U

Voorblad > U

uitbreiden
uit•bre•iden

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) uitbreiden, (de) uitbreiding

Van een bos. Groter maken aan de buitenkant. Kijk ook bij inbreiden.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitbreiden


uitdraagtang
uit•draag•tang

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: draagtang

Kijk bij draagtang.


uiterwaard
ui•ter•waard

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uiterwaard

Etymologiebank
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/uiterwaard

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uiterwaard


uitgestoken moerascipres
uit•ge•sto•ken moe•ras•ci•pres

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Hout van moerascipres dat aangetast is door een schimmel. Door de aantasting lijkt het alsof het hout uitgestoken is met een guts.

Verwante termen:
Engelse term, Noord-Amerika: pecky cipress
https://en.wikipedia.org/wiki/Taxodium_distichum#Ecology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitgestoken-moerascipres


uitgroeien
uit•groei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) uitgroeien, (de) uitgroeiing

Geleidelijk groter worden. Van natuurbelaten heggen, houtkanten, hakhout. Een volle (meerstammige) kroon ontwikkelen.

uitgroeiende heg
uit•groei•en•de heg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: uitgroeiende haag
■ Voluit: vrij uitgroeiende haag of heg
■ Antoniem: scheerhaag

Heg die men gedurende jaren niet of weinig scheert.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitgroeiende-heg


uitgroeikant
uit•groei•kant

■ Synoniem:uitgroeirand

Eén van de twee (meestal denkbeeldige) grenslijnen die het uitgroeiruim afbakenen. Eén van de twee (meestal denkbeeldige) uiterste randen van het uitgroeiruim.

Als een uitgroeiruim vierkant of rechthoekig is zijn er vier uitgroeikanten.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitgroeikant


uitgroeiruim
uit•groei•ruim

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: uitgroeiruimte

Begrensde plaats, meestal denkbeeldig begrensd, waarin de kroon van houtige planten - in het bijzonder heggen, houtkanten en struiken - zicht ten volle kunnen ontwikkelen oftewel uitgroeien.

Ruim of ruimte?
Beide woorden betekenen precies hetzelfde, maar in de loop der jaren is de betekenis van ruim verengd tot plaats onder dek in een schip. Hoog tijd om ruim terug in de huidige woordenschat te brengen met de juiste betekenis. Tenslotte is ruimte niet meer dan een afleidsel van ruim.
Nederlands ruim, Duits Raum, Engels room.

Een scheerhaag heeft een smal uitgroeiruim en een uitgroeiende heg heeft een breed uitgroeiruim.

"luchtruim" in Woordenlijst.org
www.woordenlijst.org/#/?q=luchtruim

"ruim" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M061423

"ruim" in Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/ruim

Uitgroeiruim is een woord bedacht door Carlos Montfort. Voor het eerst wereldkundig gemaakt op 9 april 2019 op Termen van Boheest.

Verwante termen:


uitham
uit•ham

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: ham, landtong

Kijk bij ham en landtong.

uitheems
uit•heems

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniemen: allochtoon, exotischWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/uitheems

https://nl.wiktionary.org/wiki/exotisch
https://nl.wikipedia.org/wiki/Exoot

Verwante termen:
Duitse termen: allochthon, ausheimisch, gebietsfremd
https://de.wikipedia.org/wiki/Allochthone_Art
www.duden.de/rechtschreibung/ausheimisch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitheems


uitkapbos
uit•kap•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: plenterbos

Kijk bij plenterbos.


uitkappen
uit•kap•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) uitkappen, (de) uitkapping

■ Synoniem: plenteren

Kijk bij plenteren.


uitlopen
uit•lo•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) uitlopen

■ Synoniem: botten

Een fase in het groeiproces van een plant waarbij de (blad-, bloem- en stengel-)knoppen in de lente open gaan.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel I.4., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M072071

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/uitlopen

"botten" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010712

"botten" in Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/botten

Verwante termen:
Duitse term: auslaufen
Engelse termen: shoot, sprout
Franse termen: pousser
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcottage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitlopen


uitloper
uit•lo•per

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stolon

Bovengrondse, horizontaal groeiende stengels die meestal na de bloei van de moederplant bovengronds ontstaan. De uitlopers wortelen aan de knopen en vormen uit de okselknoppen nieuwe plantjes.
Bramen, bijvoorbeeld, vormen uitlopers. Een uitloper die succesvol wortel schiet is een aflegger.

Een uitloper groeit uit de stengel, meestal bovengronds. Een wortelstok is een stengel die op een wortel lijkt, maar niet de kenmerken van een wortel heeft.

Wisiwis, UGent Plantentuin
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#uitloper

Verwante termen:
Duitse termen: Ausläufer, Stolo
https://de.wikipedia.org/wiki/Stolo
Engelse termen: runner, stolon
https://en.wikipedia.org/wiki/Stolon
Franse term: drageon?
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/drageon/26706

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitloper


uitrijcombinatie
uit•rij•com•bi•na•tie

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/208/encyclopedie/

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitrijcombinatie


uitrijden
uit•rij•den

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) uitrijden

1. Bijeengesleepte boomstammen uit het bos rijden.

2. Vanaf de kapplaats uitrijden met een voertuig, in plaats van uitslepen.

Verwante term:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitrijden


uitrijwagen
uit•rij•wa•gen

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/210/encyclopedie/

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitrijwagen


uitschuifbare zaag
uit•schuif•ba•re zaag

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

1. Zaag met een uitschuifbare steel. Synoniem: telescopische zaag.

2. Zaag waarvan het zaagblad in en uit het handvat geschoven kan worden.


Verwante termen:
Duitse termen: ausschiebbare Säge, (Garten/Ast)Säge mit Teleskopstiel
Engelse term: retractable (pruning) saw
Franse termen: scie (d'élagage) télescopique

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitschuifbare-zaag


uitsleepweg
uit•sleep•weg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: sleepweg

Weg in het bos waarlangs geoogst hout uitgesleept wordt.

"sleepweg" in Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M063945.re.92

Verwante termen:
Duitse termen: Rückegasse, Rückeweg
https://de.wikipedia.org/wiki/Rückeweg
Engelse term, Groot-Brittannië: ride
Engelse term, Noord-Amerika: logging trail
https://en.wikipedia.org/wiki/Logging_trail
Franse termen: cloisonnement, cloisonnement d’exploitation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitsleepweg


uitslepen
uit•sle•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) uitslepen

Geoogst hout vanaf de oogstplek naar een weg voeren.

Duitse termen: ausschleppen, holzrücken, rücken
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzrücken
Engelse term: skidding
Franse term: débarder
https://fr.wikipedia.org/wiki/Débardage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitslepen


uitsmeden
uit•sme•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) uitsmeden, (de) uitsmeding

1. Door smeden breder, platter maken.
Ten einde smeden.
Door smeden verwijderen, resp. te voorschijn halen; wegslaan, eruitslaan.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M072276

2. Synoniem: hersmeden. Een afgesleten gereedschap, zoals een ploeg of beitel, herstellen door smeden.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=M025649


Verwante term bij 2: haren, hersmeden, omsmeden
Engelse term bij 2: reforge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitsmeden


uitspoelen
uit•spoe•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) uitspoelen, (de) uitspoelingWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Uitspoeling

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/uitspoelen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitspoelen


uitstoelen
uit•stoe•len

█ Werkwoord

■ Synoniem: stoelen

Kijk bij stoelen.


uitvliegen
uit•vlie•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) uitvliegen, (de) vlieging

1. Uit iets vliegen.
1. 1. Van jonge vogels: Het nest uitvliegen.

Verwante term: vliegvlug

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitvliegen


uitvliegopening
uit•vlieg•ōpe•ning

█ Zelfstandig naamwoord

Boorgat in hout waarlangs ontpopte kevers uitvliegen.

(https://nl.wikipedia.org/wiki/Huisboktor, https://nl.wikipedia.org/wiki/Boktorren)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uitvliegopening


uitzweten
uit•zwe•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) uitzweten

Vloeistof afscheiden door planten, in het bijzonder door de wortels. Het wetenschappelijke synoniem is exsuderen, van Latijn exsudare.

Ulmus-val

█ Zelfstandig naamwoord

De tijdelijke abrupte afname van Ulmus (iep/olm) na de ijstijd, (volgens de conventionele kennis) rond 5100 vóór heden, de overgang van het atlanticum naar het subboreaal.

Verwante termen: iepenziekte
Engelse term: elm decline

universele handzaag
uni•ver•se•le hand•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

Handzaag waarmee men kan schulpen en korten.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#universele-handzaag


ursusdraad
ur•sus•draad

█ Zelfstandig naamwoord

Afrastering voor groter vee en groter wild. Ursus is een merknaam van Betafence. Deze merknaam is een soortnaam geworden.

Betafence
www.betafence.be/nl/ursus-1
www.betafence.be/nl/ursus-2
www.betafence.be/nl/ursus-tightknot-0

"soortnaam" in Wikipedia


uwe

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: ieve, ijf
■ Synoniem: venijnboom

Conifeer uit de taxusfamilie.
Taaldacht
www.taaldacht.nl/2015/10/05/eeuwen-leven-de-uwen/

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M027104
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M027052

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=19694
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=61071

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID23852

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID2617

Verwante term:
Engelse term: yew
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=yew

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/u#uwe

naar boven


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z