidsel.shtml

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spreidsel


spreng

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spring

Kijk bij spring.


spriet

█ Zelfstandig naamwoord

1. Dunne en rechte spruit van een plant.
1.1. Staak met een vertakking op het einde.
Bron: artikel 3., Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54379

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/spriet

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/spriet

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spriet1

"grasspriet" in Wiktionary
2. Soort bruinkool.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spriet


spring

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: sprang, spreng, sprink

Bron. Gegraven beek.
Van het werkwoord sprengen oftewel springen.

Verwante termen:
sprin•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) springen, (de) springing, (de) sprong

Van grondwater: Beginnen te vloeien vanuit de bron.
Bron: artikel 2.4., bewerkte tekst, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID96903

Artikel B.3., Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54388
Artikel 7.a., Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065572&article=bron


sprok

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spork
■ Wisselvorm, onder voorbehoud: spark
■ Wisselvorm met diminutiefsuffix, zelfstandig naamwoord: sprokkel
■ Wisselvorm met achtervoegsel -ig, bijvoeglijk naamwoord: sprokkig

Carlos Montfort: De beste verklaring voor het zelfstandig naamwoord vond ik in het Duits*: Sprock, dürres, leicht zerbrechliches Reisig, Leseholz. Dor, gemakkelijk breekbaar rijs (takken, twijgen, dunne stammen) en Leseholz is hout dat men van de bodem raapt (zie werkwoord lezen) = sprokkelhout.

Sprok is zowel een zelfstandig naamwoord (hout met een bepaalde eigenschap) als een bijvoeglijk naamwoord (bepaalde eigenschap van hout, ook sprokkig).

Met diminutiefsuffix -el: sprokkel

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sprokkel

Sporkehout ((gewone) vuilboom, hondshout) is woordverwant aan sprok.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M065483
Spork leidt naar spark dat ook woordverwant is. Kijk bij spark.
sprok•kel

█ Zelfstandig naamwoord

Verkleinvorm van sprok. Kijk bij sprok.


sprokkelen
sprok•ke•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) sprokkelen, (de) sprokkelingVan Dale
www.vandale.be/opzoeken?pattern=sprokkelen&lang=nn

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sprokkelen

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065594

Verwante termen:
Duitse termen: auf(lesen), raffen (Het Nederlandse werkwoord rapen is verwant aan het Duitse werkwoord raffen.)
www.duden.de/rechtschreibung/zusammenraffen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sprokkelen


sprokkelhout
sprok•kel•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: rap

sprokkel + hout

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065594.re.7

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/rap5

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M057479

Rap is een wisselvorm van raap (valfruit, raapfruit), maar heeft hier betrekking op hout (raaphout).

spruit

█ Zelfstandig naamwoord

Jonge uitloper of zich ontwikkelende kiem of knop van een gewas.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065603

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54448

Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=spruit&lang=nn

Verwante termen:
Duitse term: Spross
www.duden.de/rechtschreibung/Spross
Engelse term: sprout
sprui•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) spruiten, (de) spruiting

Loten vormen, uitlopen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065604

ontspruiten, "ontspruiten uit"
Wiktionary
Verwante termen:
Engelse term: sprout
www.merriam-webster.com/dictionary/sprout

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spruiten


spurrie
spur•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Een wilde plant en voormalig veevoedergewas.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_spurrie

Verwante term: lupine

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spurrie


staaf

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: staf

Kijk bij staf.


staak

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/staak

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22staak%22

Bij mandenmakers in Z.-Nederl. ”Ieder der zware wisschen die men bij het oprechten insteekt en waar de andere wisschen rond gevlochten zijn” (JOOS [1900-1904]; CORN.-VERVL. 2058). Ook staander.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065645

staket

Etymologiebank.nl
In de bosbouw: Hout dat niet geoogst oftewel geveld is.

Verwante termen:

staf

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: staaf, van staf verbogen tot stave
Engelse term: staff
www.etymonline.com/word/staff
Het Engelse stave (Nederlands vertaalequivalent duig) is een wisselvorm van staff.
www.etymologiebank.nl/trefwoord/staaf
www.etymonline.com/word/stave

stakenfase
sta•ken•fa•se

█ Zelfstandig naamwoord

www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stakenfase


stalstrooisel
stal•strooi•sel

█ Zelfstandig naamwoord

Datgene dat in de stal onder het vee gestrooid wordt (stro, plaggen enz.).
Bron: Artikel 2. b. Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067092
stal•voe•de•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stalvoederen, (de) stalvoedering

Voederen van vee op stal.

Verwante term: weiden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stalvoederen


stam

█ Zelfstandig naamwoord


1. Boomstam.

2. Plantenstengel.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stam_(plant)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stam

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066012

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54622

Verwante termen:
Duitse term: Stamm
Franse termen: fût, tronc
Franse term voor gekapte stam (bol): grume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_(botanique)
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/grume/38448
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grume

stamaanzet
stam•aan•zet

█ Zelfstandig naamwoord

Begin van de stam, ontstaand uit het wortelstelsel. De stamaanzet bevindt zich ongeveer ter hoogte van het bodemoppervlak.

Verwante termen:
Franse term: collet
www.larousse.com/en/dictionaries/french/collet

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamaanzet


stamafvoer
stam•af•voer

█ Zelfstandig naamwoord

De hoeveelheid neerslag die via de stam van de boom de bodem bereikt.
Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/stamafvoer

Verwante termen:
Duitse term: Stammablauf

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamafvoer


stambasis
stam•ba•sis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stamvoet

Deel van de stam dat zich kort bij de bodem bevindt. Denkbeeldig voetstuk van de boom.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stambasis


stamboom
stam•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die een overwegend takvrije, rechtopgaande stam en boven *uitgebreide takken heeft. (*kroon)
Bron, bewerkte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066016

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/stamboom, kijk bij 3

Verwante termen:
Duitse term: Stammbaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Stammbaum

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamboom


stambreuk
stam•breuk

█ Zelfstandig naamwoord

1. Breuk in een stam. Inwendige breuk.

2. Het afbreken van een stam. Volledige breuk.

Door uitzonderlijke last of verval.

Verwante termen:
Engelse term: stem breakage
Verwante Engelse termen: snow breakage, wind breakage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stambreuk


stamhout
stam•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout van de boomstam, in tegenstelling tot takken- of wortelhout.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamhout


stamhout oogsten op maat

█ Werkwoordelijke woordgroep

Vóór het gebruik van machinale houtverwerking werd hout van opgaande bomen dikwijls geoogst bij een bepaalde diameter. Zo vermeed men dat men de stam handmatig in de lengte moest doorzagen of klieven, een arbeidsintensief proces.
Meer concreet: brandhout hoeft niet dik te zijn.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamhout-oogsten-op-maat


stamkwaliteit
stam•kwa•li•teit

█ Zelfstandig naamwoord

Mate waarin het hout van de stam vrij is van gebreken zoals knoesten, scheuren, holten, draaigroei ...

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamkwaliteit


stamlengte
stam•leng•te

█ Zelfstandig naamwoord

Bij loofbomen in de meeste gevallen: De afstand gemeten vanaf de stamvoet tot onderste gesteltak. Bij naaldbomen: De afstand gemeten vanaf de stamvoet tot de top. Kijk ook bij spil.
Opmerking: een ongesnoeide boom die vrijstaand groeit draagt takken over de hele stam.

stamreiniging
stam•rei•ni•ging

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoorden van handeling van stam reinigen

1. In de bosbouw: Het verwijderen van dode takken van de stam langs natuurlijke (afvallen, takafstoting) of kunstmatige (snoeien) weg, met als resultaat respectievelijk doel noestvrij hout. Bron, bewerkte tekst: www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html

www.inverde.be/content//woordenlijst%20bosbeheer%20D_F_NL.pdf

Ecopedia
www.ecopedia.be/37/encyclopedie

Natuurlijke stamreiniging kan een door de mens gestuurd proces zijn door bomen kort bijeen te planten waardoor takafstoting wordt veroorzaakt.

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Astreinigung
natürliche und künstliche Astreinigung, Wertastung
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertästung

www.waldwissen.net/waldwirtschaft/waldbau/pflege/wsl_wertastung/index_DE

2. Afscheiding van schors, zoals bij de plataan. Schorsafstoting

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamreiniging


stamschijf
stam•schijf

█ Zelfstandig naamwoord

Een platrond afgesneden stuk van de stam.

Verwante termen:
Duitse term: Stammscheibe
Engelse termen: stem disc, wood disc

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamschijf


stamsnoei
stam•snoei

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van stam snoeien

Het snoeien op de stam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamsnoei


stamtal
stam•tal

█ Zelfstandig naamwoord

Het stamtal (N) is het aantal bomen per eenheid van oppervlakte.

Verwante termen:
Duitse term: Stammzahl

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamtal


stamtalvermindering
stam•tal•ver•min•de•ring

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stamtalreductie
natuurlijke en kunstmatige stamtalvermindering

Verwante termen:
Duitse term: Stammzahlreduktion. Synoniem: Standraumerweiterung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamtalvermindering


stamvoet
stam•voet

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stambasis

Deel van de stam dat zich kort bij de bodem bevindt. Denkbeeldig voetstuk van de boom.

Verwante termen:
Duitse termen: Stammfuss, Wurzelanlauf

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamvoet


stamvork
stam•vork

█ Zelfstandig naamwoord

Vorkvormige vertakking in een stam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamvork


stamvlak
stam•vlak

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend gelijk te lopen met de buitenkant van de stam. Niet uitstekend.

Wanneer een tak vlak tegen de stam afgesneden wordt, zonder dat er een takkraag overblijft, heeft men stamvlak gesneden.

Verwante termen:
Engelse term: flush

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamvlak


stamvorm
stam•vorm

█ Zelfstandig naamwoord

Vorm van de stam, recht, krom of vertakt.


standplaats
stand•plaats

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/471/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse term: Standort
https://de.wikipedia.org/wiki/Standort_(Ökologie)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#standplaats


standplaatsfactor
stand•plaats•fact•or

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Standplaatsfactor

Verwante term: standplaats

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#standplaatsfactor


standplaatsgeschiktheid
stand•plaats•ge•schikt•heid

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/372/encyclopedie

Verwante term: standplaats

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#standplaatsgeschiktheid


standvogel
stand•vō•gel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Standvogel

Verwante term: trekvogel
Duitse term: Standvogel
https://de.wikipedia.org/wiki/Standvogel
Engelse term: resident bird

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#standvogel


stapelen
stā•pe•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stapelen, (de) stapeling

Op een stapel of stapels zetten. Ook koud stapelen; los op elkaar stapelen, zonder bindmiddel zoals mortel. Kijk bij stapelmuur.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/stapelen

"opstapelen" in Wiktionary
Duitse termen: stapeln, aufstapeln

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stapelen


stapelmuur
sta•pel•muur

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: (koud) gestapelde muurWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stapelmuur

Verwante termen:
Duitse term: Trockenmauer
https://de.wikipedia.org/wiki/Trockenmauerwerk
www.umweltforscher.de/foej/ejth/Steinhaufen_PROJEKT_06/steinhaufen.htm
Franse term: mur de pierre(s) sèche(s)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_sèche
Engelse term: dry stone wall
https://en.wikipedia.org/wiki/Dry_stone
Verwante Italiaanse term: trullo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trullo
Verwante Ierse term: clochán
https://en.wikipedia.org/wiki/Clochán

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stapelmuur


stapelval
sta•pel•val

█ Zelfstandig naamwoord

Het tegelijkertijd vallen van twee of meer bomen waarbij een boom tegen een andere boom valt.

Verwante termen:
Engelse term: deadfall (a tangled mass of fallen trees and branches)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stapelval


stapsteen
stap•steen

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/297/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse term: Trittstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Trittsteinkonzept
Franse term: pierre de gué
Engelse term: stepping stone

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stapsteen


steekaks
steek•aks

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: steekbeitel, stootaks

Gereedschap dienend tot het uitkappen en uitsteken van pennen of tappen en pen- of tapgaten. Een gereedschap, waarbij men geen steel bezigt, maar het ijzer in de hand houdt, daar het niet met een zwaai, maar alleen stekend of stotend met geringe kracht wordt aangewend.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M003264.re.3

MOT
www.mot.be/resource/Tool/steekbijl?lang=nl

Duitse term: Stoßaxt
https://de.wikipedia.org/wiki/Stoßaxt
Engelse term: twybil
Engelse term voor een grote beitel die gebruikt wordt zoals de steekaks: slick. Slick is woordverwant aan Nederlands slichten oftewel slechten = glad maken. Slick kan vertaald worden als slichtbeitel oftewel slechtbeitel.
https://en.wikipedia.org/wiki/Twybil
https://en.wikipedia.org/wiki/Slick_(tool)
Franse termen: bondax, demi-besaiguë, demi-bisaiguë
https://fr.wiktionary.org/wiki/bondax

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steekaks


steekbeitel
steek•bei•tel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beitel#Steekbeitel

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steekbeitel


steel

█ Zelfstandig naamwoord

1. Deel van een handgereedschap dat dient als handvat. Langwerpig en rond of ovaal.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steel

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55088

Verwante termen:
Duitse term: Stiel
www.dwds.de/wb/Stiel
Franse term: manche
Engelse termen: handle, stail, stale
www.merriam-webster.com/dictionary/stail
www.yourdictionary.com/stale

2. Stengel van een plant. bladsteel, bloemsteel, vruchsteel.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steel

Verwante termen:
Duitse term: Stiel
www.dwds.de/wb/Stiel
Franse term: tige
Engelse termen: stalk (-k is waarschijnlijk een diminutiefsuffix), plant stem
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=stalk
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_stem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steel


steelzaag
steel•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stokzaag

Kijk bij stokzaag.


steenkamp
steen•kamp

█ Zelfstandig naamwoord

Veld met stenige bodem. Veldnaam.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steenkamp

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steenkamp


steenkool
steen•kool

█ Zelfstandig naamwoord

Brandbare versteende plantenresten.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenkool

Verwante termen:
Duitse term: Kohle
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohle
Franse term: charbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon
Engelse term: coal
https://en.wikipedia.org/wiki/Coal

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steenkool


steenkoolteer
steenkoolteer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: koolteer

Teer gemaakt van steenkool.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenkoolteer

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steenkoolteer


steenman
steen•man

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: steenmannetjeWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenmannetje

Verwante termen:
Duitse termen: Steinmann, Steinmännchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinmännchen
Engelse term: cairn
https://en.wikipedia.org/wiki/Cairn#Cairns_and_anthropomorphism

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steenman


steenmannetje
steen•man•ne•tje

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: steenman

Kijk bij steenman.

steenvrucht
steen•vrucht

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenvrucht

De amandel is een steenvrucht.
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amandel_(noot)

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term: drupe, stone fruit
https://en.wikipedia.org/wiki/Drupe
https://simple.wikipedia.org/wiki/Stone_fruit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steenvrucht


steilrand
steil•rand

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steilrand

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066368.re.13

Verwante termen:
Duitse term: Steilrand
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS42747

Duden brengt Steilrand in verbinding met Abfall der Geest zur Marsch.
www.duden.de/rechtschreibung/Steilrand
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steilrand


stek

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een van boom of plant afgesneden loot, die men in den grond steekt om te doen wortelen en een nieuwe plant te doen worden.
1.1. Beworteld hakhoutplantgoed.
1.2. Elk deel van een plant dat kan dienen om vegetatief te vermeerderen. Dat kan een tak, stammetje, stengel, blad of wortel zijn.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

stekel
stē•kel

█ Zelfstandig naamwoord

Een scherp uitgroeisel van de opperhuid. Zoals bij rozen en bramen.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doorn_(plant)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stekel

Verwante termen:
Duitse term: Stachel
www.duden.de/rechtschreibung/Stachel
Franse term: aiguillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pine#.C3.89pines_ou_aiguillons_.3F
Engelse term: prickle
https://en.wikipedia.org/wiki/Thorns,_spines,_and_prickles

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stekel


steken
stē•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) steek, (het) steken, (de) steking

1. Met een puntig, scherp werktuig al stotend of duwend uitsnijden.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steken

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066386

2. In de aarde steken. Zoden steken. Een rand afsteken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M089401.re.41

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steken


stekken
stek•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) stekken

■ Synoniem: poten

Een stek of stekken in de grond steken.

Stekken is woordverwant aan steken.

Verwante termen:
Duitse term: stecken. Naamwoord van handeling: Stecken
Franse termen: bouturer. Naamwoorden van handeling: bouturage, plançonnage
https://fr.wiktionary.org/wiki/bouturer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouturage
www.larousse.com/en/dictionaries/french/plançon
Engelse term: stick
https://en.wiktionary.org/wiki/stick#Verb_2

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stekken


stelen
stē•len

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) stelen

Van een steel voorzien.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066400

herstelen: opnieuw van een steel voorzien

Verwante termen: herstelen, steel
Engelse term: hang

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stelen


steltwortel
stelt•wor•tel

█ Zelfstandig naamwoord

1. Wortel die bloot is komen te liggen doordat de bodem weggespoeld werd of doordat de bodem gezakt is door inklinking.

2. Bovengrondse steunwortel van bepaalde bomen die van nature niet voorkomen op het Europese continent.

stempelhamer
stem•pel•ha•mer

█ Zelfstandig naamwoord

Merkhamer.
sten•gel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: halm, stamWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stengel

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stengel

Duits stange + el = stängel, Nederlands stengel

Zweeds stong

Verwante termen:
Duitse termen: Sprossachse, Stamm, Stängel
www.dwds.de/wb/Stängel
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprossachse

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stengel


stengelknop
sten•gel•knop

█ Zelfstandig naamwoord

Eindknop op een stengel waaruit de stengel verder groeit.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stengelknop


stenige akker
ste•ni•ge ak•ker

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Akker vol met stenen.

"stenig" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066320

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stenige-akker


stenige bodem
stē•ni•ge bō•dem

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Bodem vol stenen.

"stenig" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066320

Verwante termen:
Duitse term: steiniger Boden
Franse term: sol pierreux
Engelse term: stony soil

stère
stè•re

█ Zelfstandig naamwoord

Maat die overeenstemt met 1 kubieke meter brandhout.

Ecopedia
www.ecopedia.be/stapel_meten
www.ecopedia.be/424/encyclopedie/

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stere

Verwante termen:
Duitse termen: Raummeter, Ster
https://de.wikipedia.org/wiki/Raummeter
Franse term: stère
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stère
Engelse term: stere
https://en.wikipedia.org/wiki/Stere

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stere


sterrenbos
ster•ren•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: sterbos, sterrebos (oude schrijfwijze)Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterrenbos

www.leestekensvanhetlandschap.nl/sterrenbos

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tussen-n_in_de_Nederlandse_spelling

Verwante term: wildbaan
Duitse term: Sternwald
Franse term: forêt étoilée

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sterrenbos


steunblad
steun•blad

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: steunblaadje
■ Synoniem: stipuleWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steunblaadje

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066546.re.15

Verwante termen:
Duitse term: Nebenblatt
https://de.wikipedia.org/wiki/Nebenblatt
Franse term: stipule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stipule
Engelse term: stipule
https://en.wikipedia.org/wiki/Stipule

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steunblad


steungestel
steun•ge•stel

■ Synoniem: stutgestel

Gestel onder een oude boom die de gesteltakken ondersteunt.

stichel
sti•chel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: stechel, stegel
■ Synoniem: overstapje

Opstapje in een omheining, doorsteek in een heg. Ook een padje, in dit verband woordverwant aan steeg.

Stichel (Duits) –> werkwoord Sticken (Oudduits) –> werkwoord steken (Nederlands) –> werkwoord oversteken (Nederlands)

"steg + el"? steg in de betekenis van plank, vonder, van stijgen
Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steg

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22steg%22

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stichel

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066567

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55235
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55025

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID69182

"stechel" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066215

overstapje
www.leestekensvanhetlandschap.nl/overstapje

Verwante termen:
Duitse term: Stiegel
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=stiegel

Vorrichting, und zwar a) zum Hinübersteigen. α Zaunübertritt, "eine Art Stiege, Leiter (mit einer einzige Sprosse) an einem Feldzaun", hölzerne Staffel, "aus Pfhäalen und darübergeschlagenen Brett gezimmert und auf beiden seiten des Zauns angebracht", für Fussgänger, aber auch dazu bestimmt, "dem Weidevieh den Weg zu Verammeln", stelle wo man den Zaun übersteigen konnte
Bron: Schweizerisches Idiotikon, https://digital.idiotikon.ch/idtkn/id10.htm#!page/101537/mode/1up via www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=stiegel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stichel


stijl

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stijl_(plant)

Eenstijlige en tweestijlige meidoorn.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stijl


stijl- en regelwerk
stijl- en re•gel•werk

█ Zelfstandig naamwoord

Artikel in voorbereiding.

bij vakwerk
stijl (Duits: Stiel): verticaal hout in vakwerk
regel (Duits: Riegel): horizontaal hout in vakwerk

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55295

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M058225

"stijlwerk" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A014362.re.1

"regelwerk" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M058251

(gepikt stijl- en regelwerk. gepikt : beslagen?
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M053750&lemmodern=pikken&article=houwen)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stijl-en-regelwerk


stik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: stek
■ Wisselvorm, opgenomen in Zuid-Limburg (NL): stikker

Puntige stok. Ook gemaakt van metaal.

Etymologiebank.nl
Verwante termen:
Engelse term, woordverwant: stick
www.etymonline.com/word/stick

stikken
stik•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stikken, (de) stikking

1. Met een plant, zaad of kiem als object: beletten te groeien of te ontkiemen.
Bron, artikel A.2.b.: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066639

In Nederland wordt deze term ook gebruikt voor het dunnen van de kroon van een knotboom. Kijk bij dunnen.

In de betekenis van 2, 3 en 4 is stikken woordverwant aan steken en stekken. Stikken in de betekenis van 1 komt van "in de adem blijven steken".

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stikken1

2. Paling vangen met een stik oftewel elger.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID2550

3. Palen in de grond steken, een terrein afzetten.
Bron, artikel I.1.a: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55302

Verwante termen bij 3:
4. Steken, prikken, pikken met een scherp of puntig voorwerp.
Bron, artikel 1.: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066641

Verwante termen bij 4: steken
Duitse term bij 4: sticken. Naamwoord van handeling: Sticken
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=sticken
Engelse term bij 4, woordverwant: stitch
www.etymonline.com/word/stitch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stikken


stikker
stik•ker

█ Zelfstandig naamwoord

Lange, puntige metalen roede. Kan gebruikt worden om gaten in de grond te steken, bijvoorbeeld bij het tuunen.

Kijk ook bij stik en stikken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stikker


stikstof

stikstoffixatie
stik•stof•fi•xa•tie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstoffixatie

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stikstoffixatie


stikstofkringloop
stik•stof•kring•loop

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstofkringloop

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stikstofkringloop


stimulus
sti•mu•lus

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: prikkelWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stimulus

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stimulus


stins

█ Zelfstandig naamwoord

Versterkte adellijke woning, burcht. Alleen als historische term. Ontleend aan Fries stins, oorspronkelijk stenen huis (stin = steen).
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066676

www.leestekensvanhetlandschap.nl/stins

Verwante term: stinsenplant

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stins


stinsenplant
stin•sen•plant

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stinsenplant

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stinsenplant


stobbe
stob•be

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: stubbe

Kijk bij stubbe.


stobbenwal
stob•ben•wal

█ Zelfstandig naamwoord

Geoogste stobben van opgaande bomen die lijnvormig langs elkaar worden gelegd als een wal. Een natuurbeschermende maatregel In Nederland.

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Stobbenwal

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stobbenwal


stoel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stoof

Wortelstel met stengelvoet van een plant.
Bron: artikel 8, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066702

Verwante termen:
Engelse term: stool

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stoel


stoelen
stoe•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stoelen, (de) stoeling

■ Synoniem: uitstoelenWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066705
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M072318

Verwante termen:
Engelse term: stool

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stoelen


stofwisseling
stof•wis•se•ling

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van stofwisselen

■ Synoniem: metabolisme

Omzetting van voedingsstoffen in bouwstoffen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stofwisseling

Verwante term: fotosynthese
Duitse term: Stoffwechsel
https://de.wikipedia.org/wiki/Stoffwechsel
Franse term: métabolisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Métabolisme
Engelse term: metabolism
https://en.wikipedia.org/wiki/Metabolism

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stofwisseling


stok

█ Zelfstandig naamwoord

1. Recht stuk hout, staaf, knuppel.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stok1

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Stock
www.dwds.de/wb/Stock#1
Franse term bij 1: bâton
Engelse termen bij 1: stick, stock
https://en.wiktionary.org/wiki/stick
https://en.wiktionary.org/wiki/stock

De Duitse uitdrukking "auf Stock setzen" (op stok zetten) heeft betrekking op het kappen van bomen en hakhout.

Plaatsnamen:
Stok https://nl.wikipedia.org/wiki/Stok_(plaats)
Stokrooie https://nl.wikipedia.org/wiki/Stokrooie#Etymologie

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2: Stock
www.dwds.de/wb/Stock#3
Engelse term bij 2: stock
https://en.wiktionary.org/wiki/stock
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=stock

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stok


stokwig
stok•wig

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: steelwig

Kliefwig op een steel. Lijkt op een kliefhamer/kliefbijl

Stokwig is een benaming van MOT.
www.mot.be/resource/Tool/stokwig?lang=nl

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stokwig


stokzaag
stok•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: steelzaag

Snoeizaag op een stok. De stok verlengt de reikwijdte van de zager.
Duitse term: Stangensäge
Engels term: pole saw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stokzaag


stomen
sto•men

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) stomen

1. Hout met stoom verhitten om het te kunnen buigen.

2. Gereedschap reinigen door middel van stoom om te ontsmetten.

3. Onkruid verdelgen met stoom.Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stomen


stomp

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stomp

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22stomp%22

Verwante termen:
Duitse termen: Stump, Stumpf
Duitse term, met voorvoegsel Baum-: Baumstumpf
www.dwds.de/wb/Stump
www.dwds.de/wb/Stumpf
https://de.wikipedia.org/wiki/Baumstumpf
Franse term, woordverwant: estompe
www.cnrtl.fr/etymologie/estompe
Franse termen: bout, chicot
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bout/10733
www.cnrtl.fr/etymologie/bout
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chicot/15288
www.cnrtl.fr/etymologie/chicot
Engels term, woordverwant: stump
https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_stump
www.etymonline.com/word/stump

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stomp


stoof

█ Zelfstandig naamwoord

Deel van de plant dat overblijft na het wegsnijden van de stam of stammen, en waaruit een nieuwe stam of stammen groeien.
Stronk, stubbe.
stoom•kist

█ Zelfstandig naamwoord

Kist waarin hout gestoomd wordt om het te buigen.


Verwante termen:
Duitse term: Dampfkiste
Engelse term: steam box

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stoomkist


stoomzaag
stoom•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag die aangedreven wordt door stoom.

Verwante termen:
stoppel
stop•pel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoppel

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stoppel

Artikel 2. Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066837

stipula
stub (stobbe, stubbe) en stubbel/stoppel (stipula) hebben waarschijnlijk een gemeenschappelijke Indo-Europese wortel.

stoppelgewas
stop•pel•ge•was

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoppelgewas

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stoppelgewas


stoppelknol
stop•pel•knol

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoppelknol

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stoppelknol


stoppelweide
stop•pel•wei•de

█ Zelfstandig naamwoord

1. Stoppelveld dat beweid wordt.

2. In Drenthe: eslating. www.geheugenvandrenthe.nl/stoppelweide

Verwante termen:
Duitse term: Stoppelweide
"Stoppelweide, das Stoppelfeld nach der Getreideerndte, worauf das Vieh geweidet wird: Rindvieh, Schafe, Gänse etc".
Bron: www.kruenitz1.uni-trier.de/xxx/s/ks34805.htm (klik door op Stoppelweide)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stoppelweide


stoppelveld
stop•pel•veld

█ Zelfstandig naamwoord

Veld waarop stoppels staan.


Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066837.re.45


Verwante termen:
Duitse term: Stoppelfeld
https://de.wikipedia.org/wiki/Stoppelfeld
stop•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stoppen, (de) stopping

In een ijle, veewerende heg. Gaten in de heg dichten door in te boeten (bijplanten), levend hout te buigen/leggen/vlechten of door dood hout toe te voegen.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stoppen1

Verwante termen:
Franse term: boucher

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stoppen


stormbreuk
storm•breuk

█ Zelfstandig naamwoord

Tak- of stambreuk die veroorzaakt is door storm.

stormhout
storm•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat afgebroken of geworpen is door storm. Kijk bij hout om de meervoudige betekenis van hout te lezen.

Verwante termen:
Duitse term: Sturmholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmholz
Franse term: chablis
Engelse term: windthrown trees
https://en.wikipedia.org/wiki/Windthrow

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stormhout


stormschade
storm•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade aan gewassen en biotopen door storm.

stormvlakte
storm•vlak•te

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stormveld

Vlakte waar een storm heerst of geheerst heeft en waar na de storm grote lichamen zoals bomen tegen de vlakte gegaan zijn.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066856.re.118

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stormvlakte


stormvloed
storm•vloed

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stormvloed

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stormvloed


stormworp
storm•worp

█ Zelfstandig naamwoord

Het omverwerpen van een boom of bomen door storm.

Verwante termen:
Duitse term: Sturmwurf
Engelse term: wind throw
https://en.wikipedia.org/wiki/Windthrow
www.merriam-webster.com/dictionary/windthrow
uprooting, wind uprooting, uprooting of trees, windthrown

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stormworp


straal

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: houtstraalWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtstraal

Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/hout_allerlei.shtml#houtstralen

Verwante termen:
Duitse termen: Holzstrahl, Strahl
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzstrahl
Franse termen: rayon, rayon médullaire
Engelse termen: medullary ray, ray
https://en.wikipedia.org/wiki/Medullary_ray_(botany)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#straal


straatboom
straat•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom in een straat.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#straatboom


straatdorp
straat•dorp

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: lintdorp, straatnederzettingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lintdorp
www.kuleuven.be/VFT/Excursies/Binnen-Vlaanderen/begrippenlijst/begrippen/straatdorp.htm
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135261

Plockroy, Wijshagen, is een voorbeeld van een straatdorp.
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plokrooi

stratificatie
stra•ti•fi•ca•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van straticiferen (lagen, gelagen). Van Frans stratification (strate + fication) daarvoor van Latijn stratum + Frans -ification. Frans -ification > Frans -fication > Latijn facere  > Frans faire > Nederlands doen oftewel maken. De werkwoorden lagen en gelagen kennen we in de Nederlandse taal tegenwoordig eerder onbewust in de vorm van de vervoeging gelaagd, zoals in gelaagd glas.

1. Het proces waarbij zaden vruchtbaar worden, zaad uit de kiemrust halen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stratificatie_(botanie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vernalisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koude_stratificatie

Oorsprong van deze betekenis, van Wikipedia, in het Engels: The term stratification can be traced back to at least 1664 in Sylva, or A Discourse of Forest-Trees and the Propagation of Timber, where seeds were layered (stratified) between layers of moist soil and exposing these strata to winter conditions. Thus, stratification became the process by which seeds were artificially exposed to conditions to encourage subsequent germination.

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Stratifikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Stratifikation_(Botanik)
Franse term bij 1: stratification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stratification
Engelse term bij 1: stratification
https://en.wikipedia.org/wiki/Stratification_(seeds)

2. Thermale stratificatie. Gelaagheid in temperatuur. Bijvoorbeeld in water. Op een zonnige dag ontvangt het oppvervlaktewater meer zonlicht dan het bodemwater waardoor het oppervlaktewater meer opwarmt dan het bodemwater. In dit geval is er sprake van thermale gelaagdheid.

Verwante term bij 2:
Duitse termen bij 2: Stratifikation, Temperaturschichtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturschichtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftschicht
Engelse termen bij2: thermal stratification, stratification
https://en.wikipedia.org/wiki/Stratification_(water)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stratificatie


stratificeren
stra•ti•fi•ce•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stratificeren, (de) stratificatie

Zaden behandelen om kiemrust of hardschaligheid te doorbreken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stratificeren


streek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: strekel

Kijk bij strekel.


streekeigen
streek•ei•gen

█ Bijvoeglijk naamwoord

1. Overeenkomend met de aard en de tradities van een bepaalde streek. Berteft ook het gebruik van planten.Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A014417.re.2

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=98654

2. Van planten: van nature voorkomend in een streek, planten die aangepast zijn aan de bodem en het klimaat. Van nature is hier een ruim begrip omdat de plant mogelijkerwijs in de loop der tijd door de mens geïntroduceerd is.

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=98654

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#streekeigen


streeplijst
streep•lijst

█ Zelfstandig naamwoord

Bij het inventariseren van planten: een lijst met alle plantnamen die men kan tegenkomen. Als een plant op de lijst gevonden wordt, wordt er bij de naam een streepje/vinkje geschreven.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#streeplijst


strekel
stre•kel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: streek, strijkel, strijker, strik, strikke
■ Fries: strikel
■ Wisselvormen met voorzetsel: wetstreek, wetstrekel, wetstrikkel, zavelstreek
■ Synoniemen: strijkstok, meel, wethout, wetlat

streek + el (diminutiefsuffix)

Stuk hout waarmee men een zeis of pik wet. Bij onderzoek in Limburg, België, blijkt dat voor dit gereedschap vooral eik, maar ook es gebruikt werd.


Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066966
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066952

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55768

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085784.re.7
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067032

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55767

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085784.re.19

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=99008

www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/82284
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/24074

www.hetvirtueleland.be/cag/items/show/48562


Streek en strekel zijn woordverwant aan het werkwoord strijken, Vroegmiddelnederlands en Middelnederlands streken, Duits streicheln, Engels stroke.


strijkel
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067032&article=strijkel

wethout
www.mot.be/resource/Tool/wethout?lang=nl

Verwante termen:
Duitse termen: Sensenstreicher, Strechel (Luxemburg), Sträk (streek), Streiche, Streicher, Strichel, Wetzholz
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS52170 –>
"ein mit theer und sand überzogenes stück holz, womit die sense gestrichen wird, um sie zu schärfen"

Duits Striegel is waarschijnlijk een wisselvorm van Duits Strichel.
https://www.dwds.de/wb/Striegel

Sträk (streek)
"ein mit theer und sand überzogenes stück holz, womit die sense gestrichen wird, um sie zu schärfen"
www.woerterbuchnetz.de/DWB/call_wbgui_py_from_form?sigle=DWB&mode=Volltextsuche&hitlist=&patternlist=&lemid=GS52169

Waalse term, Luiks: stritche
Engelse term: strickle
https://en.wiktionary.org/wiki/strickle
Engelse term voor het werkwoord strijken: strike
www.etymonline.com/word/strike

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strekel


strekelen
stre•ke•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) strekelen, (de) strekeling

■ Synoniem: wetten


Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066968

Strekelen is een frequentatieve vorming van strijken.
Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/frequentatief

Strekelen is woordverwant aan het Duitse streicheln.


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strekelen


strijkwortel
strijk•wor•tel

█ Zelfstandig naamwoord

Opervlakkige wortel.

Strijken: Vlak langs of over een oppervlakte gaan.
Bron: artikel I.B.2., Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067033
strō

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

Droge stengels van koren.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stro

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stro

Weetje: In het gebied langs de rivier de Jeker, waar de grond mergelachtig is, teelde men stro dat sterk, soepel en glanzend was. Met deze stro werden hoeden gevlechten. Sluizen en Val-Meer zijn enkele Nederlandstalige plaatsen waar dit gebeurde.
http://users.skynet.be/fa112229/emigratie_van_strohoedenmakers_naar_nederland_.html
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sluizen_(Tongeren)


+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stro


strobaal
stro•baal

█ Zelfstandig naamwoord

Baal gemaakt van stro.

Verwante termen:
Duitse term: Strohballen
www.dwds.de/wb/Ballen
Franse termen : balle de paille, botte de paille
Franse term, verkleinvorm: ballot de paille
https://fr.wiktionary.org/wiki/balle
www.cnrtl.fr/etymologie/balle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Botte_(agriculture)#Botte_de_paille,_botte_de_foin
www.cnrtl.fr/etymologie/ballot
https://fr.wiktionary.org/wiki/ballot

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strobaal


stroband
stro•band

█ Zelfstandig naamwoord

Strooien band waarmee een schoof wordt gebonden.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55895

Verwante termen:
Duitse term: Strohband

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stroband


strobbe
strob•be

■ Wisselvorm: strubbeEtymologiebank.nl

strodekken
stro•dek•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) strodekken, (de) strodekking

www.landvannevele.com/nl/een-verdwenen-beroep-het-strodekken

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strodekken


strodekker
stro•dek•ker

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

http://data.cultureelerfgoed.nl/semnet/49f6e9cc-aa33-4d63-af02-ab8e447d7c52

Afbeelding: www.geneaknowhow.net/in/beroepen/beroep-overig/strodekker.html

Verwante termen:
Duitse term: Strohdecker
Franse term: couvreur en chaume

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strodekker


strohuls
stro•huls

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strohuls

Verwante termen:
Duitse term: Strohhülse

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strohuls


stromen
strō•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stromen, (de) stroming, (de) stroom

■ Synoniem: vloeien

Van water, in het bijzonder van een rivier, beek, zee: Zich voortbewegen, vloeien.
Bron: bewerkte tekst, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067099

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: strömen
Duitse term: fließen
Franse term: couler
Engelse term: stream

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stromen


stroming
stro•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van stromen

■ Synoniem: stroom

Het, al dan niet krachtig, stromen van water.

stronk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: sunk, tronk, strunk, tsjunk (Frans: tronc, Engels: trunk)
1. Stomp van een boom of struik.

2. Knotboom. Wisselvormen: sunk, tronk, tsjunk/tschunk

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55922

3. De gehele boomstam. Bol. Vandaar ook boomstronkkist.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Verwante termen:
Duitse termen: Strunk, Stubbe, Stubben, Baumstumpf, Stumpf
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PS12020
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS27332
www.duden.de/rechtschreibung/Strunk
https://de.wikipedia.org/wiki/Baumstumpf
Franse term: souche, tronc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souche
https://fr.wiktionary.org/wiki/souche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_(botanique)
https://fr.wiktionary.org/wiki/tronc
Engelse term: tree stump, trunk
https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_stump
https://en.wikipedia.org/wiki/Stump_harvesting
www.etymonline.com/word/trunk

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stronk


stronkgat
stronk•gat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: rooigat

Gat in de bodem waar ooit een stronk zat, overblijfsel na rooien of windworp.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stronkgat


stronkhoogte
stronk•hoogt•e

█ Zelfstandig naamwoord

Hoogte van de stronk boven het maaiveld.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stronkhoogte


stronkhout
stronk•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wortelhout

Hout van de stronk van een boom.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stronkhout


stronkopslag
stronk•op•slag

█ Zelfstandig naamwoordEncyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Stronkopslag

Verwante termen:
Duitse term: Stockausschlag

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stronkopslag


stronkoogsten
stronk•oog•sten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) stronkoogst, (het) stronkoogsten, (de) stronkoogsting

Inzamelen van stronken.

Verwante termen:
Engelse term: stump harvesting
www.metla.fi/hanke/3478/index-en.htm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stronkoogsten


strooien
strooi•en

█ Bijvoeglijk naamwoord

Gemaakt van stro. Een strooien dak.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/strooien

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strooien


strooien
strooi•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) strooi, (het) strooien, (de) strooiingWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067091

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/strooien

strooi
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067091.re.5

Verwante termen:
Duitse term: streuen. Naamwoord van handeling: Streu

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strooien-werkwoord


strooisel
strooi•sel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Regionale wisselvormen: struisel, strussel
■ strooi + sel

1. Materiaal dat men op de stalvloer strooit.
1.1. In verband met de potstalcultuur: materiaal dat men in een stal strooit om meststof te bekomen. Kan bestaan uit biezen, dennenaalden, heide, pijpenstrootjes, stro, turf, ...
1.2.. Gevallen bladeren en naalden die in het bos geoogst werden voor 1. Bladstrooisel.

Afbeelding

"-sel" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
achtervoegsel ter aanduiding van het voortbrengsel der werking
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M023180

"-sel" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/-sel

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Streusel
Duitse termen, vertaalequivalenten: Bodenstreu, Streu, Laub- und Nadelstreu
http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS26711
http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PS11760
http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS52152
www.dwds.de/wb/Streusel
https://de.wikipedia.org/wiki/Streusel
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiereinstreu
https://de.wikipedia.org/wiki/Streu_(Ökologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Streuwiese
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiereinstreu
https://de.wikipedia.org/wiki/Streu
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS26660

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strooisel


strooisellaag
strooi•sel•laag

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strooisellaag

Verwante term: strooisel
Duitse termen: Streuschicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Streu_(Ökologie)
Engelse termen: forest floor, soil litter, plant litter
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_litter

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strooisellaag


stroom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Zich voortbewegende watermassa, in 't bijzonder van een rivier, beek, zee enz.
Door oevers of banken begrensd water dat langs een natuurlijke weg afvloeit.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067096

onderstroom
zeestroom

stroming

Verwante termen bij 1:
Franse term bij 1: cours d'eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d'eau
Engelse term bij 1: current, stream
https://en.wikipedia.org/wiki/Stream

2. Beweging van een hoeveelheid lucht van de ene plaats naar de andere. Luchtstroom.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/luchtstroom

Verwante term bij 2:
Engelse termen bij 2: air current, current

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stroom


stroomgebied
stroom•ge•bied

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: drainagebekken, rivierbekken
Duitse term: Flussgebiet
https://de.wikipedia.org/wiki/Einzugsgebiet

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stroomgebied


stroop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: siroopWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stroop

Verwante term: ooft
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stroop


strop

█ Zelfstandig naamwoord

Sleepketting of -kabel met een aantrekbare lus.

www.ensie.nl/probos/strop

Verwante term: uitslepen
Duitse term: Rückekette
Franse term: contextueel indien ketting ipv draad: chaines de débardage
Engelse term, Noord-Amerika: choker

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strop


stropen
strō•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) stropen

1. Het onrechtmatig bejagen van dieren.

Verwante term bij 1: stroperij

2. Takken ontbladeren.

■ Synoniem: stroppen

Volgens het boek Bossen van Vlaanderen: het oogsten van bladeren op takken voor loofvoeder. Bladzijde 90: "De techniek die bij de bladerpluk werd gebruikt, wordt stropen genoemd."
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067105
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067122

Verwante term bij 2: loofvoeder

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stropen


stroperij
strō•pe•rij

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stroperij

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stroperij


stroperijdruk
strō•pe•rij•druk

█ Zelfstandig naamwoord

De mate van schade die stroperij aanricht aan een populatie.
Een stropop is een wis in de betekenis van bundel.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stropop


strovlechten
strō•vlech•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) strovlechten

Vlechten met stro. Met strovlechten maakt men siervoorwerpen en gebruiksgoederen zoals hoeden en tassen.

In de Jekervallei in België maakte men vroeger op grote schaal hoeden van stro van spelt dat men speciaal kweekte voor de hoedenmakerij. Men liet de halmen langer groeien dan in de huidige voedingsteelt.

structuurdiversiteit
struc•tuur•di•ver•si•teit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: structuurvariatie

Manier waarop een ruimte (habitat, afgebakend gebied) is opgebouwd en de verschillendheid in die opbouw.

Verwante term: biodiversiteit
Duitse term: Strukturvielfalt

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#structuurdiversiteit


structuurvariatie
struc•tuur•va•ri•a•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: structuurdiversiteit

Kijk bij structuurdiversiteit.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#structuurvariatie


struik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: heesterWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Struik

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/struik

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067139

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55997

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22struik%22

Verwante termen:
Duitse termen: Strauch, Struch, Struck, Struk, Struuk
https://de.wikipedia.org/wiki/Strauch
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS27289
www.plattmakers.de/nl/292/Struuk
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS27227
Franse termen: arbrisseau, arbuste, buisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbrisseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbuste
www.larousse.com/en/dictionaries/french/arbustes
Waalse termen, woordeverwant: strouc, strouk
http://chanae.walon.org/lh/wa/dic/index.php?query=strouk
Engelse term: shrub
https://en.wikipedia.org/wiki/Shrub

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#struik


struikgewas
struik•ge•was

█ Zelfstandig naamwoord

Gewas bestaande uit struiken.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/struikgewas

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067145

Verwante termen:
Duitse term: Gebüsch
Engelse term: brushwood (contextafhankelijk)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#struikgewas


struikhout
struik•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Contextueel synoniem: rijshout

1. Struikgewas, struikenbos(je). Hout = bos (groep struiken).

2. Hout van struiken, typisch kleiner in diameter dan boomhout (hout van bomen).

Verwante termen:
Engelse term, contextafhankelijk: brushwood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#struikhout


struikstadium
struik•sta•di•um

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: struweelstadium

Eén van de ontwikkelingsstadia van bossen waarin de vegetatie voor een aanzienlijk deel bestaat uit struiken.

Verwante termen:
Duitse term: Gebüschstadium

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#struikstadium


struikvorm
struik•vorm

█ Zelfstandig naamwoord

Groeivorm in de vorm van een struik.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#struikvorm


struikvormend
struik•vor•mend

█ Zelfstandig naamwoord

Groeiend in de vorm van een struik.

In een zin: Er zijn struikvormende en boomvormende wilgensoorten.

"vormend" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/vormend

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#struikvormend


struikvormig
struik•vor•mig

█ Zelfstandig naamwoord

De vorm hebbend van een struik; laaggroeiend en typisch meerstammig. Niet opgaand.

Verwante termen:
Engelse term: shrub-like, shrubby

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#struikvormig


struweel
stru•weel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Struweel

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067169

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/struweel

www.neerlandistiek.nl/2015/12/etymologie-struweel/

Verwante termen:
Franse termen: buisson, fourré
https://fr.wiktionary.org/wiki/buisson

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#struweel


struweelhaag
stru•weel•haag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: struweelheg

Kijk bij struweelheg.


struweelheg
stru•weel•heg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: struweelhaag

Lijnvormig struweel (aaneengesloten begroeiing van struiken of bramen). Ongeschoren heg.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#struweelheg


struweelvegetatie
stru•weel•ve•ge•ta•tie

█ Zelfstandig naamwoord

1. Vegetatie die bestaat uit struweel. Vegetatietype.

2. Alle planten die groeien in het struweel.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#struweelvegetatie


stubbe
stub•be

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: stobbe

Boomstronk, wortelstronk.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stobbe
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22stobbe%22

"stobbe" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066694
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067171
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067065

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stobbe

Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant: Stubbe, Stubben
Duitse term: Stock
www.dwds.de/wb/Stubbe
www.dwds.de/wb/Stubben
www.duden.de/rechtschreibung/Stubben
www.duden.de/rechtschreibung/Stock_Pflanze_Ast_Klotz_Stab
https://de.wikipedia.org/wiki/Baumstumpf
Engelse term, woordverwant: stub
Engelse term: stump
www.etymonline.com/word/stub
https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_stump
www.etymonline.com/word/stump
Noorse term: stubbe
https://no.wikipedia.org/wiki/Stubbe

stuifmeel
stuif•meel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: pollenWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuifmeel

(vroeg en laat stuifmeel (wilg, klimop))

Verwante termen:
Duitse termen: Blütenstaub, Pollen
https://de.wikipedia.org/wiki/Pollen
Franse term: pollen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollen
vroeg stuifmeel: pollen précoce
laat stuifmeel: pollen tardif
Engelse term: pollen
https://en.wikipedia.org/wiki/Pollen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stuifmeel


stuifzand
stuifzand

█ Zelfstandig naamwoord

1. Zeer fijn zand, dat weinig samenhang en stevigheid bezit, en dan ook gemakkelijk verstuift en voor bouwgrond weinig geschikt is.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067197

2. Grond of terrein, bestaande uit het onder 1 genoemde zand.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067197


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stuifzand


stuiven

stukhout
stuk•hout

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

■ Synoniem: blokhout

1. Hout gezaagd in stukken voor de open haard of de stukhoutketel.

Verwante termen:
Duitse term, vertaalequivalent : Scheitholz. Scheit is afgeleid van Oudhoogduits scît: Holzstück.
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheitholz_(Brennstoff)

Scheit (van scheiden)
www.dwds.de/wb/Scheit

2. Als collectivum. Benaming voor eikenhout van de zwaarste en beste bomen, dat aan stukken van bepaalde afmetingen gezaagd en vervolgens gekloofd in de handel komt. Ook wagenschot genoemd.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085534

Verwante term: wagenschot

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stukhout


stukhoutketel
stuk•hout•ke•tel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stukhoutbranderInverde
www.inverde.be/content/pdf/energie_uit_biomassa/5-BioenergieNed_Verwarmen_met_Hout.pdf

Verwante term: stukhout
Duitse term: Scheitholzkessel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stukhoutketel


stut

█ Zelfstandig naamwoord

Langwerpige houten steun die voorkomt dat een tak doorzakt. Bij fruitbomen met zware vruchtlast en oude monumentale bomen.

Verwante termen:
Duitse term: Stüt­ze
www.duden.de/rechtschreibung/Stuetze

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stut


stutten
stut•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stutten, (de) stutting

Een gesteltak ondersteunen met een stut.

Boomgaard Langeveld
www.hoogstamboomgaard.be/stutten.html

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stutten


stuw

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuw

Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=stuwen&lang=nn

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stuw


stuwen
stu•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) stuw, (het) stuwen, (de) stuwingVan Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=stuw&lang=nn

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stuwen

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067288
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067289

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stuwen


stuwwater
stuw•wa•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Water dat aanwezig is in stuwwatergrond. Antoniem van kwelwater.
Duitse term: Stauwasser
Duitse verwante term: Staunässe. Nässe = nattigheid, Stau + Nässe = stuwnattigheid, stuwwater
https://de.wikipedia.org/wiki/Stauwasser

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stuwwater


stuwwatergrond
stuw•wa•ter•grond

█ Zelfstandig naamwoord

Op plaatsen waar een doorlatende bovenste bodemlaag (zand, zandleem of leem) aanwezig is met enkele meters eronder een ondoorlatende klei- of stenenlaag, raakt ‘s winters de bodem verzadigd met regenwater en droogt hij ‘s zomers uit. Dit zijn stuwwatergronden, ook te begrijpen als ‘spons’ en geen ‘kwelzones’.
Bron: www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/leefomgeving/proclam/documents/lb_module5.pdf

Verwante termen:
Duitse term: Stauwasserboden
www.spektrum.de/lexikon/geographie/stauwasserboeden/7623

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stuwwatergrond


stuwwaterven
stuw•wa•ter•ven

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: regenwaterven

Ven gevuld met stuwwater.


suberine
su•be•ri•ne

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kurkstofWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Suberine

Verwante termen:

suberisation
suberised, suberized


+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#suberine


substraat

successie
suc•ces•sie
primaire en secundaire successie
sub•fos•siel hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Gedurende lange tijd in de bodem bewaard hout, maar niet versteend.
Bij de term fossiel denkt men in de eerste plaats aan verstening, maar fossiel heeft ook een bredere betekenis, zoals in fossiele brandstof of fossiele duinen. In deze context betekent het 'lang bewaard' of 'lang bewaarde resten'. Om een onderscheid te maken tussen versteend hout en lang bewaard, doch niet versteend hout, spreekt men respectievelijk van fossiel hout en subfossiel hout.

Verwante termen:
Franse term: subfossile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Subfossile
Engelse term: subfossil
https://en.wikipedia.org/wiki/Subfossil

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#subfossiel-hout


surrogaat
sur•ro•gaat

1. █ Zelfstandig naamwoord

Vervangingsmiddel, van mindere waarde. Bijvoorbeeld: Een oud bos met een onschatbare waarde aan biodiversiteit vervangen door een nieuwe bosaanplant op een plaats waar geen bos gestaan heeft.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Surrogaat

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067451

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/surrogaat

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/surrogaat

Verwante term bij 1:
2. █ Zelfstandig naamwoord

Vervangingsmiddel, van gelijke of meerdere waarde. Bijvoorbeeld: Dieren, waarvan de natuurlijke habitats stilaan verdwijnen, die zich aanpassen aan door de mens geschepte, verstedelijkte leefomgevingen. De nieuwe leefomgeving is het surrogaat.

EOS Wetenschap
www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/tirol-de-stad

symbiont
sym•biont

█ Zelfstandig naamwoord

1. Organisme dat deelneemt aan symbiose.

2. Het kleinste organisme dat deelneemt aan symbiose.

Verwante term: symbiose
Duitse term: Symbiont
https://de.wikipedia.org/wiki/Symbiont
Franse termen: symbionte, symbiote
https://fr.wiktionary.org/wiki/symbiote
Engelse term: symbiont

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#symbiont


symbiose
sym•bio•se

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Symbiose

Duitse term: Symbiose
https://de.wikipedia.org/wiki/Symbiose
Franse term: symbiose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbiose
Engelse term: symbiosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Symbiosis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#symbiose


sympatrie
sym•pa•trie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: sympatrische soortvormingsympatrische soortvorming

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: sympatrie

Bepaalde wijze waarop soortvorming plaatsvindt. Deze soortvorming vindt plaats in een gebied waarin de zich ontwikkelende soort contact heeft met een gelijkaardige, doch zich onderscheidende, soort.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sympatrische_soortvorming

Verwante termen:
Duitse termen: Sympatrie, Sympatrische Artbildung
https://de.wikipedia.org/wiki/Sympatrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Sympatrische_Artbildung
Engelse termen: sympatric speciation, sympatry
https://en.wikipedia.org/wiki/Sympatry
https://en.wikipedia.org/wiki/Sympatric_speciation
Franse termen: spéciation sympatrique, sympatrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sympatrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spéciation_sympatrique

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sympatrische-soortvorming


sympodiaal
sym•po•di•aal

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: monopodiaal

Gevormd uit een aantal verschillende meristemen, elk met beperkte groei, en telkens vervangen door een meristeem van een hogere (vertakkings)orde.
Bron: Wisiwis, UGent Plantentuin
■ Antoniem: monopodium

Deel van een plant dat sympodiaal oftewel in twee vertakkend gegroeid is. Bepaalde groeivorm.

Verwante termen:
Duitse term: Sympodium
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprossachse#Sympodiale_Verzweigung
Engelse termen: sympodial branching, sympodium
https://en.wikipedia.org/wiki/Sympodium
https://en.wiktionary.org/wiki/sympodium
www.lexic.us/definition-of/sympodium
Franse termen: ramification sympodiale, sympodial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sympodial

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sympodiumVoorblad | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z