X

Voorblad > X


xenogamie
xē•nō•gā•mie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Evenwoord: kruisbestuiving

Kijk bij kruisbestuiving.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/xeno-
https://nl.wiktionary.org/wiki/xenofiel

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/x#xenogamie
xerofiel
xē•rō•fiel

1. █ Bijvoeglijk naamwoord

1. ■ Evenwoord: droogteminnend
1. ■ Van Grieks xeros = droog

Het vermogen van planten om te overleven of te gedijen in droogte.

2. █ Zelfstandig naamwoord

Plant die overleeft in droogte.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Xerofiel

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/xerofiel

"xero-", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/xero-

Verwante termen:
Duitse term: Xerophil
https://de.wikipedia.org/wiki/Xerophilie
Engelse term: xerophile
https://en.wikipedia.org/wiki/Xerophile
Franse term: xérophile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xérophile
https://en.wiktionary.org/wiki/xerophile

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/x#xerofiel
xyleem
xy•leem

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaald plantenweefsel.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Xyleem

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/xyleem

Primair en secundair xyleem.

Verwante termen:
Duitse term: Xylem
https://de.wikipedia.org/wiki/Xylem
Engelse term: xylem
https://en.wikipedia.org/wiki/Xylem
Franse term: xylème
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xylème

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/x#xyleem
xylo-, xyl-

█ Voorvoegsel

Oud-Grieks voorvoegsel dat hout betekent. Xylo- vóór medeklinkers, xyl- vóór klinkers.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/xylo-

Komt ook voor als achtervoegsel in monoxiel.

Verwante termen:
+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/x#xylo-
xylobiont
xy•lō•bi•ont

█ Zelfstandig naamwoord

Houtbewonend en houtetend organisme.

Afgeleide, bijvoeglijk naamwoord: xylobiontisch

Verwante termen:
Duitse term: Xylobiont
https://de.wikipedia.org/wiki/Xylobiont
Engelse term: xylobiont
Franse term: xylobionte

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/x#xylobiont
xylofaag
xy•lō•faag

1. █ Bijvoeglijk naamwoord

Hout-etend.

2. █ Zelfstandig naamwoord

Houtetend organisme.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Xylofaag

Verwante termen:
Engelse term, bijvoeglijk naamwoord: xylophagous
https://en.wiktionary.org/wiki/xylophagous

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/x#xylofaag
xylofagie
xy•lō•fa•gie

█ Zelfstandig naamwoord

Het leven van het eten van hout.
Bron: Sectie Thijsse
www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

Verwante termen:
Duitse term: Xylophagie
https://de.wikipedia.org/wiki/Xylophagie
Engelse term: xylophagy
https://en.wikipedia.org/wiki/Xylophagy
Franse term: xylophage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xylophage

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/x#xylofagie
xylotheek
xy•lō•theek

█ Zelfstandig naamwoord

Verzameling van houtstalen. Middel om houtsoorten te leren herkennen.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Xylotheek

Verwante termen:
Duitse term: Xylothek
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzbibliothek
Engelse term: xylotheque
https://en.wikipedia.org/wiki/Xylotheque
Franse term: xylothèque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xylothèque

+ Lemmaschakel: www.termenvanboheest.org/x#xylotheek