U

uitbreiden
uit•bre•iden

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) uitbreiden, (de) uitbreiding

Van een bos. Groter maken aan de buitenkant. Kijk ook bij inbreiden.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitbreiden


uitdraagtang
uit•draag•tang

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: draagtang

Kijk bij draagtang.


uiterwaard
ui•ter•waard

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uiterwaard

Etymologiebank
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/uiterwaard

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uiterwaard


uitgestoken moerascipres
uit•ge•sto•ken moe•ras•ci•pres

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

Hout van moerascipres dat aangetast is door een schimmel. Door de aantasting lijkt het alsof het hout uitgestoken is met een guts.

Verwante termen:
Engelse term, Noord-Amerika: pecky cipress
https://en.wikipedia.org/wiki/Taxodium_distichum#Ecology
uit•groei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) uitgroeien, (de) uitgroeiing

Geleidelijk groter worden.

uitgroeiende heg
uit•groei•en•de heg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: uitgroeiende haag
■ Voluit: vrij uitgroeiende haag of heg

Heg die men gedurende jaren niet of weinig scheert.


uitham
uit•ham

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: ham, landtong

Kijk bij ham en landtong.
Duitse termen: allochthon, ausheimisch, gebietsfremd
https://de.wikipedia.org/wiki/Allochthone_Art
www.duden.de/rechtschreibung/ausheimisch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitheems


uitkapbos
uit•kap•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: plenterbos

Kijk bij plenterbos.


uitkappen
uit•kap•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) uitkappen, (de) uitkapping

■ Synoniem: plenteren

Kijk bij plenteren.


uitlopen
uit•lo•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) uitlopen

■ Synoniem: botten

Een fase in het groeiproces van een plant waarbij de (blad-, bloem- en stengel-)knoppen in de lente open gaan.

Artikel I.4. http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M072071

https://nl.wiktionary.org/wiki/uitlopen

botten
https://nl.wiktionary.org/wiki/botten

Verwante termen:
Duitse term: auslaufen
Engelse termen: shoot, sprout
Franse termen: pousser
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcottage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitlopen


uitloper
uit•lo•per

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stolon

Bovengrondse, horizontaal groeiende stengels die meestal na de bloei van de moederplant bovengronds ontstaan. De uitlopers wortelen aan de knopen en vormen uit de okselknoppen nieuwe plantjes.
Bramen, bijvoorbeeld, vormen uitlopers. Een uitloper die succesvol wortel schiet is een aflegger.

Een uitloper groeit uit de stengel, meestal bovengronds. Een wortelstok is een stengel die op een wortel lijkt, maar niet de kenmerken van een wortel heeft.

www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#uitloper

Verwante termen:
Duitse termen: Ausläufer, Stolo
https://de.wikipedia.org/wiki/Stolo
Engelse termen: runner, stolon
https://en.wikipedia.org/wiki/Stolon
Franse term: drageon?
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/drageon/26706

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitloper


uitrijcombinatie
uit•rij•com•bi•na•tie

█ Zelfstandig naamwoord

www.ecopedia.be/208/encyclopedie/

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitrijcombinatie


uitrijden
uit•rij•den

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) uitrijden

1. Bijeengesleepte boomstammen uit het bos rijden.

2. Vanaf de kapplaats uitrijden met een voertuig, in plaats van uitslepen.

Verwante term: uitslepen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitrijden


uitrijwagen
uit•rij•wa•gen

█ Zelfstandig naamwoord

www.ecopedia.be/210/encyclopedie/

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitrijwagen


uitschuifbare zaag
uit•schuif•ba•re zaag

█ Woordgroep met bijvoeglijk naamwoord en zelfstandig naamwoord

1. Zaag met een uitschuifbare steel. Synoniem: telescopische zaag.

2. Zaag waarvan het zaagblad in en uit het handvat geschoven kan worden.


Verwante termen:
Duitse termen: ausschiebbare Säge, (Garten/Ast)Säge mit Teleskopstiel
Engelse term: retractable (pruning) saw
Franse termen: scie (d'élagage) télescopique

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitschuifbare-zaag


uitsleepweg
uit•sleep•weg

█ Zelfstandig naamwoord

www.ecopedia.be/389/encyclopedie/

Verwante term: uitslepen
Duitse termen: Rückegasse, Rückeweg
https://de.wikipedia.org/wiki/Rückeweg
Engelse term, Groot-Brittannië: ride
Engelse term, Noord-Amerika: logging trail
https://en.wikipedia.org/wiki/Logging_trail
Franse termen: cloisonnement, cloisonnement d’exploitation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitsleepweg


uitslepen
uit•sle•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) uitslepen

Geoogst opgaand hout vanaf de oogstplek naar een weg voeren.


Verwante termen:
Duitse termen: ausschleppen, holzrücken, rücken
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzrücken
Engelse term: skidding
Franse term: débarder
https://fr.wikipedia.org/wiki/Débardage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitslepen


uitsmeden
uit•sme•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) uitsmeden, (de) uitsmeding

1. Door smeden breder, platter maken.
Ten einde smeden.
Door smeden verwijderen, resp. te voorschijn halen; wegslaan, eruitslaan.
2. Synoniem: hersmeden. Een afgesleten gereedschap, zoals een ploeg of beitel, herstellen door smeden.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=M025649


Verwante term bij 2: haren, hersmeden, omsmeden
Engelse term bij 2: reforge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitsmeden


uitspoelen
uit•spoe•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) uitspoelen, (de) uitspoelingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitspoeling

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/uitspoelen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitspoelen


uitstoelen
uit•stoe•len

█ Werkwoord

■ Synoniem: stoelen

Kijk bij stoelen.


uitvliegen
uit•vlie•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) uitvliegen, (de) vlieging

1. Uit iets vliegen.
1. 1. Van jonge vogels: Het nest uitvliegen.

Verwante term: vliegvlug

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitvliegen


uitvliegopening
uit•vlieg•ope•ning

█ Zelfstandig naamwoord

Boorgat in hout waarlangs ontpopte kevers uitvliegen.

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Huisboktor, https://nl.wikipedia.org/wiki/Boktorren)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitvliegopening


uitzweten
uit•zwe•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) uitzweten

Vloeistof afscheiden door planten, in het bijzonder door de wortels. Het wetenschappelijke synoniem is exsuderen, van Latijns exsudare.

Ulmus-val

█ Zelfstandig naamwoord

De tijdelijke abrupte afname van Ulmus (iep/olm) na de ijstijd, (volgens de conventionele kennis) rond 5100 vóór heden, de overgang van het atlanticum naar het subboreaal.

Verwante termen: iepenziekte
Engelse term: elm decline

universele handzaag
uni•ver•se•le hand•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Handzaag waarmee men kan schulpen en korten.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#universele-handzaag


ursusdraad
ur•sus•draad

█ Zelfstandig naamwoord

Afrastering voor groter vee en groter wild. Ursus is een merknaam van Betafence. Deze merknaam is een soortnaam geworden.

Betafence
www.betafence.be/nl/ursus-1
www.betafence.be/nl/ursus-2
www.betafence.be/nl/ursus-tightknot-0

"soortnaam" in Wikipedia


uwe

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: ieve, ijf
■ Synoniem: venijnboom

Conifeer uit de taxusfamilie.
Taaldacht
www.taaldacht.nl/2015/10/05/eeuwen-leven-de-uwen/

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M027104
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M027052

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=19694
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=61071

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID23852

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID2617

Verwante term:
Engelse term: yew
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=yew

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uwe

naar boven


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z