s-origineel-backup


sabelvoet
sā•bel•voet

█ Zelfstandig naamwoord

Kromming aan het ondereinde van een boomstam. Kan veroorzaakt worden door bodemkruipen en aanhoudende winddruk.

Door de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.htmlsabelvormig
sā•bel•vor•mig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Een vorm hebbend die lijkt op de kromming van een sabel.

Bijvoorbeeld: De stam van een opgaande boom die een lichte kromming vertoont kan men beschrijven als sabelvormig.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sabelvormig
sabelvorming
sā•bel•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord

Ontwikkeling van een sabelvormige groei.salicetum
sa•li•cē•tum

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn salix (wilg) + Latijn etum (verzamelsuffix). Meervoud: saliceta
■ Wisselvorm: salictum

1. Plaats waarop een groep wilgen of een wilgenbos staat.

2. Een door de mens aangelegde verzameling wilgen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#salicetum
salicine
sa•li•ci•ne

█ Zelfstandig naamwoord

Plantenhormoon dat voorkomt in planten van het geslacht wilg en in andere planten.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salicine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salicine#Natuurlijk_voorkomen

Van wilgenbast naar asperine, door Annika de Jong en Jorien van de Puttelaar
www.dijs.biz/pw_a&j.pdf

In wilgen komen salicine en indool-3-boterzuur voor als plantenhormoon.

Verwante termen:
Duitse term: Salicin
https://de.wikipedia.org/wiki/Salicin
Engelse term: salicin
https://en.wikipedia.org/wiki/Salicin
Franse term: salicyline
https://fr.wikipedia.org/wiki/Salicyline

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#salicine
salicylzuur
sa•li•cyl•zuur

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salicylzuur

Verwante termen:
Engelse term: salicylic acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Salicylic_acid

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#salicylzuur
samenlevingsvorm
sā•men•lē•vings•vorm

█ Zelfstandig naamwoord

Wijze waarop twee of meer organismen van verschillende soorten langdurig samenleven.
Bron: bewerkte tekst uit het artikel Symbiose van Wikipedia.


samenloop
sā•men•loop

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar waterlichamen (rivieren, beken) samenvloeien.

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/samenloop

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
san•del•hout•olie

█ Zelfstandig naamwoord

■ sandel + hout

Etherische olie gewonnen uit sandelhout, het hout van de boomsoort sandel oftewel Santalum album.

"sandel" in Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22sandel%22

"sandel" oftewel Santalum album in Wikipedia
"sandelhout" in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sandelhout_(houtsoort)

"sandelhout" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sandelhout

"sandelhout" in Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22sandelhout%22

Verwante termen:
Duitse term: Sandelholzöl
https://de.wikipedia.org/wiki/Sandelholzöl
Engelse term: sandalwood oil
https://en.wikipedia.org/wiki/Sandalwood_oil
Franse term: huile essentielle de santal

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sandelhoutolie
sap

█ Zelfstandig naamwoord

1. Levensvocht in planten.
1.1. Sap verkregen uit planten, in het bijzonder van vruchten, voor menselijk verbruik. Vruchtensap, berkensap.

Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=sap&lang=nn

Verwante termen:
Duitse termen: Saft, Baumsaft
Engelse term: sap
https://en.wikipedia.org/wiki/Sap

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sap
sapro-

█ Voorvoegsel

Voorvoegsel afgeleid van Grieks sapros = verrot.


saprobiont
sa•pro•bi•ont

█ Zelfstandig naamwoord

■ Verouderd synoniem: saprofyt
■ Synoniem: saprovoorEcopedia
www.ecopedia.be/244/encyclopedie/

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Saprofyt

Verwante termen:
Duitse term: Saprobiont
https://de.wikipedia.org/wiki/Saprobiont
Engelse term: saprobiont
https://en.wikipedia.org/wiki/Saprobiontic
https://en.wikipedia.org/wiki/Saprovore
https://en.wikipedia.org/wiki/Saprotrophic_nutrition
Franse term: saprobionte
https://fr.wiktionary.org/wiki/saprobionte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saprophyte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#saprobiont
saprofaag
sa•pro•faag

█ Zelfstandig naamwoord

Organisme dat zich voedt met dood organisch materiaal.

█ Bijvoeglijk naamwoord

Zich voedend met dood organisch materiaal.

Verwante termen:
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Saprophagy
https://en.wikipedia.org/wiki/Saprotrophic_nutrition
Franse term:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saprophage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#saprofaag
saproxylofaag
sa•pro•xy•lo•faag

█ Zelfstandig naamwoord

Organisme dat zich voedt met dood hout.

█ Bijvoeglijk naamwoord

Zich voedend met dood hout.

Verwante termen:
sap•stroom

█ Zelfstandig naamwoord

Werking in planten, in het bijzonder houtige planten. Het stromen van het sap.
Opwaartse, neerwaartse en radiale sapstroom.


saptappen
sap•tap•pen

█ Werkwoord
█ Werkwoordelijke woordgroep: sap tappen
█ Naamwoorden van handeling: (het) saptappen, (de) saptapping

Boomsap laten uitvloeien om het te oogsten.


saptrekker
sap•trek•ker

█ Zelfstandig naamwoord

■ Waarschijnlijk van Frans tire sève

Artikel in voorbereiding.

Bladlater.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#saptrekker
sapverlies
sap•ver•lies

█ Zelfstandig naamwoord

Van planten, in het bijzonder houtige planten. Het verliezen van sap.


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sapverlies
scha...
schaaf

█ Zelfstandig naamwoord

Werktuig om een houtvlak glad, vlak of dunner te maken.
Hobel is woordverwant aan Duits Hügel en Nederlands heuvel.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaaf
schaafbank
schaaf•bank

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: houtschaafbank

1. Werkbank waarop men handmatig hout kan schaven.

2. Machine voor het schaven van hout.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062085

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaafbank

handmatig (werkbank) en machinaal

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaafbank
schaafkrul
schaaf•krul

█ Zelfstandig naamwoord

Houtkrul die ontstaat tijdens het schaven

Verwante termen:
Engelse term: shaving
https://en.wiktionary.org/wiki/shaving

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaafkrul
schaal

█ Zelfstandig naamwoord

Plank met een bolle zijde, van de buitenkant van een boom.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062095&article=boom

Verwante termen:
schaaldeel
schaal•deel

█ Zelfstandig naamwoord

Plank met een bolle zijde, van de buitenkant van een boom.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062095.re.46

Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/dosse_gezaagd.shtml

Verwante termen

schaapskooi
schaaps•kooi

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: schaapsstal, schaapstal

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaapskooi

Woordenboek van de Limburgse dialecten
Schaapskooi in de Limburgse dialecten

Woordenboek van de Brabantse dialecten
Schaapskooi in de Brabantse dialecten

Verwante termen:
Duitse term: Schafstall
Franse term: bergerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bergerie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bergerie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaapskooi
schaapsweide
schaaps•wei•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: schapenweide

Kijk bij schapenweide.
schaar

█ Zelfstandig naamwoord

Hetgeen een veld of bos oplevert; gewas. Niet algemeen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062115

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schaar3

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22schaar%22

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaar
Zwitserduitse term
Schaarhaag
schaar•haag

█ Zelfstandig naamwoord

In Zwitserland: een dode heg, gemaakt van schuin gestapelde palen.
http://books.google.be/books?id=U9IoolhkGPoC&pg=PA131&lpg=PA131&dq=schaarhaag&source=bl&ots=UKnNdzKPQC&sig=nEuEDNUylSXJy175Ad4wsvlR8As&hl=nl&ei=IUtATfy1LpKwhAe8zuHqCA&sa=X&oi=book_result&ct=result&resnum=1&ved=0CBcQ6AEwAA#v=onepage&q=schaarhaag&f=false

https://digital.idiotikon.ch/idtkn/id8.htm#!page/81095/mode/1up

https://youtu.be/76zWu5s9E-w?t=3m19se

Verwante termen:

schaarhout
schaar•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hakhout.

Kijk ook bij hakhout en schaar.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaarhout
schaarrecht
schaar•recht

█ Zelfstandig naamwoord

Recht om te weiden.

Verwante term: schaar

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaarrecht
schabbert
schab•bert

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: sjabbert
■ Synoniemen: flik, vlik

Uitspraak: De sch-klank wordt Duits uitgesproken; sjabbert, niet Nederlands zoals in schande.

Heidezode. Brandstof en bouwmateriaal.

Plaatsnamen:
Schabbertenstraat, Maasmechelen (B).
Schabartstraat, Genk (B)
Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schabbert
schabbertenflik
schab•ber•ten•flik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: sjabbertenflik

Gereedschap om flikken (zoden) mee te steken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schabbertenflik
schadeboom
schā•de•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die schade opgelopen heeft.


schaduwboom
schā•duw•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die schaduw werpt ten gunste van mensen of vee.

In verschillende artikels op Wikipedia staat geschreven dat de boom speciaal geplant is om schaduw te werpen, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Bijvoorbeeld, een boom die ooit geplant is als grensmarkering aan een weide werpt later ook schaduw ten gunste van vee.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaduwboom

Verwante termen:
Duitse term: Schattenbaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Schattenbaum
Engelse term: shade tree
https://en.wikipedia.org/wiki/Shade_tree
Franse term: arbre d'ombrage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwboom
schaduwboomsoort
schā•duw•boom•soort

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/180/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: Schattbaumart
https://de.wikipedia.org/wiki/Schattbaumart

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwboomsoort
schaduwbrenger
schā•duw•bren•ger

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: schaduwbieder, schaduwbezorger, schaduwgever, schaduwvoorziener, schaduwverschaffer

Een of meerdere bomen of struiken waarvan de kronen verkoelende schaduw werpen tijdens zonnig weer. De kroon of kronen kunnen geleid zijn met de bedoeling schaduw te werpen.

schaduwdruk
schā•duw•druk

█ Zelfstandig naamwoord

Mate waarin de schaduwworp van bovenstaande bomen voor lichtgebrek zorgt bij onderstaande bomen.

(lichtbehoevende boom of struik)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwdruk
schaduwgaas
schā•duw•gaas

█ Zelfstandig naamwoord

Lichtdempend kunststof doek dat over planten gehangen wordt om zonnebrand te voorkomen.

Verwante termen:

schaduwhorde
schā•duw•hor•de

█ Zelfstandig naamwoord

Los gevlochten horde die boven planten geplaatst wordt om zonnebrand te voorkomen. Gemaakt van de hernieuwbare en biologisch afbreekbare stof hout.


schaduwkant
schā•duw•kant

█ Zelfstandig naamwoord

De kant waar een plantenindividu geen (zonne)licht ontvangt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwkant
schaduwminnend
schā•duw•min•nend

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van planten: De eigenschap hebbend te gedijen in schaduw.

Verwante term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwminnend
schaduwval
schā•duw•val

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: schaduwworp

Beschaduwing.

Verwante termen: lichtval

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwval
schaduwverdragend
schā•duw•ver•drā•gend

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: schaduwtolerant

Het vermogen hebbend schaduw te verdragen.

Ecopedia
www.ecopedia.be/bossen/boomgroei/lichtbehoefte

"verdragend" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/verdragend

Verwante termen:
Duitse term: schattentolerant
Engelse term: shade tolerant
https://en.wikipedia.org/wiki/Shade_tolerance
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_tree_species_by_shade_tolerance

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwverdragend
schaduwverdraagzaamheid
schā•duw•ver•draag•zaam•heid

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: schaduwtolerantie

Het vermogen van een plant om te groeien in schaduw.

Verwante termen:
Duitse term: Schattentoleranz
www.spektrum.de/lexikon/biologie/schattentoleranz/59011
Engelse term: shade tolerance

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwverdraagzaamheid
schaduwwerper
schā•duw•wer•per

█ Zelfstandig naamwoord

Een lichaam dat schaduw werpt op een ander lichaam.
Bijvoorbeeld een opgaande boom op een struik.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwwerper
schaduwworp
schā•duw•worp

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: schaduwwerping

De worp van schaduw op een vlak of individu.

Schaduwworp kan schaduwdruk veroorzaken.

Verwante termen:
Duitse termen: Schattenwurf. Schattenwerfung
Engelse termen: shadow cast, shadow casting

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwworp
schalm

█ Zelfstandig naamwoord

Merk, ontschorste plek

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062230

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schalm

Verwante termen:

schalmen
schal•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) schalmen, (de) schalming

■ Synoniem: blessen

Merken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062233

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=48747

Verwante termen:
Duitse term: schalmen
www.duden.de/rechtschreibung/schalmen
www.duden.de/rechtschreibung/ausschalmen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schalmenschans

█ Zelfstandig naamwoord

1. Takkenbos, mutsaard.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schans

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062278

2. Omheinde, beschermende vesting.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schans

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schans_(verdedigingswerk)

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/schans
www.leestekensvanhetlandschap.nl/boerenschans

Marc Robben - Schansen in Limburg (B)
https://sites.google.com/site/glschansen/
https://sites.google.com/site/gl2schansen/

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schans

"verschansen" in Wiktionary

schanskorf
schans•korf

█ Zelfstandig naamwoord

Korf die gevuld is met aarde of stenen. In tijden van oorlog bood de schanskorf beschutting bij een belaging

schapenweide
schā•pen•wei•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: schaapsweide, schapenwei

Weide waarop schapen grazen, of weide die voorbehouden is aan schapen.

Verwante termen:

schaper
schā•per

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: scheper
■ Synoniem: schaapherderWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaapherder

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062289
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062522

Verwante term: herder
Duitse term: Schäfer
Nedersaksische termen: Schaper, Schäper
https://de.wikipedia.org/wiki/Sch%C3%A4ferei#Sch.C3.A4fer
http://plattmakers.de/nl/7479/Schaper
http://plattmakers.de/nl/2292/Schäper
Engelse term: shepherd
https://en.wikipedia.org/wiki/Shepherd
Franse termen: berger (mannelijk), bergère (vrouwelijk)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Berger

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaper
schaven
schā•ven

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) schaven, (de) schavingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaven

Engelse term, vertaalequivalent: plane
Engelse term: shave
www.etymonline.com/word/shave
Franse term: raboter
sche...
scheen

█ Zelfstandig naamwoord

Gekliefde wis (vlechtroede) die vlak geschaafd en eventueel op breedte getrokken is.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062375

Scheen is mogelijk woordverwant aan schenen = scheiden.
Werkwoord sche•en, van schenen?
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS03631
Werkwoord schenen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=LothWB&lemid=CS00422
"shin: from Proto-Indo-European root *skei- "to cut, split".
Bron: www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=shin

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/scheen

Verwante termen:
Duitse termen: Schien, Schiene

"Schiene aus Holz; Holzspan (houtspaander, nvdr), ca. 1 cm breite u. ½—1 mm dicke Streifen, die von den Ruten u. Gerten des Haselnussstrauches u. von fingerdicken Eichenloden oder Weiden abgesplissen werden; sie werden vom Korbmacher benutzt, um das Weidengeflecht zu stärken; vom Kurbelflechter (Teigkurbel), um das Stroh zusammenzubinden; auch Spankörbe, Kartoffelkörbe, Kuchenunterlagen, Obsthürden, Rückentragkörbe werden davon gefertigt;..."

Schien: "Weidengeflecht, Hürde zum Auflegen der Kuchen (koekenwis?, nvdr) und zum Dörren des Obstes."
Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=LothWB&lemid=CS00472

Engelse termen: skein, splint?
https://en.wiktionary.org/wiki/skein
Franse term: éclisse?

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scheen
scheepsbouw
scheeps•bouw

█ Zelfstandig naamwoord

Het bouwen van schepen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheepsbouw

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062379

Verwante termen:
Duitse term: Schiffbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiffbau
Schiffbau oder Schiffsbau? -> http://hf-latte.de/index.php?wissenswertes
Engelse term: shipbuilding
https://en.wikipedia.org/wiki/Shipbuilding
Franse term: construction navale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Construction_navale

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scheepsbouw
scheepsbouwhout
scheeps•bouw•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: scheepshout

Hout voor de scheepsbouw.
www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=sche#scheepshout

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Franse term: bois de marine

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scheepsbouwhout
scheepshout
scheeps•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Synoniem: scheepsbouwhout

Kijk bij scheepsbouwhout.

2. Wrakhout van een schip.

3. Hergebruikt hout van een schip. Van scheepshout naar meubelhout.

Verwante termen:

scheepstimmerhout
scheeps•tim•mer•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Timmerhout dat geschikt is om schepen van te maken.


scheepstimmerman
scheeps•tim•mer•man

█ Zelfstandig naamwoord

Iemand wiens vak het is houten schepen te timmeren.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062390

Verwante termen:
Duitse term: Schiffbauer, Schiffzimmerer, Schiffzimmermann
https://de.wikipedia.org/wiki/Schiffszimmerer
Schiffbau oder Schiffsbau? -> http://hf-latte.de/index.php?wissenswertes
Engelse termen: shipwright, boatright

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scheepstimmerman
scheepstimmermansbijl
scheeps•tim•mer•mans•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

Een van verschillende bijltypen die door de scheepstimmerman gebruikt werd.

scheerhaag
scheer•haag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: scheerheg
■ Synoniemen: kniphaag, knipheg

Een haag die men minstens één maal per jaar in vorm scheert.
Duitse term: Schnitthecke
Engelse term: clipped hedge
Franse term: haie taillée

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scheerhaag
schelf

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062451

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schelf2

Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-s

Schel is woordverwant aan schilfer, Nederduits Schelver
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schilfer
www.plattmakers.de/nl/13883/Schelver

Verwante term: hilde
Duitse termen: Schelf, Schelfe. De samensteller: "Om het verwantschap tussen Nederlands schelf en Duits Schelf/Schelfe te vinden moet men ver terug gaan in de tijd, maar het verwantschap is er met zekerheid."
www.dwds.de/wb/Schelf
www.dwds.de/wb/Schelfe

schelfern, www.duden.de/rechtschreibung/schelfern
schelfern, www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS06508
schilfern, www.dwds.de/wb/schilfern
schelvern, www.plattmakers.de/nl/1551/schelvern

De samensteller: "Duits Schilf (Nederlands vertaalequivalent riet) is mogelijk woordverwant aan Nederlands schelf, kijkend naar de bladlagen op de stengel van deze plant."
https://de.wiktionary.org/wiki/Schilf
www.dwds.de/wb/Schilf

Engelse term: shelf
www.etymonline.com/word/shelf

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schelf
schelfhout
schelf•hout

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062451.re.4

Patroniem: Schelfhout

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schelfhout
schellak
schel•lak

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schellak

Verwante term: politoer
Duitse term: Schellack
https://de.wikipedia.org/wiki/Schellack
Engelse term: shellac
https://en.wikipedia.org/wiki/Shellac
Franse term: gomme-laque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gomme-laque

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schellak
scheluw
schē•luw

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheluw
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werken_(hout)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/scheluw

Verwante termen:

schemer
schē•mer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: schemering
■ Woorverwant aan schim
■ Synoniem: tweelicht

1. Flauw, zwak licht.*

2. Tijd tussen licht en donker.*

Schemer en schemering hebben dezelfde betekenis, dit in tegenstelling tot wat sommige bronnen vermelden.
"tweelicht", Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=59937

"tweelicht", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M071470

"schemerig", bijvoeglijk naamwoord
"tweelichtig", bijvoeglijk naamwoord

Schemer is woordverwant aan schim en schimmel.

Verwante term:
Duitse termen, woordverwant aan schemer: Schimmer, Schimmerung
Duitse termen: Dämmerung, Zwielicht
Nededuitse term: Tweelicht
www.plattmakers.de/nl/13362/Tweelicht
https://de.wiktionary.org/wiki/Zwielicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Dämmerung
www.duden.de/rechtschreibung/Schimmer
https://de.wiktionary.org/wiki/Schimmer
www.dwds.de/wb/Schimmer
www.woerterbuchnetz.de/DWB/call_wbgui_py_from_form?sigle=DWB&mode=Volltextsuche&hitlist=&textpattern=&lemmapattern=Gosse&patternlist=L:Gosse&lemid=GS08929
Engelse termen: shimmer, shimmering, twilight
www.etymonline.com/word/shimmer
https://en.wikipedia.org/wiki/Twilight
www.etymonline.com/word/twilight
Franse term: crépuscule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Crépuscule

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schemer
schemeractief
schē•mer•ac•tief

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: crepusculairWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schemeractief

Verwante termen:
Duitse termen: dämmerungsaktiv, krepuskular
www.duden.de/suchen/dudenonline/dämmerungsaktiv
https://de.wikipedia.org/wiki/Temporaler_Spezialist
Engelse term: crepuscular
https://en.wikipedia.org/wiki/Crepuscular
Franse term: crépusculaire

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schemeractief
schemerbloeiend
schē•mer•bloei•end

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend in de schemer te bloeien.

"bloeiend" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bloeiend
schemeren
schē•me•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) schemeren, (de) schemering

Tussen licht en donker zijn, of andersom.

Verwante termen:
Duitse term: schimmern
https://de.wiktionary.org/wiki/schimmern
Engelse term, woordverwant: shimmer
Engelse termen: be dusky, be in twilight
www.etymonline.com/word/shimmer
https://en.wiktionary.org/wiki/shimmer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schemeren

naar bovenschepel
schē•pel

█ Zelfstandig naamwoord

Holle houten schop met lange steel, dienend om graan, aardappelen enz. op te scheppen of om te zetten.
Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062513

Woordverwant aan Duits Scheffel en Schöffel.

Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant aan schepel:
www.dwds.de/wb/Scheffel
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Wander&lemid=WS01332

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schepel
scheper
schē•per

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: schaper

Kijk bij schaper.
scheren
schē•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) scheren, (de) schering

Snoeien aan de buitenkant van een dichtvertakte plant of plantengroep (heg) in een vorm..

Duitse term: scheren
www.duden.de/rechtschreibung/scheren_schneiden_entfernen
Engelse term: trim

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scheren
schermbos
scherm•bos

█ Zelfstandig naamwoord

Bos op een helling waarin boomwortels de bodem fixeren en daardoor verschuivingen voorkomen.

Verwante termen:
Duitse term: Schutzwald
https://de.wikipedia.org/wiki/Schutzwald
www.tur.ch/Schutzwald.html
Engelse term: protection forest
https://en.wikipedia.org/wiki/Protection_forest

schermboom
scherm•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een boom die een gebouw of buitenactiviteit afschermt, ofwel tegen regen, wind en zonlicht, ofwel om een gebouw aan het zicht te onttrekken, in tegenstelling tot 2, niet per sé geleid in schermvorm. Bijvoorbeeld een rij van Italiaanse populieren die een hoge silo van landbouwbedrijf aan het zicht onttrekken.

Agentschap Onroerend Erfgoed
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/ile/boom/130246
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoed/node/?typologie=schermbeplantingen&pagina=3
2. Een boom geleid in schermvorm. Voluit: schermleiboom.

3. Bosbouwkundig synoniem voor overstaander.

Ecopedia
www.ecopedia.be/353/encyclopedie

schermleiboom
scherm•lei•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Een boom die geleid is in een afschermende vorm, verticaal of horizontaal.

schermslag
scherm•slag

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/184/encyclopedie/

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Productiebos#Schermslag

Verwante term: slaan
Duitse term: Schirmschlag
https://de.wikipedia.org/wiki/Schirmschlag
Engelse term: shelterwood cutting
https://en.wikipedia.org/wiki/Shelterwood_cutting

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schermslag
schermvorm
scherm•vorm

█ Zelfstandig naamwoord

Bijvoeglijk naamwoord: schermvormig; de vorm hebbend van een scherm.

(2 dimensionaal geleide linde)

scherpen
scher•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) scherpen, (de) scherping

Scherp, ook spits of puntig maken; scherpen, ook punten.
Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=49469

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062557

Verwante termen:
Duitse term: schärfen. Naamwoorden van handeling: Schärfen, Schärfung
www.dwds.de/wb/schärfen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scherpen

naar bovenscherpvijl
scherp•vijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: zaagvijl

Vijl die dient om iets te scherpen, bijvoorbeeld een zaag of een blad (maaiblad, bijlblad ..).
In zijaanzicht kan deze vijl rechthoekig of driehoekig zijn. De driehoekige vorm kan dienen om zaagtanden te scherpen.

scherpvijlen
scherp•vij•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) scherpvijlen, (de) scherpvijling

Een zaag of blad (maaiblad, bijlblad ..) met de vijl scherpen.

scheuren
scheu•ren

1. █ Werkwoord
1. █ Naamwoorden van handeling: (het) scheuren, (de) scheuring

Grasland omploegen om er een akker van te maken.

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062586

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: umbrechen
www.duden.de/rechtschreibung/umbrechen_brechen_pfluegen_knicken
Engelse term bij 1: break up

2. █ Werkwoord
2. █ Naamwoorden van handeling: (het) scheuren, (de) scheuring

Door grote druk verbreken van een samenhang. Bijvoorbeeld takken van een boom (afscheuren) of het loslaten van vezels in een boomstam (inwendige breuk).

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062586

Verwante termen bij 2:
3. █ Werkwoord
3. █ Naamwoorden van handeling: (het) scheuren, (de) scheuring

3. ■ Synoniem: delen

Bepaalde wijze om vaste planten te vermeerderen of te grote planten op te delen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Scheuren_(plantvermeerdering)

Verwante termen bij 3:
Duitse termen bij 3: reissen, teilen. Naamwoorden van handeling: Reissen, Riss, Teilen, Teilung
Engelse term bij 3: divide. Naamwoord van handeling: division
https://en.wikipedia.org/wiki/Division_(horticulture)
Franse term bij 3: diviser. Naamwoord van handeling: division

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scheuren
scheut

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: schot
Scheut is woordverwant aan schieten; zich snel bewegen.

De wisselvorm schot is ook een stofnaam, afgeleid van het naamwoord van handeling van schieten. Opschot.
Wikipedia
Duitse term: Trieb
Engelse term, woordverwant: shoot
www.etymonline.com/word/shoot
Franse term: pousse

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#scheut
schi...

naar bovenschicht

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: monochasium

Bloeiwijze waarbij de zijassen beurtelings links en rechts van de as ontspringen. Deze naam berust op vergelijking met een bliksemschicht.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 6, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062605

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schicht

Wisiwis, UGent Plantentuin
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#schicht

Verwante termen:
www.scivit.de/glossar/botanik1/monochasium.html
https://en.wiktionary.org/wiki/monochasium

schichtvormig
schicht•vor•mig

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: geknikt

Bepaalde groeivorm van planten. De vorm hebbend van een schicht.

schieten
schie•ten

1. █ Werkwoord
1. █ Naamwoorden van handeling: (het) schieten, (de) schieting

Werkende met een schop: Door een zwaai, gewoonlijk volgens een vrijwel rechte lijn, verplaatsen; werpen, gooien. In dit gebruik niet meer algemeen. Inzonderheid van iets dat men met een schop verplaatst. In deze toepassing nog vrij algemeen, vooral in Z.-Ndl. Aarde schieten.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
artikel 1., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062637

Het lemma schieten doet de hedendaagse mens denken aan het afvuren van een vuurwapen, maar deze variant van schieten is mogelijk verwant aan het Duitse schütten.
"beschieten"

Schieten in de betekenis van zich snel voortbewegen is woordverwant aan scheut.

Schot, https://nl.wiktionary.org/wiki/schot

Verwante termen bij 1:
2. █ Werkwoord
2. █ Naamwoorden van handeling: (het) schieten, (de) schieting

2. ■ Synoniem: uitlopen, spruiten

Van planten. Snel groeien.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/schieten

"uitschieten" in Wiktionary
Verwante termen bij 2:

schijnbes
schijn•bes

█ Zelfstandig naamwoord

Vlezige kegelvrucht van bepaalde naaldstruiken.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kegelvrucht_(naaldboom)

Jeneverbes en uwe/venijnboom dragen schijnbessen.

Verwante termen:
Duitse term: Scheinbeere
Franse term: fausse baieschijngestalte
schijn•ge•stal•te

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schijngestalten

Verwante term: maanhout

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schijngestalte
schijnvrucht
schijn•vrucht

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schijnvrucht

Verwante termen:
Duitse term: Scheinfrucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheinfrucht
Engelse term: accessory fruit
https://en.wikipedia.org/wiki/Accessory_fruit
Franse term: faux fruit, faux-fruit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faux-fruit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schijnvrucht
schijngrondwaterspiegel
schijn•grond•wā•ter•spie•gel

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/801/encyclopedie

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/schijngrondwaterspiegel

Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/schijnwaterstand.shtml

Verwante termen:

schilhout
schil•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Hout betekent hier zowel bos als oogstbaar hard materiaal van de boom

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062711.re.5

Schilhout wordt om de 20 à 25 jaar geschild en geslagen.

schillen
schil•len

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) schillen

■ Synoniemen: blekken, ontschorsen

De schors verwijderen van de boomstam en de gesteltakken. Ontschorsen.

"schilhout" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062711

Verwante termen:
Duitse termen: entrinden, schälen
Engelse termen: debark, pare

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schillen
schilschade
schil•schā•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade aan levende bomen die onstaat door schillen. Schilschade kan onstaan door mensen en zoogdieren.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schilschade
schilijzer
schil•ij•zer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: schilschop

Gereedschap om boomstammen te ontschorsen.


Verwante termen:
Duitse termen: Rindeeisen, Rindenschäler, Schäleisen
Engelse termen: bark spade, bark spud

schim

█ Zelfstandig naamwoord

Plantenrelict uit vroegere tijden. Overblijfsel van een geheel dat vroeger veel groter was.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schim

Als deel van een woordpaar: schimbos, schimheg

Schim is woordverwant aan schemer en schimmel.

Verwante termen:
Verwante Engelse termen: ghost hedge, ghost woodland
schimbos
schim•bos

█ Zelfstandig naamwoord

Overblijfsel van een groter bos. Bomengroep.

Verwante termen:
Engelse term: ghost woodland


schimheg
schim•heg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorem: schimhaag

Engelse term: ghost hedge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schimheg
schimmel
schim•mel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: zwamWikipedia
Er zijn schimmels die bomen helpen (mycorrhiza) en aantasten.

Schimmel is woordverwant aan schemer en schim.
Duitse term:
Engelse term:
Franse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schimmel
schimmelaantasting
schim•mel•aan•tas•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Aantasting door schimmels. In levende bomen, dood hout en bouwhout.

Verwante termen:
Duitse term: Schimmelbefall

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schimmelaantasting
schimmeldraad
schim•mel•draad

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: hyfeWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schimmeldraad

Verwante termen:
Duitse term:
Engelse term:
Franse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schimmeldraad
schimmelspore
schim•mel•spo•re

█ Zelfstandig naamwoord

Spore van schimmel.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schimmelspore
schimmelsporengehalte
schim•mel•spo•ren•ge•halt•e

█ Zelfstandig naamwoord

De hoeveelheid aanwezige schimmelsporen. Als men aan takbemesting doet verhoogt het schimmelsporengehalte in dat gebied.

Verwante termen:
Duitse term: Schimmelsporengehalte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schimmelsporengehalte
schindel
schin•del

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062732

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=49702

"dakspaan" in Wikipedia

schindeldak
schin•del•dak

█ Zelfstandig naamwoordMiddelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=49703

Verwante term: schindel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schindeldak
schindelen
schin•de•len

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) schindelen

Met schindels bekleden.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=49705

Verwante term: schindel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schindelen
schindelhout
schin•del•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat geschikt is om schindels van te maken.

Verwante termen:


Duitse term
Schlaghecke

Hakhoutheg. Slagheg. Heg waarvan slaghout geoogst wordt. Kijk bij hakhout.
Duitse term
Schlenge

"in niederd. gegenden versteht man unter schlenge ein aus faschinenmaterial hergestelltes befestigungswerk gegen wasser. der name erklärt sich aus dem verschlingen der weidenruthen u.s.w.. slenge, ein aus pfählen und faschinen im wasser gebautes werk." Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS11351

www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DS01926
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Meyers&lemid=IB10170

"schleng, stück wiese zwischen zwei gräben; im Ermlande furche in einer wiese Frischbier 2, 284b. vgl. schlenke"
Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS11352
Hier wordt het verband gelegd tussen Schlenge en Schlenke, Schlenke is slenk in het Nederlands.

Schlenke: "landschaftlich, besonders in nd. gegenden bezeichnet schlenke eine vertiefung oder rinne, die das wasser in der erde ausgespült hat"
Bron, 3: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&bookref=15,634,29

Duden's verklaring voor Schlenge: Reisigbündel (in het bijzonder, een Schlenge), Buhne (Buhne= bon, zoals in takkebon en visbon)
Bron: www.duden.de/rechtschreibung/Schlenge

https://de.wikipedia.org/wiki/Buhne
scho...
schob

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: schop

Kijk bij schop.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schob
schoeien
schoei•en

█ Werkwoord

Kijk bij beschoeien.
schoffel
schof•fel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schoffel

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schoffel

Verwante termen:
Duitse term: Schuffel
https://de.wikipedia.org/wiki/Schuffel
Engelse termen, vertaalequivalenten: pull hoe (trekkend), push hoe (duwend), push pull hoe (duwend en trekkend)
Engelse term, woordverwant: shovel
www.etymonline.com/word/shovel
Oud Engelse term: scofl
www.etymonline.com/word/shovel
Franse termen: binette, sarcleuse

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schoffel
schol

█ Zelfstandig naamwoord

Dunne zode van zandgrond gestoken.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 3., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062823&lemmodern=schol&article=zode

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=49979

Verwante termen:
Duitse term: Scholle
www.dwds.de/wb/Scholle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schol
schollenzicht
schol•len•zicht

heizeis, plaggenhak?

Twentse Taalbank
www.twentsetaalbank.nl/docs/Regio_Brievenbus_1973.pdf

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schollenzicht
schoof

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: garfWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062858

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/schoof

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schoof

"garf" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M017306

"garf" in Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22garf%22

"garf" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/garf1

Verwante term: koren
Duitse term: Garbe
www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/NL/de/schoof
Engelse term, woordverwant aan schoof: sheaf
Engelse term, woordverwant aan garf: garb
www.mijnwoordenboek.nl/vertalen.php?woord=sheaf&src=EN&des=NL
www.merriam-webster.com/dictionary/sheaf
https://en.wikipedia.org/wiki/Sheaf_(agriculture)
https://en.wiktionary.org/wiki/sheaf#English
Franse term, woordverwant aan garf: gerbe
www.larousse.com/fr/dictionnaires/francais/gerbe
https://fr.wiktionary.org/wiki/gerbe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schoof
schoontijd
schoon•tijd

1. █ Zelfstandig naamwoord

Periode waarin men in bos en natuurgebied niet mag werken om bepaalde dieren tijdens de voortplantingsperiode niet te verstoren.

Ecopedia
2. █ Zelfstandig naamwoord

Periode waarin niet gejaagd mag worden.

Verwante termen bij 2:
3. █ Zelfstandig naamwoord

In de bosbouw: Levensduur van een boom tot aan de velling.

schonen (ontzien, sparen)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schonen

Verwante termen bij 3:
Duitse term bij 3, vertaalequivalent: Umbtriebszeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Umtriebszeit
Wachstumsdauer bis zur Fällung
www.duden.de/rechtschreibung/Umtrieb#b2-Bedeutung-2a

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schoontijd
schoor

█ Zelfstandig naamwoord

1. Element in de bouwkunde.Wikipedia
Schoor is mogelijk woordverwant aan schraag.

Verwante termen bij 1:
2. Wisselvorm van schor. Kijk bij schor.

schop

1. █ Zelfstandig naamwoord

Werktuig.

■ Wisselvormen: schep, schup
■ Synoniem: bats
steekschop; schop die, in zijaanzicht, samen met de steel een rechte lijn vormt, dienend om eerder te steken dan te scheppen.

bats
Verwante termen bij 1
Duitse termen bij 1: Schaufel, Schippe, Schöppe, Schüppe
https://de.wikipedia.org/wiki/Schaufel
www.dwds.de/wb/Schaufel
Franse term: pelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pelle_(outil)
Engelse term, woordverwant: scoop
www.etymonline.com/word/scoop
Engelse term, woordverwant met achtervoegsel -el, vertaalequivalent: shovel
https://en.wikipedia.org/wiki/Shovel
www.etymonline.com/word/shovel

2. █ Zelfstandig naamwoord

Gebouw zonder voorwand dat dien als bergplaats of stelplaats.

■ Wisselvorm: schob
■ Synoniemen: kapschuur (onder voorbehoud), schuil

Wagenschuur, wagenhuis, overdekte bergplaats. In zuidelijke dialecten.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062757

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schop4
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schop4

"schuil" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063292

kapschuur

Verwante termen bij 2:
Duitse termen bij 2: Schop, Schopf, Schuppen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=LothWB&lemid=CS01105
https://de.wikipedia.org/wiki/Schuppen_(Gebäude)
www.plattmakers.de/nl/13318/Schuppen
Franse term bij 2: arbri? (= schuilplaats), échoppe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Échoppe
Engelse term bij 2: shop
www.merriam-webster.com/dictionary/shop
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=shop

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schop
schor
schor

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: schoor, schorreEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schor1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062934

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22schor%22

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kwelder
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zoutmoeras

Ecopedia
www.ecopedia.be/316/encyclopedie/

www.scheldeschorren.be/wp/vroeger-en-nu/schor-schorre-schoor/
www.scheldeschorren.be/wp/vroeger-en-nu/schor-schorre-schoor/2/

Verwante term: laak
Duitse termen: Salzwiese, Schorre
https://de.wikipedia.org/wiki/Schorre
https://de.wikipedia.org/wiki/Salzwiese
Franse term: schorre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Schorre
Engelse term, woordverwant: shore
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=shore
Engelse term, vertaalequivalent: salt marsh
https://en.wikipedia.org/wiki/Salt_marsh

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schor
schoren
schō•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) schoren, (de) schoring

Van een schoor voorzien. Bijvoorbeeld de hoekpalen van een heining rond een weide.
Voltooid deelwoord: geschoord. Een geschoorde paal.


Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schoren

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22schoren%22

Verwante term: schoor

schorre
schor•re

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: schor

Kijk bij schor.
schors

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schors

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schors

Schors wordt soms al eens, vooral in Nederland, bast genoemd. Kijk bij bast.

Verwante termen:
Duitse termen: Borke, Rinde

schorsafstoting
schors•af•sto•ting

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van schors afstoten

Het afstoten van schors. Komt voor bij plataan.


schorsbeeld
schors•beeld

█ Zelfstandig naamwoord

De morfologische kenmerken die men ziet als men naar schors kijkt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schorsbeeld
schorsbrand
schors•brand

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: zonnebrand

Kijk bij zonnebrand.
schorsingroei
schors•in•groei

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het ingroeien van schors in de stam.

2. Ingegroeide schors.

Verwante termen:
Engelse term: bark inclusion

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schorsingroei
schorskamer
schors•kā•mer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: schorsholte

Deel in de stam waarin schors overgroeid is door de stam. Het resultaat van schorsingroei.

Verwante termen:
Engelse term: bark pocket
https://en.wikipedia.org/wiki/Bark_pocket

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schorskamer
schorskevers
schors•kē•vers

Keverfamilie waarvan de larven gangen graven in de schors en het cambium.

schorsplaat
schors•plaat

█ Zelfstandig naamwoord

Plaatvormig deel van de schors. Komt voor bij plataan, dennen en sommige wilgen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schorsplaat
schorsrichel
schors•ri•chel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: schorsribbel

Lijnvormige verhoging in de schors. Kan voorkomen in volgende plaatsen:
- tussen de stam en de takkraag
- daar waar de schors van codominante stammen of takken tegen elkaar groeien

Op de snoeiwonden van inlandse eik kunnen opvallende schorsrichels ontstaan, een hulpmiddel bij het herkennen van knoteiken.

Verwante termen:
Engelse termen: bark ridge, branch bark ridge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schorsrichel
schorsval
schors•val

█ Zelfstandig naamwoord

Het vallen van schors als gevolg van schorsafstoting. Komt voor bij plataan.


schorsverlies
schors•ver•lies

█ Zelfstandig naamwoord

Het verliezen van schors.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schorsverlies
schotbalk
schot•balk

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schotbalk

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schotbalk
schotbalkstuw
schot•balk•stuw

█ Zelfstandig naamwoord

Stuw waarin schotbalken verwerkt zijn.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bestand:Schotbalkstuw.jpg

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schotbalkstuw
schouw

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van schouwen

■ Synoniem: leuk

Inspectie, bezichtiging.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schouw4

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22schouw%22

"leuk", Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/leuk2

Verwante termen:

schouwen
schou•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) schouw, (het) schouwen, (de) schouwing

■ Verwant werkwoord: loeken

Aanschouwen, beschouwen. De staat opnemen.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schouwen1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22schouwen%22

"loeken" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/loeken

"loeken" in Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=26636

Loeken is woordverwant aan het Duitse lugen. De oe in loeken is een u, de u zoals in koe = luken. De g in het Duitse lugen wordt uitgesproken zoals de g in het Franse guerre (oorlog). De k-klank en de g-klank verschillen dus niet zo veel. Lugen mag men niet verwarren met lügen = liegen.
www.duden.de/rechtschreibung/lugen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PL02457
Het Engelse werkwoord look is woordverwant aan loeken.
www.etymonline.com/word/look
schr...
schraag

1. █ Zelfstandig naamwoord

Bouwsel om planken of andere zaken op te laten steunen, bestaande uit een legger op vier schuine poten.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063030
2. █ Bijvoeglijk naamwoord

■ Wisselvorm: schrank

Schuin, schuins.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063031

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=50374

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schrank

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22schrank%22

Schraag is woordverwant aan Nederduits schraag en Cultuurduits schräg.

Verwante term: schoor
Duitse term: schräg
https://de.wiktionary.org/wiki/schräg
Nederduitse term: schraag
www.plattmakers.de/nl/7106/schraag
Zwitserduitse term: schār (schaar). Zie Schaarhaag.
https://digital.idiotikon.ch/idtkn/id8.htm#!page/81095/mode/1up

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schraag
schraal

█ Bijvoeglijk naamwoord


schraalgrasland
schraal•gras•land

█ Zelfstandig naamwoord

Een soortenrijk, laag productief grasland in een voedselarm milieu. Cultuurlandschap ontstaan door jarenlang extensief gebruik door de mens: maaien en afvoeren (en ook wateren) of maaien en begrazen.
Bron, bewerkte tekstovername: www.watervragen.nl/water-abc?pid=60&sid=837:Schraalgrasland

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nat_schraalgrasland

Ecopedia
www.ecopedia.be/bwk/vochtig-schraalgrasland-hm-hmm-hme

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Droog_schraalgrasland_van_de_hogere_gronden

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schraalgrasland
schragenzaag
schra•gen•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kraanzaag

Kijk bij kraanzaag.
schrank

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063063

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=50386

MOT
www.mot.be/nl/wie-zijn-wij/het-mot-in-beeld/oprichten-schrank

Schrank en dirkkraan zijn mogelijk hetzelfde werktuig.

Kijk ook bij schraag.

Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant aan schrank: Schrank, Schranke
Verwante Duitse term: Flaschenzug
https://de.wikipedia.org/wiki/Flaschenzug

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schrank
schranken
schran•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) schranken, (de) schrankingEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schranken

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schranken

www.infrawiki.nl/index.php/begrippenlijst/899-schranken

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063066

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/schranken

Verwante term: timmerwerk

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schranken
schraper
schrā•per

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: schraapijzer, schraapmes, schraapstaal

Gereedschap van uiteenlopende vorm om mee te schrapen.
Bron, bewerkte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063077


"schrapen" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063076

"schrapen" in Van Dale

schreiboom
schrei•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. In de volkssage: een boom nabij een galg waaronder de familieleden van de veroordeelden kwamen schreien.

2. Synoniem voor galgenboom.


schrepel
schrē•pel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schrepel

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063098

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schrepel

schrijnhout
schrijn•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Fijn hout, kastenmakershout, hout waarvan “schrijnen” gemaakt worden.
Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank

schrijnwerk
schrijn•werk

█ Zelfstandig naamwoord

Meubelmakerswerk.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063142

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schrijnwerk
schrijnwerken
schrijn•wer•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) schrijnwerk, (het) schrijnwerken

Schrijn maken, meubelen maken.

Verwante term: schrijn

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schrijnwerken
schrijnwerker
schrijn•wer•ker

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

Meubelmaker.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Meubelmaker

Verwante termen:
Duitse termen: Schreiner, Tischler
https://de.wikipedia.org/wiki/Tischler
Franse termen: ébéniste, menuisier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Menuisier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ébéniste
Engelse term: joiner
https://en.wikipedia.org/wiki/Joiner

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schrijnwerker
schroeien
schroei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) schroei, (het) schroeien, (de) schroeiing

Hout schroeien met een brander, om een donkere kleur aan het hout te geven en om de buitenkant van het hout te verharden, te verduurzamen en te effenen.


Verwante termen:
Duitse term: verkohlen
Engelse term: char
schu...

naar bovenschuin planten
schuin plan•ten

█ Werkwoordelijke woordgroep

Planten (vegetatie) schuin planten (werkwoord). Gebeurt in de fruitteelt en mogelijk bij het maken van kruisheggen.


Verwante termen:
Franse term: planter obliquement
Engelse term, naamwoord van handeling: oblique planting
Verwante Engelse term: cordon tree (waarschijnlijk verwijzend naar het Franse cordon oblique. Cordon betekent rij, het heeft geen betrekking op schuin).

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schuin-planten
schub

█ Zelfstandig naamwoord

1. Blad van thuja. Schubblad.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schub

Verwante term bij 1: naaldboom
Engelse term bij 1: scale

2. Plantendeel bij varens.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schub
schudden
schud•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) schudden, (de) schudding

Handeling bij het drogen van hooi op het land.


Verwante termen:

schuil

█ Zelfstandig naamwoord

Schuilplaats, beschutting.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063292

Verwante term: schop

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schuil
schulpen
schul•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) schulpen, (de) schulpingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schulpen

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063340

Verwante termen:
Engelse term: rip
Verwante Engelse term: resaw
www.thefreedictionary.com/Resaw
https://en.wikipedia.org/wiki/Resaw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schulpen
schulpzaag
schulp•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag waarmee men kan schulpen.

Verwante termen:
Engelse term: rip saw
https://en.wikipedia.org/wiki/Rip_saw

schuren
schu•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) schurenWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schuren_(techniek)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schuren

Verwante termen:
Duitse term: Schleifen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schleifen_(Fertigungsverfahren)
Engelse termen: sand

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schuren
schurveling
schur•ve•ling

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schurveling

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/schurveling

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schurveling

Verwante termen: wal

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schurveling
schutblad
schut•blad

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schutblad_(plant)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schutblad
schutplaats
schut•plaats

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: schuilplaats

Plaats waar dieren beschutting vinden tegen hagel, regen, predatoren ... In een haag, bijvoorbeeld, vinden vogels beschutting tegen roofvogels.

Verwante termen:
Engelse term: cover

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schutplaats
schuur

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schuur

Verwante term: schop
Duitse term: Scheune
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheune

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schuur
se...
secundair bos
se•cun•dair bos

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Secundair_bos

Verwante termen:
Duitse term:
https://de.wikipedia.org/wiki/Sekundärwald
Franse term:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Forêt_secondaire
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Secondary_forest

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#secundair-bos
secundaire groei
se•cun•dai•re groei

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: diktegroei

Kijk bij diktegroei.
secundaire plantenstoffen
se•cun•dai•re plan•ten•stof•fen

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Plantenstoffen die niet direct van levensbelang zijn voor de plant. Ze maken deel uit van de secundaire stofwisseling.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Secundaire_plantenstoffen

Verwante term: primaire plantenstoffen

secundaire successie
se•cun•dai•re suc•ces•sie

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Successie die begint op humushoudende bodem.


seizoensatypisch
sei•zoens•aty•pisch

█ Bijvoeglijk naamwoord

Afwijkend van de klimatologische omstandigheid die typisch voor het seizoen is.

"atypisch" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/atypisch

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gematigd_klimaat
https://nl.wikipedia.org/wiki/Seizoen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Klimaatverandering

Verwante termen:
Engelse term: unseasonal
https://en.wiktionary.org/wiki/unseasonal

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#seizoensatypisch
seizoenswerk
sei•zoens•werk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: seizoenwerk

Werk dat enkel of vooral plaats vindt in een bepaald seizoen.

-sel

Suffix oftewel achtervoegsel. Komt voor in volgende woorden: snoeisel, maaisel, voedsel ...

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/-sel

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#-sel
semachorie
se•ma•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verspreiding van zaden.

Verwante termen:
Duitse term: Semachorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Semachorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#semachorie
semperflorens

█ Van Latijn semper en florens

De hele zomer door bloeiend.

"semper", Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/semper

"florens", Wiktionary
https://en.wiktionary.org/wiki/florens

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#semperflorens
senescentie
se•nes•cen•tie

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/senescentie

Als bijvoeglijk naamwoord: senescent (verouderend, lijdend aan senescentie)

Verwante termen:
Duitse term: Seneszenz
https://de.wikipedia.org/wiki/Seneszenz_bei_Pflanzen
Franse term: sénescence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sénescence
Engelse term: senescence
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_senescence
Verwante Engelse term, Noord-Amerika: winter interest

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#senescentie
seychellenpalmnoot
sey•chel•len•palm•noot

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Coco_de_mer

Verwante term: noot
Duitse term: Seychellennuss
www.spiegel.de/wissenschaft/natur/seychellenpalme-in-berlin-immer-stress-mit-der-supernuss-a-810125.html
Franse term: fruit de coco(tier) de mer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#seychellenpalmnoot
si...
sierboom
sier•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ornamentale boom

Boom die de mens als sierlijk beschouwt en daarom geplant werd of behouden wordt.

Verwante termen:
Duitse term: Zierbaum
Franse term: arbre d'ornement
Engelse term: ornamental tree

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sierboom
sierstruik
sier•struik

█ Zelfstandig naamwoord

Struik die de mens als sierlijk beschouwt en daarom geplant of behouden wordt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sierstruik
siertuin
sier•tuin

█ Zelfstandig naamwoord

Tuin die ingericht werd om te sieren.


Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Siertuin

Verwante termen:
Duitse term: Ziergarten
https://de.wikipedia.org/wiki/Ziergarten
Franse term: jardin d'agrément
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_d'agrément
Engelse term: ornamental garden

siervrucht
sier•vrucht

█ Zelfstandig naamwoord

Vrucht die de mens als sierlijk beschouwd.

Verwante termen: vrucht

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#siervrucht
sikkel
sik•kel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sikkel_(werktuig)

MOT
www.mot.be/resource/Tool/sikkel?lang=nl

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sikkel2

Het Virtuele Land - Centrum Agrarische Geschiedenis 
www.hetvirtueleland.be/items/show/48519

De sikkel is niet alleen snijwerktuig. Vroeger maaiden de mannen met zeis of zicht het graan en kwamen de vrouwen achterna met de sikkel om het maaisel bijeen te trekken om vervolgens bundels te binden.

Verwante termen:
Duitse term: Sichel
Nederduitse term: Lee
https://de.wikipedia.org/wiki/Sichel_(Werkzeug)
https://plattmakers.de/nl/2019/Lee
Franse term: faucille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faucille
Engelse term: sickle
https://en.wikipedia.org/wiki/Sickle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sikkel
sikkelen
sik•ke•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) sikkelen, (de) sikkeling

Afsnijden met de sikkel.

Verwante termen:

silvicultuur
sil•vi•cul•tuur

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bosbouw.

Kijk bij bosbouw.
singel
sin•gel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Frans cingle, daarvoor van Latijn cingula
■ Voluit: houtsingel
"boomsingel"

sl...
slaan

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) slaan, (de) slag, (de) slaging

■ Synoniem: houwen

1. Hout slaan = hout vellen. Zoals in slaghout oftewel hakhout (Duits Schlagholz).
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063758&article=Beseect

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: schlagen
Nederduitse term bij 1: slahn
www.plattmakers.de/nl/2783/slahn

2. Op hout slaan, niet om te vellen, maar om te bewerken. Beslaan.

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2: schlagen
Nederduitse term bij 2: slahn
www.plattmakers.de/nl/2783/slahn

3. Met een lange stok op de kroon van een boom slaan om om noten te oogsten en daarbij dode takken te verwijderen. Met stokslagen snoeien. Werd gedaan met walnootbomen.

Verwante termen bij 3:
Duitse term bij 3: schlagen
Nederduitse term bij 3: slahn
www.plattmakers.de/nl/2783/slahn

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slaan
slagboom
slag•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: sluitboom

Kantelbare boomstam of balk om een weg af te sluiten.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slagboom

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/slagboom

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slagboom

Verwante termen:
Duitse termen: Schlagbaum, Schranke, Schranken (Oostenrijks)
https://de.wiktionary.org/wiki/Schlagbaum
https://de.wiktionary.org/wiki/Schranke
https://de.wikipedia.org/wiki/Schranke
Engelse term: boom barrier
Engelse term, van Nederlands of Nederduits, niet meer in gebruik: slaught boom
Noorse term: bom
Zweedse term: bom
https://en.wikipedia.org/wiki/Boom_barrier
Franse term: barrière

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slagboom
slagbos
slag•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ houwbos
■ slag ((hakhout) slaan) + bos

Bos dat bestaat uit hakhout.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063822.re.169

Verwante termen:
Duitse term: Schlagwald
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PS02794

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slagbos

naar bovenslaghout
slag•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. Hout dat in een spel gebruikt wordt om een bal mee te slaan, zoals in cricket en baseball.

2. Synoniem van hakhout. Kijk bij hakhout.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063837

Verwante termen:
Duitse termen bij 1: Schläger, Schlagholz
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DS01743
Franse term bij 1: batte
https://fr.wiktionary.org/wiki/batte
Engelse term bij 1: bat
https://en.wikipedia.org/wiki/Bat-and-ball_games

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slaghout
slagregen
slag•rē•gen

█ Zelfstandig naamwoord

Regen die met grote kracht neerslaat.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063844

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/slagregen

Verwante termen: hemelwater
Duitse term: Schlagregen
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagregen
Franse term: pluie battante, pluie torrentielle
Engelse term: torrential rain

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slagregen
slagrest
slag•rest

█ Zelfstandig naamwoord

Het hout dat op het kapveld overblijft na kaalslag of rooien.

Verwante termen:
Duitse term: Schlagabraum
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlagabraum

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slagrest
slagschade
slag•schā•de

█ Zelfstandig naamwoordDoor de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html

Verwante term: veegschade

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slagschade
slagschaduw
slag•schā•duw

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slagschaduw

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slagschaduw
slagveld
slag•veld

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar hout geslagen wordt of werd.

Verwante termen:
Duitse term: Schlagfläche

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slagveld
slapende knop
slā•pen•de knop

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/slapende%20knoppen

Verwante termen:

slat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Slat is een wisselvorm van sloot
■ Wisselvorm: slaatEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slat

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063893

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52544&article=slāt

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064242&article=slāt

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4500&article=slāt

Verwante termen:
Duitse term: Schlatt

slechtbijl
slecht•bijl

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063922.re.13


slechten
slech•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) slechten, (de) slechting

■ Wisselvorm: slichten

Vlak maken, glad maken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063922

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slechten

Verwante termen:
Duitse term: schlichten
Engelse term: slight
www.etymonline.com/word/slight

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slechten
slede
sle•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: slee

Glijdend voertuig. Kennen we tegenwoordig als vervoermiddel op sneeuw, maar ook buiten de winter kan dit tuig gebruikt worden.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slede

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slee

Slede om een eg te vervoeren: www.hetvirtueleland.be/cag/items/show/81655

Verwante termen:
Duitse term: Schlitten
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlitten
https://de.wikipedia.org/wiki/Stangenschleife
Engelse termen, woordverwant: sled, sledge, sleigh
Engelse term: slipe, verwant aan Nederlands sleep
https://en.wikipedia.org/wiki/Sled
www.etymonline.com/word/sled
www.etymonline.com/word/sledge
www.etymonline.com/word/sleigh

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slede
sleedoornbes
slee•doorn•bes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: sleepruim

Kijk bij sleepruim.
sleepruim
slee•pruim

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: sleebes, sleedoornbes

Vrucht, bes van de sleedoorn.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/sleepruim

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063932.re.2

Verwante termen:
Franse term: prunelle
Engelse termen: sloe, sloe berry

sleg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: slegge, slei
■ Synoniem: klophout, tuinhamerWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slegge_(gereedschap)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slegge

www.hetvirtueleland.be/cag/items/show/82924

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063962

Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/sleg.shtml

MOT
www.mot.be/resource/Tool/sleg?lang=nl

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22slei%22

Het Engelse sledge, zoals in sledgehammer, en het Noorse sleggje zijn woordverwant aan sleg.
www.merriam-webster.com/dictionary/sledge
https://nn.wikipedia.org/wiki/Sleggje

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sleg
slem

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: slemp


Modder.

Woordverwant een Duits Schlamm.
Later werd op het einde -p toegevoegd: slemp, woordverwant aan het Duitse Schlampe.
Slemp is de stam van het werkwoord verslempen.

Slem is mogelijk woordverwant aan slijm. Slijm heeft ook de betekenis van modder.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slijm

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Schlamm

De samensteller van deze lijst vermoedt woordverwantschap tussen het Engelse slum en slem. Onder voorbehoud.
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=slum

slempen
slem•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) slempen, (de) slemping

■ Wisselvorm: slemmen

Grond met water drenken.
Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slempen
Van de woordstam slem.

Grond met water drenken om die goed te doen aaneensluiten, bijvoobeeld bij het planten van bomen.
Sleuven, gaten of diepten met zand vullen onder rijkelijke toevoer van water, zodat het zand dicht ineen gaat zitten.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063982

Verwante termen:
Duitse term: schlammen
www.duden.de/rechtschreibung/schlammen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slempen
slempig
slem•pig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van grond: geneigd tot dichtslibben.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063982.re.1

Verwante termen:
Duitse term: schlampig
www.duden.de/rechtschreibung/schlampig

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slempig
slenk

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063991

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52380

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slenk

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slenk

Verwante termen:
Duitse term: Schlenke
www.dwds.de/wb/Schlenke

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slenk
slepen
slē•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) slepen

Trekkend over de grond verplaatsen.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/slepen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slepen
sleunbijl
sleun•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: snoeibijl

Kijk bij snoeibijl.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064013.re.7&article=Sleunbijl

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sleunbijl
sleunen
sleu•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) sleunen, (de) sleuning

1. Snoeien om een boom in vorm te brengen (bosbouw). Opsnoeien.Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064013

Ecopedia
www.ecopedia.be/38/encyclopedie/

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sleunen
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sloven

sloven, "uitsloven"

Met voorzetsel op-: opsleunen = opsnoeien

2. Snoeien om een boom volledig van takken te ontdoen vóór het vellen (velwijze van vroeger).

Verwante termen:
Duitse term: entasten
Franse term:  ébrancher
Engelse term: debranch
https://en.wiktionary.org/wiki/debranch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sleunen
sleunhout
sleun•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: sleunsel

Snoeihout.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064013.re.8

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sleunhout
sleunmes
sleun•mes

█ Zelfstandig naamwoord

Kapmes.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064013.re.9&article=Sleunmes

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sleunmes
sleunsel
sleun•sel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: sleun
■ Synoniem, in de context van bosbouw: dunsel (gesnoeid kroonhout)

Snoeisel.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064013.re.5

"sleun" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

sleutelsoort
sleu•tel•soort

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: hoeksteensoortWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sleutelsoort

Ecopedia
www.ecopedia.be/131/encyclopedie/
www.ecopedia.be/132/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: Schlüsselart
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlüsselart
Franse term: espèce clé de voûte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espèce_clé_de_voûte
Engelse term: keystone species
https://en.wikipedia.org/wiki/Keystone_species

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sleutelsoort
sliet

█ Zelfstandig naamwoord

Van takken ontdaan stammetje. Lange, dunne paal.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sliet

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064051

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52418

Verwante termen:
Duitse term: Schlet
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS11476
Engelse term: sloat
www.yourdictionary.com/sloat
www.thefreedictionary.com/sloat

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sliet
slik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: slijk

Modderig land.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slik_(landvorm)

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID91672

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064057

"slijk" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slijk

Verwante term:
Duitse term: Schlick
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlick
www.dwds.de/wb/Schlick
Engelse term: slick
www.etymonline.com/word/slick

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slik
slingerplant
slin•ger•plant

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Slingerplant

Verwante termen:
Duitse term: Schlingpflanze
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlingpflanze
Franse term:
Engelse term: bine
https://en.wikipedia.org/wiki/Bine_(botany)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#slingerplant
sloot

█ Zelfstandig naamwoord

Smalle, gegraven waterloop die dient om overtollig water af te voeren. Een sloot kan ook dienen als erfscheiding.

Verschillende bronnen stellen dat een sloot in principe smaller is dan een gracht. Dit is onjuist om volgende redenen. Ten eerste heeft een gracht geen bepaalde breedte en ten tweede kan gracht een synoniem van sloot zijn, daarbij in gedachte houdend dat gracht meerdere betekenissen heeft.

sloothaak
sloot•haak

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sloothaak

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064243.re.11

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52547

De sloothaak lijkt op de mesthaak, maar de tanden van de mesthaak staan onder een scherpere hoek.

Haak heeft hier betrekking op een vork oftewel riek. Zie ook mesthaak. Niet te verwarren met de hak.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sloothaak
sloothak
sloot•hak

■ Synoniem: sloothouw
■ Regionaal synoniem: krabzeis/krabzeis(s)ieWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026760.re.6

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sloothak
sloothark
sloot•hark

Hark voor het zuiveren van sloten.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064243.re.12

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sloothark
sloten
slō•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) sloten, (de) sloting

■ Synoniem: grachten
■ Synoniem, onder voorbehoud: wallen

1. Sloten aanleggen.

2. Sloten onderhouden, schoonmaken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064243

"slatten" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063897

Duits Schlatt
https://de.wikipedia.org/wiki/Schlatt_(Gewässer)
https://de.wikipedia.org/wiki/Heideweiher

Verwante termen:

sluis

█ Zelfstandig naamwoord

1. Inrichting tussen twee wateren, waardoor deze naar believen met elkaar in gemeenschap gebracht of van elkander gescheiden kunnen worden.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064303

Waterkering.

2. Sas. Inrichting die schepen toelaat hoogteverschillen op een kanaal te overbruggen of een rivier en een kanaal met elkaar verbindt.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sluis_(waterbouwkunde)

Etymologiebank.nl

sluizen
slui•zen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) sluizen, (de) sluizing

Water door of uit een sluis laten stromen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064303.re.1

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sluizen

naar bovensm...
smetlijn
smet•lijn

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: slaglijn, smetkoord, spatlijnMOT
www.mot.be/resource/Tool/smetlijn?lang=nl

"spatlijn " in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spatlijn

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064451
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063838

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#smetlijn
smetten
smet•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) smetten, (de) smetting

Door slaan een afdruk maken van een met krijt, houtskool of een andere kleurstof ingewreven lijn. Werken met de smetlijn.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 4, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064458


Verwante term: smetlijn

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#smetten
smeulen
smeu•len

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) sluizen

Langzaam gloeien zonder vlam.
Bron: Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=smeulen&lang=nn

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/smeulen

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52833

Verwante termen:
Duitse term: glimmen, schwelen
www.duden.de/rechtschreibung/glimmen
www.duden.de/rechtschreibung/schwelen
Engelse term: smolder, smoulder
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=smolder
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=smoulder

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#smeulen
sn...
snaad

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: snaat, snade [snāde], snoad
■ Synoniem: zeisboom; kortweg: boom

Zeissteel.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064634

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
Hagelandsch idioticon, www.dbnl.org/arch/tuer001bijd01_01/pag/tuer001bijd01_01.pdf

Snaad is woordverwant aan snijden en snede.

snaar
www.dbnl.org/tekst/_taa008195701_01/_taa008195701_01_0069.php
Verwijzing: Pauwels, J.L. (1948), ‘De overgang van d tot r in de Zuidnederlandse dialecten´. In: Album prof. dr. Frank Baur. Deel 2; blz. 161-174.

Verwante termen:

snede
snē•de

█ Zelfstandig naamwoord

Artikel in voorbereiding.

eerste en tweede snede toemaat

1. grassnede
2. www.vandale.be/opzoeken?pattern=snede&lang=nn
1 het snijden, naamwoord van handeling
2 opening die door snijden is ontstaan; insnijding, wond, kerf
3 het afgesnedene: een snede brood, maaisel
4 scherp gedeelte: de snede van een mes


Verwante termen:
Franse term: entaille

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snede
sneeuwbaleffect
sneeuw•bal•ef•fect

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: ecologisch sneeuwbaleffectWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sneeuwbaleffect


sneeuwbeladen
sneeuw•be•la•den

█ Bijvoeglijk naamwoord

Met sneeuw bedekt oftewel beladen.

Afgeleide: sneeuwbelading, zelfstandig naamwoord
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M006713

Verwante term: sneeuwdruk

sneeuwbreuk
sneeuw•breuk

█ Zelfstandig naamwoord

Een breuk veroorzaakt door sneeuwdruk. Een inwendige of volledige breuk.

Verwante termen:
Duitse term: Schneebruch
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneebruch
Engelse term: snow breakage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sneeuwbreuk
sneeuwdruk
sneeuw•druk

█ Zelfstandig naamwoord

De neerwaartse druk die het gewicht van (deels bevroren) sneeuw uitoefent op een lichaam, in de context van deze lijst op bovengrondse boomledematen.

Verwante termen:
Duitse term: Schneedruck

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sneeuwdruk
sneeuwgrens
sneeuw•grens

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sneeuwgrens

Verwante term: boomgrens
Duitse term: Schneegrenze
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneegrenze
Franse term: étage nival
https://fr.wikipedia.org/wiki/Étage_nival
Engelse term: snow line
https://en.wikipedia.org/wiki/Snow_line

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sneeuwgrens
sneeuwschade
sneeuw•schā•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade veroorzaakt door de druk van sneeuw

Verwante termen:

snijbank
snij•bank

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: haalbank

1. Werkbank waarin bepaalde zaken worden vastgezet die bijgesneden moeten worden.
1.1. Bank met voetbediende hefboom om werkstukken te klemmen zodat ze bewerkt kunnen worden met een haalmes.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Verwante termen:
Duitse termen: Schnitzbank, Schnitzbock
https://de.wikipedia.org/wiki/Schnitzbank
Franse term: banc d'âne (banc à tailler ?)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Banc_d'âne
Engelse term: draw bench, shaving horse
https://en.wikipedia.org/wiki/Shaving_horse

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snijbank
snijden
snij•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) snijden, (de) snijding

■ Voluit: houtsnijden

Met een scherp voorwerp iets in delen scheiden, vormgeven of wegnemen (afsnijden).

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064732

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52963

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID18532

Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=snijden&lang=nn
Duitse termen: schneiden, schnitzen. Naamwoorden van handeling: Schneiden, Schneidung, Schnitzen, Schnitzung
Franse termen: couper, graver
Engelse termen: carve, cut, engrave, notch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snijden
snijwerk
snij•werk

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het snijden (in hout).

2. De goederen die vervaardigd worden door snijden.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snijwerk
snijplank
snij•plank

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Snijplank

Verwante term: plank
Duitse term: Schneidebrett
https://de.wikipedia.org/wiki/Schneidebrett
Franse term: planche à découper
https://fr.wikipedia.org/wiki/Planche_à_découper
Engelse term: cutting board
https://en.wikipedia.org/wiki/Cutting_board

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snijplank
snik

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaald type steekbeitel dat gebruikt wordt zoals de steekaks.
In onderstaande opname wordt de snik getoond vanaf 2:30 op de tijdlijn.

Verwante termen:

snipper
snip•per

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: houtsnipper

Een klein, plat stukje van betrekkelijk zacht materiaal als papier en hout.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/snipper

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064753

Verwante termen:
Engelse term: chip
https://en.wikipedia.org/wiki/Woodchips

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snipper
snipperen
snip•pe•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) snipperen, (de) snippering

Tot snippers snijden.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/snipperen

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064754

Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant: schnipfeln, schnippeln, schnippern
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=schnipfeln
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=schnippeln
www.dwds.de/wb/schnippeln
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=schnippern

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snipperen
snippermes
snip•per•mes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: haalmesWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064754.re.6

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snippermes
snit

█ Zelfstandig naamwoord

Naam van verschillende sikkelvormige snijwerktuigen. Tweede lid in rietsnit.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064761

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/snit2

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snit
snoei

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij snoeien.snoeibeitel
snoei•bei•tel

█ Zelfstandig naamwoord

Beitel aan een lange steel die men gebruikt bij het snoeien van opgaande bomen. Men kan ervoor kiezen om met een houten hamer op het uiteinde van de steel te slaan.
Bron, met toegevoegde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064766.re.25

MOT
www.mot.be/resource/Tool/snoeibeitel?lang=nl

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=93719

Een snoeibeitel kan veranderd worden in een schilijzer door het blad onder een hoek te buigen.

Verwante termen:
Franse term: émondoir
Engelse term: pruning chisel?

snoeibeurt
snoei•beurt

█ Zelfstandig naamwoord

Gelegenheid (moment) waarin gesnoeid wordt. Snoeiing.

"beurt" in Wiktionary

Verwante termen:
Franse termen:
  • coupure (bij scheerhaag)
  • émondage (bij bomen, struiken en knotbomen)
  • recepage, recépage (bij rijshakhout)
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snoeibeurt
snoeibijl
snoei•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

Een licht bijl om kroonhout te kappen. Dit bijl heeft geen klievende functie en daardoor mag het bijlblad recht en dun zijn, wat gewicht bespaart.

MOT
Vroeger kroop men in opgaande bomen om ze in vorm te snoeien of vóór het vellen de takken te verwijderen. Een lichtgewicht bijl was hiervoor aangewezen. Maar eigenlijk kun je elk bijl dat geschikt is om mee te snoeien een snoeibijl noemen. Langdurig werken met een licht bijl is minder vermoeiend.

Verwante termen:
Duitse term: Astungsaxt
Franse term: hache d'ébranchage
Engelse term: pruning axe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snoeibijl
snoeien
snoei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) snoei, (het) gesnoei, (het) snoeien, (de) snoeiing

■ Synoniem, in de context van een vormsnoei: scherenWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Snoeien

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/snoeien

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22snoeien%22

Snoeien is mogelijk woordverwant aan snijen/snijden.
*Blijkbaar is Schneidung geen naamwoord van handeling, doch Beschneidung is dat wel ...
Schneid

snoeihout
snoei•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: snoeisel

Bij het snoeien afgesneden hout.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064766.re.27

snoeiling
snoei•ling

■ Wisselvorm: snoeieling

Gesnoeid deel van een plant.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52994

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

snoeimes
snoei•mes

█ Zelfstandig naamwoord

(klein en groot)
Franse term: serpette
https://fr.wikipedia.org/wiki/Serpette

Engelse term: pruning shears
https://en.wikipedia.org/wiki/Pruning_shears

snoeischok
snoei•schok

█ Zelfstandig naamwoord

Als een (knot)boom gesnoeid wordt moet de boom meer energie steken in het aanmaken takken en bladeren (fotosynthese) en het overwallen van de wonden. Vooral voor reeds verzwakte bomen kan dit een schok zijn die verval inluidt.

"schok" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062811

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snoeischok
snoeisel
snoei•sel

█ Zelfstandig naamwoord

■ snoei + sel

Wat bij het snoeien afvalt.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064766.re.15

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=52996

-sel
ter aanduiding van het voortbrengsel der werking
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M023180

"-sel" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/-sel

Verwante termen:
Engelse term: clippings

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snoeisel
snoeiwond
snoei•wond

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: snoeiwonde

Wond die onststaat door snoeien.

Verwante termen
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snoeiwond
snoeizaag
snoei•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag waarmee men kan snoeien.

Verwante termen:
Duitse termen: Astsäge, Gartensäge
Franse term: scie d'élagage
Engelse term: pruning saw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snoeizaag
snoer

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde lei- en snoeivorm van een fruitboom.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snoer
so...

solitair
so•li•tair

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: alleenstaand

Kijk bij alleenstaand.
solt

█ Zelfstandig naamwoord

Plaatsnaam. Collectief van germ. sula- ‘slijk, modder’, o.a. in de gehuchtnamen Solt (Neeroeteren), Bovensolt (Opitter) en Neersolt (Tongerlo). Bron: Jos Molemans, Profiel van de Kempische toponymie (1977)

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Solt_(België)

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID5169&article=sula

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Collectivum

sol (sula) + t
"achtervoegsel t" in Wiktionary


Verwante termen:
Verwante Duitse term: Suhle
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=suhle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#solt
sommer
som•mer

█ Zelfstandig naamwoord

Recht gewassen hout. Zware draagbalk. Tegenovergestelde van een krommer.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sommer

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
soort

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soort

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/soort

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Betekenis 7., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064986

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/soort

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#soort
soortvast
soort•vast

█ Bijvoeglijk naamwoord

Gezegd van een dier dat zich voedt met bepaalde planten- of dierensoorten. Een honingbij is soortvast.

www.bijenhouden.nl/phpbb/viewtopic.php?t=20762

Een plant die niet hybridiseert is soortvast.
soortvorming
soort•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van soort vormen
sortiment
sor•ti•ment

█ Zelfstandig naamwoord

Sortiment is sortering volgens classificatie van hout op basis van kwaliteit, soort en afmeting.
Bron: Ensie
www.ensie.nl/probos/sortiment

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/houtsortimenten

Verwante termen:


spaakschaaf
spaak•schaaf

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spookschaafWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spookschaaf

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065044.re.19

www.mot.be/resource/Tool/spaakschaaf?lang=nl

Verwante term: schaaf
Duitse term:
Franse term:
Engelse term: spokeshave

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spaakschaaf
spaan

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spaander

1. Afgespleten hout.

2. Bepaald gereedschap. Bakspaan, roeispaan, naaispaan van de leerbewerker (schoenmaker, hamaker, zadelmaker ...) en zeilmaker.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spaan

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065046

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53679

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065047

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22spaan%22

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaan_(voorwerp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaan

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/spaan
https://nl.wiktionary.org/wiki/houtspaan
https://nl.wiktionary.org/wiki/spaanderspaander, van de oude meervoudsvorm spaanderen
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065047
Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spaander
Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/spaander

pleisterspaan, Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/pleisterspaan

naaispaan, in het Engels stitching clam(p), in het Frans pince à coudre
Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/naaispan?lang=nl
NMM.nl
www.nmm.nl/zoeken-in-de-collectie/detail/254132/

naaispan, niet van spaan, maar van spannen?
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040397.re.66&article=naaispan

kienspaan

boterspaan
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010662

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant aan spaan: Span. Met voorvoegsel: Holzspan
Nederduitse term, woordverwant aan spaan: Spoon
www.dwds.de/wb/Span
https://de.wiktionary.org/wiki/Span
www.plattmakers.de/nl/313/Spoon
www.dwds.de/wb/Holzspan
Engelse term, woordverwant aan spaan en Nederduits Spoon: spoon
www.etymonline.com/word/spoon
https://en.wiktionary.org/wiki/spoon#Etymology_1

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spaan
spaanboom
spaan•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spaanboompje

Een stuk hout waarin spanen gesneden werden waardoor het geheel op een naaldboom met volle kroon lijkt.

Verwante termen:
Duitse term: Spanbaum [spānbaum]
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanbaum
Engelse term: shaved tree

spaanplaat
spaan•plaat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vezelplaatWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanplaat

Verwante termen:
Duitse term: Spanplatte
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanplatte
Franse term: panneau de particules de bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_particules_de_bois
Engelse term: fibreboard, particle board
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiberboard
Engelse term, Noord-Amerikaans: fiberboard
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiberboard
https://en.wikipedia.org/wiki/Particle_board

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spaanplaat
spaarboom
spaar•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die gespaard wordt of werd bij het vellen of rooien van een groep bomen. Overstaander.

Verwante termen:

spaarling
spaar•ling

Voorstel als synoniem voor overstaander en spaartelg.
spaarmerken
spaar•mer•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) spaarmerken, (de) spaarmerking

Spaarbomen merken.

spaartelg
spaar•telg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voorstel voor een synoniem: spaarling

Bij hakhout: Een spaartelg is een opgaande boom (in wording) die gegroeid is uit een scheut die gespaard werd bij het bekappen van een hakhoutindividu.

Verwante termen:
Franse term in de context van gespaarde jonge boom: baliveau

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spaartelg
spaartelgenbos
spaar•tel•gen•bos

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaartelgenbos

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/spaartelgenbos

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spaartelgenbos
spade
spā•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spaWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spade

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spade2

"spa" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065041

Verwante termen:
Duitse term: Spaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Spaten
Franse termen: bêche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bêche
Engelse term: spade
https://en.wikipedia.org/wiki/Spade

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spade
spalier
spa•lier

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: espalierEtymologiebank.nl

Duitse term
Spaltbohle

Dikke eiken plank, gemaakt door zuiver kwartiers te klieven en daarna te kantrechten door beslaan.

spalten, splijten, klieven

span

█ Zelfstandig naamwoord

Touw gespannen tussen twee poten van vee dat gehoed wordt, om het weglopen of het beklimmen van wallen moeilijk te maken.

www.leestekensvanhetlandschap.nl/tuunwal. Citaat: "Dit was eerder niet nodig, omdat de boeren de schapen met een span lieten lopen (er werd een touw gespannen tussen een voor- en achterpoot)."

Artikel 5: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065073
Artikel 7: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065075

Verwante termen:

spanblok
span•blok

■ Volkse naam: klos

Houten blok waarin men een gespannen koord kan vastzetten en die koord met een ruk ook weer kan lostrekken. Voorloper van de spanriem.

klos, verwant aan Duits Kloz en Klotz

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/klos1

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Duitse namen: Seilholz, Trochlea; in allerlei wisselvormen
Franse namen: clé à foin, troye (trochlea)
Italiaanse naam: troclea

spanningsbank
span•nings•bank

█ Zelfstandig naamwoord

De spanningsbank is een educatief hulpmiddel dat gebruikt wordt om te tonen hoe men een boom die onder spanning staat op een veilige manier kan doorzagen met een kettingzaag. In de bank wordt een boomstam opgespannen om duw- of trekspanning te simuleren.Verwante term: kettingzaag
Duitse term: Spannungssimulator

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spanningsbank
spanzaag
span•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Een zaag waarin het zaagblad opgespannen wordt.

Voorbeelden: beugelzaag/boogzaag, gestelzaag, raamzaag.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanzaag

Verwante termen:
Duitse term: Spannsäge

spar

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: sparre, sperreEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spar

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065095

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53756
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53943

"sparhout" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53749

"sparremaker" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53757

Spar is woordverwant aan speer.
Etymologiebank.nl


sparen
spā•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) sparen, (de) sparing

Bepaalde bomen of scheuten laten staan bij de houtoogst.

(besparing)

spark

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: sparcke, sprank, spranke

Vonk.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spark

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID3540

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53753&article=sparcke

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065101&article=sparcke

Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-s/

"sprank" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54325

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065526

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=95514
(een sprankje hoop)

"sprankel" (sprank + diminutiefsuffix -el) in Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54328

"sprankel" (sprank + diminutiefsuffix -el) in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065527

We weten tegenwoordig niet meer dat spark deel uitmaakt van de Nederlandse woordenschat, maar sprankeltje en sprankje kennen we wel nog als begrip.
https://taal.vrt.be/sprankje-sprankeltje-een-hoop

werkwoord: sporken, spokken (samentrekking)
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-s/

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065438
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065485

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spokken

pof: opgeblazen, opgezwollen voorwerp

Etymologiebank.nl
Engelse term, zelfstandig naamwoord en werkwoord: spark
www.etymonline.com/word/spark
Engelse term met diminutiefsuffix, zelfstandig naamwoord en werkwoord: sparkle
www.etymonline.com/word/sparkle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spark
spatkracht
spat•kracht

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spatkracht

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spatkracht
specerij
spē•ce•rij

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Specerij

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/specerij

Kijk ook bij spijs.

Verwante termen:

spechtschade
specht•schā•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade aan hout toegebracht door een specht of spechten.

specialist
spē•ci•a•list

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Specialist_(ecologie)

Verwante term:
Franse term: spécialiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espèces_généraliste_et_spécialisée
Engelse term: specialist
https://en.wikipedia.org/wiki/Generalist_and_specialist_species

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#specialist
speciatie
spē•ci•ā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: soortvorming

Kijk bij soortvorming.
specimen
spē•ci•men

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Specimen

Verwante termen:

speenbed
speen•bed

█ Zelfstandig naamwoord"verspeenbed", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065207.re.11
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A015425.re.1

Verwante term: verspenen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#speenbed
speirochorie

█ Zelfstandig naamwoord

Ongewilde verspreiding van zaden in zaadgoed.

Verwante termen:
Duitse term: Speirochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Speirochorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#speirochorie
speld

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: spel, spelle, spil

Oude benaming voor dennennaald.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Verwante termen:

spelt

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spelt

Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant: Spelt, Spelz
Duitse termen: Dinkel, Fesen, Vesen
https://de.wikipedia.org/wiki/Dinkel
Franse term: épeautre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Épeautre
www.cnrtl.fr/etymologie/épeautre
Engelse term: spelt
www.etymonline.com/word/spelt

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spelt
spie

█ Zelfstandig naamwoord

Kleine wig.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065238

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spie1

Neerlandistiek
www.neerlandistiek.nl/2017/01/etymologie-spie/

Kijk ook bij wig.


Verwante term: wig
Franse term, spie in een werktuigsteel: coin d'emmanchage. Emmancher is een steel in een werktuig plaatsen.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coin_(machine_simple)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spie
spiegel
spie•gel

█ Zelfstandig naamwoord

Glinsterende mergstraal in hout.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 13, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065245

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spiegel_(hout)

Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/spiegel.shtml#spiegel_houtstraal

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spiegel
spiegelen
spie•ge•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) spiegelen, (de) spiegeling

In de snaarinstrumenten- en meubelbouw: een stuk hout in de stamlengte (tangentiaal) doormidden zagen en de twee delen zo verlijmen dat de tekeningen van de twee stukken een spiegelbeeld vormen.

Verwante termen:

spijs

1. Voedsel.
1.1. Moes (brij). *Vulling, belegsel van een taart, vla of dergelijk gebak. Appelspijs, amandelspijs.
"specerij" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/specerij

Italiaans en Middeleeuws Latijn spesa, daarvoor Latijn spensa?
Wiktionary
https://en.wiktionary.org/wiki/spesa

Latijnse synoniem voor spijs en toespijs: condimentum/condimentarium, afgekort condiment

spik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: specke, spijk (onder voorbehoud)Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065308

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53864

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spik

"spekdam" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065181

"spijk" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065286

spikelspade, plaatsnaam
spik + el (diminutiefsuffix) + s (verbindingsletter of meervoudsuitgang) + pade (pad) -> spi•kels•pā•de
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spikelspade

Verwante termen:
Duitse termen: Specke, Spëcke, Speckdamm, Spick, Spickdamm
- https://de.wikipedia.org/wiki/Specke_(Straßenbau)
- www.woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GS33294#XGS33294
- www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer&lemid=LS06098
- www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PS08500
- www.woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GS33294#XGS33294
- www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/Navigator/navigator_py?sigle=DWB&lemid=GS33294&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&sigle1=DWB&lemid1=GS33294&sigle2=DWB&lemid2=GS33290
- www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/Navigator/navigator_py?sigle=DWB&lemid=GS33294&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&sigle1=DWB&lemid1=GS33290&sigle2=DWB&lemid2=GS34262
- www.woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Gliederung&hitlist=&patternlist=&lemid=GS33290#XGS33290
- www.woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Gliederung&hitlist=&patternlist=&lemid=GS33294#XGS33294

- 'Wehrdamm eines Flusses, Anlandung, Werder, als Kuhweide benutzt'. Bron: www.woerterbuchnetz.de/RhWB?lemma=spick_iv

spil

█ Zelfstandig naamwoord

Voortzetting van de stam in de kruin.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 7.a., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065317

Door de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html

oplossende spil
doorlopende spil

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spil
spilhout
spil•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout van de doorgaande spil (stam) met schors vanaf maaiveld tot en met eindknop zonder zijtakken. Naaldbomen hebben meestal een doorlopende spil. Loofbomen hebben meestal een oplossende spil.
Bron: Door de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spilhout
spindel
spin•del

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A014220

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spindel

Verwante term: klos
Duitse term: Spindel
Engelse term: spindle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spindel
spinselmot
spin•sel•mot

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stippelmotten

Verwante term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spinselmot
spint

1. █ Zelfstandig naamwoord

Het hout tussen de schors en het kernhout.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spint2

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22spint%22

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Splintholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Splintholz
Franse term bij 1: aubier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aubier
Engelse term bij 1: sapwood
https://en.wikipedia.org/wiki/Wood#Heartwood_and_sapwood

2. █ Zelfstandig naamwoord

Spinsel van de spintmijt.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spint3

Verwante term bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spint
spinthout
spint•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Ingeburgerde tautologie van spint? Antoniem van kernhout.

spintmijt
spint•mijt

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spint_(mijt)

Verwante term: spint

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spintmijt
spiraalboor
spi•raal•boor

█ Zelfstandig naamwoord

Boor in de vorm van een cylinder waarin twee spiraalvormige groeven zijn aangebracht.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065367.re.4

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spiraalboor
spitten
spit•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) spitten

■ Synoniem: omspittenWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065392

spit, Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54131

spit, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065377

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spitten
spitvork
spit•vork

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spitvork

Verwante termen:
Duitse term: Grabegabel
https://de.wikipedia.org/wiki/Grabegabel
Franse term: fourche bêche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fourche_bêche
Engelse term: digging fork, spading fork
https://en.wikipedia.org/wiki/Garden_fork

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spitvork
splinter
splin•ter

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Splinter_(voorwerp)

Van Dale
www.vandale.be/opzoeken?pattern=splinter&lang=nn

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065403

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/splinter

Verwante term: hout
Duitse term: Splitter
https://de.wikipedia.org/wiki/Splitter_(Fremdkörper)
Engelse term: splinter
https://en.wikipedia.org/wiki/Splinter
www.etymonline.com/word/splinter
Franse termen: écharde, éclat de bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écharde

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#splinter
spon

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065441

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spon1

"spongat" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065441.re.9

Verwante term: sponboor
Duitse term: Spund
www.dwds.de/wb/Spund
Franse term: bonde (gat en stop), bondon (stop)
https://fr.wiktionary.org/wiki/bonde
https://fr.wiktionary.org/wiki/bondon
https://fr.wiktionary.org/wiki/bondonnière
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bondonni%c3%a8re/10136?q=bondonni%c3%a8re#10023
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bonde/10123?q=bonde#10010
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bondon/10134?q=bondon#10021

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spon
sponboor

spongat
spon•gat

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij spon.
spontane takbreuk
spon•tā•ne tak•breuk

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Het afbreken van een tak door structurele zwakte op een moment dat er geen externe aanleiding lijkt te zijn zoals bijvoorbeeld sterke wind. Dit kan gebeuren in de zomer bij aanhoudende droogte. Zwaktebreuk.

Verwante termen:
Engelse termen: sudden branch drop, summer branch drop

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spontane-takbreuk
spoorvorming
spoor•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord

Het vormen van rijsporen in de bosbodem of bosweg door het langsgaan van voertuigen. Lijnvormige merkbare wielafdrukken in de bodem die ontstaan door bosbouwvoertuigen.

Ensie
www.ensie.nl/probos/spoorvorming

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spoorvorming
spore

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spore

Verwante termen:
Duitse term: Spore
https://de.wikipedia.org/wiki/Spore
Franse term: spore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spore
Engelse term: spore
https://en.wikipedia.org/wiki/Spore

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spore
spork

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065482

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuilboom

Spork is een wisselvorm van sprok. Kijk bij sprok.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spork
sporogenese
spo•ro•ge•ne•se

█ Zelfstandig naamwoord

Het onstaan van sporen in planten.

Verwante termen:
Engelse term: sporogenesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Sporogenesis

spreidsel
spreid•sel

█ Zelfstandig naamwoord

Dun gezaagd eikenhout (wagenschot). Dit hout wordt als een laag (*onderlaag?) gelegd oftewel gespreid.

*Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/spreidsel.shtml

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

spreng

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spring

Kijk bij spring.
spriet

█ Zelfstandig naamwoord

1. Dunne en rechte spruit van een plant.
1.1. Staak met een vertakking op het einde.
Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 3., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54379

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/spriet

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/spriet

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spriet1

"grasspriet" in Wiktionary
2. Soort bruinkool.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spriet


spring

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: sprang, spreng, sprink

Bron. Gegraven beek.
Van het werkwoord sprengen oftewel springen.

Verwante termen:

springen
sprin•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) springen, (de) springing, (de) sprong

Van grondwater. Beginnen te vloeien vanuit de bron.

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 2.4., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID96903

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel I.B.3., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54388

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 7.a., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065572&article=bron

"ontspringen" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/ontspringen

"ontspringen" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M046196&lemmodern=ontspringen&article=oorsprong

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#springen
sproeien
sproei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) sproeien, (de) sproeiingEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sproeien

Verwante termen:
Duitse term: sprühen. Naamwoorden van handeling: Sprühen, Sprühung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sproeien

naar bovensprok

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spork
■ Wisselvorm, onder voorbehoud: spark
■ Wisselvorm met diminutiefsuffix, zelfstandig naamwoord: sprokkel
■ Wisselvorm met achtervoegsel -ig, bijvoeglijk naamwoord: sprokkig

Carlos Montfort: De beste verklaring voor het zelfstandig naamwoord vond ik in het Duits*: Sprock, dürres, leicht zerbrechliches Reisig, Leseholz. Dor, gemakkelijk breekbaar rijs (takken, twijgen, dunne stammen) en Leseholz is hout dat men van de bodem raapt (zie werkwoord lezen) = sprokkelhout.

Sprok is zowel een zelfstandig naamwoord (hout met een bepaalde eigenschap) als een bijvoeglijk naamwoord (bepaalde eigenschap van hout, ook sprokkig).

Met diminutiefsuffix -el: sprokkel

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sprokkel

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
Sporkehout ((gewone) vuilboom, hondshout) is woordverwant aan sprok.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M065483
Spork leidt naar spark dat ook woordverwant is. Kijk bij spark.

sprokkel
sprok•kel

█ Zelfstandig naamwoord

Verkleinvorm van sprok. Kijk bij sprok.
sprokkelen
sprok•ke•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) sprokkelen, (de) sprokkelingVan Dale
www.vandale.be/opzoeken?pattern=sprokkelen&lang=nn

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sprokkelen

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065594

Verwante termen:
Duitse termen: auf(lesen), raffen (Het Nederlandse werkwoord rapen is verwant aan het Duitse werkwoord raffen.)
www.duden.de/rechtschreibung/zusammenraffen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sprokkelen
sprokkelhout
sprok•kel•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: rap
■ [[sprok + kel] + [hout]]Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065594.re.7

"rap" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/rap5

"rap" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M057479

Rap is een wisselvorm van raap (valfruit, raapfruit), maar heeft hier betrekking op hout (raaphout). Kijk bij raap.

spruit

█ Zelfstandig naamwoord

Jonge uitloper of zich ontwikkelende kiem of knop van een gewas.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065603

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54448

Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=spruit&lang=nn

Verwante termen:
Duitse term: Spross
www.duden.de/rechtschreibung/Spross
Engelse term: sprout

spruiten
sprui•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) spruiten, (de) spruiting

Loten vormen, uitlopen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065604

ontspruiten, "ontspruiten uit"
Wiktionary
Verwante termen:
Engelse term: sprout
www.merriam-webster.com/dictionary/sprout

spurrie
spur•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Wilde plant en voormalig veevoedergewas.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_spurrie

Verwante term: lupine

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spurrie
sta...
staaf

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: staf

Kijk bij staf.
staak

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/staak

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22staak%22

Bij mandenmakers in Z.-Nederl. ”Ieder der zware wisschen die men bij het oprechten insteekt en waar de andere wisschen rond gevlochten zijn” (JOOS [1900-1904]; CORN.-VERVL. 2058). Ook staander.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065645

staket

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/staket

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal

staand hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

In de bosbouw: Hout dat niet geoogst oftewel geveld is. Hout = bomen.

Verwante termen:

staf

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: staaf
"herdersstaf" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M025485

Verwante termen:
Engelse term: staff
www.etymonline.com/word/staff
Het Engelse stave (Nederlands vertaalequivalent duig) is een wisselvorm van staff.
www.etymologiebank.nl/trefwoord/staaf
www.etymonline.com/word/stave

stakenfase
stā•ken•fā•se

█ Zelfstandig naamwoordDoor de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stakenfase
stalstrooisel
stal•strooi•sel

█ Zelfstandig naamwoord

Datgene dat in de stal onder het vee gestrooid wordt (stro, plaggen enz.).
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 2. b., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067092

stalvoederen
stal•voe•de•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stalvoederen, (de) stalvoedering

Voederen van vee op stal.

Verwante term: weiden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stalvoederen
stam

█ Zelfstandig naamwoord

1. Boomstam.

2. Plantenstengel.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stam_(plant)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stam

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066012

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54622

Verwante termen:
Duitse term: Stamm
Franse termen: fût, tronc
Franse term voor gekapte stam (bol): grume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_(botanique)
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/grume/38448
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grume

stamaanzet
stam•aan•zet

█ Zelfstandig naamwoord

Begin van de stam, ontstaand uit het wortelstelsel. De stamaanzet bevindt zich ongeveer ter hoogte van het bodemoppervlak.


stamafvoer
stam•af•voer

█ Zelfstandig naamwoord

De hoeveelheid neerslag die via de stam van de boom de bodem bereikt.
Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/stamafvoer

Verwante termen:
Duitse term: Stammablauf

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamafvoer
stambasis
stam•ba•sis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stamvoet

Deel van de stam dat zich kort bij de bodem bevindt. Denkbeeldig voetstuk van de boom.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stambasis
stamboom
stam•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: opgaande boom

Boom die een overwegend takvrije, rechtopgaande stam en boven *uitgebreide takken heeft. (*kroon)
Bron, bewerkte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066016

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/stamboom, kijk bij 3

Verwante termen:
Duitse term: Stammbaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Stammbaum

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamboom
stambreuk
stam•breuk

█ Zelfstandig naamwoord

1. Breuk in een stam. Inwendige breuk.

2. Het afbreken van een stam. Volledige breuk.

Door uitzonderlijke last of verval.

Verwante termen:
Engelse term: stem breakage
Verwante Engelse termen: snow breakage, wind breakage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stambreuk
stamhout
stam•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout van de boomstam, in tegenstelling tot takken- of wortelhout.

stamhout oogsten op maat

█ Werkwoordelijke woordgroep

Vóór het gebruik van machinale houtverwerking werd hout van opgaande bomen dikwijls geoogst bij een bepaalde diameter. Zo vermeed men dat men de stam handmatig in de lengte moest doorzagen of klieven, een arbeidsintensief proces.
Meer concreet: brandhout hoeft niet dik te zijn.

stamkwaliteit
stam•kwa•li•teit

█ Zelfstandig naamwoord

Mate waarin het hout van de stam vrij is van gebreken zoals knoesten, scheuren, holten, draaigroei ...

Verwante termen:

stamlengte
stam•leng•te

█ Zelfstandig naamwoord

Bij loofbomen in de meeste gevallen: De afstand gemeten vanaf de stamvoet tot onderste gesteltak. Bij naaldbomen: De afstand gemeten vanaf de stamvoet tot de top. Kijk ook bij spil.
Opmerking: een ongesnoeide boom die vrijstaand groeit draagt takken over de hele stam.

stamreiniging
stam•rei•ni•ging

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoorden van handeling van stam reinigen

1. In de bosbouw: Het verwijderen van dode takken van de stam langs natuurlijke (afvallen, takafstoting) of kunstmatige (snoeien) weg, met als resultaat respectievelijk doel noestvrij hout.
Bron, bewerkte tekst: Door de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html

www.inverde.be/content//woordenlijst%20bosbeheer%20D_F_NL.pdf

Ecopedia
www.ecopedia.be/37/encyclopedie

Natuurlijke stamreiniging kan een door de mens gestuurd proces zijn door bomen kort bijeen te planten waardoor takafstoting wordt veroorzaakt.

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Astreinigung
natürliche und künstliche Astreinigung, Wertastung
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertästung

www.waldwissen.net/waldwirtschaft/waldbau/pflege/wsl_wertastung/index_DE

2. Afscheiding van schors, zoals bij de plataan. Schorsafstoting

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamreiniging
stamschijf
stam•schijf

█ Zelfstandig naamwoord

Een platrond afgesneden stuk van de stam.

Verwante termen:
Duitse term: Stammscheibe
Engelse termen: stem disc, wood disc

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamschijf
stamsnoei
stam•snoei

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van stam snoeien

Het snoeien op de stam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamsnoei
stamtal
stam•tal

█ Zelfstandig naamwoord

Het stamtal (N) is het aantal bomen per eenheid van oppervlakte.

Verwante termen:
Duitse term: Stammzahl

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamtal
stamtalvermindering
stam•tal•ver•min•de•ring

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stamtalreductie
natuurlijke en kunstmatige stamtalvermindering

Verwante termen:
Duitse term: Stammzahlreduktion. Synoniem: Standraumerweiterung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamtalvermindering
stamvoet
stam•voet

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stambasis

Deel van de stam dat zich kort bij de bodem bevindt. Denkbeeldig voetstuk van de boom.

Verwante termen:
Duitse termen: Stammfuss, Wurzelanlauf

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamvoet
stamvork
stam•vork

█ Zelfstandig naamwoord

Vorkvormige vertakking in een stam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamvork
stamvlak
stam•vlak

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend gelijk te lopen met de buitenkant van de stam. Niet uitstekend.

Wanneer een tak vlak tegen de stam afgesneden wordt, zonder dat er een takkraag overblijft, heeft men stamvlak gesneden.

Verwante termen:
Engelse term: flush

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stamvlak
stamvorm
stam•vorm

█ Zelfstandig naamwoord

Vorm van de stam, recht, krom of vertakt.


standplaats
stand•plaats

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/471/encyclopedie

standplaatsfactor
stand•plaats•fact•or

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Standplaatsfactor

Verwante term: standplaats

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#standplaatsfactor
standplaatsgeschiktheid
stand•plaats•ge•schikt•heid

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/372/encyclopedie

Verwante term: standplaats

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#standplaatsgeschiktheid
standvogel
stand•vō•gel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Standvogel

Verwante term: trekvogel
Duitse term: Standvogel
https://de.wikipedia.org/wiki/Standvogel
Engelse term: resident bird

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#standvogel
stapelen
stā•pe•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stapelen, (de) stapeling

Op een stapel of stapels zetten. Ook koud stapelen; los op elkaar stapelen, zonder bindmiddel zoals mortel. Kijk bij stapelmuur.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/stapelen

"opstapelen" in Wiktionary
Duitse termen: stapeln, aufstapeln


stapelmuur
stā•pel•muur

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: (koud) gestapelde muurWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stapelmuur


stapelval
stā•pel•val

█ Zelfstandig naamwoord

Het tegelijkertijd vallen van twee of meer bomen waarbij een boom tegen een andere boom valt.

Verwante termen:
Engelse term: deadfall (= a tangled mass of fallen trees and branches)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stapelval
stapsteen
stap•steen

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/297/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse term: Trittstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Trittsteinkonzept
Franse term: pierre de gué
Engelse term: stepping stone

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stapsteen
ste...

naar bovensteeg
Duitse termen: Steg, Steig
www.dwds.de/wb/Steg
www.dwds.de/wb/Steig
https://de.wiktionary.org/wiki/Steg
https://de.wiktionary.org/wiki/Steig

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steeg

naar bovensteekaks
steek•aks

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: steekbeitel, stootaks

Gereedschap dienend tot het uitkappen en uitsteken van pennen of tappen en pen- of tapgaten. Een gereedschap, waarbij men geen steel bezigt, maar het ijzer in de hand houdt, daar het niet met een zwaai, maar alleen stekend of stotend met geringe kracht wordt aangewend.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M003264.re.3

MOT
www.mot.be/resource/Tool/steekbijl?lang=nl
Duitse term: Stoßaxt
https://de.wikipedia.org/wiki/Stoßaxt
Engelse term: twybil
Engelse term voor een grote beitel die gebruikt wordt zoals de steekaks: slick. Slick is woordverwant aan Nederlands slichten oftewel slechten = glad maken. Slick kan vertaald worden als slichtbeitel oftewel slechtbeitel.
https://en.wikipedia.org/wiki/Twybil
https://en.wikipedia.org/wiki/Slick_(tool)
Franse termen: bondax, demi-besaiguë, demi-bisaiguë
https://fr.wiktionary.org/wiki/bondax

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steekaks
steekbeitel
steek•bei•tel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beitel#Steekbeitel

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steekbeitel
steel

█ Zelfstandig naamwoord

1. Deel van een handgereedschap dat dient als handvat. Langwerpig en rond of ovaal.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steel

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55088

Verwante termen:
Duitse term: Stiel
www.dwds.de/wb/Stiel
Franse term: manche
Engelse termen, woordverwant: stail, stale
Engelse term: handle
www.merriam-webster.com/dictionary/stail
www.yourdictionary.com/stale

2. Stengel van een plant. bladsteel, bloemsteel, vruchsteel.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steel

Verwante termen:
Duitse term: Stiel
www.dwds.de/wb/Stiel
Franse term: tige
Engelse termen: stalk (-k is waarschijnlijk een diminutiefsuffix), plant stem
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=stalk
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_stem

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steel
steelmaker
steel•mā•ker

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: stelenmaker [stē•len•mā•ker]

Iemand die stelen maakt.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Duitse term: Stielmacher
Franse term: emmancheur

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steelmaker

e▲naar bovensteelzaag
steel•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stokzaag

Kijk bij stokzaag.
steenkamp
steen•kamp

█ Zelfstandig naamwoord

Veld met stenige bodem. Veldnaam.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steenkamp

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steenkamp
steenkool
steen•kool

█ Zelfstandig naamwoord

Brandbare versteende plantenresten.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenkool

Verwante termen:
Duitse term: Kohle
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohle
Franse term: charbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon
Engelse term: coal
https://en.wikipedia.org/wiki/Coal

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steenkool
steenkoolteer
steenkoolteer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: koolteer

Teer gemaakt van steenkool.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenkoolteer

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steenkoolteer
steenman
steen•man

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: steenmannetjeWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenmannetje

Verwante termen:

steenmannetje
steen•man•ne•tje

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: steenman

Kijk bij steenman.
steenvrucht
steen•vrucht

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenvrucht

De amandel is een steenvrucht.
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amandel_(noot)

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term: drupe, stone fruit
https://en.wikipedia.org/wiki/Drupe
https://simple.wikipedia.org/wiki/Stone_fruit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steenvrucht
steilrand
steil•rand

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steilrand

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066368.re.13

Verwante termen:
Duitse term: Steilrand
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS42747

Duden brengt Steilrand in verbinding met Abfall der Geest zur Marsch.
www.duden.de/rechtschreibung/Steilrand

stek

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een van boom of plant afgesneden loot, die men in den grond steekt om te doen wortelen en een nieuwe plant te doen worden.
1.1. Beworteld hakhoutplantgoed.
1.2. Elk deel van een plant dat kan dienen om vegetatief te vermeerderen. Dat kan een tak, stammetje, stengel, blad of wortel zijn.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

stekel
stē•kel

█ Zelfstandig naamwoord

Een scherp uitgroeisel van de opperhuid. Zoals bij rozen en bramen.Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doorn_(plant)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stekel

Verwante termen:
Duitse term: Stachel
www.duden.de/rechtschreibung/Stachel
Franse term: aiguillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pine#.C3.89pines_ou_aiguillons_.3F
Engelse term: prickle
https://en.wikipedia.org/wiki/Thorns,_spines,_and_prickles

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stekel
steken
stē•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) steek, (het) steken, (de) steking

1. Met een puntig, scherp werktuig al stotend of duwend uitsnijden.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steken

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066386

2. In de aarde steken. Zoden steken. Een rand afsteken.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M089401.re.41

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steken
stekken
stek•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) stekken

■ Synoniem: poten

Een stek of stekken in de grond steken.

Stekken is woordverwant aan steken.

Verwante termen:
Duitse term: stecken. Naamwoord van handeling: Stecken
Franse termen: bouturer. Naamwoorden van handeling: bouturage, plançonnage
https://fr.wiktionary.org/wiki/bouturer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouturage
www.larousse.com/en/dictionaries/french/plançon
Engelse term: stick
https://en.wiktionary.org/wiki/stick#Verb_2


stelen
stē•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stelen [stē•len], (de) steling [stē•ling]

Van een steel voorzien.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066400

herstelen: opnieuw van een steel voorzien

Verwante termen:
Engelse term: hang
Franse term: emmancher
https://fr.wiktionary.org/wiki/emmancher

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stelen
steltwortel
stelt•wor•tel

█ Zelfstandig naamwoord

1. Wortel die bloot is komen te liggen doordat de bodem weggespoeld werd of doordat de bodem gezakt is door inklinking.

2. Bovengrondse steunwortel van bepaalde bomen die van nature niet voorkomen op het Europese continent.

stempelhamer
stem•pel•hā•mer

█ Zelfstandig naamwoord

Merkhamer.

stengel
sten•gel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: halm, stamWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stengel

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stengel

Duits stange + el = stängel, Nederlands stengel

Zweeds stong

stengelknop
sten•gel•knop

█ Zelfstandig naamwoord

Eindknop op een stengel waaruit de stengel verder groeit. Onder voorbehoud: uit de knop groeit eerst een blad en daarna de stengel. Het blad verdwijnt na enige tijd en de stengel blijft.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stengelknop
stenige akker
ste•ni•ge ak•ker

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Akker vol met stenen.

"stenig" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066320

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stenige-akker
stenige bodem
stē•ni•ge bō•dem

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Bodem vol stenen.

"stenig" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066320

Verwante termen:
Duitse term: steiniger Boden
Franse term: sol pierreux
Engelse term: stony soil
stenoëke soort
ste•no•ēke soort

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Van Oud-Grieks stenos = eng (smal) en Oud-Grieks oikos = huis; oikos = daarvan het Nederlandse voorvoegsel eco-, zoals in ecologie
■ Synoniem: enghuizige soort
■ Antoniem: euryeke soort [eu•ry•ēke]Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/ecocide#Woordherkomst_en_-opbouw_2

De schrijfwijze "stenoëke soort" is juist, "stenoeke soort" is fout. Op de tweede letter e hoort een deelteken.
Stenoeke is een vadsige overname van Duits stenöke, daarbij verdonderstellend dat "oe" in het Nederlands als "eu" uitgesproken kan worden, wat fout is.
stenoëek
...ëe... in de woordenlijst van de Taalunie, www.woordenlijst.org/#/?q=*ëe*

"kritische soort", Natuurlexicon
www.natuurlexicon.be/kritischesoorten.html

Verwante termen:
Duitse term: stenöke Art

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stenoeke-soort

naar bovenstenoëkie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Antoniem: euryekieNatuurlexicon
www.natuurlexicon.be/stenoekie.html

Verwante termen:
Duitse term: Stenökie
https://de.wikipedia.org/wiki/Stenökie
www.biologie-schule.de/vergleich-euryoek-stenoek.php
www.duden.de/rechtschreibung/Stenoekie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stenoekie

naar bovenstenoëciteit
ste•no•ēci•teit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stenoëkisch getal
■ Steno van Oud-Grieks, eco van Oud-Grieks en teit van Frans. -teit Frans, -heid Nederlands
stenotoop

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Van Grieks steno + toop
■ Antoniem: eurytoophttps://www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html
http://www.natuurlexicon.be/stenotoop.html

Verwante termen:
stenotroop

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Van Grieks steno + troop
■ Antoniem: eurytroopVerwante termen:

stère
stè•re

█ Zelfstandig naamwoord

Maat die overeenstemt met 1 kubieke meter brandhout.

Ecopedia
www.ecopedia.be/stapel_meten
www.ecopedia.be/424/encyclopedie/

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stere

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/stère

Woordenlijst Taalunie
www.woordenlijst.org/#/?q=stère

Verwante termen:
Duitse termen: Raummeter, Ster
https://de.wikipedia.org/wiki/Raummeter
Franse term: stère
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stère
Engelse term: stere
https://en.wikipedia.org/wiki/Stere

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stere
sterrenbos
ster•ren•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: sterbos, sterrebos (oude schrijfwijze)Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterrenbos

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/sterrenbos

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tussen-n_in_de_Nederlandse_spelling

Verwante term: wildbaan
Duitse term: Sternwald
Franse term: forêt étoilée

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sterrenbos
steunblad
steun•blad

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: steunblaadje
■ Synoniem: stipuleWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steunblaadje

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066546.re.15

Verwante termen:
Duitse term: Nebenblatt
https://de.wikipedia.org/wiki/Nebenblatt
Franse term: stipule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stipule
Engelse term: stipule
https://en.wikipedia.org/wiki/Stipule

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steunblad
steungestel
steun•ge•stel

■ Synoniem: stutgestel

Gestel onder een oude boom die de gesteltakken ondersteunt.
sti...
stichel
sti•chel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: stechel, stegel
■ Synoniem: overstapje

Opstapje in een omheining, doorsteek in een heg. Ook een padje, in dit verband woordverwant aan steeg.

Stichel (Duits) –> werkwoord Sticken (Oudduits) –> werkwoord steken (Nederlands) –> werkwoord oversteken (Nederlands)

"steg + el"? steg in de betekenis van plank, vonder, van stijgen
Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steg

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22steg%22

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stichel

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066567

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
"stegel, Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stegel

overstapje, Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/overstapje

Verwante termen:
Duitse term: Stiegel
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=stiegel

Vorrichting, und zwar a) zum Hinübersteigen. α Zaunübertritt, "eine Art Stiege, Leiter (mit einer einzige Sprosse) an einem Feldzaun", hölzerne Staffel, "aus Pfhäalen und darübergeschlagenen Brett gezimmert und auf beiden seiten des Zauns angebracht", für Fussgänger, aber auch dazu bestimmt, "dem Weidevieh den Weg zu Verammeln", stelle wo man den Zaun übersteigen konnte
Bron: Schweizerisches Idiotikon, https://digital.idiotikon.ch/idtkn/id10.htm#!page/101537/mode/1up, via Woerterbuchnetz, www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=stiegel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stichel
stijl

1. █ Zelfstandig naamwoord

Van een plant. Bepaald deel in een bloem.
Eenstijlige en tweestijlige meidoorn.

Verwante termen:
2. █ Zelfstandig naamwoord

2. ■ Synoniemen: post, stander (Duits Ständer)

In een houten geraamte zoals vakwerk. Een verticaal geplaatste oftewel staande balk.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stijl1

"stander", Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54658

"staander, stander", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066073&article=stijl

Verwante termen:
Duitse term: Ständer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stijl

stijl- en regelwerk
stijl- en re•gel•werk

█ Zelfstandig naamwoord

Artikel in voorbereiding.

bij vakwerk
stijl (Duits: Stiel, Ständer): verticaal hout in vakwerk
regel (Duits: Riegel): horizontaal hout in vakwerk

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55295

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M058225

"stijlwerk" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A014362.re.1

"regelwerk" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M058251

gepikt stijl- en regelwerk
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M053750&lemmodern=pikken&article=houwen)

Verwante termen:
Duitse term: Ständer- und Riegelwerk?

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stijl-en-regelwerk
stik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: stek
■ Wisselvorm, opgenomen in Zuid-Limburg (NL): stikker

Puntige stok. Ook gemaakt van metaal.

Etymologiebank.nl
Verwante termen:
Engelse term, woordverwant: stick
www.etymonline.com/word/stick

stikken
stik•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stikken, (de) stikking

1. Met een plant, zaad of kiem als object: beletten te groeien of te ontkiemen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel A.2.b., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066639

In Nederland wordt deze term ook gebruikt voor het dunnen van de kroon van een knotboom. Kijk bij dunnen.

In de betekenis van 2, 3 en 4 is stikken woordverwant aan steken en stekken. Stikken in de betekenis van 1 komt van "in de adem blijven steken".

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stikken1

2. Paling vangen met een stik oftewel elger.

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID2550

3. Palen in de grond steken, een terrein afzetten.
Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel I.1.a., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55302

Verwante termen bij 3:
4. Steken, prikken, pikken met een scherp of puntig voorwerp.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 1., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066641

Verwante termen bij 4: steken
Duitse term bij 4: sticken. Naamwoord van handeling: Sticken
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=sticken
Engelse term bij 4, woordverwant: stitch
www.etymonline.com/word/stitch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stikken
stikker
stik•ker

█ Zelfstandig naamwoord

Lange, puntige metalen roede. Kan gebruikt worden om gaten in de grond te steken, bijvoorbeeld bij het tuinen.

Kijk ook bij stik en stikken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stikker
stikstof

stikstoffixatie
stik•stof•fi•xā•tie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstoffixatie

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stikstoffixatie
stikstofkringloop
stik•stof•kring•loop

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstofkringloop

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stikstofkringloop
stimulus
sti•mu•lus

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: prikkelWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stimulus

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stimulus
stins

█ Zelfstandig naamwoord

Versterkte adellijke woning, burcht. Alleen als historische term. Ontleend aan Fries stins, oorspronkelijk stenen huis (stin = steen).
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066676

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/stins

Verwante term: stinsenplant

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stins
stinsenplant
stin•sen•plant

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stinsenplant

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stinsenplant
sto...

naar bovenstobbe
stob•be

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: stubbe

Kijk bij stubbe.
stobbenwal
stob•ben•wal

█ Zelfstandig naamwoord

Geoogste stobben van opgaande bomen die lijnvormig langs elkaar worden gelegd als een wal. Een natuurbeschermende maatregel In Nederland.

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Stobbenwal

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stobbenwal
stoel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stoof

Wortelstel met stengelvoet van een plant.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 8, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066702

Verwante termen:
Engelse term: stool

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stoel
stoelen
stoe•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stoelen, (de) stoeling

■ Synoniem: uitstoelenWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066705
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M072318

Verwante termen:
Engelse term: stool

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stoelen
stofwisseling
stof•wis•se•ling

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van stofwisselen

■ Synoniem: metabolisme

Omzetting van voedingsstoffen in bouwstoffen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stofwisseling

Verwante term: fotosynthese
Duitse term: Stoffwechsel
https://de.wikipedia.org/wiki/Stoffwechsel
Franse term: métabolisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Métabolisme
Engelse term: metabolism
https://en.wikipedia.org/wiki/Metabolism

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stofwisseling
stok

█ Zelfstandig naamwoord

1. Recht stuk hout, staaf, knuppel.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stok1

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Stock
www.dwds.de/wb/Stock#1
Franse term bij 1: bâton
Engelse termen bij 1: stick, stock
https://en.wiktionary.org/wiki/stick
https://en.wiktionary.org/wiki/stock

2. Boomstronk. Ook boomstam.

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID3454
De Duitse uitdrukking "auf Stock setzen" (op stok zetten) heeft betrekking op het kappen van bomen en hakhout.

Plaatsnamen:
Stok https://nl.wikipedia.org/wiki/Stok_(plaats)
Stokrooie https://nl.wikipedia.org/wiki/Stokrooie#Etymologie

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2: Stock
www.dwds.de/wb/Stock#3
Engelse term bij 2: stock
https://en.wiktionary.org/wiki/stock
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=stock

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stok
stokwig
stok•wig

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: steelwig

Kliefwig op een steel. Lijkt op een kliefhamer/kliefbijl

Stokwig is een benaming van MOT.
www.mot.be/resource/Tool/stokwig?lang=nl

Verwante termen:

stokzaag
stok•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: steelzaag

Snoeizaag op een stok. De stok verlengt de reikwijdte van de zager.
Duitse term: Stangensäge
Engels term: pole saw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stokzaag
stomen
stō•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stomen, (de) stoming

1. Hout met stoom verhitten om het te kunnen buigen.

2. Gereedschap reinigen door middel van stoom om te ontsmetten.

3. Onkruid verdelgen met stoom.

stomp

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stomp

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22stomp%22

Verwante termen:
Duitse termen: Stump, Stumpf
Duitse term, met voorvoegsel Baum-: Baumstumpf
www.dwds.de/wb/Stump
www.dwds.de/wb/Stumpf
https://de.wikipedia.org/wiki/Baumstumpf
Franse term, woordverwant: estompe
www.cnrtl.fr/etymologie/estompe
Franse termen: bout, chicot
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bout/10733
www.cnrtl.fr/etymologie/bout
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chicot/15288
www.cnrtl.fr/etymologie/chicot
Engels term, woordverwant: stump
https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_stump
www.etymonline.com/word/stump

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stomp
stoof

█ Zelfstandig naamwoord

■  Woordverwant aan stub(be)

Van hakhout. Deel van de plant dat overblijft na het wegsnijden van de stam of stammen, en waaruit een nieuwe stam of stammen groeien.

Stronk, stubbe.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stoof2

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoof_(hout)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066811

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55523

"stuip" (wisselvorm van stub(be)) in Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-s/

stoofopslag
stoof•op•slag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: hakhoutkroon, haakpslag

Van hakhout. Opslag die na afzetten uit een stoof groeit.

stoomkist
stoom•kist

█ Zelfstandig naamwoord

Kist waarin hout gestoomd wordt om het te buigen.


Verwante termen:
Duitse term: Dampfkiste
Engelse term: steam box

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stoomkist
stoomzaag
stoom•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag die aangedreven wordt door stoom.

Verwante termen:

stoppel
stop•pel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoppel

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stoppel

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 2., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066837

stipula
stub (stobbe, stubbe) en stubbel/stoppel (stipula) hebben waarschijnlijk een gemeenschappelijke Indo-Europese wortel.

stoppelgewas
stop•pel•ge•was

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoppelgewas

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stoppelgewas
stoppelknol
stop•pel•knol

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoppelknol

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stoppelknol
stoppelweide
stop•pel•wei•de

█ Zelfstandig naamwoord

1. Stoppelveld dat beweid wordt.

2. In Drenthe: eslating. www.geheugenvandrenthe.nl/stoppelweide

Verwante termen:
Duitse term: Stoppelweide
"Stoppelweide, das Stoppelfeld nach der Getreideerndte, worauf das Vieh geweidet wird: Rindvieh, Schafe, Gänse etc".
Bron: www.kruenitz1.uni-trier.de/xxx/s/ks34805.htm (klik door op Stoppelweide)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stoppelweide
stoppelveld
stop•pel•veld

█ Zelfstandig naamwoord

Veld waarop stoppels staan.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066837.re.45


Verwante termen:
Duitse term: Stoppelfeld
https://de.wikipedia.org/wiki/Stoppelfeld

stoppen
stop•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stoppen, (de) stopping

In een ijle, veewerende heg. Gaten in de heg dichten door in te boeten (bijplanten), levend hout te buigen/leggen/vlechten of door dood hout toe te voegen.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stoppen1

Verwante termen:
Franse term: boucher

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stoppen
stormbreuk
storm•breuk

█ Zelfstandig naamwoord

Tak- of stambreuk die veroorzaakt is door storm.

stormhout
storm•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat afgebroken of geworpen is door storm. Kijk bij hout om de meervoudige betekenis van hout te lezen.

Verwante termen:
Duitse term: Sturmholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmholz
Franse term: chablis
Engelse term: windthrown trees
https://en.wikipedia.org/wiki/Windthrow

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stormhout
stormschade
storm•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade aan gewassen en biotopen door storm.

stormvlakte
storm•vlak•te

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stormveld

Vlakte waar een storm heerst of geheerst heeft en waar na de storm grote lichamen zoals bomen tegen de vlakte gegaan zijn.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066856.re.118

stormvloed
storm•vloed

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stormvloed

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stormvloed
stormworp
storm•worp

█ Zelfstandig naamwoord

Het omverwerpen van een boom of bomen door storm.

Verwante termen:
Duitse term: Sturmwurf
Engelse term: wind throw
https://en.wikipedia.org/wiki/Windthrow
www.merriam-webster.com/dictionary/windthrow
uprooting, wind uprooting, uprooting of trees, windthrown

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stormworp
str...

naar bovenstraal

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: houtstraalWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtstraal

Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/hout_allerlei.shtml#houtstralen

Verwante termen:
Duitse termen: Holzstrahl, Strahl
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzstrahl
Franse termen: rayon, rayon médullaire
Engelse termen: medullary ray, ray
https://en.wikipedia.org/wiki/Medullary_ray_(botany)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#straal
straatboom
straat•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom in een straat.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#straatboom
Plockroy, Wijshagen, is een voorbeeld van een straatdorp.
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plokrooi

stratificatie
stra•ti•fi•ca•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van straticiferen (lagen, gelagen). Van Frans stratification (strate + fication) daarvoor van Latijn stratum + Frans -ification. Frans -ification > Frans -fication > Latijn facere  > Frans faire > Nederlands doen oftewel maken. De werkwoorden lagen en gelagen kennen we in de Nederlandse taal tegenwoordig eerder onbewust in de vorm van de vervoeging gelaagd, zoals in gelaagd glas.

1. Het proces waarbij zaden vruchtbaar worden, zaad uit de kiemrust halen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stratificatie_(botanie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vernalisatie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koude_stratificatie

Oorsprong van deze betekenis, van Wikipedia, in het Engels: The term stratification can be traced back to at least 1664 in Sylva, or A Discourse of Forest-Trees and the Propagation of Timber, where seeds were layered (stratified) between layers of moist soil and exposing these strata to winter conditions. Thus, stratification became the process by which seeds were artificially exposed to conditions to encourage subsequent germination.

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Stratifikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Stratifikation_(Botanik)
Franse term bij 1: stratification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stratification
Engelse term bij 1: stratification
https://en.wikipedia.org/wiki/Stratification_(seeds)

2. Thermale stratificatie. Gelaagheid in temperatuur. Bijvoorbeeld in water. Op een zonnige dag ontvangt het oppvervlaktewater meer zonlicht dan het bodemwater waardoor het oppervlaktewater meer opwarmt dan het bodemwater. In dit geval is er sprake van thermale gelaagdheid.

Verwante term bij 2:
Duitse termen bij 2: Stratifikation, Temperaturschichtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturschichtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftschicht
Engelse termen bij2: thermal stratification, stratification
https://en.wikipedia.org/wiki/Stratification_(water)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stratificatie
stratificeren
stra•ti•fi•ce•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stratificeren, (de) stratificatie

Zaden behandelen om kiemrust of hardschaligheid te doorbreken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stratificeren
streek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: strekel [[strē•kel], streek + el], strijkel, strijker, strik, strikke
■ Fries: strikel
■ Wisselvormen met voorzetsel: wetstreek, wetstrekel, wetstrikkel, zavelstreek
■ Synoniemen: strijkstok, meel, wethout, wetlat

Stuk hout waarmee men een zeisblad al strijkend scherpt. Strijkstok.

Hagelandsch idioticon
www.dbnl.org/arch/tuer001bijd01_01/pag/tuer001bijd01_01.pdf

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55767&article=strijkstok

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066952&article=strekel

elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/24074

"haarstrikke", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M024273.re.23&article=haarstrikke

Verwante termen:
streekeigen
streek•ei•gen

█ Bijvoeglijk naamwoord

1. Overeenkomend met de aard en de tradities van een bepaalde streek. Berteft ook het gebruik van planten.Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A014417.re.2

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=98654

2. Van planten: van nature voorkomend in een streek, planten die aangepast zijn aan de bodem en het klimaat. Van nature is hier een ruim begrip omdat de plant mogelijkerwijs in de loop der tijd door de mens geïntroduceerd is.

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=98654

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#streekeigen
streeplijst
streep•lijst

█ Zelfstandig naamwoord

Bij het inventariseren van planten: een lijst met alle plantnamen die men kan tegenkomen. Als een plant op de lijst gevonden wordt, wordt er bij de naam een streepje/vinkje geschreven.

strekel
strē•kel

█ Zelfstandig naamwoord

■ streek + el (-el = diminutiefsuffix)
■ Wisselvormen: streek, strijkel, strijker, strik, strikke
■ Fries: strikel
■ Wisselvormen met voorzetsel: wetstreek, wetstrekel, wetstrikkel, zavelstreek
■ Synoniemen: strijkstok, meel, wethout, wetlat

Stuk hout waarmee men een zeisblad al strijkend scherpt. Strijkstok.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066966

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55768

"strijkel", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067032

"wethout", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085784.re.7

"wetstrekel", "wetstrikkel", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085784.re.19

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=99008

elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/82284

Het Virtuele Land
www.hetvirtueleland.be/cag/items/show/48562Streek en strekel zijn woordverwant aan het werkwoord strijken, Vroegmiddelnederlands en Middelnederlands streken, Duits streicheln, Engels stroke.

strekelbus, Het Virtuele Land
www.hetvirtueleland.be/cag/items/show/48563

strijkel
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067032&article=strijkel
"haarstrikke", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Nederlands achtervoegsel -el; Oud-Germaans -il of -ila
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=F000023&article=-ila

Verwante termen:
Duitse termen: Sensenstreicher, Strechel (Luxemburg), Sträk'l (streek), Streiche, Streicher, Strichel, Wetzholz
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS52170 –>
"ein mit theer und sand überzogenes stück holz, womit die sense gestrichen wird, um sie zu schärfen"

Duits Striegel is mogelijk een wisselvorm van Duits Strichel.
www.dwds.de/wb/Striegel

Sträk'l (strekel)
"ein mit theer und sand überzogenes stück holz, womit die sense gestrichen wird, um sie zu schärfen"
www.woerterbuchnetz.de/DWB/call_wbgui_py_from_form?sigle=DWB&mode=Volltextsuche&hitlist=&patternlist=&lemid=GS52169

Waalse term, Luiks: stritche
Engelse term: strickle
https://en.wiktionary.org/wiki/strickle
Engelse termen: strigil. Van Latijn strigilis dat dezelfde wortel heeft als de Germaanse vorm.
www.etymonline.com/word/strigil
https://en.wikipedia.org/wiki/Strigil
https://en.wiktionary.org/wiki/strigil

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strekel
strekelen
strē•ke•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) strekelen, (de) strekeling

■ Synoniem: wetten


Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066968

Strekelen is een frequentatieve vorming van strijken.
Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/frequentatief

Strekelen is woordverwant aan Duits streicheln.

Verwante termen:
Duitse term: streicheln. Naamwoorden van handeling: Streicheln, Streichelung
www.dwds.de/wb/streicheln

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strekelen
strijken
strij•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) streek, (het) strijken, (de) strijking

Van bepaalde werktuigen. Scherpen door ze over een voorwerp heen en weer te bewegen. Met een streek oftewel strekel over een zeisblad strijken.
Bron, met toegevoegde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067033&article=zeisen

"streek", naamwoord van handeling
Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55767

Verwante termen:
Duitse term: streichen. Naamwoorden van handeling: Streich, Streichen, Streichung
www.dwds.de/wb/streichen -> schärfen
Engelse termen: strike, stroke
www.etymonline.com/word/strike
www.etymonline.com/word/stroke

Engelse term, naamwoord van handeling, Nederlands streek: streak
www.etymonline.com/word/streak

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strijken

naar bovenstrijkwortel
strijk•wor•tel

█ Zelfstandig naamwoord

Opervlakkige wortel.

Strijken: Vlak langs of over een oppervlakte gaan.
Bron: artikel I.B.2., Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067033

stro
strō

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

Droge stengels van koren.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stro

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stro

Weetje: In het gebied langs de rivier de Jeker, waar de grond mergelachtig is, teelde men stro dat sterk, soepel en glanzend was. Met deze stro werden hoeden gevlechten. Sluizen en Val-Meer zijn enkele Nederlandstalige plaatsen waar dit gebeurde.
http://users.skynet.be/fa112229/emigratie_van_strohoedenmakers_naar_nederland_.html
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sluizen_(Tongeren)


strobaal
strō•baal

█ Zelfstandig naamwoord

Baal gemaakt van stro.

stroband
strō•band

█ Zelfstandig naamwoord

Strooien band waarmee een schoof wordt gebonden.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55895

Verwante termen:
Duitse term: Strohband

strobbe
strob•be

■ Wisselvormen: strobbel, strubbe, strubbelEtymologiebank.nl

strodekken
strō•dek•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) strodekken, (de) strodekkingwww.landvannevele.com/nl/een-verdwenen-beroep-het-strodekken

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strodekken
strodekker
strō•dek•ker

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)http://data.cultureelerfgoed.nl/semnet/49f6e9cc-aa33-4d63-af02-ab8e447d7c52

Afbeelding: www.geneaknowhow.net/in/beroepen/beroep-overig/strodekker.html

Verwante termen:
Duitse term: Strohdecker
Franse term: couvreur en chaume

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strodekker
strohuls
strō•huls

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strohuls

Verwante termen:
Duitse term: Strohhülse

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strohuls
stromen
strō•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stromen, (de) stroming, (de) stroom

■ Synoniem: vloeien

Van water, in het bijzonder van een rivier, beek, zee: Zich voortbewegen, vloeien.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067099

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: strömen
Duitse term: fließen
Franse term: couler
Engelse term: stream

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stromen
stroming
strō•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van stromen

■ Synoniem: stroom

Het, al dan niet krachtig, stromen van water.

stronk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: sunk, tronk, strunk, tsjunk (Frans: tronc, Engels: trunk)
■ Synoniemen van 1: stobbe, stok, stubbeEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stronk

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22stronk%22

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/tronk

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22tronk%22

1. Stomp van een boom of struik.

2. Knotboom. Wisselvormen: sunk, tronk, tsjunk/tschunk

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55922

3. De gehele boomstam. Bol. Vandaar ook boomstronkkist.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Verwante termen:

stronkgat
stronk•gat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: rooigat

Gat in de bodem waar ooit een stronk zat, overblijfsel na rooien of windworp.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stronkgat
stronkhoogte
stronk•hoog•te

█ Zelfstandig naamwoord

Hoogte van de stronk boven het maaiveld.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stronkhoogte
stronkhout
stronk•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wortelhout

Hout van de stronk van een boom.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stronkhout
stronkopslag
stronk•op•slag

█ Zelfstandig naamwoordEncyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Stronkopslag

Verwante termen:

stronkoogsten
stronk•oog•sten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) stronkoogst, (het) stronkoogsten, (de) stronkoogsting

Inzamelen van stronken.

Verwante termen:
Engelse term: stump harvesting
www.metla.fi/hanke/3478/index-en.htm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stronkoogsten
strooien
strooi•en

█ Bijvoeglijk naamwoord

Gemaakt van stro. Een strooien dak.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/strooien

Verwante termen:


strooien
strooi•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) strooi, (het) strooien, (de) strooiingWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067091

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/strooien

Wiktionary
"strooi" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067091.re.5

onderstrooien
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=A011774

Verwante termen:
Duitse term: streuen. Naamwoorden van handeling: Streu, Streuen, Streuung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strooien-werkwoord
strooisel
strooi•sel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Regionale wisselvormen: struisel, strussel
■ strooi + sel

1. Materiaal dat men op de stalvloer strooit.
1.1. In verband met de potstalcultuur: materiaal dat men in een stal strooit om meststof te bekomen. Kan bestaan uit biezen, dennenaalden, heide, pijpenstrootjes, stro, turf, ...
1.2.. Gevallen bladeren en naalden die in het bos geoogst werden voor 1 en 1.1. Bladstrooisel.

Etymologiebank.nl
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/strooisel

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Afbeelding

"-sel" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
achtervoegsel ter aanduiding van het voortbrengsel der werking
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M023180

"-sel" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/-sel

Strooisel en stro zijn woordverwant.

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Streusel
Duitse term, vertaalequivalent: Streu
Duitse termen, met voorvoegsel: Bodenstreu, Laubstreu, Nadelstreu
http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS26711
http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PS11760
http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS52152
www.dwds.de/wb/Streu
www.dwds.de/wb/Streusel
https://de.wikipedia.org/wiki/Streusel
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiereinstreu
https://de.wikipedia.org/wiki/Streu_(Ökologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Streuwiese
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiereinstreu
https://de.wikipedia.org/wiki/Streu
www.spektrum.de/lexikon/geographie/streu/7741
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS26660

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strooisel
strooisellaag
strooi•sel•laag

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strooisellaag

Verwante term:
Duitse termen: Streuschicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Streu_(Ökologie)
Engelse termen: forest floor, soil litter, plant litter
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_litter

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strooisellaag
stroom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Zich voortbewegende watermassa, in 't bijzonder van een rivier, beek, zee enz.
Door oevers of banken begrensd water dat langs een natuurlijke weg afvloeit.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067096

onderstroom
zeestroom

stroming

Verwante termen bij 1:
Franse term bij 1: cours d'eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d'eau
Engelse term bij 1: current, stream
https://en.wikipedia.org/wiki/Stream

2. Beweging van een hoeveelheid lucht van de ene plaats naar de andere. Luchtstroom.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/luchtstroom

Verwante term bij 2:
Engelse termen bij 2: air current, current

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stroom
stroomgebied
stroom•ge•bied

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: drainagebekken, rivierbekken

stroop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: siroopWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stroop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Appelstroop

Etymologiebank.nl
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/stroop

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067103

"sroop" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

strop

█ Zelfstandig naamwoord

Sleepketting of -kabel met een aantrekbare lus.

www.ensie.nl/probos/strop

Verwante term: uitslepen
Duitse term: Rückekette
Franse term: contextueel indien ketting ipv draad: chaines de débardage
Engelse term, Noord-Amerika: choker

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#strop
stropen
strō•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) stropen

1. Het onrechtmatig bejagen van dieren.

Verwante term bij 1: stroperij

2. Takken ontbladeren.

■ Synoniem: stroppen

Volgens het boek Bossen van Vlaanderen: het oogsten van bladeren op takken voor loofvoeder. Bladzijde 90: "De techniek die bij de bladerpluk werd gebruikt, wordt stropen genoemd."
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067105

stroperij
strō•pe•rij

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stroperij

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stroperij
stroperijdruk
strō•pe•rij•druk

█ Zelfstandig naamwoord

De mate van schade die stroperij aanricht aan een populatie.

stropop
strō•pop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: pop
Een stropop is een wis in de betekenis van bundel.

Verwante termen:

strovlechten
strō•vlech•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) strovlechten

Vlechten met stro. Met strovlechten maakt men siervoorwerpen en gebruiksgoederen zoals hoeden en tassen.

In de Jekervallei in België maakte men vroeger op grote schaal hoeden van stro van spelt dat men speciaal kweekte voor de hoedenmakerij. Men liet de halmen langer groeien dan in de huidige voedingsteelt.

structuurdiversiteit
struc•tuur•di•ver•si•teit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: structuurvariatie, structuurverscheidenheid

Manier waarop een ruimte (habitat, afgebakend gebied) is opgebouwd en de verschillendheid in die opbouw.

Verwante term: biodiversiteit
Duitse term: Strukturvielfalt

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#structuurdiversiteit
structuurvariatie
struc•tuur•vā•ri•ā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: structuurdiversiteit

Kijk bij structuurdiversiteit.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#structuurvariatie
struik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: heesterWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Struik

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/struik

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067139

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55997

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22struik%22

Verwante termen:
Duitse termen: Strauch, Struch, Struck, Struk, Struuk
https://de.wikipedia.org/wiki/Strauch
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS27289
www.plattmakers.de/nl/292/Struuk
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS27227
Franse termen: arbrisseau, arbuste, buisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbrisseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbuste
www.larousse.com/en/dictionaries/french/arbustes
Waalse termen, woordeverwant: strouc, strouk
http://chanae.walon.org/lh/wa/dic/index.php?query=strouk
Engelse term: shrub
https://en.wikipedia.org/wiki/Shrub

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#struik
struikgewas
struik•ge•was

█ Zelfstandig naamwoord

Gewas bestaande uit struiken.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/struikgewas

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067145

Verwante termen:

struikhout
struik•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Contextueel synoniem: rijshout

1. Struikgewas, struikenbos(je). Hout = bos (groep struiken).

2. Hout van struiken, typisch kleiner in diameter dan boomhout (hout van bomen).

Verwante termen:
Engelse term: brushwood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#struikhout
struikstadium
struik•stā•di•um

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: struweelstadium

Eén van de ontwikkelingsstadia van bossen waarin de vegetatie voor een aanzienlijk deel bestaat uit struiken.

Verwante termen:
Duitse term: Gebüschstadium

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#struikstadium
struikvorm
struik•vorm

█ Zelfstandig naamwoord

Groeivorm in de vorm van een struik.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#struikvorm
struikvormend
struik•vor•mend

█ Zelfstandig naamwoord

Groeiend in de vorm van een struik.

In een zin: Er zijn struikvormende en boomvormende wilgensoorten.

"vormend" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/vormend

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#struikvormend
struikvormig
struik•vor•mig

█ Zelfstandig naamwoord

De vorm hebbend van een struik; laaggroeiend en typisch meerstammig. Niet opgaand.

Verwante termen:
Engelse termen: shrub-like, shrubby

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#struikvormig
struweel
stru•weel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Struweel

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067169

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/struweel

www.neerlandistiek.nl/2015/12/etymologie-struweel/

Verwante termen:
Franse termen: buisson, fourré
https://fr.wiktionary.org/wiki/buisson

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#struweel
struweelhaag
stru•weel•haag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: struweelheg

Kijk bij struweelheg.
struweelheg
stru•weel•heg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: struweelhaag

Lijnvormig struweel (aaneengesloten begroeiing van struiken of bramen). Ongeschoren heg.

struweelvegetatie
stru•weel•vē•gē•tā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

1. Vegetatie die bestaat uit struweel. Vegetatietype.

2. Alle planten die groeien in het struweel.
stu...

naar bovenstubbe
stub•be

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: stobbe

Boomstronk, wortelstronk.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stobbe

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22stobbe%22

"stobbe" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066694
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067171
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067065

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stobbe

Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant: Stubbe, Stubben
Nederduitse termen, woordverwant: Stubb, Stubben
Duitse term: Stock
www.dwds.de/wb/Stubbe
www.dwds.de/wb/Stubben
www.duden.de/rechtschreibung/Stubben
www.plattmakers.de/nl/225/Stubben
www.plattmakers.de/nl/7589/Stubb
www.duden.de/rechtschreibung/Stock_Pflanze_Ast_Klotz_Stab
https://de.wikipedia.org/wiki/Baumstumpf
Engelse term, woordverwant: stub
Engelse term: stump
www.etymonline.com/word/stub
https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_stump
www.etymonline.com/word/stump
Noorse term: stubbe
https://no.wikipedia.org/wiki/Stubbe

stuifmeel
stuif•meel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: pollenWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuifmeel

(vroeg en laat stuifmeel (wilg, klimop))

Verwante termen:
Duitse termen: Blütenstaub, Pollen
https://de.wikipedia.org/wiki/Pollen
Franse term: pollen
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollen
vroeg stuifmeel: pollen précoce
laat stuifmeel: pollen tardif
Engelse term: pollen
https://en.wikipedia.org/wiki/Pollen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stuifmeel
stuifzand
stuifzand

█ Zelfstandig naamwoord

1. Zeer fijn zand, dat weinig samenhang en stevigheid bezit, en dan ook gemakkelijk verstuift en voor bouwgrond weinig geschikt is.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067197

2. Grond of terrein, bestaande uit het onder 1 genoemde zand.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067197


Verwante termen:
stuiven
stui•ven

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) struiven, (de) stuivingEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stuiven

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22stuiven%22

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/stuiven

stukhout
stuk•hout

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

■ Synoniem: blokhout

1. Hout gezaagd in stukken voor de open haard of de stukhoutketel.

Verwante termen:
Duitse term, vertaalequivalent : Scheitholz. Scheit is afgeleid van Oudhoogduits scît: Holzstück.
https://de.wikipedia.org/wiki/Scheitholz_(Brennstoff)

Scheit (van scheiden)
www.dwds.de/wb/Scheit

2. Als collectivum. Benaming voor eikenhout van de zwaarste en beste bomen, dat aan stukken van bepaalde afmetingen gezaagd en vervolgens gekloofd in de handel komt. Ook wagenschot genoemd.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085534

Verwante term: wagenschot

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stukhout
stukhoutketel
stuk•hout•ke•tel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stukhoutbranderInverde
www.inverde.be/content/pdf/energie_uit_biomassa/5-BioenergieNed_Verwarmen_met_Hout.pdf

Verwante term: stukhout
Duitse term: Scheitholzkessel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stukhoutketel
stut

█ Zelfstandig naamwoord

Langwerpige houten steun die voorkomt dat een tak doorzakt. Bij fruitbomen met zware vruchtlast en oude monumentale bomen.

Verwante termen:
Duitse term: Stüt­ze
www.duden.de/rechtschreibung/Stuetze

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stut
stutten
stut•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stutten, (de) stutting

Een gesteltak ondersteunen met een stut.

stuw

█ Zelfstandig naamwoord

■ Oudere wisselvorm: stouw. De vorm stouw is nauw verwant aan Duits Stau en het Engelse werkwoord stowWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuw

Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=stuwen&lang=nn

Etymologiebank.nl
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/stuw

"stouw", Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal


stuwen
stu•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) stuw, (het) stuwen, (de) stuwing

■ Oudere wisselvorm: stouwen. De vorm stouwen is nauw verwant aan Duits stauen en Engels stow

stuwwater
stuw•wa•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Water dat aanwezig is in stuwwatergrond. Antoniem van kwelwater.
Duitse term: Stauwasser
Duitse verwante term: Staunässe. Nässe = nattigheid, Stau + Nässe = stuwnattigheid, stuwwater
https://de.wikipedia.org/wiki/Stauwasser

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stuwwater
stuwwatergrond
stuw•wa•ter•grond

█ Zelfstandig naamwoord

Op plaatsen waar een doorlatende bovenste bodemlaag (zand, zandleem of leem) aanwezig is met enkele meters eronder een ondoorlatende klei- of stenenlaag, raakt ‘s winters de bodem verzadigd met regenwater en droogt hij ‘s zomers uit. Dit zijn stuwwatergronden, ook te begrijpen als ‘spons’ en geen ‘kwelzones’.
Bron: www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/leefomgeving/proclam/documents/lb_module5.pdf

Verwante termen:

stuwwaterven
stuw•wa•ter•ven

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: regenwaterven

Ven gevuld met stuwwater.suberine
su•be•ri•ne

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kurkstofWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Suberine

Verwante termen:

suberisation
suberised, suberized


+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#suberine
substraat


successie
suc•ces•sie
primaire en secundaire successie
sub•fos•siel hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Gedurende lange tijd in de bodem bewaard hout, maar niet versteend.
Bij de term fossiel denkt men in de eerste plaats aan verstening, maar fossiel heeft ook een bredere betekenis, zoals in fossiele brandstof of fossiele duinen. In deze context betekent het 'lang bewaard' of 'lang bewaarde resten'. Om een onderscheid te maken tussen versteend hout en lang bewaard, doch niet versteend hout, spreekt men respectievelijk van fossiel hout en subfossiel hout.

Verwante termen:
Franse term: subfossile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Subfossile
Engelse term: subfossil
https://en.wikipedia.org/wiki/Subfossil

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#subfossiel-hout
surrogaat
sur•ro•gaat

1. █ Zelfstandig naamwoord

Vervangingsmiddel, van mindere waarde. Bijvoorbeeld: Een oud bos met een onschatbare waarde aan biodiversiteit vervangen door een nieuwe bosaanplant op een plaats waar geen bos gestaan heeft.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Surrogaat

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067451

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/surrogaat

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/surrogaat

Verwante term bij 1:
2. █ Zelfstandig naamwoord

Vervangingsmiddel, van gelijke of meerdere waarde. Bijvoorbeeld: Dieren, waarvan de natuurlijke habitats stilaan verdwijnen, die zich aanpassen aan door de mens geschepte, verstedelijkte leefomgevingen. De nieuwe leefomgeving is het surrogaat.

EOS Wetenschap
www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/tirol-de-stad
sy...
symbiont
sym•biont

█ Zelfstandig naamwoord

1. Organisme dat deelneemt aan symbiose.

2. Het kleinste organisme dat deelneemt aan symbiose.

Verwante term: symbiose
Duitse term: Symbiont
https://de.wikipedia.org/wiki/Symbiont
Franse termen: symbionte, symbiote
https://fr.wiktionary.org/wiki/symbiote
Engelse term: symbiont

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#symbiont
symbiose
sym•biō•se

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Symbiose

Duitse term: Symbiose
https://de.wikipedia.org/wiki/Symbiose
Franse term: symbiose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbiose
Engelse term: symbiosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Symbiosis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#symbiose
sympatrie
sym•pa•trie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: sympatrische soortvorming

sympatrische soortvorming

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: sympatrie

Bepaalde wijze waarop soortvorming plaatsvindt. Deze soortvorming vindt plaats in een gebied waarin de zich ontwikkelende soort contact heeft met een gelijkaardige, doch zich onderscheidende, soort.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sympatrische_soortvorming

Verwante termen:
Duitse termen: Sympatrie, Sympatrische Artbildung
https://de.wikipedia.org/wiki/Sympatrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Sympatrische_Artbildung
Engelse termen: sympatric speciation, sympatry
https://en.wikipedia.org/wiki/Sympatry
https://en.wikipedia.org/wiki/Sympatric_speciation
Franse termen: spéciation sympatrique, sympatrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sympatrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spéciation_sympatrique

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sympatrische-soortvorming
sympodiaal
sym•po•di•aal

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: monopodiaal

Gevormd uit een aantal verschillende meristemen, elk met beperkte groei, en telkens vervangen door een meristeem van een hogere (vertakkings)orde.
Bron: Wisiwis, UGent Plantentuin
■ Synoniem: sympodiale vertakking
■ Antoniem: monopodium

Deel van een plant dat sympodiaal oftewel in twee vertakkend gegroeid is. Bepaalde groeivorm.

Verwante termen: