T

Voorblad > T

taan

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

Looistof.

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/taan

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067542

Er zijn hydrolyseerbare en niet-hydrolyseerbare tanninen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tannine
https://nl.wikipedia.org/wiki/Looizuur


tafelzaag
tā•fel•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: paneelzaag

Zaagmachine waarbij het te zagen voorwerp op een tafelblad rust.
Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Tafelzaag

Verwante termen:
Duitse term: Tischkreissäge
https://de.wikipedia.org/wiki/Formatkreissäge
Engelse term: table saw
https://en.wikipedia.org/wiki/Table_saw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tafelzaag


taillehout
tail•le•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: taelgehout, taliehout

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#taillehout


tak

█ Zelfstandig naamwoord

Oorspronkelijk betekent tak puntig voorwerp, wat overeenkomt met Cultuurduits Zacke.

Aan een plant, inzonderheid een boom of heester. Uit de stam of stengel (of uit een andere tak) voortkomend uitspruitsel of arm van dezelfde aard als de stam of stengel zelf.
Bron, gewijzigde tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/tak

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22tak%22

Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=tak&lang=nn

Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant aan tak: Tack, Tacke, Zacke. Besef dat de Duitse z deels ook een t-klank is.
www.dwds.de/wb/Zacke
https://de.wiktionary.org/wiki/Zacke
Duitse termen, vertaalequivalenten: Ast, Zweig
Franse term: branche
Engelse term: branch
Verwante Engelse term: zigzag
www.etymonline.com/word/zig-zag

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tak


takaanzet
tak•aan•zet

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: aanzet

Plaats op een stam of (gestel)tak waar een tak uiterlijk aanvangt.

Verwante termen:
Duitse term: Astansatz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#takaanzet


takafstoting
tak•af•sto•ting

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van takken afstoten

■ Bosbouwkundig synoniem: natuurlijke stamreiniging

Wanneer opgaande bomen dicht bij elkaar wassen krijgen de lagere takken te weinig zonlicht om bij te dragen aan fotosynthese. In dit geval worden de takken door de bomen afgestoten.
In de bosbouw wordt plantgoed kort bij elkaar geplant om takafstoting te veroorzaken en zo noestvrij stamhout te bekomen.

Verwante termen:
Engelse term: branch abscission

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#takafstoting


takbemesting
tak•be•mes•ting

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van (met) takken bemesten

In de bosbouw: het laten liggen van takken, afkomstig van het uitdunningshout. Door het verrotten van dit hout ontstaat humus en daardoor een bemesting en een grondbedekking.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067631.re.17

De takken die blijven liggen door takbemesting vormen brandgevaar.
tak•be•zet

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: takvrij

Met takken bezet.

"een takbezette boomstam"

Verwante termen:

takbezetting
tak•be•zet•ting

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van (met) takken bezetten


takbreuk
tak•breuk

█ Zelfstandig naamwoord

1. Breuk in een tak. Inwendige breuk.

2. Het afbreken van een tak. Afbreuk.

Verwante termen:
Duitse term: Astbruch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#takbreuk


takhoek
tak•hoek

█ Zelfstandig naamwoord

Hoek tussen de stam en de tak, uitgedrukt in graden. De stam boven de takaanzet is het nulpunt.

Verwante termen:
Engelse term:branch angle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#takhoek


takhout
tak•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: takkenhout
■ Oude wisselvorm: takkehout
■ Synoniemen: rijs, rijshout

Hout afkomstig van takken, brandhout met veel takken.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067631.re.28

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#takhout


takkebon
tak•ke•bon

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: takkebed, visbon

Aan de Zaan, vlechtwerk van takken of takkenbossen, dat dicht bij het land in het water wordt gelegd om vis te vangen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067631.re.20

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067631.re.16
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080403

Schlenge

Verwante termen:

takkenbos
tak•ken•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: rijsbos, mutsaard

Bundel takken.

Verwante termen:
Engelse term: Reisigbündel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#takkenbos


takkenhout
tak•ken•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: takhout

Kijk bij takhout.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#takkenhout


takkenhut
tak•ken•hut

█ Zelfstandig naamwoord

Een hut gemaakt van takken.

Verwante termen:
Duitse term: Asthütte
Franse term: hutte de branchages
Engelse term: branch hut

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#takkenhut


takkenril
tak•ken•ril

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: houtril, takkenwalWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Takkenwal

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#takkenril


takkenschaar
tak•ken•schaar

█ Zelfstandig naamwoord

Grote snoeischaar om takken mee te knippen.
tak•knop

█ Zelfstandig naamwoord

Knop waaruit een tak groeit.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#takknop


takkraag
tak•kraag

█ Zelfstandig naamwoord

Verdikking van stamweefsel bij de takaanzet.

Verwante termen:
takstand
tak•stand

█ Zelfstandig naamwoord

Stand van de tak op de stam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#takstand


taksterfte
tak•sterf•te

█ Zelfstandig naamwoord

Het afsterven van een tak of takken.

Verwante termen:
tak•vrij

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: takbezet

Zonder takken.

"een takvrije boomstam"

Verwante termen:

tang

■ Wisselvormen, met diminutiefsuffix el: tangel, tengel

Duits Tangel betekent naald van een naaldboom en Duits Tangelbaum en Tangelholz betekenen naaldboom en naaldhout.
Duits Tanne en Nederlands Den zijn mogelijk woordverwant aan tang.

Bijdrage geschreven op 28 september 2018

Verwante termen:
+ Bladwijzer:


talhout
tal•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: telhout
Honderdhout en duizendhout: hout dat bij het getal honderd of duizend verkocht wordt.

tal, aantal

fisseel, een inhoudsmaat van hout, hoogstwaarschijnlijk een wisselvorm van fasceel. Kijk bij fasceel.
Verwante termen:
Duitse term: Zahlholz
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GZ00242

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#talhout


tannine
tan•ni•ne

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij taan en looizuur.

tappen
tap•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) tappen, (de) tapping

Van bomen: Het sap laten uitvloeien.
Bron: Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=tappen&lang=nn

www.etymologiebank.nl/trefwoord/tappen

"aftappen"
"hars tappen"
"sap tappen"

Verwante termen:
Duitse term: zapfen
Franse term: saigner?

tapschade
tap•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade die ontstaat bij het tapppen.
(stelt men vast bij oogsten, in het houtbeeld)

Verwante term: tappen
Engelse term: tapping damage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tapschade


tapschadeboom
tap•scha•de•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die schade opgelopen heeft door tappen.

Verwante term: tappen


taps

█ Bijvoeglijk naamwoord

Kegelvormig.

Van Dale
www.vandale.be/opzoeken?pattern=taps&lang=nn

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#taps


tas

█ Zelfstandig naamwoord

Stapel.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067799

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=57174

Houttas, mijt.

Verwante term: tassen
Franse term: tas (Bijvoorbeeld tas de fagots)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tas


tassen
tas•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) tassen, (de) tassing

Stapelen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067809

Verwante term: tas

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tassen


taxon

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Taxon

Verwante termen:
Duitse term: Taxon
https://de.wikipedia.org/wiki/Taxon
Franse term: taxon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxon
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Taxon

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#taxon


taxonomie
taxō•nō•mie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Taxonomie_in_de_biologie

Verwante termen:
Duitse term: Taxonomie
https://de.wikipedia.org/wiki/Taxonomie
Franse term: taxonomie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxonomie
Engelse term: taxonomy
https://en.wikipedia.org/wiki/Taxonomy_(biology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#taxonomie


taxonomische rang
taxō•nō•mi•sche rang

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij rang.


te

█ Voorzetsel

Term ter uitdrukking dat men/iets zich ergens bevindt.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 1. http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID3494

Toponiem: Te Ename, afgekort tot t'Ename.

In het Duits ook 'zu'.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 1, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=57243
Een voorbeeld in het Duits: Staatlichen Museen zu Berlin (Staatsmusea te Berlijn)

www.etymologiebank.nl/trefwoord/te1

www.etymologiebank.nl/trefwoord/ter

"In sommige plaatsnamen is te er mede versmolten tot een eenheid, zo bijv. in Terborg, Tergouw (Ter Goude, “Gouda”), Terwolde e.a.; vgl. ook de talrijke geslachtsnamen met Te, Ter, Ten, waarin de praep. dezelfde betekenis heeft."
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 1, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=57243

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22ter%22
Ter Kameren, Terhulpen, Ter Dolen.

Ter = Der. T is stemloos en D is stemhebbend. Der zoals in familienamen die beginnen met Van der.

T: Tinallinge, Taarlo...
Te: te Hove, Teberg...
Ten: Tenhove, ten Noode, Tenbossche, Tenrode...
Ter: Teralfene, Terbeeck, Terdonck, Terhaegen, ter IJsele (Rijssel), Tervuren, Ternat, ter Planken, ...

Dank aan Luc Vanbrabant (http://laaglandsinfo.jouwweb.be) voor zijn bijdrage aan dit artikel.


teelaarde
teel•aar•de

█ Zelfstandig naamwoord

Benaming voor een grondsoort die bestaat uit overblijfselen van vergane planten en die een onmisbaar bestanddeel van alle bouwgronden vormt, humus.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067876

teellaag
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M068013.re.39

Verwante termen:

teelbaar
teel•baar

█ Bijvoeglijk naamwoord

Gezegd van land, bodem: Geschikt tot telen. Waar – vooral door de bodemgesteldheid, maar ook door andere omstandidheden zoals klimaat – geteeld kan worden. Teelbaar land, teelbare bodem.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067877

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#teelbaar


teelt

█ Zelfstandig naamwoord

1. Naamwoord van handeling van telen. Kijk bij telen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067881

2. Het voortbrengsel van telen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067881


teeltwijze
teelt•wij•ze

█ Zelfstandig naamwoord

De wijze waarop geteeld wordt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#teeltwijze


teen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: tien, tiend
■ Synoniem: vlechtroedewww.etymologiebank.nl/trefwoord/teen2

"Dat nyemandt wissen, theen noch banderoeden ofte peertsen en lese die ghewassen zyn elders dan vp tzyne," Cost. v. Brugge 1, 221 [1552]. Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M053155&article=theen

"twee schoven theen omme te legghen de doornehaeghe voor de poorte." Hulst, 1560 Bron: Bossen van Vlaanderen.
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993. Bladzijde ?.

Teen en tuin (Zein en Zaun) zijn woordverwant.
houtteer
steenkoolteer

tegendraads
te•gen•draads

█ Bijvoeglijk naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M067919.re.147

www.etymologiebank.nl/trefwoord/tegendraads

Verwante termen:
Engelse term: against the grain
https://en.wikipedia.org/wiki/Plane_(tool)#Grain_considerations

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tegendraads


tekening
te•ke•ning

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: figuratie

Kijk bij figuratie.


telechorie
tē•lē•cho•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Verre verspreiding van zaden.

Verwante termen:
Duitse term: Telechorie
https://de.wikipedia.org/wiki/Telechorie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#telechorie


telen
te•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) teelt, (het) telen, (de) teling

■ Synoniemen: kweken, verbouwen

Handeling door mensen: Planten doen ontstaan en tot ontwikkeling brengen. De gehele reeks van werkzaamheden waardoor men planten verkrijgt en tot volle wasdom brengt.
Bron, bewerkte tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
artikel A.4., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M068013
fruitteelt, groenteteelt

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: zielen
Duitse termen: anbauen, züchten
www.dwds.de/wb/zielen#et-1
Franse termen: cultiver, produire
Engelse term, woordverwant: till
Engelse termen: cultivate, grow
https://en.wiktionary.org/wiki/till
www.etymonline.com/word/till

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#telen


telg

█ Zelfstandig naamwoord

1. Jonge boom, loot van een stoof.
1.1. Volgroeide nakomeling.


www.etymologiebank.nl/trefwoord/telg

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M068017

spruit
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065603

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Zelch
Nederduitse term, woordverwant: Telg, Telgen (enkelvoud!)
Duitse termen: Spross, Sprössling
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=zelch
www.plattmakers.de/nl/628/Telg
www.plattmakers.de/nl/11979/Telgen
https://de.wikipedia.org/wiki/Sprössling
https://de.wikipedia.org/wiki/Spross

www.plattmakers.de/nl/6625/Telgholt

Engelse term: tillow
https://en.wiktionary.org/wiki/tillow

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#telg


telmerk
tē•nen

█ Bijvoeglijk naamwoord

Gemaakt van tenen. Een tenen mand.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tenen


tengel
ten•gel
Terp is woordverwant aan dorp.

Verwante term: dorp

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#terp


terpeen
ter•peen

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Terpeen

Verwante term: terpentijn
Duitse term: Terpene
https://de.wikipedia.org/wiki/Terpene
Franse term: terpène
https://fr.wikipedia.org/wiki/Terpène
Engelse term: terpene
https://en.wikipedia.org/wiki/Terpene

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#terpeen


terpentijn
ter•pen•tijn

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: terpentinehttps://nl.wikipedia.org/wiki/Terpentijn

www.etymologiebank.nl/trefwoord/terpentijn

terpentijnolie en terpentijnhars

terpentijnolie, kienolie
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M032012

Kienöl
https://de.wikipedia.org/wiki/Terpentinöl

Verwante termen:
Duitse term: Terpentin
https://de.wikipedia.org/wiki/Terpentin
Franse term: térébenthine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Térébenthine
Engelse term: turpentine
https://en.wikipedia.org/wiki/Turpentine

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#terpentijn


thermofiel
ther•mo•fiel

█ Zelfstandig naamwoord

Warmteminnend.

www.ecopedia.be/978/encyclopedie/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Thermofiel

Verwante termen:
Duitse term: Thermophilie
https://de.wikipedia.org/wiki/Thermophilie
Franse term: thermophile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_thermophile
Engelse term: thermophile
https://en.wikipedia.org/wiki/Thermophile

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#thermofiel


Engelse term
thermowoodhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Thermisch_gemodificeerd_hout

Verwante termen:


terugslagloze hamer
te•rug•slag•lo•ze ha•mer

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]


Verwante term: klophout
Duitse term: Rückschlagfreier Hammer
Engelse term: dead blow hammer
https://en.wikipedia.org/wiki/Dead_blow_hammer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#terugslagloze-hamer


terugzetten
te•rug•zet•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handelingen: (het) terugzetten, (de) terugzetting

Hakhout kappen.
tiend

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: tiendewww.etymologiebank.nl/trefwoord/tiend

https://nl.wikipedia.org/wiki/Tiende

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22tiend%22

Verwante termen:
Duitse term: Zehnt
https://de.wikipedia.org/wiki/Zehnt
Franse term: dîme, dime
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dîme
Engelse term: tithe
https://en.wikipedia.org/wiki/Tithe

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tiend


tiendschuur
tiend•schuur

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: tiendenschuurhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Tiendschuur

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tiendschuur


tiendweg
tiend•weg

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Tiendweg

www.leestekensvanhetlandschap.nl/tiendweg

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tiendweg


tijdgras
tijd•gras

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: eerste snede

Kijk bij eerste snede.


tijdelijk grondwater
tij•de•lijk grond•water

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Grondwater op een slecht doorlatende laag die zich bevindt boven het freatisch vlak, dit als als gevolg van plaatselijke afwijkingen in de bodemopbouw.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tijdelijk-grondwater


tijdsbestek
tijds•be•stek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: tijdbestek

Bepaalde, afgemeten of toegemeten tijdruimte.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M068416


tiltang
til•tang

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: draagtang

Kijk bij draagtang.


timmer
tim•mer

█ Zelfstandig naamwoord

1. Bouwstof, in het bijzonder hout.

2. Gebouw van hout (gemaakt van timmer), later overdrachtelijk kamer, in het Duits Zimmer.


www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-t

www.etymologiebank.nl/trefwoord/timmer

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=58130

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M068474

Verwante termen:
Duitse term: Zimmer
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RZ01506
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GZ06518
Franse term voor duighout én bouwhout: merrain
www.cnrtl.fr/definition/dmf/merrain
mairien: http://micmap.org/dicfro/search/dictionnaire-godefroy/mairien
bois à batir, bois de charpente propre de toutes sorte de constructions et d'usages, en particulier bois à faire des douves et des tonneaux, douvain
http://micmap.org/dicfro/search/dictionnaire-godefroy/douvain
Engelse term: timber
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=timber

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#timmer


timmerhout
tim•mer•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout dat voor timmerwerk bij het bouwen of voor kleiner timmerwerk kan dienen of dient, kortweg timmer.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M068479

Verwane termen:
Duitse term: Zimmerholz
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=zimmerholz
Franse term: bois d'oeuvre

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#timmerhout


timmeren
tim•me•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) timmeren, (de) timmering

■ Oudnederlands: timbren (verwant aan het Engelse timber)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M068478

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID274

Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=timmeren&lang=nn

Verwante termen:
Duitse term, wisselvorm van timmeren: zimmern
Duitse termen: schreinern, tischlern
www.duden.de/rechtschreibung/zimmern

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#timmeren


timmerman
tim•mer•man

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Timmerman

Verwante termen:
Duitse termen: Zimmermann, Zimmerer
https://de.wikipedia.org/wiki/Zimmerer
Franse term: charpentier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charpentier
www.charpentiers.culture.fr/
Engelse term: carpenter

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#timmerman


timmerwerk
tim•mer•werk

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M068483

Verwante termen:
Duitse term: Zimmerhandwerk
Franse term: charpente
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charpente
Engelse term: carpentry
https://en.wikipedia.org/wiki/Carpentry

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#timmerwerk


tobbe
tob•be

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: tob, top, tubbe
tō•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) togen, (de) toging, (de) toog

■ Wisselvormen: teugen, tijgen

Trekken, aantrekken.

Verwante termen:
Duitse termen: ziehen, zucken, zücken. Naamwoord van handeling: Zug
https://de.wiktionary.org/wiki/zucken
www.dwds.de/wb/zucken
https://de.wiktionary.org/wiki/zücken
www.dwds.de/wb/zücken

toe•jacht

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: zwadkeerder
■ Synoniem, indien gemaakt van houten latten die lijken op tanden: wolf

Beugel aan een zeis, overtrokken met een jutten zak, die het zwad keert tijdens het maaien .


toekomstboom
toe•komst•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. in de bosbouw: een boom die veel en recht hout oplevert (= geld oplevert)

2. een boom die gaat uitgroeien naar een veteraanboom van grote ecologische en belevingswaarde.
www.doordebomenhetboszien.nl/html/t.html
www.ecopedia.be/351/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse term: Zukunftsbaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Zukunftsbaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Z-Baum
Franse termen: arbre d'avenir, arbre de place, arbre objectif
Smaakmaker, smaaktoevoeger.


tolboom
tol•boom

█ Zelfstandig naamwoordhttp://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M069090

Verwante term: toleik
Duitse term: Zollbaum

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tolboom


toleik
tol•eik

█ Zelfstandig naamwoord

Plaastnaam in Bree (B). Gerechtsboom? Plaats waar men tol inde?

Verwante term: tolboom
Duitse term: Zolleiche

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#toleik


toemaat
toe•maat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: achtermaat, nagras, tweede snede
■ Regionale wisselvormen: toemert, tumertWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M068846

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#toemaat


tomme
tom•me

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: tom, tombe, tommel
■ Van Latijn tumbus, tumulus en tumbellum (verkleinwoord).

Grafheuvel of nabootsing van een grafheuvel.
Plaatsnamen:

Tommel, Baarle (NL)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tommel

Tommelen, Hasselt (B)
www.natuurpunt.be/natuurgebied/tommelen

Tomstraat

Verwante termen: grafheuvel
Engelse term, woordverwant: tomb
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=tomb

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tomme


ton

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vat


Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vat_(verpakking)

Verwante termen:
Duitse termen: Fass, Tonne
Franse termen: futaille, tonneau

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#ton


tondel
ton•del

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: tonder
■ Synoniem: aanmaakstof

Licht ontvlambare stof om mee aan te maken.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tondel

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
"tonderzwam" in Wikipedia
toog•ij•zer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: toognagel
■ Zuid-Nederlands synoniem: schutijzer

IJzeren pen die tijdelijk in een pen-en-gatverbinding gestoken wordt 1. om de verbinding tijdens de constructie aan te trekken vóórdat de toogpen ingeslagen wordt, 2. om de pen-en-gatverbinding tijdens de constructie tijdelijk samen te stellen.
Engelse term: drift pin, drift wedge, hook pin
https://en.wikipedia.org/wiki/Drift_pin

toognagel
toog•nā•gel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: toogpen, toogpin
■  voor toogijzer en toogpen.

1. Synoniem van toogijzer.

2. Houten nagel die in een pen-en-gatverbinding de verbinding aantrekt (toogt) in de voorziene gaten die bewust iets verspringend zijn geboord. In die asymetrie zit een belangrijk deel van de kracht van de verbinding.

Toog komt van het werkwoord togen. Kijk bij togen.

Verwante termen:
Engelse termen: treenail, trenail
Verwante Engelse term: treenailed boat
getoogd: tre(e)nailed
https://en.wikipedia.org/wiki/Treenail
www.thefreedictionary.com/trenail
https://en.wikipedia.org/wiki/Treenailed_boat

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#toognagel


toognagelsluiting
toog•nā•gel•slui•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Het samenspel van toognagel en nagelgat in een pen-en-gatverbiding dat de verbinding aantrekt oftewel sluit.

Toognagelsluiting is een term bedacht door Carlos Montfort, wereldkundig gemaakt op Termen van Boheest op 4 maart 2018.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#toognagelsluiting


toogpen
toog•pen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: toogpin

Synoniem van toognagel. Kijk bij toognagel.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#toogpen


toogwig
toog•wig

█ Zelfstandig naamwoord

In een ankerbalkgebint trekt oftewel toogt de wig de verbinding aan. Dit is de toogwig.

Toogwig is een term bedacht door Carlos Montfort, wereldkundig gemaakt op Termen van Boheest op 4 maart 2018.

Verwante termen:
Duitse term:Spannkeil

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#toogwig


toogwigsluiting
toog•wig•slui•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Het samenspel van toogwig en wiggat in een ankerbalkgebinte dat de verbinding aantrekt oftewel sluit.

Toogwigsluiting is een term bedacht door Carlos Montfort, wereldkundig gemaakt op Termen van Boheest op 4 maart 2018.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#toogwigsluiting


tooi

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: bladtooi
■ Synoniemen: bladerdracht, dracht

Hoe een boom of struik bladeren draagt en hoe de mens dit waarneemt in verschillende seizoenen.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/tooi

Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=tooi&lang=nn

Verwante termen:
Duitse term: Blättertracht

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tooi


topografie
tō•pō•gra•fie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Topografie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#topografie


toponiem
tō•pō•niem

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Oudgrieks topos + oniem, van Frans -onyme, daarvoor van Griekse ōnumos

toponymie
tō•pō•ny•mie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: plaatsnaamkunde

Kijk bij plaatsnaamkunde.


topscheut
top•scheut

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M069390

"leidscheut"
"eindscheut"

Verwante term: scheut

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#topscheut


totale schaduwworp
to•ta•le scha•duw•worp

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Artikel in voorbereiding.

(moet men in ogenschouw nemen bij herstel van hakhout en knotbomen)

Verwante term: schaduwworp

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#totale-schaduwworp


touw

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: zeelEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/touw1

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/touw

"zeel" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M088137

"zeel" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/zeel

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22touw%22

Verwante term:
Duitse term, woordverwant aan touw: Tau
Duitse termen: Reep, Seil
Engelse term: rope, zoals Duits Reep
www.etymonline.com/word/rope

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#touw


touwbaan
touw•baan

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: lijnbaan

Kijk bij lijnbaan.


touwslaan
touw•slaan

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) touwslaan

Touw maken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#touwslaan


touwslager
touw•sla•ger

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: zeelslagerWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Touwslager

Verwante termen:
Duitse termen: Reepschläger, Seiler, Seilschlager, Tauschlager
https://de.wikipedia.org/wiki/Reepschläger
Franse term: cordier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cordier
Engelse termen: ropemaker, roper
www.thefreedictionary.com/Roper

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#touwslager


touwslagerij
touw•slā•ge•rij

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: lijnbaan

Plaats waar men touw slaat.

Verwante termen:
Duitse term: Seilerei
Franse term: corderie
http://encyclopédie.eu/index.php/histoire/615372156-marine/830636524-CORDERIE
Engelse term: ropery
www.thefreedictionary.com/ropery
https://en.wiktionary.org/wiki/ropery
https://en.wiktionary.org/wiki/ropewalk

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#touwslagerij


Toxandrië

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: Taxandrië, TexandriëWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Toxandrië

Verwante term: Kempen
Duitse term: Toxandrien
https://de.wikipedia.org/wiki/Toxandrien
Franse term: Toxandrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Toxandrie
Engelse termen: Taxandria, Toxandria, Toxiandria
https://en.wikipedia.org/wiki/Toxandri

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#toxandrie


tra

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: trade

Pad, weg.


http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M069594

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=59108

www.etymologiebank.nl/trefwoord/tra

www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-t/

tra: brandgang in bos 1350 [MNW]
Bron: Chronologisch woordenboek - De ouderdom en herkomst van onze woorden en betekenissen - Nicoline van der Sijs
https://www.dbnl.org/tekst/sijs002chro01_01/colofon.php

Tra is woordverwant aan het werkwoord traden, een wisselvorm van treden.

Verwante termen:
Duitse termen: Trate, Tratte

Tratt: das land, das (vom vieh) betreten werden darf, 'brachland', 'viehweide'; dän.-norw. traa 'festgetretener platz'; norw. dial. tro, trad 'eingezäunte weide'; schwed. träde 'ruhe des ackers, brachland'. im deutschen nur oberdeutsch;
-
das recht zum betreten eines grunds und bodens mit vieh;
-
der durch den druck des tretens oder fahrens im erdboden hervorgerufene sichtbare eindruck; im unterschiede zu 1 vorwiegend niederdeutsch.
-
wagenspur, wagenrinne im erdboden, s. auch DWB wagentrade.
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GT08121

Wagentrade
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GW01767

Trate: grasbewachsener, festgetretener Streifen an der Weinbergsgrenze
www.wdw.uni-trier.de/onlinewb/index.php3?id=62817

www.dwds.de/wb/dwb/tratt

Engelse term: trade
www.etymonline.com/word/trade

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tra


trachee
tra•chee

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: houtvat

Kijk bij houtvat.


tracheïde
tra•che•ïde

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tracheïde

Verwante termen:
Duitse term: Tracheide
https://de.wikipedia.org/wiki/Tracheide
Franse term: trachéide
https://fr.wikipedia.org/wiki/Trachéide
Engelse term: tracheid
https://en.wikipedia.org/wiki/Tracheid

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tracheide


transpiratie
trans•pi•ra•tie

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van transpireren, (uit)zweten. Van Frane transpirer, daarvoor van Latijn transpirare dat doorademen betekent.https://nl.wikipedia.org/wiki/Transpiratie_(biologie)

https://nl.wiktionary.org/wiki/transpiratie
https://nl.wiktionary.org/wiki/transpireren

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#transpiratie


trapdraaibank
trap•draai•bank

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: voetdraaibank


De wipdraaibank en de kruktrapdraaibank zijn trapdraaibanken.

Verwante termen:
Engelse term: treadle lathe
www.etymonline.com/word/treadle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#trapdraaibank


trauma
trau•ma

█ Zelfstandig naamwoord

1. Verwonding aan een plant.

2. Omstandigheid die de vitaliteit van een plant aantast. Deze omstandigheden kunnen zijn: lichttekort, watertekort, snoeischok ...

Het vormen van waterloten en bladverlies kunnen het gevolg zijn van trauma's.

Verwante Duitse term: Angsttrieb
https://de.wikipedia.org/wiki/Angsttrieb
Franse term: traumatisme
Engelse term: trauma

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#trauma


trechtervormige entbeschermer
trech•ter•vor•mi•ge ent•be•scher•mer

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Kijk bij entbeschermer.


tredvegetatie
tred•vē•gē•tā•tie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tredplant

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tredvegetatie


trek

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van trekken

De reis van trekkende dieren.

trekbalk
trek•balk

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekbalk

www.irismonument.be/nl.glossarium.definition.Trekbalk.html

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M070071

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#trekbalk


trekduivel
trek•dui•vel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: bosduivel, kramma, kremma
Kijk ook bij klamaks.

Verwante termen:
Duitse term: Klemmaxt
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RK07421
Duitse term, ook gevonden Zuid-Limburg (NL), samentrekking van Klemmaxt: Klamatsch
www.woerterbuchnetz.de/RhWB/call_wbgui_py_from_form?sigle=RhWB&mode=Volltextsuche&hitlist=&patternlist=&lemid=RK06323
Duitse en Zwitserduitse term: Waldteufel
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Meyers&lemid=IW00506
Zwitserduitse term: Teufelszwang
Duitse term, Rheinisches Wörterbuch: Kramma
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RK14681

https://de.wikipedia.org/wiki/Waldteufel_(Forstwirtschaft)
www.forstmuseum.ch/holzernte-detail.php?id=3225
www.forstmuseum.ch/holzernte-detail.php?id=3226
www.forstmuseum.ch/holzernte-liste.php?fldSearch=waldteufel&fnc=q&btSearch=suchen&pgNav=1
Artikel 5: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GW04467
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Meyers&lemid=IW00506
www.lagis-hessen.de/de/subjects/rsrec/sn/shwb/entry/Wald-teufel
https://digital.idiotikon.ch/idtkn/id12.htm#!page/120725/mode/1up

https://books.google.be/books?id=wKKOEsAjzowC&pg=PA156&lpg=PA156&dq=zahnleisten+waldteufel&source=bl&ots=mf6Z5fqr3Q&sig=h6qaAvtsleUdMoIOr1UZ7AwBl9s&hl=en&sa=X&ved=0ahUKEwjen--2itfSAhWELsAKHak5C98Q6AEIHDAA#v=onepage&q=zahnleisten%20waldteufel&f=false

Teufelszwang
Das Wildheuen in Ringgenberg door E. Richard and E. Schmocker, Frutigen, 1980
https://ignazstrebel.net/category/sketch/

Op Holzknechtmuseum.at staat de term Kettenzug, een vage benaming.
www.holzknechtmuseum.at/html/sappl.html

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#trekduivel


trekhout
trek•hout

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hout#Richtweefsel

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M070086

Verwante termen:
Engelse term: tension wood
https://en.wikipedia.org/wiki/Reaction_wood
www.merriam-webster.com/dictionary/tension%20wood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#trekhout


trekken
trek•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) trek, (het) trekken, (de) trekking

1. Een aftreksel van iets maken.

Verwante termen bij 1:
2. Een trektocht maken door trekkers zoals trekvogels, trekvlinders en amfibieën.

Van Dale
Verwante termen bij 2:
3. Een aftreksel van iets maken. Iets laten trekken.

Verwante termen bij 3:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#trekken


trekker
trek•ker

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Synoniem: tractor

Voertuig dat trekt.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tractor

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Schlepper
https://de.wikipedia.org/wiki/Traktor

2. █ Zelfstandig naamwoord

Dier dat trekt oftewel grote afstanden aflegt om zicht voort te planten of te overwinteren.

Verwante termen bij 2:

trekmes
trek•mes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: haalmes

Kijk bij haalmes.


trekperiode
trek•pē•ri•o•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: trektijd

Tijd waarin trekkende dieren trekken.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#trekperiode


trekstaak
trek•staak

█ Zelfstandig naamwoord

Bij het vellen van bomen, om de boom in de juiste richting te laten vallen: "Ieder der twee staken die men in den grond steekt om er den reep aan te binden, als men boomen velt,"
Bron: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M070093.re.419
Trekstaak wordt vermeld in het boek Bossen van Vlaanderen op bladzijde 102.
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#trekstaak


trekvlinder
trek•vlin•der

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekvlinder

Verwante termen:
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#trekvlinder


trekvogel
trek•vo•gel

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekvogel

Verwante termen:
Duitse term: Zugvogel
https://de.wikipedia.org/wiki/Vogelzug
Franse term: oiseau migrateur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Migration_des_oiseaux
Engelse term: migratory bird
https://en.wikipedia.org/wiki/Bird_migration

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#trekvogel


trekzaag
trek•zaag

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Synoniemen: boomzaag, kerfzaag

Lange zaag met een flexibel zaagblad die door twee mensen bediend wordt. Wordt gebruikt om bomen te vellen en boomstammen te korten (rondhout). De twee zagers maken afwisselend een trekbeweging; wanneer de ene trekt, volgt andere zonder druk te zetten en andersom. Als een van de zagers druk zet, dan buigt het zaagblad.
Verwante termen bij 1:
Duitse termen bij 1: Baumsäge, Schrotsäge, Ziehsäge, Zugsäge
Duitse term bij 1, vooral Oostenrijk en regionaal: Trummsäge
https://de.wikipedia.org/wiki/Trummsäge
www.duden.de/rechtschreibung/Trumm_Stueck_Splitter
https://de.wiktionary.org/wiki/Trummsäge

Schrotsäge
Duits schroten = Nederlands schroden en schrooien (klein maken)

"schroden" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063200

"schroden" in Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=50538

"schrooien" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/schrooien1

Franse term bij 1: scie passe-partout
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scie_passe-partout
Engelse term bij 2: crosscut saw
https://en.wikipedia.org/wiki/Crosscut_saw
https://en.wiktionary.org/wiki/misery_whip

2. █ Zelfstandig naamwoord

Verzamelnaam voor zagen die enkel op de trekkende beweging zagen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekzaag

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2: Ziehsäge
Engelse term bij 2: pull saw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#trekzaag


treurboom
treur•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Loofboom met afhangende takken.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Treures
https://nl.wikipedia.org/wiki/Treurwilg

Verwante termen:
Duitse term: Trauerbaum
Franse term: arbre pleureur
Engelse term: weeping tree

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#treurboom


trofiegraad
trō•fie•graad

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trofiegraad

eutroof
hypertroof
mesotroof
oligotroof

Verwante termen:
Duitse term: Trophieniveau
https://de.wikipedia.org/wiki/Trophieniveau
Franse term: niveau trophique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Niveau_trophique
Engelse term: trophic level
https://en.wikipedia.org/wiki/Trophic_level

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#trofiegraad


trofiesysteem
trō•fie•sys•teem

█ Zelfstandig naamwoord

Oplopende indeling in trofiegraden van voedingsstoffenarm naar voedingsstoffenrijk.
Troggenmaker
De troggenmaker wordt in verbinding gebracht met moldenhouwer (moldenhauer) en schopenhouwer (schopenhauwer).
Een molder is een afgestreken maat voor graan. Een moldenhouwer maakte waarschijnlijk troggen die de maat van een molder hadden.
Schopenhouwer. Schopen is mogelijk het meervoud van schop, een schop gemaakt van één uitgehold stuk hout zoals de graanschop. Het uithollen van een schop komt overeen met het uithollen van een trog. Men kan aannemen dat de troggenmaker ook schoppen maakte.
Bronnen:
In het Duits Mollenhauer en Muldenhauer.
www.klosterlausnitz-regional.de/Gewerbe/Muldenherstellung
■ Wisselvorm: stronk

Kijk bij stronk.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tros


-troof

█ Zelfstandig naamwoord

Achtervoegsel ter vorming van woorden met de betekenis (wijze van) voeding.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/-troof

tuier
tui•er

█ Zelfstandig naamwoord

■ Middelnederlands: tuder

1. Koord of ketting én paal om vee vast te zetten.

2. Een koord of ketting om vee vast te zetten.
tuiergras. gras = gers
Regionaal: tudergers(e)/tuderghers, een weide waar vee aan een tuier wordt gezet.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=59687&article=tudergers

tuieren
tui•e•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) tuieren, (de) tuiering

■ Middelnederlands: tuderen

1. Vee in de weide of op anderen grond zo vastzetten, dat steeds een bepaald gedeelte van het land afgegraasd wordt; (vee) vastgezet laten grazen of weiden.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M071064

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank

"getuierd staan"

2. Een tuierpaal in de grond slaan.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M071064

Verwante termen:
tui•er•kooi

█ Zelfstandig naamwoord

Een kooi zonder bodem waarin konijnen kunnen grazen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tuierkooi


tuierstaak
tui•er•staak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: tuierpaal, tuierpag (pag = peg, pegel)Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065645.re.32

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tuierstaak


tuil

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuil_(bloeiwijze)

Verwante termen: bloeiwijze

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tuil


tuin

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: tuun

Heining van dood hout.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/tuin

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22tuin%22

Leestekens van het Lanschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/tuin

Tuin en teen (Zaun en Zein) zijn woordverwant.

Verwante termen bij 1:
Duitse termen bij 1: Tuun/Tüün, Zaun, Zuun/Zūn
www.plattmakers.de/nl/581/Tuun
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RZ00541
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PZ00245
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=zaun
https://de.wikipedia.org/wiki/Zaun

www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=ElsWB&lemid=EZ00348
latteⁿzun : Lattenzaun
in zuneⁿ, in züneⁿ : einzäunen.

http://de.mittelalter.wikia.com/wiki/Zaun

Zun
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=zun

Zein
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RZ00785
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer&lemid=LZ00350
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GZ00849

Bannzaun, banzūn
www.mhdwb-online.de/wb.php?buchstabe=B&portion=260


Engelse term bij 1, woordverwant: town. De Britse dialecten kennen uitspraken van town die klinken als tuun (tewn/tuwn, bvb. in Carlisle).
Engelse term bij 1, vertaalequivalent: fence

Duits Zaun (tsaun) met weglating van de s-klank geeft Taun = Engels town.

www.merriam-webster.com/dictionary/town
Middle English, from Old English tūn enclosure, village, town; akin to Old High German zūn enclosure, Old Irish dún fortress
First Known Use: before 12th century
Het Nederlandse equivalent van Engels fence is weer. (fence/defense = weer/weren, verweren)

Franse termen bij 1, zowel voor dood hout als gevlochten levend hout, vertaalequivalenten: plaissis, plessis
http://balises.bpi.fr/langues/signification-du-nom-le-plessis
www.cnrtl.fr/definition/dmf/PLAISSIS
Franse termen bij 1: haie morte, haie sèche
Normandische term: tun. Ook plaatsnaam.
http://laaglandsinfo.jouwweb.be/normandia/lijst-normandisch-dialect
http://education.ign.fr/sites/all/files/glossaire_noms_lieux.pdf

2. █ Zelfstandig naamwoord

Overdrachtelijk van 1: Een (begrensd) stuk grond waar gewassen worden geplant of verbouwd.
Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuin
In België ook hof genoemd, het stuk met gras en beplanting rond het huis.

Verwante termen bij 2:
Engelse term bij 2, woordverwant: town. De Britse dialecten kennen uitspraken van town die klinken als tuun (tewn/tuwn, bvb. in Carlisle).

ton in Princeton is een verwijzing naar town, tuin
https://ohbabynames.com/all-baby-names/princeton/

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tuin


tuinbouw
tuin•bouw

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuinbouw

Verwante termen:
Duitse term: Gartenbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Gartenbau
Franse term: horticulture, maraîchage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Horticulture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maraîchage
Engelse term: horticulture
https://en.wikipedia.org/wiki/Horticulture
https://en.wikipedia.org/wiki/Market_garden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tuinbouw


tuinen
tui•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) tuinen, (de) tuining

■ Wisselvorm: tuunen
■ Wisselvormen, Zuid-Limburgs (NL) en Voerstreek (B): tunge, tuunge

1. Een tuin (= vlechtwerk) aanleggen of onderhouden. Heinen of omheinen.

betuinen, van een tuin voorzien


2. Onderhouden van een heining.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M071114

3. Werken in de tuin, tuinieren.
tuin•ha•mer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: tuunhamer
Verwante termen:
Nederduitse term: Tuunhamer
www.plattmakers.de/nl/14911/Tuunhamer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tuinhamer


tuinieren
tui•nie•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) tuinieren

■ Synoniem: tuinen

In de tuin werken.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuinieren

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/tuinieren

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/tuinieren

Verwante termen:
Duitse term: gärt­nern. Naamwoorden van handeling: Gartenarbeit, Gärtnerei, Gärt­nern.
www.duden.de/rechtschreibung/gaertnern
Franse termen: faire de jardinage, jardiner. Naamwoord van handeling: jardinage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardinage
Engelse term: gardening
https://en.wikipedia.org/wiki/Gardening

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tuinieren


tuinstaak
tuin•staak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: tuunstaak

Dikke staak die bij het tuinen in de grond gestoken wordt. Steunpaal.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22tuinstaak%22

Verwante termen:
Nederduitse term: Tuunstaken
www.plattmakers.de/nl/13934/Tuunstaken

Tuunpaal, Tuunsteke
www.wallhecke.de/Niederdeutsch/niederdeutsch.html

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tuinstaak


tuinwijk
tuin•wijk

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tuinwijk

Verwante term: tuin

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tuinwijk


turbatie
tur•ba•tie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn turbātiō.

In de bodemkunde. Verstoring van de bodem.
Kijk ook bij klot en moer.

Verwante termen:
Duitse term: Torf
https://de.wikipedia.org/wiki/Torf
https://de.wiktionary.org/wiki/Torf
Franse term: tourbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbe
Engelse term, woordverwant: turf
Engelse term: peat
https://en.wikipedia.org/wiki/Peat
https://en.wiktionary.org/wiki/turf
https://en.wiktionary.org/wiki/peat
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=turf

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#turf


turfput
turf•put

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: klotput, moerput, turfkuil

Put of kuil waar turf uit gewonnen wordt of is.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M071281.re.311

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Boerenkuil

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/boerenkuil

"turfkuil" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M071281.re.233


De betekenis van de boerenkuilen in de Peel - Historische en natuurhistorische kwaliteiten door Door Hans Joosten.
http://control.yousite.eu/userfiles/wbdpnl/historie_boerenkuilen.pdf

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#turfput


turfsteken
turf•ste•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) turfsteken, (de) turfstekingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turfsteken

Verwante term:
  • delven
  • ontginnen
  • turf
Duitse term: torfstechen
https://de.wikipedia.org/wiki/Torfstich
Engelse term: (to) cut peat

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#turfsteken


turfwinning
turf•win•ning

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van turf winnen

■ Synoniem, in Nederland: vervening

Het winnen van turf.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vervening

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#turfwinning


turgor
tur•gor

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M071309

Verwante termen:
Duitse term: Turgor
https://de.wikipedia.org/wiki/Turgor
Franse term: turgescence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turgescence
Engelse term: turgor
https://en.wikipedia.org/wiki/Turgor_pressure
https://en.wiktionary.org/wiki/turgor

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#turgor


turgordruk
tur•gor•druk

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Turgordruk

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M071309.re.3

Verwante termen:
Duitse term: Turgordruck
https://de.wikipedia.org/wiki/Turgor
Franse term: pression de turgescence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Turgescence
Engelse term: turgor pressure
https://en.wikipedia.org/wiki/Turgor_pressure

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#turgordruk


tussenknoopstuk
tus•sen•knoop•stuk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: internodium

Kijk bij internodium.


tussenwaardplant
tus•sen•waard•plant

█ Zelfstandig naamwoord

Plant waarop een gespecialiseerd organisme een deel van zijn levencyclus doorbrengt. Deze waardplant speelt tijdelijk en opeenvolgend een (soms onvervangbare?) rol in het volbrengen van een volledige levenscyclus van het organisme. Bijvoorbeeld, een roestsoort (schimmel) maakt sporen aan als gast op plantensoort A. De aangemaakte sporen zijn schadelijk voor naburige plantensoort B. Plantensoort A is de tussenwaardplant voor de roest die de plantenziekte veroorzaakt in plantensoort B.
De tijdelijkheid bestaat erin dat de roest bijvoorbeeld in de winter verblijft op plantensoort A en wanneer het warmer wordt zich vervolgens richt op plantensoort B. Plantensoort A kan in deze cyclus ook ziek worden door toedoen van het gastorganisme.

De volledige levenscyclus van bepaalde gespecialiseerde schimmels bestaat uit de vegetatieve fase en de generatieve fase.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Paringstype

https://nl.wikipedia.org/wiki/Gele_roest
https://nl.wikipedia.org/wiki/Melampsora_larici-populina

perenroest
https://en.wikipedia.org/wiki/Gymnosporangium_sabinae

Verwante term: waardplant
Duitse term: Zwischenwirtspflanze
Engelse termen: alternate host, intermediate host
https://en.wikipedia.org/wiki/Intermediate_host

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tussenwaardplant


tweede snede
twee•de sne•de

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniemen: achtermaat, etgras, toemaat

1. In de context van hooien: De tweede maaiing van het gras.

2. Afgeleide van 1. Het maaisel van de tweede maaiing oftewel snede.

Franse term: deuxième coupe
Engelse term: second cut

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tweede-snede


tweehuizig
twee•hui•zig

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: dioecisch
■ Antoniem: eenhuizigWikipedia

Verwante termen:
Duitse term: diözisch, zweihäusig. Tweeslachtigheid: Diözien Zweihäusigkeit
https://de.wikipedia.org/wiki/Diözie
Franse term: dioïque. Tweeslachtigheid: diécie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diécie
Engelse term: dioecious. Tweeslachtigheid: dioecy
https://en.wikipedia.org/wiki/Dioecy
https://en.wiktionary.org/wiki/dioicus

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tweehuizig


tweejarige plant
twee•jā•ri•ge plant

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweejarige_plant


tweelingboom
twee•ling•boom

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:
Duitse term: Zwillingsbaum

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tweelingboom


tweeslachtig
twee•slach•tig

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniem: eenslachtigWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Tweeslachtigheid

De bloemen van tweeslachtige planten bevatten zowel stampers als meeldraden en zijn dus zowel mannelijk als vrouwelijk.
Bron: http://library.wur.nl/boombank/dry-glos.html

Verwante termen:
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoicous
https://en.wikipedia.org/wiki/Monoecious#Plant_population

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#tweeslachtig


tweestijlig
twee•stij•lig

█ Zelfstandig naamwoord

Van een bloem: Twee stijlen bevattend.
1. █ Zelfstandig naamwoord

Jonge, dunne tak.

(Jonge,) veelal buigzame, dunne tak, aan of afkomstig van bomen en heesters.
Bron: artikel 1., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M071534

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/twijg

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=60055

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/twijg

Twijg zou verwant zijn aan het woord twee; in twee opgaan, vertakken. Zie Etymologiebank.nl.

2. █ Zelfstandig naamwoord
2. █ Stofnaam

Als collectivum (verzamelwoord): verzameling of zekere hoeveelheid van twijgen.

Bron:
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 2.,
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M071534

Verwante termen:
Duitse term: Zweig
https://de.wikipedia.org/wiki/Zweig
Franse term: rameau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rameau
Engelse term: twig
https://en.wikipedia.org/wiki/Twig
www.etymonline.com/word/twig
https://en.wiktionary.org/wiki/twig

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/t#twijg

naar boven


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z