X

Voorblad > Xxenogamie
xē•no•gā•mie

█ Zelfstandig naamwoord

■ Synoniem: kruisbestuiving

Kijk bij kruisbestuiving.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/xeno-
https://nl.wiktionary.org/wiki/xenofiel

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/x#xenogamie

xerofiel
xē•ro•fiel

1. █ Bijvoeglijk naamwoord

1. ■ Synoniem: droogteminnend
1. ■ Van Grieks xeros = droog

Het vermogen van planten om te overleven of te gedijen in droogte.

2. █ Zelfstandig naamwoord

Plant die overleeft in droogte.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Xerofiel

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/xerofiel

"xero-", Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/xero-

Verwante termen:
Duitse term: Xerophil
https://de.wikipedia.org/wiki/Xerophilie
Engelse term: xerophile
https://en.wikipedia.org/wiki/Xerophile
Franse term: xérophile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xérophile
https://en.wiktionary.org/wiki/xerophile

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/x#xerofiel

xyleem
xy•leem

█ Zelfstandig naamwoord

Bepaald plantenweefsel.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Xyleem

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/xyleem

Primair en secundair xyleem.

Verwante termen:
Duitse term: Xylem
https://de.wikipedia.org/wiki/Xylem
Engelse term: xylem
https://en.wikipedia.org/wiki/Xylem
Franse term: xylème
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xylème

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/x#xyleem

xylo-, xyl-

█ Voorvoegsel

Oud-Grieks voorvoegsel dat hout betekent. Xylo- vóór medeklinkers, xyl- vóór klinkers.

Bron: Wiktionary
https://nl.wiktionary.org/wiki/xylo-

Komt ook voor als achtervoegsel in monoxiel.

Verwante termen:
+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/x#xylo-

xylobiont
xy•lo•bi•ont

█ Zelfstandig naamwoord

Houtbewonend en houtetend organisme.

Afgeleide, bijvoeglijk naamwoord: xylobiontisch

Verwante termen:
Duitse term: Xylobiont
https://de.wikipedia.org/wiki/Xylobiont
Engelse term: xylobiont
Franse term: xylobionte

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/x#xylobiont

xylofaag
xy•lo•faag

1. █ Bijvoeglijk naamwoord

Hout-etend.

2. █ Zelfstandig naamwoord

Houtetend organisme.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Xylofaag

Verwante termen:
Engelse term, bijvoeglijk naamwoord: xylophagous
https://en.wiktionary.org/wiki/xylophagous

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/x#xylofaag

xylofagie
xy•lo•fa•gie

█ Zelfstandig naamwoord

Het leven van het eten van hout.
Bron: Sectie Thijsse
www.nev.nl/thijsse/woordenlijst.html

Verwante termen:
Duitse term: Xylophagie
https://de.wikipedia.org/wiki/Xylophagie
Engelse term: xylophagy
https://en.wikipedia.org/wiki/Xylophagy
Franse term: xylophage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xylophage

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/x#xylofagie

xylotheek
xy•lo•theek

█ Zelfstandig naamwoord

Verzameling van houtstalen. Middel om houtsoorten te leren herkennen.

Bron: Wikipedia
https://nl.wikipedia.org/wiki/Xylotheek

Verwante termen:
Duitse term: Xylothek
https://de.wikipedia.org/wiki/Holzbibliothek
Engelse term: xylotheque
https://en.wikipedia.org/wiki/Xylotheque
Franse term: xylothèque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Xylothèque

+ Bladwijzer: www.termenvanboheest.org/x#xylotheek