V

vaarboom
vaar•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kloet

Lange, dunne boomstam om een vaartuig (boot, vlot ...) in ondiep water voort te bewegen. De vaarboom wordt in de bodem gestoken waarop het vaartuig voortgeduwd wordt.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/vaarboom

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M072991

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vaarboom




vaargat
vaar•gat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: vaart
■ Synoniem: invaart

Opening in een heg, houtwal, hein waardoor men met een kar kan varen oftewel rijden.

Varen = zich voortbewegen, gaan, reizen. De huidige betekenis van varen in het Algemeen Nederlands is beperkt tot "met een vaartuig over het water gaan". Bepaalde dialectsprekers kennen de oorspronkelijke, bredere betekenis van varen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M073361.re.58

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vaargat




vaatbundel
vaat•bun•del

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaatbundel

Verwante termen:
Duitse term: Leitbündel
https://de.wikipedia.org/wiki/Leitbündel
Franse term: faisceau cribro-vasculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Faisceau_cribro-vasculaire
Engelse term: vascular bundle
https://en.wikipedia.org/wiki/Vascular_bundle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vaatbundel

naar boven



vaatplant
vaat•plant

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaatplanten

Verwante termen:
Duitse term: Gefäßpflanze
https://de.wikipedia.org/wiki/Gefäßpflanzen
Franse term: plante vasculaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tracheobionta
Engelse term: vascular plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Vascular_plant

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vaatplant

naar boven



vadem
vā•dem

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm, samentrekking: vaam

1. Een oude lengtemaat die ongeveer 180 cm bedraagt.
1.1. Een oude inhoudsmaat, ongeveer 180 cm³, afgeleid van 1.
1.2. In Duitsland ook een vlaktemaat, ongeveer 180 cm², afgeleid van 1.

2. Omheining. Omspannen, omhelzen en, daarvan afgeleid, omheinen zijn mogelijk de oorsprong van vadem.

vade, Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4921&article=vade

vade, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M073075&article=vade

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vadem

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
vademhout, vaamhout: hout dat bij de vadem verkocht wordt

vaamhout, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M073078&article=vaamhout
www.dwds.de/?q=fadenholz
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=fadenholz

klafter, klachter
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M032807
https://de.wikipedia.org/wiki/Klafter
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=klafterholz
www.dwds.de/wb/dwb/klafter
www.duden.de/rechtschreibung/Klafter

klachter, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M032807&article=klachter

klachter, Taaldacht, www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-k/
klachter, www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RK06189
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzklafter
www.dwds.de/wb/dwb/klafterholz
www.duden.de/rechtschreibung/Klafterholz

www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=schragenholz

Verwante termen:
Duitse term: Faden.
www.dwds.de/wb/Faden
Engelse term: fathom
https://www.etymonline.com/word/fathom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vadem

naar boven



Vak in vakwerk heeft betrekking op de ruimten oftewel vakken die ontstaan in het gebint, vakken die opgevuld worden.

vaderplant
vā•der•plant

█ Zelfstandig naamwoord

De mannelijke plant die een tweehuizige plant verwekt heeft.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vaderplant

naar boven



valafstand
val•af•stand

█ Zelfstandig naamwoord

Afstand in de lengte die een boom op de begane grond inneemt na een velling.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#valafstand

naar boven



valfruit
val•fruit

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: kroet, raap, val, windval

Van de boom gevallen fruit dat van de grond geraapt is.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M057201

valfruit, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086615&article=valfruit

val, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M073170&article=fruit

windval
Datgene wat door de wind op de grond gewaaid is: bomen, takken, vruchten enz.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
artikel 1, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086615

Verwante termen:
Duitse term: Fallobst
https://de.wikipedia.org/wiki/Obstnutzung#Fallobst
Verwante Engelse term: windfall
www.thefreedictionary.com/windfall

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#valfruit

naar boven



valkerf
val•kerf

█ Zelfstandig naamwoord



www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/FR/NL/entaille%20d%27abattage

Ecopedia
www.ecopedia.be/195/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse termen: Fällkerb, Fällkerbe
https://de.wikipedia.org/wiki/Fallkerb#Der_Fallkerb
Franse term: l'entaille d'abattage
Engelse term: undercut (and backcut)   

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#valkerf

naar boven



vallei
val•lei

█ Zelfstandig naamwoord

■ Ingeburgerd gallicisme

Dal. Kijk bij dal.

naar boven



valloof
val•loof

█ Zelfstandig naamwoord

Van Duits Falllaub. Gevallen gebladerte. In tegenstelling tot loof dat aan de bomen hangt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#valloof

naar boven



valrichting
val•rich•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Richting waarin de boom valt bij het vellen.

Verwante termen:
Duitse term: Fallrichtung
Franse term: direction de chute
Engelse term: felling direction

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#valrichting

naar boven



valschade
val•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Houtschade die ontstaat wanneer de boom (bij het vellen) op de bodem valt.

Verwante term: vellen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#valschade

naar boven



vanggewas
vang•ge•was

█ Zelfstandig naamwoord

In de landbouw: Een gewas dat geplant wordt om de nutriënten die na een bepaalde teelt nog in de grond zitten op te vangen. Het vanggewas wordt uiteindelijk omgeploegd waardoor de nutriënten langzaam vrij komen gedurende de komende teeltperiode. Zo voorkomt men uitspoeling van de nutriënten.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vanggewas

www.tractorfan.nl/topic/16465/
www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Mestbank/Algemeen/Info%20op%20Mestbankloket/fiche_vanggewassen.pdf

variëteit
va•ri•e•teit

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Variëteit_(biologie)

soortnaam (cultivar)
notovar


Verwante termen:
Duitse term: Varietät_(Biologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Varietät_(Biologie)
Franse term: variété
https://fr.wikipedia.org/wiki/Variété_(botanique)
Engelse term: variety
https://en.wikipedia.org/wiki/Variety_(botany)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#varieteit

naar boven



varkensdrift
var•kens•drift

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het drijven van varkens in een bos, al dan niet aan de hand van een verleend recht.

Afbeeldingen bij aten.
2. Een kudde gedreven varkens.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M073402.re.132

vaste plant
vas•te plant

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vaste_plant

overblijvend

Verwante termen:
Duitse term: ausdauernde_pflanze
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausdauernde_Pflanze
Franse term: plante vivace
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_vivace
Engelse termen: perennial, perennial plant
https://en.wikipedia.org/wiki/Perennial_plant

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vaste-plant

naar boven



vat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: ton



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vat_(verpakking)

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vat2

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22vat%22

vaat, Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vaat


vatbinder
vat•bin•der

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kuiper

Iemand die vaten maakt, kuiper. Kijk bij kuiper.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=61521

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M073466

Verwante termen:
Duitse termen: Fassbender, Fassbinder

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vatbinder

naar boven



ve...

naar boven



vector
vec•tor

█ Zelfstandig naamwoord

Een vector is een organisme dat niet zelf een ziekte veroorzaakt, maar wel een essentiële een rol speelt bij het overbrengen van het ziekmakende biologische agentia van de ene naar de andere gastheer. Deze gastheren kunnen zowel mensen, dieren als planten zijn. Bijvoorbeeld een teek die de bacteriën van de ziekte van Lyme overdraagt.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vector_(overbrenger_van_ziekten)

Verwante termen:
Duitse term: Vektor
https://de.wikipedia.org/wiki/Vektor_(Biologie)
Franse term: vecteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vecteur_(biologie)
Engelse term: vector
https://en.wikipedia.org/wiki/Vector_(epidemiology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vector

naar boven



vee

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vee

Verwante term: nutsdier

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vee




veegschade
veeg•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord



www.doordebomenhetboszien.nl/html/v.html

Verwante term: vraat
Engelse term: fraying damage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veegschade

naar boven



Veen en ven zijn wisselvormen die dezelfde betekenis kunnen hebben. Kijk ook bij ven.

Verwante termen:
Duitse termen: moor, moorboden
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=veen&lang=nd
Franse termen: tourbe (grondsoort), tourbière (turfland)
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=veen&lang=nf
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourbière
Engelse term, grondsoort: peat
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=veen&lang=ne

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veen

naar boven



veenbaan
veen•baan

█ Zelfstandig naamwoord



Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/veenbaan

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Veenbaan

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veenbaan

naar boven



veenbrand
veen•brand

█ Zelfstandig naamwoord

Onder- en bovengrondse brand in veen. De brandstof is turf.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M073815

Verwante termen:
Engelse term: peat fire
https://en.wikipedia.org/wiki/Peat#Fires

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veenbrand

naar boven



veenhout
veen•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kienhout

Kijk bij kienhout.

naar boven



veenkade
veen•kā•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: veendijk



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veenkade_(waterkering)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtkade

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veenkade

naar boven



veenvorming
veen•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van veen vormen



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veen_(grondsoort)#Veenvorming

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veenvorming

naar boven



veenweg
veen•weg

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veenweg_(weg)

Verwante termen:
Duitse termen: Fennweg, Moorweg

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veenweg

naar boven



veewerend
vee•wē•rend

█ Bijvoeglijk naamwoord

De eigenschap hebbend vee binnen of buiten een geheind stuk te houden. Wordt gezegd van een afrastering zoals een heg.

Verwante termen:
Duitse term: Vieh abwehrend
Franse term: résistant de bétail
Engelse term: stock proof

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veewerend

naar boven



vegen
vē•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vegen, (de) veging

Met een waterloop als object: schoonmaken, de bodem en oevers van begroeiing ontdoen.

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID94752

Verwante termen:


vegetatie
vē•gē•tā•tie

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetatie

Verwante termen:
Duitse term: Vegetation
https://de.wikipedia.org/wiki/Vegetation
Franse term: végétation
https://fr.wikipedia.org/wiki/Végétation
Engelse term: vegetation
https://en.wikipedia.org/wiki/Vegetation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vegetatie

naar boven



vegetatiekunde
vē•gē•tā•tie•kun•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: fytocoenologie, fytosociologie, plantensociologie



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetatiekunde

Verwante termen:
Duitse termen: Pflanzensoziologie, Phytozönologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzensoziologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Vegetationskunde
Franse term: phytosociologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Phytosociologie
Engelse term: phytosociology
https://en.wikipedia.org/wiki/Phytosociology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vegetatiekunde

naar boven



vegetatielaag
vē•gē•tā•tie•laag

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetatielaag

Verwante term: vegetatie
Duitse term: Vegetationschicht

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vegetatielaag

naar boven



vegetatieperiode
vē•gē•tā•tie•pe•ri•o•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vegetatietijd



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetatieperiode

Verwante termen:
Duitse term: Vegetationsperiode
https://de.wikipedia.org/wiki/Vegetationsperiode
www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html;jsessionid=25AB42D42BAB4A4FC2B2064808698E7D.live11041?lv2=102868&lv3=102890
Franse term: période végétative
Engelse term: growing season
https://en.wikipedia.org/wiki/Growing_season

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vegetatieperiode

naar boven



vegetatierust
vē•gē•tā•tie•rust

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: groeirust, winterrust

Toestand waarin een plant niet groeit. Winterrust.

Verwante termen:
Duitse term: Vegetationsruhe
www.dwd.de/DE/service/lexikon/Functions/glossar.html?lv2=102868&lv3=102892
Franse term: repos végétatif

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vegetatierust

naar boven



vegetatietype
vē•gē•tā•tie•ty•pe

█ Zelfstandig naamwoord



Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vegetatietype

naar boven



vegetatieve vermeerdering
vē•gē•tā•tie•ve ver•meer•de•ring

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: ongeslachtelijke voortplanting, vegetatieve voortplanting



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetatieve_vermeerdering

Ecopedia
www.ecopedia.be/2/encyclopedie/

"vegetatief vermeerderen"

Verwante termen:
Duitse term: vegetative Vermehrung
https://de.wikipedia.org/wiki/Vegetative_Vermehrung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vegetatieve-vermeerdering

naar boven



vegetatieve voortplanting
vē•gē•tā•tie•ve voort•plan•ting

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: ongeslachtelijke voortplanting, vegetatieve vermeerdering
■ Antoniem: geslachtelijke voortplanting


Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vegetatieve_vermeerdering

Ecopedia
www.ecopedia.be/2/encyclopedie/

"vegetatief voortplanten"

Verwante termen:
Duitse termen: vegetative Fortpflanzung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vegetatieve-voortplanting

naar boven



velbijl
vel•bijl

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: aaks, aks

Bijl om bomen te vellen. Typisch een groot, tweehandig bijl.

Verwante termen:
Franse term: cognée
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cognée
Engelse term: felling axe


veld

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem, contextueel: akker

Gecultiveerd open land. Akker, grasland.


Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veld
https://nl.wikipedia.org/wiki/Akker_(landbouw)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M074030

Verwante termen:
Duitse term: Feld
https://de.wikipedia.org/wiki/Feld
https://de.wikipedia.org/wiki/Acker
Franse term: champ
https://fr.wikipedia.org/wiki/Champ_(agriculture)
Engelse term: field
https://en.wikipedia.org/wiki/Field_(agriculture)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veld

naar boven



veldbloem
veld•bloem

■ Synoniem: akkerbloem

Bloem die in het veld groeit.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M074039

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=61861

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veldbloem

naar boven



veldatum
vel•dā•tum

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: oogstdatum

Dag waarop het hout geveld oftewel geoogst is.



veldboom
veld•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: akkerboom

Boom die in een veld staat.

Verwante termen:
Duitse term: Feldbaum
Franse term: arbre champêtre
Engelse term: field tree

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veldboom

naar boven



veldbos
veld•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: veltbos

In een veld gelegen bos.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M074030.re.187

Verwante termen:


veldgewas
veld•ge•was

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: akkergewas

Gewas dat op het veld groeit, landbouwgewas(sen), veldvrucht(en).
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M074049

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veldgewas

naar boven



veldhaas
veld•haas

█ Zelfstandig naamwoord

Haas die in en om de velden leeft. Tegenover de haas die in de heide leeft.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M074030.re.291

Verwante termen:


veldheg
veld•heg

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: akkerheg

Heg gelegen aan een veld.

Verwante termen:
Duitse term: Feldhecke
Franse term: haie champêtre
http://maisondelanature65.com/ARBRE3%20la%20haies%20et%20arbre.html
Engelse term: field hedge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veldheg

naar boven



veldkapelboom
veld•ka•pel•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Een boom bij een veldkapel.

2. Een boom waarin een veldkapel hangt.

Verwante termen:
veldkruid
veld•kruid

■ Synoniem: akkerkruid



Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M074030.re.385

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veldkruid

naar boven



veldnaam
veld•naam

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veldnaam

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veldnaam

naar boven



veldsteen
veld•steen

1. █ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Synoniem: veldkei

Steen of kei die men in de velden vindt.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Franse term: pierre des champs
Franse term voor afgeronde veldsteen: galet
www.mijnwoordenboek.nl/vertaal/FR/NL/galet
Engelse term: fieldstone
https://en.wikipedia.org/wiki/Fieldstone

2. █ Zelfstandig naamwoord

2. ■ Voluit: veldbaksteen

2. Baksteen die gebakken is in een veldbrand oftewel veldoven.
2.1. Industrieel gemaakte baksteen die lijkt op een echte veldsteen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veldoven

Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/veldoven.shtml

Youtube, Veldoven maken met veldstenen


veldsteenhoop
veld•steen•hoop

█ Zelfstandig naamwoord

Bijeengegooide of gestapelde veldstenen.



veldwachter
veld•wach•ter

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: bode, vervormt tot boi/boy



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Veldwachter

Verwante termen:


veldweg
veld•weg

█ Zelfstandig naamwoord

Onverharde buitenweg.

Verwante termen:
Duitse term: Feldweg

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veldweg

naar boven



velhefboom
vel•hef•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: velhevel



Ecopedia
www.ecopedia.be/201/encyclopedie


Verwante term: hefboom
Duitse term: Fällhebel
Franse term: levier d'abattage
Engelse term: felling lever

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#velhefboom

naar boven



velhevel
vel•hē•vel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: velhefboom

Kijk bij velhefboom.

naar boven



vellen
vel•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vellen, (de) velling

■ Synoniemen: kappen, omhakken



Ecopedia
www.ecopedia.be/192/encyclopedie/

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vellen1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22vellen%22

Vellen en vallen zijn woordverwant.

Verwante termen:
Duitse term: fällen. Naamwoorden van handeling: Fällen, Fällung.
Franse term: abattre. Naamwoord van handeling: coupe de bois.
Engelse term: fell. Naamwoord van handeling: felling.


vellen op water
vel•len op wa•ter

█ Werkwoordelijke woordgroep


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vellen-op-water

naar boven



velling
vel•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij vellen.

naar boven



velmachine
vel•ma•chi•ne

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: veller

Vierwielig motorvoertuig om bomen te vellen.

In de dagelijkse taal harvester, Noord-Amerikaans Engels.

Ecopedia
www.ecopedia.be/207/encyclopedie

Verwante term: uitrijcombinatie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#velmachine

naar boven



velsnede
vel•snē•de

█ Zelfstandig naamwoord



Ecopedia
www.ecopedia.be/197/encyclopedie

Verwante termen:
Duitse term: Fällschnitt
https://de.wikipedia.org/wiki/Fallkerb#F.C3.A4llschnitt
www.husqvarna.com/de/support/working-with-chainsaws/fallrichtung/
Franse term: couoe?
Engelse termen: back cut, felling cut

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#velsnede

naar boven



velwig
vel•wig

█ Zelfstandig naamwoord



Ecopedia
www.ecopedia.be/194/encyclopedie/

Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/velwig?lang=nl

Verwante termen:
Duitse term: Fällkeil
Franse term: coin d'abattage
Engelse term: felling wedge

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#velwig

naar boven



ven

█ Zelfstandig naamwoord

1. Kleine plas in bos- of heidegebied, natuurlijk gevormd.

■ Wisselvorm: veen
Ven en veen zijn wisselvormen die dezelfde betekenis kunnen hebben. Ven, vennen ,veen, venen. Hoge venen = Hoge vennen.

ven (NL) en Fenn (Nederduits) -> faign (F) -> fagne (F)

Kijk ook bij veen.
Uit het Wikipedia-artikel over faing: L'appellatif masculin FaingNotes 3 est issu directement d'un mot germanique du genre neutre, soit *fani (gotique fani « boue »)3, soit *fenni (vieux haut-allemand fenni, fenna « marais, marécage »). Le terme allemand moderne Fenn est issu du bas allemand et il est du genre neutreNotes 4. On le trouve également en Frise, aux Pays-Bas et dans les Flandres, par exemple dans la région des Hautes Fagnes, appelée Hoge Venen en néerlandaisNotes 5. Ils procèdent tous du germanique commun *fanja-, *fanjam4 signifiant « tourbière, marais ».
Fagne komt in Waalse plaatsnamen voor, verkort tot fa-
https://wa.wikipedia.org/wiki/Fa_(toponimeye)

Engelse termen, woordverwant: fen, fenn
Engelse term: mere (Van het Frans mare, verwant aan moer en Duits Moor)
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=fen
https://en.wikipedia.org/wiki/Fen
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fens
https://en.wikipedia.org/wiki/Wicken_Fen
https://en.wikipedia.org/wiki/Mere_(lake)
https://en.wikipedia.org/wiki/Mere_(lake)#Etymology

2. Waterig stuk land. Drassige weide.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M074178&article=marschige

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=61950&article=fenne

Verwante termen:
Duitse term: Fenne
www.wallhecke.de/Niederdeutsch/niederdeutsch.html


venijnboom
ve•nijn•boom

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: uwe, ijf



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Venijnboom

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M074253.re.20

taxusfamilie, Wikipedia

geslacht Taxus, Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Taxus



ver-

█ Zelfstandig naamwoord



Wiktionary

Komt voor in verplanten, verbramen, verruigen ...


veraarden
ver•aar•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) veraarden, (de) veraarding



Ecopedia


verbinden
ver•bin•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verbinden, (de) verbinding

■ Synoniemen: aaneensluiten, defragmenteren, ontsnipperen

Verbinden is een proces waarin geïsoleerde zones in het landschap met elkaar verbonden worden via een verbindingszone of verbindingszones. Bijvoorbeeld door een ecoduct, ecotunnel of lijnvormig landschapselement.

Verwante termen:
Duitse term: verbinden. Naamwoorden van handeling: Verbinden, Verbindung
Franse termen: associer, faire le rapprochement, rapprocher
Engelse term: connect



verbindingszone
ver•bin•dings•zo•ne

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: corridor
■ Kortweg; verbinding



verbond
ver•bond

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia


verbossen
ver•bos•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verbossen, (de) verbossing



Wikipedia


verbramen
ver•brā•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verbramen, (de) verbraming

1. Overwoekeren door bramen.

Verbraming: oorzaken en ecologische plaats. Door Rienk-Jan Bijlsma. http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document;docid=495487

http://natuurtijdschriften.nl/download?type=document;docid=495487

2. Op een bepaalde plaats bramen laten gedijen, na natuurlijke of kunstmatige aanplanting.

3. Bramen aanbrengen op jonge boom- of struikaanplant om veevraat te weren.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M074906

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verbramen

naar boven



verdampen
ver•dam•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handelen: (het) verdampen, (de) verdamping

Artikel in voorbereiding.

evaporatie, transpiratie , kroon

Verwante term: absorbtie
Engelse term: transpire. Naamwoord van handeling: transpiration

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verdampen

naar boven



verdichten
ver•dich•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verdichting, (de) verdichting



Verwante term: bodemverdichting

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verdichten

naar boven



verdichting
ver•dich•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij verdichten.

naar boven



verdichtingsgrens
ver•dich•tings•grens

█ Zelfstandig naamwoord

Mate van druk op het bodemoppervlak waarbij bodemverdichting optreedt.


verdorren
ver•dor•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verdorren, (de) verdorring

■ Synoniem: verdrogen

1. Ergatief: dor worden.

2. Overgankelijk: dor maken.

Bron van 1. en 2.: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/verdorren

dor: uitgedroogd door gebrek aan water
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/dor

Verwante termen:
Duitse term: verdorren. Naamwoorden van handeling: Verdorren, Verdorrung
https://de.wiktionary.org/wiki/verdorren

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verdorren

naar boven



verdrogen
ver•drō•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verdrogen, (de) verdroging



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verdroging

Ecopedia
www.ecopedia.be/261/encyclopedie/

verduisteren
ver•duis•te•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) verduisteren, (de) verduistering

Als kunstmatig proces: planten in het donker zetten om fotosynthese of bloei tijdelijk te verhinderen.

Verwante term: winterrust


verduurzamen
ver•duur•za•men

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) verduurzamen, (de) verduurzaming

Duurzaam maken, conserveren, houdbaar maken, tegen bederf beveiligen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M075362

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verduurzamen

naar boven



veredelen
ver•ēde•len

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) veredelen, (de) veredeling



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Plantenveredeling


Een opname over het veredelen van kastanje in het zuiden van Frankrijk.



veredelingsplaats
ver•ēde•lings•plaats

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: entplaats

Kijk bij entplaats.

naar boven



verenkelen
ver•en•ke•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verenkelen, (de) verenkeling

1. Kiemplanten uit hun gemeenschappelijk bed halen en ze in potjes zetten of meer plaats geven.

2. Bij het snoeien van leifruitbomen ervoor zorgen dat een gesteltak eindigt op slechts één scheut.

https://youtu.be/FEEFmUR4CXE?t=16s

Verwante termen:
vergaren
ver•gā•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vergaren, (de) vergaring

■ Wisselvorm: vergaderen

Met betrekking. tot de voorbewerkte onderdelen van een te vervaardigen houtconstructie (een deur, een raam, een kozijn en dergelijke): tot één geheel verbinden; in elkaar voegen, ineenvoegen; (op de hoeken) in elkaar werken.
Bron, gewijzigde tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M075572&article=timm

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/vergaren

"garen", Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M017298&lemmodern=garen&domein=0&conc=true

"garen", Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/garen#Werkwoord

"gaderen", Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/gaderen

"gaderen", Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22gaderen%22

"vergaderen", Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vergaderen

"vergaderen", Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22vergaderen%22

Verwante termen:
Nederduitse term: gadderen
Duitse term: gehren
www.dwds.de/wb/gehren
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GG05116

Gehren, enkelvoudig zelfstandig naamwoord:
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DG00884

Verwante termen: Nederduits Gadder, Hoogduits Gitter
www.plattmakers.de/nl/12469/Gadder
www.dwds.de/wb/Gitter

Engelse term: gather. Middel-Engels: gaderen
Engelse term, woordverwant: gore
https://en.wiktionary.org/wiki/gather
www.etymonline.com/word/gather
www.etymonline.com/word/gore

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vergaren




vergaring
ver•gā•ring

█ Zelfstandig naamwoord

Verbinding, koppeling, samenvoeging, aaneenhechting, vereniging van twee of meer onderdelen van een (hout-)constructie; de zaak waardoor of de plaats waar dit het geval is; voeg; naad; las. Ook metonomisch het geheel van een aldus gevormde constructie, zoals een raamwerk en dergelijke.
Bron, gewijzigde tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M075574&article=timm

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/vergaring

Verwante term:
Duitse term: Gehrung
www.dwds.de/wb/Gehrung
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzverbindung#Stoß,_Gehrung_und_Überblattung
Zwitserduits: vergering/vergèring
https://digital.idiotikon.ch/idtkn/id2.htm#!page/20401/mode/1up
Engelse term: gathering
https://en.wiktionary.org/wiki/gathering
www.etymonline.com/word/gathering

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vergaring

naar boven



vergroeien
ver•groei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vergroeien, (de) vergroeiing

■ Synoniem: aaneengroeien

Aan elkaar groeien van zaken die eigenlijk gescheiden hadden moeten blijven.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/vergroeiing

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/aaneengroeien

Verwante termen:
Duitse termen: verwachsen. Naamwoord van handeling: Verwachsen, Verwachsung
www.duden.de/rechtschreibung/verwachsen_entwickeln_verschwinden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vergroeien

naar boven



verhouten
ver•hou•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verhouden, (de) verhouting

Houtig worden, het aanschijn en de aard van hout krijgen.
Bron, bewerkte tekstovername: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M076051

Als wederkerend werkwoord "zich verhouten".

Verwante termen:
Duitse termen: verholzen. Naamwoorden van handeling: Verholzen, Verholzung
https://de.wikipedia.org/wiki/Verholzung
Engelse term: lignify. Naamwoord van handeling: lignification
https://en.wiktionary.org/wiki/lignify
https://en.wiktionary.org/wiki/lignification
Franse term: lignifier. Naamwoord van handeling: lignification
https://fr.wiktionary.org/wiki/lignifier
www.cnrtl.fr/definition/lignifier
https://fr.wiktionary.org/wiki/lignification
www.cnrtl.fr/definition/lignification

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verhouten

naar boven



verhoutende plant
ver•hou•ten•de plant

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

1. Plant die hout vormt.

2. Plant die houtig (hard) wordt.

Verwante termen:


verjongen
ver•jon•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verjongen, (de) verjonging

Jonger maken of worden. Gezegd van een bosbestand.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/verjongen

natuurlijke verjonging en kunstmatige verjonging

Verwante term:
 • kiemen
 • kiemplant
 • zaailing
Duitse term: verjüngen. Naamwoord van handeling: Verjüngung
https://de.wikipedia.org/wiki/Naturverjüngung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verjongen

naar boven



verjonging
ver•jon•ging

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij verjongen.

naar boven



verjongingskap
ver•jon•gings•kap

█ Zelfstandig naamwoord

Kap in een bos die verjonging mogelijk maakt.

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/schermboom

Verwante termen:
Franse termen: recépage (?), coupe de rajeunissement

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verjongingskap

naar boven



verjongingswijze
ver•jon•gings•wij•ze

█ Zelfstandig naamwoord

Wijze waarop verjongd wordt in de bosbouw.

(natuurlijk of kunstmatig)

Verwante term: bosbouw
Duitse term: Verjüngungsart
http://research-manager.net/efc_glossar/glossar_index/glossar_details.php?title=V&content=V.html

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verjongingswijze

naar boven



vermicultuur
ver•mi•cul•tuur

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wormenbak

Verwante term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vermicultuur

naar boven



verkernen
ver•ker•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verkernen, de verkerning



Ecopedia
www.ecopedia.be/356/encyclopedie

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=A015356

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verkernen

naar boven



verkleuren
ver•kleu•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verkleuren, (de) verkleuring

Van kleur veranderen. In bladeren, levend hout en dood hout.

Engelse term: discolor

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verkleuren

naar boven



verkolen
ver•kō•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verkolen, (de) verkoling

■ Synoniem: verschroeien. Naamwoorden van handeling: (het) verschroeien, (de) verschroeiing

Materiaal verbranden zonder dat er sprake is van vuur.
Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verschroeiing
Een proces van verandering tot kool of houtskool ondergaan.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/verkolen

Men kan planken van bepaalde houtsoorten verduurzamen door ze aan te buitenkant aan te branden tot ze zwart zijn. In Japan doet men dit met cederhout, daar Shou Sugi Ban genoemd.



Verwante termen:
Engelse term: char. Naamwoord van handeling: charring


verkoop op stam
ver•koop op stam

█ Woordgroep

Verkoop van staande bomen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verkoop-op-stam

naar boven



verlanden
ver•lan•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verlanden, (de) verlanding



Ecopedia
www.ecopedia.be/350/encyclopedie/

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verlanding

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verlanden

naar boven



verlengde kraag
ver•leng•de kraag

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Voluit: verlengde takkraag

Bij een loofboom, vooral bij eik. Als een tak afsterft zou die idealer wijze van de boom verwijderd moeten worden. Dan kan de boom die wonde overwallen. Een hangende dode tak is namelijk een opening waardoor schimmels in de boom kunnen dringen. De boom probeert tevergeefs deze opening te overwallen waardoor een verlengde kraag ontstaat.

Verwante termen:

naar boven



verlies
ver•lies

Kijk bij:

naar boven



verloop
ver•loop

█ Zelfstandig naamwoord



Ecopedia
www.ecopedia.be/423/encyclopedie

Verwante term: volhoutigheid

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verloop

naar boven



vermeerderen
ver•meer•de•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vermeerderen, (de) vermeerdering

In aantal (laten) toenemen.
Duitse term: vermehren
Franse term: multiplier
Engelse termen: propagate

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vermeerderen

naar boven



vermeerderen door middel van aanaarden
ver•meer•de•ren door mid•del van aan•aar•den

█ Werkwoordelijke woordgroep

■ Kortweg: aanaarden

Van een plant: Wortelvorming uitlokken door de onderkant van de stam te bedekken met aarde.
vermogen
ver•mō•gen

█ Zelfstandig naamwoord

Van een individu of een populatie: De kracht bezitten tot, bestand zijn tegen iets.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M077101

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID53792

Verwante term: vitaliteit

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vermogen

naar boven



vermolmen
ver•mol•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vermolmen, (de) vermolming

Tot molm worden.

Verwante term: molm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vermolmen

naar boven



vernatten
ver•nat•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vernatten, (de) vernatting



Wikipedia
Duitse term: vernässen. Naamwoord van handeling: Hydromorphierung, Vernässen, Vernässung
https://de.wikipedia.org/wiki/Vernässung
www.duden.de/rechtschreibung/naessen
www.spektrum.de/lexikon/geographie/hydromorphierung/3639
Franse term, naamwoord van handeling: hydromorphie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydromorphie
Engelse term: waterlog
https://en.wikipedia.org/wiki/Waterlogging_(agriculture)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vernatten

naar boven



verplanten
ver•plan•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) verplanten, (de) verplanting

Elders planten.


Verwante termen:
Duitse term: verpflanzen
Franse term: transplanter
Engelse termen: replant, transplant
https://en.wikipedia.org/wiki/Transplanting
verplantmachine
ver•plant•ma•chi•ne

█ Zelfstandig naamwoord

Machine om opgaande bomen met wortelkluit uit de grond te halen om ergens anders te planten.

Verwante term: verplanten
Duitse term: Verpflanzmaschine
Franse term: Transplanteuse (d'arbre)
Engelse term: tree spade
https://en.wikipedia.org/wiki/Tree_spade

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verplantmachine

naar boven



verrotten
ver•rot•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verrotten, (de) verrotting

Vergaan door rotten.
Verwante term: roten
Duitse term: verwesen. Naamwoorden van handeling: Verwesen, Verwesung
https://de.wikipedia.org/wiki/Verwesung
Franse term: décomoser. Naamwoord van handeling: décomposition
https://fr.wikipedia.org/wiki/Décomposition
Engelse term: decompose. Naamwoord van handeling: decomposition
https://en.wikipedia.org/wiki/Decomposition

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verrotten

naar boven



verruigen
ver•rui•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verruigen, (de) verruiging



Ecopedia
In beheer: laten verruigen.
vers hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Recent gekapt hout, ongedroogd.

Verwante termen:
Duitse term: frisches Holz
Engelse term: green wood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vers-hout

naar boven



verschimmen
ver•schim•men

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verschimmen, (de) verschimming

Tot een schim worden. Tot een schim laten worden.

"laten verschimmen"

Verwante termen:
naar boven



verschralen
ver•schrā•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verschralen, (de) verschraling

■ Synoniem: verarmen



Ecopedia


verslempen
ver•slem•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verslempen, (de) verslemping



http://bodemacademie.nl/bodemkwaliteit/bodemverstoring/verslemping/

Van het werkwoord slempen + voorvoegsel ver- (geeft een verandering aan).

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/ver-

slempen, Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/slempen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verslempen

naar boven



versnipperaar
ver•snip•pe•raar

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Versnipperaar

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#versnipperaar

naar boven


versnipperen
ver•snip•pe•ren

1. █ Werkwoord
1. █ Naamwoorden van handeling: (het) versnipperen, (de) versnippering

Hout in snippers versnijden.

Verwante termen bij 1:
Engelse termen bij 1: chip, woodchip

2. █ Werkwoord
2. █ Naamwoorden van handeling: (het) versnipperen, (de) versnippering

2. ■ Synoniem: fragmenteren. Naamwoorden van handeling: (het) fragmenteren, (de) fragmentatie

Habitats fragmenteren. Habitats verkleinen en afstand tussen habitats scheppen.

Ecopedia
www.ecopedia.be/231/encyclopedie/

Verwante termen bij 2:


verspanen
ver•spā•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verspanen, (de) verspaning



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verspanen

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A015424

Verwante termen:
Duitse term: Zerspanen
https://de.wikipedia.org/wiki/Zerspanen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verspanen

naar boven



verspenen
ver•spē•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verspenen, (de) verspening



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verspenen

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M078385

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/verspenen

Verwante term: speenbed

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verspenen

naar boven



verspreiden
ver•sprei•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verspreiden, (de) verspreiding

Over een groter oppervlak uitbreiden.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/verspreiden

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/spreiden

Verwante termen:
Duitse term: ausbreiten. Naamwoorden van handeling: Aubreiten, Ausbreitung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ausbreitung_(Biologie)
Franse term: disperser. Naamwoord van handeling: dispersion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dispersion_(biologie)
Engelse term: disperse. Naamwoord van handeling: dispersal
https://en.wikipedia.org/wiki/Biological_dispersal

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verspreiden

naar boven



verspreidingsgebied
ver•sprei•dings•ge•bied

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: areaal



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verspreidingsgebied

Ecopedia
www.ecopedia.be/149/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse termen: Areal, Verbreitungsgebiet
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbreitungsgebiet
Franse term: range
https://fr.wikipedia.org/wiki/Aire_de_répartition
Engelse term: aire de répartition
https://en.wikipedia.org/wiki/Range_(biology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verspreidingsgebied

naar boven



verspreidingsvermogen
ver•sprei•dings•ver•mō•gen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: dispersiecapaciteit




Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verspreidingsvermogen

naar boven



versteend
ver•steend

█ Bijvoeglijk naamwoord



Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/versteend

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Versteend_hout

Verwante termen:
Duitse termen: versteint, versteinerter Baum, Versteinerter Wald
https://de.wikipedia.org/wiki/Versteinerter_Wald
Franse termen: arbre pétrifié, bois pétrifié, pétrifié
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_pétrifié
Engelse termen: petrified, petrified tree, petrified wood
https://en.wikipedia.org/wiki/Petrified_wood

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#versteend

naar boven



verstek
ver•stek

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verstek_(hoek)

Verwante term:
Duitse term: Gehrung
https://de.wikipedia.org/wiki/Gehrung
Franse term: onglet
Engelse termen: mitre, mitre joint
Engelse termen: Noord-Amerika: miter, miter joint
https://en.wikipedia.org/wiki/Miter_joint


verstoren
ver•stō•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verstoren, (de) verstoring



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verstoring_(ecologie)

(verstoring in habitat (rust), successie)
Duitse term: stören. Naamwoord van handeling: Störung
https://de.wikipedia.org/wiki/Störung_(Ökologie)
Franse term: déranger. Naamwoord van handeling: dérangement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dérangement_(écologie)
Engelse term: disturb. Naamwoord van handeling: disturbance
https://en.wikipedia.org/wiki/Disturbance_(ecology)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verstoren

naar boven



verstrijkende wortel
ver•strij•ken•de wortel

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Een wortel die ver strijkt onder en/of aan de oppervlakte.

strijken:
Verwante termen:
Duitse termen: weitreichende Wurzeln, weitstreichende Wurzeln

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verstrijkende-wortel

naar boven



verstuiven
ver•stui•ven

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) verstuiven, (de) verstuiving

Van de wind: blazend verplaatsen.
overstuiven: met stuifzand bedekken door de wind, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank


vertakken
ver•tak•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) vertakken, (de) vertakking

Zich in takken splitsen.
Bron: Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=vertakken&lang=nn

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vertakking

Verwante termen:
Duitse term: verzweigen. Naamwoorden van handeling: Verzweigen, Verzweigung
https://de.wikipedia.org/wiki/Verzweigung
Franse termen: brancher, ramifier. Naamwoorden van handeling: branchement, ramure, ramification
Engelse termen: branch, branch out, fork
https://en.wiktionary.org/wiki/branch#Verb
https://en.wiktionary.org/wiki/branch_out
https://en.wiktionary.org/wiki/fork#Verb

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vertakken

naar boven



vervangbiotoop
ver•vang•bio•toop

█ Zelfstandig naamwoord



Verwante termen:


vervangingsgemeenschap
ver•van•gings•ge•meen•schap

█ Zelfstandig naamwoord

Levensgemeenschap die als gevolg van het actuele landgebruik door de mens de plaats inneemt van de oorspronkelijke, natuurlijke levensgemeenschap.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vervangingsgemeenschap

naar boven



verwelken
ver•wel•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verwelken, (de) verwelking



Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/verwelken

welk, bijvoeglijk naamwoord, Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=72189

welk, bijvoeglijk naamwoord, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Duits: welk
www.duden.de/rechtschreibung/welk

Verwante termen:
 • bloem
 • uitdrogen
 • verdrogen
 • welk
 • welken
Duitse termen: verwelken, welken
www.duden.de/rechtschreibung/verwelken
www.duden.de/rechtschreibung/welken
Franse termen, wederkerende werkwoorden: se faner, se flétrir
Engelse term: wither
www.etymonline.com/word/wither

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verwelken

naar boven



verval
ver•val

█ Zelfstandig naamwoord

Aanzienlijke afname van vitaliteit, rot.

Verwante termen:
Engelse term: decay

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verval

naar boven



vervalboom
ver•val•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom waarin een proces van verval is ingetreden. Door ouderdom of door externe gebeurtenissen (sneeuwbreuk, onkundig snoeien, inslag van een auto-ongeval ...) neemt de vitaliteit af.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vervalboom

naar boven



vervilten
ver•vil•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vervilten, (de) vervilting

Situatie of proces waarin bepaalde grassoorten zodanig domineren dat ze het vegetatiedek volledig afsluiten waardoor veel soorten kruiden worden verdrongen.

Ecopedia
www.ecopedia.be/236/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: verfilzen. Naamwoorden van handeling: Verfilzen, Verfilzung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vervilten

naar boven



vervlechten
ver•vlech•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling:

Tot een vlechtwerk verbinden.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M079085

Verwante termen:


vervuurd
ver•vuurd

█ Bijvoeglijk naamwoord

Kijk bij vuur.

naar boven



verwaarloosd
ver•waar•loosd

█ Bijvoeglijk naamwoord

Veronachtzaamd. Hakhout, knotbomen en heggen die niet regelmatig gesnoeid worden zijn verwaarloosd.

Verwante termen:
Duitse term: vernachlässigt
Franse term: négligé
Engelse term: derelict

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verwaarloosd

naar boven



verwerker
ver•wer•ker

█ Zelfstandig naamwoord



Ecopedia
www.ecopedia.be/215/encyclopedie/

Verwante term: bosbouw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verwerker

naar boven



verzagen
ver•zā•gen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verzagen, (de) verzaging



Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M079553

Verwante term: kantrechten
Duitse term: zersägen
Engelse term: slab
www.thefreedictionary.com/slab
www.merriam-webster.com/dictionary/slab

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verzagen

naar boven



verzamelsuffix

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: collectiefsuffix, verzamelachtervoegsel


Suffix dat een verzameling vormt. -t is een veel voorkomend verzamelsuffix, zoals in Hasselt, Herent, Boekt ...

-itja, Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID85251&article=-itja-

-itja, Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID3358&article=-itja

-itja-, Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
... het locatieve suffix -t (ontleend uit Lat. -ētum of uit Germ. *-itja-)
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID35461&article=-itja-
locatief (locatief suffix)
https://nl.wiktionary.org/wiki/locatief

-othu, Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4215.re.31&article=-othu

-itja, Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Belgisch_(taal)

-inga- (Beringen), Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M027458&article=-inga


Verwante wisselvormen in vreemde talen: -etum in salicetum, aie in futaie

-aie (fütaie, pinaie, chênaie, charmaie ...)
-etum
verzet
ver•zet

1. █ Bijvoeglijk naamwoord

1. ■ Bijwoord in "verzet zijn"

Van plaats veranderd, verplaatst.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M079629

- het verzette blad van een beslagbijl
- het verzette steelgat van een beslagbijl
- de verzette steel van een beslagbijl
- het verzette gat (= tooggat) in de pen van een genagelde pen-en-gatverbinding in vakwerk

2. █ Zelfstandig naamwoord

Mate waarin iets verzet staat, uitgedrukt in een maateenheid. Bijvoorbeeld van een genagelde pen-en-gatverbinding in vakwerk. Het gat in de pen is drie tot vier millimeter naar buiten verzet ten opzichte van de gaten in de stijl = een verzet van 3 tot 4 mm..


verzinkboor
ver•zink•boor

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzinkboor

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M079673.re.4

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzinken_(verspaning)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Soevereinen

Verwante term:
 • boor
 • boren
 • verzinken
Duitse term: Senkbohrer
https://de.wikipedia.org/wiki/Senken#Senkwerkzeuge
Engelse term: counter sink drill
https://en.wikipedia.org/wiki/Countersink

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verzinkboor

naar boven



verzinken
ver•zin•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verzinken, (de) verzinking



Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/verzinken

Verwante term:
 • boor
 • boren
 • verzinkboor
Duitse term:

+ Bladwijzer: -




verzuren
ver•zu•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) verzuren, (de) verzuring



Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/verzuring

Ecopedia
www.ecopedia.be/encyclopedie/natuurlijke-verzuring

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Verzuring

Verwante term: zuurminnend
Duitse term: versauern. Naamwoorden van handeling: Versauern, Versauerung
https://de.wiktionary.org/wiki/versauern
Franse term: acidifier. Naamwoord van handeling: acidification
https://fr.wiktionary.org/wiki/acidifier
Engelse termen: acidify. Naamwoorden van handeling: acidication?, acidification
https://en.wiktionary.org/wiki/acidify

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#verzuren

naar boven



veteraanboom
ve•te•raan•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Oude boom. Deze term is afkomstig van Groot-Brittannië (veteran tree). Bomen hebben niet als soldaten in een oorlog gevochten en daarom is veteraanboom een ontraden term. Oudboom en ouderling zijn alternatieven.

Verwante termen:
Engelse term: veteran tree

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#veteraanboom

naar boven



vezel
vē•zel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Voluit: houtvezel

Kijk bij houtvezel.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vezel

naar boven



vezelhout
vē•zel•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: spaanhout

Samenvattende naam voor hout dat wordt gebruikt voor de papierpulpfabrikage en voor de fabricage van spaan- en vezelplaten. Daarbij gaat het in de regel om dun rondhout (ruw hout uit het bos) en om chips en houtafval die beide vrijkomen bij de verwerking van zaaghout.
Bron, bewerkte tekst:
www.probos.nl/bosberichten-1984/580-ontwikkelingen-rond-vezelhout

(Sortimenten die geschikt zijn voor de fabricage van spaanplaat of vezelplaat.)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vezelhout

naar boven



vezelplaat
vē•zel•plaat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: spaanplaat

Kijk bij spaanplaat.

naar boven



vezelplant
vē•zel•plant

█ Zelfstandig naamwoord

Plant die verspinbare vezels levert.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M079930.re.161

vezel, Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=vezel&lang=nn

Verwante termen:
Duitse term: Faserpflanze
https://de.wikipedia.org/wiki/Faserpflanze
Franse term: plante à fibres
https://fr.wikipedia.org/wiki/Plante_à_fibres
Engelse termen: fiber crop (cultuurterm), fibrous plant (natuurterm)
https://en.wikipedia.org/wiki/Fiber_crop

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vezelplant

naar boven



vi...

naar boven



vierlijnige dreef
vier•lij•ni•ge dreef

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Dreef die bestaat uit vier bomenrijen, twee rijen aan elke kant van de weg.


vierschalen
vier•schā•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vierschalen, (de) vierschaling

Gezegd van gevelde boomstammen. Er aan vier kanten de schaal afzagen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080015.re.179

Als bijvoeglijk naamwoord: gevierschaald

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vierschalen

naar boven




vijlen
vij•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vijlen, (de) vijling

Werken of bewerken met een vijl.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vijlen

naar boven



visvormige wetsteen
vis•vor•mi•ge wet•steen

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Kortweg: viswetsteen

Wetsteen in de vorm van een vis om een zeisblad te scherpen oftewel wetten.

Verwante termen:
Engelse term: canoe shaped whetstone. Kortweg: canoe whetstone

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#visvormige-wetsteen




vijver
vij•ver

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijns vivarium. De gegermaniseerde vorm is in het Nederlands wijer, in het Duits Weiher
■ Wisselvorm, veel voorkomende plaatsnaam: wijer

vim

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: vijm, vijn

mijt, bepaald aantal

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080257

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID9546

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=66211&article=vijm

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vim1

vijn, Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-v/
wedevijn (wede = hout), Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-w/

houtvijm, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M026739.re.392&article=houtvijm

Verwante termen:

vinkenbaan
vin•ken•baan

█ Zelfstandig naamwoord



www.cubra.nl/auteurs/henkvanrijswijk/veugeltjes_dossier_vinkenbaan_01.htm

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080301.re.78

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vinkenbaan

naar boven



vistrap
vis•trap

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vistrap

Verwante term: sluis

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vistrap

naar boven



visweer
vis•weer

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: weer

Kijk bij weer.

naar boven



vitaliteit
vi•ta•li•teit

█ Zelfstandig naamwoord

Levenskracht van een individu of populatie.
Duitse term: Vitalität
https://de.wikipedia.org/wiki/Vitalität
Franse term: vitalité
https://fr.wiktionary.org/wiki/vitalité
Engelse termen: vigour, vitality
https://en.wikipedia.org/wiki/Vitality

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vitaliteit

naar boven



vits

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: vitse, vitsel, vitselstek
■ Van wis. Kijk  bij wis.



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vitselstek

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080563.re.4
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080566

Verwante termen:
Duitse termen: Fitsche, Fitschel, Fitze, Fitzel
www.woerterbuchnetz.de/RhWB?lemma=fitschen_i
c. eine Wand, Mauer f. aus Fitschen 1 b flechten; de Murre wore va Riser en Lehm gefetscht Eup-Raeren. —
www.woerterbuchnetz.de/PfWB?lemma=fitsche
www.woerterbuchnetz.de/RhWB?lemma=fitsche
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PF03438
b. -e- Flechtrute im Fachwerk des alten Bauernhauses, Fitzgerte (gerte = gaard)
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PF03440
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RF02919

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vits

naar boven



vitsen
vit•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) vitsen



Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=66448

www.restauratieambacht.be/index.php?option=com_content&task=view&id=641&Itemid=860

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080566.re.10

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vitsen

naar boven



vl...

naar boven



vlaaienmand
vlaai•en•mand

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vlaaienkorf

Mand met schappen en een deur waarin de bakker vlaaien vervoerde.

dekselvlaai, linzenvlaai
https://de.wikipedia.org/wiki/Linzer_Torte


vlaak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: vlag, vlagge, vlake

Horde, van vlechtroeden gevlochten mat.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080616
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080631

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=66495

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vlaak2

Vlaak is woordverwant aan vlechten. -> www.etymologiebank.nl/trefwoord/vlaak2

Verwante term:


vlag

█ Zelfstandig naamwoord

1. Synoniem van plag. De eerste letters verschuiven van klank. Kijk bij plag.

2. Synoniem van vlaak. Kijk bij vlaak.


vlaggen
vlag•gen

█ Werkwoord

■ Wisselvorm: plaggen

Kijk bij plaggen.

naar boven



vlaggenzeis
vlag•gen•zeis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: plaggenzeis. (Vlag is een wisselvorm van plag.)
■ Wisselvormen: vlagzeis, vlagzeisel



Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080629.re.17

Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/plaggenzeis?lang=nl

Vlag is een wisselvorm van plag.

Verwante termen:


vlakdekkend
vlak•dek•kend

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Synoniem: gebiedsdekkend

Gaande over het hele gebied. Een vlakdekkend onderzoek is een onderzoek dat het hele onderzoeksgebied bestrijkt.

Verwante term: inventariseren

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlakdekkend

naar boven



vlakvormig landschapselement
vlak•vor•mig land•schaps•ele•ment

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Vennen en vijvers zijn voorbeelden van vlakvormige landschapselementen.


vlakwortelaar
vlak•wor•te•laar

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

Een boom of struik met een oppervlakkig wortelgestel.

Verwante termen:
Duitse term: Flachwurzler
https://de.wikipedia.org/wiki/Flachwurzler
Franse term: arbre à racines superficielles

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlakwortelaar

naar boven



vlakwortelend
vlak•wor•te•lend

█ Bijvoeglijk naamwoord



Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080654.re.88
Vlakwortelend worden die planten (bomen) genoemd, die wortels slechts in de bovenste 1/2 m grond tot ontwikkeling brengen, ook waar de grond veel dieper bewortelbaar is,

Verwante termen:
Duitse term: Flachwurzelnd
Engelse term: shallow-rooted/-rooting


vlamhout
vlam•hout

█ Zelfstandig naamwoord



Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080681.re.83

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlamhout

naar boven



vlamhoutje
vlam•hout•je

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: stekje, stekske

Lucifer.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080681.re.88

Verwante termen: tondel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlamhoutje

naar boven





vlasbraak
vlas•braak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: vlasbrake, vlasbrakel
■ Friese wisselvormen: houbraak, houbrake
■ Synoniem: knap
knap, Etymologiebank
Patroniemen: Houbrake, Houbraken, Houtbrake, Houtbraken
https://nl.wikipedia.org/wiki/Arnold_Houbraken

Verwante termen:
Duitse termen: Breche, Flachsbreche
https://de.wikipedia.org/wiki/Breche
Engelse termen: brake, flax brake

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlasbraak

naar boven



vlasrootput
vlas•root•put

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: rootput

Put waarin vlas geroot wordt.

Verwante termen:
Duitse term: Flachsrotte
https://de.wikipedia.org/wiki/Flachsrotte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlasrootput

naar boven



vlechtbaar
vlecht•baar

█ Bijvoeglijk naamwoord

Gezegd van hout dat voldoende buigzaam is om mee te vlechten.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/-baar

Verwante termen:


vlechten
vlech•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) gevlecht), (het) vlechten, (de) vlechting

■ Synoniem: breien

1. Op een regelmatige manier bepaalde zaken over elkaar slaan of leiden. Die zaken kunnen zijn: vlechtroeden, gekliefde banden (mandenvlechten) en stammen van struiken in een vlechtheg.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M011458&article=breyen

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vlechten

gevlecht, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A007913

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: flechten. Naamwoorden van handeling: Flechten, Flechtung
Franse term bij 1: tresser. Naamwoord van handeling: tressage
https://fr.wiktionary.org/wiki/tresser
https://fr.wiktionary.org/wiki/tressage
Engelse term bij 1: weave. Naamwoord van handeling: weaving

2. Handeling van een stroom die doet denken aan vlechten in betekenis 1. Een vlechtende stroom bestaat uit kanaaltjes die in elkaar overgaan en elkaar kruisen - als de strengen van een vlecht - vlechtend door de stroomvlakte.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlechtende_rivier

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2:
https://de.wikipedia.org/wiki/Verflochtener_Fluss

3. Wortelgroeiwijze van beuk die doet aan vlechten in betekenis 1.


vlechtheg
vlecht•heg

█ Zelfstandig naamwoord

Heg waarin stammen of takken gevlochten zijn. Dit werd vroeger gedaan om een heg veewerend te maken.



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlechtheg

Joostdevree.nl


vlechtleiden
vlecht•lei•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vlechtleiden, (de) vlechtleiding

Al vlechtend leiden. Gesteltakken in een scheerhaag vlechtend leiden om de haag veewerend te maken. De eindscheuten in een gekruiste scheerheg vlechtend leiden.

Verwante termen:


vlechtroede
vlecht•roe•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: teen, wis, wijm

Roede waarmee men kan vlechten.

Verwante termen:
Duitse termen: Flechtrute, Kneie

"im wasserbau, die kleinen weidenstecklinge auf böschungen u. ä.; der ort, wo sie gepflanzt werden, heiszt das kneienbette. es ist nd., an der untern Elbe, s. bei Richey 129 kneyen pl., saliceta palustria, junge weiden wie man sie dort in menge baut zum gebrauch der korbmacher"
Bron:
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GK08743

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlechtroede

naar boven



vlechtwerk
vlecht•werk

█ Zelfstandig naamwoord

1. Gevlochten gebruiksgoed.

2. Arbeid die bestaat uit vlechten.

gevlecht, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A007913

Verwante termen:


vlezig
vlē•zig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van eetbare vruchten: met veel en sappig weefsel.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
artikel 6.a., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080797

Verwante term: vrucht

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlezig

naar boven



vliegvlug
vlieg•vlug

█ Bijvoeglijk naamwoord

In staat om te vliegen. Wordt van jonge vogels gezegd.
Vliegvlug is een tautologie omdat het woord vlug oorpsronkelijk in staat om te vliegen betekent.

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vlug

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank


vlierazijn
vlier•azijn

█ Zelfstandig naamwoord

Op vlierbloemen getrokken azijn.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080938.re.13

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlierazijn

naar boven



vlierbloesemdrank
vlier•bloe•sem•drank

█ Zelfstandig naamwoord

Drank waarin men vlierbloesem heeft laten trekken.
Holunderblüten


vlierboom
vlier•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Tot een boom uitgegroeide vlier.

"Vuilbomenhout, of Vlierbomenhout, anders Sprenkelhout, houd men voor 't allerbeste (t.w. om houtskool te maken)"
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080944&article=houtskool

Vlierkool, houtskool van vlierhout.
  V. DALE [1950].
Voor het maken van houtskool voor slijpdoeleinden kunnen we het best gebruik maken van vlierhout … Het … zelf stoken van vlierkool vereist een bepaalde handigheid,   HAMMES, Goud 210 [1944].
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080938&article=houtskool

Verwante term: boom

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlierboom

naar boven



vlierfluit
vlier•fluit

█ Zelfstandig naamwoord

Fluit gemaakt van vlierhout. Het werkwoord flierefluiten zou afkomstig zijn van lanterfantend op een vlierfluit spelen.


vlierolie
vlier•olie

█ Zelfstandig naamwoord

Olie gewonnen uit de pitten van vlierbessen of uit de bladeren van de wilde vlier.
Bron:
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080938.re.61

Verwante termen: etherische olie

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlierolie

naar boven



vlierpot
vlier•pot

█ Zelfstandig naamwoord

Pot waarin men vlier laat trekken.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M080938.re.68

Verwante term: vlierbloesemdrank

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlierpot

naar boven



vliet

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: vloed.

Kijk bij vloed.

naar boven



vlindertrek
vlin•der•trek

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Trekvlinder#Algemeen

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlindertrek

naar boven



vloed

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het stromen van water. Stromend water.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=66825

Verwante term:
2. Wisselvormen: vliet, vloet. Stroomnaam, naar betekenis 1.
vloedgraaf, vloedgracht, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Duitse term bij 2: Fluss
Nederduitse term bij 2: Fleet
www.plattmakers.de/nl/327/Fleet
Franse term bij 2: flux
http://engelmann.uni.lu:8080/portal/WBB2009/WLM/wbgui_py?lemid=MF00693
https://fr.wiktionary.org/wiki/flux

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=66825&article=flux

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A006819

Duits Fluss en Fans flux zijn waarschijnlijk woordverwant.

www.etymonline.com/word/flow

3. Bepaalde beweging en waterstand van een getijdewater.
3.1. Toenemend getijde.
3.2. Hoogwater, waterstand op zijn hoogst.
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vloed

naar boven



vloedbos
vloed•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: getijdenbos

Bos dat onder invloed staat van zoetwatergetij.
Bron: Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/vloedbos

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vloedbos

naar boven



vloedbranding
vloed•bran•ding

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vloedbranding

Verwante termen:
Duitse term: Gezeitenwelle
https://de.wikipedia.org/wiki/Gezeitenwelle
Franse term: mascaret
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mascaret
Engelse term: tidal bore
https://en.wikipedia.org/wiki/Tidal_bore

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vloedbranding

naar boven



vloedgracht
vloed•gracht

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: vloedgraaf



naar boven



vloeien
vloei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) vloei, (het) vloeien, (de) vloeiing

■ Synoniem: stromen



Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vloeien

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal

vloei, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

Duitse term: flöen
Duitse term, uit het Waals: fluxen


vloeiveld
vloei•veld

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vloeiveld

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vloeiveld

naar boven



vloeiweide
vloei•wei•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: watering, wetering



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vloeiweide

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/vloeiweide

Verwante termen:
Duitse termen: Flosswiese, Flösswiese

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vloeiweide

naar boven



vlot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: houtvlot

Aaneengebonden boomstammen die over het water vervoerd worden.

Wikipedia


vlotbeek
vlot•beek

█ Zelfstandig naamwoord

Beek die geschikt is om er op te vlotten.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M081133.re.9&article=vlotbeek

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlotbeek

naar boven



vlotgoot
vlot•goot

█ Zelfstandig naamwoord

Goot waardoor in het gebergte gevelde boomstammen in snelstroomend water omlaag gevoerd worden.
Bron:
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M081133.re.10&article=vlotgoot

Verwante term: vlotten

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlotgoot

naar boven



vlotkanaal
vlot•ka•naal

█ Zelfstandig naamwoord



Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M081133.re.11

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlotkanaal

naar boven



vlotten
vlot•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) vlotten



Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M081133

www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/aanvullende_teksten/varen/teksten.php?tekst=vlotvaart

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlotterij

Verwante termen:
Duitse term: flößen. Naamwoord van handeling: Flößen
https://de.wikipedia.org/wiki/Flößerei
Franse term: flotter. Naamwoord van handeling: flottage
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/flotter/34242
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flottage_du_bois
Engelse term: float. Naamwoord van handeling: floating
Engelse term, woordverwant: fleet. Naamwoord van handeling: fleeting
https://en.wikipedia.org/wiki/Timber_rafting
https://en.wikipedia.org/wiki/Log_driving
www.etymonline.com/word/float
www.etymonline.com/word/fleet

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlotten

naar boven



vlotter
vlot•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Mens, vroeger typisch een man, die op de houtvlotten werkt.

Verwante termen:
Franse term: flotteur
https://fr.wiktionary.org/wiki/flotteur

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlotter

naar boven



vlotterij
vlot•te•rij

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlotterij

Verwante termen:
Duitse term: Flößerei
https://de.wikipedia.org/wiki/Flößerei
Franse term: flottage du bois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Flottage_du_bois
Engelse term: timber rafting
https://en.wikipedia.org/wiki/Timber_rafting

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vlotterij

naar boven



vlottershaak
vlot•ters•haak



Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/vlottershaken

Verwante termen:
vo...

naar boven



voedingsstof
voe•dings•stof

■ Wisselvorm; voedingstof
■ Synoniem: nutriënt



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voedingsstof

-arm en -rijk


voedingsstofarm
voe•dings•stof•arm

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: oligotroof, voedselarm

Gezegd van bodem: arm aan voedingsstoffen.

Verwante termen:
Duitse term: nähr­stoff­arm
www.duden.de/rechtschreibung/naehrstoffarm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voedingsstofarm

naar boven



voedingsstofrijk
voe•dings•stof•rijk

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: eutroof, voedselrijk

Gezegd van bodem: rijk aan voedingsstoffen.

voetafdruk
voed•af•druk

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Ecologische_voetafdruk

Ecopedia
www.ecopedia.be/54/encyclopedie/

Verwante term: duurzaamheid
Duitse term: Ökologischer Fußabdruck
https://de.wikipedia.org/wiki/Ökologischer_Fußabdruck
Franse term: empreinte écologique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empreinte_écologique

voedselarm
voed•se•larm

█ Zelfstandig naamwoord

1. Synoniem voor voedingsstofarm, zoals in voedingsstofarme bodem.

2. Een biotoop arm aan voedsel voor fauna is voedselarm.

voedselbiotoop
voed•sel•bio•toop

█ Zelfstandig naamwoord

Biotoop waarin dieren voedsel vinden.

Verwante termen:
Duitse term: Nahrungsbiotop

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voedselbiotoop

naar boven



voedselbron
voed•sel•bron

█ Zelfstandig naamwoord



Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/voedselbron

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voedselbron

naar boven



voedselketen
voed•sel•ke•ten

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voedselketen

Verwante termen: natuurlijk evenwicht
Duitse term:
Franse term:
Engelse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voedselketen

naar boven



voedselopname
voed•sel•op•na•me

█ Zelfstandig naamwoord

Het opnemen van voedingsstoffen.

voedselplant
voed•sel•plant

█ Zelfstandig naamwoord

Plant die, op een bepaalde wijze, een diersoort of -soorten tot voedsel dient. Het bovengrondse deel van plant op zichzelf* of een voortbrengsel van de plant** kan tot voedsel dienen.

* Bijvoorbeeld grasbladen voor grazers.
** Bijvoorbeeld stuifmeel voor bijen.

voedselrijk
voed•sel•rijk

█ Zelfstandig naamwoord

1. Synoniem voor voedingsstofrijk, zoals in voedingstofrijke bodem.

2. Een biotoop rijk aan voedsel voor fauna is voedselrijk.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voedselrijk

naar boven



voetdraaibank
voet•draai•bank

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: treedraaibank, trapdraaibank

Draaibank die met één of beide voeten aangedreven wordt.

treedraaibank, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M069992.re.58

Verwante termen:
Franse termen: tour à bois à pédale, tour à pédale
Engelse term: treadle lathe
www.etymonline.com/word/treadle

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voetdraaibank

naar boven



vogelbekkig
vō•gel•bek•kig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Vogelbekkig hout is hout waarin de specht gaten gemaakt heeft.

Vogelbekkig wordt vermeld in het boek Bossen van Vlaanderen.
Bossen van Vlaanderen - Een historische ecologie. Guido Tack, Paul Van den Bremt en Martin Hermy. Davidsfonds, 1993.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vogelbekkig

naar boven



vogelogen
vō•gel•ōgen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: gemoesteerd.

Kijk bij gemoesteerd.

naar boven



Vogelrichtlijn
Vō•gel•richt•lijn

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogelrichtlijn_en_Habitatrichtlijn

Verwante termen
Duitse term: Vogelschutzrichtlinie
https://de.wikipedia.org/wiki/Vogelschutzrichtlinie
Franse term: Directive Oiseaux
https://fr.wikipedia.org/wiki/Directive_oiseaux
Engelse term: Birds Directive
https://en.wikipedia.org/wiki/Birds_Directive

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vogelrichtlijn

naar boven



Vogelrichtlijngebied
Vō•gel•richt•lijn•ge•bied

█ Zelfstandig naamwoord

Gebied waarop de Vogelrichtlijn van pas is.

vogeltrek
vō•gel•trek

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vogeltrek

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vogeltrek

naar boven



volggewas
volg•ge•was

█ Zelfstandig naamwoord

1. Gewas dat na het hoofdteelt geteeld wordt.

2. Gewas dat een ander gewas opvolgt.


volhout
vol•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Synoniem voor massief hout. In een meubel gemaakt van volhout vind je geen MDF, gelaagd en vezelhout.

Verwante termen:

volhoutig
volhoutig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van een boom: Eigenschap die aanduidt dan de dikte van de stam over de lengte weinig afneemt.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#volhoutig

naar boven



volhoutigheid
vol•hou•tig•heid

█ Zelfstandig naamwoord

Mate waarin een stam volhoutig is. Kijk bij volhoutig.

volkantig
vol•kan•tig

█ Bijvoeglijk naamwoord

■ Antoniemen: boskantig, wankantig

Betekenis onduidelijk. Gevierschaald hout?



Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M010164&article=volkantig

Verwante termen:
Duitse term: vollkantig
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=vollkantig

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#volkantig

naar boven



volkstuin
volk•stuin

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Volkstuin

Verwante termen:
Duitse term: Kleingarten
https://de.wikipedia.org/wiki/Kleingarten
Franse termen: jardin familial, jardin ouvrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardins_familiaux
Engelse term: allotment
https://en.wikipedia.org/wiki/Allotment_(gardening)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#volkstuin

naar boven



vollegrond
vol•le•grond

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: volle grond

Vollegrond is het plantbed in akkers en moestuinen. Planten in vollegrond hebben rechtstreeks contact met het grondwater.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vollegrond

naar boven



volle kroon
vol•le kroon

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Kroon die zich ontwikkelt vanaf de bodem tot de top. Een alleenstaande boom kan een volle kroon ontwikkelen als de onderste takken niet verwijderd worden door snoei, vraat of breuk.


volledige beschouwing
vol•le•di•ge be•schouw•ing

<> gedeeltelijke beschouwing

naar boven



volwassen hout
vol•was•sen hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

In de bosbouw: Bos dat de oogstbare leeftijd bereikt heeft.

Verwante termen:

vonder
von•der

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: vlonder, vondel



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vonder_(brug)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M081584

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=67664

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4926

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vonder

vondel, Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=67660

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID58822

vlonder, Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=66864

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M081088

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vlonder

Neerlandistiek
www.neerlandistiek.nl/2015/11/etymologie-vlonder/

Verwante termen:

voor

█ Zelfstandig naamwoord


-voor

█ Achtervoegsel

Achtervoegsel ter vorming van woorden die betrekking hebben op dieren en waar ze zich mee voeden.
Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/-voor
Verwante term: -faag
Engelse term: -vore
https://en.wiktionary.org/wiki/-vore

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#-voor

naar boven



voorde
voor•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: voord, voort
■ Synoniem: waadte



Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M081750

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorde_(doorwaadbare_plaats)
https://nl.wikipedia.org/wiki/-voorde

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/voorde

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/voorde

Plaatsen: Bosvoorde, Stevoort, Vilvoorde, Voorde, Zandvoort
Patroniem: Vandevoort

Kijk ook bij steenvoorde.


Voorde is woordverwant aan Noors fjord.
Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/voorde
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M081750&lemmodern=voorde&article=fjord


voorhamer
voor•ha•mer

█ Zelfstandig naamwoord



Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M081845

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Hamer_(gereedschap)#Typen_hamers

Verwante termen:
Duitse termen: Vorhammer, Vorschlaghammer
https://de.wikipedia.org/wiki/Vorschlaghammer
Franse term: masse (couple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Masse_(outil)
Engelse term: sledgehammer
https://en.wikipedia.org/wiki/Sledgehammer

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voorhamer

naar boven



voortplanten
voort•plan•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) voortplanten, (de) voortplanting



Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/voortplanten

Wikipedia
Geslachtelijke voortplanting en vegetatieve voortplanting.

Verwante termen:
Duitse term: fortpflanzen. Naamwoord van handeling: Fortpflanzung
https://de.wikipedia.org/wiki/Fortpflanzung
https://de.wiktionary.org/wiki/fortpflanzen
Franse term: reproduire. Naamwoord van handeling: reproduction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Reproduction_(biologie)
Engelse term: reproduce. Naamwoord van handeling: reproduction
https://en.wikipedia.org/wiki/Reproduction

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voortplanten

naar boven



voortplantingsorgaan
voort•plan•tings•or•gaan

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: propagule

Orgaan van planten, schimmels en bacteriën waarmee deze zich voortplanten.

Verwante termen:
Duitse term: Fortpflanzungsorgan
https://de.wiktionary.org/wiki/Fortpflanzungsorgan
Franse term: propagule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Propagule
Engelse term: propagule
https://en.wikipedia.org/wiki/Propagule
https://en.wiktionary.org/wiki/propagule


voorteelt
voor•teelt

█ Zelfstandig naamwoord

Een gewas dat wordt geteeld voordat het belangrijkste gewas wordt geteeld.
Bron: Guy De Kinder
www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voorteelt

naar boven



voortijdige oogst
voor•tij•di•ge oogst

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

In de bosbouw: Het verwerken en uitslepen van zwaar beschadigde bomen, vóór het voorziene kapmoment. Schade veroorzaakt door ziekte, storm, sneeuw, menselijke vernieling enzovoort.

Verwante term: stormhout
Duitse term: Zwangsnutzung

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voortijdige-oogst

naar boven



voorouderlijk gebruik
voor•ou•der•lijk ge•bruik

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Artikel in voorbereiding.

Verwante term: hakhout
Engelse termen: ancestral custom, ancestral use

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voorouderlijk-gebruik

naar boven



voortplanten
voort•plan•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) voortplanten, (de) voortplanting



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voortplanting_(biologie)

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/voortplanten

Als wederkerend werkwoord: zich voortplanten

Verwante termen:
Engelse term: reproduce. Naamwoord van handeling: reproduction

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voortplanten

naar boven



voortplanting
voort•plan•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij voortplanten.

naar boven



voos

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van hout en fruit. Zwak, zacht, rot.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/voos

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M082468&lemmodern=voos&article=hout

"voos fruit"
"voos hout"

Verwante termen:
Duitse term: Fosh
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GF07835

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#voos

naar boven



vorm

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vorm_(biologie)


vork

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: riek
■ Synoniem voor een tweetandige vork: gaffel

Werktuig met een steel en aan het uiteinde daarvan twee, drie of vier tanden, inzonderheid gebruikt om er iets aan vast te prikken, op te steken en dergelijke en in daarbij aansluitende toepassingen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M082500

vormboom
vorm•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die vanaf jonge leeftijd in een bepaalde vorm geleid en/of gesnoeid werd.

dakvormen, blokvormen, balkvormen en kegelvormen


vormbreker
vorm•bre•ker

█ Zelfstandig naamwoord

Een tak die de gewenste groeivorm van de boom verbreekt.

ritser: ausreisser
in NL zuiger

Verwante term: groeivorm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vormbreker

naar boven



vormsnoei
vorm•snoei

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij vormsnoeien.

vormsnoeien
vorm•snoei•en

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) vormsnoei, (het) vormsnoeien, (de) vormsnoeiing

In vorm snoeien.

1. Decoratief snoeien van bomen en struiken, vooral in parken.

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Formschnitt
https://de.wikipedia.org/wiki/Formschnitt
Franse term bij 1: art topiaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_topiaire
Engelse term bij 1: topiary
https://en.wikipedia.org/wiki/Topiary

2. In de bosbouw: Verwijderen van takken op de stam om noestvrij stamhout te bekomen.

Ecopedia
www.ecopedia.be/36/encyclopedie/


vormstruik
vorm•struik

█ Zelfstandig naamwoord

In vorm gesnoeide struik.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vormstruik

naar boven



vorst

1. █ Zelfstandig naamwoord

Nok van het dak.

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vorst2

Verwante term: spar
Duitse termen: Dachfirst, First
https://de.wikipedia.org/wiki/Dachfirst

2. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: foreest, voorst

Bos, banwoud.

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vorst4
■ Naamwoord van handeling van vriezen

1. Het vriezen. Vriezend weer.
1.1. Bevroren neerslag.

vorstscheur
vorst•scheur

█ Zelfstandig naamwoord

Scheur die oorspronkelijk ontstaat door spanningen in de stam, uitgaande van de bast naar de binnenste houtlagen. De boom reageert door vorming van wondweefsel dat de scheur overgroeit. De scheur barst in de volgende winterperiode gemakkelijk terug open en men spreekt dan van een vorstscheur.

Bron, bewerkte tekstovername: Roskams, P. & Sioen, G, 2003
https://pureportal.inbo.be/portal/files/12549576/Roskams_Sioen_2003_cursus_Bosbescherming.pdf

Verwante termen:

vorstlijst
vorst•lijst

█ Zelfstandig naamwoord

Door spanningen in de stam (kern en buitenste houtlagen krimpen verschillend) kunnen vorstscheuren ontstaan, uitgaande van de bast naar de binnenste houtlagen. Dit openbarsten gaat dikwijls gepaard met een luide knal. De boom reageert door vorming van wondweefsel, dat de vorstscheur overgroeit. De vorstscheur barst in volgende winterperiodes echter gemakkelijk terug open. Door herhaalde overwalling met wondweefsel ontstaan vorstlijsten op de stam. Door het scheuren van de schors verdwijnt de natuurlijke bescherming tegen schimmels en insecten.

Op vochtige standplaatsen is het gevaar voor het ontstaan van vorstscheuren groter dan op droge standplaatsen. In onze streken zijn vooral eik en populier gevoelig. Een struiketage vermindert de temperatuurschommelingen om en in de stam, waardoor het gevaar voor vorstscheuren afneemt.


Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vorstlijst

naar boven



vouwmeter
vouw•mē•ter

■ Synoniem: duimstok



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duimstok

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/duimstok

Verwante term: rolmeter
Franse term: mètre pliant
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mètre_pliant
Engelse term: folding rule

vouwzaag
vouw•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: klapzaag

Vouwbare zaag.

Verwante termen:
Duitse term: Klappsäge
Franse termen: scie pliable, scie pliante
Engelse term: folding saw

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vouwzaag




vr...




vraat

█ Zelfstandig naamwoord

Schade die dieren aanrichten door aanvreten ten opzicht van planten of plantendelen.

aanvreten, Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/aanvreten

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=S000737

zoogdieren: bever, geit, muis, paard, schaap
ongewervelden: kever, larve, worm

Verwante termen:
Duitse term: Verbiss
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbiss
https://de.wikipedia.org/wiki/Schälung
Engelse term:
Franse term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vraat

naar boven



vraatschade
vraat•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade die veroorzaakt werd door vraat.

Verwante term: vraat
Duitse termen: Verbissschade (dit woord wordt niet gebruikt in het Duits), Verbissschaden, Verbissschäden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vraatschade

naar boven



vrijstellen
vrij•stel•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vrijstellen, (de) vrijstelling

Snoeien of kappen om een boom vrij te stellen van schaduwdruk.

vrijstaand
vrij•staand

█ Bijvoeglijk naamwoord

Een boom die zonder nabije buurbomen of muren naast zich staat is vrijstaand.

vrijwis
vrij•wis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: vredewis, vreewis, vrijmei, vrij, schaapsvrij

Bosje stro of gras, op een stok geplaatst op akkers, hooilanden e.d.; om aan te geven dat deze niet meer toegankelijk zijn (om er op te jagen, vee te wijden e.d.).
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M082792.re.231

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086779

Verwante termen:
Duitse term: Hǟgewísch, Strohwisch, Wherreis, Wisch
Rheinisches Wörterbuch: "SNfrk; kleines Strohbündel an einer Stange, als Verbotszeichen gegen das Betreten von Wiesen, Feldern (Wehrw.)"
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RW04737
Wörterbuch der deutschen Winzersprache, Rheinland-Pfalz: "Strohwisch als Zeichen für den geschlossenen Weinberg"
www.wdw.uni-trier.de/onlinewb/index.php3?id=64254
http://woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/call_wbgui_py_from_form?sigle=Adelung&mode=Volltextsuche&firsthit=0&textpattern=H%EF%BF%BDgewisch&lemmapattern=&patternlist=T:H%EF%BF%BDgewisch&lemid=DH00274&hitlist=1660267

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vrijwis

naar boven



vroon

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: vroente, vroon



Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M082938
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M082960

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=69348&article=vroente

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID38762&article=vroente

Nederlands Vroonhof, Duits Frohnhof en Fronhof
Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=69336&article=vroenhoven
Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID84312&article=vroenhoven
https://de.wiktionary.org/wiki/Fronhof
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=frohnhof
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=fronhof

Nederlands Vroenhoven, Duits Frohnhofen en Fronhofen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vroenhoven
https://de.wikipedia.org/wiki/Fronhofen_(Begriffsklärung)
https://de.wikipedia.org/wiki/Frohnhofen_(Begriffsklärung)

www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=frohn
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/startGlobalSearch.tcl?stichwort=fron

Frohnacker
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DF02847

Frohnbauer
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DF02853

Frohnbürger
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DF02856

Frohnapfel
https://de.wiktionary.org/wiki/Frohnapfel

Als een vroon "geschonken" werd aan een deel van de bevolking, dan was daar waarschijnlijk een tegenprestatie van de bevolking aan gekoppeld. Deze tegenprestatie bestond uit gratis werken voor de schenker.

Verwante term:
Duitse termen, woordverwant aan vroon: Frohn [frōhn], Fron [frōn]

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vroon

naar boven



vrucht

█ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijns fructus, Frans fruit

1. Deel van een plant, ontstaan uit het vruchtbeginsel. Kan de diaspore bevatten.

2. Opbrengst van het land, voortbrengsel der natuur, vrucht, zowel boomvrucht, ooft als veldvrucht, al wat uit de grond ontspruit, moeskruiden, graan.
Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
artikel 1:http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=69430

Van Dale

vruchtbeginsel
vrucht•be•gin•sel

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtbeginsel

Verwante term: vrucht

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtbeginsel

naar boven



vruchtbeker
vrucht•be•ker

█ Zelfstandig naamwoord


cupula
napje

Verwante term: vrucht
Duitse term: Fruchtbecher
https://de.wikipedia.org/wiki/Fruchtbecher

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtbeker

naar boven



vruchtdracht
vrucht•dracht

█ Zelfstandig naamwoord

Het dragen van vruchten en ook de periode waarin dit gebeurt.

Verwante term: vrucht

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtdracht

naar boven



vruchtensap
vruch•ten•sap

█ Zelfstandig naamwoord

Sap van vruchten.

vruchtentuin
vruch•ten•tuin

█ Zelfstandig naamwoord

Tuin die ingericht is om vruchten voort te brengen..

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtentuin

naar boven



vruchtlichaam
vrucht•li•chaam

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtlichaam

1. Paddenstoel (schimmel).

2. Vrucht.

Verwante term: vrucht
Engelse term: fruit body
https://en.wikipedia.org/wiki/Basidiocarp

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtlichaam

naar boven



vruchtmantel
vrucht•man•tel

█ Zelfstandig naamwoord

Waarschijnlijk een synoniem van vruchtwand, pericarp.

Verwante term: vrucht

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtmantel

naar boven



vruchtpluis
vrucht•pluis

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtpluis

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtpluis

naar boven



vruchtrot
vrucht•rot

█ Zelfstandig naamwoord



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Grauwe_schimmel

Verwante termen:
Duitse term: Grauschimmelfäule
https://de.wikipedia.org/wiki/Grauschimmelfäule
Franse term:
https://fr.wikipedia.org/wiki/Botrytis_cinerea
Engelse term:
https://en.wikipedia.org/wiki/Botrytis_cinerea

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtrot

naar boven



vruchtschade
vrucht•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade aan vruchten. (voor, tijdens en na oogst)


vruchtsteen
vrucht•steen

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: steen

Stenige kern in een steenvrucht.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtsteen

naar boven



vruchttak
vruch•ttak

█ Zelfstandig naamwoord

In de boomfruitteelt: Tak die vruchten draagt. Soms onderscheidend van een gesteltak.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchttak

naar boven



vruchtvlees

vruchtvorming
vrucht•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van vrucht vormen

Het ontwikkelen van de vrucht.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtvorming

naar boven



vruchtwand
vrucht•wand

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: pericarp



Wisiwis, UGent Plantentuin
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#vruchtwand

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Pericarp

Verwante termen:

vruchtwisselen
vrucht•wis•se•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vruchtwisselen (de) vruchtwisseling



Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vruchtwisseling

Verwante termen:
Duitse term: Fruchtfolge
https://de.wikipedia.org/wiki/Fruchtfolge
Franse term: rotation culturale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rotation_culturale
Engelse term: crop rotation
https://en.wikipedia.org/wiki/Crop_rotation

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtwisselen

naar boven



vruchtwisseling
vrucht•wis•se•ling

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij vruchtwisselen.

naar boven



vruchtzetten
vrucht•zet•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vruchtzetten, (de) vruchtzetting

Ontwikkelen van de vrucht.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083002.re.296

Verwante term: vrucht
Duitse term, naamwoord van handeling: Fruchtansatz
www.duden.de/rechtschreibung/Fruchtansatz
Franse term, naamwoord van handeling: mise à fruits
Engelse term: fruit set. Naamwoord van handeling: fruit set
www.funtrivia.com/askft/Question113173.html

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vruchtzetten

naar boven



vruchtzetting
vrucht•zet•ting

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij vruchtzetten.




vu...




vucht

█ Zelfstandig naamwoord



Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083027

Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-v/

Taaldacht
www.taaldacht.nl/2015/12/25/o-dennenboom/

Plaatsnaam Vucht

vuist

█ Zelfstandig naamwoord



vuisthamer
moker, Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuist_(gereedschap)

Verwante term: voorhamer
Duitse term: Fäustel, Moker

vulhout
vul•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. In de bosbouw: de boom- en struiksoorten die economisch niet interessant zijn voor houtkap.

2. In de bosbouw: boom- en struiksoorten die geplant worden om groei te stimuleren bij opgaande bomen en voor bodemverbetering.

Verwante termen:
Engelse termen: filler, gap filler
A tree or species of inferior value retained in thinnings or cleanings in the absence of any better.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vulhout

naar boven



vuren
vu•ren

█ Bijvoeglijk naamwoord

Gemaakt van pijnboomhout. Vuur = pijnboom.

Etymologiebank
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vuren1

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22vuren%22


Kijk ook bij vuur.

Verwante term: vuur
Verwante Duitse term: Föhre
https://de.wiktionary.org/wiki/Föhre
https://de.wikipedia.org/wiki/Kiefern
Verwante Engelse term: fir
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=fir

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vuren

naar boven



vuur

█ Zelfstandig naamwoord

1. Lichtend verschijnsel bij brand. Dynamisch element in de ecologie.

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Feuer
https://de.wikipedia.org/wiki/Feuer_(Umweltfaktor)
Franse term bij 1: feu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Feu
Engelse term bij 1: fire
https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_ecology

2. Oude benaming voor houtrot die begint vanuit de houtkern. Vurig hout, vervuurd hout.

Vuur : vroeg stadium van schimmelaantasting gekenmerkt door streperige verkleuring of vlekken in het hout, de algemene textuur en sterkte van het hout blijft min of meerbehouden. Is reeds aanwezig voor het vellen of onstaat tijdens het stockeren.
(Bron: www.houtinfobois.be/nl/glossaire/vuur/)

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Houtrotschimmels


Als bijvoeglijk naamwoord: vervuurd

Verwante termen bij 2:
3. Bacterievuur: ziekte, kanker, bij fruitbomen. Kijk bij bacterievuur.

Verwante termen bij 3:
4. Fijnspar. Vuren (bijvoeglijk naamwoord) = van Fijnsparhout.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vuren1

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID5120

Verwante termen bij 4:

vuurafhankelijke geslachtelijke voortplanting
vuur•af•han•ke•lij•ke ge•slach•te•lijke voort•plan•ting

█ Woordgroep [bijvoeglijke naamwoorden + zelfstandig naamwoord]


Verwante termen:
Franse relevante  term: sérotinie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sérotinie
Engelse relevante term: serotiny
https://en.wikipedia.org/wiki/Serotiny

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vuurafhankelijke-geslachtelijke-voortplanting

naar boven



vuurharden
vuur•har•den

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) vuurharden, (de) vuurharding


Verwante termen:
Engelse term: fire hardening (proces)
https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_hardening

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vuurharden

naar boven



vuurkorf
vuur•korf

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vuurmand

www.google.be/search?q=vuurkorf&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=t3iFUd3WB4Or7Aa4q4DYDQ&ved=0CAoQ_AUoAQ&biw=1024&bih=600

Verwante termen:
Duitse term: Feuerkorb
Franse term: panier de feu
Engelse term: fire basket

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vuurkorf

naar boven



vuurkuil
vuur•kuil

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: vuurput

Kuil waarin vuur gestookt wordt.

Verwante termen:
Engelse term: firepit

vuurpot
vuur•pot

█ Zelfstandig naamwoord

1. Pot om vuur in te dragen, om brand te steken of om vuur in te bewaren.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083143

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vuurpot

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Feuertopf
Engelse term bij 1: fire pot
https://en.wikipedia.org/wiki/Fire_pot

2. Pot die eens opgewarmd in staat is langdurig de warmte te behouden.

Verwante term bij 2:
Duitse term bij 2: Feuertopf
Franse term bij 2: marmite en fonte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marmite_en_fonte
Engelse term bij 2: Dutch oven
https://en.wikipedia.org/wiki/Dutch_oven

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/v#vuurpot

naar boven



 
Voorblad | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z