V

vaarboom
vaar•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kloet

Lange, dunne boomstam om een vaartuig (boot, vlot ...) in ondiep water voort te bewegen. De vaarboom wordt in de bodem gestoken waarop het vaartuig voortgeduwd wordt.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/vaarboom

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M072991

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vaarboom


vaargat
vaar•gat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: vaart
■ Synoniem: invaart

Opening in een heg, houtwal, hein waardoor men met een kar kan varen oftewel rijden.

Varen = zich voortbewegen, gaan, reizen. De huidige betekenis van varen in het Algemeen Nederlands is beperkt tot "met een vaartuig over het water gaan". Bepaalde dialectsprekers kennen de oorspronkelijke, bredere betekenis van varen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M073361.re.58

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vaargat


vaatbundel
vaat•bun•del

█ Zelfstandig naamwoord
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaatbundel

Verwante termen:
Duitse term: Leitbündel
https://de.wikipedia.org/wiki/Leitbündel
Franse term: faisceau cribro-vasculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faisceau_cribro-vasculaire
Engelse term: vascular bundle
https://en.wikipedia.org/wiki/Vascular_bundle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vaatbundel


vaatplant
vaat•plant

█ Zelfstandig naamwoord
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaatplanten

Verwante termen:
Duitse term: Gefäßpflanze
https://de.wikipedia.org/wiki/Gefäßpflanzen
Franse term: plante vasculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
Engelse term: vascular plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Vascular_plant

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vaatplant


vadem
va•dem

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm, samentrekking: vaam

1. Een oude lengtemaat die ongeveer 180 cm bedraagt.
1.1. Een oude inhoudsmaat, ongeveer 180 cm³, afgeleid van 1.
1.2. In Duitsland ook een vlaktemaat, ongeveer 180 cm², afgeleid van 1.

2. Omheining. Omspannen, omhelzen en, daarvan afgeleid, omheinen zijn mogelijk de oorsprong van vadem.
vademhout, vaamhout: hout dat bij de vadem verkocht wordt
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M073078&article=vaamhout
www.dwds.de/?q=fadenholz
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=fadenholz

klafter, klachter
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M032807
https://de.wikipedia.org/wiki/Klafter
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=klafterholz
www.dwds.de/wb/dwb/klafter
www.duden.de/rechtschreibung/Klafter
klachter, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M032807&article=klachter
klachter, www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-k/
klachter, www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RK06189
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzklafter
www.dwds.de/wb/dwb/klafterholz
www.duden.de/rechtschreibung/Klafterholz

www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=schragenholz

Verwante termen:
Duitse term: Faden.
www.dwds.de/wb/Faden
Engelse term: fathom
https://www.etymonline.com/word/fathom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vadem

Vak in vakwerk heeft betrekking op de ruimten oftewel vakken die ontstaan in het gebinte, vakken die opgevuld worden.
va•der•plant

█ Zelfstandig naamwoord

De mannelijke plant die een tweehuizige plant verwekt heeft.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vaderplant


valafstand
val•af•stand

█ Zelfstandig naamwoord

Afstand in de lengte die een boom op de begane grond inneemt na een velling.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#valafstand


valfruit
val•fruit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: kroet, raap, val, windval

Van de boom gevallen fruit dat van de grond geraapt is.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M057201
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086615&article=valfruit


windval
Datgene wat door de wind op de grond gewaaid is: bomen, takken, vruchten enz.
Bron:
artikel 1, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086615

Verwante termen:
Duitse term: Fallobst
https://de.wikipedia.org/wiki/Obstnutzung#Fallobst
Verwante Engelse term: windfall
www.thefreedictionary.com/windfall

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#valfruit


valkerf
val•kerf

█ Zelfstandig naamwoordwww.mijnwoordenboek.nl/vertaal/FR/NL/entaille%20d%27abattage

Ecopedia
www.ecopedia.be/195/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse termen: Fällkerb, Fällkerbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Fallkerb#Der_Fallkerb
Franse term: l'entaille d'abattage
Engelse term: undercut (and backcut)   

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#valkerf


vallei
val•lei

█ Zelfstandig naamwoord

■ Ingeburgerd gallicisme

Dal. Kijk bij dal.


valloof
val•loof

█ Zelfstandig naamwoord

Van Duits Falllaub. Gevallen gebladerte. In tegenstelling tot loof dat aan de bomen hangt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#valloof


valrichting
val•rich•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Richting waarin de boom valt bij het vellen.

Verwante termen:
Duitse term: Fallrichtung
Franse term: direction de chute
Engelse term: felling direction

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#valrichting


valschade
val•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Houtschade die ontstaat wanneer de boom (bij het vellen) op de bodem valt.

Verwante termen: vellen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#valschade


vanggewas
vang•ge•was

█ Zelfstandig naamwoord

In de landbouw: Een gewas dat geplant wordt om de nutriënten die na een bepaalde teelt nog in de grond zitten op te vangen. Het vanggewas wordt uiteindelijk omgeploegd waardoor de nutriënten langzaam vrij komen gedurende de komende teeltperiode. Zo voorkomt men uitspoeling van de nutriënten.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vanggewas
www.tractorfan.nl/topic/16465/
www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/Info%20op%20Mestbankloket/fiche_vanggewassen.pdf

variëteit
va•ri•e•teit

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Variëteit_(biologie)

soortnaam (cultivar)
notovar


Verwante termen:
Duitse term: Varietät_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Varietät_(Biologie)
Franse term: variété
https://fr.wikipedia.org/wiki/Variété_(botanique)
Engelse term: variety
https://en.wikipedia.org/wiki/Variety_(botany)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#varieteit


varkensdrift
var•kens•drift

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het drijven van varkens in een bos, al dan niet aan de hand van een verleend recht.

Afbeeldingen bij aten.

vaste plant
vas•te plant

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaste_plant

overblijvend

Verwante termen:
Duitse term: ausdauernde_pflanze
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausdauernde_Pflanze
Franse term: plante vivace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_vivace
Engelse termen: perennial, perennial plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Perennial_plant

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vaste-plant


vat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: tonhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Vat_(verpakking)

www.etymologiebank.nl/trefwoord/vat2

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22vat%22

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: Fass
Duitse term: Tonne
https://de.wikipedia.org/wiki/Fass
www.dwds.de/wb/Tonne
Franse term, woordverwant: tonneau
Franse term: futaille
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tonneau_(récipient)
Engelse term, woordverwant: vat
Engelse termen: barrel, tun
www.etymonline.com/word/vat
https://en.wikipedia.org/wiki/Barrel
www.etymonline.com/word/barrel
www.etymonline.com/word/tun

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vat


vatbinder
vat•bin•der

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kuiper

Iemand die vaten maakt, kuiper. Kijk bij kuiper.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=61521

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M073466

Verwante termen:
Duitse termen: Fassbender, Fassbinder

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vatbinder


vector
vec•tor

█ Zelfstandig naamwoord

Een vector is een organisme dat niet zelf een ziekte veroorzaakt, maar wel een essentiële een rol speelt bij het overbrengen van het ziekmakende biologische agentia van de ene naar de andere gastheer. Deze gastheren kunnen zowel mensen, dieren als planten zijn. Bijvoorbeeld een teek die de bacteriën van de ziekte van Lyme overdraagt.

Overbrenger van ziekten.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vector_(overbrenger_van_ziekten)

Verwante termen:
Duitse term: Vektor
https://de.wikipedia.org/wiki/Vektor_(Biologie)
Franse term: vecteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vecteur_(biologie)
Engelse term: vector
https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_(epidemiology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vector


vee

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vee

Verwante term: nutsdier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vee

Veen en ven zijn wisselvormen die dezelfde betekenis kunnen hebben. Kijk ook bij ven.

Verwante termen:
Duitse termen: moor, moorboden
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=veen&lang=nd
Franse termen: tourbe (grondsoort), tourbière (turfland)
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=veen&lang=nf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbière
Engelse term, grondsoort: peat
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=veen&lang=ne

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veen


veenbaan
veen•baan

█ Zelfstandig naamwoordwww.leestekensvanhetlandschap.nl/veenbaan

www.encyclo.nl/begrip/Veenbaan

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veenbaan


veenbrand
veen•brand

█ Zelfstandig naamwoord

Onder- en bovengrondse brand in veen. De brandstof is turf.
veen•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kienhout

Kijk bij kienhout.


veenkade
veen•ka•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: veendijkhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Veenkade_(waterkering)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtkade

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veenkade


veenvorming
veen•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van veen vormen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veen_(grondsoort)#Veenvorming

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veenvorming


veenweg
veen•weg

█ Zelfstandig naamwoord
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veenweg_(weg)

Verwante termen:
Duitse termen: Fennweg, Moorweg

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veenweg


veewerend
vee•we•rend

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend vee binnen of buiten een geheind stuk te houden. Wordt gezegd van een afrastering zoals een heg.

Verwante termen:
Duitse term: Vieh abwehrend
Franse term: résistant de bétail
Engelse term: stock proof

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veewerend


vegen
vē•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vegen, (de) veging

Met een waterloop als object: schoonmaken, de bodem en oevers van begroeiing ontdoen.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID94752

Verwante termen:

vegetatie
vē•gē•tā•tie

█ Zelfstandig naamwoord
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetatie

Verwante termen:
Duitse term: Vegetation
https://de.wikipedia.org/wiki/Vegetation
Franse term: végétation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Végétation
Engelse term: vegetation
https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vegetatie


vegetatiekunde
vē•gē•tā•tie•kun•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: fytocoenologie, fytosociologie, plantensociologie
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetatiekunde

Verwante termen:
Duitse termen: Pflanzensoziologie, Phytozönologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzensoziologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Vegetationskunde
Franse term: phytosociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytosociologie
Engelse term: phytosociology
https://en.wikipedia.org/wiki/Phytosociology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vegetatiekunde


vegetatielaag
vē•gē•tā•tie•laag

█ Zelfstandig naamwoord
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetatielaag

Verwante term: vegetatie
Duitse term: Vegetationschicht

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vegetatielaag


vegetatieperiode
vē•gē•tā•tie•pe•ri•o•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vegetatietijd
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetatieperiode

Verwante termen:
Duitse term: Vegetationsperiode
https://de.wikipedia.org/wiki/Vegetationsperiode
www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html;jsessionid=25AB42D42BAB4A4FC2B2064808698E7D.live11041?lv2=102868&lv3=102890
Franse term: période végétative
Engelse term: growing season
https://en.wikipedia.org/wiki/Growing_season

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vegetatieperiode


vegetatierust
vē•gē•tā•tie•rust

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: groeirust, winterrust

Toestand waarin een plant niet groeit. Winterrust.

Verwante termen:
Duitse term: Vegetationsruhe
www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html?lv2=102868&lv3=102892
Franse term: repos végétatif

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vegetatierust


vegetatietype
vē•gē•tā•tie•ty•pe

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:

+ Bladwijzer:


vegetatieve vermeerdering
vē•gē•tā•tie•ve ver•meer•de•ring

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]https://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetatieve_vermeerdering

Ecopedia
www.ecopedia.be/2/encyclopedie/

vegetatief vermeerderen

Verwante termen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Ungeschlechtliche_Vermehrung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vegetatieve-vermeerdering


vegetatieve voortplanting
vē•gē•tā•tie•ve voort•plan•ting

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]Wikipedai
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetatieve_vermeerdering

Ecopedia
www.ecopedia.be/2/encyclopedie/

vegetatief voortplanten

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vegetatieve-voortplanting


velbijl
vel•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: aaks, aks

Bijl om bomen te vellen. Typisch een groot, tweehandig bijl.

Verwante termen:
Franse term: cognée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cognée
Engelse term: felling axe
vel•dā•tum

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: oogstdatum

Dag waarop het hout geveld oftewel geoogst is.


veldboom
veld•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: akkerboom

Boom die in een veld staat.

Verwante termen:
Duitse term: Feldbaum
Franse term: arbre champêtre
Engelse term: field tree

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veldboom


veldbos
veld•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: veltbos

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veldbos


veldgewas
veld•ge•was

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: akkergewas

Gewas dat op het veld groeit, landbouwgewas(sen), veldvrucht(en).
Bron:
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M074049

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veldgewas


veldhaas
veld•haas

█ Zelfstandig naamwoord

Haas die in en om de velden leeft. Tegenover de haas die in de heide leeft.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M074030.re.291

Verwante termen:

veldheg
veld•heg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: akkerheg

Heg gelegen aan een veld.

Verwante termen:
Duitse term: Feldhecke
Franse term: haie champêtre
http://maisondelanature65.com/ARBRE3%20la%20haies%20et%20arbre.html
Engelse term: field hedge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veldheg


veldkapelboom
veld•ka•pel•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een boom bij een veldkapel.

2. Een boom waarin een veldkapel hangt.

Verwante termen:

veldnaam
veld•naam

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Veldnaam

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veldnaam


veldsteen
veld•steen

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Synoniem: veldkei

Steen of kei die men in de velden vindt.

Franse term: pierre des champs
Franse term voor afgeronde veldsteen: galet
www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/FR/NL/galet
Engelse term: fieldstone
https://en.wikipedia.org/wiki/Fieldstone

2. █ Zelfstandig naamwoord

2. ■ Voluit: veldbaksteen

2. Baksteen die gebakken is in een veldbrand oftewel veldoven.
2.1. Industrieel gemaakte baksteen die lijkt op een echte veldsteen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veldoven

Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/veldoven.shtml

www.youtube.com/watch?v=DoQu0pOI6hI

Verwante termen:
 • leemkuil
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veldsteen


veldsteenhoop
veld•steen•hoop

█ Zelfstandig naamwoord

Bijeengegooide of gestapelde veldstenen.


veldwachter
veld•wach•ter

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bode, vervormt tot boi/boyhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Veldwachter

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veldwachter


veldweg
veld•weg

█ Zelfstandig naamwoord

Onverharde buitenweg.

Verwante termen:
Duitse term: Feldweg

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veldweg


velhefboom
vel•hef•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: velhevelEcopedia
www.ecopedia.be/201/encyclopedie


Verwante term: hefboom
Duitse term: Fällhebel
Franse term: levier d'abattage
Engelse term: felling lever

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#velhefboom


velhevel
vel•he•vel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: velhefboom

Kijk bij velhefboom.


vellen
vel•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vellen, (de) velling

Vellen en vallen zijn woordverwant.

Verwante termen:
Duitse term: fällen. Naamwoorden van handeling: Fällen, Fällung.
Franse term: abattre. Naamwoord van handeling: coupe de bois.
Engelse term: fell. Naamwoord van handeling: felling.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vellen


vellen op water
vel•len op wa•ter

█ Werkwoordelijke woordgroep


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vellen-op-water


velling
vel•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij vellen.


velmachine
vel•ma•chi•ne

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: veller

Vierwielig motorvoertuig om bomen te vellen.

In de dagelijkse taal harvester, Noord-Amerikaans Engels.

Ecopedia
www.ecopedia.be/207/encyclopedie

Verwante term: uitrijcombinatie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#velmachine


velsnede
vel•sne•de

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/197/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse term: Fällschnitt
https://de.wikipedia.org/wiki/Fallkerb#F.C3.A4llschnitt
www.husqvarna.com/de/support/working-with-chainsaws/fallrichtung/
Franse term: couoe?
Engelse termen: back cut, felling cut

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#velsnede


velwig
vel•wig

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/194/encyclopedie/

www.mot.be/resource/Tool/velwig?lang=nl

Verwante termen:
Duitse term: Fällkeil
Franse term: coin d'abattage
Engelse term: felling wedge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#velwig


ven

█ Zelfstandig naamwoord

1. Kleine plas in bos- of heidegebied, natuurlijk gevormd.

■ Wisselvorm: veen
Ven en veen zijn wisselvormen die dezelfde betekenis kunnen hebben. Ven, vennen ,veen, venen. Hoge venen = Hoge vennen.

ven (NL) en Fenn (Nederduits) -> faign (F) -> fagne (F)

Kijk ook bij veen.
Uit het Wikipedia-artikel over faing: L'appellatif masculin FaingNotes 3 est issu directement d'un mot germanique du genre neutre, soit *fani (gotique fani « boue »)3, soit *fenni (vieux haut-allemand fenni, fenna « marais, marécage »). Le terme allemand moderne Fenn est issu du bas allemand et il est du genre neutreNotes 4. On le trouve également en Frise, aux Pays-Bas et dans les Flandres, par exemple dans la région des Hautes Fagnes, appelée Hoge Venen en néerlandaisNotes 5. Ils procèdent tous du germanique commun *fanja-, *fanjam4 signifiant « tourbière, marais ».

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#ven


venijnboom
ve•nijn•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: uwe, ijf

Komt voor in verplanten, verbramen, verruigen ...

veraarden
ver•aar•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) veraarden, (de) veraardingEcopedia

verbinden
ver•bin•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verbinden, (de) verbinding

■ Synoniemen: aaneensluiten, defragmenteren, ontsnipperen

Verbinden is een proces waarin geïsoleerde zones in het landschap met elkaar verbonden worden via een verbindingszone of verbindingszones. Bijvoorbeeld door een ecoduct, ecotunnel of lijnvormig landschapselement.

Verwante termen:
Duitse term: verbinden. Naamwoorden van handeling: Verbinden, Verbindung
Franse termen: associer, faire le rapprochement, rapprocher
Engelse term: connect


verbinding
ver•bin•ding

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij verbinden.


verbindingszone
ver•bin•dings•zo•ne

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: corridor
■ Kortweg; verbinding


verbond
ver•bond

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Verbond_(vegetatiekunde)

Verwante term: vegetatiekunde

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verbond


verbossen
ver•bos•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verbossen, (de) verbossing
verbossing
ver•bos•sing

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij verbossen.


verbramen
ver•bra•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verbramen, (de) verbraming

1. Overwoekeren door bramen.

Verbraming: oorzaken en ecologische plaats. Door Rienk-Jan Bijlsma. http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document;docid=495487

http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document;docid=495487

2. Op een bepaalde plaats bramen laten gedijen, na natuurlijke of kunstmatige aanplanting.

3. Bramen aanbrengen op jonge boom- of struikaanplant om veevraat te weren.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M074906

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verbramen


verdampen
ver•dam•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handelen: (het) verdampen, (de) verdamping

Artikel in voorbereiding.

evaporatie, transpiratie , kroon

Verwante term: absorbtie
Engelse term: transpire. Naamwoord van handeling: transpiration

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verdampen


verdamping
ver•dam•ping

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij verdampen.


verdichten
ver•dich•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verdichting, (de) verdichtingVerwante term: bodemverdichting

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verdichten


verdichting
ver•dich•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij verdichten.


verdichtingsgrens
ver•dich•tings•grens

█ Zelfstandig naamwoord

Mate van druk op het bodemoppervlak waarbij bodemverdichting optreedt.
ver•dor•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verdorren, (de) verdorring

■ Synoniem: verdrogen

1. Ergatief: dor worden.

2. Overgankelijk: dor maken.

Bron van 1. en 2.: https://nl.wiktionary.org/wiki/verdorren


verdrogen
ver•dro•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verdrogen, (de) verdroginghttps://nl.wikipedia.org/wiki/Verdroging

Ecopedia
www.ecopedia.be/261/encyclopedie/

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verdrogen


verdroging
ver•dro•ging

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij verdrogen.


verduisteren
ver•duis•te•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) verduisteren, (de) verduistering

Als kunstmatig proces: planten in het donker zetten om fotosynthese of bloei tijdelijk te verhinderen.

Verwante term: winterrust

verduurzamen
ver•duur•za•men

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) verduurzamen, (de) verduurzaming

Duurzaam maken, conserveren, houdbaar maken, tegen bederf beveiligen.
ver•duur•za•ming

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk verduurzamen.


veredelen
ver•ēde•len

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) veredelen, (de) veredelinghttps://nl.wikipedia.org/wiki/Plantenveredeling


Een opname over het veredelen van kastanje in het zuiden van Frankrijk.

Verwante termen:
 • cultivar
 • cultiveren
 • enten
 • kruisen
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veredelen


veredelingsplaats
ver•ēde•lings•plaats

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: entplaats

Kijk bij entplaats.


verenkelen
ver•en•ke•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verenkelen, (de) verenkeling

1. Kiemplanten uit hun gemeenschappelijk bed halen en ze in potjes zetten of meer plaats geven.

2. Bij het snoeien van leifruitbomen ervoor zorgen dat een gesteltak eindigt op slechts één scheut.

https://youtu.be/FEEFmUR4CXE?t=16s

Verwante termen:
ver•groei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vergroeien, (de) vergroeiing

■ Synoniem: aaneengroeien

Aan elkaar groeien van zaken die eigenlijk gescheiden hadden moeten blijven.
Bron:
https://nl.wiktionary.org/wiki/vergroeiing

https://nl.wiktionary.org/wiki/aaneengroeien

Verwante termen:
Duitse term: verwachsen. Naamwoord van handeling: Verwachsen, Verwachsung
www.duden.de/rechtschreibung/verwachsen_entwickeln_verschwinden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vergroeien


verhouten
ver•hou•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verhouden, (de) verhouting

Houtig worden, het aanschijn en de aard van hout krijgen.
Bron, bewerkte tekstovername:
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M076051

Verwante termen:
Duitse term: verholzen. Naamwoorden van handeling: Verholzen, Verholzung
https://de.wikipedia.org/wiki/Verholzung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verhouten


verhoutende planten
ver•hou•ten•de plan•ten

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

1. Planten die hout vormen.

2. Planten die houtig worden.

Verwante termen:
ver•jon•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verjongen, (de) verjonging

Jonger maken of worden. Gezegd van een bosbestand.

https://nl.wiktionary.org/wiki/verjongen

(natuurlijke en kunstmatige verjonging)

Verwante term:
Duitse term: verjüngen. Naamwoord van handeling: Verjüngung
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturverjüngung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verjongen


verjonging
ver•jon•ging

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij verjongen.


verjongingskap
ver•jon•gings•kap

█ Zelfstandig naamwoord

Kap in een bos die verjonging mogelijk maakt.

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/schermboom

Verwante termen:
Franse termen: recépage (?), coupe de rajeunissement

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verjongingskap


verjongingswijze
ver•jon•gings•wij•ze

█ Zelfstandig naamwoord

Wijze waarop verjongd wordt in de bosbouw.

(natuurlijk of kunstmatig)

Verwante term: bosbouw
Duitse term: Verjüngungsart
http://research-manager.net/efc_glossar/glossar_index/glossar_details.php?title=V&content=V.html

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verjongingswijze


vermicultuur
ver•mi•cul•tuur

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Wormenbak

Verwante term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vermicultuur


verkernen
ver•ker•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verkernen, de verkerningEcopedia
www.ecopedia.be/356/encyclopedie

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=A015356

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verkernen


verkerning
ver•ker•ning

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk verkernen.


verkleuren
ver•kleu•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verkleuren, (de) verkleuring

Van kleur veranderen. In bladeren, levend hout en dood hout.

Engelse term: discolor

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verkleuren


verkolen
ver•ko•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verkolen, (de) verkoling

■ Synoniem: verschroeien. Naamwoorden van handeling: (het) verschroeien, (de) verschroeiing

Materiaal verbranden zonder dat er sprake is van vuur. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Verschroeiing
Een proces van verandering tot kool of houtskool ondergaan. Bron: https://nl.wiktionary.org/wiki/verkolen

Men kan planken van bepaalde houtsoorten verduurzamen door ze aan te buitenkant aan te branden tot ze zwart zijn. In Japan doet men dit met cederhout, daar Shou Sugi Ban genoemd.Verwante termen:
Engelse term: char. Naamwoord van handeling: charring

verkoop op stam
ver•koop op stam

█ Woordgroep

Verkoop van staande bomen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verkoop-op-stam


verlanden
ver•lan•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verlanden, (de) verlandingEcopedia
www.ecopedia.be/350/encyclopedie/

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verlanding

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verlanden


verlanding
ver•lan•ding

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij verlanden.


verlengde kraag
ver•leng•de kraag

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: verlengde takkraag

Bij een loofboom, vooral bij eik: Als een tak afsterft zou die idealer wijze van de boom moeten verwijderd worden. Dan kan de boom die wonde overwallen. Een hangende dode tak is een opening waardoor schimmels in de boom kunnen dringen. De boom probeert tevergeefs de open plek te overwallen waardoor een verlengde kraag ontstaat.

Verwante termen: kraag, overwallen


verlies
ver•lies

Kijk bij:


verloop
ver•loop

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/423/encyclopedie

Verwante term: volhoutigheid

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verloop


vermeerderen
ver•meer•de•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vermeerderen, (de) vermeerdering

In aantal (laten) toenemen.
Duitse term: vermehren
Franse term: multiplier
Engelse termen: propagate

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vermeerderen


vermeerderen door middel van aanaarden
ver•meer•de•ren door mid•del van aan•aar•den

█ Werkwoordelijke woordgroep

■ Kortweg: aanaarden

Van een plant: Wortelvorming uitlokken door de onderkant van de stam te bedekken met aarde.


vermogen
ver•mo•gen

█ Zelfstandig naamwoord

Van een individu of een populatie: De kracht bezitten tot, bestand zijn tegen iets.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M077101
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID53792

Verwante term: vitaliteit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vermogen


vermolmen
ver•mol•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vermolmen, (de) vermolming

Tot molm worden.

Verwante term: molm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vermolmen


vernatten
ver•nat•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vernatten, (de) vernattingDuitse term: vernässen. Naamwoord van handeling: Hydromorphierung, Vernässen, Vernässung
https://de.wikipedia.org/wiki/Vernässung
www.duden.de/rechtschreibung/naessen
www.spektrum.de/lexikon/geographie/hydromorphierung/3639
Franse term, naamwoord van handeling: hydromorphie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydromorphie
Engelse term: waterlog
https://en.wikipedia.org/wiki/Waterlogging_(agriculture)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vernatten


vernatting
ver•nat•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij vernatten.


verplanten
ver•plan•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) verplanten, (de) verplanting

Elders planten.


Verwante termen:
Duitse term: verpflanzen
Franse term: transplanter
Engelse termen: replant, transplant
https://en.wikipedia.org/wiki/Transplanting

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verplanten


verplanting
ver•plan•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij verplanten.


verplantmachine
ver•plant•ma•chi•ne

█ Zelfstandig naamwoord

Machine om opgaande bomen met wortelkluit uit de grond te halen om ergens anders te planten.

Verwante term: verplanten
Duitse term: Verpflanzmaschine
Franse term: Transplanteuse (d'arbre)
Engelse term: tree spade
https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_spade

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verplantmachine


verrotten
ver•rot•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verrotten, (de) verrotting

Vergaan door rotten.
Verwante term: roten
Duitse term: verwesen. Naamwoorden van handeling: Verwesen, Verwesung
https://de.wikipedia.org/wiki/Verwesung
Franse term: décomoser. Naamwoord van handeling: décomposition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Décomposition
Engelse term: decompose. Naamwoord van handeling: decomposition
https://en.wikipedia.org/wiki/Decomposition

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verrotten


verruigen
ver•rui•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verruigen, (de) verruigingEcopedia
In beheer: laten verruigen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verruigen


verruiging
ver•rui•ging

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij verruigen.


vers hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Recent gekapt hout, ongedroogd.

Verwante termen:
Duitse term: frisches Holz
Engelse term: green wood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vers-hout


verschralen
ver•schra•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verschralen, (de) verschraling

■ Synoniem: verarmenEcopedia
ver•slem•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verslempen, (de) verslemping

http://bodemacademie.nl/bodemkwaliteit/bodemverstoring/verslemping/

Van het werkwoord slempen + voorvoegsel ver- (geeft een verandering aan). https://nl.wiktionary.org/wiki/ver-

slempen
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slempen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verslempen


versnipperaar
ver•snip•pe•raar

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Versnipperaar

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#versnipperaar


versnipperen
ver•snip•pe•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) versnipperen, (de) versnippering

■ Synoniem: fragmenteren. Naamwoorden van handeling: (het) fragmenteren, (de) fragmentatie

1. Hout in snippers versnijden.

Verwante termen bij 1
Engelse term bij 1: chip, woodchip

2. Habitats fragmenteren. Habitats verkleinen en afstand tussen habitats scheppen.

Ecopedia
www.ecopedia.be/231/encyclopedie/

Verwante termen bij 2:

versnippering
ver•snip•pe•ring

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij versnipperen.


verspanen
ver•spa•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verspanen, (de) verspaninghttps://nl.wikipedia.org/wiki/Verspanen

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A015424

Verwante termen:
Duitse term: Zerspanen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zerspanen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verspanen


verspaning
ver•spa•ning

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij verspanen.


verspenen
ver•spe•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verspenen, (de) verspeningver•sprei•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verspreiden, (de) verspreiding

Over een groter oppervlak uitbreiden.
Bron:
https://nl.wiktionary.org/wiki/verspreiden

www.etymologiebank.nl/trefwoord/spreiden

Verwante termen:
Duitse term: ausbreiten. Naamwoorden van handeling: Aubreiten, Ausbreitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausbreitung_(Biologie)
Franse term: disperser. Naamwoord van handeling: dispersion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dispersion_(biologie)
Engelse term: disperse. Naamwoord van handeling: dispersal
https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_dispersal

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verspreiden


verspreidingsgebied
ver•sprei•dings•ge•bied

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: areaalhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Verspreidingsgebied

Ecopedia
www.ecopedia.be/149/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse termen: Areal, Verbreitungsgebiet
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbreitungsgebiet
Franse term: range
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_de_répartition
Engelse term: aire de répartition
https://en.wikipedia.org/wiki/Range_(biology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verspreidingsgebied


verspreidingsvermogen
ver•sprei•dings•ver•mō•gen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: dispersiecapaciteit
Verwante termen:

+ Bladwijzer:


versteend
ver•steend

█ Bijvoeglijk naamwoordhttps://nl.wiktionary.org/wiki/versteend

https://nl.wikipedia.org/wiki/Versteend_hout

Verwante termen:
Duitse termen: versteint, versteinerter Baum, Versteinerter Wald
https://de.wikipedia.org/wiki/Versteinerter_Wald
Franse termen: arbre pétrifié, bois pétrifié, pétrifié
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_pétrifié
Engelse termen: petrified, petrified tree, petrified wood
https://en.wikipedia.org/wiki/Petrified_wood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#versteend


verstek
ver•stek

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Verstek_(hoek)

Verwante term:
Duitse term: Gehrung
https://de.wikipedia.org/wiki/Gehrung
Franse term: onglet
Engelse termen: mitre, mitre joint
Engelse termen: Noord-Amerika: miter, miter joint
https://en.wikipedia.org/wiki/Miter_joint
█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verstoren, (de) verstoringhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Verstoring_(ecologie)

(verstoring in habitat (rust), successie)
Duitse term: stören. Naamwoord van handeling: Störung
https://de.wikipedia.org/wiki/Störung_(Ökologie)
Franse term: déranger. Naamwoord van handeling: dérangement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dérangement_(écologie)
Engelse term: disturb. Naamwoord van handeling: disturbance
https://en.wikipedia.org/wiki/Disturbance_(ecology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verstoren


verstrijkende wortel
ver•strij•ken•de wortel

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Een wortel die ver strijkt onder en/of aan de oppervlakte.

strijken:
Verwante termen:
Duitse termen: weitreichende Wurzeln, weitstreichende Wurzeln

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verstrijkende-wortel


verstuiven
ver•stui•ven

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) verstuiven, (de) verstuiving

Van de wind: blazend verplaatsen.
overstuiven: met stuifzand bedekken door de wind

vertakken
ver•tak•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) vertakken, (de) vertakking

Zich in takken splitsen.
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=vertakken&lang=nn

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vertakking

Verwante termen:
Duitse term: verzweigen. Naamwoorden van handeling: Verzweigen, Verzweigung
https://de.wikipedia.org/wiki/Verzweigung
Franse termen: brancher, ramifier. Naamwoorden van handeling: branchement, ramure, ramification
Engelse termen: branch, branch out, fork
https://en.wiktionary.org/wiki/branch#Verb
https://en.wiktionary.org/wiki/branch_out
https://en.wiktionary.org/wiki/fork#Verb

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vertakken


vertakking
ver•tak•king

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij vertakken.


vervangbiotoop
ver•vang•bio•toop

█ Zelfstandig naamwoordVerwante termen:

vervangingsgemeenschap
ver•van•gings•ge•meen•schap

█ Zelfstandig naamwoord

Levensgemeenschap die als gevolg van het actuele landgebruik door de mens de plaats inneemt van de oorspronkelijke, natuurlijke levensgemeenschap.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vervangingsgemeenschap


verwelken
ver•wel•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verwelken, (de) verwelkinghttps://nl.wiktionary.org/wiki/verwelken

Duits: welk
www.duden.de/rechtschreibung/welk

Verwante termen:
 • bloem
 • uitdrogen
 • verdrogen
Duitse termen: verwelken, welken
www.duden.de/rechtschreibung/verwelken
www.duden.de/rechtschreibung/welken
Franse termen, wederkerende werkwoorden: se faner, se flétrir
Engelse term: wither
www.etymonline.com/word/wither

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verwelken


verval
ver•val

█ Zelfstandig naamwoord

Aanzienlijke afname van vitaliteit, rot.

Verwante termen:
Engelse term: decay

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verval


vervalboom
ver•val•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom waarin een proces van verval is ingetreden. Door ouderdom of door externe gebeurtenissen (sneeuwbreuk, onkundig snoeien, inslag van een auto-ongeval ...) neemt de vitaliteit af.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vervalboom


vervilten
ver•vil•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vervilten, (de) vervilting

Situatie of proces waarin bepaalde grassoorten zodanig domineren dat ze het vegetatiedek volledig afsluiten waardoor veel soorten kruiden worden verdrongen.

Ecopedia
www.ecopedia.be/236/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: verfilzen. Naamwoorden van handeling: Verfilzen, Verfilzung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vervilten


vervilting
ver•vil•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij vervilten.


vervuurd
ver•vuurd

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij vuur.


verwaarloosd
ver•waar•loosd

█ Bijvoeglijk naamwoord

Veronachtzaamd. Hakhout, knotbomen en heggen die niet regelmatig gesnoeid worden zijn verwaarloosd.

Verwante termen:
Duitse term: vernachlässigt
Franse term: négligé
Engelse term: derelict

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verwaarloosd


verwerker
ver•wer•ker

█ Zelfstandig naamwoordEcopedia
www.ecopedia.be/215/encyclopedie/

Verwante term: bosbouw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verwerker


verzagen
ver•zā•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) verzagen

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M079553

Verwante term: kantrechten
Duitse term: zersägen
Engelse term: slab
www.thefreedictionary.com/slab
www.merriam-webster.com/dictionary/slab

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verzagen


verzamelsuffix

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: collectiefsuffix, verzamelachtervoegsel


Suffix dat een verzameling vormt. -t is een veel voorkomend verzamelsuffix, zoals in Hasselt, Herent, Boekt ...

-itja
locatief (locatief suffix)
https://nl.wiktionary.org/wiki/locatief
Verwante wisselvormen in vreemde talen: -etum in salicetum, aie in futaie

-aie (fütaie, pinaie, chênaie, charmaie ...)
-etum

Verwante term: diminutiefsuffix

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verzamelsuffix


Engelse term: counter sink drill
https://en.wikipedia.org/wiki/Countersink

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verzinkboor


veteraanboom
ve•te•raan•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Oude boom. Deze term is afkomstig van Groot-Brittannië (veteran tree). Bomen hebben niet als soldaten in een oorlog gevocht en daarom is veteraanboom een ontraden term. Oudboom en ouderling zijn alternatieven.

Verwante termen:
Engelse term: veteran tree

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veteraanboom


verzuring
ver•zu•ring

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van verzurenEcopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/verzuring

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/natuurlijke-verzuring

https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzuring

Verwante term: zuurminnend
Duitse term: Versauerung
Franse term: acidification
Engelse term: acidification

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verzuring


vezel
ve•zel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: houtvezel

Kijk bij houtvezel.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vezel


vezelhout
ve•zel•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: spaanhout

Samenvattende naam voor hout dat wordt gebruikt voor de papierpulpfabrikage en voor de fabricage van spaan- en vezelplaten. Daarbij gaat het in de regel om dun rondhout (ruw hout uit het bos) en om chips en houtafval die beide vrijkomen bij de verwerking van zaaghout.
Bron, bewerkte tekst:
www.probos.nl/bosberichten-1984/580-ontwikkelingen-rond-vezelhout

(Sortimenten die geschikt zijn voor de fabricage van spaanplaat of vezelplaat.)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vezelhout


vezelplaat
ve•zel•plaat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: spaanplaat

Kijk bij spaanplaat.


vezelplant
ve•zel•plant

█ Zelfstandig naamwoord

Plant die verspinbare vezels levert.
Bron:
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M079930.re.161

vezel
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=vezel&lang=nn

Verwante termen:
Duitse term: Faserpflanze
https://de.wikipedia.org/wiki/Faserpflanze
Franse term: plante à fibres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_à_fibres
Engelse termen: fiber crop (cultuurterm), fibrous plant (natuurterm)
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiber_crop

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vezelplant


vierlijnige dreef
vier•lij•ni•ge dreef

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Dreef die bestaat uit vier bomenrijen, twee rijen aan elke kant van de weg.

vier•schā•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vierschalen, (de) vierschaling

Gezegd van gevelde boomstammen. Er aan vier kanten de schaal afzagen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080015.re.179


vijlen
vij•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vijlen, (de) vijling

Werken of bewerken met een vijl.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vijlen


vijver
vij•ver

█ Zelfstandig naamwoord


vim

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: vijm, vijn


Verwante termen:

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vistrap

Verwante term: sluis

+ Bladwijzer:


visweer
vis•weer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: weer

Kijk bij weer.


vitaliteit
vi•ta•li•teit

█ Zelfstandig naamwoord

Levenskracht van een individu of populatie.
Duitse term: Vitalität
https://de.wikipedia.org/wiki/Vitalität
Franse term: vitalité
https://fr.wiktionary.org/wiki/vitalité
Engelse termen: vigour, vitality
https://en.wikipedia.org/wiki/Vitality

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vitaliteit


vits

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: vitse, vitsel, vitselstek

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vitselstek

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080563.re.4
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080566

Verwante termen:
Duitse termen: Fitsche, Fitschel, Fitze, Fitzel
www.woerterbuchnetz.de/RhWB?lemma=fitschen_i
c. eine Wand, Mauer f. aus Fitschen 1 b flechten; de Murre wore va Riser en Lehm gefetscht Eup-Raeren. —
www.woerterbuchnetz.de/PfWB?lemma=fitsche
www.woerterbuchnetz.de/RhWB?lemma=fitsche
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PF03438
b. -e- Flechtrute im Fachwerk des alten Bauernhauses, Fitzgerte (gerte = gaard)
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PF03440
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RF02919

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vits


vitsen
vit•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) vitsenhttp://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=66448

www.restauratieambacht.be/index.php?option=com_content&task=view&id=641&Itemid=860

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080566.re.10

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vitsen


vlaaienmand
vlaai•en•mand

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vlaaienkorf

Mand met schappen en een deur waarin de bakker vlaaien vervoerde.

dekselvlaai, linzenvlaai
https://de.wikipedia.org/wiki/Linzer_Torte
Vlaak is woordverwant aan vlechten. -> www.etymologiebank.nl/trefwoord/vlaak2

Verwante term:

vlag

█ Zelfstandig naamwoord

1. Synoniem van plag. De eerste letters verschuiven van klank. Kijk bij plag.

2. Synoniem van vlaak. Kijk bij vlaak.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlag


vlaggen
vlag•gen

█ Werkwoord

■ Wisselvorm: plaggen

Kijk bij plaggen.


vlaggenzeis
vlag•gen•zeis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: plaggenzeis. (Vlag is een wisselvorm van plag.)
Vlag is een wisselvorm van plag.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlaggenzeis


vlakdekkend
vlak•dek•kend

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: gebiedsdekkend

Gaande over het hele gebied. Een vlakdekkend onderzoek is een onderzoek dat het hele onderzoeksgebied bestrijkt.

Verwante term: inventariseren

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlakdekkend


vlakvormig landschapselement
vlak•vor•mig land•schaps•ele•ment

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Vennen en vijvers zijn voorbeelden van vlakvormige landschapselementen.

vlakwortelaar
vlak•wor•te•laar

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

Een boom of struik met een oppervlakkig wortelgestel.

Verwante termen:
Duitse term: Flachwurzler
https://de.wikipedia.org/wiki/Flachwurzler
Franse term: arbre à racines superficielles

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlakwortelaar


vlakwortelend
vlak•wor•te•lend

█ Bijvoeglijk naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080654.re.88
Vlakwortelend worden die planten (bomen) genoemd, die wortels slechts in de bovenste 1/2 m grond tot ontwikkeling brengen, ook waar de grond veel dieper bewortelbaar is,

Verwante termen:
Duitse term: Flachwurzelnd
Engelse term: shallow-rooted/-rooting
vlam•hout

█ Zelfstandig naamwoordhttp://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080681.re.83

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlamhout


vlamhoutje
vlam•hout•je

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: stekje, stekske

vlas•braak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: vlasbrake, vlasbrakel
■ Friese wisselvormen: houbraak, houbrake
■ Synoniem: knap
knap
Patroniemen: Houbrake, Houbraken, Houtbrake, Houtbraken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_Houbraken

Verwante termen:
Duitse termen: Breche, Flachsbreche
https://de.wikipedia.org/wiki/Breche
Engelse termen: brake, flax brake

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlasbraak


vlasrootput
vlas•root•put

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: rootput

Put waarin vlas geroot wordt.

Verwante termen:
Duitse term: Flachsrotte
https://de.wikipedia.org/wiki/Flachsrotte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlasrootput


vlechtbaar
vlecht•baar

█ Bijvoeglijk naamwoord

Gezegd van hout dat voldoende buigzaam is om mee te vlechten.

https://nl.wiktionary.org/wiki/-baar

Verwante termen:

vlechten
vlech•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) gevlecht), (het) vlechten, (de) vlechting

■ Synoniem: breien

1. Op een regelmatige manier bepaalde zaken over elkaar slaan of leiden. Die zaken kunnen zijn: vlechtroeden, gekliefde banden (mandenvlechten) en stammen van struiken in een vlechtheg.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011458&article=breyen
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vlechten

gevlecht
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A007913

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: flechten. Naamwoorden van handeling: Flechten, Flechtung
Franse term bij 1: tresser. Naamwoord van handeling: tressage
https://fr.wiktionary.org/wiki/tresser
https://fr.wiktionary.org/wiki/tressage
Engelse term bij 1: weave. Naamwoord van handeling: weaving

2. Handeling van een stroom die doet denken aan vlechten in betekenis 1. Een vlechtende stroom bestaat uit kanaaltjes die in elkaar overgaan en elkaar kruisen - als de strengen van een vlecht - vlechtend door de stroomvlakte.
3. Wortelgroeiwijze van beuk die doet aan vlechten in betekenis 1.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlechten


vlechtheg
vlecht•heg

█ Zelfstandig naamwoord

Heg waarin stammen of takken gevlochten zijn. Dit werd vroeger gedaan om een heg veewerend te maken.https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlechtheg

vlecht•lei•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vlechtleiden, (de) vlechtleiding

Al vlechtend leiden. Gesteltakken in een scheerhaag vlechtend leiden om de haag veewerend te maken. De eindscheuten in een gekruiste scheerheg vlechtend leiden.

Verwante termen:

vlechtroede
vlecht•roe•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: teen, wis, wijm

Roede waarmee men kan vlechten.

Verwante termen:
Duitse termen: Flechtrute, Kneie

"im wasserbau, die kleinen weidenstecklinge auf böschungen u. ä.; der ort, wo sie gepflanzt werden, heiszt das kneienbette. es ist nd., an der untern Elbe, s. bei Richey 129 kneyen pl., saliceta palustria, junge weiden wie man sie dort in menge baut zum gebrauch der korbmacher"
Bron:
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GK08743

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlechtroede


vlechtwerk
vlecht•werk

█ Zelfstandig naamwoord

1. Gevlochten gebruiksgoed.

2. Arbeid die bestaat uit vlechten.

gevlecht
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A007913

Verwante termen:
Franse term: vannerie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vannerie
Engelse term: basketry
https://en.wikipedia.org/wiki/Basket_weaving

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlechtwerk


vlezig
vle•zig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van eetbare vruchten: met veel en sappig weefsel.
Bron:
artikel 6.a., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080797

Verwante term: vrucht

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlezig


vliegvlug
vlieg•vlug

█ Bijvoeglijk naamwoord

In staat om te vliegen. Wordt van jonge vogels gezegd.
Vliegvlug is een tautologie omdat het woord vlug oorpsronkelijk in staat om te vliegen betekent.
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vlug

vlierazijn
vlier•azijn

█ Zelfstandig naamwoord

Op vlierbloemen getrokken azijn.
Bron:
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080938.re.13

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlierazijn


vlierbloesemdrank
vlier•bloe•sem•drank

█ Zelfstandig naamwoord

Drank waarin men vlierbloesem heeft laten trekken.
Holunderblüten

vlierboom
vlier•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Tot een boom uitgegroeide vlier.

"Vuilbomenhout, of Vlierbomenhout, anders Sprenkelhout, houd men voor 't allerbeste (t.w. om houtskool te maken)"
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080944&article=houtskool

Vlierkool, houtskool van vlierhout.
  V. DALE [1950].
Voor het maken van houtskool voor slijpdoeleinden kunnen we het best gebruik maken van vlierhout … Het … zelf stoken van vlierkool vereist een bepaalde handigheid,   HAMMES, Goud 210 [1944].
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080938&article=houtskool

Verwante term: boom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlierboom


vlierfluit
vlier•fluit

█ Zelfstandig naamwoord

Fluit gemaakt van vlierhout. Het werkwoord flierefluiten zou afkomstig zijn van lanterfantend op een vlierfluit spelen.

vlierolie
vlier•olie

█ Zelfstandig naamwoord

Olie gewonnen uit de pitten van vlierbessen of uit de bladeren van de wilde vlier.
Bron:
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080938.re.61

Verwante termen: etherische olie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlierolie


vlierpot
vlier•pot

█ Zelfstandig naamwoord

Pot waarin men vlier laat trekken.
Bron:
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080938.re.68

Verwante term: vlierbloesemdrank

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlierpot


vliet

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: vloed.

Kijk bij vloed.


vlindertrek
vlin•der•trek

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Trekvlinder#Algemeen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlindertrek


vloed

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het stromen van water. Stromend water.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=66825

Verwante term:
2. Wisselvormen: vliet, vloet. Stroomnaam, naar betekenis 1.
vloedgraaf, vloedgracht
Duits Fluss en Fans flux zijn waarschijnlijk woordverwant.

www.etymonline.com/word/flow

3. Beweging en waterstand van een getijdewater.
3.1. Toenemend getijde.
3.2. Hoogwater, waterstand op zijn hoogst.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vloed


vloedbos
vloed•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: getijdenbos

Bos dat onder invloed staat van zoetwatergetij. (bron: www.encyclo.nl/begrip/vloedbos)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vloedbos


vloedbranding
vloed•bran•ding

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vloedbranding

Verwante termen:
Duitse term: Gezeitenwelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Gezeitenwelle
Franse term: mascaret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mascaret
Engelse term: tidal bore
https://en.wikipedia.org/wiki/Tidal_bore

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vloedbranding


vloedgracht
vloed•gracht

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: vloedgraaf

vlegel
vle•gel

█ Zelfstandig naamwoord
■ Voluit: dorsvlegelhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Dorsvlegel

www.mot.be/resource/Tool/vlegel?lang=nl

Verwante termen:
Duitse term: Flegel. Dreschflegel
www.dwds.de/wb/Flegel#2
https://de.wikipedia.org/wiki/Dreschflegel
Franse term: fleau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fléau_(agriculture)
Engelse term: flail
https://en.wikipedia.org/wiki/Flail

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlegel


vloeien
vloei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) vloei, (het) vloeien, (de) vloeiing

■ Synoniem: stromen
vloei

Duitse term: flöen
Duitse term, uit het Waals: fluxen

vloeiveld
vloei•veld

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Vloeiveld

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vloeiveld


vloeiweide
vloei•wei•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: watering, weteringhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Vloeiweide

www.leestekensvanhetlandschap.nl/vloeiweide

Verwante termen:
Duitse termen: Flosswiese, Flösswiese

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vloeiweide


vlot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: houtvlot

Aaneengebonden boomstammen die over het water vervoerd worden.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlot

Verwante termen:
Duitse term: Flöß
Franse term: flotte, radeau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Radeau
Franse term, woordverwant: flotte
https://fr.wiktionary.org/wiki/flotte
Engelse term: fleet, float, raft
www.etymonline.com/word/fleet
www.etymonline.com/word/float
https://en.wikipedia.org/wiki/Raft
www.etymonline.com/word/raft

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlot


vlotbeek
vlot•beek

█ Zelfstandig naamwoord

Beek die geschikt is om er op te vlotten.
Bron:
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M081133.re.9&article=vlotbeek

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlotbeek


vlotgoot
vlot•goot

█ Zelfstandig naamwoord

Goot waardoor in het gebergte gevelde boomstammen in snelstroomend water omlaag gevoerd worden.
Bron:
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M081133.re.10&article=vlotgoot

Verwante term: vlotten

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlotgoot


vlotkanaal
vlot•ka•naal

█ Zelfstandig naamwoord
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M081133.re.11

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlotkanaal


vlotten
vlot•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) vlottenhttp://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M081133

www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/aanvullende_teksten/varen/teksten.php?tekst=vlotvaart

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlotterij

Verwante termen:
Duitse term: flößen. Naamwoord van handeling: Flößen
https://de.wikipedia.org/wiki/Flößerei
Franse term: flotter. Naamwoord van handeling: flottage
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/flotter/34242
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flottage_du_bois
Engelse term: float. Naamwoord van handeling: floating
Engelse term, woordverwant: fleet. Naamwoord van handeling: fleeting
https://en.wikipedia.org/wiki/Timber_rafting
https://en.wikipedia.org/wiki/Log_driving
www.etymonline.com/word/float
www.etymonline.com/word/fleet

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlotten


vlotter
vlot•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Mens, vroeger typisch een man, die op de houtvlotten werkt.

Verwante termen:
Franse term: flotteur
https://fr.wiktionary.org/wiki/flotteur

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlotter


vlotterij
vlot•te•rij

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Vlotterij

Verwante termen:
Duitse term: Flößerei
https://de.wikipedia.org/wiki/Flößerei
Franse term: flottage du bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flottage_du_bois
Engelse term: timber rafting
https://en.wikipedia.org/wiki/Timber_rafting

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlotterij


vlottershaak
vlot•ters•haakEncyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/vlottershaken

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlottershaak


voedingsstof
voe•dings•stof

■ Wisselvorm; voedingstof
-arm en -rijk

Verwante termen:
Duitse term: Nährstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Nährstoff
Franse term: nutriment
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nutriment
Engelse term: nutrient
https://en.wikipedia.org/wiki/Nutrient

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voedingsstof


voedingsstofarm
voe•dings•stof•arm

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: oligotroof, voedselarm

Gezegd van bodem: arm aan voedingsstoffen.

Verwante termen:
Duitse term: nähr­stoff­arm
www.duden.de/rechtschreibung/naehrstoffarm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voedingsstofarm


voedingsstofrijk
voe•dings•stof•rijk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: eutroof, voedselrijk

Gezegd van bodem: rijk aan voedingsstoffen.

Verwante termen:
Duitse term: nähr­stoff­reich
www.duden.de/rechtschreibung/naehrstoffreich

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voedingsstofrijk


voetafdruk
voed•af•druk

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologische_voetafdruk

Ecopedia
www.ecopedia.be/54/encyclopedie/

Verwante term: duurzaamheid
Duitse term: Ökologischer Fußabdruck
https://de.wikipedia.org/wiki/Ökologischer_Fußabdruck
Franse term: empreinte écologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_écologique
Engelse term: ecological footprint
https://en.wikipedia.org/wiki/Ecological_footprint

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voetafdruk


voedselarm
voed•se•larm

█ Zelfstandig naamwoord

1. Synoniem voor voedingsstofarm, zoals in voedingsstofarme bodem.

2. Een biotoop arm aan voedsel voor fauna is voedselarm.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voedselarm


voedselbiotoop
voed•sel•bio•toop

█ Zelfstandig naamwoord

Biotoop waarin dieren voedsel vinden.

Verwante termen:
Duitse term: Nahrungsbiotop

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voedselbiotoop


voedselbron
voed•sel•bron

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wiktionary.org/wiki/voedselbron

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voedselbron


voedselketen
voed•sel•ke•ten

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Voedselketen

Verwante termen: natuurlijk evenwicht
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voedselketen


voedselopname
voed•sel•op•na•me

█ Zelfstandig naamwoord

Het opnemen van voedingsstoffen.

voedselplant
voed•sel•plant

█ Zelfstandig naamwoord

Plant die een diersoort of -soorten tot voedsel dient.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voedselplant


voedselrijk
voed•sel•rijk

█ Zelfstandig naamwoord

1. Synoniem voor voedingsstofrijk, zoals in voedingstofrijke bodem.

2. Een biotoop rijk aan voedsel voor fauna is voedselrijk.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voedselrijk


voetdraaibank
voet•draai•bank

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: treedraaibank, trapdraaibank

Draaibank die met één of beide voeten aangedreven wordt.

treedraaibank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M069992.re.58

Verwante termen:
Franse termen: tour à bois à pédale, tour à pédale
Engelse term: treadle lathe
www.etymonline.com/word/treadle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voetdraaibank


vogelbekkig
vo•gel•bek•kig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Vogelbekkig hout is hout waarin de specht gaten gemaakt heeft.

Vogelbekkig wordt vermeld in het boek Bossen van Vlaanderen.
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vogelbekkig


vogelogen
vo•gel•ōgen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: gemoesteerd.

Kijk bij gemoesteerd.


Vogelrichtlijn
Vo•gel•richt•lijn

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelrichtlijn_en_Habitatrichtlijn

Verwante termen
Duitse term: Vogelschutzrichtlinie
https://de.wikipedia.org/wiki/Vogelschutzrichtlinie
Franse term: Directive Oiseaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_oiseaux
Engelse term: Birds Directive
https://en.wikipedia.org/wiki/Birds_Directive

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vogelrichtlijn


Vogelrichtlijngebied
Vo•gel•richt•lijn•ge•bied

█ Zelfstandig naamwoordhttps://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelrichtlijngebied

Ecopedia
www.ecopedia.be/101/encyclopedie/

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vogelrichtlijngebied


vogeltrek
vo•gel•trek

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogeltrek

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vogeltrek


volggewas
volg•ge•was

█ Zelfstandig naamwoord

1. Gewas dat na het hoofdteelt geteeld wordt.

2. Gewas dat een ander gewas opvolgt.


volhout
vol•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Synoniem voor massief hout. In een meubel gemaakt van volhout vind je geen MDF, gelaagd en vezelhout.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#volhout


volhoutig
volhoutig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een boom: Eigenschap die aanduidt dan de dikte van de stam over de lengte weinig afneemt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#volhoutig


volhoutigheid
vol•hou•tig•heid

█ Zelfstandig naamwoord

Mate waarin een stam volhoutig is. Kijk bij volhoutig.
vol•kan•tig

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniemen: boskantig, wankantig

volk•stuin

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkstuin

Verwante termen:
Duitse term: Kleingarten
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleingarten
Franse termen: jardin familial, jardin ouvrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardins_familiaux
Engelse term: allotment
https://en.wikipedia.org/wiki/Allotment_(gardening)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#volkstuin


vollegrond
vol•le•grond

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: volle grond

Vollegrond is het plantbed in akkers en moestuinen. Planten in vollegrond hebben rechtstreeks contact met het grondwater.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vollegrond


volle kroon
vol•le kroon

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Kroon die zich ontwikkelt vanaf de bodem tot de top. Een alleenstaande boom kan een volle kroon ontwikkelen als de onderste takken niet verwijderd worden door snoei, vraat of breuk.

volledige beschouwing
vol•le•di•ge be•schouw•ing

<> gedeeltelijke beschouwing


volwassen hout
vol•was•sen hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

In de bosbouw: Bos dat de oogstbare leeftijd bereikt heeft.

Verwante termen:
von•der

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: vlonder, vondel

voor

█ Zelfstandig naamwoord

www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=furrow

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voor


-voor

Achtervoegsel ter vorming van woorden die betrekking hebben op dieren en waar ze zich mee voeden.
Bron:
https://nl.wiktionary.org/wiki/-voor
Verwante term: -faag
Engelse term: -vore
https://en.wiktionary.org/wiki/-vore

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#-voor


voorde
voor•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: voord, voort
Patroniem: Vandevoort

Kijk ook bij steenvoorde.


Voorde is woordverwant aan Noors fjord.
Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/voorde
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M081750&lemmodern=voorde&article=fjord

Verwante termen:
Duitse term: Furt
https://de.wikipedia.org/wiki/Furt
https://de.wiktionary.org/wiki/Furt
https://de.wiktionary.org/wiki/-furt
www.dwds.de/wb/Furt
Franse term: gué
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gué
Engelse term: ford (bv. Oxford)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_(crossing)
www.etymonline.com/word/ford
https://en.wiktionary.org/wiki/ford

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voorde


voorhamer
voor•ha•mer

█ Zelfstandig naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M081845
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hamer_(gereedschap)#Typen_hamers

Verwante termen:
 • kliefhamer
 • sleg
 • vuist
Duitse termen: Vorhammer, Vorschlaghammer
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorschlaghammer
Franse term: masse (couple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_(outil)
Engelse term: sledgehammer
https://en.wikipedia.org/wiki/Sledgehammer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voorhamer


voortplanten
voort•plan•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) voortplanten, (de) voortplanting

https://nl.wiktionary.org/wiki/voortplanten
Geslachtelijke voortplanting en vegetatieve voortplanting.

Verwante termen:
Duitse term: fortpflanzen. Naamwoord van handeling: Fortpflanzung
https://de.wikipedia.org/wiki/Fortpflanzung
https://de.wiktionary.org/wiki/fortpflanzen
Franse term: reproduire. Naamwoord van handeling: reproduction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reproduction_(biologie)
Engelse term: reproduce. Naamwoord van handeling: reproduction
https://en.wikipedia.org/wiki/Reproduction

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voortplanten


voortplantingsorgaan
voort•plan•tings•or•gaan

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: propagule

Orgaan van planten, schimmels en bacteriën waarmee deze zich voortplanten.

Verwante termen:
Duitse term: Fortpflanzungsorgan
https://de.wiktionary.org/wiki/Fortpflanzungsorgan
Franse term: propagule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propagule
Engelse term: propagule
https://en.wikipedia.org/wiki/Propagule
https://en.wiktionary.org/wiki/propagule


voorteelt
voor•teelt

█ Zelfstandig naamwoord

Een gewas dat wordt geteeld voordat het belangrijkste gewas wordt geteeld.
Bron: Guy De Kinder
www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voorteelt


voortijdige oogst
voor•tij•di•ge oogst

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

In de bosbouw: Het verwerken en uitslepen van zwaar beschadigde bomen, vóór het voorziene kapmoment. Schade veroorzaakt door ziekte, storm, sneeuw, menselijke vernieling enzovoort.

Verwante term: stormhout
Duitse term: Zwangsnutzung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voortijdige-oogst


voorouderlijk gebruik
voor•ou•der•lijk ge•bruik

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Artikel in voorbereiding.

Verwante term: hakhout
Engelse termen: ancestral custom, ancestral use

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voorouderlijk-gebruik


voortplanten
voort•plan•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) voortplanten, (de) voortplanting

https://nl.wikipedia.org/wiki/Voortplanting_(biologie)
https://nl.wiktionary.org/wiki/voortplanten

Als wederkerend werkwoord: zich voortplanten

Verwante termen:
Engelse term: reproduce. Naamwoord van handeling: reproduction

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voortplanten


voortplanting
voort•plan•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij voortplanten.


voos

█ Bijvoeglijk naamwoord

vork

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: riek
■ Synoniem voor een tweetandige vork: gaffel

Werktuig met een steel en aan het uiteinde daarvan twee, drie of vier tanden, inzonderheid gebruikt om er iets aan vast te prikken, op te steken en dergelijke en in daarbij aansluitende toepassingen.

www.etymologiebank.nl/trefwoord/vork

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vork


vormboom
vorm•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die vanaf jonge leeftijd in een bepaalde vorm geleid en/of gesnoeid werd.

dakvormen, blokvormen, balkvormen en kegelvormen


vormbreker
vorm•bre•ker

█ Zelfstandig naamwoord

Een tak die de gewenste groeivorm van de boom verbreekt.

ritser: ausreisser
in NL zuiger

Verwante term: groeivorm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vormbreker


vormsnoei
vorm•snoei

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij vormsnoeien.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vormsnoei


vormsnoeien
vorm•snoei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) vormsnoei, (het) vormsnoeien, (de) vormsnoeiing

In vorm snoeien.

1. Decoratief snoeien van bomen en struiken, vooral in parken.

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Formschnitt
https://de.wikipedia.org/wiki/Formschnitt
Franse term bij 1: art topiaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_topiaire
Engelse term bij 1: topiary
https://en.wikipedia.org/wiki/Topiary

2. In de bosbouw: Verwijderen van takken op de stam om noestvrij stamhout te bekomen.

Ecopedia
www.ecopedia.be/36/encyclopedie/

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vormsnoeien


vormstruik
vorm•struik

█ Zelfstandig naamwoord

In vorm gesnoeide struik.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vormstruik


vorst

1. █ Zelfstandig naamwoord

Nok van het dak.

www.etymologiebank.nl/trefwoord/vorst2

Verwante term: spar
Duitse termen: Dachfirst, First
https://de.wikipedia.org/wiki/Dachfirst

2. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: foreest, voorst

Bos, banwoud.

www.etymologiebank.nl/trefwoord/vorst4
■ Naamwoord van handeling van vriezen

1. Het vriezen. Vriezend weer.
1.1. Bevroren neerslag.

vorstscheur
vorst•scheur

█ Zelfstandig naamwoord

Scheur die oorspronkelijk ontstaat door spanningen in de stam, uitgaande van de bast naar de binnenste houtlagen. De boom reageert door vorming van wondweefsel dat de scheur overgroeit. De scheur barst in de volgende winterperiode gemakkelijk terug open en men spreekt dan van een vorstscheur.

Bron, bewerkte tekstovername: Roskams, P. & Sioen, G, 2003
https://pureportal.inbo.be/portal/files/12549576/Roskams_Sioen_2003_cursus_Bosbescherming.pdf

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vorstscheur


vorstlijst
vorst•lijst

█ Zelfstandig naamwoord

Door spanningen in de stam (kern en buitenste houtlagen krimpen verschillend) kunnen vorstscheuren ontstaan, uitgaande van de bast naar de binnenste houtlagen. Dit openbarsten gaat dikwijls gepaard met een luide knal. De boom reageert door vorming van wondweefsel, dat de vorstscheur overgroeit. De vorstscheur barst in volgende winterperiodes echter gemakkelijk terug open. Door herhaalde overwalling met wondweefsel ontstaan vorstlijsten op de stam. Door het scheuren van de schors verdwijnt de natuurlijke bescherming tegen schimmels en insecten.

Op vochtige standplaatsen is het gevaar voor het ontstaan van vorstscheuren groter dan op droge standplaatsen. In onze streken zijn vooral eik en populier gevoelig. Een struiketage vermindert de temperatuurschommelingen om en in de stam, waardoor het gevaar voor vorstscheuren afneemt.


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vorstlijst


vouwmeter
vouw•mē•ter

■ Synoniem: duimstok

https://nl.wikipedia.org/wiki/Duimstok
www.etymologiebank.nl/trefwoord/duimstok

Verwante term: rolmeter
Franse term: mètre pliant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mètre_pliant
Engelse term: folding rule

vouwzaag
vouw•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: klapzaag

Vouwbare zaag.

Verwante termen:
Duitse term: Klappsäge
Franse termen: scie pliable, scie pliante
Engelse term: folding saw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vouwzaag


vraat

█ Zelfstandig naamwoord

Schade die dieren aanrichten door aanvreten ten opzicht van planten of plantendelen.


zoogdieren: bever, geit, muis, paard, schaap
ongewervelden: kever, larve, worm

Verwante termen:
Duitse term: Verbiss
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbiss
https://de.wikipedia.org/wiki/Schälung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vraat


vraatschade
vraat•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade die veroorzaakt werd door vraat.

Verwante term: vraat
Duitse termen: Verbissschade (dit woord wordt niet gebruikt in het Duits), Verbissschaden, Verbissschäden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vraatschade


vrijstellen
vrij•stel•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vrijstellen, (de) vrijstelling

Snoeien of kappen om een boom vrij te stellen van schaduwdruk.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vrijstellen


vrijstaand
vrij•staand

█ Bijvoeglijk naamwoord

Een boom die zonder nabije buurbomen of muren naast zich staat is vrijstaand.

https://nl.wiktionary.org/wiki/vrijstaand

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vrijstaand


vrijwis
vrij•wis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: vredewis, vreewis, vrijmei, vrij, schaapsvrij

Bosje stro of gras, op een stok geplaatst op akkers, hooilanden e.d.; om aan te geven dat deze niet meer toegankelijk zijn (om er op te jagen, vee te wijden e.d.).
Bron:
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M082792.re.231

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086779

Verwante termen:
Duitse term: Hǟgewísch, Strohwisch, Wisch
Rheinisches Wörterbuch: "SNfrk; kleines Strohbündel an einer Stange, als Verbotszeichen gegen das Betreten von Wiesen, Feldern (Wehrw.)"
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RW04737
Wörterbuch der deutschen Winzersprache, Rheinland-Pfalz: "Strohwisch als Zeichen für den geschlossenen Weinberg"
www.wdw.uni-trier.de/onlinewb/index.php3?id=64254
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/call_wbgui_py_from_form?sigle=Adelung&mode=Volltextsuche&firsthit=0&textpattern=H%EF%BF%BDgewisch&lemmapattern=&patternlist=T:H%EF%BF%BDgewisch&lemid=DH00274&hitlist=1660267

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vrijwis


vroon

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: vroente, vroonhttp://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M082938
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M082960

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=69348&article=vroente
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID38762&article=vroente

Nederlands Vroonhof, Duits Frohnhof en Fronhof
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=69336&article=vroenhoven
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID84312&article=vroenhoven
https://de.wiktionary.org/wiki/Fronhof
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=frohnhof
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=fronhof

Nederlands Vroenhoven, Duits Frohnhofen en Fronhofen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vroenhoven
https://de.wikipedia.org/wiki/Fronhofen_(Begriffsklärung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Frohnhofen_(Begriffsklärung)

www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=frohn
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=fron

Frohnacker
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DF02847

Frohnbauer
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DF02853

Frohnbürger
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DF02856

Frohnapfel
https://de.wiktionary.org/wiki/Frohnapfel

Als een vroon "geschonken" werd aan een deel van de bevolking, dan was daar waarschijnlijk een tegenprestatie van de bevolking aan gekoppeld. Deze tegenprestatie bestond uit gratis werken voor de schenker.

Verwante term:
 • plaatsnaam
Duitse termen, woordverwant aan vroon: Frohn [frōhn], Fron [frōn]

+ Bladwijzer:


vrucht

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijns fructus, Frans fruit

1. Deel van een plant, ontstaan uit het vruchtbeginsel. Kan de diaspore bevatten.

2. Opbrengst van het land, voortbrengsel der natuur, vrucht, zowel boomvrucht, ooft als veldvrucht, al wat uit de grond ontspruit, moeskruiden, graan.
Bron:
artikel 1:http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=69430

https://en.wiktionary.org/wiki/fructus

Verwante termen:
Duitse term: Frucht
https://de.wikipedia.org/wiki/Frucht Engelse term: fruit
botanic fruit, edible fruit
https://en.wikipedia.org/wiki/Fruit
www.etymonline.com/word/fruit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vrucht


vruchtbeginsel
vrucht•be•gin•sel

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtbeginsel

Verwante term: vrucht

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtbeginsel


vruchtbeker
vrucht•be•ker

█ Zelfstandig naamwoord


cupula
napje

Verwante term: vrucht
Duitse term: Fruchtbecher
https://de.wikipedia.org/wiki/Fruchtbecher

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtbeker


vruchtdracht
vrucht•dracht

█ Zelfstandig naamwoord

Het dragen van vruchten en ook de periode waarin dit gebeurt.

Verwante term: vrucht

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtdracht


vruchtensap
vruch•ten•sap

█ Zelfstandig naamwoord

Sap van vruchten.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtensap

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtensap


vruchtentuin
vruch•ten•tuin

█ Zelfstandig naamwoord

Tuin die ingericht is om vruchten voort te brengen..

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtentuin


vruchtlichaam
vrucht•li•chaam

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtlichaam

1. Paddenstoel (schimmel).

2. Vrucht.

Verwante term: vrucht
Engelse term: fruit body
https://en.wikipedia.org/wiki/Basidiocarp

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtlichaam


vruchtmantel
vrucht•man•tel

█ Zelfstandig naamwoord

Waarschijnlijk een synoniem van vruchtwand, pericarp.

Verwante term: vrucht

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtmantel


vruchtpluis
vrucht•pluis

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtpluis

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtpluis


vruchtrot
vrucht•rot

█ Zelfstandig naamwoord

https://nl.wikipedia.org/wiki/Grauwe_schimmel

Verwante termen:
Duitse term: Grauschimmelfäule
https://de.wikipedia.org/wiki/Grauschimmelfäule
Franse term:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Botrytis_cinerea
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Botrytis_cinerea

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtrot


vruchtschade
vrucht•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade aan vruchten. (voor, tijdens en na oogst)


vruchtsteen
vrucht•steen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: steen

Stenige kern in een steenvrucht.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtsteen


vruchttak
vruch•ttak

█ Zelfstandig naamwoord

In de boomfruitteelt: Tak die vruchten draagt. Soms onderscheidend van een gesteltak.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchttak


vruchtvlees

vruchtvorming
vrucht•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van vrucht vormen

Het ontwikkelen van de vrucht.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtvorming


vruchtwand
vrucht•wand

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: pericarp

www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#vruchtwand
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pericarp

Verwante termen:

vruchtwisselen
vrucht•wis•se•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vruchtwisselen (de) vruchtwisseling

https://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtwisseling

Verwante termen:
Duitse term: Fruchtfolge
https://de.wikipedia.org/wiki/Fruchtfolge
Franse term: rotation culturale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotation_culturale
Engelse term: crop rotation
https://en.wikipedia.org/wiki/Crop_rotation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtwisselen


vruchtwisseling
vrucht•wis•se•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij vruchtwisselen.


vruchtzetten
vrucht•zet•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vruchtzetten, (de) vruchtzetting

Ontwikkelen van de vrucht.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083002.re.296

Verwante term: vrucht
Duitse term, naamwoord van handeling: Fruchtansatz
www.duden.de/rechtschreibung/Fruchtansatz
Franse term, naamwoord van handeling: mise à fruits
Engelse term: fruit set. Naamwoord van handeling: fruit set
www.funtrivia.com/askft/Question113173.html

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtzetten


vruchtzetting
vrucht•zet•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij vruchtzetten.


vucht

█ Zelfstandig naamwoord

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083027
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-v/
www.taaldacht.nl/2015/12/25/o-dennenboom/

Verwante term: den
Duitse term: Fichte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vucht


vuist

█ Zelfstandig naamwoordvuisthamer
moker
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuist_(gereedschap)

Verwante term: voorhamer
Duitse term: Fäustel, Moker

vulhout
vul•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. In de bosbouw: de boom- en struiksoorten die economisch niet interessant zijn voor houtkap.

2. In de bosbouw: boom- en struiksoorten die geplant worden om groei te stimuleren bij opgaande bomen en voor bodemverbetering.

Verwante termen:
Engelse termen: filler, gap filler
A tree or species of inferior value retained in thinnings or cleanings in the absence of any better.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vulhout


vuren
vu•ren


Kijk ook bij vuur.

Verwante term: vuur
Verwante Duitse term: Föhre
https://de.wiktionary.org/wiki/Föhre
https://de.wikipedia.org/wiki/Kiefern
Verwante Engelse term: fir
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=fir

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vuren


vuur

█ Zelfstandig naamwoord

1. Lichtend verschijnsel bij brand. Dynamisch element in de ecologie.

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Feuer
https://de.wikipedia.org/wiki/Feuer_(Umweltfaktor)
Franse term bij 1: feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu
Engelse term bij 1: fire
https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_ecology

2. Oude benaming voor houtrot die begint vanuit de houtkern. Vurig hout, vervuurd hout.

Vuur : vroeg stadium van schimmelaantasting gekenmerkt door streperige verkleuring of vlekken in het hout, de algemene textuur en sterkte van het hout blijft min of meerbehouden. Is reeds aanwezig voor het vellen of onstaat tijdens het stockeren.
(Bron: www.houtinfobois.be/nl/glossaire/vuur/)

https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtrotschimmels


Als bijvoeglijk naamwoord: vervuurd

Verwante termen bij 2:
3. Bacterievuur: ziekte, kanker, bij fruitbomen. Kijk bij bacterievuur.

Verwante termen bij 3:
4. Fijnspar. Vuren (bijvoeglijk naamwoord) = van Fijnsparhout.

Verwante termen bij 4:

vuurafhankelijke geslachtelijke voortplanting
vuur•af•han•ke•lij•ke ge•slach•te•lijke voort•plan•ting

█ Woordgroep [bijvoeglijke naamwoorden + zelfstandig naamwoord]


Verwante termen:
Franse relevante  term: sérotinie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sérotinie
Engelse relevante term: serotiny
https://en.wikipedia.org/wiki/Serotiny

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vuurafhankelijke-geslachtelijke-voortplanting


vuurharden
vuur•har•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vuurharden, (de) vuurharding


Verwante termen:
Engelse term: fire hardening (proces)
https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_hardening

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vuurharden


vuurkorf
vuur•korf

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vuurmand

www.google.be/search?q=vuurkorf&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=t3iFUd3WB4Or7Aa4q4DYDQ&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1024&bih=600

Verwante termen:
Duitse term: Feuerkorb
Franse term: panier de feu
Engelse term: fire basket

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vuurkorf


vuurkuil
vuur•kuil

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vuurput

Kuil waarin vuur gestookt wordt.

Verwante termen:
Engelse term: firepit

vuurpot
vuur•pot

█ Zelfstandig naamwoord

1. Pot om vuur in te dragen, om brand te steken of om vuur in te bewaren.

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083143
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurpot

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Feuertopf
Engelse term bij 1: fire pot
https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_pot

2. Pot die eens opgewarmd in staat is langdurig de warmte te behouden.

Verwante term bij 2:
Duitse term bij 2: Feuertopf
Franse term bij 2: marmite en fonte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marmite_en_fonte
Engelse term bij 2: Dutch oven
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_oven

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vuurpot

naar boven


A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z