W

Voorblad > W


waadplaats
waad•plaats

█ Zelfstandig naamwoord

Plaats waar men kan waden of doorwaden. Kijk bij waadte en wad.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#waadplaats

naar bovenwaadte
waad•te

█ Zelfstandig naamwoord

■ Waarschijnlijk een jongere wisselvorm van wad, wat hetzelfde betekent
■ Synoniemen: voorde, waadplaats

Plaats waar men kan waden of doorwaden.

Kijk ook bij wad.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083167

"gewaad", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=13721

"voorde", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M081750

"voorde", Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorde_(doorwaadbare_plaats)

Verwante termen:
Duitse termen, woordverwant: Wat, Wätte
Duitse term: Furt
https://de.wikipedia.org/wiki/Furt

Die erste Wasserversorgung der oberen Stadt stellte einstmals der Stadtbach dar, ein offen geführter Wasserlauf, vergleichbar mit den sog. „Bächle“, die heute noch Freiburg/Breisgau durchziehen. Als die Hausbesitzer nach und nach eigene Hausbrunnen gruben oder sich aus den Röhrenbrunnen am Marktplatz versorgten, staute man hier den Bach zu einem kleinen Teich auf, um die Pferde waschen zu können (Pferdeschwemme). Weil das Wasser so seicht war, daß man darin ‚waten‘ konnte, nannte man den Platz bald die „Wätte“.
Overgenomen van een ondertussen vergane webbladzijde over Günzburg (D). www.360cities.net/ws/image/ecke-hofgasse-waetteplatz

Wat
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DW01051

www.dwds.de/wb/Watt#1
www.dwds.de/wb/Watt#2

Wattenbach
https://de.wikipedia.org/wiki/Zandtbach#Etymologie
https://de.wikipedia.org/wiki/Wattenbach_(Lichtenau)

Engelse term, woordverwant aan waadte: wade
Engelse term, woordverwant aan voorde: ford
https://en.wiktionary.org/wiki/wade#Noun
www.merriam-webster.com/dictionary/ford
https://en.wikipedia.org/wiki/Ford_(crossing)
Franse term: gué
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gué
https://fr.wiktionary.org/wiki/gué#Étymologie
Arabische term: wadi

waaiboom
waai•boom

█ Zelfstandig naamwoord

1. Boom waarvan de groeivorm vervormd werd door aanhoudende wind.

2. Boom waarvan de kroon en/of de stam niet geleid is. Waarschijnlijk een vertaling van Frans arbre plein vente, een term uit de fruitteelt, om een onderscheid te maken met een leiboom. De kroon van een waaiboom is het gewaai.

"De vorming (= het door snoei vormen) van een waaiboom." = "La formation d'un arbre plein vente."

"gewaai", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M019964&article=getakte

Verwante termen:
Duitse term: Windflüchter
https://de.wikipedia.org/wiki/Windflüchter
Engelse term: windswept tree
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Windswept_trees
Verwante Franse term: port en drapeau. Deze term beschrijft de groeivorm, niet de boom.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Port_en_drapeau

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#waaiboom

naar bovenwaaibomenhout
waai•bo•men•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout van waaibomen. Een vorm van reactiehout.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waaibomenhout

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083186.re.1

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#waaibomenhout

naar bovenwaaier
waai•er

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het geheel aan takken van een boom of struik waarvan de hoofdtakken waaiervormig geleid zijn.

Verwante termen bij 1:
2. Bepaalde bloeiwijze.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waaier_(bloeiwijze)

Verwante term bij 2:

waan

■ Wisselvorm: wan

Kijk bij wan.

naar bovenwaard

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: weerd, weert, woerd, woert
■ Wisselvormen, gevormd onder Hoogduitse invloed: weerder, werder

1. In of aan het water gelegen land; land dat geheel of gedeeltelijk met water omringd is.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083266

Bron: Wikipedia
Plaatsnamen: Bichterweerd, Stevensweert, Visserweert, Weert

"woerd", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086972

"woert", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=74185

"woert", Bron: Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID55692

"woerd", Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4814

"waarder", Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22waard%22

"waarder", Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4769&article=werder

"waarder", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=69903&article=werder

"werder", Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
Weert = Duits Werth
2. Wilg, wilgenhout. Hout dat op de waarden groeit, bij uitstek wilg.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/waard5
www.etymologiebank.nl/trefwoord/werf3

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M083267

"weerdhout", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

waardboom
waard•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die als waard dient voor een organisme.
Duitse term: Wirtsbaum

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#waardboom

naar bovenwaardbos
waard•bos

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: weerdbos

Bos op een waard.

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083266.re.5

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#waardbos

naar bovenwaardehout
waar•de•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout waarvoor de houtverwerkende industrie het hoogste bedrag betaald. Hout zonder 'gebreken' zoals noesten, scheuren en kromgroei.

Verwante termen:
Duitse term: Wertholz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#waardehout

naar bovenwaardhout
waard•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: waardenhout

Hout op een waard, in het bijzonder wilgenrijshout.

Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/waardhout

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083266.re.8

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#waardhout

naar bovenwaardplant
waard•plant

█ Zelfstandig naamwoord

Plant waarop een organisme bestanddelen vindt, die voor zijn groei en/of vermeerdering nodig zijn. Dit kan voedsel zijn (voedselplant), bijvoorbeeld nectar, of een plek waarop eitjes afgezet worden.
Bron, gedeeltelijke overname: Wikipedia

"gastheer", Bron: Wikipedia

waarneming
waar•ne•ming

█ Zelfstandig naamwoord
waat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: wateBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/waat

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22waat%22

Bron: Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-w/

Verwante termen:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#waat

naar bovenwad

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: wadde, wat
■ Waarschijnlijk een jongere wisselvorm: waadte

waden
wā•den

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) waden

Door ondiep water lopen.

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/waden

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083449

"doorwaden", Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M014701

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/waden
https://nl.wiktionary.org/wiki/doorwaden

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant aan waden: waten
Engelse term, woordverwant aan waden: wade
Engelse term: ford
www.etymonline.com/word/wade
www.etymonline.com/word/ford
Franse term voor door de modder lopen: patauger
https://fr.wiktionary.org/wiki/patauger
https://fr.wiktionary.org/wiki/patte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vieux-francique

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#waden

naar bovenwadde
wad•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wad

Kijk bij wad.

naar bovenDuitse term
Wadelholz

www.woerterbuchnetz.de/DWB/?lemma=wadelholz
"holz das im wadel, zur richtigen zeit, abgehauen ist. namentlich versteht man darunter strauchholz, reisholz, das bei dem in einem bestimmten termin stattfindenden abholzen mit abgeschlagen wird."
wadel
www.woerterbuchnetz.de/DWB/?lemma=wadel
"mondphase, vollmond, zeit des abnehmenden monds, rechte zeit etwas vorzunehmen u. s. w. ein in mehrfacher beziehung schwer zu beurtheilendes wort."

https://archive.org/stream/diekonservierung00bubb/diekonservierung00bubb_djvu.txt
"Seit alters her gelten die Wintermonate November, Dezember und Januar als beste Fällzeit des Holzes. Im besonderen gilt dies für die Zeit von Mitte Dezember bis Mitte Januar, die auch als „Wadel" bezeichnet wird. Wadelholz soll fester, zäher, haltbarer sein und weniger leicht zu Rißbildungen neigen als das in anderer Zeit geschlagene Holz. Schon Vitruvius sagt^), daß es am besten sei, das Holz vom Anfange des Herbstes bis dahin zu fällen, wo der Westwind zu wehen anfängt. ..."

Verwante term: maanhout
Verwante Duitse term: Holzwedel
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GH12079
https://digital.idiotikon.ch/idtkn/id15.htm#!page/150465/mode/1up

naar bovenwagenmaker
wā•gen•mā•ker

█ Zelfstandig naamwoordBron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wagenmaker

Familienaam: Wagemakers

Verwante term: radenmaker
Duitse term: Wagner
https://de.wikipedia.org/wiki/Stellmacherei
https://de.wikipedia.org/wiki/Wagner_(Familienname)


wagenmakerij
wā•gen•mā•ke•rij

█ Zelfstandig naamwoordBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083484

https://de.wikipedia.org/wiki/Wagnerei

Verwante termen:

wagenschot
wā•gen•schot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stukhoutBron: Joostdevree.nl
www.joostdevree.nl/shtmls/wagenschot.shtml

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wagenschot

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083487

Bron: Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=70097

Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Duitse termen: Wagenschosz, Wagenschott, Wagenschutt
https://de.wikipedia.org/wiki/Wagenschott
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GW01713
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Adelung&lemid=DW00182
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GW01719
Engelse term: wainscot. Engels wain, ook voorkomend in wainwright, is verwant aan Fries wein
https://en.wikipedia.org/wiki/Wainscot_(disambiguation)
https://en.wiktionary.org/wiki/wainscot
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=wain
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=wainscot
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=114023
Franse term: merrain?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Merranderie
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/merrain/50670?q=merrain#50561
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/douvain/26654?q=douvain#26524

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wagenschot

naar bovenwal

█ Zelfstandig naamwoord

1. Bolle vergraving in het landschap. Heeft een territoriale of defensieve functie.

■ Synoniemen bij 1: gracht, graftBron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083537

Bron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wal

2. Overdrachtelijk van 1, de betekenis die nu goed gekend is: Stenen muur van een vesting; stadswal.

walhaak
wal•haak

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: sloothaak

Gereedschap gelijkend op een mesthaak (of soms gewoonweg een mesthaak) om sloten van waterplanten te ontdoen.
Er zijn walhaken/sloothaken die speciaal ontworpen zijn om te wallen (betekenis 2) en ze zijn daardoor verschillend van mesthaken. Maar mesthaken kunnen dus ook gebruikt worden om sloten vrij te maken en in die context heten ze walhaak.

wallen
wal•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) wallen, (de) walling

1. "Aan de stadswallen werken; wallen oprichten of versterken, vernieuwen e.d."
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083585

■ Synoniem, indien het gaat over een bolle gracht: grachten

Verwante term bij 1:
Duitse term bij1: wallen
www.wallhecke.de/Niederdeutsch/niederdeutsch.html
Engelse term bij 1: wall
"to enclose with a wall", bron: www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=wall

2. "Rond (een zeker stuk land) de slooten opmaken door den slappen kant af te steken en op het land te halen, en ze van waterplanten e.d. te zuiveren."
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083585

■ Synoniem: zouwen

Verwante termen bij 2:
3. "Van graszoden lage, langwerpige verhoogingen maken om stukken land van elkaar af te scheiden."
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083585

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/tuunwal

Verwante term: tuin

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wallen

naar bovenwalmes
wal•mes

█ Zelfstandig naamwoord


wan

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Van Latijn vannus

Platte mand om het kaf van het koren te scheiden door middel van schudden.

Wikipedia
Duitse term bij 1, woordverwant aan wan: Wanne
Duitse term bij 1, vertaalequivalent: Worfel
www.dwds.de/wb/Wanne
https://de.wikipedia.org/wiki/Worfel
Engelse term bij 1: winnowing fan
Franse term: van
https://fr.wikipedia.org/wiki/Van_(agriculture)

2. █ Zelfstandig naamwoord

2. ■ Wisselvorm: waan
2. ■ Antoniem: kant

Natuurlijke ronding van de stam die nog aanwezig is aan gezaagd en/of bewerkt hout.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M083648

waan, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083219

werkwoord wanen
Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID18803
Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=70294

Verwante termen bij 2:
Engelse term bij 2, woordverwant: wane
Engelse term bij 2, woordverwant werkwoord: wane
Verwante Engelse term bij 2: live edge
www.dictionary.com/browse/wane
www.etymonline.com/word/wane
https://en.wikipedia.org/wiki/Live_edge
https://en.wiktionary.org/wiki/wane

www.trestlewood.com/blog/post/28/What-is-Wane?/

3. █ Bijvoeglijk naamwoord

3. ■ Wisselvorm: waan

Gebrekkig. Wan hout is gebrekkig hout.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083647

waan, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083218

"das volle mass nicht haltend"
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer&lemid=LW00511

Verwante termen bij 3:
Duitse term bij 3: Wan
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Lexer&lemid=LW00511
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=PfWB&lemid=PW00634
woerterbuchnetz.de/RhWB/call_wbgui_py_from_form?sigle=RhWB&mode=Volltextsuche&hitlist=&patternlist=&lemid=RW00759#XRW00762

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wan

naar bovenwanbeheer
wan•be•heer

█ Zelfstandig naamwoord

Slecht beheer, verkeerd beheer.

Verwante termen:
Engelse term: mismanagement

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wanbeheer

naar bovenwandelprieel
wan•del•pri•eelWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
In een wandelprieel kon een machthebber ongezien wandelen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wandelprieel

naar bovenwang

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: gewangEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wang2

1. Beboste vlakte
2. Groen veld, weide
Bron: Taaldacht
www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-w

gewang: 1. Beemd. 2. Stuk aaneengesloten bouwland bij de boerderij.
Bron: Woordenboek Egelzer plat door Bernard Brouns
www.egelzerplat.nl/images/stories/pdf/egelzer%20plat_hollensj_01112006.pdf

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wang2

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=70301&lemmodern=wang&article=kade

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083693&lemmodern=wang&article=kade

Wang betekent hier: aan de kant (van iets) gelegen.
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083693&lemmodern=wang&article=bevindend

Plaatsnaam in België: Wange
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wange

Namen van lichaamsdelen in het landschap: mond/monding, neus/nes, wang)

wankant
wan•kant

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: wan
■ Synoniemen: boomkant, boskant

wan + kant

Gezaagd houtdeel waar nog schors op zit.

wankantig
wan•kan•tig

█ Bijvoeglijk naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article_content&wdb=WNT&id=M083732
Een wankant of wankanten hebbend.

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant: wankantig
Duitse term: waldkantig
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RW00763

waldkantig
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GW03967
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=Meyers&lemid=IW00454

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wankantig

naar bovenwanmand
wan•mand

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wan

Kijk bij wan.

naar bovenwanmolen
wan•mo•len

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wanmolen

(dorsmachine)

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant aan wanmolen: Wanmühle
Duitse termen: Rotationsworfelmaschine, Worfelmühle
https://de.wikipedia.org/wiki/Rotationsworfelmaschine
Engelse term: winnowing machine
Franse termen: tarare, vannoir
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tarare_(machine)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wanmolen

naar bovenwannen
wan•nen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) wannen, (de) wanningWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083761

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wannen

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID18791

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=70394

Verwante term: wan
Duitse termen: wannen, windsichten, worfeln
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?mode=Vernetzung&hitlist=&patternlist=&lemid=LW00640&sigle=Lexer
https://de.wikipedia.org/wiki/Windsichten
www.woerterbuchnetz.de/DWB/call_wbgui_py_from_form?sigle=DWB&mode=Volltextsuche&lemid=GW26895#XGW26895
Engelse term: winnow
https://en.wikipedia.org/wiki/Winnowing
Franse term: vanner
https://fr.wiktionary.org/wiki/vanner

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wannen

naar bovenwanschop
wan•schop

█ Zelfstandig naamwoord

Wanvormige houten schop waarmee men graan schept.

Verwante termen:

want

█ Zelfstandig naamwoord

Handschoen zonder vingers. Gebruikt bij het vlechten van doornstruiken.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/want1

"doornewant", "dorenwant"

warande
wa•ran•de

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M083868

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Warande

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/warande

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22warande%22

Verwante termen:
Engelse term, woordverwant: warrant
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=warrant

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#warande

naar bovenwarmoes
war•moes

█ Zelfstandig naamwoord

■ warm + moes
Warmoes betekent warme moes; moes die warm bereid wordt.


warrelgroei

warrelige draad

Verwante term: kreupelgroei

naar bovenwassen
was•sen

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (de) was, (het) wassen, (de) wassing

1. In lengte groeien.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wassen2

Van Dale
www.vandale.be/opzoeken?pattern=wassen&lang=nn

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M084030

"volwassen"Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: wachsen
Engelse term: wax
www.etymonline.com/word/wax

2. Met was insmeren.

Verwante termen bij 2:

wastine
was•ti•ne

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: woestineVroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID33392

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=70746

www.ecopedia.be/380/encyclopedie/

wastine –> woestenij –> woestijn

waterbeheer
wā•ter•be•heer

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterbeheer

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#waterbeheer

naar bovenwater bergen
wā•ter ber•gen

█ Werkwoordelijke woordgroep
█ Naamwoord van handeling: (de) waterberging

(Regen)wateroverschotten uit de omgeving tijdelijk of langdurig bergen.

www.atlasnatuurlijkkapitaal.nl/waterberging

Verwante termen:

waterberging
wā•ter•ber•ging

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van water bergen

Kijk bij water bergen.

naar bovenwaterdoorlatendheid
wā•ter•door•lā•tend•heid

█ Bijvoeglijk naamwoord

waterdruk
wā•ter•druk

█ Zelfstandig naamwoord

Druk die stromend water uitoefent op een boom of struik tijdens overstroming.

Veewerende Maasheggen zijn op zodanige wijze gemaakt dat ze weerstand bieden aan de druk van het stromende water.

Verwante term:

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#waterdruk

naar boven


wateren
wā•te•ren

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) wateren, (de) watering

1. Hout in water leggen.

Doel:
- om het hout te verduurzamen door logen
- om het hout gemakkelijker te kunnen zagen met als bijkomstigheid verduurzaming en houtopslag zonder rot, insectenvraat, ...
- om hout soepel te maken voor gebruik (vlechtroeden en -banden klaar maken om te vlechten of om een steel in vorm te buigen

logen
www.restauratieambacht.be/index.php?option=com_content&task=view&id=274&Itemid=462

Rapport: Effect van wateren op de duurzaamheid en technologische eigenschappen van grenen
https://homepage.tudelft.nl/f2n51/03_Hout%20in%20Gevels.pdf

Hout dat gevlot werd is gewaterd.

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: wässern. Naamwoorden van handeling: Wässern, Wässerung
www.duden.de/rechtschreibung/waessern
Engelse term bij 1: pond. Naamwoord van handeling: ponding

2. Water gericht voeren,
2.a. over een gebied (bv. hooiland), bevloeien, irrigeren.
2.b. water afvoeren.
3. Van water voorzien, te drinken geven.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M084063

Verwante term bij 3:
Duitse term bij 3: wässern. Naamwoorden van handeling: Wässern, Wässerung
www.duden.de/rechtschreibung/waessern
https://de.wiktionary.org/wiki/wässern

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wateren

naar bovenwaterend dood hout
wā•ter•end dood hout

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

■ Synoniem: aquatisch dood hout

Dood hout dat zich in het water bevindt. Het dode hout watert.


Document: Afwegingen bij het plaatsen van rivierhout door Rijkswaterstaat.
https://staticresources.rijkswaterstaat.nl/binaries/Rivierhout%2C%20afwegingen%20bij%20plaatsing%20en%20beheer_tcm21-98704.pdf

Verwante termen:
Een Duitse webstede over waterend dood hout: www.totholz.de

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#waterend-dood-hout

naar bovenwaterhuishouding
wā•ter•huis•hou•ding

1. █ Zelfstandig naamwoord

De wijze waarop water in een bepaald gebied wordt opgenomen, zich verplaatst, gebruikt, verbruikt en afgevoerd wordt. In de meeste gevallen wordt dit beïnvloed door menselijk handelen.
Bron: Encyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Waterhuishouding

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterhuishouding

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A015772

2. █ Zelfstandig naamwoord

Het opnemen, verwerken en weer afgeven van water door een plant.
Bron: Guy De Kinder
www.houtwal.be/vakjargon/_vaktaal_index.htm

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A015772

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#waterhuishouding

naar bovenwatering
wā•te•ring

1. █ Zelfstandig naamwoord
1. █ Naamwoord van handeling van wateren

■ Wisselvorm: wetering

Het wateren (in verschillende betekenissen); en in direct hierbij aansluitend gebruik.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M084085

Verwante term bij 1:
2. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: wetering
■ Synoniem: vloeiweide

Weide die zodanig is aangelegd dat zij (kunstmatig) bevloeid kan worden. Vloeiweide.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M084085

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vloeiweide

Neerlandistiek
www.neerlandistiek.nl/2015/11/etymologie-wetering-en-wateren/

Duitse termen bij 2: Schwemmwiese, Wässerwiese
Engelse term bij 2: water meadow
https://en.wikipedia.org/wiki/Water-meadow

3. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: wetering

Natuurlijke of aangelegde (meestal langgestrekte) waterloop. Ook in benamingen van waterlopen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M084085

wetering, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085747

Van Dale
www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/wetering

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/wetering

Verwante termen bij 3:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#watering

naar bovenwatererosie
wā•ter•ēro•sie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erosie#Watererosie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#watererosie

naar bovenwaterleiding
wā•ter•lei•ding

█ Zelfstandig naamwoord

a. Gegraven waterweg die dient om water naar een bestemde plaats te leiden, kanaal.
b. Gegraven waterweg dienende voor den afvoer van overtollig water dat zich in een bep. gebied, inz. binnen een waterkering, bevindt; afwateringskanaal, afvoersloot, greppel.
c. Natuurlijke of gegraven waterloop in algemenere zin, stroom, sloot, beek.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 1, bewerkte tekstovername: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M084098

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/waterleiding

Wikipedia. Wikipedia beschrijft waterleiding enkel als een netwerk van buizen.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterleiding

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#waterleiding

naar bovenEngelse term
waterlogged

█ Bijvoeglijk naamwoord

Verzadigd met water, geconserveerd in water.

https://en.wiktionary.org/wiki/waterlogged

Verwante term: wateren

naar bovenwaterloop
wā•ter•loop

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M084105

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watergang_(wateroppervlak)

water + loop. Kijk ook bij loop.

waterloot
wā•ter•loot

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: waterlotWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterlot

Verwante termen:
Duitse termen: Wasserlode, Wasserreis, Wasserreisser, Wasserschoss
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserreis_(Pflanzenmorphologie)
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasserschoss
https://de.wikipedia.org/wiki/Angsttrieb
Engelse term: water sprout
https://en.wikipedia.org/wiki/Water_sprout
an upright, adventitious shoot arising from the trunk or branches of a plant
Franse term: drageon of gourmand?
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gourmand_(botanique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drageon

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#waterloot

naar bovenwatermerkziekte
wā•ter•merk•ziek•te

█ Zelfstandig naamwoord

Ziekte die verschillende wilgensoorten kan aantasten (Salix alba en Salix fragilis in het bijzonder), veroorzaakt door de bacterie Brenneria salicis.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watermerkziekte

Verwante termen:
Duitse term: Wasserzeichenkrankheit
Engelse term: watermark disease
Franse term: coloration bactérienne?

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#watermerkziekte

naar bovenwatermolen
wā•ter•mō•len

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: beekmolenWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Watermolen_(door_water_aangedreven_molen)

Verwante termen:
Duitse term: Wassermühle
https://de.wikipedia.org/wiki/Wassermühle
Engelse term: water mill
https://en.wikipedia.org/wiki/Watermill
Franse term: moulin à eau
https://fr.vikidia.org/wiki/Moulin_à_eau

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#watermolen

naar bovenwateropname
wā•ter•op•nā•me

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van water opnemen

Het opnemen van water door planten en diasporen.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaad_(plant)#Wateropname

Verwante term:
Duitse term: Wasseraufnahme
https://de.wikipedia.org/wiki/Wasseraufnahme

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wateropname

naar bovenwaterporie
wā•ter•pō•rie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: hydathode, waterklierWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waterporie

Wisiwis, UGent Plantentuin
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#hydathode

Verwante termen:
Duitse term: Wasserspalte
Duitse term, van Grieks en Latijn: Hydathode
https://de.wikipedia.org/wiki/Hydathode
Engelse term, van Grieks en Latijn: hydathode
https://en.wikipedia.org/wiki/Hydathode
Franse term, van Grieks en Latijn: hydathode
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydathode


+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#waterporie

naar bovenwaterput
wā•ter•put

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: putwaterverspreider
wā•ter•ver•sprei•der

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

Plant waarvan de diasporen verspreid worden door water.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#waterverspreider

naar bovenwaterverspreiding
wā•ter•ver•sprei•ding

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van (door) water verspreiden

Verspreiding van diasporen door het water.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#waterverspreiding

naar bovenwe...
wede
wē•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: wer, wide, wie, wieje, wijde

1. Hout, bos. (hout in de betekenis van bepaalde harde stof, als boomindividu en als bos)
1.bis. Wijde = wilg.

Wede en woud zijn woordverwant.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M084263
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085923
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086167
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M084441
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086132

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=71056
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=71057

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085441

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=73025

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22wede%22

www.taaldacht.nl/vergeten-woorden-w/

widu, Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID3816

wiedauw (wede + ouw)

Verwante termen bij 1:
2. Isatis tinctoria. Uit deze plant haalde men blauwe kleurstof. Vroeger hier gecultiveerd, nu zeldzaam.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wede

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wede

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22wede%22

Verwante term bij 2:
Engelse term bij 2: woad
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=woad

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wede

naar bovenwederkerend beheer
wē•der•kē•rend be•heer

■ Synoniem: regelmatig beheer

Kijk bij regelmatig beheer.

naar bovenweel

█ Zelfstandig naamwoord

1. Land begroeid met wilgentwijgen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M084518
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085241

welie, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085241

Verwante termen bij 1:
2. Weel is hier een wisselvorm van wiel. Ronde oftewel wielvormige diepe waterplas, gevormd door een dijkdoobraak.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M084517

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/weel

Plaatsnaam: Oosterweel
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterweel
Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID29851

Verwante term bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#weel

naar bovenweer

█ Zelfstandig naamwoord

1. Visweer.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M084553

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4997

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID62372

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weervisserij

Verwante termen bij 1:
Duitse term bij 1: Wehr
https://de.wikipedia.org/wiki/Fischwehr
www.duden.de/rechtschreibung/Wehr_Anlage_Einrichtung_Stauwehr
Engelse term bij 1: weir
https://en.wikipedia.org/wiki/Fishing_weir
www.merriam-webster.com/dictionary/weir
www.etymonline.com/index.php?allowed_in_frame=0&search=weir

2. Verdedigingswerk. Wisselvorm: were

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=72475

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 12: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=72475

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M084556

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/weer2
www.etymologiebank.nl/trefwoord/weer7


www.dwds.de/wb/Wehr

Verwante termen bij 2:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#weer

naar bovenweerd

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: waard

Kijk bij waard.

naar bovenweerdbos
weerd•bos

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij waardbos.

naar bovenweerhaag
weer•haag

█ Zelfstandig naamwoord

Werende, beschermende haag.

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=VMNW&actie=article&uitvoer=HTML&id=ID37212

Verwante termen:
Duitse term: Wehrhecke
www.uni-goettingen.de/de/brauchtum/56553.html

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#weerhaag

naar bovenweervissen
weer•vissen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) weervissen, (de) weervisserijWikipedia

wegel
wē•gel

█ Zelfstandig naamwoord

weg + -el

Verkleinwoord van weg. Weggetje, pad.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=71886

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

wegkwijnen
weg•kwij•nen

█ Werkwoord

■ Synoniem: kwijnen.

Kijk bij kwijnen.

naar bovenwei

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: weide

Kijk bij weide.

naar bovenweide
wei•de

1. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: wei

Voer, voedsel.

Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 1: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID27613

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 1: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=71927

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
2. █ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: wei

Grasland dat beweid wordt.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Weiland

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/weide1

Kijk ook bij wis.
Franse termen: pâture, prairie, pré
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pâture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Prairie_(agriculture)

3. █ Zelfstandig naamwoord

Wisselvorm: wijde

Wilg. Kijk bij wijde.

naar bovenweidebloem
wei•de•bloem

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: weibloem

Bloem die in de weide groeit.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085062.re.22

Verwante termen:
Duitse termen: Weideblume, Wiesenblume
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#weidebloem

naar boven


weideboom
wei•de•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die in een weide staat.

Verwante termen:
Duitse term: Hutebaum
https://de.wikipedia.org/wiki/Hutebaum

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#weideboom

naar boven


weidegang
wei•de•gang

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het (doen) gaan naar en (laten) begrazen door het vee van de weide, inz. beschouwd als voedingswijze tgov. (zomer)stalvoedering.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085062.re.35

2. Recht van weidegang, het recht tot beweiding van gronden anders dan krachtens eigendom of overeenkomst (zie verder weiderecht).
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085062.re.35

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#weidegang

naar boven


weidehaag
wei•de•haag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: weideheg

Veewerende haag aan of rondom een weide.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#weidehaag

naar boven


weidekruid
wei•de•kruid

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085062.re.67

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#weidekruid

naar boven


weiden
wei•den

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) weiden

■ Synoniemen: grazen, hoeden

1. Vee op een weide laten grazen.

Van Dale
www.vandale.be/opzoeken?pattern=weiden&lang=nn

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085068

Verwante termen bij 1:
2. Grazen.

Van Dale
www.vandale.be/opzoeken?pattern=weiden&lang=nn

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085068

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#weiden

naar bovenweiderecht
wei•de•recht

█ Zelfstandig naamwoord

Het recht zijn vee te laten grazen op de gemeenschappelijke weiden.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085071

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#weiderecht

naar bovenweidevogel
wei•de•vo•gel

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085062.re.117&article=weidevogel

www.sovon.nl/nl/content/bmp-w-bmp-weide-en-akkervogels

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#weidevogel

naar bovenweit

█ Zelfstandig naamwoord

Tarwe. Zoals in boekweit.

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/weit

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22weit%22

Verwante termen:
Duitse term: Weizen
www.dwds.de/wb/Weizen
Engelse term: wheat
www.etymonline.com/word/wheat

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#weit

naar bovenwel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: wals, welle
■ Synoniemen: landrol, pletrol, rolblok, veldrol, welblok, welboom, welhout


Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=72205

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085148

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=72080
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=72174

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Gladde_rol

Verwante term: wellen
Duitse termen: Ackerwalze, Holzwalze, Walle, Walze
http://wiki-de.genealogy.net/Walze_(Landwirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Walze_(Landtechnik)
www.wntwoerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=RhWB&lemid=RW00614

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wel

naar bovenwelk

█ Bijvoeglijk naamwoordMiddelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=72189

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085249

Verwante termen:
welken
wel•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling:
"verwelken"

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#welken

naar bovenwellen
wel•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) wellen, (de) welling

■ Wisselvorm: walsenWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085284

Verwante term: wel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wellen

naar bovenwerend maken
wē•rend mā•ken

█ Werkwoordelijke woordgroep

Van omheiningen zoals heggen en tuinen. Door bepaalde handelingen ervoor zorgen dat de omheining weert oftwel de toegang verhindert.

werend, Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/werend

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#werend-maken

naar bovenwerend vermogen
wē•rend ver•mō•gen

█ Woordgroep [bijvoeglijk naamwoord + zelfstandig naamwoord]

Mate waarin een heg mensen of vee doorgang kan beletten.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#werend-vermogen

naar bovenwerf

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: werft

1. Wilg.

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=72508&article=werft

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
2. Verhoogde plaats.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085506

Woordenboek der Friese Taal, 1800-1975, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WFT&id=114426

Etymologiebank.nl


werken
wer•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) werken, (de) werking

Van hout: Krimpen of zwellen (en daardoor kromtrekken); barsten of scheuren.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085534&article=zwellen

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Werken_(hout)

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#werken

naar bovenwerkhout
werk•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: gebruikshout

Hout dat na de velling verwerkt wordt en niet bestemd is als brandhout.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?wdb=WNT&actie=article&uitvoer=HTML&id=M085543

Verwante termen:
Duitse term: Nutzholz. Bauholz.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#werkhout

naar bovenwerkmeubel
werk•meu•bel

█ Zelfstandig naamwoord

Meubel dat dienstig is bij een bepaald werk of werken en dat in veel gevallen bepaaldelijk bedacht en gemaakt is om dienstig te zijn bij dit werk of werken.

Verwante termen:
  • snijbank
  • werkbank
  • zaagbank
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#werkmeubel

naar bovenwethout
wet•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wetlat

Stuk hout om een zeis mee te wetten. Wetstrekel. Kijk ook bij strekel.

Verwante termen:
Duitse term: Wetzholz

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wethout

naar bovenwetlat
wet•lat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wethout

Kijk bij wethout.

naar bovenwetsteen
wet•steen

█ Zelfstandig naamwoord

Steen om messen en scherpe gereedschappen scherp te maken, het zogenaamde wetten. Slijpsteen.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085774


Verwante termen:
Duitse term: Wetzstein
www.dwds.de/wb/Wetzstein
Engelse term: whetstone
www.etymonline.com/word/whetstone
Franse term: pierre à aiguiser. Wetsteen voor een zeis: pierre à faux

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wetsteen

naar bovenwetsteenschede
wet•steen•schē•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: wetsteenschee
■ Kortweg: steenschede, steenschee

Koker die aan broeksriem gedragen wordt waarin een wetsteen in water geplaatst kan worden. Wordt gebruikt bij het maaien met de zeis.

strekelbus

Verwante termen:
Duitse termen: Kumpf, Schlotterfass
https://de.wikipedia.org/wiki/Kumpf_(Köcher)
Franse term: coffin
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/coffin/16963?q=coffin#16832
Étui contenant de l'eau, dans lequel le faucheur met la pierre à aiguiser.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wetsteenschede

naar bovenwetstreek
wet•streek

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij strekel.

naar bovenwetstrekel
wet•stre•kel

█ Zelfstandig naamwoord

Kijk bij strekel.

naar bovenwetten
wet•ten

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) wettenBron: Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wetten

Bron: Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22wetten%22

Bron: Neerlandistiek
https://www.neerlandistiek.nl/2016/06/etymologie-wetten/

Verwante termen:
Nederduitse term: wetten
www.plattmakers.de/nl/3817/wetten
Duitse term: wetzen
www.dwds.de/wb/wetzen
https://de.wiktionary.org/wiki/wetzen
Engelse term: whet
https://en.wiktionary.org/wiki/whet
www.etymonline.com/word/whet
Franse term: aguiser
https://fr.wiktionary.org/wiki/aiguiser

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wetten

naar bovenwi...

naar bovenwied

█ Zelfstandig naamwoord
█ Stofnaam

■ Wisselvorm: wiet
■ Synoniem: onkruid

Onkruid. Kruidachtige wilde gewassen op plaatsen waar het de mens niet past.Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wied

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085919

Engelse term: weed

wieden
wie•den

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) wiedenWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank

wiek

█ Zelfstandig naamwoord

Bundel ineengedraaid, gezwingeld (gedraaid)  vlas; ben. van zaken die uit een stuk katoen of linnen bestaan, en daarvan afgeleide bet. Veroud., maar nog gewest.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085945&article=houtskool

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wiek

naar bovenwiel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: waal, weel, wieling
■ Synoniem: kolk

Waterhoudende kom in de bodem die ontstaan is door een dijkdoorbraak. Later in overdrachtelijke betekenis synoniem voor (molen)vijver.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kolk_(water)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wiel2

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=71743

Neerlandistiek
www.neerlandistiek.nl/2014/08/addenda-ewn-waal-en-wiel/

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/wiel

wieling, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M085973

Plaatsnaam: Oosterweel
https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterweel

Verwante term: kolk

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wiel

naar bovenwiep

█ Zelfstandig naamwoordEtymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wiep

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22wiep%22


u̯eip-, u̯eib-
https://indo-european.info/pokorny-etymological-dictionary/u%CC%AFeip-_u%CC%AFeib.htm
https://indo-european.info/pokorny-etymological-dictionary/index.htm#u%CC%AFeip-_u%CC%AFeib.htm
https://indo-european.info/pokorny-etymological-dictionary/index.htm

Verwante term:
Duitse termen: Wiepe, Wiepen
Verwante Duitse term: Wippe
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GW20241
www.wallhecke.de/Niederdeutsch/niederdeutsch.html
woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GW20243
www.dwds.de/wb/Wippe
Engelse term: whip
https://en.wiktionary.org/wiki/whip#Etymology
www.etymonline.com/word/whip
www.etymonline.com/word/*weip-

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wiep

naar bovenwier

█ Zelfstandig naamwoord

■ Enkelvoud en meervoud (collectivum): wier
■ Meervoud: wieren
■ Synoniemen, enkelvoud: alg, alge
■ Synoniem, meervoud: algen

1. In het algemeen spraakgebruik: Benaming voor verschillende (maar niet onderscheiden), meestal draad- of lintvormige waterplanten, die groeien op waardgronden, oevers en op den bodem van zeeën en rivieren, waarbij zij ook het wateroppervlak kunnen bedekken. Ook zeegras en zeewier genoemd.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 1.a., http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086009

2. Benaming voor een familie van waterplanten (Algae), waarbinnen zeer veel, in onderafdelingen gegroepeerde soorten onderscheiden worden en die behoort tot de loofplanten (Thallophyten) als onderklasse van de klasse der sporeplanten (Cryptogamen). Ook als benaming voor een bepaalde onderafdeeling of soort daarvan.
Bron, artikel 1.b.: http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086009

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wier

naar bovenwig

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: weg
■ Synoniem: kijl
■ Synoniem voor kleine wig: spie

Schuin toelopend blok of blokje waarmee iets kan worden vastgeklemd of gekloofd.
Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wig_(gereedschap)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086087

Neerlandistiek
www.neerlandistiek.nl/2017/09/etymologie-wegge-wig/

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wig1

Kijk ook bij spie.


wijde
wij•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: weide, widauw, wiede, wijd, wijt
■ Maasrijnlands: wie [wiej]

1. Benaming voor het plantengeslacht wilg (Salix) of voor een bepaalde soort daarvan; wilgeboom.

2. Wilgetak; bij uitbreiding: buigzame, taaie twijg, teen, inz. van wilgen- of eikenhout en bepaaldelijk gebruikt als bind- of vlechtmateriaal.

Bron van 1 en 2: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086132

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22wijde%22

J. de Vries (1971), Nederlands Etymologisch Woordenboek, Leiden, Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/weide1

Verwante termen:
Duitse term: Weide
https://de.wikipedia.org/wiki/Weiden_(Gattung)
Nederduitse term: Wied
www.plattmakers.de/nl/2149/Wied
www.plattmakers.de/nl/1528/Wichel
Zweedse term: vide
https://sv.wikipedia.org/wiki/Videsläktet

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wijde

naar bovenwijer
wij•er

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: vijver, weier, weiert, wijert, wouwer

1. Bekken, plas met stilstaand water. Wisselvorm van vijver. Wijers werden veel gebruikt om vis in te kweken.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vijver

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wijer2

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
wijert, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086186&article=wijert

wouwer, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M087317

wouwer, Vroegmiddelnederlands Woordenboek, 1200-1300, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=VMNW&id=ID98762

Verwante term bij 1:
Duitse term bij 1: Weiher
https://de.wikipedia.org/wiki/Weiher_(Gewässer)
www.dwds.de/wb/Weiher

2. Spaarbekken, plas voor een watermolen. Molenvijver, stuwvijver

Plaatsnaam: de Molenvijvers, Genk.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijer_(watermolen)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086186

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wijer2

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/wijerd
www.leestekensvanhetlandschap.nl/molenvijver

Verwante termen bij 2:
Duitse termen bij 2: Mühlenteich, Mühlenweiher, Mühlteich
https://de.wikipedia.org/wiki/Mühlenteich
Engelse term: mill pond
https://en.wikipedia.org/wiki/Mill_pond

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wijer

naar boven
wijnbouw
wijn•bouw

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijnbouw

Verwante termen:
Duitse term: Weinbau
https://de.wikipedia.org/wiki/Weinbau
Engelse term: viticulture
https://en.wikipedia.org/wiki/Viticulture
Franse term: viticulture
https://fr.wikipedia.org/wiki/Viticulture

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wijnbouw

naar bovenwijngaard
wijn•gaard

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm, samentrekking van wijngaard: wingerdEtymologiebank.nl

"druivengaard", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M015211.re.35

"wingerd", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086640&lemmodern=wingerd&domein=0&conc=true

Verwante termen:

wild

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wild

Verwante termen:
Duitse term: Wild
https://de.wikipedia.org/wiki/Wild
Engelse term: game
https://en.wikipedia.org/wiki/Game_(food)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wild

naar bovenwildbaan
wild•baan

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086399

Verwante termen:
Duitse term: Wildbahn
https://de.wikipedia.org/wiki/Wildbahn
www.dwds.de/wb/Wildbahn
Engelse term: forest
https://en.wikipedia.org/wiki/Forest#Etymology

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wildbaan

naar bovenwildban
wild•ban

█ Zelfstandig naamwoord

Het recht in een bangebied over de jacht, de visserij en soms bij uitbreiding het watergebruik.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086397&article=wildbann

Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID850

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=73661

bannen, Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/bannen#Nederlands
Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/bannen

Verwante term: banwoud
Duitse term: Wildbann

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wildban

naar bovenwilde peer
wil•de peer

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wilde_peer

Verwante term: doornstuik
Duitse termen: Dornenbirne, Dornbirne, Holzbirne, Wildbirne
https://de.wikipedia.org/wiki/Wildbirne

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wilde-peer

naar bovenwilderd
wil•derd

■ Wisselvorm: wildertGeïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22wilderd%22

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wildert

Verwante termen:

naar bovenDuitse term
Wildheu

■ Synoniem: Bergheu

In de natuur oftewel wild gegroeid hooi. Dit hooi wordt geoogst in de Alpen op steile hellingen (Heubergen, Bergwiesen). De graslanden waarop geoogst wordt hebben een hoge biodiversiteit.

wildschade
wild•scha•de

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wildschade

Verwante termen:
Duitse termen: Wildschaden, Wildverbiss
https://de.wikipedia.org/wiki/Wildschaden
https://de.wikipedia.org/wiki/Verbiss#Wildverbiss

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wildschade

naar bovenwildwal
wild•wal

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wildwal

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wildwal

naar boven
wilgenteen
wil•gen•teen

█ Zelfstandig naamwoord


wilgenwater
wil•gen•wa•ter

█ Zelfstandig naamwoord

Loog van wilgenscheuten. Wilgenwater bevat de plantenhormonen salicine en indool-3-boterzuur. Met wilgenwater wordt de beworteling van stekken gestimuleerd.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Indool-3-boterzuur
https://nl.wikipedia.org/wiki/Salicine

Verwante termen:
Duitse term: Weidenwasser
http://horti.wikia.com/wiki/Weidenwasser
Franse term: eau de saule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Eau_de_saule
Engelse term: willow water
https://en.wikipedia.org/wiki/Willow_water
www.bluestem.ca/willow-article1.htm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wilgenwater

naar bovenwimmel
wim•mel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: wemel, wimpel

Handboor om kleine gaten te maken, bijvoorbeeld om het voorboren van een spijkergat, daarom ook spijkerboor genoemd.
"wemelhout"
"wriemelboor"
Verwante termen:
Engelse term: wimble. Vergelijk met Nederlands wimpel.
https://en.wiktionary.org/wiki/wimble

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wimmel

naar bovenwindas
wind•as

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windas

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086510

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/windas

Het Virtuele Land
www.hetvirtueleland.be/items/show/36524/

"kaapstander" in Wikipedia
Kijk ook bij winde.
Engelse term: windlass
www.etymonline.com/word/windlass

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#windas

naar bovenwindbestuiving
wind•be•stui•ving

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van (door de) wind bestuiven

■ Synoniem: anemofilie, van Grieks anemos = wind

Bestuiving door wind.

Verwante termen:
Verwante termanemophily
https://en.wiktionary.org/wiki/anemophily

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#windbestuiving

naar bovenwindbreker
wind•bre•ker

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: windscherm

Kijk bij windscherm.

naar bovenwindbreuk
wind•breuk

█ Zelfstandig naamwoord

Breuk veroorzaakt door winddruk. Een inwendige of volledige breuk.

Verwante termen:
Duitse term: Windbruch
Engelse termen: wind breakage, wind fracture
Engelse term, Noord-Amerika: windsnap

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#windbreuk

naar bovenwindbreukboom
wind•breuk•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Een boom waarvan de stam gebroken is door wind of storm.


Verwante termen:
Franse term: volis
https://fr.wiktionary.org/wiki/volis
https://fr.wiktionary.org/wiki/volins

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#windbreukboom

naar bovenwinddruk
wind•druk

█ Zelfstandig naamwoord

Druk die de wind uitoefent op delen van een boom of struik.

Verwante termen:
Franse term: pression du vent
Engelse term: wind blow

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#winddruk

naar bovenwinde
win•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvormen: win, wingWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086535

eWND
www.meertens.knaw.nl/ewnd/boeken/woord/41942

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windas

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/winde1

Domme kracht.

Kijk ook bij windas.


Verwante termen:
Duitse term: Winde
Nederduitse term: Winn
https://de.wikipedia.org/wiki/Winde_(Mechanik)
www.dwds.de/wb/Winde

Winn
www.plattmakers.de/nl/2650/Winn

Engelse term: winch
www.etymonline.com/word/winch

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#winde

naar bovenwinderosie
wind•ēro•sie

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Erosie#Winderosie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#winderosie

naar bovenwindgroeivorm
wind•groei•vorm

█ Zelfstandig naamwoord

Groeivorm van een boom of stuik die gevormd is door aanhoudende winddruk uit één richting.

windmolen
wind•mo•len

█ Zelfstandig naamwoord

Een molen die aangedreven wordt door wind.

Verwante term: molen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#windmolen
windschade
wind•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: stormschade

Schade aan planten veroorzaakt door sterke wind.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#windschade

naar bovenwindscherm
wind•scherm

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: windbreker

Lichaam dat een windstroom breekt.

Verwante termen:
Duitse term: Windschutz
Franse termen: abri du vent, brise-vent
Engelse term: windbreak

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#windscherm

naar bovenwindscheur
wind•scheur

█ Zelfstandig naamwoord

Scheur in hout die ontstaan is door winddruk.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#windscheur

naar bovenwindsingel
wind•sin•gel

█ Zelfstandig naamwoord

Windscherm van hoge bomen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#windsingel

naar bovenwindsnoei
wind•snoei

█ Zelfstandig naamwoord

Van bomen. Het afrukken van takeinden, meestal zachte eindscheuten, door sterke wind.

"windsnoeisel"

Windsnoei is een term bedacht door Carlos Montfort, voor het eerst wereldkundig gemaakt op Termen op Boheest op 24 april 2019.
windsnoeisel
wind•snoei•sel

█ Zelfstandig naamwoord

Van bomen. Snoeisel, meestal zachte takeinden, dat afgerukt is door de wind.

Windsnoeisel is een term bedacht door Carlos Montfort, voor het eerst wereldkundig gemaakt op Termen op Boheest op 25 april 2019.

Verwante termen:

windval
wind•val

■ Synoniem, indien het om fruit gaat: valfruit

Datgene wat door de wind op de grond gewaaid is: bomen, takken, vruchten.
Bron, bewerkt tekst: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086615

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#windval

naar bovenwindvang
wind•vang

█ Zelfstandig naamwoord

Het opvangen van de wind.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windvang

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086616

Vang, naamwoord van handeling van vangen. Weetje: Met achtervoegsel -st: vangst.
Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/vang

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal

windvanger
wind•van•ger

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Windvanger

Verwante term: windvang
Duitse term: Windfänger
Franse term: attrape-vent
Engelse term: wind catcher

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#windvanger

naar bovenwindverspreider
wind•ver•sprei•der

█ Zelfstandig naamwoord dat degene/datgene noemt die/dat een handeling verricht (nomen agentis)

Plant waarvan de zaden verspreid worden door wind.

windverspreiding
wind•ver•sprei•ding

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van (door de) wind verspreiden

Verspreiding van zaden/diasporen door wind.

Verwante termen:

windworp
wind•worp

█ Zelfstandig naamwoordEncyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Windworp

Verwante termen:
Duitse term, vertaalequivalent: Windwurf
Duitse term: Entwurzelung
www.duden.de/rechtschreibung/Windwurf
https://de.wikipedia.org/wiki/Sturmholz
Engelse term: windthrow
https://en.wikipedia.org/wiki/Windthrow
Franse term: déracinage?

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#windworp

naar bovenwindworpboom
wind•worp•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Boom die ontworteld of gebroken is door wind.

Verwante termen:
Duitse term: Windwurfbaum
Franse term: chablis
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chablis_(arbre)
Engelse term: windthrown tree

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#windworpboom

naar bovenwinkel
win•kel

█ Zelfstandig naamwoord

Hoek, bocht. Alleen als toponymisch element overgeleverd.
Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4809

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/winkel2
www.etymologiebank.nl/trefwoord/winkel

Plaatsnaam: Maaswinkel

Maaswinkel in Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Maaswinkel

Nederlands winkel, Duits Winkel.
Van Dale
www.vandale.nl/opzoeken?pattern=Winkel&lang=dn

Verwante termen:

winterannuel
win•ter•an•nuel

█ Zelfstandig naamwoord

Plant die in het najaar kiemt, de winter als bladrozet doorbrengt, vroeg in het voorjaar bloeit en de zomer in zaadvorm overleeft.
Bron: Sectie Thijsse (bewerkte tekst): www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

www.annetanne.be/kruidenklets/2008/02/08/winterannuellen/
www.annetanne.be/kruidenklets/2007/03/19/vroegeling/

annuel, Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/annuel

Verwante termen:

winterbed
win•ter•bed

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winterbed

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086703

Verwante termen:
Verwante Franse term: lit majeur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lit_majeur

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#winterbed

naar bovenwinterbeek
win•ter•beek

█ Zelfstandig naamwoord

Winterbeken zijn veelal door mensenhanden gegraven afvoerkanaaltjes die alleen in de winter water bevatten.
Bron: Dialecten en naamgeving in Haspengouw, Jan Segers
www.dbnl.org/tekst/sege010dial01_01/sege010dial01_01_0002.php

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086699.re.39

sauwe (zouw) op hasel.be: www.hasel.be/node/289890

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Spreng

Verwante termen:

winterbevloeiing
win•ter•be•vloei•ing

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van (in de) winter bevloeien

Van wateringen: Bevloeien in de winter.

winterbloeier
win•ter•bloei•er

█ Zelfstandig naamwoord

Plant die in de winter bloeit.

Gele kornoelje, hazelaar en forsythia zijn winterbloeiers.

Bijvoeglijk naamwoord: winterbloeiend

winterbode
win•ter•bo•de

█ Zelfstandig naamwoord

Verschijning die de winter aankondigt.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086699.re.64

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#winterbode

naar bovenwinterdijk
win•ter•dijk

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winterdijk

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#winterdijk

naar bovenwintergast
win•ter•gast

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wintergast

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wintergast

naar bovenwintergewas
win•ter•ge•was

█ Zelfstandig naamwoord

Gewas dat in de winter op het veld staat en in de winter of in het voorjaar wordt geoogst.
Bron: Algemeen Nederlands Woordenboek
http://anw.inl.nl/article/wintergewas

Winterrogge.

wintergroen
win•ter•groen

█ Bijvoeglijk naamwoord

Wintergroen duidt aan dat de boom of struik in de winter bladeren draagt.

Verwante termen:

winterhard
win•ter•hard

█ Bijvoeglijk naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winterhard

winterharde plant, plante vivace

Verwante termen:
Duitse term: winterhart
Engelse termen: hardy, winter hardy
https://en.wiktionary.org/wiki/hardy
Franse term: résistant au froid

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#winterhard

naar bovenwinterhardheid
win•ter•hard•heid

█ Zelfstandig naamwoord

Mate waarin een plant winterhard is.

wintervastheid

Verwante termen:
Duitse term: Winterhärte
https://de.wikipedia.org/wiki/Winterhärte
Engelse termen: hardiness, winter hardiness
https://en.wikipedia.org/wiki/Hardiness_(plants)
https://en.wiktionary.org/wiki/vivace

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#winterhardheid

naar bovenwinterinteressant
win•ter•in•te•res•sant

█ Bijvoeglijk naamwoord

In de winter: Planten die textuur, kleur of andere visuele effecten bieden door bladkleur, vruchten, schorsbeeld en andere verschijnselen en die het winterbeeld opfleuren zijn winterinteressant.

Verwante termen:
Verwante Engelse term: winter interest
Plants that provide texture, color or other visual effects through leaves, fruit, bark characteristics and other means that enliven the winter.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#winterinteressant

naar bovenwinterkaal
win•ter•kaal

█ Bijvoeglijk naamwoord

Van bepaalde planten. In de winter geen bladeren dragend.Wikipedia


winterpunt
win•ter•punt

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kortste dag
■ Antoniemen: zomerpunt, langste dagWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kortste_dag

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#winterpunt

naar bovenwinteropslag
win•ter•op•slag

█ Zelfstandig naamwoord

1. Het opslaan van gewassen in de winter.

2. Plaats waar gewassen in de winter opgeslagen worden. Wintervoorraad.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086699.re.311

Verwante termen:

winterrust
win•ter•rust

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: rustperiodeWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Winterrust

Kijk ook bij groeirust.

Verwante termen:
Duitse term: Winterruhe
https://de.wikipedia.org/wiki/Winterruhe
Engelse term: winter rest
https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_rest
Franse termen: repos l'hiver, repos végétatif

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#winterrust

naar bovenwintersnoei
win•ter•snoei

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van winter snoeien

Snoei die men in de winter uitvoert.


wintertooi
win•ter•tooi

█ Zelfstandig naamwoord

Het geheel aan bladeren en voortplantingsorganen van bomen en struiken in de winter en hoe dat eruitziet. Wat bomen en struiken in de winter dragen.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wintertooi

naar bovenwintertuin
win•ter•tuin

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wintertuin

Leestekens van het Landschap
www.leestekensvanhetlandschap.nl/wintertuin

https://toerisme.mechelen.be/wintertuin-ursulinen

Verwante termen:
Duitse term: Wintergarten
https://de.wikipedia.org/wiki/Wintergarten
Franse term: jardin_d'hiver
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jardin_d'hiver
Engelse term: winter garden
https://en.wikipedia.org/wiki/Winter_garden

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wintertuin

naar bovenwintervoedsel
win•ter•voed•sel

█ Zelfstandig naamwoord

Voedsel dat dieren in de winter eten.

Verwante term: wintervoorraad

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wintervoedsel

naar bovenwintervoorraad
win•ter•voor•raad

█ Zelfstandig naamwoord

www.ethologie.nl/voorbeelden/eekhoorn.htm

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wintervoorraad

naar bovenwinterwater
win•ter•wa•ter

█ Zelfstandig naamwoordWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086739

Verwante term: winterbeek

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#winterwater

naar bovenwipdraaibank
wip•draai•bank

█ Zelfstandig naamwoord

Draaibank die aangedreven wordt door een lange, smalle buigzame stam op en neer te laten bewegen door een pedaal.


Verwante termen:
Duitse termen: Wippendrehbank, Wippdrechselbank
Engelse term: pole lathe
https://en.wikipedia.org/wiki/Pole_lathe
Franse term: tour à perche

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wipdraaibank

naar bovenwippen
wip•pen

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) wippen

In de context van deze lijst heeft wippen - een werkwoord met meerdere betekenissen - in het bijzonder de volgende betekenis. Zich min of meer heftig en snel, sprongsgewijze op en neer bewegen.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086752

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=73926

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wippen

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/wippen

Verwante termen:
Duitse term: wippen
www.dwds.de/wb/wippen
https://de.wiktionary.org/wiki/wippen
Engelse term: whip
www.etymonline.com/word/whip
https://en.wiktionary.org/wiki/whip#Etymologywipzaag
wip•zaag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem voor bepaalde uitvoering: decoupeerzaag, van Duits Dekupiersäge, daarvoor van Frans werkwoord découper

Zaag die door een mechanisme op en neer bewogen wordt. Er zijn verschillende typen wipzagen, maar ze worden niet altijd zo benoemd. Bijvoorbeeld, een raamzaag in een zaagmolen is ook een wipzaag.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Zaagmolen#/media/Bestand:Molen_Bolwerksmolen,_onderbonkelaar_krukas.jpg
De drijfstang van deze raamzaag wordt een wuifelaar genoemd. Wuifelaar, weifelaar -> werkwoord weifelen. Weifelen en wippen hebben dezelfde wortel.
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Het_Jonge_Schaap,_Zaandam#/media/File:Molen_Het_Jonge_Schaap_krukwiel_wuifelaar.jpg
www.ensie.nl/betekenis/wuifelaar

Steekwipzaag oftewel decoupeerzaag.
De steekwipzaag kan in een gat gestoken worden om het zagen vanaf daar aan te vangen.

Tafelwipzaag. Met de tafelwipzaag ken men figuren zagen en daarom is het ook een figuurzaag of figuurzaagmachine.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Figuurzaagmachine

Molenraamzaag.

Wipcirkelzaag, kantelcirkelzaag. Om rondhout tot blokken brandhout te verzagen.

"decoupeerzaag", Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Decoupeerzaag

"decoupeerzaag", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A003873&article=wipzaag

Verwante termen:
Duitse term: Wippsäge
https://de.wikipedia.org/wiki/Wippsäge
https://de.wiktionary.org/wiki/Wippsäge

Dekupiersäge
https://de.wikipedia.org/wiki/Dekupiersäge

Stichsäge
https://de.wikipedia.org/wiki/Stichsäge
https://de.wiktionary.org/wiki/Stichsäge

Engelse term: whipsaw
https://en.wikipedia.org/wiki/Whipsaw

"whip" in whipsaw heeft betrekking op het werkwoord whip, Nederlands en Nederduits wippen.

scroll saw
https://en.wikipedia.org/wiki/Scroll_saw

jig saw
https://en.wikipedia.org/wiki/Jigsaw_(power_tool)
https://en.wikipedia.org/wiki/Jigsaw_(tool)

Franse term: scie sauteuse

https://fr.wikipedia.org/wiki/Scie_sauteuse

scie à découper, scie à chantourner
https://fr.wikipedia.org/wiki/Scie_à_chantourner

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wipzaag

naar bovenwis

█ Zelfstandig naamwoord

■ Oude wisselvorm: wisse
■ Fries: wisse

1. Vlechtroede, meestal van wilg. Wisselvormen: viets*, wits. (*Voeren)

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wis2

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22wis%22

"wisse", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Spreekwoorden:
Iemand is wissen snijden: iemand is ervandoor
Een band en een wis, die haalt men waar die is: een band en een wis neemt men waar men ze vindt, ook op andermans eigendom.

Plaatsnaam: Vissenakker (vis = wis)

Vits, van vakwerk, is een een wisselvorm van wis.
Waalse term bij 1: fèsse, bron: Dictionnaire liégeois
Waalse term bij 1: fèce, bron: Bulletin de la Société liégeoise de littérature wallonne

Weidenhippe, weetsehief (weets = wits, hief = hiep, heep)
https://youtu.be/EJofdaR5kFY?t=162

Franse term: pleyon, plion
https://fr.wiktionary.org/wiki/pleyon

2. Onderlegger voor gebak, gemaakt van een wis in de betekenis van 1. Voluit: koekenwis. De latere metalen onderliggers worden plaatselijk ook wis genoemd.

Verwante term bij 2:: koekenwis

3. Weide: wisch, Wiese (Duits)

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086780

- Plaatsnaam: Wis, Wins, plaats bij Blendeke (verfranst tot Blendecques), Noord-Frankrijk (verfranst Vlaanderen).
- Plaatsnaam: Wis, plaats bij Doetinchem, provincie Gelderland, Nederland.
Bron: Oudnederlands Woordenboek, 500-1200, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=ONW&id=ID4811&article=wisch

- Plaatsnaam: Wijshagen (B)
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wijshagen#Toponymie
https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/121940

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=73938&article=wisch

Verwante term bij 3: weide
Duitse termen bij 3: Wiese, Wisch
www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GW23872

4. Bundel, zoals in vrijwis.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Oud-Noorse term bij 4: visk
Heggstad gamalnorsk ordbok 812), halmvisk 'strohwisch', sefvisk 'rohrwisch'
(nur einmal belegt, s. Heggstad gamalnorsk ordbok 812), halmvisk 'strohwisch', sefvisk 'rohrwisch'

Bron: Deutsches Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm via Woerterbuchnetz, www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GW23868
wisse
wis•se

1. █ Zelfstandig naamwoord

Wisselvorm van wis : vlechtroede, teen. Kijk bij wis.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M086804

2. █ Zelfstandig naamwoord

■ Van wis. Kijk bij wis.

Kubieke meter brandhout.

wissen
wis•sen

█ Bijvoeglijk naamwoord

Gemaakt van wissen. Een wissen mand.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wissen

naar bovenwissenhout
wis•sen•hout

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: roedenhout
■ Contextueel synoniem: rijs of rijshout (indien het over rijs van wilgen gaat)

Hout dat geoogst werd of geoogst kan worden in de vorm van wissen; vlechtroeden.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wissenhout

naar bovenwissenmes
wis•sen•mes

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: houwmes, kapmes, wissenwapen

Elk snoeimes dat geschikt is om wissen mee te oogsten, in het bijzonder een werktuig dat de vorm heeft van een sikkelvormig kapmes.

http://blogimages.seniorennet.be/mandenmaken/35-3ba89db621a32532e252cc91c03579b1.jpg

Het MOT
www.mot.be/resource/Tool/griendhakmes?lang=nl

"rijszicht", Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=46453

Handwerktuig om hardere grassoorten en wissen te kappen.
Bron: Erfgoedinzicht.be
https://erfgoedinzicht.be/collecties/detail/7c6f1432-074d-5060-8517-6b9ec0a4923d/media/7f23ab4d-6764-d13f-3c22-439a2bcc73cf


witrot
wit•rot

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Witrot

Ecopedia
www.ecopedia.be/274/encyclopedie/

Verwante termen:
Duitse term: Weißfäule
https://de.wikipedia.org/wiki/Weißfäule

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#witrot

naar bovenwo...

naar bovenwoelmuizen
woel•mui•zen

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaalde onderfamilie van de Cricetidae.


woelriek
woel•riek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: woelvork

Kijk bij woelvork.

naar bovenwoelschade
woel•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

Schade die zoogdieren zoals evers en mollen al woelend aan de bodem aangericht hebben.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#woelschad

naar bovenwoelvork
woel•vork

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: woelriek


Verwante term: vork
Franse term: grelinette

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#woelvork

naar bovenwoeste grond
woes•te grond

█ Zelfstandig naamwoord

■ Kortweg: woest, woeste

woestijn
woes•tijn

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: wastine, woeste, woestine

Oorspronkelijke betekenis: Grote dorre vlakte met weinig vegetatie. Woeste grond.
Hedendaagse betekenis: Grote dorre vlakte, met weinig neerslag en weinig vegetatie.

De uitgang -tine, zoals in woestine en wastine, werd in de loop der tijd -tijn.
woest, bijvoeglijk naamwoord
Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/woest

woest, bijvoeglijk naamwoord
Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal

Nederlands woest (bijvoeglijk naamwoord)
Engels waste (bijvoeglijk en zelfstandig naamwoord)
Duits Wüste (zelfstandig naamwoord)
www.etymonline.com/word/waste

Verwante termen:
Duitse term: Wüste (Nederlands woeste)
Engelse term: waste
www.etymonline.com/word/waste
https://en.wiktionary.org/wiki/waste
Engelse term, woordverwant: vast
www.etymonline.com/word/vast

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#woestijn

naar boven-wolde

█ Achtervoegsel

■ Wisselvorm: -wold
■ Wisselvorm van woud

Achtervoegsel in plaatsnamen dat verwijst naar een woud.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/-wolde

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/woud2
http://www.etymologiebank.nl/trefwoord/wold2

Wold en wolde zijn woordverwant aan wild.

Verwante termen:
Nederduitse term: Woold

wolf

Op een graanzeis: Gestel van houten latten dat dient als toejacht. Het gestel lijkt op de tanden van een wolf.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wolf

naar bovenwolkjes
wolk•jes

█ Zelfstandig naamwoord

Tekening in hout die op wolkjes lijkt. Wolkjesfiguratie. Wolkjesesdoorn.

Verwante termen:
Engelse termen: curly, quilt, quilted
https://en.wikipedia.org/wiki/Quilt_maple
Franse term: (érable) ondé

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wolkjes

naar bovenwolkjesboom
wolk•jes•boom

█ Zelfstandig naamwoord

Verwante termen:
Engelse term: bonsai cloud tree

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wolkjesboom

naar bovenwolkjesvorm
wolk•jes•vorm

█ Zelfstandig naamwoord

Snoei in de vorm van een wolkje.


wond

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: wondeWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M087085

Middelnederlandsch Woordenboek, 1300-1500, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=MNW&id=74318

Wond of wonde?: www.taaladvies.net/taal/advies/vraag/1733/

Verwante termen:
Duitse term: Wunde
Engelse term: wound

wondafgrendeling
wond•af•gren•de•ling

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van wond afgrendelen

Het mechanisme waardoor de boom beschadigingen geneest en waarbij door diverse fysiologische processen in de boom het beschadigde weefsel zodanig wordt overgroeid en afgegrendeld (ingekapseld) van het nog gezonde hout dat de bedreiging van het gezonde hout (door bijvoorbeeld rot veroorzakende microrganismen) wordt geminimaliseerd.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wondafgrendeling

naar bovenwondheling
wond•hē•ling

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van wond helen

Overgroeien van de snoei- of breukwond.

Verwante termen:
Engelse term: wound occlusion
Occlusion is the process of trees forming callus and clearwood over wounds. (www.escholarship.org/uc/item/2nh227fr#)

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wondheling

naar bovenwondhout
wond•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Wondparenchym, wondweefsel.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Parenchym

Verwante termen:
Engelse term: callus tissue

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wondhout

naar bovenwormsteek
worm•steek

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wormgat

Gat of gang in een gewas of vrucht veroorzaakt door wormen; wormgat.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M087216

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wormsteek

naar bovenwormstekig
worm•stē•kig

█ Bijvoeglijk naamwoord

Door wormen aangetast.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M087216.re.8

Verwante term: wormsteek
Duitse term: wurmstichig
www.duden.de/rechtschreibung/wurmstichig

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wormstekig

naar bovenwormvraat
worm•vraat

█ Zelfstandig naamwoord

Vraat door wormen.

Verwante termen:
Duitse termen: Wurmfrass, Wurmstich

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wormvraat

naar bovenworp

█ Zelfstandig naamwoord

Naamwoord van handeling van werpen.
Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/worp

Achtervoegsel in schaduwworp en windworp.

Verwante termen:

wortel
wor•tel

█ Zelfstandig naamwoord

1. Ondergronds gedeeld van een plant.
2. Bepaalde groente.

Wikipedia

wortelaanloop
wor•tel•aan•loop

█ Zelfstandig naamwoord

Deel van de stam dat bovengronds uitloopt in de gestelwortel.

aanloop, Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M000549

Verwante termen:
Duitse term: Wurzelanläuf
https://de.wikipedia.org/wiki/Wurzelanlauf

wortelaanzet
wor•tel•aan•zet

█ Zelfstandig naamwoord

Het punt waar een hoofdwortel uit de stronk of een zijwortel uit een hoofdwortel groeit.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelaanzet

naar bovenwortelademhaling
wor•tel•a•dem•ha•ling

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van ademen door de wortels

Zuurstofopname door de wortels.
Engelse term: root respiration
https://en.wikipedia.org/wiki/Respiration
https://en.wikipedia.org/wiki/Gas_diffusion_in_soil

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelademhaling

naar bovenwortelbacteriën
wor•tel•bac•tē•ri•en

█ Zelfstandig naamwoord

Verwante termen:
+ Bladwijzer: -

naar bovenwortelbed
wor•tel•bed

█ Zelfstandig naamwoord

Afgeperkt deel in een tuin waarin wortelen worden geteeld.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M087254.re.45

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelbed

naar bovenwortelbeitel
wo•rte•lbei•tel

█ Zelfstandig naamwoord

Grote beitel die beslagen wordt met de sleg om wortels te doorsnijden. Komt van pas bij het rooien met de rooilier.

wortelbereik
wor•tel•be•reik

█ Zelfstandig naamwoord

Met voorzetsel binnen: binnen wortelbereik.

Binnen wortelreikwijdte, deel van de ruimte waarin wortels voedingsstoffen kunnen opnemen.

Verwante termen:
Duitse term: Wurzelbereich

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelbereik

naar bovenwortelconcurrentie
wor•tel•con•cur•ren•tie

█ Zelfstandig naamwoordEncyclo.nl
www.encyclo.nl/begrip/Wortelconcurrentie

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelconcurrentie

naar bovenwortelcontact
wor•tel•con•tact

█ Zelfstandig naamwoord

Van planten: Onderlinge aanraking van wortels van verschillende individuen.
iepenziekte

Verwante termen:
Engelse term: root contact

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelcontact

naar bovenworteleinde
wor•tel•ein•de

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: worteltop

1. Uiteinde van een wortel.

2. De kant van een stuk hout waar vroeger de wortels zaten.

Worteleinde; de onderkant van een stam <> krooneinde

Verwante termen:
Duitse term: Wurzelende

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#worteleinde

naar bovenwortelen
wor•te•len

█ Werkwoord
█ Naamwoorden van handeling: (het) wortelen, (de) worteling
█ Werkwoordelijke werkgroep: wortel schieten

Wortel schieten, wortel(s) ontwikkelen.

Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/wortelen

bewortelen: wortels geven aan
beworteling: het wortels geven aan
wortelent
wor•tel•ent

█ Zelfstandig naamwoord

Een door mensenhand geplaatste ent op een wortel. Wordt toegepast in Bonsai en bij de veredeling van iepen.

Verwante termen:

wortelexsudaat
wor•tel•ex•su•daat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: wortelafscheiding, wortelafscheidsel
■ Synoniemen, letterlijke vertaling van exsudaat: worteluitzweetsel, worteluitzweting

Stof die wortels afscheiden. Meer bij exsudaat.

Wortelexudatie: Het afscheiden door wortels.

Verwante termen:
Duitse term: Wurzelexudat
Engelse term: root exudate
Franse term: exsudat racinaire

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelexsudaat

naar bovenwortelgang
wor•tel•gang

█ Zelfstandig naamwoord

Ruimte die de wortel al groeiend maakt in de bodem. Als de wortel wegrot, kan de gemaakte ruimte leeg blijven.
www.goedbodembeheer.nl/beheer/akkerbouw/flevoland/146-geheim-flevoland-de-ondergrond

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelgang

naar bovenwortelgestel
wor•tel•ge•stel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wortelstelsel

Het geheel van wortels van een plant, boom en dergelijke.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M087254.re.81

(hoofdwortel, gestelwortel, zijwortel)

Verwante term: wortel
Duitse termen: Wurzelsystem, Wurzelgeflecht, Wurzelwerk
Engelse term: root system

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelgestel

naar bovenwortelhaar
wor•tel•haar

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortelhaar

Verwante termen:
Duitse term: Faserwurzel
Engelse term: root hair
https://en.wikipedia.org/wiki/Root_hair
Franse term: poil racinaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poil_racinaire

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelhaar

naar bovenwortelhals
wor•tel•hals

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wortelkraag

De overgang tussen de stengel en de wortel van een plant. Bij een boom: Waar de stam overgaat naar de stronk/wortelgestel.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortel_(plant)#Algemeen

Verwante termen:
Engelse term: root collar
The transition zone between stem and root at the ground line of a tree or seedling.

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelhals

naar bovenwortelhout
wor•tel•hout

█ Zelfstandig naamwoord

1. ■ Synoniem: stronkhout

Het hout van een boom dat onder de grond groeit.

2. ■ Synoniem: wortelknolhout

Houtige verdikking in een in het wortelstelsel. Heeft een onregelmatig draadverloop wat resulteert in gefigureerd hout.
Voorbeelden van gefigureerd wortelhout zijn:
- Bruyère-hout van wortelknollen van Boomhei (Erica arborea). (Fr. bruyère = Erica, hei)
- Walnoot (waarschijnlijk vooral van de zwarte walnoot)

Verwante termen bij 2:
Duitse term bij 2: Wurzelholz
https://de.wikipedia.org/wiki/Wurzelholz

3. Een vaak gebruikte, maar foute benaming voor gefigureerd stamhout. Het houtbeeld lijkt opeen, vandaar de verwarring.

Verwante termen bij 3:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelhout

naar bovenwortelhuid
wor•tel•huid

█ Zelfstandig naamwoord

Opperhuid van de wortel. Epidermis.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Epidermis
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rhizodermis

Verwante term: wortel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelhuid

naar bovenwortelkap, wortelkapping

1. Het kappen van wortels op zich. Wortelsnoei.

2. Het vellen van een boom of struik d.m.v. de wortels door te kappen en de boom of struik dan om te trekken of duwen.

Verwante term: wortel
wortelkapje
wor•tel•kap•je

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wortelmutsje

Kijk bij wortelmutsje.

naar bovenwortelkluit
wor•tel•kluit

█ Zelfstandig naamwoordWiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/wortelkluit

Verwante termen:
Duitse term: Wurzelklumpen

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelkluit

naar bovenwortelknobbel
wor•tel•knob•bel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Feitelijk synoniem, doch soms een andere betekenis hebbend: wortelknol

Zwelling aan het ondergrondse deel van een plant.

Er zijn goedaardige en kwaadaardige wortelknobbels. Goedaardige wortelknobbels worden veroorzaakt door bepaalde bacteriën. Deze bacteriën en de gastplant leven in symbiose.Kwaadaardige wortelknobbels zijn het resultaat van een plantenziekte.

Goedaardige wortelknobbels vormen het geslacht Rhizobium
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rhizobium

"wortelknobbeltjes" en "wortelknolletjes", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M087254.re.110

Zwarte els is een boomsoort die in symbiose leeft met bacteriën uit het geslacht Rhizobium.

Verwante termen:
Duitse term: Wurzelknoten?
Engelse term: root nodule
https://en.wikipedia.org/wiki/Root_nodule
Franse termen: nodosité, nodule
https://fr.wikipedia.org/wiki/Nodosité

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelknobbel

naar bovenwortelknobbelbacteriën
wor•tel•knob•bel•bac•te•ri•en

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem voor het geslacht der wortelknobbelbacteriën: Rhizobium"Rhizobium", Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Rhizobium

Verwante termen:
Engelse term voor het geslacht der wortelknobbelbacteriën: Rhizobium
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhizobium
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhizobia
Franse term: Rhizobium
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhizobium

+ Bladwijzer: -

naar bovenwortelknol
wor•tel•knol

█ Zelfstandig naamwoord

■ Feitelijk synoniem, doch soms een andere betekenis hebbend: wortelknobbel

1.1. Opgezwollen bijwortel met reservevoedsel. Uit de knolletjes ontstaan nieuwe planten.
Klaverzuring, dahlia en speenkruid zijn voorbeelden van planten die wortelknollen vormen.

1.2. Knolvormig opgezwollen wortel, kan autogeen zijn zoals bij zoete aardappel, Ipomoea batatas, of allogeen zoals bij veel vlinderbloemigen onder invloed van de bacterie Rhizobia.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortel_%28plant%29#Wortelknol

2. Houtige uitwas aan een wortelstelsel. Heeft een onregelmatig draadverloop wat resulteert in gefigureerd hout. Wortelhout.

Een bekend voorbeeld van gefigureerd wortelhout is Bruyère-hout van wortelknollen van Boomheide (Erica arborea). (Fr. bruyère = Erica, hei)

http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M034297.re.107&lemmodern=wortelknol
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M087254.re.111&lemmodern=wortelknol
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=A015976.re.9&lemmodern=wortelknol

Verwante termen:
Duitse term: Wurzelknolle
Engelse termen: burl, nodule
www.backyardnature.net/roottype.htm

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelknol

naar bovenwortelkraag
wor•tel•kraag

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wortelhals

Kijk bij wortelhals.

naar bovenwortelmutsje
wor•tel•muts•je

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: calyptra, wortelkapjeWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortelmutsje

Verwante termen:
Duitse term: Wurzelhaube
https://de.wikipedia.org/wiki/Wurzelhaube
Engelse term: root cap
https://en.wikipedia.org/wiki/Root_cap
Franse term: coiffe terminale

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelmutsje

naar bovenwortelporie
wor•tel•pō•rie

█ Zelfstandig naamwoord

Porie in de wortelhuid.

wortelrot
wor•tel•rot

█ Zelfstandig naamwoord

Rot in wortels.

Verwante termen:
Duitse term: Wurzelbefall
Engelse term: root rot
https://en.wikipedia.org/wiki/Root_rot
https://en.wikipedia.org/wiki/Laminated_root_rot
Franse term: pourriture racinaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pourriture_racinaire

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelrot

naar bovenwortelschade
wor•tel•scha•de

█ Zelfstandig naamwoord

1. Schade aan wortels.

2. Schade veroorzaakt door wortels.

Verwante termen:
Duitse term: Wurzelschaden
Engelse term: root damage
Franse term: endommagement des racines

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelschade

naar bovenwortelschimmels
wor•tel•schim•mels

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: mycorrhiza, mycorrhizale schimmelsWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Mycorrhiza

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Straalzwammen

Verwante termen:
Duitse term: Wurzelpilze
https://de.wikipedia.org/wiki/Mykorrhiza
https://de.wikipedia.org/wiki/Arbuskuläre_Mykorrhizapilze
Engelse term: root fungi
mycorrhiza
https://en.wikipedia.org/wiki/Mycorrhiza

+ Bladwijzer: -

naar bovenwortelschors
wor•tel•schors

█ Zelfstandig naamwoord

De schors die zich ontwikkelt op wortels.

Verwante termen:
Engelse term: root bark
https://en.wiktionary.org/wiki/rootbark

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelschors

naar bovenwortelschotel
wor•tel•schō•tel

█ Zelfstandig naamwoord


Verwante termen:

wortels dompelen

█ Werkwoordelijke woordgroep

Kijk bij dompelen.

naar bovenwortelsnoei
wor•tel•snoei

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wortelkapHoogstamboomgaard.be
www.hoogstamboomgaard.be/wortelsnoei.html


Ook in Bonsai worden wortels gesnoeid.

Verwante termen:
Duitse term: Wurzelschnitt
http://quagga-illustrations.de/produkt/h0013688/
Engelse term: root pruning
Franse term: taille des racines

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelsnoei

naar bovenwortelstek
wor•tel•stek

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Stekken#Wortelstek


wortelsteker
wor•tel•stē•ker

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: rooi-ijzer, wortelbijlHet MOT
www.mot.be/resource/Tool/rooiijzer?lang=nl

De wortelsteker wordt tegenwoordig nog gemaakt of aangeboden door DeWit in Groningen en Orit in Tilburg.
www.dewit.eu/nl/assortiment/stootijzers/boomwortelsteker-1200-x-28mm-knop
www.orit.nl/index.php?route=product/product&path=61_66&product_id=50


wortelstelsel
wor•tel•ge•stel

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: wortelgestel

Het geheel of samenstel van wortels van een plant.
Bron: Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M087254.re.200

Verwante term: wortel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelstelsel

naar bovenwortelstok
wor•tel•stok

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: rizoom. Oude schrijfwijze: rhizoomWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortelstok

Wisiwis, UGent Plantentuin
www.wisiwis.ugent.be/glossary.php#wortelstok

Verwante termen:
Duitse term, woordverwant aan wortelstok: Wurzelstock. Wurzelstock betekent ook boomstronk.
Duitse term, van Latijn: Rhizom
www.dwds.de/wb/Wurzelstock
www.duden.de/rechtschreibung/Wurzelstock
https://de.wikipedia.org/wiki/Rhizom
Engelse term: root stalk
Engelse term, van Latijn: rhizome
https://en.wikipedia.org/wiki/Rhizome
www.etymonline.com/word/root
www.etymonline.com/word/stalk
Franse term: drageon
Franse term, van Latijn: rhizome
https://fr.wikipedia.org/wiki/Drageon
https://fr.wiktionary.org/wiki/drageon#Étymologie
www.cnrtl.fr/etymologie/drageon
www.dwds.de/wb/Trieb
www.dwds.de/wb/etymwb/treiben
www.plattmakers.de/nl/1296/drieven
www.larousse.fr/dictionnaires/francais/drageon/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Rhizome

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelstok

naar bovenwortelontwikkeling
wor•tel•ont•wik•ke•ling

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van wortels ontwikkelen

Wortelvorming.

(ook kunstmatige wortelontwikkeling (lucht en bodem))

Verwante termen:
Engelse termen: layering (air layering), root development
Franse term: marcottage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Marcottage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelontwikkeling

naar bovenwortelopdruk
wor•tel•op•druk

█ Zelfstandig naamwoord

De opwaartse druk die wortels veroorzaken aan de oppervlakte.

Verwante term: wortel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelopdruk

naar bovenwortelopname
wor•tel•op•na•me

█ Zelfstandig naamwoord

Opname van voedingsstoffen en water door wortels.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelopname

naar bovenwortelopslag
wor•tel•op•slag

█ Zelfstandig naamwoordWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wortel_(plant)#Wortelopslag

Verwante termen:
Duitse term: Wurzelbrut
https://de.wikipedia.org/wiki/Wurzelbrut
Engelse term, wortelscheut: basal shoot
https://en.wikipedia.org/wiki/Basal_shoot
Franse term, wortelscheut: pétreau
https://fr.wiktionary.org/wiki/pétreau

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelopslag

naar bovenwortelvoet
wor•tel•voet

█ Zelfstandig naamwoord

Deel van de gestelwortel dat zich boven de grond bevindt, gehecht aan de stam.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wortelvoet

naar bovenwortelvorming
wor•tel•vor•ming

█ Zelfstandig naamwoord
█ Naamwoord van handeling van wortels vormen

Het vormen van de wortels.


woud

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: wold. Kijk bij -wolde.Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/woud
www.etymologiebank.nl/trefwoord/woud2

Geïntegreerde Taal-Bank, Instituut voor de Nederlandse Taal
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=results&wdb=wnt%2Cvmnw%2Conw%2Cmnw&uitvoer=HTML&lemmodern=%22woud%22

Plaatsnaam: Waltwilder, Bilzen (B).
Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Waltwilder#Etymologie

Woud is woordverwant aan wild.

wouw

█ Zelfstandig naamwoord

Plant uit het Middellandse Zeegebied die hier geteeld werd om er verfstof van te maken.

Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wouw_(plant)

Neerlandistiek
www.neerlandistiek.nl/2018/01/wouw-plant/

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wouw2

Verwante term: taan

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wouw

naar bovenwr...

naar bovenwrakhout
wrak•hout

█ Zelfstandig naamwoord

Hout van een wrak.

Verwante termen:
Duitse term: Wrackholz
Engelse term: wreckwood
Franse term: bois d'épave

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wrakhout

naar bovenwrang

█ Zelfstandig naamwoord

■ Wisselvorm: vrangWikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wrang

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M087382

Etymologiebank.nl
www.etymologiebank.nl/trefwoord/wrang3

www.debinnenvaart.nl/binnenvaarttaal/woord.php?woord=wer#wrang

Verwante termen:
Duitse term: Wrang, Wrange
"gebogenes holz, krummholz im schiffsbau". Bron: www.woerterbuchnetz.de/cgi-bin/WBNetz/wbgui_py?sigle=DWB&lemid=GW27516

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wrang

naar bovenwrattig
wrat•tig

█ Bijvoeglijk naamwoord

De gelijkenis met wratten hebbend. Bijvoorbeeld wrattige schors van vlier en beuk.

Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M087398.re.4

Verwante termen:
Duitse term: warzig
www.duden.de/rechtschreibung/warzig
Engelse term: warty

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wrattig

naar bovenwrikken
wrik•ken

█ Werkwoord
█ Naamwoord van handeling: (het) wrikken

"Een klein vaartuig, sloep of boot door middel van een enkele riem bewegen, door deze in een dol op het hek te leggen en snel heen en weder te draaien."
Bron, bewerkte tekst: Militair woordenboek, H.M.F. Landolt, (1861).
www.dbnl.org/tekst/land016mili01_01/land016mili01_01_0024.php#a3426

Als term in de scheepvaart, ter aanduiding van die roeiwijze waarbij ter voortstuwing van een klein vaartuig slechts met één, aan de achterzijde in het water bewegenden riem gewerkt wordt."
Bron:
Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Artikel 4, http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M087488

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/w#wrikken

naar bovenwringbaar
wring•baar

█ Bijvoeglijk naamwoord

Gezegd van een houten roede die men door wringen buigbaarder kan maken. De vezels laten hierbij in de lengterichting los. Wringbare bindwissen kan men oogsten van wilgen, inlandse eik, hazel en berk.

"wringen", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M087494

"-baar", Wiktionary
Franse term: tordable?
naar bovenwringlat
wring•lat

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniemen: spanlat, wringsel, wringstokWoordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M087494.re.34

"spanlat", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M065087.re.50

"wringsel", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
http://gtb.inl.nl/iWDB/search?actie=article&wdb=WNT&id=M087494.re.9

"wringstok", Woordenboek der Nederlandsche Taal, 1500-1976, Geïntegreerde Taal-Bank
Verwante termen:


 
Voorblad | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z