S2
schaaldeel
schaal•deel

█ Zelfstandig naamwoord

Eerste of laatste deel dat men uit een boomstam zaagt, waarvan de ene kant vlak gezaagd is en de andere kant, met de schors, bol staat.
Bron:
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A005010

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062095.re.46
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M062095&article=boom

Bij omvangrijke rugs te zagen boomstammen ontstaan volgende delen in deze volgorde:
schaal -> schaaldeel -> achterdeel -> deel
Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/bouwkunde2/jpgd/dosse_gezaagd_2_boek_bouwmaterialen_ing_m_w_verver_1995.jpg
www.joostdevree.nl/shtmls/dosse_gezaagd.shtml

Kijk ook bij achterdeel.

Verwante termen:
 • achterdeel
 • bol
 • deel
 • dosse
 • hout
 • plank
 • rugs
 • schaal
 • verzagen
 • wan
 • zaaghout
Duitse term: Schwarte. Nederlands zwoerd
www.dwds.de/wb/Schwarte
https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarte_(Holz)
https://de.wiktionary.org/wiki/Schwarte
Engelse term: slab
https://en.wiktionary.org/wiki/slab
Franse term: dosse
https://fr.wiktionary.org/wiki/dosse

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaaldeelschaduwboom
schā•duw•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Boom die schaduw werpt op iets of iemand.
1.1. Boom die schaduw werpt ten gunste van mensen of vee. Kijk ook bij schaduwbrenger.
In verschillende artikels op Wikipedia staat geschreven dat de boom speciaal geplant is om schaduw te werpen, maar dat hoeft niet per se zo te zijn. Bijvoorbeeld, een boom die ooit geplant is als grensmarkeringop de hoek van een weide werpt later ook schaduw ten gunste van vee.
1.2. Boom die een andere boom of planten in de schaduw stelt, met mogelijk nadelige gevolgen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Schaduwboom

Verwante termen:
Duitse term:Schattenbaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Schattenbaum
Engelse term: shade tree
https://en.wikipedia.org/wiki/Shade_tree
Franse term: arbre d'ombrage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schaduwboomscheuren

1. synoniem: breken, verwante term: brekenschilschade
schil•schā•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade aan levende bomen die ontstaat door schillen. Schilschade kan ontstaan door mensen en zoogdieren.

Door de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html

Verwante termen:
 • schillen
 • vraat
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#schilschadesint-jansloot
sint•jans•loot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: sint-janslot
■ Synoniemen: zomerloot, zomerlot

Loot die bepaalde bomen en struiken maken omstreeks 24 juni, de datum die gekoppeld wordt aan de gecanoniseerde heilige Sint-Jan.
Duitse term: Johannistrieb
https://de.wikipedia.org/wiki/Johannistrieb
Engelse term: lammas growth. growth = aanwas
https://en.wikipedia.org/wiki/Lammas_growth
https://en.wiktionary.org/wiki/growth

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#sintjanslootslede
slē•de
ēsnoeibeitel
snoei•bei•tel

█ Zelfstandig naamwoord

Beitel aan een lange steel die men gebruikt bij het snoeien van opgaande bomen. Men kan ervoor kiezen om met een houten hamer op het uiteinde van de steel te slaan.
Bron, met toegevoegde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064766.re.25

MOT
www.mot.be/resource/Tool/snoeibeitel?lang=nl

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=93719

Een snoeibeitel kan veranderd worden in een schilijzer door het blad onder een hoek te buigen.

Verwante termen:
 • beitel
 • schilijzer
 • sleunen
 • snoeien
Engelse term: pruning chisel?
Franse term: émondoir
https://fr.wiktionary.org/wiki/émondoir

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#snoeibeitelstaf

█ Zelfstandig naamwoord
Nederduitse term: Staff
www.plattmakers.de/nl/6149/Staffstalstrooisel
stal•strooi•sel

█ Zelfstandig naamwoord

Datgene dat in de stal onder het vee gestrooid wordt (stro, plaggen enzovoort).
Bron, gewijzigde overname: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067092&article=stal

Verwante termen:
 • plag
 • potstal
 • rus
 • stro
 • strooisel
 • zode
Duitse term: Stalleinstreu. Kortweg: Streu
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiereinstreu
Engelse termen: bedding, stable litter. Litter van Frans lit, daarvoor van Latijn lectus = bed, bedding
https://en.wikipedia.org/wiki/Bedding_(animals)
Franse term: litière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litière

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#stalstrooiselstruweel
stru•weel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van het Middeleeuw Frans, daarvoor van het Waals en mogelijk ook van het Picardisch, daarvoor van een Germaanse vorm van strubbe, struvel, struivel ...Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Struweel

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067169

Etymologiebank.nl
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/struweel

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22struweel%22

Neerlandistiek
www.neerlandistiek.nl/2015/12/etymologie-struweel/

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/struweel

Verwante termen:
 • habitat
 • houtkant
 • kant
 • landschapselement
 • mantel
 • ruigte
 • strubbe
 • struik
 • wilderd
Duitse term: Dickung
Duitse term, jagerslatijn?: Dickicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Dickung
www.dwds.de/wb/Dickung
https://de.wikipedia.org/wiki/Dickicht
www.dwds.de/wb/Dickicht
Engelse termen: brushwood, thicket
https://en.wiktionary.org/wiki/brushwood
https://en.wikipedia.org/wiki/Thicket
www.etymonline.com/word/thicket

https://en.wiktionary.org/wiki/briar
www.etymonline.com/word/brier
https://en.wiktionary.org/wiki/briar-patch

https://en.wiktionary.org/wiki/struweel

Franse termen: buisson, fourré
https://fr.wiktionary.org/wiki/buisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fourré
https://fr.wiktionary.org/wiki/fourré

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#struweel