S2
schaaldeel
schaal•deel

█ Zelfstandig naamwoord

Eerste of laatste deel dat men uit een boomstam zaagt, waarvan de ene kant vlak gezaagd is en de andere kant, met de schors, bol staat.
Bron:
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A005010

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062095.re.46
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062095&article=boom

Bij omvangrijke rugs te zagen boomstammen ontstaan volgende delen in deze volgorde:
schaal -> schaaldeel -> achterdeel -> deel
Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jpgd/dosse_gezaagd_2_boek_bouwmaterialen_ing_m_w_verver_1995.jpg
www.joostdevree.nl/shtmls/dosse_gezaagd.shtml

Kijk ook bij achterdeel.

Verwante termen:
 • achterdeel
 • bol
 • deel
 • dosse
 • hout
 • plank
 • rugs
 • schaal
 • verzagen
 • wan
 • zaaghout
Nederduitse termen: Schaaldeel, Schaaldele
"... 2) niederdeutsch. schâldäle, schâldêle, äuszere, zunächst der schale, rinde des baumes weggeschnittene diele."
Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS03895
www.plattmakers.de/nl/1358/Deel
Duitse term: Schwarte. Nederlands zwoerd. Kijk ook bij deel.
www.dwds.de/wb/Schwarte
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarte_(Holz)
https://de.wiktionary.org/wiki/Schwarte
Engelse term: slab
https://en.wiktionary.org/wiki/slab
Franse term: dosse
https://fr.wiktionary.org/wiki/dosse

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaaldeelschaduwboom
schā•duw•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Boom die schaduw werpt op iets of iemand.
1.1. Boom die schaduw werpt ten gunste van mensen of vee. Kijk ook bij schaduwbrenger.
In verschillende artikels op Wikipedia staat geschreven dat de boom speciaal geplant is om schaduw te werpen, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Bijvoorbeeld, een boom die ooit geplant is als grensmarkeringop de hoek van een weide werpt later ook schaduw ten gunste van vee.
1.2. Boom die een andere boom of planten in de schaduw stelt, met mogelijk nadelige gevolgen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaduwboom

Verwante termen:
Duitse term: Schattenbaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Schattenbaum
Engelse term: shade tree
https://en.wikipedia.org/wiki/Shade_tree
Franse term: arbre d'ombrage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwboomscheuren
scheu•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling:

1. synoniem: breken, verwante term: brekenschroden
schrō•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) schroden, (de) schroding

In de context van deze lijst: Een pas gevelde boomstam op de velplaats met de bijl of de zaag in delen hakken of zagen.


Verwante termen:
 • aks
 • bijl
 • boomstam
 • korten
Duitse term: schroten
Engelse term: shred
www.etymonline.com/word/shred

+ Bladwijzer:schilschade
schil•schā•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade aan levende bomen die ontstaat door schillen. Schilschade kan ontstaan door mensen en zoogdieren.

Door de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html

Verwante termen:
 • schillen
 • vraat
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schilschadesint-jansloot
sint•jans•loot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: sint-janslot
■ Synoniemen: zomerloot, zomerlot

Loot die bepaalde bomen en struiken maken omstreeks 24 juni, de datum die gekoppeld wordt aan de gecanoniseerde heilige Sint-Jan.
Duitse term: Johannistrieb
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannistrieb
Engelse term: lammas growth. growth = aanwas
https://en.wikipedia.org/wiki/Lammas_growth
https://en.wiktionary.org/wiki/growth

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sintjanslootslede
slē•de
ēsnoeibeitel
snoei•bei•tel

█ Zelfstandig naamwoord

Beitel aan een lange steel die men gebruikt bij het snoeien van opgaande bomen. Men kan ervoor kiezen om met een houten hamer op het uiteinde van de steel te slaan.
Bron, met toegevoegde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064766.re.25

MOT
www.mot.be/resource/Tool/snoeibeitel?lang=nl

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=93719

Een snoeibeitel kan veranderd worden in een schilijzer door het blad onder een hoek te buigen.

Verwante termen:
 • beitel
 • schilijzer
 • sleunen
 • snoeien
Engelse term: pruning chisel?
Franse term: émondoir
https://fr.wiktionary.org/wiki/émondoir

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snoeibeitelspaan

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spaander

1. Afgespleten hout.

2. Bepaald gereedschap. Bakspaan, roeispaan, naaispaan van de leerbewerker (schoenmaker, hamaker, zadelmaker ...) en zeilmaker.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spaan

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065046

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53679

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID89182

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaan_(voorwerp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaan

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/spaan

Spaander, nieuw enkelvoud afgeleid uit het oude meervoud spaanderen (stapelmeervoud?) bij spaan.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065047

"spaander", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065047

"spaander", Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spaander

"spaander", Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/spaander

pleisterspaan, Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/pleisterspaan

"kienspaan"

"boterspaan"
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010662

"naaispaan", in het Engels stitching clam(p), in het Frans pince à coudre
Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/naaispan?lang=nl
NMM.nl
www.nmm.nl/zoeken-in-de-collectie/detail/254132/

"naaispan", niet van spaan, maar van spannen?
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040397.re.66&article=naaispan

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant aan spaan: Span. Met voorvoegsel: Holzspan
Nederduitse term, woordverwant aan spaan: Spoon
www.dwds.de/wb/Span
https://de.wiktionary.org/wiki/Span
www.plattmakers.de/nl/313/Spoon
www.dwds.de/wb/Holzspan
Engelse term, woordverwant aan spaan en Nederduits Spoon: spoon
www.etymonline.com/word/spoon
https://en.wiktionary.org/wiki/spoon#Etymology_1

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#spaanstaf

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
Nederduitse term: Staff
www.plattmakers.de/nl/6149/Staff

+ Bladwijzer:staak

█ Zelfstandig naamwoord

Verwante termen:
tuinstaak

+ Bladwijzer:stalstrooisel
stal•strooi•sel

█ Zelfstandig naamwoord

Datgene dat in de stal onder het vee gestrooid wordt (stro, plaggen enzovoort).
Bron, gewijzigde overname: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067092&article=stal

Verwante termen:
 • plag
 • potstal
 • rus
 • stro
 • strooisel
 • zode
Duitse term: Stalleinstreu. Kortweg: Streu
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiereinstreu
Engelse termen: bedding, stable litter. Litter van Frans lit, daarvoor van Latijn lectus = bed, bedding
https://en.wikipedia.org/wiki/Bedding_(animals)
Franse term: litière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litière

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stalstrooiselsteekaks
steekaks

█ Zelfstandig naamwoord


Verwante termen:

Noorse term: stikkøks
www.smie.no/images/com_droppics/8/52f3ac5276d9a.jpg
www.smie.no

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#steekaksstruweel
stru•weel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van het Middeleeuw Frans, daarvoor van het Waals en mogelijk ook van het Picardisch, daarvoor van een Germaanse vorm van strubbe, struvel, struivel ...Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Struweel

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067169

Etymologiebank.nl
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/struweel

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22struweel%22

Neerlandistiek
www.neerlandistiek.nl/2015/12/etymologie-struweel/

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/struweel

Verwante termen:
 • habitat
 • houtkant
 • kant
 • landschapselement
 • mantel
 • ruigte
 • strubbe
 • struik
 • wilderd
Duitse term: Dickung
Duitse term, jagerslatijn?: Dickicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Dickung
www.dwds.de/wb/Dickung
https://de.wikipedia.org/wiki/Dickicht
www.dwds.de/wb/Dickicht
Engelse termen: brushwood, thicket
https://en.wiktionary.org/wiki/brushwood
https://en.wikipedia.org/wiki/Thicket
www.etymonline.com/word/thicket

https://en.wiktionary.org/wiki/briar
www.etymonline.com/word/brier
https://en.wiktionary.org/wiki/briar-patch

https://en.wiktionary.org/wiki/struweel

Franse termen: buisson, fourré
https://fr.wiktionary.org/wiki/buisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fourré
https://fr.wiktionary.org/wiki/fourré

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#struweel