S3

Voorblad > S2

sa... | scha... | sche... | schi... | scho... | schr... | schu... | se... | si...
sla... | sle... | sli... | slo... | slu... | sm... | sn...

so... | sp... | sta... | ste... | sti... | sto...
stra... | stre... | stri... | stro... | stru...
stu... | su... | sy...

solitair
so•li•tair

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: alleenstaand

Kijk bij alleenstaand.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#solitair
solt

█ Zelfstandig naamwoord

In het Nederlands overgebleven als plaatsnaam. Collectief van Germaans sula- ‘slijk, modder’, o.a. in de gehuchtnamen Solt (Neeroeteren), Bovensolt (Opitter) en Neersolt (Tongerlo). Bron: Jos Molemans, Profiel van de Kempische toponymie (1977)

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Solt_(België)

Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID5169&article=sula

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Collectivum

Solterheide, Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Solterheide

werkwoord solen/zolen, Duits sielen/suhlen/sühlen = zich wentelen in een zuul

werkwoord "solen", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53257

Verwante termen:
Verwante Duitse term: Suhle
www.dwds.de/wb/Suhle
https://de.wiktionary.org/wiki/Suhle
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=suhle
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS56258

werkwoord sielen/suhlen/sühlen
https://de.wiktionary.org/wiki/sielen
https://de.wiktionary.org/wiki/suhlen
www.dwds.de/wb/suhlen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#solt
sommer
som•mer

█ Zelfstandig naamwoord

Recht gewassen hout. Zware draagbalk. Tegenovergestelde van een krommer.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sommer

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22sommer%22

Verwante termen:
Duitse term: Somer
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS30754
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=FindeB&lemid=FS01930
Engelse term: summer
https://www.etymonline.com/word/summer
Franse term: sommier
https://fr.wiktionary.org/wiki/sommier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#sommer
soort

█ Zelfstandig naamwoord

Het geheel van die individuen, welke zozeer met elkander overeenkomen, dat zij als afstammelingen van eenzelfde individu kunnen worden beschouwd.
Bron, gewijzigde tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M064986&article=biologie

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soort

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/soort

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/soort

Verwante termen:
Duitse term: Art, Spezies
https://de.wikipedia.org/wiki/Art_(Biologie)
www.spektrum.de/lexikon/biologie/art/5161
https://de.wiktionary.org/wiki/Art
https://de.wiktionary.org/wiki/Spezies
Engelse term: species
https://en.wikipedia.org/wiki/Species
https://en.wiktionary.org/wiki/species
Franse term: espèce
Franse term, voor bomen en struiken: essence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espèce
https://fr.wiktionary.org/wiki/espèce
https://fr.wiktionary.org/wiki/essence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Essence_forestière

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#soort
soortvast
soort•vast

█ Bijvoeglijk naamwoord

1. Gezegd van een dier dat zich voedt met bepaalde planten- of dierensoorten. Van honingbijen wordt gezegd dat ze soortvast zijn.

2. Van planten. De eigenschap hebbend niet te hybridiseren.

Bron: Bijenhouden.nl
www.bijenhouden.nl/phpbb/viewtopic.php?t=20762

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s#soortvast
soortvorming
soort•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: speciatieBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soortvorming

Verwante termen:
Duitse termen: Artbildung, Speziation
https://de.wikipedia.org/wiki/Artbildung
Engelse term: speciation
https://en.wikipedia.org/wiki/Speciation
Franse term: speciation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spéciation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#soortvorming
sortiment
sor•ti•ment

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Frans assortiment, van het werkwoord assortir = soort bij soort leggen, bevoorraden
■ Synoniemen: soort bij soort gelegd aanbod, soort bij soort gelegde voorraad

Sortering volgens classificatie van hout op basis van kwaliteit, soort en afmeting.
Bron: Begrippenlijst Stichting Probos, langs Ensie
www.ensie.nl/probos/sortiment

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/houtsortimenten

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065017

"assortiment", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/assortiment

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#sortiment
sp...
spaakschaaf
spaak•schaaf

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spakenschaafBron: Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/spaakschaaf?lang=nl

Bron: Wikipedia. Spookschaaf, verwerpelijke wisselvorm van spaakschaaf, ontstaan door een vadsige vertaling van Engels spokeshave.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spookschaaf

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065044.re.19

Verwante termen:
Duitse termen: Schabhobel, Schinder, Schweifhobel
https://de.wiktionary.org/wiki/Schinder
https://de.wikipedia.org/wiki/Schweifhobel
Engelse term: spokeshave
https://en.wikipedia.org/wiki/Spokeshave
https://en.wiktionary.org/wiki/spokeshave
Franse termen: vastringue, wastringue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Wastringue
https://fr.wiktionary.org/wiki/wastringue

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spaakschaaf
spaan

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spaander

1. Afgespleten hout.

2. Bepaald gereedschap. Bakspaan, roeispaan, naaispaan van de leerbewerker (schoenmaker, hamaker, zadelmaker ...) en zeilmaker.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spaan1

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065046

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53679

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID89182

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaan_(voorwerp)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaan

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/spaan

Spaander, nieuw enkelvoud afgeleid uit het oude meervoud spaanderen (stapelmeervoud?) bij spaan.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065047

"spaander", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065047

"spaander", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spaander

"spaander", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/spaander

pleisterspaan, Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/pleisterspaan

"kienspaan"

"boterspaan", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010662

"naaispaan", in het Engels stitching clam(p), in het Frans pince à coudre
Bron: Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/naaispan?lang=nl
Bron: NMM.nl
www.nmm.nl/zoeken-in-de-collectie/detail/254132/

"naaispan", niet van spaan, maar van spannen?
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M040397.re.66&article=naaispan

Verwante termen:
Duitse term: Span. Met voorvoegsel: Holzspan
www.dwds.de/wb/Span
https://de.wiktionary.org/wiki/Span
www.dwds.de/wb/Holzspan
Nederduitse term: Spoon
www.plattmakers.de/nl/313/Spoon
Friese term: spoen
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=95347
Engelse term: spoon. Zeer nauw verwant met Nederduits Spoon en Fries spoen.
www.etymonline.com/word/spoon
https://en.wiktionary.org/wiki/spoon#Etymology_1

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spaan
spaanboom
spaan•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spaanboompje

Een stuk hout waarin spanen gesneden werden waardoor het geheel op een naaldboom met volle kroon lijkt.

Verwante termen:
Duitse term: Spanbaum [spān•baum]
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanbaum
Engelse term: shaved tree

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spaanboom
spaanplaat
spaan•plaat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vezelplaatBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaanplaat

Verwante termen:
Duitse term: Spanplatte
https://de.wikipedia.org/wiki/Spanplatte
Engelse termen: fibreboard, particle board
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiberboard
https://en.wikipedia.org/wiki/Particle_board
Franse term: panneau de particules de bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Panneau_de_particules_de_bois

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spaanplaat
spaarboom
spaar•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. In de bosbouw. Jonge boom in een jong bestand die gespaard wordt op het moment dat men gaat dunnen in het bestand. Dunnen betekent hier een groot deel van de jonge bomen vellen.

2. Boom die gespaard wordt of werd bij het vellen of rooien van een groep bomen. Overstaander.

Verwante termen:
Franse term: baliveau
https://fr.wiktionary.org/wiki/baliveau
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/baliveau/7670
www.littre.org/definition/baliveau
https://fr.wiktionary.org/wiki/bajulus

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spaarboom
spaarling
spaar•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Voorstel als synoniem voor overstaander en spaartelg.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spaarling
spaarmerken
spaar•mer•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) spaarmerken, (de) spaarmerking

Spaarbomen merken.

Verwante termen:
Engelse term: staddle
https://en.wiktionary.org/wiki/staddle#Verb
Franse term: baliver
https://fr.wiktionary.org/wiki/baliver
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/baliver/7671
Verwante Franse term: baliveau = jonge toekomstboom
https://fr.wiktionary.org/wiki/baliveau
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/baliveau/7670

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spaarmerken
spaartelg
spaar•telg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voorstel voor een synoniem: spaarling

Bij hakhout: Een spaartelg is een opgaande boom (in wording) die gegroeid is uit een scheut die gespaard werd bij het bekappen van een hakhoutindividu.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spaartelg
spaartelgenbos
spaar•tel•gen•bos

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spaartelgenbos

Bron: Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/spaartelgenbos

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spaartelgenbos
spade
spā•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spaBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spade

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spade2

"spa", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065041

Spade is woordverwant aan spaan.

Verwante termen:
Nederduitse term: Spaden
www.plattmakers.de/nl/1673/Spaden
Duitse term: Spaten
www.dwds.de/wb/Spaten
https://de.wikipedia.org/wiki/Spaten
Engelse term: spade
Engelse term, semantisch misschien niet helemaal hetzelfde, maar in de wortel hoogstwaarschijnlijk gelijk: spud
https://en.wikipedia.org/wiki/Spade
https://en.wiktionary.org/wiki/spud
www.etymonline.com/word/spud
Franse termen: bêche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bêche

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spade
spalier
spa•lier

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: espalierBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spalier

"espalier", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/espalier

Beelden van spalieren op Wikimedia
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Espaliers

Verwante termen:
Duitse term: Spalier
https://de.wikipedia.org/wiki/Spalier
https://de.wiktionary.org/wiki/Spalier
Engelse term: Espalier
https://en.wikipedia.org/wiki/Espalier
Franse term: espalier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espalier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spalier
Duitse term
Spaltbohle

█ Zelfstandig naamwoord

Dikke eiken plank, gemaakt door zuiver kwartiers te klieven en daarna te kantrechten door te beslaan.

spalten, splijten, klieven

"spalten"
www.dwds.de/wb/etymwb/spalten
www.dwds.de/wb/spalten
www.etymologiebank.nl/trefwoord/splijten
www.etymologiebank.nl/trefwoord/splitten
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22splijten%22

"bohle"
www.dwds.de/wb/Bohle
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=bohle
https://de.wiktionary.org/wiki/Bohle

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spaltbohle
span

█ Zelfstandig naamwoord

Touw gespannen tussen twee poten van vee dat gehoed wordt, om het weglopen of het beklimmen van wallen moeilijk te maken.

Bron: Leestekens van het Landschap
"... Dit was eerder niet nodig, omdat de boeren de schapen met een span lieten lopen (er werd een touw gespannen tussen een voor- en achterpoot)."
www.leestekensvanhetlandschap.nl/tuunwal

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065073&article=pooten
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065075&article=pooten

Kijk ook bij kennef.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#span
spanblok
span•blok

█ Zelfstandig naamwoord

■ Volkse naam: klos

Houten blok waarin men een gespannen koord kan vastzetten en die koord met een ruk ook weer kan lostrekken. Voorloper van de spanriem.

"klos", verwant aan Duits Kloz en Klotz.

"klos", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/klos1

"klos", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M033989

"Klotz", Bron: Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache
www.dwds.de/wb/Klotz

Duitse namen: Seilholz, Trochlea; in allerlei wisselvormen
Franse namen: clé à foin, troye (trochlea)
Italiaanse naam: troclea

Das Seilholz door Robert Wildhaber, in: Beiträge zur Volkskunde Graubündens. Chur 1982. S. 28-29.
Bron: Burgenverein Untervaz, www.burgenverein-untervaz.ch
PDF-bestand: http://download.burgenverein-untervaz.ch/downloads/dorfgeschichte/1982-Das Seilholz.pdf

Bron: Lötschentaler Museum
www.loetschentalermuseum.ch/lederseil-mit-seilholz-2/
www.loetschentalermuseum.ch/bindevorrichtung-fuer-seil/

Bron: Sophie Sesmat, Objets d’Hier
www.objetsdhier.com/cle-a-foin-1322

Bron: Hippotese, Le cheval de Travail
http://hippotese.free.fr/blog/index.php/tag/clé%20à%20foin

Bron: Deny Fady, langs Dailymotion
www.dailymotion.com/video/x12o9e3

Bron: Heimatverein Achim
www.heimatverein-achim.de/Wat_dat.html#Bindebaum

Le 'troclee' nelle Alpi e altrove
www.academia.edu/2960712/Le_troclee_nelle_Alpi_e_altrove

Deze bijdrage is toegevoegd op 29 september 2018.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spanblok
spanningsbank
span•nings•bank

█ Zelfstandig naamwoord

Hulpmiddel dat gebruikt wordt om te tonen hoe men een boom die onder spanning staat op een veilige manier kan doorzagen met een kettingzaag. In de bank wordt een boomstam opgespannen om duw- of trekspanning na te bootsen.Verwante term: kettingzaag
Duitse term: Spannungssimulator

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spanningsbank
spanzaag
span•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Een zaag waarin het zaagblad opgespannen wordt.

Voorbeelden: beugelzaag/boogzaag, gestelzaag, raamzaag

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spanzaag

Verwante termen:
Duitse term: Spannsäge
https://de.wiktionary.org/wiki/Spannsäge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spanzaag
spant

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spant_(bouwkunde)

Bron: Etymologiebank.nl
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/spant

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065093

Relevante termen:
Duitse term: Spant
https://www.dwds.de/wb/Spant
https://de.wiktionary.org/wiki/Spant

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spant
spar

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: sparre, sperre

1. Onbezaagde of onbeslagen, rechte, dunne stam; staak.
1.1. Thans inzonderheid: onbezaagde stam die, op de gordingen rustend, een dak van eenvoudige constructie helpt dragen; spant, spanrib.

2. Naam van verschillende soorten van naaldboomen, die meestal de sparren in de bet. 1) leveren. Zie ook bij de samenst. In dit gebruik wellicht een verkorting van Sparreboom.
2.1. Fijne spar, benaming voor de gewone zilverspar, Abies alba.

Bron voor 1 en 2, bewerkte tekstovername met toevoegingen: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065095

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spar

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53756&article=dennenboom

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22spar%22

"sperre", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53943

"sparhout", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53749

"dakspar", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013123.re.70
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065095.re.5

"spant", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spant_(bouwkunde)

"zilverspar", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zilverspar
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_zilverspar

"spoor", Bron: Joostdevree.nl
https://www.joostdevree.nl/shtmls/spoor.shtml

"spoor", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spoor_(bouwkunde)

"sparremaker", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53757

Spar is woordverwant aan speer.
"speer", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/speer1

Verwante termen:
Duitse termen: Sparre, Sparren
https://www.dwds.de/wb/Sparren
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS19776
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer&lemid=LS06066
https://de.wikipedia.org/wiki/Sparren
https://de.wiktionary.org/wiki/Sparren
Engelse term: spar
www.etymonline.com/word/spar
https://en.wikipedia.org/wiki/Spar_(tree)
Franse term: espar. Oudfrans: esparre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espar
www.cnrtl.fr/definition/dmf/esparre

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spar
sparen
spā•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) sparen, (de) sparing

Bepaalde bomen of scheuten laten staan bij de houtoogst.

Verwante termen:
Duitse term: schonen. Naamwoorden van handeling: Schonen, Schonung
https://de.wiktionary.org/wiki/schonen
www.dwds.de/wb/etymwb/schonen
Engelse term: spare. Naamwoord van handeling: sparing
https://en.wiktionary.org/wiki/spare#Etymology_2
www.etymonline.com/word/spare

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#sparen
spark

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: sparcke, sprank, spranke
■ Wisselvorm, met -el: sprankel

Vonk.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spark

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID3540

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53753

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065101

Bron: Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-s/

"sprank", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54325

Bron: Etymologiebank.nl
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/sprank

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065526

"sprankel" (sprank + diminutiefsuffix -el), Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54328

"sprankel" (sprank + diminutiefsuffix -el), Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065527

We weten tegenwoordig niet meer dat spark deel uitmaakt van de Nederlandse woordenschat, maar sprankeltje en sprankje kennen we wel nog als begrip.
"een sprankje hoop", "een sprankeltje hoop", Bron: VRT
https://taal.vrt.be/sprankje-sprankeltje-een-hoop

werkwoord: sporken, spokken (samentrekking), Bron: Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-s/

"spokken", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065438

"sporken", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065485

spokken: 1. knetteren, 2. poffen (in hete as braden)

"spokken", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spokken

"spokken", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065438

"poffen", Bron: Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/poffen

pof: opgeblazen, opgezwollen voorwerp

"pof", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/pof1

Verwante termen:
Nederduitse term: Spark
www.plattmakers.de/nl/6224/Spark
Duitse termen: Spark, Sparke
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS32842
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer&lemid=LS06058
Engelse term, zelfstandig naamwoord en werkwoord: spark
www.etymonline.com/word/spark
Engelse term met diminutiefsuffix; zelfstandig naamwoord en werkwoord: sparkle
www.etymonline.com/word/sparkle
Oudfranse term: esparque
www.cnrtl.fr/definition/dmf/ESPARQUE

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spark
spatkracht
spat•kracht

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spatkracht

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spatkracht
specerij
spē•ce•rij

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Oudfrans espicerieBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Specerij

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/specerij

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/specerij
https://en.wiktionary.org/wiki/specerij#Etymology

Bron: Woordenboek van Muiswerk Educatief, langs Ensie
www.ensie.nl/muiswerk/specerij

Kijk ook bij spijs.

Verwante termen:
Duitse term: Gewürz
https://de.wikipedia.org/wiki/Gewürz
Engelse term: spice
https://en.wikipedia.org/wiki/Spice
www.etymonline.com/word/spice
Oudfranse term: espicerie
Franse term: épice
https://fr.wiktionary.org/wiki/espicerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Épice

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#specerij
spechtschade
specht•schā•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade aan hout toegebracht door een specht of spechten.

Verwante termen:
Duitse termen: Spechtbefall, Spechtschaden
https://de.wikipedia.org/wiki/Spechtschaden
www.dwds.de/wb/Befall
www.dwds.de/wb/Schaden
Engelse term: bird peck
www.merriam-webster.com/dictionary/bird%20peck
https://en.wikipedia.org/wiki/Pecking

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spechtschade
specialist
spē•ci•a•list

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Specialist_(ecologie)

Verwante termen:
Engelse term: specialist
https://en.wikipedia.org/wiki/Generalist_and_specialist_species
Franse term: spécialiste
https://fr.wikipedia.org/wiki/Espèces_généraliste_et_spécialisée

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#specialist
speciatie
spē•ci•ā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: soortvorming

Kijk bij soortvorming.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#speciatie
specimen
spē•ci•men

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Specimen

Verwante termen:
Engelse term: specimen
https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_specimen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#specimen
speenbed
speen•bed

█ Zelfstandig naamwoord

Korte vorm van verspeenbed. Kijk bij verspeenbed.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#speenbed
speirochorie

█ Zelfstandig naamwoord

Ongewilde verspreiding van zaden in zaadgoed.

Verwante termen:
Duitse term: Speirochorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Speirochorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#speirochorie
speld

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: spel, spelle, spil

Oude benaming voor dennennaald.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065186&article=dennenaald

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/speld

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#speld
spelt

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spelt

Bron: Etymologiebank.nl
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/spelt

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22spelt%22

Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant: Spelt, Spelz
Duitse termen: Dinkel, Fesen, Vesen
https://de.wiktionary.org/wiki/Spelt
https://de.wiktionary.org/wiki/Spelz
www.dwds.de/wb/Spelz
https://de.wiktionary.org/wiki/Dinkel
https://de.wikipedia.org/wiki/Dinkel
www.dwds.de/wb/Dinkel
Engelse term: spelt
www.etymonline.com/word/spelt
Franse term: épeautre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Épeautre
www.cnrtl.fr/etymologie/épeautre

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spelt
spie

█ Zelfstandig naamwoord

Kleine wig.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065238

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spie1

Bron: Neerlandistiek
www.neerlandistiek.nl/2017/01/etymologie-spie/

Kijk ook bij wig.

Verwante termen:
Franse term, spie in een werktuigsteel: coin d'emmanchage. Emmancher is een steel in een werktuig plaatsen = stelen.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coin_(machine_simple)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spie
spiegel
spie•gel

█ Zelfstandig naamwoord

Glinsterende mergstraal in hout.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065245&article=mergstraal

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spiegel_(hout)

Bron: Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/spiegel.shtml#spiegel_houtstraal

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spiegel
spiegelen
spie•ge•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) spiegelen, (de) spiegeling

In de snaarinstrumenten- en meubelbouw: een stuk hout in de stamlengte (tangentiaal) doormidden zagen en de twee delen zo verlijmen dat de tekeningen van de twee stukken een spiegelbeeld vormen.

Verwante termen:
Engelse term: bookmatch. Naamwoord van handeling: bookmatching
https://en.wikipedia.org/wiki/Bookmatching

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spiegelen
spier

█ Zelfstandig naamwoordBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spier1

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22spier%22

Verwante termen:
Nederduitse term: Spier
www.plattmakers.de/nl/4662/Spier
Duitse termen: Spier, Spiere
www.dwds.de/wb/etymwb/Spier
www.dwds.de/wb/etymwb/Spiere
www.dwds.de/wb/Spier
www.dwds.de/wb/Spiere

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spier
spijs

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Middeleeuws kloosterlatijn spesa [spē•sa], daarvoor van spensa, daarvoor van expensa = uitgave, kost

1. Voedsel.
1.1. Moes (brij). *Vulling, belegsel van een taart, vla of dergelijk gebak. Appelspijs, amandelspijs.
**De betekenisverschuiving van "voedsel" naar "moes, vulling" vermoedelijk onder invloed van specie.
Bron, gewijzigde tekstovername: Limburgs etymologisch woordenboek: de herkomst van de woorden uit beide Limburgen, Frans Debrabandere, langs Etymologiebank.nl

**Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spijs1

*Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065299&lemmodern=spijs&article=moes
*http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065299&lemmodern=spijs&article=vulling

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22spijs%22

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/spijs

Italiaans en Middeleeuws Latijn spesa, daarvoor Latijn spensa?
Bron: Wiktionary
https://en.wiktionary.org/wiki/spesa

Latijnse synoniem voor spijs en toespijs: condimentum/condimentarium, afgekort condiment
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065299&article=condimentarium
Bron: Wiktionary
https://en.wiktionary.org/wiki/condimentum

"toespijs" = bijgerecht, Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M068921

Duits Zuspeise; bijgerecht.
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=zuspeise

Verwante termen:
Duitse term: Speise
Duitse term: Spesen = uitgave, kost
https://de.wiktionary.org/wiki/Speise
www.dwds.de/wb/Speise#2
https://de.wiktionary.org/wiki/Spesen
www.dwds.de/wb/Spesen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spijs
spik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: specke, spijk (onder voorbehoud)Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065308

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=53864

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spik

"spekdam", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065181

"spijk", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065286

Spikelspade, plaatsnaam
spik + el (diminutiefsuffix) + s (verbindingsletter of meervoudsuitgang) + pade (pad) -> spi•kels•pā•de
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spikelspade

Verwante termen:
Duitse termen: Specke, Spëcke, Speckdamm, Spick, Spickdamm
- https://de.wikipedia.org/wiki/Specke_(Straßenbau)
- www.woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GS33294#XGS33294
- www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer&lemid=LS06098
- www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PS08500
- www.woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Vernetzung&lemid=GS33294#XGS33294
- www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/Navigator/navigator_py?sigle=DWB&lemid=GS33294&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&sigle1=DWB&lemid1=GS33294&sigle2=DWB&lemid2=GS33290
- www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/Navigator/navigator_py?sigle=DWB&lemid=GS33294&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&sigle1=DWB&lemid1=GS33290&sigle2=DWB&lemid2=GS34262
- www.woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Gliederung&hitlist=&patternlist=&lemid=GS33290#XGS33290
- www.woerterbuchnetz.de/DWB/?sigle=DWB&mode=Gliederung&hitlist=&patternlist=&lemid=GS33294#XGS33294

- 'Wehrdamm eines Flusses, Anlandung, Werder, als Kuhweide benutzt'. Bron: www.woerterbuchnetz.de/RhWB?lemma=spick_iv

Spich: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/Navigator/navigator_py?sigle=DWB&lemid=GS33294&mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&sigle1=DWB&lemid1=GS33294&sigle2=DWB&lemid2=GS34252

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spik
spil

█ Zelfstandig naamwoord

Voortzetting van de stam in de kruin.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065317&article=voortzetting

Bron: Door de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html

Bron: Etymologiebank.nl
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/spil

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22spil%22

"oplossende spil", "doorlopende spil"

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spil
spilhout
spil•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stamhout

Hout van de doorgaande spil (stam) met schors vanaf maaiveld tot en met eindknop zonder zijtakken. Naaldbomen hebben meestal een doorlopende spil. Loofbomen hebben meestal een oplossende spil.
Bron: Door de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spilhout
spindel
spin•del

█ Zelfstandig naamwoordBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A014220

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spindel

Verwante term: klos
Duitse term: Spindel
www.dwds.de/wb/Spindel
Engelse term: spindle
www.etymonline.com/word/spindle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spindel
spinselmot
spin•sel•mot

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stippelmotten

Verwante term: nachtvlinder

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spinselmot
spint

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het hout tussen de schors en het kernhout.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spint2

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22spint%22

"spinthout", tautologie, Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spinthout

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Splint. Tautologie: Splintholz
https://www.dwds.de/wb/Splint#2
https://www.dwds.de/wb/Splintholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Splintholz
Engelse term bij 1: sapwood
https://en.wikipedia.org/wiki/Wood#Heartwood_and_sapwood
Franse term bij 1: aubier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aubier

2. Spinsel van de spintmijt.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spint3

Verwante term bij 2: spintmijt

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spint
spinthout
spint•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Ingeburgerde tautologie van spint. Spint is hout. Kijk bij spint.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spinthout
spintmijt
spint•mijt

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spint_(mijt)

Verwante term: spint

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spintmijt
spiraalboor

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: spiraalboorijzer

Boor in de vorm van een cylinder waarin twee spiraalvormige groeven zijn aangebracht.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065367.re.4

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spiraalboor
spit
spit

█ Zelfstandig naamwoord

1. Puntige staaf, daarvan afgeleid: a. braadspit, goed bekend in de Nederlandse woordenschat, b. haarspit, aambeeld op een spit om een zeis te haren, weinig gekend.

"Hoewel de oudst geattesteerde betekenis (ohd., oe. en mnl.) al "braadspit" is, moet de oorspronkelijke betekenis toch algemener "puntige staaf" of "puntig voorwerp" zijn geweest, op grond van de afleidingen → spits en → spitten." Bron: Etymologisch Woordenboek van het Nederlands, door M. Philippa, F. Debrabandere, A. Quak, T. Schoonheim en N. van der Sijs (2003-2009), langs Etymologiebank

"Spitten is: met een spit werken, dit wil zeggen met een spits werktuig, daar de oudste vorm van grond "spitten" (dit is voor de komst der Romeinen) eenvoudig hierin bestond, dat men den bodem met een spitse stok of steen wat omwoelde Bron: Keur van Nederlandsche woordafleidingen, door T. Pluim (1911), langs Etymologiebank

2. Steek met een spade, diepte van een spadesteek, hoeveelheid aarde die men in één keer met een spa uitsteekt.

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54131

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065377

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54130

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065376

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spit3
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spit1

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/spit

"braadspit", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Braadspit

"braadspit", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/braadspit

Verwante termen:
Nederduitse term: Spitt
Nederduitse term, steekwapen: Speet
www.plattmakers.de/nl/6221/Spitt
www.plattmakers.de/nl/2530/Spitt
www.plattmakers.de/nl/2523/Speet
Duitse term: Spiess/Spieß
https://de.wiktionary.org/wiki/Spieß
www.dwds.de/wb/Spieß
https://de.wikipedia.org/wiki/Spieß
Engelse term: spit
www.etymonline.com/word/spit
https://en.wiktionary.org/wiki/spit#Noun

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spit
spithaak
spit•haak

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
Franse term: croc à bêcher

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spithaak
spitten
spit•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) spittenBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spitten

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spitten

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065392

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/spitten

"omspitten", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/omspitten

Verwante termen:
Nederduitse term: spitten
www.plattmakers.de/nl/6222/spitten
Duitse term: spaten. Spaten is tegenwoordig eerder ongewoon, maar "umspaten" is nog in gebruik.
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PS08344
Franse term: bêcher
https://fr.wiktionary.org/wiki/bêcher

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spitten
spitvork
spit•vork

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spitvork

Verwante termen:
Duitse term: Grabegabel
https://de.wikipedia.org/wiki/Grabegabel
Engelse term: digging fork, spading fork
https://en.wikipedia.org/wiki/Garden_fork
Franse term: fourche bêche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fourche_bêche

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spitvork
splinter
splin•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Een afgehouwen of afgespleten stuk van iets, vooral van hout, doch ook van been, van metaal.
Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54164

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Splinter_(voorwerp)

Bron: Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/splinter

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065403

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/splinter

Verwante term: hout
Nederduitse term: Splinter
www.plattmakers.de/nl/6640/Splinter
Duitse termen: Splinter, Splitter
https://de.wikipedia.org/wiki/Splitter_(Fremdkörper)
www.dwds.de/wb/Splitter
www.dwds.de/wb/Splint#1
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS35966
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS21392
Engelse term: splinter
https://en.wikipedia.org/wiki/Splinter
www.etymonline.com/word/splinter
www.etymonline.com/word/splint
Franse termen: écharde, éclat de bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Écharde
https://fr.wiktionary.org/wiki/écharde

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#splinter
spon

█ Zelfstandig naamwoord

1. Vulgat in het midden van een der duigen van een vat, spongat. In deze zin niet meer in gebruik.
Bron, gewijzigde tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065441

2. Platronde, gewoonlijk eenigszins in den vorm van een afgeknotten kegel toeloopende schijf, waarmede het vulgat van een vat wordt gesloten.
Bron, gewijzigde tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065441

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spon1

"spongat", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065441.re.9

Verwante term: sponboor
Duitse term, stop: Spund
www.dwds.de/wb/Spund
https://de.wiktionary.org/wiki/Spund
Engelse term: bung
https://en.wiktionary.org/wiki/bung#Etymology_1
www.etymonline.com/word/bung
https://en.wiktionary.org/wiki/bung-hole
https://en.wikipedia.org/wiki/Bung
https://en.wikipedia.org/wiki/Bunghole
Franse term: bonde (gat en stop), bondon (stop)
https://fr.wiktionary.org/wiki/bonde
https://fr.wiktionary.org/wiki/bondon
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bonde/10123
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bondon/10134

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spon
sponboor
spon•boor

█ Zelfstandig naamwoord

Boor om spongaten te maken.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065441.re.5

Bron: Het Mot
www.mot.be/resource/Tool/sponboor?lang=nl

Bron: Vereniging De Binnenvaart
www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=spit#sponboor

"sponzaag", Bron: Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/sponzaag?lang=nl

Verwante termen:
Duitse term: Spundbohrer
Engelse termen: bung auger?, bung drill?
Franse term: bondonnière
https://fr.wiktionary.org/wiki/bondonnière
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bondonnière/10136

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#sponboor
spongat
spon•gat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: spon

Kijk bij spon.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spongat
spontane takbreuk
spon•tā•ne tak•breuk

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Ontraden term

Ingeburgerde, compleet onzinnige term om een bepaalde zwaktebreuk te benoemen. Spontaan betekent "zonder aanleiding" en deze bepaalde zwaktebreuk heeft wel degelijk een aanleiding of aanleidingen. De juiste term is "schijnbaar aanleidingsloze takbreuk". Kijk bij schijnbaar aanleidingsloze takbreuk.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spontane-takbreuk
spoorvorming
spoor•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord

Het vormen van rijsporen in de bosbodem of bosweg door het langsgaan van voertuigen. Lijnvormige merkbare wielafdrukken in de bodem die ontstaan door bosbouwvoertuigen.

Bron: Begrippenlijst Stichting Probos, langs Ensie
www.ensie.nl/probos/spoorvorming

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spoorvorming
spore
spō•re

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spore

Verwante termen:
Duitse term: Spore
https://de.wikipedia.org/wiki/Spore
Engelse term: spore
https://en.wikipedia.org/wiki/Spore
Franse term: spore
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spore

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spore
spork

█ Zelfstandig naamwoordBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065482

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuilboom

Spork is een wisselvorm van sprok. Kijk bij sprok.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spork
sporogenese

█ Zelfstandig naamwoord

Het onstaan van sporen in planten.

Verwante termen:
Engelse term: sporogenesis
https://en.wikipedia.org/wiki/Sporogenesis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#sporogenese
spreidsel
spreid•sel

█ Zelfstandig naamwoord

Dun gezaagd eikenhout (wagenschot). Dit hout wordt als een laag (*onderlaag?) gelegd oftewel gespreid.

*Bron: Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/spreidsel.shtml

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M065541

Bron: Online archief van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
https://data.cultureelerfgoed.nl/semnet/9e96c21e-50a3-42b5-9ee9-91fa28d9023b.html

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spreidsel
spreng

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: spring

Kijk bij spring.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spreng
spriet

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van de stam van het werkwoord spruiten

1. Dunne en rechte spruit van een plant.
1.1. Staak met een vertakking op het einde.
Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54379&article=gaffel

Bron: Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/spriet

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/spriet

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spriet1

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22spriet%22

"grasspriet", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/grasspriet

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Spriet
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DS05341
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS37119
www.dwds.de/wb/Spriet

2. Soort bruinkool. Etymologiebank geeft de uitleg van de etymologie van dit lemma met deze semantische betekenis.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spriet

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spriet3

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065560

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spriet
spring

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: sprang, spreng, sprink

Bron. Gegraven beek.
Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spreng

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spreng

Bron: Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/spreng

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22spreng%22
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22spring%22
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22sprang%22

"sprink", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065579

Van het werkwoord sprengen oftewel springen.

Verwante termen:
Nederduitse termen: Spring
www.plattmakers.de/nl/3441/Spring
Duitse termen: Spring, Springbrunnen, Sprung
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=spring
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS21930
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=springbrunnen
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=sprung
https://de.wikipedia.org/wiki/Springbrunnen
https://de.wiktionary.org/wiki/Springbrunnen
www.dwds.de/wb/Springbrunnen
Engelse term: spring
https://www.etymonline.com/word/spring
https://en.wiktionary.org/wiki/spring#Noun

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spring
springen
sprin•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) springen, (de) springing, (de) sprong

Van grondwater. Beginnen te vloeien vanuit de bron.

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID96903&article=bronnen

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54388&article=opwellen

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065572&article=bron

"ontspringen", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/ontspringen

"ontspringen", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M046196&lemmodern=ontspringen&article=oorsprong

Verwante termen:
Nederduitse term: springen
www.plattmakers.de/nl/2501/springen
Duitse term: springen
www.dwds.de/wb/springen
Engelse term: spring
www.etymonline.com/word/spring
https://en.wiktionary.org/wiki/spring#Verb

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#springen
sproeien
sproei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) sproeien, (de) sproeiingBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sproeien

Verwante termen:
Duitse term: sprühen. Naamwoorden van handeling: Sprühen, Sprühung
www.dwds.de/wb/sprühen
Engelse term, woordverwant: spray
Engelse term: sprinkle
www.etymonline.com/word/spray
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands-engels/vertaling/sproeien
https://en.wiktionary.org/wiki/spray#Etymology_1
https://en.wiktionary.org/wiki/sprinkle#Etymology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#sproeien
sprok

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: spork, sprik
■ Wisselvorm, onder voorbehoud: spark
■ Wisselvorm met diminutiefsuffix, zelfstandig naamwoord: sprokkel
■ Wisselvorm met achtervoegsel -ig, bijvoeglijk naamwoord: sprokkig

Carlos Montfort: De beste verklaring voor het zelfstandig naamwoord vond ik in het Duits*: Sprock, dürres, leicht zerbrechliches Reisig, Leseholz. Dor, gemakkelijk breekbaar rijs (takken, twijgen, dunne stammen) en Leseholz is hout dat men van de bodem raapt (zie werkwoord lezen) = sprokkelhout.

Sprok is zowel een zelfstandig naamwoord (hout met een bepaalde eigenschap) als een bijvoeglijk naamwoord (bepaalde eigenschap van hout, ook sprokkig).

* Bron: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS37439

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sprok

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22sprok%22

Met diminutiefsuffix -el: sprokkel

"sprokkel", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sprokkel

"sprokkel", Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22sprokkel%22

Sporkehout ((gewone) vuilboom, hondshout) is woordverwant aan sprok.
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M065483
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065482
"Andere namen voor sporkehout zijn spork, ..., sprokkel, ..."
"sporkehout", Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sporkehout#Naamgeving

Spork is woordverwant aan spark. Kijk bij spark.

Verwante termen:
Duitse term, zelfstandig naamwoord, woordverwant: Sprock, verkleind: Sprockel
Duitse termen, zelfstandig naamwoord: Fallholz (= valhout, zoals valfruit), Leseholz, Sprockelholz, Raff, Raffholz. In verband met Raf, kijk ook bij rap.
Duitse termen, bijvoeglijk naamwoord: sprock, sprockelig, sprockig
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS37439
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PS09438
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS22062
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS22067
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS37442
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS22071
www.dwds.de/wb/dwb/Sprockel
www.dwds.de/wb/Fallholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Leseholz
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=leseholz
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS22068

2. █ Bijvoeglijk naamwoord

Bros, broos.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065591

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sprok

Relevante term: broos

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#sprok
sprokkel
sprok•kel

█ Zelfstandig naamwoord

Verkleinvorm van sprok. Kijk bij sprok.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#sprokkel
sprokkelen
sprok•ke•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) sprokkelen, (de) sprokkelingBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sprokkelen

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065594

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sprokkelen

Bron: Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/sprokkelen

Verwante termen:
Duitse termen: auflesen, lesen, raffen. Duits raffen is verwant aan Nederlands rapen.
https://de.wiktionary.org/wiki/auflesen
https://de.wiktionary.org/wiki/lesen
www.dwds.de/wb/raffen
https://de.wiktionary.org/wiki/raffen
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/duits-nederlands/vertaling/raffen
www.duden.de/rechtschreibung/zusammenraffen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#sprokkelen
sprokkelhout
sprok•kel•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat door sprokkelen verzameld wordt. Of een tautologie omdat sprokkel hout is. Kijk bij sprok.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065594.re.7

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#sprokkelhout
spruit

█ Zelfstandig naamwoord

Jonge uitloper of zich ontwikkelende kiem of knop van een gewas.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065603

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54448

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spruit1

Bron: Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/spruit

"spruitkool", "spruitjes", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spruitkool

Verwante termen:
Duitse term: Spross
www.dwds.de/wb/Spross
https://de.wiktionary.org/wiki/Spross
Engelse term: sprout
https://en.wiktionary.org/wiki/sprout
www.etymonline.com/word/sprout

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spruit
spruiten
sprui•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) spruiten, (de) spruiting

Loten vormen, uitlopen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065604

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spruiten

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22spruiten%22

"ontspruiten", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/ontspruiten

"ontspruiten uit"

Verwante termen:
Duitse termen: sprießen/spriessen, sprossen
www.dwds.de/wb/sprießen
https://de.wiktionary.org/wiki/sprießen
www.dwds.de/wb/sprossen
Engelse term: sprout. Naamwoord van handeling: sprouting
https://en.wiktionary.org/wiki/sprout
www.etymonline.com/word/sprout
https://en.wikipedia.org/wiki/Sprouting

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spruiten
spurrie
spur•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde wilde plant en voormalig veevoedergewas.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gewone_spurrie

Verwante term: lupine

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#spurrie
sta...
staaf

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: staf

Kijk bij staf.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#staaf
staak

█ Zelfstandig naamwoordBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/staak

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22staak%22

Bij mandenmakers in Zuid-Nederland. "Ieder der zware wissen die men bij het oprechten insteekt en waar de andere wissen rond gevlochten zijn." (JOOS [1900-1904]; CORN.-VERVL. 2058). Ook staander.
Bron, gewijzigde tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065645&article=mandenmakers

"staket", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/staket

"staket", Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22staket%22

Verwante termen:
Nederduitse termen: Staak, Staken
www.plattmakers.de/nl/5168/Staak
www.plattmakers.de/nl/5169/Staken
Duitse termen: Stake, Staken
www.dwds.de/wb/Stake
www.dwds.de/wb/Staken
https://de.wikipedia.org/wiki/Stakholz
Duitse term, afgeleide: Stakete
https://de.wiktionary.org/wiki/Stakete
www.dwds.de/wb/Stakete
Duitse term, afgeleide: Staket
www.dwds.de/wb/Staket
https://de.wiktionary.org/wiki/Staket
Engelse term: stake
www.etymonline.com/word/stake
https://en.wiktionary.org/wiki/stake#Etymology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#staak
staand hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

In de bosbouw: Levend hout dat niet geoogst oftewel geveld is. Hout = bomen.

Verwante termen:
Duitse term: stehendes Holz
Franse term: bois en grume. Taaltechnisch zou de term bois debout moeten zijn, maar dit heeft een andere, specifieke semantische betekenis in de Franse taal.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_debout

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#staand-hout
staf

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: staafBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/staf1
www.etymologiebank.nl/trefwoord/staaf

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22staf%22
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22staaf%22

"herdersstaf", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M025485

Verwante termen:
Nederduitse term: Staff
www.plattmakers.de/nl/6149/Staff
Duitse term: Stab
www.dwds.de/wb/Stab#1
https://de.wiktionary.org/wiki/Stab
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=ElsWB&lemid=ES04569
Engelse termen: staff, stave
www.etymonline.com/word/staff
www.etymonline.com/word/stave

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#staf
stakenfase
stā•ken•fā•se

█ Zelfstandig naamwoordBron: Door de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bos_(vegetatie)#Bosontwikkeling

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stakenfase
stalstrooisel
stal•strooi•sel

█ Zelfstandig naamwoord

Datgene wat in de stal onder het vee gestrooid wordt (stro, plaggen enzovoort).
Bron, gewijzigde overname: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067092&article=stal

Verwante termen:
Duitse term: Stalleinstreu. Kortweg: Streu
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiereinstreu
Engelse termen: bedding, stable litter. Litter van Frans lit, daarvoor van Latijn lectus = bed, bedding
https://en.wikipedia.org/wiki/Bedding_(animals)
Franse term: litière
https://fr.wikipedia.org/wiki/Litière

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stalstrooisel
stalvoederen
stal•voe•de•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stalvoederen, (de) stalvoedering

Voederen van vee op stal.

Verwante term:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stalvoederen
stam

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stam_(plant)

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stam

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066012

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54622

Verwante termen:
Duitse term: Stamm
www.dwds.de/wb/Stamm
www.dwds.de/wb/etymwb/Stamm
https://de.wiktionary.org/wiki/Stamm
https://de.wikipedia.org/wiki/Baum#Aufbau_des_Baumstammes
https://de.wiktionary.org/wiki/Baumstamm
Engelse term, woordverwant: stem
Engelse term: trunk. Trunk van Frans tronc.
https://www.etymonline.com/word/stem
https://en.wiktionary.org/wiki/stem#English
https://en.wikipedia.org/wiki/Trunk_(botany)
Franse termen: fût, tronc
Franse term voor gekapte stam (bol): grume
https://fr.wiktionary.org/wiki/fût
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_(botanique)
https://fr.wiktionary.org/wiki/tronc
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/grume/38448
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grume
https://fr.wiktionary.org/wiki/grume

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stam
stamaanzet
stam•aan•zet

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wortelkraag

Begin van de stam, ontstaand uit het wortelstelsel. De stamaanzet bevindt zich ongeveer ter hoogte van het bodemoppervlak.

Verwante termen:
Engelse term, wortelkraag: root collar
Franse term: collet = kraag
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/collet/17199
https://fr.wiktionary.org/wiki/collet

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stamaanzet
stamafvoer
stam•af•voer

█ Zelfstandig naamwoord

De hoeveelheid neerslag die via de stam van de boom de bodem bereikt.
Bron: Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/stamafvoer

onderschepping (interception)
stamafvoer (stem-flow)
kroondoorval (throughfall)

"doorval", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A004965.re.1

Verwante termen:
Duitse termen: Stammabfluss, Stammablauf
https://de.wikipedia.org/wiki/Stammabfluss
http://bfw.ac.at/rz/wlv.lexikon?keywin=1632
Engelse term: stemflow
https://en.wikipedia.org/wiki/Stemflow

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stamafvoer
stambasis
stam•ba•sis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stamvoet

Deel van de stam dat zich kort bij de bodem bevindt. Denkbeeldig voetstuk van de boom.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stambasis
stamboom
stam•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: opgaande boom

Boom die een overwegend takvrije, rechtopgaande stam en boven uitgebreide takken heeft.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066016

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/stamboom, kijk bij 3.

Verwante termen:
Duitse term: Stammbaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Stammbaum

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stamboom
stambreuk
stam•breuk

█ Zelfstandig naamwoord

1. Breuk in een stam. Inwendige breuk.

2. Het afbreken van een stam. Volledige breuk.

Veroorzaakt door uitzonderlijke last of verval.

Verwante termen:
Engelse term: stem breakage
Verwante Engelse termen: snow breakage, wind breakage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stambreuk
stamhout
stam•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout van de boomstam, in tegenstelling tot takken- of wortelhout.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stamhout
stamhout oogsten op maat

█ Werkwoordelijke woordgroep

Vóór het gebruik van machinale houtverwerking werd hout van opgaande bomen dikwijls geoogst bij een bepaalde diameter. Zo vermeed men dat men de stam handmatig in de lengte moest doorzagen of klieven, een arbeidsintensief proces.
Meer concreet: brandhout hoeft niet dik te zijn.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stamhout-oogsten-op-maat
stamkwaliteit
stam•kwa•li•teit

█ Zelfstandig naamwoord

Mate waarin het hout van de stam vrij is van gebreken zoals knoesten, scheuren, holten, draaigroei ...

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stamkwaliteit
stamlengte
stam•leng•te

█ Zelfstandig naamwoord

Bij loofbomen in de meeste gevallen: De afstand gemeten vanaf de stamvoet tot onderste gesteltak. Bij naaldbomen: De afstand gemeten vanaf de stamvoet tot de top. Kijk ook bij spil.
Opmerking: een ongesnoeide boom die vrijstaand groeit draagt takken over de hele stam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stamlengte
stamreiniging
stam•rei•ni•ging

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoorden van handeling van stam reinigen

1. Waarschijnlijk van de Duitse bosbouwterm Astreinigung. In de bosbouw: Het verwijderen van dode takken van de stam langs natuurlijke (gestuurde) weg (afvallen, takafstoting) of kunstmatige weg (snoeien), met als doel het bekomen van noestvrij stamhout.
Bron, bewerkte tekst: Door de bomen het bos zien
www.doordebomenhetboszien.nl/html/s.html

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/natuurlijke-stamreiniging

Natuurlijke stamreiniging kan een door de mens gestuurd proces zijn door bomen kort bijeen te planten waardoor takafstoting wordt veroorzaakt.

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Astreinigung
natürliche und künstliche Astreinigung, Wertastung
https://de.wikipedia.org/wiki/Wertästung

2. Afscheiding van schors, zoals bij de plataan. Schorsafstoting

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stamreiniging
stamschijf
stam•schijf

█ Zelfstandig naamwoord

Een platrond afgesneden stuk van de stam.

Verwante termen:
Duitse term: Stammscheibe
Engelse termen: stem disc, wood disc

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stamschijf
stamsnoei
stam•snoei

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van stam snoeien

Het snoeien op de stam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stamsnoei
stamtal
stam•tal

█ Zelfstandig naamwoord

Het aantal bomen per hectare, in een formule voorgesteld als N.

Verwante termen:
Duitse term: Stammzahl

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stamtal
stamtalvermindering
stam•tal•ver•min•de•ring

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stamtalreductieBron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/stamtalvermindering

natuurlijke en kunstmatige stamtalvermindering

Verwante termen:
Duitse term: Stammzahlreduktion. Synoniem: Standraumerweiterung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stamtalvermindering
stamvlak
stam•vlak

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Kortweg: vlak

De eigenschap hebbend gelijk te lopen met de buitenkant van de stam. Niet uitstekend = vlak.
Wanneer een tak vlak tegen de stam afgesneden wordt, zonder dat er een takkraag overblijft, heeft men stamvlak gesneden.

Verwante termen:
Engelse term: flush

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stamvlak
stamvoet
stam•voet

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stambasis

Deel van de stam dat zich kort bij de bodem bevindt. Denkbeeldig voetstuk van de boom.

Verwante termen:
Duitse termen: Stammfuss, Wurzelanlauf

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stamvoet
stamvork
stam•vork

█ Zelfstandig naamwoord

Vorkvormige vertakking in een stam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stamvork
stamvorm
stam•vorm

█ Zelfstandig naamwoord

Vorm van de stam, recht, krom of vertakt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stamvorm
standplaats
stand•plaats

█ Zelfstandig naamwoordBron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/standplaats

Verwante termen:
Duitse term: Standort
https://de.wikipedia.org/wiki/Standort_(Ökologie)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#standplaats
standplaatsfactor
stand•plaats•fact•or

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Standplaatsfactor

Factor = Omstandigheid die meewerkt om een bepaalde toestand in het leven te roepen
Bron, gewijzigde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M016308&article=omstandigheid

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#standplaatsfactor
standplaatsgeschiktheid
stand•plaats•ge•schikt•heid

█ Zelfstandig naamwoordBron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/standplaatsgeschiktheid

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#standplaatsgeschiktheid
standvogel
stand•vō•gel

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Standvogel

Verwante term: trekvogel
Duitse term: Standvogel
https://de.wikipedia.org/wiki/Standvogel
Engelse term: resident bird

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#standvogel
stapelen
stā•pe•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stapelen, (de) stapeling

Op een stapel of stapels zetten. Ook koud stapelen; los op elkaar stapelen, zonder bindmiddel zoals mortel. Kijk bij stapelmuur.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/stapelen

"opstapelen", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/opstapelen

Verwante termen:
Duitse termen: stapeln, aufstapeln

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stapelen
stapelmuur
stā•pel•muur

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: (koud) gestapelde muurBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stapelmuur

Verwante termen:
Duitse term: Trockenmauer
https://de.wikipedia.org/wiki/Trockenmauerwerk
Engelse term: dry stone wall
https://en.wikipedia.org/wiki/Dry_stone
Franse term: mur de pierre(s) sèche(s)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_sèche
Verwante Italiaanse term: trullo
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trullo
Verwante Ierse term: clochán
https://en.wikipedia.org/wiki/Clochán

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stapelmuur
stapelval
stā•pel•val

█ Zelfstandig naamwoord

Het tegelijkertijd vallen van twee of meer bomen waarbij een boom tegen een andere boom valt en vorige doet vallen.

Verwante termen:
Engelse term: deadfall (= a tangled mass of fallen trees and branches)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stapelval
stapsteen
stap•steen

█ Zelfstandig naamwoordBron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/stapsteen

Verwante termen:
Duitse term: Trittstein
https://de.wikipedia.org/wiki/Trittsteinkonzept
Engelse term: stepping stone
https://en.wiktionary.org/wiki/stepping_stone
Franse term: pierre de gué. Gué van Germaans wad.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gué
https://fr.wiktionary.org/wiki/gué#Étymologie
www.cnrtl.fr/etymologie/gué

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stapsteen
ste...
steeg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: stegBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steg
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steeg1
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steeg4

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22steg%22
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22steeg%22

Verwante termen:
Duitse termen: Steg, Steig
www.dwds.de/wb/Steg
www.dwds.de/wb/Steig
https://de.wiktionary.org/wiki/Steg
https://de.wiktionary.org/wiki/Steig
Engelse termen: stig, sty
https://en.wiktionary.org/wiki/stig#Old_English
https://en.wiktionary.org/wiki/sty#Etymology_2
www.etymonline.com/word/sty

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#steeg
steekaks
steek•aks

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: steekbeitel, stootaks

Gereedschap dienend tot het uitkappen en uitsteken van pennen of tappen en pen- of tapgaten. Een gereedschap, waarbij men geen steel bezigt, maar het ijzer in de hand houdt, daar het niet met een zwaai, maar alleen stekend of stotend met geringe kracht wordt aangewend.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M003264.re.3

Bron: Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/steekbijl?lang=nlVerwante termen:
Duitse term: Stoßaxt/Stossaxt
https://de.wikipedia.org/wiki/Stoßaxt
Engelse term: twybil
Engelse term voor een grote beitel die gebruikt wordt zoals de steekaks: slick. Slick is woordverwant aan Nederlands slichten oftewel slechten = glad maken. Slick kan vertaald worden als slichtbeitel oftewel slechtbeitel.
https://en.wikipedia.org/wiki/Twybil
https://en.wikipedia.org/wiki/Slick_(tool)
Franse termen: bondax, demi-besaiguë, demi-bisaiguë
https://fr.wiktionary.org/wiki/bondax
Noorse term: stikkøks
www.smie.no/images/com_droppics/8/52f3ac5276d9a.jpg
www.smie.no

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#steekaks
steekbeitel
steek•bei•tel

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beitel#Steekbeitel

Verwante termen:
Duitse termen: Stechbeitel, Stecheisen, Stemmeisen, Stichbeitel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#steekbeitel
steel

█ Zelfstandig naamwoord

1. Deel van een handgereedschap dat dient als handvat. Langwerpig en rond of ovaal.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steel

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55088

Verwante termen:
Duitse term: Stiel
www.dwds.de/wb/Stiel
Engelse termen, woordverwant: stail, stale. Stail zoals in stail engine = een bepaalde schaaf om een steel te ronden.
Engelse term: handle
https://en.wiktionary.org/wiki/stail#Noun
https://en.wiktionary.org/wiki/stale#Etymology_2
www.merriam-webster.com/dictionary/stail
Franse term: manche
https://fr.wiktionary.org/wiki/manche
https://www.cnrtl.fr/etymologie/manche

2. Stengel van een plant. bladsteel, bloemsteel, vruchsteel.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steel

Verwante termen:
Duitse term: Stiel
www.dwds.de/wb/Stiel
Engelse term, woordverwant aan steel: stalk. [stal + k] -> stal = steel
Engelse term: plant stem
www.etymonline.com/word/stalk
https://en.wiktionary.org/wiki/stalk#Etymology_1
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_stem
Franse term: tige
https://fr.wiktionary.org/wiki/tige

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#steel
steelmaker
steel•mā•ker

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: stelenmaker [stē•len•mā•ker]

Iemand die stelen maakt.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066284.re.31

Houtdraaierij Coppens
Bron: Etwie
www.etwie.be/database/actor/houtdraaierij-coppens
Bron: Het Nieuwsblad
www.nieuwsblad.be/cnt/blkma_02889710


Verwante termen:
Duitse term: Stielmacher
Franse term: emmancheur

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#steelmaker
steelwig
steel•wig

█ Zelfstandig naamwoord

Kliefwig op een steel waarop geslagen wordt met een sleg. Lijkt op een kliefhamer/kliefbijl.

Stokwig is een benaming van Het MOT. Als het om werktuigen gaat is de term stok eigenlijk slecht gekozen omdat men in dit verband altijd van een steel spreekt. Een lang handvat is een steel.
www.mot.be/resource/Tool/stokwig?lang=nl

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#steelwig
steelzaag
steel•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Snoeizaag op een steel. De steel verlengt de reikwijdte van de zager.

Verwante termen:
Duitse term: Stangensäge. Stocksäge duikt tegenwoordig op als synoniem, maar deze term verwijst oorspronkelijk naar een handsnoeizaag om druivenstokken te snoeien; stok = dik hout van de druivelaar.
https://de.wikipedia.org/wiki/Stangensäge
Engels term: pole saw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#steelzaag
steenkamp
steen•kamp

█ Zelfstandig naamwoord

Veld met stenige bodem. Veldnaam.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steenkamp

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#steenkamp
steenkool
steen•kool

█ Zelfstandig naamwoord

Brandbare versteende plantenresten.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenkool

Verwante termen:
Duitse term: Kohle
https://de.wikipedia.org/wiki/Kohle
Engelse term: coal
https://en.wikipedia.org/wiki/Coal
Franse term: charbon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charbon

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#steenkool
steenkoolteer
steenkoolteer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: koolteer

Teer van steenkool.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenkoolteer

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#steenkoolteer
steenman
steen•man

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: steenmannetjeBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenmannetje

Verwante termen:
Duitse termen: Steinmann, Steinmännchen
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinmännchen
Engelse term: cairn
https://en.wikipedia.org/wiki/Cairn#Cairns_and_anthropomorphism

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#steenman
steenvoord
steen•voord

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: steenvoorde, steevoort, stevoortBron: Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/steenvoorde

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stevoort#Etymologie

Bron: Vilvoorde Anno
http://vilvoordeanno.be/000%20Vilvoorde/centrum/leuvensesteenweg%20steevoortkapel.html

Bron: Agentschap Onroerend Erfgoed
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/70599

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenvoorde_(gemeente)

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID8909

Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4753.re.190

Duits Steinfurt, Engels Stanford

Verwante term:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#steenvoord
steenvrucht
steen•vrucht

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steenvrucht

De amandel is een steenvrucht.
Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Amandel_(noot)

Verwante termen:
Duitse term: Steinfrucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Steinfrucht
Engelse term: drupe, stone fruit
https://en.wikipedia.org/wiki/Drupe
https://simple.wikipedia.org/wiki/Stone_fruit
Franse term: drupe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drupe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#steenvrucht
steilrand
steil•rand

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steilrand

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066368.re.13

Verwante termen:
Duitse term: Steilrand
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS42747

Duden brengt Steilrand in verbinding met Abfall der Geest zur Marsch.
www.duden.de/rechtschreibung/Steilrand
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kleev_(Dithm.)_Geest_un_Marsch.jgp.JPG
https://de.wikipedia.org/wiki/Amt_Geest_und_Marsch_Südholstein

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#steilrand
stek

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een van boom of plant afgesneden loot, die men in den grond steekt om te doen wortelen en een nieuwe plant te doen worden.
1.1. Beworteld hakhoutplantgoed.
1.2. Elk deel van een plant dat kan dienen om vegetatief te vermeerderen. Dat kan een tak, stammetje, stengel, blad of wortel zijn.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066374

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stek

Verwante termen:
Duitse termen: Steckholz, Steckling
https://de.wikipedia.org/wiki/Steckling
www.dwds.de/wb/Steckling
Engelse termen: cutting, slip
https://en.wikipedia.org/wiki/Cutting_(plant)
https://en.wiktionary.org/wiki/slip#Etymology_2
www.etymonline.com/word/slip
Franse termen: bouture, plançon
https://fr.wiktionary.org/wiki/bouture
https://fr.wiktionary.org/wiki/plançon

2. Wisselvorm van stok in de streektalen die voorkomen in de gebieden die nu Limburg heten in Nederland en België. Kijk bij stok.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stek
stekel
stē•kel

█ Zelfstandig naamwoord

Een scherp uitgroeisel van de opperhuid. Zoals bij rozen en bramen.Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Doorn_(plant)

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stekel

Verwante termen:
Duitse term: Stachel
https://de.wiktionary.org/wiki/Stachel
https://www.dwds.de/wb/Stachel
https://de.wikipedia.org/wiki/Stachel_(Botanik)
Engelse term: prickle
https://en.wiktionary.org/wiki/prickle
https://en.wikipedia.org/wiki/Thorns,_spines,_and_prickles
Franse term: aiguillon
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89pine#.C3.89pines_ou_aiguillons_.3F
https://fr.wiktionary.org/wiki/aiguillon

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stekel
steken
stē•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) steek, (het) steken, (de) steking

1. Met een scherp, puntig voorwerp in iets dringen.
1.1. Met een puntig, scherp werktuig al stotend of duwend uitsnijden.
1.2. In de aarde steken. Zoden steken. Een rand afsteken.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steken

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066386

"steek", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066257

"steek", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55063

"zodensteken", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M089401.re.41

Verwante termen:
Duitse term: stecken. Naamwoorden van handeling: Stecken, Steckung, Stich
www.dwds.de/wb/stecken#2
Engelse term: stick
www.etymonline.com/word/stick
https://en.wiktionary.org/wiki/stick#Verb_2

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#steken
stekken
stek•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stekken, (de) stekking

■ Synoniem: poten

Een stek of stekken in de grond steken.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stekken1

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stekken

Stekken op water.
Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stekken#/media/File:Stickling2.jpg

Stekken is woordverwant aan steken.

Verwante termen:
Duitse term: stecken. Naamwoorden van handeling: Stecken, Steckung
www.dwds.de/wb/stecken#2
Engelse term: stick
www.etymonline.com/word/stick
https://en.wiktionary.org/wiki/stick#Verb_2
Franse termen: bouturer. Naamwoorden van handeling: bouturage, plançonnage
https://fr.wiktionary.org/wiki/bouturer
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouturage
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/plançon/61368

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stekken
stelen
stē•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stelen [stē•len], (de) steling [stē•ling]

Van een steel voorzien.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066400

herstelen: opnieuw van een steel voorzien

Verwante termen:
Engelse term, Noord-Amerikaans, een bijl of bijlen stelen: hang
Franse term: emmancher
https://fr.wiktionary.org/wiki/emmancher

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stelen
steltwortel
stelt•wor•tel

█ Zelfstandig naamwoord

1. Verticaal groeiende wortel die bloot is komen te liggen doordat de bodem weggespoeld of weggewaaid werd of doordat de bodem gezakt is door inklinking.

2. Bovengrondse steunwortel van bepaalde bomen die van nature niet voorkomen op het Europese continent.

Verwante termen:
Duitse term: Stelzwurzel
https://de.wikipedia.org/wiki/Stelzwurzel
Engelse term: stilt root
https://en.wikipedia.org/wiki/Root#Specialized

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#steltwortel
stempelhamer
stem•pel•hā•mer

█ Zelfstandig naamwoord

Merkhamer.

Bron: Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/stempelhamer-houthakkerm?lang=nl

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stempelhamer
stengel
sten•gel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: halm, stamBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stengel

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stengel

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066470

Duits stange + el = stängel, Nederlands stengel

"stang", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stang

"stang", Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22stang%22

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Stängel
https://www.dwds.de/wb/Stängel
https://de.wiktionary.org/wiki/Stängel
Duitse termen: Sprossachse, Stamm
www.dwds.de/wb/Stängel
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprossachse

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stengel
stengelknop
sten•gel•knop

█ Zelfstandig naamwoord

Eindknop op een stengel waaruit de stengel verder groeit. Onder voorbehoud: uit de knop groeit eerst een blad en daarna de stengel. Het blad verdwijnt na enige tijd en de stengel blijft.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stengelknop
stenige akker
ste•ni•ge ak•ker

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Akker met veel stenen in de bodem.

"stenig", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066320

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stenige-akker
stenige bodem
stē•ni•ge bō•dem

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Bodem vol stenen.

"stenig", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066320

Verwante termen:
Duitse term: steiniger Boden
Engelse term: stony soil
Franse term: sol pierreux

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stenige-bodem
steno-

█ Voorvoegsel

■ Van Oudgrieks stenos = eng, weinig plaats hebbend om uit te dijen

"stenos", Bron: Wiktioanry
https://en.wiktionary.org/wiki/στενός

στενός in het Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066481&article=beperkt

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#steno-
stenoëciteit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stenoëkisch getal
■ Steno van Oud-Grieks, eco van Oud-Grieks en teit van Frans. -teit Frans, -heid NederlandsBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stenoeciteit

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stenoeciteit
stenoëke soort

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Van Oud-Grieks stenos = eng (smal) en Oud-Grieks oikos = huis; oikos = daarvan afgeleid het voorvoegsel eco-, zoals in ecologie
■ Synoniem, letterlijk vertaald: enghuizige soort
■ Synoniem: kritische soort
■ Antoniem: euryeke soort [eu•ry•ēke]

Soort; plant of dier, die hoge eisen stelt aan zijn omgeving en bij een geringe verandering van verdwijnt.

"stenos", Bron: Wiktioanry
https://en.wiktionary.org/wiki/στενός
"oikos", Bron: Wiktionary
https://en.wiktionary.org/wiki/οἶκος

"kritische soort", Bron: Natuurlexicon.be
www.natuurlexicon.be/kritischesoorten.html

Stenoek ([stē•neuk], van Duits stenök) of stenoëek?
Stenoëek is juist. Deze verbuiging van het Griekse woordpaar stenos + oikos/ēco, dient in het Nederlands te gebeuren. Stenoek [stē•neuk] is een gemakszuchtige overname uit het Duits die leidt tot gebrabbel.

"oë" in het Nederlands, gebruik van het trema, Bron: Genootschap Onze Taal
https://onzetaal.nl/taaladvies/trema/

"oë" in het Nederlands, botsende klinkers, Bron: VRT Taal
https://vrttaal.net/taaladvies-spelling/botsende-klinkers

"oëe" in de woordenlijst van de Taalunie
https://woordenlijst.org/#/?q=*oëe*

Verwante termen:
Duitse term: stenöke Art

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stenoeke-soort
stenoëkie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Antoniem: euryekieBron: Natuurlexicon.be
www.natuurlexicon.be/stenoekie.html

Verwante termen:
Duitse term: Stenökie
https://de.wikipedia.org/wiki/Stenökie
www.biologie-schule.de/vergleich-euryoek-stenoek.php

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stenoekie
stenotoop

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Van Grieks steno + toop
■ Antoniem: eurytoopBron: Sectie Thijsse
www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

Bron: Natuurlexicon.be
http://www.natuurlexicon.be/stenotoop.html

Verwante termen:
Duitse term: stenotop
https://www.spektrum.de/lexikon/biologie/stenotop/63669
Engelse term: stenotopic
https://en.wiktionary.org/wiki/stenotopic
www.merriam-webster.com/dictionary/stenotopic

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stenotoop
stenotroop

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Van Grieks steno + troop
■ Antoniem: eurytroopVerwante termen:
Duitse term: stenotroph
www.spektrum.de/lexikon/biologie/stenotroph/63670
Engelse term: stenotropic
www.merriam-webster.com/dictionary/stenotropic

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stenotroop
stère
stè•re

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Frans stère

Maat die overeenstemt met 1 kubieke meter gestapeld brandhout.

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/stère
www.ecopedia.be/pagina/stère-kuub

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stere

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/stère

Verwante termen:
Duitse termen: Raummeter, Ster
https://de.wikipedia.org/wiki/Raummeter
Engelse term: stere
https://en.wikipedia.org/wiki/Stere
Franse term: stère
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stère
https://fr.wiktionary.org/wiki/stère

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stere
sterrenbos
ster•ren•bos

█ Zelfstandig naamwoord

Bos doorsneden door straalsgewijze van een middelpunt uitgaande lanen.
Bron, gewijzigde tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066499.re.62

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sterrenbos

Bron: Leestekens van het Landschap
https://www.leestekensvanhetlandschap.nl/sterrenbos

"tussen-n", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tussen-n_in_de_Nederlandse_spelling

Prietpraat over dit lemma op Wikipedia:
Het voldende staat op Wikipedia: "Het huidige Nederlandse woord "sterrenbos" is een verbastering van de oorspronkelijke Oud-Nederlandse schrijfwijze "starre bosch" (zie Delpher), oftewel: een beplanting van starre (stramme) (naald)bomen of hoge coniferen. Een 'sterrenbos' heeft dus niets te maken met sterren of met een stervormige lanenstructuur."
Dit is prietpraat om de volgende redenen.

Ten eerste. De schrijver verwijst enkel naar Delpher, niet naar een bewijsplaats met de vermeende verklaring op Delpher. Een zoekopdracht op Delpher naar "starre bosch" geeft meer dan 10.000 vindplaatsen. Het is aan de schrijver om de vindplaats aan te duiden. Het bewijs wordt zo niet geleverd.

Mogelijk zijn starrebos en sterrebos twee verschillende termen: starrebos zou een bos kunnen zijn met opgaande bomen en sterrebos is een bos een met stervormig aangelegd wegennet. Het is problematisch dat de vermeende betekenis van starrebos niet geleverd wordt. Maar het is mogelijk dat de schrijver van de tekst op Wikipedia iets gevonden heeft over de betekenis van starrebos en dan verkeerdelijk gedacht heeft dat de term sterrebos van starrebos komt.

Ten tweede. De samensteller van deze lijst vond in het Woordenboek der Nederlandsche Taal (1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank) het volgende citaat: "Kwamen an de linkerhand van de buitenlaan, in het Starrebos met hooge eikenboomen beplandt ..."
Bewijsplaats: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M088645&article=starrebos
Eikenbomen! Het zou toch om naaldbomen gaan volgens de schrijver?

Ten derde. In het Duits en Frans wordt ook verwezen naar een ster; Jagdstern (= jachtster) en forêt étoilée (= gesterd bos).
Waarom zou dit lemma in het Nederlands een andere betekenis hebben? De argumentatie ontbreekt, net zoals bij punt 1.

Ten vierde. Wat hebben "starre" bomen te maken met het stervormige patroon van een sterrenbos? Het antwoord hierop is ... niets!

Besluit: Deze informatie op wikipedia is tot nader bericht prietpraat.

"starrebos", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M088645&article=starrebos

Verwante termen:
Duitse term: Sternwald?
https://de.wikipedia.org/wiki/Jagdstern
Franse term: forêt étoilée

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#sterrenbos
steunblad
steun•blad

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: steunblaadje
■ Synoniem: stipuleBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Steunblaadje

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066546.re.15

Verwante termen:
Duitse term: Nebenblatt
https://de.wikipedia.org/wiki/Nebenblatt
Engelse term: stipule
https://en.wikipedia.org/wiki/Stipule
Franse term: stipule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stipule

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#steunblad
steungestel
steun•ge•stel

■ Synoniem: stutgestel

Gestel onder een oude boom die een gesteltak of gesteltakken ondersteunt. LOOFKAMER!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#steungestel
sti...
stichel
sti•chel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: stechel, stegel
■ Synoniem: overstapje
■ Van het werkwoord stijgen

Opstapje in een omheining, doorsteek in een heg. Ook een padje, in dit verband woordverwant aan steeg.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stichel

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066567

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55235
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55025

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID69182

"stechel", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066215

"overstapje", Bron: Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/overstapje

"stegel", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stegel

"steg", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steg

"steeg", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/steeg1

"stegel", Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22stegel%22

"steg", Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22steg%22

Verwante termen:
Duitse term: Stiegel
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=stiegel
www.dwds.de/wb/Stiege#1

Vorrichting, und zwar a) zum Hinübersteigen. α Zaunübertritt, "eine Art Stiege, Leiter (mit einer einzige Sprosse) an einem Feldzaun", hölzerne Staffel, "aus Pfhäalen und darübergeschlagenen Brett gezimmert und auf beiden seiten des Zauns angebracht", für Fussgänger, aber auch dazu bestimmt, "dem Weidevieh den Weg zu Verammeln", stelle wo man den Zaun übersteigen konnte
Bron: Schweizerisches Idiotikon, https://digital.idiotikon.ch/idtkn/id10.htm#!page/101537/mode/1up, langs Woerterbuchnetz, www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=stiegel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stichel
stijl

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Van Latijn stilus of stylus

Van een plant. Bepaald deel in een bloem.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stijl_(plant)

Eenstijlige en tweestijlige meidoorn.

Verwante termen:
2. █ Zelfstandig naamwoord

2. ■ Van Volkslatijn stelum
2. ■ Synoniemen: post, stander (Duits Ständer)

In een houten geraamte zoals vakwerk. Een verticaal geplaatste oftewel staande balk.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stijl1

"stander", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=54658

"staander", "stander", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066073&article=stijl

Verwante termen:
Duitse term: Ständer
https://de.wikipedia.org/wiki/Ständer
https://de.wikipedia.org/wiki/Ständerbauweise

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stijl
stijl- en regelwerk
stijl- en re•gel•werk

█ Zelfstandig naamwoord

Bij vakwerk:
stijl (Duits: Stiel, Ständer): verticaal hout in vakwerk
regel (Duits: Riegel): horizontaal hout in vakwerk

"stijl", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55295

"regel", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M058225

"stijlwerk", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A014362.re.1

"regelwerk", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M058251

Verwante termen:
Duitse term: Ständer- und Riegelwerk?

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stijl-en-regelwerk
stik

█ Zelfstandig naamwoord

1. Voorwerp om mee te stikken oftewel steken.
1.1. Wisselvorm van stek. Kijk bij stek.
1.2. Puntige stok. Ook gemaakt van metaal. Tuierstaak.
1.3. Scherpe spade. Meststik. Ook in de wisselvorm stikker. Kijk bij stikker.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stik3

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066631

De stik als tuierstaak: www.dewit.eu/nl/assortiment/bosbouw-gereedschappen/stik-400-x-14mm-vierkant

"meststik", Bron: Wiki Midden-Brabant
https://wikimiddenbrabant.nl/Meststik

"meststik", Bron: Brabants Erfgoed
https://www.brabantserfgoed.nl/collectie/object/enb-351-objecten/7b133e17d97019cd7990fcc04a691f06d0527918

"meststik", Bron: Heemkundevereniging Berchs-Heem
www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/objecten.pl?ident=00531
www.beeldbank-berghem.nl/cgi-bin/objecten.pl?type=img&file=objecten/100pct/00531.jpg

Afbeelding van een messtik in gebruik, getekend door Bernard van Dam, Bron: Wikimedia
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boer_met_meststik_repro_-_Gemert_-_20462238_-_RCE.jpg

"zodensteker", benaming die de medewerkers van Het Mot gekozen hebben voor de stik, Bron: Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/zodensteker?lang=nl

Verwante termen:
Nederduitse term, met achtervoegsel -en: Sticken
www.plattmakers.de/nl/1538/Sticken
Duitse term: Sticke
Duitse term, met achtervoegsel -en: Sticken
Duitse term, met achtervoegsel -el: Stickel
http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS24701
http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS46590
www.dwds.de/wb/Stickel
Engelse term: stick
www.etymonline.com/word/stick
https://en.wiktionary.org/wiki/stick#Etymology_1

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stik
stikken
stik•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stikken, (de) stikking

1. Instensivum van steken [stē•ken]. Kijk bij steken.

1.1. Steken, prikken, pikken met een scherp of puntig voorwerp.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066641&article=prikken

"afstikken", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M002807&article=veenderij

1.2. Van "in zijn adem (doen) blijven steken". Met een plant, zaad of kiem als object: beletten te groeien of te ontkiemen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066639&article=adem
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066639&article=beletten

In Nederland wordt deze term ook gebruikt voor het dunnen van de kroon van een knotboom. Kijk bij dunnen.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stikken1

1.3. Paling vangen met een stik oftewel elger.

Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID2550

1.4. Palen in de grond steken, een terrein afzetten.
Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55302&article=palen

Verwante termen:
Nederduitse term: sticken
www.plattmakers.de/nl/10413/sticken
www.plattmakers.de/nl/3654/sticken
Duitse term: sticken. Naamwoorden van handeling: Sticken, Stickung
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=sticken
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS46658
www.dwds.de/wb/sticken
Engelse term: stitch
www.etymonline.com/word/stitch
https://en.wiktionary.org/wiki/stitch#Etymology_2

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stikken
stikker
stik•ker

█ Zelfstandig naamwoord

Steker. Gereedschap om te stikken oftewel steken. Hetzelfde als stik, met achtervoegsel -er.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066643&article=gereedschap

Bron: Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=97317

Stikker, ook stikschop genoemd, gereedschap om turf te steken.

"stikschop", Bewijsplaats: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066641.re.16
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M002807&article=stikschop
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066641&article=stikschop
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M071281&article=stikschop

"achtervoegsel -er"; Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/-er#Achtervoegsel

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stikker
stikstof
stik•stof

█ Zelfstandig naamwoordBron: Ecopedia
www.ecopedia.be/1094/encyclopedie

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstof_(element)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Distikstof

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stikstof
stikstoffixatie
stik•stof•fi•xā•tie

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstoffixatie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stikstoffixatie
stikstofkringloop
stik•stof•kring•loop

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stikstofkringloop

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stikstofkringloop
stimulus
sti•mu•lus

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: prikkelBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stimulus

Verwante termen:
Duitse term:
Engelse term:
Franse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stimulus
stins

█ Zelfstandig naamwoord

Versterkte adellijke woning, burcht. Alleen als historische term. Ontleend aan Fries stins, oorspronkelijk stenen huis (stin = steen).
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066676

Bron: Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/stins

Verwante term: stinsenplant

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stins
stinsenplant
stin•sen•plant

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stinsenplant

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stinsenplant
sto...
stobbe
stob•be

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: stubbe

Boomstronk, wortelstronk.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stobbe

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stobbe

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22stobbe%22

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066694

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/stobbe

"stubbe", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067171

"stubbe", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=56011

"stubbe", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/stubbe

Verwante termen:
Nederduitse termen, woordverwant: Stubb, Stubben
www.plattmakers.de/nl/7589/Stubb
www.plattmakers.de/nl/225/Stubben
Duitse termen, woordverwant: Stubbe, Stubben
Duitse term: Stock
www.dwds.de/wb/Stubbe
www.dwds.de/wb/Stubben
www.duden.de/rechtschreibung/Stubben
www.duden.de/rechtschreibung/Stock_Pflanze_Ast_Klotz_Stab
https://de.wikipedia.org/wiki/Baumstumpf
Engelse term, woordverwant: stub
Engelse term: stump
https://en.wiktionary.org/wiki/stub
www.etymonline.com/word/stub
https://en.wiktionary.org/wiki/stub#Etymology
https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_stump
www.etymonline.com/word/stump
https://en.wiktionary.org/wiki/stump
Noorse term: stubbe
https://no.wikipedia.org/wiki/Stubbe
Zweedse term: stubbe
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stubbe
https://sv.wiktionary.org/wiki/stubbe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stobbe
stobbenwal
stob•ben•wal

█ Zelfstandig naamwoord

Gerooide stobben van opgaande bomen die lijnvormig langs elkaar worden gelegd als een wal. Een natuurbeschermende maatregel in Nederland.

Bron: Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Stobbenwal

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/stronkenwal

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stobbenwal
stoel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stoof

Wortelstel met stengelvoet van een plant.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066702&article=wortelstel

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55397&article=tronk

Verwante termen:
Engelse term: stool
https://en.wiktionary.org/wiki/stool#Noun
https://en.wiktionary.org/wiki/stool#Noun_2
In dit Engelstalig Wiktionary-werk wordt beweerd dat stool van Latijn stolon komt. Dit is fout. Latijn stolon is mogelijk een cognaat, niet de wortel van stoel, Stuhl en stool.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stoel
stoelen
stoe•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stoelen, (de) stoeling

■ Synoniem: uitstoelenBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066705

"uitstoelen", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M072318

Verwante termen:
Engelse term: stool
https://en.wiktionary.org/wiki/stool#Verb
https://en.wiktionary.org/wiki/stool#Verb_2

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stoelen
stofwisseling
stof•wis•se•ling

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van stofwisselen

■ Synoniem: metabolisme

Omzetting van voedingsstoffen in bouwstoffen.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stofwisseling

Verwante term: fotosynthese
Duitse term: Stoffwechsel
https://de.wikipedia.org/wiki/Stoffwechsel
Engelse term: metabolism
https://en.wikipedia.org/wiki/Metabolism
Franse term: métabolisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Métabolisme

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stofwisseling
stok

█ Zelfstandig naamwoord

1. Recht stuk hout, staaf, knuppel.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stok1

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/stok

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Stock
www.dwds.de/wb/Stock#1
Engelse termen bij 1: stick, stock
https://en.wiktionary.org/wiki/stick
https://en.wiktionary.org/wiki/stock
Franse term bij 1: bâton
https://fr.wiktionary.org/wiki/bâton

2. Boomstronk. Ook boomstam.

Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID3454

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22stok%22

De Duitse uitdrukking "auf Stock setzen" (op stok zetten) heeft betrekking op het kappen van bomen en hakhout.

Plaatsnamen:
Stok (B) , Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stok_(plaats)
Stokrooie (B), Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stokrooie#Etymologie

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2: Stock
www.dwds.de/wb/Stock#3
Engelse term bij 2: stock
https://en.wiktionary.org/wiki/stock
www.etymonline.com/word/stock

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stok
stomen
stō•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stomen, (de) stoming

1. Stoom gebruiken met een bepaald doel.
1.1. Hout met stoom verhitten om het te kunnen buigen.
1.2. Gereedschap reinigen met stoom om te ontsmetten.
1.3. Onkruid verdelgen met stoom.Verwante termen:
Duitse term: dämpfen
https://de.wikipedia.org/wiki/Dämpfen_(Holz)
Engelse term: steam
www.etymonline.com/word/steam

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stomen
stomp

█ Zelfstandig naamwoordBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stomp

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22stomp%22

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/stomp

"stumper", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stumper

Verwante termen:
Duitse termen: Stump, Stumpf
Duitse term, met voorvoegsel Baum-: Baumstumpf
www.dwds.de/wb/Stump
www.dwds.de/wb/Stumpf
https://de.wikipedia.org/wiki/Baumstumpf
Engels term, woordverwant: stump
https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_stump
www.etymonline.com/word/stump
Franse term, woordverwant: estompe
www.cnrtl.fr/etymologie/estompe
Franse termen: bout, chicot
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/bout/10733
www.cnrtl.fr/etymologie/bout
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chicot/15288
www.cnrtl.fr/etymologie/chicot

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stomp
stoof

█ Zelfstandig naamwoord

■ Woordverwant aan stub(be)

Van hakhout. Deel van de plant dat overblijft na het wegsnijden van de stam of stammen, en waaruit een nieuwe stam of stammen groeien.

Stronk, stubbe.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stoof2

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoof_(hout)

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066811

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55523

"stuif", Bron: Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-s/

"stuip" (wisselvorm van stub(be)), Bron: Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-s/

Verwante termen:
Duitse term: Stock
www.dwds.de/wb/Stock#3

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stoof
stoofopslag
stoof•op•slag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: hakhoutkroon, haakpslag

Van hakhout. Opslag die na afzetten uit een stoof groeit.

Verwante termen:
Duitse term: Stockausschlag
https://de.wikipedia.org/wiki/Stockausschlag
Franse term, vertaalequivalent: cépée. Andere betekenissen van cépée: stronk van een struik (stoof, stoel), scheut.
https://fr.wiktionary.org/wiki/cépée
https://fr.wiktionary.org/wiki/cep
https://fr.wiktionary.org/wiki/cippus
https://en.wiktionary.org/wiki/cippus
www.cnrtl.fr/etymologie/cépée

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stoofopslag
stoomkist
stoom•kist

█ Zelfstandig naamwoord

Kist waarin hout gestoomd wordt om het te buigen.


Verwante termen:
Duitse term: Dampfkiste
Engelse term: steam box

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stoomkist
stoomzaag
stoom•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Zaag die aangedreven wordt door stoom. Of zaag die aangedreven wordt door een elektrische motor die aangedreven wordt door stoom.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stoomzaag
stoppel
stop•pel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Ontleend uit of cognaat met Volkslatijn stupula, Latijn stipula, oorspronkelijk halm betekenendBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoppel

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stoppel

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066837&article=korenhalm

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55567&article=halm

Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4524&article=halm

Verwante termen:
Duitse term: Stoppel
https://de.wiktionary.org/wiki/Stoppel
www.dwds.de/wb/Stoppel
Engelse term: stubble
https://en.wiktionary.org/wiki/stubble
www.etymonline.com/word/stubble
www.etymonline.com/word/stipule

stub (stobbe, stubbe) en stubbel/stoppel (stipula) hebben waarschijnlijk een gemeenschappelijke Indo-Europese wortel.

https://en.wiktionary.org/wiki/stub

Franse term: chaume
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/chaume/14992?q=chaume#14861
https://fr.wiktionary.org/wiki/chaume

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stoppel
stoppelgewas
stop•pel•ge•was

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoppelgewas

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stoppelgewas
stoppelknol
stop•pel•knol

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoppelknol

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stoppelknol
stoppelveld
stop•pel•veld

█ Zelfstandig naamwoord

Veld waarop stoppels staan.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066837.re.45

Naar een afbeelding op Wikipedia: https://nl.wikipedia.org/wiki/Stoppel#/media/File:Strniste.jpg

Verwante termen:
Duitse term: Stoppelfeld
https://de.wikipedia.org/wiki/Stoppelfeld
Engelse term: stubble field
https://en.wikipedia.org/wiki/Crop_residue
Franse termen: chaume, champ de chaume
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chaume_(agriculture)
https://fr.wiktionary.org/wiki/chaume

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stoppelveld
stoppelweide
stop•pel•wei•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: stoppelwei

1. Stoppelveld dat beweid wordt.

2. In Drenthe: eslating. Bron: Geheugen van Drenthe, www.geheugenvandrenthe.nl/stoppelweide

Verwante termen:
Duitse term: Stoppelweide
"Stoppelweide, das Stoppelfeld nach der Getreideerndte, worauf das Vieh geweidet wird: Rindvieh, Schafe, Gänse etc".
Bron: www.kruenitz1.uni-trier.de/xxx/s/ks34805.htm (klik door op Stoppelweide)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stoppelweide
stoppen
stop•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stoppen, (de) stopping

In een ijle, veewerende heg. Gaten in de heg dichten door in te boeten (bijplanten), levend hout te buigen/leggen/vlechten of door dood hout toe te voegen.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stoppen1

Verwante termen:
Duitse term: stopfen
www.dwds.de/wb/stopfen
Engelse term: stop
https://en.wiktionary.org/wiki/stop#Verb
Franse term: boucher
https://fr.wiktionary.org/wiki/boucher

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stoppen
stormbreuk
storm•breuk

█ Zelfstandig naamwoord

Tak- of stambreuk die veroorzaakt is door storm.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stormbreuk
stormhout
storm•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat afgebroken of geworpen is door storm. Kijk bij hout om de meervoudige betekenis van hout te lezen.

Verwante termen:
Duitse term: Sturmholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmholz
Engelse termen: windthrow, windthrown trees
https://en.wiktionary.org/wiki/windthrow
https://en.wikipedia.org/wiki/Windthrow
Franse term: chablis
https://fr.wiktionary.org/wiki/chablis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stormhout
stormschade
storm•schā•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade aan gewassen en biotopen door storm.

Verwante termen:
Duitse term: Sturmschaden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stormschade
stormvlakte
storm•vlak•te

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stormveld

Vlakte waar een storm heerst of geheerst heeft en waar na de storm grote lichamen zoals bomen tegen de vlakte gegaan zijn.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066856.re.118

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stormvlakte
stormvloed
storm•vloed

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stormvloed

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Sturmflut
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmflut
Engelse term, woordverwant: storm flood
Engelse termen: storm surge, storm tide, tidal surge
https://en.wikipedia.org/wiki/Storm_surge
Franse term: onde de tempête
https://fr.wikipedia.org/wiki/Onde_de_tempête

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stormvloed
stormworp
storm•worp

█ Zelfstandig naamwoord

Het omverwerpen van een boom of bomen door storm.

Verwante termen:
Duitse term: Sturmwurf
Engelse term: wind throw
https://en.wikipedia.org/wiki/Windthrow
https://en.wiktionary.org/wiki/windthrow

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stormworp
stra...
straal

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: houtstraalBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtstraal

Bron: Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/hout_allerlei.shtml#houtstralen

Verwante termen:
Duitse termen: Holzstrahl, Strahl
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzstrahl
Engelse termen: medullary ray, ray
https://en.wikipedia.org/wiki/Medullary_ray_(botany)
Franse termen: rayon, rayon médullaire

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#straal
straatboom
straat•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom in een straat.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#straatboom
straatdorp
straat•dorp

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: lintdorp, straatnederzettingBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Lintdorp

"Woonkernen vertonen niet noodzakelijk een concentrische groei vanuit een centraal punt. Soms is de bewoning geschikt in twee rijen rond een lineair element zoals een weg. Het reliëf zoals de afwisseling van ruggen en depressies kon hierin een rol spelen (bv. in de Condroz). Een straatdorp kan teruggaan op een driesdorp wanneer een (langgerekte) dries met min of meer centrale weg is verkaveld en de bewoners in het bezit zijn gekomen van "het stuk voor de deur" waardoor de rooilijn zich na verloop van tijd heeft verplaatst tot aan de weg."
Bron: KU Leuven
https://ees.kuleuven.be/VFT/Excursies/Binnen-Vlaanderen/begrippenlijst/begrippen/straatdorp.htm

Dorpsvormen en landelijke nederzettingspatronen, Bron: KU Leuven
https://ees.kuleuven.be/VFT/Excursies/Binnen-Vlaanderen/Inleiding/Context/Vormen/traditioneel.htm

Plockroy, Wijshagen (B), is een voorbeeld van een straatdorp.
Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plokrooi
Bron: Agenstschap Onroerend Erfgoed, Vlaamse Gewest
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/135261

Verwante termen:
Duitse term: Strassendorf/Straßendorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Straßendorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Hagenhufendorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Waldhufendorf
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeilendorf

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#straatdorp
stratificatie
stra•ti•fi•cā•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van straticiferen (lagen, gelagen). Van Frans stratification (strate + fication), daarvoor van Latijn stratum + Frans -ification. Frans -ification > Frans -fication > Latijn facere > Frans faire > Nederlands doen oftewel maken. De werkwoorden lagen en gelagen kennen we in de Nederlandse taal tegenwoordig eerder onbewust in de vorm van de vervoeging gelaagd, zoals in gelaagd glas.

1. Het proces waarbij zaden vruchtbaar worden, zaad uit de kiemrust halen.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stratificatie_(botanie)

"vernalisatie", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vernalisatie

"koude stratificatie", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Koude_stratificatie

Oorsprong van deze betekenis, van Wikipedia, in het Engels: The term stratification can be traced back to at least 1664 in Sylva, or A Discourse of Forest-Trees and the Propagation of Timber, where seeds were layered (stratified) between layers of moist soil and exposing these strata to winter conditions. Thus, stratification became the process by which seeds were artificially exposed to conditions to encourage subsequent germination.

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Stratifikation
https://de.wikipedia.org/wiki/Stratifikation_(Botanik)
Engelse term bij 1: stratification
https://en.wikipedia.org/wiki/Stratification_(seeds)
Franse term bij 1: stratification
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stratification

2. Thermale stratificatie. Gelaagheid in temperatuur. Bijvoorbeeld in water. Op een zonnige dag ontvangt het oppvervlaktewater meer zonlicht dan het bodemwater waardoor het oppervlaktewater meer opwarmt dan het bodemwater. In dit geval is er sprake van thermale gelaagdheid.

Verwante term bij 2:
Duitse termen bij 2: Stratifikation, Temperaturschichtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Temperaturschichtung
https://de.wikipedia.org/wiki/Luftschicht
Engelse termen bij2: thermal stratification, stratification
https://en.wikipedia.org/wiki/Stratification_(water)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stratificatie
stratificeren
stra•ti•fi•cē•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stratificeren, (de) stratificatie

■ Van Frans stratifier, daarvoor van Latijn stratificare

Zaden behandelen om kiemrust of hardschaligheid te doorbreken teneinde de zaden te laten kiemen.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A014411&article=tuinb

Verwante termen:
Franse term: stratifier. Naamwoord van handeling: stratification
https://fr.wiktionary.org/wiki/stratifier
https://fr.wiktionary.org/wiki/stratification

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stratificeren

stre...
streek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: strik, strikke
■ Wisselvormen met achtervoegsel: strekel [strē•kel], strijkel, strijker
■ Wisselvormen met voorzetsel: wetstreek, wetstrekel, wetstrikkel, zavelstreek
■ Synoniemen: strijkstok, meel, wethout, wetlat

Stuk hout waarmee men een zeisblad al strijkend scherpt. Strijkstok.

Bron: Hagelandsch idioticon
PDF-bestand: www.dbnl.org/arch/tuer001bijd01_01/pag/tuer001bijd01_01.pdf

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55767&article=strijkstok

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066952&article=strekel

Bron: elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten
http://ewnd.ivdnt.org/boeken/woord/13375

"haarstrikke", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M024273.re.23&article=haarstrikke

"wethout", Bron: Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/wethout?lang=nl

Verwante termen:
Waalse term, provincie Luik: stritche

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#streek
streekeigen
streek•ei•gen

█ Bijvoeglijk naamwoord

1. Overeenkomend met de aard en de tradities van een bepaalde streek. Berteft ook het gebruik van planten.
Bron, met toegevoegde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A014417.re.2

Bron: Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=98654

2. Van planten. Van nature voorkomend in een streek, planten die aangepast zijn aan de bodem en het klimaat. Van nature is hier een ruim begrip omdat de plant mogelijkerwijs in de loop der tijd door de mens geïntroduceerd is.

Bron: Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=98654

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#streekeigen
streeplijst
streep•lijst

█ Zelfstandig naamwoord

Bij het inventariseren van planten: een lijst met alle plantnamen die men kan tegenkomen. Als een plant op de lijst gevonden wordt, wordt er bij de naam een streepje/vinkje geschreven.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#streeplijst
strekel
strē•kel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Samengesteld uit streek + el
■ Wisselvormen: streek, strijkel, strijker, strik, strikke
■ Fries: strikel
■ Wisselvormen met voorzetsel: wetstreek, wetstrekel, wetstrikkel, zavelstreek
■ Synoniemen: strijkstok, meel, wethout, wetlat

Stuk hout waarmee men een zeisblad al strijkend scherpt. Strijkstok.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066966

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55768

"strijkel", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067032

"wethout", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085784.re.7

"wetstrekel", "wetstrikkel", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085784.re.19

Bron: Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=99008

Bron: elektronische Woordenbank van de Nederlandse dialecten
http://ewnd.ivdnt.org/boeken/woord/2996

Bron: Centrum Agrarische Geschiedenis
https://cagnet.be/item/63772

Streek en strekel zijn woordverwant aan het werkwoord strijken, Vroegmiddelnederlands en Middelnederlands streken, Duits streichen, Engels strike en stroke.

"meel", Bron: eWND
http://ewnd.ivdnt.org/boeken/woord/18117
Naaijkens, J.
Gast, C., Swanenberg, A.P.C.
Sterenborg, W. en E. Schilders

"meel", van meed + -el en dan samengetrokken?, lemma's meed, medel, meel, Bron: Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-m/

"wethout", Bron: Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/wethout?lang=nl

"haarstrikke", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M024273.re.23

Verwante termen:
Duitse termen: Sensenstreicher, Strechel (Luxemburg), Sträk'l (streek), Streiche, Streicher, Strichel, Wetzholz
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS52170 –>
"ein mit theer und sand überzogenes stück holz, womit die sense gestrichen wird, um sie zu schärfen"

Duits Striegel is mogelijk een wisselvorm van Duits Strichel.
www.dwds.de/wb/Striegel

Sträk'l (strekel)
"ein mit theer und sand überzogenes stück holz, womit die sense gestrichen wird, um sie zu schärfen"
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS52170

Waalse term, provincie Luik, van de wisselvorm streek en mogelijk ook Duits Strich: stritche
Engelse term: strickle
https://en.wiktionary.org/wiki/strickle
Engelse termen: strigil. Van Latijn strigilis dat dezelfde wortel heeft als de Germaanse vorm.
www.etymonline.com/word/strigil
https://en.wikipedia.org/wiki/Strigil
https://en.wiktionary.org/wiki/strigil

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#strekel
strekelen
strē•ke•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) strekelen, (de) strekeling

■ Synoniem: wetten


Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M066968

Strekelen is een frequentatieve vorming van strijken. Kijk bij strijken.
"frequentatief", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/frequentatief

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/strekelen

Strekelen is woordverwant aan Duits streicheln.

Verwante termen:
Duitse term: streicheln. Naamwoorden van handeling: Streicheln, Streichelung, Strich?
www.dwds.de/wb/streicheln

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#strekelen
stri...
strijken
strij•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) streek, (het) strijken, (de) strijking

1. Langs of over iets gaan.
Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/strijken

1.1. Van bepaalde werktuigen. Scherpen door ze over een voorwerp heen en weer te bewegen. Met een streek oftewel strekel over een zeisblad strijken.
Bron, met toegevoegde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067033&article=zeisen

1.2. Vlak langs of over een oppervlakte gaan. -> Strijkwortel
Bron: artikel I.B.2., Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067033

"streek", naamwoord van handeling, Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55767

"pennenstreek", "penseelstreek"

Verwante termen:
Duitse term: streichen. Naamwoorden van handeling: Streich, Streichen, Streichung
www.dwds.de/wb/streichen -> schärfen
Engelse termen: strike, stroke
www.etymonline.com/word/strike
www.etymonline.com/word/stroke
Engelse term, naamwoord van handeling, Nederlands streek: streak
www.etymonline.com/word/streak

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#strijken
strijkwortel
strijk•wor•tel

█ Zelfstandig naamwoord

Opervlakkige wortel.

Strijken: Vlak langs of over een oppervlakte gaan.
Bron: artikel I.B.2., Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067033

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#strijkwortel
stro...
stro
strō

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

Gedorst koren.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stro

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stro

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22stro%22

Weetje: In het gebied langs de rivier de Jeker, waar de grond mergelhoudend is, teelde men stro dat sterk, soepel en glanzend was. Met dit stro werden hoeden gevlechten. Sluizen en Val-Meer zijn enkele Nederlandstalige plaatsen waar dit gebeurde.
Bron: Heemkring Falla-Meirs
http://users.skynet.be/fa112229/emigratie_van_strohoedenmakers_naar_nederland_.html
Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sluizen_(Tongeren)
Bron: FamilieWiki
http://gallusmagnus.nl/index.php/Cohu,_Familie

Verwante termen:
Nederduitse term: Strai
www.plattmakers.de/nl/6566/Strai
Duitse term: Stroh
https://de.wikipedia.org/wiki/Stroh
www.dwds.de/wb/Stroh
Engelse term: straw
https://en.wikipedia.org/wiki/Straw
www.etymonline.com/word/straw
Franse term: paille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paille

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stro
strobaal
strō•baal

█ Zelfstandig naamwoord

Baal bestaande uit stro.

Verwante termen:
Duitse term: Strohballen
https://de.wiktionary.org/wiki/Strohballen
www.dwds.de/wb/Strohballen
Engelse term: straw bale
Franse termen : balle de paille, botte de paille
Franse term, verkleinvorm: ballot de paille
https://fr.wiktionary.org/wiki/balle
www.cnrtl.fr/etymologie/balle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Botte_(agriculture)#Botte_de_paille,_botte_de_foin
www.cnrtl.fr/etymologie/ballot
https://fr.wiktionary.org/wiki/ballot

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#strobaal
stroband
strō•band

█ Zelfstandig naamwoord

Strooien band waarmee een schoof wordt gebonden.

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55895

Verwante termen:
Duitse term: Strohband
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=strohband

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stroband
strobbe
strob•be

■ Wisselvormen: strobbel, strubbe, strubbelBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/strobbe

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067065

"strubbe", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55969

"strubbe", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067128

"strubbe", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55969

"strobbel", strubbel", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067065.re.1

"strubben", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strubben

"strubben", Bron: Geheugen van Drenthe
www.geheugenvandrenthe.nl/strubben

"strubben", Bron: Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/strubben

Verwante termen:
Duitse term: Strubben
Duitse term, met voorvoegsel ge-: Gestrüpp
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS27227
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=Gestr%FCpp
www.dwds.de/wb/Gestrüpp
Duitse termen, bijvoeglijk naamwoord: struppig, strubbelig, strubblig
www.dwds.de/wb/struppig
www.dwds.de/wb/strubbelig

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#strobbe
strodekken
strō•dek•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) strodekken, (de) strodekking

Dekken met stro.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#strodekken
strodekker
strō•dek•ker

█ Zelfstandig naamwoord (nomen agentis)Bron: onbekend:
https://data.cultureelerfgoed.nl/semnet/49f6e9cc-aa33-4d63-af02-ab8e447d7c52.html

Afbeelding: www.geneaknowhow.net/in/beroepen/beroep-overig/strodekker.html

Verwante termen:
Duitse term: Strohdecker
Franse term: couvreur en chaume

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#strodekker
strohuls
strō•huls

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strohuls

Verwante termen:
Duitse term: Strohhülse

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#strohuls
stromen
strō•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stromen, (de) stroming, (de) stroom

■ Synoniem: vloeien

Van water, in het bijzonder van een rivier, beek, zee: Zich voortbewegen, vloeien.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067099

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: strömen
Duitse term: fliessen/fließen
Engelse term: stream
Franse term: couler

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stromen
stroming
strō•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van stromen

■ Synoniem: stroom

Het, al dan niet krachtig, stromen van water.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067101

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stroming

Bron: Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/stroming

Verwante termen:
Duitse term: Strömung
https://de.wiktionary.org/wiki/Strömung
Engelse term: current, stream
https://en.wikipedia.org/wiki/Current_(stream)
https://en.wiktionary.org/wiki/current
www.etymonline.com/word/current
https://en.wiktionary.org/wiki/stream
https://www.etymonline.com/word/stream
https://www.etymonline.com/word/*sreu-
Franse term: cours
https://fr.wiktionary.org/wiki/cours
https://fr.wiktionary.org/wiki/cours_d’eau

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stroming
stronk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: sunk, tronk, strunk, tsjunk
■ Synoniemen van 1: stobbe, stok, stubbe

1. Stomp van een boom of struik.

2. Knotboom. Wisselvormen: sunk, tronk, tsjunk/tschunk

3. De gehele boomstam. Bol. Vandaar ook boomstronkkist.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stronk

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067078

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55922

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22stronk%22

Bron: Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/stronk

"tronk", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/tronk

"tronk", Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22tronk%22

"strunk", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067165

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Strunk
Duitse termen: Stubbe, Stubben, Baumstumpf, Stumpf
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PS12020
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS27332
https://de.wiktionary.org/wiki/Strunk
https://de.wikipedia.org/wiki/Baumstumpf
Engelse term, woordverwant: trunk
Engelse term: tree stump
www.etymonline.com/word/trunk
https://en.wiktionary.org/wiki/trunk#Etymology
https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_stump
https://en.wikipedia.org/wiki/Stump_harvesting
Franse term, woordverwant: tronc
Franse term: souche
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tronc_(botanique)
https://fr.wiktionary.org/wiki/tronc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Souche
https://fr.wiktionary.org/wiki/souche

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stronk
stronkgat
stronk•gat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: rooigat

Gat in de bodem waar ooit een stronk zat, overblijfsel na rooien of windworp.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stronkgat
stronkhoogte
stronk•hoog•te

█ Zelfstandig naamwoord

Hoogte van de stronk boven het maaiveld.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stronkhoogte
stronkhout
stronk•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wortelhout

Hout van de stronk van een boom of stronken van bomen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stronkhout
stronkopslag
stronk•op•slag

█ Zelfstandig naamwoord

Opslag die uit een stronk of stronken groeit.

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Stronkopslag

Verwante termen:
Duitse term: Stockausschlag
https://de.wikipedia.org/wiki/Stockausschlag

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stronkopslag
stronkoogsten
stronk•oog•sten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) stronkoogst, (het) stronkoogsten, (de) stronkoogsting

Inzamelen van stronken.

Verwante termen:
Engelse term, naamwoord van handeling: stump harvesting

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stronkoogsten
strooien
strooi•en

█ Bijvoeglijk naamwoord

Gemaakt van stro. Een strooien dak.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/strooien

Verwante term: stro

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#strooien
strooien
strooi•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) strooi, (het) strooien, (de) strooiingBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067091

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/strooien

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/strooien

"strooi", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067091.re.5

"onderstrooien", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=A011774

Verwante termen:
Nederduitse term: straien
www.plattmakers.de/nl/1339/straien
Duitse term: streuen. Naamwoorden van handeling: Streu, Streuen, Streuung
www.dwds.de/wb/streuen
Engelse term: strew
www.etymonline.com/word/strew
https://en.wiktionary.org/wiki/strew

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#strooien-werkwoord
strooisel
strooi•sel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Regionale wisselvormen: struisel, strussel
■ strooi + sel

1. Materiaal dat men op de stalvloer strooit.
1.1. In verband met de potstalcultuur: materiaal dat men in een stal strooit om meststof te bekomen. Kan bestaan uit biezen, dennenaalden, heide, pijpenstrootjes, stro, turf, ...
1.2. Gevallen bladeren en naalden die in het bos geoogst werden voor 1 en 1.1. Bladstrooisel.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/strooisel

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067092

"strussel", Bron: Het Vlaams Woordenboek
http://vlaamswoordenboek.be/definities/term/strussel

"struisel", Bron: Het Vlaams Woordenboek
http://vlaamswoordenboek.be/definities/term/struisel

Bewijsplaats: Biekorf, langs de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren
www.dbnl.org/tekst/_bie001196701_01/_bie001196701_01_0057.php

Bron: eWND
http://ewnd.ivdnt.org/boeken/woord/3014

"turfstrooisel", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M071300

Koppeling naar een bladzijde met een afbeelding van geoogst heidestrooisel:
www.suderburg-online.de/landschaftsgeschichte-der-lueneburger-heide/

Verwante termen:
Nederduitse term, woordverwant: Straiels
www.plattmakers.de/nl/1342/Straiels
Duitse term, woordverwant: Streusel
Duitse term, vertaalequivalent: Streu = strooi
Duitse termen, met voorvoegsel: Bodenstreu, Laubstreu, Nadelstreu
http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS26711
http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PS11760
http://www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GS52152
www.dwds.de/wb/Streu
www.dwds.de/wb/Streusel
https://de.wikipedia.org/wiki/Streusel
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiereinstreu
https://de.wikipedia.org/wiki/Streu_(Ökologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Streuwiese
https://de.wikipedia.org/wiki/Tiereinstreu
https://de.wikipedia.org/wiki/Streu
www.spektrum.de/lexikon/geographie/streu/7741
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS26660

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#strooisel
strooisellaag
strooi•sel•laag

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strooisellaag

Verwante termen:
Duitse termen: Streuschicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Streu_(Ökologie)
Verwante Engelse termen: forest floor, soil litter, plant litter
https://en.wikipedia.org/wiki/Plant_litter

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#strooisellaag
strooiselmijt
strooi•sel•mijt

█ Zelfstandig naamwoord

Mijt van strooisel.

Bewijsplaats: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067092.re.2&

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#strooiselmijt
stroom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Zich voortbewegende massa van een vloeistof.
1.1. Zich voortbewegende watermassa, in het bijzonder van een rivier, beek, zee enzovoort.
1.2. Door oevers of banken begrensd water dat langs een natuurlijke weg afvloeit.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067096&article=watermassa
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067096&article=begrensd
1.3. Sapstroom.

"onderstroom"
"zeestroom"

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Fließgewässer
https://de.wikipedia.org/wiki/Fließgewässer
Engelse term bij 1, woordverwant: stream
Engelse term bij 1: current
https://en.wikipedia.org/wiki/Stream
https://en.wiktionary.org/wiki/stream#English
https://en.wiktionary.org/wiki/current#English
www.etymonline.com/word/stream
Franse term bij 1: cours d'eau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cours_d'eau

2. Beweging van een hoeveelheid lucht van de ene plaats naar de andere. Luchtstroom.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/luchtstroom

Verwante term bij 2:
Engelse termen bij 2: air current, current

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stroom
stroomgebied
stroom•ge•bied

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: drainagebekken, rivierbekkenBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stroomgebied

Verwante termen:
Duitse term: Flussgebiet
https://de.wikipedia.org/wiki/Einzugsgebiet

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stroomgebied
stroop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: siroopBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stroop
https://nl.wikipedia.org/wiki/Appelstroop

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stroop

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067103

"sroop", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065623

Bron: Eric Vilters
www.vilters-vanhemel.be/limburg_voeren_stroopstokerij.html

Bron: Wat aten zij?
www.watatenzij.nl/2012/02/11/langzame-stroop-eugene-wiertz/

Verwante termen:
Duitse term, vertaalequivalent voor stroop: Kraut
Duitse term, vertaalequivalent voor siroop: Sirup
https://de.wikipedia.org/wiki/Apfelkraut
https://de.wikipedia.org/wiki/Birnenhonig
https://nl.wikipedia.org/wiki/Birnenhonig
https://de.wikipedia.org/wiki/Rübenkraut
https://de.wiktionary.org/wiki/Kraut
https://de.wikipedia.org/wiki/Zuckerrübensirup
https://de.wikipedia.org/wiki/Sirup
https://de.wiktionary.org/wiki/Sirup


Engelse term: syrup
https://en.wikipedia.org/wiki/Syrup
https://en.wikipedia.org/wiki/Apple_butter
Franse term: sirop
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sirop
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vin_cuit_(Suisse)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stroop
strop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: leng

Sleepketting of -kabel met een aantrekbare lus om hout uit te slepen.

Bron: Begrippenlijst Stichting Probos, langs Ensie
www.ensie.nl/probos/strop

"leng", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/leng2

"leng", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leng_(scheepsterm)

Verwante term: uitslepen
Nederduitse term, woordverwant: Stropp
www.plattmakers.de/nl/14302/Stropp
Duitse term, woordverwant: Stropp
Duitse term: Rückeschlinge. Schlinge = leng
www.dwds.de/wb/Stropp
www.dwds.de/wb/etymwb/Stropp
www.dwds.de/wb/Schlinge
https://de.wiktionary.org/wiki/Schlinge
www.dwds.de/wb/rücken
Engelse term, Noord-Amerika: choker
Franse term: élingue de débardage. élingue van Nederlands leng, verwant met Duits Schlinge
https://www.cnrtl.fr/etymologie/élingue
https://fr.wiktionary.org/wiki/élingue
www.dwds.de/wb/Schlinge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#strop
stropen
strō•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stropen, (de) stroping

1. Het onrechtmatig bejagen van dieren.

Verwante term bij 1: stroperij

2. Takken ontbladeren voor loofvoeder.

■ Synoniem: stroppen

Volgens het boek Bossen van Vlaanderen: het oogsten van bladeren op takken voor loofvoeder. Bladzijde 90: "De techniek die bij de bladerpluk werd gebruikt, wordt stropen genoemd."
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067105

"stroppen", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067122

Verwante term bij 2: loofvoeder

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stropen
stroperij
strō•pe•rij

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stroperij

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stroperij
stroperijdruk
strō•pe•rij•druk

█ Zelfstandig naamwoord

De mate van schade die stroperij aanricht aan een populatie.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stroperijdruk
stropop
strō•pop

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: pop
■ Synoniemen: dok, strodok, wiep

Bundel stro, op een bepaalde manier geknoopt of gewrongen, om tussen dakpannen te steken.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067108&article=dakpannen

"dok", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M013868

"strodok", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067083.re.53

"wiep", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086001&article=dakpannen

"wiep", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=73918&article=dakpannen

Een stropop is een wis in de betekenis van bundel.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stropop
strovlechten
strō•vlech•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) strovlechten

Vlechten met stro. Met strovlechten maakt men siervoorwerpen en gebruiksgoederen zoals hoeden en tassen.

In de Jekervallei in België maakte men vroeger op grote schaal hoeden van stro van spelt dat men speciaal kweekte voor de hoedenmakerij. Men liet de halmen langer groeien dan in de huidige voedingsteelt.

"strohoed", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Strohoed

Bron: Heemkring Falla-Meirs
http://users.skynet.be/fa112229/emigratie_van_strohoedenmakers_naar_nederland_.html

Bron: Jacqueline Colle
http://users.skynet.be/jacqueline.colle/paille.htmVerwante termen:
Duitse term: Strohflechten
https://de.wikipedia.org/wiki/Strohflechterei
https://de.wikipedia.org/wiki/Strohschuh
https://de.wikipedia.org/wiki/Strohhut
Engelse term: straw plait?
https://en.wikipedia.org/wiki/Straw_plaiting
Franse term: tresser de la paille? Naamwoord van handeling: tressage de la paille

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#strovlechten
stru...
structuurdiversiteit
struc•tuur•di•ver•si•teit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: structuurvariatie, structuurverscheidenheid

Manier waarop een ruimte (habitat, afgebakend gebied) is opgebouwd en de verschillendheid in die opbouw.

Verwante term: biodiversiteit
Duitse term: Strukturvielfalt

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#structuurdiversiteit
structuurvariatie
struc•tuur•vā•ri•ā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: structuurdiversiteit

Kijk bij structuurdiversiteit.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#structuurvariatie
struik

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: heesterBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Struik

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/struik

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067139

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=55997

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22struik%22

Verwante termen:
Nederduitse term: Struuk
www.plattmakers.de/nl/292/Struuk
Duitse termen, vertaaleqivalent: Strauch
Duitse termen, oudere vormen naast Strauch: Struch, Struck, Struk, Struuk
https://de.wikipedia.org/wiki/Strauch
https://www.dwds.de/wb/Strauch
https://de.wiktionary.org/wiki/Strauch
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS27289
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RS27227
Engelse term: shrub
https://en.wikipedia.org/wiki/Shrub
https://www.etymonline.com/word/shrub
https://en.wiktionary.org/wiki/shrub
Franse termen: arbrisseau, arbuste, buisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Buisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbrisseau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arbuste
https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/arbuste/4978
Waalse termen, woordeverwant: strouc, strouk
http://chanae.walon.org/lh/wa/dic/index.php?query=strouk

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#struik
struikgewas
struik•ge•was

█ Zelfstandig naamwoord

Gewas bestaande uit struiken.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/struikgewas

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067145

Verwante termen:
Duitse term: Gebüsch
https://de.wiktionary.org/wiki/Gebüsch
www.dwds.de/wb/Gebüsch
Engelse term: brushwood
www.etymonline.com/word/brushwood
https://en.wiktionary.org/wiki/brushwood
Franse term: broussailles
https://fr.wiktionary.org/wiki/broussailles

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#struikgewas
struikhout
struik•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Contextueel synoniem: rijshout

1. Struikgewas, struikenbos(je). Hout = bos (groep struiken).

2. Hout van struiken, typisch kleiner in diameter dan boomhout (hout van bomen).

Verwante termen:
Engelse term: brushwood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#struikhout
struikig
strui•kig

█ Bijvoeglijk naamwoordBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067139.re.6

"een struikige vegetatie", "een struikig bos"

Relevante term: struik
Duitse term: strauchig
www.dwds.de/wb/strauchig
https://de.wiktionary.org/wiki/strauchartig
www.dwds.de/wb/strauchartig
Engelse term: shrubby, shrublike

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#struikig
struikstadium
struik•stā•di•um

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: struweelstadium

Eén van de ontwikkelingsstadia van bossen waarin de vegetatie voor een aanzienlijk deel bestaat uit struiken.

Verwante termen:
Duitse term: Gebüschstadium

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#struikstadium
struikvorm
struik•vorm

█ Zelfstandig naamwoord

Groeivorm in de vorm van een struik.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#struikvorm
struikvormend
struik•vor•mend

█ Bijvoeglijk naamwoord

Groeiend in de vorm van een struik.

Gebruikt in een zin: Er zijn struikvormende en boomvormende wilgensoorten.

"vormend", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/vormend

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#struikvormend
struikvormig
struik•vor•mig

█ Bijvoeglijk naamwoord

De vorm hebbend van een struik; laaggroeiend en typisch meerstammig. Niet opgaand.

Verwante termen:
Duitse term: strauchformig
Engelse termen: shrubby, shrub-like
https://en.wiktionary.org/wiki/shrubby
https://en.wiktionary.org/wiki/shrublike

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#struikvormig
struweel
stru•weel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van het Middeleeuws Frans, daarvoor van het Waals en mogelijk ook van het Picardisch, daarvoor van een Germaanse vorm van strubbe, struvel, struivel ...Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Struweel

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067169

Bron: Etymologiebank.nl
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/struweel

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22struweel%22

Bron: Neerlandistiek
www.neerlandistiek.nl/2015/12/etymologie-struweel/

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/struweel

Verwante termen:
Duitse term: Dickung
Duitse term, jagerslatijn?: Dickicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Dickung
www.dwds.de/wb/Dickung
https://de.wikipedia.org/wiki/Dickicht
www.dwds.de/wb/Dickicht
Engelse termen: brushwood, thicket
https://en.wiktionary.org/wiki/brushwood
https://en.wikipedia.org/wiki/Thicket
www.etymonline.com/word/thicket

https://en.wiktionary.org/wiki/briar
www.etymonline.com/word/brier
https://en.wiktionary.org/wiki/briar-patch

https://en.wiktionary.org/wiki/struweel

Franse termen: buisson, fourré
https://fr.wiktionary.org/wiki/buisson
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fourré
https://fr.wiktionary.org/wiki/fourré

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#struweel
struweelheg
stru•weel•heg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: struweelhaag

Lijnvormig struweel (= aaneengesloten begroeiing van struiken of bramen). Ongeschoren heg. Uitgroeiende heg.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#struweelheg
struweeltype
stru•weel•ty•pe

█ Zelfstandig naamwoord

Term ter aanduiding van het onderscheidend voorkomen van bepaalde plantensoorten die in groep een struweel vormen en die zich aldus als groep onderscheiden van andere plantensoorten die in groep een struweel vormen.

"type" = Geheel van karakteristieke kenmerken en eigenschappen gemeen aan een bepaalde groep van gewassen, waardoor deze onderscheiden worden van andere: grondvorm, grondbeeld. Ook ter aanduiding van de groep die aan dit geheel beantwoordt.
Bron, gewijzigde tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M071563&article=eigenschappen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#struweeltype
struweelvegetatie
stru•weel•vē•gē•tā•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Ontraden term

Tautologie. Struweel is vegetatie. Kijk bij struweel.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#struweelvegetatie
stu...
stubbe
stub•be

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: stobbe

Kijk bij stobbe.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stubbe
stuifmeel
stuif•meel

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuifmeel

Vroeg stuifmeel (wilg) en laat stuifmeel (klimop).

Verwante termen:
Duitse termen: Blütenstaub, Pollen
https://de.wikipedia.org/wiki/Pollen
Franse term: pollen. Vroeg stuifmeel: pollen précoce, laat stuifmeel: pollen tardif
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollen
Engelse term: pollen
https://en.wikipedia.org/wiki/Pollen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stuifmeel
stuifzand
stuif•zand

█ Zelfstandig naamwoord

1. Zeer fijn zand, dat weinig samenhang en stevigheid bezit, en dan ook gemakkelijk verstuift en voor bouwgrond weinig geschikt is.

2. Grond of terrein, bestaande uit het onder 1 genoemde zand.

Bron voor 1 en 2: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067197

Stuifzand als plaatsnaam, bron: Wikipedia.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuifzand_(dorp)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stuifzand
stuik

█ Zelfstandig naamwoordBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stuik2

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stuik
stuiken
stui•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling:

Op kleine hoopjes plaatsen. In stuiken zetten.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stuiken

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stuiken
stuiven
stui•ven

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling:Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stuiven

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22stuiven%22

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/stuiven

"verstuiven", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/verstuiven
https://nl.wiktionary.org/wiki/ver-

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stuiven
stukhout
stuk•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Benaming voor eikenhout van de zwaarste en beste bomen, dat aan stukken van bepaalde afmetingen gezaagd en vervolgens gekloofd in de handel komt. Ook wagenschot genoemd.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085534

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stukhout
stut

█ Zelfstandig naamwoord

Langwerpige houten steun die voorkomt dat een tak doorzakt. Gebruikt bij fruitbomen met zware vruchtlast en oude monumentale bomen.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/stut

Verwante termen:
Nederduitse term: Stütt
www.plattmakers.de/nl/9476/Stütt
Duitse term: Stütze
www.dwds.de/wb/Stütze
https://de.wiktionary.org/wiki/Stütze
Engelse termen, vertaalequivalenten: prop, strut
Engelse term, oud en vergeten: shore
https://en.wiktionary.org/wiki/prop#Noun
https://en.wiktionary.org/wiki/strut#Noun_3
https://en.wiktionary.org/wiki/shore#Noun_2

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stut
stutten
stut•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stutten, (de) stutting

1. Steunen.
1.1. Een gesteltak ondersteunen met een stut.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stutten

Boomgaard Langeveld
www.hoogstamboomgaard.be/stutten.html

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stutten_(bouwkunde)

Verwante termen:
Nederduitse term: stütten
www.plattmakers.de/nl/9016/stütten
Duitse term: stützen
www.dwds.de/wb/stützen
https://de.wiktionary.org/wiki/stützen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stutten
stuw

█ Zelfstandig naamwoord

■ Oudere wisselvorm: stouwBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stuw

Bron: Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/stuw

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stuw1

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067285

"stouw", Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22stouw%22

"stouw", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stouw

Verwante termen:
Nederduitse term: Stau
www.plattmakers.de/nl/826/Stau
Duitse term: Stau
www.dwds.de/wb/Stau
https://de.wiktionary.org/wiki/Stau
Verwante Engelse term, werkwoord: stow
www.etymonline.com/word/stow

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stuw
stuwen
stu•wen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) stuwen, (de) stuwing

■ Oudere wisselvorm: stouwen. De vorm stouwen is nauw verwant aan Duits stauen en Engels stowBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stuwen

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067288

Bron: Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/stuwen

"stuwing", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067289

"stouwen", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/stouwen

"stouwen", Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22stouwen%22

"stouwen", Bron: Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/stouwen

Verwante termen:
Nederduitse term: stauen
www.plattmakers.de/nl/825/stauen
Duitse term: stauen
www.dwds.de/wb/stauen
https://de.wiktionary.org/wiki/stauen
Engelse term: stow
www.etymonline.com/word/stow
https://en.wiktionary.org/wiki/stow#Etymology_1

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stuwen
stuwwater
stuw•wā•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Water dat aanwezig is in stuwwatergrond. Antoniem van kwelwater.

Verwante termen:
Duitse term: Stauwasser
Duitse verwante term: Staunässe. Nässe = nattigheid, Stau + Nässe = stuwnattigheid, stuwwater
https://de.wikipedia.org/wiki/Stauwasser

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stuwwater
stuwwatergrond
stuw•wa•ter•grond

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stuwwaterbodem

Op plaatsen waar een doorlatende bovenste bodemlaag (zand, zandleem of leem) aanwezig is met enkele meters eronder een ondoorlatende klei- of stenenlaag, raakt ‘s winters de bodem verzadigd met regenwater en droogt hij ‘s zomers uit. Dit zijn stuwwatergronden, ook te begrijpen als "spons" en geen "kwelzones".
Bron: Provinciebestuur West-Vlaanderen
PDF: www.west-vlaanderen.be/kwaliteit/leefomgeving/proclam/documents/lb_module5.pdf

Verwante termen:
Duitse term: Stauwasserboden
www.spektrum.de/lexikon/geographie/stauwasserboeden/7623

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stuwwatergrond
stuwwaterven
stuw•wa•ter•ven

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: regenwaterven

Ven gevuld met stuwwater.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#stuwwaterven
su...
suberine
su•be•ri•ne

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kurkstofBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Suberine

Verwante termen:
Duitse term: Suberin
https://de.wikipedia.org/wiki/Suberin
Engelse term: suberin
https://en.wikipedia.org/wiki/Suberin

werkwoord suberise, suberize (verkurken)
https://en.wiktionary.org/wiki/suberise
https://en.wiktionary.org/wiki/suberize

naamwoord van handeling suberisation, suberization
https://en.wiktionary.org/wiki/suberisation
https://en.wiktionary.org/wiki/suberization

Franse term: subérine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Subérine

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#suberine
subfossiel hout
sub•fos•siel hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Fossiel van Frans fossile, daarvoor van Latijn fossilis. Sub van Latijn sub = onder

Gedurende lange tijd in de bodem of in water bewaard hout, maar niet versteend.
Bij de term fossiel denkt men in de eerste plaats aan verstening, maar fossiel heeft ook een bredere betekenis, zoals in fossiele brandstof of fossiele duinen. Echter, over zaken die kunnen verstenen, zoals hout, zegt men dat ze naargelang de toestand subfossiel ofwel fossiel zijn. Versteend hout is fossiel hout en lang bewaard, doch niet versteend hout is subfossiel hout.

"sub-", Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/sub

"fossiel", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/fossiel

Relevante term: veeneik
Duitse term, zelfstandig naamwoord: Subfossil
Duitse term, bijvoeglijk naamwoord: subfossil
https://de.wiktionary.org/wiki/subfossil
www.dwds.de/wb/subfossil
https://de.wiktionary.org/wiki/Fossil
https://de.wikipedia.org/wiki/Mooreiche
Engelse term: subfossil
https://en.wikipedia.org/wiki/Subfossil
https://en.wiktionary.org/wiki/subfossil
Franse term: subfossile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Subfossile

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#subfossiel-hout
substraat
sub•straat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van modern Latijn substratum

1. Datgene waarop iets berust, groeit en zich ontwikkelt; grondlaag; onderlaag.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A014502

1.1. In de glastuinbouw, een kunstmatige bodem voor plantengroei.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Substraat_(ecologie)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Substraat_(tuinbouw)

Bron: Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/substraat

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Substraat

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/substraat

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/substraat

"modern Latijn", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/modern_Latijn

Verwante termen:
Duitse term: Substrat
https://de.wikipedia.org/wiki/Substrat_(Boden)
https://de.wikipedia.org/wiki/Substrat_(Ökologie)
Engelse term: substrate
https://en.wikipedia.org/wiki/Substrate_(biology)
Franse term: substrat
https://fr.wikipedia.org/wiki/Support_de_culture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Substratum_(géologie)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#substraat
substraatteelt
sub•straat•teelt

█ Zelfstandig naamwoord

In de glastuinbouw. Teelt op kunstmatige bodem.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Substraat_(tuinbouw)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#substraatteelt
successie
suc•ces•sie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Frans succession, daarvoor van Latijn successioBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Successie_(ecologie)

Bron: Ecopedia
https://www.ecopedia.be/encyclopedie/successie

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/successie

"bosdynamiek", Bron: Ecopedia
https://www.ecopedia.be/pagina/bosdynamiek-en-successie

"primaire successie", "secundaire successie", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Successie_(ecologie)#Typen

Verwante term: ontwikkelingsreeks
Duitse termen: Phasenfolge, Sukzession
https://de.wikipedia.org/wiki/Sukzession_(Biologie)
Engelse term: succession
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_succession
https://en.wiktionary.org/wiki/succession
Franse term: succession
https://fr.wikipedia.org/wiki/Succession_écologique
https://fr.wiktionary.org/wiki/succession

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#successie
surrogaat
sur•ro•gaat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Engels surrogate, daarvoor van Latijn surrogāre/subrogāre

Oorspronkelijke, neutrale betekenis: vervangend iets, vervangingsmiddel. Semantische betekenis: vervangend iets, ten tijde van schaarste of verval, dat van mindere kwaliteit is dan datgene wat het vervangt. Ondanks dat de kwaliteit van het vervangend iets minder is, kan vorige van levensbelang zijn ten tijde van schaarste of verval.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Surrogaat

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067451

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/surrogaat

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/surrogaat

Bron: EOS Wetenschap
www.eoswetenschap.eu/natuur-milieu/tirol-de-stad

"surrogāre", Bron: Wiktionary in het Engels
https://en.wiktionary.org/wiki/surrogare

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#surrogaat
sy...
symbiont
sym•biont

█ Zelfstandig naamwoord

1. Organisme dat deelneemt aan symbiose.

2. Het kleinste organisme dat deelneemt aan symbiose.

Verwante term: symbiose
Duitse term: Symbiont
https://de.wikipedia.org/wiki/Symbiont
Engelse termen: symbiont, symbiote
https://en.wiktionary.org/wiki/symbiont
https://en.wiktionary.org/wiki/symbiote
Franse termen: symbionte, symbiote
https://fr.wiktionary.org/wiki/symbiote

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#symbiont
symbiose
sym•biō•se

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Symbiose

Verwante termen:
Duitse term: Symbiose
https://de.wikipedia.org/wiki/Symbiose
Engelse term: symbiosis
https://en.wikipedia.org/wiki/Symbiosis
Franse term: symbiose
https://fr.wikipedia.org/wiki/Symbiose

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#symbiose
sympatrie
sym•pa•trie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: sympatrische soortvorming

Kijk bij sympatrische soortvorming.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#sympatrie
sympatrische soortvorming
sym•pa•tri•sche soort•vor•ming

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: sympatrie

Bepaalde wijze waarop soortvorming plaatsvindt. Deze soortvorming vindt plaats in een gebied waarin de zich ontwikkelende soort contact heeft met een gelijkaardige, doch zich onderscheidende, soort.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Sympatrische_soortvorming

Verwante termen:
Duitse termen: Sympatrie, Sympatrische Artbildung
https://de.wikipedia.org/wiki/Sympatrie
https://de.wikipedia.org/wiki/Sympatrische_Artbildung
Engelse termen: sympatric speciation, sympatry
https://en.wikipedia.org/wiki/Sympatry
https://en.wikipedia.org/wiki/Sympatric_speciation
Franse termen: spéciation sympatrique, sympatrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sympatrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Spéciation_sympatrique

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#sympatrische-soortvorming
sympodiaal
sym•pō•di•aal

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: monopodiaal

Gevormd uit een aantal verschillende meristemen, elk met beperkte groei, en telkens vervangen door een meristeem van een hogere (vertakkings)orde.
Bron: Wisiwis, UGent Plantentuin
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#sympodiaal

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stengel#Vertakking

Verwante termen:
Engelse term: sympodial
https://en.wikipedia.org/wiki/Sympodial
https://en.wiktionary.org/wiki/sympodial

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#sympodiaal
sympodium
sym•pō•di•um

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: sympodiale vertakking
■ Antoniem: monopodium

Deel van een plant dat sympodiaal oftewel op een bepaalde wijze in twee vertakkend gegroeid is. Bepaalde groeivorm.

Verwante termen:
Duitse termen: Sympodiale Verzweigung, Sympodium
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprossachse#Sympodiale_Verzweigung
Engelse termen: sympodial branching, sympodium
https://en.wikipedia.org/wiki/Sympodium
https://en.wiktionary.org/wiki/sympodium
https://www.lexic.us/definition-of/sympodium
Franse termen: ramification sympodiale, sympodial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sympodial

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/s2#sympodium